Engeland op weg van een klassen- naar een kastenmaatschappij. Interview met Theodore Dalrymple

(Interview door: Lars Hedegaard, gepubliceerd op www.sappho.dk)

In meer dan één opzicht zit Engeland in de ziektewet en cultuurcriticus Theodore Dalrymple ziet weinig kans op herstel. Vissen en samenlevingen hebben iets gemeenschappelijks, als ze bederven, beginnen ze te rotten vanaf de kop. Boek na boek, artikel na artikel heeft de Engelse maatschappijcriticus Theodore Dalrymple Engeland’s – en vooral de Engelse werkende klasse – omschreven in z’n normloosheid, de slechte en zelfdestructieve gewoonten, de morele desintegratie, de grimmigheid, de onwetendheid en domheid. Maar het rottingsproces begon niet op de bodem van de samenleving. De rot begon aan de top, bij de elite en vandaar werd de rest geïnfecteerd. Sappho wilde al heel lang graag een gesprek hebben met de man, wiens literaire productie in veel opzichten te vergelijken is met die van George Orwell of  Charles Dickens  en die kans bood zich zaterdag 20 mei, toen Dalrymple in Kopenhagen was voor het geven van een lezing voor het “Burgerlijk Netwerk”.

Een gedesillusioneerde realist

Vergelijkbaar met Orwell, die lange perioden leefde tussen het absolute uitschot van Parijs en Londen, kent Dalrymple de omstandigheden van de onderklasse van nabij. Hij heeft verscheidene jaren als gevangenispsychiater gewerkt en heeft zijn patiënten met een illusieloos realisme beschreven, maar tegelijkertijd hield hij nooit op ze als medemensen te beschouwen. Het is een wijdverbreid misverstand, legt hij uit, dat criminelen minder intelligent zijn dan anderen.

“Als ik met ze sprak, gebruikte ik precies dezelfde woorden die ik nu tegenover jou gebruik,” zegt de man die zich uitdrukt in een klassieke, Engelse welbespraaktheid. “Ze begrepen me uitstekend en konden er zelfs om lachen.”

“Vandaag de dag kun je nog geen vijf meter op straat lopen zonder dat je iemand “fuck” hoort zeggen. Maar dat was niet iets dat de gewone Engelsman uitvond. De eerste die begin zestiger jaren “fuck” op de Engelse televisie zei, was de beroemd en belezen theatercriticus Kenneth Tynan en wanneer deze hooggeleerde man dat kon zeggen, wat zou anderen ervan weerhouden om het niet ook in hun taalgebruik op te nemen.

Het verraad van de elite.

Zoals Dalrymple het ziet, heeft de elite het volk verraden, het is de schuld van de elite. “Drie dagen geleden bracht de krant The Guardian, die wordt gelezen door de elite van de elite, een artikel van een meisje, dat schreef over dronkenschap in de publieke ruimte. Ze zag het klaarblijkelijk niet als een probleem, integendeel. Ze meende dat het een onvervreemdbaar recht van ieder meisje is om ´strontdronken´ te worden. ´Strontdronken´ was het woord dat ze gebruikte in zo’n uitstekende en verfijnde krant.”

“Wanneer een lid van de elite zich op zo’n manier mag uitdrukken, is het dan verwonderlijk dat het volk dit voorbeeld volgt?”

“Als je zegt dat ze het moeten laten, zullen ze antwoorden met: Wat interesseert jou dat.”

Theodore Dalrymple geeft Engeland niet veel kansen meer. “Ik ben uiterst pessimistisch waar het gaat om de toekomst van mijn land. Men zal nog merken waar de Engelsen in zijn beland.” “Het gedrag van Engelsen is slechter dan van de mensen in alle andere Europese landen. Datzelfde geldt voor de sociale en economische situatie van het land, hoewel dat nu juist niet in de media duidelijk wordt.”

De kennisvrije school

Deze bedroevende toestand hangt in hoge mate samen met de ineenstorting van het onderwijssysteem. Dalrymple wijst op een interessant artikel in The Guardian:

“In plaats van te onderscheiden naar gezinsinkomen en/of andere eigenschappen van sociale klasse, koos de krant er voor om te kijken naar de religie van mensen. Niet verrassend lagen de Joden ver voor op leden van andere religieuze gemeenschappen. Daarna kwamen de Sikhs. Beide groepen kwamen het land binnen toen er vooroordelen tegen hen heersten, maar het was nog mogelijk om met vlijt en doorzettingsvermogen z’n omstandigheden te verbeteren. Datzelfde gold ook voor de Britse arbeidersklasse, maar dat is niet meer zo.

Ik heb nog de papieren van mijn vader van de tijd dat hij naar school ging en wat hij daar leerde lag hemelshoog boven datgene dat men vandaag leert in het openbaar onderwijs.”

Ooit kon men stijgen op de ladder

Dalrymple geeft toe dat Engeland een klassenmaatschappij was toen zijn vader nog een jongen was en het was misschien slechts 5 % die volledig gebruik maakte van de uitstekende ‘public schools’, maar deze 5 % werden daarentegen de leiders en voorbeelden voor anderen en zij bewezen dat sociale mobiliteit een mogelijkheid was en waar men naar kon streven. Die tijd is voorbij en dat heeft volgens Dalrymple zeer ernstige consequenties. Nogmaals geeft hij voorbeelden:

Sinds de Labourregering in 1948 de “National Health Service” introduceerde, die iedereen toegang gaf tot gratis medische zorg, vertrouwde men er op dat dit de verschillen in de gezondheidssituatie tussen arm en rijk zou wegnemen. Het tegengestelde is gebeurd – zonder dat men daaruit zou kunnen concluderen dat het iets met de gratis medische zorg zelf te maken heeft. Sinds de wijziging werd ingevoerd, was er een stijging in de aantallen sterfgevallen in de laagste sociale klasse met 1.2 ten opzichte van het gemiddelde. Vandaag is het relatieve sterftecijfer 2.9 afwijkend van het gemiddelde en Dalrymple aarzelt niet om het verwoestende onderwijssysteem daarvan de schuld te geven.

In de ziektewet

Hij wijst op de merkwaardige omstandigheid dat miljoenen jonge Britten buiten de arbeidsmarkt staan en dat het land tegelijkertijd arbeidskrachten van buiten importeert. “Meer dan drie miljoen zitten in de ziektewet, d.w.z. ze ontvangen een uitkering – vaak zonder iets te mankeren. Het gaat zelfs zover, dat artsen worden bedreigd of fysiek aangevallen om een arbeidsongeschiktheidsverklaring te krijgen. Nadat zulke aanvallen gewoon zijn geworden, hebben artsen – behorend tot de elite en zouden dus een voorbeeld moeten zijn voor anderen – hun medische ethiek opgegeven en schrijven in plaats daarvan aan de lopende band deze medische verklaringen. Vandaag heeft Engeland meer invaliden dan direct na de Eerste Wereldoorlog, waar het er in de loopgraven anders hard aan toe ging.

Zoals de samenleving zich heeft ontwikkeld, komen de grote onlusten en plunderingen in verschillende Engelse steden voor Dalrymple niet als een verrassing. Wat moet mensen er van afhouden iets te stelen, als men bijna kan stelen zonder daar gevangenisstraf voor te riskeren. Dit weet de regering natuurlijk uitstekend, maar het kan haar niets schelen, aangevoerd door premier David Cameron – “die de ethiek heeft van een jakhals en de ruggengraat van een weekdier.”

Kastenmaatschappij

Een klassenmaatschappij geeft de mogelijkheid tot sociale mobiliteit. Het ‘Old England’ was zonder twijfel een klassenmaatschappij, maar het was ook de meest sociaal mobiele samenleving in Europa. Een kastenmaatschappij geeft zulke mogelijkheden niet. Als men zich op de bodem van de samenleving bevindt, dan blijft men daar en men kan niet hopen op verbetering, met natuurlijkerwijs oproer tot gevolg.

Het kan betekenen dat de elite een systeem prefereert dat sociale mobiliteit uitsluit.

Interview en tekst door Lars Hedegaard voor Sappho.dk

Bron:

http://www.sappho.dk/englands-vej-fra-klasse–til-kastesamfund.htm

Vertaald door:

vederso (voor https://ejbron.wordpress.com/)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Groot-Brittannië. Bookmark de permalink .

10 reacties op Engeland op weg van een klassen- naar een kastenmaatschappij. Interview met Theodore Dalrymple

 1. lucky9 zegt:

  Ik vind dit een buitengewoon interessant artikel.

  Wij, westerlingen, hebben niets gemeen met de islamieten. Wir haben nichts gemeinsam. We have nothing in common. Rien nous est commun. De kloof is per definitie onoverbrugbaar.

  Verdraagzaamheid en onverdraagzaamheid zijn immers elkaars logische tegenpolen. Net zoals vrijheid en fascisme, zoals beschaving en achterlijkheid, zoals het goede en het kwade, zoals menselijk mededogen en sadisme.

  De romantisch dementerende islamofielen die het tegendeel beweren pleiten voor de cohabitatie en samenwerking tussen vlees-etende dinosaurussen en een kudde hersenloze idiote kalveren gereed om halal geslacht te worden als struisvogels met hun ogen onder de grond waarop ze staan.

  Als mens heb ik slechts één mogelijkheid: mijn rug pal rechten en mijn gelijk onvoorwaardelijk opeisen. Buiten hun zandbak hebben islamieten niets te zeggen of te vertellen. Ze hadden de ongelooflijke lef zich buiten hun habitat op te dringen en zullen het geweten hebben. Tot hier en niet verder!

  Een intelligent iemand kiest nooit vrijwillig voor culturele of financiële zelfmoord. Voor islamofielen geen genade! Nooit. Voor imperialisten -het weze islamitische of niet- géén genade. Nooit!

  Like

 2. treintrien zegt:

  @ Lucky:
  Dalrymple heeft het in al zijn boeken over de verraden britse, blanke onderklasse.

  Heel verhelderende boeken, over hoe de linkse elite het eigen volk dom houdt, nu ze de kerk niet meer hebben om dit vóór hen te doen.
  Ook over de verweking van de arbeidersklasse; doodgeknuffeld met gratis geld.
  De ambtenarisering van onze samenleving. (Hij schrijft ergens over een zwaar bedreigde vrouw, die het advies kreeg om dan maar een hondje te kopen. Dit deed ze, maar tegen de bedreigingen hielp het niets; ze kreeg dan ook alsnog een vervangende woning toegewezen. Haar hondje mocht ze in dat huis niet meenemen. De ambtenaren konden zich niet voorstellen, dat ze de woning dan niet wilde. Vaders laten hun kinderen immers om veel minder in de steek tegenwoordig. Ze was eigenlijk in hun ogen maar een sentimentele zeikerd, dat ze erg gehecht was geraakt aan het op hun advies (!) aangeschafte hondje.)

  Dit geheel schept wel de voedingsbodem voor de overname van onze cultuur door de moslimse, maar het moslimse is er niet de oorsprong van, noch is het onderwerp in Dalrymples boeken.

  Like

 3. Linsky zegt:

  treintrien ;
  Dit is toch even krankzinnig!

  De waanzin over de top!

  Het gebrek en teloorgaan van de zelfredzaamheid van de mens, wordt nergens duidelijker door geïllustreerd dan het zieke nalaten van de vereiste actie, ..door de politie!
  De ouders van Bryan merkten dat hun zoontje spoorloos was. Ze verwittigden om 17.01 uur de politie.

  Een grootscheepse zoektocht werd opgestart en iets na 18 uur werd het bewusteloze lichaam van de peuter gevonden in een regenwaterton in de tuin van de chalet. In plaats van de jongen meteen uit de ton te halen, (Men sprak over protocollen die men diende te volgen!) besloten de agenten op de komst van een ambulance te wachten en eerst met het parket te bellen!!!
  Ze lieten Bryan minstens een halfuur onder water zitten. De ouders hebben gehuild, gesmeekt, zelfs gevochten om het kindje uit het water te mogen halen. Maar van de agenten moesten zij wachten tot de ambulance er was.’ Bryan de Roey bleef dus in ijskoude regenton, en overleed die middag in het ziekenhuis in Antwerpen.

  De politieagenten die het kind bewust lieten verdrinken zullen niet worden vervolgd!
  Het actie-ontmoedigingsbeleid wat de burger volkomen verlamd en zelfs strafbaar maakt in haar zelfredzaamheid en eigen initiatieven, werkt uitstekend. Mijn inziens is dit ook een duidelijk bewijs, dat de hersenspoeling en afgedwongen slaafse, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan het establishment, volledig in overeenstemming is met de opzet van de NWO. Precies zoals ook elke kritiek op islam, moslims en koran onmiddellijk gerechtelijke fascistische repercussie volgt.

  Best lekker eigenlijk, niemand hoeft meer voor zichzelf te denken. Zeker niet als het gaat om islamieten, geloofswaanzin en hulp aan de medeburger. De kikker is gaar!
  Een gelukkige slaaf is de ergste vijand van de vrijheid!

  Like

 4. treintrien zegt:

  @Linsky:
  Er staan nog zó veel meer voorbeelden in de boeken van Dalrymple.
  Zat er nog eens zo over te denken, schoot me te binnen: een moeder, die opgenomen moest worden in het ziekenhuis, die had aangegeven dat de vader van het kind niet de zorg voor het kind mocht krijgen tijdens de opname. Dit gebeurde toch, het arme kind werd doodgeslagen tegen de muur (!).
  De vertwijfelde vrouw werd later verteld, dat ze, als ze kinderen had gehad, in aanmerking zou komen voor een bepaalde hulp. Nu helaas niet.

  Ik ben zelf de raciale politieke correctheid alleen aar tegengekomen in het verhaal van de Jamaicaan, die Dalrymple niet gedwongen liet opnemen, omdat hij rekening wilde houden met de moeder (of zoiets). En in een verhaal over een buschauffeur met een Congolese vrouw, die een kind hadden mishandeld, omdat dat kind zogezegd bezeten zou zijn door boze geesten.

  De PC zit ‘m echter voornamelijk in de toegeeflijke houding van de wet tegenover IEDERE crimineel, of die nou uit de witte of de zwarte onderklasse komt.

  Al met al zijn de boeken van Dalrymple echt aanraders. Hij weet zo mooi de verschriktheid van iedere enigzins beschaafde en opgeleide westerling te verwoorden wanneer die in aanraking komt met de minder gefortuneerden uit de samenleving. Erg oud-Brits, zou ik bijna zeggen.

  Like

 5. winnie zegt:

  Niet verrassend lagen de Joden ver voor op leden van andere religieuze gemeenschappen.
  wordt hier gezegd.
  nu zou ik ook graag horen, waarom dit niet verrassend is.

  Like

 6. lucky9 zegt:

  @ Linsky op 23 mei 2012 om 21:56
  Ik begrijp wat je bedoelt: geef iemand een uniform en dan een bevel en je krijgt soms gegarandeerd ongewenste en fascistische toestanden. Volledig akkoord.

  Uw voorbeeld van de regenton is echter uiterst slecht gekozen. Elke patholoog zal U vertellen dat het wetenschappelijk onmogelijk is dat een zoogdier (zoals de mens) nog een overlevingskans heeft na tien minuten ondergedompeld te zijn in water. Het verdrinkingsproces voltrekt zich bij een volwassene tussen de drie en de vijf minuten evenredig met de longinhoud en dus de gestalte.

  Het is dus 100 procent zeker dat het kind in de regenton klinisch helemaal dood was op het ogenblik dat de politiemensen ter plaatse het lichaam vonden. Geen wonder dat zij dachten aan kindermoord. Ook en vooral kindermoordenaars kunnen hysterisch doen als hen dat goed uitkomt.

  De MSM orakelt naar believen. Wie gelooft hen nog? Het kind overleed die middag helemaal niet in het ziekenhuis in Antwerpen, daar werd alleen een certificaat van overlijden opgemaakt. Het was al dood en gestorven toen de agenten het lijk aantroffen wat de ouders ook moge beweren of wensdromen of wat het journaille ook mag fantaseren.

  Dat de politieagenten het kind lieten verdrinken is dus onwaar. 😦 De gevolgde procedures hebben ook niets met de NWO te maken maar zijn noodzakelijk om misdaden en dus erger te voorkomen.

  Een beter voorbeeld zou de dood-foltering geweest zijn van een zogezegd onvruchtbare 22-jarige Marokkaanse vrouw door haar ongeduldige 31- jarige Marokkaanse man en zes trawanten om te helpen bij de “duiveluitdrijving”.
  Het assisenproces is aan de gang maar de media zwijgen in alle talen. De oudste broer van het slachtoffer had immers de wens geuit dat het proces zou duidelijk maken dat de moord niet met de islam te maken had.

  Het is deze media-stilte die volledig in overeenstemming is met de opzet van de NWO, en niet het plichtbewuste en professionele werk van politiemensen die daarna nog valselijk beschuldigd worden van moord bovendien.

  Like

  • Janssens b zegt:

   al die hier eens goed alles hadden gelezen maar ook eens alles he!!!!! jullie weten niets maar oordelen wel bryan heeft nog 3!!!!dagen ge leeft en heeft ni eens in antwerpen gelegen . dit is de oma van bryan en aub lees en hoor nu eens alles vt4 vtm rtv radio 2 en anders ga op internet en voer bryan de roey in en oordeel dan.!

   Like

 7. oogenhand zegt:

  Theodore Dalrymple ziet over het hoofd dat mensen met “foute” opvattingen de verzorgingsstaat harder nodig hebben dan mensen met de “juiste” opvattingen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s