“Allah is het voorbeeldexemplaar van een geweldsheerser”

34 islamkritisch theses van de linkse Rolf Stolz

Ze bestaan nog: Linksen, die denken – en zodoende helder kunnen zien. Een van hen is Rolf Stolz. Hoewel een 68´er, hoewel hij al in 1967 actief was in de SDS en van 1969 tot 1970 in de KPD, hoewel hij tot de medeoprichters van De Groenen in Duitsland behoort en lid van het landelijke bestuur werd, heeft dit alles zijn hersenen blijkbaar niet schaakmat kunnen zetten, wat bij een groot deel van de linksen en Groenen het geval is. Integendeel:

De islamkritische theses van Stolz zijn in hun duidelijkheid, helderheid en compromisloosheid alleen met die van de scherpste islamcritici te vergelijken (zoals in Duitsland bijvoorbeeld Michael Stürzenberger, Ralph Giordano en Michael Mannheimer en in Nederland Geert Wilders) en behoren tot de meest heldere islamanalyses die mij tot nu toe onder ogen zijn gekomen.

Stolz treedt vooral publicistisch in verschijning en omschrijft zijn politieke positie in een interview met de Junge Freiheit (waar hij vaste auteur is): “als dissidente linkse sta ik al jaren tussen de fronten”.

Hij houdt zich kritisch bezig met de thema´s immigratie “integratieweigering”. Zo zet hij zich in voor een “Actieverbond tegen het islamisme” en roept ertoe op om de islam in Duitsland terug te dringen. Dat heeft hem behalve bijval (bijvoorbeeld van Arnulf Baring en Ralph Giordano) ook – waarom zou dat bij een linkse anders gaan dan bij andere islamcritici – ook de gebruikelijke linkse kritiek zoals beschuldigingen van buitenlandervijandigheid en islamvijandigheid opgeleverd.

Rolf Stolz is een succesvol schrijver met boeken over de islam (bijvoorbeeld Die Mullahs am Rhein – der Sprengstoff von morgen”) en bedenker van het begrip “Regenboogcoalitie” tegen de islam.

Hieronder zijn enkele rake en veelzeggende citaten uit zijn boek “Komt de islam? De fundamentalisten voor de poorten van Europa” te vinden, die ik hier – zeer zeker niet beantwoordend aan de volledige inhoud van zijn boek – in 35 theses voorstel. In geen enkele van zijn deels radicale theses onderscheidt Stolz zich van ons islamcritici, theses, die wij (ik spreek hier hoogstwaarschijnlijk voor het grootste deel van de islamcritici) volledig onderschrijven.

34 theses van een linkse tegen de islam

“Na het einde van de Koude Oorlog is er een nieuw gevaar ten tonele verschenen: Het agressieve opdringen van het islamitische fundamentalisme naar en in Europa. Onder nieuwe voortekens, in een niet-christelijke tot antichristelijke context, keren van buitenaf de meest negatieve en reactionaire elementen van de Europese historie weer terug als ´Godstaat´, ´heilige oorlog´, religie als wetgeving, dictatuur van orthodoxe schriftgeleerden, onderdrukking van vrouwen en minderheden, uitverkorenenwaan, enz.

Slechts een gezamenlijk verdedigingsfront, een coalitie van het verstand, dat uit Verlichte christenen net zo goed als ondogmatische atheïsten, conservatieve democraten en democratische socialisten zou moeten bestaan, zou kunnen verhinderen dat ?Europa met denkverboden en boekverbrandingen, met doodvonnissen tegen dissidenten en bloedige godsdienstoorlogen in een nieuwe Middeleeuwen verzinkt en dat er door de volkeren van Europa met chauvinisme, vreemdelingenhaat en fascistoïde uitbraken van geweld wordt gereageerd.

2.

“Geen enkele andere grote religie is zó politiek georiënteerd en zozeer vanuit zijn wortels verplicht tot militante instelling.

“Geen andere religie groeit in Europa zo snel door immigratie + vruchtbaarheid + missionering.”

“Geen enkele andere religie wordt zo sterk door niet-Europese landen en hun zakenpartners hier ondersteund.

“Geen enkele andere religie is zo verbonden met een gesloten front van opkomende en zichzelf permanent bewapenende, ondemocratische landen, die in democratie en Joods-christelijke cultuur hun doodsvijand zien”.

3.

“De 3 miljoen moslims zouden onder de 80 miljoen Duitsers niet echt een groot aantal zijn als ze hun vroomheid zouden beperken tot bidden en vasten en religie als privézaak zouden beschouwen, zoals bijna alle andere geloofsbekentenissen dat doen. Dat is echter niet zo: Van de hier levende moslims is circa:

–          10% activistisch (meestal in de zin van radicale ultra´s)

–          80% religieus actief en in kritieke situaties te mobiliseren tot actief handelen

–          10% hervormingsgezind-democratisch, apathisch of gedesinteresseerd.

“De georganiseerde islam in Duitsland dient minder te worden gezien als een soort georganiseerde kerk, maar als religieuspolitieke strijdgemeenschap. Onder het mom van godsdienstvrijheid proberen vijanden van de democratie overal in het land moskeeën en ´cultuurcentra´ op te richten.”

4.

“Juist wij Duitsers hebben de plicht om tegen de uitbreiding van een religieus gecamoufleerd fascisme te vechten”.

5.

“Wie parolen zoals ´Sharia of de dood´ of ´Dood aan Salman Rushdie´ propageert, moet onmiddellijk bestraft en later uitgezet worden”.

6.

Duitsland wordt bedreigd door een islamitische invasie, wiens gebalde vuist van dit land het thuis voor vreemdelingen en van de autochtonen vreemdelingen in hun eigen land dreigt te maken.”

7.

“Men dient zich ervoor in te zetten dat de immigratie tot een sociaal en cultureel verantwoord gering niveau wordt gereduceerd, dat er vrijwillige terugkeer plaatsvindt en dat diegenen die willen blijven of assimileren of integreren – zich er dus toe bekennen, dat dit land een thuis is voor hen en niet een tijdelijke verblijfplaats en gehoopte buit.

Als Duitsland als land van de Duitsers en als democratische rechtsstaat behouden dient te blijven, moet het aantal mensen uit voormoderne, niet-Europese culturen en aanhangers van een fundamentalistische, antidemocratische religie strikt beperkt worden.”

8.

Binnenlandse veiligheidsdienst: Islamisme is het ´veiligheidsrisico nummer één voor Duitsland´.

Als het tot een conflict zou komen met een islamitisch land, dan hebben we al lang ´een potentieel in het land, dat echt gevaarlijk zou zijn´.” [Opm.: Bijvoorbeeld Turkije, dat als niet-Europees land met Amerikaanse steun (NAVO) de EU-toetreding wil afdwingen…]

9.

“Als het blijft bij een islam voor geestelijke slaven en ongeestelijke slavenhouders, dan is het zeer te hopen dat er in ons volk een kritisch bewustzijn rondom de risico´s van een verdere islamisering van de Duitse samenleving ontstaat.”

10.

Multiculti-ideologen zijn de nuttige idioten, die de doodsvijanden van de vrijheid alle vrijheid toestaan.

Er bestaat een wijdverbreid handlangerschap van economische belangen (goedkope arbeidskrachten), politieke corruptie, lafheid en ignorantie van de opiniemakers (patriotten krijgen geen zendtijd respectievelijk verliezen hun baan) en openlijk of stiekem tot de islam overgegane bekeerlingen [Opm.: Mölleman?] evenals verwarde klerikale dialoogfanatici.

11.

Veel gevaarlijke dan de openlijk optredende fundamentalisten zijn de met het simuleren van vredelievendheid, bereidheid tot dialoog en compromis aanzienlijke successen boekende kaderorganisaties [Opm.: waardoor de multicultiaanhangers zich met scharen tegelijk in de luren laten leggen].

Buitenlanders, die werkelijk zouden willen integreren, zouden een thuisrecht moeten krijgen – wie onze maatschappelijke orde afwijst, zou uitgewezen moeten worden.

12.

“Als we verder dulden dat islamisten democratie als ´onwetendheid´ belasteren en als we ons niet verzetten tegen de missionering (bijv. Ahmadiyya), dan zijn we niet meer te redden.

Als er, zoals in Engeland, een ´islamitisch parlement´ enz. een eigen politiek systeem wordt toegestaan, leidt dat langzamerhand tot de uitholling van de politieke orde, die door zulke intriges stormrijp geschoten moet worden om uiteindelijk de macht naar zich toe te trekken.

13.

“Op de islamitische wereldconferentie in 1984 werd officieel besloten tot het jaar 2000 alle christenen in de Oriënt of tot de islam te bekeren of te verdrijven.

14.

“De islam adoreert net zoals het staatssocialisme en het fascisme de gemeenschap als absolute waarde en ontkent de rechten van het individu.

15.

“De islam is een religie van het heersen, onrust stoken en vernietigen.

De niet verholpen geboortefouten van de islam

16.

“De koran staat haaks op de voor de moderne tijd geldende constitutieve rationaliteit”.

17.

“De islam is een rigoureus fanatisme, dat al door Voltaire herkend werd.”

18.

“In de islam wordt denken niet principieel genegeerd, maar mag slechts worden ingezet binnen de beperkte grenzen van openbaring respectievelijk overlevering”.

19.

“In de islam is de mens een soort schuldslaaf van God”.

20.

“De koran is:

–          tegen pluralisme

–          tegen iedere vorm van wereldlijke orde

–          tegen tolerantie en gelijkberechtiging

–          tegen zelfbeschikking van het individu

21.

“De bewering van Mohammed dat de koran een letterlijk dictaat van Allah zou zijn, vernauwt bij voorbaat de horizon – uiteindelijk de oorzaak voor het mislukken van alle pogingen tot hervormingen.

22.

“De islam kent geen mensenrechten, alleen rechten van “God”.

23.

“De islam is een religie van de ongelijkheid”.

24.

“De islam is onverenigbaar met de natuur van de Europese mens.

25.

“De islam is een gruwel voor ieder denkend mens.

26.

“Het ontbreekt de islam volledig aan twijfel aan zichzelf  en zelfkritiek. De schuld voor alle kwaad wordt bij anderen gezocht”.

27.

“De islam is het typische resultaat van een agrarisch-nomadisch beïnvloede slavenhoudersamenleving – en wordt desondanks als eeuwig geldende waarheid verkocht”.

28.

De verschillen tussen fanatici en ´gematigden´ zijn uiteindelijk van secundair belang”.

29.

“Het credo van de islamisten luidt: ´Denken moet worden opgeheven ten gunste van het geloof´.”

30.

Gerichtheid op het verleden en levensvijandigheid zijn de bepalende elementen in de islam”.

31.

“De kosmologie en de voorstelling van de natuur van de islam zijn naïef en simpel: Alles is verbonden in omstandigheden van dienstbaarheid.”

32.

“Structurele militante instelling van de islam – oorlog tegen alle mensen”.

33.

“De islam is een cultuurvijandige beeldenstorm.”

34.

“De islam is onverenigbaar met het vrijheidsgebod.”

Bron:

http://michael-mannheimer.info/2012/05/21/35-islamkritische-thesen-des-linken-rolf-stolz-allah-ist-das-musterexemplar-eines-willkurherrschers/

Auteur: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, Islamkritiek. Bookmark de permalink .

21 reacties op “Allah is het voorbeeldexemplaar van een geweldsheerser”

 1. Linsky zegt:

  Quote: 26. “Het ontbreekt de islam volledig aan twijfel aan zichzelf en zelfkritiek. De schuld voor alle kwaad wordt bij anderen gezocht”.

  Dat is een punt wat ik zelf erg belangrijk en vaak onderschat vind. Juist doordat twijfel in de islam niet bestaat en verboden is en blijft, zal dat uiteindelijk ook hun ondergang worden!
  Twijfel, is ons namelijk grootste goed.

  Twijfel aan alles!
  Zelfs in de grootste zekerheden is altijd een heel klein deeltje twijfel dat zal blijven! Als dat zo niet was zou er nooit meer wat kunnen veranderen, statisch blijven dus! In feite het gevolg de ‘Status Quo’ van alle bestaan en existentie, voor eeuwig verzekerd zijn!

  Twijfel is een van de mooiste, meest kostbare geschenken die we onszelf cadeau hebben gedaan! De aard en oorsprong moet alleen goed begrepen worden, want dan is ook een juiste interpretatie en toepassing daarvan mogelijk.

  In tijden zoals ik die zelf heb ervaren was de twijfel enorm. De vertwijfeling was zelfs dermate groot, dat het vrijwel onmogelijk was ook maar ergens een stabiel punt te vinden van waaruit ik de zaak kon overzien en ordenen.

  Derhalve ligt juist in die enorme uiterste vertwijfeling (al ervaren we die vaak als diepe ellende) de grootste mogelijkheid een nieuw fundament aan te leggen, gebaseerd op alle eerder kennis en ervaringen, waardoor het nieuw te bouwen leven – ervaring – wereld, weer een grotere aanvulling zal zijn op al het eerder bestaande.

  Werkelijke evolutie en spirituele groei zou niet eens mogelijk zijn zonder twijfel. Twijfel is de onontbeerlijke garantie voor de absolute evolutie en voortbestaan van al het leven en het werkelijke Zelf-Bewustzijn!

  En voor de goede orde…..er is per definitie niks mis met gezonde twijfel, die als sturende component kan fungeren en ons dan naar het midden van de balans drijft.

  Like

 2. G.Deckzeijl zegt:

  Es gibt keinen Allah und es wird auch im kommenden Jahre keine geben..!!!!!
  http://tinyurl.com/cqfkbt5

  Like

 3. Bert zegt:

  Mooie aanvulling van de Quote: 26 Linsky bedankt.

  Alleen door twijfel kun je groeien, voor wijsheid als onderdeel van spirituele groei is twijfel een onontbeerlijk instrument. Alleen vanuit twijfel kunnen keuzes gemaakt worden en nieuwe stappen gezet worden op het spirituele pad. Wie meent de waarheid in pacht te hebben maakt geen keuzes. Zo iemand herhaalt steeds hetzelfde antwoord, ongeacht de vraag die het leven op enig moment stelt. Daar leer je niets van, daar kun je ook niet van groeien er daar zijn voorbeelden genoeg van, bv de Islam, en de socialisten.

  Like

 4. Linsky zegt:

  Dank je Bert. 🙂
  Je denkt er over na zie ik.

  Ik zelf loop altijd hard weg van hen die pretenderen de ‘waarheid’ te kennen en vaak beweren ze zelfs dat het de enige is ook nog! 😦

  Like

 5. Bert zegt:

  Hen die pretenderen zijn mensen die nooit verder gekomen zijn in het leven dan hun eigen voordeur en hebben totaal geen idee hoe het leven eruit ziet buiten de dorpsgrens. Mensen die de waarheid verkondigen als een profeet zijn vaak egoïsten en zijn totaal niet geïnteresseerd in jou als mens en wat jij voelt met zijn waarheid.

  Like

 6. lucky9 zegt:

  Allah is een lul die niet weet waarmee hij moet afrekenen!
  Wat een onaanvaardbare toon! Nieuwe poging dus.
  Allah is een oen die niet weet waarmee hij moet afrekenen!
  Wat een onaanvaardbare toon! Nieuwe poging dus.
  Allah is een debiel die niet weet waarmee hij moet afrekenen!
  Wat een onaanvaardbare toon! Nieuwe poging dus.
  Allah is een fictie die niet eens weet waarom hij moet afrekenen.
  Allah is een fascist.
  Voor fascisten geen genade, nooit! 😀

  Like

 7. Bert zegt:

  @lucky9

  Leuk maar nu lig ik op de grond van het lachen en kan niet meer overeind komen, hahahahaha

  Like

 8. Linsky zegt:

  Religies zijn niets anders dan het idee van samenzweerders, ontworpen om het volk door middel van de matrix onder controle te krijgen. Net zoals ieder ander idee of ontwerp doorleven ze bepaalde cycli. Ze worden zo mogelijk wereldwijd verspreid, indoctrineren de massa´s. Hun voorgangers veroveren de macht, consolideren die en verklaren zichzelf tot leiders. En van dan af heeft de massa, noch het individu nog de beschikking over een ‘eigen’ wil!

  Like

 9. lucky9 zegt:

  @ Bert
  Eerst op de handen en slechts daarnà op de voeten is de beste manier.
  Liefst de ene voet na de andere! 😀

  Like

 10. Pieter Helenius zegt:

  In de hele lijst mis ik wat Bert zijdelings aanstipte `het spirituele pad` (wat ook weer veel met twijfel, denken en eigenzelfstandig oordeel van doen heeft). Alle geloven of niet politieke leersystemen die ik ken ruimen binnen hun corpus van stellingen een groot gedeelte in voor dit element. In Nederland is, op SGP´ers na, geloof sinds de jaren zestig nagenoeg volledig spiritueel, *verinnerlijking van de emoties, waardeopvattingen en hoe daar mee om te gaan) gericht. De spiritualiteit binnen de Islam is echter marginaal. Het is een gebruikshandleiding voor directe ge- en vooral verboden. Natuurlijk zijn er de Derwisjen en de yogaistische reciteringen. Mainstream praktijk en opvattingen liggen daar echter ver van verwijderd en richten zich vooral op de conditionering van slaafse onderhorigheid.

  Like

 11. lucky9 zegt:

  @ Linsky op 24 mei 2012 om 20:21
  Whaw! Amaâzing! Kom je daar nu pas achter? 😆

  Like

 12. lucky9 zegt:

  @ Pieter Helenius
  Mijn innige deelneming in de rouw die U treft.
  De vraag is evenwel wat doen we daar aan. Berusten of in het verzet gaan?
  ‘k ben hier weg, de gedachtepolitie zit me op de hielen. Hartstikkegrondig geëxcuseerd.Toedeloe!

  Like

 13. Linsky zegt:

  lucky9,
  heb je vandaag je lolbroek aan?
  Of zit je samen met seculiere aan de raki? 🙂

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  @Linsky, inderdaad TWIJFEL brengt ons vooruit. U staat in de voetstappen van de filosoof René Descartes, die terecht zei: ” Zet al uw zekerheden maar eens op een rijtje, en ga daar maar eens stevig over twijfelen”. Het enige waar Descartes niet aan kon twijfelen, was zijn existentie, zijn wezen, welke hij uitdrukte met de roep: “Cogito ergo sum”, ik denk ik ben”.

  Like

 15. Linsky zegt:

  Tom,
  Dat onvoorwaardelijke weten “Dat je bent” is mijn lijfspreuk, maar Descartes uitspraak ‘Ik denk dus ik ben.’ bestrijd ik.

  Ook robots kunnen denken en de nieuwste quantum computers denken ook, waarbij ze zelfs evolueren en zelf regulerend zijn en van hun eigen fouten leren.
  Zij hebben echter geen zelf-bewustzijn.
  Dus denken is geen bewijs voor bestaan, in die zin van “zelf-bewustzijn”

  Bijvoorbeeld een hamer suggereert een timmerman, maar bewijst diens bestaan in het geheel niet.
  Daarom is het intellect ook niets meer dan een instrument van de geest, cq. zelfbewustzijn.

  De perceptie van wat er in het brein van iemand omgaat iemands waarneming van de innerlijke werking van zijn brein.
  Door middel van bewustzijn verkrijgt iemand ideeën over de verschillende processen of mentale stadia, zoals de idee van perceptie, denken, twijfelen, beredeneren, weten en willen en neemt op elk moment zijn eigen mentale stadia weer.”

  De geest die zichzelf beschouwd en onderzoekt!…en daar dus ZELF bewust van is!

  Like

 16. Linsky zegt:

  Ps; voor de duidelijkheid;
  De hamer heeft geen bewustzijn, laat staan zelf-bewustzijn.
  Zomin als we dus van de hamer mogen verwachten dat ze uit normbesef enkel op spijkers slaat en niet op menselijke hoofden, omdat de verantwoordelijkheid zonder twijfel bij de timmerman ligt en niet bij zijn gereedschap!

  Like

 17. guusvelraeds zegt:

  Ik mis een belangrijke these:

  De gemiddelde moslim heeft een lacune in de ontwikkeling van een persoonlijk geweten.

  De Islam verhinderd de vrije individule ontwikkeling van een persoonlijk geweten. Binnen de islam wordt niet geleerd dat een geweten het venster is van elk individu waardoor hij in schuld naar binnen kan blikken in zijn ziel. “”Alles, wat gij een ander doet”” hebt gij ook mij gedaan, zijn gevleugelde woorden binnen de Joods/Christelijke traditie en voor dit “”alles”” zal middels het geweten verantwoording moeten worden afgelegd. Hadden de terroristen op 9/11 een goed functionerend geweten gehad dan was die dag wezenlijk anders gelopen dan nu het geval is. Had de moordenaar van Toulouse een geweten gehad dan had het 3 jarig Joodse meisje nog geleefd en ook de 3 maanden oude baby van de familie Vogel had veilig kunnen opgroeien. Dat er binnen de moslim wereld een grote lacune is aan individuele gewetensontwikkeling wordt ook geillustreerd door de masale jubel betogingen in moslim gemeenschappen na geslaagde terroristische akties. De Islam is waarlijk een onwelriekend kadaver dat de mensheid verziekt en de schuld hiervan zit niet bij het Islamisme, niet bij het fundamentalisme en niet bij de met bloed bedekte fanatici. De “”hoofdschuldige”” van alle islamitische terreur ligt “”schlicht und einfach”” al meer 1400 jaar louter en alleen bij de ISLAM. Allen die zeggen dat de schuld bij de fanatici ligt vergeten dat al deze nietsontziende moordenaren van mannen, vrouwen en kinderen voortgekomen zijn uit de stinkende baarmoeder genaamd Islam.

  Like

 18. lucky9 zegt:

  @ guusvelraeds
  De islam is een fascistische ideologie van slavendrijvers. Daardoor komt het dat de islam congruent is met politiek fanatisme dat louter pro forma van een religieus jasje werd voorzien. Elke mohammedaan is per definitie fanatiek. Elke moslim is per definitie een fascist. Echte en dus rationele twijfel kent hij niet en kritiek aanvaardt hij niet.

  Het geweten van fanatici en dus van elke mohammedaan kan niet rekenen op de rede omdat fanatici irrationeel zijn en handelen.
  Het geweten van fanatici en dus van elke mohammedaan is ook niet meer begrensd door het gevoel van “schaamte”.

  De door U vermelde morele norm werd door de islamitische ideologie vooreerst nooit echt aanvaard, werd nooit aangeleerd en, belangrijker nog, werd door de ideologie systematisch weg gewassen of weg gesneden.
  Islamieten die zich zelf individueel ooit een geweten hebben kunnen ontwikkelen worden al 1400 jaar door het fascistische islamitische systeem “systematisch” fysiek uitgeschakeld. Dit is de versluierde genocide binnen de islam.

  Het islamitische dogma van de onveranderlijkheid zorgde niet alleen voor een mentaal collectivisme maar allicht zelfs al voor een genetisch misbaksel waarin de onverdraagzaamheid, de slavenhandelaarsmentaliteit en het fanatisme mentaal het hoofdkenmerk geworden is van al diegenen die zich moslim noemen.

  De islamieten zijn niet alleen schuldig aan een interne, versluierde, genocide maar tevens aan de allergrootste genocide van de afgelopen 1400 jaar: die door de islamieten gepleegd op de zwarte volkeren van Afrika. Zij zijn dus met grote voorsprong het prototype van racist bij uitstek.

  Like

 19. Peace zegt:

  Zielig volk dat jullie zijn, maken misbruik van media door leugens te verspreiden. Ik zie geen enkele bron dat gebruikt is en zelf heb jij helemaal geen verstand geloof. Als iemand zijn geloof wil uitoefenen moeten jullie dat accepteren. Alleen dan kunnen jullie met rust gelaten worden. Het gaat jullie natuurlijk niet lukken door leugens te verspreiden. Daarmee zet je alleen groepen tegen elkaar op. Stoken wat je wel eens op de basischool deed en zelf toekijken hoe het uit de hand loopt. schaam je gewoon en doe iets nuttigs met je leven wordt vrijwilliger voor ouderen ofzo, heb je tenminste wat te doen is veel beter dan verhaaltjes verzinnen die niet kloppen.

  mensen jullie trappen toch niet in dit soort onzin! ofwel??

  Like

 20. Linsky zegt:

  Peace; Can Can;

  hoe lang heb je nog adem?
  Zorg je wel dat je stikt in je eigen giftige gassen!

  Like

 21. Tom Hendrix zegt:

  Peace ga jij eens fijn trollen, bij de andere achterlijken van links op de JOOP. De mensen op deze blog hebben wel 1000 valide argumenten tegen de IDEOLOGIE van de HAAT de ISLAM. Er is geen enkel land op de wereld waar als de islamisten eenmaal binnen zijn, het gedaan is met het vreedzaam samenleven. U moet zich laten nakijken in PAVILJOEN 3!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s