Mark Steyn: De spirit van Geert Wilders

Toen men mij vroeg of ik een voorwoord bij Geert Wilders´ nieuwe boek wilde schrijven, was mijn eerste reactie eerlijk gezegd om deze opdracht aan iemand anders te geven.

(Voorwoord van Mark Steyn bij het nieuwe boek van Geert Wilders, “Marked for Death”)

Wilders wordt rondom de klok bewaakt, omdat een groot aantal uiterst gemotiveerde mensen hem wil doden en voor mezelf leek het me beter om niet met iemand, die de afgelopen jaren door meer dan genoeg doodsbedreigingen de aandacht op zich had gevestigd, in een boek aan dezelfde kant te gaan staan, omdat dit naar alle waarschijnlijkheid mijn eigen curve van  doodsbedreigingen naar boven zou duwen.

Wie zit op zoiets te wachten? Waarom dus niet gewoon beweren dat men het te druk zou hebben en aan de schrijver voor te stellen het ergens anders te proberen? Ik kan me voorstellen dat Geert Wilders al meer dan genoeg van zulke antwoorden heeft gekregen.

Toen heb ik een boswandeling gemaakt en ik schaamde me een nogal over het gemak waarmee ik zijn vijanden een gemakkelijke overwinning in handen speelde. Nadat ik de islamitische executeurs uit min eigen land had gewenst, juichte hun aanvoerder tegenover “Canadian Arab News”, dat hoewel het “Canadese Islamitische Congres” bij de poging om mij te criminaliseren, omdat ik over de islam schrijf, in drie verschillende rechtszaken op zijn nummer werd gezet, de processen mijn tijdschrift twee miljoen dollar gekost zou hebben en daardoor “hebben wij ons strategische doel bereikt – de kosten voor de publicatie van anti-islamitisch materiaal in de hoogte te drijven”. In Nederland delen de vijanden van meneer Wilders, of dit nu moorddadige Jihadisten of het multiculturele establishment zijn, hetzelfde “strategische doel”, de kosten voor diegene te verhogen die met hem in verbinding staan, en wel dusdanig verhogen, dat de meeste mensen deze kosten niet willen dragen. Het is niet gemakkelijk om Geert Wilders te zijn. Hij leeft al bijna tien jaar in een merkwaardige, claustrofobische, vluchtige en schrale wereld, die zich slechts weinig onderscheidt van die van een gekidnapte gijzelaar, of, om met zijn eigen woorden te spreken, die van een politieke gevangene. Hij wordt wegens duidelijke bedreiging met moord door islamitische extremisten rondom de klok bewaakt.

Desondanks is hij degene die wegens ophitsing voor de rechtbank wordt gedaagd.

In het Amsterdam van de 21e eeuw heeft men de vrijheid om marihuana te roken en om halfnaakte vrouwen als sekspartners uit de etalages van hun winkels uit te zoeken. Maar men kan voor de rechtbank worden gedaagd wanneer men de verkeerde mening over een kerel uit, die al sinds de 7e eeuw dood is.

En hoewel Wilders uiteindelijk door een pseudorechtbank werd vrijgesproken, is de hardnekkigheid om hem als volledig onacceptabel neer te zetten, ongebroken: “”De rechts-extreme anti-immigratiepartij van Geert Wilders”(The Financial Times)… “De rechts-extreme Geert Wilders” (The Guardian)… “De rechts-extreme anti-islam politicus Geert Wilders” (Agence France-Presse) bevindt zich “aan de uiterste rand van de mainstream-politiek” (Time)… Wilders bevindt zich zo ver aan de buitenkant aan de rechts-extreme rand, dat zijn partij de op twee na grootste in het parlement is. Inderdaad, de vorige Nederlandse regering regeerde slechts op grond van de ondersteuning door de Wilders-Partij voor de Vrijheid. Hij is dus “extreem” en “rechtsbuiten” en bevindt zich zodoende aan de “rand”, maar de zeven partijen, die veel minder stemmen hebben gekregen dan hij, zijn dus “mainstream”? Dit soort recht toont aan hoeveel er fout gaat in de politieke en mediale discussie van Europa: Misschien ziet hij er alleen maar zo “extreem” en “rechtsbuiten” uit, omdat zij het zijn, die zich aan de buitenste randen bevinden.

En zo landt een Nederlandse parlementariër op het vliegveld Heathrow om een toespraak te houden en wordt zonder omwegen door de regering van een land uitgewezen, dat ooit de smeltkroes van de vrijheid was. Het Britse Ministerie van Binnenlandse Zaken verbood Wilders het land binnen te komen, omdat hij “een bedreiging voor de openbare orde” zou vormen. Niet bijvoorbeeld, omdat hij een of ander openbaar persoon bedreigd zou hebben, maar omdat vooraanstaande moslims hem bedreigden: De Labour Peer lord Ahmed kondigde aan een 10.000 man sterke meute op de been te brengen, die het Hogerhuis zou belegeren wanneer Wilders erop zou blijven staan zijn toespraak daar te houden.

Het volstaat dus niet om de man zelf uit de normaliteit te verwijderen, men moet ook nog een voorbeeld stellen aan diegenen, die uit willen zoeken wie hij in werkelijkheid is. Senator Cory Bernardi uit Zuid-Australië ontmoette Wilders tijdens een reis naar Nederland. Toen hij terugkwam, werd hij ontvangen met krantenkoppen als “Senator in het nauw wegens contacten met Wilders” (The Sydney Morning Herald) en “Geroep om Cory Bernardi´s scalp wegens Geert Wilders”(The Australian). Leden, niet alleen van de oppositie, maar ook van zijn eigen partij, eisten, dat Bernardi uit zijn functie als parlementair staatssecretaris van de majesteitsgetrouwe oppositieleider, ontslagen zou worden. En waarom hier stoppen? Een regeringswoordvoerder “weigerde te zeggen of hij vond dat meneer Abbot meneer Bernardi uit de Liberale Partij zou hebben moeten gooien”. Had Bernardi maar met respectabelere figuren zoals Hugo Chávez of een woordvoerder van Hamas een gezellig theekransje gehouden. Ik ben echter blij dat ik kan berichten dat Bernardi tijdens een gezamenlijke manifestatie met mij in Adelaide enkele maanden later verklaarde dat hij een vrije burger zou zijn, aan wie men niet zou kunnen voorschrijven met wie hij een ontmoeting heeft.

Op iedere onafhankelijk denkende ziel zoals senator Bernardi, Lord Pearson of Rannoch of barones Cox (die de vertoning van de Wilders-film in het Hogerhuis had georganiseerd) komen duizenden andere openbare personen, die de boodschap hebben gekregen: Blijf weg van de islam als je niet wilt dat je leven voorbij is – en blijf weg van Wilders als je met rust gelaten wilt worden.

Maar aan het einde van de dag is een rustig leven geen echte optie. Het is niet nodig om het met alles eens te zijn wat Wilders in zijn boek zegt – of in feite met ook maar iets, dat hij zegt – om te herkennen, dat wanneer de voorzitter van de op twee na grootste partij in een van de oudste democratische wetgevende vergaderingen ter wereld onder voortdurende bedreiging met moord moet leven en wordt gedwongen om al bijna tien jaar in verschillende “safe houses” te leven, er iets behoorlijk fout zit in “de meeste tolerante landen van Europa” – en dat wij de verantwoordelijkheid hebben om dit eerlijk aan te spreken, voordat het nog erger wordt.

Tien jaar geleden, in de aanloop naar de val van Saddam Hussein, vertegenwoordigden vele mediadeskundigen de standaardmening als het om Irak ging: Er is een kunstmatige eenheid bij elkaar geschraapt van partijen, die niet bij elkaar in één staat passen. En ik maakte er destijds grappen over dat iedereen, die denkt, dat de verschillende componenten van Irak onderling niet compatibel met elkaar zijn, eens naar Nederland zou moeten kijken. Wanneer men van soennieten en sjiieten, Koerden en Arabieren niet kan verwachten dat zij voldoende gemeenschappelijkheden hebben om een functionerende staat te vormen, hoe noemt men dan de opsplitsing van de jurisdictie tussen postchristelijke biseksueel-swingende hasjrokers en antihoererende, anti-Sodomitische, anti-tegen-van-alles-wat-men-kan-vinden moslims? Wanneer Koerdistan een moeilijk, slecht passend deel in Irak is, hoe goed past Pornostan dan in de Islamitische Republiek Nederland?

De jaren gaan voorbij en de grap wordt een beetje droeviger. “Het meest tolerante land in Europa” is een steeds onsamenhangender wordende politieke staat, waarin homoseksuelen getreiterd en  vrouwen, die zichzelf niet versluieren, op straat bespot worden en men kan het “Dagboek van Anne Frank” niet meer spelen tijdens schoolvoorstellingen zonder dat de Gestapo-leden door het publiek worden begroet met de kreet “Ze zit op de zolder!”.

Een onderzoek heeft aangetoond, dat 20% van de geschiedenisleraren bepaalde, eh, problematische aspecten van de Tweede Wereldoorlog weglaat, omdat in klassen met een, eh, bijzondere demografische samenstelling de leerlingen niet geloven dat de Holocaust werkelijk heeft plaatsgevonden en als dat zo zou zijn, dan zouden de Duitsers de klus ook hebben moeten afmaken en zouden we nu deze problemen niet gehad hebben. Creatievere leraren trachten hun Joden verachtende leerlingen te winnen door de Holocaust gelijk te zetten met “islamofobie” – we kunnen ons toch nog allemaal die Joodse terroristen herinneren, die Fokker-vliegtuigen in de Rijksdag hebben gevlogen, of niet? En hoe zit het met die bendes, bestaande uit jonge Joden, die oude mensen beroven, zoals dit wordt gedaan door de islamitische jeugd in Wilders´s oude buurt Kanaleneiland?

Wat de “islamofobie” betreft, deze is zó erg, dat het, ahum, de joden zijn, die op dit moment het land verlaten. “Zestig procent van de Amsterdamse orthodoxe gemeenschap wil uit Nederland emigreren”, zegt Benzion Evers, de zoon van de opperrabbijn van de stad, vijf van zijn kinderen hebben in 2010 het land al verlaten. De reisgids bestseller van Frommer over “de meest tolerante stad van Europa” erkent, dat “Joodse bezoekers, die zich zodanig kleden dat men hen gemakkelijk als Joden kan herkennen” aanvallen riskeren, maar hij schuift het discreet op het “Israël-Palestina conflict”. “Joden, die verstandig zijn, zouden Nederland, waar zij en hun kinderen geen toekomst meer hebben,. moeten verlaten”, adviseert Frits Bolkestein, voormalig voorzitter van de Nederlandse liberale partij VVD. “Antisemitisme zal blijven bestaan, want de Marokkaanse en Turkse jongeren bekommeren zich niet om verzoeningspogingen”.

Als u zich erover verbaast waarover deze “jongeren” zich bovendien niet bekommeren, vraagt u dat aan Chris Crain, hij is de uitgever van “The Washington Blade”, een tijdschrift voor homoseksuelen in de hoofdstad van Amerika. Toen hij op een gegeven moment even afstand wilde nemen van de christelijk-fundamentalistische “proletarische” theocraten van de Republikeinse Partij, vertrokken hij en zijn vriend voor een vakantie naar Amsterdam, de “onbetwist homovriendlelijkste plaats op de planeet”. Toen ze door de straten in het centrum van de stad slenterden, werden ze door een bende van zeven “jongeren” aangehouden, gestompt, geslagen en op de grond gegooid. Perplex van zulk toegenomen geweld gaven de Amsterdamse autoriteiten opdracht tot een onderzoek om vast te stellen, zoals “Der Spiegel” het uitdrukt, “waarom Marokkaanse mannen de homoseksuelen in de stad aanvallen”.

Hé, dat heeft het echt in zich. Begrijp ik niet. De genieën aan de Universiteit van Amsterdam kwamen tot de conclusie, dat de aanvallers zich “door de gemeenschap gestigmatiseerd” zouden voelen, en “waarschijnlijk zouden worstelen met hun eigen seksuele identiteit”.

Voltreffer! Als men dus tegen de Marokkaanse jongeren zegt dat ze stiekem homoseksueel zouden zijn, dan schijnt dit het vrijkaartje ervoor te zijn om spanningen in de stad af te bouwen! Veel van deze jongere turken schijnen nogal geestelijke lichtgewichten te zijn, denkt u ook niet?

Maar geen angst. In “het meest tolerante land van Europa” bestaat immers nog genoeg tolerantie. Waarom willen de Nederlanders niet tolereren? In het jaar 2006 stelde Minister van justitie Piet Hein Donner voor, dat de sharia op zich toch niet zo verkeerd zou zijn als een meerderheid van de Nederlandse kiezers daarvoor zou beslissen – zoals dit op dit moment heel enthousiast in Egypte en andere landen plaatsvindt, die werden verblijd met de “Arabische Lente”. Meneer Donners toenmalige antwoord op “islamitisch radicalisme” was (waar de schrijver op de volgende pagina´s aan herinnert) de invoering van een nieuwe blasfemiewet in Nederland.

In deze terug-naar het-front wereld zijn Piet Hein Donner, de wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam en de aanklagers van het openbaar ministerie, die het showproces hebben opgevoerd, de “mainstream” – en Geert Wilders is de “ver verwijderde” “extreme” “rand”. Hoe breed is deze rand? Meneer Wilders citeert een peiling, volgens welke 57% van de ondervraagden aangaf, dat massa-immigratie de grootste fout in de Nederlandse historie geweest zou zijn. Als de import van een grote islamitische bevolking in het Westen inderdaad zo´n fout was, dan was het ook volledig een overbodige fout. Enkele landen (Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië) mogen dan een bepaalde postkoloniale schuld tegenover hun voormalige onderdanenvolkeren hebben, maar Zweden? Duitsland? Van Malmö tot Mannheim heeft de islam de samenlevingen veranderd, die tot dan toe letterlijk geen contact hadden met de islamitische wereld. Zelfs wanneer men het niet eens is met de 57% van de Nederlandse ondervraagden bij de peiling, de ervaring van de Amsterdamse opperrabbijn en de vanwege hun homoseksualiteit vervolgde uitgevers, evenals de senioren van Kanaleneiland doen toch vermoeden dat de islamisering van de steden van het continent zoiets als een uitdaging voor Eutopia´s beroemde “tolerantie” is.

En toch staat deze zelfde politieke klasse, die voor deze unieke “demografische uitwisseling” (met de woorden van de Franse demograaf Michèle Tribalat) verantwoordelijk is, er op dat het thema buiten iedere discussie wordt gehouden.

De Britse romanschrijver Martin Amis heeft eens aan Tony Blair gevraagd of tijdens zijn ontmoetingen met collega-staatshoofden het demografische beeld van het continent een thema bij de “Europese gesprekken” geweest zou zijn. Meneer Blair antwoordde met een ontwapenende eerlijkheid, “Het zijn ondergrondse gesprekken” – dat betekent, dat zijn collega´s die ons deze toestand hebben bezorgd, als ze hierover in het openbaar praten, geen betere manier weten dan met een grijnzend gezicht de banaliteiten van een steeds stoffiger wordend cultureel relativisme te verkondigen.

Dat vindt Geert Wilders echter niet voldoende. Anders dan de meeste van zijn critici heeft hij diep in de islamitische wereld rondgereisd. Anders dan zij heeft hij de koran gelezen – en opnieuw en opnieuw gelezen in deze eindeloze nachten, verstopt in een van deze “safe houses”, zonder de bemoedigende woorden van familie of vrienden. Een manier om over datgene na te denken wat er op dat moment gebeurt, is je voor te stellen hoe de zaak er andersom zou uitzien. Rotterdam heeft een islamitisch e burgemeester met een Marokkaans paspoort, de zoon van een Berberse imam. Hoe zouden de Saoedi´s zich voelen als Riyad een katholieke Italiaanse burgemeester zou hebben? hoe zouden de Jordaniërs over een Amerikaanse Jood als burgemeester van Zarqa denken? Zouden de burgers van Cairo en Kaboel het ermee eens zijn om minderheden in hun eigen geboortesteden te worden, gewoon, omdat het niet hoffelijk zou zijn om over het probleem te praten?

Alleen de vraag formuleren betekent al zijn absurditeit bloot te leggen. Van Nigeria tot Pakistan is de islamitische wereld zelfs intolerant tegenover de oorspronkelijke minderheden. In Irak is de helft van de christelijke bevolking gevlucht, in het jaar 2010 werd de laatste christelijke kerk in Afghanistan met de aardbodem gelijk gemaakt en in beide gevallen vond deze confessionele versie van een etnische zuivering plaats onder de ogen van Amerika. Multiculturalisme is het fenomeen van een cultuur.

Maar het politieke establishment in Europa staat er op, dat deze unieke reorganiserende immigratie alleen mag worden bediscussieerd onder inachtneming van de gebruikelijke piëteit: We vertellen de onzen, dat in een multiculturele samenleving het sympathieke homoseksuele stelletje op nummer 27 en de polygame moslims met vier kindbruiden op nummer 29 in de Olmenstraat zij aan zij kunnen leven, en dat zij allebei bijdragen aan dit rijke, levendige model van verscheidenheid. En iedereen die iets anders zegt, moet uitgestoten worden naar de diepste duisternis.

Geert Wilders vindt dat we daarover zouden moeten mogen spreken – en inderdaad, als burgers van de oudste, meest vrije samenlevingen op aarde hebben wij de plicht om dit te doen. Zonder hem en zijn dappere metgezellen zou de zienswijze van 57% van de Nederlandse kiezers in het parlement ondervertegenwoordigd zijn. Dat is een behoorlijk domme zaak in een democratische samenleving als je daarover nadenkt. De meeste problemen waar het Westen nu mee wordt geconfronteerd ontstaan uit een politiek, waarover de politieke klasse het volledig eens is: Als er in Europa gestemd wordt, dan heeft de doorsnee kiezer de keuze tussen een partij links van het midden en een meer mildere variant van een partij rechts van het midden en wat hij ook kiest, de partijen zijn het er zoals gebruikelijk over eens wat betreft de massa-immigratie tot aan niet duurzame sociale programma´s voor de klimaatverandering. En ze zijn gewetenloos door al diegenen het recht te ontzeggen, die een uitgebreider debat willen. Ik was verbaasd, toen men bijvoorbeeld Cory Bernardi Down Under de oren waste, hoeveel mensen zich bij de Australische verslaggeving over Geert Wilders beriepen op dezelfde smerige trefwoorden. Hier een fragment uit The Sydney Morning Herald:

“Geert Wilders, die in het Nederlandse parlement de doorslag geeft, vergeleek de koran met ´Mein Kampf´  en noemde de profeet Mohammed een pedofiel”.

The Australian:

“Hij provoceerde een kreet van verontwaardiging in de Nederlandse, islamitische gemeenschap, nadat hij de islam een gewelddadige religie en de koran met Hitlers ´Mein Kampf´ en de profeet Mohammed met een pedofiel vergeleken had”.

Tony Eastly in ABC Radio:

“Geert Wilders, die in het Nederlandse parlement de doorslag geeft, heeft onder Nederlandse moslims een storm van verontwaardiging veroorzaakt toen hij de koran vergeleek met Hitlers ´Mein Kampf´ en de profeet Mohammed een pedofiel noemde…”

Potverdorie, je zou bijna kunnen denken, dat al deze hardwerkende onderzoeksverslaggevers gewoon dezelfde smerige samenvatting hebben overgeschreven en niet de moeite hebben genomen om te controleren wat de man werkelijk zegt. De man, die zichzelf op de pagina´s hierna presenteert, is niet de chagrijnige schurk zoals de media hem demoniseren, maar een uitermate belezen, elegante en scherpzinnige analist die veel gereid heeft, die zulke “extreme” “rand”figuren als Churchill en Jefferson citeert. Hij richt zich ook tot de steeds herhalende media van Oceanië, die punten zoals ´ Mein Kampf´ is in veel Europese landen verboden, benadrukken; of ontkenning van de Holocaust is ook strafbaar; of toen een Franse wet over de ontkenning van de Armeense genocide het niet haalde, de Franse president Sarkozy verkondigde dat hij direct een nieuwe genocidenwet zou uitvaardigen om deze te vervangen.

In Canada heeft de rechtbank van Queen´s Bench de uitspraak van een lagere rechtbank gehandhaafd, waar een man wegens “hatespeech” was veroordeeld, alleen omdat hij het hoofdstuk en verzen van verschillende Bijbelse geboden over homoseksualiteit had geciteerd. Desondanks werkt in het Westen, dat zich er altijd beter bij voelt om boeken, toespraken en ideeën te reguleren, te controleren en te criminaliseren, de consideratie van de staat tegenover de islam steeds geniepiger. “De profeet Mohammed” (zoals de anders perfect seculiere westerse mensen nu vanuit een reflex op Mohammed beroepen) is een des te grotere vruchtgebruiker van onze bereidwilligheid logica, wet en vrijheden op steeds ongezondere manieren te misbruiken om de islam een thuisgevoel te geven. Laten we denken aan de zaak van Elisabeth Sabaditsch-Wolff, een huisvrouw uit Wenen, die in verschillende islamitische landen heeft geleefd. Ze werd voor een Oostenrijkse rechtbank gesleept, omdat zij Mohammed een pedofiel genoemd had en wel op basis van het feit, dat hij seks met Aisha had toen zijn bruid negen jaar oud was. Mevrouw Sabaditsch-Wollf werd schuldig verklaard en tot een boete van € 480,- veroordeeld. De motivering van de rechter was fascinerend:

“Pedofilie is zakelijk gezien onjuist, want pedofilie is een seksuele neiging, die alleen of hoofdzakelijk op kinderen is gericht. Desalniettemin is dit niet van toepassing op Mohammed. Hij was nog steeds met Aisha getrouwd toen ze 18 jaar was.”

Men is dus geen pedofiel als men een kind uit groep 5 verkracht en haar bij zich houdt tot ze het diploma van het hoger onderwijs heeft behaald? Dat zou een nuttige tip zijn wanneer men van plan is vakantie te houden in de Oostenrijkse Alpen. Of is dat opnieuw een uitzondering van de dingen, die niet universeel toepasbaar zijn?

Iemand die zulke onzin frontaal uitspreekt, heeft geen gebrek aan vijanden. Het is nog steeds opmerkelijk dat het establishment er nauwelijks in is geïnteresseerd om zijn wens dat Wilders hetzelfde snelle en definitieve einde krijgt zoals Pim Fortuyn en Theo van Gogh, te verhullen. De rechter in zijn showproces besliste de aangeklaagde de passende veiligheidsstatus in de rechtszaal te weigeren, die Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Van Gogh, ten deel viel. Henk Hofland, de “journalist van de eeuw” in Nederland (zoals de schrijver ironisch opmerkt) verzocht aan de autoriteiten om de politiebescherming voor Wilders stop te zetten, opdat deze aan den lijve zou ondervinden hoe het is wanneer men permanent zou moeten vrezen voor zijn leven. Terwijl de Wilders-film “Fitna” “hetze” werd genoemd, wordt de film “De moord op Geert Wilders” als niet te hetzerig en gepast beoordeeld en hij werd zelfs door een door de regering gefinancierde zender geproduceerd en uitgezonden. Men zou bijna de indruk kunnen krijgen dat, zoals de website Gates of Vienna vermoedde, de Nederlandse staat zich trouw aan het motto van Heinrich II. gedraagt: “Wie bevrijdt me eindelijk van deze stormachtige blonde?”

Er is geen gebrek aan vrijwilligers. In Nederland en Belgie heeft zich een schikkend model uitgekristalliseerd: diegenen, die de islam willen analyseren buiten de zeer smalle grenzen van de Eutopsiche politieke discussie eindigen ermee, dat men of verboden (Belgische partij Vlaams Blok), in ballingschap gedwongen (Ayaan Hirsi Ali) of vermoord wordt (Pim Fortuyn en Theo van Gogh). Hoe snel heeft  “het meest tolerante land van Europa” de spreuk “de boodschapper doodschieten” als universeel middel tegen “islamofobie” geaccepteerd.

Men kan het geen “ironie” noemen, dat het meest liberale land in West-Europa het meest vooruitstrevend is bij de teloorgang naar een uitermate onliberale hel. Het was volledig voorspelbaar en het enige wat Geert Wilders doet, is dat hij het overduidelijke vaststelt: Een samenleving, die islamitischer wordt, zal minder van de andere dingen hebben, inclusief de individuele vrijheden.

Ik heb niet de wens zo te eindigen als Geert Wilders of Kurt Westergaard en nog veel minder wil ik sterven zoals Fortuyn of Van Gogh. Maar ik zou ook met de waarheid willen leven en ik mag deze bedorven visie van een vrijheid, zoals deze bedoeld wordt door het Nederlandse openbaar ministerie, de Britse immigratieautoriteiten, de Oostenrijkse rechtbanken, de Canadese “mensenrechten”tribunalen en de andere nuttige idioten van het islamitische imperialisme, niet. Dus is het voor nog meer mensen belangrijk om te doen wat Ayaan Hirsi Ali adviseert: Deel het risico. Als dus een volgende keer een roman of een karikatuur zorgt voor een fatwa, zou deze in de hele wereld gepubliceerd moeten worden om aan de islamitische executeurs de boodschap over te brengen: Eentje van ons doden is niet voldoende. Jullie kunnen beter een grote lening bij de Jihadbank opnemen, want jullie moeten ons allemaal doden.

Om met de woorden van Geert Wilders over de algehele stagnatie van de islamitische wereld te spreken: “Het is de cultuur, dom”. En onze cultuur bevindt zich al op de terugtocht naar een preventieve capitulatie en naar een vernauwde, verborgen (nogmaals Blair) ondergrondse toekomst. Zoals John Milton in 1644 in zijn werk “Areopagitica” schreef: “Geef mij de vrijheid om te weten, te uiten en vrij te argumenteren volgens mijn eigen geweten”. Het is een drama, dat de gevechten van Milton 350 jaar later nogmaals uitgevochten moeten worden, maar het Westen verzuipt op dit moment in een psychologische onvrijheid, die het aan zichzelf heeft opgelegd. Geert Wilders is niet bereisd om zich over te geven zonder zijn recht om te weten, zich te uiten en vrij te argumenteren te hebben uitgeoefend – of in gedrukte vorm, of in bewegende beelden of in het stemhokje. We zouden deze spirit moeten eren zolang we kunnen.

Bron:

http://www.pi-news.net/2012/05/mark-steyn-der-geist-von-geert-wilders/#more-255878

Vertaling: Liz (EuropeNews)

Auteur: Mark Steyn

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Free speech, Geert Wilders, Islam, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

49 reacties op Mark Steyn: De spirit van Geert Wilders

 1. G.Deckzeijl zegt:

  Ook belangrijk: nieuws uit la douce France… en wat voor nieuws!
  http://hoeiboei.blogspot.com/2012/05/de-nieuwe-burka-vriendelijke-regering.html

  Like

 2. G.Deckzeijl zegt:

  We gaan even terug in de tijd…met ander Australisch nieuws.
  http://snopes.com/politics/soapbox/australia.asp

  Like

 3. vederso zegt:

  @ EJ, compliment alweer. Hemel, wat een project, zo’n lap tekst!

  Like

 4. Martien Pennings zegt:

  Ja, dat is een belangrijk stuk waarnaar Deckzeijl verwijst http://bit.ly/MR1sQf: Daniel Greenfield over de moslimvriendelijkheid van de nieuwe regering Hollande.
  Over het voorwoord van Mark Steyn: schitterend net als het boek van Wilders zelf!

  Like

 5. nederlands verzet zegt:

  e.j bron waarom kan ik niet reageren ?

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  Een heel goed betoog van Steijn. Maar daar heeft het establishment van CDA,VVD,Demonen 66, Groen Links en de PVDA “schijt”, aan. Hun cultuurrelativisme heeft ons nederland gebracht waar we nu staan, een onleefbaarheid in onze grote steden door de aanwezigheid van deze MUZELMENSEN. En dat hebben ze bewust gedaan vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw.
  Ik mag dankbaar zijn, dat ik tenminste op deze blog van Dhr. Bron, mijn verhaal kwijt kan, persoonlijk ben ik al geband bij DDS en Elsevier. Tot zover onze zgn. onafhankelijke pers en media.

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  @Martien Pennings, de roden zijn de kontenlikkers van de ISLAM!

  Like

 8. E.J. Bron zegt:

  @nederlands verzet

  U reageert toch op 19:01 ?

  Like

 9. nederlands verzet zegt:

  ja maar mijn verhaal heb nu al drie maal gestuurd maar het komt er niet op
  ik zal het hierna nog een broberen

  Like

 10. nederlands verzet zegt:

  ik hoop dat men niet met wilders een coalitie willen vormen.
  WAAROM niet wel als alle partijen zo verdeeld zijn zal wilders stem altijd beslissend zijn.
  dan kan hij altijd in zijn voordeel kiezen dus altijd de winnaar zijn
  conclusie da leus stemmen op wilder is een verloren stem,is klinkklare onzin
  . . . ___

  Like

 11. nederlands verzet zegt:

  e.j. bron
  ik heb het weer geprobeerd
  en nee ik krijg hem er niet op.

  Like

 12. nederlands verzet zegt:

  na dat u reageerde lukte het wel
  vreemd
  maar mijn dank voor u hulp

  Like

 13. E.J. Bron zegt:

  Sorry!

  Vreemd! Comment zat enkele keren in het spamfilter, terwijl uw andere comment wel doorkwam. staat er nu dus op! 🙂

  Like

 14. E.J. Bron zegt:

  @Tom Hendrix

  Over een ban hoeft u zich bij mij absoluut geen zorgen te maken. Ga rustig door met datgene te zeggen wat u op uw lever hebt. Ik zie het probleem niet, integendeel! 😉

  Like

 15. G.Deckzeijl zegt:

  Zeg Martien: niet om het één of ander hoor, maar ben je me nu aan het overtroeven met jouw verkorte linkversie naar de bijdrage van mij van 17:12, dus OOK naar hoeiboei..????

  Like

 16. Martien Pennings zegt:

  @ Deckzeijl.
  Ja, ik ben je aan het “overtroeven” als jij het zo wilt noemen.
  En dat is niet zo moeilijk, want je neemt nooit eens de moeite om een fatsoenlijke aanduiding te geven van wat mensen achter je links kunnen vinden.
  Je flitst als een Razende Roeland over verschillende websites en je kleddert het maar neer, off topic meestal, en zonder dat je fatsoenlijk zegt waarnaar je verwijst.
  In dit geval was het bij mij niet de aandrang jouw te “verbeteren”, maar gewoon omdat ik het belangrijk vond dat mensen dat stuk zouden lezen.

  Like

 17. Martien Pennings zegt:

  Spelfoutje:
  jouw te “verbeteren”
  MOET ZIJN
  jou te “verbeteren”

  Like

 18. G.Deckzeijl zegt:

  Martien: je bent een ouwe zeurpiet. M’n eerste bijdrage aan deze draad geeft precies aan waar het naar verwijst, plus dat de eigenlijke link van hoeiboei niets te raden overlaat. Bijdrage twee idem dito. Ik verpruts in de meeste gevallen geen kostbare tijd met lange inleidingsverhalen.
  Daarvoor moet je maar aankloppen bij de Bende van Vijf, die ons dat verdomde lenteaccoord in de maag gesplitst hebben.

  Like

 19. nederlands verzet zegt:

  @g.deckzeijl
  waarom moet mensen zoals MARTIEN PENNING altijd zeuren als er een letter verkeerd staan ?
  vaak hebben dit soort mensen niets te vertellen .
  linkse doen dat ook als zij niet kunnen winnen is hun eerste reactie dat je spelfouten maakt.
  . . . ___

  Like

 20. E.J. Bron zegt:

  @nederlands verzet

  Ik zie mij toch even genoodzaakt u te corrigeren. Als er één iemand is die juist WEL iets nuttigs heeft te vertellen dan is dat Martien Pennings wel!
  Zie voor zijn uitstekende artikelen op deze site: Bij “zoek een artikel” zijn naam intypen en “enter”

  En ja, Martien is een echte ouderwetse mierenneuker wat spelling betreft. Hij is van de generatie, die nog wél goed grammaticaonderwijs op school heeft gehad……

  Like

 21. nederlands verzet zegt:

  @ e.j bron
  u zal ongetwijfeld gelijk hebben.
  maar mijn irritatie kwam omdat je vaak mensen tegen komt die anderen constant moet verbeteren dat zij spelfouten maken . ik denk zowat ?.
  en als je met linkse in discussie gaat krijg je altijd dit soort opmerkingen .
  ik bedoeld niets naars naar Martien .maar de trikker was de opmerking over het spelfoutje van deckzeijl
  IK DOE MIJN EXCUSES NAAR MARTIEN PENNINGS.

  Like

 22. E.J. Bron zegt:

  @nederlands verzet

  Sportief! Martien is met zijn uitstekende artikelen een enorme aanwinst voor de site.

  Like

 23. Martien Pennings zegt:

  Het grappige is, Nederlandse Verzet, dat ik een typootje IN MIJN EIGEN TEKST verbeterde.

  Like

 24. nederlands verzet zegt:

  Grappig, en sorry dat ik verkeerd reageerde. Ik ken u nog niet zo goed, maar ik houd er nu rekening mee en zal in mijn achterhoofd houden dat u het goed bedoelt.

  Like

 25. G.Deckzeijl zegt:

  @Nederlands Verzet: het ging er niet om dat er een letter verkeerd stond. Pennings schijnt iemand te zijn die de confrontatie zoekt door niet alleen mij ter verantwoording te roepen(kuch). En dan ook nog ZEIKEN over nota bene het gebruik van de ORIGINELE url’s die qua verwijzing niks te wensen overlaten, terwijl hij in stilte hoopt dat niemand z’n bit.ly-links in de gaten heeft.
  Dan nog dit: ik heb opzettelijk jouw nick met hoofdletters geschreven, omdat er m.i. meer VERZET moet komen in dit land, VERZET tegen alle overheersers, (politieke)strebers en machtswellustelingen.!!!

  Like

 26. Martien Pennings zegt:

  @ GDeckzeijl.
  Je strooit at random en off topic overal tientallen mededelingen per dag rond op een aantal websites.
  Je richt je op de lezers, dus óók op mij.
  Mag ik dan af en toe wat terugzeggen?
  Goed.
  Wat ik terug wil zeggen is dit: je mededelingen zijn wat mij betreft soms interessant, maar soms ook óninteressant.
  Die interessante wil ik niet missen.
  Maar je dwingt me om iedere keer je links aan te klikken en te gaan kijken omdat je altijd je links vergezeld laat gaan van een kryptische kreet die me niet zegt wat ik ga vinden.
  Dus ik vraag je om gewoon voortaan de moeite te doen te vertellen wat ik ga vinden.
  (Is ook leerzaam voor jezelf.)
  Nou zat deze keer in de link zelf een adequate mededeling, maar dat is toeval.
  Snap je?
  Je bestookt mij (onder andere mij) elke dag met links en ik reageer daarop met een verzoek.
  Dat is alles.
  Nee, ik ben geen machtswellusteling die iemand dwingt.
  Jij dwingt.
  Om al je links aan te klikken.
  Tenminste: als ik de interessante niet wil missen, ben ik daartoe gedwongen.
  Enne . . . . . . wat gáát er weer veel energie in egootjes zitten!

  Like

 27. G.Deckzeijl zegt:

  @MP: Wat is er godbetert cryptisch -nee, géén K, zie Dikke VanDale- aan m’n eerste bijdrage bij het artikel over Mark Steyn..???
  Dat jij je aangesproken voelt door mijn -in het algemeen gestelde kwalificaties..!- kan ik niets aan veranderen: wie de schoen past trekt ‘m aan.
  Tip voor later: gebruik je eigen blog om artikelen op te parkeren, daar heb je toch ruimte zat of zie ik dat verkeerd? Dan nog dit(en dan hou IK ermee op): als ik het noodzakelijk vind om zaken off topic te melden, zoals bv. in het landsbelang, dan houdt niemand mij tegen, dus ook meneer Pennings niet, kapiert? Ga al die zgn volksvertegenwoordigers 24/7 bestoken met verbeteringen, bestuurstips, lesjes over url’s e.d.,dan heb je grote kans dat ik binnen de kortste keren de vlag uitsteek.
  Goeie pinkstermaandag nog.

  Like

 28. E.J. Bron zegt:

  Lukt het een beetje heren? LOL! 😀

  “De soep wordt nooit zo heet gegeten als zij wordt opgediend” 😉

  Like

 29. G.Deckzeijl zegt:

  Om ieder misverstand aangaande mijn persoontje voor eens en voor altijd weg te nemen: DIT bedoel ik met het landsbelang: zie 8, 9 en 10 van…
  http://www.amsterdampost.nl/oud-commandant-al-shabaabin-nederland-mogelijk-slapende-terreurcellen-zijn-die-aanslagen-voorbereiden/#comment-71075

  Like

 30. Martien Pennings zegt:

  @ Gerrit Deckzeijl om 11:24.

  Als je zo geleerd bent als ik, hoef je je zelfs van de Dikke van Dale niks aan te trekken: “kryptisch” is afgeleid van het Griekse “kruptein” (verbergen), dus schrijf ik dat lekker met een kappa als ik daar zin in heb.
  Je schrijft: “Dat jij je aangesproken voelt door mijn -in het algemeen gestelde kwalificaties..!- kan ik niets aan veranderen: wie de schoen past trekt ‘m aan.”
  Op welke opmerking van mij is dat een antwoord?
  Toch niet op mijn verzoek om voortaan een adequate aanduiding te geven van datgene waarnaar je linkt?
  Is beter ook voor “het landsbelang” dat je zegt te willen dienen als de lezers er even op gewezen worden wat het landsbelangrijke is van wat ze gaan aanklikken.
  Dat onder-woorden-brengen-van-het-landsbelangrijke is misschien ook beter voor je eigen bewustwording van wat je aan het doen bent.
  En misschien kom je er dan ook achter dat het soms net iets minder dan landsbelangrijk is en doe je bij nader inzien soms een linkje niet.
  En wat heeft mijn weblog (alleen maar een archief) en het begrip “ruimte” ermee te maken?
  En ik “bestook” jou helemaal niet.
  Jij bent degene die “bestookt” en wel honderden lezers met tientallen links elke dag op allerlei websites, welke links al die lezers allemaal zouden moeten aanklikken, rijp en groen, zinnig en onzinnig, om te kijken wat er achter zit.
  Wat het meest verwondert is die tomeloze razernij die mijn kritiekje oplevert.
  Weet je wel zeker dat je geen moslim wil worden, Gerrit, want het meest noodzakelijke geestelijke ingrediënt bezit je al: helemaal uit je bol bij de geringste kritiek.

  Like

 31. louis-portugal zegt:

  Gerrit en Martien, na wat geneuzel van jullie wil ik ook nog even zeggen dat ik het een geweldig verhaal vind.
  Ik vind het een zeer uitgebreid overzicht over allerlei islamofile activiteiten in de wereld waarvan de meeste wel bekend zijn maar toch weer eens mooi op een rijtje gezet..

  Like

 32. Martha zegt:

  Wat een geweldig stuk! Chapeau!

  Like

 33. E.J. Bron zegt:

  Dank je Martha 😀

  Like

 34. G.Deckzeijl zegt:

  Je wordt bedankt Louis.

  Like

 35. rommel zegt:

  Martien & Deckzeijl

  Laat ik dan maar als bekend vredestichter voor jullie beslissen. Jullie hebben allebei een beetje gelijk:
  Martien is soms een spellingdictator, en Deckzeijl een disfunctionele URL-junkie.
  Ik hoop dat ik met mijn genuanceerde oordeel jullie beide weer heb kunnen verenigen.

  Like

 36. Martha zegt:

  Ja hoor, E.J. jij ook bedankt voor het vertalen! 🙂

  Wat een kanjer is die Mark Steyn. (Ziet er ook goed uit).

  G.D. laat je niet ontmoedigen. Je plaatst heel veel links en ik weet
  zeker, dat dat zeer gewaardeerd wordt door de lezers.

  De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, dat ik ze zelden aanklik.
  Omdat ik niet weet wat ik te zien krijg, ook de klacht van Martien.

  Jaren geleden heeft E.J. eens een artikel geplaatst over Christenvervolging.
  In welk land weet ik niet meer, uiteraard een islamitisch land.

  Daar stonden een paar foto’s, waarvan ik nu nog steeds wens, dat ik ze
  nooit gezien had. Ze staan op mijn netvlies gebrand!

  Dat is de reden, dat ik nooit, op welk blog dan ook, zomaar een link aanklik.

  Doorgaan hoor, G.D. !

  Like

 37. Martien Pennings zegt:

  @Rommel.
  Het is natuurlijk niet “jullie beide” maar “jullie beiden”.
  Het is :”Beide neuzelaars waren Pietjes Preciezen. Maar ze hadden beiden een beetje gelijk.” http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/beide-beiden.
  En ook graag spellingSdictator i. p. v. spellingdictator: het is een tweede naamval: een dictator VAN de spelling.
  En heb je dat helemaal van jezelf, Rommel: “disfunctionele URL-junkie”?
  Ik vind dat wel een vondst, echt wel.

  Like

 38. E.J. Bron zegt:

  @Deckzeijl, @rommel, @Pennings

  Zullen we er nu mee kappen alsjeblieft!? Ieder van jullie heeft zijn kwaliteiten. Ik persoonlijk heb geen enkele moeite met de URL´s die Deckzeijl plaatst, integendeel! Ik persoonlijk heb geen enkele moeite met het gemierenneuk van Martien wat betreft de spelling, integendeel. Ik persoonlijk heb geen enkele moeite met welk comment van rommel dan ook, integendeel.

  Laat elkaar gewoon met rust en bekritiseer liever fel de linkse kerk en de islamisering!!

  Nu kappen allemaal en aan het werk verdomme!!

  Like

 39. Martien Pennings zegt:

  Tussen Rommel en mij is het allemaal onschuldig, Bert.
  De enige die kwaad wordt is Gerrit.

  Like

 40. rommel zegt:

  Ja, o.k.
  Maar het is soms zo leuk met elkaar te gaan bokken. Als ik anderen het zie doen, wil ik altijd meedoen. En ik bekritiseer niemand, ik observeer en geef mijn mening.

  Like

 41. E.J. Bron zegt:

  Nu nog even een comment van Gerrit en we kunnen weer overgaan tot de orde van de dag….

  Verdomme, we zijn volwassen mensen met elkaar heren. Ik heb wel iets beters te doen dan kutakkefietjes op te lossen en plooien glad te strijken.

  Like

 42. Linsky zegt:

  Goh, jammer hoor! 😦
  Ik wilde net mee gaan doen.
  Ik heb best wat duiten voor in het zakje 🙂

  Like

 43. rommel zegt:

  Daar heb ik dan weer geen probleem mee. Tussen de plooien door kutakkefietjes te verhelpen.
  Daar leef ik voor.

  Like

 44. Linsky zegt:

  Het is me opgevallen dat met de stijgende hitte de irritatie evenredig oploopt.
  Rellen, opstanden en anarchie ontstaan ook vaak bij toenemende hitte.
  Daarom worden oorlogen ook bewust vaak in de zomer gestart, ten eerste vaak in vakanties omdat dan veel essentiële posten maar gedeeltelijk zijn bezet, en ten tweede omdat mensen dan massaal toch al vaak en snel geïrriteerd zijn en snel over de rooie raken.
  Vooral om hele kleine, niks zeggende dingen!

  Nou bij mijzelf liggen er heel andere oorzaken aan ten grondslag.
  Kijk, dat het circadiaan ritme in mijn nucleus suprachiasmaticus is verschoven, ik ben nu eenmaal een B-mens, is op zich helemaal niet zo erg.

  Dat mijn levensritme via de biologische klok endogeen gestuurd evenmin. Dat het licht op m’n netvlies van mijn ogen valt en via speciale ganglioncellen naar de hypothalamus gezonden wordt, oké daar kan ik probleemloos mee leven, ik kan de zon best goed in het water zien schijnen.

  Maar dat mijn B-soort nu dus enzym peroxiredoxine te weinig heeft, volgens de heren professoren, da’s ernstig!

  Zo worden weer eens mensen met afwijkende levenscycli, in het bijzonder dus B-mensen die sowieso al op de tweede plaats staan, gestigmatiseerd, geëtiketteerd en gedemoniseerd en zelfs bij hoge frequentie als minderwaardig beschouwd, gezien men er voor het gemak ook maar even van uit gaat dat we daardoor hersenbeschadigingen hebben!
  … Bah, ze weten altijd wat!

  Maar goed dat ik me in ieder geval te buiten ga aan onvoorstelbare hoeveelheden koffie.
  Je koffie smaakt mogelijk nog beter als je kennis neemt van de resultaten van een grote Amerikaanse studie naar de gezondheidseffecten van koffie. Uit die studie blijkt namelijk dat mensen die regelmatig veel koffie drinken een heleboael kwalen niet of minder oplopen dan de koffie-vrijen…..

  Hoewel aanvankelijk mijn amygdala (reflexmatig) werd gealarmeerd door bijna kortsluiting in m’n limbisch systeem en alle verbindingen met de orbitofrontale cortex en ventromediale prefrontale cortex, bedacht ik op tijd dat de nodige nicotine ook een flinke bijdrage kon zijn aan een optimale werking van m’n biofotonen en mijn algemene dagelijkse constitutie.

  Dus ik heb besloten extra te roken, meer koffie te drinken en verder goed voor mijn aorta en hart te zijn, er ernstig voor te zorgen dat de arteriën en capillairen afwisselend verwijden en krimpen door de nicotine en coffeïne wat de flexibiliteit afdoende waarborgt.
  En tenslotte door gewoonweg niet meer zo veel te lezen!
  Ha, ..wie is d’r hier nou gek?!

  Like

 45. rommel zegt:

  Ik weet het niet. Wie er gekker is. Misschien ben ik wat simpeler. De zomerzon wekt bij mij voornamelijk extra dorst en lusten op, vooral door de jongedames die met een klein onderbroekje onder kort rokje gaan flaneren. Ik had er net eentje voor me wandelen met een minuscuul slipje onder doorzichtige panty’s en een kort T-shirtje erboven. Daar word ik helemaal gelukkig van.

  Like

 46. Maarten zegt:

  Hè, hè, door enig verblijf buiten de landsgrenzen (huh, zijn die er nog?) wat kwijtgeraakt. Daaronder Martien. Gelukkig weer gevonden. E.J. Bron staat nu in de top drie van de te bezoeken sites.

  Like

 47. Pingback: Geert Wilders: “Marked For Death” – een boekrecensie | E.J. Bron

 48. Pingback: Oh, wat is het fijn om Step Vaessen te zijn! | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s