Hypocrisie!

(Door: Linsky)

Huichelarij is verraad!

In een historisch geworden radiotoespraak (1936) vertelde toenmalig minister Colijn van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) (na de inval in het Rijnland door de Duitsers)  “dat Nederland rustig kon gaan slapen!” Na de conferentie van München in 1938 zwaaide de Britse premier Neville Chamberlain trots met zijn vredesverdrag boven aan de trap van het vliegtuig: “I have promises from Herr Hitler!”

Niet veel later waren we Duitser!….Nu worden we Eurabiër!

De gewone burgers  hebben altijd intuïtief geweten wat de werkelijke stand van zaken was. Onze leiders eveneens, desondanks huichelen en liegen ze met droge ogen en verraden ze hun volk.

Hypocrisie…huichelarij, schijnheiligheid, femelarij, dissimulatie, farizeïsme, geveinsdheid, komedie, valsheid, veinzerij, bigotterie, tartufferie…..!

Verdomme,…ik kan gewoon geen woord of superlatief vinden wat de werkelijke definitie meer diepte geeft en de essentie ervan met meer walging kan uitdrukken dan ik voel in deze…..! Evenzo begin ik langzamerhand kotsmisselijk te worden van woorden als “vrijheid, democratie, solidariteit en tolerantie”! Deze begrippen zijn door verraderlijke overheden en politici verworden tot misleidende demagogische leugens met een huichelachtige beladenheid en misleidende intentie!

Eigenlijk zoals met het begrip “God”. Onze “beschaving” heeft al duizenden jaren onder de vlag van dat woord, en vaak met de bijbel in de hand, zo ontzettend veel kwaad en ellende aangericht, daarmee talloze misdaden rechtvaardigend, dat het woord God vrijwel onmogelijk in zijn oorspronkelijke essentie kan worden begrepen. De associatie met krankzinnigheid, waanzin, oorlog, valsheid, huichelarijen, slavernij en dwang, is vrijwel synoniem.

Ook Amerika…het heldendom dat dit volk steeds meer en meer wordt toegekend door anderen, maar vooral zichzelf, is voor mij een voortdurende bron van ergernis en afkeer. Een land, dat is gebouwd op fundamenten van bloed en geweld. Op het bloed en de vernietiging van de oorspronkelijke inheemsen en hun concurrenten. Een land, dat de hele wereld zelfs drenkt in bloed en vernietiging! Ook Israël ondervindt nu de gevolgen van de voortdurende huichelarij van de VS en hun vazallen. Evenals alle Arabische landen, die als marionetten worden gevleid of gedemoniseerd, al naar gelang het meeste oplevert en het beste uitkomt. En dat alles onder de vlag van “rechtvaardigheid, vrijheid, democratie en een Nieuwe Orde”!

Nog even…en ze verklaren zichzelf heilig en Obama tot hun Nieuwe Profeet! Door de kuddes zijn ze al op de nominatie gezet.

Preuts?

Van oudsher komen vrijwel alle krankzinnigheid, misdaad, vreemde ideeën, nieuwe trends, hypes  en  gruwelfilms uit de USA. Schaamteloos laat men zonder enige restrictie zien hoe je iemand de hersenen leeg lepelt, benen amputeert, lichamen opensnijdt, het levende hart uitrukt, elkaar vermoordt, verkracht en elke integriteit van mens en geest met voeten treedt en de minachting voor al wat leeft tot nieuwe waardestandaard heeft verheven. Hun films hebben als steeds terugkerend thema, oorlog, geweld, misdaad, anarchie, verkrachting en bovenal chantage! Zelfs de computerspellen bestaan voor vrijwel 99% uit dezelfde elementen.

Maar het meest fundamentele en natuurlijke in het menselijke leven en pure noodzakelijkheid voor het voortbestaan, seks en het menselijk lichaam, worden gemeden als ware het de zwarte pest! De smerige huichelaars gaan over de rooie als ze een naakte schouder, bil of borst zien. Daartoe beschikken ze zelfs over een veel gezag hebbende commissie (particulieren wiens namen geheim gehouden worden), die er op toeziet dat geen enkel bloot stukje mensenvlees zichtbaar is op film of tv. Deze schijnheilige zedenprekers bepalen wat het volk mag zien, natuurlijk pas nadat men zichzelf suf heeft getrokken bij het zien van datgene dat men anderen vervolgens verbiedt.

Een FBI-rapport uit het jaar 1990 meldt dat er 640.968 zaken van verkrachting plaatsvonden. Verder ook dat maar 16% van de verkrachtingen wordt gemeld. Een gemiddelde  dus van 1.756 verkrachtingsincidenten die elke dag plaatsvinden. De preutse aard van de gemiddelde Amerikaan?

Meer dan de helft (61%) van de kinderen (771.700 kinderen) werden het slachtoffer van verwaarlozing, 44% (553.300 kinderen) van fysieke mishandeling (325.000 kinderen), waaronder seksueel misbruik (135.000 kinderen), emotionele mishandeling (148.500 kinderen). Een gemiddelde van bijna vier kinderen sterft elke dag als gevolg van kindermishandeling of verwaarlozing! (1.760)*

* De hypocrisie van de Zedenprekers! Natuurlijk gelden deze uitwassen evenzeer voor moslimlanden en zelfs India, waar meisjes sowieso al geen enkele waarde hebben en derhalve dan ook met duizenden onder de graszoden verdwijnen!

Zou dat alles de onderliggende reden kunnen zijn dat Amerika en de “vrije wereld” eigenlijk de hypocrisie van de  sharia zo graag omarmen?

Hypocrisie is in de politiek synoniem voor Principe.

Hier in het land evenals in veel andere staten worden de Amerikanen vaak geroemd en geëerd voor hun inzet tijdens de WOII. Voor een deel is dat natuurlijk te prijzen.

Echter, dat die Amerikaanse soldaten kwamen, was niet zozeer omdat zij zo intens bezorgd waren om onze vrijheid, maar veelmeer omdat ze volledig waren gehersenspoeld en ontvankelijk bleken een uniform en inkomen te verkrijgen. * Men hoeft maar te kijken naar de huidige ronselpraktijken in bijv. de winkelcentra in de V. hoe een en ander plaatsvindt. Dat is een methode die nu verfijnd is, maar al tijdens de burgeroorlog werd toegepast. In de VS was het eveneens  crisis en men was uitermate content om een status, uniform en geld te kunnen verkrijgen. Daarnaast omdat het in diepste zin appelleert aan hun werkelijk gewelddadige inborst en totaal gefrustreerde en huichelachtige aard.

Echter, waarom kunnen maar weinigen begrijpen dat de hele WOI, de WOII en zelfs de “Koude Oorlog” is georkestreerd door de grote mannen (banken) achter de schermen. Het mag bijv. toch bekend zijn hoe de vooraf bekende aanval op Pearl Harbour  werd uitgelokt en misbruikt om deel te kunnen gaan nemen aan de oorlog! Hoe het  Tonkin-incident nooit werkelijk plaatsvond, maar wel de aanleiding was tot de oorlog tegen Noord-Vietnam. Hoe Hitler vanuit de VS werd bevoorraad en gefinancierd met een omweg via Turkije!

Laat dus niemand beweren dat we dankzij de Amerikanen onze vrijheid terug hebben!

These, antithese en synthese! “Veroorzaak een probleem, er komt reactie, bied de oplossing aan!”

Het blijft, hoe je het ook wendt of keert, op z’n minst een sigaar uit eigen doos. Met ook nog eens het gevolg dat het “Marshallplan”, een enorm economisch herstelplan dat op initiatief van George C. Marshall kon worden gerealiseerd opdat we voorgoed gebonden waren door zogenaamde solidariteit, maar vooral omdat iedereen die er gebruik van (moest) maken verplicht was alles in de VS te kopen! Eveneens werd het een perfect politiek chantagemiddel. Overigens was het van meet af aan ook al bedoeld om de Russen er buiten te houden, aangezien de “Koude Oorlog” al een feit was op de tekentafels van de “wereldelite”!

In feite wordt in deze tijd hetzelfde principe toegepast, maar nu door staten met opzet afhankelijk te maken van het “Internationaal Monetair Fonds”.  Exact dezelfde intentie! Ook de smerige, arrogante huichelachtige retoriek van de EU-parlementariërs om voor de moslims met hun moskeeën  een plaats te midden van ons allen af te dwingen is ziekmakend en misdadig!

Ongetwijfeld zijn vele strijdenden in de waan geweest dat ze vochten voor vlag en vaderland, voor democratie en vrijheid. Tegen onderdrukker en tirannen. Daartoe worden de kuddes immers al eeuwen lang gehersenspoeld en geïndoctrineerd.

 • Desondanks, wil ik hier absoluut niks afdoen aan de bezielde, goedbedoelde inzet van alle geallieerden die in de strijd voor ons vochten en sneuvelden op basis van hun persoonlijke geloof in rechtvaardigheid! Ook ikzelf ben innig dankbaar voor elke soldaat en eenieder die zich in goed vertrouwen inzette voor de bevrijding van Europa!
 • Op zondag 20-05-2012 werd de protestmars tijdens de NAVO-top in Chicago geleid door Irak- en Afghanistan-veteranen en leden van Afghans For Peace. Er werd tevens een ceremonie gehouden waarbij een vijftigtal veteranen hun onderscheiding in de richting van McCormick Place wierpen, waar de NAVO-lidstaten op dat moment bijeen waren.  Eén voor één leverden de soldaten hun onderscheiding in. “Ik geef de medaille die ik kreeg voor mijn deelname aan de wereldwijde oorlog tegen terrorisme terug in solidariteit met de inwoners van Irak en Afghanistan,” zei oud-legerarts Jason Heard. Hij diende in totaal 10 jaar in het Amerikaanse leger. “Ik betreur de vernietiging die we hebben veroorzaakt in deze landen en in de rest van de wereld ten zeerste.”

Pioniers

Het eigenlijke probleem is dat Amerikanen helemaal niet preuts zijn! Hun politici en lagere overheden zijn van oudsher al smerige huichelaars geweest.  Amerika is van oorsprong gesticht door al die pioniers uit vooral Europa.

Maar wie waren dat?…Precies, het avontuurlijke uitschot, zoals we dat nu zelf over ons heen krijgen uit Tunesië en andere moslimlanden. Deze lieden, die gespeend waren van welke vorm van ethiek, normbesef of welke moraal dan ook zijn begonnen met het uitmoorden van de autochtone bevolking van Amerika.

Om hun geweten enigszins te verlichten lieten ze zich vaak overhalen tot het aanhoren van fabels over een “Heer”, die volgens de verkondigers van die sprookjes over hun zielenheil zou waken. Het werd een aanvaardbaar sociaal gebruik om samen te komen, kerkjes te stichten, alwaar men tegen betaling vergeving kon verkrijgen voor de permanente staat van schuld. Zonder blikken of blozen schoot men elkaar overhoop en brandde regelmatig concurrerende  ranches af met de families er nog in! Daarnaast was het de nationale sport om zoveel mogelijk schapenhouders en roodhuiden naar de Eeuwige Jachtvelden te schieten.

Hun nieuw aangenomen “geloof” had dan ook helemaal niks te maken met geestelijke waarden of inzicht in de ziel, nee het was enkel om tot een beheersbare samenleving te kunnen komen, waarbij zoals altijd een aantal notabelen de macht tot zich trokken, het voortouw namen en leiding en richting gaven aan de kudde.

Dezelfde kudde, die onverdroten doorging met de kerkelijke geestelijke inzichten, verkregen tijdens de bijeenkomsten, met voeten te treden en zoveel mogelijke “rooie” en anderszins afwijkende geesten af te slachten als dolle honden. Men kon dat rustig zonder gewetensbezwaar blijven doen, omdat de zendelingen uit die tijd dat zelfs proclameerden en stimuleerden. Daarbij gaven zij zelf het grote en verplicht na te volgen voorbeeld door op werkelijk duivelse, de meest schofterige wijze hele stammen af te slachten! (Door middel van bijv. dekens waarin de pokken zaten) *

Dat na honderden jaren het “Wilde Westen” uiteindelijk plaats maakte voor een “beschaafdere” wereld was meer te danken aan het nieuwe, minder gewelddadige subtielere machtsmisbruik dat men ontwikkelde.

Desalniettemin is er nooit iets veranderd. De financiële, economische en machtsbelangen van enkelen zijn door de eeuwen heen altijd al met het sausje van “democratie, zelfbeschikking en vrijheid” overgoten. Schapen vragen nooit waarom. Zij gehoorzamen de herders en gaan in de richting die hen gewezen wordt. Het afdwalende schaap wordt door de honden wel in het gareel gebracht.

Open de ogen eens….

De enige oorlog die Amerika ooit op eigen bodem voerde, was die tegen de indianen en haar eigen broeders, de Zuidelijken! Ook weer zogenaamd onder het mom van vrijheid voor de slaven! Echter in werkelijkheid omdat de Zuidelijke katoenrijkdom de economische belangen van het Noorden te ver overtrof! Vooral nadat er steeds meer contracten met Europa werden afgesloten. Het kanonnenvoer is nooit in staat geweest om de werkelijke intenties van hun meesters en demagogen te doorgronden. Als gewillige schapen lieten zij zich voor het karretje spannen en afslachten op de battlefields. Eeuw na eeuw na eeuw, tot in deze tijden toe!

Alle anderen voeren zij in den vreemde! Amerika stelt zich op als de politieagent van de wereld, hoeder van waarde, vrijheid en democratie! Al deze zaken wenst ze op te leggen aan de complete wereldbevolking. De ene na de andere staat wordt in het gareel gedwongen. In Wit-Rusland zit de laatste dictator. Het is een kwestie van tijd voordat ook Loekasjenko het onderspit zal delven. Hij heeft nog even, een goede schaker is juist goed, omdat hij zijn zetten op het juiste moment doet!

Zie wat er gebeurde op de Balkan. Kijk naar wat er heden in het Midden-Oosten gebeurt!  De ‘Groten’ zijn nooit geïnteresseerd geweest in vrijheid en democratie. Hun belangen zaten en zitten meestal in de grond, in de vorm van diamant, kolen, ertsen, plutonium, uranium etc.!

Nadat hun multinationals en de daartoe aangewezenen alles in bezit hadden en de contracten getekend, was er geen enkele belangstelling meer voor het volk dat berooid en in diepe armoede achterbleef! Met schaamteloze hypocrisie, minachting en arrogantie hebben zij, nadat de buit binnen was, miljoenen in uiterste wanhoop achtergelaten. Miljoenen mensen zijn als verdwaalde wanhopige kuddes door Afrika getrokken, van de ene naar de andere plaats en andere land. Onder de hypocriete vlag van democratie en vrijheid wordt overal ter wereld  geïntervenieerd!

Nooit, maar dan ook nooit hebben zij zich zorgen gemaakt over het welzijn en de vrijheid van die volkeren. Wel hebben zij altijd dikke vingers in de hulpactiviteiten gehad en daar zelfs goed aan verdiend! Organisaties, die zij overigens vaak zelf natuurlijk oprichtten en nog altijd controleren.

Het is niet zo dat ik de founding fathers en de bevolking van de VS beschouw als de daders, de veroorzakers van alle misstanden. De essentie waarop ik de aandacht wil vestigen is dat er veel te weinig aandacht en kennis is van de huichelachtige, smerige, achterbakse bedoelingen van de werkelijk heersende wereldelite, die vanuit zijn duistere schuilplaatsen de mensheid tegen elkaar opzet en onder de meest valse voorstelling van zaken zo gek krijgt de wapens op te nemen, waarbij hij de “vijand” wel aanwijst!

Als er meer inzicht zou zijn ten aanzien van de verborgen agenda’s en programma’s van deze lieden, zou het twijfelachtiger worden of er nog wel zoveel jonge mannen een wapen in hun handen laten duwen. Misschien dat er meer helderheid in hun hoofden ontstaat ten aanzien van het hoe en waarom en voor wie en wat zij nu eigenlijk vechten.

We hebben wel vijanden nodig.

Natuurlijk is er altijd wel een “vijand”! Maar laat dat er een zijn die we zelf kiezen en waarvan we begrijpen waarom deze bestreden moet worden.

De NWO: Van oudsher hebben de heersers, machthebbers, oorlogen gevoerd en slaven gemaakt. Men wil macht, geld en slaven. Dat is nooit anders geweest. Zelfs toen besloten werd tot een wereldomvattend ontvolkingprogramma, wat tegenwoordig zelfs in het openbaar wordt besproken, heeft men nog altijd een zeker aantal mensen voor ogen die hen wel tot slaven moeten blijven dienen. Het is pure hypocrisie dat een en ander wordt gebracht onder het mom van Gezondheidsprogramma, de Codex Alimentarius, Wereldvoedselbank, de  VN en democratie. Daar komt het feit bij dat men de eigen bevolking besproeide met giften en bacteriële ziekten. (toegegeven door de CIA tijdens een hoorzitting van de senaat) En het experimenteren op hun eigen soldaten, vooral in Irak, evenals  op gevangenen en hun eigen oorlogsinvaliden!

Maar hoe dan ook, ten allen tijde wil men slaven overhouden, onder totale controle!

De islam: Ook hier is het in de grond pure huichelarij, wat sowieso al door het bestaan en  toepassen van de Taqiyya bewezen wordt. Die geloofsgestoorde moslims, deze zieke lieden, zandkruipers die nooit wat anders hebben gekend dan een armoedig bestaan zonder enig zelfrespect of macht, zijn per definitie de aangewezenen die zich volmondig met totale overgave aan de islam en sharia zullen wijden. Deze belooft immers macht en recht over vrouwen en kinderen, gefaciliteerd en gelegitimeerd door de koran zelf! Met als sluitstuk die 72 maagden!

Natuurlijk missen deze lieden het nodige inzicht en intellect om in te zien dat zij, ..nee vooral zij, misbruikt worden door het geteisem in de schaduw.  Dat wanneer zij hun wereld omvattend kalifaat hebben gesticht en alle ongelovige honden tot dhimmi´s hebben gemaakt dan wel vermoord, zijzelf de slaven van de overgebleven tijd zullen zijn! Maar hun eigen intentie is en blijft pure totale zelfvernietiging!

* Het mag triviaal lijken, maar ook veel westerse vrouwen wenden zich tot de islam. Daaraan ligt een veel voorkomend psychologisch probleem ten grondslag. Een oorzakelijkheid is soms te vinden in wat we noemen het ‘Stockholm syndroom’. Maar in het algemeen vindt deze diep gevoelde behoefte haar oorsprong in hun behaagziekte, die versterkt wordt in de diepe gekrochten van hun ziel waar zij een diep onblusbaar verlangen koesteren naar  totale onderworpenheid en de onblusbare wens op dominante wijze verkracht te worden!

Tot slot wil ik nog even mijn gal kwijt over onze eigen hypocriete linkse kerk. Het is toch onvoorstelbaar en ziekmakend met welke vasthoudendheid deze in en in zieke farizeeërs elke dag weer opnieuw het volk treiteren, misleiden, bedriegen, voorliegen, belazeren, en dat alles steeds weer onder de schijnheilige vlag van tolerantie, verdraagzaamheid, gematigdheid, verschilligheid, (nieuw!) socialisme, samenwerking en wat al niet meer. En ja, vooral van die gevleugelde uitspraken zoals “We hebben er met z’n allen op democratische wijze voor gekozen. We moeten het samen doen. Mijn partij staat voor wat de achterban wil.”

“Wie zijn die ‘wij’? Wie zijn die ‘allen’? Ik heb ze nooit gekozen. Ik kan ’t niet zijn.”

Het is de smerige, arrogante hypocrisie van de Meulenbelts, van der Donks, Bommels, van Agts, etc… en die van de hele linkse kerk, eigenlijk die van het totale establishment, die de waanzin, de schofterigheid, en de mensontering in de wereld mogelijk maakte en tot op heden in stand houdt!

Het toppunt van huichelarij!

Dat vond ik in een boek van  Norman Lewis,  “Zendelingen”.

Norman Lewis was een nauwgezet chroniqueur van beschavingen die op het punt stonden te verdwijnen. Hij vertaalde de wereldgeschiedenis naar het leven van de gewone man, van dorpelingen of traditionele stammen waarvan het lot voorgoed werd bezegeld door “meedogenloze ontwikkelingen” die vooruitgang worden genoemd.

“Zendelingen” is het verbijsterende ooggetuigenverslag van niets ontziende, waanzinnige  “bekeringsdrift” en ongelooflijke, onmenselijke wreedheden van fundamentalistische Amerikaanse organisaties. Lewis is een mens die gedreven werd door diepe liefde voor de Indiaanse cultuur en maakte van nabij mee hoe de Indianen ten prooi vielen aan deportatie, gevangenschap, prostitutie en slavernij. Zijn portret van de binnenlanden van Amerika is een felle aanklacht tegen huichelarij en mensontering!

De grote plantage-eigenaren wilden werkslaven. Daartoe werden vaak zendelingen ingezet, gesteund door de overheden. Er was bijvoorbeeld een volkje dat niet zo gecharmeerd was van de slavendienst, het speelde, zong en danste de hele dag. Er bestond geen misdaad en de hele stam was voorspoedig en leefde intens. Zij hadden alles wat materieel en geestelijk nodig was om een gelukkig en tevreden bestaan te waarborgen. Door hen dekens, vergeven van de pokken, te geven, hebben de zendelingen de tribe vrijwel geheel uitgemoord, met de bijbel in de hand! Er bleven net genoeg slaven over……

Ik ben niet zo snel gechoqueerd, maar dit boek heb ik aanhoudend enkel zwaar geëmotioneerd kunnen lezen! Het heeft een dermate diepe indruk op me gemaakt dat ik er bij het horen van het woord hypocrisie permanent ook “zendeling” mee associeer. Bij alles wat de overheden door middel van allerlei media ons wijs willen maken en bij alle patriottische gevoelens en algemene euforie die men in ’t algemeen ten toon spreidt, maar vooral bij weer een nieuwe oorlog die we dienen te gaan voeren, blijft wat hierin beschreven is altijd een referentiekader waarop ik mijn oordeel opbouw.

Onze beschaving ligt onder een grote deken van leugens, geweven met draden van hypocrisie. …….en nergens loert redding!

 *          *          *

When you are old and grey and full of sleep;

http://www.youtube.com/watch?v=80WMvjsJVpw&feature=digest_sat

 *          *          *

“Deze woorden zijn als sterren, . . . ze verdwijnen niet!”

 De verbijsterende toespraak van het indianen-opperhoofd Sealth.

http://magazine.diamental.nl/literatuur/schrijvers/harrie/sealth.htm

*          *          *

Native American ~ Spiritual Music ~

http://www.youtube.com/watch?v=xbNDmKFzzG8&feature=related

Romantic native american.-piekna melodia

http://www.youtube.com/watch?v=py4JcDhxV48&feature=related

 Native American Music/ Ly-o-lay-ale-loya

http://www.youtube.com/watch?v=fMNMWZM1Jp8

*          *          *

 • Lijst van Native Indian Music.

http://www.youtube.com/watch?v=XPd9be8R5bA&feature=list_related&playnext=1&list=AL94UKMTqg-9A_1m9t8rtA4ivemLibvCb9

Voor meer info: Zendelingen, by Norman Lewis.

Oorspronkelijke uitgave: The missionaries. Uitgever: Secker & Warburg , Londen, 1988. Vertaald uit het Engels naar het Nederlands;  Tinke Davids. [Amsterdam], 1996. Uitgeverij: Pandora. Op marktplaats e.d. nog wel te verkrijgen.

 • Hierbij aangetekend dat zulks voornamelijk in Zuid- en Centaal-Amerika plaatsvond.
 • Canadese overheid vaagt Indianen weg met Tamiflu;

http://theendisnear.punt.nl/?id=487444&r=1&tbl_archief=&

 • Onthulling afschuwelijke mishandeling van Amazone-Indianen;

http://www.survivalinternational.nl/nieuws/7096

 • Tussen 1870 en 1970 werden circa 150.000 indianenkinderen bij hun ouders weggehaald en op scholen ver van huis geplaatst. Velen werden geestelijk, lichamelijk en seksueel misbruikt. Doel van de overplaatsing was een “beschavingsoffensief”, dat de kinderen van hun indiaanse identiteit, taal en cultuur moest beroven. Van de 150.000 kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald, zijn er naar schatting nog zo’n 80.000 in leven.

Onder hen is Michael Cachagee. Hij werd in 1944 op vierjarige leeftijd weggehaald bij zijn ouders en overgeplaatst naar een kostschool. Hij werd er twaalf jaar lang mishandeld.

“Ik werd geslagen, ik werd in baden met heet water gestopt, uitgehongerd, of ze gaven me bedorven eten”, zegt Cachagee ruim zestig jaar later. “En ik werd op allerlei manieren uitgescholden. Het hele programma was erop gericht om indianen te vernietigen.”  Toen hij eenmaal van de kostschool af was, waren de problemen voor Cachagee verre van voorbij. Net als zoveel indianenkinderen die hij bij hun ouders waren weggehaald, raakte hij verslaafd aan alcohol. Zijn huwelijk liep op de klippen. In 2008 (op 11 juni om precies te zijn) bood premier Harper van Canada excuses aan voor de misdaden die zijn land de Canadese indianen en hun kinderen heeft aangedaan.

 • Native American Indian Children Boarding Schools Cherokee Carlisle

http://www.youtube.com/watch?v=2u3VOZ4n4aM

 • Boarding schools Canadese indianen;

http://www.youtube.com/watch?v=p1tiQB8gt5g

 • Indian Boarding School Abuse;

http://www.youtube.com/watch?v=p1tiQB8gt5g&hd=1&autoplay=1&fs=1

 • Boarding School Native American Indian Student richheape.com;

http://www.youtube.com/watch?v=OQ48PlBr7Oc

 • Kill the Indian, Save the Man;

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=L6PU7eNrJnE

 • Canada apologizes for residential school system;

http://www.youtube.com/watch?v=-ryC74bbrEE&hd=1&autoplay=1&fs=1

Maar niet alleen in Canada waren ”Boarding Schools”

http://www.irwinator.com/126/wdoc211.htm

http://www.english.illinois.edu/maps/poets/a_f/erdrich/boarding/index.htm

*          *          *

 • ‘We Live to Survive’: One Week with Lakota;

deel 1;

http://www.youtube.com/watch?v=ELWllQNS1cM&feature=uploademail

deel 2;

http://www.youtube.com/watch?v=DDTHDYb1CVM&feature=uploademail

*          *          *

Door:

Linsky (voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

37 reacties op Hypocrisie!

 1. Marcel zegt:

  Toch een aardig stukje om te lezen Linsky, mijn complimenten ervoor.

  Stukken beter als een knip-plak werkje van een stuk wat op een andere site staat.

  Like

 2. Linsky zegt:

  Dank je Marcel 🙂

  En voor hen die meer interesse hebben in wat er met het indianenvolk allemaal gebeurde is er nog een vaak vergeten tragedie.

  Wounded Knee, een veldslag, een oorlog, een afslachting, een bloederig masacre zoals het te boek staat. Het is wel een van de bekendste “Battles”in de Indiaanse geschiedenis, een conflict die uit de hand is gelopen en waar verschillende verhalen aan vast zitten, en waar de U.S Army toendertijd definitief het verzet van de Indianen verbrak. Helaas stierven er vele Indianen, onnodig door deze oorlog.

  Het kamp aan Wounded Knee Creek waar ook de vele Sioux naartoe waren gevlucht lag aan de grens van het reservaat. Een medicijnman genaamd Yellow Bird maakte de soldaten nerveus door stof naar hen te gooien en oorlogskreten te krijsen. Het was 29 december 1890 toen een doofstomme jongen (waarschijnlijk Black Fox) viel en per ongeluk een oud geweer liet afgaan……………verder:

  http://www.indianen.net/woundedknee.html

  The Massacre at Wounded Knee 1890

  Like

 3. Columnist zegt:

  Christendom bevat veel vormen van afgoderij. Als het Christendom niet gezuiverd wordt van afgoderij, is het erger dan de islam. De islam is de openlijke vijand, het afgodische Christendom de stiekeme vijand. Volgens mij is monogamie een belangrijke afgod.

  Like

 4. Marcel zegt:

  Geen dank Linsky
  je doet het stukken beter als ik, ik produceer helemaal geen artikelen op blogs. Een beetje kritiek hier & daar, daar houdt het mee op.
  Ik kan er allen maar op inhaken.

  Like

 5. Piet zegt:

  Dit is een stuk dat in de prullenbak thuis hoort want in woede geschreven staat er een hoop kolder en onzin in, zoals bijv. over de pioniers, de indianen, Afghanistan (dat het een fiasco werd, net als in Irak heeft een andere oorzaak, die overigens hier niet eens wordt genoemd)
  Ik moet er niet aan denken dat de indianen van beide Amerika’s Europa zouden hebben ontdekt en zouden hebben gekoloniseerd. Er was niets romantisch aan, het was totalitair, kannibalistisch, slavernij, moord, doodslag, uitroeiing van andere stammen, vernietiging van de natuur. De Apachen waren geen haar beter dan de Taliban nu.
  Kortom, een prutstuk.

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  Of men het met het stuk van Linsky, geheel, gedeeltelijk of niet eens is, er staan wel degelijk zaken in die hout snijden. Twee voorbeelden uit de meest recente geschiedenis. 1. Joegoslavië na het overlijden van Tito. Het kwam ons zgn. “vrije westen”, goed uit, dat innen de kortst mogelijke tijd dat land uit elkaar viel. Ik weet nog goed, dat de Bundeskanzler Kohl, hielp met de zaak op de spits te drijven, door gelijk aan te geven dat het westelijk gedeelte van Joegoslavië gelijk had toen het zich afscheidde van Belgrado. En daarna begon het pas goed. De moslims in Bosnië-Herzogovina werden opgenaaid tegen de serven, en begonnen 100 servische dorpen uit te moorden. Dan de strijd tussen de Kroaten, Serven en Moslims met elkaar en onderling, dat was zorgvuldig geregisseerd, door de achtergrond machten: lees ook de U.S.A. Clinton heeft daar een vuile rol in gespeeld, en uiteindelijk kregen de SERVEN de zwarte Piet uitgedeeld, en werd Belgrado in 1999 gebombardeerd, door de paladijnen van de NAVO. 2. De kwestie Lybië, tegen dit land werd illegaal een oorlog begonnen onder leiding van de “oorloghitsers”Sarkozy,Obama en Cameron.
  En het ging hun niet om de bevolking, welnee Khadaffi had hun iets geweigerd, namelijk om olie te leveren tegen een dumpprijs, in ieder geval was de aanleiding OLIE, dus grondstof.
  In de toekomst zal het steeds meer om MACHT en GRONDSTOFFEN gaan. Ergo ik vind dat Linsky een paar juiste conclusies heeft gedaan. De NWO is coming!

  Like

 7. louis-portugal zegt:

  Linsky ik denk dat het hier in Europa niet veel anders geweest is.
  Na Wounded Knee hebben we hier nog W.O 1 en 2 gehad en onlangs nog een Balkanoorlog.

  Overigens wil ik bij jouw lijstje over politiek enz. nog 2 punten willen toevoegen.
  De sterke schouders en
  Eerlijk delen, begrippen die al tijdens den Uyl zijn ingevoerd.

  Like

 8. Columnist zegt:

  De Engelsen wilden hun ras zuiver houden, en vermoorden de Indiaanse vrouw en haar kind. De Spanjaard maakte de Azteekse vrouw tot zijn haremslavinnetje, en de huidige Mexicaan is een echte man. Je kunt zuiverheid van ras hebben, of mannelijkheid en eer (namus), maar niet allebei. Als je kiest voor raszuiverheid zul je altijd moeten toekijken hoe anderen je vrouwen neuken. De multiculturele samenleving, waarin de moslimman de blanke vrouw neukt, is de straf voor het zuiver willen houden van het Germaanse ras. De Nazi’s wilden hun ras zuiver houden, en vermoorden de Joodse vrouw en haar Joodse kind. Het zou beter zijn als de Jodin tot haremslavinnetje was gemaakt. Khaybar is/was beter dan de Holocaust.
  Dit werkt ook anders om. Verleiding door de Azteekse vrouw van de Spaanse man bleek de redding voor het Rode ras. Als de Jood en de Arabier willen dat hun Bruine bloed blijft doorleven, zullen ze hun vrouwen moeten opgeven. Marokkaanse meiden in Nederlandse harems betekent dat een gewoon Marokkaans meisje de moeder kan worden van invloedrijke Nederlanders. Het blonde, blauwogige ras zal alleen voortleven in de harems van Saoedi-Arabië. Dit verklaart ook waarom Cecilia Malmström een felle haat tegen Wilders heeft. Islamisering betekent alle macht aan de zonen van Zweedse haremslavinnen. Europese en Arabische vrouwen zijn zussen van dezelfde moeders, zij zullen eindigen in dezelfde harems. Zal het de Kalief met blauwe ogen worden, of de Keizer met zwarte ogen? Islamisering betekent een blond, blauwogig Europa. De islamitische man heeft zijn vrouwen graag blond met blauwe ogen. Hij bekeert haar en maakt haar tot moeder van zijn kinderen. Een Heidens Europa betekent een Bruin Europa. De Bruine vrouw eindigt in de harem van de Viking. Zwarte ogen zullen voor Wodan knielen. Uiteindelijk zal de islam eindigen brandend in de hel, blauwogig.

  Like

 9. Linsky zegt:

  louis-portugal zegt: Quote;
  nog 2 punten willen toevoegen. De sterke schouders en Eerlijk delen!
  .==========
  psies. Daar heb je helemaal gelijk in. 🙂

  Die twee hebben zo’n trauma veroorzaakt dat ze geheel en al uit mijn geest waren verbannen.

  Verder dacht ik duidelijk te zijn geweest dat ik de Europese politici evengoed beschuldig en aanklaag voor hypocrisie en verraad. Mi. zijn de leider van het verleden en de Eurabiërs van nu, zelfs erger, omdat deze totaal geen ruggegraat hebben en gehoorzame schoothondjes zijn van de ‘elite’ die in ieder geval wet lef heeft en ook exact weet wat ze doen!
  En zij kunnen dat juist voor elkaar krijgen door de mondiale ziekte, die over de wereld waart!
  Ze bestaat uit 3 elementen; hypocrisie – verraad – conformisme.

  Like

 10. Linsky zegt:

  Hier nog een schoolvoorbeeld van smerige laffe hypocrisie!

  Duitse leider schoffeert Nederland.

  BERLIJN/DEN HAAG – Niemand minder dan de Duitse president haalt uit naar Nederland. Volgens ex-dominee Joachim Gauck zouden in ’stedelijke milieus’ in ons land partijen succes hebben, die vreemdelingenhaat uitdragen. Hij wijst daarbij vooral naar Amsterdam en Rotterdam.

  Trots is het staatshoofd daarentegen op zijn eigen Bondsrepubliek, dat volgens hem geen ’populistische partijen in het nationale parlement heeft’. “Op dat punt heb ik mijn hoed voor de Duitsers afgenomen”, bekende de bewoner van Paleis Bellevue in Berlijn.

  Gauck zei dat hij trots was uit ’dankbaarheid en vreugde’ en dat hij zich voor de Duitse eenwording ’nooit had kunnen voorstellen trots op eigen land te zijn’.

  De kersverse president doet de opmerkelijke uitspraken in het gerenommeerde weekblad Die Zeit. Hij lijkt vooral op de PVV van Wilders te doelen, die hij van haat tegen buitenlanders beticht. Burgers die op dit soort partijen stemmen, noemt hij angstig. Bron; telegraaf.nl

  ============
  En van dit soort moet ons welzijn gaan afhangen? 😦

  Like

 11. Linsky zegt:

  het kan niet op vandaag. Wat te denken van dit hier;

  Patiënten weg tijdens EK

  KIEV – Zo’n 1200 patiënten van het ziekenhuis in Kiev worden weggestuurd, omdat het ziekenhuis bedden vrij wil hebben voor zieke VOETBALFANS! Ook de spoedeisende hulp is gesloten voor reguliere patiënten.

  “Het duurt maar een maand. Na het EK kan iedereen weer terugkomen”, zegt hoofdarts Roman Visilisjin van het Alexander Ziekenhuis tegen het AD.
  Het ziekenhuis richt zich helemaal op het komende EK voetbal. De bordjes van de operatiezalen zullen worden vertaald naar het Engels en het personeel heeft een half jaar Engelse les gehad om iedereen goed te kunnen helpen.
  -==========
  Je zult daar maar wonen en ziek zijn!

  Like

 12. Linsky zegt:

  Als we nou nog een beetje meer inleveren, kunnen we de kantoorklerken en type-miepen, van Eurabië misschien ook wel vrijstellen.

  Christine Lagarde is de ‘grote baas’ van het IMF geworden, na de eskapades van haar voorganger, DSK, oftewel Dominique Straus Kahn, in een New Yorkse hotelkamer. Deze vrouw komt deze week heel bizar in het nieuws, doordat zij enerzijds de Grieken oproept om vooral hun belastingen te betalen, terwijl nu blijkt uit diverse bronnen, dat haar inkomen als voorzitter van het IMF, volledig ONBELAST wordt opgestreken door haar… !

  Volgens officiële bronnen geniet ze een inkomen van US$ 467.940 per jaar, waarbij dan nog eens een soort onkostenvergoeding wordt verstrekt van US$ 83.760,- per jaar.. Lagarde is 56 jaar en verdient met dit salaris méér dan de president van de VS, Barack Obama, en deze betaalt over zijn inkomen wél belasting.

  Overigens geldt het niet betalen van belasting ook voor bijna alle medewerkers van de Verenigde Naties geldt dat zij belasting betalen over hun inkomsten.. Het is zelfs een afspraak die gemaakt is in artikel 34 van de Conventie van Wenen (1961) over diplomatieke relaties, die door 187 staten is getekend. ‘Een diplomatieke agent zal worden vrijgesteld van alle belastingen en vorderingen, persoonlijke of stoffelijke, nationaal, regionaal alswel wereldwijd’..

  Like

 13. Linsky zegt:

  Sorry, vergat het contract;

  Terms of Appointment of Christine Lagarde as Managing Director of the International Monetary Fund
  Press Release No. 11/270
  July 5, 2011
  The International Monetary Fund (IMF) today released the terms of appointment of Christine Lagarde as Managing Director of the IMF. Ms. Lagarde is the 11th Managing Director of the IMF, succeeding Mr. Dominique Strauss-Kahn.
  The following are Ms. Lagarde’s terms of appointment:
  June 29, 2011
  Dear Ms. Lagarde:
  http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11270.htm

  Like

 14. E.J. Bron zegt:

  Correcties: Colijn deed die uitspraak in 1936 en hij was premier voor de ARP en niet voor de PvdA

  Like

 15. Linsky zegt:

  Je hebt volkomen gelijk E.J. 🙂
  Bedankt!

  Hendrikus Colijn (1869-1944) was een politicus van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). Van 1925 tot 1926 en van 1933 tot 1939 was hij van vijf kabinetten minister-president.

  In een historisch geworden radiotoespraak van 1936 had hij na de inval van Rijnland door de Duitsers gezegd dat ‘Nederland rustig kon gaan slapen’.

  Een bewijs temeer, dat je wel meerdere bronnen moet raadplegen om door de bomen het bos te kunnen zien….Ik had de gegevens weer ergens anders vandaan. 🙂
  Misschien kunnen we dat straks even aanpassen?

  Like

 16. Linsky zegt:

  Sommigen durven wel voor hun mening en waarheid uit te komen!

  jihadwatch rapport:
  Oostenrijkse MP Ewald Stadler de Turkse ambassadeur: “Mensen zijn ziek en moe van de One-Way Street Tolerantie Babble Welke U Feed On”

  Hij durft de waarheid over de islam in Turkije en in Europa te vertellen. Het is adembenemend.

  Like

 17. Tom Hendrix zegt:

  @Linsky, Dhr.STADLER heeft VOLKOMEN GELIJK! En dezelfde huichelaars van LINKS hier in NEDERLAND en de KUNDUZ BENDE, zijn ook renegaten voor de ISLAMISTEN. Partijen als VVD,CDA,PVDA,Demonen 666, GL zijn landverraderlijke partijen. Dhr. Stadler vind slechts een medestander in Geert Wilders en de PVV, en Nigel Farage. Patriotten let op uw saeck 12 september.

  Like

 18. Marijke . zegt:

  Linsky een hele lap wat je hebt geschreven.Sommige mee eens maar ook niet helemaal.Hoeft ook niet he.Ben niet zo van kritiek leveren.Later kom ik er nog op terug

  Like

 19. Bert zegt:

  Mooi en nogal lang stuk Linsky, maar het heeft mijn lunchtijd gevuld 🙂

  We kunnen het nog zo mooi uitkristalliseren maar het veranderd niets aan de huidige situatie en de nog ergere toekomst, we kunnen kwaad en waanzinnig verdrietig worden wat de elite landverraders ons aangedaan hebben, mijn inzien is het niet meer te veranderen als we ons niet organiseren en ons gaan verzetten tegen deze elite.

  Like

 20. Tom Hendrix zegt:

  @Bert, dat ben ik helemaal met U eens. Maar we zijn nog met te weinig Bert, en er hadden nog geen 10.000 mensen de petitie getekend tegen het ESM verdrag. Hoe het verder moet?

  Like

 21. Bert zegt:

  @Tom Hendrix
  Een petitie ondertekenen is niet het antwoord op onze ellende dat is hetzelfde als alle ellende opschrijven wat er dagelijks gebeurt, men leest het en zegt godverdomme en gaat verder met zijn dagelijkse bezigheden , we moeten gaan organiseren, mensen bij elkaar brengen dan kan je ze aanspreken, ze moed inspreken en uitleggen dat het zo niet verder kan en dat er actie nodig is, achter een computer zitten en oproepen tot actie helpt niet maar mensen bij elkaar brengen vanachter een computer kan wel, er zijn weinig mensen die het initiatief nemen tot actie, de meeste mensen zijn niet in staat om iets te ondernemen totdat iemand zegt wat hij of zij moet doen als de tijd rijp is en die tijd is nu voordat het te laat is!!

  Like

 22. Linsky zegt:

  Mijn welgemeende dank, Heer Bron! 🙂

  Like

 23. Linsky zegt:

  Het Europees Stabiliteitsmechanisme, of hoe de Goldman vampierinktvis kortgeleden Europa gevangen heeft
  De Goldman Sachs coup die in Amerika faalde, is in Europa bijna gelukt – een permanent, onherroepelijk, onbetwistbaar reddingsplan voor de banken, onderschreven door de belastingbetaler.

  In september 2008 was Henry Paulson, voormalig CEO (voorzitter van de raad van bestuur) van Goldman Sachs er in geslaagd om een reddingsplan van 700 miljard dollar voor de bank af te persen van het Amerikaanse Congres. Maar om dit voor elkaar te krijgen moest hij wel op zijn knieën en dreigen met de ineenstorting van het hele wereldwijde financiële systeem en de invoering van de krijgswet; en het reddingsplan was een eenmalige aangelegenheid.

  Paulsons pleidooi voor een permanent reddingsfonds – Troubled Asset Relief Program of kortweg TARP ondervond tegenwerking van het Congres en werd uiteindelijk afgewezen….verder;
  http://www.argusoog.org/het-europees-stabiliteitsmechanisme-of-hoe-de-goldman-vampierinktvis-kortgeleden-europa-gevangen-heeft/

  Like

 24. Robert Timmermans zegt:

  @Linsky
  Superstuk wat je geschreven hebt. Ben het er helemaal mee eens. Had het zelf echt niet beter kunnen doen. Dit zou eigenlijk iedereen verplicht moeten lezen.

  En @ Bert en @ Tom Hendrix.

  Ik blijf erbij, petities ondertekenen, hier lullen etc helpt niet. Laten we ons eens met z’n allen ORGANISEREN, 1 front vormen en naar Amsterdam op de Dam gaan zeggen wat wij, de gewone mensen ervan vinden, van deze vieze ondemocratische huichelachtige politiek, van de euro, europa (EUSSR) enz. Ik heb 11 jaar aan de grootste grens van NL gestaan en toen deze 1 januari 1993 werd geopend was ik ineens niet meer nodig en werden er 280 miljoen mensen eerlijk!!!!!!!. Wat heb ik daar dan 11 jaar staan doen. Alles werkte toen perfect, inclusief de Gulden. Een pilsje kostte Hfl 2,50, je mocht nog roken in de kroeg en ga zo maar door, maar nee, onze jongens in den Haag willen het allemaal voor ons regelen zodat alles beter wordt.
  NEE, NEE, NEE, NEE, niets wordt er beter en dat moet erin gestampt worden bij die malloten!! Desnoods met een paar stallen pijpen, en als we met velen zijn kunnen ze echt niets, ook de “politie” niet die overigens door bijna niemand meer serieus wordt genomen, deze verlengstukken van het ministrie van Finaciën.
  Ik denk dat o.a. deze site al 1 mogelijkheid is om mensen bij elkaar te krijgen en velen van ons kennen beslist wel mensen die te mailen zijn en dan te verwijzen naar deze site zodat we daar niet met 150 man staan maar met 150.000 of meer.

  Like

 25. Linsky zegt:

  Dank je Robert, fijn te horen dat het gewaardeerd wordt. 🙂
  en ja, je hebt helemaal gelijk,…er moet echt actie komen!

  Like

 26. Tom Hendrix zegt:

  @Bert 16.39. uur, Bert ik wil best meelopen, maar ik heb in de jaren 80 gezien dat er wel massaal mensen de straat op gingen, toen om te demonstreren tegen het NAVO dubbelbesluit- de plaatsing van kruisraketten. Daarna heeft er nooit meer zo een grote massa gedemonstreerd. En vergis U niet Bert, ik ben al op leeftijd, en ik heb gezien hoe verweekt vele nederlanders zijn geworden. ’s Avonds voor de tv kijken naar programma’s als “Boer zoekt vrouw”, laat de bevolking zich in slaap sussen, met veel plezier gade geslagen door de verraders van politici in DEN HAAG. En zolang de mensen nog zo stom zijn om weer te stemmen op CDA,VVD,D66 en de PvdA veranderd er HELEMAAL niets!

  Like

 27. Linsky zegt:

  Hier nog wat info over de huidige duistere ‘elites’!:

  De 2012 Bilderberg Conferentie wordt dit jaar van 31 mei tot 3 juni gehouden in het Westfields Marriott Hotel, Chantilly, Virginia onder een nieuwe voorzitter, Henri de Castries, de voorzitter en CEO van de AXA-bedrijvengroep. de Castries zegt het volgende over zijn nieuwe rol: “Ik ben vereerd te worden opgeroepen om Bilderberg te leiden in deze uitdagende tijd en verwelkom de kans om de vooraanstaande rol in internationale betrekkingen en mondiale aangelegenheden van de groep te onderhouden.”

  De agenda van de conferentie wordt vooraf overeengekomen door de Stuurgroep, maar is op elk moment voorafgaand aan of tijdens de conferentie onderhevig aan veranderingen. Dit jaar staan volgende onderwerpen op de agenda (maar ze zijn niet beperkt tot):
  • Griekenland, Euro-obligaties en de toekomst van de Euro
  • Bevolking: de voedselcrisis
  • Sociale netwerken en cyberbeveiliging [DARPA sessie]
  • Iran: tijdschaal en resultaten
  • Biometrie: grensproblemen
  • Uitdagingen en kansen van de Amerikaanse verkiezingen
  De speciale uitgebreide sessie over ‘Sociale netwerken & cyberbeveiliging’ zal worden geleid door een raadgevend team van DARPA, en zijn voorzien van input van senior executives van grote New Media bedrijven, waaronder Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft en Amazon.

  Bron : 29 mei 2012 – http://www.occupythebanks.com/2012/05/bilderberg-press-release-ows-oo-otb.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

  Like

 28. Tom Hendrix zegt:

  @Robert Timmermans, kan U goed volgen en begrijpen. Maar dan wel met 200.000 mensen en meer, anders heeft het geen enkele impact!

  Like

 29. Tom Hendrix zegt:

  @Linsky, de satanisch demonische Nieuwe Wereld Orde komt eraan. Men zal zelfs het leger in gaan zetten tegen de eigen bevolkingen, deze SCHOFTEN deinzen nergens voor terug! O ja, ons zgn. KONINGSHUIS maakt deel uit van de BILDERBERGKLINIEK. Daarom de haat tegen Wilders.

  Like

 30. Linsky zegt:

  De activiteiten van BIG BROTHER om alle vrijheid van mensen wereldwijd aan banden te leggen nemen steeds drastischer vormen aan.!

  EU wil internet-identiteitskaart voor elke Europeaan

  Is er in het verleden ooit een regeringswisseling geweest, onverschillig hoe die tot stand kwam, die de bevolking meer vrijheid en meer financiële ruimte gaf!?
  Alle verworvenheden, voornamelijk technische, zijn verkregen na de tweede wereldoorlog, in vrij snel tempo. Daarna toen iedereen gewend was aan een zekere levens standaard, en duidelijk was dat dit de middelen waren waarmee het volk bespeeld en gechanteerd kon worden, stukje bij beetje alles weer afgenomen. Elke vorm van vrijheid en financiën en steeds meer ingedamd.

  Like

 31. Linsky zegt:

  En dan nog wat:
  Dag om tabaksindustrie te tarten!

  Het is donderdag Werelddag zonder tabak. Op deze dag wil de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) aandacht vragen voor de gevaren van roken. Dit jaar richt de organisatie zich vooral op de methoden van de tabaksindustrie om anti-rookcampagnes te ondermijnen.
  ******************
  Weet je, dat hele gedoe van de WHO om iedereen te laten stoppen met roken is ogenschijnlijk allemaal bedoeld levens te ‘redden’!
  Als je je echter verdiept in die bizarre enge organisatie, kom je er achter dat de man die fluor, een der mate zwaar gif, waarvoor geen enkel materiaal bestond om het in op te slaan, veranderde in een wereldwijd gebruikte stof , die dus nu in het water zit op veel plaatsen evens als in vrijwel alle tandpasta’s.

  Een gif wat onvoorstelbaar veel geld aan onmogelijke opslag koste, werd ineens een zogenaamd medicijn en middel om de mens sterker te maken.
  In alle oorlogen wordt fluor in grote mate toegediend aan gevangenen, om ze slaafs en rustig te houden!
  In Nederland heeft Dr Moolenburg jarenlang strijd gevoerd tegen de regering om die rotzooi uit ons drinkwater te krijgen.
  En met roken is de WHO ook al jaren bezig, maar in dit geval om het juist zelf verboden te krijgen……………?

  Ik kan dat zo niet bewijzen, natuurlijk. Maar gezien alle vuiligheid, giften en aluminium die zij doormiddel van chemtrails in de lucht verspreiden, denk ik toch echt dat juist mensen die roken, er het minst last van hebben!

  Je hebt een soort van beschermingslaag op je longen, even zo goed als de meeste rokers die ik ken, vrijwel nooit griep hebben of verkouden zijn.
  Alle kennissen in mijn omgeving zijn voorst al jaren bij elke maand verkouden. En hebben medicijnen nodig. Ik geloof dus echt dat roken beschermd in zekere mate tegen de giften in de lucht.

  In ieder geval ga ik zelf per definitie tegen elk advies van de WHO in, voornamelijk omdat ik weet, en dat ook al in verschillende artikelen heb aangetoond, dat deze lieden helemaal niet begaan zijn met de gezondheid van mensen. Dus doe ik precies het tegendeel.
  Denk nog maar eens aan de miljarden die zij verdienden met alle vaccinaties!
  De grote machten in de wereld bestaan uit hen die de energie, het voedsel, en het medicijngebruik reguleren!

  “Oraal poliovaccin veroorzaakte in 1 jaar tijd 47.500 verlammingen (alléén al in India)”
  “Simpele” vraag : op welke gronden zijn de humane mondiale vaccinatie-intenties van de WHO in werkelijkheid gebaseerd ?

  Nederland is wereldwijd het grootste risicoland voor polio (pardon ?!). Daarom heeft Nederland zich extra voorbereid op een nieuwe uitbraak van de ziekte. Dat vertelde RIVM-directeur, Roel Coutinho tijdens een symposium over infectieziekten. ‘Alle maatregelen liggen klaar, maar we hadden nog geen keuze voor een vaccin gemaakt. De WHO vroeg ernaar en dus dat hebben we onlangs gedaan’, aldus Coutinho. Bron : Spits

  Dan mag dit dus ook nog wel eens in ogenschouw genomen mag worden!:
  http://www.wanttoknow.nl/nieuws/geldschieters-bepalen-beleid-who/

  Like

 32. Linsky zegt:

  Rutte en Pechtold verzekeren op Bilderberg top Nederlandse overgave aan NWO
  ‘Bedreigde diersoorten en overbevolking gaan Global Warming vervangen als drogredenen voor creatie planetaire wereldregering’

  Rutte en Pechtold zullen er voor zorgen dat ook in ons land de door de Bilderberg gewenste EU/NWO trein op volle vaart zal doordenderen, ongeacht hoeveel dat u als burger zal gaan kosten.

  Behalve natuurlijk vaste gast koningin Beatrix nemen dit jaar ook premier Mark Rutte en D66 leider Alexander Pechtold deel aan de Bilderberg conferentie in Chantilly, Virginia (VS) (1). Dat naast de zichzelf verklaarde ‘eurofiel’ Rutte, die ervoor zorgde dat Nederland instemde met het ESM verdrag en ons vetorecht -en daarmee soevereiniteit- opgaf, ook de leider van oppositiepartij D66 werd uitgenodigd is bepaald geen toeval; Pechtold staat er namelijk om bekend dat hij het liefste meteen alle macht aan Brussel wil overdragen. Het is tevens een signaal dat feitelijk al vaststaat dat D66 hoe dan ook aan de volgende regering zal deelnemen, zodat de Nederlandse overgave aan de Nieuwe Wereld Orde definitief wordt veiliggesteld.

  Eén blik op de deelnemerslijst van Bilderberg laat zien dat het grootste deel van de gasten afkomstig is uit de machtigste Westerse politieke en financiële elite. Sinds enkele jaren worden ook hoge officials uit Rusland en China uitgenodigd. Daarnaast zijn er zoals gebruikelijk topjournalisten (Financial Times, Wall Street Journal) aanwezig, omdat de reguliere media een cruciale rol spelen bij het manipuleren van de massa en het verspreiden van de propaganda van de NWO machtselite.

  De belangrijkste doelstellingen van de elite: het ten koste van alles overeind houden van de euro en onder mom van ‘het milieu’ een begin maken met het opzetten van een autoritaire planetaire wereldregering.

  Bedreigde diersoorten vervangen Global Warming
  Insiders melden dat het Global Warming concept vermoedelijk zal worden losgelaten, met name omdat talloze onafhankelijke wetenschappers bewezen hebben dat de theorie dat de Aarde opwarmt door menselijke Co2 uitstoot een regelrechte leugen is. Niettemin zullen de plannen om via de Wereldbank wereldwijd Co2 belastingen te gaan heffen verder worden doorgezet, maar nu onder het mom van het redden van bedreigde diersoorten en vanwege de zogenaamde overbevolking op onze planeet.

  Co2 belastingen zijn in veel landen -waaronder Nederland- reeds een voldongen feit. In Australië kunnen bedrijven die zelfs maar kritiek leveren op de nieuwe Co2 belasting die op 1 juli van kracht wordt een boete krijgen van $ 1,1 miljoen. Op ons eigen continent werd begin 2012 een Co2 belasting op vluchten binnen Europa ingevoerd. De kosten daarvan zullen onvermijdelijk worden afgewenteld op de consument………verder;
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=660135&r=1&tbl_archief=&

  Like

 33. Columnist zegt:

  Een Eurabië is een zeer goede zaak, want de Arabische vrouw is het eigendom van de Europese man. De NWO zal stuklopen op de burgeroorlog in Syrië. Mijn God is sterker dan de NWO, en sterker dan de islam. De hel is eeuwig.

  Like

 34. treintrien zegt:

  @ Linsky: Ik ga er half-om-half van uit, dat je dit boek al kent.
  Voor de zekerheid ga ik hem toch noemen:
  De shock doctrine van Naomi Klein.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/De_shockdoctrine,_de_opkomst_van_rampenkapitalisme
  Dit boek laat zien hoe het proces, waar jij het over hebt, met het onder buitenlandse controle brengen van productiegoederen en grondstoffen. Vaak wordt ook de dienstverlening ‘overgenomen’ door multinationals.
  Het gemakkelijkste moment waarop een buitenlandse macht een land onder haar controle kan brengen, is het moment dat er binnenlandse chaos is. Een ramp (Chicago) of een oorlog (Irak).
  Je belooft een land hulp, mits ze zich aan bepaalde voorwaarden houden: privatiseren overheidsdiensten, overdragen mijnrechten etc etc.

  En ach… als het al werkte in Argentinie, Chicago, Irak en de getroffen landen van de kerstmis-tsunami 2004 (zo lang geleden al weer?), waarom zou het in Europa, met een pracht van een crisis, dan níet lukken?
  Dat privatiseren van openbaar vervoer, ziekenhuizen, zorgverzekeringen, dat hebben de burokraatjes van brussel héus niet helemaal zelf verzonnen! Wie wel? Nou… deze:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman

  Like

 35. Linsky zegt:

  treintrien;
  Ha, ja die ken ik.
  Ik heb zelfs al een tijd geleden een artikel gereed gemaakt met een verwijzing naar ‘De shock doctrine’ van Naomi Klein. met film erbij.
  “Transitie, ontvolking, strategie en tactiek. ‘
  Zal tzt, als het de webmaster belieft wel verschijnen alhier, 🙂

  Like

 36. Piet S zegt:

  Uw visie op de werkelijkheid kan ik geheel onderschrijven. Het sluit ook feilloos aan met wat ik in de Bijbel lees, zoals bijvoorbeeld Romeinen 3:9-18
  Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn; Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe. Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; En den weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen.
  Helaas zijn er maar weinig zich christen noemende mensen die werkelijk Jezus volgen.

  Like

 37. Pingback: Bizarre toestanden in de US | Linsky's Place

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s