Boerkaverbod in naam van de menselijke waardigheid

(Essay Etienne Vermeersch en Dirk Verhofstadt)

In zijn standpunt (De Morgen, 26 mei) keert hoofdredacteur Wouter Verschelden zich tegen de wet op het boerkaverbod in de publieke ruimte. Hij deed dit naar aanleiding van de publicatie van een interview met een vrouw die zegt dat ze zelf kiest voor het dragen van een alles bedekkende sluier en dat ze zich door die wet beroofd voelt van haar vrijheid van religieuze expressie. ‘De consequentie van haar keuze’, zo schrijft Verschelden, ‘is dat ze niet meer zelf naar de bakker kan’. Waarop hij besluit dat het boerkaverbod in de publieke ruimte een aantasting betekent van onze fundamentele liberale grondrechten in het algemeen en de vrijheid van religieuze expressie in het bijzonder. Het is een redenering die getuigt van een beperkt inzicht in de grondslagen van ons democratisch samenlevingsmodel maar ook van een capitulatie tegenover denkbeelden en praktijken die wars zijn van een humane visie op het statuut van de vrouw.

De rechten inzake godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn niet onbeperkt geldig: ze kunnen, in bepaalde contexten, in conflict komen met de gangbare wetten en normen. (1) Het recht op vrije meningsuiting impliceert niet dat men die mening in alle omstandigheden vertolkt. Een katholieke school heeft het recht een leraar te verbieden in de klas een atheïstisch betoog te houden en in een gemeenschapsschool zijn leraars gebonden door de neutraliteitsverplichting. (2) Ook in de openbare ruimte kan het recht om in alle omstandigheden zijn mening te uiten, om redenen van algemeen belang worden beperkt. Zo kan men het recht op betogen op sommige plaatsen en tijdstippen verbieden. Men kan bepaalde types van boodschappen (bvb. van pornografische of lasterlijke aard) uit de openbare ruimte verwijderen.

(3) De godsdienstvrijheid houdt niet in dat elke gedragsvorm zonder meer aanvaardbaar is. De aard en het al dan niet bindend karakter van dat gedrag binnen een bepaalde godsdienst speelt een rol: maar aan de andere kant ook het gewicht van overwegingen inzake het ongewenst karakter ervan. Met name in verband met de gelaatsbedekking geldt dat die in de moderne islam uitzonderlijk geworden is. (4) Wie vindt dat elke individuele meningsuiting via het gedrag, hoe buitenissig ook, door de mensenrechten beschermd wordt, zou ook nudisme en monokini in alle openbare ruimten moeten aanvaarden, als uiting van een naturistische ideologie. Zelfs het aan een ketting houden van mensen op straat, met instemming van de betrokkenen, zou dan aanvaardbaar moeten zijn wegens een uiting van een SM-levensbeschouwing. Kortom, zodra voldoende ernstige argumenten tegen een publieke uiting in taal, beeld of gedrag bestaan, vormt een algemene verwijzing naar vrijheid van godsdienst of meningsuiting geen argument. Voor het boerkaverbod in de openbare ruimte, zijn er zeker afdoende argumenten.

Het dragen van een gezichtsbedekking in de publieke ruimte is een aantasting van de menselijke waardigheid en aldus in strijd met de Rechten van de Mens. Eén van de kernwaarden van de mensenrechten is immers de principiële gelijkheid van alle mensen. Op dat recht kunnen alle mensen aanspraak maken, maar dat houdt in dat iedereen de plicht heeft dat recht bij de andere te erkennen. Dat heeft tot gevolg dat er wederkerigheid moet bestaan in de contacten van mens tot mens in de openbare ruimte. Als een persoon mijn gezicht kan kennen en herkennen, heb ik het recht ook het gezicht van die persoon te kennen. Wie mij die herkenning weigert, ontrekt zich aan het normale intermenselijke contact en tast mijn menselijke waardigheid aan.

Het gaat hier ook om een principe van openbare orde: het verbergen van het gezicht vormt een mogelijk maatschappelijk gevaar. Het herkennen van de daders van onwettelijke of immorele handelingen, of zelfs vijandige uitingen (beledigingen), wordt erdoor onmogelijk gemaakt of ernstig bemoeilijkt. Ook het opsporen van misdadigers door het verspreiden van robotfoto’s of signalementen zou dan zeker voor het vrouwelijk deel van de bevolking aan zinvolheid inboeten (overigens kunnen ook mannen zich zo vermommen). Tijdens het carnaval is in sommige steden wel een masker toegelaten, maar binnen een duidelijk beperkte ruimte en tijdspanne.

In de traditionele streng islamitische interpretatie symboliseert dit type van sluier dat de vrouw exclusief aan haar man toebehoort, niet alleen voor wat betreft de intieme relatie, maar ook in verband met haar hele persoonlijkheid. Vanuit een moderne humane visie op de menselijke relaties is dat een onaanvaardbare discriminatie. De eventuele toestemming van de vrouw doet daar niets van af: men heeft niet het recht afstand te doen van elementaire mensenrechten. Het feit dat men enkele vrouwen vindt die vrijwillig een boerka dragen, is irrelevant: er zijn ook masochistische vrouwen die in een relatie slavin-meester willen leven. Dat is geen argument om het verbod op slavernij op te heffen. Daarbij komt dat, in tegenstelling wat die vrouw beweert, de islam de boerka of niqaab niet oplegt. Zelfs traditioneel al niet in de hanefitische, of in de sjiïtische rechtsscholen. Sinds de hervormingsbewegingen van rond 1900 wordt deze sluier door de grote meerderheid van de moslims van nagenoeg alle rechtsscholen niet meer als een godsdienstige plicht beschouwd. Zelfs de Al Azhar universiteit, de meest gezaghebbende van de islam, verbood onlangs vrouwen met een niqab de universiteit te betreden. Het inroepen van de godsdienstvrijheid is dus zeker in dit geval ongegrond.

Hoewel er vrouwen zijn die beweren de gezichtsbedekking vrijwillig te dragen, verandert dit niets aan het feit dat dit in vele gevallen gebeurt onder morele dwang vanwege de echtgenoot of de omgeving. Deze dwang zal toenemen naarmate het aantal niqaabs en boerka’s toeneemt. Er bestaat geen enkel middel om die dwang uit te schakelen of zelfs in specifieke gevallen te detecteren. Alleen een algemeen verbod kan zo’n aantasting van de menselijke vrijheid uitschakelen. Eva Brems beweert niet ‘fijntjes’ maar ‘dommetjes’ dat een vrouw niet kan worden bevrijd door dingen te verbieden. Geldt het bevrijdend verbod op kinderarbeid en huwen vóór 16 dan niet voor meisjes? Ook op vrouwen is het diepe inzicht van Henri Lacordaire van toepassing: “Entre le fort et le faible… c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.”. Wie zich tegen het boerkaverbod keert, kiest voor de verdrukking van zwakke medemensen. De opmerking dat dit probleem zich weinig stelde, is kortzichtig. De situatie in Engeland en Frankrijk toonde immers aan dat zo’n ontwikkeling vlug uitbreiding kan nemen. Juist omdat het probleem hier nog niet acuut was, was het goed dat het parlement deze wet nu goedkeurde.

Liep ons land met dit boerkaverbod internationaal schade op? Bij ons weten, is er nog geen enkele afkeuring gekomen van westerse regeringen op deze beslissing van het Belgisch parlement. Wel zijn er protesten gekomen uit radicaal islamitische hoek en van zogenaamde ‘progressieve’ westerse intellectuelen, ‘feministes’ zoals BOEH (Baas over eigen Hoofd) en Groen-politica Eva Brems. Misschien zouden ze eens het boek van Groen-politicus Luckas Vander Taelen over de situatie in sommige Brusselse gemeenten moeten lezen. ‘Vrouwen droegen vroeger in Vorst en Sint-Gillis nauwelijks hoofddoeken’, aldus Vander Taelen, ‘maar nu zijn ze er bijna toe verplicht willen ze op straat niet voor hoer uitgemaakt worden’. Zoals het Franse, zal ook ons boerkaverbod wereldwijd een baken vormen voor die miljoenen vrouwen die er alleen maar van kunnen dromen om zich ongesluierd in de publieke ruimte te mogen bewegen.

Vorig jaar verscheen hun boek ‘Dirk Verhofstadt in gesprek met Etienne Vermeersch. Een zoektocht naar waarheid’.

Dirk Verhofstadt & Etienne Vermeersch

Bron:

http://www.liberales.be/essays/boerkaevdv

(h/t Martien Pennings)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in België, Islam, Islamisering, Islamkritiek. Bookmark de permalink .

25 reacties op Boerkaverbod in naam van de menselijke waardigheid

 1. Martien Pennings zegt:

  Deze passage vind ik grandioos:

  “Wie vindt dat elke individuele meningsuiting via het gedrag, hoe buitenissig ook, door de mensenrechten beschermd wordt, zou ook nudisme en monokini in alle openbare ruimten moeten aanvaarden, als uiting van een naturistische ideologie. Zelfs het aan een ketting houden van mensen op straat, met instemming van de betrokkenen, zou dan aanvaardbaar moeten zijn wegens een uiting van een SM-levensbeschouwing. Kortom, zodra voldoende ernstige argumenten tegen een publieke uiting in taal, beeld of gedrag bestaan, vormt een algemene verwijzing naar vrijheid van godsdienst of meningsuiting geen argument.”

  Like

 2. Linsky zegt:

  De hoed afnemen bij een groet en een hand geven, zijn van oudsher gewoonten om te laten zien dat met geen wapens heeft verborgen, onder de hoed of in de hand en het goed voor heeft.

  Gezichtsbedekking is voor zover mij bekend is, altijd al verboden geweest in Nederland. Alleen met karnaval werd dit verbod tijdelijk opgeheven. Zo althans is het mij altijd verteld, zelfs door de politie. Het is natuurlijk mogelijk dat zulks enkel in Eindhoven het geval was, maar dat waag ik toch te betwijfelen.

  Ik begrijp dus helemaal niet waarom men die wetten niet zeker laten gelden ten aanzien van die Arabische pinguïns. Sowieso al, omdat de praktijk uitwijst dat men daar van alles onder kan verbergen…evenzogoed een vent dus, en de nodige grotere wapens.

  Hieruit kan ik dus enkel concluderen dat er weer boze opzet achter zit, en dat men van overheidswege, juist hoopt en gokt op escalatie onder de bevolking, waarop men dan de noodtoestand kan uitroepen. De dictatuur aan de macht dan dus!

  Like

 3. Marijke . zegt:

  Op zouten met die monsters.Past voor geen meter in onse maatschapij.

  Like

 4. Tom Hendrix zegt:

  @Inderdaad waarde Linsky, de idiote politici hebben een dubbele agenda. Het boeit ze voor geen meter, die verdomde grachtengordeldieren, ze vinden het juist prachtig als er rotzooi en deining door ontstaat. De waanzin wordt bewust gestimuleerd, om straks massaal controle te kunnen uitoefenen op iedere burger. En het is een grote schande, dat juist de bierpomp liberalen, van de VVD alhier er gewoon aan meewerken. Het is een groot plan, om onze bevolking kapot te maken.
  Patriotten van nederland verzet U!

  Like

 5. Linsky zegt:

  Was dat niet ergens in de jaren 80, dat het hele kabinet bestond uit een bakker, een slager, een kroegbaas en een souteneur, en verder meer van dat vage schorem?

  Like

 6. Boerkaverbod omdat islamisering de veiligheid bedreigt; geldt dus niet voor carnavalsmaskers. Godsdienstvrijheid kan geen andere wetten overvleugelen, simpel. Zo moet er verdoofd geslacht worden, en niet uit godsdienstvrijheid toch onverdoofd.

  Like

 7. Ad zegt:

  Jammer, als ze niet meer naar de bakker kan, dan moet haar man er maar naar toe gaan. De man verplicht de vrouw toch meestal tot het dragen van een boerka, en als ze het zelf wil moet ze ook maar de consequenties daarvan dragen. Een boerka moet gewoon verboden zijn. Het is al bespottelijk dat daar nog discussie over moet worden gevoerd. Als je een boerka wil dragen dan naar Iran.

  Like

 8. Linsky zegt:

  Als je een wereld-kalifaat wil grondvesten, moet je je wel wat reizen en verspreiden, hè.

  Like

 9. Columnist zegt:

  De boerka en de niqab zijn machtige wapens tegen de controlestaat. Als het gezicht niet gezien kan worden, kan de staat niet controleren. Vestaalse maagden en Vikingbruiden droegen ook niqab. Zelfs Thor droeg niqab toen hij zich vermomde als de bruid die met de reus zou trouwen. God bestaat en de hel is eeuwig. In mijn godsdienst heeft de vrouw het recht zich te kleden zoals zij wilt. Wilt zij naakt lopen, dan mag zij dat, wil zij zich bedekken, dan mag zij dat. Zowel de NWO als de islam zullen stuklopen op de burgeroorlog in Syrië.

  Like

 10. Columnist zegt:

  Mensenrechten zijn vervloekte afgoderij. Iblis knielt niet voor mensen. Zolang het Westen de afgoderij van de mensenrecht volgt, zal de moslim ons geselen.

  Like

 11. Nicolazien zegt:

  De boerka is een zeer extreme dracht; het gevolg van het toestaan van een extremiteit maakt dat iets anders minder extreem lijkt: over enige tijd zal het dragen van een hoofddoek als zeer gematigd, liberaal en vrijzinnig worden beschouwd ……. daardoor zal over enige tijd in invoering van de verplichte hoofddoek heel gemakkelijk zijn! ‘ Het is toch maar een hoofddoek!’ Regeren is vooruitzien! De islamisering gaat stapsgewijs!

  Like

 12. louis-portugal zegt:

  Een goed artikel.
  Opzouten die mohamedanen.

  Like

 13. Lucky9 zegt:

  “De morgen” is de ideologische opvolger van de failliete linkse “Volksgazet” ooit spreekbuis van de ter ziele gegane Belgische socialistische partij (BSP) die nu door het leven gaat als “Socialistische partij anders” (SPA)
  Let wel dit is geen kolder noch een grapje maar realiteit. Je kan het zo gek niet bedenken en toch is het zo.

  Zo wat alles wat uit déze koker komt is een zware belediging voor iedereen die zich mens voelt.
  De enige bedoeling van dit artikeltje is stemmen werven voor de nakende gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. De islamieten zijn al geïmporteerd, gesubsidieerd en gepamperd. Nu nog de stemmen vast krijgen, dat is de enige uitdaging van deze door de belastingbetaler voor 100% onderhouden en in stand gehouden publicatie!

  Like

 14. E.J. Bron zegt:

  @Lucky9

  Heb je mijn mail ontvangen!?

  Webmaster

  Like

 15. treintrien zegt:

  Nicolazien
  Zó ver had ik nog niet nagedacht!
  Een beproefde onderhandelingstactiek, hoog inzetten om minder te krijgen.
  Dank!

  Like

 16. Lucky9 zegt:

  @ E.J. Bron op 1 juni 2012 om 22:38
  Nee tot nu toe niet.

  On topic had ik evenwel moeten schrijven: de enige bedoeling van het bekritiseerde artikeltje in “De Morgen” was stemmen werven voor de nakende gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen.”

  Uiteraard ben ik het met het artikel uit “liberales” eens.

  Like

 17. E.J. Bron zegt:

  @Lucky

  Maakt niet uit. Ergens verdwenen in de diepste duisternis van het internet. Was een Franstalig stukje over die boerka-rel in Molenbeek.Niet belangrijk verder.

  E.J.

  Like

 18. Robert Timmermans zegt:

  @Linsky 1 juni 2012 17.53 u.

  Zou ik voor 3 maanden dan dictator mogen spelen en de noodtoestand uitroepen. Ik beloof dan ook plechtig dat ik onze Nederlanders en eenieder die het GOED voor heeft met de NEDERLANSE BEVOLKING met respect zal behandelen en ze niets te kort doe, zo waarlijk helpe mij, ehhhh, nee, dat beloof ik!!! En ik denk dat ik dan graag een beetje hulp van mensen met ons gedachtengoed zou kunnen gebruiken om mee te helpen!!!
  M.vr.gr.
  Robert Timmermans

  Like

 19. Lucky9 zegt:

  @ Robert
  Felix (Timmermans) zou zeggen “zo helpen wij waarlijk ons zelf !”

  Like

 20. Pingback: De relatie tussen boerka en dierencriminaliteit! | E.J. Bron

 21. Burqa, niqaab of hijaab duiden allen het zelfde binnen de islamitische leer: Totale onderdanigheid en nederigheid van de vrouw tegenover de (streng)islamitische man. Dat heeft niets met vrije keuze te maken maar alles met onderdrukking. Vrouwen met deze kleding welke steeds maar weer over hun ‘vrije keuze’ vertellen zijn geïndoctrineerd door de leer van de islam!

  Like

 22. n zegt:

  waarom gaan een hoop vrouwen uit vrije wil ook zo lopen , ze hoeven niet allemaa leen burqa om hn hoofd , toch belachelijk

  Like

 23. n zegt:

  wijs niet altijd naar de heer wilders die is tenminste een van de weinigen die zijn standpunt zegt, en wat ook nog waar is

  Like

 24. n zegt:

  ook een koningin die in nederland mag wonen, bea gaat zwaar gesluierd, niet om aan te zien , mensen in nederland doe iets , dit gaat steeds verder

  Like

 25. n zegt:

  laat nederland nederland blijven, de rest er uit, stem pvv

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s