Het masker van het vredeskamp

(Door: Manfred Gerstenfeld)

Als mensen in hun kritiek Israël aanvallen, is het de vraag of ze óók de Palestijnen veroordelen. En áls ze dat al doen, is het de vraag: met welke woorden. Weinigen noemen dan de echte, grote misdaden.

In 1942 schreef George Orwell: ‘Objectief gesproken steunen pacifisten het fascisme. Om dat te begrijpen heeft men slechts gezond verstand nodig. Wie, in een conflict, de oorlogsvoering hindert van één kant, bevordert automatisch de andere kant.’

In het Westen, voor de Tweede Wereldoorlog, hielpen op deze wijze grote delen van het ‘vredeskamp’ en de ‘verzoeners door concessies’ de interesses van de nazi’s. Ditzelfde gebeurt nu door beduidende delen van het ‘vredeskamp’ in het Palestijns-Israëlisch conflict.

Vervalsing

Dit kwam onlangs weer in de publiciteit na het hernieuwde haatzaaien tegen Israël door de vooraanstaande Noorse vredeswetenschapper John Galtung. Deze ‘nestor van de vredesstudies’ probeerde een logische uitleg te geven voor het nazi-antisemitisme dat tot Auschwitz leidde. Hij zei ook dat de Joden de Amerikaanse media beheersen en voor Israëlische interesses misbruiken.

Galtung legde bovendien een link, zonder enig bewijs, naar een mogelijk verband tussen de Israëlische inlichtingendienst en de Noorse massa-moordenaar Anders Breivik. Hij hield ook een forumdiscussie over de antisemitische vervalsing: ‘de Protocollen van de Wijzen van Zion’. Galtung zei dat deze tekst hem aan de Amerikaanse bankiers Goldmann Sachs deed denken.

Wangedrag

Er zijn twee klassieke voorbeelden van het wangedrag van grote delen van het vredeskamp. In de Sovjet-Unie werden vanaf de laat-twintiger jaren van de vorige eeuw alle vredesbewegingen onderdrukt. Vele aanhangers werden gevangengezet of vermoord. Tegelijkertijd steunde de Sovjet-Unie internationale vredesbewegingen als dit haar eigen agenda diende.

Soms financierde ze hen ook als ze tegen de politiek van westerse landen ageerden. Er was een krachtig pacifisme in Duitsland tot Hitler in 1933 aan de macht kwam. Daarna werden deze bewegingen onderdrukt. Zij die weerstand boden werden gestraft. Het waren vooral christenen. Tegelijkertijd promootte Duitsland pacifisme in andere landen waar dat haar interesses bevorderde.

Belichaming

Na het akkoord van München in september 1938 publiceerde de Engelse Peace Pledge Union een pamflet waarin Churchill een oorlogsophitser werd genoemd. Het zei nauwelijks iets over Hitler. Op haar hoogtepunt had deze beweging honderdduizend leden. Tegen deze achtergrond kan men het handelen van een groot aantal groepen in de eigentijdse vredesbeweging beter analyseren. Men hoeft slechts te onderzoeken in hoeverre diegenen die Israël aanvallen ook de Palestijnen veroordelen.

Als ze dat al doen, is de volgende vraag: welke daden van de Palestijnen veroordeeld worden. Betreft het slechts het schieten van raketten uit Gaza tegen Israëlische burgers, dan is dat meestal niet meer dan een verhullingmanoeuvre. Er zijn maar weinigen die de verheerlijking van Palestijnse massamoordenaars van Israelische vrouwen en kinderen door de Palestijnse Autoriteit veroordelen. Hetzelfde geldt met betrekking tot de oproepen van Hamas in hun handvest tot genocide – de grootste misdaad in de wereld – op Joden.

Pax Christi

De internationale beweging Pax Christi is een voorbeeld van vredesbewegers die Israël delegitimizeren, terwijl ze slechts zwakke veroordelingen van Palestijnse misdaden laten horen. Dit is des te erger omdat het een katholieke beweging betreft. Het katholicisme heeft eeuwenlang tot aan de Tweede Wereldoorlog de basis gelegd voor het antisemitisme in de Westerse wereld. Daardoor is dit een integraal gedeelte van de Europese cultuur geworden, hetgeen niet meer uitgebannen kan worden.

De mennonieten – aanhangers van het pacifisme – zijn een van de protestantse denominaties waar veel anti-Israëlische haat gekweekt en gepreekt wordt. De Amerikaanse analist Dexter van Zile schreef: ‘Mennonitische vredesorganisaties staan voorop in het pogen om Israël in Noord Amerika in diskrediet te brengen. Zij stellen het bestaan van een onafhankelijke Joodse staat voor als de oorzaak van het conflict en het lijden in het Midden-Oosten en minimaliseren de vijandigheid van moslims en Arabieren jegens Joden en Israël.’

Misdragingen

Ze bevorderden de dialoog met de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad en claimen dat hij een slachtoffer is van slechte publiciteit. Toen hij naar Amerika kwam voor de Verenigde Naties in 2007 waren zij een van de organisatoren van een diner voor deze genocidenprediker met vooraanstaande christenen.

Veel mensen van de vredesbeweging beweren dat zij een diep gegrond respect hebben voor het leven. In het Palestijns-Israëlische conflict is dat slechts waar als men oppervlakkig kijkt. Wie een beetje dieper gaat, kan zien dat velen blind zijn voor genocidenoproepen en andere massale misdaden, jegens velen, christenen incluis, in de moslimwereld. Galtungs recente beweringen geven opnieuw een mogelijkheid om de misdragingen bloot te leggen, verscholen achter het humanitaire masker van velen in het ‘Vredeskamp.’

Bron:

http://www.nd.nl/artikelen/2012/juni/05/het-masker-van-het-vredeskamp

Auteur:

Dr. Manfred Gerstenfeld

(Bestuursvoorzitter Jerusalem Center for Public Affairs)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

25 reacties op Het masker van het vredeskamp

 1. andre zegt:

  Hetzelfde is het geval met Amnesty International, ook zo’n ‘humanitaire’ beweging die israel keer op keer veroordeelt en verkettert.

  Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  Dit is in-en intriest. Orwell, had wel degelijk recht van spreken, hij had zelf aan de kant van de Republikeinen gevochten in de Spaanse Burgeroorlog. Daar heeft hij met name gezien en ervaren, hoe de diverse partijen in deze strijd agitprop pleegden. Daarbij heeft hij met name in zijn boek Animal Farm bewezen, dat machthebbers altijd “meer gelijk” zijn dan de gewone man in de straat, die dan wel weer goed genoeg is, om als kanonnenvlees te dienen. En in nederland hadden ze in de jaren 30 van de vorige eeuw ook zo een groep nitwits, de mensen van het “gebroken geweertje”.
  Het is niet anders vandaag de dag.

  Like

 3. G.Deckzeijl zegt:

  Belangrijk tussendoortje: hoe jullie erover denken weet ik niet maar ik neem columnist niet langer serieus.
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2012/06/radicale-aanval-op-de-vrijheid/#comments

  Like

 4. Tom Hendrix zegt:

  @G. Deckzeijl, ik heb het gelezen G. bedankt. Verder een enkele opmerking mijnerzijds, als ieder gelovig persoon, nu eens gewoon NIET meer te koop loopt met zijn/haar godsdienstovertuiging, dan zou er al een stuk meer rust zijn. Een uitzondering daar gelaten, de aanhangers van MO zullen dat NIET accepteren! En daar scribenten ligt HET PROBLEEM, nl. de ISLAM!

  Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  O zo maar een paar berichten geplukt van Else4.
  1. De PRUISIN MERKEL: pleit voor MEER MACHT naar Europa.
  2. JAN KAAS DE JAGER, bolle Jan, hij moet, men bedoelt op onze kosten natuurlijk, 1 miljard EURO BIJLENEN voor STEUN aan GRIEKENLAND (KOTS).
  We hebben het wel fijn met elkaar in de EU, alleen moet ik nu een beetje huilie, huilie doen.

  Like

 6. Linsky zegt:

  Bijzonder goed artikel!

  Heel goed dat die kant eens belicht wordt. Dat is altijd al het probleem geweest van al die zedenprekers en vredestichters. Ze bevoordelen daar mee de ander partij. Door zogenaamd de ‘lieve’ vrede maar te willen bewaren, wordt steevast voorbij gegaan de oorzaak! Die wordt vrijwel altijd gebagatelliseerd, waardoor er nog meer wrijving, frustratie en haat overblijft.
  Maar vergis u niet,overheden hebben altijd al achter de schermen lieden, behavioristische psychologen en volkspedagogen in dienst gehad, evenals conditionering specialisten zoals Ivan Pavlov, etc,

  Het hogere kader is zich absoluut bewust van dat alles en hoe een en ander ingezet dient te worden op de meest effectieve manier …het werkt! De toestand van het volk en de wereldmaatschappij bewijst dat. Religie was juist daarom een enorm belangrijk aspect tot conditionering en manipulatie van de kuddes.

  Overigens is het mede daarom moeilijk om de islam te bestrijden en daar het begrip/term religie bij te vermijden.
  Sommigen echter schijnen deze mogelijkheid tot reageren te willen gebruiken voor het uitdragen van hun persoonlijke geloof of atheïsme. Dat is volkomen irrelevant en derhalve uit den boze! De discussie kan mag ook helemaal niet gaan of andere religies al dan geen bestaansrecht hebben.

  Elk mens en elk volk heeft recht op religie om div. redenen.
  Dit blog is duidelijk niet bedoeld om hier een theologische discussie uit te vechten over het al dan niet gerechtvaardigde bestaan van welke religie dan ook.
  Waar het hier en nu om gaat is dat we te maken hebben met een volk, wat een ‘geloof’/ doctrine hanteert en in praktijk wenst te brengen, wat de totale vernietiging nastreeft van alles en iedereen die anders is.

  In feite heb ik persoonlijk dus helemaal niks tegen geen enkel geloof of religie.
  Van oudsher heeft de mensheid al haar ´goden´ nodig gehad om zichzelf en de gemeenschap in de klauwen te houden.

  Geloof is een subjectieve bewustzijnstoestand, die juist omdat het een persoonlijke overtuiging is, per definitie dus subjectief.

  Als men het eigen geloven gaat conformeren aan dat van anderen, spreken we van een religie. In feite dus hele maal geen ‘geloof’ meer maar een gezamenlijk uitgedragen ideeën stelsel. Zelfs daar is niks mis mee, mist men dat binnen de eigen club praktiseert en nooit aan anderen opdringt! Al duizenden jaren staan religies elkaar naar het leven, maar de vernietiging van anderen staat bij geen enkel geloofstelsel in haar handboek….alleen bij islamieten, op basis van hun koran!

  Misbruik, misdaad en waanzin vloeide voort uit persoonlijke en collectieve (mis)interpretaties van het opzettenlijk verkeerd interpreteren van regels en wetten in hun bijbels.
  Moslims echter worden juist gestuurd en aangedreven door de letterlijke moorddadige tekst in hun boekje.

  Zie daar…………
  Waar het dus hier bij die islamieten echter om gaat is dat we te maken hebben met een wereldoverspoelend, gehersenspoeld volk wat een ‘geloof’ / doctrine hanteert en praktiseert, wat de totale vernietiging nastreeft van alles en iedereen die anders is en niet voldoet aan de zieke interpretaties van hen persoonlijk of hun koran en sharia, ja zelfs het leven zelf!
  Dat is geen geloof, maar een door en door zieke, tegengestelde, subversieve overtuiging, die ik dus nooit kan en zal accepteren.

  Hij is in tegenspraak met de oorsprong, de waarde en het doel van de Schepping.
  De islam en koran zijn LEVENSVIJANDIG!

  Like

 7. JooJootje zegt:

  De islam is ook een doodscultus het verheerlijkt de dood en vertrapt het leven.
  De insteek van de islam is dat tijdens het leven je geen geluk mag beleven maar na de dood dan pas mag je genieten.
  Een doodscultus dus.

  Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  Ik zal het je nog sterker vertellen, JooJootje: “ze” zien het leven als een toilet en net wat je zegt: na de dood schijnt het leuker te worden voor ze.
  Maar snel DOORTREKKEN, da’s de ultieme oplossing.

  Like

 9. louis-portugal zegt:

  Goed stuk E.J..
  Gerrit ik kijk per reactie en de bovenstaande van Columnist kan voor mij wel.
  Hoe vaak ik het ook met hem oneens ben.

  Like

 10. Linsky zegt:

  Laat het maar aan de Fransen over om nog meer manieren te vinden die moslims kwaad te maken!

  http://barenakedislam.com/2012/06/06/leave-it-to-the-french-to-find-even-more-ways-to-piss-off-the-muslims/
  =========================

  Twee zusjes gruwelijk gemarteld door hun eigen vader, maar eentje overleeft.
  http://barenakedislam.com/2012/06/07/two-emirati-sisters-brutally-tortured-by-their-own-father-only-one-survives/

  Like

 11. Linsky zegt:

  Grieks parlementslid slaat collega in tv-show
  ATHENE – Het Griekse extreem rechtse parlementslid Ilias Kasidiaris heeft zijn communistische collega Lana Kanelli donderdagochtend drie keer in haar gezicht geslagen tijdens een livetelevisiedebat. Daarna verliet hij kwaad de studio.

  Even voor de klappen gooide Kasidiaris water in het gezicht van Rena Dourou van de linkse partij Syriza. Zij bracht zijn vermeende betrokkenheid bij een gewapende overval in 2007 ter sprake. Toen Kanelli protesteerde tegen het water gooien, richtte Kasidiaris zijn woede op haar.
  Kasidiaris’ partij Gouden Dageraad won op 6 mei 21 zetels in het Griekse parlement. Het was de eerste keer sinds 1974 dat een extreem rechtse partij daar zitting nam. Partijleider Nikos Michaloliakos sprak eerder zijn twijfels uit over het aantal joden dat omkwam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij ontkende het bestaan van gaskamers in vernietigingskamp Auschwitz.
  Het pak slaag was kortstondig te zien op YouTube. De videosite heeft de beelden inmiddels verwijderd, omdat ze te shockerend zouden zijn. Bron; telegraaf.

  Like

 12. Linsky zegt:

  The IDF Liberates Jerusalem: A Look Back

  Like

 13. lucky9 zegt:

  @ Linsky op 7 juni 2012 om 12:08

  Inderdaad een bijzonder goed artikel. En uw commentaar mag er ook zijn!

  Toch wil ik enkele dingen doen opmerken. Ten eerste legden alle historische machthebbers een staatsgodsdienst op. De Romeinen vermoordden zelfs alle groepen en stammen die die zich hier niet aan onderwierpen. Vanaf de derde en vierde eeuw werd het christendom binnen het beheerst territorium opgelegd als staatsgodsdienst. De islam deed nadien net hetzelfde.

  Alleen is het christendom niet slechts een godsdienst bestaande uit verscheidene religies maar ook een filosofie. Dat was een baanbrekende prestatie die voordien zelden of nooit was waargenomen. De islam daarentegen is uitsluitend een ideologie die vermomd is als religie. Het fascistisch karakter van de islam wordt blijvend verzekerd door de stelling van de onveranderlijkheid die elke kritiek en evolutie uitsluit, waardoor de vorming van een gemeenschappelijke ethiek onmogelijk wordt.

  De filosofie van het christendom berust op het basisbeginsel van gelijkberechtiging op wederkerige basis. (Doe een ander niet aan wat jij niet wil dat die ander jij zou aandoen)
  Hieruit volgde onvermijdelijk het formuleren van een ethiek die na de verlichting geherformuleerd werd op seculiere en dus niet religieuze gronden en motieven. Zo wortelde ook ons idee over het recht op persoonlijke vrijheid in wat sommigen vandaag nog steeds een “rechtsstaat” durven noemen

  Dit zijn de redenen waarom atheïsten veel objectiever kunnen oordelen over de islam dan dan religieus “gelovigen”. Deze laatste zijn benadeeld in hun beoordelingsvermogen behalve als ze de tijd en de moeite deden om zich grondiger te informeren over de islam. Gewoon de Koran lezen zou voor de meesten al moeten volstaan. Maar dat is voor velen van hen te veel gevraagd omdat de islam hun religie niet is en omdat de meeste onder hen goed beseffen welke bedwelming kan uitgaan van repetitieve religieus geïnspireerde formules.

  Ik heb vele vrienden die gelovig zijn en me hun dank betuigden omdat ik hen de ogen over de islam geopend heb.

  Daarom ook kunnen oprechte atheïsten hier een meer dan gemiddeld verdienstelijke bijdrage leveren ter ontmaskering van de islam en de perfide agenda van islamofielen. Mag het ?

  Like

 14. Marijke . zegt:

  Mijn dank friend linsky voor jou normale en overzichtelijke bij dragen.Daar kan ik teminste iets mee.

  Like

 15. Linsky zegt:

  lucky9;
  Ja, dat mag!
  Ik heb toch hoop ik nergens het tegendeel beweerd?

  Ik heb enkel willen benadrukken dat het mij geen barst uitmaakt of iemand wel of niet ‘geloofd’.

  Door een studie van zo’n 40 jaar in de religies, ben ik wel redelijk op de hoogte, denk ik.

  Wat me mijn hele leven al verbaasd, vanaf dat ik er kennis mee maakte op school,
  is dat er zo ontzettend veel mensen, hele kuddes in boeken geloven.
  Om daar achter te komen heb ik ze zelf gelezen.

  De Bijbel de koran, de Veda’s, met name de Rig-Veda, de Mahabharata, de Ramayana, de Popol Vu, etc.. etc…
  Wat me dan uitermate verbaasd is dat onze regeringsleiders en andere wijzen en overheden,
  doodgemoedereerd in kerken zitten, op hun knieën en de een of andere Godheid aanbidden.
  Men noemt dat ‘geloof’!

  Ik wees er op dat alleen in de koran de grondbeginselen staan beschreven ter vernietiging van het leven en mensheid.

  Verder ben ik zelfs van mening dat een rechtgeaard atheïsme, feitelijk de enige zuivere wijze is waarop een mens zou moeten leven. Deze namelijk doet niks om de hemel te verdienen en laat niks om de hel te ontlopen!

  Nogmaals; …Waar het hier om gaat is dat we te maken hebben met een wereldoverspoelend, gehersenspoeld volk (islamieten) wat een geloof hanteert en praktiseert, wat de totale vernietiging nastreeft van alles en iedereen die anders is en niet voldoet aan de zieke interpretaties van hen persoonlijk of hun koran en sharia, ja zelfs het leven zelf!
  Het is niet eens een religie in de zin van het woord, maar als een compleet, juridische, economische en politieke oorlogsdoctrine, een militair NWO-systeem met als ultime doel; Total Control!

  Daar komt bij dat naar mijn mening alle Goden uit de klassieke boeken , buitenaardsen zijn. Aliens die hier ver voor ons waren. Uiteindelijk hebben ze blijkbaar hun genen/DNA vermengd met dat van toen levende primaten, waaruit het menselijke ras is ontstaan.
  Vervolgens geloof ik dat de Christus, uit het Nieuwe Testament, de eerste mens was die in het openbaar wees op de autonome essentie van de mens zelf. Hij wilde m.i. juist af van elke God en afgoderij, door te wijzen op wat hij dan noemde, de ‘Vader’ (Hoger Bewustzijn) binnenin ons zelf! Ergens zegt hij zelfs; ‘“U bent goden, zonen van de Allerhoogste, allemaal.” (Psalmen 82,6)

  Behoudens de geschiedenis die beschreven staat in alle oude klassieken zoals, de Veda’s, de Ramayana, Mahabaratha, het Gilgameh Epos, de Popol Vu, en de Edda etc., zijn ze als religieuze kennis of info-boeken volkomen waardeloos…. Om bovengenoemde reden.
  Wel zijn ze natuurlijk van het grootste belang om de echte geschiedenis te duiden. Het is niet voor niets dat dit niet op scholen wordt onderwezen en dat het establishment er het etiket, mythologie op plakt! Men is helemaal niet gebaat bij kennis onder het klootjesvolk.

  Geschiedvervalsing behoort trouwens tot de grote talenten van de heersende klasse!
  Dit alles neemt echter niet weg dat de mens door de tijden heen, bepaalde energieën heeft ontwikkeld en die met macht heeft bekleed. Dat dit door enorme massa’s een machtige ‘Gestalt’ is geworden mag evident zijn. Het een en ander is overigens ook door behavioristisch en psychologisch onderzoek aangetoond.
  En desondanks, eigenwijs als ik ben, heb ik een eigen Godsbeeld en wereldvisie ontwikkeld.
  Een God van vrijheid en vrede, die gedeeld wordt met elk welwillend mens!

  Overigens zijn de meeste atheïsten die ik zelf ken, helemaal niet per definitie ‘ongelovig’,
  ze geloven alleen niet in religies.
  Veel van hen denken dieper na over mens, bewustzijn en God, dan wie dan ook.
  Ze laten zich gewoon niks wijsmaken …door anderen!

  Thank God, I’m an atheïst! 🙂

  Like

 16. Linsky zegt:

  Dank je Marijke, 🙂
  fijn dat bij kan dragen aan een beter begrip in dezen.

  Like

 17. Linsky zegt:

  Overigens, even terzijde, over vrijwel alles is de bijbel zelfs ontstellend fragmentarisch!
  Nog afgezien van de vele zondvloed legenden over de hele wereld is die er in de bijbel vernoemd wordt door Noach wel het meest beknopt!

  In bijvoorbeeld het Gilgames Epos, wordt Oetnapisjtim op geniale wijze ingelicht door Ea/Enki die hardop denkt, achter een rieten muur, en aldoende de toekomstige wereldvloed en het plan tot vernietigen van de mensheid verklikt aan Oetnapisjtim. Het was hem namelijk verboden om wie dan ook te waarschuwen.

  In ieder geval wordt in de oude klassieken, die dus duizenden jaren ouder zijn dan de bijbel, alles volkomen verklaard en duidelijk.

  Er is natuurlijk een speciale reden natuurlijk waarom men de bijbel maar heel erg beknopt en fragmentarisch te hield!
  Maar die uitleg vergt een speciaal artikel, dat is niet echt in een comment duidelijk te maken……….
  Voor wie meer wil weten over de echte geschiedenis, zou de Soemerische mythologie er maar eens op na moeten kijken.

  Voor meer info;
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gilgamesj-epos
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Oetnapisjtim
  En hier wat diverse Zondvloed legenden:
  http://www.franklinterhorst.nl/De%20Zondvloed.htm

  Like

 18. Tom Hendrix zegt:

  @Linsky, bedankt voor uw verhelderende bijdragen. Het christendom is onder invloed van de Verlichting, zeer gematigd naar zijn wezen geworden. En dat is maar goed ook, het is bekend dat een bekend theoloog Dhr.Kuitert zelf van mening is, dat God een projectie van ons eigen wezen is. Ik heb met belangstelling zijn boek, “Alles behalve kennis”, gelezen. Verder is het sinds de filosoof Immanuel Kant zijn “Religie binnen de grenzen van de Rede”, absoluut onmogelijk geworden om God te bewijzen. Ik waardeer U zeer Linsky, en zeker omdat U op de 1e plaats mens bent, en ik als protestant zal pal staan voore het “vrije woord”.

  Like

 19. Linsky zegt:

  Dank je Tom. 🙂

  Je hoort me trouwens niet zeggen dat God alleen maar een projectie van ons zelf is.
  Het leven en al wat bestaat is dermate complex dat dit geen afdoende verklaring is.
  Ik pleit wel voor een persoonlijke perceptie en onderzoek, omdat alleen in jezelf een ‘waarheid’ gevonden kan worden, die ieder voor zich kan begrijpen, erkennen en op basis daarvan een individuele ethiek en een persoonlijk ‘geweten’ kan ontwikkelen.

  Als het leven en de schepping als zodanig niet eens worden gerespecteerd, zoals dat bij islamieten duidelijk het geval is, ontbreekt elke wezenlijke menselijkheid.

  Dat wat ik schreef over atheïsme, was eigenlijk ook bedoeld om te benadrukken dat we niet beschaving, ethiek, en menselijkheid moeten ontwikkelen om een ‘beloning te ontvangen, of door angst wat verkeerd te doen, maar uit een innerlijke overtuiging van werkelijk medeleven en empathische vermogen, wat kan resulteren in een compassie en acceptatie van andere overtuigingen.

  Zoals ik betoogde is van alle religies / geloofs-stromingen ter wereld, van alle tijden, ALLEEN DE ISLAM, daarvan uitgesloten door de aard van haar eigen beginselen en ‘wetten’ omdat zij zich daardoor per definitie tegen het leven en expressie daarvan keert!

  Like

 20. Tom Hendrix zegt:

  @Linsky bedankt voor uw reactie. Nou heb ik nog even op Else4 gekeken, maar als men de commentaren leest op, het gegeven dat nederland volgens de Jager, nog 1 miljard moet bijlenen zodat Zorba de Griek met 55 jaar kan gaan genieten van zijn pensioen, dan is het duidelijk dat gelukkig vele op internet inmiddels op de hoogte zijn hoe we genaaid worden door Hr. Rutte, en zijn maatje penningmeester Jan “bolle kees” de Jager. En dan moet ik toch een beetje huilie, huilie ervan doen hoor. Ja, ik word sarcastisch maar het wordt al maar erger met de waanzinnigen van de EU. Ik hoop dat 12 september genadeloos wordt afgerekend met de EUROFIELE PARTIJEN!

  Like

 21. Henk Schroemges zegt:

  De vrije concurentie tussen de religies is vaak de oorzaak van alle ellende en oorlogen. Kennelijk is het geloof als zodanig niet voldoende opium/coke voor de individuele gelovige. Zou dat de reden zijn dat onder Stalin en Tito weinig religie openbaar mocht en dus geen gevaar opleverde?

  Like

 22. nedeerlands verzet zegt:

  @ beste Linsky
  ———————
  ik zie het geloof toch een beetje anders.
  het geloof is niets meer dan een wapen voor de regering en andere macht personen.
  want met het geloof kan je het volk brainwashen, manipuleren,en bang maken.
  en onder pauselijke (kerk) regels onder controle houden .
  is er een betere wapen ?
  . . . ___

  Like

 23. Linsky zegt:

  nedeerlands verzet,
  het is je goed recht het anders te zien, maar,…eheu waaruit blijkt dat ik het anders zou zien?
  Ik kan moeilijk alles in één comment beschrijven, hè?

  Overigens blijkt dacht ik ook duidelijk uit mijn comment; 12.08; quote:
  “Religie was juist daarom een enorm belangrijk aspect tot conditionering en manipulatie van de kuddes.”

  Als je mijn artikelen had gelezen, wist je dat ik dat nou net altijd memoreer; dat de staat het volk wel arm, en de kerk houd ons dom.
  Een betere combinatie is inderdaad niet te bedenken. 😦

  Like

 24. nedeerlands verzet zegt:

  @linsky
  ———-
  (“Religie was juist daarom een enorm belangrijk aspect tot conditionering en manipulatie van de kuddes.”)
  _________________
  ik las religie en ik dacht het is niet de religie maar de staat.
  en reageerde hierop te snel zonder goed nadenken. want ik kan moeilijk staat en religie gescheiden te zien
  . . . ___

  Like

 25. Linsky zegt:

  nedeerlands verzet;
  okè, no hard feelings, hahaha

  Maar ik veronderstel dat we het door de bank genomen wel met elkaar eens zijn, niet waar?

  Enne, het is idd. één pot nat, Staat en religie,
  Ze hebben door de eeuwen heen al de macht gehad ….en gedeeld!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s