Orbán: “Wij hebben links verpletterd”

De minister-president van Hongarije, Viktor Orbán, heeft geen problemen met monumenten voor de autoritaire regent Miklós Horthy, legt zijn “nieuwe economische systeem” uit en pleit voor een “Europa van de naties”.

Op het hoogtepunt van de eurocrisis beweegt de EU zich in de richting van een sterkere integratie, een fiscale unie en een bankenunie. Lidstaten zullen waarschijnlijk meer soevereiniteitsrechten afstaan aan Brussel. Begroet Hongarije deze ontwikkeling?

Viktor Orbán: Deze vraag raakt Hongarije nog vele jaren niet. We hebben lering getrokken uit de crisis van de zuidelijke landen: om te snel toe te treden tot de eurogroep leidt tot een ramp. Want dan zou men ertoe gedwongen kunnen zijn om de eurozone weer te verlaten, wat gelijkstaat aan een aardbeving. Hongarije zal zich pas bij de eurogroep aansluiten als het daarvoor perfect voorbereid is. De vraag of de EU zich ontwikkelt tot de “Verenigde Staten van Europa” gaat niet alleen de eurolanden aan.

Er bestaan twee visies wat betreft de toekomst van Europa: een Europa als imperium of een Europa van de naties. Het is het grootste voordeel van het Europese continent dat we verschillend zijn. Daarom moeten we zeer voorzichtig zijn als we soevereiniteitsrechten afstaan. De belangrijkste beslissing is of men tot de eurozone toetreedt. Een monetaire unie is niet mogelijk zonder politieke unie. Landen, die al in de zone zitten, hebben niet al te veel opties.

Wilt u Hongarije de eurozone binnenleiden?

We moeten doen wat in het belang van Hongarije is. We weten nog niet hoe de eurozone deze crisis doorstaat en of het beter zal zijn in de eurozone te zitten of er buiten te blijven. Uiteindelijk waren landen buiten de eurozone succesvoller in de strijd tegen de financiële crisis.

Daarmee bedoelt u toch niet Hongarije?

Hongarije was zeer succesvol in het management van de crisis.

De rentes, die Hongarije over zijn leningen moet betalen, bedragen 9%. Dat is niet per se een teken van succes.

Als je het over succes hebt, komt het aan op de doelen die men heeft gesteld. Bij mijn aanvaarding van de regering twee jaar geleden was Hongarije er slechter aan toe dan Griekenland. Het eerste project dat het IMF in 2008 in Europa startte, diende ter redding van Hongarije. Intussen is Griekenland in elkaar gestort en Hongarije staat nog recht overeind. Het tweede doel was om het aantal werkenden te verhogen. Inmiddels hebben we 3,8 miljoen belastingbetalers in plaats van 2,6 miljoen. Een toename van 50%. En ten derde is de staatsschuld lager dan twee jaar geleden. Wij kunnen niet zoals keizer Franz Joseph zeggen dat alles in orde zou zijn. We hebben serieuze moeilijkheden, maar tot nu toe zijn we er succesvol in om onze doelen te benaderen.

In 2010 hebt u verkondigd dat u geen hulp meer nodig hebt van het IMF. En nu moet u weer in de rij gaan staan voor een krediet van 15 miljard euro, omdat de Hongaarse staat blijkbaar niet in staat is om zich te herfinancieren.

Dat is niet het geval. Wij zijn in staat om de staat zonder IMF-kredieten te financieren. Maar de rentes van de leningen zijn heel hoog. De vraag is niet of we de staat kunnen financieren. De vraag is tot welke prijs. We bevinden ons nog steeds in de financiële markt en willen deze ook niet verlaten.

Welk renteniveau bij leningen kan Hongarije opbrengen?

In de begroting voor dit jaar hebben we rekening gehouden met dit hoge renteniveau, het volgende jaar zouden we het ook nog kunnen redden. Maar als we een overeenkomst met het IMF zouden hebben, zouden de rentes veel lager zijn. We hebben eigenlijk helemaal geen kredieten nodig, we nemen slechts voorzorgsmaatregelen. Hongarije is niet van plan om van IMF-geld te leven. Maar vanwege de problemen in Griekenland, Spanje, Italië en andere landen zouden er turbulenties op de financiële markten kunnen ontstaan. Het geld uit het krediet is niet bedoeld om uitgegeven te worden, maar als appeltje voor de dorst in geval van uiterste nood.

Blijkbaar is het niet zo gemakkelijk voor Hongarije om het IMF-krediet te krijgen

Dat kun je wel zeggen.

Voelt u zich unfair behandeld, omdat er voor Hongarije andere voorwaarden werden opgesteld dan bijvoorbeeld voor Spanje?

Unfair behandeld worden maakt deel uit van ons leven. Maar de slechtste reactie zou zijn om daarom beledigd te zijn. In banken bestaan twee balies: eentje voor iedereen, die geld komt brengen. In de andere rij staan mensen, die geen geld hebben en willen lenen. Als je in de tweede rij staat, word je vaak unfair behandeld. In de EU zijn dubbele standaards niet ongebruikelijk. Politici moeten hun best doen om fair te zijn, bureaucraten niet. Als politici hun kiezers of economische spelers niet fair behandelen, kunnen ze niet succesvol zijn. Dat geldt niet voor bureaucraten. Bureaucraten willen uitdrukking verlenen aan hun macht.

Hebt u het nu over de Europese Commissie?

Over algemene directies, afdelingen. Dat geldt zelfs ook voor de bureaucraten van de Europese Centrale Bank. Hij bekritiseert punten in individuele landen, waarover hij elders niet eens praat.

Uit een peiling blijkt dat 80% van de Duitse en Oostenrijkse ondernemingen in Hongarije zich niet fair door uw regering behandelt voelt. Ze klagen over het gebrek aan berekenbaarheid en rechtszekerheid in Hongarije

Ik ken deze opvattingen en er bestaan ook oorzaken voor. Deze oorzaken liggen echter anders dan door de Duitse en Oostenrijkse ondernemingen wordt aangegeven. Want wat wij doen, is misschien voor velen onaangenaam, maar niet onvoorspelbaar. Ik heb onze richting meermaals in het openbaar duidelijk uitgelegd. In plaats van te zeggen dat zij het niet eens zijn met deze richting, spreken ze van onberekenbaarheid. Toen ik zei dat wij de crisis, die we in 2010 geërfd hebben, moeten overwinnen, kondigde ik crisisbelastingen aan, en wel voor drie jaar lang. Dat is toch berekenbaar.

Buitenlandse firma´s klagen dat ze slechter worden behandeld dan Hongaarse

Er bestaan moderne manieren om in Europa kritiek uit te oefenen. Daartoe behoren de beschuldigingen onberekenbaar te zijn, geen rechtszekerheid te bieden of buitenlandse firma´s te discrimineren. Maar dat klopt allemaal niet. Hongaarse ondernemingen moesten in totaal veel meer crisisbelastingen betalen dan buitenlandse, zowel in de bankensector als bijvoorbeeld in de energiesector. In Hongarije gebeurt het volgende: Wij bouwen een nieuw economisch systeem op. Veel sectoren behoren bij de winnaars, andere bij de verliezers. De verliezers klagen over onberekenbaarheid.

Wie zijn de winnaars?

De productiefirma´s. We leren van de fouten van de zuidelijke landen. Zij hebben zich op toerisme, de dienstverlenende sector en onroerend goed geconcentreerd. Wij willen niet dezelfde fout maken. We kunnen niet succesvol zijn zonder industriële productiecapaciteiten. Daarom steunen wij iedereen, die fabrieken willen openen, of ze nu uit het buitenland komen of Hongaren zijn. Hongarije moet een productiecentrum van Europa worden.

En wie zijn in uwe nieuwe economische systeem de verliezers?

De financiële sector kan niet zulke hoge winsten maken als in het verleden, ook niet de monopolisten in de gas-, water-, energie- of afvalindustrie. In Hongarije bedraagt het gemiddelde loon voor belastingaftrek € 700,- per maand. Niet het minimumloon, maar het gemiddelde loon. En het gemiddelde pensioen ligt bij € 250,- per maand. Daarom kunnen ondernemingen, die fundamentele behoeftes ter beschikking stellen, in het nieuwe Hongaarse economische systeem niet meer zulke hoge winsten maken. Energieproducenten zouden een bepaalde winst mogen maken, maar energieaanbieders slechts in zeer beperkte mate.

Wat is voor u eigenlijk belangrijker: dat het de Hongaren beter gaat of dat u trots bent op uw natie?

Wij zijn er vanaf de geboorte trots op om tot de gemeenschap van de Hongaren te behoren. Maar in het moderne Europa kunnen landen, die niet succesvol zijn, ook niet trots op zichzelf zijn. Succes en trots liggen heel dicht bij elkaar.

Waarom heeft uw regering dan de eerste twee jaar zoveel energie verspild aan de mediawet of de nieuwe grondwet, die niet echt belangrijk zijn voor het welzijn van de Hongaarse bevolking, in plaats van zich op de economie te concentreren?

Het mediasysteem in Hongarije was verlamd, omdat de media-autoriteit onder de socialistische regering een half jaar voor de verkiezingen niet meer functioneerde. Er was geen institutioneel kader voor de media. We hebben daarin niet meer dan twee maanden onze energie geïnvesteerd.

Maar deze wet, die zorgde voor angst voor een beperking van de persvrijheid, heeft enorm veel stof doen opwaaien

Dat was niet onze bedoeling en is nog steeds niet onze bedoeling.

Had u niet op kritiek gerekend?

De kritiek was nutteloos en zinloos. Maar in de politiek bestaan nu eenmaal nutteloze en zinloze discussies.

Begrijpt u één of meerdere aspecten van de kritiek?

Ik heb enkele technische details begrepen. We hebben ook vier of vijf wensen voor veranderingen geaccepteerd. De grondwet is belangrijker. Alle Centraal-Europese landen maakten tussen 1990 en 2000 nieuwe grondwetten. De enige uitzondering was Hongarije. Na het communistische regime hebben we gewoon steeds opnieuw aangepast en aangepast. Alle Hongaarse regeringen wilden na 1990 een nieuwe grondwet aannemen. Maar pas wij waren daar met onze tweederde meerderheid toe in staat.

Andere landen nemen grondwetten in consensus aan. Waarom hebt u de oppositie er niet sterker bij betrokken?

Dat hebben we juist wel gedaan. In het kader van een nationale consultatie hebben we alle Hongaren gevraagd. We hebben een parlementaire commissie opgericht om de nieuwe grondwet uit te werken en alle partijen waren uitgenodigd. Maar veel oppositiepartijen hebben dit aanbod afgewezen. Wat kun je dan nog doe? Je kunt een vrouw ook niet tot een huwelijk dwingen.

De bekendste Oostenrijkse Hongarije-deskundige, Paul Lendvai, beschuldigt uw regering ervan, mede vanwege de nationalistische aspecten in de grondwet, Hongarije in de richting van een revisionistische autocratie te leiden

Ik ken hem heel goed. Een paar maanden geleden kwam ik hem tegen bij een benzinestation en ik vroeg hem hoe het met hem ging. Ik ben het absoluut niet met hem eens. Er is geen enkel politiek punt waarover wij het eens zijn, behalve misschien dat we allebei voor wereldvrede zijn.

Zou u bereid zijn om een openbare discussie met hem te voeren?

Hij heeft gezegd wat hij denkt. En ik heb gezegd wat ik denk. Om daarover te discussiëren leidt nergens toe.

De boeken van Lendvai worden vertaald. Hij beïnvloedt de internationale discussie

Partijen zijn ook op internationaal niveau georganiseerd. Ik ben vicepresident van de Europese Volkspartij, alle middenrechts partijen horen bij deze familie. Het intellectuele politieke leven is internationaal georganiseerd. Begrijpt u me niet verkeerd: Van Lendvai en anderen gaat geen samenzwering uit. Maar er bestaan gewoon internationale platformen van linksen en van conservatieven. Lendvai is geen vriend van de huidige Hongaarse regering. Hij mag ons waardesysteem niet en probeert hiertegen internationaal te strijden. Zo ziet Europese politiek er tegenwoordig uit.

Het is uw verklaarde doel om links in Hongarije te verpletteren…

Dat is me gelukt.

In de peilingen staan de socialisten bijna weer gelijk met uw Fidesz

We hebben alle tussentijdse verkiezingen gewonnen. In de politiek zijn overwinningen of nederlagen nooit eeuwig. Wij hebben links bij de laatste verkiezingen verpletterd, toen we een tweederde meerderheid kregen.

In Polen is links nergens, in Hongarije komt ze weer opzetten

Het politieke leven draait om concurrentie. Ik won de verkiezingen in 1998 en verloor ze in 2002. Nu ben ik terug.

Uw toegang tot het verleden zorgt vaak voor irritaties. In Hongarije worden op dit moment pleinen naar Miklós Horthy, de autoritaire regent van de periode tussen de oorlogen (1920 – 1944) genoemd en monumenten voor hem opgericht

We zouden de historische debatten moeten scheiden van de politieke discussies. De debatten over het verleden zijn niet relevant voor het huidige politieke leven van Hongarije. 70 jaar geleden zou onze partij in de oppositie geweest zijn. De sterkste binding die wij tot het verleden hebben, is de partij van de kleine boeren, die oppositie voerde tegen Horthy. In Midden-Europa was het na de Tweede Wereldoorlog een van de grootste missies van de communisten om de geschiedenis te vernietigen. De huidige discussies over het verleden zijn daarop een reactie.

Wat vindt u eigenlijk van die Horthy-monumenten?

Deze beslissingen liggen uitsluiten in handen van lokale gemeenten.

U hebt daar geen mening over? Wanneer er in Oostenrijk politieke monumenten ter verheerlijking van Engelbert Dollfuß zouden worden opgericht, zou dat zeer zeker een thema voor de staatstop zijn

Als een Hongaarse gemeente zo´n monument wil oprichten, is dat geheel haar eigen verantwoordelijkheid. Dat is niet de taak van de regering.

Wanneer er in uw gemeente een monument voor Horthy zou worden opgericht en er zou een peiling zijn: zou u dan voor of tegen zijn?

Ik zou de beslissing van de keizers respecteren. Als zij een standbeeld voor Lenin, Stalin of Hitler zouden willen oprichten, zou ik daar beslist tegen zijn.

Maar u hebt er geen probleem mee dat een man zoals Horthy verheerlijkt wordt, die in 1938 wetten heeft ondertekend om Joden te discrimineren?

Dat is een lange, zeer ingewikkelde discussie. En het is niet mijn taak als minister-president om hierover een afsluitend oordeel te vellen. Maar ik ben er een voorstander van om deze discussie voort te zetten.

Waarom geeft u überhaupt ruimte voor zulke discussies?

Hongarije is een democratie. Het is niet de wens van de minister-president om discussies te openen of te stoppen. Wanneer de mensen over iets willen discussiëren, moeten ze er over discussiëren.

En als iemand standbeelden voor Hitler zou willen oprichten?

Dan zou ik mij in de discussie mengen. Ik zou een monument afkeuren. Hij was een dictator, die ons land heeft bezet.

Maar een monument voor een binnenlandse dictator is oké?

Nee, nee, nee. Noemt iemand Horthy een dictator? Ferenc Szálasi (1944-1945) was een dictator.

Onlangs werden de stoffelijke resten van de Hongaarse dichter Jozsef Nyirö in een zer omstreden actie naar Roemenië gebracht om daar begraven te worden. Hij was lid van het nationaalsocialistische Pijlkruisers-parlement in de Szálasi-periode. En uw partijvriend, parlementspresident László Kövér ging op weg om Nyirö een andere plek te geven. De minister-president overweegt om Kövér daarom tot persona non grata te verklaren. Waarom deze provocaties?

Waarom moeten piëteitskwesties verwisseld worden met politieke kwesties? Wanneer men iemand zou willen begraven, dan wordt hij begraven. Ik verbaas mij erover dat dit een politieke kwestie is in Roemenië.

Natuurlijk is het een uitermate symbolische politieke daad wanneer de parlementspresident van Hongarije zo´n herbegrafenis ondersteunt

Dat spreek ik heftig tegen. Ondanks vond er een kleine herdenkingsplechtigheid plaats voor de communistische dictator János Kádár. Daar was ik uiteraard niet bij, maar het was een daad van piëteit om de plechtigheid niet te verbieden. De argumentatie brengt ons richting homo sovjeticus. Ik wijs iedere discussie af, die het privéleven van mensen wil over-politiseren.

In China, waaraan u miljardenkredieten vraagt, hebt u geen probleem met communisten, die hun bevolking onderdrukken

Ik ben christen. Vrijheid is voor mij het belangrijkste. Want God heeft deze aan ons gegeven. Ik geloof echter niet dat Hongarije het recht heeft om aan andere landen op te dringen welk politiek systeem en welke waarden ze moeten hanteren. Dat zou namelijk betekenen, dat de westerse landen alleen maar zaken met zichzelf kunnen doen.

Bron:

http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/766412/Orban-im-Interview_Wir-haben-die-Linke-zertruemmert?_vl_backlink=/home/index.do

Interview: Michael Fleischhacker & Christian Ultsch

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EU, Europa, Europeanisering, Hongarije, Socialisten. Bookmark de permalink .

Een reactie op Orbán: “Wij hebben links verpletterd”

 1. Linsky zegt:

  Op zichzelf een goed interview. De man stelt scherpe en zinnige vragen.

  Toetreding bij de EU heeft voor versnelling gezorgd en het afmaken van bijv. de M5 , de hoofdweg dwars door het land naar het oosten. Dat er wel enorm veel geld is verduisterd (van de EU subsidies) is wel waar, met miljoenen euro’s tegelijkertijd

  Volgens een overzicht in de HU kranten zelf schijnen er niet erg veel mensen belasting te betalen, was over 3 jaar geleden of zo, toen bleek dat 37 porcent belasting betaald en van die groep slechts 17 procent boven modaal.

  De echte Hongaren (en volgens mij is dat wel 40 procent) hebben hun onroerend goed en geld elders op aarde vastgelegd. Bedoeld is dus de rijke Hongaren.

  Veel HU burgers hebben wel vertouwen in Orban maar ze zijn niet echt naïef en zeggen; “och hij lijkt een fatsoenlijk mens, met een missie en een passie.
  Maar ja, het is en blijft ook een politicus!”

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s