Canada: Anti-Semitische Kerk aanval op Israël

(Door: Christine Williams)

Deze haat heeft niets te maken met de zogenaamde “bezetting”, al wordt het zo wel aan Palestijnse schoolkinderen geleerd. Nee, deze haat wordt gevoed doordat Israël de euvele moed heeft er een andere ideologie op na te houden, een ideologie van Democratie en Mensenrechten, waar in de rest van de regio Mensenrechten en Democratie worden veracht.

De Werkgroep Israël/Palestina van de United Church of Canada heeft een 26 pagina’s tellend rapport uitgebracht. Op de 41ste Algemene Vergadering van de Kerk in Ottowa komende augustus 11 – 18 zal de Kerk mogelijk dit rapport tot beleid maken.

De Werkgroep geeft aan dat zijn aanbevelingen het resultaat zijn van een speurtocht naar waarheid, gerechtigheid en verzoening. In feite doen de rapporteurs niets van dat alles. Het rapport verwijst naar Israël als de “dief”, de “bezetter” en de “onderdrukker” en vergelijkt het Israëlische beleid met dat van Zuid-Afrika onder de Apartheid, en nog veel schokkender: met Soedan. Terwijl het een feit is dat mensen uit Afrika hun leven riskeren en naar Israël vluchten om aan de islamitische apartheid te ontkomen. De islamitische apartheid viert hoogtij in Afrikaanse landen als Soedan, Zuid-Soedan en Nigeria, om er maar een paar te noemen.

Het rapport erkent weliswaar het recht van bestaan van Israël, maar roept in deze bevooroordeelde en vernietigende rapportage wel op tot “Christelijke economische actie” tegen Israël. Het rapport wijst erop dat Canada de permanente Israëlische controle over de in 1967 bezette gebieden niet erkent. Maar het rapport vermeldt niet dat deze ‘bezette gebieden’ onder Israëlische bestuur raakten, nadat de tweede grote Arabische militaire aanval met het doel Israël te vernietigen, mislukt was.

De Werkgroep van de United Church lijkt het eens te zijn met de autocratische meerderheid van landen in de VN, dat landen die oorlogen starten en deze oorlogen verliezen, alsnog voor hun agressie beloond moeten worden. De werkgroep laat onvermeld dat Canada de beste vriend van Israël is en dat Canada zich verzet tegen anti-Israëlische maatregelen en pogingen om Israël economisch kapot te maken door een boycot zoals voorgestaan door de Boycott, Divestment and Sanctions beweging (BDS).

Canada’s Minister van Buitenlandse Zaken John Baird herkende meteen wat deze Werkgroep niet begreep: Baird stelde in mei dat  “de wereld de woorden van Hamas, Hezbollah en Iran niet als louter retoriek kan opvatten en daarom alleen wat sussende woorden hoeft te spreken tegen deze kwaadaardige groepen, zoals de wereld destijds ook tegenover de Nazi’s deed (…) Onder onze premier en onder onze Minister van Buitenlandse Zaken zal Canada altijd zij aan zij staan met de Joodse staat en zijn inwoners om hun bestaansrecht te verdedigen.”

De werkgroep doet een zwakke poging om de inhoud van het verslag te rechtvaardigen door te stellen dat het niet antisemitisch is om Israël ter verantwoording te roepen. Het rapport verwijst herhaaldelijk naar Israël als “bezetter”. Maar het rapport verzuimt deze bezetting te zien vanuit de Zesdaagse Oorlog van 1967. Israël voerde toen een onvermijdelijke verdedigings-aanval uit tegen Syrië, Egypte, Jordanië en Irak omdat deze landen een massale aanval op Israël voorbereidden.

De Syrische minister van Defensie, Hafez Assad, en president Abdur Rahman Aref van Irak hadden beide verklaard dat het tijd was Israël van de kaart te vegen en te vernietigen (uit Iran klinken vandaag soortgelijke geluiden). Egypte had  illegaal de Golf van Aqaba afgesloten ter voorbereiding van de aanval. In reactie hierop lanceerde Israël een preventieve aanval en veroverde de strategische gebieden van de Gazastrook en het Sinaï-schiereiland (van Egypte), de Westelijke Jordaanoever  en Oost-Jeruzalem (van Jordanië), en de Golan Heights (van Syrië). Zo kwamen de “Bezette Gebieden” tot stand. Egypte kreeg 100% van zijn land terug in ruil voor een vredesovereenkomst. Een overeenkomst die nu onder druk staat, omdat Egypte deze mogelijk zal opzeggen.

Israël heeft deze gebieden niet uit hebzucht door oorlog genomen, maar kon niet anders, het voortbestaan van Israël stond op het spel. Israël vocht tegen vijanden die op zijn totale vernietiging uit waren. Met dit in gedachten, is het goed te weten dat bijna elke staat is gevormd door strijd en oorlog, vaak gevoerd uit hebzucht. Ons continent is geen uitzondering. Volgens de criteria van de stenengooiers-tegen-Israël zijn ook wij “bezetters” op inheems land. Dus ook de drie leden van de United Church Werkgroep zijn volgens deze redenering bezetters. Laten zij met hun eigen christelijke zonden worstelen.

Een andere historische gebeurtenis waar de werkgroep op zinspeelt, is de oorlog die uitbrak toen de Britten zich in 1948 uit het gebied terugtrokken. De Britse reactie op Joodse immigratie vormde vanaf het begin een precedent voor het toegeven aan de Arabieren ten koste van de Joden – een praktijk die de gehele  duur van de Mandaats-periode werd voort gezet. De Britten beperkten de Joodse immigratie, terwijl Arabieren vrij waren om het land binnen te stromen. Toen de Britten zich in mei 1948 uit de regio terugtrokken, werd Israël onmiddellijk aangevallen (de volgende dag) door vijf omringende Arabische landen. Terwijl de Werkgroep erkent dat Israël toen werd aangevallen, richt de werkgroep zijn aandacht nadrukkelijk op de Palestijnse vluchtelingen die deze oorlog voortbracht. Het feit dat de Arabieren bleven weigeren Israël te erkennen en in plaats daarvan terroristische aanvallen vanuit de Palestijnse Arabieren werden opgezet, wordt door de Werkgroep verzwegen. Evenzo wordt verzwegen dat deze aanvallen steeds beter werden georganiseerd en steeds gevaarlijker werden door het stichten van de Palestine Liberation Organization (PLO) waarvan Yasser Arafat op zeker moment de voorzitter werd.

De Palestijnse Autoriteit (PA) roept in zijn herziene handvest nog altijd op tot de vernietiging van Israël door te stellen dat in het nieuwe handvest alles is opgenomen dat in het oude handvest stond.

De werkgroep richt zich op Palestijns slachtofferschap. Maar de exponentieel groeiende aantallen Palestijnse vluchtelingen zijn in feite het resultaat van een berekende scam. Een scam, die Westerse landen tientallen miljarden dollars per jaar kost in verplichte “donaties”. Het aantal vluchtelingen zal de komende vijftig jaar verder worden opgeblazen tot een aantal van 20 miljoen (twintig miljoen), gevormd door de achter-achter-achter-achterkleinkinderen van de oorspronkelijke vluchtelingen. Is volgens deze redenering nu iedereen in Griekenland een vluchteling uit de Peleponesische Oorlog?

Er bestaan wel degelijk eilanden van armoede in de Palestijnse gebieden en er is vaak schokkende discriminatie van de Palestijnen in (en door) hun Arabische gastlanden. Maar volgens het Palestijnse Centraal Bureau voor de Statistiek is de BNP-groei in de Palestijnse gebieden van de Westelijke Jordaanoever astronomisch hoog met 9,9% in 2011 en met maar liefst 23% in de Gaza-strook. Ironisch genoeg genieten de Palestijnse gebieden op dit moment van een veel sterkere economische groei dan de Noord-Amerikaanse belastingbetalers die hen financieren.

Het meest fundamentele probleem dat aan de basis van het Palestijns-Israëlische conflict ligt, is niet de zogenaamde “bezetting”, zoals deze Werkgroep beweert, maar de weigering van Hamas en de Palestijnse Autoriteit om Israël te erkennen, en de moordzuchtige haat uitgedrukt door de leiders van de Palestijnen tegen de staat Israël en het Joodse volk.

Terwijl Egypte zich voorbereidt op de tweede verkiezingsronde, zei Hamas-leider Ghazi Hamad dat een overwinning van de kandidaat van de Moslim Broederschap Mohammed Morsi een zegen zou zijn voor de Palestijnen en een einde zou maken aan de ijzige relatie tussen Hamas en Egypte. Hamad voegt toe dat niemand binnen Hamas de erkenning van Israël als natie steunt.

De United Church werkgroep beweert het bestaansrecht van Israël te erkennen, maar bewijst aan deze erkenning alleen lippendienst. De Werkgroep houdt geen enkele rekening met Israëls behoefte aan veiligheid. Israël wordt al lange tijd bedreigd door zelfmoordterroristen die zoveel mogelijke schade willen toebrengen aan hun slachtoffers, maar ook (vergeefs) pogen om hen door angst te verlammen. De werkgroep houdt totaal geen rekening met de jihadistische oproepen tot oorlog tegen Israël noch met het feit dat kinderen in Palestijnse scholen worden onderwezen om Joden te haten en te doden. Deze haat heeft niets te maken met de zogenaamde “bezetting”, zoals aan de Palestijnse kinderen wordt geleerd. Deze haat wordt door iets heel anders gevoed, namelijk doordat in Israël Democratie en Mensenrechten gelden en daar staat de rest van de regio uiterst vijandig tegenover.

Israël is geen islamitisch kalifaat en hierin schuilt het probleem. De Grand Mufti van Jeruzalem, Haj Amin al-Husseini, werkte samen met Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Holocaust om het Joodse volk te vernietigen, simpelweg omdat ze Joods waren. Al-Husseini voorkwam de redding van duizenden Joodse kinderen uit verschillende landen onder Duitse controle en veroordeelde deze kinderen effectief tot de dood. Weinigen weten dat Yasser Arafat een bloedverwant was van de Groot Moefti, en dat Arafats echte naam Mohammed Yasser Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa Al-Husseini, was. Weinigen weten ook dat Arafat, wiens moeder een neef van de Grand Mufti was, een groot bewonderaar was van het werk van Amin al-Husseini.

Deze Werkgroep valt Israël aan, maar talloze christenen steunen Israël, zij begrijpen de strijd die Israël levert en erkennen tegelijkertijd het lot van de Palestijnen die als pionnen worden door hun eigen leiders om de haat tegen de Joden en tegen het Westen te voeden in een poging om hun volk af te leiden van de ware bron van hun ellende: het corrupte en ellendige bestuur. De Israëlische premier Netanyahu heeft zulke christenen geprezen voor hun hulp en ondersteuning. Onder zulke christenen vinden we Mosab Yousef, de oudste zoon van Sheikh Hassan Yousef, een van de oprichters van Hamas. Mosab Yousef, bekeerde zich tot het christendom en toont nu wat er werkelijk achter het “vredesproces” schuil gaat. Sprekend van bekering; een bewonderenswaardige gematigde moslim in Canada vertelt over wat een tot christen bekeerde moslim onder een islamitische regime te wachten staat. Hij verhaalt van de ongehoord brute wreedheid in islamitische samenlevingen:

“Een jongeman wordt op de grond vastgebonden, zijn hoofd is gedraaid en er is een mes op zijn keel gezet. In een paar minuten wordt het hoofd afgesneden en omhoog gehouden om het aan het publiek te laten zien. Het publiek roept luidkeels en alsmaar “Allahu Akbar!” [“Allah is het grootst!”]. De video toont de gruwelijke openbare terechtstelling van een afvallige, het slachtoffer had de islam verlaten en was tot het christendom bekeerd.”

Dergelijke wreedheden die we waarnemen in islamitische samenlevingen brengt ons naar een punt  van kritiek zoals geschetst door de United Church werkgroep:  Door Israël verantwoordelijk te houden voor zijn daden, net als elke andere moderne democratische staat verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn daden, worden de democratie en de rechtvaardigheid bevordert”.  De Werkgroep vindt ook dat aan Israël hogere eisen gesteld mogen worden dan aan de omringende niet-democratische landen. Dit is niets minder dan een zeer racistisch standpunt, dat impliceert dat de omringende “barbaren” niet in staat zijn tot iets anders dan wreedheid. Als dat zo is waarom zou je dan ook maar iets van hen verwachten en hen verantwoordelijk houden voor hun daden? Met andere woorden, ze zijn de bruine mensjes van wie we weinig meer mogen  verwachten dan geweld en wreedheid. “Die moslims” zijn heel goed in staat tot beschaafd gedrag en zij zouden moeten worden opgeroepen tot dezelfde – weliswaar gebrekkige, maar toch hogere – normen van de westerse naties, zoals vele Moslim Hervormers proberen te bewerkstelligen in hun pogingen de rechten van vrouwen te beschermen en mensenrechten in het algemeen.

Daarentegen, in Israël, dat als Apartheidsstaat wordt gebrandmerkt, hebben Arabieren volledig stemrecht; posities in de Knesset, arbeidsrechten en zij hebben ook de vrijheid om homoseksueel te zijn, een eigenschap die in hun eigen landen een grond voor moord is.

Al het bewijsmateriaal toont aan dat christenen zijn verdreven uit Bethlehem door moslims. De werkgroep stelt in een ongegronde beschuldiging dat het de ‘bezetting’ is die de christenen heeft verdreven. Het feit is dat Hamas en de Palestijnse Autoriteit de mensenrechten van christenen geschonden hebben – en blijven schenden – door mishandeling en intimidatie, door het gooien van brandbommen naar christelijke instellingen, door marteling en ontvoering en seksuele intimidatie.  Dit heeft geleid tot de  uittocht van christenen uit Bethlehem: de plaats die vereerd wordt als de geboorteplaats van Christus.

Kortom, de United Church Werkgroep moet haar huiswerk doen, samen met enkele andere kerkelijke groepen die Israël veroordelen. Israël wordt in toenemende mate aangevallen door de OIC-gedomineerde Verenigde Naties en door de omliggende vijandige landen die in het verleden al hebben geprobeerd Israël te vernietigen. Er zijn nog veel landkaarten waar Israël niet op staat afgebeeld, waaronder een die werd getoond bij de VN en die werd gebruikt ter herdenking van de “Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk” op 29 november 2005.  De werkgroep neemt de vraag waarom vandaag de dag Israël het enige land ter wereld is dat het mikpunt is van een wereldwijde boycot, des-investerings en sancties beweging (BDS) heel serieus.” De United Church zou er goed aan doen het eigen geloof te volgen en zich te herinneren dat een vijandige meute zich ook tegen Christus richtte.

Bron:

http://www.gatestoneinstitute.org/3126/canada-united-church-israel

Auteur: Christine Williams

Vertaald uit het Engels door:

Roelf-Jan Wentholt

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

11 reacties op Canada: Anti-Semitische Kerk aanval op Israël

 1. Tom Hendrix zegt:

  Prima stuk. En weer is het de LINKSE KERK, en nu letterlijk, die zich leent voor ANTISEMITISME.
  Als christen, schaam ik mij diep voor “deze christenen”, maar helaas is het in NEDERLAND niet anders, de PKN en de RK Kerk, hebben veel leidslieden met verwrongen dwaze linkse ideeën, en vinden steun bij figuren als van Agt, Meulenbelt, van BOMMEL, en de ultieme jodenhaatster GRETTA de heks. Maar ik verdom het mij door de achterlijke linksen te laten beinvloeden.
  Shalom Israel- Leve Israel!

  Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  O ja, niet vergeten de grootste vijand zit in het “Witte Huis”te Washington te weten MOSLIM OBAMA. Ik hoop dat hij vernietigend verslagen wordt in november door een Republikein.

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  G.Deckzeijl 19.36. uur, voor mij mogen ze allemaal verhuizen naar Marokko, ook uit Nederland en de rest van Europa. Krijgen wij rust.

  Like

 4. G.Deckzeijl zegt:

  Zeg dames: jullie kijken toch wel heel goed uit hè?
  http://www.metronieuws.nl/columns/islamitisch-trouwen/SrZlfs!UBRHTByKnKewc/

  Like

 5. G.Deckzeijl zegt:

  @Tom, 19:41
  Precies in m’n straatje! En ik zal je nog wat anders vertellen: realiseer je je wel hoeveel ons dat scheelt qua uitkeringen en pensioenen..??? Er is dus nog hoop voor ons.

  Like

 6. G.Deckzeijl zegt:

  Hoe had deze wereld eruit gezien als degenen die inplaats van godsdienst ,iets heel anders hadden uitgevonden?
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/12413342/___Verkracht_door_pastoor___.html

  Like

 7. Linsky zegt:

  Fantastisch artikel.

  Je vraagt je wel af hoe vaak dit allemaal herhaald moet worden voor het bij de ‘sceptici’ doordringt dat de zaken toch echt wat anders liggen.

  Ze zeggen wel eens dat op een kale kop geen haar groeit, …maar op beton ook niet.
  Er zijn er heel wat met een betonnen kop! 😦

  Like

 8. Hellen zegt:

  @ Gerrit 19.36

  Kijk DAT maakt mijn dag weer helemaal goed , mijn droom is dat er binnen korte , heel korte tijd , pak hem beet 500.000 van die woestijnrovers hun koffer pakken , man man wat een heerlijke gedachte , als die landverkopers in den Haag nou eens beginnen met de oetkeringen te halveren en de kiendebaislag na 2 kids te stoppen , nahh , wie weet , probleem kan zijn dat ze daar wel moeten werken , maar aan de andere kant ze hebben bijna allemaal een tweede huis , dus…….

  Like

 9. Hellen zegt:

  DAAROM PVV STEMMEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  In de haast vergeten in te tikken .

  Like

 10. louis-portugal zegt:

  Weer die oplichters van die linkse kerken.
  Ziekmakend gewoon.
  Gerrit ik vind 800 plus ook niet echt massaal t.o.v. de binnenkomers.
  Overigens wel een paar mooie reacties van die belgen.
  En dat verhaal van dat islamitisch trouwen.
  Sari verteld dat dat Mona er niets van snapt.
  Altijd weer hetzelfde verhaal van die moslims.
  Niet goed gelezen, niet goed begrepen, uit zijn verband gehaald enz.

  Ik denk overigens dat je meer kans maakt op een grote prijs in de loterij dan dat die moslims hun luize leventje ruilen voor marokko.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s