Fjordman – De letterlijke tekst van de niet afgelegde getuigenverklaring bij het Breivik-proces

(Door: Peder Jensen alias Fjordman)

In het jaar 2012 werd ik door de verdediging gedagvaard om te getuigen in het proces tegen de Noorse massamoordenaar Anders Behring Breivik. Tot begin juni heb is serieus overwogen om akkoord te gaan met een getuigenis via internet, maar uiteindelijk heb ik het niet gedaan.

Een van de redenen daarvoor is dat ik een intense hekel had aan de wijze waarop de advocaten van de verdediging enkele getuigen bejegend hadden, door te proberen hen te pressen tot getuigenis afleggen zonder hen erover te informeren dat zij eigenlijk helemaal geen juridische verplichting hadden te getuigen. Ik vind dit gedrag onfatsoenlijk en onethisch.

Ook vond ik het onacceptabel dat bepaalde deskundigen “rechts-extremisten” werden genoemd, van wie de getuigenissen niet op televisie vertoond zouden worden. Dit werd door de rechtbank zelf vastgelegd, vertegenwoordigd door de rechters Wenche Elizabeth Arntzen en Arne Lyng, evenals door de bijzittende rechters Ernst Henning Eielsen, Anne Elisabeth Wisløff en Diana Patricia Fynbo.

Als resultaat betekende dit, dat de getuigenissen van de pro-multiculturele en pro-islamitische getuigen uitgezonden zouden worden, maar dat de getuigenissen van diegenen, die kritisch tegenover de islam en het multiculturalisme  staan – zoals Bruce Bawer en ik – niet uitgezonden zouden worden. Dit is openlijke en politieke censuur door de rechtbank, die onacceptabel is.

Peder Jensen alias “Fjordman”

Er waren echter nog een aantal zaken die ik graag aan het publiek zou hebben meegedeeld. Daarom heb ik ertoe besloten mijn getuigenverklaring, die ik graag gedaan zou hebben, online te publiceren. Van Breiviks verdedigers had ik enkele vragen gekregen, die erop duidden, dat ze mij wilden ondervragen over censuur en vooroordelen in de massamedia. Mijn korte antwoord is dat er, ja, censuur in de mainstream media bestaat, die over het algemeen lijden aan een duidelijk linkse, politieke en ideologische partijdigheid ten gunste van de islam, van de massa-immigratie en van het multiculturalisme.

Ik wil dit echter niet tot mijn voornaamste wens maken. Het is onwaarschijnlijk dat het voor mij mogelijk geweest zou zijn om een getuigenverklaring af te leggen die identiek is aan die u hier leest, omdat men mij onderbroken en verschillende vragen gesteld zou hebben. Toch denk ik, dat veel van de zaken die ik hier zal aanspreken, over het algemeen heel belangrijk voor de zaak Breivik geweest zouden zijn.

Kunt u ons iets over uzelf en uw achtergrond vertellen?

Mijn echte naam is Peder Jensen. Ik heb sinds februari 2005 artikelen onder het pseudoniem “Fjordman” op internet gepubliceerd. Oorspronkelijk ben ik ermee begonnen artikelen op mijn eigen blog te publiceren, maar sinds 2006 heb ik als gast artikelen op andere websites geplaatst, normaalgesproken in het Engels, hoewel enkele van mijn teksten ook in verschillende andere talen werden vertaald.

Ik ben geboren in Ålesund en groeide daar ook op. Ik heb een universitaire studie afgesloten, Engels gestudeerd en heb mijn examen gehaald in geschiedenis met als zwaartepunt de geschiedenis van Noorwegen, wereldgeschiedenis, het Midden-Oosten en Chinese geschiedenis. Aan de universiteit van Bergen in Noorwegen begon ik de Arabische taal te studeren en zette deze studie een jaar later, in 2001, voort aan de Amerikaanse universiteit in Cairo in Egypte.

Ik heb voor de door Noorwegen geleide groep waarnemers TIPH in de Palestijnse stad Hebron gewerkt, vanaf 2002 en het grootste deel van 2003. Dit werd gedeeltelijk gecoördineerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, maar formeel was ik in dienst van de Noorse Vluchtelingenraad (NRC). Destijds werd deze geleid door de partijsecretaris van de Noorse sociaaldemocratische partij, Raymond Johansen. Een van mijn chefs in Hebron was Arnstein Øverkil, de voormalige leider van de veiligheidsdienst van de politie (PST). In het jaar 2004 heb ik mijn masters gedaan voor cultuur en technologie aan de universiteit van Oslo en heb ik een masters thesedocument over het bloggen in Iran geschreven.

Ik was van plan om mijn doctoraalscriptie te schrijven over thema´s die te maken hadden met censuur op het internet, maar tot nu toe heb ik dit idee nog niet verder uitgewerkt. Ik heb er bewust voor gekozen geen carrière te maken bij de Noorse Vluchtelingenraad NRC, het Ministerie van Buitenlandse Zaken of soortgelijke organisaties, deels vanuit politieke redenen. Ik werd een krachtige criticus van de islam en vond het in toenemende mate moeilijk om te werken voor organisaties, die ik als te pro-islamitisch beschouwde.

Er bestaan vele nette medewerkers, die werken voor de NRC, die goed werk doen, maar de veroordeling van de Mohammed-karikaturen door de organisatie maakte het letterlijk onmogelijk voor me om nog voor de organisatie te werken. Ik interpreteerde het antwoord van de organisatie op dit incident als duidelijke onderwerping aan de shariawetgeving, aan islamitische intimidatie en censuur en dat kon ik niet accepteren.

Hoe hebt u op de aanvallen van 22 juli gereageerd? U wilde contact opnemen met de Noorse politie?

Toen de aanvallen plaatsvonden, in de zomer van 2011, had ik een deeltijdbaan in een centrum voor mensen met acuut autisme en met het Syndroom van Asperger. Dat was een goede baan met aardige mensen, maar omdat het een deeltijdfunctie was, had ik ook tijd genoeg om me te concentreren op mijn schrijfwerk en met het loon dat ik verdiende in mijn onderhoud te voorzien. De mensen voor wie ik gewekt heb, wisten absoluut niets van mijn bloggeractiviteiten.

Op 22 juli woonde ik in Oslo. Op 23 juli, letterlijk in één klap, werd ik de op één na meest gehate man van het land op grond van een mentaal onevenwichtige man, die ik nooit had ontmoet. Dit was een absurde situatie, waarmee ik moeilijk kon omgaan. Een van mijn vrienden raadde me aan om Noorwegen onmiddellijk te verlaten, maar ik vond dat dit laf zou zijn. Mensen, die weglopen zien er op een of andere manier schuldig uit en ik heb niets crimineels gedaan.

Nadat ik met vrienden en mijn familie had gepraat, besloot ik contact op te nemen met de Noorse veiligheidspolitie (PST). Ik ging op 27 juli persoonlijk naar hun bureau in Nydalen in Oslo, waar ik me met mijn echte naam voorstelde. Ze vertelden me dat ze het druk hadden en vroegen me een E-mail te sturen, wat ik ook deed. Toen verwezen ze me door naar de gewone politie.

Nadat ik met mijn advocaten had overlegd, deed ik op het politiebureau Manglerud in Oslo op 4 augustus 2011 vrijwillig mijn verhaal, in begeleiding van mijn advocaat Knut Ditlev Simonsen. Op dat moment hadden de politie noch de Noorse massamedia geen idee wie ik was, hoewel de politieadvocaat Kraby iets anders had beweerd.

De eerste ontmoeting was heftig. Ik vond het verstandig dat de politie mij wilde spreken, wanneer je bedenkt, dat enkele van mijn teksten geciteerd worden in het manifest van Breivik. Desondanks geloof ik nog steeds niet dat de advocaten van de politie Christian Hatlo en Pål-Fredrik Hjort Kraby het recht hadden om de woning van een getuige te doorzoeken, die überhaupt niet was aangeklaagd, zonder ook maar een spoor van bewijs te hebben dat deze persoon een misdaad heeft gepleegd. Het feit dat er iemand in dit manifest geciteerd werd, bewijst alleen maar dat Anders Behring Breivik slechts een van de miljarden mensen op deze planeet was die toegang tot internet hebben. Ook Winston Churchill en John F. Kennedy worden dit manifest geciteerd.

In november werd ik een tweed ekeer door de Noorse politie verhoord. Deze ondervraging vond niet in Oslo plaats. De kleding, die men geconfisqueerd had toen men mijn woning doorzocht, kreeg ik terug. Ook werd mij verteld, nadat ik nog meer vragen had beantwoord, dat ik van de zaak af was, op grond van het feit dat ik vanaf het begin eerlijk geweest was. Ik heb Breivik nooit ontmoet en hij kende mijn echte identiteit niet totdat deze openbaar werd gemaakt.

Het enige rechtstreekse contact tussen ons verliep via een Noors blog, Document.no, waarop wij en vele anderen regelmatig onze comments plaatsten. Een keer probeerde hij via E-mail met me in contact te komen. Ik as echter niet geïnteresseerd in een ontmoeting met hem en heb zijn initiatief netjes afgewezen. In dit opzicht is het belangrijk om eraan te herinneren dat Breivik geen gewelddadige comments geschreven had.

Het is onduidelijk of Breivik psychisch ziek is, maar slechts weinig mensen twijfelen eraan dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft en vaak tekenen van psychopathisch gedrag vertoont. In de psyche van een psychopaat wordt iedere afwijzing of krenking van de eigen persoon, hoe gering die ook mag zijn, als aanval gezien, die gewroken moet worden.

Ik zei in 2011 tegen de Noorse politie dat ik niet over informatie zou beschikken betreffende een terreurorganisatie zoals de Tempelridders en dat ik er sterk aan zou twijfelen dat deze bestaan. Ook is het twijfelachtig dat zo´n hypothetische organisatie, als deze al ooit bestaan zou hebben, speciaal geïnteresseerd geweest zou zijn in een individu zonder hogere opleiding, militaire ervaring, praktische kennis of een politiek netwerk, dat voor de organisatie van belang zou kunnen zijn. Met Breiviks op zichzelf gerichte persoonlijkheid zou zo´n samenwerking ook moeilijk van de grond komen. Het stemt mij tot tevredenheid om te zien dat de politie, nadat zij bijna een jaar de zaak had onderzocht, kennelijk tot dezelfde conclusie is gekomen.

Hebt u Breiviks manifest gelezen? En zo ja, wat is uw indruk en wat kunt u over de inhoud zeggen?

Toen ik destijds in de herfst van 2011 door de politie werd ondervraagd, had ik het niet gelezen. Desondanks besloot ik in het voorjaar van 2012 het toch te lezen, hoofdzakelijk, omdat er geruchten de rondgingen dat ik als getuige zou moeten optreden en deels ook, omdat ik met het idee speelde om een boek te schrijven over de zaak Breivik. Ongeveer een week voordat het proces begon had ik het manifest uitgelezen. Ik had de hele tekst gelezen (zoals deze op internet te vinden was) van het begin tot het einde en ik had tijdens het lezen aantekeningen gemaakt. Ik zou willen benadrukken dat ik geen gedetailleerde analyse van het volledige manifest heb gemaakt, ik zie hier ook geen aanleiding toe – dat zou het werk van de politie moeten zijn.

Wat is uw algemene indruk van het manifest?

Breiviks zogenaamde manifest kan men alleen maar een goed knoeiwerk noemen. Er staan bepaalde teksten in, die, als je ze los bekijkt, logisch en kloppend lijken, maar dat ligt gewoon aan het feit dat Breivik ze zelf niet heeft geschreven. Over het algemeen kan men zeggen dat het een opmerkelijk niet kloppende tekst is, een verwarrend product van een zeer verwarde geest. Het handboek is extreem slecht uitgewerkt en buitensporig lang. Het is weinig geloofwaardig dat Breivik hier zogenaamd jaren aan heeft gewerkt.

Het eerste deel van het manifest lijkt ongeveer te kloppen, maar alleen maar omdat daarin teksten van verschillende islamkritische schrijvers geciteerd en gereproduceerd werden, inclusief Robert spencer, Bat Ye´or en Andrew G. Bostom. Het tweede deel is dramatisch en soms schrikbarend anders, met beschrijvingen van methodes om een massamoord te plegen, met er tussenin onbelangrijk geschrijf over de Tempelridders en bijna pijnlijke banale details over welke soort muziek Breivik graag beluistert tot aan zijn draagbare iPod toe. Het manifest bevat een lijst met Europese kerncentrales als potentiële terroristische doelwitten en uiterst nauwkeurige tekeningen van Breivik uit het voorjaar van 2011 hoe men een eigen bom maakt.

Het handboek beweert dat het ongeval in Tsjernobyl in het jaar 1986 een terroristische aanslag geweest zou zijn. Het is niet duidelijk waar dit idee vandaan komt, want deze theorie is tamelijk ongebruikelijk, zelfs op internet.

Het manifest bevat discussies over welke soort uitrusting en wapens het best geschikt zouden zijn voor executies. Het is duidelijk, dat Breivik die niet van mij, Robert Spencer of Bat Ye´or kan hebben overgeschreven, want wij hebben nooit op welk forum dan ook over zoiets geschreven. Hij citeert echter van veel verschillende websites, waaronder de op het internet gebaseerde Wikipedia als bekendste bron. De mate waarin hij in zijn handboek uit Wikipedia heeft geciteerd, verbaasde me toen ik het las. Hierop werd bijna niet gereageerd in de massamedia. Het manifest bevat tientallen aanwijzingen uit Wikipedia, inclusief de delen, waarin het over wapens, munitie, granaten en bewapening gaat.

De betekenis van Wikipedia als bron klinkt plausibel wanneer men bedenkt, dat de massamoordenaar zelfs tijdens het proces heeft gezegd dat Wikipedia zijn belangrijkste bron van verdere ontwikkeling geweest zou zijn. Om Breivik een Wikipediaterrorist te noemen mag dan lichtelijk overdreven zijn, maar hij heeft er wel baat bij gehad.

Een ander opmerkelijk feit is dat in sommige delen van het manifest zijn Engels goed is, maar in andere delen duidelijk slechter. Breivik maakte in verschillende delen van zijn manifest grammaticafouten, bijvoorbeeld een fout zoals “They thinks that…”, die zo fundamenteel zijn, dat zelfs een automatisch correctieprogramma, zoals je dat bijvoorbeeld vindt in het populaire programma “Word”, deze eruit gehaald zou hebben. Als Breivik echt meerdere jaren lang aan dit manifest gewerkt heeft – dat, zoals hij beweert, onze beschaving zal redden – dan is het maar moeilijk te begrijpen waarom hij niet een paar extra minuten heeft geïnvesteerd om een eenvoudig correctieprogramma over de tekst te halen. Het lijkt bijna alsof de inhoud van het manifest voor hem slechts van ondergeschikt belang was.

Samen met zijn absurde lengte – meer dan 1500 pagina´s, waarvoor geen rationele verklaring bestaat – laat het bij iemand de indruk achter dat de belangrijkste functie van dit manifest de beklemtoning van Breiviks ingebeelde grootsheid als mens zou zijn.

Is het waar dat u in dit manifest wordt geciteerd? En zo ja, hoe vindt u dat?

Ik heb altijd geschreven over datgene wat ik als waar heb beschouwd, ook al wordt de waarheid als onaangenaam gezien. Ik zal dat ook in dit geval doen. Het zogenaamde manifest citeert en misbruikt talrijke eerbare mensen, van Winston Churchill en John Locke tot Orwell en Gandhi. Enkele van de meest militante citaten, behalve die, die door Breivik zelf werden geschreven, zijn afkomstig van twee voormalige Amerikaanse presidenten, Thomas Jefferson en John F. Kennedy.

In dit zeldzame spectrum aan teksten zijn ook citaten uit artikelen te vinden die ik geschreven heb en in veel gevallen complete essays. Ik heb het manifest niet tot in detail geanalyseerd en ik ben ook niet van plan dit te gaan doen, maar ik kan bevestigen dat het passages bevat die ik herken en geschreven heb. Net als veel andere inhoud werd ook dit gekopieerd uit teksten, die op internet in het Engels voorhanden zijn.

U hebt Breiviks manifest bijzonder genoemd. Wat bedoelt u daarmee?

Ik bedoel daarmee dat de tekst een mengeling is van heel verschillende bronnen, die op een manier werden gerangschikt die het onwaarschijnlijk maakt dat iemand anders dan Breivik zelf de zin ervan kan zien. Verschillende deskundigen uit verschillende disciplines zijn erachter gekomen dat het moeilijk is om een of andere duidelijke logica of een gemeenschappelijke rode draad in dit manifest te herkennen, wat duidt op verschillende ideologische richtingen.

Een van de weinige dingen waar de schrijver consequent in blijft, is, dat hij geen nazi is. Tijdens het proces echter prees Breivik herhaaldelijk bekende neonazi´s en gaf aan dat “cultureel conservatieven” identiek zouden zijn aan de asmogendheden tijdens de Tweede Wereldoorlog – met andere woorden, nazi-Duitsland en zijn geallieerden. Hij is ook een antiracist, die denkt dat ras belangrijk zou zijn en een antisocialist, die zich lovend uitlaat over de revolutionaire socialisten zoals Fidel Castro en Che Guevara. Het is moeilijk om Breiviks ideologie te bekritiseren, afgezien van een sterke fascinatie voor geweld en een opmerkelijk duidelijke wens om zijn eigen persoon in de schijnwerpers te plaatsen.

In het begin van het proces gaf Breivik aan dat zijn rolvoorbeelden allemaal mensen zouden zijn die geweld zouden inzetten, onafhankelijk van hun ideologie – internationale en nationale socialisten, maar ook militante moslims. In het geval van Anders Behring Breivik bestaat er reden om aan te nemen dat geweld geen middel is om een specifiek einde te behalen, maar veelmeer dat geweld het einde zelf is.

Zijn er veel mensen die Breiviks gewelddadige acties ondersteunen?

Brynjar Lia, een vooraanstaande wetenschapper aan het onderzoekscentrum van het Noorse Ministerie van Defensie en een van de minst gepolitiseerde getuigen in dit proces, benadrukte dat datgene wat Breivik van andere terroristen zou onderscheiden, de absoluut ontbrekende context is. Zelfs de meest wrede Jihadisten van Al Qaida proberen de normale moslim te bereiken d.m.v. hun gewelddadige daden.

Breivik echter heeft letterlijk geen sympathie uit welke groepering dan ook gekregen, van welke kleur dan ook, afgezien van enkele zich tamelijk aan de rand bevindende groeperingen, echte neonazi´s. Als het zijn doel was om voor een grotere opstand te zorgen, dan was het tot nu toe in dit opzicht een grote mislukking. Dit kan er aan liggen dat zijn wereldbeeld zo afwijkt van de norm en zo veraf staat van de realiteit, dat hij daadwerkelijk niet in staat is de reactie van andere mensen te begrijpen of dat zijn gewelddadige acties hoofdzakelijk bedoeld waren om de aandacht op zichzelf te vestigen – of wellichte beide.

Het is de vraag in hoeverre men Breivik een rationeel individu kan noemen. In de mate waarin hij er eentje is zou men misschien het argument kunnen gebruiken dat hij een van zijn doelen heeft bereikt. De Amerikaanse schrijver Daniel Pipes – een van de vele individuen die op de meest grove manier in het zogenaamde manifest misbruikt worden – ontwikkelde al vroeg een hypothese over Breiviks bedoelingen, namelijk om schade toe te brengen aan diegenen die hij in zijn manifest heeft geciteerd, juist omdat zij niet gewelddadig zijn. Hij zegt o.a. dat zijn beperkte betrokkenheid bij de Vooruitgangspartij in Oslo in het openbaar waarschijnlijk tegen deze partij zal worden gebruikt. Breivik was blijkbaar een voorstander van dit idee.

Deze theorie wordt aanzienlijk ondersteund door het feit dat Breivik openlijk vastgesteld en herhaald heeft tijdens het proces, dat hij met zijn acties en zijn manifest een “heksenjacht” wil veroorzaken op gematigde stemmen en niet gewelddadige critici van de islam en de immigratie. Helaas is hij tot nu toe behoorlijk succesvol geweest met zijn inspanningen. In dit opzicht hebben de massamedia en het politieke establishment in principe vanaf de eerste dag als Breiviks nuttige idioten gefunctioneerd.

Breivik schetst van zichzelf graag het beeld van een grote militaire leider, die in de voetsporen van Karel Martel treedt in het streven de traditionele mannelijkheid te herstellen. Wat vindt u daarvan?

Mensen zoals Karel Martel en Jan Soebieski III. hebben persoonlijke moed bewezen door zich op te stellen tegenover een zwaar bewapend leger op het slagveld, toen beide partijen zich ervan bewust waren dat ze met elkaar in oorlog waren. Anders Behring Breivik heeft ongewapende burgers uit zijn eigen geboorteland afgeslacht, die überhaupt niet op een gevecht waren voorbereid. Hij is een laffe moordenaar. Traditionele mannelijkheid benadrukt bovendien de bescherming van de eigen vrouwen en kinderen en niet om hen af te slachten.

Toen ik 14 of 15 jaar oud was – ongeveer dezelfde leeftijd dus als de jongste slachtoffers van Utøya – nam ik deel aan een jeugdbijeenkomst van de socialistische linkse partij, die ideologisch nog linkser is dan de AUF. Breivik zou mij dus ook hebben kunnen doden op die leeftijd.

Klopt het, dat Breiviks wereldbeeld verbreid is onder anti-islamisten?

Veel zogenaamde deskundigen, inclusief Terje Emberland, Mattias Gardell, Lars Gule en Øyvind Strømmen, hebben naar voren gebracht dat Breiviks wereldbeeld tamelijk verbreid is onder anti-islamisten en islamcritici. Dat is pure onzin.

Het is echter legitiem om te benadrukken dat bijvoorbeeld Gardell openlijk met vertegenwoordigers van de islamitische jihadistische terreurorganisatie Hamas heeft samengewerkt en dat Anders Behring Breivik herhaaldelijk zijn grote bewondering voor islamitische jihadistische terreurorganisaties tot uitdrukking heeft gebracht.

Met betrekking tot Breivik wordt steeds weer verwezen als “anti-islamitisch”, vooral door diegenen die deze mensen niet mogen. Het is echter duidelijk dat Breivik, gebaseerd op het manifest en zijn commentaren bij dit proces  grote bewondering voor bijvoorbeeld het terreurnetwerk Al Qaida, dat hij als voorbeeld voor zijn geweld beschouwt. Als men bedenkt, dat de islamitische jihadistische terroristen de inspiratie voor hun daden in de religieuze islamitische teksten vinden, zoals in de koran, dan kan men beweren dat een van de indirecte bronnen van Breiviks inspiratie voor zijn gewelddadige daden de koran was.

Zijn idee om door deze massamoord een “martelaar” te worden is sterk beïnvloed door de islamitische denkwijze, wat hij ook bereidwillig toegeeft in zijn manifest. Op basis van zijn enthousiasme voor geweld, terrorisme en video´s van onthoofdingen toont Breivik zo´n  duidelijke verwantschap tot islamitische Jihadisten, dat niemand verbaasd zou moeten staan dat hij zich achter de tralies bekeert tot de islam.

Men hoeft niet helemaal niet ziek te zijn wanneer men zich zorgen maakt over de gevolgen van de huidige immigratiepolitiek in veel westerse landen wanneer je ziet hoeveel oorspronkelijke Europeanen in een aantal landen binnen de komende jaren minderheden worden.

Breiviks waanzin kan men observeren in zijn zeer gestoorde ideeën over de Tempelridders, een organisatie, die waarschijnlijk helemaal niet bestaat. In gesprekken met de politie heeft hij uitvoerig over de Tempelridders gesproken en in gesprekken met zijn eerste, door de rechtbank opgeroepen, psychiatrische deskundigen en heeft zijn verklaringen over dit verhaal pas aangepast toen men hem ziek heeft genoemd. Men kan het oneens zijn met de eerste twee forensische psychiaters Torgeir Husby en Synne Sørheim, maar het feit blijft, dat de organisatie van de Tempelridders heel reëel lijkt en fundamenteel is voor die delen van het manifest die Breivik vermoedelijk zelf heeft geschreven. Dit was zeer zeker geen randverschijnsel in zijn geest.

In zijn manifest omschrijft Breivik zichzelf als “rechter, gezworene en executeur”, wat gedeeltelijk de manier omschrijft hoe hij zich daadwerkelijk heeft gedragen toen hij zijn massamoord heeft uitgevoerd. Dit concept werd zeer waarschijnlijk uit een stripverhaal genaamd “Judge Dredd” gehaald, waarover ook een film is gemaakt. Met andere woorden, Anders Behring Breivik vereenzelvigt  zich met een fictieve stripfiguur. Enkele waarnemers kunnen dan wel zeggen dat men dit ook kan zien als een serieuze losmaking van de realiteit, op de wijze dat een mens blijkbaar moeite heeft om onderscheid te maken tussen zijn eigen fictieve wereld en de reële wereld.

Enkele van zijn uniformen en omschrijvingen van rituelen van de Tempelridders lijken uit een strip te komen, bijna clownesk. Ze zouden lachwekkend worden gevonden als hij niet tientallen mensen vermoord zou hebben. Omschrijvingen van zijn levenskracht in percentages zouden afkomstig kunnen zijn uit computergames, waarin zulke classificaties gebruikelijk zijn. De manier waarop hij in zijn manifest de verschillende wapentypes, munitie en uitrusting opsomt, vertoont overeenkomsten met de lijsten in computergames zoals World of Warcraft.

Men moet hier benadrukken, dat de grote meerderheid van diegenen die online computergames spelen zoals World of Warcraft niet zulk gewelddadig gedrag laten zien. Ik heb jongeren in mijn familie, die veel tijd hebben besteed aan het spelen van World of Warcraft, maar geen vlieg kwaad zouden doen. Desondanks is het denkbaar dat een persoon, die daarvoor al leed aan een twijfelachtig onderscheidingsvermogen tussen fictie en realiteit, vatbaarder wordt door zulke computergames.

Het publiek kan ervan verzekerd zijn dat er geen algemeen gedrag binnen een anti-islamitisch milieu bestaat om een fictieve cartoonwereld te creëren, waarin men “rechter, gezworene en executeur” is, het hoofd van een niet bestaande pan-Europese terreurorganisatie met het doel kerncentrales op te blazen, voor de politie in ondergoed poseert, nadat men tientallen mensen heeft afgeslacht, een manifest schrijft over zijn gewoonte om zoetigheid te eten, een zuster heeft, die kennelijk seksueel overdraagbare ziektes verbreidt of gelooft dat men heilig wordt verklaard door de katholieke kerk, omdat men ongewapende teenagers heeft vermoord. Dit zijn hele bizarre dwalingen, die datgene aantonen wat wij normaalgesproken waanzin zouden noemen, in ieder geval in de publieke waarneming en wellicht ook in medische zin.

Denkt u dat Breivik geestelijk gestoord was?

Ik heb Breivik persoonlijk nooit ontmoet, ik kan dus ook geen verhelderend antwoord op deze vraag geven. Zoals ik echter hiervoor al zei, denk ik dat er wel degelijk enkele elementen in zijn manifest en zijn uitspraken zitten, die hij achteraf deed, die een waanzin in de klinische zin van het woord zouden kunnen zijn. Desondanks lijdt het tegelijkertijd geen twijfel dat hij met zijn terroristische acties op 22 juli 2011 een berekenende brutaliteit tentoonspreidde. Enkele van zijn uitspraken voor, tijdens en na deze gruwelijke aanval zouden ook kunnen aantonen dat hij wist dat hij echte mensen afslachtte.

Ik stel vast dat enkelen van diegenen, die tijdens dit proces getuigd hebben en zelfs nog veelmeer diegenen, die dit niet gedaan hebben, categorisch in hun meningen geweest zijn als het erom gaat of Breivik gezond is of niet. Het mag dan wel arrogant lijken om al te harde conclusies te trekken over een persoon die men nog nooit heeft ontmoet. Volgens mij hebben teveel mensen zich daaraan schuldig gemaakt. Ik zal er daarom van afzien een oordeel te geven over wat er aan Breivik niet klopt.

Desondanks wil ik graag het volgende zeggen: Op het moment dat Breiviks verschrikkelijke bloedbad plaatsvond, werkte ik met mensen, die leden aan een sterk ontwikkelde vorm van autisme of aan het Syndroom van Asperger. Asperger is het overkoepelende begrip voor mensen met zeer verschillende karakters, maar als er al zoiets als een typische persoon met Asperger zou bestaan, dan zou hij veel meer lijken op Magnus Carlsen, een Noor die op dit moment de beste schaker ter wereld is, dan op Breivik.

Ik bezit geen officiële opleiding in de psychiatrie, maar ik heb enige ervaring op dit gebied, omdat ik enkele jaren af en toe in de gesloten psychiatrische afdeling van het ziekenhuis in Ålesund heb gewerkt. Ik heb ervaringen uit de eerste hand in het werken met mensen, die aan psychoses lijden of aan paranoïde schizofrenie. Een van de dingen die ik tijdens dit werk leerde, is, dat het voor een mens heel goed mogelijk is een bovengemiddelde intelligentie te bezitten en tegelijkertijd zowel kil berekenend als manipulatief te zijn, terwijl hij compleet gek is. De menselijke geest is oneindig complex.

Ik weet niet welke diagnose het best van toepassing is voor Breivik en ik ga er geen voor hem opstellen, maar het is interessant hoeveel vooraanstaande deskundigen in ons land op het gebied van de psychiatrie het moeilijk vinden een juiste diagnose te stellen.

Misschien is het feit, dat twee elkaar tegensprekende psychiatrische rapporten er geen bewijs voor zijn  dat een paar forensische psychiaters, zoals Torgeir Husby en Synne Sørheim, die scherp door de pers werden aangevallen, idioten zijn, terwijl de andere twee door de rechtbank opgeroepen psychiaters het bij het absoluut juiste eind hebben. Het kan zijn, omdat Breivik, objectief gesproken, moeilijk in te delen is. Zelfs de ervaren psychiaters Agnar Aspaas en Terje Tørrisen geven toe dat ze nog nooit iemand zouden zijn tegengekomen zoals Breivik. Hij is zelfs atypisch voor een atypisch geval.

Anders Behring Breivik doorbreekt niet alleen de grenzen van het normale gedrag, hij overtreedt zelfs de grenzen van het abnormale gedrag. Vaak toont hij signalen, die paranoia en waanzin doen vermoeden, maar hij is geen typische paranoïde schizofreen. Ook laat hij typische karaktereigenschappen zien van een mens met het Syndroom van Asperge. De meeste mensen die als zodanig gediagnosticeerd werden doen niemand kwaad en doden niemand. Het is mogelijk dat hij enkele van de hierboven genoemde diagnoses heeft, of geen daarvan.

We proberen vaak een duidelijk onderscheid te maken tussen het berekenende kwaad en de irrationele waanzin, maar zo´n scherpe scheiding bestaat in bepaalde omstandigheden niet altijd. Vaak zijn de grenzen vloeiend. Breivik zou zo´n geval kunnen zijn, het is moeilijk om dit met zekerheid te zeggen.

Zonder dat men het noodzakelijkerwijs met alles eens is wat de forensische psychiaters hebben vastgesteld, blijft er enige twijfel bestaan dat een mens met zulke hoog ontwikkelde geweldsfantasieën, die tientallen mensen heeft afgeslacht zonder het minste teken van berouw, in de toekomst ook een gevaar voor zijn omgeving vormt. Of hij als gezond of ziek wordt beoordeeld is voor mij eerder een secundaire vraag. Het is veel belangrijker dat hij opgesloten zou moeten blijven voor de rest van zijn leven. Ik denk, dat het rechtvaardigheidsgevoel van alle Noren diep gekwetst zou worden als men het aan Breivik zou toestaan om over een paar jaar de gevangenis te verlaten.

Is er volgens u nog iets waarover tijdens dit proces nog niet voldoende werd gediscussieerd?

Ik was zelf niet bij dit proces aanwezig, maar mijn indruk is dat de openbare aanklagers Inga Bejer Engh en Svein holden prima werk hebben verricht. Ook de Noorse politie schijnt goed werk te hebben verricht en in een zeer grote en complexe zaak, in ieder geval als het gaat om het onderzoek naar de aanvallen. Hoe ze voor en tijdens de aanvallen gewerkt hebben, moeten anderen beoordelen.

In de massamedia werd beweerd, dat slechts enkele maanden voordat de aanval plaatsgevonden had, in maart 2011, een man de telefooncentrale van de regeringsautoriteiten opgebeld heeft en een manifest genoemd heeft en dat leden van de AUF doodgeschoten zouden moeten worden. Naar het heet bedreigde hij de regering, minister-president Jens Stoltenberg en de voormalige minister-president Gro Harlem Brundtland.

Als dat klopt, dan zijn er twee mogelijkheden. De eerste is, dat de beller niet Breivik was, de tweede dat hij het wel was. Als de beller niet Breivik was, dan is dat zeer interessant, maar het meest plausibele scenario is dat hij het echt was. Als we de pers mogen geloven – en dat is niet altijd het geval – dan heeft Breivik zowel bevestigd als ontkend dat hij de onbekende beller was.

Het is Breivik gelukt een grote aanval uit te voeren zonder voor die tijd ontdekt te worden, maar als het inderdaad waar is dat hij het regeringsgebouw heeft opgebeld, slechts enkele weken voor de autobomexplosie en erover heeft gesproken leden van de AUF dood te schieten, dan is dit tamelijk bizar gedrag voor een mens, die wanhopig geprobeerd heeft onder het radarscherm van de autoriteiten door te vliegen. Hij heeft werkelijk een groot risico genomen ontdekt te worden toen hij dit deed. Dit bewijst, dat hij niet altijd psychisch in balans was, wat hij ons wil doen geloven. Blijkbaar is hij “doorgedraaid”, in ieder geval één keer en behoorlijk zwaarwegend. Dit incident is niet noodzakelijkerwijs beslissend, maar zou kunnen helpen om meer licht te werpen op Breiviks geest en geestelijke toestand.

Bron:

http://europenews.dk/de/node/55741

Auteur: Peder Jensen alias “Fjordman”

Vertaling: Liz

Bron oorspronkelijk artikel:

http://gatesofvienna.blogspot.dk/2012/06/fjordmans-suggested-testimony-for-trial.html

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", Immigratie, Islam, Islamisering, Linkse Kerk, mainstream-media, Nationalisme, Noorwegen, political correctness, Socialisten, Terrorisme. Bookmark de permalink .

5 reacties op Fjordman – De letterlijke tekst van de niet afgelegde getuigenverklaring bij het Breivik-proces

 1. Linsky zegt:

  OMG, hoe lang was je hier wel niet mee bezig E.J. ? 🙂
  Bedank voor het enorme werk weer.

  Uitstekend en informatief stuk, zoals alles van Fjordman eigenlijk wel ‘to the point ‘ is.

  Like

 2. Vasti zegt:

  Een evenwichtig mens wel, deze Fjordman.
  Bedankt voor de vertaling heer Bron.

  Like

 3. louis-portugal zegt:

  Een geweldige vent die Fjordman en zo duidelijk.
  Ik begrijp wel dat links hem HAAT.

  Like

 4. vederso zegt:

  Nieuws: Aftenbladet heeft een artikel van Peder Jensen (Fjordman) geplaatst, nadat de Noorse pers hem 11 maanden heeft achtervolgd of geboycot.

  http://www.aftenbladet.no/meninger/Har-Muhammed-eksistert-2993279.html#.T-ntiLU0MUx

  Like

 5. Piet Klont zegt:

  ‘Breiviks zogenaamde manifest kan men alleen maar een goed knoeiwerk noemen.’
  Hilarisch, heeft die stakker zó z’n best gedaan…!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s