Depressies in Duitsland

De 493 afgevaardigden, die vrijdag deels ontspannen, losjes, grapjes makend en geeuwend voor het ESM-verdrag gestemd hebben, moeten goed weten, dat zij een deel van deze bevolking niet hebben meegenomen in deze nieuwe “faciliteit”. Hoe groot dit deel is, valt moeilijk te zeggen, want naast diegenen, die begrepen hebben wat het ESM is, zijn er miljoenen met een beroerd gevoel. Nog beroerder dan bij de invoering van de euro. Wie de moeite doet om de economische pagina´s van bekende kranten evenals de commentaren van Duitse topeconomen te lezen, kan alleen nog maar depressies krijgen in dit land.

Wat vrijdag werd besloten, zal in meerdere opzichten leiden tot een systeemwisseling.

Rechtssysteem – willekeur i.p.v. rechtsstaat

De voortdurende verdragsbreuken op Europees gebied, het niet bestraffen van de verdragsbrekers, maar hun voortdurende beloning bezit een grote uitstralingskracht, die men in één zin kan samenvatten: Als die daarboven zich niet meer aan het recht en de wetten houden, waarom zouden wij dat dan doen? We zullen met een mentaliteitsverandering te maken krijgen wat betreft oprechtheid, rechtsbewustzijn, verantwoordelijkheidsgevoel en typische Duitse correctheid. We zullen Zuid-Europese laissez-faire leren. De identificatie met datgene wat recht is, zal dalen. Vrijdag werd de dood van de rechtsstaat bezegeld. De nieuwe eeuwigheidclausule van het ESM vernietigt onze grondwet.

Politiek systeem – dictatuur i.p.v. burgerwil

Ons politieke systeem was tot nu toe de representatieve democratie. Deze berust op de aanname dat men vertegenwoordigers van een bepaald partijprogramma kiest, hun verkiezingsbeloften vertrouwt en er blind op kan vertrouwen dat de vertegenwoordigers – hoe dom, overbelast en verblind ze in individuele gevallen ook mogen zijn – alles zouden nalaten wat gevaarlijk is voor het volk. Dat was gisteren. Vandaag weten we dat de representatieve democratie daar op haar grenzen stuit waar de volksvertegenwoordigers een afspraak maken tot een daad van zelfvernietiging en hun bevoegdheden overdragen aan een vreemde macht. Zodra het ESM in werking treedt, leven we in de dictatuur. Vrijdag werd de dood van de democratie bezegeld. De dictatuur van de EUSSR werd opgericht, die in werkelijkheid een dictatuur van de financiële wereld is.

Economisch systeem – planeconomie en financieel kapitalisme i.p.v. markteconomie

Terwijl de propaganda de massa´s misschien nog enige tijd kan wijsmaken dat we in een rechtsstaat en democratie zouden leven, zullen de economische gevolgen ervoor zorgen dat men met de neus  op de feiten wordt gedrukt. Onvermijdelijk zal het moment komen waarop het niet meer mogelijk zal zijn om tijd te kopen. Net zoals er een stofwisselingskringloop in de natuur bestaat, die men beter niet zou moeten verstoren, bestaan er economische mechanismen, waarvan de uitholling onheil brengt. Of het een crash zal zijn of een sluipend verval van de volkseconomieën, dat kan men nu nog niet zeggen. Maar de koers is duidelijk.

De Slowaakse politicus Richard Sulik was een van de eersten, die erop attent heeft gemaakt dat de kunstmatige ondersteuning van de munteenheid, de banken en slecht presterende volkseconomieën rechtstreeks naar de socialistische planeconomie leidt. De sociale markteconome bestaat nog slechts op papier. En wel in het verdrag over het creëren van een monetaire, economische en sociale unie tussen de Bondsrepubliek en de voormalige DDR in 1990. Tot dat monment had Duitsland zich nog nooit vastgepind op een economisch systeem. Slechts één ding was duidelijk: “Het eigendom en het erfrecht worden gegarandeerd”. Maar vanaf nu is dat afgelopen. We zullen zien hoe de EU de waarden vernietigt aan de opbouw waarvan generaties hebben meegewerkt.

Maar sluipende onteigening via uitholling van de welvaartsstaat, belastingverhogingen en inflatie zal niet het enige zijn wat de burger zal waarnemen. Nog doet men zo alsof het eindelijk gelukt zou zijn het gieriger financiële kapitalisme te overwinnen. In werkelijkheid voert men het. Wat onze zogenaamde gepersonifieerde economische competenties van CDU en FDP niet snappen, lukte de communisten van Die Linke, die vlijmscherp analyseerden wie profiteert en wie de verliezers zijn.

De regeringen hebben maar één doel: Altijd liquide blijven. Wie teveel schulden heeft, heeft hiermee een probleem. De beschikbaarheid van geld wordt bemoeilijkt, geld is alleen nog op de zwarte markt bij haaien te lenen. En precies zo functioneert het systeem. De regeringen voeren haaien om liquide te kunnen zijn. Om het geheel een zweem van legaliteit te geven, noemt men de dingen niet bij de naam, spreekt men van ESM en ECB. En zo functioneert het:

Een land kruipt onder de reddingsparaplu, die andere landen beschikbaar stellen. Daarmee zou eigenlijk de kredietwaardigheid van de gever en garant moeten dalen. Opdat deze desondanks gunstig geld kunnen lenen, stijgen de rentes voor het land onder de reddingsparaplu. Het “geredde” land betaalt dus de haaien, die het voor de “redders” mogelijk maken nog steeds liquide te zijn. Aldus geschied in Spanje. Begin vorige week.

Een andere mogelijkheid van crimineel witwassen van geld: De ECB koopt van de haaien waardeloze staatsleningen op en drukt hun “tegenwaarde” in geld. Zo voedt de ECB het haaienbassin met illegale miljarden, die op hun beurt weer aan de landen kunnen worden uitgeleend. De haaien krijgen een winstmarge voor het vriendelijke uitlenen en de burger betaalt de rekening via inflatie, dalende welvaart in zijn volkseconomie en de ruïne van de ECB-kapitaalinvesteringen. Volkomen terecht vroeg daarom Sarah Wagenknecht vrijdag waarom de ECB niet rechtstreeks kredieten aan landen geeft die krap bij kas zitten. Gysi gaf het antwoord: De trucjes mogen geen invloed hebben op de staatsbegrotingen. Des te harder zullen ze uiteindelijk de burgers, steden en gemeenten treffen.

Als men er namelijk voor zou willen zorgen dat alle 17 eurolanden liquide blijven, hoewel een deel van hen teveel schulden heeft en een ander deel ertoe gedwongen is voor de schuldenlanden te betalen en garant te staan, dan zou de totale kredietwaardigheid van het systeem logischerwijze dalen en zou dit zichtbaar moeten worden in de staatsbegrotingen. Om dit te versluieren is de taak van het ESM en de ECB. Bedrieglijk ten koste van de volkseconomieën. Van toekomstige generaties “geleend” geld wordt zo wit gewassen, dat het niet verschijnt in de staatsbegrotingen en het renteniveau van de donorlanden. Sarah Wagenknecht aan de hand van het voorbeeld Griekenland: “Griekenland had in het begin van de crisis 300 miljard schulden bij banken, nu 360 miljard schuld bij de Europese belastingbetaler.” Waar is dat te zien in de begrotingen?

Deze ombuiging is een deal tussen de regeringen en de financiële wereld: Als wij jullie regeringen jullie blijven voeren, blijven jullie ons geld geven. Aan ons, de donorlanden (die hun volkseconomieën opofferen) geven jullie het geld tegen gunstige condities, en daarvoor kunnen jullie bij de ontvangende landen (waarvan de volkseconomieën als aan de euro werden opgeofferd) dieper in de zakken grijpen.

Daarmee ontstaan de volgende afhankelijkheden: De ontvangende landen raken afhankelijk van de donorlanden en de donorlanden van de financiële wereld. Zolang Duitsland bereid is om de haaien te voeren en de noodreserves van de ontvangende landen te betalen, krijgt de Duitse Minister van Financiën nieuw geld tegen de allerbeste condities. Als de Duitse politiek ook maar een millimeter van deze koers afwijkt, dan zullen de rentes stijgen.

Opdat de Duitse Minister van Financiën niet afwijkt, zet de financiële wereld de ontvangende landen onder toenemende druk. Deze landen op hun beurt geven deze druk door aan de donorlanden door hen erop te wijzen dat de Duitsers er eigenlijk helemaal niets aan hebben als ze nu failliet gaan, want dan zijn niet alleen de borgsommen voor het reddingsfonds weg (300 miljard), maar ook de aandelen in de ECB (400 miljard) en de target2-saldi (650 miljard). Duitsland zou dood zijn. Dus laat Duitsland zich chanteren en speelt het spel mee. En een Sigmar Gabriel bezit de brutaliteit om nog steeds te spreken van een profiteren van Duitsland.

De rentes zijn geen afspiegeling meer van de markt en z´n risico´s, maar van de aangepastheid aan het systeem. Het parlement is geen afspiegeling meer van de wil van de burger, maar van de aangepastheid aan het systeem. De wetten zijn geen afspiegeling meer van de rechtsstaat, maar van de aangepastheid aan het systeem.

Vrijdag werd de dood van de rechtsstaat bezegeld, dictatuur i.p.v. democratie, planeconomie en financieel kapitalisme i.p.v. markteconomie. Dit systeem zal ons land en het continent met een nog nooit eerder voorgekomen depressie bedekken. Mentaal, economisch en politiek. Wie zich hiertegen verzet zal tegen windmolens vechten en als “nationalist” gebrandmerkt worden. Zoals Frank Schäffler vrijdag in het parlement al aan den lijve moest ondervinden. Deze spiraal van waanzin moet spoedig doorbroken worden!

De enige instanties die dit boze spel nog kunnen stoppen, zijn het constitutionele gerechtshof en de president.

Om het nogmaals in één zin samen te vatten: Onze volksvertegenwoordigers hebben vrijdag besloten om voor de Europese landen speculatiedeals met de financiële wereld mogelijk te maken, waarvan de risico´s worden afgewenteld op de belastingbetaler, spaarders en toekomstige generaties en waarop de kiezer geen invloed heeft. De reden: een gebrek aan bezuinigingswil, schulden tot aan de nek toe en daarom chantabel.

Bron:

http://www.pi-news.net/2012/06/depressionen-in-deutschland/#more-262431

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EU, Eurocrisis, Europa, Europeanisering. Bookmark de permalink .

11 reacties op Depressies in Duitsland

 1. Marcel zegt:

  Opknopen die gekozen politici die ons tegen de volkswil in deze schuldenunie in gerommeld hebben.

  Zoals ik het zie is er nu geen redden meer aan. Griekenland was al failliet, maar als dat failliet uitgesproken zou worden zou het gezichtsverlies zijn voor de eurofielen. Daarom word het land kunstmatig op de been gehouden, maar hoe langer dat duurt hoe faillieter ze worden.

  Wij hadden er nog aan kunnen ontsnappen door de zaken zo te benoemen zoals ze zijn. Realpolitik voeren.

  Niks van dat alles.

  Misschien heeft u het nog in de gaten, maar intussen is die zwerende wond zover doorgeëtterd dat ook wij nu financieel gezien op sterven na dood zijn. Of denkt u werkelijk nog dat de honderden miljarden aan garanties die wij gegeven hebben, dat wij die niet zullen hoeven betalen ?
  Dream on !

  Het wachten is alleen op het onvermijdelijke, en dan zijn wij als land net zo blut als de Grieken. Niet omdat we hier zoveel gespendeerd hebben aan ons eigen land, maar door alle garanties aan de verspillende landen die we gegeven hebben, inclusief het ESM.

  Herinvoering van de guillotine, daar pleit ik voor !
  Eraf met die koppen !

  Like

 2. G.Deckzeijl zegt:

  ESM=bestuursFASCISME
  (aan politieke prutsers moet je niet te veel woorden vuilmaken, vind ik.)

  Like

 3. Paardestaart zegt:

  Nou ja, het is allemaal nóg erger: deze alsmaar groeiende bubble is geen ongeluk, maar het gereedschap om europa economisch te slopen..De laatse gokkers kunnen nog meeprofiteren, daarna zijgen de eurolanden inéen, en dan zijn we rijp voor de pluk. Precies zoals meneer Agenda 21, Maurice Strong en de maffe VN het geplanned hebben: mister Strong, the first director of the U.N. Environment Program meent dat ” de levensstandaard van de spilzieke westerse wereld niet meer sustainable” is en dat “the only way to save the planet is to destroy this civilization” ..Daarom zullen de naties zich moeten onderwerpen ” to rationing, taxation, and political domination by world government. They will probably not do that voluntarily, so they will have to be forced. To accomplish that, it will be necessary to engineer a global monetary crisis which will destroy their economic systems. Then they will have no choice but to accept assistance and control from the UN.”
  Nou, met de global monetary crisis zit het wel goed, dus we zijn mooi op schema.
  Wie hij is?
  Voorzitter van de eerste “Earth Summit at Rio de Janeiro in 1992. He, together with Mikhail Gorbachev, founded Green Cross International of which Gorbachev is now president. )let op± de SU was net gevallen, en Gorby werd al gefeteerd door de verzamelde milieuzendelingen. Zou die sowjet unie nou gevallen zijn, of gewoon ontbonden, denk je dan..Gingen ze het eindelijk de Gramsci-way proberen soms?
  Afijn, Strong werd door Kofi Annan aangesteld om leiding te geven aan de hervorming van de VN als voorbereiding “in order to prepare it for governing the world in the 21st century.
  He is now serving as the president of the U.N. University of Peace in Costa Rica. In March of 2000, Strong and Gorbachev co-authored the Earth Charter, which they hope will become a globally accepted statement of principles that will ultimately bring all of mankind together.” Gorbachev has described the Earth Charter as the replacement for the Ten Commandments.

  Strong zei al in 1994 “the 50th anniversary of the UN provides a unique opportunity to restructure and revitalize the UN to prepare for the vastly increased role it must have as the primary multilateral framework of a new world order.”
  Current UN plans call for a permanent volunteer army, conversion of the international monetary fund into a world central bank and the adoption of the concept of global taxation. Just one of Strong’s taxation schemes would pour over $1.5 trillion into UN coffers”
  Een europese centrale bank is nog niets: wereldwijd moet het, en een niet gekozen, ondemocratisch orgaan moet het bewind over de wereld gaan voeren ´omdat de problemen zo groot zijn dat ze niet meer unilateraal of nationaal kunnen worden opgelost´
  Je hoort het onze doldwaze overheidsdienaren napraten..Ze hebben dan zelf weliswaar ook niets meer te vertellen, maar ze rekenen kennelijk op mooie baantjes, en mee mogen praten met de grote jongens op mondiaal niveau. Nederland heeft natuurlijk ook getekend, als pc-weg-met-ons-natie, dus denk maar niet dat de beker aan ons voorbij gaat; alles moet stuk, zodat we de boel nou eindelijk eens naar behoren kunnen regelen

  Ik heb deze misere al enige tijd geleden in een docje verzameld, maar ik weet niet meer precies waar ik het allemaal vandaan heb. Als je echter Agenda 21 googelt, of Maurice Strong dan rollen de gruwelen over je scherm. De amerikaanse congressman Tom de Weese heeft een A4tje geschreven waar de plannen in genoemd worden – opdat je je niet direct zo overrompeld voelt dat je je ogen maar weer dichtdoet..
  http://www.thenewamerican.com/opinion/tom-deweese/item/11288-the-most-dangerous-man-in-the-world

  Like

 4. Marcel zegt:

  Het verraad kan me niet breed genoeg beschreven worden Gerrit. Omdat er nog steeds hele volksstammen zijn die nog niet snappen wat er aan de hand is mogen we er gerust een paar woorden aan vuilmaken om in elk geval proberen duidelijk te maken hoezeer wij als belastingbetalers vernaaid zijn.

  Per slot van rekening kun je ook niet met goed fatsoen voor onthoofdingen of ophangingen pleiten zonder duidelijk te maken waarvoor je dat nodig vind.

  Hoe langer het doorettert hoe faillieter de schuldenlanden gaan. Maar ook : hoe langer we hiermee doorgaan hoe groter de schade voor ons zal zijn als het op de onvermijdelijke grote kladderadatsj uitdraait. Een paar jaar geleden hadden we er nog uit kunnen stappen a raison een paar honderd miljard. Die paar honderd miljard zijn we nu evenzogoed kwijt en daar komen de kosten van de onvermijdelijke big crunch nog eens bovenop.

  Met de hartelijke groeten van onze bewindslieden die ons niet eens kunnen vertellen of ze nu voor 109 miljard of voor 159 miljard garant zijn gaan staan als ze weer eens terugkomen van de zoveelste €urotop.

  En wij als arbeiders maar bijscholen om reeds toegekende bevoegdheden te mogen behouden.

  Like

 5. louis-portugal zegt:

  Niet meer geld naar Brussel en minder invloed van Brussel waren enkele van de verkiezingsbeloiften van Rutte.
  Buiten niet meer windmolens die maar een paar miljarden weggegooid geld, en massas dode vogels, kosten gaat het €-avontuur waarbij Rutte op alle mogelijke manieren meedoet met zijn garanties tientallen miljarden kosten.
  100 algemeen plus 40 ESM is in de kamer besloiten.
  Dan komen de al bestaande garanties van de ECB erbij.
  Je praat zomaar over 200 miljard.

  Aangezien er aan het werkelijke probleem nl. het veel meer geld uitgeven dan er bij ALLE,
  en elk ,€-.landen binnenkomt verder weg is geraakt omdat men de controle van het onaangename troika af wil schaffen.

  Die 17 €-landen hebben per maand ongeveer 100 miljard nodig om hun financieringstekorten en de renten over de lopende leningen te betalen.
  Omdat ze aan dat probleem niets doen, integendeel alsmaar laten oplopen zal de € in elkaar storten.
  Enige oplossing is bijdrukken maar dan van duizenden miljarden en de inflatie gaat er dan komen.

  Ik hoor al jarenlang dat de bestaande regeringen zeggen dat ze over een paar jaar geen staatsschuldvergroting meer willen hebben.
  Samson heeft het nu over 2017.
  Ongelofelijk dat mensen die vooraan een partij staan zoveel onzin mogen uitkramen.
  Als hij er nog zit in die tijd zal hij antwoorden dat de omstandigheden zo sterk veranderd zijn dat hij dat niet kan waarmaken.
  In ieder geval erg doorzichtig allemaal.

  Paardestaart hoewel ook ik al die NWO mensen levensgevaarlijk vind door de schade die ze veroorzaken in de pogingen om er te komen geloof ik op den duur niet in een zo´n grote controleclub.
  Hoe groter de club hoe moeilijker bestuurbaar..

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  @louis-portugal, zo is het maar net. Vrijdag werd de dood van de rechtstaat bezegeld, en leven we in de dictatuur EUSSR. Beter had de auteur het niet kunnen uitdrukken. En onze 2e slaapkamer heeft ons vorige maand verkocht aan de EUSSR, het POLITBURO BRUSSEL. Nog een opmerking ten aanzien van de laatste leider van de Sowjet-Unie. Op bezoek in Europa begin 90 er jaren van de vorige eeuw, hoorde hij van de opzet EU- het gedrocht geschapen in de eurotop in Maastricht 1992- hij schudde zijn hoofd en zei:”Wij zijn met dat communistische gedrocht gestopt, en jullie beginnen ermee”, en liep nog harder hoofdschuddend weg. Maar scribenten, onze STAATSPERS heeft dat uiteraard NOOIT gemeld, neen, wij moesten STOM gehouden worden.

  Like

 7. G.Deckzeijl zegt:

  Nog een vast onderdeel van dat ESM: http://tinyurl.com/28se7nv
  En omdat de meesten de Noodwet van 1978 vergeten zijn(ik niet want ik ben van vlak na de oorlog), die info ook nog even… http://tinyurl.com/7wz9h74

  Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  Zo denken ze in Mexico over de politiek: http://tinyurl.com/6tohwpp
  (André Kuipers 10 minuten geleden veilig geland)

  Like

 9. @G.Deckzeijl: Hieronder de letterlijke tekst naar deze noodwet van 25 mei 1978. Gek genoeg heb ik (nog) niet kunnen vinden of deze wet idd inmiddels is verlopen dan wel is verlengd. Gezien de huidige politieke en financiële situatie verwacht ik echter dat deze wet inmiddels is verlengd…
  http://www.st-ab.nl/wetten/0211_Noodwet_financieel_verkeer.htm

  Like

 10. vederso zegt:

  De discussie lijkt wel te exploderen. Zie het zeer goede artikel van Joost Niemöller.
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/07/hoe-rutte-mister-europe-werd

  Like

 11. Pingback: Depressies in Duitsland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s