Criminelen, asiel – Zwitserland spreekt duidelijke taal

Terwijl de Zwitserse regering en justitie er alles aan doen om de wil van het volk steeds opnieuw uit te hollen, is de Zwitserse pers desondanks veel opener dan de onze. Hij is weliswaar ook links, wat linkse Duitsers, dus bijna allemaal, helemaal niet weten, maar hij verzwijgt niet alles politiek correct. Als voorbeeld zou een actueel interview van het blad “SonntagsBLICK” – de linkse Zwitserse BILD-Zeitung – met Jean-Marc Widmer, de hoogste man van de politievakbond van Zwitserland, kunnen dienen.

Waar lees je zoiets in Duitsland, terwijl we haarscherp dezelfde problemen hebben? Hier het integrale interview:

15.000 politieagenten te weinig in Zwitserland!

De hoogste man van de Zwitserse politievakbond, Jean-Marc Widmer, eist massief meer personeel en is ook bereid om daarvoor taboes te doorbreken.

Jean-Marc Widmer

De bevolking en politieagenten zijn gefrustreerd. Kleine criminelen maken de Zwitsers het leven moeilijk. In meerderheid zijn het vooral asielzoekers en criminele toeristen: Ze stelen, breken in, plegen overvallen en ontvreemden auto´s. Veel van hen zijn herhalingsdaders.

In het kanton Aargau steeg het aantal inbraken en diefstallen in vergelijking met 2011 met 30%. Het aantal auto-inbraken steeg zelfs met ongeveer 150%. In het kanton Baselland klagen politieagenten openlijk, omdat criminele toeristen hen in de luren leggen. Ze zijn nauwelijks gearresteerd of ze lopen alweer op vrije voeten.

De kantons Genève en Waadt beleven op dit moment een explosie van grensoverschrijdende criminaliteit. Franse bendes (opm. v.d. vertaler: lees – moslimbendes) worden bovendien steeds gewelddadiger. Landelijk gezien namen diefstallen vorig jaar met 16% toe, dat zijn 580 aangiftes per dag. Het aantal inbraken nam toe met 5%. Het lijkt erop dat Zwitserland het probleem niet onder controle krijgt.

Daarom heeft “SonntagsBLICK” een interview met de hoogste man van de Zwitserse politievakbond gehouden. Hij eist hardere straffen, controles aan de grenzen – en veel meer personeel. Er moet extra personeel vanuit het buitenland worden aangetrokken, dat snel ingeburgerd dient te worden.

Meneer Widmer, vinden u en uw collega´s het nog leuk om tegenwoordig bij de politie te werken?

De motivatie in het korps daalt. Het werk is de afgelopen jaren heel erg veranderd. Het geweld tegen politieagenten neemt toe. We zijn met te weinig mensen op straat en teveel achter het bureau bezig. We lijden onder de papierwinkel. Politieagenten worden steeds vaker aangeklaagd. De ondersteuning van de politiek is ook wel eens groter geweest.

Een groot probleem zijn op dit moment de criminele toeristen

Genève was voor bendes uit Lyon altijd al interessant. Uiterlijk sinds het nieuwe Wetboek van Strafvordering van 1 januari 2011 is Zwitserland een paradijs voor deze criminelen. Zelfs wanneer ze gepakt worden, riskeren ze niet veel. Dat is snel bekend in zulke kringen. Roma lachen er toch alleen maar om wanneer ze in Roemenië met de post een vonnis als gerechtelijk bevel krijgen.

Veel politieagenten zijn gefrustreerd. Begrijpt u dat?

En of ik dat begrijp! Ze arresteren een inbreker, een dief of een drugsdealer, schrijven tot diep in de nacht hier een rapport over en maken daardoor overuren. En de volgende avond, als ze weer dienst hebben, komen ze dezelfde inbreker opnieuw tegen. Hij loopt vrij rond.

Dat moet demotiverend zijn. Denkt men er dan over na of men bij de arrestatie zijn gezondheid op het spel wil zetten?

Nee, maar we werken ergeren ons wel vaak. En vaak worden we ook nog bedreigd met messen en pistolen. Herinnert u zich de aanval met Kalasjnikovs op een bank in Genève? De brutale rovers konden vluchten. Eentje hebben we gearresteerd. Die heeft prompt een aanklacht ingediend tegen de politieman die hem heeft gearresteerd.

En onder het genot van een biertje na werktijd met collega´s hoor je: “Ach, jullie laten immers toch iedereen weer lopen!”

Ja, dat doet pijn. Het is ook moeilijk voor de families van de politiemensen.

Zo ziet de situatie er ook uit bij asielzoekers uit vooral Noord-Afrika. Ze stelen, vernielen de boel en breken in auto´s in

Daarmee hebben we een groot probleem. Echte vluchtelingen moeten we opnemen, zondermeer. Maar we moeten oppassen dat we de buitenlandse criminaliteit niet importeren.

Of men betaalt 4000 Zwitserse Franken (ruim € 3300,-) aan criminelen, opdat ze het land verlaten, zoals het kanton Genève dat doet

Dat is belachelijk! Een grote fout. Dat was goedkope verkiezingsstrijd. De grootste problemen hebben we in Genève door de bendes uit Lyon. Die lachen om € 3300,- Met één enkele autodiefstal verdienen ze € 8000,-  Bij drugsdealers hetzelfde laken een pak.

Wat eist u van de politiek?

We hebben hardere straffen nodig. Het Wetboek van Strafrecht moet eindelijk volledig benut worden. Criminelen moeten zo snel mogelijk de gevangenis in en niet tot hun veroordeling op vrije voeten blijven. En we hebben dringend overeenkomsten nodig met landen in bijvoorbeeld Noord-Afrika. Die moeten gedwongen worden om hun criminelen terug te nemen. Criminelen, die in Frankrijk worden gearresteerd, eisen dat ze aan Zwitserland worden uitgeleverd. Ze rekenen hier op mildere straffen. Dat moet niet mogelijk zijn.

Het lijkt erop dat de criminelen de politie steeds een stapje voor zijn

Dat komt vooral door de nieuwe media. Criminelen profiteren van de mobiele telefoon, internet en Facebook. Ze kunnen hun delicten zo veel beter en sneller plannen. Daar hebben wij een achterstand.

Bestaat er überhaupt een oplossing? Of moeten we ons er bij neerleggen dat we niet meer in een zuivere wereld leven?

Bij de drugscriminaliteit is het moeilijk. Daar zal de situatie erger worden. Bij inbrekers en dieven is nog iets te doen. Maar we moeten onmiddellijk handelen. We hebben meer politieagenten nodig. Liever vandaag dan morgen.

U eist 15.000 extra politieagenten. Dus nog een keer zoveel als nu. Dat is bijna ongehoord

Nee, Zwitserland heeft 31.000 politieagenten voor zijn 8 miljoen inwoners nodig. België bijvoorbeeld heeft 38.000 politieagenten voor 11 miljoen inwoners. En New York 40.000 voor 7 miljoen mensen. In vergelijking met de rest van Europa is Zwitserland een van de landen met de minste politie.

Wilt u een politiestaat?

Zeker niet. Maar wat wil het volk liever? Een grotere en effectievere aanwezigheid van de politie met 31.000 politieagenten of een delinquentenstaat?

Wat is het effect van de onderbezetting op het korps?

Bij veel politieagenten zijn signalen van psychische vermoeidheid te herkennen. We maken teveel overuren. Dat gaat ten koste van de kwaliteit. Er is ook gebrek aan politieke ondersteuning. Uiteindelijk kan deze overbelasting tot een burnout leiden.

Zijn er überhaupt genoeg Zwitsers te vinden die bij de politie willen?

We zullen waarschijnlijk niet genoeg Zwitsers vinden.

Daarmee is het probleem van 15.000 extra politieagenten dus vanzelf opgelost

Nee, we kunnen buitenlanders nemen.

De meeste kantons wijzen buitenlandse politieagenten af

We moeten deze regeling losweken, zoals in Genève al gebeurt. Zo zouden bijvoorbeeld Duitsers, Oostenrijkers en Fransen, die al 5 jaar in Zwitserland wonen, politieagenten kunnen worden. Ze worden in een eenjarige politieopleiding op hun taken voorbereid. En dan na de opleiding, voordat ze beëdigd worden, zou men ze gemakkelijker moeten kunnen inburgeren. Men zou dat via een uitzonderingsregeling kunnen doen.

En wie moet de opleiding van buitenlandse politieagenten betalen?

De staat. Voor gevechtsvliegtuigen zijn er immers ook miljarden beschikbaar. Ik vraag me echter af waar de veiligheid eerder wordt bedreigd, in de lucht of op straat. Dat toont een blik in de criminaliteitsstatistiek aan. Het si dus slechts een kwestie van politieke wil. Het gevoel van veiligheid in het dagelijkse leven moet ons wat waard zijn.

Wat als u de 15.000 nieuwe politieagenten niet krijgt?

We willen de 15.000 ook niet in één keer. Misschien verdeeld over tien jaar. Het is belangrijk dat de discussie op gang komt. De veiligheid van de burgers gaat ons allen aan. De regering moet zich van de urgentie hiervan bewust worden. Pas vlak voor verkiezingen hoor je iets van de politieke partijen. Ik zal me in Bern sterk maken voor dit plan. En ik zal hardnekkig blijven.

U wilt in Bern lobbyen voor een nationale mobiele eenheid naar Frans voorbeeld

We hebben een korps nodig dat in heel Zwitserland onderweg is. Daartoe zou je de federale politie kunnen versterken. Deze mensen zouden dan op zaterdag aanwezig kunnen zijn bij een voetbalwedstrijd in Genève en op zondag bij een wedstrijd in Zürich. Dat zou de korpsen van de kantons ontlasten – maar niet van de macht beroven.

Uw project zou het in het federale Zwitserland wel eens moeilijk kunnen krijgen

Niet wanneer het ons lukt om aan te tonen dat wij de kantons helpen en geen macht bij hen vandaan halen.

Een ander doel dat u na uw verkiezing heeft gesteld, is de bestrijding van het toenemende geweld tegen politieagenten

We hebben dringend een verscherping van de wetgeving nodig. Wie politieagenten in dienst uitscheldt, aanvalt of met de dood bedreigt, moet in aanraking komen met de volledige kracht van justitie. Geweld tegen politieagenten moet veroordeeld worden. Door de politiek en de kantons. Tegenwoordig gebeurt dit helaas te weinig.

Vroeger werd de dorpsagent gerespecteerd. Tegenwoordig hoort het er bij om ruzie te zoeken met politieagenten. Wat is er fout gegaan?

Dat is een maatschappelijk probleem. Leraren of conducteurs gaat het niet beter. De ouders hebben een grote invloed op hun kinderen. Vaak beseffen ze dit echter niet. Ook videogames of YouTube-filmpjes hebben een verwoestende invloed op de jeugd. Er bestaan games, waarin je 100 bonuspunten krijgt als je een politieagent vermoordt. Zulke spellen moet men verbieden.

Politieagenten behoren tot de luidste critici van het Verdrag van Schengen

Nee, het verdrag heeft ook goede kanten. Voor reizigers bijvoorbeeld. Maar helaas ook voor criminelen. Ze kunnen wapens en drugs smokkelen, met mensen handelen – zonder goed gecontroleerd te worden. Men heeft ons politieagenten met Schengen misleid. Natuurlijk, de toegang tot de Europese databanken voor opsporing helpt ons. Welke zware gevolgen open grenzen hebben, zie we nu pas. Onze grenzen zijn een zeef geworden. Schengen heeft ons meer nadelen dan voordelen gebracht.

Wilt u de Verdragen van Schengen helemaal opzeggen?

Nee, maar we hebben speciale regelingen voor Zwitserland nodig. We moeten onze grenzen weer bewaken, net zoals Denemarken dat doet. Open grenzen maken het politiewerk moeilijker. En de burger voelt zich niet meer veilig in zijn eigen land. Dat kan niet. We kunnen alleen berichten over onze slechte ervaringen. Voor de rest zijn we aan handen en voeten gebonden. Ik weet wat zich afspeelt aan de Zwitserse grens. Ik heb daar vroeger zelf gewerkt. Het kan niet zo zijn dat nu iedereen de Zwitserse grens bijna zonder controle kan passeren.

Bronnen:

http://www.pi-news.net/2012/07/kriminelle-asyl-schweiz-redet-klartext/#more-264261

http://www.blick.ch/news/schweiz/15-000-polizisten-zu-wenig-in-der-schweiz-id1954738.html

Interview: Patrik Berger

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Criminaliteit, Immigratie, Zwitserland. Bookmark de permalink .

5 reacties op Criminelen, asiel – Zwitserland spreekt duidelijke taal

 1. G.Deckzeijl zegt:

  Op de hoogte blijven? http://www.svp.ch
  Raus damit! http://tinyurl.com/7e5uqxf

  Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  Hier wordt duidelijk hoe funest de LINKSE indoctrinatie haar sporen heeft nagelaten. Alles moest maar kunnen en mogen, en helaas niet alleen in Nederland, maar door heel Europa zien we de desastreuze gevolgen van links en cultuurrelativistisch beleid. Hoe gaan we het tij keren? Ik zou het niet weten.

  Like

 3. G.Deckzeijl zegt:

  De tweede link doet ’t niet meer. Jammer. Was een poster van de Zwitserse SVP waarop witte schapen te zien waren die een zwart schaap, voorstellende een criminele buitenlander, over de grens wordt getrapt.

  Like

 4. E.J. Bron zegt:

  Dan bedoel je zeker weten deze:

  En ken je deze ook?:

  Like

 5. G.Deckzeijl zegt:

  Ausgezeichnet, Herr Bron, dass habe ich gesucht.!!! Herzlichen dank!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s