Wat is er mis met mensenrechten?

Op de website van Cheradenine Zakalwe, Islam versus Europe, is een heftige discussie ontstaan over de vraag of het concept “universele mensenrechten” van voordeel is in het verzet tegen verdere islamisering of juist een blok aan het been, om niet te zeggen contraproductief. Het debat wordt bijna geheel alleen gevoerd door Cheradenine Zakalwe en Enza Ferreri en heeft een dusdanig fundamenteel karakter dat men er echt voor moet gaan zitten. Inclusief de comments is het debat in omvang en argumenten nu al dusdanig gegroeid, dat het bijna ondoenlijk is geworden om een deel er van te vertalen. Daarmee zou men ook de discussie uit z’n verband trekken.

Het eerste artikel van Zakalwe had ik wel gelezen en omdat ik haar standpunten een beetje ken, met nadruk op een beetje, kon ik die tekst wel plaatsen, maar schonk er verder niet veel aandacht aan. Maar het volgende artikel met een nogal cynische, terloopse opmerking over de ICLA-conferentie maakte me wakker. Ik kon me gewoon niet voorstellen dat een islamkritische blogger, die heel scherp ziet waar de ontwikkeling naartoe gaat, zo neerbuigend zou willen doen over de “Declaratie van Brussel.” Gezien de inleiding van dat artikel (2) plaatst ze niet alleen kanttekeningen, maar wijst dit initiatief ronduit af als juist contraproductief tegenover wat het juist volgens z’n eigen doelstelling wil bereiken. En de scherpte waarmee ze het debat aanging, blijkt uit de typering; “de tragikomische Verklaring van Brussel.”

Zakalwe benoemt in het eerste artikel het volgende probleem:

1) De rechten zijn voor iedereen te vaag omschreven om zeker te zijn van hun effect in de echte wereld.

2) De rechten zijn in conflict met elkaar, dus iemand moet beslissen over hun relatieve gewicht.

3) De mensen die deze beslissingen nemen, zijn immuun voor democratische verantwoording.

Naar mijn mening heeft Zakalwe zeker argumenten, maar de vraag is of de Counterjihad beweging wel zonder het begrip “universele mensenrechten” kan? Volgens Enza Ferreri kunnen islamcritici niet zonder dit concept en is het juist wenselijk dat dit idee overeind gehouden wordt, dus ook door de “Verklaring van Brussel,” al was het alleen maar omdat anders moeilijk uit te leggen valt waarom men zich tegen de islam zou moeten verzetten. Loodrecht daarop staat een comment van iemand die zegt; we moeten af van de islam en als een autoritaire, niet-democratische overheid, of een dictatuur zelfs, dat kan leveren ga ik daarmee akkoord.

Ikzelf heb daar meer dan moeite mee en ben dan ook blij met het initiatief van de ICLA-conferentie. Zij hebben de moeite genomen om positief te formuleren wat er gedaan moet worden om de islamitische ideologie buiten de deur te houden of terug te dringen, namelijk, ons verzetten tegen de claims van de OIC en daarbij kan de “Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens” naar mijn mening niet worden gemist. Henrik R. Clausen vat de richting van de ICLA-conferentie op de volgende manier samen:

1) Op het hoogste politieke niveau (lees: OIC en zijn marionetten) is het tegengaan van de Verklaring van Caïro cruciaal.

2) Er zijn inderdaad problemen in de Mensenrechtenraads-verklaringen en -verdragen die we kennen, in het bijzonder dat sommige rechten ‘positieve rechten’ zijn, zoals het ‘Recht op Onderwijs “(Wie heeft de verplichting om die te leveren? Wie en hoe wordt dat betaald?), en het “recht om in een gezin te leven” (Wie is verplicht om dit te vervullen? Wat als dit leidt tot gedwongen huwelijken en ongewenste immigratie?). Meer aandacht zou er moeten zijn voor zogenaamde ‘negatieve rechten’ en hoe dat ons bevrijdt van toezicht door de staten (of religieuze wetten, wat dat betreft). Dat zou meer nuttig kunnen zijn.

Zakalwe vraagt in haar bijdragen om een einddoelstelling (endgame) en die kan volgens haar het concept mensenrechten niet leveren. Voor haar gaat het om Europa en hoe we in de “Botsing der Beschavingen” onze cultuur weten te bewaren. In principe heeft ze daarom geen boodschap aan vervolgde Kopten of onderdrukte vrouwen in Egypte. In het verlengde hiervan is haar verwijt dat de ICLA teveel is beïnvloed door het gedachtegoed van de Amerikaanse Counterjihad-beweging, terwijl de problemen in Europa wezenlijk anders en groter zijn. Weerwoord krijgt ze hier van Baron Bodissey in een comment op nr. 2, die uitlegt dat de ICLA-conferentie voor 99 % een Europees initiatief en door Europeanen georganiseerd is.

Tenslotte, hoe men tegen de argumenten van met name Zakalwe wil aankijken mag gelukkig iedereen zelf bepalen, maar dat ze deze discussie mogelijk maakt is haar verdienste en daarvoor heeft ze mijn waardering.

Bronnen:

1. http://islamversuseurope.blogspot.com.es/2012/06/perspectives-on-human-rights-within.html

2. http://islamversuseurope.blogspot.nl/2012/07/brussels-icla-conference-turkeys-call.html

3. http://islamversuseurope.blogspot.nl/2012/07/whats-wrong-with-human-rights.html

Extra een artikel van Enza Ferreri:

4. http://islamversuseurope.blogspot.nl/2012/07/peter-singer-and-immigration.html

Door:

vederso

(voor https://ejbron.wordpress.com/)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Mensenrechten. Bookmark de permalink .

33 reacties op Wat is er mis met mensenrechten?

 1. G.Deckzeijl zegt:

  Ik doe precies hetzelfde wat Goebbels deed met het herhalen van leugens, met dit verschil dat ik de FEITEN telkens zal herhalen, omdat niemand daar onderuit kan, auch al diese verdammte Teppichfressern NICHT.!!

  Like

 2. vederso zegt:

  @ hans van den mortel. Iemand die het zo kort kan formuleren wordt door mij gekoestert. Maar de discussie is toch niet zonder belang en dat mag wat mij betreft iedereen voor zichzelf uitzoeken.

  Like

 3. toetssteen zegt:

  @Vederso
  Je vroeg me op A7 iets zie ik. Nou heb ik weinig lust om er daar op in te gaan. Maar mijn antwoord past wel redelijk bij dit artikel.
  Blijkbaar zijn rechten nog slechts voorbehouden aan 1 soort Übermensch en wordt zulks willens en wetens gepropageerd. Een ieder die dat niet pikt, krijgt allerlei stempels opgedrukt, zelfs als het volkomen kolder is.
  Dat is dan ook de reden waarom flupmans zo met mij in zijn maag zit en hem vrijwel altijd smeert zodra hij mijn hoeven ziet. Want wat ik al schreef, wanneer ik in een andere tijdzone ben en dus opduik om zeven uur ’s morgens, krijgt deze borst ineens last van schrijfkramp.

  Ik moet een racist en een xenofoob zijn hè……Ach ja, hij bonkt alleen tegen de waarheid aan en die krijgt hij niet in zijn eigen dwaasheid geweven. Nou ja, behalve dan verongelijkt schelden dat hij me maar bij de Chinezen indeelt (en dat op een nogal lompe wijze verwoord). Terwijl hij weet dat er een scheut Egyptisch bloed bij is gemengd.
  Waarom ze trol laten doorzeuren? Alle goede artikelen kapot makend……. Tja, dat is een van de redenen waarom er flinke onenigheid is ontstaan en er momenteel vrijwel helemaal geen leiding mee is.
  In het kader van dit artikel blijvend: zo werkt het dus ook in het groot. Als je dit toestaat, zet je je zelf uiteindelijk buitenspel.
  Wat dan ook best weleens de opzet kan zijn van bepaalde mensen.

  Like

 4. vederso zegt:

  @ toestssteen. dat is toch bijna dramatisch als ik een vraag op A7 stel en er op ejbron antwoord op moet krijgen. Toets, ik vind heel jammer wat er op A7 gebeurt, wat moet ik zeggen? Laarmans maakt dus echt A7 kapot. NB. Je hebt als website een artikel van een gerenommeerde arabist, voor Frontpage Magazine dat heeft en er kan rond zijn tekst geen srerieus debat ontstaan vanwege één troll. Dat is armoe troef en ik ben begonnen met schelden. Laten we contact houden.

  Like

 5. @vederso: Ik zag dat ook gebeuren en ik vindt het ontzettend jammer dat de sfeer op A7 op die manier gewoon naar de kl*ten wordt geholpen door zo’n troll. Het hele doel van het artikel is gewoon teniet gedaan… Het lijkt de laatste tijd daar steeds erger te worden.

  Like

 6. vederso zegt:

  @ hans van den mortel om 20.17 uur. Van mijn kant was er geen spoor van ironie bij. Ik vind dus echt dat u het kort formuleert, maar ik vind ook dat we de discussie moeten blijven voeren. Onderschat niet hoe Zakalwe eigenlijk de knuppel in het hoenderhok gooit. Ik heb het nog braaf geformuleerd, maar lees het zelf.

  Like

 7. vederso zegt:

  @ Pieter Veenstra. Mee eens. Het is echt heel treurig en ik reageer op A7 alleen nog maar als het me werkelijk zeer interesseert, Maar het levert mij geen nieuwe gezichtspunten meer op en dat is voor een website dodelijk. Het werkelijke debat is er weg.

  Like

 8. Peter Rissing zegt:

  @ vederso 17 juli 2012 om 20:45
  Ik hou zelf er zelf ook van om het naadje van de kous te weten, en kon mij in eerste instantie in je opmerking vinden.
  Vooral omdat Hans van de Mortel spreekt van onze kennisbeschaving, dacht ik eerst dan moet je eerst die kennis opdoen om er een goed gefundeerd antwoord op te geven.
  Ik las de tekst van v.d. Mortel daarom nog een keer door, en kwam tot de visie dat hij eigenlijk een heel sterk punt heeft.
  Waarom zou je je verdiepen in wat er allemaal in de koran, de hadith, of de sharia staat ?
  Ik denk dat dit de heer Hans Jansen -hoezeer ik hem ook bewonder- aan het hart zal gaan, maar waarom zou je een studie maken van een verhaaltjes-cultuur, als die in essentie rot is.

  De geschriften van de islam geven -naast een hoop onduidelijke en mensvriendelijke teksten- ook richtlijnen die nu eenmaal niet passen in onze Westelijke cultuur.
  Die teksten worden door leidinggevende islamisten niet herroepen, die worden niet geïnterpreteerd als zijnde ‘niet meer van deze tijd’, de koran is onveranderlijk !
  Die teksten zijn voor eeuwig en altijd geldig, en wie daarover in discussie gaat stelt zich op gelijk niveau (via messenger-boy Mohammed) met Allah, en daarop staat de doodstraf.
  Zoek het maar op.
  Die teksten roepen op tot moord, discriminatie, slavernij, oorlog, marteling en veel zaken die de UDHR en onze grondwet verbieden, zeker over perioden van eeuwen gezien.
  Natuurlijk zijn er de MS (MainStream Media of MainStream Moslims (wat is het verschil ?)) die allemaal nuances aanbrengen.
  Daar kan dan weer discussie over ontstaat, echter de échte moslim zal het met mij eens over de interpretatie van de islamitische heilige geschriften.

  Daaruit blijkt klip en klaar dat de islam als kerndoel heeft op termijn onze cultuur te vernietigen en de wereld tot onderwerping aan Allah te brengen, waarbij mensenlevens weinig tot geen waarde hebben.
  Zeven we alle onduidelijke en mensvriendelijke teksten uit de koran, de hadith, en de sharia blijft er sterk stelsel van criminele en moorddadige geboden over.
  Dus waarom zou je je bezighouden met de ‘goede’ zaken uit de islam ?
  Het Nazisme valt toch ook niet te vergoelijken door te zeggen dat Hitler zulke mooie snelwegen aanlegde.
  Of dat het communisme zoveel communisten eten en zorg gaf uit de staatskas, zonder te letten op de miljoenen gruwelijke moorden die dat culturele systeem op zijn naam heeft staan.
  Dus opnieuw: Waarom zou je je bezighouden met de ‘goede’ zaken uit de islam, als die uiteindelijk ondergeschikt zijn aan de kern van die cultuur ?

  De islam heeft bewezen -naar onze Westerse begrippen gemeten- in essentie een moorddadige machts-wellustige en criminele organisatie te zijn, daar moeten we naar handelen.

  Bij twijfel “verwijs ik naar de koran”.

  Like

 9. lucky9 zegt:

  Laarsmans is = een fascist en een Trojaans paard met meerderde aliassen. Meer wil ik daar niet over kwijt. Dat ze op art.7 hun plan trekken. Een verblind tast je in het duister. Zo werkt fascisme nu eenmaal.

  Like

 10. lucky9 zegt:

  Een = eens.

  Like

 11. @vederso: Volgens mij is die neerwaartse spiraal op A7 ingegaan sinds de nieuwe lay-out… Het kan me tussen de oren zitten maar die indruk kreeg ik de laatste 3-4 maand (als lurker) steeds meer. Helaas, het is niet anders maar van tijd tot tijd kijk ik even en reageer soms op een artikel wat mij kan boeien/interesseren.

  Like

 12. Linsky zegt:

  Elk woord wat over die koran of sharia wordt gezegd is feitelijk verspilling.

  Dialoog en debat over een “Naar de wereld gerichte en tolerante moslimreligie”?!

  Ik heb al eerder gezegd dat ik zo langzamerhand echt strontziek, misselijk, overspannen en agressief te raken van al die obscene manipulatie, indoctrinatie en andere vormen van pressie door verraderlijke overheden, links schorem, smerige moslimknuffelaars etc… om ons op de meest arrogante wijze te willen dwingen die geperverteerde moslimgeesten te begrijpen!

  Door permanente conditionering en indoctrinatie middels de MSM worden we elke dag gehersenspoeld om de perverse, zieke, achterlijke, necrofile, mensonterende islamitische sharia doctrine te accepteren als verrijkende, culturele waarde en norm!

  Op heel subtiele wijze en heel wat minder subtiele wijze worden we gaar gestoofd om een ‘nieuwe cultuur en ethiek’ te aanvaarden, die rechtstreeks uit de donkere diepte van het universum of de duisterste gekrochten van de hel komen!

  Wij moeten echter helemaal niks en ons al zeker geen dialoog over rechtvaardiging van moslims en sharia laten opdringen. Nog fraaier is dat we wat dat betreft op alle islamitische fronten permanent voor een voldongen feit worden gesteld!

  Word godverdomme wakker…!!!
  Het is echt simpel.

  Moslims/Mohammedanen/islamieten hebben geen zelfstandig functionerend hersenvermogen! Zij leven letterlijk op basis van wat er in hun boekje staat geschreven door een waanzinnige, pedofiele verkrachter en massamoordenaar! Deze legitimeerde zijn eigen bestaan en bizarre daden aan een al eerder bedachte godheid, die Allah werd genoemd.

  Er komt geen diepgaand inzicht, noch persoonlijk geweten, norm, moraal of ethiek aan te pas. Het leven dient volgens hen alleen geleefd te worden zoals beschreven in hun gezaghebbende koran. Waarbij het evident is dat op basis daarvan het collectieve en individuele menselijke inzicht, intellect, emotie, persoonlijk geweten, norm, moraal of ethiek van geen enkele waarde is!

  Daar komt bij dat voor dialoog, debat en conversatie minimaal bilaterale wisselwerking is vereist. Als er geen redelijke respons is, hebben we een monoloog. De ‘vredelievenden’ zijn echter dermate verstard in hun denkwereld, dat er geen enkele ruimte is voor een andere gedachte, laat staan de flexibiliteit om die te overdenken! Een reden waarom ik ook nooit met aardwormen in gesprek ga!

  Niet-moslims hebben volgens hun sharia/koran opvattingen enkel recht van leven als slaaf, (dhimmi) onder heerschappij van de moslims natuurlijk, of moeten gewoonweg worden gedood! Wat is daar moeilijk aan?

  UIt; https://ejbron.wordpress.com/2012/05/05/t-is-simpel/

  Like

 13. vederso zegt:

  @ Peter Rissing. Naar mijn mening is het heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in NL en Europa weten wat er letterlijk in de koran en de hadith staat en wat daarom de doelstelling van de OIC is. Het één kan niet los worden gezien van het ander. Om ons te kunnen verweren tegenover de onderdrukkende islam moeten we weten wat er in dat zogenaamde heilige boek staat. Bij abstracte verwijzingen als “onderdrukkend” wordt men door Haitham Al-Haddad in een discussie ingemaakt, zoals Kustaw Bessems in de Balie heeft moeten ervaren. Eigenlijk wisten ze niet waar ze het over hadden. Ik hoop daarom ook dat ze nooit nog zo arrogant zullen zijn om in een derkelijke diskussie op te treden.
  De kilometers tekst in de islam is voor niemand te verstouwen, laat staan de uitleg en context. Maar dat kan de doorsnee moslim ook niet! Misschien is een globaal overzicht van een vrouwonvriendelijke, homofobe en fascische ideologie voldoende. Laten we beginnen onze politici dat uit te leggen.

  Like

 14. lucky9 zegt:

  Het zal hem allicht verbazen maar ik ben het in deze 100 % eens met Linsky.

  Like

 15. lucky9 zegt:

  Een met Vederso ook! De ogen van onze politici moeten open gebroken worden.

  Like

 16. vederso zegt:

  @ lucky9. lees ook het vorige atikel op de site Brussel versus Istanboel. Ook dat zou iedereen tot zich moeten laten doordringen.

  Like

 17. toetssteen zegt:

  @Vederso
  Ik heb geholpen A7 te scheppen, beter gezegd ik was een van de initiatiefnemers. Vraag me niet wat het nu is, want ik weet er het antwoord niet op. Ik ben na het plaatsen van een artikel van Trias (nota bene) eruit geschopt. De reden was nog mistiger dan de Londense smog.
  Ik had me voorgenomen de boel te mijden, maar er zijn zo veel goed willende mensen dat ik toch maar terug ben gekeerd.
  Opgeven zou immers betekenen overgeven aan zo’n projectiel als flupmans.
  Dat artikel van Jansen was een juweel; maar dat zal zonder mankeren het onaangename deel van de boodschap zijn geweest. Vandaar dat flupmans niet reageert op het artikel maar op zijn eigen vooringenomenheid.

  Like

 18. Peter Rissing zegt:

  @ vederso 17 juli 2012 om 23:23
  Ja en nee.
  Het is van belang te weten wat er in de koran e.d. maar vooral de sharia sharia staat.
  Een kleine greep uit de meest erkende samenvatting van de Sharia:
  Reliance of the Traveller: page 583
  The following are not subject to retaliation: . . . I
  . . .
  (2) A Muslim for killing a non-Muslim
  (3) Jewish or Christian subjects of the Islamic state for killing an apostate from Islam
  (4) A father or mother (or their fathers or mothers) for killing your offspring, or offsprings of offspring.
  Vrij vertaald,
  navolgenden zullen zijn vrijgesteld van bestraffing bji moord:
  (2) Een moslim voor het doden van een niet-moslim
  (3) Joodse of christelijke onderdanen van een islamitisch land, voor het doden van een afvallige.
  (4) Een vader of moeder ( of hun ouders ) voor het doden van hun kinderen of kleinkinderen

  M.a.w. het vermoorden door een moslim van een niet-moslim, is in de islam toegestaan !
  Ik laat mij niet verleiden door in te gaan onder welke omstandigheden, maar die zijn veel meer dan uit noodweer.
  Joden en christenen mogen uiteraard geen moslim doden, maar weer wel een afvallige ( of atheïst, zoals ik ben ) ( over discriminatie gesproken ).
  Ouders en grootouders mogen straffeloos hun kinderen doden als zij daar een reden voor zie.

  Nu dit.
  Heeft het dan nog nut om op de verdere details van alles wat in ‘de heilige islamitische geschriften’ staat uit te pluizen ?
  Volgens mij zijn deze regeltjes uit de sharia afdoende om die hele islamitische organisatie te verbieden.
  Eén vingerafdruk op een moordwapen is ook afdoende om iemand tot moordenaar te veroordelen, en voor zijn leven op te sluiten.

  OK, ik weet dit omdat ik de ‘Reliance of the Traveller’ zover ik kon heb door gespit.
  Wat we dus volgens mij nodig hebben is een korte samenvatting van alle ellende die in de islamitische boeken staat.
  Dat moet volgen mij op één A4-tje kunnen, en dat kan aan iedereen overhandigd worden die niet weet welk gevaar er in de islam schuilt.
  Dan hebben we veel minder discussie, en kunnen we de islam ‘aan het kruis nagelen’ en het land uitzetten.

  Like

 19. vederso zegt:

  @ toetssteen, Dat artikel was inderdaad een juweel. Daar hebben heel veel mensen moeite voor gedaan, allereerst natuurlijk Hans jansen zelf. Maar daar komt een nitwit op A7 tussendoor banjeren en maakt de draad kapot. Ik word daar heel erg ***** van. Dus ik zal me op A7
  beperken tot schelden jegens Laarmans, Een ander positiverend voorstel?

  Like

 20. Piet Klont zegt:

  Aangaande A7: Het is TWN (Ton Nijhof) zelf die er een potje van maakt indien hij Aarsmans z’n gang laat gaan.
  Er is veel meer gebeurd daar, laten we Aarsmans nu niet de eer gunnen dat hij(!) tot zoiets in staat zou zijn!!

  @Vederso: Kijk even bij de laatste cartoon, fris je van op!
  😀

  Like

 21. toetssteen zegt:

  @Piet
  Het probleem was en is dat Ton ook al met de opzet niet voor rede vatbaar is. Hij snapt niet dat de taak van de designer een andere is dan die van de moderator. En blijkbaar heeft die nuance nooit tot enig inzicht geleid.
  Jij en ik komen nog uit een degelijk Joost nest, nou dat was mouwen omhoog en erin. Een zak als flupmans was gereduceerd tot een vloermat. Een keertje Tuur en dan hing ie in de wilgen.
  Doet men nu? Vluchten.
  Ja hoor dat gaat werken. Trolletje helemaal happy.

  Sorry EJ, maar ik zie ook jouw artikelen verknoeid worden. Negeren???? Tja dan lijkt het toch dat trol een punt heeft…..

  Like

 22. E.J. Bron zegt:

  @toets

  Als die neofascist Laarmans/Fulco dat nog even volhoudt, gaat er een mail naar Ton en dan denk ik er over om wellicht op A7 te stoppen… Ik heb per slot van rekening werk zat hier op de site.

  Like

 23. G.Deckzeijl zegt:

  Had je allang moeten doen, EJ..!!! Scheelt een berg stress

  Like

 24. Linsky zegt:

  Ik begrijp niet eens hoe iemand het in z’n bolle hoofd haalt met een figuur als fulco/laarmans in discussie te gaan.
  Ik heb daar ook een tijdje gezeten op A-7 maar negeerde die kwal in ’t algemeen volkomen.

  Wie gaat er nu in dialoog met dat soort verraderlijke aardwormen? 😦
  Overigens heeft het volgens mij alles te maken met wie daar aan de knopjes zit.
  Langzaam aan wordt elke reaguurder/schrijver zo’n beetje weg gezet als ‘gevaarlijk’ en niet passend in het bestel, etc…!

  Ze mogen blij zijn dat ik niet haatdragend ben, de reden waarom geen boekje open doe over mijn persoonlijke ervaringen (met bewijs)! 😦

  Like

 25. peter zegt:

  Ik ben maar een heel simpel mens en dus zie ik dat een organisatie die anderen rechten of plichten toe kent dat doet vanuit een boven die anderen staande machtspositie.
  Als die machtspositie nier erkend wordt door die anderen dan is het dus niets waard, dus dan kan die organisatie op een bietenberg gaan zitten.
  Die machtspositie afdwingen is niet te accepteren !
  Simpel he ??

  Nu alleen dat niet accepteren nog leren !

  Dat is wat minder simpel !

  Like

 26. Piet Klont zegt:

  @Linsky:
  Ik ben enorm haatdragend maar ook enorm vergevingsgezindt! 🙂 😀

  Like

 27. Linsky zegt:

  Piet,
  Vergeving is alleen van toepassing en van nutte, als er werkelijk spijt is….maar dat is nooit ergens uit gebleken. Dezelfde fouten worden dus nu nog steeds opnieuw gemaakt kennelijk!

  Like

 28. Pingback: De onaangename vragen van Cheradenine Zakalwe | E.J. Bron

 29. Wachteres zegt:

  Als Fulco Laarmans op A7 steeds weer de gelegenheid krijgt een discussie te verstieren en de mogelijkheid om alles en iedereen te richten op zijn nietszeggende en alleen maar stokende opmerkingen, dan is daar een reden voor. Welke? Naar mijn mening:

  “Geld dat stom is, maakt recht wat krom is”.

  En dan nog iets, ik begrijp niet dat de vaste reaguurders van A7 dit nemen. Ik was daar allang verdwenen.

  Like

 30. Enza Ferreri zegt:

  After the very long discussion I had on Islam versus Europe, I went on and continued that discussion on my new blog, http://www.enzaferreri.blogspot.com/, where I explore in detail human rights, Islam, immigration, persecution of Christians, and many other subjects.

  Like

 31. Mensenrechten zijn de laatste tijd en misschien al wel jaren eigenlijk moslimrechten, niets meer en niets minder. Mensenrechtenorganisaties kruipen die tapijthappers stuk voor stuk in de reet maar over de christenen die verschrikkelijk vervolgd worden door die tapijthappers, daar zul je ze nimmer meer over horen. Huichelaars!

  Like

 32. cor stoker zegt:

  Geef een stoorzender GEEN podium, dus negeer letterlijk ALLES wat deze plaatst, reageert of insinueert en echt het vacuüm waarin deze zender dan terecht komt is namelijk oorverdovende stilte, voor een echte discussie heb je namelijk aan beide kanten een open instelling nodig om argumenten te wegen en te bestrijden maar ook en vooral te luisteren.

  Stoorzenders willen maar één ding, de discussie kapot maken en dan ineens is de discussie een non discussie geworden en is men alleen bezig met elkaar te bestrijden en raakt alles gefrustreerd, draad kapot, discussie weg !!

  Gewoon negeren, beschouwen als een hinderlijke mug die zoemt, maar wegens bloedgebrek vanzelf verdwijnt

  Like

 33. Lucky9 zegt:

  Akkoord Cor!
  Maar je vergeet een ding. Dat is dat muskieten de slaapziekte verspreiden. Voor iemand het beseft is hij of zij besmet. Ben je goed bezig geweest met te negeren? Ik dacht van niet!
  Ik ben zelf van meer dan voldoende poco-blogs en forums geband om te weten waarover ik spreek.
  Onderschat uw vijand nooit! Fascisten blijven fascisten. Ook in cyberspace en desnoods tot in het graf.
  Een druppel Polonium-210 is voldoende om een hele site naar de verdoemenis te helpen. Iemand met een islamofiele druppelteller toelaten is gewoon waanzinnig naïef.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s