Blanke supporters en zwarte voetballers

(Door: Prometheus)

Een tijd geleden verscheen er op de webstek van het Vlaams Belang een beknopt artikel over de exponentiële toename van Afrikaanse spelers in het “Belgische” voetbal. (1) Dit gegeven is reeds langer een realiteit die sluipenderwijs plaatsvindt en niet enkel in het voetbal. Enkele dagen geleden berichtten de Belgische kranten (1) dat er voor het eerst meer buitenlanders dan Belgen in de eerste klasse van het voetbal speelden.

Tijd dus om deze vaststelling aan een kleine analyse te onderwerpen en te duiden.  Ik wil bij deze slechts enkele bedenkingen maken en vragen opwerpen over voetbal en de oorzaken van de verkleuring van het voetbal en andere populaire sporten de laatste decennia.

Europees voetbal of de Africa Cup?

De import van Afrikaanse spelers in het Europese voetbal is, net zoals de constante instroom van “asielzoekers en migranten”, een symptoom, een middel tot een bewuste maatschappelijke transformatie waarbij de vorm (bv. voetbal) behouden blijft maar de inhoud (de spelers) doelbewust geleidelijk aan wordt gewijzigd, zodat het voor het publiek ogenschijnlijk hetzelfde blijft. Vergelijkbaar met het politiek stelsel van de representatieve democratie waarbij u de politieke kleurtjes en poppetjes mag kiezen (de vorm), maar niet het beleid bepalen (de inhoud).

Net als elk ander privébedrijf neemt de werkgever (de voetbalclub) goedkopere of betere werknemers aan als hiervoor de mogelijkheid zich aandient. Het liberalisme als pleitbezorger van het vrije ondernemen is ontegenzeggelijk de grote voorstander van een dergelijke vrije dienstverlening in Europa. (Richtlijn vrije dienstverlening in Europa – Bolkestein) en dus ook van het vrije verkeer van personen. Diverse bedrijven (transport- en vleessector) ontsloegen inheemse dure werknemers om deze te vervangen door goedkopere loonslaven uit de voormalige Afrikaanse en Oostbloklanden, dit om te voldoen aan de heilige wet van het kapitalisme: de winst maximalisatie. En zo vervangen ook voetbalclubs hun minderwaardige inheemse spelers door goedkopere en beter presterende geïmporteerde Afrikaanse spelers. De beste resultaten halen en winst maken doet een club namelijk met de beste spelers en deze hoeven niet representatief te zijn voor de kleur van de stad of van het land. Om Mao te citeren: “de kleur van de katdoet er niet toe, als hij maar muizen vangt.”De vraag is echter of de voetbalclub, die in “naam” een stad of land verondersteld wordt te vertegenwoordigen op sportief vlak, hiervoor werkelijk representatief is als haar spelers geen enkele band hebben met de betreffende stad respectievelijk het desbetreffende land?

De consequentie van deze liberale filosofie is voor het lokale sociale en economische leven echter desastreus: ontwrichting van de arbeidsmarkt (op Europese schaal), afbraak van de werknemersrechten, economische en sociale dumping, onderwerping van de sociale zekerheid aan de mondiale marktwetten.

Dit is slechts de liberale insteek van het verhaal, want er zit tevens een cultureel marxistisch aspect aan deze verkleuring van Europa. Liberalisme en marxisme (lees socialisme) zijn partners in crime. Openbaar lijken ze water en vuur en bestrijden ze elkaar, echter achter de schermen zijn ze complementair. (Net zoals het politieke circus in de VS waar democraten en republikeinen enkel theater opvoeren om het volk de illusie van een keuze te geven, terwijl zij in werkelijkheid dezelfde agenda hanteren.) Echter zowel liberalisme als marxisme hebben een gemeenschappelijke aartsvijand: het Nationalisme.

Als de liberale “open samenleving” (K. Popper) (2) een verrijking is in keuze van goedkope werknemers voor het liberale grootkapitaal, dan is deze open samenleving, een grenzeloos Europa met een grenzeloze immigratie, voor links een stevige opstap naar de egalisering van rassen (en klassen) tot de creatie van de “universele mokkamens”. (3) Hetgeen als doel heeft elke vorm van lokale (blanke) identiteit, historie, cultuur en nationalisme te vernietigen. De “universele mokkamens” dus, want als iedereen mokkamens is, dan is racisme toch voltooid verleden tijd? In werkelijkheid is de multiculturele dictatuur onder haar mantel van verdraagzaamheid en antiracisme een niets ontziende genocidale genetische moordmachine, niet enkel van het blanke ras, maar van alle rassen, alle culturen en alle identiteiten. De universele mens is niets anders dan een smakeloze, identiteitsloze, hersenloze, consumenterende eenheidsworst.

“The man of the future will be of mixed race. Today’s races and classes will gradually disappear owing to the vanishing of space, time, and prejudice. The EurasianNegroid race of the future, similar in its appearance to the Ancient Egyptians, will replace the diversity of peoples with a diversity of individuals.”

– Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi (3)

Toch is ook het liberale grootkapitaal voorstander van deze linkse ideologie van egalisering of meerbepaald: standaardisering. Daarvoor moet men leren denken zoals de industrie: In termen van gestandaardiseerde industrieel vervaardigde producten voor een doelgroep van gestandaardiseerde universele massamensen. Want hoewel het liberalisme graag (s)preekt over de rechten van het individu en andere mensenrechten, is haar doel het creëren van een universeel individu, ontdaan van elke gemeenschappelijke, familiale, culturele, raciale, religieuze, historische, ecologische verankering en dit om de bestaande homogene samenleving te vernietigen en te vervangen door een ander menstype. Want een ontheemd en gedesoriënteerd individu is makkelijker te manipuleren en te vernietigen. Dit weerloze individu staat machteloos tegenover een georganiseerde staat, een georganiseerde religie, een georganiseerde multinational (4) en de georganiseerde misdaad, waarbij die laatste in feite een overkoepelende term is voor de drie voorgenoemde organisaties.

The mass man – Film by NX SCHELL

 

Media en voetbal

De verkleuring van het voetbal is slechts één symptoom van een maatschappij in transitie. Hierbij zijn media een excellent werktuig om de geesten van het volk te bewerken.

Om de blanke inheemse bevolking van Europa te laten wennen aan de multiraciale maakbare maatschappij en bijgevolg aan de genetische en demografische genocide d.m.v. aanhoudende immigratie die er op haar gepleegd wordt door de EU, gebruikt men massamedia in diverse vormen.

Tekenfilms, soaps, komische reeksen, detective series, magazines, kranten en reclame worden gehanteerd om het “maakbare pluralistische multi-etnische maatschappijbeeld” te projecteren op de autochtone bevolking. Bijvoorbeeld door homo- of interraciale relaties te introduceren in soaps of populaire tv reeksen. En dit is effectief, omdat men tijdens het consumeren van dit entertainment vaak minder alert is op subtiele politieke boodschappen die gedrags- en mentaliteitswijzigingen beogen, het is immers geen uitzending van politieke partijen. Ook al lijkt het entertainment onschuldig en ontspannend, er zit vaak een politieke (en commerciële) onderbewuste boodschap in verweven, want niets is vrijblijvend en onschuldig. En juist omdat entertainment niet wordt gepresenteerd als een politieke boodschap, is de effectiviteit van de boodschap een stuk groter, aangezien de onderbewuste boodschap zich in het onderbewustzijn zal nestelen. Ook de verkleuring van de lokale voetbalclub kan men beschouwen als een methode om de blanke inheemse volksmens de ideologie van de multiraciale maatschappij op te dringen. Zien is aanvaarden, vooral als de “helden” op tv of op het voetbalveld verschijnen.

Voetbal, wat stelt het voor?

Men moet zichzelf als voetbalfan afvragen wat die voetbalclub voor hem of haar betekent. In welke mate is de geliefde voetbalclub meer dan een vertegenwoordiging van “emoties”? Of anders gesteld, is de voetbalclub een afspiegeling van de volksziel van een stad of land? Wat stelt een voetbalclub voor? Een al dan niet commerciële vereniging waar elf volwassen mannen tegen een bal trappen? Wat betekent de club voor een fan? Is het zijn Ersatz familie? Een tribaal primitief oerinstinct om op te gaan in een groepspsychose? En tenslotte: is zijn geliefde elftal, dat voor ¾  bestaat uit importspelers, representatief voor zijn stad of land? (5)

Men kan zich tevens afvragen wat de meerwaarde van voetbal is voor de maatschappij.

Voetbal als emotionele katalysator? Een kanalisering van de opgebouwde opgekropte frustratie en stress van een week op de werkvloer? Sociale cohesie? De teamspirit van dorp “A” tegen stad “B”? Voor de kleuren van de club? De kleuren van de club? Wat moet dat betekenen?

 

Beschilderde Afrikanen
Beschilderde voetbalsupporters

En ten koste van wat? Hoeveel mogen de maatschappelijke kosten bedragen, die een voetbalclub veroorzaakt wegens het asociaal kuddegedrag als hooliganisme en vandalisme van haar aanhang, als de club weer eens verloren heeft? (schade / verzekeringen, zondagvergoedingen voor politie)

Zou een samenleving het accepteren wanneer de werknemers van een privébedrijf (bv. een fabriek) na de bekendmaking van tegenvallende kwartaalcijfers de straat opgaan en rellen veroorzaken, straatmeubilair en privébezittingen van derden vernielen? Nee, het lijkt weinig waarschijnlijk. Vraag is waarom de gemeenschap dan het asociaal gedrag zou moeten tolereren van “voetballiefhebbers”?  Vraag blijft: wat is de maatschappelijke bijdrage van overbetaalde voetballers aan een cultuur? Kortom: is voetbal een bijdrage tot de wetenschap? Tot verheffing van de mens? Tot wereldvrede? Nee, niet echt. Sterker nog: Echt niet!

Voetbal is slechts een “geciviliseerde” moderne vorm van brood en spelen voor de massamens en net zoals de Romeinse gladiatoren in Circus Maximus heeft de hedendaagse plebejer (6) ook nu zijn “helden” nodig.

Celebrity Culture – Film by NX SCHELL

 

Rome staat in brand, maar ach, wat geeft het? Vanavond vechten de gladiatoren in het circus!

De wereld staat in brand, maar ach, wat geeft het? Vanavond is er voetbal op tv!

Of is het tijd dat de ontwikkelde en geciviliseerde mens en vooral de volkse voetbalfan wakker wordt en kritisch gaat kijken naar het balspelletje?

1. Te veel buitenlanders:

http://www.vlaamsbelang.org/nieuws/9186/  & http://www.nieuwsblad.be/sportwereld/cnt/DMF20120724_144

2.  Karl Popper:

http://nl.wikipedia.org/wiki/De_open_samenleving_en_haar_vijanden

3. The cosmic race:

http://en.wikipedia.org/wiki/La_Raza_C%C3%B3smica

Coudenhove-Kalergi:

http://en.wikipedia.org/wiki/Count_Richard_Nikolaus_von_Coudenhove-Kalergi

4. The Corporation: http://www.thecorporation.com/index.cfm

Film: http://www.youtube.com/watch?v=Pin8fbdGV9Y&feature=related

5. Anti White Media on multiracial football: http://www.antiwhitemedia.com/2011/07/white-countries-and-only-white.html

6. Plebejer: http://nl.wikipedia.org/wiki/Plebejer

Extra: Over voetbalfans en voetbalspelers

“While the pros are polite to supporters, they think them fools,” wrote Rick Gekoski in his excellent book on Coventry’s 1997-98 season, A Fan Behind The Scenes In The Premiership. “I was reminded of a conversation I’d had with John Salako. ‘Fans,’ he said, ‘most of them are sad. They think the game is more important than it is, it says something about the miserable kind of lives they must lead. They get things out of proportion.’

“Another player, who did not wish to be named, said: ‘Fans? Come on. Players hate fans.'”

I know one agent who tells his players, who mostly play in the lower leagues, to kiss the badge when they first score for their new club. “Most fans buy it every single time,” he chuckles.

http://www.guardian.co.uk/football/2005/sep/02/sport.blueprintforabetterfootball

Door:

Prometheus

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Linkse Kerk, Multiculti, Nationalisme, New World Order. Bookmark de permalink .

6 reacties op Blanke supporters en zwarte voetballers

 1. lucky9 zegt:

  Het meest afschuwelijke misbruik om het “maakbare pluralistische multi-etnische maatschappijbeeld” te projecteren op de autochtone bevolking gebeurt bij de tv-uitzendingen voor kleuters en andere jongeren.

  Hier zijn de media het fascistische werktuig om de geesten van het volk te bewerken want met prestaties of liberale filosofie hebben deze programma’s niets te maken. De bedoeling om in het geniep en sluiks verkleuring op het netvlies te branden ligt er vingers dik boven op.

  Het aandeel van zwarte kinderen of bruine kinderen met kroeshaar dat er nadrukkelijk in beeld gebracht wordt is buiten elke verhouding met hun echte aandeel in de bevolking. Deze positieve discriminatie is gewoon een vorm van puur racisme. De slachtoffertjes van deze indoctrinatie zijn bovendien onschuldige kinderen. Dit zijn praktijken die zonder meer alleen thuishoren in een totalitaire staat.

  Deze fascistische want opgedrongen propaganda en perverse hersenspoeling wordt bovendien in vele Europese landen en zeker in België en Groot Brittannië gefinancierd door de belastingbetaler.

  De Europese Commissie betaalt de openbare omroep VRT en de BBC om reportages over de EU te maken. Rechtstreeks of via een omweg: de regimezenders worden steeds met door elke burger betaalde btw of andere belastinggelden gefinancierd.

  Like

 2. Prometheus zegt:

  Ter illustratie: Reclame voor interraciale relaties en blanke genetische genocide  Like

 3. Ko Lumbus zegt:

  @E.J. Bron
  Ook goed voor de voorpagina, heer Bron, het bericht in onderstaande link. 😦

  @ Prometheus
  Over sport en dhimmitude gesproken:
  ‘Het Amerikaanse dames beachvolleybalteam trekt zich niks aan van nieuwe Olympische kledingregels. De meiden verschijnen gewoon in bikini. De nieuw mogelijkheid om shorts en t-shirts te dragen (uit respect voor sommige godsdiensten) werd door de meiden weggestemd.’

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/12646407/__Volleybalsters_toch_in_bikini__.html

  Like

 4. Seculiere zegt:

  Telkens als ze mij vragen als Turkije tegen Belgie speelt vragen ze mij voor wie supporter je? Dan zeg ik Turkije want ik ben niet voor Noord Afrika…..dan kijken ze mij zo raar aan over wa heeft diene het.

  De Belgen vragen zich af hoe het komt waarom ze zo’n slecht niveau halen en nooit de WK halen,wel ik zou beginnen met de eigen jeugd de kans te geven in plaats van de import Afrikanen die zelfs geen Nederlands spreken en nog onlangs met een brommerke de autosnelweg kwam oprijden…

  Like

 5. Ko Lumbus zegt:

  Dat het ‘doel’ van het liberalisme is ‘het creëren van een universeel individu, ontdaan van elke gemeenschappelijke, familiale, culturele, raciale, religieuze, historische, ecologische verankering en dit om de bestaande homogene samenleving te vernietigen en te vervangen door een ander menstype’ waag ik te betwijfelen. E.e.a. lijkt me eerder een gevolg van het nastreven van een socialistische multiculturele heilstaat.

  Like

 6. Jarre zegt:

  Ik krijg bij het lezen van dit artikel een erg onbehaagelijk gevoel. Mooi geformuleerd, goede verwijzingen naar bronnen, duidelijke voorbeelden van TV en voetbal enz. Maar naar mijn mening is het een smerig intelligent geformuleerd vilein racistisch verhaal.
  En als ik ergens pislink van wordt is het racisme. Voor de tweede wereldoorlog was een tante van mij al getrouwd met een neger. Die werd overigens door onze Duitse buren samen met een hoop andere mensen in een boerenschuur opgesloten en levend verbrand. Wellicht een goede oplossing van Mortel?
  De nakomelingen van dit huwelijk zijn wat donkerder dan de gemiddelde Nederlanders, maar zijn in alle opzichten gewoon Henk en Ingrid. Overigens is Geert Wilders ook een voorbeeld van een Nederlander van gemengde afkomst die Nederlandser is dan bijvoorbeeld de ongetwijfeld raszuivere landverrader Ubermensch Peggold.
  Het is gotverdegotver al moeilijk genoeg om de islamisering af te stoppen en zomogelijk te elimineren. Het meest krachtdadige wapen dat wij hebben is de in onze cultuur ingebakken vrijheid van het individu. De bedreiging is niet het toevallige kleurtje van een individu, maar de vraag waar zo iemand voor staat. Voor de verlichting of voor de ellende van een moordlustige ideologie verpakt in een godsdienst.
  Het verschil tussen van Mortel en een salafist is niente nada noppes nothing.
  Nederlanders kunnen trots zijn op hun land. Een van de redenen om trots te zijn is dat altijd is gekeken naar het aandeel dat geleverd werd aan de versterking van ons land. door een individu En dat is nog steeds zo. En laten we dat vooral zo houden. Zum kotzen om naar een kleurtje te kijken.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s