Linkse terreur en terreurverering: De bejubelde genociden van de socialisten en communisten

(Door: Marc Doll/Michael Mannheimer)

Na de islam zijn de communisten de ergste massamoordenaars uit de geschiedenis. Dat kan een van de redenen zijn waarom de linksen met de islam samenwerken.

Ontelbare linksen, die nu in leidende posities onze samenleving beïnvloeden, lieten de afgelopen decennia openlijk hun sympathie en ondersteuning voor socialistische massamoordenaars blijken. Hun misdaden speelden daarbij geen rol, zelfs miljoenen slachtoffers werden in het gunstigste geval als zijdelingse schade, vaak zelfs als te elimineren vijand gerechtvaardigd. Voor de linksen speelde en speelt het alleen maar een rol welke ideologie men aanhangt. Als het de eigen is, wordt men ondersteund en handelt men “rechtvaardig”, om het even hoe kwaadaardig en bedorven dit handelen ook is.

Precies deze denkwijze, die een vast onderdeel uitmaakt van veel linksen, is de reden voor de massamoorden van de 20e eeuw en de repressie tegenover andersdenkenden in de 21e eeuw. Dit artikel somt een aantal grote voorbeelden van de politieke linksen van toen en nu op. Al deze massamoordenaars hebben slechts datgene in de praktijk omgezet wat het socialisme eist en ter implementatie en behoud ook dringend nodig heeft: Massamoord, marteling, terreur, heropvoeding en vrijheidsberoving in alle vormen. Nog nooit heeft het socialisme (anders) gefunctioneerd en zal dit ook nooit doen.

Jozef Stalin: 23 miljoen doden

Jozef Stalin, genaamd “De Leider”, was een van de brutaalste linkse massamoordenaars uit de geschiedenis. Door middel van terreur, executies en de systematische uitroeiing van complete gebieden (alleen al in 1932 liet hij 7 miljoen Oekraïners door de hongerdood uitroeien) stabiliseerde hij de USSR. Daarbij zette hij consequent de voorschriften van Lenin om en is daarom geen verbastering van het leninisme. De totalitaire alleenheerschappij van de partij, de invoering van de systematische terreur, de vervolging van andersdenkenden en zelfs het systeem van de strafkampen en van de terroristisch tegen de eigen bevolking optredende geheime politie gaan terug tot Lenin. Stalin breidde de vervolging van zogenaamde “volksvijanden” uit naar het eigen partijapparaat om concurrenten te elimineren. Het toaal aantal slachtoffers van Stalin kan slechts grof geschat worden, maar het moeten tientallen miljoenen zijn. Stalin werd en wordt nog altijd door veel linksen vereerd.

Vladimir Lenin: 13 miljoen doden

Vladimir Iljitsj Lenin, genaamd “De Leider”, was verantwoordelijk voor de dood van ongeveer 13 miljoen mensen, door socialistische terreur. Hij vaardigde veel aanwijzingen en voorschriften uit hoe men tegen een politieke vijand de politieke macht verovert en deze houdt. Deze zijn compleet immoreel en draaien uit op ongelimiteerde terreur en de inzet van geweld om een dictatuur van het proletariaat op te richten. Het centrale instrument hierbij is de partij, die functioneert als een strak georganiseerde, gedisciplineerde strijdgroep. Omdat deze partij de opdracht heeft om communistische doelen door te drukken, komt haar ook de leidende rol in de samenleving toe. Lenin werd en wordt nog steeds door veel linksen vereerd. Hier een korte, 2 minuten durende video over Lenin.

Leon Trotski: 9 miljoen doden

Lev Davidovitsj Bronstein (1879 – 1940), genaamd Trotski, bleek tijdens de Russische burgeroorlog een meedogenloze massamoordenaar en oorlogsmisdadiger te zijn. Hij was Minister van Defensie onder Stalin, door wie hij later om redenen van concurrentie werd vermoord. Trotski staat voor de zogenaamde Vierde Internationale (in tegenstelling tot de Derde Internationale van Stalin), die echter niet verschilt van het stalinisme, maar alleen de bureaucratisering bekritiseerde, niet de terreurheerschappij. Trotski´s staat zou eveneens gebaseerd zin op terreur en geweld. Zo wilde hij de “militarisering van de arbeid”, wat betekende, dat te laat komen op het werk met de doodstraf bestraft zou moeten worden en hij voegde er aan toe: “Natuurlijk mag er in het socialisme ook op stakers geschoten worden”. Hij nationaliseerde de vakbonden en vormde hen om tot uitvoerders van zijn eigen zieke ideeën. Trotski werd en wordt door veel linksen vereerd. Zijn aanhangers noemen zichzelf Trotskisten en er bestaan tegenwoordig nog meer dan een tiental overkoepelende Trotskistische organisaties, die de socialistische wereldrevolutie tot doel hebben.

Adolf Hitler:17 miljoen doden

Nationaal-socialist Adolf Hitler, genaamd “De Leider” (zo werden ook Lenin, Stalin en Kim Il-Sung genoemd), had zijn ideeën naar eigen zeggen van Karl Marx, de oprichter van het socialisme, en betreurde het de “slag tegen rechts” (adel en rijke burgers) niet gevoerd te hebben. Goebbels noemde hem “de betere Lenin” en inderdaad organiseerde hij zijn staat naar Lenin´s voorschriften, inclusief de socialistische terreur tegen andersdenkenden. De NSDAP heette in de begintijd DAP (Duitse Arbeiders Partij) en begon als zuivere linkse beweging. Pas toen dit geen succes bleek te hebben, gaven de nazi´s zichzelf een nationaal verfje en vervingen het concept van de klassenheerschappij door de rassenheerschappij. Daardoor veroorzaakten ze vleugelstrijd binnen de socialistische linksen met de communisten, op grond waarvan na de oorlog Hitler en zijn nationale socialisten naar de vrijgekomen rechterkant gingen, hoewel de systemen bijna haarfijn op elkaar leken. Hitler werd destijds door veel linksen vereerd (veel mensen van de SPD en de KPD maakten de overstap). Tegenwoordig beperkt de verering zich tot de nationale socialisten binnen het linkse spectrum.

Mao Tse-toeng: 72 miljoen doden

Mao Zedong, genaamd “De Leider”, is de grootste massamoordenaar uit de geschiedenis. Door systematische marteling, wreedheid, hongersnood en moord van de Chinese boeren overtreft het aantal slachtoffers alles tot nu toe. Alleen al tussen de jaren 1958-1962 werden er ongeveer 45 miljoen boeren vermoord en uitgehongerd, een derde deel van alle huizen in China werd vernietigd. Arbeidskampen eisten nog meer slachtoffers. Het Maoïsme past de voorschriften van Lenin slechts aan de Chinese omstandigheden aan (weinig steden, meer plattelandsbevolking) en zette nieuwe maatstaven wat betreft “heropvoeding van de massa´s”. Mao vernietigde daarom systematisch en onherroepelijk de oeroude Chinese cultuur en verving deze door het socialisme. Mao werd vooral in de jaren-60 en de jaren-70 door ontelbare linksen in Europa en de VS vereerd (de “68´ers”) en vindt zelfs nu nog instemming onder linksen.

Ho Chi Minh: 1 miljoen doden

Ho Chi Minh was eerst verzetsstrijder en later staatshoofd van het toen communistische Vietnam. Als lid van de Comintern (de Derde Internationale) en student aan de Stalinschool in Moskou was hij een fervent aanhanger van de leninistisch-stalinistische doctrine, en bracht deze in zijn land consequent in de praktijk. Het resultaat van zijn cultuurrevolutie waren ongeveer 1 miljoen doden, die voor zijn rekening komen. Men kan deze massamoordenaar in ieder geval ten goede houden dat hij, anders dan normale socialistische leiders, niet in rijkdom zwolg, maar naast de regeringsgebouwen in een houten hut woonde. Dit hielp de slachtiffers van zijn politiek echter niet. Ho Chi Minh werd vooral in de jaren-60 en de jaren-70 door ontelbare linksen (later Groenen) vereerd, die leuzen zoals “Ho Ho Ho Chi Minh” riepen. Veel van hen bekleden nu belangrijke posities in ons land.

Pol Pot: 3 miljoen doden

Pol Pot (1928 – 1998), genaamd “De Leider”, was voorzitter van de Rode Khmer in Cambodja en geldt als een van de wreedste heersers aller tijden. Onder zijn heerschappij kwam het tot de meest perverse en (gerekend naar bevolkingsaantal) percentueel grootste mensenvernietiging in de geschiedenis. Om zijn communistische ideeën van een primitivistische boerenstaat om te zetten, moesten alle burgers onder bedreiging van de doodstraf binnen 48 uur de steden verlaten, wat van hen spooksteden maakte. De mensen moesten onder vreselijke omstandigheden dwangarbeid verrichten tot ze er dood bij neervielen, ze werden gemarteld, uitgehongerd of eenvoudig zomaar doodgeschoten. Iedereen, die niet op tijd op zijn werk kwam, werd als “volksverrader” geëxecuteerd. De mensen moesten zichzelf voeden met ratten. In het nieuwe socialistische “paradijs” waren ook intellectuelen ongewenst en werden geëxecuteerd; alleen al als je een bril droeg was je intellectueel. Slechts 50 artsen en 5000 leraren overleefden deze socialistische zuivering. De grote massa werd in heropvoedingskampen gestopt. Verder heerste er onder de Rode Khmer zo´n enorme paranoia, dat het willekeurig tot massale executies wegens “volksverraad” kwam. Pol Pot zelf werd in toenemende mate paranoïde en liet ook binnen de partij zuiveringsacties uitvoeren, alleen al wanneer iemand volgens hem gefaald had. Een aanvalsoorlog tegen het naburige Vietnam eiste nog meer burgerslachtoffers. Hoewel Pol Pot aan kwaadaardigheid, waanzin en moordlust nauwelijks overtroffen kan worden, werd hij door veel linksen, waaronder een groot aantal latere Groenen, als held van het socialisme vereerd en d.m.v. schenkingen en demonstraties in zijn handelen gesteund. De Groenen krijgen tegenwoordig vaak de bijnaam “Groene Khmer”.

Kim Il-Sung: 2 miljoen doden

Kim Il-Sung (1912 – 1994), genaamd “De Leider”, was een communistische dictator van Noord-Korea en een groot aanhanger van Marx/Lenin. Deze paste hij aan de Noord-Koreaanse omstandigheden aan en creëerde zodoende de Chuch´e-ideologie, een nationaal socialisme, dat de superioriteit van de Noord-Koreaanse cultuur predikt. Afgezien van de normale socialistische handelwijzen zoals de brutale vervolging en vernietiging van andersdenkenden, de indoctrinatie van de massa door heropvoedingskampen of geschiedvervalsing in de zin van de ideologie, verhinderen ontelbare stoorzenders het contact tot de buitenwereld via radio, televisie en internet; mobiele telefoons en buitenlandse gesprekken zijn verboden. In meerdere, regelmatig plaatsvindende zuiveringen werden sinds het begin van de jaren-50 tot diep in de jaren-90 massaal mensen vermoord. Nog ongeveer een miljoen slachtoffers veroorzaakte de socialist toen hij na een overstroming buitenlandse hulp afwees en zelf geen hulp organiseerde. Hongersnood op grond van gebrekkige verzorging eiste nog meer doden. Op dit moment worden er volgens de VN nog eens zes miljoen mensen door honger en gebrekkige geneeskundige verzorging bedreigd. In 2012 verklaarde Noord-Korea zichzelf tot atoommacht. Tegelijkertijd behoort Noord-Korea (na Saoedi-Arabië) tot de landen met de meest grove schendingen van de mensenrechten, wat gezien het politieke systeem geen verrassing is.

Mengistu Haile Mariam: 1 miljoen doden

Mengistu was een socialistische dictator van Ethiopië, die sinds 1977 zijn land terroriseerde, nadat hij zijn beide voorgangers liet vermoorden. Als voorzitter van de Marxistische Arbeiderspartij startte hij de periode van de “Rode Terreur”, een tien jaar durend slachtfeest, waarvan ongeveer een miljoen mensen het slachtoffer werden. Ze werden gemarteld, gedwongen onteigend of ze verdwenen zomaar. Dit alles werd gefinancierd door de Sovjet-Unie, de Oostbloklanden en Cuba om de “klasseloze maatschappij” in te voeren. Toen alle andersdenkenden waren uitgeroeid, riep het land zichzelf uit tot de Democratische Volksrepubliek Ethiopië, waarbij slechts één partij aan de verkiezingen mee mocht doen, namelijk die van hemzelf. Deze festiviteiten liet hij zich 250 miljoen dollar kosten, terwijl zijn volk verhongerde. In het nieuwe klasseloze paradijs werden daarna de boeren gedwongen elders gevestigd en werd de landbouw op socialistische leest geschoeid, wat leidde tot aanzienlijke verzorgingsproblemen en hongersnoden. De regelmatige opstanden liet hij bloedig neerslaan. Met de ineenstorting van de Sovjet-Unie vluchtte Mengistu naar Zimbabwe, waar hij nu nog asiel geniet en zich tot nu toe niet voor de rechter hoefde te verantwoorden. Een uitlevering van de in ballingschap veroordeelde wees o.a. Amnesty International af, omdat er geen eerlijk proces tegen de “slachter van Addis” te verwachten zou zijn.

Che Guevara: honderden doden

Ernesto Guevara de la Serna (1928 – 1967) heeft weliswaar voor socialistische verhoudingen relatief weinig mensen op zijn geweten, maar dit komt vermoedelijk eerder door de omstandigheid dat hij als tamelijk ondeskundig en dilettant is in te schalen en daardoor zijn eigen mensen regelmatig in het verderf stortte. Che Guevara was een dogmatische stalinist (pas na de dood van Stalin), gewetenloos, nukkig, autoritair, een avonturier, “volgezogen met apocalyptische doods- en geweldsfantasieën”. Hij liet honderden weerlozen vermoorden en hij moordde zelf. Bij executies keek hij genietend en een sigaar rokend toe. Ook de voor het socialisme typische werkkampen werden door hem op Cuba ingevoerd. Hij wilde graag “twee, drie, vele Vietnams” (bedoeld werd: “met hun aantal doden en vreselijke tragedies”). Tijdens de Cubacrisis in 1962 zou hij vreselijk graag de atoomraketten van Chroesjtsjov hebben afgevuurd, zodat de as voor zijn gastheren van het eiland “dient als fundament voor nieuwe samenlevingen”. En welke samenlevingsvorm regelmatig op miljoenen moorden wordt opgericht, is duidelijk. De sadistische bruut en moordenaar Che Guevara wordt tegenwoordig nog steeds door heel veel linksen als icoon van het socialisme en popster vereerd, die ongegeneerd trots met zijn afbeelding op hun T-shirts door de omgeving paraderen.

Robespierre: 200.000 doden

Maximilien de Robespierre (1758 – 1794) was verantwoordelijk voor de terreurheerschappij tijdens de Franse Revolutie. Weliswaar bestond in die tijd het socialisme nog niet in zijn gecodificeerde vorm (Karl Marx), wel echter de politieke ideeën die erbij passen. Zijn “partij” (destijds beweging), de Jakobijnen, beschouwden zichzelf als politieke linksen en staan ideologisch in directe lijn tot de massamoordenaars van de 20e eeuw. Terwijl het oorspronkelijke doel van de Franse Revolutie de afschaffing van de privileges van de adel was, wilden de Jakobijnen de (socialistische” gelijkschakeling van de mensen. Omdat deze, zoals bekend, niet zonder dwang plaatsvindt, werden voor dit doel tienduizenden door de guillotine vermoord. Men werd zelfs terechtgesteld wanneer men zich “alleen maar” neutraal gedroeg. Ondanks de landelijke massamoord op zijn landgenoten, beschouwde Robespierre zichzelf, wat typisch is voor linksen, als de goede:

“Terreur is niets anders dan directe, strenge, onbuigzame rechtvaardigheid; hij is dus uitvloeisel van de deugd”.

Ook de economie werd socialistisch gevormd door maximumprijzen op goederen te leggen en “maximale lonen” (loonsverhogingen) aan arbeiders te betalen, wat echter door de daaruit voortkomende inflatie in feite een loondaling was. Toen het schrikbewind zelfs niet stopte voor de eigen partij, sloeg de steun voor Robespierre om; uiteindelijk belandde hij zelf onder de guillotine.

Robespierre was de eerste, die de later als socialisme bekende ideeën in de praktijk toepaste en een voor de 18e eeuw vreselijk aantal slachtoffers maakte. De op de filosoof Rousseau gebaseerde wereldbeschouwing is nu nog de basis van alle linkse denken.

 ——————————————————————-

Nawoord van Michael Mannheimer:

De linksen van de wereld bejubelen tot op de dag van vandaag hun massamoordenaars

“Die Linke” bejubelt de ergste massamoordenaars van de geschiedenis nog steeds in haar logo. Haar voorzitter Lafontaine, voormalig SPD-voorzitter, stoort niets. De media vechten om interviews met hem en zijn SED-opvolgerpartij. Dat is de situatie hier en nu. In Duitsland, de DDR 2.0.

Linksen in de hele wereld beroepen zich tot op de dag van vandaag op hun voorbeelden, die in werkelijkheid de ergste slachters in de menselijke historie waren.

Bron:

http://michael-mannheimer.info/2012/07/28/linker-terrror-und-terrorverehrung-die-gefeierten-genozide-der-sozialisten-und-kommunisten/

Bron oorspronkelijk artikel:

http://www.marc-doll.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=64&Itemid=92

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", Communisme, Historie, Links verleden, Linkse Kerk, Mensenrechten, nieuw fascisme, socialisme, Socialisten. Bookmark de permalink .

54 reacties op Linkse terreur en terreurverering: De bejubelde genociden van de socialisten en communisten

 1. baksteen zegt:

  Zie ik een eerste fletserode schaduw van een leider van de EU?
  Mooi het nog eens op een rijtje te hebben.Het doet het nog altijd goed op feestjes om AH in het illustere rijtje te zetten met de toevoeging, niet gehad op school he?

  Like

 2. Zeer binnenkort kunnen we de leiders van de EUSSR aan dit lugubere lijstje toevoegen!

  Like

 3. lucky9 zegt:

  De ernst van dit uitzonderlijk belangrijk artikel krijgt een lugubere dimensie als men weet dat Barosso die door niemand verkozen ooit maoïst was.
  Ook het feit dat de actuele fractievoorzitter van de Groenen in de europraatbarak Daniel Cohn Bendit zijn bewondering voor de Rote Armee Fraktion nooit onder stoelen of banken heeft gestoken en er volgens sommigen duidelijke banden mee had.
  Oskar Lafontaine speelde een belangrijke en smerige rol bij de Navo-interventie in Bosnië.

  Like

 4. koddebeier zegt:

  Ja, Ja en de grijze gehaktballen naar braaf links stemmen !!

  Like

 5. louis-portugal zegt:

  Wat mij erg opvalt is het gemak waarmee linksen hun niet welgevallige opponenten opruimen.

  Like

 6. Ja, inderdaad. Van tijd tot tijd is het zelfs zo dat ze geweld verheerlijken, vooral als die gericht kan worden tegen hun tegenstanders. Niet alleen toen maar ook in het heden…

  Like

 7. Linsky zegt:

  Uitermate goed en helder artikel!

  Heel erg, ..maar noodzakelijk om de feiten weer eens op een rijtje te zetten.

  Het is in de wereldgeschiedenis echter nooit anders geweest.
  Onze evolutie-lijn is altijd al gekenmerkt geweest door geweld en moord…volkerenmoord!
  De mensheid zal haar naam nooit met een hoofdletter mogen schrijven.

  Het is niet voor niets dat ik keer op keer blijf herhalen dat de ergste vijand niet eens het moslim-gevaar is, maar onze eigen overheden!

  Maar uiteindelijk zijn we allemaal schuldig….we hebben het steeds ook laten gebeuren.
  Hert leven is ook wel erg makkelijk als we anderen voor ons laten denken……en beslissen! 😦

  http://diamental.nl/images-linsky/Aanklacht%20tegen%20de%20mensheid!/aanklacht.html
  https://ejbron.wordpress.com/2012/05/23/de-grote-oorlog-tegen-de-mensheid/
  https://ejbron.wordpress.com/2012/05/12/waarom-overheden-hun-eigen-burgers-vermoorden/

  Like

 8. Hellen zegt:

  Ik mis , hier boven een plaatje ( liefst getekend door Piet Klont ) van de maanduivel en zijn pedofiele , epileptische schoenenpoetser mo , de ideologie van de haat staat met stip op 1 ,
  vanwege het afgrijselijke aantal van 270 Miljoen doden die door abjecte haatbaarden het leven lieten en er komen , nog steeds , elke dag enorme aantallen doden bij .
  Islam een gruwelijk k*nkergezwel .

  Like

 9. Tom Hendrix zegt:

  @Hellen 13.44. uur, ISLAM en LINKS hebben de MEESTE MENSEN VERMOORD in de GESCHIEDENIS! En met dit soort werkt de VVD samen. Huichelaars en hypocrieten. Inderdaad de CLINIC CLOWNS in BRUSSEL vertegenwoordigen de nieuwe dictatuur van de MARXISTEN LENINISTEN.

  Like

 10. peter zegt:

  Voor directe schuld moet er handelingen aan het feit plaats gevonden hebben.Voor morele schuld moet er kennis van het aanwezig zijn geweest en het niet handelen aar aanleiding van die kennis.

  En Tom het is niet de nieuwe dictatuur der slinksen maar de oude dictatuur van het fascisme, welk over het oude begrip van links en rechts heen gaat !

  Men moet dit toch maar eens goed lezen !
  http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/reading/germany/mussolini.htm

  The Fascist conception of life is a religious one (7), in which man is viewed in his immanent relation to a higher law, endowed with an objective will transcending the in­dividual and raising him to conscious membership of a spiritual society. “Those who perceive nothing beyond opportunistic considerations in the religious policy of the Fascist regime fail to realize that Fascism is not only a system of government but also and above all a system of thought.

  Iets wat je heel goed kan zien ontwikkelen de laatste 50 jaren de nieuwe spiritualiteit, de politiek correctheid , de milieu leugens etc

  Anti-individualistic, the Fascist conception of life stresses the importance of the State and accepts the individual only in so far as his interests coincide with those of the State, which stands for the conscience and the universal, will of man as a historic entity (11). It is opposed to classical liberalism which arose as a reaction to absolutism and exhausted its historical function when the State became the expression of the conscience and will of the people. Liberalism denied the State in the name of the individual; Fascism reasserts

  The rights of the State as expressing the real essence of the individual (12). And if liberty is to he the attribute of living men and not of abstract dummies invented by individualistic liberalism, then Fascism stands for liberty, and for the only liberty worth having, the liberty of the State and of the individual within the State (13). The Fascist conception of the State is all embracing; outside of it no human or spiritual values can exist, much less have value. Thus understood, Fascism, is totalitarian, and the Fascist State – a synthesis and a unit inclusive of all values – interprets, develops, and potentates the whole life of a people (14).

  De vn als wereldbaas in optima forma ! agenda 21

  Laat je niet meeslepen in het links rechts spelletje , dat is een zoethoudertje om het volk rustig te houden

  The Fascist State , as a higher and more powerful expression of personality, is a force, but a spiritual one. It sums up all the manifestations of the moral and intellectual life of man. Its functions cannot therefore be limited to those of enforcing order and keeping the peace, as the liberal doctrine had it. It is no mere mechanical device for defining the sphere within which the individual may duly exercise his supposed rights. The Fascist State is an inwardly accepted standard and rule of conduct, a discipline of the whole person; it permeates the will no less than the intellect. It stands for a principle which becomes the central motive of man as a member of civilized society, sinking deep down into his personality; it dwells in the heart of the man of action and of the thinker, of the artist and of the man of science: soul of the soul (22).

  Fascism, in short, is not only a law-giver and a founder of institutions, but an educator and a promoter of spiritual life. It aims at refashioning not only the forms of life but their content – man, his character, and his faith. To achieve this propose it enforces discipline and uses authority, entering into the soul and ruling with undisputed sway. Therefore it has chosen as its emblem the Lictor’s rods, the symbol of unity, strength, and justice.

  Het moge nu wel duidelijk zijn!

  Draagt u directe schuld of morele schuld ?

  .

  Like

 11. peter zegt:

  De nieuwe wereld orde die we met zijn allen aan het maken zijn is een puur fascistische orde !
  Voor velen een zegening en voor weinigen een beast of burden .
  Dat is de realiteit vandaag aan de dag.
  De houdbaarheid van die nwo moet nog blijken !

  Like

 12. Jan zegt:

  Volkomen achterlijk om iemand die voor het eerlijk delen van welvaart pleit (en daarmee links genoemd wordt) verantwoordelijk te houden voor massamoorden. Uit uw website spreekt vooral haat. En haat is ziek. Net zo ziek als Stalin of Hitler.

  Like

  • gilbert zegt:

   Nou, was eerlijk maar de drijfveer voor socialisten. Afgunst is het leidend motief in linkse kringen. Systematische de verkeerde keuzes maken en een ander er voor laten betalen.

   Like

 13. Linsky zegt:

  Voel je je wel helemaal goed jan? 😦

  Like

 14. rommel zegt:

  Rot toch op vuile communist, met je eerlijk delen. Geld afpakken en aan een ander geven is niet eerlijk delen. Soderstraal lekker op naar Noord-Korea met je eerlijk delen. Ga daar de armoede maar delen.
  Ja! En links is verantwoordelijke voor de meeste massamoorden. Lees het artikel sukkel.

  Like

 15. E.J. Bron zegt:

  Zeker niet voor niets een hushmail-account Jan. Wat wil je ook met zulke stupide opmerkingen. Dat is vragen om een pak slaag in het donker. Vuile antifa-terrorist!

  Like

 16. E.J. Bron zegt:

  @Hellen

  Daarmee begint het artikel!

  Quote: “Na de islam zijn de communisten de ergste massamoordenaars uit de geschiedenis”.

  Like

 17. @E.J. om 01:30: Dat pak slaag kan hij overdag ook wel krijgen!

  Like

 18. E.J. Bron zegt:

  @Pieter

  Waar haalt zo´n figuur het gore lef vandaan zeg. Niet te geloven. Als ik hem zou kennen zou ik hem persoonlijk z´n ballen naar z´n strot trappen. Gore “antifascist”. Grrrrrr…..

  Like

 19. Helemaal met je eens. Dit soort idioten zorgt ervoor dat straks nog meer onschuldige slachtoffers gaan vallen door linkse/communistische verraders. Ik zou hem persoonlijk het liefst achter de auto knopen en een eindje gaan rijden… Klootzak!

  Like

 20. Linsky zegt:

  Ingraven en ter plekke stenigen!
  Niet te veel omwegen! 🙂

  Like

 21. Achter de auto: Is een station dus jullie kunnen mee rijden 😉 Ruimte zat!

  Like

 22. Ik mis George W. Bush in dit willekeurig samenraapseltje. Martelingen, moord op onschuldigen ongeacht leeftijd, geslacht en wel of niet schuldig. Hij heeft duizenden van zijn eigen volk opgeofferd om zijn persoonlijke wraak te nemen op één persoon. Bush heeft er bovendien voor gezorgd dat de VS financieel toebehoren aan… China! Ga je Bush nu ‘links’ praten of keur je al zijn misdaden goed?

  Like

 23. Piet Klont zegt:

  Hellen zegt:
  30 juli 2012 om 13:44

  Lees ik hier iemand die mij van mijn bed gelicht wil zien?
  😀

  Like

 24. Hellen zegt:

  Oh nee Piet Klont 23.13 dat wens ik niemand toe , geen tweede G.Nekschot , ik bedoelde natuurlijk een vreeTzaam plaatje , als dat te vinden is ………………..

  Like

 25. Hellen zegt:

  Reaguurder Jan is totaal van het padje af , of zit heftig aan de paddo’s , je hebt ze in alle soorten , dat blijkt uit het comment van tjoeke tjoeke de spoormachinist zit op het verkeerde spoor , bussie komt zo hoor .

  Like

 26. Piet Klont zegt:

  Zeker het spoor bijster geraakt?

  Like

 27. Hellen zegt:

  Tja E.J. als je links af blijft slaan draai je rondjes , dan ( zie comment Piet Klont ) raak ie het spoor bijster , ben je volkomen de kluts kwijt , word je licht in je hoofd en ga je malen en dan , nou dan komt t bussie , toch ???

  Like

 28. E.J. Bron zegt:

  Ja, je hebt gelijk Hellen. Zulke lui zijn net betonblokken. Die komen nooit tot voortschrijdend inzicht helaas. Geïndoctrineerd met een tunnelvisie nog langer dan de Kanaaltunnel! 😦

  Like

 29. Hellen zegt:

  Inderdaad E.J. dat soort betonblokken zijn heel erg geschikt voor onze dijk en kust versteviging , dat dan weer wel .

  Like

 30. G.Deckzeijl zegt:

  On Topic! Wie was als student supporter van grote roerganger Mao…?????????
  Klik ‘m maar aan: http://tinyurl.com/88fepyq
  Het wordt -how can I put it- tijd dat dit soort zwaarbetaalde idioten levenslang op HARZ-IV worden gezet en evenzolang naar Nova Zembla worden verbannen, self supporting uiteraard.

  Like

 31. Ik denk, dat als je diep gaat graven, dat er een heleboel EU lieden een aanhanger van Mao en die andere linkse moordenaars zijn…

  Like

 32. jeff dierckx zegt:

  het valt wel op dat de niet linksen hier zeer vredelievend uit de hoek komen

  Like

 33. E.J. Bron zegt:

  Ik denk dat jij gewoon moet oprotten hier!

  Like

 34. Hellen zegt:

  Dat vind ik nou ook E.J. hoppa oprotten , kort en krachtig !

  Like

 35. E.J. Bron zegt:

  De daad bij het woord voegend……

  Webmaster

  Like

 36. E.J. Bron zegt:

  En weg is “peter”! 😉 😀

  Like

 37. Jan zegt:

  Seriemoordenaar, abortus’arts’
  Viable babies were born*. Gosnell killed them by plunging scissors into their spinal cords. He taught his staff to do the same.
  http://www.nationalreview.com/corner/343460/unmourned-mark-steyn

  Socialisme, een verrijking voor iedere maatschappij

  Like

 38. Jan zegt:

  Moord, terreur en antisemitisme in Frans museum tot kunst verheven

  In het Parijse museum ‘Jeu de Paume’ wordt een tentoonstelling gehouden die moordenaars van Joden en terroristische organisaties vereert: Al Aqsa Brigade, de Izz ad-Din al-Qassam Brigades van Hamas en de PLO. Een van de moordenaars is Osama Buchkar die drie Joden vermoordde en 59 verwondde in 2002 in Netanya.

  De Joodse organisatie CRIF heeft terecht geprotesteerd tegen deze zogenaamde tentoonstelling die moordenaars en terroristen vereert
  http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-Features/Paris-museum-features-photos-of-Palestinian-martyrs-315845

  De ‘tentoonstelling’ laat zien dat socialisme gelijk is aan nazisme

  Like

 39. Jan zegt:

  Socialisten houden van massamoordenaars, in het bijzonder als de slachtoffers Joden zijn;

  Burgemeester Etienne Butzbach van het plaatsje Belfort wil plein noemen naar Yasser Arafat.
  Niet vreemd want burgemeester Dominique Lesparre van de Parijse wijk Bezons gaf het ereburgerschap aan moordenaar Majdi al-Rimawi die het Knessetlid Rehavam Ze’evi vermoordde.
  http://www.jta.org/2013/06/04/news-opinion/world/french-mayor-wants-to-name-public-square-after-arafat

  Like

 40. Jan zegt:

  Socialisten in Duitsland roepen op de dijken door te steken en te vernielen in de gebieden die momenteel overstroomt zijn. Doel: Duitsers laten lijden
  http://www.pi-news.net/2013/06/linksextreme-rufen-zur-zerstorung-von-deichen-in-uberschwemmungsgebieten-auf/#comments

  Like

 41. Jan zegt:

  Socialisten die een ongezonde mate van tolerantie zonder grenzen tonen tegenover de de meest intolerante en bekrompen groeperingen in de maatschappij

  Tolerisme

  Like

 42. Jan zegt:

  Abortion Fanatics Attack Midnight Mass in Spain

  Leftist abortionists and feminists disrupted a Midnight Mass in Spain on Christmas night to demand “full and free abortion”. The incident took place in the parish church of San Felix in Sabadell near Barcelona.
  The abortion fanatics wanted to act as Herodians and chose therefore targeted the Creche, in which the birth of Jesus is celebrated. As the antithesis of the happy birth of a child, and specifically of the Redeemer, they demanded “full and free abortion”. They interrupted the Sacred Liturgy with a banner and chant. The church vandals and anti-Catholic “action” was videotaped and posted on the Internet. The sacrilege was conducted by the “Anti-Sexist collective of Sabadell.”

  Like

 43. Jan van den Heuvel zegt:

  Geweldig wat u, zonder enige bronvermelding, schrijft over Hitler. U geeft feiten, of liever gezegd beweringen, die door geen enkele bron worden gestaafd en door geen enkele Hitler-biograaf (Fest,Maser,Kershaw,Knopp,Bullock,Toland) ooit zijn ontdekt. Als u beweert dat “vele socialisten en communisten overliepen naar de NSDAP” dan weet u absoluut niet waar u het over heeft en mag ik u sterk aanraden de verkiezingsuitslagen van de Weimar-republiek eens een beetje te bestuderen: het stemmenpotentieel van Hitler kwam uit het politieke midden, dat na de opmars van de NSDAP volkomen verdwenen was. Verder raad ik u eens aan om Hitlers visie ten aanzien van het in zijn ogen “Joodse Marxisme”, “Joodse Bolsjewisme” en de “Joodse sociaal-democratie” eens door te lezen. Uit uw hele betoog inzake Hitler blijkt namelijk zo overduidelijk dat u 100% factfree bezig bent, 100% slagen in de lucht maakt en er 0% bronnenonderzoek in hebt gestoken. Kortom: lees eens een boek want uw beweringen zijn een regelrechte belediging voor KPD-ers en SPD-ers (Otto Wels!), die hun oppositie tegen de NSDAP met een gang naar duistere oorden als Oranienburg en Dachau moesten bekopen.

  Like

 44. Jules Vismale zegt:

  Sommige genocide-moordenaars op deze site van E.J. Bron zijn niet allemaal per definitie
  massamoordenaars. Ik meen dat Maximilien Robespierre zeker niet de enige was die tijdens de Franse Revolutie tienduizenden Fransen de dood injoeg want dat gebeurde zelfs al voor hij aan de macht kwam. De revolutie was uitgebroken bij de bestorming van de Bastille op 14 juli 1789 en aan de beruchte en bloedige Septembermoorden, na de van van het koningschap in 1792, heeft Robespierre niet meegedaan maar een aantal rechts-radicale Jakobijnse leiders helaas wel. Er waren ontzettend veel beulen nodig om honderden miljoenen mensen de dood in te jagen en sommige massamoordenaars hadden zowel linkse als rechtse ideologieën.

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Quote: “Sommige genocide-moordenaars op deze site van E.J. Bron zijn niet allemaal per definitie
   massamoordenaars.”
   PARDON!?

   Kunt u dat nader verklaren a.u.b.!?

   Webmaster

   Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @ Jules Vismale: 18.40. uur. Ja Jules, wat bedoel je nu met genocide-moordenaars op deze site van E.J. Bron. Verklaar je dan nader s.v.p.

   Like

   • Jules Vismale zegt:

    E.J. Bron en Tom Hendrix, misschien heb ik inderdaad een foutje gemaakt met mijn reactie omtrent historische massamoordenaars (Robespierre was namelijk GEEN genocide-moordenaar) maar ik kan jullie alvast verzekeren dat Lenin, Trotski, Stalin, Mao Zedong, Hitler, Idi Amin, Pot Pol beslist WEL genocide- of massamoordenaars waren en je ook terecht kunt haten!
    Vroeger reageerde ik echter op de opgeheven site van Michel Krielaars, die het altijd over het verleden, heden en toekomst van Rusland had, en voerde ik eindeloze discussies met linkse neo-communisten zoals Anti-facist, Maarten Haarenberg, Rik Min, Henk Gerrits, Alexander enz. en als jullie eens lazen wat voor geweldige Stalin-aanbidders deze linkse dwazen waren dan hadden jullie vast tegen hen net zo fel gereageerd zoals ik in de desbetreffende tijd toen deed. Gelukkig had je ook nog anti-communisten zoals Eduard Filusch, Martin van den Broek, Diederik van Mingelen, Henk Smout, Jean, Gerard, Hanneke enz. die het vaak roerend eens waren met mijn vreselijke afkeer van Hitler, Stalin en andere massamoordenaars. Misschien kunnen jullie anders op google deze site opsporen en dan meteen erachter komen wat al deze ruziemakende pro- en anti-linkse figuren over elkaar en de gruwelijke massamoordenaars dachten,

    Met vriendelijke groet,

    Jules

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Allemaal goed en wel, maar ik snap nog steeds niet het verband met mijn site. Spijt me zeer. . . 😦

    Webmaster

    Like

 45. Jules Vismale zegt:

  @ Webmaster, misschien moeten we anders elkaars verhalen op E.J. Bron of Michel Krielaars over massamoordenaars iets beter gaan lezen om het verband te zien. En er zijn al genoeg personen op internet die op allerlei reacties van mij op Sargasso, E.J. Bron, Michel Krielaars enz. geen verband zagen, net zo min als dat ik verhalen vertel over Peter Kurten, de Vampier van Düsseldorf, want dan denken ze dat ik naar een psychiater moet en dat is bij mij helemaal niet nodig, helaas.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s