De Palestijnen hebben geen enkel recht op een eigen staat op de Westbank

De typische producten van de Palestijnse maffia

(Door: Roelf-Jan Wentholt)

Ik herlees nu twee goeie boeken over Israël. Van Efraim Karsh het baanbrekende “Palestine Betrayed” (2010) en het ongelooflijk feitenrijke werk van Wim Kortenoeven uit 2005: “De Kern van de Zaak: feiten en achtergronden van het Arabisch-Israëlisch Conflict”.  Ik weet hoe de vijanden van de Joden over de stichting van de staat Israël liegen.  En ik ga proberen om aan de hand van deze twee boeken – plus wat ik weet van de biografie Van Golda Meïr – op een zo concreet en persoonlijk mogelijke manier te beschrijven hoe die stichting van Israël voor de stichters verlopen moet zijn.

Types als Dries van Agt, Anja Meulenbelt en Harry van Bommel stellen het zo voor dat in Palestina een Palestijnse gemeenschap in rust en vrede leefde, waarna plotseling  deze gemeenschap door gewelddadige Joodse veroveraars werd verdreven. In de Nederlandse pers wordt het ook voortdurend zo voorgesteld. Ik sprak een jonge veelbelovende Nederlandse journalist en deze vatte het conflict inderdaad precies zo samen. Hij zei letterlijk: “Hoe zou jij het vinden als je ergens eeuwenlang woonde en dan werd verdreven?”.  Dat is zo dom dat het komisch is, maar eigenlijk is het verschrikkelijk tragisch.

De werkelijkheid was natuurlijk anders. Een groep sinds eeuwen vervolgde en gestigmatiseerde mensen zoekt een veilige plek in de wereld. Velen van hen die gehoord hebben van Amerika, vertrekken daarheen en vinden daar veiligheid. Enkelen van hen zien in die Amerikaanse staat een voorbeeld dat navolging verdient. Zij zien een staat die zijn burgers beschermt tegen onrecht. Sommigen worden door dit beeld in zo hoge mate geïnspireerd dat zij Amerika weer verlaten om de eigen staat te helpen stichten. Golda Meïr was zo iemand. Zij schrijft daar erg mooi over in haar biografie. Joden als Golda Meïr weten dat zij een volk zijn en dat een volk een staat verdient. Zij willen dat hun staat rechtvaardig zal zijn, want onrechtvaardigheid hebben ze genoeg gekend. Eigenlijk “a city upon a hill” zoals ook in de beste Amerikaanse stichtingstradities. Mitt Romney ziet het goed: Amerika en Israël staan voor dezelfde waarden.  Dús vanaf de allereerste woorden die gewijd worden aan het stichten van “der Judenstaat”, zijn de teksten doordesemd van het verlangen naar rechtvaardigheid. Met een bijzondere, steeds terugkerende aandacht voor de belangen en rechten van de gemeenschappen die al in het gebied Palestina wonen.

Uit bovenstaande woorden zou men af kunnen leiden dat de stichting van Israël een Amerikaans-Joodse aangelegenheid was. Maar dat is niet zo. Vele Joden vluchtten direct van de Oekraïne of Polen of andere plaatsen in Europa waar zij vervolgd werden, naar Palestina.

Een typische bloeddorstige aanhanger van de Palestijnse maffia

En waar anders zou die staat gesticht moeten worden dan daar waar al eeuwen alle Joodse mythologie naar verwees, waar het volk daadwerkelijk een geschiedenis van millennia heeft en waar nog steeds Joodse gemeenschappen zijn? Het is toch moeilijk vol te houden dat de Joden eenzelfde band hebben met Madagaskar of Kongo als met Palestina? Madagaskar en Kongo zijn beide als vestigingsplaatsen voorgesteld door de Engelsen en de Fransen. Stalin had nog een plek in het uiterste Oosten van de Sovjet-Unie in gedachten. Dat u niet denkt dat de wereld niks voor de Joden over heeft.

Natuurlijk komen de aankomende Joden het eerst in contact met Joden die al in Palestina leven. Zij moeten daar leren dat ook in Palestina de Joden worden aangevallen. Ondanks de welvaart die de Joden brengen. Ondanks de geweldige verbetering van de levensomstandigheden die bijvoorbeeld helder tot uitdrukking komt in de zeer snel verbeterende geboorte- en sterftecijfers.

Wat anders kunnen deze Joden dan doen dan zich bewapenen tegen de aanvallers?  Wat anders kan hieruit voortvloeien dan dat de Joden bij elkaar gaan wonen om zich beschermd te weten? Aanvankelijk lijkt het er nog op dat de arme Arabieren aan de kant van de Joden staan. Omdat het lot van de arme Arabier razendsnel verbetert. Maar de leidende, rijke Arabieren weten door geweld en terreur, onder leiding van de Moefti van Jeruzalem, haat en verderf te zaaien. Precies zo kennen we dat van de maffia en hier zie je de tragische botsing tussen maffioos bestuur en beschaafd bestuur. Nederlandse journalisten, academici en politici, ruim de helft van onze Tweede Kamer alsmede  Beatrix van Oranje, omhelzen deze maffia.

Er is geen staat ter wereld zo rechtmatig tot stand gekomen als de staat Israël. Er is geen staat die zo krachtig de rechtvaardigheid nastreeft en dient. Ondanks de formidabele bedreigingen waaraan deze staat wordt blootgesteld.

De juridische totstandkoming van de staat Israël begint mogelijk met de Balfour verklaring. Of met de overeenkomst tussen Faisal en Weizmann, bekrachtigd in de Vrede van Parijs. Of met San Remo. Waar te beginnen?

Weizmann en Faisal. Niet alle Arabieren zijn even bloeddorstig

Waar je ook begint: wat opvalt, wat niet ontkend kan worden, omdat het evident is, is het verlangen van de Joden naar het sluiten van een overeenkomst om in vrede te kunnen samenleven. Waarbij de Joden ervan uit gaan dat in vrede samenleven mogelijk is als alle partijen baat hebben bij de vrede. Maar zij rekenen buiten de maffiose mechanismen en vooral buiten een “religie” die op haat, oorlog, discriminatie en uitbuiting is gebaseerd. Een vrede die voor alle partijen goed is, is binnen handbereik in 1922 en wordt vastgelegd in het Mandaat voor Palestina in San Remo door de net opgerichte Volkenbond.

De wijze les die de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog geleerd hebben en die zij in San Remo toepassen, is dat volken zelfbestuur verdienen. De overwinnaars denken dat zelfbestuur de weg naar vrede zal inluiden. Daar valt inderdaad veel voor te zeggen. De Ottomanen kozen de zijde van Duitsland en zij werden verslagen. Van het Ottomaanse Rijk blijft alleen Turkije over.

Overwinnaars Frankrijk en Engeland gaan via een stelsel van mandaten een heleboel zelfbestuur uitdelen in de resten van het Ottomaanse Rijk in het Midden Oosten. De mandaten zijn niets anders dan door de Volkenbond precies omschreven opdrachten aan Frankrijk en Engeland. De opdracht, vrij vertaald en bondig samengevat, luidt te werken aan de stichting van de landen Irak, Syrië, Libanon en de vestiging van een Joods tehuis in Palestina. De Britten krijgen de laatste taak toebedeeld. Het eerste wat zij doen is de helft van Palestina weggeven aan Arabieren waar ze een goede relatie mee willen onderhouden. Dit is een legale handeling, het Mandaat staat het toe. Zo ontstond Transjordanië (later Jordanië): de staat van de Palestijnse Arabieren. Het is een flinke lap en er wonen maar weinig mensen. De Arabieren van de West Bank zouden er goed terecht kunnen en er zich zeker thuis voelen.***

Wat nu  nog rest van Palestina is het gebied van de Middellandse Zee tot aan de Jordaan. Ook van dit gebied willen de Engelsen nog stukken weggeven aan de Arabieren. Dit is volstrekt tegen de tekst van het Mandaat en daarom illegaal. Dat is dezer dagen belangrijk, omdat steeds vaker heel vanzelfsprekend wordt gesproken over het recht van de Palestijnen op een eigen staat. Volgens het Mandaat hebben de Palestijnen geen enkel recht op een eigen staat in het gebied van het huidige Israël inclusief de “bezette gebieden”. Nog eens: De Palestijnen hebben volgens het Mandaat, dat nog steeds geldig is, geen enkel recht op een eigen staat op de “Westbank”. Wat staat daar dan in die mandaatopdracht? Ik kopieer uit de aanhef die bestaat uit zeven alinea’s en die allemaal beginnen met “in aanmerking genomen”, de tweede alinea:

“In aanmerking genomen dat de Voornaamste Geallieerde Machten ook zijn overeengekomen dat de Mandataris verantwoordelijk moet zijn voor het uitvoeren van de verklaring die op 2 november 1917 door de Regering van Zijne Brittanische Majesteit werd uitgevaardigd, en die door genoemde Machten werd aangenomen, ten gunste van het in Palestina stichten van een nationaal tehuis voor het Joodse volk, waarbij het volstrekt duidelijk is dat niets zal worden gedaan dat afbreuk zou kunnen doen aan de burgerlijke en religieuze rechten van de niet-Joodse bevolkingsgroepen in Palestina, of aan de rechten en politieke status die worden genoten door Joden in welk ander land dan ook.” (mijn vet)

Er wordt in deze aanhef bewust niet gesproken over “politieke” en “nationale” rechten, waaruit blijkt dat het niet de bedoeling was dat andere groepen dan de Joden een nationaal-politieke entiteit in Palestina zouden vestigen.

Types als Van Agt, Meulenbelt en van Bommel hebben altijd de mond vol van “internationaal  recht”, maar ze willen alleen van dit “recht” weten als het ze uitkomt. Over San Remo hoor je ze nooit. Dat het internationaal recht de afgelopen decennia vervallen is tot een misdadigersrecht, omdat steeds meer misdadigersstaten lid zijn geworden van de VN, is een gegeven waar Van Agt en de zijnen graag aan voorbijgaan.

Waar je ze ook nooit over hoort is de mate waarin de Palestijnse Arabieren zelf schuldig zijn aan hun lot en dat lot ook verdienen. Zo kwam ik bij Kortenoeven de volgende passage tegen:

“1937 november. In opdracht van Heinrich Himmler brengt SS-officer Adolf Eichmann (werkzaam bij de II-112- de Joodse Afdeling- van de SS) een ‘oriëntatiebezoek’ aan Palestina om de mogelijkheden van massale gedwongen migratie van Europese Joden naar dat gebied te onderzoeken. Hij bezoekt ook Cairo, waar hij een onderhoud heeft met Moefti Amin al-Hoesseini, die zich ondubbelzinnig uitspreekt tegen de deportatie van Europese Joden naar Palestina. Eichmann en al-Hoesseini ontwikkelen een vriendschappelijke werkrelatie die uiteindelijke ontelbare Joden het leven zal kosten.”

Amin al-Hoesseini, de maffiabaas bij uitstek, schuwt geen enkel geweld en geen enkel middel om zijn eigen maffiose belangen te dienen. Het lijkt het grote voorbeeld Mohammed wel. Hoesseini is nog altijd een gevierde held van de Palestijnse Arabieren. Arafat noemde hem “mijn mentor”. Abbas staat weer in de traditie van Arafat. Het is één lijn.  Een volk dat zulke helden en zulke tradities voortbrengt verdient een akelig lot.

________________________________

*** Op 24 april 1950 annexeerde Transjordanië formeel de door hen sinds de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog van 1948 illegaal bezette Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Daarbij werd de naam Transjordanië (overkant van de Jordaan) veranderd in Jordanië, want het land lag nu aan weerszijden van de Jordaan. Slechts het Verenigd Koninkrijk en Pakistan erkenden deze annexatie. De bewoners van de “Westbank” (Samaria-Judea)  waren heel blij met de annexatie, zij hoorden bij Jordanië zoals Utrechters bij Nederland horen. Nooit vroegen zij in deze tijd om een eigen staat. Dit toont aan dat de Palestijnse Arabieren van de Westbank behoren bij de Palestijnse Arabieren van Jordanië en dat tussen hen geen belangrijke nationale verschillen bestaan.

Door:

Roelf-Jan Wentholt

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", "Palestina", Arabische wereld, Israël, Joden, Jodendom, Taqiyya. Bookmark de permalink .

32 reacties op De Palestijnen hebben geen enkel recht op een eigen staat op de Westbank

 1. Martien Pennings zegt:

  Je moet geen betere stukken over Israël gaan schrijven dan ik, Roelfie, want dan . . . . eh . . . . ja wat dan?
  Dan doe ik niet meer mee!

  Like

 2. Esmee zegt:

  Prima artikel wat ik ook gedeeld heb op mijn facebook. Wat een stel misbaksels die andere verhalen vertellen..en de sufkoppen die dit allemaal geloven ook met hun moralistische grote superieure harses kots van die lui. Van Agt, die smiecht van een van Bommel, Anja zuipschuit Vuilnisbelt., dat kutwijf van Oranje van mij allemaal verhuizen naar de Gazastrook en daar sprookjes gaan vertellen.

  Like

 3. Breget. zegt:

  Esmee ,ik kan geen beter omschrijving geven van deze ongedierte van de beschaving ,mijn compliment

  Like

 4. peter zegt:

  China: Romney’s pro-Israël standpunt Jeruzalem kan oorlog veroorzaken
  Romney hoopt dat Obama Amerikaanse strijdkrachten heeft voorbereid op oorlog met Iran

  Mitt Romney bij de Klaagmuur in Jeruzalem, afgelopen zondag. De Republikein beloofde als president de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar de Israëlische hoofdstad te verplaatsen.

  China heeft middels het persbureau Xinhua zware kritiek geuit op de Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney, die afgelopen weekend in Israël was en erkende dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. Volgens de Chinezen kunnen zijn woorden een nieuwe oorlog tussen Israël en de Palestijnen / Arabieren veroorzaken. Ondertussen voer een Chinees fregat enkele dagen geleden door het Suez kanaal naar de Middellandse Zee, vermoedelijk op weg naar (de wateren bij) Syrië (4).

  Romney: Ambassade naar Jeruzalem
  Mitt Romney verklaarde ‘zeer geroerd’ te zijn door in ‘Jeruzalem, de hoofdstad van Israël’ te mogen zijn. Tevens beloofde hij dat hij als president de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem zal verplaatsen. Deze belofte moet echter niet al te serieus worden genomen. Het Amerikaanse Congres besloot namelijk al in 1995 de ambassade te verplaatsen, maar iedere president heeft tot nu toe gebruik gemaakt van de uitzonderingsclausule dit besluit niet te hoeven uitvoeren als de ‘nationale veiligheid’ daarmee in gevaar komt.

  ‘Gevaarlijke woorden’
  Net als de Amerikanen beseffen de Chinezen dat de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van de Joodse staat de woede van alle Arabieren en moslims zal doen ontbranden. ‘De gevaarlijke woorden van de Amerikaanse presidentskandidaat zouden goed in de gaten moeten worden gehouden,’ aldus Xinhua. ‘De status van Jeruzalem ligt zeer gevoelig vanwege de religieuze sentimenten en waardigheid van de meeste Arabieren.’ Verder werd opgemerkt dat Romneys partij kiezen voor Israël onverantwoord was en oneerlijk tegenover de Palestijnen. (1)

  Romney vóór tweestatenoplossing
  In een interview met CNN zei Romney overigens vóór de oprichting van een Palestijnse staat te zijn. In tegenstelling tot Obama vindt hij dat de grenzen moeten worden bepaald door onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen en niet van tevoren moeten worden vastgelegd (2). President Obama maakte kort na zijn aantreden snel duidelijk dat Israël zich moet terugtrekken naar de wapenstilstandsgrens van 1949 (in de media de ‘grenzen van 1967′) genoemd, iets dat de Palestijnen een ononderhandelbare voorwaarde voor vrede noemen. Dit zou de Joodse staat echter onverdedigbaar maken tegen een militaire aanval.

  Het Chinese (staats)persbureau had ook geen goed woord over voor Romneys harde taal tegenover China’s bondgenoot en handelspartner Iran. Romney beloofde ‘alle maatregelen te nemen om het Iraanse regime van zijn nucleaire pad af te brengen’ en zei te hopen dat de huidige president de Amerikaanse strijdkrachten hier op heeft voorbereid. Middels zijn woordvoerder liet hij weten dat hij een eenzijdige Israëlische aanval op Iran zou ‘respecteren’. Zelf verklaarde hij dat de VS wat hem betreft altijd achter Israël zal blijven staan.

  Lovende woorden voor Joodse volk
  Romney had ook lovende woorden voor het Joodse volk. ‘Nu ik hier ben en uitkijk over de stad (Jeruzalem) besef ik wat het volk van dit land allemaal heeft bereikt door de kracht van hun cultuur en nog een aantal zaken.’ Daarbij noemde hij het innovatieve zakenklimaat, de hoge technologie, de democratie en persvrijheid (7), de Joodse historie van opbloeien tijdens moeilijke omstandigheden en ‘de hand der voorzienigheid’. ‘Ik hou van dit land, van Amerika en van onze vriendschap,’ waren zijn afscheidswoorden. (6)

  Palestijnen furieus
  De Palestijnen reageerden zoals verwacht furieus op Romney’s uitspraken over Israël en Jeruzalem. PA-hoofdonderhandelaar Saeb Erekeat noemde Romney’s woorden ‘absoluut onacceptabel’ (5) en beschuldigde hem van het ‘belonen van de bezetter, agressie, nederzettingen en extremisme. Oost Jeruzalem is bezet gebied. Degenen die vrede tussen Palestina en Israël willen en levens willen redden moeten pal staan voor de tweestatenoplossing en Oost Jeruzalem als hoofdstad van de Palestijnse staat.’ (3)

  Chinees fregat richting Syrië
  De Chinezen zonden afgelopen weekend een fregat door het Suez kanaal naar de Middellandse Zee (4). Het oorlogsschip gaat mogelijk deelnemen aan militaire manoeuvres in de wateren bij bondgenoot Syrië. Vorige maand verschenen er berichten dat China samen met Iran, Rusland en Syrië een massale gezamenlijke oefening zouden plannen waaraan 90.000 soldaten en ander militair personeel moeten gaan deelnemen. De Russen zijn inmiddels met zo’n 11 tot 15 marineschepen in de oostelijke Middellandse Zee aanwezig.

  Xander

  (1) Arutz 7
  (2) Ynet News
  (3) Arutz 7
  (4) Ynet News
  (5) Ynet News
  (6) Ynet News
  (7) Jerusalem Post

  http://xandernieuws.punt.nl/?id=662504&r=1&tbl_archief=&

  Like

 5. Zie ook onze publicatie van vandaag:

  ‘Juridisch oordeel over Israëlische nederzettingen’
  http://likud.nl/2012/07/juridisch-oordeel-over-israelische-nederzettingen/

  Like

 6. Anneke zegt:

  WEER een fysiek bewijs dat de wereldbevolking al tijden om de tuin worden geleid. Letterlijk nota-bene!!! Wat een verraders, die de touwtjes in handen hadden of nog steeds hebben.
  Geschreven stuk is voor mij niets nieuws, maar voor velen weldegelijk…..
  Mensen OPEN de ogen zorg dat ze op scherp staan en laat de oren GOED horen. Was beiden goed uit en laat ze functioneren in goede samenwerking met uw denkvermogen!!!
  Laat u NIET langer misleiden; of verleiden door leugen-/goedmaakpraatjes van politici of andere leidinggevenden…Geloof ze eenvoudigweg NIET…De WAARHEID zal overleven, de leugen worden verdelgd. Dit verdelgingsproces is al ge-activeerd!!!

  Like

 7. Anneke zegt:

  Obama als V.S. president nimmer op staatsbezoek in Israel geweest!!! Dit gegeven spreekt ‘boekdelen’. “Hij is totaal ANTI-Israel, maar moet dit toch nog onder stoelen en banken houden….want de wereld mag dit niet weten…” Pech….de wereld weet dit al-lang; dankzij internet!!! De westerse – en oosterse Babylonische leugens hebben het onder ’t dik geknoopte Perzische tapijt veel te warm gekregen en kruipen langzaam-aan naar ‘boven’.

  Like

 8. vlieger zegt:

  Ik vroeg me af waarom Palestina niet voor de naam Israël geplaatst kan worden of anders om. Ik heb het al eens ergens anders geplaatst, omdat iemand daar op attendeerde, maar schijnbaar bevalt dit niet. Terwijl de naam Palestina dan toch door Israël kan worden opgeëist!. Israël heeft hier dan toch recht op! Meer dan de Arabieren in de Gazastrook. Want de naam die ze nu gebruiken hoort niet bij hen. De naam is gestolen van het land Israël toch.

  Like

 9. Babsje zegt:

  Toch jammer dat de Joden nu met de Palstijnen ongeveer hetzelfde doen als de wereld ooit met de Joden heeft gedaan. Hoe slecht ze ook zijn behandeld in het verleden, een excuus voor wat ze nu doen is het niet!!!!

  Like

 10. E.J. Bron zegt:

  Oeps, Babsje denkt ook dat er gaskamers in Israël staan….. en dat er pogroms op de “Palestijnen” (Arabieren overigens) worden uitgevoerd…..

  Like

 11. Babsje zegt:

  hmm, ben er geweest, jullie ook? Leven en laten leven is mijn motto, dat zou daar van beide kanten ook prima kunnen werken. Ben niet voor of tegen Israel, ben wel VOOR mensenrechten en TEGEN onderdrukking van groepen mensen.

  Like

 12. max zegt:

  Ja Babsje denkt blijkbaar dat er genocide gepleegd wordt op de Palestijnen.
  En dat laatste laat zich vooral bewijzen door de bevolkingstoename van de “Palestijnen” van pakweg 700.000 (1948) naar 3 á 4 miljoen.

  Like

 13. E.J. Bron zegt:

  Babsje is voor de mensenrechten zegt ze…. Bedoel je daarmee de Universele Mensenrechten Babsje of de mensenrechten, zoals vastgesteld in Cairo door de OIC????? Daar zit namelijk nogal verschil tussen, weet je….

  Like

 14. E.J. Bron zegt:

  “Leven en laten leven”, zegt Babsje ook nog. Hoe naïef. Vertel dat maar eens aan die “Palestijnen” en overige Arabieren Babsje!

  Zoals Martien Pennings zegt: nog maar weer eens een keer:

  Mohammed Abd Al-Qader:

  “De beste methode was die van martelaarschap operaties [zelfmoordaanslagen]. Hoe die gezichten veranderden in droefenis en vernedering …
  Als de Joden zich veilig en zeker voelen – wat hun gegeven worden door de huidige regimes om hen heen – dan bereiken zij economische en politieke prestaties. Dan bouwen zij wolkenkrabbers. De volgende keer zal [hun straf] erger zijn, en [hun vijanden] zullen alles vernietigen wat hun in handen valt.
  Met andere woorden, de moslims zullen die veiligheid, die economische prestaties en die gebouwen vernietigen, tot geen enkele jood meer kan hopen om te blijven in dit heilige land, en geen enkele Jood buiten dit heilige land nog zal kunnen hopen om hier te komen.

  Dat is de weg – de weg van vechten en van het martelaarschap.”

  Interviewer: “Eerbiedwaardige sjeik, denkt u dat dit snel plaats zal vinden?”

  Mohammed Abd Al-Qader:

  “Ik denk dat dit binnenkort zal gebeuren. Want als je kijkt naar hoe de islamitische er nu voor staat, dan zie je dat die 70 jaar was getemd door onderdrukkende dictators. Die bedreigden het levensonderhoud van mensen, zetten hen gevangen, doodden hen, en ga zo maar door. Maar de islamitische volkeren zijn begonnen om hun plicht in te zien met betrekking tot dit land.

  Kijk maar naar de jihadistische bewegingen, zoals Hamas en anderen. We hebben onze broeder Abu Abed [Ismail Haniya] horen zeggen: ’Wij zullen Israël nooit erkennen, wij richten ons op de bevrijding van Palestina in zijn geheel, van de rivier [de Jordaan] tot de [Middellandse] Zee.’

  Dat is wat er gebeurde toen de Palestijnse zaak opgenomen werd in de zielen van de mensen. Een doelstelling schiet wortel in de harten van mensen door middel van bloed. Net zoals een plant zijn leven haalt uit water, en hoe meer je een plant water geeft, des te meer deze wortel zal schieten tot diep in de aarde en zijn takken naar de hemel zal schieten. Net zo zullen de mensen van Palestina hun bloed vergieten. En wanneer dit bloed kookt en de aderen exploderen, zullen de mensen nog meer geïnspireerd en gemotiveerd zijn om te vechten.

  Dus dit is de weg die wij moeten gaan. Jihad en martelaarschap operaties [zelfmoordaanslagen] is het pad waar Allah ons op leidt.”

  “Leven en laten leven” Babsje?????

  Like

 15. Aegolius cs zegt:

  Israël en het internationale recht (augustus 2011)
  Door: Roelf-Jan Wentholt
  Inleiding door Martien Pennings
  Dit artikel is van zéér groot belang in de ideologische strijd rond Israël. Het behoort klassiek te worden en een vaste referentie voor wie schrijft over internationaal recht en Israël. De basis van dit stuk is een samenvatting door Roelf-Jan Wentholt van het boek van Matthijs de Blois, “Israël, een staat ter discussie”. Natuurlijk kan Matthijs de Blois niet verantwoordelijk gehouden worden voor wat hier onder staat, niet alleen omdat het slechts een samenvatting is, maar vooral ook omdat Roelf-Jan het hier en daar in eigen taal heeft gegoten en kleine toevoegingen heeft gemaakt die niet in het boek van De Blois te vinden zijn. Niettemin wil ik benadrukken dat het hier om een degelijk stuk gaat, waarvan de harde informatie betrouwbaar is.

  http://www.amsterdampost.nl/israel-en-het-internationale-recht/

  Dit artikel is van zéér groot belang in de ideologische strijd rond Israël. Het behoort klassiek te worden en een vaste referentie voor wie schrijft over internationaal recht en Israël.

  Like

 16. max zegt:

  Babsje zegt:1 augustus 2012 om 09:28:
  Jij zegt:
  “Ben niet voor of tegen Israel, ben wel VOOR mensenrechten en TEGEN onderdrukking van groepen mensen.”

  Als dat zo is, begrijp ik werkelijk niet dat jij achter mensen (Islam) staat die de mensenrechten per definitie niet kennen: http://www.arabistjansen.nl/Arabist/GOUDArechtenFEB11.html

  Zeer de moeite waard omdat eens goed na te lezen en over na te denken.

  Ik moet mij sterk vergissen Babsje, met je “ik ben niet voor of tegen Israël,” dat je met betrekking tot de mensenrechten met twee maten meet: Je vergoedelijkt de Palestijnen en veroordeeldt Israël.

  Like

 17. Tom Hendrix zegt:

  @Babsje, hoe naief kan men zijn! De palestijnen worden door Hamas en El Fatah constant erop gewezen, dat de Joodse Staat vernietigd dient te worden. Mensenrechten en ISLAM is ook een onmogelijkheid, je kunt als moslim niet eens afstand nemen van de Koran, want dan ben je ter dood veroordeeld.

  Like

 18. cor stoker zegt:

  soms is een meetlat iets met 2 verschillende ijkpunten, je kent ze wel schaal 1:500 en schaal 1:1 dan meet je met je latje de “mensenrechten” alleen gebruik je dan 2 verschillende schaal modellen.

  De Palestijnen zijn niet bepaald geliefd bij de eigen buren, vraag het aan Libanezen, Tunesië, Jordanië en zelfs Egypte, het zijn veelal huurlingen, die keer op keer aan de poten van de gevestigde machten zagen en slechts één ideaal hebben, Israël vernietigen.

  Alleen de opmerking al “Ben je er geweest ? Ik wel !!” alsof je alleen door er te zijn geweest iets kan beoordelen, terwijl bewezen is dat er miljoenen mensen op vakantie zijn geweest in verderfelijke dictaturen, waar moord en doodslag bewezen was, maar die “er geweest” waren hadden een voortreffelijke vakantie en roemden de “gastvrijheid- en rust en orde”, ze waren er geweest en dus hebben ze gelijk.

  Omdat het Israëlische volk zich verdedigt en terugslaat en dag in dag uit leven onder de dreiging van terreuraanslagen, van “zielige” zwangere vrouwen, onschuldige kinderlijke snoetjes, zinloze raketbeschietingen en tegenstanders die burgers als levend schild gebruiken, is de agressor ineens de verdediger……………historisch gezien waren het de anderen DIE ISRAËL aanvielen en wilden vernietigen en niet andersom, maar ja dat komt niet echt goed uit met het slachtoffer verhaal van de azielige Palestijnen

  Like

 19. cor stoker zegt:

  PS
  Hoeveel Israëli’s worden verpleegd en geopereerd in de Palestijnse gebieden, zet daar de cijfers eens tegenover van de Palestijnen en andere “vijanden” die ruimhartig en barmhartig worden verpleegd met de modernste technieken door Israël.

  Like

 20. marijke zegt:

  BABSJE.Ooi gezien hoe trotse moeders verkondigen hoe trots ze zijn om hun kind groot te brengen met later een bomgordel zo veel mogelijk joodse mensen om te brengen.?Hoe ziek kan je zijn.Te walgelijk voor woorden.Ach ze zijn zo zielig he.

  Like

 21. marijke zegt:

  Het zit in het aard van het beest en zal nooit veranderen.Het hele midden oosten hebben nog nooit iets gelevert alleen dood en verderf.Nou ja een vijg of een olive.Och laat ik de olie niet vergeten .Maar als daar een eind aan komt hebben ze geen malle moer..

  Like

 22. Tom Hendrix zegt:

  @Marijke, helaas zijn er velen in nederland die BLIND de LINKSE MEDIA nablaten. En we weten allang dat het LINKSE VERGIF al 40 jaar over ons wordt uitgestort! Ik kijk nog maar zelden na de STAATSTELEVISIE en hun vrindjes de nederlandse media. Het is 24/7 linkse en rode bulshit wat ons wordt opgedrongen.

  Like

 23. marijke zegt:

  Nou Tom daar heb je groot gelijk in.Ik schrijf niet zo veel als jullie doen.Blok veel in de states.Maar ben een trouwe aanhanger van EJ En als ik dan zo iets lees ,zo als Babsje dan kookt me bloed.En al helemaal met een. zijn jullie er ooit geweest.Ik heb een hekel aan kudden dieren.Den Haag zit er vol mee.En zo ook in holland.Foei Babsje.

  Like

 24. marijke zegt:

  Nog even dit Tom .Ik kijk ook niet naar de Nos hoor.Ik hoor dat het vreselijk is wat Asad doet en dat hij weg moet van onse Clinton en Obama.Kijk even wat er met die Saudies gebeurt.Koppensnellers, vrouwen mogen geen auto rijden en zo kan ik nog wel even door gaan en Obama staat te buigen als een knipmes.En dat mag allemaal wel.Je word er toch niet goed van.Kinderen levent verbrand om dat ze geen kleding aan hadden.Hoe durven ze nog over Asad te spreken die huigelaars.daar om zeg ik ook ,het eenige wat ze hebben is dood en verderf.Allemaal daarZe staan op met haat over een jood en gaan er mee naar bed.Verders hebben ze geen moer..

  Like

 25. marijke zegt:

  En ik heb al zo vaak hier geschreven wat een schande het is dat de Joodse scholen hier in Holland beveiligt moeten worden Ja in Holland.Maar daar hoor je niemand over he.Foei Holland en foei den Haag.Jullie hebben het laten gebeuren.

  Like

 26. peter zegt:

  Tja , babsje ik ben er ook geweest , maar ben het geheel niet met je eens wat nu ?

  Kijk als jij dat bij elkaar geraapt zooitje jihadistten uit elke uithoek van het islamisme palestijnen wil noemen mag dat , maar wel grappig is dat die vrijwillig vertrokken 450.000 wat zich palestijn noemt zich in 63 jaar zich tot een 4.000.000 heb weten op te fokken !
  Dat uiteraard met behulp van de gulle giften vanuit het westen westen welk nooit zijn aangewend om het de situatie van de bevolking te verbeteren maar om de terroristen en hun families te steunen in het vermoorden van Joden.
  babse je bent moreel schuldig aan de moord op de Joden, zo niet direct schuldig door het financieren van de palestijnse terroristen door middel van het geven van vrijwillige giften.

  Ook ben je moreel schuldig zo niet erger omdat je de leugens over Israël en de palestijnen in stand houd en niet op de feiten afgaat !
  Feiten die ook jou bekend zijn of kunnen zijn.
  En je bent natuurlijk ook op zijn minst moreel verantwoordelijk voor alle palestijnse doden.

  Wat is de wereld van de self righteous mens toch beperkt.

  Ik hou je dan ook mede verantwoordelijk voor de ellende in het midden oosten in het verleden en in de toekomst !

  Like

 27. Anneke zegt:

  Mensen heb zo het vermoeden dat ‘ons’ Babske niet om te praten is!!! Zij is overduidelijk om de Haagsche tuinen geleid..misleid, tot ‘ver onder deze gronden’.
  Ben dit jaar zelf tweemaal in Israel geweest en het leven is daar totaal anders dan men ons hier in Europa wil doen laten geloven. Hahleluyah!!! Menig Arabisch Israeliet leeft er met veel plezier en in héél goede samenwerking met de joodse – en andere Israelieten!!! De Israelische regering bekommerd zich heel goed over minder bedeelden, vluchtelingen uit bijvoorbeeld Sudan en andere Afrikaanse (islamitische -) hell-landen. Dit mag men in het westen absoluut niet weten….Babs open ogen en oren en probeer realistischer te zaken te bekijken en haal op internet juiste informatie naar ‘boven’.
  Letwel Babske….de kletspraatjes hier in Europa en de V.S. zijn tegenwoordig merendeels TEGEN het landgoed van onze Vader G-d… Het is geschiedkundig gezien grondgebied van Zijn volk en dit is een enorme grote schare die niet te tellen is….Zoals beschreven in de Bijbel. Het verbond gesloten met aartsvader Abraham is zeer zeker nagekomen en nog nèt niet klaar…de laatste puntjes moeten nog op de I worden gezet.
  Betr. de humanistische mensenrechten ….hecht hier géén enkele waarde aan. Ook zo’n punt/onderwerp die menig westerling om de politieke tuinen misleidt. Als de politiek werkelijk zo humaan gezind was zag het er deze wereld toch heel anders uit!!!
  De westerse illuminaten willen ZELF dit landgoed aan de Middelandse Zee bezitten er helemaal het hunne van maken…dit zal NIET gebeuren. Zij hebben er eveneens voor gezorgd dat het geloof in YHWH enorm is verwaterd…de Bijbel is een heel goede navigator, maar die moest verdwijnen uit het leven van de moderne -,inmiddels post-moderne, mens.

  Like

 28. Zeg nog even waarom San Remo nog steeds geldig is (onder Volkenbondmandaat per 1922: het gebied van Jordaan tot zee voor de joden), in plaats van VN-Resolutie 181, van 29 november 1947, ter verdeling van Palestina.

  Om me te informeren over de achtergrond hiervan heb ik herlezen wat ik zelf schrijf op:
  http://infohit.nl/hollandprotect/protect410.htm

  Ik blijk te schrijven:
  Er moest een joodse en een Arabische staat komen. Vrouwen kregen actief en passief stemrecht ook in de Arabische staat. Er moest vrije toegang komen tot de ‘heilige plaatsen’. Jeruzalem kwam onder bestuur van de Verenigde Naties.
  Wat nu de “West Bank” heet moest bij Arabisch Palestina gaan horen.
  Natuurlijk is dit niet echt een “oever” (bank), maar een gebied genaamd Judea-Samaria.
  De resolutie werd aangenomen met 33 landen vóór, 13 tegen en 10 onthouding.
  En de Arabische leiders wezen het plan af.
  De joodse leiding ging er wel mee akkoord, hoewel zij niet het bezit kregen van Jeruzalem (en ook niet Judea-Samaria de “West Bank”).
  De resolutie werd nooit uitgevoerd, omdat meteen de burgeroorlog die al aan de gang was hevig oplaaide.
  Op 14 mei 1948 riepen de Palestijnse joden hun eigen staat Israël uit.

  De volgende dag was Israël meteen in oorlog met zeven Arabische legers: Egypte, Jordanië, Syrië, Libanon, Saudie Arabië, Irak en Jemen.
  Deze zevenkoppige draak gelastte de Arabieren die binnen de grenzen van het nieuw uitgeroepen Israël leefden, het gebied te verlaten zodat de Arabische invasie-macht de joden makkelijker af kon slachten, waarna de Arabische uitwijkers al het joodse bezit zouden krijgen. Want de zeven legers zouden glorieus zegevieren.

  Israël bleek echter te kunnen winnen van deze zeven legers. De Arabieren die geen gevolg hadden gegeven aan de Arabische eis te vertrekken, en die daarvoor als straf ook niet waren vermoord door hun broeders, leefden daardoor verder als Arabische burgers van Israël.
  Het is statistisch onwaarschijnlijk maar toch realiteit dat Israël na elke oorlog gewoon doorgaat met bestaan.

  De Arabieren die in opdracht van hun broederlegers wel gevlucht waren uit Israël kregen de status van “Palestijnse Arabische vluchtelingen”.

  Het eind-resultaat van de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog van 1948-49, was de creatie van een joodse staat, iets groter dan wat de Verenigde Naties twee jaar eerder in Resolutie 181 hadden voorgesteld.
  De Gazastrook was nu van Egypte, en nog steeds zoals Resolutie 181 bepaalde, had Jordanië de “West Bank” in handen.

  Like

 29. Jan zegt:

  Joden hebben het weer gedaan:

  The sister of Hamas Prime Minister in Gaza Ismail Haniyeh recently entered Israel along with her husband, who received urgent treatment at the Beilinson Hospital in Petah Tikva, Ynet has learned.

  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4265787,00.html

  Like

 30. Jan zegt:

  Israël veegt ‘Palestina’ van de kaart
  “This step is very dangerous and touches the awareness of Palestinians in Jerusalem in an effort to brainwash them and control them, especially young generations.”
  Among the concerns Palestinian teachers have about the materials are maps purporting to depict the state of Israel which include the West Bank and identify Palestinian territory by Jewish Biblical names.
  http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=624799

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s