Duitsland pakt de islamitische radicalisering aan

(Door: Soeren Kern)

“De strategische doelstellingen op lange termijn van deze islamitische organisaties zijn bedoeld om democratisch en liberaal gekozen staten te destabiliseren en het politieke besluitvormingsproces te beïnvloeden” – Een verslag uit de Duitse deelstaat Niedersachsen.

De Duitse deelstaat Niedersachsen heeft een praktische gids gepubliceerd, die handelt over de extremistische islam, om burgers te helpen de signalen te herkennen die aangeven hoe/welke moslims geradicaliseerd worden.

Beveiligingsambtenaren zeggen dat het doel van het document is om de dreiging van terreuraanslagen op eigen bodem te beperken door de Duitsers te onderrichten over de radicale islam en hen aan te moedigen verdachte islamitische extremisten bij de autoriteiten te melden.

De actie weerspiegelt een toenemende bezorgdheid in Duitsland over het groeiende zelfbewustzijn van salafistische moslims, die openlijk verklaren dat zij de islamitische sharia in het land en in heel Europa willen vestigen.

Het 54 pagina’s tellende document “Radicaliseringsprocessen in de context van het islamitische extremisme en het terrorisme”, dat tal van details biedt over de islamitische wereld in Duitsland, schetst een zorgwekkend beeld van de islamitische radicale islam aldaar.

Het document verklaart: “De dreiging die uitgaat van islamitische terroristische organisaties ontwikkelt zich snel en het risico van radicalisering en rekrutering door fundamentalistische moslims gaat onverminderd door. Jonge moslims worden aangetrokken door radicaalislamitische propaganda. De dreiginggraad in de westerse landen is naar een hoger niveau bijgesteld. Een bijzonder risico komt van individuen die zichzelf geradicaliseerd hebben of van kleine groepen zonder formele bindingen met een netwerk. Dit verschijnsel levert speciale problemen bij de rechtshandhaving. De strategische doelstellingen op lange termijn van deze radicaalislamitische organisaties zijn erop gericht de democratische en liberaal georiënteerde staten te destabiliseren en de politieke besluitvorming te beïnvloeden”.

Het document vervolgt: “Het islamitische terrorisme vormt een ernstige bedreiging voor de interne veiligheid van Duitsland. Nationale veiligheidsautoriteiten hebben tenminste 235 islamisten met een Duitse nationaliteit geïdentificeerd die paramilitaire training hebben gezocht of ontvangen in gebieden zoals Afghanistan, Pakistan en Somalië. Er wordt aangenomen dat meer dan de helft van deze mensen is teruggekeerd naar Duitsland. Hiervan zitten op dit moment ongeveer tien in de gevangenis. Er is een zeer reëel gevaar dat deze mensen zijn teruggekeerd naar Duitsland met als doel het plegen van terroristische handelingen”.

Volgens het rapport schatten de Duitse veiligheidsdiensten dat ongeveer 1140 mensen die in Duitsland wonen een hoog risico lopen om radicaalislamitische terroristen te worden. Het document stelt ook dat tot 100.000 autochtone Duitsers zich de afgelopen jaren tot de islam hebben bekeerd en dat “uit onderzoek van de geheime dienst (intelligence analysis) is gebleken dat bekeerlingen bijzonder vatbaar zijn voor radicalisering … Beveiligingsambtenaren zijn van mening dat bekeerlingen tussen de vijf of tien procent van de salafisten uitmaken”.

Het document geeft een openhartige beoordeling van de politieke islam. Het beschrijft de radicale islam als “een politieke ideologie die de constitutionele orde van de Bondsrepubliek Duitsland betwist. In tegenstelling tot seculiere extremistische ideologieën zoals het communisme of het nationaalsocialisme, die niet gebaseerd zijn op religieuze ideeën, is de radicale/fundamentalistische islam gebaseerd op de religie van de islam. In de kern pleiten radicale islamieten voor een gepolitiseerde vorm van de islam. Religie is voor hen niet alleen een individuele zaak van geloof, maar de islam wordt gezien als een alomvattend politiek-religieus maatschappelijk concept. Radicaalislamitische organisaties en bewegingen zijn, ondanks hun verschillen, er allemaal op gericht samenlevingen te creëren op basis van het rechtssysteem van de sharia. Deze wet verdeelt mensen volgens hun geloof, hun geslacht en hun relatie tot de islamitische staat in verschillende juridische categorieën. Hij verwerpt het idee van een democratisch gelegitimeerd bestuur, met name door niet-moslims over moslims, want alleen Allah wordt erkend als een soeverein(iteit). Dus is de radicale islam met zijn strikte toewijding aan de sharia gericht tegen de grondwet en de rechten en vrijheden die daarin gegarandeerd zijn; gelijkheid en respect voor de mensenrechten. Het radicaalislamitische idee van een theocratische staat en een sociaal systeem is ook tegen het beginsel van de volkssoevereiniteit en de scheiding der machten”.

Het document bevat ook een lijst van 26 “mogelijke kenmerken van radicaliseringprocessen” om Duitse burgers te helpen potentiële radicalisering te identificeren.

Enkele van de items op de lijst zijn onder meer: ​​”Kritische vragen over de islam worden gezien als een aanval op de persoon of de groep tot wie men zich richt; kritische vragen over bepaalde opvattingen met betrekking tot de interpretatie van de islam worden opgevat als een verraad aan de groep; steeds strengere interpretatie van religie;afwijzing of agressie tegen alles wat ‘Westers’ is. De islam is de oplossing, de zogenaamde Westerse wereld wordt gezien als de oorzaak van alle problemen, een dualistisch wereldbeeld, het toepassen van een strikt vriend/vijand schema; herhalen van islamitische slogans, religieuze strengheid is vereist voor de hele maatschappij; moslims met een andere oriëntatie (dat wil zeggen sjiieten) worden ongelovigen genoemd”.

Andere items op de lijst zijn onder meer: ​​”Het bezoeken van radicale moskeeën of islamitische predikers, deelnemen aan religieuze seminaries met radicale predikers; het verstevigen van contacten met andere radicale extremisten en individuen; het bezoeken van radicaalislamitische websites, het bekijken van films die de gewelddadige Jihad bevorderen; toenemende bereidheid om agressieve en gewelddadig religieuze of religieus gekleurde politieke eisen af te dwingen bij derden (zo mogelijk ook toenemende belangstelling voor wapens); potentieel criminele activiteiten tegen goederen en personen met een verwijzing naar de inferioriteit van de zogenaamde ongelovigen en/of betrokken bij het schade toebrengen aan de vermeende vijanden van de islam; implementatie van de survivaltraining, gevechtstraining of soortgelijke paramilitaire activiteiten, frequente en/of lange reizen naar landen waar een islamitische bevolking in de meerderheid is, met name taallessen, bezoeken aan paramilitaire trainingskampen; preoccupatie met het leven na de dood of het martelaarschap, veranderingen in de financiële positie (geen controleerbare inkomen of plotselinge schuld)”.

Het document werd, dat wekt geen verbazing, door moslims met verontwaardiging begroet, die de regering van Niedersachsen ervan hebben beschuldigd dat zij aan “paniekzaaierij” doet. De oppositie partij, de Sociaaldemocraten (SPD), heeft het als “absurd” en “schandalig” omschreven.

De Minister van Binnenlandse Zaken van Niedersachsen, Uwe Schünemann, heeft de kritiek verworpen; hij zegt dat hij niet van plan is om het document in te trekken, dat deel uitmaakt van een gemeenschappelijke strategie van Duitse ambtenaren om hun controle over de salafistische groepen, na een reeks van gewelddadige confrontaties met de politie, te intensiveren.

In mei bijvoorbeeld, vielen in de stad Bonn meer dan 500 salafisten de Duitse politie aan met flessen, knuppels, stenen en andere wapens om te protesteren tegen cartoons waarvan ze zeiden dat die “beledigend” waren. De botsingen ontstonden toen ongeveer 30 aanhangers van een conservatieve politieke partij, PRO NRW, die gekant is tegen de verdere verspreiding van de islam in Duitsland, deelnam aan een campagne rally die voorafging aan de regionale verkiezingen in de westelijke deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW).

Naar aanleiding van de gevechten – waarbij 29 politieagenten gewond raakten, twee van hen ernstig – dook op het internet een video op van een bekende terrorist, de in Duitsland geboren Yassin Chouka, een lid van de Islamitische Beweging van Oezbekistan in de grensstreek van Afghanistan en Pakistan.

In de Duitstalige video roept Chouka ertoe op dat de leden van PRO NRW en de Duitse media moeten worden gedood. Hij dringt er voorts bij de salafisten op aan om af te stappen van de confrontaties op straat,waar het risico om te worden gearresteerd groot is, en in plaats daarvan PRO NRW-leden in hun huizen en op hun werkplekken aan te vallen.

Bij invallen in het hele land op 14 juni doorzochten meer dan 1.000 Duitse politieagenten in zeven van de 16 Duitse deelstaten ongeveer 70 huizen, appartementen, moskeeën en ontmoetingsplaatsen van salafisten, op zoek naar bewijs dat de Duitse regering in staat zou stellen enkele van de tientallen islamitische groeperingen die in het land opereren te verbieden.

Toen hij het hardhandig optreden aankondigde, zei de minister van Binnenlandse Zaken, Hans-Peter Friedrich, dat hij een salafistische groep, genaamd Millatu Ibrahim,die gevestigd was in de westelijke stad Solingen, verboden had. “De Millatu Ibrahim groep werkt in tegen onze grondwettelijke orde,” zei hij, “en tegen het begrip tussen de volkeren.” Millatu Ibrahim leert zijn volgelingen ondermeer om de Duitse wetgeving te verwerpen en de islamitische sharia te volgen, en dat ‘de ongelovigen de vijand zijn’.”

Friedrich zei ook dat er bij de invallen in Beieren, Berlijn, Keulen, Hamburg en Nordrhein-Westfalen, en nog andere locaties, bewijs aan het licht zou kunnen komen dat hen in staat zou stellen twee andere salafistische groepen te verbieden, de Daw FFM en “Die Wahre Religion” [DRW, “De Ware Religie “].

In een interview met de krant “Die Welt” op 8 juni zei de minister van Binnenlandse Zaken Friedrich: “Het radicale salafisme is als een harddrug. Iedereen die voor haar bezwijkt, wordt gewelddadig”.

Friedrich zei ook dat de recente salafistische aanvallen op de Duitse politie aantonen “dat de drempel om geweld  te gebruiken op een alarmerende manier is verlaagd. Er kan maar één antwoord zijn: De overheid moet met al de kracht van de wet duidelijk maken dat onze democratie zich versterkt heeft. Salafisten vechten tegen de liberaal-democratische rechtsorde en in plaats daarvan willen zij hun radicale ideologie in Duitsland invoeren. Maar we zullen dat niet laten gebeuren. We zullen onze vrijheid en onze veiligheid uit alle macht  verdedigen”.

Soeren Kern is een ‘distinguished Senior Fellow’ aan het in New York gevestigde Gatestone Instituut. Hij is ook ‘Senior Fellow’ voor Europese Politiek aan de in Madrid gevestigde Grupo de EstudiosEstratégicos / Strategische Studies Group. Volg hem op Facebook.

Bron:

http://www.gatestoneinstitute.org/3218/germany-islamic-radicalization

Auteur: Soeren Kern

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Duitsland, Islam, Islamisering, Islamitisch fundamentalisme, Jihad, Moslims, Salafisten. Bookmark de permalink .

14 reacties op Duitsland pakt de islamitische radicalisering aan

 1. Linsky zegt:

  Uitstekend artikel Wachteres.
  En een zeer bemoedigend bericht ook! 🙂
  Ik heb het meteen ook een kop gemaakt op m’n eigen site.

  Like

 2. Zeer verhelderend artikel, Wachteres! Het zal eindelijk eens tijd worden dat er wat aan die salafisten gedaan wordt. Nu hier in Nederland nog…

  Like

 3. Lucky9 zegt:

  Zorgwekkend natuurlijk. Maar eerst moet onze eigen politici een geweten geschopt worden. Hopelijk volgt de zin voor verantwoordelijkheid onmiddellijk nadien.

  Like

 4. Wachteres zegt:

  http://xandernieuws.punt.nl/?id=662508&r=1&tbl_archief=&amp

  Angela Merkel maakt zich grote zorgen, de Duitsers willen de Mark terug.

  Jaren geleden waarschuwde de Duitse inlichtingendienst al voor de Milli Görüs beweging.

  In Amsterdam kregen ze van Job een moskee d.w.z. er werd door hem, de gemeente, flink bijbetaald.

  Volgens Job, Woutertje Bos en Vogelaartje was er niets aan de hand: Lieve jongens allemaal.

  Like

 5. Henk.V zegt:

  Het is zeker een bemoedigende aanpak van het salafisme in Duitsland!
  Dat de veiligheidsdienst in dat land aanmerkelijk meer op haar hoede is en slagvaardiger dan de collega’s in Nederland was al bekend. Nu maar hopen dat goed voorbeeld goed doet volgen.
  Let wel even op welke partij de conclusies van deze voortreffelijke analyse van het islamistische probleem meteen ongenuanceerd meent te moeten aanvallen…
  Als dat links weer niet is…
  Dat is geen onnozelheid meer ,maar boosaardige collaboratie.
  Eveneens veelzeggend is de verontwaardiging over de inhoud van het rapport van in Duitsland wonende moslims…
  Let wel dat er NIET staat dat de salafisten verontwaardigd zijn. Zij zullen zich in het geschetste beeld herkennen en er het zwijgen toe doen.
  Nee het zijn de grotere moslimorganisaties, die de zogenaamd gematigde moslims heten te vertegenwoordigen die tegen deze beeldvorming bezwaar maken, hoewel het rapport duidelijk één bepaalde stroming in kaart brengt, een subversieve richting die elke, zichzelf respecterende rechtstaat allang buiten de wet en de landsgrenzen had moeten plaatsen!
  De verontwaardiging richt zich niet tegen wat de salafisten beogen en de manier waarop zij hun doel willen bereiken, maar tegen het openbaar maken van hun intenties en handelswijze.
  Ik nodig iedereen uit hierover maar eens goed na te denken 🙂

  Like

 6. Esmee zegt:

  ongedierte

  Like

 7. guusvelraeds zegt:

  Keer op keer wordt er nauwelijks of slechts terloops aangehaald dat de Islam de voedingsbodem is van het salafisme. Islam en Salafisme/Fundamentalisme is als het kuiken en het ei. Steeds erger ik me opnieuw als men spreekt over gematigde en niet gematigde moslims. Gematigde Moslims zijn niets anders dan het grote leger van Moslims dat nu nog zwijgt maar zodra de radicalen de weg naar een Sharia staat geplaveid hebben zullen zij zich als de kippen scharen achter de radicalen. De radicalen worden in de huiskamers van de gematigden heimlijk bewonderd en door hun steeds luider worden zwijgen gesteund. Nooit heb ik mogen aanschouwen dat gematigden massaal de straat op gingen om te protesteren tegen de gewelduitbarstingen van hun radicale medegelovigen. We zullen dit ook nooit meemaken om het simpele feit dat de radicalen duplicaten zijn van hun grote voorganger Mohammed. Elke Moslim weet dat en aangezien het leven en werk van Mohammed het exclusieve rolmodel is voor elke Moslim man of vrouw zal er ook nooit een samenwerking komen tussen de Moslim organisatie’s en de overheden dit radicalisme te bestrijden. In tegendeel. Buiten het zicht van alles en iedereen zullen de radicalen zowel actief als passief gesteund worden. De Jihad (Mijn strijd oftewel Mein Kampf) is de voornaamste opdracht die elke Moslim vanaf zijn geboorte meekrijgt. Zonder Jihad geen Islam en zonder Islam geen Jihad. Europa beseft nog nauwelijks wat ze binnen haar poorten heeft gehaald.

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  Sluit mij aan bij vorige commentaren. En Lucky9 wat het geweten van politici betreft, daar vertrouw ik niet op. De enige partij die steeds en steeds weer het ISLAM PROBLEEM benoemde is en was de PVV van Geert Wilders. En door het beleid van de gevestigde partijen t.o.v. de ISLAM moet DHR. Wilders 24/7 vrezen voor zijn leven!

  Like

 9. Wachteres zegt:

  PVVKesteren (Ton van Kesteren)
  Duitsland pakt de islamitische radicalisering aan http://t.co/UF4oPlvz Dld. zet hopelijk de trend in Europa!

  Like

 10. baksteen zegt:

  De enige manier om het nog terug te dringen is door het probleem op dezelfde manier aan te pakken als Ataturk dat deed, het verbieden van alle islamitische uitingen in de openbare ruimte en keihard ingrijpen wanneer nodig. En dan niet “keihard” zoals wij dat in een democratie gewend zijn.
  Doen we dat niet dan is het een verloren zaak

  Like

 11. Tom Hendrix zegt:

  Off topic: Net vernomen via http://www.elsevier.nl dat onze 2e slaapkamer het debat heeft gevoerd met de Jager over de schuldencrisis. En zoals te verwachten was, CDA,PVDA,SP,VVD,GL,D66 wensen door te gaan met het stelen van ons GELD, om het te geven aan de fraudeleuze banken in Griekenland en Spanje. Slechts de PVV,SGP,PVDD en de CU zijn tegen! Let op het hypocriete gedrag van de SP van Roemer, eerst naar de bevolking toe grote woorden gebruiken over zo willen wij geen EU, en nu waait deze club mee met de andere eurofielen!

  Like

 12. dompy zegt:

  en wat moeten we dan doen,afwachten,proviand inslaan en wapens?verhuizen?emigreren?praten met ze,overleggen met ze,wie zijn de leiders?

  Like

 13. Jan zegt:

  “Duitsland pakt de islamitische radicalisering aan”
  Niet dus:
  In 2013 doet de Muslimisch Demokratische Union mee aan de verkiezingen in Niedersachsen
  http://www.pi-news.net/2012/08/die-cdu-bekommt-konkurrenz-mdu/#more-274324

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s