Uit het archief: “De zelfmoord van Europa”

(E.J. Bron – 8 augustus 2011 op HVV)

De postchristelijke welvaartsstaten hebben een gebrek aan kinderen en moed. Demografie is het beste wapen van de moslims. Een inmiddels zes jaar oud, maar nog steeds uiterst actueel, essay van Mark Steyn.

Veel van datgene wat wij vaag de westerse wereld noemen, zal deze eeuw niet overleven. Vermoedelijk zal er op de landkaarten nog een regio bestaan, die Italië of Duitsland wordt genoemd, net zoals er in Istanboel nog altijd een bouwwerk bestaat dat de Sint Sophia-kathedraal heet. Alleen is het geen kathedraal meer, maar een stuk onroerend goed. Zo zullen ook Italië en Duitsland de namen van onroerende goederen zijn. Voor diegenen, die geloven, dat de westerse civilisatie per saldo beter is dan alle andere alternatieven, ligt de uitdaging in het feit om in ieder geval een deel van het Westen te redden.

Bijna alle partijen in het Westen hebben zich helemaal overgeleverd aan datgene wat men de secundaire impulsen van een samenleving zou kunnen noemen – geneeskundige verzorging, kinderopvang, ouderschapsverlof. We hebben voorrang gegeven aan de secundaire impulsen boven de primaire: landsverdediging, familie, geloof en, het meest elementair, de voortplanting – “Gaat heen en vermenigvuldigt u”. Zo niet, dan kunnen jullie al die secundaire impulsen niet betalen. De constructiefout van de seculiere sociaaldemocratische staten is, dat zij het geboortecijfer van een gelovige samenleving nodig zouden hebben om zichzelf in stand te houden. Het probleem is, dat samenlevingen van de secundaire impuls hun zwaktes als sterktes – of in ieder geval als deugden – verkeerd begrijpen en daarom falen ze klaaglijk in de omgang met een oergeweld zoals de islam.

À propos: als we ons daadwerkelijk in oorlog bevinden – een veronderstelling, die de helft van de Amerikanen en een beduidend groter deel van de Europeanen niet deelt –, waarom wordt deze oorlog dan precies gevoerd?

Er bestaan veel brandhaarden op de wereld, maar over het algemeen is een conflictpartij met zekerheid te noemen: moslims tegen Joden in “Palestina”, moslims tegen Hindoes in Kasjmir, moslims tegen christenen in Afrika, moslims tegen Boeddhisten in Thailand, moslims tegen Russen in de Kaukasus, moslims tegen toeristen op Bali. Net zoals de milieubeschermers denken deze kerels globaal, maar ze ageren lokaal. Ze weten, dat ze op het slagveld nooit kunnen winnen, maar ze denken een kans te hebben door de zaak net zo lang op de lange baan te schuiven totdat het Westen zichzelf te gronde richt.

Daarom gaat het in deze oorlog: om ons gebrek aan civilisatorisch zelfvertrouwen. Het voortschrijdende programma – verkwistende sociale welvaart, abortus, secularisme, multiculturalisme – is, alles bij elkaar genomen, de eigenlijke zelfmoordaanslag. Het prachtige van multiculturalisme bijvoorbeeld is, dat men helemaal niets over andere culturen hoeft te weten. Het is alleen maar nodig om andere culturen cool te vinden. Multiculti betekent, dat uw kind voor Kerst in plaats van “Stille Nacht” een of ander stamlied leert, maar niet, dat u in een Afrikaanse samenleving zou willen leven.

We maken ons zorgen over de verkeerde dingen. In zijn baanbrekende studie “De grenzen van de groei” uit 1972 verklaarde de Club van Rome dat in 1993 goud, kwikzilver, blik, zink, koper, lood en gas op zouden zijn. Niets daarvan vond plaats. Beter gezegd, we zwemmen in de bronnen, maar we hebben een gebrek aan mensen – de enige echte onvervangbare bron. Als het erom gaat de toekomst te voorspellen, spreken de geboortecijfers een overduidelijke taal. Als er in het jaar 2006 2 miljoen baby´s worden geboren, dan zullen er in 2026 nauwelijks 2 miljoen jonge volwassenen op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. De harde feiten zeggen, dat de westerse wereld veel sneller gebrek hebben aan kinderen dan aan olie. Het voor het behoud van het bevolkingsaantal noodzakelijke geboortecijfer ligt bij 2,1 baby per vrouw. Veel landen liggen hier duidelijk boven: Somalië bij 6,91, Niger bij 6,83, Afghanistan bij 6,78, Jemen bij 6,75. Hebt u opgemerkt, wat deze landen verbindt?

Helemaal onderaan de ranglijst van geboortecijfers vindt u tenslotte de VS – met 2,07 geboorten per vrouw. Ierland ligt bij 1,87, Australië bij 1,76, Canada ligt met 1,5 al duidelijk onder het behoudsniveau, Duitsland en Oostenrijk bevinden zich met 1,3 al op het randje van de doodsspiraal. Rusland en Italië liggen bij 1,2. Spanje bij 1,1 – ongeveer de helft van datgene wat voor behoud nodig zou zijn. Tot 2050 zal het bevolkingsaantal van Italië met 22% gedaald zijn. Tot 2050 zullen er 100 miljoen Europeanen minder zijn. Terwijl de geboortecijfers dalen, veroudert de samenleving als nooit tevoren in de menselijke geschiedenis. Deze landen zullen ophouden te bestaan, tenzij ze de moed tot verandering vinden. Wat ik niet geloof. Als je de Europese verkiezingsresultaten bekijkt – het laatst in Duitsland – is het niet moeilijk om de conclusie te trekken dat de kiezers ongelukkig zijn met hun politieke elite. En wel daarom, omdat ze er niet graag toe worden opgeroepen om na te denken over de hoogte van de subsidies van de staat die ze krijgen, om het even hoe onbetaalbaar deze voor toekomstige generaties ook mogen zijn. 1970 lijkt helemaal niet zo lang geleden en desondanks is de wereld sindsdien fundamenteel veranderd. In 1970 hadden de industrielanden een tweemaal hoger aandeel in de wereldbevolking dan de moslims: 30 tegen 15 procent. In het jaar 200 stonden ze gelijk: ieder had ongeveer 20%. De wereld is tegenwoordig dus veel islamitischer dan toen, sindsdien zijn er (officieel) 20 miljoen moslims bijgekomen – dat komt overeen met de totale bevolking van vier Europese landen (Ierland, België, Denemarken, Estland). Geen enkele religie breidt zich in het Westen sneller uit dan de islam: in Groot-Brittannië bezoeken meer moslims dan christenen een eredienst. Kunnen deze trends nog dertig jaar voortduren, zonder dat dit gevolgen zou hebben?

We leven in een buitengewone periode: die van de zelfvernietiging van al die volkeren, die de moderne wereld vormden. De idioten van Al Qaida zullen nooit genoeg zelfmoordpiloten vinden om genoeg vliegtuigen in genoeg wolkenkrabbers te vliegen. Maar, anders dan wij, denken de radicale islamieten op de lange termijn, en gezien hun demografische voordeel in Europa en de toon die de islamitische lobby´s daar aanslaan, krijgen ze veel van datgene waarvoor ze tot nu toe vliegtuigen in wolkenkrabbers stuurden, binnen een paar jaar zomaar in de schoot geworpen. De wolkenkrabbers zullen van hen zijn. Waarom zou je ze dan kapot maken?

Om de ineenstorting te verhinderen, zullen de Europese naties meer immigranten moeten opnemen dan ooit een stabiele samenleving heeft geprobeerd. De CIA voorspelt de ineenstorting van de EU voor het jaar 2020. Weliswaar heeft de CIA de laatste halve eeuw bijna alles verkeerd begrepen. Maar zelfs een slechte agent boekt eenmaal in de 30 jaar een succes. Het tijdstip van de ineenstorting van de EU is eerder nog voorzichtig geschat. Het lijkt waarschijnlijker, dat de tegenstellingen van de EU al binnen de komende paar verkiezingsperiodes op de gebruikelijke wijze aan het licht komen. Vanaf 2010 kunnen we dan op Amerikaanse televisiezenders zien hoe in Europa de huizen branden en het tot straatgevechten en moordaanslagen komt. En zelfs wanneer het lukt om dit te verhinderen, blijft de voorstelling van een kinderloos Europa, dat militair of economisch de concurrent is van Amerika, belachelijk. Op een gegeven moment in deze eeuw zullen er 500 miljoen Amerikanen zijn en wat er dan nog in Europa over is, is of heel oud of heel islamitisch. Westelijke linksen hebben gevoelige antennes. Altijd wanneer je met de vraag komt of er binnen een of drie generaties nog Italianen zullen leven in de landstreek die Italië wordt genoemd, schreeuwen ze “Racisme!”. Om te zorgen voor een bepaald aandeel “blanken” in de bevolking, is inderdaad grotesk en ongepast. Maar het gaat immers ook helemaal niet om ras, het gaat om cultuur. Wanneer 100% van een bevolking in de linkse, pluralistische democratie gelooft, maakt het niet uit of ze voor 70% of 5% “blank” is. Maar wanneer het ene deel van een bevolking in de linkse, pluralistische democratie gelooft en het andere deel niet, speelt het een grote rol of het deel, dat het doet, uit 90 of slechts uit 60, 50 of 45% van de bevolking bestaat.

Volgens een peiling uit 2004 wil 60% van alle Britse moslims onder de sharia leven – en wel in Groot-Brittannië. Als een gemeenschap “in tweedracht met de moderne wereld” de zich snelst uitbreidende van de planeet is, hoe staan dan de kansen dat de “moderne wereld” overleeft?

Niet goed.

Bron:

http://www.welt.de/print-welt/article196655/Selbstmord_Europas_Essay.html

Auteur: Mark Steyn

Zie tevens:

http://hvv.amsterdampost.nl/HVV/www.hetvrijevolk.com/index7ed0.html?pagina=11991

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

(h/t Peter Rissing)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Islam, Islamisering. Bookmark de permalink .

9 reacties op Uit het archief: “De zelfmoord van Europa”

 1. Arthur Koestler heeft een boek geschreven : ”Zelfmoord van een Natie” over de geprogrammerde verdwijning van West Europa…. gepubliceerd in 1964 !

  Like

 2. Wij hebben een ”Family 5 Plan” nodig met een echte ”Positieve Discriminatie” voor onze eigen mensen, en dit zolang onze Negatieve Demografie blijft rond 1,5 kind per koppel. Daarvoor is er wel politieke moed nodig… Zouden wij dieren zijn, zouden de Groenen zeker willen helpen maar voor ons kunnen ze alleen maar van ”Racisme” spreken…

  Like

 3. Linsky zegt:

  Misschien worden we wel voor straf er uit gegooid 🙂

  ‘Mekkerende’ Rutte in EU bestempeld als ‘bange premier’
  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3296549/2012/08/04/Mekkerende-Rutte-in-EU-bestempeld-als-bange-premier.dhtml

  Like

 4. louis-portugal zegt:

  Rutte g.v.d. stap er gewoon uit dan hoeven ze niet meer te mekkeren en kunnen ze hun eigen gang
  Gaan.

  Like

 5. Linsky zegt:

  Duitsland bereidt verplichte belasting op al het bezit van burgers voor!

  Oprichting Verenigde Staten van Europa om euro te ‘redden’ steeds dichterbij – Ook onze regering mag al sinds 1978 ALLES van u afpakken

  Wie twijfelt nu nog aan het feit dat de Europese Unie steeds meer een kopie wordt van de voormalige Sovjet Unie?

  Volgens het Duitse Compact-Magazin heeft de regering in Berlijn vergevorderde plannen om een verplichte belasting van 10% in te voeren op AL het bezit van de burgers. Dat betekent dat de Duitser binnenkort 10% van de waarde van hun woningen en bedrijven aan de staat zullen moeten afdragen. De reden: het overeind houden van de eurozone kost onze oosterburen nu al zóveel geld, dat ook in Berlijn en de Bondsstaten de bodem van de kas in zicht komt. In Nederland is een vergelijkbare maatregel overigens al sinds de jaren ’70 mogelijk door destijds in alle stilte ingevoerde wetgeving.

  Ook onze regering mag ALLES van u afpakken
  Als in Berlijn een dergelijke drastisch maatregel wordt voorbereidt, kunt u er donder op zeggen dat dit in Den Haag eveneens het geval zal zijn, hoezeer het ook zal worden ontkend. De overheid kan in ‘crisistijd’ desnoods al uw financiële bezittingen in beslag nemen, ook uw spaargeld, goud en zilver. Dit werd al in 1978 geregeld in de Noodwet Financieel Verkeer. In artikel 33 van deze wet wordt het de uitvoerende ministers, ambtenaren en instanties bovendien verboden om hierover ook maar iets tegen de burgers te zeggen. Bovendien zijn zij automatisch vrijgesteld van eventuele gerechtelijke vervolging in de toekomst.

  En u denkt nog steeds dat wij in een vrij en democratisch land leven?

  http://xandernieuws.punt.nl/?id=662657&r=1&tbl_archief=&

  Like

 6. G.Deckzeijl zegt:

  @Linsky>>
  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/08/11/gelegaliseerde-diefstal-de-noodwet-van-25-mei-1978/
  Ze krijgen van mij geen donder! Laat ze alle euro’s maar terug gaan halen die ze vanaf dag 1 in die bodemloze Griekse ouzo-put hebben geflikkerd, hebben ze zat te doen denk ik.
  Ik wil het ze nog wel oog in oog komen inpeperen!

  Like

 7. Linsky zegt:

  Gerrit, wat ze niet krijgen nemen ze wel. de schoften! 😦

  Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  Beste Linsky! Zeg nou ‘es eerlijk: wat denk je dat er gebeurt als niemand z’n vaste lasten(die overigens alleen maar stijgen, crisis of niet) meer kan betalen?
  Ik weet zeker dat het geduld van Nederlanders mbt dit soort akkefietjes niet onbeperkt is, sterker: bij mij is ’t allang FOETSIE. Begin jaren ’70 van de vorige eeuw heb ik iemand gekend die tussen 41-45 in diverse jappenkampen heeft gezeten.Van hem(hij is al jaren dood)heb ik veel geleerd, oa. dat Nederland geen democratie is. Hij zei: hier is enkel sprake van demoCRAZY met verkapte dictatuur. Dat klopt precies inzake dat noodwetje, het ESM en dit:
  http://tinyurl.com/28se7nv
  (en wat ik vergeten mocht zijn, zoals het gekloot met de pensioenen, kutsmoesjes over de vergrijzing in casu het voortdurende gesleutel aan de AOW, etc)

  Like

 9. Tom Hendrix zegt:

  Linsky 22.57. uur, we leven dus al in een dictatuur linsky. Het is diep droevig, dat een regering in 1978 deze maatregel ingevoerd heeft, en dat wij dus wederom NIETS van dit alles hebben mogen vernemen. Ze plukken ons met de wet in de hand gewoon kaal. Ik kan begrijpen dat er mensen zijn, die nu en in de nabije toekomst nederland gaan verlaten. En zeker niet in europa zullen blijven, want we leven in gans europa onder ” de knoet”, van de dictators uit Brussel.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s