“Minachting voor vrouwen zit ingebakken in islamitische cultuur”

Sam (links) en Wim van Rooy

(Door: Sam van Rooy)

Een tijdje was ik het disproportionele aandeel van die dekselse islam in de media ontvlucht. Een reis naar Portugal. Mijn dokter had me dat aangeraden. Blackberry uit, laptop uit, u kent dat. Vlak voor mijn vertrek hoorde ik van de film van studente Sofie Peeters: Femme de la rue. Gezien de media-aandacht die ze vervolgens heeft gekregen, was De wereld van Sofie ook een goede titel geweest. Ik kon voor mijn vertrek nog net de trailer meepikken, en die zag er veelbelovend uit. Bij mijn terugkomst heb ik dan de volledige film en Peeters’ media-optredens bekeken, alsook de modderstroom aan mediacommentaren beluisterd en gelezen.

Leve het internet

De propaganda-oorlog rond het ‘duiden’, het ‘vinden van oorzaken’ en het ‘aandragen van oplossingen’ was losgebarsten. De gekende giga-kloof is wederom komen bovendrijven: die tussen de politiek correcte mainstream media, academici en traditionele politici enerzijds, en de burger anderzijds. ‘Henk en Ingrid’ in Nederland en ‘Mark en Mia’ in Vlaanderen zoeken noodgedwongen hun toevlucht op allerhande niet-politiek correcte blogs, nieuws- en websites. Leve het internet, denk ik dan: het weerhoudt deze mensen ervan de studio’s van de NOS/VRT in de as te leggen.

 Islamitische Arabieren

Voor de meeste mensen – iedereen die wel eens in een grootstad rondloopt, de feitelijke berichtgeving leest of zich via niet-politiek correcte kanalen informeert – is de film niet wereldschokkend. Dat toont ook de stortvloed aan van reacties van vrouwen/meisjes die zich in Sofie Peeters herkennen. Islamitische Arabieren vallen vrouwen lastig. Punt. Dat weet iedereen. Ik maakte het mee op de lagere school. Ik maakte het mee toen ik met mijn vriendin ging zwemmen in een openluchtzwembad. Ik maakte het mee toen ik met mijn zus naar de bioscoop ging. Mijn ouders maakten het mee toen ze in de stad gingen winkelen. Een vriendin maakte het mee op de tram. Ieder meisje in mijn omgeving heeft het minstens één keer meegemaakt of kent minstens één meisje of vrouwelijk familielid dat werd lastiggevallen door islamitische Arabieren. Kortom: tenzij je de laatste twintig jaar op Mars hebt geleefd, ben je ervan doordrongen: islamitische Arabieren vallen – al dan niet schaarsgeklede – en – al dan niet westerse – vrouwen lastig. Alvorens u in een politiek correcte kramp schiet: neen, uiteraard doen niet àlle islamitische Arabieren dat. Zoals natuurlijk ook niet àlle moslims jihadisten zijn. Het zou eraan mankeren, nietwaar?

 Als religie verpakte ideologie

Maar – en nu komt de crux -, net zoals moslims disproportioneel vaak terroristische (zogenaamde ‘jihadistische’) daden plegen (reeds meer dan negentienduizend sinds nine eleven), net zoals moslims veel vaker antisemitische sentimenten koesteren, net zoals moslims oververtegenwoordigd zijn in onze gevangenissen en net zoals mohammedanen veel vaker schizofreen gedrag vertonen, zo vallen islamitische Arabieren ook disproportioneel vaak vrouwen lastig. Bij ons zijn de daders doorgaans islamitische Arabieren, in het Verenigd Koninkrijk vormen de zogenaamde Muslim paedophile grooming gangs” (verkrachters van minderjarige blanke meisjes) een groot probleem, en daar zijn het steevast islamitische Aziaten. In Scandinavische landen zijn lieden met een islamitische achtergrond dan weer oververtegenwoordigd in de verkrachtingscijfers. En zo vormt die dekselse islam(itische cultuur) steeds opnieuw een gemeenschappelijke factor als het gaat om het lastigvallen, uitschelden en/of verkrachten van (onze) vrouwen. Zou er dan toch iets fundamenteel fout zijn aan die als religie verpakte ideologie, die haar stempelt drukt op de islamitische cultuur? Of is het louter een gevolg van het feit dat al deze islamitische lieden zogenaamd ‘sociaaleconomisch achtergesteld’ zijn?

Aanranding op het Tahrirplein

Het doet me denken aan het onderzoek van onderwijsspecialist Jaap Dronkers. Die toonde aan dat, bij gelijk sociaaleconomisch niveau, islamitische Aziaten en Arabieren (doorgaans moslim) het in onze scholen heel wat slechter doen dan niet-islamitische Aziaten. Dronkers’ conclusie, die iedere ervaringsdeskundige in het onderwijs natuurlijk al lang aanvoelde: Chinezen en Japanners doen het beter dan Europeanen, die het op hun beurt beter doen dan moslims. Ook Joden, die disproportioneel veel Nobelprijzen in de wacht slepen (moslims disproportioneel weinig), excelleren. Met andere woorden: It’s the culture, stupid! Zo ook met het lastigvallen van vrouwen. Westerse journalistes zoals Lara Logan, die op het Tahrirplein door honderden Egyptische moslims tegelijkertijd werd aangerand, kunnen er van meespreken. En daar hingen géén billboards met halfnaakte vrouwen. Het vrouwonvriendelijke gedrag van moslims in onze contreien wijten aan onze ‘doorgeslagen vernaaktisering of pornoficatie’, is dan ook van de pot gerukt.

 “En de Joden dan?”

Ik hoor het u al zeggen: en die ultraorthodoxe Joden dan, die in Jeruzalem een meisje bespuugden omdat ze ‘onzedig’ gekleed zou gaan? Deze door de anti-Israëlische media disproportioneel opgeblazen uitzondering bevestigt de regel: heel Israël, van links naar rechts, stond in rep en roer, de überkritische pers schreef er duchtig op los, en de Israëlische regering kon niet hard genoeg schreeuwen hoezeer dit gedrag niet wordt getolereerd en dus zal worden aangepakt. Kom daar eens om in een islamitisch land. Bovendien is wat daar gebeurt, ‘kwalitatief’ noch kwantitatief te vergelijken met het lot van vrouwen in islamitische landen.

Sam van Rooy tijdens de ICLA-conferentie in Brussel op 9 juli 2012

 Sociaaleconomisch mantra van de culturele marxisten

Terug naar onze contreien, want ook het weerleggen van de sociaaleconomische mantra van de culturele marxisten is een fluitje van een cent. Ik heb bijvoorbeeld nooit meegemaakt dat mijn vriendin, zus, moeder, of andere vrouwen/meisjes in mijn omgeving klaagden dat ze door ‘sociaaleconomisch achtergestelde’ Joden, hindoes, sikhs, boeddhisten, SGP’ers of anderszins werden lastiggevallen. Deze “inconvenient truth” mag in de mainstream media echter niet hardop worden gezegd. Ook Sofie Peeters kreeg het enigszins benauwd toen ze moest toegeven dat het vrijwel altijd “allochtonen” zijn. De arme studente “zit in met het effect dat haar documentaire teweegbrengt” en vernoemt de “Sofie Peeters is een hoer”-reactie van Sharia4Belgium in één adem met die van het Vlaams Belang en de PVV. Ze is dus totaal verknipt, en de media smullen ervan. Ik zou haar via deze weg dan ook willen vragen: Sofie, maak je hetzelfde mee als je door een arme Jodenbuurt loopt? Of door Chinatown in Antwerpen?

 Koffieklets

Potsierlijk was de uitzending van Terzake, waarin Kathleen Cools werkelijk zat te bibberen op haar stoel. Zelden heb ik Cools met zulke lange tanden zien presenteren. In hun viereneenhalve minuut durende koffieklets hadden Cools en Peeters het dan ook meer over de angst te “stigmatiseren” en “racist” te worden genoemd, dan over het probleem en de daders zélf. Alvorens Peeters’ film te starten praatte Cools zichzelf nog wat moed in: “Het is geen evident debat, maar we zullen het voeren.” Hoezo, geen evident debat? Het debat over de losse handjes van voormalig mediafiguur en politicus Pol Van Den Driessche was voor de VRT blijkbaar heel wat evidenter. Van Den Driessche werd genadeloos afgemaakt, hij werd gelyncht. Maar hij heeft dan ook geen kleurtje en is geen moslim. Hij is, net zoals Dominique Straus Kahn, een blanke man in een machtspositie die de postmoderne westerse feministen, zichzelf op de borst kloppend en met behulp van de politiek correcte media, eens flink de les durven te spellen.

 Vrouwenquotum

Studio 100-baas Gert Verhulst, die zich in een lang interview liet ontvallen ‘feminisme’ “een vreselijk woord” te vinden omdat “de slinger in de verkeerde richting is doorgeslagen,” daaraan geërgerd toevoegde dat “vrouwen tegenwoordig niet meer kunnen koken en daar nog trots op zijn ook,” en tot slot stelde dat als de overheid een vrouwenquotum zou opleggen inzake kaderfuncties, hij “morgen met dit bedrijf stopt”, haalde de woede van Groen!-Kamerlid en mensenrechtenexpert Eva Brems over zich heen. “In wat voor wereld lééf jij, Gert?”, vroeg Brems zich af.

 Onze eigen schuld

Sofie Peeters, Kathleen Cools, Eva Brems: postmoderne vrouwen, alle drie in hetzelfde bedje ziek. Ze staan op de bres voor vrouwonvriendelijke symbolen bij uitstek, zoals de hoofddoek of zelfs de nikab en de boerka, en wijten vrouwendiscriminatie door moslims (in de eerste plaats) aan sociaaleconomische factoren en aan de ‘doorgeslagen’ seksuele moraal in het Westen. Het is dus onze eigen schuld. Zo prudent en behoedzaam ze te werk gaan bij het ‘duiden’ van het lastigvallen van vrouwen door ‘allochtonen’, zo fel gaan ze tekeer als iemand ‘uit het eigen nest’ een vrouw lastigvalt of, zoals in het geval van Gert Verhulst, zijn gezond verstand inzake ‘feminisme’ laat spreken.

 Hollaback! Brussels

En dan zijn er nog de antidiscriminatiegroepen, zoals de beweging tegen seksisme op straat ‘Hollaback! Brussels’, die niet moe worden te herhalen dat  “het gebeurt door verschillende soorten individuen, ongeacht hun culturele achtergrond of hun sociale status in de maatschappij”. Hun angst om zélf te ‘discrimineren’ is zo groot dat ze dadergroepen niet durven te benoemen. Als Pol Van Den Driessche vrouwen lastigvalt is ‘hij een geilaard die zijn status misbruikt’, als moslims vrouwen lastigvallen en letterlijk stellen (onze) vrouwen als grof wild te zien, is dat omdat het ‘hangjongeren zonder status zijn’ (wat uiteraard ook onze schuld is) ‘die zich vervelen’.

 Multikul-pretgazet

De zogenaamde gematigde moslim Hassan Rahali (SP.a’er en filmmaker uit Molenbeek) die in Terzake in verhakkeld Nederlands zijn zalvend zegje mocht komen doen, concludeerde op het eind (meer dan tien minuten lang een masker ophouden bleek te moeilijk) dat “cultuur geen rol speelt” en dat “de verantwoordelijkheid ook bij de vrouw ligt”. De postmoderne feministen bevinden zich dus in goed gezelschap. Maar zelfs Elma Drayer, die we moeilijk van dat soort postmodernisme kunnen verdenken, slaagt erin om in haar column – die ze schreef op vraag van de Vlaamse multikul-pretgazet De Morgen – het woord ‘moslim’ of ‘islam’ niet één keer te vermelden. Zelfs zij mijdt dus de fundamentele vraag waarom de daders nooit pakweg (sociaaleconomisch achtergestelde) Joden of Chinezen zijn. Of mocht ze niet van De Morgen?

 Fluitende bouwvakkers

Tot slot: wat het ‘bouwvakkerargument betreft, geponeerd door onder andere columnist Steven De Jong in NRC Handelsblad, de Nederlandse variant van de multikul-pretgazet De Morgen, kan ik het niet beter verwoorden dan dit blanke Nederlands meisje, dat vanzelfsprekend symbool staat voor héél véél westerse meisjes: “Nou, duizend keer liever een ‘goedemorgen schoonheid’ van een grijnzende Hollandse bouwvakker dan de ‘psst, hoertje’ van een gefrustreerd-geile Mocro die veel te dicht bij komt en zijn hijgende asem langs je nek naar beneden laat glijden.”

Men ziet de film van de brave Sofie Peeters als taboedoorbrekend, maar dat is hij niet. Het échte taboe blijft overeind: dat de minachting voor vrouwen (net zoals het antisemitisme) ingebakken zit in de islamitische cultuur.

Sam van Rooy is medewerker van de studiedienst van het Vlaams Belang en publicist. Hij is samensteller en auteur van ‘De islam. Kritische essays over een politieke religie’ (2010) en ‘Europa wankelt. De ontvoering van Europa door de EU’ (2012).

Sam van Rooy en Nigel Farage in het Europese Parlement i. v.m. de presentatie van “Europa wankelt”

Bron:

http://www.dejaap.nl/2012/08/06/minachting-voor-vrouwen-zit-ingebakken-in-de-islamitische-cultuur/

Auteur: Sam van Rooy

Geplaatst door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

(h/t Ya´akov Siepman)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", België, Dhimmitude, Islam, Linkse Kerk, mainstream-media, Moslims, Multiculti, nieuw fascisme, political correctness, Socialisten. Bookmark de permalink .

34 reacties op “Minachting voor vrouwen zit ingebakken in islamitische cultuur”

 1. Tom Hendrix zegt:

  Hierbij een passage uit het boek, Weg uit de Islam/getuigenissen van afvalligen, van IBN WARRAQ, ISBN9789029081535/nur 717, een getuigenis op pagina 97:
  Ik ben Moestafa, seculier feministe, en ik steun vrouwen om de fundamentalistische dreiging van de islam het hoofd te bieden. Het beste voorbeeld is wat er in Afghanistan is gebeurd en in andere landen. Vrouwen zijn gelijk aan mannen, en we kunnen geen wetgeving accepteren die hier tegen is zoals de SHARIA! De islam geeft mannen het recht om vrouwen te slaan, en om hen te beletten te studeren of te werken. De Islam geeft mannen het recht om met 4 vrouwen te trouwen en hen te sluieren met boerkaas, nikaabs en hidjaabs. Dit is slechts de getuigenis van 1 ex moslima, het boek staat er vol van. De islam is een achterlijke ideologie van een geestgestoorde arabier mo de pedoprofeet!

  Like

 2. G.Deckzeijl zegt:

  Gelezen! Ze haten vrouwen(óók als ze ongesteld zijn, zie de vieze citaten van Khomeini, zie ook testament van M.Atta) ze haten ongelovigen, christenen, joden, homo’s, afvalligen,
  honden en varkens zijn onrein(waarom bv. paarden en cameleons dan niet??) en wellicht haten ze zichzelf, sterker nog: ze zien het leven als een TOILET en de dood beschouwen ze als het hoogst haalbare. Voor mij is dan de oplossing doodsimpel: laat ze met z’n alleen spoorslags verkassen naar een onbewoond eiland en elkaar het leven daar zuur maken.
  Hebben wij weer RUST en echte VREDE. Dat hoop ik stiekem…
  Trouwens, dat boek dat door W.v.Rooij wordt vastgehouden is een SUPERBOEK, naslagwerk van formaat. Aanrader voor iedereen.

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  @G.Deckzeijl, wat mij betreft Gerrit kunnen deze zandmannen du moment oprotten. Deze volgelingen van de achterlijke roverhoofdman Mo zullen ons het leven blijven verpesten, samen met hun linkse 5e colonne. We kunnen 12 september laten weten wat we van EUROFIELE- en ISLAMOFIELEN denken. Nooit zullen we ons overgeven, nooit!

  Like

 4. Predictor zegt:

  Brutale immigranten? Zet ze het land uit!

  Het onbeschofte gedrag van sommige moslimimmigranten is niet onbegrijpelijk. De grofheid en de barbaarsheid waarmee ze spreken, komt overeen met de cultuur waarin zij opgroeien: een cultuur van tuig en criminelen. Dit gedrag vertonen ze ook in hun landen van herkomst, in islamitische steden.

  http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian/345977/Brutale-immigranten-Zet-ze-het-land-uit.htm?cmpid=NLC|Elsevier%20Dagelijkse%20Nieuwsbrief|06-aug-2012|Brutale%20immigranten%20Zet%20ze%20het%20land%20uit!

  Like

 5. vederso zegt:

  Geweldig artikel en nu maar hopen dat Sofie Peeters het ook leest.

  Like

 6. Ad de Koning zegt:

  Moslims beschouwen de dood als het hoogst haalbare. Nou, ik zou zeggen laat ze hun gang gaan. Hoe eerder ze in het paradijs zijn hoe minder last wij van ze hebben. Kunnen wij eindelijk een normaal leven gaan leiden zonder met dat stel idioten rekening te moeten houden, wat ik overigens nooit doe. Als de linkse kerk nu nog niet in de gaten heeft met wat voor soort onmensen we van doen hebben vraag ik mij af waar hun verstand zit.

  Like

 7. G.Deckzeijl zegt:

  @Vederso: ik durf te wedden dat Sofie Peeters na haar film goed is ingelicht, zeker gelet op haar ervaringen met die verdomde vrouwenhaters. Want DAT zijn ‘t: vrouwenHATERS.
  Ze hebben vrouwen enkel nodig als zoontjesfabrieken(zie De Zoontjesfabriek van Ayaan Hirsi Ali)
  en aanrecht- en sexslaaf.

  Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  Waarom de islam VELE MALEN gevaarlijker is dan communisme en nazi-fascisme samen en waarbij het uitlaten van een olifant totaal in het niet valt.
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/12702324/__Olifant_uitlaten_mag_niet__.html

  Like

 9. Gt zegt:

  Indien deze zandhazen, ineens zouden op rotten ……zitten we in een vacuüm van rust.
  Ja wel ongekende rust, en vrijheid , denk je eens in dat je dit zou mee maken!

  Het laat aan de andere kant zien in wat voor land (Europa) wij leven.
  Of zou het modern communisme zijn?

  Like

 10. Breget. zegt:

  G.Deckzeijl. Waarom is het voor de islamitische mannen zo moeilijk te begrijpen dat als je geboren word uit een onrein(vrouwen) lichaam jijzelf ook onrein bent .

  Like

 11. @Breget: Hey! Da’s een hele goeie. Zo had ik het eigenlijk nog niet eens bekeken. Ze zouden dan al vanaf het begin onrein zijn. Wat houdt ze tegen om alsnog zelfmoord te plegen!

  Like

 12. Nicolazien zegt:

  Het schijnt dat in islamitische landen geiten zich ook heel uitdagend kleden! Ik persoonlijk raad geiten een boerka aan!

  Like

 13. Lucky9 zegt:

  Sofie Peeters wierp haar maskertje af en komt uit de kast als “poco pur sang”.

  In DS laat ze optekenen “De discussie over de oorzaken van het seksisme wordt ook gekaapt door extremisten. Sharia4Belgium is zich gaan moeien en het Vlaams Belang. En in Nederland ook de PVV, de partij van Geert Wilders.”

  Daarmee zet ze twee grote democratische partijen op één lijn en met een bende waanzinnige godsdienstfanaten en noemt ze deze partijen in een zelfde adem extremisten. Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat DS haar woorden vervalst of in de mond legt, want dat zou deze krant niet durven. 😆
  Studente Peeters haar eindwerkje werd toevallig uitgezonden door een islamofiele staatszender en nu trekt dezelfde juffrouw Peeters haar pruilmondje open om twee politieke partijen te beschuldigen dat ze zich “moeien” met wat er uitgezonden wordt op dezelfde staatszender.

  Ze gaat nu naar Zuid-Amerika voor een paar weken. Hopelijk laat ze zich daar niet gijzelen door het “Lichtend Pad”. Want dat zijn geen extremisten maar communistische koorknapen die vrouwen verkrachten tussen de soep en de patatten, hoe jonger hoe liever en vaker na mekaar en ook na de bataten.
  Het cultuurrelativisme van onze gehersenspoelde jongeren is verbijsterend debiel. Voor haar filmpje krijgt juffrouw Peeters van mij een 8,2/10. Voor haar make-up en kledij 6,5/10. Maar voor algemene ontwikkeling, democratische gezindheid en respect voor haar eigen volk en taal mag ze toekomend jaar nog eens terugkomen want die zijn allemaal totaal onvoldoende: 2,3/10.

  Like

 14. louis-portugal zegt:

  Breget-Pieter misschien moeten we ze maar eens proberen duidelijk te maken hoe onrein ze zijn.

  Verder een goed artikel.
  Ik vind dat ze zich onder elkaar ook behoorlijk raken.
  helaas gaat het veel te langzaam en is de aangroei groter dan hert verlies.

  Like

 15. G.Deckzeijl zegt:

  Geniaal, Breget, daar had ik nog niet aan gedacht. Die hou ik er absoluut in. Tsjonge, daarmee kunnen we het plebs om de oren slaan.

  Like

 16. Jan zegt:

  “Het doet me denken aan het onderzoek van onderwijsspecialist Jaap Dronkers. Die toonde aan dat, bij gelijk sociaaleconomisch niveau, islamitische Aziaten en Arabieren (doorgaans moslim) het in onze scholen heel wat slechter doen dan niet-islamitische Aziaten. “

  Een aardig artikel in dit verband is het volgende.

  Islam’s Universal Economic Failure | FrontPage Magazine

  http://frontpagemag.com/2012/daniel-greenfield/islams-universal-economic-failure/

  Like

 17. Breget. zegt:

  Louis-portugal .Wij in NL hadden in mijn tijd L-G een gezegde beter laat dan nooit ,daarom stem ik op een beschaafd partij die zoals ik al enkele jaren weet op nog geen leugen heeft betrapt en de moeite neemt de onverantwoordelijke -verantwoording bij te brengen voor een beter NL zeker daar het koningshuis bij de eerste groep behoord doet hij zijn verantwoording gelden .

  Like

 18. Breget. zegt:

  G.Deckzeijl daarom hebben we hier een fijne site waar we onze frustratie enigszins in de openbaring mogen brengen (wel beschaafd blijvend )en is het net de Bijbel of de koran verspreid het woord en we zaaien de waarheid en oogsten vrede ?

  Like

 19. E.J. Bron zegt:

  @Breget

  Naar mijn mening kan hier, in vergelijking met andere sites, toch behoorlijk veel… 😉

  E.J.

  Like

 20. G.Deckzeijl zegt:

  En da’s maar goed ook. Kijk later vandaag maar eens op de Knettergek-draad van AP, nr 31,
  alstie er nu al niet op staat.
  Ik ben nl. bepaalde ongewenste ontwikkelingen al veel langer ZAT, die IDIOTEN van de goegemeente, lees: politiek Den Haag e.d. zijn ook al tig jaar op de hoogte in dit land, het gaat weer precies zo zoals in de jaren die voorafgingen aan 1-9-1939: toekijken terwijl je verdomt goed weet wat er gaande is en dan ook nog eens niet ingrijpen. De rest ga ik niet meer uitleggen.

  Like

 21. Breget. zegt:

  Pieter Veenstra Ik denk dat de islamitische mannen zeker wel vermoeden(?) dat ze zelf onrein zijn dat voelen ze bij hun geboorte reedt daarom telt een menselijk wezen niets alleen een naam van een wezen dat ook niets menselijks had en juist door de tegen strijdigheden het willen vernietigen .Maar kort en goed ze hebben hun destructieve gedachtengoed nodig ,en het blauwe plaatje rechts heeft dezelfde gedachten gang gezien haar keuze’s

  Like

 22. Breget. zegt:

  E.J.Bron ,dat is zeker waar en bedankt daarvoor .M v g.

  Like

 23. G.Deckzeijl zegt:

  Eigenlijk zou er nog een wereld moeten zijn voor mensen zoals ik, mensen met een realistische kijk op het leven, die geen ijzeren banden om de rechter pols dragen en bij tijd en wijle naar de kapper gaan en niet zeuren over wat voor god dan ook. Maar realistisch als ik ben zal het voorgaande nooit te realiseren zijn, denk ik…
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3297648/2012/08/07/Voor-sikhs-is-God-een-en-dezelfde-in-alle-religies.dhtml

  Like

 24. Breget. zegt:

  G.deckzeijl zo ziet men maar weer hoe genadeloos de overheden de bevolking in gevaar brengt door een barbaars geloof te laten inburgeren wat onmogelijk is gezien wat de geschiedenis ons laat zien ,dus als burger mogen wij elk die door dat soort is heen gegaan de verantwoordelijke bestuurders van het land aansprakelijk stellen ,vind ik .

  Like

 25. louis-portugal zegt:

  Breget dat kan dus nooit de VVD en soortgenoten zijn.

  Like

 26. Breget. zegt:

  Louis-portugal ,ik meen dat ik vele jaren terug Bolkestein heb horen zeggen dat er vele M/O bewoners zeer welkom waren die dan ook voor het probleem de vergrijzing in ons land tegen te gaan hier onze oudjes konden verzorgen nou worden hier wel oudjes verzorgd maar niet die die zich te pletter hebben gewerkt want die horen elke dag weer dat ze teveel kosten .

  Like

 27. Tom Hendrix zegt:

  @Breget 18.38. uur, inderdaad Breget onze vileine regering, vind dat wij veel te oud worden. Het liefste gaven ze ons op onze 65 e verjaardag de pil van Drion. En wat wil het geval, deze smeerlappen in Den Haag/Brussel verspillen wel tientallen miljarden aan de bodemloze putten in Griekenland en Spanje, wel geld voor de noord afrikaanse zandmannen met de uitnodiging hier er gezellig bij te komen zitten- ten koste van de eigen bevolking natuurlijk- en tig miljarden voor de Ontwikkelings- zieligheidsindustrie. En wij mogen dat allemaal betalen hoor!

  Like

 28. Breget. zegt:

  Tom Hendrix.Aan een industrie waar een over grootdeel van een zogenaamde christelijke CDA zijn /haar gigantische inkomen uithaalt .

  Like

 29. Jan zegt:

  “Ik mag vrouwen slaan, dat zegt mijn ‘religie'”
  Shamshu Miah, 58, of Alexandra Road, Llandudno, struck his wife three times after she did not get him a cigarette.
  He later told police his religion allowed him to hit his wife if she did not do as she was told.
  http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/2013/02/13/community-order-for-llandudno-muslim-man-who-claimed-religion-allowed-him-to-hit-wife-55578-32802656/

  Ik had honger en dus had ik het volste recht een zwaan te doden en op te eten
  Shamshu Miah stabbed the bird and bit its neck at a boating lake in a popular tourist resort.
  “I did nothing wrong, it was just a bird, I needed to eat.”
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-418000/Man-tried-eat-swan-Ramadan-fast.html#ixzz2KvvIPZa4

  Like

 30. Jan zegt:

  Vijf vrouwen die niet uitgehuwelijkt wilden worden gemarteld en vervolgens levend begraven.
  Geestelijk(e)(gestoorde: Dit is traditie in Beluchistan

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s