Etienne Vermeersch en mijn kosmische vermoeidheid

Etienne Vermeersch is een weledelzeergeleerde man met geld die op een kasteeltje woont en er desondanks uitziet als een Pools boertje dat in een pak is gehesen. En hoe zou een man, die blijkbaar niet het benul heeft zijn eigen gebit te laten verzorgen, de oplossing weten van grote wereldproblemen? In een vrij recent interview heeft hij laten weten erg van zoenen te houden.  

(Door: Martien Pennings)

Kees van Kooten (1941) schijnt het te zijn overkomen.  Ergens in 1998, in een tijd dat de VPRO nog geen openlijk antisemitische  omroep  was, stond hij  op het punt, zo gaat het verhaal, om bij het begin van de week de deur uit te gaan teneinde de eerste schater-scène te filmen voor de satirische uitzending van de volgende tv-zondag. En ineens kon-ie het niet meer. Bij de voordeur, zo zegt men, zou hij terug gegaan zijn en daarna nooit meer een “Koot & Bie” hebben geproduceerd. Van Kooten zal een jaar of acht jonger zijn geweest dan ik nu ben, dus ik heb het nog lang volgehouden, maar ook ik begin dat punt te naderen dat het objectief niet meer gaat. Dat je stopt, niet omdat je wil stoppen, maar omdat je gestopt wórdt, niet omdat je niet meer wil, maar omdat je niet meer kán willen. (Speciaal voor die hufter die van plan was op te merken dat ik denk net zo beroemd te zijn als van Kooten: dat is het punt van vergelijking niet, heer hufter.)

Hoe komt dat nou, die inzinkende moedeloosheid?  Dat allesoverheersende gevoel dat het niet helpt? Dat we, zoals Gerrit Komrij decennia geleden al zei, op een morgen wakker worden, we allemaal Ali heten, we ons nog vaag herinneren dat er in een nog niet zo ver verleden een staat met de naam Israël bestond, omdat de verwachte Tweede Holocaust  inmiddels heeft plaats gevonden, dat de islamisering van een tot armoede vervallen Europa voltooid is en dus de Joods-Christelijk-Verlichte traditie iets is geworden dat in geen duizend jaar meer openbaar leven zal vertonen.

Dat gevoel dat er niks helpt tegen de gemakzuchtige domheid van de “politiek-correcte” nep-elite, die er niet in geslaagd is de “Derde Wereld” te helpen en dus de “Derde Wereld” maar naar Europa heeft gehaald, die nagenoeg een monopolie heeft op regerings-subsidies en dus zo’n beetje de totale macht uitoefent in de West-Europese politiek, media en universiteiten, die via de EUSSR de democratie heeft opgeheven, die de productieve en creatieve geesten der Europese naties probeert te verstikken en die voor mij op dit moment eventjes gepersonifieerd wordt door de Vlaamse cultuurpaus Etienne Vermeersch.

Ik heb twee stukken contra Vermeersch geschreven. Eentje om hem te zeggen dat hij een omhooggevallen hedonistisch-narcistische domkop is en een tweede om uit te leggen waaróm dat zo is. Het onderwerp aan de hand waarvan ik dat deed was Israël. Vermeersch had namelijk in 2002 een stuitend stupide interview over Israël en “de Palestijnen” gegeven en was daar nooit meer op teruggekomen. Toen hij mij, eveneens in twee termijnen, “antwoordde”, bleek hij van mijn kritiek nog steeds niets geleerd te hebben. Hij herhaalde simpelweg precies dezelfde leugens op grond van precies dezelfde idiote vooronderstellingen, waarvan ik had uitgelegd dat het, eh . . . . . . leugens waren op grond van idiote vooronderstellingen.

In een commentaar dat ik plaatste onder de tweede “repliek” van Vermeersch gaf ik uiting aan mijn wanhoop door één fabelachtig gemakzuchtige opmerking uit die “repliek” naar voren te halen aangaande de Golan-hoogte. Deze:

De Golan hoogte wordt aan Syrië teruggegeven en binnen de Westbank en Gaza wordt een volwaardige Palestijnse staat opgericht.”

Over het tweede, eveneens totaal van de pot gerukte deel van die zin, zal ik nog uitgebreid te spreken komen als ik Vermeersch écht antwoord, maar hier gaat het even alleen om die Golan-hoogte.  Die Golan-hoogte namelijk maakt in het “klein” duidelijk waarom dit hele conflict draait:  de Arabierenwillen de Joden vermoorden. Méér is het niet. En in een klein essaytje uit 2008 (ook hier te vinden) heb ik beschreven hoe dat constante  Arabisch-islamitische massamoord-verlangen in de geschiedenis van de Golan-hoogte  tot uiting  is gekomen. Ik citeer nu een paar passages uit dat stuk over de Golan en dat doe ik vooral om duidelijk te maken hoeveel woorden er nodig zijn om van zes woorden van Vermeersch – “de Golan hoogte wordt aan Syrië teruggegeven” – duidelijk te maken hoe intens waanzinnig die zijn.

“Tussen 1948 en 1967, 19 jaar lang, controleerde Syrië de Golan-hoogte. Vandaaruit werden gedurende al die jaren in de lager gelegen aangrenzende Israëlische gebieden Joden beschoten door Syrische scherpschutters. Dat lager gelegen land is de Hula-vallei, het vruchtbaarste en voornaamste Israëlische landbouwgebied. Arafat’s PLO en de de Syriërs zelf gebruikten de Golan als uitvalsbasis om mijnen te leggen in het noorden van Israël. De Golan-hoogte werd op 9 juni 1967 door Israël veroverd op Syrië in een oorlog die, net als de oorlog van 1948, aan Israël was opgedrongen door de Arabische landen en genocidaal was bedoeld. Israël veroverde de Golan ten koste van 115 doden. Dat is erg veel doden voor een klein landje als Israël. In 1973, op Yom Kippoer, belangrijkste religieuze feestdag van de Joden, pleegden de Arabische landen een verrassingsaanval, opnieuw zoals altijd, met genocidale bedoelingen. Opnieuw moesten de Israëli’s , net als in 1948 en 1967, op verschillende fronten tegelijk vechten tegen een enorme overmacht. Op de Golan-hoogte stonden dit keer 180 Israëlische tanks tegenover 1400 Syrische tanks. De Israëli’s wonnen.

Sinds 1974 is de Golan rustig. Syrië is tot op de dag van dit schrijven, december 2008, doorgegaan met terreur tegen Israël, direct en indirect, met name in Libanon via de verschillende “Palestijnse” terreur-organisaties. Enige honderdduizenden Syrische soldaten, zo’n 17% van het Syrische leger, zijn permanent gelegerd in de buurt van de Golan. Vanaf de rand van de Golan is het nog geen honderd kilometer voor tanks gemakkelijk terrein naar Haifa en Acre, het industriële hartland van Israël. En dan is er dat punt dat steeds belangrijker wordt, maar dat voor Israël nooit een primaire reden is geweest de Golan te bezetten: het hooggelegen meer van Galilea is een belangrijke bron van water.

Als de Syriërs de kans krijgen zich opnieuw in te graven op de Golan-hoogte, zal daarvan een gruwelijke dreiging blijven uitgaan voor Israël. Met islamitische landen is geen vrede te sluiten, omdat de Mohammedaanse ideologie voorschrijft dat de ongelovigen bedrogen moeten worden als dat nodig is om ze te slachten of onderwerpen (Taqiyya). Dat geldt zeker voor Joden, ergere Untermenschen immers nog dan “gewone” ongelovigen in de ogen van de islam. Daarnaast is er op de Golan-hoogte nu een early-warning-radar-system geïnstalleerd, dat na teruggave van de Golan-hoogte na verhuizing richting het dal veel minder early in zijn warning zal zijn. Dat is niet handig met het oog op de verraderlijke, genocidaal bedoelde verrassingsaanvallen en terreur in het verleden en in verband met die “Taqiyya”, het tot verraad aan ongelovigen verplichtende leerstuk van de islam.

Maar toch was het dus geprobeerd door Israël, vrede sluiten. In 1988 en opnieuw in 2000 zijn er serieuze en langdurige pogingen gedaan door Israël om een redelijk vredesverdrag met Syrië te sluiten. Maar redelijk enerzijds en Arabieren-annex islam anderzijds zijn twee dingen die waarschijnlijk nooit bij elkaar zullen komen. De Syriërs hebben nooit de indruk gewekt in echte vrede geïnteresseerd te zijn. Dat geldt natuurlijk voor de hele Arabisch-islamitische wereld: ze hebben Israël veel te hard nodig als de zondebok waarop alle haat die de dictaturen onder de eigen bevolkingen kweken kan worden afgeleid. Besproken werd in de “vredesonderhandelingen” de mogelijkheid de Golan helemaal te demilitariseren. Nou, nee, daarin had Hafez Assad geen zin, want dat is de bedoeling van een “hudna” niet . Een “hudna”, een oeroude en officiële term uit de islamitische leer, die op de al dan niet mythische Mohammed zelf teruggaat, is immers een slechts tijdelijke vrede om de tijdelijk wat zwakkere Mohammedaan in staat te stellen weer sterk genoeg te worden om de vijand alsnog te verslaan. Daarbij hoort natuurlijk géén early-warning system voor de Joden.”

Nog een keer! Ten eerste wil ik aan de hand van dit kleine voorbeeldje duidelijk maken, hoe groot het gemakzuchtige narcisme van Vermeersch is. Deze mijnheer met de reputatie van een rokkenjager, die desondanks zegt verliefd  te zijn op de ratio, zich principieel geweldloos noemt en graag in een volgende leven nog eens de kracht wil vinden om vegetariër te worden (maar nu nog even niet), zal wel eens vanuit zijn comfortabele hoogleraars-pensionering  –  (hij bewoont een écht kasteeltje in Vlaanderen naar het schijnt) –  uitleggen hoe een volk dat al duizenden jaren geterroriseerd wordt en nu omringd is door een oceaan van ziedende nazistische haat aan de Vermeersch-leunstoel-norm zou kunnen voldoen.

Nog een keer! Ten tweede wil ik er nog eens opnieuw op wijzen – ik heb dat in mijn eerste stuk nog veel uitgebreider gedaan –  dat de stupiditeits-dichtheid van het geouwehoer van Vermeersch zo enorm is, dat je elk woord van hem met honderden woorden moet bestrijden. Eigenlijk is er geen beginnen aan: ik had voor een analyse van zijn interview uit 2002 zes keer zoveel woorden nodig als het interview überhaupt telde.

Wat verbijstert is de weigering van deze prominente filosoof, ethicus, hoogleraar, cultuurpaus, moreel leidsman van Vlaanderen en wat-al-niet om het Kwaad onder ogen te zien. De weigering ook om in te zien dat hij géén moedige rebel is, maar helemaal is opgenomen in het mainstream-comformisme van de nieuwe Jodenhaat die zich als “anti-Zionisme” presenteert. En was het nog tot deze ene godvergeten hedonistische idioot beperkt, maar er is in West-Europa een hele quasi-elite aan de macht die precies zo “denkt” als Vermeersch, of liever gezegd, die helemáál niet denkt. Het is zonde dat ik het zeg, juffrouw Laps, maar we worden geregeerd door bavianen.  En er zijn twee mogelijkheden: of er komt een vlaag van Bezinning & Verlichting over deze nep-elite, of er staat iets verschrikkelijks te gebeuren, maar waarschijnlijk zal het ene tegelijk met het andere plaats vinden, beter gezegd, het inzicht bij de boven ons gestelde Lege Zelfmanifestanten zal waarschijnlijk groeien naarmate de rampen zich ontvouwen: “nur durch Blut und Eisen”. Zoals mijn grote vriend Roelf-Jan Wentholt pleegt te zeggen: “Vroeger moest ik om Gerard Reve lachen als hij verzuchtte ‘Was het maar oorlog!’, maar inmiddels begrijp ik wat hij bedoelde en deel ik op gezette tijden zijn verlangen.”

Ga eens kijken hoe denker Vermeersch –  De Golan hoogte wordt aan Syrië teruggegeven en binnen de Westbank en Gaza wordt een volwaardige Palestijnse staat opgericht” – in een uitzending in 2008 van OBA-live wordt aangekondigd:

“In januari 2008 werd Etienne Vermeersch (74) door een groep van honderd prominente Vlamingen uitgekozen tot ‘de meest invloedrijke intellectueel van Vlaanderen’.  Vermeersch is een voorbeeld en leermeester van goddeloze denkers in België en Nederland. Te midden van een katholieke tijdgeest geeft hij zijn vlijmscherpe commentaren op de toestand in de wereld, geïnspireerd op de ratio.’Zonder de rede is het leven zinloos.’  Over God en gebod, over Vlaanderen en Nederland, over het rechts-extremisme van Filip de Winter en waarom je zijn ideeën niet mag vergelijken met de opvattingen van Geert Wilders, kortom over de vraagstukken van deze tijd praat Theodor Holman met deze Vlaamse eminence.”

Een goeie fotograaf, alleen al omdat hij Vermeersch heeft geadviseerd zijn mond dicht te houden

“Zonder de rede is het leven zinloos.” Nou, dan moet Vermeersch vooral de “Palestijnen” blijven omarmen en daarmee de islam, want dan ben je een ideologie aan het knuffelen die aan de Rede principieel (!)de oorlog heeft verklaard. Daaraan doen de “islamkritische” stukken die Vermeersch af en toe schijnt te schrijven niks af. Als je je dan ook nog op een plat atheïsme blijft beroemen, Israël consequent blijft demoniseren en daarmee de Joods-Christelijk-Verlichte traditie, dan ben je je eigen leven grondig zinloos aan het maken. Tenminste: wanneer je iets meent van je geblèr over de schoonheid van de Rede. Maar ik geloof waarachtig  dat Zijne Heiligheid Vermeersch te stom is om dat te beseffen. En dat bedoel ik niet als “schelden” om mijn woede te uiten, want ik ben bang dat-ie echt het IQ en EQ mist – en vooral de moraal – om die werkelijkheid onder ogen te zien.

I rest my case. Zoals beloofd zal ik, hoe moedeloos ik ook ben, over een paar weken de tweede repliek van Vermeersch verbrijzelen. Maar ik zal het met lange tanden doen, dat verbrijzelen, om maar eens een treffende beeldspraak te gebruiken. En ik hoop oprecht dat ik me daarna nooit meer met hem bezig hoef te houden.
__________________________

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", "Palestina", antisemitisme, Arabische wereld, Islam, Israël, Joden, Jodendom, Jodenhaat. Bookmark de permalink .

303 reacties op Etienne Vermeersch en mijn kosmische vermoeidheid

 1. vederso zegt:

  @ Martien Pennings. Gelukkig doet Vermeersch er niet toe. Dat heb ik op deze manier moeten ervaren, en deze meneer is gelukkig totaal onbelangrijk! Ik besef dat je hier heel veel energie in hebt gestoken, maar hier was het waarschijnlijk paarlen voor de zwijnen. De ontwikkelingen gaan veel sneller en totaal aan Vermeersch voorbij. Laat dat zo! Geen redden aan!

  Like

 2. Martien Pennings zegt:

  @ Vederso.
  Vermeersch is belangrijk, net als Dries van Agt dat bijvoorbeeld is, niet als denker, maar als anti-denker, als verward-maker, als Jodenhaat-kweker, als Tweede Holocaust-voorbereider.
  Zoals ik in mijn allereerste stuk zei:

  “Net als Ludo Abicht, ook al een “anti-Zionistische”professor van Vlaamse herkomst, staat Etienne Vermeersch aan het begin van een cumulerende keten van kwaadaardige Jodenhaat. Met hun gezag moeten zij tallozen het gevoel hebben gegeven dat Israël-bashing helemaal in orde is. Napraters van allerlei slag, activisten en schouderophalers, politici en politieagenten, hoogleraren en onderwijzers, studenten en scholieren, tv-documentaire-makers en tv-documentaire-kijkers, schrijvende journalisten en krantenlezers, nieuws-journaal-voorlezers en nieuws-journaal-consumenten, columnisten en cabaretiers, kortom allerlei kwart-intellectuelen moeten zich door een autoriteit als Vermeersch – die immers altijd zo grondig is! – vrij hebben gevoeld om zonder eigen kennis of onderzoek de stompzinnge cliché’s over de “bezetting” , “kolonisatie” en “apartheid” na te wauwelen. Dat gaat van een poseur als Hugo Camps via een boer als Yves Desmet, een volidioot als Rudi Vranckx, het multikrolse Indymedia tot een pulp-journaliste als Peggy Huygelen die op haar beurt weer een gepatenteerde Jodenhater als Lucas Catherine omhoog schrijft. En zo gaat het verder via de media, de universiteiten en de scholen tot aan de mannen en vrouwen in de straat, die dús allemaal weten dat Israëli’s net nazi’s zijn. De cumulerende keten van kwaadaardige Jodenhaat eindigt met Marokkanen die overal in West-Europese hoofdsteden vrijelijk Joden terroriseren en bij de openlijk door Marokkanen uitgesproken plannen om de Joden bij gelegenheid maar weer eens te gaan vermoorden.

  En die gelegenheid zál komen als Israël verplicht zal zijn preventief toe te slaan tegen Iran en zijn proxies: Hamas, Hezbollah en de Moslimbroederschap. Want dan zal “links” zich verbinden met de arme achtergestelde islamitische allochtonen in de Westerse steden. Beiden zullen de kaart spelen van de onderdrukte “Palestijnen”. Het zal tot een burgeroorlog leiden in West-Europa waarin “links” en de islam zich gelegitimeerd zullen voelen op de Joden los te gaan. En de voorbereidende werkzaamheden zullen zijn geleverd door de Vermeerschen en de Abichten. Dan pas zullen ze zien aan welke kant ze eigenlijk hebben gestaan.”

  Like

 3. vederso zegt:

  @ Martien Pennings, ik vind dat je alweer helemaal gelijk hebt. En het laat me met een zeker gevoel van hopeloosheid. Wat moet ik zeggen?

  Like

 4. Piet Klont zegt:

  @Mijnheer Pennings:

  Die moedeloosheid bleek mij al toen u schreef dat je bij elk woord van Vermeersch zo’n duizend woorden nodig bent om dit te ontkrachten, weerleggen.
  Op een manier dat het eventueel(!) ook tot Vermeersch zou doordringen.
  En dat van Reve: ‘Was het maar oorog’, voel je toch ook direct op je klompen aan.

  Like

 5. @Martien
  Ik snap jouw moedeloosheid. Mensen als Vermeersch zullen door jou niet van gedachten veranderen, vrees ik. Maar voor wat het waard is: ik heb het afgelopen jaar enorm veel van je geleerd. En genoten van jouw schrijfstijl.

  Like

 6. Elvi zegt:

  Martien,

  ik deel je zorgen helemaal. Maar we moéten blijven vechten. Verzet is nódig, hoe machteloos en hopeloos je soms ook voelt. Opgeven is geen optie……

  Ik ben bang. Bang voor wat er gebeurt als Israël onvermijdelijk Iran’s nucleaire ontwikkeling moet stoppen om niet te laat te zijn. Obama zal niets doen. En de Vermeerschen en van Agten zullen met liefde het enige democratische land in de Arabische wereld ten onder zien gaan en voor zover mogelijk daar een steentje aan bijdragen. Gaan we weer progroms meemaken? Mijn vader heeft hier voor gewaarschuwd. Hij zag het gevaar van de Islam al zo’n twintig jaar geleden en waarschuwde ons (zijn kinderen) daarvoor.

  Ik ben bang voor de ontwikkelingen in Egypte waar het legercommando is vervangen nadat ze hebben geprobeerd de Jihadisten in de Sinaï te bestrijden alhoewel je dat al zag aankomen bij de eerste beelden die we kregen van het Tahrir plein destijds. Turkije speelt dat spelletje wat behoedzamer maar is toch op dezelfde weg als Egypte.
  Bang voor Syrië waar Assad wordt ondermijnd waardoor er weer een land bijkomt waar moslim fundamentalisten jihadisten kunnen kweken en opstoken. Bang ook voor al die idiote westerlingen die de Islam zijn gaan aanhangen en daardoor opeens openlijk antisemitsch kunnen zijn zonder dat iemand ze een haarbreed in de weg legt.

  Het allerergste is wel al onze regeringen die hun ogen sluiten en de MSM die koud en gevoelloos historische feiten verdraaien en meegaan in de hetze.

  Maar toch Martien, alsjeblieft niet opgeven. Ik wil je een kilo lading energie geven waar maar mogelijk.

  Elvi.

  Like

 7. vederso zegt:

  @ Populistisch en nog wat. Ik beweerde niet dat Martien Pennings zich moedeloos zou moeten gaan voelen over de wikipedia antwoorden van Vermeersch. Ik zelf werd even moedeloos van de antwoorden van Vermeersch. Maar ‘what the fuck’; op naar de Iraanse atoombom.

  Like

 8. lucky9 zegt:

  Mijn eigen fileer-mes-voorbereiding over de Golan-hoogte-Lapsus van Vermeersch kan ik al schrappen wegens dubbel gebruik.

  Ik ben het echter grondig oneens met Martien Pennings over 2 details.
  Primo: niks moedeloosheid. Wij zijn er nog en zullen onze huid duur verkopen.
  Secundo: een plat atheïsme bestaat niet, alleen laffe en hypocriete atheïsten die zich beroepen op het moreel gezag van sommige Joden zoals Chaim Perelman en Leo Apostel bestaan helaas wel.

  Een en ander neemt niet weg dat de laatste paragraaf van de commentaar van Pennings om 21:54 ad 13/8/2012 helaas de ijzingwekkende realiteit lijkt te zullen worden. Ik herneem deze vaststelling met respect en niet zonder enige schroom:
  “Het zal tot een burgeroorlog leiden in West-Europa waarin “links” en de islam zich gelegitimeerd zullen voelen op de Joden los te gaan. En de voorbereidende werkzaamheden zullen zijn geleverd door de Vermeerschen en de Abichten. Dan pas zullen we zien aan welke kant ze eigenlijk hebben gestaan.” (Ik nam de vrijheid “ze” te vervangen door “we”.)

  Duidelijker kon een inzicht waartoe ik zelf gekomen was niet geformuleerd worden. Hulde aan Martien Pennings! De Joden zijn de functionele kanaries in de steenkoolmijn. De islamofiele boven ons gestelden denken vervolgens ook ons te kunnen aanpakken. Ik ben geen jood maar daar is het onze hedendaagse linkse fascisten helemaal niet om te doen. Hun beweegreden is macht en ongelimiteerd despotisme. Dat laatste is moeilijk op te merken vanuit ivoren torentjes natuurlijk.

  Like

 9. TP zegt:

  Ik verwijs nog maar eens naar een eigen artikel, Alles of niets:
  http://de-stek.info/Posthoorn/2012/08/13/alles-of-niets/

  Like

 10. lucky9 zegt:

  @ de posthoorn pimpernel: Hulde! Zo is het.

  Like

 11. E.J. Bron zegt:

  @lone wolf

  Wat doet u eigenlijk in het dagelijkse leven? Vuilnisman? (overigens niets ten nadele van hardwerkende vuilnismannen!!). Nu graag reageren op de inhoud en niet op de persoon Pennings s.v.p.

  Like

 12. Tom Hendrix zegt:

  @Lucky9 23.53. uur op 13/8, daar zeg ik volledig amen op Lucky. De ISLAM en LINKS brengen een giftige cocktail in de europese landen. Als ik kijk naar wat er is gebeurd op Utoya en in Oslo vorig jaar, dan valt mij een kwestie volledig op. Nergens in onze hoerige pers en media is melding gemaakt, dat op het vakantiekamp van de jeugdigen, de dag voor deze vreselijke aanslag, de socialistische jeugd protestborden maakten, aangespoord door de volwassen ROOIEN, met teksten als ISRAEL WEG UIT PALESTINA, ISRAEL MOORD STAAT, en meer van dit fraais. Neen, stel je voor dat onze “objectieve pers en media”, ( kots) daar melding van zouden doen, neen zoals onder de beste linkse tradities werd dit perfect VERZWEGEN voor het grote publiek.
  Maar wel daags erop WILDERS demoniseren, dat weer wel. 12 september gehaktdag!

  Like

 13. lone wolf zegt:

  E.J. Bron

  Na de inleiding ben ik afgehaakt.

  Like

 14. vlieger zegt:

  Mijnheer Pinings: Allereerst mijn compliment om zoveel woorden te gebruiken
  om te weerleggen dat zo’n man ongelijk heeft. Maar toch geloof ik dat u fout
  bezig bent. Deze man Vermeersche is, zoals ik lees een liefhebber van zoenen.
  Ook als rokkenjager staat hij bekend. Deze heer is al lang bekeerd tot de islam.
  Als sjeik bevoordeeld op dat kasteeltje van hem. Daar heeft hij de islamitische hemel op aarde gekregen. Even bellen en een van zijn 72 maagden
  zal aantreden, eventueel aangevuld met nummer 5 of 9 naar gelang zijn behoefte.
  Dat heeft wel zijn prijskaartje, zijn intellect en bekendheid is de prijs die hij betaalt. Maar dat zal hem worst wezen. Hij geniet en lacht u uit dat u zo dom bent dat u dat niet begrijpt. Na mij de zondvloed. Zijn kop wordt nog niet gesneld, daar is hij voor de islamreclame te belangrijk. Zo mijn gedachte.

  Like

 15. E.J. Bron zegt:

  @lone wolf

  Zwaktebod. 😦

  Like

 16. lone wolf zegt:

  E.J.Bron

  Als je niet de pen hebt van W.F. Hermans in o.a. Onder Professoren, dan moet je ver wegblijven van inleidingen die op de man zijn gespeeld.Dit is geen zwaktebod van mij, maar van Pennings.
  Enfin, ik hou er over op.

  Like

 17. E.J. Bron zegt:

  @lone wolf

  Als je daar niet doorheen kunt kijken en niet de “guts” hebt om inhoudelijk op het artikel te reageren, val je door de mand….

  Like

 18. Martien Pennings zegt:

  Ja, en kijk vooral bij dat filmpje dat Ko Lumbus hierboven neerzet vanaf 1 minuut waar die interviewer – ik ben de naam van die prol vergeten: ex-tv-presentator, zit nu in de politiek – de sharia en de praktijken in moslimlanden vergelijkt met wat het Vlaamse belang in België doet. Ze weten er toch altijd een zodanige draai aan te geven dat “wij” eigenlijk net zo erg of erger zijn. Vermeersch stemt overigens hartelijk in, dat tekent zijn onnozelheid maar weer eens.

  Like

 19. Martien Pennings zegt:

  Die “lone wolf” is er alleen maar op uit om te trollen en te zuigen.
  Hij wil graag maximale ergernis wekken met zo min mogelijk inspanning.
  Hij verkeert, vermoed ik, in de waan dat hij met elegante trefzekerheid degenstootjes uitdeelt die verre superieur zijn aan het moeizame gehouwdegen van bijvoorbeeld een Pennings.
  Ja, ik denk dat-ie die illusie heeft.

  Like

 20. Ko Lumbus zegt:

  @Martien Pennings 11:28

  Martien Pennings, wel goed luisteren naar wat er gebeurt rond 1:à7 van het filmpje!
  De interviewer-smiecht, Siegfried Bracke is dacht ik zijn naam, onderbreekt Vermeeersch in zijn betoog door te zeggen ‘Dat is overigens precies hetzelfde als Filip de Winter ooit heeft gezegd Eigen volk eerst gaat voor op de rechten van de mens ‘. Daarop zegt Vermeesch ‘precies, uiteraard, heeft dat gezegd’.
  Vermeersch bevestigt op dat moment slechts dat De Winter die woorden heeft uitgesproken, PUNT, waarna de smiechterige interviewer razendsnel weer op de lijn van het betoog van Vermeesch over gaat.

  Like

 21. E.J. Bron zegt:

  @lone wolf

  KAPPEN NU! LAATSTE WAARSCHUWING!!

  Webmaster

  Like

 22. Martien Pennings zegt:

  Ko Lumbus 14 augustus 2012 om 12:00.
  Moet ik hier nu echt op in gaan?
  Het is volstrekt evident dat Vermeersch niet alleen bevestigt dat Dewinter dat gezegd heeft, maar dat hij de impliciete gelijkstelling en veroordeling van de interviewer geheel deelt.

  Like

 23. @E.J.: Engelengeduld heb je wel, dat moet ik je eerlijk nageven. Ik ben heel wat korter voor de kop 😉

  Like

 24. E.J. Bron zegt:

  @Pieter

  Geduld is een schone deugd… 😉 😀

  Like

 25. EV is imho een linkse lul en ik geeft Martien Pennings groot gelijk dat hij een hele dikke vinger op de zere, rottende plek legt.

  Like

 26. E.J. Bron zegt:

  @Pieter

  Edoch….op zeker moment is zelfs mijn geduld aan het einde! 😀

  Like

 27. Ja, gelijk heb je. Het is inmiddels duidelijk dat LW alleen maar aan het stoken is. Een echte troll dus…

  Like

 28. Ko Lumbus zegt:

  Spijt me voor je Martien, maar wat voor jou volstrekt evident is, hoeft dat voor een ander niet te ziijn, zie ook je gedachtenwissling met Vermeersch.

  Dat Vermeersch geen fan is van het Vlaams Blok is bekend.

  Like

 29. Erik Mokum zegt:

  De pseudoniem van de persoon die zich achter “Lone Wolf” verschuilt bewijst maar weer eens het gebrek aan het soort kennis dat vroeger “algemene ontwikkeling” werd genoemd. Een “lone wolf” is – anders dan het hedendaagse gebruik daarvan suggereert – geen vitaal exemplaar van de soort, maar een oude, zieke wolf die niet meer met de roedel in de urenlang durende ren achter de prooi aan mee kan komen. Het dier kan zich nog slechts voeden met insecten, muizen en kikkers.
  Om daar een beeld van te krijgen, lees het meer dan honderd jaar oude verhaal van Jack London: “Love of life”. Daarin sleept een aan zijn been gewonde en door zijn partner in de steek gelaten goudzoeker zich voort door de eindeloze wildernis van Alaska (’t komt nog goed met ‘m) en wordt daarbij begeleid door een “lone wolf” die er even slecht aan toe is.
  “The patience of the wolf was terrible. The man’s patience was no less terrible. For half a day he lay motionless, fighting off consciousness and waiting for the thing that was to feed upon him and upon which he wished to feed.”
  Martien, we rennen nog met de roedel mee, achter Vermeersch c.s aan tot ze niet meer weten wat boven en onder is.
  Leve Israel

  Like

 30. E.J. Bron zegt:

  Zo…dat was het einde van de kortstondige carrière van “lone wolf” op deze blog 😉

  Like

 31. Erik Mokum zegt:

  “unconsciousness”, of course

  Like

 32. Ko Lumbus zegt:

  @Erik Molkum

  Interesante bespiegeling, Erik Mokum, over de Lone Wolf.
  Zelf had ik bij die nick eerder de associtaie met de romanfiguur Harry Haller van Herman Hesse, de wolf die eenzaam door de steppe van de wrede wereld doolt.
  Om de niet virtuele lone wolf recht te doen is het goed even het hele verhaal over dit exemplaar te lezen. 😉

  ‘Many young wolves between the ages of 1 and 4 years leave their family to search for a pack of their own in order to prevent inbreeding, as in typical wolf packs there is only one breeding pair. Some wolves will simply remain lone wolves; as such, these lone wolves may be stronger, more aggressive and far more dangerous than the average wolf that is a member of a pack. However, lone wolves have difficulty hunting, as wolves’ favorite prey, large ungulates, are nearly impossible for a single wolf to bring down alone. Instead, lone wolves will generally hunt smaller animals and scavenge carrion. Occasionally, a lone wolf will encounter another lone wolf of the opposite sex, and the two may start a new pack .’

  Mech L.D., Adams L.G., Meier T.J., Burch J.W., Dale B.W. (1998) The Wolves of Denali. University of Minnesota Press, Minneapolis

  Like

 33. Ko Lumbus zegt:

  ‘associtaie’ staat er. Moet natuurlijk zijn: associatie.

  Like

 34. Kafir Harby zegt:

  Deze serie “Vermeersch-bashing” ontsiert deze blog. Spijtig. Over Vermeersch kan ik kort zijn: hij is een heel integer intellectueel, wars van racisme en anti-semitisme. Wat me bijzonder stoort zijn de aanvallen op zijn persoon, allicht bij gebrek aan inhoudelijke argumentatie. Dit heeft veel weg van de “tuquoque-techniek” van de islamisten en hun apologeten. Storend.

  Like

 35. lucky9 zegt:

  @Ko Lumbus op 14 augustus 2012 om 12:50

  Oprecht dank voor dit filmpje! Dank zij deze lasterpraktijk van Etienne Vermeersch krijgt de titel van Pennings’ artikel “het tomeloze liegen” plots een voor mezelf onomstootbaar en grensoverschrijdend haast universeel waarheidsgehalte.

  Vermeersch zou absoluut niet voor nationaalsocialist Goebbels hebben moeten onderdoen.
  Deze lasterende kwal liegt en bedriegt beter dan welke moslim ooit zou kunnen.
  Geen wonder anders zou hij met zulk belerend vaderlijk toontje niet op het scherm van de Belgische staatstelevisie geduld worden. Wat zeg ik uitgenodigd worden om zonder weerwoord, zonder tegenspraak, zonder controle en zonder debat aan een pure en goed georkestreerde lasterpraktijk te komen doen.

  Ik prijs me gelukkig dat ik dit niet “live” heb moeten meemaken omdat ik al jaren deze indoctrinatie van de burgers niet meer wens te bekijken. Vermeersch is me nu duidelijk geworden, een trojaans paard, een Belgische duikboot in de Vlaamse politiek.
  Het prototype van een echte fascist pur sang die de naïeve kiezers van de steeds lauwer wordende NVA wil doen geloven in het doodlopend spoor van participationisme met de Eurofiele Belgische bloedhonden.

  Zijn deelname aan de zogenaamde Gravensteengroep was slechts een pose, pure komedie. Zijn geveinsde en ook absurde afkeer voor de enige schildwachten in Vlaanderen tegen het Franstalig imperialisme en het islamitisch imperialisme is een van de meest walgelijke daden die ik tijdens mijn hele leven op het scherm waargenomen heb als er Nederlands gesproken werd.

  Voor wie zou geloven dat Vlaanderen geen oprechte moraalfilosofen zou bezitten wil ik hier verwijzen naar http://visionairbelgie.wordpress.com/

  Like

 36. Ko Lumbus zegt:

  @Lucky9 om 14.25

  Kun je even toelichten wat ‘deze lasterpraktijk van Vermeersch’ precies behelst?

  Like

 37. Martien Pennings zegt:

  Nou ben ik persoonlijk niet voor censuur, en dus mag Kafir Harby wat mij betreft gerust zeggen: “Wat me bijzonder stoort zijn de aanvallen op zijn persoon [van Vermeersch]”, maar iemand die daaraan toevoegt “allicht bij gebrek aan inhoudelijke argumentatie” zou van mij een permaban krijgen. Godallemachtig! Hoe absurd kan je lullen?

  Like

 38. Ko Lumbus zegt:

  Tsss, al weer eentje die bij meester Bron gaat zeuren om een ban vanwege onwelgevallige comments.

  Like

 39. Binnenkort vertrek ik tot eind augustus naar Frankrijk. Daarna zal ik een laatste keer antwoorden op MP.
  Voorlopig kan ik echter al een beroep op hem doen om nu eindelijk eens concreet te zeggen waar ik ‘gelogen’ heb. Het feit dat in mijn voorstel de Golan-hoogte teruggaat naar Syrië, strookt niet met de inzichten van MP, het kan zelfs objectief een fout voorstel zijn, maar dat maakt er nog geen leugen van: een voorstel is geen bewering over feiten. Ik zou MP willen vragen respect te hebben voor de betekenis van de woorden in de westerse talen.
  MP ‘liegt’ zelf echter manifest wanneer hij zegt dat ik rijk ben. Mijn vader was machinist bij de spoorwegen en ik heb van mijn ouders 60.000 fr geërfd (thans ca 1400 euro). Verder heb ik geleefd van mijn salaris als hoogleraar, dat lager ligt dan in Nederland.
  MP ‘liegt’ wanneer hij zegt of suggereert dat ik in een kasteel woon. Mijn huis is op geen enkele wijze vergelijkbaar met een kasteel of een kasteeltje. Alle woonplaatsen zijn op het gelijkvloers; behalve living en keuken zijn er een bureau en drie slaapkamers, waaronder twee kleinere; er is één badkamer. (Ik moet dat zo detailleren omdat MP altijd wel een uitvlucht vindt om toch gelijk te krijgen.)
  MP ‘liegt’ niet alleen, maar begeeft zich op het terrein van de laster wanneer hij mij een rokkenjager noemt. Naast een paar discrete relaties voor mijn huwelijk, is er op mijn omgang met vrouwen sinds mijn huwelijk niets aan te merken. Er zijn inderdaad nogal wat vrouwen waarmee ik een warme relatie heb, bvb. gewezen medewerksters, maar dat is gebaseerd op het feit dat ze me echt kennen; en met seks heeft dat nooit iets te maken gehad. Ik kus graag vrouwen, maar nooit zomaar, en nooit zonder het hen gevraagd te hebben. Deze vuilspuiterij tast ook de eer van mijn echtgenote aan en zo nodig zal ik daartegen verdere maatregelen moeten treffen. Ik kan niet uitsluiten dat Vlaams-blokkers en islamfundamentalisten die laster over mij rondstrooien, maar het verwondert mij dat E.J. Bron zoiets in zijn blog toelaat.
  Ik bedankt Ko Lumbus voor zijn verwijzing naar filmpjes op Youtube: er zijn er zo nog enkele. Ik neem aan dat verschillende commentatoren die mij van islamofilie beschuldigen, hun mening zullen herzien.
  In E-zines zoals Kifkif en DeWereldMoren word ik geregeld als islamofoob opgevoerd. Er bestaat zelfs een boek in het Nederlands en het Frans om mijn ‘islamofobe’ standpunten te weerleggen. De stijl doet wat aan MP denken. Bovendien heb ik uit islamitische hoek twee doodsbedreigingen gekregen die men zo ernstig nam dat ik meerdere weken politiebescherming gekregen heb.
  MP is verwonderd dat ik in een TV-interview bevestigde dat Filiep Dewinter inderdaad publiek verklaard heeft dat de Vlaamse belangen boven de mensenrechten staan. Ik heb dit bevestigd omdat het de waarheid is. En ik vind dat even erg als het moslimstandpunt. Van iemand die in de westerse traditie is opgevoed mag men juist een groter respect voor de mensenrechten verwachten, dan van mensen die deze traditie nauwelijks kennen. Overigens moet men over Dewinter nog het volgende weten. Hij was, samen met de belangrijkste kopstukken van het Vlaams Blok-Vlaams Belang, in de jaren tachtig een topfiguur van de neo-nazibeweging NSV.
  Het ‘officiële NSV-lied’ – dat Dewinter dus meegezongen heeft – somde alle vijanden op: “Ne amadees, ne Marokkaan,/ ne raller en ne nikkeriaan,/ ne kommuniest, ne vreemde tiest,/ die zwieren we allemaal in de kist./…ne vuile jood, ne maoïst… enz. De tekst van dit lied werd geschreven door Pieter Huybrechts, sinds 1995 (tot op heden) Vlaams volksvertegenwoordiger voor VB. Overigens werd in het blad van NSV ook echte nazi-propaganda gemaakt: loftuitingen op de SS en op oorlogsmisdadigers zoals Goering. Men vindt zelfs een bespreking van de vraag of het nazisme misschien ook negatieve kantjes had. Er is geen enkel bewijs dat de leiders van die beweging publiek afstand genomen hebben van hun vroegere standpunten. Wel probeert Dewinter zijn vroegere opinie over ‘vuile joden’ nu met de mantel van Noach te bedekken. Zodra ik de tekst van dat lied gepubliceerd heb, heeft Joods Aktueel mij gevraagd die te mogen overnemen.
  Er zijn ten slotte nog heel wat onjuistheden in deze briefwisseling naar voren gekomen. Teveel om er op in te gaan. Alleen dit nog. (a) Leo Apostel was een vriend van Israël, maar was zelf geen jood. (b) De uitspraken over dr. Shafi zijn niet relevant voor onze discussie. Wel is relevant dat hij uitgenodigd werd voor dit Colloquium door de inrichters: Arab Thought Forum (Jerusalem), International Center for Peace in the Middle East (Tel Aviv), University of Ghent, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Nijmegen. Geen enkele van de joods-israëlische deelnemers aan het Colloquium had bezwaren tegen zijn aanwezigheid. Noch tijdens, noch na het Colloquium (de Proceedings zijn gepubliceerd) is er enige kritiek geweest inzake de objectiviteit van mijn voorzitterschap. MP gaat er geruisloos over heen dat er geen breuk gekomen is in mijn relatie met de Voorzitter van het Israëlitisch Consistorie van België. Daaruit volgt natuurlijk niet dat hij het met al mijn opvattingen eens is, maar, zoals alle joden die ik tot nu toe heb ontmoet, is hij een Mensch! Vandaar mijn hartstochtelijke wens dat MP geen jood is.

  Like

 40. Martien Pennings zegt:

  Dat filmpje van Ko Lumbus op 14 augustus 2012 om 12:50.
  Vermeersch is er natuurlijk er als de kippen bij om de hele Vlaamse nationalistische beweging als fascistisch neer te zetten en erger-dan-Wilders.
  Maar wat mij opvalt is de beschááááááfde toon waarop Scheffer zegt “ik geloof niet dat Dewinter ooit heeft opgeroepen de koran te verbieden” en dan bedoelt-ie dat zulks in het voordeel van Dewinter spreekt.
  Ja, dat is absoluut bescháááááfd om de “vrijheid van meningsuiting” van de meest bloeddorstige en wrede handleiding “Hoe terroriseer ik mijn medemens” te verdedigen.

  Like

 41. Ko Lumbus zegt:

  Graag gedaan heer Vermeersch, de plaatsing van die filmpjes. Ik acht u een moedig mens en kan zo snel niet in Nederland de man of vrouw in een gelijksoortig gevestigde positie als u noemen die zo duidelijk en publique een anti islam standpunt durft uit te dragen. Enfin, u hebt zoals in uw reactie is te lezen de bedreigende gevolgen daarvan ook mogen dragen. Veel geluk in Frankrijk gewenst!

  Like

 42. Aegolius cs zegt:

  Ko Lumbus 11:15
  Bedoelde uitzending als bovenstaand aangeboden gezien. Was dit een bedoelde manipulatie in deze uitzending, ’n kortstondige “knip” waardoor het menigeen is ontgaan, vóór en na de knip waardoor het onderwerp van gesprek in “zijn” (presentator) woorden aaneensloten op het antwoord van Etienne Vermeersch, alsook dat de laatste niet voor de sharia zou zijn, evenals het Vlaams Blok. Dat laatste was ook bekend.

  Nu ga ik rustig lezen wat Vermeersch zegt. De laatste zin: ….zoals alle joden die ik tot nu toe heb ontmoet, is hij een Mensch! Vandaar mijn hartstochtelijke wens dat MP geen jood is.

  Vreemd.

  Like

 43. @Aegolius cs: Daaruit blijkt dat hij uiteindelijk toch tocgeeft een anti-semiet te zijn die de Joden geen bestaansrecht gunt. Zoveel is mij iig wel duidelijk. En als je de post van een van de geageerders in het antwoordtopic van Vermeer leest, zul je zien dat die links dat ook duidelijk aangeven… Deze EV is zo verwikkeld geraakt in zijn eigen leugens dat hij er zelf zowaar in gelooft en niet meer doorheeft dat hij binnen amper 1-2 zinnen opnieuw zichzelf tegenspreekt. Alleen de oplettende lezer zal dat zien maar hijzelf al lang niet meer. Tja…

  Like

 44. Ko Lumbus zegt:

  Aegolius om 15:45
  Het ontgaat me wat je precies bedoelt te zeggen over het filmpje.

  Like

 45. Ko Lumbus zegt:

  @Pieter Veeensta 15:50

  Waarom blijkt uit de laatste zin: van Vermeersch ‘….zoals alle joden die ik tot nu toe heb ontmoet, is hij een Mensch! Vandaar mijn hartstochtelijke wens dat MP geen jood is’ dat Vermeersch een antisemiet is?

  De logische conclusie uit die zin luidt dat als Pennings een jood zou zjn, Vermeersch zou moeten toegeven dat Pennings een Mensch is.

  Like

 46. Aegolius cs zegt:

  Etienne Vermeersch

  “MP is verwonderd dat ik in een TV-interview bevestigde dat Filiep Dewinter inderdaad publiek verklaard heeft dat de Vlaamse belangen boven de mensenrechten staan. Ik heb dit bevestigd omdat het de waarheid is. En ik vind dat even erg als het moslimstandpunt. Van iemand die in de westerse traditie is opgevoed mag men juist een groter respect voor de mensenrechten verwachten, dan van mensen die deze traditie nauwelijks kennen.”
  Fraseologie als “verweer”, valt me in na lezing. Zeker nu betrokkene erkent dat het een schande is (niet zó natuurlijk) betreffende de islamitische EVMR 1980. Na 32 jaar zich beroepen op “respect vanwege zijn (islamitische) onbekendheid met de Westerse traditie” is waarlijk een gotspe.
  Die laatste zin kan ik maar niet begrijpen. Iemand voor uitleg?

  Like

 47. Aegolius cs zegt:

  KL
  Juist dát zo te schrijven: een Mensch is, bezorgt me kippenvel.

  Like

 48. Laat ik het anders stellen. Als EV aangeeft dat joden Menschen zijn waarom hoopt hij dan zo hartstochtelijk dat Martien Pennings GEEN JOOD is? Als ik die zinsnede zo bekijk, zou je kunnen zeggen dat EV hartstochtelijk beweert MP niet als Mensch wenst te zien. Dus als MP geen Mensch is omdat hij wellicht geen Jood is (ik weet niet welke afkomst MP heeft), wat is hij dan wel?

  Dat is het hele probleem. Kryptische teksten maar niet daadwerkelijk zeggen wat er hartstochtelijk gedacht dan wel gewenst wordt.

  Voor mij zijn Joden gewoon mensen. Niets meer en niets minder. Datzelfde geldt ook voor de reageerders en onze webmaster. Wij zijn ook mensen. Of is er wellicht een achterliggende gedachte aan het gebruik van ‘Mensch’. De enige keer dat ik mens als Mensch beschrijf is als ik het heb over de verderfelijke Linksmensch… Ik kan mij het haast niet voorstellen dat MP links zou zijn…

  Like

 49. TP zegt:

  @ Martien Pennings

  Ik heb je raad opgevolgd en vooral na 1 minuut van het eerste filmpje goed naar E.V. geluisterd, maar kan toch echt niet stellen, dat hij hier zo fout bezig is.
  De vergelijking van ‘eigen volk eerst’ van Filip Dewinter met ‘de sharia gaat altijd voor elk ander recht’ gaat weliswaar niet geheel op – immers een volk wordt hier vergeleken met een wet en is dus van een andere orde – maar daar ging het gesprek niet over en die suggestie kwam niet van hem, ook al was zijn reactie geen juweeltje, maar evenmin het punt wat hij wilde maken.
  E.V. maakt wel degelijk zeer duidelijk, dat de sharia in strijd is met de universele mensenrechten.
  Zelf zou ik dat niet beter hebben kunnen zeggen.
  De linkse pressietator kon hem uiteindelijk niet vermurwen, schijnt daags daarop met vakantie te zijn gegaan naar een Egyptisch naaktstrand en is sindsdien spoorloos.
  .
  Dit alles laat echter ongemoeid, dat E.V.’s kijk op de problematiek tussen Israël en de ‘Palestijnen’ – ik krijg het niet uit mijn toetsenbord dat zonder aanhalingstekens te schrijven – van een uitermate naïef niveau is en juist daarom nog des te gevaarlijker. Immers, men zou door dit filmpje kunnen denken, dat hij enig verstand van de islam heeft.
  De opdringerigheid van de sharia wereldwijd zou de man sowieso eens wakker moeten schudden.

  Ko Lumbus heeft het m.i. dus juist gezien.

  Like

 50. Ko Lumbus zegt:

  @Aegolius om 16:12 ‘

  ‘verwachten’ staat er .

  Lijkt mij vrij helder dat je van de volgelingen van de religie des doods geen respect voor mensenrechten kunt verwachten.

  Like

 51. Martien Pennings zegt:

  Ik heb het comment van Etienne Vermeersch op 14 augustus 2012 om 15:20 gelezen.
  Ik zal hem vanavond rond 20:00 uur antwoorden.

  Like

 52. Google geeft de oplossing: http://dictionary.reference.com/browse/mensch
  @EV. Man, zeg gewoon wat je denkt en voel je niet zo verheven boven ons, het plebs. Kom uit die ivoren toren en begeef je eens onder de mensen ipv hoog van de toren te blazen.

  Like

 53. Aegolius cs zegt:

  U is voor mij een waardevol mens.

  Like

 54. Ko Lumbus zegt:

  Serkte Martien!
  Je hebt alvast een schrale troost. Vermeersch geeft toe dat je een punt hebt te midden van je bakerpraatjes over hem.
  Hij geeft toe dat zijn tanden niet zo fraai zijn als die van jou. 😉

  Like

 55. Aegolius cs zegt:

  MP, dus!
  “U is voor mij een waardevol mens.”
  Je weet maar nooit of het tekstueel overkomt, nog afgezien dat een andere poster ertusen zit.

  Like

 56. Erik Mokum zegt:

  @ Ko Lumbus, 13:43
  Bedankt voor de informatie. Die associatie met Hesse’s “Steppenwolf” had ik natuurlijk ook, maar daar diens ideenwereld mij tegen staat, leek mij het verhaal van Jack London meer in de rede liggen (hoewel op diens nietzscheaans getinte sociaaldarwinisme ook wel wat aan te merken valt)
  Tja, inteelt moet vermeden worden.(Ik vraag me overigens af of 1 wolvenpaar een roedel kan vormen, want de daaruit geboren welpen kunnen dan niet anders dan inteelt relaties hebben. Zou ’t niet zo kunnen zijn, dat meerdere jongelui gelijktijdig de roedel verlaten en bij elkaar blijven en op zoek gaan, zodat ze nooit werkelijk solitair opereren?)
  Het is Martien Pennings er zeker om te doen de inteelt relaties die onder de Israel-bashers bestaan te doorbreken en zeker vooraanstaande verspreiders en de daaruit voorgekomen wangedrochten daarvan op de korrel te nemen.
  Het huidige, rabiate – en vrijwel ongefundeerde – Israel-bashen is ondertussen de hedendaagse vorm van antisemitisme geworden.
  Nee, Martien Pennings heeft geen familiale joodse achtergrond – ik heb dat (onreligieus) gedeeltelijk wel en heb ook nog “de oorlog” meegemaakt en heb daardoor, mag ik wel zeggen, het “Fingerspitze” gevoel voor die nieuwe vorm van antisemitisme.
  Martien Pennings is wat betreft zijn opkomen voor Israel “ain mensch”, dat mag wel even gezegd worden.

  Like

 57. Ko Lumbus zegt:

  @Pieter Veenstr om 16:21 en 16:30

  Pieter, zaols ik om 16:01 al optikte doet die laatste zin van Vermeersch: ‘….zoals alle joden die ik tot nu toe heb ontmoet, is hij een Mensch! Vandaar mijn hartstochtelijke wens dat MP geen jood is’ dat Vermeersch een antisemiet is’, een beroep op elementaire toepassing van regels der logica.

  Misschien ook eens googelen naar: 😉
  Het was vroegah eerste jaars onderdeel van een academische opleiding.

  http://www.bol.com/nl/p/logisch-denken/1001004002923078/

  Like

 58. Lucky9 zegt:

  @ Ko Lumbus op 14 augustus 2012 om 14:38
  ” Kun je even toelichten wat ‘deze lasterpraktijk van Vermeersch’ precies behelst?”
  Ja, zeker.
  Personen doelbewust ten onrechte afschilderen als voort komend uit een neonazi beweging in een poging om hen te diaboliseren, is lasterlijk. Ik citeer de Vermeersch uit het filmpje:

  “… Het wezenlijk verschil is dat Filip De Winter, Van Hecke enz., gedeelte van de top …van het Vlaams Blok… dat zij in feite in feite voortkomen uit een neonazi beweging van de jaren tachtig ..
  dit wil dus zeggen ze hebben een veel bredere fascistische basis en ze hebben natuurlijk die basis van flamingantisme ….”

  Vermeersch zag de bui al hangen en haastte zich VANDAAG om 15:20 de NSV bij zijn laster te betrekken. Vermeersch loog voor de camera’s van de VRT en liegt hier nu ook. Nog steeds.

  De nationalistische Studentenvereniging Vlaanderen NSV was een weliswaar Vlaamsgezinde
  vereniging maar helemaal geen neo-nazi-beweging. Dat laatste kan de professor natuurlijk aan elke Nederlander en Fransman wijs maken die in die tijd geen lid was van deze ook in het Gentse actieve studentenvereniging en dus letterlijk in het duister tast en in feite overgeleverd is aan de gratie van de Belgische MSM waar Vermeersch kind aan huis is.

  Voor alle duidelijkheid flamingant is een vertaling van het Franse “flamingeant” wat Vlaamsgezind betekend en dus een gallicisme dat door Vermeersch met ingestudeerde suggestieve intonatie wordt uitgesproken.

  Dat hij “kan niet uitsluiten dat Vlaams-blokkers en islamfundamentalisten die laster over hem rondstrooien” getuigt niet alleen van een politiek correct standpunt. Schuldigverklaring door associatie is een fascistoïde techniek die Vermeersch blijkbaar goed onder de knie heeft. Het zich voordoen als slachtoffer is blijkbaar ook al geen voorrecht van islamieten meer. De fascisten zijn inderdaad terug gekomen als antifascisten. Churchill had gelijk en Vermeersch speelt graag voor antifascist.

  Islamfundamentalisten gelijk stellen aan de leden van een democratische politieke partij die als eerste het hef had de islamisering in vraag te stellen en te bestrijden, toont het ware karakter van Vermeersch. Deze categorieën gelijk stellen is ondemocratisch en een rasechte fascist waardig.

  Ja ik weet wel dat het VB uiteindelijk veroordeeld werd in een politiek proces dat de annalen zal ingaan als de grote bron van inspiratie voor het voeren van het latere proces tegen Geert Wilders en een historische schande voor elke rechtsstaat. De rol die Etienne Vermeersch hierbij gespeeld heeft was zeker niet onaanzienlijk.

  Het cynisme waarmee hij in de volgende zin Ko Lumbus bedankt voor zijn verwijzing naar filmpjes op Youtube is verbijsterend. Waar blijft de professor met zijn onvervalst filmpje over de vermeende verklaringen van De Winter?
  De schending van Vlaamse mensenrechten gedurende 180 jaar zijn voor de professor van ondergeschikt belang. Een al dan niet foutief uitgesproken of geïnterpreteerd zinnetje is dat dan weer wel. Hoe hypocriet kan iemand zijn?

  Dat hij dus iets zou bevestigd hebben omdat het de waarheid is zullen we alsdan kunnen beoordelen in zijn echte context en niet op basis van een schandalige beschuldiging die zich wil opdringen als autoriteitsargument.

  Dat gedemoniseerde Vlamingen in feite voortkomen uit een neonazi beweging van de jaren tachtig was pure politiek correcte laster en is het nog altijd.

  Like

 59. @Ko Lumbus: Helaas heb ik geen academische opleiding gehad. Daar waren mijn ouders te arm voor. Dan ben ik op dat punt wellicht fout geweest maar ik heb het iig kunnen corrigeren door toch even te googelen 😉

  Like

 60. Ko Lumbus zegt:

  @Erik Mokum om 16:47

  Ja, een fascinerende diersoort, die lone wolf.
  Inmiddels schijnen ze ook in Nederland in het wild op te duiken.
  Toch heel bijzonder zo’n wezen dat de bescherming van de roedel verlaat en de ‘vrijheid’ opzoekt.
  Hier Steppenwolf met ‘Born to be wild’:

  Like

 61. Ko Lumbus zegt:

  @Pieter Veenstra om 17:06

  Mooi werk, Pieter, we zijn nooit te oud om te leren. 🙂

  Like

 62. Ko Lumbus zegt:

  @Lucky9

  In zijn geschreven reactie hierboven gaat Vermeersch expliciet in op in zijn ogen nazistische roots van het Vlaams Blok. Jij weerspreekt zijn visie zie ik.
  In een column uit 2004 schrijft Vermeersh op soortgelijke wijze :
  ‘De meeste kopstukken van het Vlaams Blok komen uit de neonazibeweging van de jaren tachtig, die zich onder meer in het NSV en NJSV manifesteerde. Filip Dewinter is voorzitter geweest van beide verenigingen en was dus verantwoordelijk voor wat verscheen in Signaal (later Branding), “het informatieblad van NSV en NJSV”. Daar vindt men als embleem een zwaard met een lint errond waarop staat: “Mijn eer is trouw”. Dat is de vertaling van “Meine Ehre heisst Treue”, de leuze van de SS, de stoottroepen van de nazi’s die verantwoordelijk waren voor de concentratie- en uitroeiingskampen. In Signaal van 1981, 7-8 staat een artikel over de Wiking-divisie, de eerste “Germaanse” divisie van de Waffen SS. Daarin wordt “de moed, de trouw en het idealisme” van deze helden bewierookt en als illustratie vindt men hun embleem, een schild met hakenkruis (10 bij 7 cm). Iets verder lezen we een lovend artikel over Hermann Göring, de verantwoordelijke voor de eerste massale bombardementen op burgers (Guernica, Rotterdam, Coventry, Londen). In 1983 is er een verbijsterende discussie over de vraag of het nazisme misschien ook enkele negatieve kanten had.’

  Je hebt het ook over een ‘Onvervalst filmpje over de vermeende verklaringen van De Winter’ en
  ‘De schending van Vlaamse mensenrechten gedurende 180 jaar die voor de professor van ondergeschikt belang. Een al dan niet foutief uitgesproken of geïnterpreteerd zinnetje is dat dan weer wel.’
  Kun je me verlichten wat dat betreft?

  Like

 63. Toch heb ik een kanttekening:
  https://ejbron.wordpress.com/2012/08/07/antwoord-op-martien-pennings-1/#comment-27243

  Als je Joodse vrienden hebt en dus jodenkritisch zou mogen zijn dan ging ik niet midden tussen al die jodenhaters zitten. Ik zou niet eens geassocieerd willen worden met dergelijke lieden… Dergelijke dialogen hebben totaal geen nut omdat het voornamelijk eenzijdige dialogen zullen zijn. Uit fatsoen laten ze je praten maar denken precies het tegenovergestelde. De aanwezigheid daar zou dan alleen maar scheve blikken kunnen trekken. Ik zou verre van dat volk blijven…

  Maar hey, zo denk ik 😀

  Like

 64. Ko Lumbus zegt:

  @Lucky9 àm 16:54

  Het is me evenmin helder waar je op doelt als je schrijft dat het woord flamingantisme door Vermeersch met ingestudeerde suggestieve intonatie wordt uitgesproken.

  Hieronder Vermeersch aan het woord over zijn feigen flamingantisme:

  Like

 65. MJ zegt:

  Prof Vermeersch wordt in zelfverklaarde linkse kringen inderdaad beschimpt, voornamelijk omdat hij standpunt inneemt tegen de hoofddoek. De websites waarnaar hij verwijst zijn heel erg: een kluwen van islamofilie en stalinisme. Maar in Vlaanderen gaan ze door als links en progressief. Helaas.
  Wat de kennis over de ontstaansgeschiedenis van Israël, het conflict in het Midden Oosten en het wezen van de islam betreft, is E.V. veel minder beslagen dan M.P. Kortom, hij is geen partij voor M.P. die gewoon overdondert met feiten en argumenten. Al is hij duizend keer hoogleraar: hierover weet hij veel te weinig om met gezag te kunnen spreken. Het spijtige van de zaak is wel dat hij met het morele en intellectuele gezag dat hij heeft intussen voer geeft aan de vijanden van Israël. Dat gezag zou niet mogen spelen wat betreft een materie die hij niet goed beheerst. Het zou geweldig zijn, moest hij echt écht goed lezen wat M.P. schrijft en daaruit eerlijke conclusies trekken. Te beginnen met het twijfelen aan de gegrondheid van hetgene wat hij beweert, en dan het zich informeren -M.P. kan hem dan een lijst van boeken geven. Maar ik weet niet of een hoogleraar ooit zo nederig zou kunnen zijn. Het geeft wel moed dat hij toch toegeeft dat hij over de Golan de bal kan misslaan -als hij goed uitpluist wat MP allemaal schrijft, dan zal hij bemerken dat hij over vele andere zaken ook verkeerd is. Ik sta in dezen helemaal aan de kant van mijnheer Pennings en wens hem sterkte toe want wat hij presteert daar kunnen er weinigen aan tippen. Zijn woede heeft een zekere klank, de klank van waarheid (the truth has a certain ring to it).

  Like

 66. lucky9 zegt:

  @Ko Lumbus om 17:26

  Wat Vermeersch in een column van 2004 beweert is geheel voor zijn rekening. De geschiedschrijving zal ooit wel uitmaken in welke mate dit opstel relevant was en wat de echte drijfveren en bedoelingen er van waren.
  Ik vermoed demonisering want het rechtstreeks verband tussen de latere top van het VB met nazisympathieën is nooit aangetoond.
  In ieder geval kwam Filip De Winter uit een nest waar de vader reeds van in het begin van de oorlog bij het verzet tegen de Duitse bezetter actief was.
  Niet dus zoals de die horde opportunisten die als de geallieerden reeds geland waren de plotse drang voelden een grote bek op te zetten om vooral indruk te maken op de vrouwen en hun rivalen uit te schakelen ja soms zelfs oude vetes te beslechten.
  Er is geen enkele indicatie dat De Winter ooit het oorlogsverleden van zijn vader zou betreurd hebben of afgevallen zijn. De familie De Winter was anti-nazi, antifascist toen dat woord nog enige waarde had, en beslist ook republikeins en anti-Belgisch.
  De opzettelijke correlatie op zich is dus op zich al meer dan verdacht.

  Over uw tweede paragraaf kan ik duidelijker zijn. Vermeersch beweert dat Filip De winter publiek zou verklaard hebben dat “de Vlaamse belangen boven de mensenrechten staan.” Moeten wij Vermeersch dan geloven op zijn woord? Ik denk het niet. Moeten wij er belang aan hechten? Ik denk nog minder.
  Ten eerste heeft Vermeersch nooit met onafhankelijke getuigen kunnen bewijzen wat hij beweert. Of er een filmpje bestaat weet ik niet maar tot nu kwam Vermeersch er in ieder geval niet mee te voorschijn. Indien De Winter de woorden zou hebben uitgesproken stelt zich een reeks van vragen waar Vermeersch nog nooit een bewezen antwoord heeft op gegeven. Waar, wanneer, tegen wie, in welke omstandigheden enz. De context van woorden en uitspraken is te belangrijk om Vermeersch en zijn vriendjes (de amadezen: àlle macht aan de arbeiders!) zo maar te geloven op hun woord.
  Bovendien vind ik het citeren van een studentenlied eerder getuigt van dementie dan van een eerlijke zoektocht naar de waarheid. De NSV was een kleine studentenvereniging zeker in vergelijking met de KVHV en de VNSU. NJSV ken ik niet maar dat lijkt me van ondergeschikt belang.
  Elke studentenclub heeft tot doel om te doen wat alle studenten doen: feestjes met vrouwelijk schoon organiseren, schachten dopen en koeioneren, zich profileren en vooral stoer doen op liefst op een zo ludiek mogelijke manier al dan niet uitmondend in drinkpartijen waar ook nog eens gezongen wordt.
  Maar elk maatschappelijk verschijnsel heeft en had een keerzijde. En dat waren de botsingen die met grote regelmaat ontstonden tussen de meestal “rechtse studentenverenigingen” en de linkse organisaties die zich poogden te infiltreren in het academisch milieu. Het communistisch crapuul waarmee Vermeersch toen sympathiseerde schuwde net zoals de moslims nu het geweld geenszins. Bij voorbeeld opgezweept door zijn collega wijlen Jaap Kruithof poogden die linkse rakkers doelwitten te vinden voor hun door geslepen fietskettingen, en wat is nu een meer aangewezen slachtoffer dan de kleinste studentenclub van rechts? Elke oetlul begrijpt de radicalisatie die abrupt stopte eens de diploma’s binnen waren. Maar dat is natuurlijk intellectueel te hoog gegrepen voor zijne linkse heiligheid Vermeersch. Het door hem geciteerde studentenliedje verbleekt onder de verschroeiend hatelijke studentenliederen die ik in Franstalige studentenclubs en zelfs de cercle libre pensée als Vlaming heb mogen horen.
  Maar scheld ik op de openbare omroep hen daarom uit als genocidaire racisten en neonazi’s?
  Nee, en wel om twee redenen primo het zijn maar studentenliederen en secundo ik wordt niet gevraagd om een nummertje te komen opvoeren op een staatszender.

  “De schending van Vlaamse mensenrechten gedurende 180 jaar’ tenslotte is een feit dat geen verduidelijking behoeft en al zeker niet op deze blog. Alleen maakt Vermeersch amok over een zinnetje die hij zelf toeschrijft aan De Winter bestaande uit dezelfde woorden doch met weglating van het woord Vlaams, bovendien gebruik makend van een studentenlied als argument. Vlaamse belangen zijn mensenrechten die al 180 jaar door schijn-heiligen als Vermeersch met de voeten worden getreden.
  Als Filip De Winter of iemand anders van het VB al iets zou bedoeld hebben dat is het gewoon dat en niet de opzettelijk verkeerde interpretatie die linkse apparatsjiks als Vermeersch er koste wat kost willen aan geven.

  Like

 67. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  Het gaat om de feiten, meneer Vermeersch, de feiten.

  Ik leg u uit mijn blote hoofd wat vragen voor:

  1. Heeft Arafat nu wel of niet alle afspraken en beloftes gemaakt in het kader van “Oslo” geschonden? Wat zou dat betekenen?

  2. Hebben de joden zich nu wel of niet aan iedere afspraak van “Oslo” gehouden?

  3. Is nu wel of niet gebleken dat de Palestijnse Arabieren uit zijn op de vernietiging van Israel?

  4. Is het enige dat aan de volgende Holocaust in de weg staat nu wel of niet het Israelische leger?

  5. Worden Palestijnse Arabische kinderen nu wel of niet opgevoed op school in de meest afschuwelijke jodenhaat?

  6. Was Arafat nu wel of niet een moordenaar, een dief, een bedrieger en een leugenaar? En tevens “the sole representative of the Palestinian people”?

  7. Was Arafat zijn voorganger Amin Hoesseini nu wel of niet een moordenaar, een dief, een bedrieger, een leugenaar en een grote vriend van het Nazisme?

  8. Hebben de joden volgens de afspraken van San Remo nu wel of niet recht op vestiging van een Joods tehuis in het gehele gebied ten westen van de Jordaan?

  9. Zijn de joden nu wel of niet met geweld verdreven uit Hebron?

  10. Is Hebron nu wel of niet een plek waar joden al duizenden jaren wonen? En wanneer werden zij ook alweer uit Hebron verjaagd? En door wie?

  11. Betekent de naam “Judea” nu wel of niet “Jodenland”?

  12. Was het weggeven van de Golan hoogte aan de Franse mandataris nu wel of niet legaal?

  13. Heeft de Arabische wereld er alles aan gedaan om de groep die aangemerkt werd als ‘vluchteling’ na ’47 op te vangen en te integreren in hun eigen midden? Of hebben zij deze vluchtelingen gekoesterd voor politieke doeleinden?

  14. Wat is er gebeurd met de joodse vluchtelingen die uit de Arabische wereld werden verjaagd na ’48? En wat is er gebeurd met hun bezittingen?

  15. Hoe zou het komen dat gewone Arabieren die in Israel wonen het veel en veel beter hebben in alle opzichten dan gewone Arabieren in enig Arabisch land?

  Zo kan ik nog wel een poosje door gaan.

  Ik wil besluiten met deze vraag:
  16. Waarom komt er uit die hele Arabische wereld nooit iets behoorlijks voort? Waarom is de enige bijdrage van de Arabieren aan de wereld de “suicide-bomber”? Waarom wijzen verstandige mensen nooit op dit in het oog springende Arabische tekort? Arabieren kunnen nog geen brommer in elkaar prutsen. Wat betekent dat voor de Arabische cultuur?

  Het enige dat wij moeten doen is de waarheid spreken. Ook jij Vermeersch.

  Like

 68. Martien Pennings zegt:

  Ik had een reactie voor 20:00 aangekondigd.
  Het wordt 21:00 en misschien wel 21:30.

  Like

 69. lucky9 zegt:

  @Ko Lumbus 14 augustus 2012 om 18:23
  Ik had het over de intonatie in uw vorig filmpje en denk dat ik ga kotsen bij het bekijken van het tweede.
  Maar laat me raden naar de inhoud: het zijn de kapitalisten, de bourgeoisie, de rijken, de handelaars, ambachten, neringen en andere zelfstandig hard werkende ondernemers en ook wel een beetje de clerus van de katholieke kerk die samen schuldig zijn aan de onderdrukking van het Vlaamse volk, en helemaal niet of nooit hun evenknie onder de Franstalige bloedhonden en hun Vlaamse collaborateurs!

  Als ik morgen zin heb om het te bekijken en ik zou me vergissen laat ik het U weten.
  L’ histoire se répète. De geschiedenis herhaalt zich.

  Like

 70. Elvi zegt:

  Merci Roelf-Jan,

  Amen!

  Like

 71. Ko Lumbus zegt:

  @Lucky9 om 19:55 zegt: ‘Over uw tweede paragraaf kan ik duidelijker zijn. Vermeersch beweert dat Filip De winter publiek zou verklaard hebben dat “de Vlaamse belangen boven de mensenrechten staan.” Moeten wij Vermeersch dan geloven op zijn woord?’

  Lucky9, als Filip de Winter heeft gezegd: ‘Eigen volk eerst gaat voor op de rechten van de mens ‘ –
  zoals in het ‘Het probleem met de islam…’ filmpje hierboven om 11:15 aan bod komt – hetgeen je als ik het goed begrijp niet weerspreekt, wat is dan het wezenlijke onderscheid met de zin waar je over valt dat ‘De vlaamse belangen boven de mensenrechten staan’?
  En dat ‘Vlaamse belangen zijn mensenrechten die al 180 jaar door schijn-heiligen als Vermeersch met de voeten worden getreden’ zie ik niet in je reactie aangetoond.
  Misschien toch maar wèl even kijken naar het filmpje hierboven om 18:23 met Vermeersch waarin hij het over zijn famingantisme heeft.

  Like

 72. Ko Lumbus zegt:

  @Roelf-Jan Wentholt om 19:57

  Help me svp even Roelf-Jan, waar spreekt Vermeersch ten aanzien van je 16 punten niet de waarheid?!

  Like

 73. Martien Pennings zegt:

  Re: Etienne Vermeersch op 14 augustus 2012 om 15:20

  1) Over liegen in de kinderlijke en in de volwassen betekenis.

  Zoals ik in mijn eerste aanval op Vermeersch zei: “Één enkele zin bevat soms twee of drie Leugens, Verzwijgingen of Lasterlijkheden en daarvan maakt zo’n Israël-basher alinea’s, waarin hij een stuk of vijf van die zinnen tot een fabelachtige Gordiaanse Knoop van Puur Bedrog aan elkaar breit.” Vermeersch heeft natuurlijk heel goed begrepen dat ik daarmee “liegen” bedoel in een morele zin. En dat is precies waarom hij gaat lopen zeiken om bewijzen waar hij gelogen zou hebben in de aller-strictste zin.

  Vermeersch vráágt om bewijzen van leugens in de meest kinderlijke zin en het is dus wel passend dat hij mij van liegen beschúldigt op datzelfde kinderlijk niveau. Ik heb inderdaad in een bepaalde alinea van mijn tekst gezegd dat Vermeersch “de reputatie” van een rokkenjager heeft en dat hij “naar het schijnt” een kasteeltje in Vlaanderen bewoont. Ik moet inderdaad toegeven dat het geruchten zijn die ik uit Vlaamse roddelcircuits heb opgepikt, maar voor mij was niet zozeer van belang of die trivialiteiten nou 100% wáár waren. Ze dienden vooral om het gemakzuchtige narcisme te accentueren van waaruit Vermeersch de morele les leest aan “een volk dat al duizenden jaren geterroriseerd wordt en nu omringd is door een oceaan van ziedende nazistische haat”. Ik spreek in die betreffende alinea inderdaad expliciet over zijn narcisme en Vermeersch is in zijn commentaar dus zo vriendelijk om nog eens de gigantische omvang van dat narcisme te benadrukken: niet hij is iemand die dat volk in doodsnood belastert, nee, hij is degene die het slachtoffer is van de zware aantijging van “rokkenjagen” en de vreselijke Verleumdung van “kasteeltje bewonen”. Vermeersch: “MP ‘liegt’ niet alleen, maar begeeft zich op het terrein van de laster ( . . .).”

  Hoever kan je regressie richting kinderlijk narcisme gaan? Nóg verder blijkbaar, want in diezelfde alinea heb ik het over “zijn comfortabele hoogleraars-pensionering”,maar Vermeersch vindt het nodig om daar nog eens een speciaal punt van vermelding van te maken. Ik zou hem “rijk” hebben genoemd. Tsjezus, wat erg! Nou nee, ik heb gesproken van “man met geld” en dat is voor iemand zoals ik die zo’n beetje zijn hele leven van het minimum heeft moeten rondkomen (met ideeën zoals ik, maak je geen carrière, noch in Nederland noch in Vlaanderen: het informele beroepsverbod wordt zeer efficiënt gehandhaafd) gewoon wáár. Ik moet al decennia van 1000 euro in de maand rondkomen en ik denk dat Vermeersch een veelvoud daarvan krijgt en altijd gekregen heeft. Maar mooi dat-ie beledigd is als iemand hem een “man met geld” durft te noemen. Dan gaat Vermeersch gillen: “Ze noemen me rijk! Wat een laster!”

  En dan zit er nog een element in van een uitgesproken náár soort slachtofferisme, want het is natuurlijk huichelarij als hij zegt: “Deze vuilspuiterij tast ook de eer van mijn echtgenote aan en zo nodig zal ik daartegen verdere maatregelen moeten treffen.” Ach-ach-ach! Wát een armoede! Die plechtstatige gekwetstitude! Echt iets voor een groot moraal-filosoof. Alsof mevrouw Vermeersch iets dergelijks nooit eerder gehoord zou hebben. En als ik nou een reportage in een roddelblad had geschreven met een quasi- de foto van Vermeersch met een dame die niet zijn echtgenote is . . . . . . maar het gaat om één woord in een politieke polemiek, waarin dat woord “rokkenjager” duidelijk gebruikt wordt in het kader van die polemiek en er volstrekt aan ondergeschikt is. Zou mevrouw Vermeersch het ueberhaupt wel gemerkt hebben als mijnheer Vermeersch er geen heisa over was gaan maken? Merkt ze het zelfs nu hij er wél heisa over maakt? En dat “verdere maatregelen treffen” is natuurlijk het belachelijke voorbij. Zou mijnheer Vermeersch daar werkelijk het justitieel apparaat in Vlaanderen mee willen belasten? Dat zou hem inderdaad pas onsterfelijk maken als narcist.

  Ik heb al gezegd dat je op elk woord van Vermeersch er honderd nodig hebt om de bazelbasis en leuterkoekkarakter van dat ene woord bloot te leggen en het is ook nu weer raak, want ik kom nu pas toe aan wat er echt van belang is: het liegen-door-verzwijgen van Vermeersch. Nee, je kán niet bewijzen dat Vermeersch liegt in de allerstrictste en meest kinderlijke zin, namelijk het bewust spreken van onwaarheid – en nogmaals: sluwe zeikerd Vermeersch wéét dat ik dat niet bedoel – maar wat ik wel kan bewijzen dat is dat hij zóveel weglaat van wat in het voordeel van Israël en in het nadeel van de “Palestijnse” en Arabische maffia’s spreekt, dermate selectief zijn “feiten” anti-Israël kiest dat het een zwaar en verwijtbaar moreel falen wordt. Het is wel degelijk liegen in de morele zin van het woord.

  Zijn kinderachtige eis dat ik hem bewijs dat hij liegt in de meest beperkte zin van het woord, verwoordt hij aldus:

  “Voorlopig kan ik echter al een beroep op hem doen om nu eindelijk eens concreet te zeggen waar ik ‘gelogen’ heb. Het feit dat in mijn voorstel de Golan-hoogte teruggaat naar Syrië, strookt niet met de inzichten van MP, het kan zelfs objectief een fout voorstel zijn, maar dat maakt er nog geen leugen van: een voorstel is geen bewering over feiten. Ik zou MP willen vragen respect te hebben voor de betekenis van de woorden in de westerse talen.”

  Dit is dus precies waarover ik het heb. Vermeersch schrijft een gemakzuchtig stukje laster, stelling, “theorie”, “geschiedenis” of hoogdravende morele stellingname op en hij laat een wereld aan context weg. En als ik hem daarmee confronteer, met feiten aangaande die Golan bijvoorbeeld, dan begint hij te ouwehoeren over “strookt niet met de inzichten van MP”, maar deze keer kan hij er niet omheen echt te antwoorden en wordt het al “het kan zelfs objectief een fout voorstel zijn”. En tenslotte dan tóch weer die puberale drein: “een voorstel is geen bewering over feiten”. Oh nee? Als je voorstelt een leger katten in een goed bevoorrrade viswinkel los te laten en je doet net of de vis onaangeroerd zal blijven, dan lieg je niet? Maar als je dan niet liegt dan ben je toch echt wel hartstikke gek. En dan heeft-ie ook nog het lef van zo’n pompeuze afsluiting: “Ik zou MP willen vragen respect te hebben voor de betekenis van de woorden in de westerse talen.” De betekenis van westerse woorden? Als ik jou was, Vermeersch, zou ik nog eens goed gaan mediteren over de betekenis van het woord “liegen”.

  En dat over die Golan-hoogte is maar één voorbeeld, ik heb tientallen van dit soort “anti-Zionistsiche” gladjanuspraktijken in mijn tweede kritiek blootgelegd, maar mijnheer Vermeersch verkoos eromheen te gaan en zijn eigen verhaal nog eens af te draaien. Ik heb inmiddels begrepen dat Roelf-Jan Wentholt het liegen van Vermeersch op een andere manier zal poberen aan te tonen: hij zal een comment schrijven met daarin een aantal concrete vragen aan Vermeersch. Een kijken hoe hij zich dáár weer onderuit jezuietert.

  2) Islam-kritiek én Israël-bashen: het eenzame heldendom van Vermeersch

  Vermeersch maakt in zijn comment er een heel nummer van dat-ie als “islamofoob” wordt weggezet. Dat schijnt hij een hele verdienste te vinden, terwijl dat in kringen van mensen die minimaal geestelijk gezond zijn gebleven de gewoonste zaak van de wereld is. Het is niet iets om prat op te gaan. Ik zou zeggen: wie niet islamofoob is, is gek. Maar wat bij Vermeersch blijkbaar ontbreekt is het besef dat hij die “islamofobie” geheel en al loslaat als het over Israël gaat, want dan zie ik Judaeofobie en islamofilie bij Vermeersch. Die jezuïten-opleiding die Vermeersch heeft gehad legt veel nadruk op zelfstandig denken (sapere aude!) maar als het over Israël gaat dan doet Vermeersch dat niet, dan babbelt-ie alleen maar rabiate cliché’s na. Ik denk dat het andere element in de jezuïtische training (de vervangings-theologie) toch nog steeds zijn tol eist. Zolang als Vermeersch zijn islamkritiek niet van toepassing brengt op de “Palestijnse” terreur contra Israël, neem ik zijn “islamofobie”niet serieus.

  3) Het liefdeloos moralisme van Vermeersch inzake het Vlaams Belang.

  Om te beginnen: als die feiten juist zouden zijn, als Dewinter een dergelijk lied heeft gezongen, als die Huybrechts inderdaad dat lied heeft gecomponeerd en daar nooit afstand van heeft genomen, als die vent nog steeds Vlaams volksvertegenwoordiger voor VB is, als, kortom al wat Vermeersch hier schrijft over het VB en een paar van zijn voormannen waar is, dan moet daar openlijk, duidelijk, expliciet afstand van genomen worden. Sommige van mijn Vlaamse vrienden zeggen: “Dan is het VB meteen de helft van zijn aanhang kwijt.” Ik hoop oprecht dat het niet zo erg is en dat het slechts een kwart is, maar ze zouden het desondanks zeker moeten doen.

  De feiten die Vermeersch geeft worden overigens heftig bestreden door Lucky9. Zie zijn comment van 16:54, dat ik erg warrig en onduidelijk vind, maar vooral dat van 19:55 dat een stuk begrijpelijker is. Ik vermoed dat Lucky9 het beter ziet dan Vermeersch en dat Vermeersch, zoals hij ook met Israël doet, werelden van context weglaat die zijn stellingen zouden ondergraven.

  Dit gezegd zijnde vind ik de gelijkstelling van Vermeersch van eigen-volk-eerst van het huidige VB en het bloeddorstige en racistiche Uebermensch-denken in de islam ronduit idioot. “En ik vind dat even erg als het moslimstandpunt.” (So much voor Ko Lumbus op 12:00 en 1250 en TP op 16:22) Er mankeert inderdaad nog heel veel aan de “islamofobie” van Vermeersch als hij dat soort krankzinnige gelijkstellingen bezigt.
  Ik zal nog eens aanhalen wat ik in het kader van het uitpersen van een andere mandarijn (Ian Buruma) heb gezegd: http://bit.ly/dOPvsr:

  “( . . .) ‘Bruine antecedenten’: dat is kwaadaardige laster richting ‘Het Vlaams Belang’, de erfgenaam van een veel complexere Vlaamse emancipatiebeweging dan alleen maar dat oude ‘nazi’-element. En dat ‘nazi’ zet ik ook nog tussen aanhalingstekens, omdat de ‘Vlaamse Beweging’ in het opkomende nazi-Duitsland een mogelijkheid tot trots zag op hun afstamming en een eind aan de culturele overheersing door de arrogante ‘Franskiljons’. Het waren emanciperende nationalisten, die zich onder aanvuring van de katholieke kerk roerden. Het waren niet ’nazi’s’ in de zin van bewuste Auschwitz-na-strevers. En die suggestie wekt Buruma hier. Natuurlijk zijn ze er geweest, compleet met antisemitisme en dat werd inderdaad ook na 1945 nog stiekem beleden door een minderheid. Al is de’repressie’ door de na-oorlogse Belgische regering genadeloos geweest en werden degenen die ook nog vaak gruwelijk geleden hadden in de oorlog als Oostfrontstrijders door de katholieke autoriteiten met de nek aangekeken. Dezelfde autoriteiten die hen in de jaren 1930 aangevuurd hadden. Maar al die meestal misleide, doodgewone jongens zijn nu toch wel zo langzamerhand allemaal dood. Niettemin weet ik uit betrouwbare bron dat DeWinter in kleine kring toegeeft last te hebben van het imago. En dat ‘last hebben’ bewijst Buruma hier maar weer eens, door die kwaadaardige laster van die ‘bruine antecedenten’ de huidige leiding van het Vlaams Belang na te dragen.”

  Tsja, die jongens die zich goede Vlaamse christenen voelden, toen ze in de legioenen van Hitler “het communisme” gingen bevechten en die na de oorlog verraden werden door de gezagsdragers, kerkelijk en wereldlijk, die hun een wereldbeeld hadden opgedrongen . . . . . . . En die autoriteiten zijn toen Etienne Vermeersch op gaan leiden en what a hell of a job they have done!

  Ik weet niet wat Vermeersch bedoelt met “MP gaat er geruisloos over heen dat er geen breuk gekomen is in mijn relatie met de Voorzitter van het Israëlitisch Consistorie van België.” Wist ik dan dat er geen breuk was in die relatie? Wist ik ueberhaupt van het bestaan van een “Israëlitisch Consistorie van België”? En dat die een voorzitter hadden? En dat Vermeersch vindt dat deze Jood een “Mensch” is? En dat Vermeersch vindt dat alle Joden die hij ooit tegenkwam ook al van die Menschen waren? Ik had er allemaal geen idee van.

  Maar het belangrijkste is de vaststelling dat Vermeersch “hartstochtelijk” hoopt dat ik toch niet die ene schandvlek op het wereldjodendom zal zijn door, eh . . . . . . Jood te wezen . . . . . . . . Maar wacht eens! Er zijn toch ook veel Joden die net zo fel pro-Israël zijn als ik en nog beter kunnen schelden? Maar die komt Vermeersch natuurlijk nooit tegen. Die wil graag zijn wereldbeeld intact houden, anders raakt de ethicus en filosoof in de war.

  Like

 74. Martien Pennings zegt:

  @ Ko Lumbus 14 augustus 2012 om 20:54.

  Godallejezus!
  Jij hebt toch wel voortdurend een heel specifieke begeleiding nodig!
  Als Vermeersch die vragen van Roelf-Jan oprecht en naar waarheid zou beantwoorden, zou hij niets van de laster kunnen schrijven die hij nu allemaal wél schrijft over Israël.
  Dat is dus die wereld aan context die Vermeersch voortdurend bij elk thema rond Israël weglaat en waardoor hij het gezwatel kan produceren dat hij produceert.
  Hier zie je ook dat die antwoorden allemaal feiten zijn waar je niet omheen kan, en die iedereen kán weten die zich enigszins geïnformeerd heeft.
  Dat is het liegen van Vermeersch, dat weglaten van alle relevante informatie die hij MOET KUNNEN WETEN, maar die hij blijkbaar niet “weet” . . . . . of zoiets . . . .

  Like

 75. @Roelf-Jan Wentholt: Ik denk dat bij nagenoeg elke gestelde vraag een artikel past wat E.J. hier ooit gepost heeft.
  @Marien Pennings: WOW! Je mag gerust weten dat ik je schrijven met grote aandacht heb gelezen. Op deze manier reageren/redeneren is zeker niet voor mij weggelegd…

  Like

 76. Oops! Uiteraard bedoel ik ‘Martien’

  Like

 77. Ko Lumbus zegt:

  Jammer Martien, dat komt ervan en dan vraag je om die reactie van Vermeersch zoals hierboven om 15:20, als je als titel boven je stuk zet ‘Het tomeloze liegen van Etienne Vermeersch….’ en als je stuk te veel simpel door te prikken poginkjes op de man te spelen bevat. Een volgend keer je misschien wat zorgvuldiger uitdrukken, tenminste als je doelstelling verder gaat dat het houden van een monoloog en in je stuk kenbaar wordt dat je een serieus weerwoord verwacht.

  Like

 78. Martien Pennings zegt:

  Weet je zeker Ko Lumbus (14 augustus 2012 om 21:24) dat je niet dezelfde bent als lone wolf?
  Je zeurzuigt bijna net zo goed en zeker zo irrelevant.

  Like

 79. lucky9 zegt:

  @Ko Lumbus om 20:42
  Beluister zelf eens eerst het filmpje van 12:50 terug alvorens aan mij bijkomende indringende vragen te stellen! Ik citeer letter-lijk:
  “…. van extreem flamingantisme en daar is dan bij gekomen .. die problematiek van … laat ons zeggen.. de de migranten enzovoort, maar bij hun vormt dat een geheel met een reeks andere factoren, terwijl de issue van heuh Wilders dat is gewoon dat probleem van de migr….”

  In het filmpje van 11:15 zat de door Wilfried Bracke (de reporter ha haha) geformuleerde these reeds ingebakken. In het filmpje van 12:50 komt de aap uit de mouw.

  Sorry hoor maar nu moet ik bourgondisch dineren want binnenkort is Etienne Vermeersch naar Frankrijk en daar is misschien geen internet, wie zal het bewijzen of durven tegen spreken? Hopelijk neemt hij op zijn verplaatsing ook Roger Van Gheluwe en en passant ook Michèle Martin mee. Opgeruimd staat netjes.

  Intussen veel respect en hulde voor M.P.
  Hij lijkt soms wat verkrampt maar is het niet. Behalve als het om ons aller vrijheid gaat, dat spreekt voor zich! Geen cumulonimbus die ons over dit item ooit zal doen wijken!

  Like

 80. Ko Lumbus zegt:

  Irrelevant, Martien? Beter neem je mijn tekstje om 21:24 ter harte.

  Like

 81. lucky9 zegt:

  Ik denk dat we hier een kaping meemaken!
  Niet van een al-al-vlucht maar de belgofielen zijn voor geen drachme te vertrouwen!

  Like

 82. Ko Lumbus zegt:

  @Lucky 9 om 21:46

  ‘ Geen cumulonimbus die ons over dit item ooit zal doen wijken’
  LOL! 😉
  Respect, en bon apétit!

  Like

 83. Elvi zegt:

  Martien, bedankt voor je onvermoeibare inzet voor de waarheid!
  Superbe hoe je ook nu weer pareert.
  Ik ben geobsedeerd door wat er hier gebeurt en heb nog nooit eerder op een dergelijke wijze de onderste steen boven zien halen als door jou.

  Ik ben je er dankbaar voor…. voor wat het waard is….

  Like

 84. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  Ik ga nog even door met vragen stellen. Wie weet krijg ik ooit op een van die vragen antwoord. Ik was bij 16. gebleven dus we gaan verder met 17.

  17. Was de landstreek Palestina midden 1800 nu wel of niet zo goed als onbewoond en straatarm?

  18. Verlieten de toenmalige bewoners de streek zodra ze konden of bleven ze juist?

  19. Werd het gebied in de vroege 20-ste eeuw nu wel of niet geteisterd door rondtrekkende, rovende en brandschattende Bedoeienen?

  20. Kwamen de meeste Arabieren nu wel of niet naar het gebied toe gelijkopgaand met de komst van de joden? Hoe kwam dit dan?

  21. Zijn er nu wel of niet meer plaatsen op de Westbank die zijn te vergelijken met Hebron?

  22. Vielen de joden de Arabieren aan? Of was het andersom en waren het de Arabieren die de joden aanvielen?

  23. Hadden de joden nu wel of niet het recht zich tegen de Arabische aanvallen te verdedigen?

  24. Hebben de joden de Arabieren verdreven vanaf ‘47? Of waren het de Arabieren zelf die hen opdroegen te vertrekken dan wel zodanige paniek zaaiden dat men vertrok dan wel zodanig het slechte voorbeeld gaven dat men vertrok, dan wel zulk vreselijk maffia bestuur op de mensen loslieten dat iedereen die kon zich uit de voeten maakte.

  25. Hebben de Israeliers nu wel of niet alle beschuldigingen van verdrijving zeer goed laten onderzoeken? Wat was de uitkomst van deze onderzoekingen? Was dat niet dat er alleen verdrijvingen zijn geweest in beperkte gevallen en dat deze altijd een militaire noodzaak kenden?

  26. Was de Volkenbond nu wel of niet de partij die legaal kon beslissen over de omgang met het op de Ottomanen veroverde gebied? Hebben de Ottomanen hier nu wel of niet mee ingestemd?

  27. Als Syrie legaal is, en Irak, en Libanon, en Jordanie, hoe kan Israel dan niet legaal zijn?

  28. Hebben de joden nu wel of niet een band met Jeruzalem waar geen ander volk tegen op kan?

  29. Toont het Israelische bestuur over Jeruzalem nu wel of niet de superioriteit van Israelisch bestuur? Vergelijk dat eens met de periode dat de Jordaniers er de dienst uitmaakten.

  30. Is het nu wel of niet waar dat de Arabische Palestijnen nooit en te nimmer om een eigen staat vroegen op de Westbank of Gaza tijdens de periode ’49-’67? Hoe kan dat?

  31. Hebben de Arabieren nu wel of niet, waar ze maar konden, joodse archeologische en historische en religieuze monumenten verwoest? Hebben de joden ooit zoiets gedaan?

  32. Is het nu wel of niet waar dat de hele Arabische wereld is vergeven van het meest grove en misselijkmakende antisemitisme?

  33. Laat het hele conflict zich nu wel of niet samenvatten als een gevecht op leven en dood tussen de maffiose bestuurdersmethoden van de Arabieren en de democratische rechtsstaat?

  Like

 85. TP zegt:

  Zeker menschen als Vermeersch, die het uit hun strot krijgen, dat de Joden Israël onrechtmatig verkregen hebben, dienen aan de schandpaal genageld te worden.
  Zeker mensen als Vermeersch, die beter zouden kunnen en vooral moeten weten.
  Wat belet hem de geschiedenis in te duiken?
  Wie houden hem daarin tegen?

  Welke infantielen geloven überhaupt nog in een tweestatenoplossig?
  De islam is nooit anders dan op expansie uit geweest.
  Nog nooit ene seconde op vrede.
  Laat staan met de Joden.
  Hoe stelt men zich de vrede voor met de zichzelf benoemde Palestijnen, die de haat tegen de Joden er met de paplepel krijgen ingegoten? Van de wieg tot het graf.
  Zou Vermeersch enig idee hebben?
  Zou Vermeersch enig idee hebben, waarom de omringende moslimlanden zelf die ‘arme Palestijnen’ nooit hebben opgenomen?
  Zou Vermeersch niet zien, dat die zogenaamde Palestijnen als nuttige idioten gebruikt worden door de moslimse wereld?

  Roelf-Jan Wentholt zal van Vermeersch geen antwoord krijgen op zijn vragen.
  Er zou nog bij kunnen, waarom de Joden nou nooit eens welkom zijn in de hen omringende landen?
  En toch staat de linksmens altijd zo klaar met dat iedereen zo vreselijk welkom moet zijn. In zo’n gezellige, ideale multiculturele wereld.
  Maar hier even niet…

  Like

 86. Martien Pennings zegt:

  Dit comment heb ik zojuist geplaatst onder het artikel op deze site “De geduldige Jihad van de Moslimbroederschap”, geschreven door Itamar Marcus en vertaald door “Vederso”: http://bit.ly/PXrBsW.
  Maar ik zet het comment ook even hier neer, want dan wordt het Etienne Vermeersch misschien toch eens duidelijk waarom ik zijn soort zo intens haat:

  Itamar Marcus van Palwatch, die ik enorm waardeer, maakt er nog behoorlijk wat woorden aan vuil, maar ik begrijp dat wel, want dat is met het oog op de Westerse nep-elite die verzot is het goedpraten van de nazislam en het kwaadspreken over Israël.
  Maar je weet genoeg als alléén al dat filmpje met die toespraak van die Hitleriaanse imam (Safwat Higazi) bekijkt die ONDER DE GOEDKEURENDE OGEN VAN MORSI schuimbekkend oproept om met miljoenen” martelaren” naar “Al Qoeds” (Jeruzalem) te trekken en aldaar de hoofdstad van het wereld-kalifaat te vestigen: http://bit.ly/K55m36 .
  Die toespraak is van vlak vóór de presidentsverkiezingen, toen Morsi het nog nodig had om openlijker aan het islamitische volk te laten zien waar hij stond, aan de kant de totaal-hysterische Jodenhatende Tweede-Holocaust-voorbereiders dus.

  Kijk hier ook even, dat is diezelfde Hitleriaanse imam, maar nu onderkoeld-geëxalteerd in vreugde over het komende wereld-kalifaat: http://bit.ly/SZHpzN.

  Weet je: af en toe kan ik nog nauwelijks lopen van de haat die ik koester voor onze quasi-elites.
  Ja, je mag het weten: soms strompel ik schreiend van haat door mijn huis en roep handenwringend een misschien niet-bestaande God aan om ze weg te vagen in een alles-verschroeiend vuur.

  GOD GAVE NOAH THE RAINBOW-SIGN
  NO MORE WATER, THE FIRE NEXT TIME!

  Like

 87. Martien Pennings zegt:

  @ TP 15 augustus 2012 om 09:18.
  Mooi comment.

  Like

 88. E.J. Bron zegt:

  Je was me net even voor Martien 😉
  Trouwens, deel 2 van Roelf-Jan Wentholt klopt ook als een bus!

  Like

 89. max zegt:

  @Ko Lumbus

  Ik denk dat Martien Pennings op14 augustus 2012 om 21:13 heel duidelijk aangeeft wat het probleem is met Vermeersch: het weglaten van alle relevante informatie.

  En Roelf-Jan Wentholt stelt de juiste vragen die gesteld moeten worden om een juist beeld te krijgen van de situatie in het Midden Oosten. Deze vragen stelt Vermeersch niet en zeker de anti-Israël-kliek niet, omdat zij dan hun eigen argumenten er onderuithalen.

  Kijk maar naar vraag 27 van Roelf-Jan Wentholt. Vaak wordt de legitimiteit van Israël in twijfel wordt getrokken, maar niet die van Libanon, Syrië, Jordanië en Irak. Terwijl deze op hetzelfde moment en via hetzelfde internationaal recht is besloten namelijk 1922 in San Remo.

  Met andere woorden als Israël niet legitiem gesticht is dan zijn Libanon, Syrië, Jordanië en Irak ook niet legitiem tot stand gekomen.

  Vermeersch zou juist als ethicus deze vragen moeten stellen en beantwoorden en dan pas een uitspraak doen.

  Like

 90. vederso zegt:

  De Oslo-akkoorden zijn dood. Een overzichtsartikel van de ontwikkelingen van de laatste 20 jaar.

  http://frontpagemag.com/2012/yonatan-silverman/the-oslo-accords-are-dead-and-the-palestinians-killed-them/

  Like

 91. TP zegt:

  @ Max
  “Kijk maar naar vraag 27 van Roelf-Jan Wentholt. Vaak wordt de legitimiteit van Israël in twijfel wordt getrokken, maar niet die van Libanon, Syrië, Jordanië en Irak. Terwijl deze op hetzelfde moment en via hetzelfde internationaal recht is besloten namelijk 1922 in San Remo.”

  De selectieve veroordeling treft dan ook geen volk ernstiger dan het Joodse.
  Ik kan zo gauw geen breder gedragen, doch smallere kokervisie bedenken dan deze.
  Slechts de duivel zelf kan hier de hand in hebben, want van normaal denkende mensen verwacht je dit niet.

  Like

 92. Ko Lumbus zegt:

  @Martien pennings

  Ik zit met een haperende internet verbinding naar deze site, terwijl het sowieso al lastig is om vanwege de uiteenliggende plaatsing van de op elkaar betrekking hebende stukken de weg te vinden in je woordenbrij.

  Je zegt aan het begin van je stuk hierboven dat je ‘Het tomeloze liegen van Vermeersch inzake Israël’ stukken zijn gebaseerd op een interview van 10 jaar geleden met Vermeersch over Israël en de Palestijnen. (Quote: ‘Het onderwerp aan de hand waarvan ik dat deed was Israël. Vermeersch had namelijk in 2002 een stuitend stupide interview over Israël en “de Palestijnen” gegeven en was daar nooit meer op teruggekomen.’)
  Dat interview kan ik niet terug vinden.
  Graag nog even de link daarnaar, zodat te bezien is welke leugens Vermeersch daar precies debiteert!

  Like

 93. Ko Lumbus zegt:

  Zo, en nu in afwachting en ter ontspanning maar even een liedje.

  Like

 94. Martien Pennings zegt:

  “Ko Lumbus op 15 augustus 2012 om 12:03.
  Ik begin helemaal schijtziek van je te worden.
  Net als die “lone wolf” ben je volgens mij alleen maar erop uit om te zuigen.
  Als je het lastig vindt je weg te vinden in mijn “woordenbrij”, hou er dan mee op en hou vooral op met commentaar geven op wat ik zeg.
  Ik heb hierboven al een keer opgemerkt dat je wel erg veel begeleiding nodig hebt om een en ander te snappen.
  Zit je aan de hasj of de wiet?
  Ben je geestelijk gehandicapt?
  Dat interview waarom je vraagt is alleen toegankelijk voor abonnees van Knack.
  Maar als je eens een keertje oplet en even geen prioriteit geeft aan dom zuigen, zeiken, stangen en trollen, had je kunnen weten dat ik op een aantal plaatsen heb aangegeven dat ik het betreffende interview IN ZIJN GEHEEL CITEER.
  Zo begint mijn tweede kritiek opVermeersch aldus:
  “Mijn opstel is lang, zo’n dertig A-4tjes tekst en achttien-duizend woorden, terwijl het een interview analyseert van slechts vier A-4tjes, zo’n twee-duizend woorden. Nee, herstel: ik heb slechts zestien-duizend woorden nodig, WANT IK CITEER ETIENNE VERMEERSCH – DAT IS DE GEÏNTERVIEWDE – IN EXTENSO.
  En als je nou niet ophoudt met je zuigende geouwehoer, zal ik de webmaster vragen of hij jou wil bannen onder althans MIJN stukken.
  Ik heb het echt gehad met je, manneke.

  Like

 95. Linsky zegt:

  Columbus was sowieso een misleid man! 😦

  De eerste ontdekkers van Amerika waren naar alle waarschijnlijkheid de Vikingen die op zoek waren naar nieuw land voor hun vee en hun boeren. De geschiedenis van de Vikingkolonisatie is zeer interessant.
  Thorvald vestigde zich in het Noord-Westen van IJsland en besloot toen maar op zoek te gaan naar een land dat gezien werd door ene Gunnbjörn.

  Volgens de Sagen van Erik de Rode verkende hij gedurende 3 jaar dat land van Gunnbjörn en kwam hij omstreeks 985 terug op IJsland.

  In het zelfde jaar trok Erik de Rode terug naar het land van Gunnbjörn (Groenland) en vestigde twee kolonies. Een bij de Zuidkaap en een in het huidige Nuuk.

  Een van de zonen van Erik de Rode die rond het jaar 1000 op zoek ging naar het land dat in 986 door Bjarni Herjolfsson gezien werd. Deze ontdekking ging zoals zoveel ontdekkingen per ongeluk. Het verhaal wil dat Bjarni z’n vader achterna reisde vanuit Noorwegen en zo Groenland gemist heeft. In ieder geval ging Leif Eriksson op zoek naar de kolonie en Leif ontdekte Baffin Island (Helluland),Labrador (Markland) en Newfoundland (Vinland). Leif Eriksson overwinterde op Vinland en keerde in 1001 weer terug naar Groenland. Hij is nooit meer naar Vinland teruggekeerd.

  Wetenschappelijk onderzoek in de jaren ’60 toonde onomstotelijk aan dat de Vikingen inderdaad in Noord Amerika waren geweest. Dus Columbus kan Amerika niet ontdekt hebben.

  De tweede ontdekker van Amerika (Na Leif Eriksson) was John Cabot(Giovanni Caboto). John Cabot werd in 1450 geboren in Genua. In zijn kinderjaren verhuisde hij naar Venetië waar hij in 1476 tot Venetiaan genaturaliseerd werd. Cabot werkte in de jaren ’80 van de 15e eeuw voor een Venetiaanse handelsfirma. In die tijd bezocht hij het Oostelijke Middellandse Zeegebied en de Zwarte Zee.

  Christoffel Columbus had dus wel nieuw land in het westen ontdekt maar geen nieuw continent. De eerste keer dat Columbus voet op Amerikaanse bodem zette was in 1498. Toen had Cabot Amerika allang herontdekt.

  Cabot’s eerste reis naar de nieuwe wereld was in 1491,sinds 1495 gebeurde dat met koninklijke toestemming. Koning Hendrik VII speelde daarmee wel een riskant spel. De eerste claim voor de Engelse kroon was in Newfoundland in het jaar 1497.

  Waarom leren wij dat dan niet op school? Wel, dat komt door een fraai stukje bedrog door de Spaanse koning Ferdinand en Paus Alexander VI. In 1493 stelde Alexander VI een bul op die iedereen, die niet Spaans was,verbood om zich zonder Spaanse toestemming in de eventuele “Nieuwe Wereld” te begeven. Zij die dat wel deden riskeerden excommunicatie en de vloek van God,Jezus en Petrus.
  Echter de enig echte legale claim ligt dus bij John Cabot want hij herontdekte Amerika! 🙂

  Like

 96. Tom Hendrix zegt:

  @Roelof-Jan Wentholt 06.54. uur, dat zijn de juiste vragen, maar de israel haters zullen deze nooit beantwoorden, en de zandhappers zullen ze weigeren te beantwoorden.

  Like

 97. Ko Lumbus zegt:

  @Martien Pennings om 12:55

  Martien, ik stelde je een serieuze vraag!
  Je stelt dat je citeert uit het interview met Vermeersch en daar zou ik het mee moeten doen.
  Echter, citaten vormen een selectie uit een ruimere tekst. Ter beoordeling van de juistheid van wat je aan de hand van die citaten stelt is het noodzakelijk de gehele tekst van het interview te kunnen zien.
  Zolang je de volledige tekst van het intervieuw , waarop je zegt dat je kritiek op Vermeersch berust, niet kunt leveren kan wat je ten aanzien daarven schrijft niet helder worden beoordeeld.
  Onder een andere draad liet ik al weten dat ik op basis van wat ik aan informatie krijg aangeboden zelf wens te bepalen wanneer ik hier wens mee te huilen met de wolven in het bos.
  En hou eens op met dat kinderlijke gedram bij meester Bron om een ban vanwege onwelgevallige comments.

  Like

 98. Lucky9 zegt:

  On topic. Dit is het origineel waarop een parodiërende tekst werd gemaakt door Pieter Huybrechts, een van de door Vermeersch op een arrogante, lafhartige en belasterende manier als neonazi bestempelde studenten terwijl ze dat helemaal niet waren.
  Vermeersch heeft het over de tekst van “dit lied” want de persiflage op “de poppenstoet” van wijlen Louis Neefs wil hij natuurlijk niet met haar echte kwalificatie noemen.

  Het Vlaamse studentenlied was duidelijk een tijdige, visionaire en ludieke kritiek op de multiculturele maatschappij in wording. Een parodie die Vermeersch nog altijd stoort. Zeker nu het voorgevoel van de rechtse studenten in het land van Vermeersch de waarheid blijkt te zijn geworden: de multiculturele maatschappij blijkt een oncontroleerbare multi-criminele maatschappij te zijn waarbij het geweld gemonopoliseerd wordt door een bevolkingsgroep die de studentenvereniging toen al in de gaten had.

  Het is niet bepaald mijn eigen muzikale voorkeur maar nu kan U zich tenminste inbeelden over welke melodie de professor fulmineerde:

  Like

 99. max zegt:

  @ Ko Lumbus zegt op15 augustus 2012 om 13:53.

  Volgens mij ben je aan een leesbril toe, of je bent blind of je weet niet wat in extenso betekend.

  Martien Pennings zegt:
  “Mijn opstel is lang, zo’n dertig A-4tjes tekst en achttien-duizend woorden, terwijl het een interview analyseert van slechts vier A-4tjes, zo’n twee-duizend woorden. Nee, herstel: ik heb slechts zestien-duizend woorden nodig, WANT IK CITEER ETIENNE VERMEERSCH – DAT IS DE GEÏNTERVIEWDE – IN EXTENSO.

  In extenso= in zijn geheel.

  Dus: Martien Pennings heeft het hele interview in zijn geheel in zijn opstel geciteerd.

  Dus je leesbril op en een open mind en je kunt aan de slag!

  Like

 100. Aegolius cs zegt:

  @ Lucky9 13:58
  Veeeuul te nette tekst. Alleen voor hen bestemd die er zich mateloos aan kan ergeren.

  Like

 101. Ko Lumbus zegt:

  Zeker @Max om 14:04, ik weet ik wat in extenso betekent maar zie graag het originele interview geleverd zonder daarvoor in de buidel te moeten tasten.

  Like

 102. Aegolius cs zegt:

  @ KL 14:11
  Onderstand een samenvatting:
  Etienne Vermeersch: Israël en zionisme zijn immoreel
  by jp everaerts Wednesday April 10, 2002 at 09:23 PM
  mediadoc.diva@skynet.be

  In ‘Het Forum’ in Knack van 10 april formuleert ethicus Etienne Vermeersch een vlijmscherpe en ‘fundamentele’ kritiek op de staat Israël. Een samenvatting.

  http://archive.indymedia.be/news/2002/04/21032.html

  Mijn mening: die man spoort niet. Beroepsdeformatie?

  Like

 103. Ko Lumbus zegt:

  ‘Geachte zwijn. Ik zweer het u dat we op zoek zijn naar jou, en owee wanneer we je vinden, België is namelijk klein. Ik raad u aan om voortaan goed om je heen te kijken want ik heb op de koran gezworen dat je darmen in de Gentse straten te rapen zullen zijn. ‘

  Aldus luidde de tekst van een dreigbrief aan Vermeersch in 2006 toen hij meermaals met de dood is bedreigd door volgelingen van de religie des doods.
  Aanleiding was de kritiek van Vermeersch op de moslimrellen na de Deense Mohammedcartoons.
  doods.

  Like

 104. Aegolius cs zegt:

  @ KL
  Ja, en? Als Vermeersch in zijn gebrabbel enigszins tot evenwicht poogt te brengen raakt men bij de islam al snel het spoor bijster wat hij werkelijk betoogt over het ontstaan van de staat Israël.

  Like

 105. Ko Lumbus zegt:

  @Aegolius

  Duidelijk dat de opvattingen over het ontataan van de staat Israël verschillen, hoe spijtig het voor onze historicus Pennings ook is dat niet alle geleerden zijn visie delen.

  En don’t worry, de islam zal het spoor zo snel niet bijster raken als het gaat om hun plan met Israël.

  Like

 106. Aegolius cs zegt:

  @ KL 14:53
  Over dat laatste wat u schrijft:
  “En don’t worry, de islam zal het spoor zo snel niet bijster raken als het gaat om hun plan met Israël.”
  Ik weet niet wat u ermee bedoelt. Wellicht dat het u geruststelt, maar mij juist allerminst.

  Like

 107. Ko Lumbus zegt:

  Aegolius, uiteraard deel ik je zorg.

  Like

 108. Ko Lumbus zegt:

  @Lucky9 om13:58

  Lucky9, voor zover ik het kan volgen, is die parodiërende tekst van Pieter Huybrechts helemaal niet zo onschuldig!

  NE VUILE JOOD ???

  Het geeft te denken wanneer jij dat Vlaamse studentenlied met daarin o.a. ‘ne vuile jood’ bestempelt ‘duidelijk een tijdige, visionaire en ludieke kritiek op de multiculturele maatschappij in wording.’

  Vermeesch wijst er op in zijn reactie hierboven 14 augustus om 15:20:

  ‘Het ‘officiële NSV-lied’ – dat Dewinter dus meegezongen heeft – somde alle vijanden op: “Ne amadees, ne Marokkaan,/ ne raller en ne nikkeriaan,/ ne kommuniest, ne vreemde tiest,/ die zwieren we allemaal in de kist./…ne vuile jood, ne maoïst… enz. De tekst van dit lied werd geschreven door Pieter Huybrechts, sinds 1995 (tot op heden) Vlaams volksvertegenwoordiger voor VB.’

  Like

 109. Ko Lumbus zegt:

  sorry, na ‘bestempelt’ ontbreekt hierboven om 15:22 het woord ‘als’.

  Like

 110. Ko Lumbus zegt:

  En laat me ook Etienne Vermeersch om 15:22 recht doen door diens naam correct op te tikken.

  Like

 111. lucky9 zegt:

  @Ko Lumbus 15 augustus 2012 om 15:22
  Iemand van boven Baarle-Naussau die in heel zijn leven nog nooit één keer is uitgescholden voor “SALE FLAMIN”, heeft noodzakelijkerwijze een beperkt inzicht in dit soort taalgebruik.

  Maar waar komt Uw gebrek aan empathie vandaan? Het was juist op deze passus van Vermeersch dat ik reageerde! Begrijpend lezen is ook duidelijk absoluut uw sterkste kant niet. Allicht formuleer je daarom zo veel irrelevante opmerkingen en vragen.

  Waarschijnlijk zou Pieter Huybrechts anno 2012 “nen taliban” of “ne snelle pool” ook wel leuker vinden.
  Maar 30 jaar na datum als moraalridder laster komen verkopen is al te gemakkelijk want de Taliban bestonden toen nog niet en de NSV-studenten waren geen neonazi’s. De meeste van de toenmalige Gentse studenten hadden allicht overigens ook nog nooit een Jood van dichtbij gezien, laat staan gesproken.

  Dat zijne heiligheid Vermeersch van de linkse kerk hier nù poogt “vuile jood” in de mond te leggen van politiek actieve islamcritici van het eerste uur zegt meer over hem dan over de slachtoffers van zijn lasterpraatjes. In feite is het hilarisch en Martien Pennings heeft hij er alvast niet mee kunnen bedriegen.

  In de hoop U voldoende ingelicht te hebben,

  Like

 112. Ko Lumbus zegt:

  @lucky9 zegt: 15 augustus 2012 om 16:28

  Lucky9, in je comment van 13:58 waarin je dat liedje van Louis Neefs plaatste komt het woord Flamin of iets dergelijks in het geheel niet voor, dus geen reden om mij dienaangande gebrek aan begrijpend lezen te verwijten.

  Wat je wèl schrijft is: ‘Pieter Huybrechts, een van de door Vermeersch op een arrogante, lafhartige en belasterende manier als neonazi bestempelde studenten terwijl ze dat helemaal niet waren’ waarna je met de melodie van dat lied op de proppen komt waar Huybrechts zijn geschifte tekst op heeft geschreveven.

  Vermeersch wijst er op:
  Het ‘officiële NSV-lied’ – dat Dewinter dus meegezongen heeft – somde alle vijanden op: “Ne amadees, ne Marokkaan,/ ne raller en ne nikkeriaan,/ ne kommuniest, ne vreemde tiest,/ die zwieren we allemaal in de kist./…ne vuile jood, ne maoïst… enz. De tekst van dit lied werd geschreven door Pieter Huybrechts, sinds 1995 (tot op heden) Vlaams volksvertegenwoordiger voor VB.’

  Dus hoezo heb ik gebrek aan empathie?

  Hoor ik emapthie te hebben voor studenten die 30 jaar geleden hun lijflied zingen waarin de nikker en de vuile jood in zijn kist wordt gezwierd?!

  En omdat het 30 jaar gelden was is het irrelevant, en schort het aan mijn begrijpend lezen?

  Laat je nakijken. Onversneden xenofobie, racisme en jodenhaat, in die tekst van Huybrechts!

  Like

 113. Martien Pennings zegt:

  @ lucky9 15 augustus 2012 om 16:28.

  Is dat liedje van Huybrechts al zó oud?
  Ergens rond 1980?
  En is het inderdaad te duiden als “épater le bourgeois” en eigenlijk “épater le petit bourgeois”?
  “Gewoon” studentikoos de grenzen opzoeken en er juichend overheen knallen?
  Want dat zeg je in onderstaande passage toch, nietwaar?

  “Waarschijnlijk zou Pieter Huybrechts anno 2012 “nen taliban” of “ne snelle pool” ook wel leuker vinden. Maar 30 jaar na datum als moraalridder laster komen verkopen is al te gemakkelijk want de Taliban bestonden toen nog niet en de NSV-studenten waren geen neonazi’s. De meeste van de toenmalige Gentse studenten hadden allicht overigens ook nog nooit een Jood van dichtbij gezien, laat staan gesproken. Dat zijne heiligheid Vermeersch van de linkse kerk hier nù poogt “vuile jood” in de mond te leggen van politiek actieve islamcritici van het eerste uur zegt meer over hem dan over de slachtoffers van zijn lasterpraatjes.”

  Maar waarom komt zo’n Huybrechts – van wie Vermeersch zegt dat hij in het Belgische parlement zit namens het VB – dat nou eens niet uitgebreid uitleggen in “Terzake”?

  Gegarandeerd dat ze hem in de uitzending willen hebben, alleen al omdat ze vrezen dat hij anders bekend zal maken dat hij de context waarin dat lied begrepen moet worden wilde uitleggen, maar dat hem dat geweigerd werd.

  Ik vrees wel eens dat het net is als bij de PVV: ze zijn daar bij het VB toch net iets te proleterig en stom om in te zien dat zoiets een gouden kans is en misschien zijn ze ook nét te proleterig en stom om er goed uitvoering aan te kunnen geven.

  En het erge is: ze zijn ook niet bereid om zich goed te laten coachen.
  Ik heb de PVV een paar keer aangeboden om de persoonlijke hofnar van de hele top te worden: dan loop ik bij elke PVV-er in Den Haag ongevraagd zijn kantoor binnen (inclusief Wilders en Bosma) en ze mogen bij mij ook altijd onverwacht verrassen terwijl ik met mijn benen op een bureau zit te mediteren.

  Maar ze doen het niet.

  Als ze het wel hadden gedaan, zouden ze nu niet op veertien zetels in de peilingen staan, maar op dertig.

  En ze zouden er twee-en-veertig halen.

  Like

 114. Ko Lumbus zegt:

  Martien Pennings zegt:15 augustus 2012 om 17:41
  ‘Gegarandeerd dat ze hem in de uitzending willen hebben, alleen al omdat ze vrezen dat hij anders bekend zal maken dat hij de context waarin dat lied begrepen moet worden wilde uitleggen, maar dat hem dat geweigerd werd.’

  Ja, zeker weten dat je dan die Huybrechts als een palng in een emmer snot zult zien kruipen als hij gaat uileggen waarom de vuile jood in zijn kist gezwierd moest worden.
  Of wil jij, Martien, daarbij zijn woordvoerder zijn?

  Like

 115. Lucky9 zegt:

  Ko Lumbus om 17:32
  Sale flamin is Frans en betekent letterlijk “Vuile Vlaming”. Als uw talenkennis totaal ondermaats is kan ik daar ook niet aan doen jochie.
  Uw polemisch toontje begint ook mij langzaam maar zeker op te vallen en uw empathie kan me gestolen worden. Iets wat je niet bezit kan je overigens niet geven.
  Ik laat me niet nakijken maar deel sinds 12:55 de mening van Martien Pennings.
  Hij had al een keer opgemerkt dat je wel erg veel begeleiding nodig hebt om een en ander te snappen. Wat mankeer jij? Zit je aan de hasj of de wiet? Aan de borrel? Ben je geestelijk gehandicapt? Een vermomde mohammedaan? Een D66-er?

  Like

 116. Martien Pennings zegt:

  @ Ko Lumbus 15 augustus 2012 om 17:52.

  “Of wil jij, Martien, daarbij zijn woordvoerder zijn?”
  Ja hoor!
  Als hij bijvoorbeeld duidelijk maakt dat-ie op dat moment net zo’n onbenul was als jij nu nog steeds bent.
  Dat-ie hormonaal gedreven en studentikoos bezig was aan de werkelijkheid van Auschwitz te ontsnappen door het “grappig” te maken.
  Dat is wat jonge mensen doen: satire maken van de gruwel, tot ze er aan toe zijn om het werkelijk te verwerken en begrijpen.
  Monty Python: “Always look at the bright site of life.”
  Ontroerend!
  Luister, stompzinnige klootzak: “Wer zeigt ein Kind so wie es steht . . . .”
  Googel dat maar eens!
  Wil je een Auschwitz-mop horen?
  “Mijn vader is ook in Auschwitz gestorven.”
  “Ja, hij is uit een wachttoren gevallen.”
  Je bent een geestelijk onvolwassene, Klunsbus, die misschien ook teveel wiet rookt.

  Like

 117. Lucky9 zegt:

  Er is iets verkeerd aan Ko Lumbus.
  Hij schudt hier enerzijds filmpjes over Vermeersch uit zijn mouw maar heeft blijkbaar nog nooit van het cordon sanitaire of het cordon médiatique rond het Vlaams Belang gehoord.
  Ik ruik trollerij.

  Like

 118. Ko Lumbus zegt:

  Het begrip cordon canitaire is mij zeke bekend, Lucky9, maar hoe dat in relatie zou staan tot de vrije toegang tot Youtube ontgaat me.

  Je ruikt rollerij zeg je, nou veeg je bovenlip dan maar eens af .

  Like

 119. Martien Pennings zegt:

  @Lucky9 15 augustus 2012 om 18:05.
  Ja, ik geloof niet dat Ko Lumbus opbouwende bedoelingen heeft.
  Ik zou hem perma-bannen, webmaster, als je het mij vraagt.
  Dit is een typische trol: maximale ergernis veroorzaken met minimale inspanning

  Like

 120. Ko Lumbus zegt:

  Martien Pennings zegt: 15 augustus 2012 om 18:04

  Martien, hoe oud jij was toen je aan je studie geschiedenis begon weet ik niet, maar zelf was ik zeventien toen ik de univesiteit binnenstapte, geen zittenblijver en vrijgesteld wegens broederdienst, vandaar die jonge leeftijd.
  Maar ondanks mijn jeugdige leeftijd had ik er geen enkele moeite mee om me verre te houden van anti-semitische taalgebruik.

  Like

 121. Ko Lumbus zegt:

  Voor de duidelijkheid en voordat je opnieuw om een ban gaat zeuren, Martien, met anti-semitisch taalgebruik doel ik op de vuile jood die volgens de jolige studentjes in zijn kist gezwierd moet worden.

  Like

 122. Lucky9 zegt:

  Laat maar sudderen Martien er zijn zo van die mensen die nooit lezen wat de anderen schrijven en zichzelf héél belangrijk vinden. Straks komt hij nog op de proppen met het anti-zwarte-piet-fascisme van Louis Neefs.

  Ja ik denk echt wel dat jij een verschil zou kunnen maken voor de PVV. Maar waar haal je het idee dat “Terzake” rechtstreeks op antenne zou gaan?

  Like

 123. max zegt:

  @ lone wolf zegt op15 augustus 2012 om 18:37

  “Ko Lumbus stelt terechte vragen,…”

  Ja ja, als Ko Lumbus het verhaal van Martien Pennings had gelezen had hij kunnen zien dat het verhaal van Vermeersch in extenso in zijn repliek is verweven. Maar Ko Lumbus geeft aan
  15 augustus 2012 om 14:11 dat hij liever originele interview geleverd wil hebben zonder daarvoor in de buidel te moeten tasten. Dus hij heeft geen zin om het stuk “in extenso” te lezen.

  Ko Lumbus geeft er over op dat hij van 17de jaar de de universiteit heeft bezocht, dan heb je wel leren lezen, of niet? En begrijpend lezen. Als hij dat gelezen had had hij die vragen niet te hoeven stellen. En dan moet je achteraf niet zeuren!

  Martien heeft duidelijk gezegd wat hij met het liegen van Vermeersch bedoeld. Het is wat ik ook tegenkom bij alle Israelbashers: Halve waarheden, verdraaide waarheden. Doelbewust dingen verzwijgen. Niet noemen omdat het hun standpunt onder uithaalt. Soms uit onwetendheid.
  Schreeuwen over het internationaal recht, en als je San Remo noemt, en hoe legitiem een aantal landen in het midden oosten zijn ontstaan, waaronder Israël, flapperen de oren aan hun kop!

  En Lone Wolf, het zijn geen losse ideetjes, die Martien Pennings heeft. Ik ben blij dat hij en Roelf-Jan Wentholt tegengas geven aan de algemene opinie aangaande Israël en het midden Oosten vraagstuk. Ik geloof niet dat wij hier met elkaar de opinie kunnen ombuigen, maar we doen er in ieder geval wat aan! Maar hoe dan ook wat krom is moet recht gebogen worden, ook al is de opinie tegen ons.

  Ik raad jullie aan Lone Wolf en Ko Lumbus en vooral Vermeersch om de vragen van Roelf-Jan Wentholt te beantwoorden. Antwoorden zoeken, feiten vinden en dan pas een conclusie trekken.

  Lees die vragen eens door, zoek de antwoorden erbij, en niet alleen het eerste stukje lezen Ko Lumbus, en dan uit gemakzucht weer vragen gaan stellen. Even studeren Ko, dat heb je toch geleerd op de universiteit?

  Like

 124. Ko Lumbus zegt:

  Max, duidelijk dat Martien Pennings niet hard maken dat Etienne Vermeersch een kwaadaardige antisemiet en Jodenhater is . Respect voor Vermeersch dat hij serieus heeft willen antwoorden op de litanie van Pennings zeker gezien diens schofferingen aan het adres van Vermeersch.

  Like

 125. Ko Lumbus zegt:

  Moet natuurlijk zijn hierboven: niet hard kan maken

  Like

 126. rommel zegt:

  De enigste die hem niet hard kan maken ben jij Ko, met je slap gelul.

  Like

 127. E.J. Bron zegt:

  @rommel

  LOL! 😆 😀

  Welterusten!

  Like

 128. rommel zegt:

  Truste EJ.
  En dat gezeik over Pennings dat die schoffeert word ik ook flauw van. Ik vind dat Martien met zijn ongelofelijke ruime kennis die hij vergaard heeft over de Joodse geschiedenis, en politieke onrecht wat Israël en de joden door de gevestigde media moeten ondergaan, zijn gegroeide woede nog heel beschaafd weet te ventileren. Weet je wat pas een schoffering is?
  Als ik beweer dat ze die Jodenhaters aan hun haren uit huis moeten trekken en voor de ogen van hun gezin moeten doodschieten!
  Dat is pas schofferen.
  Proef je het verschil?

  Like

 129. Ko Lumbus zegt:

  Grappig rommel!, inkoppertje voor je, of beter: inhangertje. 😉

  Like

 130. Ko Lumbus zegt:

  Het overwegen waard rommel dat idee om jodenhaters uit hun huis te slepen en af te schieten.
  Punt is alleen dat Vermeersch geen jodenhater is.

  Like

 131. rommel zegt:

  Elke gestudeerde nitwit die met zijn onbenul en sukkelgedrag niet ziet dat de hele islamitische wereld om Israël heen eropuit is om Israël van de kaart te vegen is een Jodenhater. Dom zijn is geen excuus voor die ‘geleerden’. Tegen de muur ermee.
  Nadat we ze eerst hun eigen graf hebben laten graven, Natuurlijk. Weten ze ook is een keer wat echt werken is.

  Like

 132. Ko Lumbus zegt:

  Mee eens rommel @03:15, maar je kunt Vermeersch niet te verwijtendat hij de islamitische dreiging t.a. v Israël onderschat.
  In zijn repliek op Pennings schrijft Vermeersch: Ik moet toegeven dat ook ik wanhopig word wanneer ik zie welke fanatieke antisemitische propaganda in de Arabische wereld wordt verspreid en wanneer ik met de uitingen van Hamas, Jihad, enz. geconfronteerd word’

  Like

 133. Ko Lumbus zegt:

  Off topic, rommel, maar hier een filmpje met Vermeersch dat je als ‘goddeloos mens’ kan interesseren:

  ‘God is overbodig, een moraal niet’.

  Like

 134. Martien Pennings zegt:

  @ Lucky9.
  Wat betekent deze zin: “Maar waar haal je het idee dat “Terzake” rechtstreeks op antenne zou gaan?”
  Wat is “rechtstreeks op antenne gaan”?

  Like

 135. max zegt:

  @Ko Lumbus zegt op15 augustus 2012 om 23:51
  Max, duidelijk dat Martien Pennings niet hard maken dat Etienne Vermeersch een kwaadaardige antisemiet en Jodenhater is .

  Martien Pennings eerste stuk ging over het tomeloze liegen van Etienne Vermeersch en het doel van Martien Pennings was vooral om aan te tonen waar Etienne Vermeersch naast de waarheid staat. Duidelijk is wel dat Etienne Vermeersch niet over voldoende kennis bezit over Israël en de situatie in het Midden Oosten om deze expliciete uitspraken te doen.

  Martien Pennings heeft heel duidelijk aangegeven wat hij met liegen bedoeld:
  “Dat is het liegen van Vermeersch, dat weglaten van alle relevante informatie die hij MOET KUNNEN WETEN, maar die hij blijkbaar niet “weet” . . . . . of zoiets . . . ”

  dus:
  Als Etienne Vermeersch dat doet: het weglaten van alle relevante informatie die Etienne Vermeersch had kunnen weten over Israël en de situatie in het Midden Oosten, maar die Etienne Vermeersch blijkbaar niet “weet” en dan zich negatief uitlaat over Israël, dan glijdt Etienne Vermeersch (bewust of onbewust) behoorlijk af naar het antisemitisme.

  Like

 136. Martien Pennings zegt:

  @ max 16 augustus 2012 om 08:10.

  Je probeert Klunsbus via de Rede te bereiken, maar dit bloedzuigertje gaat het helemaal niet om redelijke discussie, maar om zuigen, trollen, zeiken, irriteren, stangen.
  Ik wou dat-ie verdween vanonder mijn stukken.

  Like

 137. vederso zegt:

  Ko Lumbus stelt gewoon vragen en levert zijn bijdrage aan het debat over Vermeersch. Je kan het er mee oneens zijn, maar ook dat moet dan maar blijken. Ik vind het debat over het vermeende antisemitisme van Vermeersch totaal mislukt en de schuld daarvoor ligt niet (alleen) bij Ko Lumbus. Een gemiste kans, vind ik het. Chaos.

  Like

 138. Lucky9 zegt:

  @ Martien Pennings om 07:08
  Het wordt meestal vooraf opgenomen en pas later uitgezonden, behalve als er politiek correcte figuren optreden als “gast”.
  @ Martien Pennings om 08:10
  Ja maar Max heeft wel gelijk.
  @vederso om 09:17
  Ben het eens dat er een bijdrage is er maar de vragen zijn niet gewoon maar provocerend. Zij hebben systematisch tot doel de Vlaamse paus van de linkse kerk in België uit de wind te zetten.

  Alleen is de aanpak anders dan voordien. De systematiek van Eddy Daniels was nog dialogeren met open vizier. De systematiek van Ko Lumbus is dat niet meer. Hij brengt als eerste een filmpje aan blijkbaar zonder te beseffen dat dit de stelling van Martien Pennings ondersteunt en het in feite ook bewijst met een fragmentje: dat waarin Vermeersch als een snotneus op suggestie van Bracke het boegbeeld van een duidelijk islamkritische politieke partij gelijk stelt met moslimfundamentalisme.

  Schijnbaar argeloos plaatst Ko Lumbus een tweede filmpje waaruit duidelijk blijkt dat Vermeersch het veel belangrijker vindt om een islamkritische politieke partij te diaboliseren dan wel voor de islamisering te waarschuwen. Iemand voor wie het nu nog niet duidelijk is over welk figuur het hier gaat zal het ook nooit willen begrijpen

  In tegenstelling tot KO Lumbus zag Vermeersch zelf de bui al hangen en reageerde zelf op 14 augustus 2012 om 15:20 met de argumentatie die hij dit jaar heeft verfijnd over een gefantaseerd neo-nazi verleden van meer bepaald Jürgen Ceder die van het VB naar de NVA was overgelopen naar aanleiding van de nakende gemeenteraadsverkiezingen in de Brusselse randgemeente Dilbeek.

  Tussendoor verkrampt de aanbreng van Ko Lumbus die tracht de bijkomende kritiek op Vermeersch die hij zelf had veroorzaakt te counteren.

  Blijkbaar is voor Ko Lumbus het uitschelden van miljoenen als “Vuile Vlaming” perfect aanvaardbaar maar het dertig jaar geleden opnemen in een persiflerend studentenlied van de woorden “Vuile Jood” onversneden xenofobie, racisme en antisemitisme. Van een dubbele standaard gesproken! Ko Lumbus zou zijn pijlen beter richten naar diegenen die nog niet zo lang geleden de slogan “alle joden aan het gas” uit volle borst mee scandeerden.

  Vanaf dat ogenblik is het voor mij duidelijk dat Ko Lumbus in hypocrisie niet moet onderdoen voor Vermeersch. Hij tracht er zich nog uit te praten met een verwijt van gebrek aan een door mij nooit geformuleerde verwijzing, maar verder dan nog eens een filmpje dat midden in de nacht zou moeten aantonen dat Vermeersch vrijzinnig is komt hij voorlopig niet.

  Ik heb van bij het begin gesteld dat het aanpakken van iemand op basis van een tien jaar oud artikel een heikele onderneming was. Welnu, ik heb me vergist. Het was en makkie en Martien Pennings is wat mij betreft 100% in zijn opzet geslaagd. Alleen al de 33 punten van Roelf-Jan Wentholt zijn een argumentorische prestatie die Vermeersch rood zou moeten doen aanlopen van schaamte. Helaas kent die man geen schaamte.

  Vermeersch mengt constant subversieve politieke activiteit met zijn vermeende ethiek. Welnu voor een atheïst als mezelf valt hij daarmee als ethicus uiteraard volledig door de mand. Hij denkt een vrijbrief te beschikken om te mogen lasteren. Het Belgische en eurofiele establishment is dus inderdaad maar al te blij met de verbale malversaties van Vermeersch.

  Like

 139. vederso zegt:

  @ lucky9 Bedankt voor de reactie. Ik ga de komende dagen alles weer teruglezen en proberen te achterhalen hoe de discussie zich heeft ontwikkeld. Groet.

  Like

 140. Linsky zegt:

  So!
  Dat heb jij eens effe mooi verwoord Lucky! 🙂
  Chapeau!
  En ook nog eens alles samengevat in de zin; “Vermeersch mengt constant subversieve politieke activiteit met zijn vermeende ethiek.”
  Want dat is wat al dat soort permanent doet het is een debatteer-truckje, waar velen intrappen en zich op die wijze tot oeverloze discussies laten verleiden, die uiteraard nooit meer op de hoofdweg zullen uitkomen.

  Het is overigens heel herkenbaar, omdat we er hier op ’t blog ook regelmatig mee te maken krijgen….

  Like

 141. Linsky zegt:

  Ps;
  Lucky, van de week heb ik nog eens een link gezet naar de smerige methoden die vooral natuurlijk in de politiek gebruikt worden.
  Sommigen zijn echt meester in leugen, bedrog en misleiding en verstaan echt wel de kunst om hele (linkse) volksstammen en ‘slapenden’ te overtuigen met hun holle retoriek en manipulaties door middel van woorden.
  Het is echt een heel goed voorbeeld van hoe dat schorem te werk gaat. Ook goed om in gedachten te houden als we luisteren en kijken naar de hersenspoel-machines van het establishment de MSM.
  http://www.historien.nl/de-trukendoos-van-dries-van-agt/

  Like

 142. Ko Lumbus zegt:

  @Lucky9 zegt: 6 augustus 2012 om 11:53

  Lucky9, je valt in herhaling en dit kan enkel leiden tot herhaling van zetten.
  Al hetgeen je nu opnieuw debiteert heb ik Ik heb in de draad hierboven al weersproken en wel om 14 augustus 12:00, 14 augustus 17:26, 14 augustus 20:42, 15 augustus 15:22 en om 15 augustus 17:32.
  Dat voor mij het woord ‘vuileVlaming’ van een ietsje andere orde is dan ‘vuile jood gaf ik aan 15 augustus 18:25 in mijn reactie op Martien Penings.

  Like

 143. Linsky zegt:

  Herhaling van zetten kan zeer effectief zijn.
  Een goeie schaker weet exact wanneer hij een herhaling van zetten moet doen! 🙂
  Daar zijn er al heel wat wereldkampioen mee geworden. 🙂

  Like

 144. Ko Lumbus zegt:

  ‘Herhaling van zetten kan in het schaakspel ontstaan als de spelers vanuit een bepaalde stelling na een aantal zetten opnieuw in die stelling terechtkomen en daarna weer dezelfde zetten doen op weg naar dezelfde stelling. Dit lijkt zinloos, maar herhaling van zetten kan wel degelijk een doel hebben. Dat doel kan zijn tijdwinst, het bereiken van remise of de tegenstander in verwarring brengen en deze nog even in het ongewisse laten over de echte bedoelingen.’

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Herhaling_van_zetten

  Like

 145. Linsky zegt:

  Goh, sommigen leren kennelijk schaken met behulp van wikipedia. 🙂

  Like

 146. Lucky9 zegt:

  @Ko Lumbus op16 augustus 2012 om 12:43
  Je hebt op deze draad nog helemaal niets weerlegd als je dat zou bedoelen met weersproken.
  Een wederwoord moet om als dusdanig in aanmerking te kunnen worden genomen:
  a) inhoudelijk correct zijn, b) aan de juiste persoon gericht worden en c) iets nieuw toevoegen aan het geheel.
  Tenzij tuinkabouters uw beweerde zin van gisteren om 18:25 zouden opgeruimd hebben liegt U vandaag om 12:43 ook in uw tweede zin. U bent dus een leugenaar in de engste zin van het woord.
  Vermits U ook nu geen enkele van voorgaande drie logische conventies respecteert als voor de hand liggende etiquette, was dit mijn laatste reactie aan U.

  Like

 147. Ko Lumbus zegt:

  Maar beter zo, Lucky9, dat je er mee stopt. Met een slag in het luchtledige als je laatste reactie schiet het immers niet op.

  Like

 148. Aegolius cs zegt:

  Aanval op Iran over anderhalf jaar?
  Het is wel aardig dat de V.S. een datum tracht te prikken, maar ik denk dat Israël andere plannen heeft om Iranese nucleaire aanval te voorkomen ter verdediging van haar staat en burgers..

  Functionaris VS: ‘Aanval op Iran over anderhalf jaar’
  De Amerikanen discussiëren al weken over een massale aanval op Iran, en over het beperken van de nucleaire capaciteiten en het lamleggen van het Ayatollah-regime. Maar dit alles moet echter pas over anderhalf jaar worden uitgevoerd.

  http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/2362-functionaris-vs-aanval-op-iran-over-anderhalf-jaar

  Blogger: Israeli attack in Iran will include, missiles, assassinations

  US blogger Richard Silverstein says Israeli source leaked attack plan Bibi, Barak pitching to ministers. According to document, campaign will open with cyber-attack that will paralyze electrical grid

  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4269110,00.html

  Bibi’s Secret War Plan

  http://www.richardsilverstein.com/tikun_olam/

  Like

 149. Ko Lumbus zegt:

  Hier een aardig interview met Etienne Vermeersch, een man die zegt te willen sterven voor zijn mening.
  Er is voor elk wat wils 🙂 :
  Rond minuut 6 : film Submission, minuuut 11: Monty Python, minuut 29: moslimakopvod, minuut 31: bordeelbezoek, minuut 35: god betstaat niet, minuut 36: Mariaverschijning en psychiater,
  minuut 39: wil je vermoord worden, ga dan trouwen….

  Like

 150. max zegt:

  @lone wolf zegt 16 augustus 2012 om 16:47:
  De discussie heb ik gelezen en herlezen en net als Ko Lumbus heb ik Vermeersch niet kunnen betrappen op jodenhaat of enig andere vorm van antisemitisme.

  In mijn commentaar van 16 augustus 2012 om 08:10
  geef ik aan:
  “Als Etienne Vermeersch dat doet: het weglaten van alle relevante informatie die Etienne Vermeersch had kunnen weten over Israël en de situatie in het Midden Oosten, maar die Etienne Vermeersch blijkbaar niet “weet” en dan zich negatief uitlaat over Israël, dan glijdt Etienne Vermeersch (bewust of onbewust) behoorlijk af naar het antisemitisme.”

  Als je dat niet wil zien/weten ben je stekeblind! Want dit is de kern van antisemitisme/zionisme

  even de definitie van antisemitisme/zionisme?

  Hierbij de officiële definitie van Zionisme:
  “Het Zionisme is de nationale beweging die de repatriëring steunt van de Joden naar hun geboorteland – het Land van Israël – en het soevereine Joodse leven aldaar willen hervatten.”

  Een anti-Zionist is bijgevolg 1. iemand die het bestaansrecht van Israël ontkent en 2. Die gekant is tegen de terugkeer van de Joden naar de heimat van hun voorouders; het Recht op Terugkeer dus, voor de Joden in de Diaspora.

  En hier een beknopte definitie van antisemitisme:
  “Antisemitisme is de discriminatie van Joden gebaseerd op hun etniciteit of religie. Het antisemitisme kenmerkt zich door een vijandige houding en vooroordelen jegens Joden.”

  Daaruit volgt dat: De Joden het recht op een eigen staat ontzeggen (anti-Zionisme) is discriminatie van Joden gebaseerd op hun etniciteit of religie (antisemitisme).

  En Etienne Vermeersch glijdt hier met zijn negatieve uitspraken (bewust of onbewust) over Israël behoorlijk uit!

  Like

 151. lucky9 zegt:

  Intussen blijven de reacties van Lucky9 dode letter. Ring a bell?

  Like

 152. lucky9 zegt:

  Hoeveel seconden zullen deze letters hier blijven staan?
  Denk!

  Like

 153. lucky9 zegt:

  Censorship reversed. Alla akbar!

  Like

 154. lucky9 zegt:

  Nog niet begrepen?
  S.O.S.

  Like

 155. lucky9 zegt:

  Nog niet vermoeid Ali?
  Reken maar niet op onze barmhartigheid

  Like

 156. lucky9 zegt:

  Moslim varken!

  Like

 157. lucky9 zegt:

  Muslim pig!

  Like

 158. lucky9 zegt:

  Oh effe dimmen, het zou ook een groepie van E.V. kunnen zijn.
  Die hebben ook geen manieren.

  Like

 159. lucky9 zegt:

  Bis: Oh effe dimmen, het zou ook een groepie van E.V. kunnen zijn.
  Die hebben ook geen manieren.

  Like

 160. lucky9 zegt:

  Ring a bell, fascist pigs?

  Like

 161. lucky9 zegt:

  Spijt me E.J. maar je moet bij de klas blijven.

  Like

 162. lucky9 zegt:

  de interventie gebeurt via wordpress

  Like

 163. lucky9 zegt:

  Voor ,wie het nog niet zou gezien hebben
  Deze site wordt aangevallen door de jihad.
  Dimmen jongens en meisjes!
  Uw praaivasie is in gevaar!

  Like

 164. Linsky zegt:

  Ik blijf gewoon proberen.
  Nu zelf met een free proxi.
  Heb er al een aantal verstuurd, maar die worden niet geplaatst.
  Misschien deze wel.
  Het probleem zit gewoon veel dieper, ergens bij de sever/wordpress.
  Het lijkt er op dat de meeste commenters niet doorkomen.
  Ik heb suggesties verstuurd naar E.J. maar weet niet of ie er wat mee kan.

  Like

 165. Linsky zegt:

  Vraag me af of het mogelijk is een aantal bekende adressen van proxi-servers te blokkeren…

  Deze en het vorige comment is dus via zo een proxi.
  Ik neem aan dat E.J. erg druk bezig is het probleem, moslim-virus op te lossen.

  Like

 166. max zegt:

  lone wolf zegt op16 augustus 2012 om 21:31
  Kijk, Max, definities uit wikipedia zijn dode leters, maar het conflict vraagt levende letters, geen etiketteplakkerij, maar pragmatisme dat ver blijft van torah en koran, van allah en god.

  Ik weet niet waar jij weghaalt dat ik die definities van Wikipedia heb. Dat is een duidelijke aanname van jou. Ik haal zelden info van Wikipedia. Nee, deze prachtige definitie heb ik van Brabosh.

  Ik plak geen etiketten, Jij zegt dat ik dat doe! Ik zeg dat alleen dat Etienne Vermeersch afglijdt.

  @Vermeersch erkent het bestaan van Israël. Is dit antisemitisme?

  Nee wolf, je kunt het bestaan van Israël erkennen en toch antisemitisch overkomen/zijn. Dat weet je donders goed!

  Je weet donders goed wat ik bedoel:
  “Als Etienne Vermeersch alle relevante informatie weg laat die Etienne Vermeersch had kunnen weten over Israël en de situatie in het Midden Oosten, maar die Etienne Vermeersch blijkbaar niet “weet” en dan zich negatief uitlaat over Israël, dan glijdt (laat ik een ander woord gebruiken neigt) Etienne Vermeersch (bewust of onbewust) behoorlijk af naar het antisemitisme.”

  Het antisemitisme kenmerkt zich door een vijandige houding en vooroordelen jegens Joden.”

  Ik heb de indruk dat Etienne Vermeersch in interview wat Martien Pennings heeft besproken, een redelijke vijandige houding en vooroordelen had tegen Israël op basis van een aantal onjuiste feiten die Martien Pennings helder duidelijk ontzenuwd heeft.

  Like

 167. Linsky zegt:

  Aan de reacties en ook de beperkte reaguurders te merken komen de meeste niet aan, er is dus een ernstig probleem.
  Ik kan me voorstellen dat het voornamelijk komt, doordat er een aantal mogelijkheden worden uitgeprobeerd, en dat per IP adres-groepen wordt getracht de boel onder controle te krijgen.

  Eigenlijk vond ik het ook al vreemd dat vanmorgen er een reactie op het contact kwam te staan, want die optie daar was bij mijn weten standaard uitgeschakeld…

  Van een ding kunnen we zeker zijn, die smerige rifratten zitten hier achter!
  Maar het euvel wordt ongetwijfeld opgelost mensen. Heb geduld, alles komt goed.

  Like

 168. Linsky zegt:

  Ah, mooi, deze is weer op de normale wijze verstuurt.
  Effe nog een checken 🙂

  Like

 169. Bij WordPress.com schijnen wat problemen te zijn met hun DNS. Zou mogelijk gerelateerd kunnen zijn. De verbinding naar deze en mijn blog zijn beide aardig traag. Kan niet aan mijn eigen verbinding of DNS liggen aangezien die zelf domeinnamen resolved en wanneer deze niets vindt hij rechtstreeks naar de DNS root-servers gaat voor een DNS-request. Provider DNS zuigen donkey-dicks de laatste 4-5 jaar…

  Like

 170. Linsky zegt:

  Pieter, ik kan zelf ook enkel met een free proxi doorkomen en plaatsen. Zo juist lukt het met de gewone manier, en meteen daarop weer niet meer.
  Deze is dus via – via.

  Like

 171. Ik kom nu rechtstreeks binnen… Zal eens kijken of Tor een verschil uit maakt (alleen wat langzamer denk ik).

  Like

 172. TP zegt:

  @lone wolf stelt het volgende:
  “Vermeersch erkent het bestaan van Israel. Is dit antisemitisme?”

  Vermeersch zegt, dat het bestaan van Israël onrechtmatig is.
  Wat moet ik dan verstaan onder erkenning?
  Voor mij klinkt dit niet anders, dan dat hij stelt, dat Israël weliswaar op de kaart staat, maar dat dat eigenlijk niet klopt.
  Hij erkent de bastaard, maar niet het kind.

  “Zijn alle joden zionisten of zijn er ook nog 700.000 orthodoxe joden die niets van het zionisme moeten weten.Zijn dit ook antisemieten?”

  Neen, maar in wezen verlangen ook zij naar een eigen staat, met dit verschil, dat zij de Messias afwachten, die hen daarheen zal begeleiden.
  Overigens gaan de begrippen antizionisme en antisemitisme tegenwoordig vloeiend in elkaar over. Immers, het zionisme bestaat in feite niet meer, daar de staat Israël reeds gesticht is.
  Mohammedaanse staten noemen dan ook zionisten en Joden in één adem. Daarbij wordt echt geen onderscheid gemaakt tussen de ene en de andere Jood.
  Wie de Joden geen staat gunnen, zijn dus in feite ook antisemieten. Zeker als je bedenkt, waarom de Joden nu juist verlangden naar een eigen staat. Daar is in feite de hele wereld schuldig aan.

  “Kijk, Max, definities uit wikipedia zijn dode leters, maar het conflict vraagt levende letters, geen etiketteplakkerij, maar pragmatisme dat ver blijft van torah en koran, van allah en god.”

  Dat is nu juist de grote fout die veel mensen maken. Vooral veel atheïsten hebben hier een handje van, maar ik wil absoluut niet generaliseren, want precies Geert Wilders zou ik hiermee sowieso te kort doen, terwijl nogal wat linkse Christenen juist diezelfde fout maken.
  Je kunt onmogelijk de Torah hier eventjes opzij zetten, omdat jij pragmatisch denkt.
  JIJ hoeft niets te geloven, maar hier gaat het toch echt, om wat ZIJ geloven.
  Maar, dat gaat lone wolf er eventjes uitpraten?
  En let wel, dat komt dus nog eens bovenop het feit, dat de Joden ook buiten de bijbel om stomweg recht hebben op dat lapje grond. Een postzegeltje temidden van een enorme lappen islamveroveringen.
  Tja, wie ze dat niet gunt, mag wat mij betreft met recht een antisemiet genoemd worden.

  Like

 173. lucky9 zegt:

  Te midden van een islamitische online attack wil ik dit eventjes in gedachten houden Max. Maar maak U niet te veel illusies. Uw en mijn vrije meningsuiting gaan hier geen enkel verschil uitmaken!

  Like

 174. lucky9 zegt:

  bewaar uw tekst!

  Like

 175. lucky9 zegt:

  gedachten houden T.P.
  maakt niet uit!

  Like

 176. lucky9 zegt:

  Hallo trol hebdet?

  Like

 177. lucky9 zegt:

  Be afraid, very afraid!

  Like

 178. lucky9 zegt:

  Your own submission is naked. Be very afraid! There is no god but vengeance!

  Like

 179. lucky9 zegt:

  Zo ik heb op mijn eentje de zandman naar bed gestuurd.
  Nu nog afwachten hoe hij morgen reageert!

  Like

 180. Word je opnieuw lokaal aangevallen, lucky?

  Like

 181. lucky9 zegt:

  Het zou kunnen, maar ik heb mijn twijfels.

  Like

 182. lucky9 zegt:

  Pourvu que ça dure… uiteraard!
  Ik ben al vaker “ausradiert.”
  Benieuwd of het morgen zo weer is.

  Like

 183. lucky9 zegt:

  Ko Lumbus is natuurlijk nergens te bekennen, net als je hem zo hard hebt om een reactie te plaatsen. ..

  Like

 184. Ko Lumbus zegt:

  Lucky9, wel eens van Heintje Davids gehoord? Gisteren om 13:58 was je nog erg stellig in je bewering geen reacties meer aan mijn adres te geven. Last van voortschrijdend inzicht?
  Even geduld nog, rommel komt zo, die weet als geen ander hoe je dat oplost als je hem zo hard hebt.

  Like

 185. Piet Klont zegt:

  Nu snap ik hoe MP altijd aan zoveel reacties komt.
  Je moet gewoon Lucky9 inhuren!
  😀

  Like

 186. Ko Lumbus zegt:

  LOL, Piet! 🙂

  Like

 187. Ko Lumbus zegt:

  Minder lollig is dat Lucky9 de oogjes wil sluiten voor datgene waar Etienne Vermeersch op wijst namelijk dat het Vlaams Belang tevoorschijn kroop uit de donkerste kant van het Vlaams nationalisme, zoals ook schrijver / journalist Geert van Istendael het eens treffend formuleerde.

  Like

 188. lucky9 zegt:

  Mijn antwoord op de commentaar van lone wolf om 16:47 verdween omstreeks 19 uur op 16/8/2012 na minder dan één minuut gepubliceerd geweest te zijn Wetende dat het bijna twee A4-tjes lang geweest is en het schrijven ervan me +/- een uurtje had gekost, deze poging tot reconstructie.

  Lone Wolf,
  Ik ben geen separatist. Ik wens alleen rechtvaardigheid en gelijke behandeling van mijn volksgenoten die Nederlands spreken maar in hun land waar zij de meerderheid uitmaken, bestuurlijk worden misbruikt door een Frans sprekende minderheid.
  Deze laatste heeft niet geaarzeld massale immigratie van Franstalige Marokkanen uit te lokken en te subsidiëren om zo het demografisch wapen van de jihad te kunnen misbruiken om Brussel blijvend te kunnen verfransen. Ik ben dus in de eerste plaats een aanhanger van een democratische seculiere rechtsstaat en het herstel daarvan.

  Wel vind ik het noodzakelijk dat Vlaanderen en Wallonië bestuurlijk zo veel mogelijk onafhankelijk van elkaar worden om een einde te stellen aan de situatie dat een minderheid een meerderheid gijzelt en financieel blijft uitbuiten, intimideren, chanteren en discrimineren.

  U wist het allicht niet maar ook Etienne Vermeersch is die mening toegedaan als ondertekenaar
  van het gravensteenmanifest (zie http://www.gravensteengroep.org/manifest.php ) die de bestuurlijke onafhankelijkheid van Vlaanderen ziet als enig mogelijke oplossing voor het bestaande onrecht. Jawel. Uiteraard vergt dit ook een aparte oplossing voor de curatele over de inmiddels reeds gedeeltelijk geïslamiseerde enclave Brussel.

  Maar ik ben dus ter zake de noodzaak van Vlaamse onafhankelijkheid principieel dezelfde mening toegedaan als Etienne Vermeersch. Het Vlaams belang die eveneens de onafhankelijkheid van Vlaanderen nastreeft kan wel rekenen op mijn begrip omdat ze hetzelfde doel voorop stellen als Vermeersch en mezelf, maar ik ben er geen aanhanger van om redenen die hier niet on topic zijn.
  Het gaat hem dus niet over de noodzakelijke splitsing van België.

  Ik heb overigens altijd al sympathie voor Vermeersch gehad. Voor zijn inzet zonder politieke connotaties zoals bvb. voor http://skepp.be/ . Ook levensbeschouwelijk hebben we waarschijnlijk heel wat dingen gemeen en delen allicht ook vele analyses en standpunten.
  Ik koester helemaal geen antipathie jegens Etienne Vermeersch. Hij wil naar links en ik naar rechts in een natie die nog niet gevormd is, en dan? Daarover gaat het dus ook niet.

  Waarover gaat het dan wel?
  Toen Martien Pennings hier zijn eerste stuk schreef hoopte ik stilletjes dat Vermeersch er zich wel zou kunnen uitpraten door na tien jaar nieuwe feiten en grondig nadenken zijn vorige standpunt te herzien, te nuanceren in te korten of uit te breiden. Kortom iets wat je van een academicus zou mogen verwachten? Helaas deed hij dat niet maar hield stug vast aan wat hij zijn “totaalvisie” noemt.

  Nu was het van in het begin duidelijk dat Martien Pennings geen genoegen zou nemen met een stellingname die de bevolking van Israël nog meer in levensgevaar zou brengen en ook niet met standpunten over Israël die immoreel zijn.

  Men moet men er van uitgaan dat iedereen een integer man is tot op het ogenblik dat hij zich immoreel gedraagt of een immoreel standpunt gaat aankleven. Waarover het inderdaad gaat is de moraliteit.

  Nu zijn er inzake Israël weinig keuzes mogelijk. Uiteindelijk komt het er voor een onafhankelijke waarnemer, die dus noch Jood noch Moslim is, op neer dat men finaal toch moet kiezen tussen een Zionistische en een Islamitische oplossing. Blijven kronkelen en rond de pot draaien kan natuurlijk, maar finaal komt het daar uiteindelijk op neer: het een of het ander.

  Voor elke objectieve waarnemer die de Koran goed gelezen heeft – wat van iemand als Vermeersch toch wel mag verwacht en verondersteld worden – is het duidelijk dat dit geschrift een toppunt van immoraliteit is. De Koran is antisemitisch en zonder meer racistisch. Dit heeft automatisch tot gevolg dat een islamitische oplossing voor het conflict per definitie niet alleen een een antisemitische maar tevens een immorele oplossing is.

  Pennings toonde perfect aan dat Vermeersch gekozen had voor een Islamitische oplossing. Het is derhalve duidelijk dat Vermeersch ter zake Israël een standpunt blijft aankleven dat immoreel is.
  De halsstarrigheid waarmee hij dat doet stelde me teleur. Na tien jaar moet een Vlaamse ethicus toch bij machte zijn te beseffen dat een oplossing die een genocide op zes miljoen mensen faciliteert moreel helemaal niet door de beugel kan.

  Zelfs maar opperen dat islamieten een geseculariseerde wereld zouden aanvaarden getuigt van een bijna criminele naïviteit door bewust geen rekening te houden met de mogelijke gevolgen van een theoretische keuze. Hij draait op het einde van zijn antwoord op 6.2 van 10 augustus de “discriminatie” “die zeer dicht tegen de definitie van racisme aan schuurt” (sic) de realiteit zelfs gewoon om. Wat een lef, wat een laffe politiek correcte formulering maar ook intellectuele blunder! Hij weigert de echte racisten bij die naam te noemen. Ik kan de gerechtvaardigde verontwaardiging van Martien Pennings derhalve goed begrijpen.

  Indien hij mijn commentaar op het deel 2 van Pennings artikel zou gelezen hebben dan had Vermeersch geweten dat ik de manier waarop hij zich politiek correct had gemengd in de nakende gemeenteraadsverkiezingen in de Brusselse randgemeente Dilbeek lasterlijk vond en derhalve een antwoord zijnerzijds voor mij niet meer hoefde.

  Men schildert in het openbaar of in interviews geen politiek tegenstrevers af als neonazi als ze dat nooit geweest zijn, ook niet als het rechtse tegenstrevers zijn, en al helemaal niet als de slachtoffers van de laster hun politieke loopbaan ten dienste gesteld hebben van een islam-kritische partij.

  Doet Vermeersch dat hier op E.J. Bron in een reactie immers niet opnieuw zeker!

  Het recept is eenvoudig men neemt een onduidelijke situatie die zich ver genoeg in het verleden bevindt, zodanig dat buiten de betrokkenen zelf er vrijwel niemand anders meer is die na dertig jaar nog als getuige kan gevonden worden. Rond deze marginale situatie fantaseert men een lasterlijke beschuldiging die men steeds meer verfijnt en zogezegd documenteert om ze uiteindelijk politiek correct aan te wenden in een belasterend cliché: neonazi met bedoeling walging op te wekken voor een of meerder personen die dat nooit geweest zijn!

  Nu is lasteren in principe altijd immoreel maar in hoofde van een ethicus is deze immorele daad bijzonder schandelijk. De combinatie van het innemen van een immorele totaalvisie over Israël en ook nog eens immorele lasterpraatjes verkopen waar hij weet dat het Belgisch regime nooit zal toestaan dat hij zou veroordeeld worden voor laster en eerroof, is zonder meer beschamend.

  Van zo een ethicus wil ik derhalve ook geen advies of visie krijgen over het lot van zes miljoen mensen in en rond Israël of Palestina.

  Like

 189. Piet Klont zegt:

  @Lucky9:
  Zeer heldere en m.i. ook zeer correcte voorstelling van zaken.
  Dank.

  Like

 190. Ko Lumbus zegt:

  @Lucky9 om 21:49

  Te beweren dat Pennings heeft aangetood dat Vermeersch kiest voor een islamitische oplossing van het Palestijns-Israëlisch conflict en ‘dat het derhalve duidelijk is dat Vermeersch ter zake Israël een standpunt blijft aankleven dat immoreel is’ is even onzinnig cq wordt net zo min gestaafd gezien de argumenten die Vermeersch in zijn tweede repliek aandraagt als de eerdere van de pot gerukte conclusie van Pennings dat Vermeersch van mening is dat de roofzuchtige Jood heeft geen recht heeft op een eigen grondgebied.

  Ik wil even stil staan bij het tweede deel van je reactie die indirect aansluit bij mijn comment hierboven om 13:30:
  ‘Minder lollig is dat Lucky9 de oogjes wil sluiten voor datgene waar Etienne Vermeersch op wijst namelijk dat het Vlaams Belang tevoorschijn kroop uit de donkerste kant van het Vlaams nationalisme, zoals ook schrijver / journalist Geert van Istendael het eens treffend formuleerde.’

  Je beweert dat Vermeersch schandelijke immorele lasterpraatje verkoopt wanneer hij wijst op de neonazistische roots van het Vlaams blok.
  Graag zie ik de feiten weerlegd die door Vermeesch in dezen hieronder worden aangedragen!

  Vermeersch schreef (In 2004) : ‘De meeste kopstukken van het Vlaams Blok komen uit de neonazibeweging van de jaren tachtig, die zich onder meer in het NSV en NJSV manifesteerde. Filip Dewinter is voorzitter geweest van beide verenigingen en was dus verantwoordelijk voor wat verscheen in Signaal (later Branding), “het informatieblad van NSV en NJSV”. Daar vindt men als embleem een zwaard met een lint errond waarop staat: “Mijn eer is trouw”. Dat is de vertaling van “Meine Ehre heisst Treue”, de leuze van de SS, de stoottroepen van de nazi’s die verantwoordelijk waren voor de concentratie- en uitroeiingskampen. In Signaal van 1981, 7-8 staat een artikel over de Wiking-divisie, de eerste “Germaanse” divisie van de Waffen SS. Daarin wordt “de moed, de trouw en het idealisme” van deze helden bewierookt en als illustratie vindt men hun embleem, een schild met hakenkruis (10 bij 7 cm). Iets verder lezen we een lovend artikel over Hermann Göring, de verantwoordelijke voor de eerste massale bombardementen op burgers (Guernica, Rotterdam, Coventry, Londen). In 1983 is er een verbijsterende discussie over de vraag of het nazisme misschien ook enkele negatieve kanten had.’

  Like

 191. Piet Klont zegt:

  @Coko:

  …. Etienne Vermeersch op wijst namelijk dat het Vlaams Belang tevoorschijn kroop uit de donkerste kant van het Vlaams nationalisme, …..

  Ik zie het probleem met nationalisme niet, wanneer dit impliceert dat men kiest en zelfs vecht voor ‘eigen volk eerst’. Zo ook voor de eigen waarden, normen en vrijheden die zwaar bevochten zijn en niet aan de boom groeien.
  Ik voel mij op en top nationalist maar ik sympathiseer beslist niet met volksmenners en dwazen die tot uitroeiing van bevolkingsgroepen over gaan omdat ze als zondebok altijd wel schuldig worden bevonden aan iets, hoe onbenullig ook waarvan men mij ook had kunnen betichten.
  Als de islam zich hier wil manifesteren en de sharia wil invoeren zal ik mij nationalist tonen net als jij en elk gezond denkend mens.
  Dat Vermeersch het heeft over de ‘donkerste kant van het Vlaams nationalisme’ is puur semantiek en die ‘donkerste kant’ is een onnodige toevoeging, vrees ik.
  De Winter heeft volgens mij niet iemand uitgeroeid, wellicht wel sympathieën gehad voor uitroeiers maar daar zijn velen over gestruikeld en mee ‘weggekomen’.
  Vermeersch is geen nationalist in hart en nieren want ‘dat staat nu eenmaal lelijk’, nietwaar.
  Dat maak ik er althans uit op, hij zal eerder opgaan in klaagzang of vluchten wanneer het er écht op aankomt.
  We kunnen zonder, dunkt me.

  Like

 192. rommel zegt:

  @lucky9 zegt: 17 augustus 2012 om 21:49

  “Mijn antwoord op de commentaar van lone wolf om 16:47 verdween omstreeks 19 uur op
  16/8/2012 na minder dan één minuut gepubliceerd geweest te zijn.”

  Met lange reacties altijd even de tekst selecteren en onder je rechter muisknop saven. Op AP is dat zo’n beetje een standaardhandeling van me geworden om niet mijn onmisbare en veel bezongen reacties in het zwarte gat van Frik zien te eindigen.

  Hier doe ik het trouwens ook. Ik ben niet voor de kat zijn k*t – ik bedoel: KUT, aan het teipe. En zo goed als de eerste keer wordt het nooit. Zoals met alles.

  Like

 193. Ko Lumbus zegt:

  Piet,
  Als je nationalisme omschrijft al de bereidheid om lang bevochten vrijheden en waarden met hand en tand te verdedigen kan ik me zeker ook een nationalist noemen.
  Waar ik mij tegen keer is het versimpeld intolerant deken waarbij mensen op basis van afkomst, ras of geloof worden uitgekotst. Zo moet ik ook helemaal niks hebben van figuren als een Kapotte Rits – je kent hem – die onder de dekmantel van strijd tegen het multiculuralisme hun racisme, meer specifiek, hun afkeer van ‘negerts’ bot vieren.
  In tegenstelling tot de partij van Filip de Winter heeft Wilders nooit blijk gegeven van racistische opvattingen, ook al beweert de politiek correcte goegemeente met grote stelligheid het tegendeel.
  Je idee dat Vermeersch als het er écht erop aankomt eerder zal opgaan in klaagzang of vluchten wordt gelogenstraft door de feiten. Als je tijd hebt bekijk dan de filmpjes eens die ik hierboven geplaatst hebt. Vermeersch is jaren geleden serieus bedreigd door islamtuig, en heeft daarna zijn anti islam toon niet gematigd. Er zijn er weinig mensen in Nederland of Belgie die hem dat na doen.
  Overigens lijkt mij de simpele opdeling tussen links en rechts die Lucky9 in ziijn reactie maakt ten aanzien van Vermeersch niet op te gaan, die man is niet links, niet rechts, maar recht door zee. 😉

  Je idee dat

  Like

 194. Ko Lumbus zegt:

  Nog een filmpje.
  Vermeersch over overbevolking: ‘geef die vrouwen 1000 dollar als ze zich laten steriliseren’

  Like

 195. Piet Klont zegt:

  @Ko:

  Ik begrijp je punt, maar ook het punt van anderen.
  Zelf heb ik Indische vrienden en kennissen, van de één hou ik en de ander kan wat mij betreft doodvallen, bij wijze van spreken. Dit heeft niets te maken met het feit dat zij een andere huidskleur hebben, maar sommigen houden er een mentaliteit op na die gewoon niet deugt.
  Daarop maak ik onderscheid.
  Ik heb ook zo’n vréééselijke schurfthekel aan die Tamme geroosterde Pinda Humberto, die hoef ik niet te discrimineren want hij doet dit zelf al stukken beter dan ik ooit zou kunnen.
  In een interview met Wilders vroeg hij deze: ‘Moet ik bang zijn voor meneer Wilders, vraag ik mij af, want mij is niet duidelijk wat meneer Wilders wil’. Zoiets.
  Dan zeg ik: Lees het partijprogramma eerst eens door, om te beginnen, stomme kanaak!
  En leg je oor niet te hangen naar wat ‘men’ allemaal zegt of beweert, maar vorm nu eens ZELF een mening.
  Vraag je eens af waarom(!) Wilders beveiligd moet worden.

  Ik weet niet goed waar ik die Vermeersch moet plaatsen, ik denk eerlijk gezegd dat hij niet zo kijkt op een ‘Joodje’ meer of minder en om dit te verhullen haalt hij kennissen en vrienden aan om zijn bewijs te leveren en verhaal kracht bij te zetten.
  Dat heeft echter niets met zijn werkelijke opvatting(en) te maken, die blijven vooralsnog vaag.
  Zo ook het toewijzen van grondgebied aan Palestijnen, hij wéét dat Israel dit nooit zal en kan doen want deze Palestijnen willen na één vinger de hele hand, daarna het hele land, totdat de laatste Jood de zee ingedreven, verzopen is.
  De man ontbeert een duidelijke, niet mis te verstane stellingname en gaat m.i. daardoor mee met het trendy zootje van Jodenbashers a la Triest Van Agt(erlijk), Geile Gretta Duisterberg en Haagse Harry Bommelding .
  Dus dat ‘recht door zee’ kan men ook lezen als ‘recht in zee’. Niet hij, maar de Iraëli’s.

  Like

 196. Ko Lumbus zegt:

  Piet, ‘recht in zee’, wie weet, maar er was toch iets met een zee die wijkt voor de juiste gelovigen, dus niks aan het handje met die joodse badgasten.
  En eh, precies, dat is ook waarop ik ze beoordeel die lui met een ander kleurtje ook al zijn ze moslim. Zelf heb Ik nogal wat zaken gedaan met Pakistaanse moslims en met enkele ook het nodige privécontact gehad. Ik durf het hier bijna noet te zeggen 😉 maar het waren fijne mensen. Eentje moest zelfs eens een afspraak annuleren omdat ie zijn moeder moest begeleiden naar Mekka. Erg hé? 🙂

  Like

 197. Ko Lumbus zegt:

  Zo, en nu tijd voor een Bavaria…

  Like

 198. Eddy Daniels zegt:

  Wat een gezwatel, die Pennings voorop die zich in alle bochten wringt om maar te ontkennen dat het enige wat hij kan, erin bestaat andere mensen persoonlijk aan te vallen met argumenten als ‘het schijnt’ en ‘ik heb horen zeggen’. Als de andere dan beleefd uitlegt dat zijn beschuldigingen nergens op slaan, dan verwijt hij hem narcisme en beklaagt hij zichzelf omdat hij nooit erin geslaagd is een fatsoenlijke job uit te oefenen. En als anderen hem dan onredelijk vinden, dan vraagt hij dat ze maar ineens van de discussie uitgesloten worden. Wat een zielenpoot.
  Tussen de aanbiddende fans van dit stukje menselijke ellende toch één man die een min of meer intelligente bijdrage weet af te leveren, Roelf-Jan-Wentholt, al slaagt ook hij er niet in een coherent betoog op te zetten, en blijft hij steken in suggestieve vragen. Maar kom, zijn vragen zijn interessant omdat zij een soort samenvatting geven van de zionistische mythes. Daarom pak ik ze alle 33 aan.
  1. Heeft Arafat nu wel of niet alle afspraken en beloftes gemaakt in het kader van “Oslo” geschonden? Wat zou dat betekenen?
  ED: Als je beweert dat Arafat de afspraken van Oslo geschonden heeft, Roelf-Jan, dan zou je best aanduiden welke en wanneer. Hier pas je een goedkope retorische truc toe: eerst stel je zogezegd een vraag en die laat je volgen door een tweede die een antwoord op de eerste als bewezen beschouwt.
  De bewijslast voor het schenden van Arafat ligt bij jou, niet bij Vermeersch, zoals jij suggereert. Bovendien heeft Israël, met zijn nederzettingpolitiek, zoveel afspraken geschonden dat het bijna onvoorstelbaar is dat jij de volle schuld bij Arafat durft te leggen.
  2. Hebben de joden zich nu wel of niet aan iedere afspraak van “Oslo” gehouden?
  ED: Opnieuw een goedkope retorische truc: je stelt ‘de joden’ gelijk met Israël, en verwekt zo de indruk dat je de verdediger bent van het volk dat door Hitler werd vervolgd. In feite verdedig je een staat die opgericht werd door een deel van dat volk.
  Zoals je maar al te goed weet, zijn er erfgenamen van de Holocaust die zich hoegenaamd niet in Israël herkennen. Op zich bewijst dat natuurlijk niets, maar jouw gelijkstelling van ‘de joden’ met Israël doet dat nog minder.
  3. Is nu wel of niet gebleken dat de Palestijnse Arabieren uit zijn op de vernietiging van Israel?
  ED: Vanaf 29 nomber 1947, toen de door kolonialistische naties gedomineerde UNO in resolutie 181 een Brits plan ter verdeling van Palestina goedkeurden, hebben de Arabische naties zich daartegen verzet, dat klopt. Palestijnse milities begonnen met primitieve middelen een guerrillaoorlog. Tussen 4 april en 10 mei 1948 riposteerden tot de tanden bewapende en goed georganiseerde zionistische milities binnen het kader van het Plan Dalet, dat dit verzet voorzien had. Daarbij werd aan beide zijden terreur tegen de burgerbevolking bedreven: op 9 april 1948 tegen Palestijnen in Deir Yassin, op 12 mei op de Khar Etzion-nederzettingen van joden ten zuiden van Jeruzalem. Toen het Britse mandaat op 15 mei 1948 officieel afliep hadden de zionisten alle strategische posities bezet. De dag ervoor riepen zij eenzijdig de onafhankelijkheid uit van een joodse staat Israël. Met hun krakkemikkige legers en een veel te grote mond, zijn de pas gevormde Arabische buurlanden dan een dwaze oorlog begonnen tegen het zionisme, waarbij de retoriek hen ertoe dreef te roepen dat zij ‘alle joden in zee zouden drijven’. Het gevolg was dat er een massale vlucht op gang kwam van (naar schatting zevenhonderdduizend) Palestijnen die uit de frontlinie weg wilden geraken en daartoe ook aangemoedigd werden door Arabische radiozenders. Toen de vijandelijkheden eindelijk besloten raakten, in december 1948, deed Israël op aandrang van UNO-reolutie 194 een formeel aanbod dat de vluchtelingen terug konden keren als de Arabieren de staat Israël erkenden. De Arabische landen weigerden dit, maar ontketenden een virulente propaganda waardoor vele joden die sinds eeuwen in Arabische landen leefden en een dhimmi-statuut aanvaard hadden, zich bedreigd voelden. Naar schatting zeshonderdduizend emigreerden naar Israël. Zij verloren al hun achtergelaten bezittingen. Op 11 mei 1948 werd Israël als staat erkend door de UNO. Het volgende jaar nam de Knesset een Wet op de Terugkeer aan die alle joden waar ook ter wereld uitnodigde om naar Israël te komen, maar de deur potdicht sloot voor de gevluchte Palestijnen.
  Het lijkt me evident dat die Palestijnen sindsdien uit zijn op de vernietiging van de staat Israël, ik zou het in hun plaats ook zijn.
  4. Is het enige dat aan de volgende Holocaust in de weg staat nu wel of niet het Israelische leger?
  ED: Het probleem is dat men aan de ene kant de Arabieren verwijt dat ze de joden willen uitmoorden, waar tijdens veertien eeuwen islam eigenlijk weinig voorbeelden van zijn (Mohammed betreurde al in Khaybar zijn genocide op zevenhonderd Qurayza-joden in Medina, en het aantal anti-joodse pogroms in islamlanden was zo beperkt dat ze veelal in die richting vluchtten voor de Inquisitie). Maar aan de andere kant zijn de zionisten wel uitgerekend daar gaan wonen waar zij zogezegd op hun aartsvijanden botsten.
  Ik gebruikte eerder al de metafoor van het meisje dat ’s nachts in minirok door de straten van een gewelddadige stad gaat dwalen, en dan verbaasd is dat ze verkracht wordt. De verkrachters zijn natuurlijk misdadigers, maar als het om mijn dochter ging dan zou ik haar achteraf minstens aanmanen voortaan voorzichtiger te zijn.
  Mijn antwoord op jouw vraag is dus: er hoefde geen nieuwe dreiging van een Holocaust te zijn, als de zionisten niet per se Palestina hadden willen inpalmen, zogezegd om zich tegen een Holocaust te beschermen, waar trouwens nog geen sprake van was toen het zionisme zijn kolonialistisch project opzette.
  Pikant detail: jouw idool Pennings geeft hoog op over het antikoloniaal opzet van de zionistische Yishuv, maar als je hem erop wijst dat dit uit het standpunt van de lokale bevolking een koloniaal project was, dan begint hij hoog op te geven over de weldaden dit het kolonialisme overal gebracht heeft (wat ik niet eens betwist).
  5. Worden Palestijnse Arabische kinderen nu wel of niet opgevoed op school in de meest afschuwelijke jodenhaat?
  ED: Je maakt hier de eeuwige (en boosaardige) begripsverwarring tussen Palestijns-Arabisch en mohammedaans. Volgens Britse volkstellingen was acht procent van de Palestijnen christelijk, andere schattingen zeggen twaalf procent. Hun gemeenschap was groter dan de Joodse, vóór het zionisme. Zelfs in 1923 telden de Joden, na 25 jaar en meer oproepen tot immigratie, nog maar twaalf procent van de bevolking. De Palestijnse christenen hebben een beslissende rol gespeeld in het losweken van de PLO in 1968 uit de greep van Egypte, en hebben ook de marxistische groepen opgericht FPLP (Habache) en FPLP (Hawatmeh). Zij werden niet in achterlijkheid opgevoed.
  Dat de mohammedaanse Arabieren opgevoed werden en worden in achterlijkheid is evident, niet voor niets hebben christelijke kloosterscholen (van Jezuïten, franciscanen, dominicanen en salesianen) doorheen geheel de islamitische wereld bijzonder veel succes bij de ‘betere’ standen.
  Op die achterlijkheid is zich NA DE OPRICHTING VAN ISRAEL overal een virulente judeofobie komen enten, die eigenlijk een importproduct was uit Europa, onder andere via de brede verspreiding van de historische vervalsing ‘De Protocollen van de Wijzen van Zion’. Maar nogmaals, Uilenspiegel zegde het al: “Ze kunnen mij niet uitstaan, maar ik leg het er op aan”. In geheel de islamitische traditie is wel ontzaglijk veel achterlijkheid aan te wijzen, maar geen systematische judeofobie. Dat die nu wel bestaat, danken we aan Israël.
  6. Was Arafat nu wel of niet een moordenaar, een dief, een bedrieger en een leugenaar? En tevens “the sole representative of the Palestinian people”?
  ED:Ik maak me geen illusies over de persoon van Yasser Arafat, zoals ik me die niet maak over de figuur van Menahem Begin. Beiden ontvingen de Nobelprijs.
  7. Was Arafat zijn voorganger Amin Hoesseini nu wel of niet een moordenaar, een dief, een bedrieger, een leugenaar en een grote vriend van het Nazisme?
  ED: Amin Hoesseini was een tegenstander van een al dan niet vermeende wederopbouw van de joodse tempel naas de islamitische Haram al-Sharif op de tempelberg, met de botsingen in 1929 in Jeruzalem als gevolg en een moordaanslag op joodse kolonisten bij Hebron. Toen hij voor de Britten op de loop diende te gaan, ging hij zich eerst aanschurken bij Mussolini – die het idool was van de Jabotinsky-revisionisten waaruit later Likud is gegroeid – en daarna bij Hitler, waar hij zich tot een judeofoob eerste klas ontpopte.
  8. Hebben de joden volgens de afspraken van San Remo nu wel of niet recht op vestiging van een Joods tehuis in het gehele gebied ten westen van de Jordaan?
  ED: Als je San Remo als maatgevend erkend, ja, natuurlijk.
  Maar San Remo was een kolonialistisch project, opgezet om na de ineenstorting van het Ottomaanse imperialisme om andermans grond onder de hebzuchtige overwinnaars te verdelen.
  Je kan het vergelijken met de Conferentie van Berlijn uit 1885. Als je die accepteert, dan zijn de Belgen (of liever: hun koning) vandaag de eigenaren van Kongo.
  9. Zijn de joden nu wel of niet met geweld verdreven uit Hebron?
  ED: Ja, natuurlijk. Zoals de Palestijnen met geweld zijn verdreven uit Deir Yassin.
  10. Is Hebron nu wel of niet een plek waar joden al duizenden jaren wonen? En wanneer werden zij ook alweer uit Hebron verjaagd? En door wie?
  ED:Hebron is de plek waar volgens de Bijbelse traditie de aartsvaders begraven liggen. Dit heeft eeuwenlang een zeer beperkte joods-religieuze aanwezigheid als gevolg gehad, zoals Nazareth om evidente redenen altijd christelijke kerken heeft gehad.
  Toen in 1929, al dan niet terecht, de indruk ontstond dat de joden het land wilden veroveren door de heilige plaatsen te controleren, vond er in Hebron inderdaad een slachting plaats op joodse kolonisten.
  11. Betekent de naam “Judea” nu wel of niet “Jodenland”?
  ED: Uiteraard. Daarom hebben de Romeinen die naam ook verboden na de derde Joodse Opstand (van Bar Kohba in 132-135), en vervangen door de naam Philistina die sinds Herodotos in de late vijfde eeuw vCT gebruikt werd voor wat wij vandaag de Gaza-strook noemen.
  In de achttien eeuwen die daarop volgden werd de naam Judea nooit meer gebruikt, tenzij in joodse religieuze geschriften.
  12. Was het weggeven van de Golan hoogte aan de Franse mandataris nu wel of niet legaal?
  ED: Hier pas ik. Ik heb geen zin om me te verdiepen in de geschiedenis van de afspraken tussen kolonialisten onderling, vermits het om één grote diefstal van Britten en Fransen ging ten koste van de Arabieren.
  13. Heeft de Arabische wereld er alles aan gedaan om de groep die aangemerkt werd als ‘vluchteling’ na ’47 op te vangen en te integreren in hun eigen midden? Of hebben zij deze vluchtelingen gekoesterd voor politieke doeleinden?
  ED: Uiteraard hebben de Arabische dictaturen de Palestijnse vluchtelingen steeds voor hun kar gespannen en misbruikt. Maar maakt dit het historisch onrecht ongedaan, dat het zionisme heeft begaan vlak na de genocide op het joodse volk? Maakt het feit dat Frankrijk en de VS na 1918 vele Armeniërs tot onderdaan hebben gemaakt, het onrecht ongedaan dat door het regime van de ‘drie pasha’s’ werd begaan in Turkije?
  14. Wat is er gebeurd met de joodse vluchtelingen die uit de Arabische wereld werden verjaagd na ’48? En wat is er gebeurd met hun bezittingen?
  ED: Die bezittingen werden geconfisceerd, zoals die van de Palestijnen die EERDER gevlucht waren, geconfisceerd werden. Mogen zionisten wel confisceren als dat recht (terecht) aan Arabieren wordt ontzegd?
  15. Hoe zou het komen dat gewone Arabieren die in Israel wonen het veel en veel beter hebben in alle opzichten dan gewone Arabieren in enig Arabisch land?
  ED: Om dezelfde reden als dat de zwarten het in Zuid-Afrika onder de Apartheid beter hadden dan de sukkelaars in Congo onder Mobutu. Israël is een moderne op het Westen georiënteerde staat, terwijl de Arabische naties semifeodale dictaturen zijn.
  Het argument gaat echter niet op. Dat arbeiders in China minder verdienen dan in Nederland of België overtuigt onze vakbonden ook niet om maar meteen de gehele sociale zekerheid af te schaffen.
  16. Waarom komt er uit die hele Arabische wereld nooit iets behoorlijks voort? Waarom is de enige bijdrage van de Arabieren aan de wereld de “suicide-bomber”? Waarom wijzen verstandige mensen nooit op dit in het oog springende Arabische tekort? Arabieren kunnen nog geen brommer in elkaar prutsen. Wat betekent dat voor de Arabische cultuur?
  ED: De Arabische cultuur is natuurlijk een achterlijke cultuur, wie dat betwist is stekeblind. Het werd zelfs samengevat in het UNO World Development Report van 2002, samengesteld door Arabieren.
  Tot de twaalfde eeuw wekte hij de indruk enige dynamiek te bezitten omdat hij toen nog gedragen werd door dhimmi’s – christenen of joden – en recente bekeerlingen die vanuit het dhimmi-verleden van hun voorouders een fatsoenlijke opleiding hadden meegekregen. Sinds al-Ghazzali in de twaalfde eeuw werd de ijtihad gesloten, de interpretatie, en mocht men niet meer vragen ‘hoe?’ Bi’dah of vernieuwing werd synoniem van ketterij.
  In precies dezelfde periode werd het achterlijke denken van Bernardus van Clairvaux ten onzent verslagen door het moderne denken van Petrus Abelardus en dit leidde via Roger Bacon en William Ockham tot het moderne denken, waarna de Europese beschaving haar onstuitbare vlucht vooruit begon en heel de wereld inpalmde.
  Het westen heeft dus de brommer uitgevonden. Is dat het criterium voor wie een land mag besturen? Zijn de uitvinders van de brommers onze politieke leiders? Zullen we alles maar ineens aan de ingenieurs overlaten en – in jouw logica – de democratie afschaffen?
  17. Was de landstreek Palestina midden 1800 nu wel of niet zo goed als onbewoond en straatarm?
  ED: Straatarm wel, net als Ierland. Maar niet onbewoond. Waarom zou dat land onbewoond zijn geweest? Omdat het de zionisten goed uitkwam?
  18. Verlieten de toenmalige bewoners de streek zodra ze konden of bleven ze juist?
  ED: Er zullen wel mensen weggegaan zijn, en anderen zullen gekomen zijn. Ook Ierland kenden een massale uittocht na het mislukken van de aardappeloogst. Maar dat Ierland minder Iers?
  19. Werd het gebied in de vroege 20-ste eeuw nu wel of niet geteisterd door rondtrekkende, rovende en brandschattende Bedoeienen?
  ED: Geheel het Nabije Oosten is doorheen heel zijn geschiedenis geteisterd geworden door rovende bedoeïenen. Al in de veertiende eeuw klaagde de Berberhistoricus Ibn Khaldun het gedrag aan van de Banu Hilal in het rijke Tunesië die de vruchtbomen omhakten om meer graasland te hebben voor hun dieren. Hij noemde al-Arab (wat etymologisch ‘woestijnbewoner’ wil zeggen) al-kharab (wat Arabisch is voor ‘verwoester’).
  Sedentaire Arabieren hebben daarom steeds de bedoeïenen gehaat, tot vandaag, en omgekeerd. Daarom zijn er in Jordaniê ook zulk een scherpe botsingen geweest tussen de Palestijnse vluchtelingen (die er het dynamische deel van de bevolking uitmaken) en de woestijntroepen die door de koning werden gerekruteerd.
  20. Kwamen de meeste Arabieren nu wel of niet naar het gebied toe gelijkopgaand met de komst van de joden? Hoe kwam dit dan?
  ED: Nee dus. Dat is een fabel. Maar weer bega je de retorische truc van vraag 1: eerst stel je een vraag, en dan een tweede die een bepaald antwoord op de eerste als bewezen beschouwt. Maar wie op zand bouwt, krijgt ruïnes, Roelf-Jan.
  21. Zijn er nu wel of niet meer plaatsen op de Westbank die zijn te vergelijken met Hebron?
  ED: Waarschijnlijk wel. Zoals er ook andere moordpartijen zijn geweest door zionistische milities dan alléén in Deir Yassin.
  22. Vielen de joden de Arabieren aan? Of was het andersom en waren het de Arabieren die de joden aanvielen?
  ED: De Arabieren vielen de joodse kolonisten aan, zoals de Mau-Mau-rebellen in Kenia de blanke settlers aanvielen. En Soekarno de Nederlanders uit Indonesië zette.
  23. Hadden de joden nu wel of niet het recht zich tegen de Arabische aanvallen te verdedigen?
  ED: Iedereen heeft het recht zich te verdedigen, maar je moet niet verwonderd zijn, als je andermans land wilt inpalmen, dat de andere boos wordt en je aanvalt. In het Angelsaksisch recht noemt men dat ‘the defence against tresspassing’.
  24. Hebben de joden de Arabieren verdreven vanaf ‘47? Of waren het de Arabieren zelf die hen opdroegen te vertrekken dan wel zodanige paniek zaaiden dat men vertrok dan wel zodanig het slechte voorbeeld gaven dat men vertrok, dan wel zulk vreselijk maffia bestuur op de mensen loslieten dat iedereen die kon zich uit de voeten maakte.
  ED: Het is evident dat er in 1947 paniek ontstond onder de Palestijnse bevolking die twee oorzaken kende: de moordpartijen door de zionistische milities Lehi en Stern; die vervolgens propagandistisch uitgebuit werden door de domme Arabische leiders, vaak inderdaad mafiosi.
  25. Hebben de Israeliers nu wel of niet alle beschuldigingen van verdrijving zeer goed laten onderzoeken? Wat was de uitkomst van deze onderzoekingen? Was dat niet dat er alleen verdrijvingen zijn geweest in beperkte gevallen en dat deze altijd een militaire noodzaak kenden?
  ED: Als je van andermands land jouw land wilt maken, dan bots je natuurlijk altijd wel op militaire noodzaken die massamoorden rechtvaardigen. Achteraf kan je die dan onderzoeken, ja, en besluiten dat ze al bij al wel meevallen en dat je tegenstrevers ook geen lieverdjes zijn.
  26. Was de Volkenbond nu wel of niet de partij die legaal kon beslissen over de omgang met het op de Ottomanen veroverde gebied? Hebben de Ottomanen hier nu wel of niet mee ingestemd?
  ED: Of de kolonialistische Ottomonanen al dan niet instemden met de verdeling van hun wederrechtelijk bezette kolonies, is irrelevant.
  Wat de Volkenbond betreft: die had dat recht natuurlijk niet. Hij was opgericht vanuit de filosofie van de Amerikaanse president Wilson als bond van VOLKEREN, maar ontaardde meteen tot een bond van KOLONIALISTISCHE STATEN.
  Dat je dat scenario nog steeds verdedigt, kan mij slechts doen glimlachen Roelf-Jan. Hoe krampachtig ga je toch naar argumenten op zoek.
  27. Als Syrie legaal is, en Irak, en Libanon, en Jordanie, hoe kan Israel dan niet legaal zijn?
  ED: Als Israël legaal is, hoe kan Palestina dan niet legaal zijn?
  28. Hebben de joden nu wel of niet een band met Jeruzalem waar geen ander volk tegen op kan?
  ED:De joden hebben een mythische band met de stad (Ur) van de Jebusitische God Salem, voor wie zij Yahweh gesubstitueerd hebben. De Serviërs hebben ook een band met het Merelveld in Kosovo en sommige Vlamingen treuren nog steeds omdat we Duinkerken (wat een Nederlandse naam toch, Dunquerque) hebben moeten prijsgeven aan Lodewijk XIV. Er zijn er ook die beweren dat we Maastricht in 1839 niet hadden mogen loslaten.
  29. Toont het Israelische bestuur over Jeruzalem nu wel of niet de superioriteit van Israelisch bestuur? Vergelijk dat eens met de periode dat de Jordaniers er de dienst uitmaakten.
  ED: Zie antwoord op vraag 15.
  30. Is het nu wel of niet waar dat de Arabische Palestijnen nooit en te nimmer om een eigen staat vroegen op de Westbank of Gaza tijdens de periode ’49-’67? Hoe kan dat?
  ED:Omdat hun leiding verspreid en verward was, tiens. De Belgen hebben voor de Brabantse omwenteling van 1790 ook nooit om een eigen staat gevraagd , en toch was het in 1830 zover.
  31. Hebben de Arabieren nu wel of niet, waar ze maar konden, joodse archeologische en historische en religieuze monumenten verwoest? Hebben de joden ooit zoiets gedaan?
  ED: Je hoeft mij echt niet te overtuigen van de achterlijkheid van de mohammedaanse cultuur, Roelf-Jan.
  32. Is het nu wel of niet waar dat de hele Arabische wereld is vergeven van het meest grove en misselijkmakende antisemitisme?
  ED: Sinds de oprichting van de staat Israël inderdaad. Zie het antwoord op vraag 5. Je begint in herhaling te vallen, Roelf-Jan.
  33. Laat het hele conflict zich nu wel of niet samenvatten als een gevecht op leven en dood tussen de maffiose bestuurdersmethoden van de Arabieren en de democratische rechtsstaat?
  ED: Dit is meteen de fundamentele leugen van het zionisme. Doorheen geheel de geschiedenis hebben naties die andere naties onderwierpen zich beroepen op hun morele superioriteit. Dat was het argument van Perikles in de Delisch-Attische Zeebond, waar de inwoners van Melos tegen in opstand kwamen; dat was het argument van Julius Caesar toen hij Gallia inpalmde; dat was de redenering van Karel De Grote toen hij de Saksen gedwongen bekeerde; dat was het argument van de Spanjaarden toen ze Montezuma in Mexico van de macht verdreven en de Inca in Peru; zo verdedigde het Britse rijk zich toen het ‘ruled the waves’, als interne democratie, maar de Indiërs van de Mahatma Gandhi dachten daar anders over, net als de Ieren van de Paasopstand. Het was zelfs het argument waarmee de Japanners Korea en China aanvielen en dat Hitler gebruikte toen hij de Drang nach Osten legitimeerde.
  Dat Israël INTERN voor de ingeweken joden een democratie is, legitimeert Israël niet.
  Dat de Arabische naties achterlijke dictaturen zijn, deligitimeert hen niet.
  Natuurlijk is er een Clash of Cultures aan de gang, met aan de ene kant een schuldbewust Westen dat dankzij de moderniteit heel de wereld opvoedt in democratie; en de achterlijke mohammedaanse cultuur die omwille van de erfenis van zijn profeet de volkeren in domheid gevangen houdt. Maar Israël fungeert niet als voorpost van de democratische rechtstaat, maar als een permanent excuus voor de maffiose bestuurders om hun volk verder te bedriegen.
  Strikt genomen hoeft Israël zich dat natuurlijk niet aantrekken, maar ik herhaal nog even een andere metafoor: wie met zijn gat in een wespennest gaat zitten, moet niet verbaasd zijn als hij gestoken wordt.

  Vriendelijke groeten

  Eddy Daniels

  Eddy@perceptie-realiteit.be

  Like

 199. Roel zegt:

  Ik heb niet meteen tijd om op Eddy D in te gaan. Maar het is heel goed dat de standpunten zo helder naar voren komen. Ik ga er gehakt van maken. Op basis van de feiten. Dat gaat even duren want ik ben de komende tijd heel druk met geld verdienen. Dat is op zichzelf erg ontspannend. Dit vraag en atwoord spel moet een vast plek krijgen, wat mij betreft in de aanhef van deze site.

  Like

 200. Martien Pennings zegt:

  Ik heb even heel globaal het gladde gelul van Daniels hierboven gescand.
  Wat me steeds duidelijker wordt: de vijanden van Israël – islam, neonazi’s en verdere collaborateurs – zijn een kwaadaardige soort, die totaal niet op zoek is naar waarheid.
  Er zal in laatste instantie maar één remedie tegen ze overblijven: een overdonderende en genadeloze hoeveelheid geweld.
  Die hele helle-wereld van islamitische dictatuur, achterlijkheid en wreedheid zal tenslotte toch alleen maar gestopt worden ten koste van tienduizenden tonnen staal en miljoenen liters bloed.
  Neem nou alleen zo’n Daniels: als een terrier in de weer om het Kwaad te verdedigen.
  Met onuitputtelijke energie, kronkelend, draaiend, zoekend naar de manier waarop wat we vroeger Satan noemden gediend kan worden.

  Like

 201. max zegt:

  lone wolf zegt op 19 augustus 2012 om 21:34

  Eddy Daniels geeft vraag voor vraag antwoord op de vragen van je vrindje Wentholt. Een normale gang van zaken in een discussie.

  Is dat antwoord geven op vragen: er in om kauwen, er bij langs praten, er niet op in gaan,

  Ik ken zijn manier van discussiëren. uit verband rukken en anders om weer terug geven, maar inhoudelijk geeft ED geen antwoord op de vragen.

  Hij geeft op geen enkele vraag fatsoenlijk antwoord.

  Noem jij dat een discussie?

  Like

 202. Ko Lumbus zegt:

  Max zegt om:19 augustus 2012 om 21:55

  Max, Lone Wolf vraagt terecht aandacht voor de stijlloze wijze waarop Pennings hier reageert op de uitgebreide inhoudelijke reactie van Eddy Daniels

  Like

 203. E.J. Bron zegt:

  Geen zorgen, zodra Roelf-Jan tijd heeft, zal hij al zijn antwoorden weerleggen! 😆

  Like

 204. Ko Lumbus zegt:

  Oké, heer Bron, dat zullen we dan moeten afwachten. 😉

  Like

 205. Ko Lumbus zegt:

  @Martien Pennings

  In de tussentijd kun jij je misschien even buigen over wat ik eerder elders deze site plaatste.
  Trek rustig van leer, ik heb mijn antispuugmasker opgezet. Mijn reactie lijk me niet geheel offtopic omdat de welwilende lezer er wellicht ook in kan lezen dat Vermeersch een zeker medelijden met het Joodse volk uispreekt.

  De excuses hierboven dat het Oude Testament niet al te serieus moet worden genomen wat betreft de daarin met instemming beschreven wreedheden, en dat het er in het Nieuwe Testament veel medemenselijker, vredelievender en liefdevoller aan toe gaat wordt werlegd in en ander betoog door Vermeersch waarin hij de Jodenhaat in christelijk Europa, culminerend in Auschwitz en de Holocaust, belicht vanuit teksten in het Nieuwe Testament.

  Volgens Matteüs 27,25 zou bij de veroordeling van Jezus door Pilatus, het hele volk geroepen hebben “zijn bloed kome over ons en over onze kinderen”, wat de grondslag vormt van de latere beschuldiging dat de Joden godsmoordenaars zijn. De verschrikkelijke Jodenvervolgingen die het christelijke Europa bijna in iedere eeuw heeft gekend, culminerend in de Endlösung en Auschwitz, vinden ongetwijfeld hun oorsprong in de haatcampagnes tegen hen in het Nieuw Testament.
  Aanvankelijk betroffen die hoofdzakelijk de Farizeeën. Dit was een groep vrome mensen die uiterst nauwgezet de Wet wilden onderhouden, misschien tot in het belachelijke toe, maar of zoiets het scheldproza van de evangeliën kan rechtvaardigen is een andere vraag. Reeds Johannes de Doper noemt ze “adderengebroed” (Mt. 3,7) en de ‘zachtmoedige’ Jezus die, naar men zegt, een boodschap van liefde bracht, volgt hem in dit spoor (Mt. 12,34; 23;33). In Mt. 16,4 noemt hij ze “een kwaadaardig en overspelig geslacht” en in zijn grote haattirade (Mt. 23,13 en vlg.) heten ze “blinde leiders”, “dwazen en blinden”, “huichelaars die de buitenkant van de beker schoonmaken, maar ze van binnen vullen met roof en genotzucht”; “witgekalkte graven, van buiten mooi maar van binnen vol onreinheid”, “zonen van profetenmoordenaars, slangen, adderengebroed, hoe zult ge aan het hellevonnis ontkomen”; “op u zal neerkomen al het onschuldig bloed dat op aarde vergoten is…” Hier zijn geen misdadige individuen bedoeld maar een hele godsdienstige beweging.
  Toch kon het nog erger. Het evangelie van Johannes trekt alle registers van de blinde haat open, maar nu tegen de Joden in het algemeen: “de vader uit wie gij zijt is de duivel en gij verkiest te volbrengen wat uw vader verlangt. Hij was een moordenaar van het begin af…” In het passieverhaal van hetzelfde evangelie zijn het niet zozeer de opperpriesters die verantwoordelijk zijn voor Jezus’ dood: telkens weer worden “de Joden” als schuldigen gebrandmerkt.
  Het zal vermoedelijk historisch niet juist zijn dat Jezus, zelf een Jood, de Joden als kinderen van de duivel heeft uitgescholden; maar het staat wel in de Heilige Schrift. Het haatproza dat vele ‘heilige’ kerkvaders, en later nog Thomas van Aquino en Luther tegen de Joden zouden schrijven, vindt zijn rechtvaardiging en voedingsbodem in de Openbaring. In weinig opzichten hebben de christenen overigens zo ijverig naar Gods woord geluisterd, als in hun haat tegen de Joden. Ook op dit punt zou God, als hij zou bestaan, een gruwelijke verantwoordelijkheid dragen…

  Like

 206. Ko Lumbus zegt:

  Sorry, de dubbele punt ontbreekt na ‘…geheel offtopic omdat de welwilende lezer er wellicht ook in kan lezen dat Vermeersch een zeker medelijden met het Joodse volk uitspreekt’
  De alinea die daarop volgt kun je overslaan. Is hier niet van toepassing.

  Like

 207. Piet Klont zegt:

  Ik heb hier geen zin meer in.
  Om dit te volgen.
  In plaats van een goede discussie verwordt het tot een soort: ‘O ja? Wacht maar, ik haal mijn vriendje erbij want die vindt dit ook…’ en ‘Die weet lekker veel meer dan jij, want hij is er één minuut geweest en jij maar 57 seconden’.
  Het schijnt belangrijker te zijn om hier elkaar de loef af te steken dan met objectieve feiten aan te komen om zo lezers die minder met de materie bekend zijn een redelijk en helder beeld te geven.
  Men gaat alleen maar meer twijfelen omdat het hier een vete is dan wel lijkt te worden tussen personen die elkaar wellicht ook al van diverse andere blogs kennen.
  Dit doet de realiteit, de werkelijkheid van de toestand in het midden-oosten echt geen goed en werkt qua informatie nogal verwarrend, op z’n zachtst gezegd..
  Godskolerelazarus, leer eens normaal met elkaar omgaan!

  Like

 208. Goed gezegd, Piet. Ik doe er maar geen moeite meer voor… Ik zie wel waar deze draad strandt…

  Like

 209. E.J. Bron zegt:

  @Piet

  LOL! 😀 😆

  Like

 210. TP zegt:

  Hoewel het in eerste instantie lijkt, alsof Eddy Daniels vraag voor vraag van Roelf-Jan-Wentholt beantwoordt, wordt al snel duidelijk, dat hij er niet één beantwoord, maar juist elk antwoord vakkundig uit de weg gaat en niet zelden eindigt met een tegenvraag of met een vergelijking, die in feite niets met dit unieke probleem uitstaande heeft.

  Het kost mij teveel tijd nu eventjes alle ‘antwoorden’ aan te vechten, daar het inderdaad zo is, dat één leugen of halve waarheid, binnen een poep en een scheet gedeponeerd, een veelheid aan woorden vergt dat te weerleggen.
  Voorlopig houd ik me dan ook even bij de eerste vraag.

  1. Heeft Arafat nu wel of niet alle afspraken en beloftes gemaakt in het kader van “Oslo” geschonden? Wat zou dat betekenen?

  
ED: Als je beweert dat Arafat de afspraken van Oslo geschonden heeft, Roelf-Jan, dan zou je best aanduiden welke en wanneer. Hier pas je een goedkope retorische truc toe: eerst stel je zogezegd een vraag en die laat je volgen door een tweede die een antwoord op de eerste als bewezen beschouwt.
De bewijslast voor het schenden van Arafat ligt bij jou, niet bij Vermeersch, zoals jij suggereert. Bovendien heeft Israël, met zijn nederzettingpolitiek, zoveel afspraken geschonden dat het bijna onvoorstelbaar is dat jij de volle schuld bij Arafat durft te leggen.

  Geen enkel antwoord dus maar wat gesputter over een volgende vraag, die de eerste bewezen acht. Iets waaraan Roelf-Jan zich inderdaad meerdere keren schuldig maakt, maar hier nu juist niet. Immers, de tweede vraag luidt: Wat zou dat betekenen?
  Ik lees toch duidelijk het woordje ‘zou’.
  Ik zal even een ieder hier enkele uitspraken van Arafat onder de neus wrijven:

  ”Ik heb met het ondertekenen van de Oslo-akkoorden de eerste spijker aan de Zionistische doodskist getimmerd.”

  “Denken jullie dat ik iets met de Joden ondertekende dat in tegenspraak is met de wetten van de Islam? “Deze overeenkomst is niets anders dan de overeenkomst tussen onze profeet Mohammed en Quraihs”

  De eerste slechts enkele uren na het handje schudden voor het Witte Huis via de Jordaanse tv, en de tweede een paar weken na het ondertekenen van de Oslo-akkoorden tijdens een bezoek in een moskee in Johannesburg.

  Dat, beste Eddy, noem ik een antwoord. Geen afleidingsmanoeuvres bedenken over bewijslast neerleggen bij Vermeersch enzo, want het staat een ieder vrij zulks aan Vermeersch te vragen. Om even te checken, of hij dat weet. En als jij je opwerpt, om die vragen hier dan maar te komen beantwoorden, moet je dat ook gewoon doen. En niet beginnen over de nederzettingenpolitiek, want dat is een heel ander punt. Heeft ook nog eens te maken met oorlogsbuit, waar moslims zelf niet zo moeilijk over doen bij eigen gewin, maar dan weer niet als zijzelf de slag verloren hebben, die, want dan is het huilie huilie.

  Maar goed, jij vindt dat een overtreding, vergelijkt het met wat Arafat deed aangaande de Oslo-akkoorden, dus kan ik hier niet anders uithalen, dan dat jij vindt, dat Arafat ook in overtreding was.
  Het is een wat omslachtige manier om achter je antwoord te komen, maar ik doe het er maar mee.

  Like

 211. Ko Lumbus zegt:

  Piet Klont zegt:19 augustus 2012 om 23:11

  Dat heb je inderdaad heel goed gezegd, Piet, dat het er om gaat om hier met objectieve feiten aan te komen.
  En objectieve feiten die bepalen dat Etienne Vermeersch een Jodenhater of antisemiet is zijn tot op heden niet door Martien Pennings geleverd.
  Wat ik geprobeerd heb is feitelijke informatie te plaatsen die kan helpen bij beeldvorming om te bepalen of Etienne Vermeeersch een tomeloze liegende jodenhater is vanwege het feit dat hij in het betreffende interview niet de de door Martien Pennings gewenste formuleringen heeft gekozen . Ook wat ik aan info hier postte betreft niet expliciet de opvattingen van Vermeersch over de Israëlisch-Palestijnse kwestie. Het zegt wel iets over de mesch Vermeersch en dat leek mij niet onbelangrijk.

  Like

 212. Ko Lumbus zegt:

  …de Mensch Vermeersch…

  Like

 213. marijke zegt:

  Piet klont ik ben het dan ook helemaal met je eens.Het begint op een soap te lijken.

  Like

 214. Ko Lumbus zegt:

  Wie weet, misschien zit Vermeersch er in Frankrijk inmiddels ook wel om te schaterlachen.. 🙂

  Like

 215. TP zegt:

  @ Eddy Daniels
  Oké, vraag twee dan ook nog maar:
  2. Hebben de joden zich nu wel of niet aan iedere afspraak van “Oslo” gehouden?

  
ED: Opnieuw een goedkope retorische truc: je stelt ‘de joden’ gelijk met Israël, en verwekt zo de indruk dat je de verdediger bent van het volk dat door Hitler werd vervolgd. In feite verdedig je een staat die opgericht werd door een deel van dat volk.
Zoals je maar al te goed weet, zijn er erfgenamen van de Holocaust die zich hoegenaamd niet in Israël herkennen. Op zich bewijst dat natuurlijk niets, maar jouw gelijkstelling van ‘de joden’ met Israël doet dat nog minder.

  De oplettende lezer ziet weer geen antwoord, maar wat geneuzel over punten en komma’s.
  Mijn gedachte is, dat een land zelf zich moeilijk aan afspraken kan houden, en dat dat aldus door de bestuurders dient te gebeuren. In dit geval hebben we het dus duidelijk over Joden.
  Lijkt mij zo.
  Waarom nu dat hele verhaal erbij gesleept wordt over erfgenamen van de Holocaust is mij niet recht duidelijk, tenzij het doel is om opnieuw een antwoord te ontwijken.
  Hetgeen wederom vakkundig gelukt is, echter bij mij niet onopgemerkt.
  Eddy had dus ook gewoon geheel zelfstandig de vraag kunnen wijzigen in:
  2. Heeft Israël zich nu wel of niet aan iedere afspraak van “Oslo” gehouden?
  Maar waarschijnlijk was dan onderstaand ‘antwoord’ gekomen:
  “Opnieuw een goedkope retorische truc: je stelt ‘de joden’ gelijk met Israël, en verwekt zo de indruk dat je de verdediger bent van het volk dat door Hitler werd vervolgd. In feite verdedig je een staat die opgericht werd door een deel van dat volk.
Zoals je maar al te goed weet, zijn er erfgenamen van de Holocaust die zich hoegenaamd niet in Israël herkennen. Op zich bewijst dat natuurlijk niets, maar jouw gelijkstelling van ‘de joden’ met Israël doet dat nog minder.”
  Mocht dit u bekend voorkomen, dan is u een opmerkzaam lezerd.
  Ik voel mij dan weer genoodzaakt uit dit alles te lezen, dat Eddy de vraag bevestigend beantwoordt, want ontwijken doe je alleen als het antwoord pijnlijk voor je is.

  Like

 216. Martien Pennings zegt:

  TP (23:30 ):
  Goeie reactie.
  Dank je.
  Het is inderdaad weer helemaal niks wat mijn heer Daniels zwetst, maar het punt is dat je net als bij Vermeersch voor elk leugen woord er honderd nodig hebt om het te weerleggen.
  Zoals mijn opa placht te zeggen: “Een enkele gek, kan in een minuut meer onzin bij elkaar zwetsen dan tien wijzen in een dag kunenn weerleggen.”
  Waarbij de aantallen gekken en wijzen alsmede de tijdsduren konden variëren.
  Enfin, Roelf-jan heeft beloofd het gekakel van Daniels te ontleden.
  Maar helpen zal het niet.

  Een gek die ook al niks doet dan zuigende onzin bij elkaar zwatelen is mijnheer Kolumbus.
  Ik begin steeds meer et vermoeden dat mijnheer en mevrouw is: de stijl van Kolumbis doet me steeds meer denken aan een dame die me maandenlang gestalked heeft op AmsterdamPost met dezelfde soort treiterij.
  Ik voel me gedrongen toch weer even in te gaan op wat mevrouw Klunsbus nu al weer een keer of wat heft beweerd, namelijk dat ik zou beweren dat Vermeersch een antisemiet is en dat de hele discussie over Israël zou staan of vallen met het bewijs dat ik daarvoor kan leveren.

  Maar ik héb helemaal niet beweerd dat Vermeersch een antisemiet is.
  Ik heb zelfs het tegendeel beweerd,
  En de discussie gáát helemaal niet primair over de vraag of Vermeersch een antisemiet is.

  Dit zegt mevrouw Klunsbus (23:38):

  “Dat heb je inderdaad heel goed gezegd, Piet, dat het er om gaat om hier met objectieve feiten aan te komen. En objectieve feiten die bepalen dat Etienne Vermeersch een Jodenhater of antisemiet is zijn tot op heden niet door Martien Pennings geleverd.”

  Ik heb in mijn eerste stuk dit gezegd:

  “Moet je Etienne Vermeersch een antisemiet noemen? Het antwoord luidt: ik weet het niet. Misschien niet bewust , maar het zou kunnen dat die vijf jaar bij de Jezuïeten hem toch meer innerlijk hebben beroerd dan hij zelf weet. Maar het grote raadsel waarvoor ik mij bij Etienne Vermeersch (opnieuw!) gesteld zie luidt: hoe kan iemand met enig geestelijke vermogen zo totáál onwetend zijn inzake Israël , zowel geschiedenis als actualiteit?
  Ik zou bij Etienne Vermeersch graag de mogelijkheid open houden van doodgewone, dommige, gemakzuchtige ongeïnformeerdheid. Maar dat wordt moeilijk als je weet dat Vermeersch zelf ooit heeft gezegd het internet als een heerlijke bron van kennis te zien en ik op Wikipedia lees: academicus met een grote staat van dienst, schrijver van vele boeken en talloze essays, ontvanger van prijzen en onderscheidingen, actief debater, platwalser van tegenstanders en overbulderaar van opponenten, gevreesd polemist, ijzersterke logicus met “altijd de wetenschap als bron van inspiratie”.

  In mijn tweede stuk zei ik:

  “En zou het dus kunnen dat het Joden pesten van Vermeersch niet zozeer uit antisemitisme is, maar meer uit een behoefte aan kinky filosoferen? Vermeersch de filosoof met het zweepje? Zo van: “Wat Auschwitz? Niks Auschwitz! Smoesjes om te kunnen stelen en onderdrukken!” Misschien is Vermeersch dus toch geen antisemiet, maar iemand met vrij alledaagse emotionele en intellectuele kwaliteiten en banale afwijkingen.”

  Tsja: ik zal toch op een gegeven moment moeten ophouden om deze mijnheer die misschien wel dezelfde dame is die me op AP maandenlang getreiterd heeft, te antwoorden.
  Het kost bakken energie en ik kom niet meer aan mijn eigenlijke werk toe.
  Dat zal ook wel de bedoeling zijn.
  Probleem is dat een argeloze lezer, die langs komt, zomaar kan denken dat Colette Lumbus, forse kritiek heeft waarop die Pennings mooi geen antwoord heeft.
  Nou ja, ik zal met die trollerij maar moeten zien te leven.
  Maar het is uitermate hinderlijk.

  Like

 217. Martien Pennings zegt:

  Erg veel typo’s in bovenstaand comment: wordt tijd dat ik naar bed ga.

  Like

 218. rommel zegt:

  Ja Martien, ook jij hebt die aantrekkingskracht op de vrouwtjes. Ze kunnen je niet met rust laten. Het is een last.

  Like

 219. Piet Klont zegt:

  Ko Lumbus zegt:
  19 augustus 2012 om 23:38

  Beste Ko,

  Ik zou het op prijs stellen wanneer je mij niet voor je karretje probeert te spannen in de woordenwisseling die je hebt met Martien.
  Ik trek geen partij in dezen, noch voor jou, noch voor Martien omdat nog niet alles op tafel ligt.
  M.a.w. ik kan geen objectief oordeel vellen, het is trouwens maar de vraag of dit aan mij is.
  Lijkt me niet.
  Maar bij verschil van mening, probeer het dan wat in het redelijke te houden.
  (Aldus iemand die alles weet van tekeer gaan en schelden maar inmiddels ietsje wijzer is geworden in de zin dat dit niets bijdraagt, laat staan oplevert voor een discussie met een dergelijk beladen onderwerp).
  Als jullie willen schelden, doe dat dan lekker bij mijn mislukte kartoens.
  Eh…als Bron het goed vind, natuurlijk.

  Like

 220. Piet Klont zegt:

  @Rommel:

  Hoezo ‘ook’ ??

  Like

 221. Ko Lumbus zegt:

  Piet Klont zegt:20 augustus 2012 om 01:07

  Hallo Piet,
  Dan moet ik me toch wel ongelukkig hebben uitgedrukt als je de indruk krijgt dat ik jou voor m’n karretje wil spannen.
  Maar misschien had ik beter een smiley na mijn eerste zin geplaatst?
  En met alle respect, Piet, maar mij in gedachtenwisseling met Pennings van schelden betichten slaat als kut op dirk. Ik zal je niet vragen mijn comments er maar eens op na te lezen…

  Like

 222. Ko Lumbus zegt:

  Martien Pennings zegt:20 augustus 2012 om 00:34

  Martien, evenals bij je poging de houding van Vermeersch ten aanzien van Israël te ontrafelen slaat je fantasie op hol in het zoeken van een eenzame wolvin achter mijn nick.

  En nee, je weet je heel geraffineerd uit te drukken in het eerste deel van je serie Vermeersch bashen.
  Expliciet Vermeersch voor jodenhater of antisemiet uitmaken durf je niet, maar de teneur van je proza is overduidelijk.
  Zie bijvoorbeeld de aanvang van je eerste stuk:
  ‘Er staat een beest op vier poten in de wei met een kortharige zwartbonte of roodbonte vacht, dat loeit en dat is voorzien van uiers die gemolken kunnen worden. Vervolgens komt er een Israël-hater langs en die zegt: “Kijk nou eens! Een Zionistische slang!” Nou, ga dan maar eens aan de betreffende anti-Zionist uitleggen dat we hier met een koe te maken hebben. En inderdaad, ook de leugens van de Vlaamse “anti-Zionist” Etienne Vermeersch inzake Israël zijn dermate potsierlijk dat een normaal christenmens er nauwelijks kop of staart aan kan ontdekken. Het is misschien moeilijk te geloven, maar wat professor doctor Vermeersch ten beste geeft over Israël is het gezwatel van een gek.’
  En dan heb ik niet eens de moeite genomen om nog eens je stuk door te nemen om hier meer termen die je Vermeersch in dezen toevoegt op te lepelen.
  Hoeft oook niet want vermeersch zelf gaat er in zijn eerste repliek wél nader op in waar hij schrijft:
  ‘Op de site van E.J. Bron verschenen twee artikels van M. Pennings met de titel: “Het tomeloze liegen van Etienne Vermeersch inzake Israël (1 en (2).” Vanuit diverse hoeken werd mij aangeraden daar niet op te antwoorden: men zei me dat M. Pennings een fanaticus is waaraan men geen woorden vuil maakt. Bij een eerste overzicht kreeg ik de indruk dat daar heel wat waarheid in schuilt. De twee artikels staan immers vol met scheldwoorden, waaronder: “anti-zionist, potsierlijk, gezwatel van een gek, onbenul, gevaarlijk en hatelijk gezwets, Israëlhater, Israëlbasher, puur bedrog, kwaadaardige Jodenhaat, liefdeloos, hatelijk, psychoot, antisemiet, domkop, abjecte vertogen…”.
  En misschien kun je nu ik je toch aan de lijn heb ook even ingaan op mijn comment om 22:45.

  Like

 223. rommel zegt:

  Ko, haal die lul van Vermeersch is uit je bek man, dat gepijp van jou begint saai te worden.
  Vermeersch is een verkapte Jodenhater. Wie niet voor Israël is, is tegen.

  Like

 224. Piet Klont zegt:

  @KoCo:

  ‘En met alle respect, Piet, maar mij in gedachtenwisseling met Pennings van schelden betichten slaat als kut op dirk. Ik zal je niet vragen mijn comments er maar eens op na te lezen…’

  Makkertje toch, staakt nu even uw wild geraas, ik beticht je hier helemaal niet van en zo staat het er ook niet.
  Je moet niet op alle klonten een slak leggen, dat kleeft nogal.

  Als ik het specifiek tegen jou heb me.b.t. schelden zal ik dit voortaan aankondigen met: ‘Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn’!
  Lees schelden dan als: Vervelend, irritant, niet met het onderwerp direct te maken hebbende, storend, afleidend, afijn, vul maar in.
  En nu niet weer beginnen met: ‘Ja maar, dahebbikookniegedaan’ want dan gaat papa Klont naar bed!
  Begrepen!?

  Like

 225. Piet Klont zegt:

  Ja…goed…pit ze allemaal, luitjes.

  Like

 226. Ko Lumbus zegt:

  Truste Piet, hier nog een laatste voor het slapen gaan.

  Like

 227. Ko Lumbus zegt:

  rommel zegt: 20 augustus 2012 om 02:04

  Rommel, leesbril vergeten of vrouwtje ongesteld?

  Like

 228. rommel zegt:

  Vrouwtje ongesteld?
  Ik weet niet hoe het met jouw en je vrouwtje werkt – hoewel ik na al die reacties van je wel een idee kan vormen – maar in de grote mensenwereld bij rommel in bed zijn er weer meer wegen die naar Rome lijden. Het is niet het vrouwtje, en die leesbril heb ik niet nodig, Dat eeuwige gedram van je om ergens tussen het midden te liggen met je mening van geen vis of vlees om Vermeersch te genoegen en Pennings dwars te liggen en vooral maar politiek correct over te begint me te ergeren. Maak is een keuze man. Het is of de islam, of Israël. Meer smaken zijn er niet.

  Like

 229. rommel zegt:

  Ik begin ook typo’s te maken. Wordt ook tijd voor bed.
  Tenzij er nog iemand het lef heeft om me tegen te spreken.

  Like

 230. Ko Lumbus zegt:

  Heel simpel, rommel, ik heb er hier op de site nooit een geheim van gemaakt, mijn smaak is dat de islamieten parasieten met hun rotpoten van onze rotjoden moeten afblijven.

  Like

 231. rommel zegt:

  Ik ga naar bed. Jullie zoeken het maar uit.

  Like

 232. max zegt:

  @ Ko Lumbus zegt op19 augustus 2012 om 22:25
  Max zegt om:19 augustus 2012 om 21:55

  Max, Lone Wolf vraagt terecht aandacht voor de stijlloze wijze waarop Pennings hier reageert op de uitgebreide inhoudelijke reactie van Eddy Daniels

  “de uitgebreide inhoudelijke reactie van Eddy Daniels”?

  Welke uitgebreide inhoudelijke reactie van ED?

  TP geeft heel duidelijk aan -met voorbeelden-, wat ik eerder ook al aan gaf dat het niet inhoudelijk te noemen is. Uitgebreid, zeer zeker, maar ondanks die uitgebreide woordenbrij gaat ED op geen enkele vraag van Roelf-Jan inhoudelijk in.

  Kijk, KO, dat noem ik stijlloos. En ik kan mij heel goed voorstellen dat Martien Pennings daar pissig om wordt: want er om heen lullen, verdraaien halve leugens en waarheden gebruiken is stijlloos.

  Mij kan niet schelen hoe Pennings reageert, mij gaat het om die (geweldige) uitgebreide inhoudelijke reactie van Eddy Daniels -die jij en lone wolf zo geweldig vinden- en in wezen totaal niks voorstelt zoals TP heeft uitgelegd.

  Wat mij verwondert is dat Pennings dat wel ziet dat het een lege nietszeggende reactie was, en jij niet.

  Like

 233. Tom Hendrix zegt:

  @Max 09.19. uur, precies Max dat valt mij ook steeds weer op. Voor enige tijd terug had ik dat met bepaalde figuren als @ samy en @ aisha, toen over de islam. Toen ik met feitelijke vragen en bewijzen kwam, gaven deze mensen niet thuis. Zo ontmaskeren deze lieden zichzelf.

  Like

 234. Eddy Daniels zegt:

  TP geeft twee interessant replieken op mijn 33-puntenantwoord.
  19 augustus 2012 om 23:30 citeert hij twee uitspraken van Arafat.

  ”Ik heb met het ondertekenen van de Oslo-akkoorden de eerste spijker aan de Zionistische doodskist getimmerd.”
  “Denken jullie dat ik iets met de Joden ondertekende dat in tegenspraak is met de wetten van de Islam? “Deze overeenkomst is niets anders dan de overeenkomst tussen onze profeet Mohammed en Quraihs”
  Is dit een overtreding van de akkoorden van Oslo?
  In de eerste uitspraak wijst hij op de nieuwe strategie van de PLO, die heeft moeten vaststellen dat de gewapende strijd niets oplevert. Men installeert dus een nadelige status quo en wacht geduldig af. De evolutie is voorspelbaar en maakt het zionisme inderdaad bloednerveus, vandaar de propaganda om de papieren tijger van de Iraanse atoombom uit te schakelen (die moet gedragen worden door raketten die geen driehonderd kilometer ver geraken).
  De Palestijnse bevolking groeit ondertussen exponentieel, de joodse bevolking sijpelt langzaam weg via een heremigratie, die eerst de beter opgeleide bevolkingsgroepen betreft. Ook in de VS zal de steun voor Israël afbrokkelen, niet slechts bij de liberale Joden aldaar, maar ook in de veel fanatieker Bible Belt die Israël steunt maar de Joden haat.
  Uiteindelijk wordt het zionistische project onhoudbaar bij gebrek aan Joden (altijd al de zwakke plek geweest), die zich daar als de martelaren van Masada willen gedragen. Voor Arafat was het een kwestie van tijd, wat uiteraard ook van het nodige cynisme tegenover het eigen volk getuigt (onder andere daarom zegde ik ook dat ik me evenmin illusies maak over de persoon Arafat als over die van Menahem Begin). Maar een overtreding van de akkoorden van Oslo? Nee.
  Tweede uitspraak, de vergelijking met de inname van Mekka door Mohammed. Uiteindelijk verliep die, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, voor die tijd relatief geweldloos. Hiermee praat ik Mohammed niet goed, wel wijs ik op de sluwheid waarmee hij te werk ging. Hij maakte van zijn vijanden bondgenoten.
  De ergste Quraysh-tegenstrever uit Mekka was Abu Sufyan van de Banu Ummaya. Hij maakte van Abu Sufyan een schijnheilige luitenant. Zelfs diens vrouw Atika, die na de slag bij Uhud, uit wraak voor de dood van haar zonen bij Badr, de lever had uitgesneden van Mohammeds oom Hamzah en erop gekauwd had, kwam er met een standje van af. Dertig jaar later controleerden de Ummayaden het kalifaat van Damascus.
  Het enige wat je dus uit het tweede citaat van Arafat afleiden kan, is dat hij aankondigt dat hij grootmoedig zal zijn als het zionistische project vanzelf in elkaar stort. Is dat een schending van de Akkoorden van Oslo? Natuurlijk niet. Het is het schetsen van een historisch perspectief dat Israël bloednerveus maakt.
  Plaats daar tegenover de politiek van Benjamin Netanyahu die in strijd met alle afspraken een systematische nederzettingenpolitiek voert die TP zelfs – wat een cynisme! – als legitieme ‘oorlogsbuit’ voorstelt (leeft TP nog in de Middeleeuwen of zo?). En waar alle internationale waarnemers het over eens zijn dat hij op een zulkdanige manier knaagt aan de aan de Palestijnen toegezegde gebieden, dat hij die natie in wording onleefbaar maakt. Wie overtreedt eigenlijk de Akkoorden van Oslo?
  20 augustus 2012 om 00:14 antwoordt TP op mijn klacht dat systematisch verwarring wordt geschapen tussen Israël en ‘de’ Joden. Daarop volgt:
  ‘Mijn gedachte is, dat een land zelf zich moeilijk aan afspraken kan houden, en dat dat aldus door de bestuurders dient te gebeuren. In dit geval hebben we het dus duidelijk over Joden.’
  Hier is het trucje niet retorisch maar semantisch. Je laat het lidwoord ‘de’ weg, en verwekt de indruk dat je het over zomaar wat Joden hebt, toevallig de bestuurders van Israël. Maar het ging over ‘de Joden’ die geïdentificeerd werden – als volk, etnie, religie, whatever – met een staat waarvan velen niet eens wilden of willen weten.
  Ik citeer er voor het gemak enkele uit de velen: Ahad Ha’am (Asher Ginsberg), de vader van het moderne Hebreeuws. Judah Leon Magnes, de eerste rector van de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem. Albert Einstein die weigerde Chaïm Weizmann op te volgen als president. Hannah Ahrendt, de grootste Joodse filosofe ooit en die specialiste was in het ontmaskeren van totalitair denken. Norman Finkelstein, zoon van twee slachtoffers van de kampen, die Israël verwijt zich de nagedachtenis en herstelbetalingen van de Holocaust wederrechtelijk toegeëigend te hebben. Göran Rosenberg, de Zweedse auteur, zoon van twee slachtoffers van de kampen, ex-soldaat in het Israëlisch leger, die Israêl verwijt haar jeugd stelselmatig geëndoctrineerd te hebben met de gedachte dat de Palestijnen niet bestaan.
  Het zijn er maar enkele hoor, en hun visie bewijst op zich niets, behalve dan dat de gelijkstelling tussen ‘Joden’ en ‘de Joden’ een pervers zionistisch spelletje is dat door de moraalridders op deze site met opvallend genoegen gespeeld wordt, omdat ze zichzelf dan toch zo oneindig voortreffelijk kunnen voelen. Want als zij vrijblijvend te keer gaan tegen Yasser Arafat, dan voelen ze zich moedige oorlogshelden die in het ondergronds verzet zijn gegaan tegen Adolf Hitler.
  Ik herhaal daarom nogmaals: wat een zielenpoten, dat ze zoiets nodig hebben om zichzelf goed te voelen in hun vel. Overigens sluit ik me aan bij Ko Lumbus als hij zich afvraagt of Martien Pennings niet een goede psychiater dient op te zoeken (of daarheen gestuurd dient te worden). Zijn haatproza begint opvallende Anders Breivik-trekken te vertonen.

  Like

 235. Ko Lumbus zegt:

  Eddy Daniels zegt:20 augustus 2012 om 12:39

  Eddy, het enige foutje waarin ik je in je betoog hier kon betrappen is dat het niet Ko Lumbus was doch Lone Wolf is die Martien Pennings een afspraakje met een psychiater adviserde. 😉

  Like

 236. Aegolius cs zegt:

  Piet Klont zegt: 19 augustus 2012 om 23:11
  Heel juist opgemerkt in dezen. Niet onverwacht voor een cartonist, die wikt en weegt.
  Hoewel het niet vaststaat wanneer een discussie zoals deze ontstaat, is het nuttig voor de volgers uit deze woordenbrij, enig zicht op een samenvatting aan te bieden.
  Het is zeer vervelend dat een discussie als deze, niet is ingekaderd in trefwoorden van het onderwerp. Heel jammer voor alle partijen die naar beste weten hun bijdragen hebben geleverd.

  Like

 237. TP zegt:

  Voor de beantwoording – of wat daarvoor moet doorgaan – van vraag 3 heeft Eddy wel heel veel woorden nodig.
  Dit keer schijnt er op de vraag zelf niets aan te merken te zijn, dus kan meteen begonnen worden met resolutie 181.
  Kenners weten, dat op dat moment het voorstel van San Remo voor het huis van Israël al een aantal keren gewijzigd was ten nadele van dat huis, er in grote lijnen op neer komend, dat dat huis al tot twee keer toe gehalveerd was. Om nog maar te zwijgen over waar de kamer, de zolder en de keuken ten opzichte van elkaar geplaatst werden.
  Ondanks dat werd deze lappendeken, zij het logischerwijs met opgewekte tegenzin, aanvaard. Door de Joden.
  Eddy zelf krijg je zo’n huis niet in natuurlijk. En zeker niet als dat her en der geplaatst is tussen Palestijnse aasgieren.
  Hoe ga je dat verdedigen?
  Eddys’ kijk op de zaak is er één van overbodige ballast weglaten. Je wilt je opponenten natuurlijk niet vermoeien met eerdere afwijzingen door de Arabieren, dus doe je net alsof dit de eerste keer is.
  Insiders kunnen Eddy echter melden, dat de omstandigheden voor de Arabieren nog nooit zo gunstig waren als juist nu.
  De Arabische weigering was echter op dat moment al zo’n chronische aandoening, dat iedereen, behalve blinde vinken, de vinger precies op deze aandoening kon leggen:
  Het ging helemaal niet om een eerlijke, een oneerlijke of wat voor verdeling dan ook. De Arabieren kennen maar één oplossing, en dat is de eenstaatoplossing. Immers, land waarop ooit mohammedanen vertoefden, wordt onmiddellijk beschouwd als het hunne. *)
  En men zal er alles aan doen, dat voor zichzelf op te eisen, want de islam is ikke ikke ikke en de rest kan stikken. Te beginnen met de Joden.
  Wat verder opvalt in het verhaal van Eddy is, dat hij zo makkelijk wegkletst over het aanvaarden der Joden van de dhimmi-statuut. Geen enkel protest van hem tegen deze ongehoorde discriminatie der Muzelmannen. Daar waar dit soort lui toch hun kelen kapot schreeuwt tegen PVV’ers die dit aankaarten.
  Een ander opvallend punt, direct in het verlengde daarvan, is het bagatelliseren. Bij UNO-resolutie 194 constateert Eddy opnieuw een weigering van Arabieren – doen zij ooit anders? – maar walst weer volkomen over het feit heen, dat diezelfde Arabieren helemaal nooit van plan zijn geweest en ook nooit zullen zijn, Israēl te erkennen. Dan bromt Eddy iets over de uitstekende voorbereiding van de Joodse verdediging – alsof hij ze dat hoogst kwalijk neemt – en de krakkemikkige aanvallen van de Arabieren. En over Palestijnen die uit de frontlinie weg wilden en noemt dan toch maar de Arabische radio, die zulks ‘ook aanmoedigde’. Weggelaten wordt de stok achter de deur, want menig Palestijn die wilde blijven moest dit met de dood bekopen door…de Arabieren. Weg wilden kun je dus ook zien als weg moesten, immers, dat was des te gemakkelijker voor de grootmoefti van Jeruzalem met grote Arabische legers het ‘bezette’ gebied in te trekken voor de grote slachtpartij.
  En nochtans mochten zij gewoon blijven, geheel volgens gemaakte afspraken. En zij die dit deden lijden nog altijd een gelukkiger en menswaardiger bestaan dan de ‘Palestijnen’ die vertrokken.
  Afspraken waaraan ook de Arabieren zich hadden moeten houden in de hun toegewezen gebieden…
  Dat Israël zelf op dat moment een en al vluchtelingengebied is, gaat niet alleen aan Eddy voorbij, maar aan een groeiend deel der mensheid. En dat onder die omstandigheden de deur dan potdicht gaat voor de gevluchte(?) ‘Palestijnen’, zal alleen bij Eddy en zijn trawanten verbazing wekken. Toch vermoed ik, dat zelfs hij zijn eigen moordenaar niet gaarne op de thee uitnodigt.
  En dan lijkt er op het eind een antwoord te komen, maar let op dat woordje ‘die’:
  “Het lijkt me evident dat die Palestijnen sindsdien uit zijn op de vernietiging van de staat Israël, ik zou het in hun plaats ook zijn.”
  Let wel, alleen ‘die’ Palestijnen die gevlucht zijn.
  Maak dat Ahmadinejad maar eens wijs.
  En voor de goede orde: Alle ‘Palestijnen’ geloven graag, dat zij allemaal gevlucht zijn. Er worden jaarlijks nergens zoveel vluchtelingen bij elkaar gefokt als daar.

  *) Inmiddels zag ik dat reeds een reactie van Eddy is verscheen, waarin hij uitlegt hoe keurig Arafat zich aan de Oslo-akkoorden gehouden heeft. Tevens zag ik, dat hij mij ervan verdacht middeleeuws te zijn in mijn opvattingen betreffende oorlogsbuit, maar hij verloor totaal uit het oog, dat ik op dat punt nu juist verwees naar de middeleeuwse opvattingen van de islam hierover, maar huilde huilde gaat doen bij van hetzelfde laken een pak op je broek krijgen.
  Komt misschien nog wel, maar zoals eerder gezegd is antwoorden op iemand die halve waarheden opeenstapelt nogal tijdrovend.

  Like

 238. TP zegt:

  Dat laatste stukje zet ik nog een keer neer, omdat mijn tekstverwerker niet bestaande woorden zelf gaat veranderen. Soms heb ik dat te laat door:

  *) Inmiddels zag ik dat reeds een reactie van Eddy is verschenen, waarin hij uitlegt hoe keurig Arafat zich aan de Oslo-akkoorden gehouden heeft. Tevens zag ik, dat hij mij ervan verdacht middeleeuws te zijn in mijn opvattingen betreffende oorlogsbuit, maar hij verloor totaal uit het oog, dat ik op dat punt nu juist verwees naar de middeleeuwse opvattingen van de islam hierover, maar huilie huilie gaat doen bij van hetzelfde laken een pak op je broek krijgen.

  Komt misschien nog wel, maar zoals eerder gezegd is antwoorden op iemand die halve waarheden opeen stapelt nogal tijdrovend.

  Like

 239. lucky9 zegt:

  @ de Eddy Daniels-imitator de zegt 20 augustus 2012 om 12:39

  “Overigens sluit ik me aan bij Ko Lumbus als hij zich afvraagt of Martien Pennings niet een goede psychiater dient op te zoeken (of daarheen gestuurd dient te worden). Zijn haatproza begint opvallende Anders Breivik-trekken te vertonen.”

  Vuile imitator en dief, ik geloof niet langer dat jij het bent die mee geschreven heeft aan de essays. Je maakt derhalve meer dan vermoedelijk illegaal gebruik van iemand anders zijn naam. Besef je dat dit een misdrijf is?

  Ko Lumbus is hier op deze draad ontmaskerd als een aartsleugenaar. Ik begin dus ter vermoeden dat ook de naam Eddy Daniels op deze draad gewoon misbruikt wordt door een ander (of één en hetzelfde) etterbakje uit de linkse kerk.

  Iemand die zich aansluit bij de overweging van een betrapte leugenaar, en bovendien niet eens lijkt te beseffen dat hij zich door met alle macht een moordenaar en islamitische hypocriet zoals Arafat te verdedigen, zich immoreel opstelt kan hier beter oprotten.

  In ieder geval is het niet dezelfde persoon als de auteur van ‘Mohammed, de joden en de dadels.’

  Je reductio @ Breivik is bovendien gewoon walgelijk. Uw typering ‘haatproza’ is gewoon lasterlijk.

  Hier en daar hengelen naar sympathie om de reageerders die wel ter goeder trouw zijn te misleiden, en in het geniep een fascistische agenda uitvoeren om Europa te sodemieteren?

  Sorry linkse trol maar niet met lucky9! Ook op de reacties onder de gestolen alias Eddy Daniels reageer ik niet verder meer.

  Like

 240. Ko Lumbus zegt:

  @ucky9 zegt:20 augustus 2012 om 17:44

  Last van de hitte?

  Like

 241. Ko Lumbus zegt:

  Voor de meelezers alhier:

  ‘Mohammed, de joden en de dadels’ verscheen als bijdrage (essay nummer 5) van Eddy Daniels in het boek ‘De Islam – kritische essays over een politieke religie’

  Like

 242. Tom Hendrix zegt:

  @Lucky9, ik geloof wel in uw commentaar van 17.44. uur.

  Like

 243. Tom Hendrix zegt:

  TP 16.55. uur, deze mensen TP trachten door een gigantische woordenbrij anderen op een dwaalspoor te zetten. Mijn commentaar dienaangaande is, dat het steeds de bedoeling is geweest van zowel de PLO, El Fatah en Hamas, met medewerking van de Arabische landen om Israel te vernietigen. En daar is geen woord Spaans bij! Als men anders beweert, spreekt men niet de waarheid.

  Like

 244. lucky9 zegt:

  @ lone wolf op 20 augustus 2012 om 18:07
  Natuurlijk islamofiele derde alias van een linkse trol, en intussen maar hengelen naar de sympathie van Willemientje. Il faut le faire, Ne Spa?
  Driedubbel gespleten persoonlijkheid of zo?

  Like

 245. Eddy Daniels zegt:

  20 augustus 2012 om 16:44 beschrijft TP de welwillendheid van de Joodse allochtonen ten opzichte van de Palestijnse (of Arabische zo je wil) autochtonen. Eigenlijk komt het erop neer dat mensen die sinds generaties een land bewonen, het recht wordt gegeven ongeveer de helft van dat land te behouden, terwijl mensen die van elders komen de andere helft krijgen. Ter vergelijking: de Nederlanders mogen het gebied beneden de Moerdijk behouden, de noordelijke provincies gaan naar pakweg Marokkanen. Nou nou, en of die Nederlanders enthousiast en dankbaar zullen zijn voor zoveel welwillendheid.
  Maar dat mag volgens TP omdat Palestina al een vluchtelingenkamp was. Ja zeg, je kan de Palestijnen niet verwijten dat de Europeanen nooit in het reine gekomen zijn met de Judenfrage, ook nog niet na de Tweede Wereldoorlog. In feite stuurde Europa gewoon zijn probleem in een koloniale geste als vergiftigd geschenk naar Palestina. Leuk voor die Palestijnen.
  Hierbij past ook een antwoord waarom ik inderdaad gemakkelijk over de dhimmitude heen gleed. Ik ben nogal naïef, en ik denk dat ik op een website zit met mensen met minimale kennis. Een klein kind weet dat dhimmitude een onrechtvaardig statuut is, en zoals Lucky9 ook aanduidt, ik heb het ontstaan ervan in Khaybar uitvoerig beschreven in mijn essay ‘Mohammed, de dadels en de joden’, in het verzamelwerk ‘De islam. Kritische essays over een politieke religie’, uitgegeven door Wim en Sam van Rooy. (Ik vind het bijzonder grappig dat Lucky9 eraan twijfelt dat ik dit zou geschreven hebben; zo zie je maar tot wat verblinding leiden kan).
  Maar er is een verschil tussen enerzijds een discriminerend statuut als dhimmitude, hysterische vervolging (als in de tsaristische pogroms) en genocidale massamoord als onder de nazi’s. Het verschil is zowel kwalitatief als kwantitatief. Welnu, de meeste pogroms op de Joden werden eeuwenlang uitgevoerd in de christenwereld en daarnaast werden zij er ook gediscrimineerd in een getto-statuut vergelijkbaar met dhimmitude, uitlopend op één genocide, de Holocaust van de nazi’s.
  Er is ook één genocide geweest in de islamitische wereld, onder Mohammed in Medina tegen de Qurayzah (die beschrijf ik in het geciteerde essay, en ik weerleg ook de bewering van onder andere Hans Jansen als zou het om een historische vervalsing gaan; Mohammed heeft dit niet meer overgedaan, maar integendeel verboden, al hebben de Marokkaanse rotjochies die hun eigen Hadith niet kennen dat ook niet begrepen). Er zijn enkele eerder beperkte pogroms geweest in islamitisch Spanje, na de uitschakeling van de Ummayaden in de elfde eeuw, en zij waren gericht tegen de Joden die aanzienlijke posities hadden bezet onder dat kalifaat, dat door zijn opvolgers (de Almoraviden en Almohaden) als ketters werd beschouwd.
  Daarbij zijn twee tendenzen opvallend. Ten eerste: tot onder al-Ghazzali in diezelfde late elfde eeuw de ijtihad of interpretatie werd gesloten, werden alle belangrijke administratieve en economische functies bekleed door dhimmi’s of recente bekeerlingen. Dat waren niet alléén Joden, zoals TP ten onrechte suggereert, maar ook christenen, vooral nestorianen maar ook kopten of jakobieten. Ten tweede: toen de vervolging in het fanatiek geworden (en door de Reconquista bedreigde) al-Andalus opkwam, vluchtten de meeste Joden niet naar christelijke gebieden (waar ze trouwens ook vervolgd werden door losgeslagen kruisvaarders, na Las Navas te Tolosa, 1212) maar naar andere islamitische landen. Zo vond de grote Joodse geleerde-geneesheer Maimonides onderdak in Egypte, bij sultan Saladin die net Jeruzalem heroverd had op de kruisvaarders.
  Ik gleed dus over het dhimmi-statuut heen, omdat het weliswaar vernederend, maar wel leefbaar was, en dacht dat iedereen dat wel wist (blijkbaar niet, waarvoor mijn excuses). Wat van de Joodse situatie in Rusland onder de tsaren moeilijk en van die in Europa onder de nazi’s helemaal niet kan gezegd worden. Grappig detail: één van de adepten van Pennings, tijdens een vorige debat in deze serie, bleek te denken dat de Joden in de eerste zionistische emigratie op de loop gingen voor de bolsjevieken terwijl het uitgerekend de witte legers waren die na de oktoberrevolutie een Jodenjacht ontketenden, omdat er teveel Joden naar hun zin bij de bolsjevieken zaten. Ik heb Pennings of de zijnen het niet weten corrigeren.
  Mijn stelling is in alle geval: de huidige virulente Judeofobie in de Arabische wereld is grotendeels een importproduct vanuit Europa en Rusland en het is Israël dat hiervoor gezorgd heeft. Dat klinkt natuurlijk hard voor de mensen op deze website die amper weten waar ze over praten omdat ze liever een Martien Pennings achterna lopen, maar het is helaas wel de waarheid. Israël heeft zijn eigen vervolging gecreëerd, en daar helpt dat kolonialistisch gezwatel over San Remo geen ene moer aan.
  Het ontstaan van Israël was overigens begrijpelijk vanuit de psychose die het Jodendom had opgelopen door het trauma van de Holocaust, en de behoefte van Europa om van zijn schuldcomplex verlost te worden; maar het was naar de Palestijnen toe een gigantische onrechtvaardigheid, tot vandaag. De Palestijnen leggen zich daar niet bij neer, en hebben onderweg niet altijd aangename strijdmethodes toegepast. Dat hebben de milities geleid door Menahem Begin en Ytzhak Shamir ook niet gedaan, en die zijn later allebei premier van Israël geworden.
  Het wordt dus tijd om als grote mensen rond de tafel te zitten en een minimumvoorwaarde is dat de regering Netanyahu ophoudt met de Akkoorden van Oslo te schenden door de bezette gebieden, wat TP ‘oorlogsbuit’ noemt, stelselmatig in te palmen. Dat tijdens de besprekingen de Palestijnen de slag achter de arm houden dat het zionistisch project op de lange duur tot een even onrealistische situatie zal leiden als die van de kruisvaarderstaten in de dertiende eeuw, dat kan je hen moeilijk verwijten.
  Overigens zijn die kruisvaarderstaten ook niet door de Arabieren in zee gedreven. De Arabieren zijn na de bedoeïenenstorm van de zevende eeuw nooit meer in staat geweest om hun eigen oorlogen uit te vechten (tot vandaag), omdat ze op de diwan lagen (de retributie) van de jizya (de hoofdelijke belasting betaald door de dhimmi’s). Zelfs al kopen ze bij manier van spreken al hun brommers (of oorlogsmateriaal) – om met Roelf-Jan te spreken – dan nog weten ze niet wat ermee aan te vangen. Ze hebben nu eenmaal de minst performante cultuur van de planeet ontwikkeld en als ze geen olie onder hun zandbak hadden dan waren ze allemaal even straatarm als pakweg Somalië.
  De kruisvaarderstaten zijn uit zichzelf opgekrast omdat Europa zijn interesse verloor en ophield manschappen en geld te sturen. Dat zal met Israël ook gebeuren als de instroom van Russische Joden (die zo snel mogelijk een visum voor de VS proberen te bemachtigen en dan weer pleite zijn) opgedroogd zal zijn, en de Amerikaanse Joden het beu zijn om geld te sturen naar een oorlogszuchtige natie die om de zoveel tijd behoefte heeft aan vijandelijkheden om haar achterban weer ertoe te bewegen in de geldbeugel te tasten. Daarvoor dient de hysterie rond de Iraanse atoombom vandaag, en de brave volgelingen van Martien Pennings tuinen er natuurlijk weer in.

  Vriendelijke groeten

  Eddy A. M. Daniels (de echte)

  Like

 246. Tom Hendrix zegt:

  @ Eddy Daniels, en alweer een rijstebrij van woorden, waar ik twijfels aan heb. Ik wil best met uw betoog meegaan, als U mij dan eens wil uitleggen waarom de Islamitische Landen zich niet houden aan artikel 1 en artikel 18 van de universele verklating van de rechten van de mens.

  Like

 247. Tom Hendrix zegt:

  Oei verklating moet verklaring zijn.

  Like

 248. Piet Klont zegt:

  @Eddy A. M. Daniels (de echte)

  Of je nu echt bent of niet, je lult in elk geval echt uit je nek met je laatste alinea.
  Zoveel heb je mij zelfs duidelijk weten te maken.

  Like

 249. lucky9 zegt:

  @ Tom Hendrix
  Inderdaad de “geveinsde” Eddy Daniels komt hier terug zijn drolletjes (honden-poep of kots) plaatsen. Net alsof we de islamofiele stank niet zouden kunnen waarnemen. Men zou haast medelijden krijgen met zulke debiele onderontwikkelden. Zo onbeschaafd en debiel zijn ze inderdaad. De enige échte Eddy Daniels zou hier de kriebels van krijgen.

  Gewoon barbaarse lef van islamitisch gespuis met niet de minste inhoud. Vroeg of laat lopen ze tegen ons kromzwaard aan.

  Het kan hén natuurlijk niets schelen maar over hun 72 maagden kunnen ze alvast een kruis maken. Dat betekent definitief vergeten. Géén vulva ( niet nat en ook niet droog), géén maagden, geen orgasme, geen aars vol schapenstront, niets. Alleen eeuwige hel en verdoemenis.

  Maar wel de lullo er af gehakt of minstens verwerkt in filet américain. Bloederig allemaal, maar ze hebben er om gesmeekt en gevraagd!
  Voor islamofielen géén genade, nooit!

  Like

 250. E.J. Bron zegt:

  @Piet

  Check even je mailbox!!!

  E.J.

  Like

 251. TP zegt:

  Eddy Daniels zegt:
  20 augustus 2012 om 12:39
  TP geeft twee interessant replieken op mijn 33-puntenantwoord.
19 augustus 2012 om 23:30 citeert hij twee uitspraken van Arafat.
  ”Ik heb met het ondertekenen van de Oslo-akkoorden de eerste spijker aan de Zionistische doodskist getimmerd.”
“Denken jullie dat ik iets met de Joden ondertekende dat in tegenspraak is met de wetten van de Islam? “Deze overeenkomst is niets anders dan de overeenkomst tussen onze profeet Mohammed en Quraihs”
Is dit een overtreding van de akkoorden van Oslo?

  =========
  Jazeker, dit is een flagrante overtreding van de Oslo-akkoorden. Immers, hij herinnerde bij de eerste uitspraak de kijkers aan het besluit van de PLO in 1974 de gebieden die Israël  zou ontruimen te gebruiken als springplank voor de verdere ‘bevrijding’ van Palestina. Dat is wat ik er meende niet bij te hoeven vertellen, ervan uitgaande, dat een goed verstaander aan een half woord genoeg zou hebben. Het hele kletsverhaal, dat jij erbij verzint laat ik maar voor wat het is, maar haal daaruit alleen nog even het verzonnen wegschrijnen van de Joodse bevolking naar voren. Voor zover ik kan nagaan zit er nog altijd groei in en hoor ik zelfs protesten als de Joden huizen willen bouwen. Ook is de bevolking gemiddeld aanzienlijk jonger dan in menig Europees land.
  Maar zelfs al zou het aantal inwoners drastisch dalen, dan nog hebben de ‘Palestijnen’ volgens een getekend akkoord met hun klauwen van dat land af te blijven.

  Bij de tweede uitspraak maakte de massamoordenaar van Joden de moskeebezoekers duidelijk, dat de Oslo-akkoorden niets anders waren dan een list. Hij doelde op de op slinkse wijze gebroken overeenkomst van Mohammed, eveneens een massamoordenaar van Joden, die in 626 na Christus het “Hudaibiya-verdrag” met de Mekkaanse leider Quraish tekende. Wachtende op het moment, dat zijn leger sterk genoeg was. Dat was twee jaar later het geval en hij versloeg en vermoordde Quraish.
  Dit verhaal is enigszins afwijkend van het jouwe:
  ========
  “Uiteindelijk verliep die, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, voor die tijd relatief geweldloos. Hiermee praat ik Mohammed niet goed, wel wijs ik op de sluwheid waarmee hij te werk ging. Hij maakte van zijn vijanden bondgenoten.”
  =======
  Maar al nuanceer je het verhaal enigszins, ook dit is een flagrante overtreding van een overeenkomst.
  Lering voor een ieder zou moeten zijn op z’n minst verdomde goed uit te kijken met overeenkomsten met Mohammedanen.
  De beste overeenkomst is GEEN overeenkomst.
  Overigens, als je graag wilt, kan ik je ook nog wel helpen aan geen woorden maar daden van Arafat, zoals bijvoorbeeld het terrorisme dat door hem georganiseerd werd. Maar ik ga er toch maar vanuit, dat mijn punt je nu duidelijk is. Een Westerling hoort toch te begrijpen, dat bij een vredesovereenkomst dergelijke uitspraken al niet horen. Laat staan ook nog daden.
  En dus niet, zoals jij vrolijk concludeert:
  
”Het enige wat je dus uit het tweede citaat van Arafat afleiden kan, is dat hij aankondigt dat hij grootmoedig zal zijn als het zionistische project vanzelf in elkaar stort.”

  Je schroomt zelfs niet het woord grootmoedig te gebruiken waar elk gezond mens het woord verraad passend vindt.
  Verder herhaal je dat Israël zelfstandig in elkaar zal storten en doet alsof Arafat daar ook op rekende.
  Vanwaar dan die voortdurende aanvallen?
  Het lijkt er toch verdacht veel op of men die instorting en handje wil helpen.
  Vraag het Ahmadinejad maar eens.
  ============
Plaats daar tegenover de politiek van Benjamin Netanyahu die in strijd met alle afspraken een systematische nederzettingenpolitiek voert die TP zelfs – wat een cynisme! – als legitieme ‘oorlogsbuit’ voorstelt (leeft TP nog in de Middeleeuwen of zo?).
  ============
  Het opmerkelijke is nu juist, dat over die nederzettingen in de Oslo-akkoorden nog geen afspraken waren gemaakt. Dus hoe vervelend je het ook vindt, dit hoort niet bij de vraag over de Oslo-akkoorden..
  Verder heb ik al laten blijken, dat niet ik in de Middeleeuwen leef, maar dat de islam nog altijd uitgaat van haar Middeleeuwse veroveringstactiek. Maar zodra zijzelf het onderspit delft, treedt direct weer haar eigen regel in werking, dat alles van de islam is en blijft wat zij ooit veroverd heeft. Terugveroveren schijnt niet eerlijk. Helaas is dat voor de Joden de enige manier, want zoals we nu allemaal gezien hebben, zelfs Eddy, zo maak ik mijzelf optimistisch wijs, zijn moderne onderhandelingen bij Mohammedanen geen optie.
  =============
  “En waar alle internationale waarnemers het over eens zijn dat hij op een zulkdanige manier knaagt aan de aan de Palestijnen toegezegde gebieden, dat hij die natie in wording onleefbaar maakt. Wie overtreedt eigenlijk de Akkoorden van Oslo?
  =============

  Zoals ik reeds gesteld heb: De ‘Palestijnen. Zij aanvaarden en aanvaardden geen enkel voorstel en waren dat ook nooit van plan. Zelfs het teruggeven van bezette gebieden, die helemaal niet teruggegeven hoefden te worden omdat er helemaal niets van de ‘Palestijnen’ was – zij hadden immers nooit enig voorstel aanvaard – luidde niet de weg naar vrede in.
  In tegendeel.
  =============
  
20 augustus 2012 om 00:14 antwoordt TP op mijn klacht dat systematisch verwarring wordt geschapen tussen Israël en ‘de’ Joden. Daarop volgt:
‘Mijn gedachte is, dat een land zelf zich moeilijk aan afspraken kan houden, en dat dat aldus door de bestuurders dient te gebeuren. In dit geval hebben we het dus duidelijk over Joden.’
Hier is het trucje niet retorisch maar semantisch. Je laat het lidwoord ‘de’ weg, en verwekt de indruk dat je het over zomaar wat Joden hebt, toevallig de bestuurders van Israël. Maar het ging over ‘de Joden’ die geïdentificeerd werden – als volk, etnie, religie, whatever – met een staat waarvan velen niet eens wilden of willen weten.

  =============
  Eigenlijk begrijp ik totaal niets van je relaas hier. Mij ging het om geheel iets anders.
  In het kort kwam het erop neer, dat jij de vraagstelling niet juist vond.
  Oké, ik vind dat wat kinderachtig, want iedereen begrijpt natuurlijk wat Roelf-Jan met die vraag bedoelde.
  Ik deed niet anders, dan een voorstel ‘de Joden’ te vervangen door ‘Israël’,
  dus van
  2. Hebben de joden zich nu wel of niet aan iedere afspraak van “Oslo” gehouden?
  maak je gewoon:
  2. Heeft Israēl zich nu wel of niet aan iedere afspraak van “Oslo” gehouden?
  Had ik dan dus gewoon even gedaan als ik jou was in plaats van een heel verhaal te beginnen over het verschil tussen ‘Joden’ en ‘de Joden’.
  Kijk, ik weet ook wel het verschil tussen ‘Nederlanders’ en ‘de Nederlanders’. In feite wordt dat verschil al duidelijk in de context waarin het gebruikt wordt
  Nee maar, krijg ik dit over mij heen:
  ===========
  Ik citeer er voor het gemak enkele uit de velen: Ahad Ha’am (Asher Ginsberg), de vader van het moderne Hebreeuws. Judah Leon Magnes, de eerste rector van de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem. Albert Einstein die weigerde Chaïm Weizmann op te volgen als president. Hannah Ahrendt, de grootste Joodse filosofe ooit en die specialiste was in het ontmaskeren van totalitair denken. Norman Finkelstein, zoon van twee slachtoffers van de kampen, die Israël verwijt zich de nagedachtenis en herstelbetalingen van de Holocaust wederrechtelijk toegeëigend te hebben. Göran Rosenberg, de Zweedse auteur, zoon van twee slachtoffers van de kampen, ex-soldaat in het Israëlisch leger, die Israêl verwijt haar jeugd stelselmatig geëndoctrineerd te hebben met de gedachte dat de Palestijnen niet bestaan.
Het zijn er maar enkele hoor, en hun visie bewijst op zich niets, behalve dan dat de gelijkstelling tussen ‘Joden’ en ‘de Joden’ een pervers zionistisch spelletje is dat door de moraalridders op deze site met opvallend genoegen gespeeld wordt, omdat ze zichzelf dan toch zo oneindig voortreffelijk kunnen voelen. Want als zij vrijblijvend te keer gaan tegen Yasser Arafat, dan voelen ze zich moedige oorlogshelden die in het ondergronds verzet zijn gegaan tegen Adolf Hitler.
Ik herhaal daarom nogmaals: wat een zielenpoten, dat ze zoiets nodig hebben om zichzelf goed te voelen in hun vel. Overigens sluit ik me aan bij Ko Lumbus als hij zich afvraagt of Martien Pennings niet een goede psychiater dient op te zoeken (of daarheen gestuurd dient te worden). Zijn haatproza begint opvallende Anders Breivik-trekken te vertonen.
  ——————
  En daar probeer ik serieus mee te discussiëren…

  Like

 252. Eddy Daniels zegt:

  @Tom Hendrix 20 augustus 2012 om 22:07
  Waarom de islamitische landen zich niet aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens houden? Moet ik je dat nu echt gaan vertellen? Omdat de OIC (Organisation of Islamic Conference) de sharia boven de UVRM plaatst, tiens. En waarom doen ze dat? Omdat het mohammedanisme een achterlijke cultuur is, tiens, die gesticht werd door een totalitaire profeet.
  Maar in jouw vraag zit weer die eeuwige boosaardige begripsverwarring verscholen: Palestijnen = mohammedanen. Quod non. Daar heb ik al op geantwoord in punt 5.

  Like

 253. Tom Hendrix zegt:

  @Eddy Daniels 08.36. uur, oké bedankt voor deze reactie. En ik wil best wel ermee ingaan dat niet alle Palestijnen moslims zijn. Maar waarom, Hr. Daniels, laten zij zich wel grotendeels voor het karretje van Hamas spannen. Dat mag ik mij toch ook afvragen?

  Like

 254. Tom Hendrix zegt:

  @Eddy Daniels 08.36. uur, waarom is de Palestijnse bevolking en bestuur nooit bereid geweest om serieus overleg te plegen met Israel? Waarom worden vanaf Palestijns gebied constant beschietingen uitgevoerd, en terroristische aanslagen gepleegd op burgers?

  Like

 255. Eddy Daniels zegt:

  @TP 21 augustus 2012 om 00:30
  ‘Voor zover ik kan nagaan zit er nog altijd groei in en hoor ik zelfs protesten als de Joden huizen willen bouwen’.
  De hele geschiedenis van de yishuv is een langgerekt gevecht geweest om Joden te overtuigen naar Palestina of Israël te komen, met zeer sterke heremigratiegolven. Op dit ogenblik raakt het land goed volzet met migranten uit Rusland. De praktijk heeft uitgewezen dat de meesten onder hen slechts op een kans loeren om naar de VS te reizen (voor de Tweede Wereldoorlog was dat naar Groot-Brittannië). De immigratieregels daar zijn evenwel verstrengd. Sinds ongeveer een decennium is ook Australië een geliefde bestemming. Het zijn vooral de goed opgeleiden die de kans krijgen om zich daar te vestigen.
  TP: ‘Hij doelde op de op slinkse wijze gebroken overeenkomst van Mohammed, eveneens een massamoordenaar van Joden, die in 626 na Christus het “Hudaibiya-verdrag” met de Mekkaanse leider Quraish tekende. Wachtende op het moment, dat zijn leger sterk genoeg was. Dat was twee jaar later het geval en hij versloeg en vermoordde Quraish.’
  Dat klopt dus slechts ten dele. Hij sloot inderdaad het Hudaybiya-verdrag dat de toegang tot de heilige plaatsen vrij maakte, en zag dan zijn rangen aangroeien en de demoralisering bij Quraysh toenemen. Hij heeft Quraysh dan niet verslagen, Abu Sufyan is zich vrijwillig (zij het met tegenzin) in zijn kamp komen onderwerpen. Toen Mohammeds leger de stad binnentrok zaten de bewoners in hun woningen, en iedere plundering werd verboden. De volgende dagen defileerden zij één voor één voor de profeet om hem trouw te zweren. Enkelen werden vermoord, dat waren dichters die spotliederen over Mohammed hadden gecomponeerd. Sommigen gingen op de loop en werden gevraagd terug te keren. Pas op: dit zeg ik niet om Mohammed mooi te maken, maar de historische waarheid heeft haar rechten. Hij was een totalitaire despoot, maar – in de kwestie van de Qurayzah uitgezonderd – géén massamoordenaar. Dat was precies zijn kracht: dat hij in staat was doorheen de primitieve wraak van de bedoeïenen heen te kijken, en voor verzoening met zijn vijanden opteerde op voorwaarde dat zij zich onderwierpen. Dat noodzaakte hem en zijn opvolgers evenwel om aan hun expansie naar het noorden te beginnen, want toen hij Arabië gepacificeerd had moest hij ergens naartoe met de agressiviteit van zijn woestijntroepen. Syrië, Irak en Egypte, en vervolgens geheel Noord-Afrika, Spanje en het Midden-Oosten tot de Himalaya hebben dat geweten. Maar het is NIET waar dat de inname van Mekka met een bloedbad gepaard ging. De verovering van de meeste gebieden trouwens ook niet, Damascus werd bijvoorbeeld ingenomen nadat de Byzantijnse bisschop, de grootvader van de theoloog Johannes Damascenus, de sleutels van de stad had overhandigd. Bij de inname van Jeruzalem verbood kalief Umar ibn al-Khattab zijn manschappen christelijke kerken te betreden. Nergens vonden er plunderingen plaats, op voorwaarde dat de lokale bestuurders in dienst traden van de bedoeïenen en hun belastingen voortaan aan hen betaalden, wat bijna overal gebeurde. Vele christenen – nestorianen en kopten – ervoeren dat zelfs als een bevrijding van het despotische Byzantium. Dat was ook het geval met de Joden in Spanje, die bevrijd werden van de intolerante Wisigoten. Dat maakt de bedoeïenenstorm daarom niet sympathiek, en op de lange termijn heeft die de betreffende landen ondermijnd en de arbeidsmoraal vernietigd, maar jouw voorstelling van zaken is alleszins verkeerd.

  Vervolgens schrijft TP: ‘Al nuanceer je het verhaal enigszins, ook dit is een flagrante overtreding van een overeenkomst. Lering voor een ieder zou moeten zijn op z’n minst verdomde goed uit te kijken met overeenkomsten met Mohammedanen. De beste overeenkomst is GEEN overeenkomst.’
  Ik kan in die redenering komen, maar maak daarbij de volgende kanttekening: als je geen overeenkomst met hen wil, blijf dan bij hen weg. Als je er toch heen gaat, dan kom je er niet onderuit een overeenkomst te sluiten. Je kan niet eeuwig een staat grondvesten op militaire superioriteit. De wereldverhoudingen veranderen en binnen enkele decennia kan de VS als supermacht aangetast zijn door pakweg China en wie zegt dat dit land paraplu zal spelen voor Israël? Wie zegt dat de miljardentransfers naar Israël, waarzonder die kunstmatige staat puur budgettair onleefbaar is, zullen blijven voortduren?
  De beste garantie voor een overeenkomst met de mohammedanen is volgens mij daarom het bevorderen van de onvermijdelijke implosie van het mohammedanisme, dat onmogelijk stand kan houden tegen de moderniteit, zoals het nazisme geen stand heeft weten te houden tegen het liberalisme en het communisme tegen de sociaaldemocratie, al leek het er op een bepaald ogenblik op dat die dankzij hun fanatisme de wereld zouden veroveren.
  De vraag voor mij is daarom niet hoe je de mohammedanen zoveel mogelijk kunt op hun donder geven – het impliciete programma van het zionisme – maar hoe je de democratische krachten in hun landen kunt aanmoedigen. Dat doe je inderdaad niet door toegeeflijk te zijn, maar ook niet door hen continu te vernederen.
  Daarom was het akkoord tussen Anwar Sadat en Menahem Begin ook een goed akkoord: Egypte kon zich uit de oorlog terugtrekken omdat het de illusie had gekregen weerwerk te hebben geboden tijdens de Yom Kippur-oorlog (in feite hadden de VS, na de verrassingsaanval die succesvol was verlopen, Israël in zijn tegenaanval moeten tegenhouden, anders had het Kaïro ingenomen; wie steekt nu godsnaam niet zijn achterwerk maar zijn hoofd in zulk een wespennest?).
  Egypte heeft zich ondertussen dik veertig jaar aan de overeenkomst gehouden, tot en met het blokkeren van de Gazagrens toen Israël probeerde de Palestijnen in die richting te drijven. In die omstandigheden heeft zich een modernistische fractie kunnen ontwikkelen in Egypte die helaas gebonden was aan het bureaucratische en corrupte leger en dus niet duidelijk de leiding heeft weten te nemen tijdens de Arabische Lente, wegens gebrek aan geloofwaardigheid (vergelijkbaar met de positie van de kemalisten in Turkije).
  Egypte zal nu een zeer troebele periode doormaken, en Syrië nog veel erger (daar was Baath aanvankelijk ook een seculiere progressieve beweging die helaas aangetast werd door corruptie). Het beste wat Israël in die omstandigheden kan doen is geen olie op het vuur te gooien en niet de haat van al die gefrustreerden weer naar zich toe zuigen, zodat de interne strijd in die landen zijn beloop kan krijgen zonder buitenlands excuus om het fanatisme weer te verzamelen.

  TP: ‘Overigens, als je graag wilt, kan ik je ook nog wel helpen aan geen woorden maar daden van Arafat, zoals bijvoorbeeld het terrorisme dat door hem georganiseerd werd.’
  De verwijten van terrorisme zijn voorbeelden van de pot en de ketel. Israël heeft minstens twee premiers gehad – Menahem Begin en Ytzhak Shamir – die volgens alle internationale wetten wegens terrorisme voor het Hof van den Haag hadden moeten verschijnen.
  TP: ‘Verder herhaal je dat Israël zelfstandig in elkaar zal storten en doet alsof Arafat daar ook op rekende. Vanwaar dan die voortdurende aanvallen?’
  Even serieus hoor: de kachelpijpen tegen Israël worden afgeschoten vanuit Gaza, en dat wordt gecontroleerd oor Hamas dat in een strijd op leven en dood gewikkeld is met de PLO van Arafat en zijn opvolgers die bij mijn weten sinds Oslo geen aanvallen meer gedaan hebben. Er zijn wel infiltraties geweest vanuit Zuid-Libanon en dat was Hezbollah. Er zijn ook enkele aanslagen geweest van FPLP, maar dat staat momenteel volkomen geïsoleerd, en van een duistere al-Aqsa-brigade waarvan niet duidelijk is wie er achter zit. Maar globaal genomen zijn de pogingen om Israël verder gewapend aan te vallen, of via zelfmoordaanvallen te destabiliseren, het werk van de godsdienstfanatici en niet van de PLO van Arafat, en dat wordt hem en zijn nazaten ook verweten door Hamas.

  TP: ‘Het lijkt er toch verdacht veel op of men die instorting en handje wil helpen.
  Vraag het Ahmadinejad maar eens.’
  Primo: je amalgamiseert. Je spring van Arafat op Ahmedinejad, en doet onderweg alsof Hamas de PLO is. Secundo: ik betoogde al eerder dat Ahmedinejad een papieren tijger is die zijn haat tegen Israël gebruikt als middel om de interne oppositie de mond te snoeren. Tertio: zelfs als Ahmedinejad een atoombom ontwikkelt, dan heeft Israël er nu al honderd keer meer klaarliggen, om van de Amerikaanse atoomparaplu en satellietbewaking nog te zwijgen. Quarto: Ahmedinejad moet het doen met Noord-Koreaanse raketten. Tot nader orde hebben die een reikwijdte van driehonderd kilometer. Daarmee raken ze op hun best in Bagdad.

  TP: ‘Het opmerkelijke is nu juist, dat over die nederzettingen in de Oslo-akkoorden nog geen afspraken waren gemaakt.’
  Hiermee bewijs je slechts hoe onbetrouwbaar de Israëlische diplomatie wel is, want er was overeen gekomen die kwestie ter goede trouw te regelen. Israël heeft dit geboycot.
  TP: ‘ Zelfs het teruggeven van bezette gebieden, die helemaal niet teruggegeven hoefden te worden omdat er helemaal niets van de ‘Palestijnen’ was – zij hadden immers nooit enig voorstel aanvaard – luidde niet de weg naar vrede in.’
  Nog maar eens: eerst neem je Nederland boven de Moerdijk af om er Marokkanen – of voor mijn part Afghaanse vluchtelingen die te beklagen zijn – te huisvesten. Als de Nederlanders, die bezuiden de Moerdijk samengedreven zijn, zich verzetten, dan neem je ook het zuiden in beslag. Vervolgens geef je een deel van het zuiden terug, met behoud van alle strategische posities. En dan beroem je je erop dat je grootmoedig bent geweest, want je hoefde niets terug te geven, want die luiszakken van een Nederlanders bezaten immers niets meer? Ze vinden zelfs – hoe durven ze! – dat ze geheel Nederland terug moeten krijgen.
  TP: ‘Kijk, ik weet ook wel het verschil tussen ‘Nederlanders’ en ‘de Nederlanders’.’
  Eigenlijk niet hoor, TP. In jouw redenering hebben genaturaliseerde Nederlanders (Marokkanen, Afghanen enzovoort, allemaal met de dubbele nationaliteit) binnenkort het recht om zich ‘de’ Nederlanders te noemen en jou hun wet op te leggen.
  TP: ‘En daar probeer ik serieus mee te discussiëren’.
  Niemand verplicht je, hoor.

  Like

 256. Lucky9 zegt:

  Eddy Daniels zegt op 21 augustus 2012 om 08:36
  ” in jouw vraag zit weer die eeuwige boosaardige begripsverwarring verscholen: Palestijnen = mohammedanen. Quod non. Daar heb ik al op geantwoord in punt 5.”
  1° Nee dat heb je met al je takiyya helemaal niet gedaan.
  2° Echt boosaardig is pas hier te komen gewagen over een eeuwige begripsverwarring van wat gewoon de waarheid is. Er is namelijk geen verwarring mogelijk.
  3° Niemand bezit onvervalste demografische cijfers over het midden Oosten. Doen alsof je die wel hebt is hypocriet. Idem voor geloofwaardige studies over de religieuze overtuiging van Palestijnen.
  4° De niet mohammedaanse Palestijnen zijn een marginaal fenomeen argumentorisch “pour les besoins de la cause” opgeklopt tot een zoveelste islamitische leugen voor propaganda-doeleinden.
  5° Deze sedentaire groep bestaat maar bevindt zich binnen de grenzen van de rechtsstaat Israël omdat deze groep niet nomadisch is en helemaal niet suïcidaal.
  6° Uw langdradige verhalen hebben alleen tot doel verwarring te zaaien en lasterpraatjes goed te praten.
  7° zelfs uw historische ontboezemingen getuigen van een perverse islamofiele wil om de waarheid om te buigen in dienst van een fascistische totaalvisie. Van de context en storende bewijzen van het tegendeel maakt U gewoon abstractie.
  8° Zelfs als je de enige echte Eddy Daniels zou zijn wil ik ook met U niet verder discussiëren. Met de nutteloze recuctio@breivik heeft U definitief uw masker eigenhandig afgerukt.
  9° Van een der vele islamofiele of bolsjewistische professoren uit de linkse kerk van de RUG heb ik geen verblindende lessen te krijgen. U gedraagt zich immoreel en daarom bent U dat ook.
  10° Pas uw indoctrinatie toe op de weerloze slachtoffertjes die uw colleges wel moeten komen volgen om een waardeloos diploma te bemachtigen. Met lucky9 lukt je dat op de site van E.J. Bron nooit.

  Like

 257. Aegolius cs zegt:

  Saudi-Arabië financiert radicale Belgische scholen

  BRUSSEL – Saudi-Arabië financiert in België een tiental radicale scholen met naar schatting enkele tientallen studenten.
  De leerkrachten onderwijzen er de Arabische taal en een radicale vorm van de islamitische godsdienst.
  http://www.nu.nl/buitenland/2889257/saudi-arabie-financiert-radicale-belgische-scholen.html

  Like

 258. Eddy Daniels zegt:

  @Lucky9 21 augustus 2012 om 13:04

  ad 3: er zijn onder Britse bezetting wel degelijk betrouwbare volkstellingen gedaan, die de religieuze identiteit inschatten. Ik heb ze nu niet bij de hand, maar kan ze opzoeken als je dat wil. In alle geval kwam men omtrent 1936 uit op acht procent christelijke Palestijnen. Doordat ze vervolgens tussen hamer en aambeeld kwamen te zitten, zijn grote groepen uitgeweken, zodat ik recent een schatting las dat ze nog drie procent zouden uitmaken. Ze schijnen zich vooral te hergroeperen in Chili.
  ad 4: bij de eigen koersbepaling van de PLO, los van Egypte circa 1968, waren dertig procent van de betrokken kaders van christelijke oorsprong. Eén voorbeeld slechts: de eerste afgevaardigde bij de EU, de in 1981 in Brussel vermoorde Naïm Khader, was een christen. Net als – maar dat zegde ik al – Georges Habache (oprichter van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina en ‘uitvinder’ van de vliegtuigkapingen met als hoogtepunt september 1970 tegen het Plan Rogers) en Nayef Hawatmeh (oprichter van het Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina en voorstander van de gewapende strijd maar tegenstander van aanvallen op burgerdoelen). Overigens speelden de christenen in geheel het Nabije Oosten, voor de doorbraak van het zionisme, overal een verhoudingsgewijze grote rol. De oprichter van de Baath-partij bvb in Syrië, Michel Aflaq, was een christen, net als de minister van buitenlandse zaken van Saddam Hoessein, Tariq Aziz.
  ad 5; Klein foutje hoor. Ook het al geciteerde Volksfront van wijlen Habache heeft zelfmoordaanslagen ondernomen, zij het slechts een beperkt aantal, waarschijnlijk wegens een gebrek aan kandidaten. Hawatmeh heeft deze altijd afgewezen, maar is wel de enige Palestijnse leider die door Israël niet toegestaan werd terug te keren na Oslo.
  ad 9: ik heb gestudeerd aan de KU Leuven, niet aan de U Gent.
  ad 10: Ik heb nooit les gegeven, laat staan een leerstoel bekleed. Moet dat soms, om jouw goedkope vooroordelen te bevestigen?

  Like

 259. Ko Lumbus zegt:

  @Ucky9 zegt:21 augustus 2012 om 13:04

  Ucky9, jegens Daniels zinnetjes optikken als ‘Zelfs uw historische ontboezemingen getuigen van een perverse islamofiele wil om de waarheid om te buigen in dienst van een fascistische totaalvisie’, en daarna het hazenpad kiezen doet voldoende het gebrek aan argumenten daarbij blijken.
  Geef me dan maar een andere fundamentalist als Pennings, die kan er ook wat van van maar blijft tenminste staan voor wat ie beweert.

  Like

 260. Eddy Daniels zegt:

  @Lucky9 21 augustus 2012 om 13:04

  Een kleine toevoeging. Je vindt tamelijk accurate cijfers over de hoeveelheid christelijke Palestijnen en hun vestingingplaats vandaag op http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_Christians
  Een zinnetje daaruit dat je ongetwijfeld zal interesseren: ‘ When the British wrested the country from the Ottoman Empire in 1917, and began to assume their obligations under the Mandate, many British dignitaries in London were surprised to discover so many Christian leaders in the Palestinian nationalist movement, and had difficulty understanding the indigenous Arab Christian commitment to Palestinian nationalism’.

  Like

 261. Tom Hendrix zegt:

  @Eddy Daniels, zo islam trol ben je er weer!

  Like

 262. Aegolius cs zegt:

  U rent weer even rond op dit forum zonder broek aan uw kont. Als een flitsende streaker en de lezers maar bovenal de serieuze respondenten te choqueren. Zelfs als swaffelaar stelt u niets voor.

  Like

 263. Piet Klont zegt:

  @Clone Wolf:

  Dus u weet er ook alles van!
  Had dat nu even eerder aangegeven, dan had ik mijn pijlen op u kunnen richten!
  (Zonde van die pijlen, overigens…)

  Like

 264. lucky9 zegt:

  Geen paniek vrienden.
  De premature ejaculatie van KO Lumbus zal niet kunnen beletten dat ik die islamofiele kloon van Eddy Daniels hier een antwoord zal geven op zijn stinkende islamofiele drollen .

  Like

 265. Aegolius cs zegt:

  Lone wolf heeft de geest gegeven. Anders: viert levenslang vakantie in het praatbos met zijn gelijke.
  Overigens: mijn posting van16:17 sloeg op hem.

  Like

 266. Ko Lumbus zegt:

  @Lucky9 om 17:07
  Goed zo, fijn te lezen dat je je keutel van 13:04 weer intrekt. Heintje Davids is er inmiddels niets bij.
  We wachten vol spanning af!

  Like

 267. Ko Lumbus zegt:

  Aegolius cs zegt: 21 augustus 2012 om 17:25

  Jou geloof ik op je woord, Aegolius, als geen ander weet jij natuurlijk met types am Bor de W. om te gaan. 🙂

  Like

 268. Aegolius cs zegt:

  KL 17:34
  Je leest teveel (smile).

  Like

 269. Eddy Daniels zegt:

  @Tom Hendrix 21 augustus 2012 om 15:47

  Je had mij 21 augustus 2012 om 08:56 toch een vraag gesteld?

  Like

 270. lucky9 zegt:

  @ de pseudo Eddy Daniels op 21 augustus 2012 om 13:04

  Ad 3:
  Er is tijdens het Brits mandaat, wat U toevallig bezetting noemt, geen enkele enkele betrouwbare volkstelling kunnen gebeuren en zeker geen enkele die de religieuze aanhankelijkheid, die U ook louter toevallig identiteit noemt, kon inschatten.

  U moet voor mij dus niets opzoeken want de Britten waren nooit bij machte dergelijke volkstelling onder de bijna uitsluitend nomadische bevolking van het mandaatgebied te organiseren.
  Bovendien waarom zouden fundamentalistische mohammedanen het risico nemen om zich zich als dusdanig te laten registeren? Uw 8 procent in Christelijke palestijnen (let op de hoofdletters taalunie!) in 1936 is dus pure islamofiele fictie.

  Nomaden kunnen onmogelijk tussen hamer en aambeeld komen te zitten. De bewering over een emigratie van grote groepen naar Chili waar ze zich zouden hergroeperen, is dan ook uitermate hilarisch! 😆

  Ad 4: Typisch cultuur-relativisme: de Christenen hebben het gedaan!
  Dat U onder #9 beweert gestudeerd te hebben aan een katholieke universiteit, verbaast me ook weeral niet. U bent potverdikke vermoedelijk een gristen! 😆

  En ik die dacht dat U een koorknaap was van de Vlaamse paus van de Belgische linkse kerk die vast stelde dat de geloofwaardigheid van zijne heiligheid E.V. dermate in gevaar was dat hij zich zélf links in zijn kruis getast voelde. Zo zie je maar hoe elke mens zich kan vergissen.

  Dat de niet mohammedaanse Palestijnen een marginaal fenomeen zijn “pour les besoins de la cause” argumentorisch opgeklopt tot een zoveelste islamitische leugen voor propaganda-doeleinden, beantwoordt U voor de zoveelste keer weeral helemaal niet. Handig negationisme , maar het typeert U voor wat U bent: islamofiel!

  Ad 5:
  Geen wonder dat je compleet naast de kwestie antwoordt. Zelfmoordaanslagen hebben niets te maken met de sedentaire groep vermeende Christenen die zich zich binnen de grenzen van de rechtsstaat Israël bevinden omdat ze niet nomadisch zijn, en vooral ook niet suïcidaal.
  Uw drie procent kan wel kloppen maar de realiteit is vermoedelijk dat die inmiddels naar goede islamitische gewoonte onthoofd zijn. Moet ik daar een tekening bij maken?

  Ad 6: Erg handig maar hé, niet eens een simpel antwoord. Hoe zou dat nu kunnen komen?Voor mij zegt dat genoeg: onbetrouwbaar!

  Ad 9:
  Al zou U in Berkeley of Chicago gestudeerd hebben, het zal me worst wezen!

  Ad 10:
  Dat blijkt ook uit uw reacties hier. Anders had U ongetwijfeld reeds begrepen dat zelfs de minimaal intelligente lezer hier al lang begrepen heeft dat U hier uitsluitend misleidende en stinkende islamofiele drolletjes komt deponeren. Say no more.

  @ allen alhier
  Moet U zich nu absoluut eens goed voorstellen! Deze onderontwikkelde islamitische pubers komen hier gewapend met een gratis studiebeurs ons allemaal, op uw en mijn kosten, met knippen en plakken, indoctrineren met islamofiele leugens en nonsens!

  Mijn grens aan verdraagzaamheid en tolerantie is overschreden. Dat heeft niets met vooroordelen maar alles met realisme te maken. Be very afraid!

  Like

 271. Tom Hendrix zegt:

  Lucky9 18.36. uur, hear,hear, die heeft U perfect geschoren en geknipt!

  Like

 272. TP zegt:

  Langzamerhand wordt het heel vermoeiend met jou @ Eddy. In je volgende antwoord presteer je het bij elke keer dat je mij noemt, een verkeerd beeld van mij te schetsen. Dat geeft mij weinig vertrouwen in je analytische vermogen.
  Ik ga nu dan ook slechts in op die punten waarbij je mij volkomen fout inschat:
  ===============

  Eddy Daniels zegt:
  20 augustus 2012 om 21:43
  20 augustus 2012 om 16:44 beschrijft TP de welwillendheid van de Joodse allochtonen ten opzichte van de Palestijnse (of Arabische zo je wil) autochtonen. Eigenlijk komt het erop neer dat mensen die sinds generaties een land bewonen, het recht wordt gegeven ongeveer de helft van dat land te behouden, terwijl mensen die van elders komen de andere helft krijgen. Ter vergelijking: de Nederlanders mogen het gebied beneden de Moerdijk behouden, de noordelijke provincies gaan naar pakweg Marokkanen. Nou nou, en of die Nederlanders enthousiast en dankbaar zullen zijn voor zoveel welwillendheid.
  ============
  Waar ik al meteen op gewezen heb is mijn eigen artikel ‘Alles of niets’. Het uitgangspunt van Israël is uniek en volkomen onvergelijkbaar met Nederland(ers) en de Marokkanen. Het zal jou, Eddy toch bekend zijn, dat Marokkanen een eigen thuisland hebben. Niet eeuwenlang overal vervolgd en verdreven of erger.
  Verder hadden we te maken met het eind van het Ottomaanse rijk door verlies der Turken in de Eerste Wereldoorlog. Palestina en Trans-Jordanië kwamen onder Brits mandaatgebied. Het gaat om dat gebied, waar zowel Arabieren als Joden woonden. Trans-Jordanië was drie keer zo groot als Palestina, geen geregistreerde landen met de bedoeling, dat de Arabieren Trans-Jordanië en de Joden Palestina zouden krijgen toegewezen. Zonder gedwongen verhuizingen overigens.
  Mijn uitgangspunt is een nauwelijks bewoond, dor, moerasachtig gebied, waar de Arabieren pas interesse in kregen toen Joden het gingen ontwikkelen.
  We moeten wel even afstappen van de gedachte alsof de Arabieren daar duurzame villa’s bewoonden. Zo althans doet men het ongeveer voorkomen.
  Om de situatie nog maar eens te schetsen onderstaand verslag.
  citaat;
  “Toen Mark Twain in de 19e eeuw het heilige land bezocht was hij teleurgesteld. Hij had geen mensen gezien. Hij noemde het een groot verwaarloosd land. Het land dat we nu Israel noemen was practisch verlaten. De verandering begon aan het eind van de 20e eeuw, toen Joden van de rest van de wereld begonnen terug te keren naar hun voorouderlijk huisland – het beloofde land dat Mozes en Joshua duizenden jaren eerder hadden veroverd, naar joods en christelijk geloof, op het bevel van God.
   Dat betekent niet dat er niet altijd een sterke Joodse aanwezigheid was in het land, in het bijzonder in en rond Jeruzalem. In 1854 bestond, volgens een rapport in de New York Tribune, tweederde van de bevolking van Jeruzalem uit joden. U wilt hiervan de bron weten? Dat was een journalist van de Tribune, dat jaar op rondreis in het Midden-Oosten. Zijn naam was Karl Marx, ja, dìe Karl Marx. En een gids voor Palestina en Syrië, uitgegeven in 1906 door Karl Baedeker, geeft aan dat, zelfs toen het Islamitische Ottomaanse Keizerrijk het gebied nog regeerde, de Moslembevolking nog minimaal was. Het boek meldt dat de totale bevolking van de stad circa 60.000 was, waarvan 13.000 Christenen, 7000 Moslems en 40.000 Joden. “Het aantal Joden is de laatste decennia sterk gestegen, ondanks het feit dat zij niet mogen immigreren of land mogen bezitten” staat in dat boek. Hoewel de Joden werden vervolgd, kwamen zij toch naar Jeruzalem en bereikten reeds in 1906 een overweldigende meerderheid. En hoewel Moslems nu Jeruzalem claimen als hun derde heiligste stad, hadden zij er weinig belangstelling voor toen de stad nog onder Islamitische controle was.
   Toen de Joden kwamen, de moerassen drooglegden en de woestijn begonnen te ontwikkelen, gebeurde iets opmerkelijks. De Arabieren kwamen, en ik kan ze begrijpen. Zij hadden een goede reden om te komen. Zij kwamen voor werk. Zij kwamen voor welvaart. Zij kwamen voor vrijheid. En ze kwamen in groten getale.”
  einde citaat
  De volgende misser bij het noemen van mijn naam:
  ============
Maar dat mag volgens TP omdat Palestina al een vluchtelingenkamp was. Ja zeg, je kan de Palestijnen niet verwijten dat de Europeanen nooit in het reine gekomen zijn met de Judenfrage, ook nog niet na de Tweede Wereldoorlog. In feite stuurde Europa gewoon zijn probleem in een koloniale geste als vergiftigd geschenk naar Palestina. Leuk voor die Palestijnen.
  =============
  Ik zei niet, dat iets mag, omdat Palestina al een vluchtelingenkamp was. Ik stelde het volgende:
  “En nochtans mochten zij gewoon blijven, geheel volgens gemaakte afspraken. En zij die dit deden leiden nog altijd een gelukkiger en menswaardiger bestaan dan de ‘Palestijnen’ die vertrokken.
Afspraken waaraan ook de Arabieren zich hadden moeten houden in de hun toegewezen gebieden…
Dat Israël zelf op dat moment een en al vluchtelingengebied is, gaat niet alleen aan Eddy voorbij, maar aan een groeiend deel der mensheid. En dat onder die omstandigheden de deur dan potdicht gaat voor de gevluchte(?) ‘Palestijnen’, zal alleen bij Eddy en zijn trawanten verbazing wekken. Toch vermoed ik, dat zelfs hij zijn eigen moordenaar niet gaarne op de thee uitnodigt.”
  Ik heb de tekst letterlijk herhaald, alleen een taalfout eruit gehaald (lijden moet natuurlijk zijn leiden). Als je goed leest, zie je, dat uit het hele gebied volgens afspraken helemaal niemand zou hoeven te vluchten.
  Maar het valt mij voortdurend op, dat jij er allerlei zaken bijhaalt, die op zichzelf allemaal best waar (kunnen) zijn, maar je moet dan niet suggereren, dat ik iets verkeerds zeg, wat ik helemaal niet gezegd heb.
  Voorts kom je met een hele uitleg over dhimmi-statuut, waarop ik overigens niets heb aan te merken, omdat dat gewoon klopt, maar dan opeens lees ik weer:

  ==========

  “Dat waren niet alléén Joden, zoals TP ten onrechte suggereert, maar ook christenen, vooral nestorianen maar ook kopten of jakobieten. ”
  ===========
  Dit is de zoveelste keer, dat je iets uit je duim zuigt over mij. Ik vind dit een uiterst onsympathieke wijze van debatteren.
  Ik suggereerde dat helemaal niet. Nergens, nooit en op geen enkel moment, want ik weet heel goed, dat de islam de mensheid bijzonder simpel indeelt: moslims en niet-moslims.
  Jijzelf had het over de dhimmi-statuut van de Joden, maar ik ben dan niet zo onsympathiek om te stellen: ” Eddy suggereert, dat alleen Joden daaronder vallen enz…” Ik reageerde zuiver op de context waarin jij het onderwerp zelf aan de orde bracht. En ja, hoe wonderlijk, het ging over Joden en niet over nestorianen, kopten of jakobieten.
  ============
  Het wordt dus tijd om als grote mensen rond de tafel te zitten en een minimumvoorwaarde is dat de regering Netanyahu ophoudt met de Akkoorden van Oslo te schenden door de bezette gebieden, wat TP ‘oorlogsbuit’ noemt, stelselmatig in te palmen.
  ============
  Hoe vaak heeft men al niet als grote mensen rond de tafel gezeten?
  Je blijft er echter vanuit gaan, dat de fouten toch vooral bij Israël liggen.
  Nou, dan kun je meteen stoppen met als grote kerels rond de tafel te gaan zitten.
  En het gaat er niet om, dat ik het beestje bij de naam noem als ik oorlogsbuit ook daadwerkelijk oorlogsbuit noem. Pak het woordenboek er maar bij.
  Potjandorie, dat hele gebied was in principe oorlogsbuit. Waar hebben we het nou over?
  De oorlogen die Israël won leverde oorlogsbuit op, waaronder zelfs de Sinaï.
  Alles wat de islam daar claimt is oorlogsbuit.

  Like

 273. lucky99 zegt:

  @ allen
  De staatsvuiligheden lezen hier mee.

  Like

 274. TP zegt:

  Nog even één puntje vast op je alweer volgende reactie, omdat ik reeds een volgende reactie van je zag, maar ik heb absoluut geen zeeën van tijd overal telkens uitgebreid op in te gaan. Hetgeen eigenlijk wel zou moeten, zelfs bij dit puur taalkundige misverstand.

  =========
  Eddy Daniels zegt:

  21 augustus 2012 om 09:42TP: ‘Kijk, ik weet ook wel het verschil tussen ‘Nederlanders’ en ‘de Nederlanders’.’
Eigenlijk niet hoor, TP. In jouw redenering hebben genaturaliseerde Nederlanders (Marokkanen, Afghanen enzovoort, allemaal met de dubbele nationaliteit) binnenkort het recht om zich ‘de’ Nederlanders te noemen en jou hun wet op te leggen.

  ===========
  Ik vind het werkelijk onbegrijpelijk, dat je na mijn eerdere uitleggen nog steeds niet kunt vatten waar het mij om te doen is.
  Heel simpel was dat: Vervang in de betreffende vraag van Roelf-Jan ‘ de Joden’ nou eindelijk eens door ‘Israël’.
  Ik zeg: Doen!
  Dan krijg ik niet dat hele relaas van je over nationaliteiten enzo, want daar gaat het mij helemaal niet om.
  Allemaal mooi hoor, en mij volkomen duidelijk, maar niet wat ik ermee op het oog had.
  Ik doelde met het verschil tussen ‘Nederlanders’ en ‘de Nederlanders’ zuiver op een gevalletje context.

  Voorbeelden:
  De Nederlanders verloren van de Belgen met voetballen.
  Worden hier alle Nederlanders mee bedoeld?
  De Nederlanders juichten bij het doelpunt.
  Worden hier alle Nederlanders mee bedoeld of zij die in het stadion zaten?
  Nederlanders spreken Nederlands.
  Allemaal of pasgeborenen uitgezonderd?

  Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar wat ik dus van jou vroeg was simpelweg: Maak de context zo, zodat de vraag wel jouw goedkeuring heeft en geef er dan antwoord op in plaats van vreselijk uit te weiden over zaken die helemaal niet aan de orde zijn.
  Op de wijze waarop jij nu discussieert is helemaal niet meer te discussiëren, want dan moet je voor elk woord verantwoording afleggen, terwijl iedereen uit de context snapt waarover het gaat.
  Zo niet, dan pas vraag je er naar.

  Like

 275. Linsky zegt:

  O, maar zolang we een ‘lullig’ ‘marginaal’ blogje zijn, vinden ze dat niet erg hoor Lucky. 🙂

  Like

 276. lucky9 zegt:

  @ Linsky
  They ain’t seen nothing yet !
  Maar inmiddels verstoren ze toch maar doodleuk de vreihejsd vnvb leinunsuuting!

  Like

 277. lucky9 zegt:

  vrijheid van meningsuiting bedoelde ik!. Sei o moor!

  Like

 278. Eddy Daniels zegt:

  @TP 21 augustus 2012 om 21:53

  Ik heb het even nagegaan in de biografie van Franz Mehring (1918): Karl Marx heeft nooit in het Midden Oosten gereisd, is er zelfs in geen velden of wegen ooit in de buurt geweest. Nadat hij zich in 1850 in Londen gevestigd had, heeft hij dat land nooit meer verlaten. Hij was weliswaar vanaf 1851 correspondent van New York Tribune, dat klopt, maar hij haalde zijn informatie niet uit reizen, maar uit studiewerk in de bibliotheek van The British Museum. Op zich niet erg hoor, en dat de bevolking van Jeruzalem in 1854 sterk Joods was, klopt inderdaad, maar past binnen een specifieke context die ik in een volgende posting zal uit de doeken doen.

  @TP 21 augustus 2012 om 22:46

  De discussie over het woordje ‘de’ was wel degelijk relevant, want het ging over de stelselmatige substitutie van ‘Israël’ en ‘de Joden’ die door de zionisten wordt gemaakt en die vals is. Maar kom, ik herformuleer vraag 2 van Rolef-Jan in de door jou gewenste zin:
  ‘Heeft Israël zich nu wel of niet aan iedere afspraak van “Oslo” gehouden?’
  En dan antwoord ik: ‘Nee, natuurlijk niet’. We hebben het daar trouwens al uitgebreid over gehad: de nederzettingenpolitiek (‘de oorlogsbuit’) is een schending van de afspraak dat dit in der minne zou geregeld worden. In plaats daarvan legt Netanyahu zijn wil op.
  Op de kwestie die jij en Roelf-Jan zo belangrijk achten – het land zonder volk voor een volk zonder land – ga ik meteen uitgebreid in.
  Wat de kwestie van tijd betreft: ik kan me levendig voorstellen dat dit debat veel van jouw energie absorbeert, en mogelijk moet jij – net als Roelf-Jan – voor brood op de plank zorgen, een zoete last waar ik sinds enkele jaren van bevrijd ben. Ik heb misschien ook het voordeel dat ik kan putten uit materiaal dat ik al sinds jaren verzamel en soms bijna pasklaar uit mijn computer kan plukken. Ik wil je dan ook zeker niet op ‘tempo’ verslaan, dus als je de discussie in een langzamer ritme wilt verder zetten, dan heb ik daar geen bezwaar tegen. We kunnen zelfs afspraken maken over de manier waarop,
  Ik discussieer immers graag met jou, het blijft beschaafd en rationeel. Wat van nogal wat aanwezigen op dit Forum niet kan gezegd worden. Laat maar iets weten.

  Like

 279. E.J. Bron zegt:

  Bij de les blijven Daniels!! Quote: “Wat van nogal wat aanwezigen op dit Forum niet gezegd kan worden”.
  We gaan hier niet natrappen en generaliseren.

  Webmaster

  Like

 280. Eddy Daniels zegt:

  We zijn in het stadium van de goedkope citaten beland. Waarschijnlijk onvermijdelijk, want de uitgangspunten zijn totaal verschillend: de zionisten vertrekken van een verwaarloosd land Palestina dat om de één of andere reden nauwelijks bewoners zou hebben gehad (al had Jeruzalem er dan weer 60.000, wat veel was voor die tijd; vanwaar kregen die hun voedsel? Uit Argentinië?).
  Nu is mij maar één gebied zonder bewoners bekend, Antarctica. Mijn uitgangspunt is daarom: er is geen enkele reden denkbaar waarom Palestina in 1800 of daaromtrent verlaten (of bijna verlaten) zou zijn. Dat het verwaarloosd was, zal ik niet betwisten, dat gold (en geldt) voor geheel de mohammedaanse wereld. Maar dat er amper mensen woonden of dat zij allemaal nomaden zouden zijn geweest, is van de pot gerukt, pure propaganda.
  Om één en ander in perspectief te stellen, wil ik evenwel enkele gegevens naar voren brengen die de meeste deelnemers aan dit debat waarschijnlijk volkomen vreemd zijn, maar die de fundering vormen voor elk ernstig zoeken naar een oplossing. Die moet namelijk uitgaan van het feit dat de Palestijnen – in tegenstelling tot wat Golda Meir beweerde – wel degelijk in het land aanwezig waren, toen de zionisten er aankwamen, en dus wel degelijk reden hebben om zich bestolen te voelen. Om de zionistische propaganda te begrijpen, moet men evenwel de geschiedenis van het zionisme zelf begrijpen.
  Het zionisme stamt uit de late negentiende eeuw. Het werd opgewekt door de pogroms in tsaristisch Rusland, die in schril contrast stonden met de beloftes van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid die door de troepen van Napoleon een eeuw eerder over het continent waren uitgedragen, van Parijs tot Moskou. West-Europa had op dat moment de uittocht uit het getto al beleefd, of zo leek het toch. Op het Congres van Wenen van 1815, dat de revolutionaire periode afsloot, werden gelijke rechten voor de Joden gevraagd, en overal waren er wetten in die richting gekomen.
  Dit had 1817 wel tot een golf van vervolgingen geleid van ambachtslieden die zich bedreigd voelden door Joodse concurrentie, en boeren die te zware schulden waren aangegaan bij Joodse bankiers, de zogeheten ‘Hep-Hep-rellen’ (genoemd naar een manier om elkaar aan te vuren). Die waren begonnen in Würzburg en deinden uit over heel Duitsland en Oost-Europa. Daarna leek de angst bezworen, overal had de nieuwe burgerlijke samenleving de deuren van het getto opengezet (de Pauselijke Staten stribbelden het langst tegen met de trieste Kwestie Mortara in Bologna als dieptepunt, de ontvoering van een per toeval gedoopt kind van Joodse ouders). Vele joden hadden zich ontpopt tot briljante leden van een nieuwe kosmopolitische elite die niet langer de kastenverhoudingen als maatstaf nam of de al dan niet raciale afstamming, maar de persoonlijke bijdrage. Met de doorbraak op massaschaal van het modernisme leek de Jodenkwestie zichzelf op te lossen via assimilatie.
  Niet zo in het rijk van de tsaren. In 1821 en 1859 vonden er wilde aanvallen op de Joden plaats in Odessa aan de Zwarte Zee, met eenzelfde achtergrond als de ‘Hep Hep’. Tussen 1881 en 1884 zijn in totaal tweehonderd vervolgingen geregistreerd in Odessa maar ook rond Kiev en Warschau (dat toen onder Russische controle stond). In 1893-1894 vond er nog een woest pogrom plaats en dit werd nog eens herhaald in 1905-1906.
  De Joodse intelligentsia zocht een uitweg in dezelfde richting als in het Westen, in de moderniteit. Die leidde overal in de negentiende eeuw tot de vorming van natiestaten, een dan volkomen nieuw verschijnsel (tot dan waren de meeste landen dynastiek georganiseerd geweest; ook de Zeven Provinciën hadden zich tot Nederland gevormd rond het Huis van Oranje). De gedachte kwam daardoor op dat ook het Jodenvraagstuk zich zou oplossen door de vorming van een Joodse staat.
  In 1862 bepleitte de Duitse socialist Moses Hess (1812-1875), volgeling van Hegel en medestander van Karl Marx, een Joodse natie in Palestina in zijn boek ‘Rom und Jeruzalem’, omdat hij eerder het nationalisme de geschiedenis zag bepalen dan de klassenstrijd. Daarom was hij niet zo te spreken over een assimilatie die de wezenstrekken van het Joodse volk zou doen verloren gaan. In dat volk zag hij immers een eigen genie aan het werk dat wel diende bevrijd te worden uit de achterlijkheid van het getto (en dus ook van de religie), door een nationale wederopstanding. Hij vreesde evenwel dat die opstanding binnen naties als Duitsland, die zichzelf zelf ook aan het heruitvinden waren, bedreigend zou overkomen. Dus keek hij uit naar een territorium waar dat wel zou kunnen en als vanzelf kwam hij daarbij uit bij het mythische vaderland waarnaar de heimwee elk jaar tijdens het Pesha-feest religieus werd beleden. Dat er in dat land ook andere mensen konden wonen, kwam niet eens in zijn hoofd op.
  Voor Hess, als voor Marx, was godsdienst wel het opium van het volk, de reden waarom het Jodendom zo achterlijk was geworden. Hij wilde haar herformuleren in modernistische richting. Het pantheïsme van de Nederlands-Portugese Baruch Spinoza (1632-1677), die indertijd wegens godslastering uit de synagoge van Amsterdam was gesloten, stond hem daarbij als model voor ogen. Zijn oplossing van een verjoodsing van Palestina was van meet af aan socialistisch georiënteerd. Je zou kunnen zeggen dat het latere concept van de kibbutzim met gemeenschap van goederen embryonaal in zijn werk al aanwezig is.
  Er waren alleen maar die Arabieren die in de weg liepen, maar dat besefte hij niet, want niet-Europese volkeren waren in het Europese kolonialistisch denken van die dagen een verwaarloosbare factor. in de tijd dat Hess schreef, leefden er, volgens het huidige Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken, 450.000 mensen in het land, waarvan een 25.000 joden en 425.000 Arabieren. Volgens een Ottomaanse census van 1839 zouden de Joden twee procent van de bevolking hebben uitgemaakt. In 1844 zouden er dat 17.000 zijn geweest, en in 1880 zouden zij dus uitgegroeid zijn tot 25.000 op een 425.000 Arabieren, een acht procent.
  (Men kan dit controleren http://nl.wikipedia.org/wiki/Zionisme),
  Een andere schatting is die van Alexander Schölch, ‘Palastina im Umbruch, 1856-1882: Untersuchungen zur wirtschaftlichen und sozio-politischen Entwicklung’, 1986. In ‘Berliner Islamstudien’. Vertaald als ‘Palestine in Transformation 1856-1882: Studies in Social, Economic and Political Development’, 1993 (2006²). p. 503. in ‘Institute for Palestine Studies’. Hij schat de bevolking in 1850 op 350.000 mensen, waarvan ruwweg 85 procent moslims, elf procent christenen en vier procent joden, dus 14.000. Dicht bij de Ottomaanse telling dus.
  Ondertussen nam de Judeofobie in Oost-Europa overhand weer toe. Een belangrijke psychologische factor was ongetwijfeld jaloersheid: Joden waren nu eenmaal vaak briljant. Daarnaast speelden de oude rancunes van de christelijke kerken een rol, die hun afkeer voor het modernisme ventileerden naar zij die er het meest van leken te profiteren (uit deze tendens zou in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog de ‘Dolkstoottheorie’ voortkomen). Tenslotte was er het racistische denken dat verwetenschappelijkt werd onder het mom van darwinisme.
  Herbert Spencer (1820-1903) en Ernst Haeckel (1834-1919) gingen denken in termen van een ‘veredeling van het ras’. Wilhelm Marr (1819-1904) – de uitvinder van de term ‘antisemitisme’ als eufemisme voor ‘Judenhass’ – bepleitte dat men deze verbetering ook karakteriëel diende uit te voeren: zelfs al waren Joden soms briljant, zij waren het in zijn ogen op basis van persoonlijkheidskenmerken (sluwheid enzovoort) die dienden geweerd te worden om het Duitse volk ‘zuiver’ te houden. Mensen als Arthur Gobineau (1816-1882) en later Houston Stewart Chamberlain (1855-1927) werkten dit uit tot een coherente raciale theorie met wetenschappelijke pretenties.
  De virulente Jodenhaat in het rijk der tsaren was evenwel niet zo gesofistikeerd, maar vooral gebaseerd op jaloezie. In 1882 publiceerde de Poolse dokter Leon Pinkser (1821-12891), die in Odessa leefde, daarom een manifest ‘Selbstemancipation. Mahnruf an seine Stammesgenossen von einem Russischen Juden’, waarin hij voortborduurde op de gedachten van Moses Hess. Hierin lanceerde hij de term ‘Judeofobie’, omdat hij ‘antisemitisme’ niet correct vond (Arabieren zijn in Bijbelse termen ook semieten).
  Alhoewel hij zelf een geassimileerde modernist was, zag Pinkser de Judeofobie in de Russische invloedssfeer steeds weer opflakkeren. Hij beschreef dit in medische termen als een psychose, een fobische reactie op het vreemde in de eigen schoot vanwege de andere volkeren, de theorie van het ‘Fremkörper’ die later door Adolf Hitler zou worden gevulgariseerd. Mensen projecteren graag hun problemen op anderen en door zijn aanwezigheid in het hart van Europa bood het Jodendom zich, in Pinksers analyse, als het ware zelf aan als zondebok.
  De enige oplossing was in zijn ogen de stichting van een eigen vaderland waar Joden niet langer vreemden met zouden zijn. Dat moest volgens hem niet noodzakelijk in Palestina gebeuren maar gaandeweg vond hij dat toch de beste oplossing, wegens de mythische roep van dat land in de geest van zijn volksgenoten. In 1884 riep hij een congres samen van Hovevei Zion, ‘de liefhebbers van Zion’. Ondertussen was de emigratie van Joden naar Palestina al op gang gekomen, al bleef ze uiterst beperkt. De Amerikaanse reder en filantroop Judah Touro (1775-1854) had testamentair een centrum gefinancierd voor de opvang van arme Joden in Jeruzalem, Mishkenot Sha’ananim. De Britse bankier Moses Montefiore (1774-1885) had in 1860 zijn fondsen daar bij gevoegd om een complete Joodse wijk uit te bouwen net buiten die stad.
  Het probleem was evenwel het religieuze karakter van die protozionistische initiatieven. Om te beginnen waren zij vooral geconcentreerd in Jeruzalem, maar bovendien verrichtten de leden veelal geen productieve arbeid. Velen onder hen leefden – volgens de Baedeker-reisgids van 1871 – van ‘khaluka’ of giften, die gestuurd werden door Europese ‘kolelim’ of liefdadigheidsorganisaties. Slechts vijftien procent van hen zou zelf een beroep hebben uitgeoefend, ondanks de pogingen van Montefiore om hen in artisanale richting te stimuleren. Zij leefden een beetje in die gezegende toestand van wat men vandaag ‘Torato Omanuto’ noemt: de Torah-studie was hun beroep (A. Chouraqui, ‘L’Alliance Israelite universelle et la Renaissance Juive Contemporaine’, 1965, p. 451-452).
  In 1879 was er ook een poging geweest van een Britse avonturier, Laurence Oliphant (1829-1888), om met fondsen van christelijke dwepers die het Einde der Tijden verwachtten, een deel van het noordeljke Galilea te kopen van de Turkse sultan, met de bedoeling er arme Joden uit Polen en Litouwen te vestigen. In de overtuiging van de Bijbelgetrouwen moeten er immers 144.000 joden in Palestina aanwezig zijn om het Armageddon mogelijk te maken; zij steunen zich hierbij op het Boek der Openbaring 7:4, 14:1,3. Hij mislukte jammerlijk. À propos: die passage in het Boek Openbaring is één van de belangrijkste redenen waarom de VS vandaag Israël steunen. De kiezers in de Bible Belt geloven daar namelijk in. Ze haten de Joden maar houden van Israël omdat dit de bekering van de Joden in de strijd met de zonen van de Satan, de Arabieren, zou voorbereiden.
  De inspanningen leidden, vanaf 1882 wel tot de ‘eerste alija’ of ‘opgang naar Zion’ (Zion is de berg waarop Jeruzalem ligt), dus vijftien jaar voor het eerste zionistische congres en veertien jaar voor de publicatie van Herzl’s ‘Der Judenstaat’. Hovevei Zion wist vierduizend leden te groeperen die geld bijeenbrachten om grond te kopen en een landbouwnederzetting op te zetten, Rishon LeZion, ‘Eerst naar Zion’, niet ver van het huidige Tel Aviv.
  Aanvankelijk werd dat een catastrofe, het waren stadsbewoners die van landbouw geen verstand hadden. Het was pas toen de Franse baron Edmond de Rotschild (1845-1934), eigenaar van de beroemde Château Rotschild, er zich mee kwam bemoeien en experts in wijnbouw erop afstuurde, dat de gemeenschap levensvatbaar werd. Daarmee was de stoot gegeven tot een ernstige kolonisering, maar veel enthousiasme maakte het allemaal niet los.
  Eén van zijn eerste propagandisten Asher Ginzberg (1856-1927) – één van de eersten ook die in het Hebreeuws publiceerde, onder het pseudoniem Ahad Ha’am (Iemand uit het volk) – reisde zelf verschillende keren naar het land. Hij stelde daar vast dat een Joodse staat in Palestina onhaalbaar zou zijn, wegens een te kleine oppervlakte om alle Joden ter wereld op te vangen en de te dichte inheemse Arabische bevolking – jawel: te grote dichtheid van Arabieren vóór de komst van een substantieel aantal zionisten. Ginzberg ergerde zich trouwens aan het kolonialistisch gedrag dat sommige Joden ginder aannamen.
  In 1891 (dus voor het eerste zionistisch wereldcongres van 1897) schreef hij: ‘Palestina is geen onbewoond land en het kan slechts een woonplaats bieden aan een heel klein gedeelte van de Joden die verspreid over de wereld leven. Zij die zich in Palestina gaan vestigen moeten voor alles ervoor zorgen de vriendschap van de Palestijnen te winnen, door hen hoffelijk en met eerbied tegemoet te treden. Maar wat doen onze Joodse broeders in Palestina? Juist het tegendeel! In de diaspora waren zij zelf slaven, in Palestina voelen zij zich vrij. Dit nieuwe gevoelen roept een verlangen op naar despotisme, zoals altijd gebeurt wanneer een knecht aan de macht komt. Ze behandelen de Arabieren wreed en vijandig, ontnemen hen alle rechten, kwetsen hen zonder reden en gaan boven alles nog prat op hun handelwijze. En niemand treft enige maatregel tegen deze verachtelijke en gevaarlijke neiging. (Geciteerd door Lucas Grollenberg, ‘Voor een Israël zonder grenzen’, 1977, p. 18-19).
  Ahad Ha’am zou daarom vanaf dan ijveren voor een Joods centrum in Jeruzalem, als cultureel uitstralingspunt waar het Jodendom overal ter wereld zich aan optrekken kon, een ‘cultuurzionisme’. De bedoeling werd niet de creatie van een fysiek geografisch vaderland, maar het opzetten van een wereldwijde morele hernieuwingsbeweging die de Jood uit zijn kruiperige positie weghalen moest, door hem een geestelijk vaderland te geven. Bijna iets als Rome voor de katholieken dus, met dit verschil dat Ahad Ha’am zich ook tegen de religie keerde. Hij pleitte integendeel voor een cultus van de Joodse traditie maar zonder de religieuze dimensie, die hij als oorzaak van de achterlijkheid aanzag, als de eigenlijke reden waarom de Jood zo graag van slaaf tot slavendrijver werd.
  Vanuit dergelijk cultureel Joods uitstralingspunt – dat de lokale Palestijnse bevolking op geen enkele manier zou hinderen, integendeel, eerder zou stimuleren – kon dan gewerkt worden aan een grondige mentaliteitswijziging in de Joodse gemeenschappen overal ter wereld. Zodat die hun traditionele bekrompenheid zouden afleggen en een fierheid op hun Jood-zijn konden ontwikkelen als garantie voor hun overlevingskracht als volk te midden andere volkeren, eerder dan als een schlemiel die zijn persoonlijke uitweg zocht, zonder naar de anderen om te zien en inspelend op de zwakheden van die anderen. Steeds in de visie van Asher Ginzberg / Ahad Ha’am.
  Het feitelijke programma van het cultuurzionisme was daarom in wezen niet een Joodse staat opbouwen in Palestina, maar via een centrum van Jodendom – dat zich bij voorkeur zou bevinden in Jeruzalem – overal ter wereld de integratie bevorderen van de Joden als Joden in een democratische en kosmopolitische cultuur, die vrijheid garanderen zou aan Joden en niet-Joden. De uiteindelijke bedoeling was om in dit moderniseringsproces de assimilatie te voorkomen, dat wil zeggen: Ahad Ha’am wilde wel integratie, maar niet met een volkomen loslaten van elk Jood-zijn. Nog anders gesteld: het vroegste zionisme was niet zozeer gericht op de scheiding van het Joodse van de andere volkeren dan wel op de samenwerking van alle bevolkingsgroepen, overal ter wereld, in een overkoepelende wereldcultuur, maar wel met behoud van de eigenheid van elk volk als volk.
  Dat gold ook voor de Palestijnse Arabieren. Dit denken zat echter te zeer gevangen in een romantisch en idealistisch droombeeld om grote massa’s uitwijkelingen – op zoek naar een beter bestaan voor zichzelf en hun kinderen – te bekoren of inspireren. Dat zou enigszins veranderen toen de Oostenrijkers Theodor Herzl (1860-1904) en Max Nordau (1849-1923) zich met de zaak gingen bemoeien.
  Het Joodse volk onderging ondertussen een massale emigratie weg uit Rusland, zeker na de pogroms van 1881, maar het trok niet naar Palesina.Vóór 1900 was naar schatting reeds een miljoen joden Rusland ontvlucht. Alléén Oost-Londen al zag zijn aantal joodse inwoners in die periode toenemen van nog geen 50.000 tot 150.000 (Werner Keller, ‘Und wurden zerstreut unter alle Völker’, in het Nederlands vertaald als ‘En zij werden verstrooid onder alle volken. De geschiedenis van het Joodse volk na het Bijbelse tijdvak’, s.d., post 1976, p. 486-487). Liefst 600.000 kwamen er in de Verenigde Staten aan. In Palestina 25.000.
  Tussen 1903 en 1908 – toen Rusland een nieuwe golf van pogroms kende – werden de Verenigde Staten door nog eens 500.000 Russische joden vervoegd. Naar Palestina reisden er naar schatting een 35.000. Tachtig procent daarvan vroegen vervolgens toch nog een visum aan voor de Verenigde Staten. De pogroms werden dan nog eens geïntensifieerd tijdens de burgeroorlog na de Oktoberrevolutie, omdat de witte (tsaristische) generaals vonden dat de bolsjevieken gestuurd werden door Joden (Trotski, Zinovjev). Zij zouden er opnieuw vijftienduizend afgeslacht hebben. Ook toen koos de overgrote meerderheid nog steeds Groot-Brittannië en de Verenigde Staten als bestemming.
  Het gebruikelijke transitland daarbij was Oostenrijk-Hongarije. In 1890 gebruikte daar de journalist David Birnbaum (1864-1937) voor het eerst de term ‘zionisme’. Ook hij pleitte voor een herleving van de Joodse cultuur maar niet op basis van het Hebreeuws maar van de Jiddische (getto)taal. Dat sloeg echter niet aan omdat ondertussen in West-Europa de assimilatie wel leek te lukken. Tegen het einde van de eeuw kreeg dit gemakkelijke vooruitgangsdenken evenwel een knauw ook in het Westen. In het land van de revolutie zelf, in Frankrijk, werd in 1894 een Joodse officier, Alfred Dreyfus (1859-1935), van hoogverraad beschuldigd en veroordeeld. Al snel bleek dat dit gebeurd was op basis van valse documenten die door de werkelijke verrader (Esterhazy) waren opgesteld.
  Dit werd vastgesteld in augustus 1896 door Jacques Piquart (1854-1914), het hoofd van de inlichtingendienst. Hij kreeg echter het advies om de zaak maar zo te laten. Dit vormde de aanzet tot een politieke crisis die tien jaar zou duren, en waarbij Frankrijk zich in twee kampen verdeelde: zij die een herziening van het proces wensten op basis van het recht dat gold voor iedereen, en aangevoerd door de linkse schrijver Emile Zola (1840-1902); en zij die meenden dat dit alles onnodig was, met als voornaamste argument dat het toch maar om een Jood ging.
  Theodor Herzl en Max Nordau waren op dat ogenblik correspondent in Parijs. Zij stelden vast dat de poging tot assimilatie van het Jodendom mislukt was en namen de zienswijze van de Oost-Europese zionisten over, die op dat moment debatteerden over een nationale herleving van het Jodendom niet individu per individu, maar als volk. Nordau dacht daarbij sterk eugenetisch, in termen van ‘rasverbetering’: via sport en lichamelijke arbeid in de buitenlucht zou de superieure Joodse pionier worden gecreëerd. Herzl was zich al bewust van de weerstanden die het initiatief zou oproepen: als wij gradueel infiltreren, zo schreef hij al in Der Judenstaat, dan zal de plaatselijke bevolking zich verzetten. Dus moeten we kolonisatierechten lospeuteren van de bezettende macht (de Ottomaanse sultan).
  Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Der_Judenstaat
  Het is merkwaardig dat aan de ene kant Herzl van in het begin bezorgd was over de reactie van een plaatselijke bevolking, en dat tegelijkertijd de zionisten de slagan zijn gaan lanceren ‘een land zonder volk, voor een volk zonder land’. Maar het was Herzl helemaal niet om dit land te doen, en nog minder om zijn inwoners, en zelfs niet om de Joden aldus Göran Rosenberg. Het ging hem om de verwezenlijking van een utopisch ideaal (‘Der förlorade landet. Israël – en personlig historia’, 1996. In het Nederlands vertaald als ‘Het verloren land. Israël, een persoonlijke geschiedenis’, 2000, p. 180).
  In feite wilde Herzl het Jodendom en zijn problemen gebruiken om de ideale moderne staat te creëren, bestuurd door wetenschap en rationaliteit, en Palestina leek hem het best bruikbaar om er ‘zijn’ Joden heen te lokken (of te dwingen). Nordau van zijn kant wilde de ideale moderne mens creëren. Geen van beiden had enig concreet beeld van hoe het land en zijn inwoners er uitzagen, waar zij hun dromen op richtten, zij hadden er zelfs geen idee van in welke toestand het Jodendom zich bevond.
  In dit alles lijkt overigens de zaak Dreyfus zelfs een minder grote rol te hebben gespeeld dan zij beiden achteraf zijn gaan beweren: Herzl publiceerde zijn utopisch project al in februari van hetzelfde jaar dat Piquart in augustus de gerechtelijke dwaling vaststelde. Waarschijnlijk zijn die ideeën van Birnbaum, en de voortdurende stroom Joden in Wenen, in Herzl’s denken belangrijker geweest dan het proces in Frankrijk, en speelde dit eerder de rol van katalysator, terwijl Nordau sterk beïnvloed was door het toen opkomende sociaal-darwinisme. De verdrukte Joden van Oost-Europa werden het geschikte materiaal om die ambities te verwezenlijken.
  In feite zou Theodor Herzl, zijn leven lang, geen echt contact hebben met Joodse volksmensen. Hij bewoog zich op theoretisch niveau, verkeerde in intellectuele en aristocratische kringen en geloofde vooral in de macht van diplomatieke initiatieven. Hij legde zijn plannen daarom ook niet uit in massavergaderingen of tijdens groezelige werkgroepen, maar frequenteerde de heersers en machtigen van zijn tijd met een aanlokkelijk voorstel: “Help mij aan land, ik bevrijd u van de Joden.” Onder andere de Duitse keizer Wilhelm II toonde zich gevoelig voor dat laatste argument, maar de kalief in Istanboul hield op het eerste voorstel de boot af.
  Veel beslissender dan de deels mislukte assimilatie in West-Europa, was in alle geval de blijvende discriminatie onder het regime van de tsaren dat bevreesd was dat de emanciperende tendens in het Jodendom ook andere bevolkingslagen zou aantasten. Dat inspireerde de tsaristische geheime dienst, de Ochrana, tot het fabriceren van ‘De Protocollen van de Wijzen van Zion’. Dit gebeurde om in het Westen, waar de Judeofobie een stevige knauw kreeg met het eerherstel van Dreyfus, de pogroms in Rusland goed te praten. In de ambassade van Parijs werd een vervalst geschrift samengesteld dat moest ‘aantonen’ dat de naar emancipatie strevende Joden, onder mom van hun congres over een heropstanding van Zion, in Basel een geheime vergadering hadden opgezet om hun greep naar de wereldheerschappij voor te bereiden. Het wordt momenteel als historische waarheid verkocht in de Arabische wereld.
  Vóór het zionisme was er in alle geval een zeer beperkte Joodse aanwezigheid in Palestina, vooral restanten van kleine groepen die religieus geïnspireerd waren geweest. De zionisten stonden vijandig tegenover die groepen en de religie in het algemeen. Die spanning leeft voort tot vandaag. Vele chassidim of orthodoxe joden weigerden om deel te nemen aan de opbouw, en vandaag zelfs aan de verdediging van de staat waar ze in leven (en sociale steun van ontvangen) maar om religieuze redenen niet wensen in te participeren. Nog recent ontstond er een scherpe controverse of ook de chassidim nu militaire dienstplicht of burgerdienst moeten verrichten, dan wel eindeloos bezig kunnen blijven met de studie van de Torah, zonder zelfs te moeten werken.
  Maar ook binnen de zionistische immigratie ontstond er snel een tweespalt. De eerste golf van zionisten van voor 1900 bestond uit mensen met een koloniale mentaliteit, die zich ontpopten tot plantage-uitbaters compleet met tropenhelm en een zweep; de tweede was eerder samengesteld uit revolutionairen en utopisten. Zij waren voor de eerdere kolonisten – in vergelijking met de goedkope Arabische werkkrachten – te duur als arbeiders, en te riskant als sociaal agitatoren en stakingsleiders. Zij brachten de Palestijnse Arabieren zelfs op ‘slechte gedachten’ (Rosenberg, p. 49-50). Dat leidde in december 1920 tot de oprichting van de Histadruth, een vakbond voor Joodse arbeiders. De leider werd snel David Ben Gurion. Hij zou er onder andere voor ijveren dat Joodse werkgevers slechts Joodse arbeiders in dienst namen, via een systeem van ‘closed ship’. Vanuit zijn vakbond begon hij met de organisatie van de Yishuv, de Joodse civiele samenleving in Palestina, mag je zeggen.
  Tegen het begin van de Eerste Wereldoorlog telde Palestina in totaal een 56.000 joden – acht procent van de bevolking – waarvan goed 20.000 die overgebleven waren uit de immigratiegolven van de laatste decennia en een 38.000 die het land van oudsher bewoond hadden. En dit op een totale bevolking van naar schatting 722.000 (J. McCarthy, ‘The Population of Palestine. Population History and Statistics of the Late Ottoman Period and the Mandate’, 1990, p. 18-24. Geciteerd in Nadine Picaudou, ‘Les Palestiniens. Un siècle d’histoire’, 1997, p. 23 en noot 33 p. 276.).
  Tegen 1929 waren er naar schatting 2,3 miljoen Oost-Europese joden geëmigreerd naar Noord-Amerika alléén, zeventig procent uit Rusland, bijna twintig procent uit Roemenië (Keller, p. 440). Daarnaast trokken er ook velen naar Zuid-Amerika en West-Europa, tegen slechts zo’n 200.000 in totaal – over een periode van dik vijftig jaar, van 1882 tot 1933 – naar Palestina (Keller, p. 458), en dan nog vaak niet eens om er te blijven. Dat is niet eens tien procent van de gehele emigratie.
  Tegen 1926 was de Joodse bevolking in Palestina – als gevolg van een derde alija – nochtans gegroeid tot zo’n 150.000 personen, zij bedroeg reeds 16 procent van de bevolking (Picaudou, p. 78.). Dat was vooral het gevolg van een immigratiestop die in 1924 was afgekondigd in de Verenigde Staten. In de periode 1926-1928 echter hield het aantal inwijkelingen in Palestina dat van de ontgoochelde uitwijkelingen slechts met moeite in evenwicht (Ibidem, p. 169). Het zionistische project leek daarom – kort nadat Hitler Mein Kampf had geschreven – tot mislukking gedoemd, een doodgeboren kind.
  Voor het zionisme werd de nazistische vervolging dus – cynisch genoeg – bijna een buitenkansje, en inderdaad: vanaf 1933 – het jaar waarin Hitler aan de macht kwam – nam de immigratie van joden in Palestina duidelijk toe. Om tegen 1935 al 450.000 personen te bedragen, dat wil zeggen: bijna dertig procent van de bevolking. Zelfs toen nog bleek het project van een eigen thuisland in Palestina niet echt populair te zijn: tussen 1933 en 1937 – toen de spanningen nog niet echt op een piek waren en de Kristallnacht als keerpunt nog niet had plaatsgevonden – emigreerden 118.000 joden uit nazi-Duitsland. Slechts iets meer dan één derde – 47.000 – koos Palestina als bestemming (Keller p. 445). Vele Joodse nieuwkomers in Palestina kwamen daarom ook niet – in tegenstelling tot wat men vaak beweert – uit Duitsland maar nog steeds uit Oost-Europa. Het ging in feite om de traditionele migrantenstroom naar de Verenigde Staten die echter – door de immigratiebeperkingen aldaar – zonder bestemming was en tijdelijk in Palestijnse richting werd gedraineerd.
  Precies omdat zij liever toch naar de Verenigde Staten wilden zwierven er ook duizenden Joodse ontheemden door Europa, die op de één of andere manier het vertikten om naar Palestina te trekken, ook al waren er daar op dat moment niet veel immigratiebeperkingen. Hun lot was nochtans niet benijdenswaardig, reeds in de zomer van 1938 – dus nog voor de Kristallnacht – werd er in het Franse Evian een internationale conferentie georganiseerd over het vluchtelingenvraagstuk, waaraan liefst 32 landen deelnamen. Het resultaat was bedroevend: geen enkel land toonde zich bereid veel Joden op te nemen (Keller p. 446). In principe mocht dat echter geen probleem zijn, Palestina lag open, de Britten lieten toen nog begaan. Toch werd Zion, het zogezegde land van de voorouders, nog steeds geen echt populaire bestemming, waar men – idealisten uitgezonderd – met enthousiasme heentrok.
  Dat was logisch ook: van mensen die pas heel wat ellende hadden meegemaakt werd verwacht dat zij pionierswerk gingen verrichten in een land met een hen vreemd klimaat en geografie, temidden een vijandige inheemse bevolking. Het is logisch dat de meeste Joden de relatieve zekerheid kozen van landen die wel onwillig waren hen op te nemen, maar cultureel toch iets vertrouwd hadden, boven de absolute onzekerheid van een land waar zij slechts opgevangen werden om te helpen anderen eruit te verjagen.
  Bovendien waren zij niet eens allemaal welkom bij de zionisten: het Joods Bureau klaagde herhaaldelijk over de gebrekkige sortering van de migranten vanuit Duitsland. In 1935 – het jaar van de Nürnburger Rassenwetten – werd er zelfs besloten dat slechts die Duitse joden boven de 35 een inreisvisum zouden krijgen, van wie mocht worden aangenomen dat ze niet ten laste van de maatschappij zouden komen. Wie zeker niet gewenst waren, waren kooplieden of personen met overeenkomstige beroepen, tenzij het om veteranen van de zionistische bewegin ging (Tom Segev, Die siebte Million. Der Holocaust und Israels Politik der Erinnerung, 1995. Geciteerd door Rosenberg, p. 228.).
  Het zionisme maakte echter abstractie van die wijdverbreide Joodse tegenzin voor Palestina en verweet Groot-Brittannië dat het zijn project bemoeilijkte, en dit ondanks een bijna onwaarschijnlijke Britse welwillendheid die officieel begonnen was met de Balfour Declaration van 2 november 1917, en die door de Arabieren als een kaakslag was aangevoeld. Deze verklaring was dan weer neergelegd in een officiële brief van de Britse minister van buitenlandse zaken Arthur Balfour aan de Brits-Joodse lord Lionel Walter Rotschild die met Palestina eigenlijk niets te maken had. Zij werd gedaan in de beslissende fase van de Eerste Wereldoorlog.
  Op dat moment maakte de Joodse gemeenschap ongeveer acht procent uit van de bevolking, we zagen dat al. Turkije regeerde in 1917 nog steeds als koloniale macht over Palestina en zijn buurlanden. Het vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de kant van Duitsland en Oostenrijk en werd uit die regio verdreven door Britse troepen gesteund door een bataljon Joodse vrijwilligers, op de been gebracht door de Poolse emigrant Vladimir Jabotinsky (1880-1940). Dit bataljon werd overwegend gerekruteerd uit de grote Joods-Russische gemeenschap in Oost-Londen, waar Groot-Brittannië geen blijf mee wist en het zou de kern worden van wat later de ‘revisionistische’ stroming in het zionisme zou worden, de stroming van Herut die later opging in Likud. Zij veroorzaakte het derde spanningsveld binnen het zionisme, zij wilde het utopische programma herzien en pleitte voor een zuiver militaristische aanpak, compleet met het verdrijven van de Arabische bevolking.
  Uit erkentelijkheid tegenover dit ‘oorlogszionisme’, en ook om op die manier zijn eigen ‘Jodenkwestie’ op te lossen, beloofde Groot-Brittannië – hiertoe aangemoedigd door Chaïm Weizmann, een prominent geleerde van Joods-Russische afkomst die werkzaam was in de Britse oorlogsindustrie – een ‘nationaal tehuis’ (maar niet een staat) voor het Joodse volk in Palestina, op voorwaarde dat er niets werd ondernomen om schade toe te brengen aan de burgerlijke of religieuze rechten van om het even welke niet-Joodse gemeenschap in Palestina, noch van de rechten of politieke status van Joden elders in de wereld. Dat was op zich misschien wel een evenwichtige verklaring, zij het dat ze totaal onuitvoerbaar zou blijken te zijn, en dat voelden de Arabieren meteen aan: je kunt één land nu eenmaal niet aan twee volkeren geven, tenzij die volkeren bereid zijn op voet van gelijkheid in dezelfde staat samen te leven.
  Net dat wilden noch de mohammedaanse fanatici, noch de zionistische revisionisten. Over het mohammedaanse geweld zijn al tonnen inkt gevloeid, veel minder bekend is de Jabotinsky-stroming. In Palestina zelf ging diens ‘revisionistische’ stroming een steeds belangrijkere rol spelen. Dit revisionisme spiegelde zich weliswaar aan het dan nog populaire Italiaanse fascisme, het was ook – precies door zijn militair engagement aan de zijde van de Britten – feitelijk de eerste fractie van het zionisme die, in lijn met het denken van de stichter Herzl, diplomatieke successen wist te boeken. Meer nog: het wist die daarna ook nog te verzilveren, opnieuw door zich militair te organiseren. Daarbij behandelde het de Palestijnen in het beste geval als hinderlijke sta-in-de-wegs. Het officiële discours van het zionisme naar de buitenwereld toe bleef echter utopisch en socialistisch, het verheerlijkte de rol van de arbeid, vooral van de boerenarbeid.
  Daardoor creëerde het ook een totaal ander beeld van de Jood dan in de Europese traditie het geval was. De Jood werd namelijk gewoonlijk – ook al gold dat maar voor een deel van hen – gezien als een sjacheraar: een pandjesbaas of een diamanthandelaar of een bankier, en in vele gevallen een sluwe en bedrieglijke intrigant. In Duitsland waren Joden zeer actief in de distributiesector. Daardoor hadden sommigen fortuinen verdiend aan de bevoorrading van het leger en dus – in de ogen van vele mensen die bittere ellende hadden gekend – geprofiteerd van de frontsoldaten. Voeg daarbij dat vele Joodse intellectuelen actief waren in de media, en daar zeker in de laatste fase van de oorlog, zware kritiek hadden uitgebracht op de legerleiding. Zo ontstond de mythe van de ‘Joodse dolkstoot in de rug’, uitgevoerd door het onwaarschijnlijk blok van socialisten en kapitalistische plutocraten, de Judeo-bolsjevieken.
  Het arbeidzionisme daarentegen toonde de Jood als pionier, als blonde verkenner in een bruine wereld, als Ariër bijna in een Arabische omgeving en alleszins als kolonist te midden een achterlijke groep inheemsen. ‘Kolonist’ was in die tijd nog verre van een scheldwoord, integendeel, het was een eretitel die bijna synoniem was met ‘uitdrager van beschaving’. In die gedaante werd het zionistisch project bij niet-Joden snel populairder dan bij de Joden zelf (niet-Joden werden immers niet geacht naar Palestina te verhuizen).
  In 1920 werd de Balfour Declaration op de conferentie van San Remo overgenomen door de geallieerde overwinnaars uit de Eerste Wereldoorlog. In 1922 verwierf Groot-Brittannië vanwege de Volkerenbond – de voorloper van de Verenigde Naties – officieel het mandaat over Palestina, met als preambule de Balfour Declaration plus maatregelen om de Joodse emigratie naar het gebied te bevorderen. Tijdens de voorbereidende besprekingen was de Britse minister van koloniale zaken, Winston Churchill, verplicht de Arabieren publiek gerust te stellen: de Balfour Declaration betekent niet dat de Britse regering van plan is de gehele bevolking van Palestina de Joodse nationaliteit op te leggen, maar wel het ontwikkelen van de bestaande Joodse gemeenschap aldaar met de hulp van Joden van geheel de wereld, om er een centrum van te maken waar Joden uit de gehele wereld fier op zijn en interesse voor vertonen, en dit op basis van religie en ras. Daarbij was het nergens de bedoeling, aldus Churchill, de Arabische bevolking, taal en cultuur in Palestina te doen verdwijnen of te onderdrukken.
  Churchill voegde de Balfour Declaration dus feitelijk binnen het aanvankelijke cultuurzionistische project van Asher Ginzberg/Ahad Ha’am van vóór het Congres van Basel van 1897, en hij maakte er zo geen zuiver Joodse maar een kosmopolitische en multiculturele missie van. Als het daarbij gebleven was, was het verhaal misschien wel goed afgelopen: het Heilig Land was immigratie gewend en stond er ook relatief open tegenover. Er leefden daarom sinds onheuglijke tijden betrekkelijk grote joodse en christelijke minderheden temidden een overwegend islamitische bevolking, ongeveer één op zeven. Palestina was dus – lang voor het op gang komen van het zionisme – een multicultureel land geweest, met een relatief arbeidzame bevolking, zij het vastzittend in vele oude tradities.
  Deze stroming botste echtere met de twee takken van het zionisme: de ‘revisionistische’ of die der oorlogszionisten die de autochtone bevolking gewoon wilden verdrijven. Ogenschijnlijk in strijd daarmee waren de linkse ‘arbeidzionisten’ – de latere socialisten van Mapam of Labour – die voorstander waren van een geforceerde modernisering. Die bruskeerde evenwel de oorspronkelijke bevolking (de psychologische fout die alle, zelfs de meest humane en welwillende, koloniale regimes overal ter wereld hebben gemaakt). Zij beweerden namelijk dat zij een verwaarloosde bodem van een land zonder volk weer vruchtbaar kwamen maken, en zij zetten daartoe – met buitenlandse kapitalen en moderne technieken – grootse infrastructuurwerken op. Maar zij wilden – net als de ‘revisionisten’ – die vruchtbaar gemaakte bodem dan wel voor zichzelf, en voor zichzelf alléén hebben. Daartoe hanteerden zij het in 1901 gestichte Keren Kajemet of de Jewish National Authority.
  Net dat kenmerk dat Palestina zo gunstig had onderscheiden van zovele andere landen – het multiculturele karakter – wilden ook de linkse arbeidzionisten niet aanvaarden, en daarin onderscheidden zij zich niet van de door hen zo gehate revisionisten. En zij begrepen en begrijpen maar niet dat de Palestijnen daar niet gelukkig mee konden zijn. De arbeidzionisten creëerden hun eigen dorpen, bedrijven, scholen, milities, en na verloop van tijd hun eigen markten. Zij leefden in een gesloten economie, de Yishuv of ‘Joodse gemeenschap’, binnen een sfeer van etnische zuiverheid. Zij dwongen daarbij een systeem af van ‘closed shop’, zoals dat ook in de Verenigde Staten op sommige plaatsen bestaat, dat wil zeggen: je kon maar aangeworven worden in Joodse bedrijven als je lid was van de Joodse vakbond. Slechts Joden konden lid worden.
  Daardoor werden er geen Arabische arbeiders meer toegelaten in Joodse plantages en fabrieken, wat meteen ook de beste methode was om de Joodse lonen hoog te houden, maar natuurlijk niet om de bedrijven concurrentieel te maken. Daarvoor zouden dan subsidies van buitenaf dienen. Het Joodse socialisme werd dus uitgebouwd met fondsen van Joodse kapitalisten uit het buitenland, met voorop opnieuw de Franse baron Edmund de Rotschild.
  Ondertussen creëerden de oorlogszionisten uit de Britse Jabotinskybrigade hun eigen leger, de Hagannah. Dat ging – als een parallelle macht naast de Britse bezettingstroepen – de Joodse nederzettingen beschermen tegen Arabisch banditisme en werd daardoor een staat binnen de staat, zonder dat de Britten zich daar aanvankelijk aan stoorden. Voor elke waarnemer was het duidelijk: er werd in Palestina een wisseling voorbereid van koloniaal regime, van Britten naar zionisten. Arabieren werden – wat ze ook deden en welke religie ze ook aankleefden – als fundamenteel onbetrouwbaar geacht, en gemakkelijk weg te manipuleren.
  De traditionele arbeidzionisten van de tweede alija beleden bij de uitbouw van deze apartheidseconomie ondertussen een sterke socialistische retoriek, die ook ruim uitgespeeld werd in hun rekruteringswerk in de joodse gemeenschappen overal in Europa. Het beroemde kibbutz-systeem – collectieve boerderijen met de nadruk op het gemeenschapsleven – werd nochtans niet opgezet door een linkse ideoloog maar door een zeer pragmatisch man, Arthur Ruppin (1876-1943). Die vond dit het meest praktische middel om Joodse nederzettingen weer competitief te maken. Vanuit idealisme slaagde men er immers in nieuwe immigranten zo ver te krijgen dat zij voor een hongerloon wilden werken (Rosenberg, p. 145).
  Ondertussen haalden zionistische organisaties geld op in geheel de wereld, en daarbij zetten zij de gefortuneerde joden niet weinig onder druk. Op die manier konden de arbeidzionisten zichzelf blijven wijsmaken dat zij idealisten waren, bezig aan de opbouw van een nieuwe en betere wereld, want in hun eigen gemeenschap heerste tenminste gelijkheid. Hierdoor voelden zij zich beter dan de Jabotinsky-revisionisten, die zich op puur nationalistische motieven beriepen en openlijk in fascistisch vaarwater terecht kwamen: de Herut-groep bijvoorbeeld kwam er openlijk voor uit dat hij de Arabieren hun land wilde afpakken zonder meer, en organiseerde zich daartoe ook militair.
  Het was, in Jabotinsky’s ogen, een kwestie van doden of gedood worden: ‘Heeft men ooit een volk gezien dat uit eigen vrije wil zijn land weggaf? ‘zo vroeg hij zich af. Om zichzelf te antwoorden: ‘Even zo min zullen de Arabieren van Palestina van hun soevereiniteit afstand doen zonder geweld’ (Geciteerd door O. Carré, ‘Le mouvement national palestinien’, 1977, p. 81, overgenomen door Picaudou, p. 104).
  Dat was de toestand toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Tijdens die oorlog werden de zionisten, als iedereen, verrast door de intensiteit van de Jodenhaat van Hitler. De mufti, die betrokken was bij het verzet tegen het zionisme, ging aanschurken tegen Hitler en na de oorlog brak dan de oorlog tussen zionisten en Palestijnen maar goed uit.
  Het propagandistisch verhaal is daarbij steeds hetzelfde: wie zichzelf als David weet te positioneren, en erin slaagt zijn tegenstrever in de Goliath-rol te duwen, heeft al half gewonnen. “Zij zijn groot, en ik ben klein,” zegde het tekenfilm-kuikentje Calimero, “en dat is niet eerlijk!” Dergelijke tactiek werd ook bespeeld bij het ontstaan van de staat Israël in 1948. Eén miljoen Joden tegen honderd miljoen Arabieren, zo luidt de officiële mythologie over de onafhankelijkheidsoorlog.
  De werkelijke verhoudingen op het slagveld lagen wel enigszins anders: de Joodse milities beschikten – volgens de opgave van de eerste Israëlische premier David Ben Gurion – over 120.000 zwaarbewapende en goed gedisciplineerde manschappen, gegroepeerd in zeven radicale groepen met in totaal 800 pantservoertuigen. Daartegenover beschikten de Palestijnen over zo’n 7.000 gewapende mannen die je eerder ‘veldwachters’ kon noemen dan echte soldaten. Die werden, vanaf 15 mei, bijgestaan door een amalgaam van nog geen 14.000 Arabische manschappen, slecht bewapend en afkomstig uit vijf verschillende landen (Syrië, Libanon, Irak, Jordanië, Egypte) met in totaal 145 tanks en pantservoertuigen. De CIA heeft achteraf die cijfers enigszins gerelativeerd. Hij kwam tot een zionistische getalsterkte van 97.000 man tegenover 27.000 Arabieren (David Ben Goerion, ‘Dairy’ en ‘The Jewish Observer’, september en november 1963, maart 1965. Lutwak & Horowitz, ‘The Israeli Army’, 1975. L. Mosley, ‘Gideon goes to War’. Kimche & Kimche, ‘Both Sides of the Hill’; en ‘Supplement to a Survey of Palestine’. De CIA-cijfers zijn te vinden in ‘Foreign Relations of the USA’, 1948. Vol. V. Part II).
  Ook dat is natuurlijk niet bepaald een gunstige krachtsverhouding, en zeker geen David-Goliath-situatie, tenzij in averechtse zin. Toch stelt de staat Israël het tot vandaag voor alsof hij toen een heroïsche strijd heeft uitgevochten tegen een gigantische overmacht. De eigen terroristische provocaties – de bomaanslag op het Koning David Hotel in Jeruzalem 22 juli 1947 waarbij 91 mensen het leven lieten, waaronder veel Britse officieren en functionarissen; of de slachtpartij te Deir Yassin op 9 april 1948, waarbij 254 ongewapende mensen het leven lieten – worden daarbij met de mantel der liefde bedekt. Om over de moord op de Zweedse VN-gezant Folke Bernadotte op 17 september 1948 nog te zwijgen. Saillant detail: als vicepresident van het Rode Kruis had de man in 1945 vijftienduizend Joden uit de concentratiekampen gered.

  Like

 281. Eddy Daniels zegt:

  @E.J. Bron 22 augustus 2012 om 12:11

  Het verheugt me dat je je verzet tegen natrappen en generaliseren. Ik vertrouw erop dat je voortaan iedereen bij de les zult houden.

  Like

 282. TP zegt:

  @ Eddy Daniels
  Of Karl Marx niet in zijn tijd als journalist in Palestina is geweest, vraag ik mij af.
  Zoals je zelf al stelt, maakt dat in feite niet zo uit, maar zelf kan ik mij nauwelijks voorstellen, dat iemand die dermate anti-Joods was, zo gemakkelijk publiceerde uit bronnen die zo aardig waren voor de Joden.
  Ik wijs even op
  http://4international.me/2008/11/14/in-1954-karl-marx-wrote-about-jews-in-majority-in-jerusalem/

  “The visit which the famed socialist revolutionary Karl Marx made to Jerusalem in 1854 has been very carefully hidden by people like Chomsky. It is of great importance. Many lies have been told against Karl Marx by the ruling classes. However, he used a scientific method in his writing. he studied the facts. He produced the facts. Sometimes he generalised on the basis of these facts. I first saw this on the pages of Emperors new Clothes. Jared Israel had been written to by Nathan Weinstock who had been a bitter opponent of Israel and this was his way of making amends for some of the lies he had previously lent his name to.”

  en op
  http://www.emperors-clothes.com/docs/weinstock.htm

  As we know, Karl Marx displayed no love for his community of origin. His 1843 “Jewish question” is so aggressively anti-Jewish that 19th century Austrian anti-Semites gleefully republished it to confound his disciples. And in his letters to Engels, he described opponents with Jewish ancestry in terms that would nowadays have him in court. However, in an article written in 1854 [1] Marx turned his attention to the fate of the Jews of the Holy Land. Curiously enough, this piece turns out to be more or less the only thing he ever wrote in which he displays some sympathy for his own people.
  So, this is what he says about the Jews of Jerusalem:
  [Quote from Marx starts here]
  “The Mussulmans, forming about a fourth part of the whole, and consisting of Turks, Arabs and Moors, are, of course, the masters in every respect, as they are in no way affected with the weakness of their Government at Constantinople. Nothing equals the misery and suffering of the Jews at Jerusalem, inhabiting the most filthy quarter of the town, called hareth-el-yahoud, this quarter of dirt between  Mount Zion and Mount Moriah, where their synagogues are situated – the constant objects of Mussulman oppression and intolerance, insulted by the Greeks, persecuted by the Latins and living only upon the scanty alms transmitted by their European brethren. The Jews, however, are not natives, but from distant and different countries, and are only attracted to Jerusalem by the desire of inhabiting the Valley of Jehosophat and to die in the very places where their Redemptor is to be expected.
  ‘Attending their death,’ says a French author, ‘they suffer and pray. Their regards turned to that mountain of Moriah, where once rose the temple of Solomon, and which they dare not approach, they shed tears on the misfortunes of Zion, and their dispersion over the world.'”[2]
  [Quote from Marx ends here]

  De kwestie ‘de Joden’ en ‘Israël’ beschouw ik als afgehandeld.
  Jij gaf je antwoord, en ik ben het daar niet mee eens en heb al gezegd waarom niet.
  Laat ik daar nog aan toevoegen, dat de ‘Palestijnen’ zich nog nooit aan welke resolutie dan ook gehouden hebben, die stomweg niet eens erkennen, dus wat mij betreft klopt de vraagstelling om een geheel andere reden niet.

  Wat tijd betreft kan ik je zeggen, dat ik sinds enkele jaren gepensioneerd ben, maar ik steek al te veel tijd in andere fora (of juist te eindig nu) en ik wil zeker mijn hobby fotografie niet laten verslonzen, terwijl ik nog veel meer interesses heb en uiteraard mijn privėleven en privėzorgen.
  Aan het zelf schrijven kom ik nog nauwelijks toe, terwijl mij dat van verscheidene kanten gevraagd is.

  Inmiddels heb ik ook je hele bijdrage ‘goedkope citaten’ gelezen.
  Ik kan nooit meteen beoordelen in hoeverre ze goedkoop zijn. In principe staat er niet eens zo verschrikkelijk veel nieuws voor mij in. Ik twijfel echter ten zeerste aan de juistheid der getallen betreffende het aantal inwoners, zeker als ik mij bedenk, dat wij ons zo’n slordige 150 jaar terug begeven.
  Allerlei gegevens worden altijd betwijfeld. Citaten van Mark Twain hierover worden dan weer gezien als uit de context gehaald, maar de citaten die ik van hem lees geven daar geen enkele aanleiding toe.

  Bijvoorbeeld, naast het al eerder aangehaalde citaat:
  “Er is hier een desolaatheid dat door geen voorstellingsvermogen leven of actie in geblazen kan worden. We bereikten Tabor veilig, we zagen geen mens tijdens de hele reis.” (1867)
  En zo zijn er nog wel meer citaten te vinden van zijn reisverslag.

  De Britse consul schreef in 1857: “Het land heeft vrijwel geen inwoners, de grootste behoefte is aan bevolking.”

  Verder zijn Arabische landen zoals Libanon, Syrie, Jordanie, Irak enz. scheppingen van de koloniale machten.
  Geen enkele reden om voor Israël een uitzondering te maken.
  Het blijft verder hoe dan ook een feit, dat de Arabieren een land, drie keer zo groot als Palestina, namelijk Trans-Jordaniē hebben afgewezen. Het punt is en blijft, dat de Arabieren stomweg geen Joods land in hun midden wensen te accepteren. Zij accepteren ook geen Joden op hun grondgebied, mochten zij een eigen ‘Palestina’ krijgen. Dat staat allang vast.
  Als er ergens duidelijk is geworden, dat een multiculturele samenleving gedoemd is te mislukken, dan is dat daar wel. Waar trouwens niet, waar moslims in het spel betrokken zijn?

  Wat mij betreft is het niet zo zeer een kwestie van het temperen van de snelheid van de discussie, maar van het temperen van de brij die het geheel onoverzichtelijk maakt.

  Voorts bedenk ik mij altijd, dat hoe we ook discussiëren, we discussiëren Israël niet weg. Persoonlijk zal ik het land altijd een warm hart toedragen, waarmee ik niet beweer alle Joden aan mijn hart te drukken.
  Als wij Israēl in de steek laten, tekenen wij ons eigen doodvonnis.
  Verscheidene Europese landen zijn al verminkt.

  Like

 283. Ko Lumbus zegt:

  TP zegt:22 augustus 2012 om 23:37
  Persoonlijk zal ik het land altijd een warm hart toedragen, waarmee ik niet beweer alle Joden aan mijn hart te drukken.

  Die houden we erin, TP, met uw welnemen!

  Like

 284. TP zegt:

  Het blijft wennen aan mijn nieuwe tekstverwerker, die automatisch een fout getypt woord soms nog fouter maakt in plaats van verbetert.
  – …maar ik steek al te veel tijd in andere fora (of juist te eindig nu) en ik wil zeker mijn hobby fotografie… –
  Tussen de haakjes moet staan: ‘of juist te weinig nu’.

  Like

 285. Ko Lumbus zegt:

  En deze ook, TP!:

  ‘Als wij Israēl in de steek laten, tekenen wij ons eigen doodvonnis’.

  Like

 286. Eddy Daniels zegt:

  @TP 22 augustus 2012 om 23:37

  Een waardig (voorlopig?) slot aan onze discussie. Ik geloof natuurlijk geen woord van die reis van Karl Marx in Palestina, maar dat doet helemaal niet ter zake, daar gaat het niet om. Wat de Jodenhaat bij Marx betreft, je kan gelijkaardige uitspraken ten overvloede vinden bij de eerste zionisten, allemaal toonden ze een diepe verachting voor de galutjood, waar ze zelf aan ontsproten waren.
  Over die cijfers van mij, die je betwist. Het zal je hopelijk toch niet ontgaan zijn dat de verhouding 425.000 Arabieren ten overstaan van 25.000 Joden bij het begin van het zionisme ingeschat werd door het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken?
  Dat je niet van alle joden houdt? Ik hou ook niet van alle christenen, atheïsten of boeddhisten, het zal me wat.
  Dat Israël bestaat valt natuurlijk niet te ontkennen, en ontkent bijvoorbeeld ook Etienne Vermeersch niet, om wie het debat hier begonnen is (overigens geloof ik niet in de oplossing die hij schetst). Toch werd hij door onze goede vriend Martien Pennings verrot gescholden op een manier die onze moderator nog wat erger zou mogen vinden dan ‘natrappen en generaliseren’, maar merkwaardig genoeg, Pernnings werd niet ‘bij de les gehouden’. Nu ja.
  Dat je zo van Israël houdt? Je goed recht, maar ik denk dat je het een slechte dienst bewijst door het aan te moedigen op de weg die het nu bewandelt. Maar dat is een andere discussie, waar ik wel zin in heb, maar die ik met gelatenheid uitstel tot een volgend debat: ‘Waar moet of kan Israël nog naartoe, gezien de impasse waarin het zichzelf heeft gemanoeuvreerd?’ Ik heb daar wel een idee over, en dat is – in tegenstelling tot wat je misschien denkt – helemaal niet Israël-vijandig.

  Mogelijk (hopelijk) dus tot een volgende keer. Geniet van je fotografie, en wat die tekstverwerker betreft: ik kan ook niet werken met het toetsenbord op mijn laptop, daarom tik ik op een apart toetsenbord dat ik erop aansluit, je hebt dat al voor tien euro. Ik zet bovendien mijn laptop op een vijftien centimeter hoge opbergdoos, anders krijg ik pijn in mijn nek.

  Vriendelijke groeten

  Eddy Daniels

  Like

 287. Ko Lumbus zegt:

  Het wachten is enkel nog op fatsoenlijk bewijs dat Vermeesch Israël in de steek laat. 😉

  Like

 288. Ko Lumbus zegt:

  @Roelf Jan

  Het wachten is ook nog steeds op de ausradierung, die je eerder hierboven zo heldhaftig aankondigde, van de antwoorden van Eddy Daniels op je dertigtal vragen.

  Like

 289. de Mattos zegt:

  Ko Lumbus

  Per toeval las ik op de site van Abupessoptimist (zelf een jood) een lezing van de in Israel wonende schrijver Sammy Michael over de tijdbommen die Israel bedreigen. Voor de verandering nu eens niet buitenlandse-, maar binnenlandse tijdbommen.

  Het is leerzame en interessante lectuur over de situatie van Israel today, gezien vanuit het oog van een kritische Israelier.

  Like

 290. Ko Lumbus zegt:

  @de Mattos om 15:12

  Zegt me niets, de naam van die site en van die schrijver.
  Enige toelichting??

  Like

 291. Pingback: Etienne Vermeersch: het Palestinisme van een sluwe Simpelmans | E.J. Bron

 292. Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However
  I am having issues with your RSS. I don’t know why I am unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar RSS issues? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

  Like

 293. Pingback: Bert Anciaux pleegt cultuurverraad, dus hoogverraad in het kwadraat | E.J. Bron

 294. Pingback: Etienne Vermeersch en mijn kosmische vermoeidheid | E.J. Bron | Goedkoop Internationaal Bellen - Buitenland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s