“Laat jullie vrijwillig islamiseren, anders komt er heilige oorlog!” (+ video)

De Jordaanse politicus sjeik Ahamd Abu Quddum sprak enkele maanden geleden op de Jordaanse televisie open over het doel van de islam. Het zijn exact dezelfde doelen, die wij islamcritici afkeuren en waarom wij door de linkse media als “racisten” of “islamhaters” worden belasterd. Ze zijn daarmee de directe opvolgers van de media, die in de jaren-30 van de vorige eeuw de opkomst van Hitler welwillend begeleidden en niets over diens plannen tot oorlog en om de Joden te vernietigen schreven – hoewel alles in zijn boek “Mein Kampf” te lezen was.

Het volledige interview met de Jordaanse sjeik toont het ware, het hatelijke gezicht van de islam.

In de video praat de Jordaanse politicus en sjeik Ahamd Abu Quddum van de Jordaanse “Tahrir”-partij over de ware doelen van de islam. Hij spreekt vrijmoedig over de onvermijdelijke vernietiging van Israël, zodra de islam de macht in Jordanië zal hebben overgenomen. Hij geeft ook toe, dat de verovering van de wereld van de “ongelovigen” door Allah werd bevolen – en dat daarom iedere moslim dit bevel met inzet van zijn eigen leven moet opvolgen. En hij verbreidt daarin ook de leugen, dat alle wetenschappelijke ontdekkingen afkomstig zijn van de islam. Welnu, moslims luisteren maar al te graag naar zulke leugens.

Hier het volledig vertaalde interview met de sjeik:

Presentator: Zouden de moslims de mensen van het Boek (d.w.z. Joden en christenen) moeten bestrijden om hen te dwingen de jizya ( = hoofdelijke belasting voor niet-moslims) te betalen? Zouden de moslims al deze mensen van het Boek wereldwijd moeten bestrijden?

Sjeik: Deze strijd vindt wereldwijd plaats om materiële hindernissen uit de weg te ruimen. De oorlog wordt gevoerd tegen landen, niet tegen individuen. Wanneer we bijvoorbeeld de Jihad tegen Duitsland uitroepen, dan wordt hij verklaard tegen de Duitse staat, omdat de islam geweigerd wordt zich uit te breiden in het Duitse volk.

We geven hen de keuze: of ze gaan over tot de islam of ze betalen de jizya en onderwerpen zich aan de wetten van de islam. De jizya is de enige belasting, die door niet-moslims wordt betaald, terwijl moslims zakat, kharaj en rikaz betalen, evenals andere belastingen als er niet genoeg geld is voor het leger.

Presentator: Dan verbaast het toch niet dat de Europeanen bang voor u zijn als u zegt dat zij allemaal bestreden zouden moeten worden?

Sjeik: We zouden de staten en legers moeten bestrijden, niet de volkeren.

Presentator: Precies, u wilt de staten bestrijden.

Sjeik: We zullen de mensen niet bestrijden, we zullen de mensen niet doden. Maar wanneer bepaalde staten erop staan de uitbreiding van de islam op hun territorium te verhinderen, dan zullen we deze staten bestrijden.

Presentator: Samuel Huntington´s boek “The Clash of Civilizations” en voor hem al Francis Fukuyama, die voorspelde dat het volgende grote conflict zal plaatsvinden tussen de islam en het Westen – wat u zegt, betekent dat deze schrijvers gelijk hadden.

Sjeik: Er bestaat echt een strijd van de culturen. Zij brachten het kolonialisme tot ons. Als de Jihad er niet geweest zou zijn, dan zou de islam ons en al die andere landen niet bereikt hebben. Binnen een periode van 25 jaar bereikte de islam het grootste deel van de Antieke wereld door middel van de Jihad. De gewone mensen willen de islam. Wie dat niet doet, kan in zijn eigen religie blijven. Hier, in de Levant, waren de meeste van onze voorouders geen moslims, maar ze bekeerden zich tot de islam vanwege zijn goedheid en rechtvaardigheid. De kleine minderheid in islamitische landen, die overbleef…

Presentator: Mooi. Laat u mij nu een belangrijke vraag aan u stellen: Er wordt ons dus bevolen om te vechten, om de religie van Allah uit te breiden?

Sjeik: Vanzelfsprekend. De Jihad zou uitgeroepen moeten worden om Israël te vernietigen. Israël is een monstrueuze constructie, die vernietigd moet worden.

Presentator: Zou u het accepteren als een christen bijvoorbeeld Minister van Financiën wordt?

Sjeik: Nee, dat zou ik niet. Ten eerste bestaan er geen ministeries in de islam. Er bestaat een ambtsdrager, die door de imam gemachtigd wordt. Dat is een van de vooraanstaande posities, die alleen door moslims kunnen worden bezet. Een ieder, die deelneemt aan de leiding – de leider van de staat, dat is de kalief, de gevolmachtigde ambtsdragers, de uitvoerende ambtsdragers, de wāli of gouverneur, moet moslim zijn. Bovendien moet het een man zijn.

Europese landen leven in prehistorische, premenselijke tijden. Homohuwelijken, vrouwen met vrouwen, mannen met mannen – is dat hun begrip van secularisme?! (= scheiding van kerk en staat). De miljoenen, die naar Wall Street gingen, riepen: “De mensen willen het regime ten val brengen!”

Presentator 2: Is dat alles wat u in het Westen hebt gezien? Het enige dat u in het Westen hebt gezien waren homoseksuelen? Is dat voor u het Westen?

Sjeik: Wat hebben ze anders dan nog?

Presentator 2: Bijvoorbeeld wetenschappelijke verworvenheden, vrijheid van meningsuiting…

Sjeik: Welke wetenschappelijke verworvenheden?! Wij moslims hebben hen deze gebracht! De toekomst behoort de islam. Het islamitische kalifaat zal komen, zoals door onze profeet Mohammed voorspeld werd. Daarna zal er een eeuwig kalifaat zijn, dat het pad van de profeet Mohammed zal volgen.

Video:

 

Een commentator heeft deze video als volgt gekarakteriseerd:

“Dat is het ware gezicht van de islam. Er bestaan geen gematigde moslims. Zolang ze in de minderheid zijn, gedragen ze zich “onopvallend”. We zullen ze echter pas goed leren kennen als ze in de meerderheid zijn. Ze bidden allemaal voor Allah en de koran is de voor eeuwig geldende wet. De islam is NIET te hervormen. Zij, die dit geprobeerd hebben, leven niet meer. Het figuur in de video spreekt dus slechts datgene uit wat zijn ´religie´ hem vertelt. Zijn ´religie´ van de haat.”

Nawoord: De dag zal komen waarop de media, de politici, de rechters en officieren van justitie zich ervoor zullen moeten verantwoorden de verspreiding van de waarheid over de islam verhinderd te hebben. Ze zullen met naam en toenaam als de ergste verraders van Duitsland, als activisten van de afschaffing van Duitsland en als ondersteuners van de islamisering van ons land worden opgevoerd. We kennen ze allemaal, we hebben al hun bijdrages opgeslagen en veilig bewaard. En we zullen ervoor zorgen dat ze volgens onze wetten hard bestraft worden. Schande over alle verraders van de historie van het Avondland!

Bron:

http://michael-mannheimer.info/2012/08/12/jordanischer-scheich-zu-uns-europaern-lasst-euch-freiwillig-islamisieren-oder-es-gibt-heiligen-krieg/#more-14093

Auteur: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", Censuur, Dhimmitude, Elite, Islamisering, Linkse Kerk, mainstream-media, nieuw fascisme, political correctness, Socialisten. Bookmark de permalink .

29 reacties op “Laat jullie vrijwillig islamiseren, anders komt er heilige oorlog!” (+ video)

 1. Pingback: “Laat jullie vrijwillig islamiseren, anders komt er heilige oorlog!” (+ video) « Welke toekomst is voor ons weggelegd?

 2. BertG. zegt:

  Ik kan dit anders lezen dan een regelrechte oorlogsverklaring aan een ieder die zich niet laat assimileren. Totale overgave en anders volgt de dood er op. Elk verzet is zinloos.
  Zo iets als de borg uit startrek maar dan echt.
  Je kan nooit meer zeggen dat je het niet wist of niet verwacht had. Kan het nog duidelijker dan.

  Like

 3. Ko Lumbus zegt:

  Daar is geen woord takkiyya bij. 😦

  Like

 4. Marc Bouwman zegt:

  Het goede aan dit Jordaanse programma is dat ze deze rechts-extremistische moslim gewoon laten spreken. De kijker weet dan ten minste wat er speelt in het land. Duidelijk is de afkeuring af te lezen op de gezichten van zowel de interviewster als de twee deelnemende sprekers. Eigenlijk ben ik nieuwsgierig naar de ontvangst van dit programma door de kijkers in Jordanië (en waarschijnlijk daar buiten). Natuurlijk zal die man vele medestanders hebben. Maar hoeveel tegenstanders van deze opvattingen zijn er in dat land? En hoe uit zich dat? Vergeet niet dat dit nog steeds dictatoriaal geregeerde landen zijn. Vrijheid van meningsuiting is niet vanzelfsprekend; men is dus voorzichtig.

  Natuurlijk raaskalt deze man, en debiteert hij de ene onwaarheid na de andere. Een in het bijzonder wil ik aanhalen als hij zegt “Zij brachten het kolonialisme tot ons. Als de Jihad er niet geweest zou zijn, dan zou de islam ons en al die andere landen niet bereikt hebben.” Feit is natuurlijk dat de jihad waarover hij spreekt van start ging in het 622 nC, terwijl het kolonialisme bijna 1000 jaar later van start ging. Hij doet dus alsof jihad de islamitische oema verdedigd tegen het Westen.
  Feitelijk is het precies andersom. Toen de Turken 1000 jaar geleden Europa binnen kwamen, dit ze dit door de islam te adopteren. Waarom? Omdat de islamitische oproepen tot jihad mensen aanspoort tot het opnemen van wapens tegen vermeende vijanden. Op die wijze hebben de Turken hun Ottomaanse rijk kunnen vestigen.
  Het werkt zelfs nog verder door. Want ondanks de eeuwen van vijandschap tussen Arabische moslims en het christelijke westen (dat pas in die tijd opkwam!) ging de handel tussen deze twee vijanden door: de Arabieren, zoals altijd al (zo lijkt er ook nu nog niets veranderd) verdienden aan het Westen. Toen echter de Turken Europa binnenvielen, en daarmee de Middellandse Zee beheersten, stelden ze aan de Arabische handel met de Christenen de eis van hoge toegevoegde belastingen. Dit leidde tot gigantische prijsstijgingen in het christelijke Europa. Een van die christelijke vorsten die deze maatregel totaal in het verkeerde keelgat schoot was Hendrik de Zeevaarder, koning van Portugal. Hij is het die het hele proces van verkenning van de wereld via scheepvaart (het ronden van Kaap de Goede Hoop; het vinden van de weg naar India; met uiteindelijk de ontdekking van de Amerika’s) startte. Zijn motieven waren gelegen in het zat zijn voortdurend door Arabische handelaren uitgebuit te worden. Hij was het zat weer aan een of ander islamitisch volk verantwoording te moeten afleggen, alleen maar om te overleven.

  In kort: de Turks-islamitische belastingheffing op de Arabisch-Europese handel deed prijzen in het Westen dermate stijgen dat de West-Europa toen besloot: ‘Laat dan maar. Dan halen we zelf al die goederen wel. Als we maar niet meer met die moslims hoeven te handelen, want die denken alleen aan zichzelf’.
  Aansluitend hierop ontstonden de Ontdekkingsreizen, waaruit later zich eerst het handelskolonialisme, en weer later (19e eeuw) het Imperialisme.

  Die sjeik in het interview keert dus de geschiedenis, zoals die verlopen is, om. Niet het kolonialisme veroorzaakte de jihad, maar de jihad veroorzaakte het kolonialisme.

  Like

 5. G.Deckzeijl zegt:

  Moge alle vlooien van alle kamelen in deze wereld zich vandaag nog in de oksels van
  A.A. Quddum gaan nestelen. Aan mijn lijf geen polonaise, ik maak zelf uit waar ik in geloof, dat maakt geen andere sterveling uit, en zo’n geschifte Jordaanse tapijtvreter helemaal niet.
  Meer weten? klik naast contact in de header.

  Like

 6. benny zegt:

  @bertG:ik zie dit ook als een regelrechte oorlogverklaring.nu zou er moeten tegen ingegrepen worden,nu ze nog sterk in de minderheid zijn.de clash tussen beschaving en einde beschaving is onvermijdelijk,hoe langer we wachten om in te grijppen hoe meer soldaten ze kunnen blijven aanvoeren naar europa.de toekomst van ons dierbaren ligt nu in onze “politici” hun handen,inclusief hun dierbaren.

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  Eigenlijk zouden we deze woorden moeten laten lezen aan de LINKSE EN RECHTSE verraders!
  Zij zijn het schuld, dat wij nu met gespuis opgescheept zitten, welk elk moment kunnen overgaan tot aanslagen op iedere willekeurige burger. De vuile hypoctiete BENDE EU in BRUSSEL buigen als knipmessen voor deze achterlijke woestijnmossels. Stikte de EUROFIELE en ISLAMOFIELE politici maar op ditzelfde moment!

  Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  Zie artikel: http://www.telegraaf.nl/buitenland/12753250/__Mekka_krijgt_metro__.html
  Nog GEKKER: en bij de Grote Zwarte Kei gaat de metro naadloos over in een rollercoaster die zodanig is geconstrueerd dat de inzittenden tegen de klok in loopings draaien….

  Like

 9. JOHANNA Haarlem zegt:

  Daar heb je weer zo een haatsjeikerd….al dat Islamgeseik gelukkig ik mag weer ff FUCK the ISLAM
  Jordaneze komen uit het hartje van Amsterdam..een jordanees is een volk met flair…ga toch scheiten in je greppel in de zandbank…woestijnzigeuner op je kameel.sjeikerd.

  Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  Inderdaad FUCK THE BASTARDS OF THE ISLAM! Zo dat lucht even op!

  Like

 11. Ko Lumbus zegt:

  @Marc Bouwman om 14:25

  Dank voor je comment. Dan zit ik er naast in mijn eerder comment hierboven.
  Dus toch ook weer het gebruikelijke gelieg en gedraai bij weergave van de feiten door de volgers van de prophet of doom.

  Like

 12. benny zegt:

  “We zullen de mensen niet bestrijden, we zullen de mensen niet doden”,ik denk dat de christenen in het midden-oosten en noord afrika daar iets anders over te vertellen hebben,alsook de perzen in iran(als er nog zijn),de hindoes in india,boedhisten in thailand en de joden wereldwijd.een mooi staaltje taqyya.

  Like

 13. @benny: Klopt! Overal waar deze ideologie de overhand krijgt hoor je van de vervolgden dan zij wel worden bestreden en vermoord als dat kan en dat spreekt dan die uitspraken van die tapijthapper netjes tegen.

  Like

 14. BertG. zegt:

  Benny en Pieter, ik ben toch van mening dat jullie het niet helemaal door hebben.
  Die man spreekt ze eigen niet tegen. Hij spreekt alleen de wil en wens van Allah uit.
  Dat jullie dat niet snappen, is jullie probleem. De man stelt eenvoudig weg dat er uiteindelijk geen andere keuze is. Zij vertellen alleen wat opgeschreven staat en waar niet discuseerbaar is.
  Ze denken er helemaal niet eens over na of iets redelijk is, dit is nou eenmaal de wil van Allah.

  Like

 15. koddebeier zegt:

  Let’s Nuke The Bastards !!

  Like

 16. Marc Bouwman zegt:

  @ Ko Lumbus

  Uiteraard! Hoe zou het anders kunnen?

  Like

 17. @BertG. Ik zei niet dat deze sjeik zichzelf tegenspreekt. Ik zei dat de vervolging van Christenen en ongelovigen de woorden van deze sjeik tegenspreken. Om precies te zijn: De meldingen van de vervolgden die aangeven dat er wel tegen personen wordt gestreden en niet zoals deze sjeik zegt dat de staat wordt bestreden. Dat is mi toch wel een wezenlijk verschil 😉

  Like

 18. BertG. zegt:

  Misschien een boeiende aanvulling
  Waarom reageert er niemand.
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=662999&r=1&tbl_archief=&

  Pieter, En een ongeschreven wet in zijn denkwereld is, wie niet wil luisteren moet maar voelen.
  In zijn denkwereld hebben ze een kans gehad maar niet aangegrepen.
  Eigen schuld, dikke bult gedachtegang. Ik snap jouw wezelijke verschil wel.
  Eerst wordt de staat aangepakt en de rest moet meedoen. Een bevolking is in zijn gedachtengang altijd een onderdeel van een staat. Dus staat aanpakken en de rest moet luisteren. Anders heb je een probleem.

  Like

 19. BertG. zegt:

  Bevolking is altijd een onderdeel van de staat.
  Als de staat overstag is dient de bevolking de staat te volgen. Zo als ze gewend zijn in het midden-oosten. Er is altijd maar 1 baas in zijn gedachtengang.
  Wil jij toch er andere mening er op na houden, dan heb je een probleem. Vandaar dat ze vermoord worden. Je dient je aan te passen aan de Borg overheersing. Wie niet wil luisteren moet maar voelen.
  Dat er andere verhalen zijn, dat hebben ze dan zelf over zich zelf afgeroepen.
  Het is maar hoe je er tegen aan kijkt.
  Mensen zijn veel te lief ingesteld om dit te zien en door te hebben. Denk ik.

  Like

 20. Op zich maakt het ook niet uit. De islam staat voor onderdrukking. Wie tegenwerkt of opstandig is wordt gedood. Aangezien onze regering keurig meewerkt met die islamieten vind ik het dan ook niet vreemd dat ze ons verbieden onszelf te bewapenen op straffe van. We konden eens daadwerkelijk tegenstand kunnen bieden en wellicht zelfs hard kunnen terugslaan…

  Like

 21. Jan zegt:

  “Laat jullie vrijwillig islamiseren, anders komt er heilige oorlog!”

  Like

 22. Tom Hendrix zegt:

  @Pieter Veenstra 17.46. uur, precies Pieter, we MOGEN ons NIET VERDEDIGEN zeggen de verraders in Den Haag en Brussel. @ Linsky heeft hier zeer wijze woorden en bijdragen aan gewijd.
  We zouden net als in de USA de vrijheid moeten hebben, zelf een wapen te dragen, maar in de USA is moslimobama van plan deze vrijheid ook aan te pakken. In wat voor rotwereld leven we.

  Like

 23. Ik ben een absolute tegenstander van een dialoog met idioten. Aangezien de grenzen binnen europa inmiddels aardig open zijn moet het niet zo moeilijk zijn om aan de juiste middelen te komen. Dat kon in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw ook al dus ik neem aan dat het nog steeds mogelijk is.

  Als criminelen probleemloos aan wapens kunnen komen dan zou dat ook voor de burger moeten gelden. Het probleem is het prijskaartje en ook daarom probeert de regering EN de EUSSR ons arm te houden zodat we onszelf niet al te gemakkelijk kunnen voorzien. Maar waar een wil is daar is ook een weg…

  Like

 24. Tiny zegt:

  @BertG.
  De bevolking is geen onderdeel van een staat, de bevolking IS de staat. Zonder bevolking geen staat.
  Het is bijzonder tricky hoe deze meneer sjeikemans het brengt. Hun manier om iets aan de m/v te brengen verschilt hemelsbreed met die van ons.

  Like

 25. Petra Almere zegt:

  Na dit gezien en gelezen te hebben begrijp ik niet dat er nog mensen zijn die hun ogen sluiten voor het geweld en haat van de Islam. Hoeveel meer bewijs wil je nog hebben, keer op keer! Totdat het uit de hand gaat lopen? Tja, dan niet zeggen ohhhh, goh, nou, dat wisten we niet, zeg!! Er zijn steeds meer dingen waar mijn nekhaar van overeind gaan staan. Wanneer wordt er nou eens ingegrepen? ZUCHT!!!!!!!!

  Like

 26. Ronald zegt:

  Maar we hebben nu al 67 jaar geen oorlog….. Kan toch nooit lang meer duren denk ik dan…….

  Like

 27. Tom Hendrix zegt:

  @Petra Almere 20.15. uur op 14/8, Petra er wordt niet ingegrepen, dat willen de verraders van politici NIET! Het is een goor vuil plan van de EU, de BILDERBERGERS en de NWO. De enige partijen in nederland die hier iets aan zouden WILLEN doen zijn de PVV en de SGP. De rest heeft ons al afgeschreven!

  Like

 28. reageerbuis zegt:

  De islam stelt op wetenschappelijk gebied juist helemaal niets voor. Zie:
  De moeilijke relatie van de islam met de wetenschap:
  http://hvv.amsterdampost.nl/HVV/www.hetvrijevolk.com/index648d.php?pagina=13063

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s