“Wij tonen hun lafheid aan”

Interview met de advocaat Gavin Boby, die in Groot-Brittannië op juridische wijze de nieuwbouw van moskeeën verhindert.

Gavin Boby is eraan gewend om te winnen. De advocaat spant in Groot-Brittannië altijd een rechtszaak aan als er een nieuwe moskee gebouwd zal gaan worden. Daarvoor heeft hij persoonlijk de Law and Freedom Foundation opgericht. Felix Strüning sprak met hem over de politieke functies van moskeeën, de mengeling van wereldlijke en religieuze macht in de islam evenals zijn plannen om zijn strategie over heel Europa uit te breiden (Engels origineel: Citizen Times).

Meneer Boby, u zegt dat het verbreiden van de islam in onze vrije samenlevingen een rechtsovertreding is. Hoe bedoelt u dat?

Gavin Boby: Dat is een probleem van de openbare orde. De islamitische leer (koran, Hadith en soenna) staan vol aanwijzingen oorlog en geweld tegen ongelovigen toe te passen. Ik kan hier niet op details ingaan, maar de koran roept er alleen al driemaal toe op de ongelovigen te doden “waar je ze ook maar vindt”. Hij rechtvaardigt 14 keer het tot slaaf maken van ongelovigen. De gebruikte taal doet erg herinneren aan vernietigingssystemen zoals het nationaalsocialisme, zoals deze bijvoorbeeld door een van de belangrijkste handlangers van de Holocaust, Reinhard Heydrich, in zijn testament tegenover zijn vrouw werd gebruikt.

U hoeft geen advocaat zijn om te begrijpen waarom dit niet acceptabel kan zijn. Geen enkele samenleving, die zo´n hetze toestaat, kan overleven en het zal ook nooit rustig zijn in haar. Stelt u zich eens enkele voormalige SS-mannen voor, die een religieuze verzamelplaats wilden oprichten, waar ze bijeen zouden kunnen komen en uit hun boek zouden kunnen voordragen over het doden en onderdrukken van anderen. Ze zouden gesloten worden, voordat ze “politiek-religieuze constructie” zouden kunnen zeggen. En ze zouden ook gesloten moeten worden. Een samenleving die dat niet doet, zal mislukken en verdient het ook te mislukken. Datzelfde probleem bestaat nu daar, waar de moslims hetzelfde willen doen.

Ook politiek correcte mensen herkennen dit, wat hun wanhopige onzin over de “religie van de vrede” en de “kleine minderheid” verklaart. De westerse naties hebben dat al eeuwenlang, voordat we het multiculturalisme ontdekten, begrepen. De wezenlijke geschriften van de Angelsaksische rechtspraak – zoals de Magna Carta, de Bill of Rights, de Common Law, de onafhankelijkheidsverklaring de Amerikaanse grondwet – zij bezitten allemaal als fundamenteel principe het behoud van de openbare orde – “de vrede” of “de koningsvrede”. En ze hadden gelijk, want zonder openbare orde en vrede is het voor een samenleving bijna onmogelijk om op meer dan beperkte wijze te functioneren.

Wanneer u daaraan twijfelt, probeert u dan maar eens het fundamentele recht van godsdienstvrijheid in Somalië door te drukken. De eerste plicht van een cultuur is om te overleven. Zonder dat zijn alle andere rechten waardeloos.

U hebt in Groot-Brittannië met succes de nieuwbouw van 13 moskeeën verhinderd. Hoe doet u dat? 

Gavin Boby: Ten eerste informeren we de mensen over bouwaanvragen voor moskeeën:

 • dat de aanvraag werd ingediend en welke details hij bevat;
 • waar, hoe en aan wie men hier gericht tegen kan protesteren;
 • dat ze er iets tegen doen en vooral dat ze kunnen winnen;

Ten tweede door er zeker van te zijn dat geïntimideerde of egoïstische politici herkennen, dat zij voor hun beslissingen verantwoordelijk zijn en hun plicht tegenover de kiezers zouden moeten vervullen. De teller staat nu op 13:1, omdat we enkele weken geleden een keer hebben verloren. Om eerlijk te zijn, toen ik de zaak overnam, wist ik al dat we zouden verliezen. Ik kon me er gewoon niet tegen verzetten om samen met de mensen in hun strijd, die in hun eigen buurt heen en weer worden geschoven, ten onder te gaan. Ik heb er geen spijt van dat we de zaak op ons hebben genomen, ook al hebben we verloren. Deze bewoners zijn de armen, die het grootste deel van hun leven aan het kortste eind trekken en dat met grote waardigheid dragen. Wij gaven hen een kans en ik had zo graag voor hen willen winnen. En nog veel liever wilde ik dat wij er vanaf het begin bij waren geroepen.

Oké. U hebt dus een keer verloren. Maar hoe functioneren de succesverhalen? 

Gavin Boby: We verhinderden de bouw van een vreselijke moskee in Blackpool. Dat is de stad van Charlene Downes, het 14-jarige meisje dat met drugs volgepompt, verkracht en vermoord werd. Daarna werd haar lichaam op de meest vreselijke wijze verminkt en haar moordenaars werden door de regering ook nog beloond met ieder 250.000 Britse Pond. Het is ook de stad van Paige Chivers, die werd uitgebuit en plotseling uit Blackpool “verdween”.

We hopen, dat hun families er geen aanstoot aan nemen dat we ons werk tegen deze moskee als een ontoereikende erkenning ter herinnering aan hen gebruiken.

Het was bevredigend om te zien, dat ondanks een afschuwelijk rapport van de ambtenaar, die adviseerde de bouwvergunning te verstrekken, geen van de stadsvertegenwoordigers voor stemde. Men had een speld kunnen horen vallen, toen de voorzitter vroeg of er iemand voor zou zijn!

En waarom is het belangrijk om juist de bouw van moskeeën te verhinderen?

Gavin Boby: Daarvoor bestaan drie redenen: Strategie, prettige woonomgeving en de menselijke aanpak van het probleem.

Eerst de strategie. Een moskee is nooit alleen maar een plaats van gebed en reflectie geweest. Ze is net zo goed een centrum voor maatschappelijk-politieke controle. Ze zijn allemaal gebaseerd op de eerste moskee, die Mohammed in Medina bouwde. Deze werd pas ingericht, toen Mohammed de macht van een dictator bezat: In zijn eerste 13 jaar als religieleider in Mekka had hij geen moskee gebouwd. De moskee was dan ook in de eerste plaats een politiek bureau en werd ingezet voor de volgende werkzaamheden:

 • De planning van en aanwijzingen voor Jihad-operaties evenals de keuze van officieren;
 • Het sturen en ontvangen van officiële delegaties;
 • Het ontvangen van loyaliteitsverklaringen;
 • De regeling van de islamitische staatsbelangen;
 • De benoeming van rechters, belastingophalers, staatsfunctionarissen en militairen door Mohammed evenals zijn opvolgers Aboe Bakr, Omar, Osman en Ali;
 • Het ondertekenen van verdragen;
 • Het uitroepen van de sharia;
 • Het verklaren van de superioriteit van de moslims en de minderwaardigheid van de niet-moslims;
 • De leer van de superioriteit van de man over de vrouw;
 • De verkondiging van doodvonnissen over diegenen, die zich tegen Mohammed keerden of negatief over hem spraken

De islamitische leer eist van de moslims het voorbeeld (soenna) van Mohammed (soera 33, vers 36) te volgen. Dit verklaart, waarom er in moskeeën in verschillende belangrijke steden zoals Londen en München wapens worden gevonden.

Ten tweede een prettige woonomgeving. De ervaring van buren van moskeeën vindt in vier fases plaats, afhankelijk van de sterkte van de islamisering van het woongebied:

Fase 1 is de parkeerplaats-Jihad. Verwacht u niet dat moskeegangers rekening met u houden bij het parkeren!

Fase 2 is de dominantie. Of de “Fuck-off, dit is nu ons gebied”-fase.

Fase 3 is de “Je zou je echt aan ons moeten verkopen”-fase. De bewoners zien zich plotseling tegenover mannen geplaatst, die bij hen aanbellen en met wat biljetten van twintig en vijftig in een plastic zak aangeven dat het in uw belang is om aan hen te verkopen.

Fase 4 is uiteindelijk die van het lastigvallen. Het is de fase, waarin de politie zegt: “Wij hebben geen reden om aan te nemen dat deze misdaad racistisch gemotiveerd is, mevrouw.” De meeste mensen vertrekken echter uit het gebied voor deze fase.

Het is niet eerlijk om deze mensen in de steek te laten, alleen omdat ze arm zijn of tot de arbeidersklasse behoren respectievelijk geen ervaring hebben om zich bij de autoriteiten in te zetten voor hun belangen.

Ten derde. De menselijke aanpak van het probleem. Het is belangrijk om je tegen de opmars van de islam te verzetten, zolang we nog de mogelijkheid hebben dit op legale en vreedzame wijze te doen. Dit is van beslissende betekenis.

Veel mensen verwijten ons voor onrust te zorgen, omdat we wijzen op de sowieso duidelijke feiten. De realiteit is, dat, als deze problemen niet nu op een geciviliseerde wijze worden aangepakt, krachten, die veel duisterder zijn dan ik (waarover veel mensen nu waarschijnlijk nog politiek correct leuteren) van de gelegenheid gebruik maken om de problemen heel ongeciviliseerd op te lossen, als de macht van de regeringen eenmaal is afgenomen of zelfs ingestort is.

Denkt u, dat uw model ook in andere Europese landen toe te passen is?

Gavin Boby: Jazeker! De details van het juridische proces zullen verschillen, maar de centrale elementen – lafheid en eigenbelang van de politieke autoriteiten – zijn op het hele continent dezelfde. Dat is het dat ervoor zorgt dat we winnen. We tonen hun lafheid aan.

Zullen uw inspanningen er op de lange termijn toe leiden dat het juridisch moeilijker wordt om nieuwe moskeeën te bouwen?

Gavin Boby: Uiteindelijk zal dat het geval zijn. Wanneer de islamitische gebieden groeien, worden ze plaatsen van islamitisch recht, waar islamitische rechtbanken of islamitische lokale vorsten heersen en waar de reikwijdte van het openbare recht eindigt.

Dit zal ertoe leiden, dat de samenleving buiten deze islamitische gebieden probeert om de invloed van de islam op de rest van de samenleving te beperken. Ik zie niet hoe deze verharding van de bestaande scheidingen zou kunnen worden vermeden. En het zwaartepunt van het conflict zal op moskeeën liggen, die een bruggenhoofd vormen.

Het gevaar bestaat erin, dat dit proces in een soort sociale uitbarsting ontaard, vermoedelijk in aansluiting op een crisis van de staatsfinanciën, en dat het begint met geweld en zich uitbreidt. Daarom is het zo belangrijk dat het probleem nu wordt aangepakt, door geciviliseerde en vredelievende mensen zoals wij.

In een toespraak in het Europese Parlement in Brussel zei u onlangs dat de islamitische veronderstelling dat religielidmaatschap materieel, wereldlijk succes zou betekenen, een open deur zou zijn. Hoe kan dit gebruikt worden om de islamisering van Europa te stoppen?

Gavin Boby: Dat is niet zozeer een methode om de islamisering van Europa te stoppen, maar veel meer het proces van de ondermijning van de islamitische religie op zich. De samensmelting van religielidmaatschap met wereldlijk succes is de achterdeur in de code, die de islamitische programmeurs open lieten. En zo betaalt en financiert de islamitische leer de machthebbers in de samenleving: Mannen behandelen vrouwen als bedienden, gelovigen leven gefinancierd door de jizya, een gedwongen belasting voor de ongelovigen, machthebbers krijgen religieuze status en de spirituele autoriteit tot zelfverrijking.

Als moslims met tegenslagen werden geconfronteerd, luidde de standaardverklaring van de religieuze ideologen zoals Abul Ala Maududi en Sayyid Qutb, dat dit op grond van de ontoereikende religieuze overgave zou plaatsvinden. En dat, wanneer de religieuze inspanning weer hersteld zou zijn, de moslims rijk zouden zijn. Het gevoel van de aanspraak op kan zeer sterk motiveren.

De sleutel ligt erin deze knoop open te breken en onderbroken te laten. Hun religie is irrelevant voor hun materiële aanspraken. Breng het principe in dat we oogsten wat we zaaien – bekend bij zowel christenen, Joden, Hindoes en Boeddhisten. Dan zal de islam, die nauwelijks iets anders heeft te bieden dan bruut geweld, zin aantrekkingskracht op de mensen verliezen, vooral op de mensen, die proberen invloed in de een of andere samenleving te krijgen. En dan zal de islam verminderen.

Bron:

http://lawandfreedom.info/deutschland/

Bron oorspronkelijk artikel:

http://www.blu-news.org/2012/08/16/wir-zeigen-ihre-feigheit-auf/

Interviewer: Felix Srüning

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

11 reacties op “Wij tonen hun lafheid aan”

 1. benny zegt:

  respect voor deze heer,zo zouden er meer en meer moeten zijn.

  Like

 2. Deze man is goed bezig. Ik had van E.J. in een vergelijkbaar artikel begrepen dat dit initiatief ook buiten het Verenigd Koninkrijk zal worden uitgebreid. Waarvoor alle lof! Het wordt hoog tijd dat de bouw van die haatkazernes een definitieve halt wordt toegeroepen!

  Like

 3. De islamitische leer eist van de moslims het voorbeeld (soenna) van Mohammed (soera 33, vers 36) te volgen. Dit verklaart, waarom er in moskeeën in verschillende belangrijke steden zoals Londen en München wapens worden gevonden.

  En juist dat is het meest gevaarlijke van die haatkazernes. Het zal aan alle kanten ontkent worden maar zie hier het bewijs wat ik al jaren roep. Het zijn daadwerkelijke kazernes met een militaire rangorde binnen hun gelederen. Zelf die Erdogan roept het al een hele poos maar niemand die er eens goed over nadenkt! Zeker de Dhimmi’s niet…

  Uiteraard zullen onze linkse Dhimmi’s weer allemaal in koor met islamitische muziek op de achtergrond in de maat rondbazuinen dat we het verkeerd zien, dat we hun cultuur niet begrijpen en dat het zover echt niet zal komen en weet ik veel wat ze allemaal voor idioterie ze allemaal uitkramen…

  Ik krijg verdomme nog gelijk ook!

  Like

 4. Linsky zegt:

  Kijk, dit is wat ik bedoelde met mijn comment laatst:

  Wat ik me steeds maar afvraag is waarom die hele kut-islam niet gewoon juridisch kan worden aangepakt.
  Gavin Boby bewijst daar toch dat het mogelijk is!

  Er moeten hier toch ook advocaten zijn die in staat zijn om de wet op zodanige wijze te interpreteren dat duidelijk wordt dat wat de regering allemaal doet en toelaat buitenwettig is?
  Elke actie van overheidswege en justitie, die islam en sharia faciliteert, steunt of toelaat, is per definitie een ondermijning van onze eigen grondwetten. ‘Democratische’ wetten!

  ‘Democratie’ staat elke andere mening toe, behalve die haar eigen aard ondermijnt.
  Daarom hebben wetten die de ‘democratie’ beschermen al dan niet met wettige middelen door uit speciaal voerende organen.

  Een land wat de wet hanteert dat het eigen bestel vernietigd mag worden is volslagen krankzinnig!

  En dat is precies zoals volksverraders als bijv. Donner proclameren, en niet alleen toestaan maar zelfs trachten te verwerkelijken.

  Ik blijf me dus afvragen of er niet eens advocaten- collectief is te formeren, die dit eens werkelijk uitzoekt en aanhangig kan maken.
  Want al wat er gebeurt is tegen elke logica en ethiek, maar voor alles tegen ons eigen, ‘gekozen’ ‘democratisch’ bestel, gewoonweg omdat in de sharia en koran echte democratie niet is toegestaan en dient te worden vernietigd.
  Welke beschaving, samenleving, bestel of grondwet staat vernietiging door derden danwel door zichzelf toe???

  Ik bedoel dus te zeggen dat de islam als een terroristische organisatie dient te worden gekenmerkt en als zodanig dus per definitie moet worden verboden.
  Het bewijs daarvoor wordt namelijk geleverd door hun eigen handvest, de koran en geestelijke doctrine de sharia!

  Op basis van heel wat minder zijn er talloze groepen en bewegingen het recht van bestaan ontzegd. En deze waren niet eens gericht tegen het ‘democratische’ bestel of in hun aard levens-vijandig! Zelfmoord is zelfs strafbaar. Evenals de hulp daarbij.

  Hoe kan het dan wettelijk zijn dat die koran en sharia gelegitimeerd wordt door overheden en justitie? Het is die koran die oproept tot haat en het vermoorden van alles en iedereen die haar niet accepteert!

  Dus het accepteren en zelfs faciliteren door overheden van sharia, koran en islam is een misdaad tegen de Staat, tegen elk bestel en tegen elke samenleving!

  Like

 5. @Linksy: Als het goed is, is Gavin Boby al bezig om dit initiatief onder andere in Nederland ook op te zetten met gelijkdenkenden. Ik hoop dat het gaat werken. In Nederland lopen we echter tegen het probleem aan van de rechters welke wel erg vaak een D66 achtergrond hebben en dergelijke initiatieven zullen proberen tegen te houden…

  Laten we hopen dat dergelijke initiatieven meer navolging krijgen en dat er zelfs meerdere in Nederland zullen worden opgericht om dit eindelijk eens voor elkaar te krijgen.

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  @Linsky oo.17. uur, helemaal mee eens Linsky!

  Like

 7. Daniel Deblaere zegt:

  Graag kreeg ik toch de aanduiding van de passages in de Koran, waar aangemoedigd of bevolen (?) wordt niet-mohammedanen te doden…
  ————————————————————-Duitse islamwetenschapper: Kerken idealiseren islam [naar index]
  17-08-2012 – Kerkredactie – reformatorisch dagblad

  Westerse kerken idealiseren de islam en bekommeren zich te weinig om de positie van christenen in islamitische landen. Dat stelt de Duitse islamwetenschapper dr. Rita Breuer in haar recent verschenen boek over christenvervolging in de moslimwereld.

  Volgens Breuer is de christenvervolging in de islamitische wereld toegenomen, terwijl tegelijkertijd in Europa steeds meer sprake is van een pro-islamitische en antichristelijke grondhouding. Met alle macht probeert men “de religieuze gevoelens van andersgelovigen en in het bijzonder moslims te ontzien en te beschermen.”

  Breuer vindt echter, zo blijkt uit de weergave van haar conclusies door het Duitse persbureau Idea, dat het geenszins islamvijandig is “om op de ellendige situatie van veel christenen in de islamitische wereld te wijzen.” Het is eerder “christenvijandig” om dat niet te doen.

  In haar boek ”Im Namen Allahs? Christenverfolgung im Islam” (uitg. Herder, Freiburg) signaleert ze dat de trend in veel Europese samenlevingen anders is: “Vooral in liberale of religiekritische milieus krijg je soms de indruk dat het ronduit pijnlijk is om je voor christenen in te zetten of je met hen solidair te verklaren.” Onbegrijpelijker nog vindt Breuer dat kerken meegaan in die trend. Volgens haar idealiseren zij de islam, zonder zich te realiseren hoezeer christenen in moslimlanden zich daardoor in de steek gelaten voelen.

  In een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung zei Breuer: “Twintig jaar geleden al vroegen christenen in de moslimwereld mij hoe het kon dat kerken zich zo voor de rechten van moslims inzetten –wat op zich niet verkeerd is– maar geen gevoel hadden voor wat er met christenen in moslimlanden gebeurde. Velen zeiden ontgoocheld dat ze niet langer hoopten op ondersteuning.”

  In haar boek noemt Breuer diverse voorbeelden van positieve uitlatingen van Duitse kerkleiders over de islam. Voorzitter Nikolaus Schneider van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) verklaarde afgelopen jaar bijvoorbeeld: “Het is een vergissing te zeggen dat de islam minder in vrede geïnteresseerd is dan het christendom.”

  Dat getuigt volgens Breuer van “een eenzijdige waarneming van de islam”, omdat in de Koran en in het leven van Mohammed wel degelijk geweld in bepaalde situaties gerechtvaardigd wordt, anders dan in de bronnen van het christendom. Het streven naar waardige omgang en dialoog met moslims is alleszins respectabel, vindt Breuer, maar de reëel bestaande islam en zijn uitwerking op de christenen in moslimlanden moet daarbij niet uit het oog verloren worden.——————————————————————-

  Like

 8. tjonge zegt:

  allemaal symptoom bestrijding !
  alle moeslam-apen moeten gewoon weg uit de westerse wereld !
  die islam moet gewoon verboden worden in de westerse wereld.

  laat die rifapen hun vredelievende “religie” in hun eigen fantastische land beoefenen.
  kunnen ze daar fijn met bomgordeltjes elkaar te lijf gaan.

  Like

 9. Hellen zegt:

  Een van de weinigen die dit voorbeeld zouden willen volgen is advocaat T. Hiddema , das een kerel , durft zijn mond open te trekken over dat verziekende woestijntuig .

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s