Noam Chomsky; de laatste totalitaire mens

Alweer een tijdje geleden kocht ik twee boeken van de taalkundige en radicale linkse ideoloog Noam Chomsky. In beide ben ik begonnen en steeds na ongeveer een derde deel heb ik ze weer weggelegd. Op de een of andere manier konden zijn vroegere essays over Vietnam en de corrupte Amerikaanse Nixon-regering me niet echt boeien. Nu staat er op World Affairs Journal een lang interview met Benjamin Kerstein, die een zeer kritisch boek over Noam Chomsky heeft geschreven. Chomsky komt daarin naar voren als een nare, hysterische man die het niet zo nauw neemt met de waarheid. Het boek heeft als titel “Dagboek van een anti-Chomskyiet” en gaat in de vorm van een verzameling essays, recensies en artikelen van zijn blog met dezelfde naam, over de periode 2004 – 2007. Hieronder in vertaling delen van het interview door Michael J. Totten.

MJT: Wat bezielde je om drie jaar lang te schrijven over Noam Chomsky?

Benjamin Kerstein: Dat is een enorme vraag en voordat mensen beginnen te denken dat ik helemaal obsessief ben, moet ik opmerken dat ik op hetzelfde moment een heleboel andere dingen aan het doen was. Het korte antwoord is 9/11. Ik ben opgegroeid in een zeer liberale gemeenschap waar Chomsky erg populair was en zodra 9/11 had plaatsgevonden, wist ik dat al die mensen die ik kende meteen naar hem toe zouden gaan om uit te vinden wat ze moesten denken en dat datgene waar ze mee zouden terugkomen inderdaad heel vervelend zou zijn. Ik vind het jammer dat ik absoluut gelijk kreeg. Het was echt schandelijk gedrag door een aantal zeer schandelijke mensen. Chomsky was in de jaren daarvoor heel marginaal geworden, maar na 9/11 groef links hem en op zette hem weer op een voetstuk. De New York Times bijvoorbeeld gaf een belachelijk vleiend beeld van hem. Hij werd weer opgenomen in de mainstream en ik had sterk het gevoel dat iemand er iets over moest zeggen. Ik denk graag dat ik en de anderen die zich lieten horen erin geslaagd zijn om een ​​klein verschil te maken. Jarenlang spuwde hij dit spul uit met in principe helemaal geen oppositie. Ik hoop dat we erin geslaagd zijn om de mensen wat materiaal te geven dat hen hielp enig kritisch denken toe te passen ten aanzien van zijn beweringen.

MJT: Wat zijn uw voornaamste bezwaren tegen hem?

Benjamin Kerstein: Er zijn een paar belangrijke punten die moeten worden gemaakt. Ten eerste, Chomsky is een absoluut schaamteloze leugenaar. Een meester van het argument te kwader trouw. Hij zal alles zeggen om mensen zover te krijgen om hem te geloven. Erger nog, hij zal alles zeggen om mensen de mond te snoeren die het niet met hem eens zijn. En ik heb het niet per se over zijn publieke critici. Als je ooit hebt gezien hoe hij omgaat met gewone studenten die twijfelen aan wat hij zegt, dat is heel verschrikkelijk. Hij misbruikt ze gewoon op een manier die ik alleen maar kan beschrijven als sadistisch. Dat wil zeggen, hij geniet duidelijk van wat hij doet. Ik denk niet dat het iemand zou moeten worden toegestaan ​​om weg te komen met dat soort gedrag.

Ten tweede, Chomsky is enorm belangrijk voor radicaal-links. Als het aankomt op de Amerikaanse buitenlandse politiek is hij niet alleen invloedrijk, hij is eigenlijk alles wat ze hebben. Bijna elk argument over buitenlandse zaken door radicaal-links kan terug naar hem worden getraceerd. Dat was niet het geval toen hij begon, terug in de late jaren ’60, maar dat is nu het geval.

Benjamin Kerstein

Ten derde, hij is in wezen de laatste totalitaire mens. Ondanks dat hij beweert dat het anders ligt,  is hij min of meer de laatste overlevende van een groep intellectuelen die dacht dat systematisch politiek geweld en totalitaire controle in wezen goede dingen zijn. Hij babbelt de hele tijd over mensenrechten, maar als je kijkt naar de regimes en groepen die hij heeft ondersteund, is dat inderdaad een zeer bloedige lijst. Communisme en fascisme zijn natuurlijk zo dood als de spreekwoordelijke pier, maar ik betwijfel of de totalitaire verleiding ooit zal verdwijnen. Het verlangen naar eenheid en een soort van mooie tirannie lijkt op te komen van ergens diep in de menselijke psyche.

Ten vierde – en dit is mogelijk de belangrijkste – hij maakt mensen dom. In deze zin is hij meer een sekteleider of een New Age goeroe dan een intellectueel. Hij staat mensen toe om zich prettig te voelen met hun vooroordelen en hun haat en hij ondermijnt hun vermogen om op een kritische manier zelf na te denken. Tot op zekere hoogte heeft dit te maken met zijn gebruik van emotionele en morele chantage. Omdat hij iedereen die het met hem oneens is portretteert als het kwaad, als je het dan wel met hem eens bent, moet je wel aan de kant staan van wat goed en rechtvaardig is. Dit is in wezen een soort seculier puritanisme en het is zeer aantrekkelijk voor veel mensen, om voor de hand liggende redenen, denk ik. We willen onszelf allemaal goed vinden, of we dat nu wel of niet verdienen.

MJT: Kunt u ons een voorbeeld geven van een leugen van Noam Chomsky?

Benjamin Kerstein: Nou, de grootste van allemaal is zijn bewering dat er sprake was (en mogelijk nog steeds is) van een alliantie tussen de Verenigde Staten en de nazi’s. Het is zo overduidelijk gestoord, dat een aantal van Chomsky’s bewonderaars die ik heb gesproken, gewoon ronduit ontkent dat hij het ooit heeft gezegd. Maar het staat daar in zijn boek ‘Wat Uncle Sam echt wil’. Uiteraard hadden de Verenigde Staten nooit een alliantie met nazi-Duitsland en het naziregime bestaat al niet meer sinds 1945, dus het zou nogal moeilijk zijn om er een ​​alliantieverdrag mee  te sluiten.

Welnu, ik heb absoluut geen idee of Chomsky werkelijk deze leugen gelooft of niet – ik betwijfel het – maar deze vormt een belangrijk deel van zijn ideologie. In een van zijn eerste boeken schreef hij dat Amerika een proces van denazificeren nodig heeft. Hij heeft ontkend dat hij dit heeft gezegd, maar nogmaals, het staat er zwart op wit. Ik denk dat het onmogelijk is om Chomsky’s politieke standpunten te begrijpen zonder te begrijpen dat voor hem de VS moreel gelijkwaardig zijn aan Nazi-Duitsland en dienovereenkomstig moeten worden behandeld. Opgemerkt dient te worden dat dit een zeer belangrijk aspect van de naoorlogse stalinistische propaganda was en ik twijfel er niet aan dat Chomsky dit uit die nogal dubieuze bron heeft overgenomen.

MJT: Uw mening over Chomsky’s ´Vrede in het Midden-Oosten´ was een eyeopener. Hij schreef het meteen na de Yom Kippoer-oorlog. Het werd gepubliceerd in 1975. Hij was fel anti-Israël toen een groot deel van links nog steeds pro-Israël was. Ik kan het niet helpen, maar ik vraag me af, gezien zijn overdreven grote invloed in radicale kringen, als hij in plaats daarvan pro-Israël was geweest, net als vele anderen, en als hij dat gebleven was, zou Israël in het Westen nu een beetje meer populair zijn vandaag de dag dan dat het nu is? Als de vijandigheid tegenover de Joodse staat voornamelijk zou komen van de rechts extremen in plaats van de links extremen? Wat denkt u?

Benjamin Kerstein: Het is een ingewikkelde kwestie, want in zekere zin nam Chomsky een beetje laat deel aan het spel over Israël, hoewel hij dat daarna meer dan goedmaakte. Het begon niet met hem. Nieuw Links was al tegen Israël in beweging, zover terug als het midden van de jaren 1960. Dat begint echt met de Suez-oorlog in 1956, toen Israël zich beslissend afkeerde van de USSR en omdraaide in de richting van het Westen. De Sovjets begonnen de anti-Israël propaganda op te voeren en linkse mensen in het Westen sloten zich daar natuurlijk bij aan. En zeker, de opkomst van een bepaalde vorm van Derde Wereld-isme, dat als idee aan de Arabische oorlog tegen Israël vooraf ging, bepaalde Chomsky’s opkomst als een belangrijke stem voor het linkse anti-Israël.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat, ondanks de intense haat van Chomsky voor Israël, zijn echte idee-fixe altijd al de Verenigde Staten was. Het is alleen pas als Israël dichter bij de VS aansluit na de Zesdaagse Oorlog, en vooral na de Yom Kippoer-oorlog, dat hij echt op gang komt.  Het is om deze reden dat de vraag naar een resterend pro-Israël standpunt niet echt een kwestie is. Zodra Israël een belangrijke bondgenoot werd van de Verenigde Staten, kon Chomsky nooit pro-Israël zijn, zelfs als hij dat al wilde zijn. Het zou zijn hele wereldbeeld in de war hebben gegooid.

Ik zou echter wel willen zeggen dat hij de positie van links ten aanzien van Israël gevestigd heeft en deze zeker voorzag van veel munitie. Hij speelde ook een belangrijke rol in het geven van een legitieme plaats aan anti-Israëlische ideeën in het Amerikaanse intellectuele debat, vooral in de academische wereld en in het maken van een soort van lakmoesproef voor Joodse linkse mensen. Een groot deel van de dingen die hij schreef in de nasleep van de Zesdaagse Oorlog waren denunciaties van linkse Joodse collega´s voor het niet “echt” links zijn vanwege hun zionisme.  Dus als collaborateur in wat eigenlijk een zuivering was en ervoor  zorgend dat Joodse linksen wisten wat de prijs van hun voortdurende deelname aan de beweging was voor hun steun voor Israël, speelde hij een essentiële rol.

Hij was ook een van de eerste en waarschijnlijk meest belangrijke schilden van links tegen beschuldigingen van antisemitisme. Aangezien hij een van de meest prominente Joodse intellectuelen in Amerika op dat moment was (voornamelijk door zijn taalkundig werk), gaf hij links anti-Israël veel dekking en konden ze lang aan de verantwoordelijkheid ontsnappen voor de antisemitische aspecten van hun ideologie. Het was echt pas met de Tweede Intifada dat mensen zich eindelijk begonnen uit te spreken tegen het linkse antisemitisme, dat vooral de schuld was van de beweging zelf. Ze hadden al zolang vrije doorgang gekregen dat ze waarschijnlijk dachten dat het zou blijven duren. In zekere zin moet dit gelukkig worden gezien als een van de grootste mislukkingen van Chomsky.

MJT: In uw boek beschrijft u hem als een monster. Niet eens als horzel of een gek, maar als een echt monster. Wat zou u zeggen tegen mensen die Chomsky’s kijk op de wereld verwerpen, maar die denken dat monster een beetje teveel van het goede is?

Benjamin Kerstein: Dat is een goede vraag en ik zou alleen maar zeggen dat we de afgelopen honderd jaar te maken hebben gehad met een reeks krachtige seculiere ideologieën, die veel goede dingen hebben gedaan, maar ook veel gruwelijke dingen. Als gevolg daarvan moeten we de rol onderkennen die intellectuelen spelen bij het creëren en ondersteunen van deze ideologieën. En vooral met de omvang van hun verantwoordelijkheid voor de dingen die gedaan werden door deze ideologieën, goed of slecht. Nu zijn er vele, vele gevallen in de afgelopen eeuw van intellectuelen die hun geest of gewoon hun naam leenden aan dubieuze zaken, en na verloop van tijd hebben we een zeker gevoel van wat de verantwoordelijkheid van een intellectueel zou moeten zijn. Dat is natuurlijk geen gemakkelijke vraag. Was bijvoorbeeld Jean Paul Sartre een monster, omdat hij gedurende een tijd een stalinist was? Ik zou zeggen van niet, hoewel hij wel heel veel heeft uit te leggen.

De meest bekende van deze gevallen – en ik noem dat in mijn boek – was Martin Heidegger. Nu kan er geen twijfel over bestaan ​​dat Heidegger een briljant filosoof was en het meeste van zijn filosofie is helemaal niet politiek, het is een zeer esoterische verkenning van de aard van het bestaan ​​en van het begrip van het bestaan.  Desondanks denk ik dat de historische conclusie is, dat er iets monsterlijks aan hem is, omdat hij niet alleen zijn naam en zijn prestige leende aan de nazi-partij toen zij aan de macht kwam, maar omdat hij ook zijn vaardigheden gebruikte om het nazisme filosofisch te rechtvaardigen. De belangrijkste reden is echter dat, nadat het allemaal voorbij was en hij onder geen enkele politieke druk of anderszins stond, hij zijn daden bleef verdedigen en de misdaden van de nazi’s, waaronder de Holocaust, bleef minimaliseren.

In het geval van Chomsky denk ik echter dat we een van de meest flagrante gevallen hebben. Hij heeft niet alleen een ideologie gesteund, hij heeft deze in wezen geschapen, of in ieder geval speelde hij een belangrijke, misschien wel de beslissende rol, door zijn toedoen. En daar is het niet alleen een geval van het verlenen van zijn vaardigheden om verschrikkelijke daden van politiek kwaad te rechtvaardigen, en dat zijn er vele. En zoals ik al eerder heb opgemerkt, heeft hij zich voor geen verantwoordelijk gemaakt en voor zover ik u dat kan vertellen, zal hij dat ook nooit doen. Wat we nu zien in het geval Chomsky is een man, die in wezen zijn hele openbare leven heeft gewijd aan het politieke kwaad. Ik denk dat we met recht kunnen zeggen dat zo iemand een monster is.

Opmerking: Niet opgenomen in de vertaling zijn; de leugens van Chomsky over de genocide in Cambodja, zijn afkeer van de psychoanalyse en de discussie over moraliteit met Foucault, de overwegingen van Kerstein bij het weigeren van toegang tot Israël van Chomsky en de eigen politieke positie van Kerstein.

Noam Chomsky

Bron:

http://www.worldaffairsjournal.org/blog/michael-j-totten/noam-chomsky-last-totalitarian

Interview door: Michael J. Totten.

Vertaling: Vederso (voor https://ejbron.wordpress.com/)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Communisme, Hypocrisie, Joden, Jodendom, Jodenhaat, socialisme. Bookmark de permalink .

18 reacties op Noam Chomsky; de laatste totalitaire mens

 1. Wachteres zegt:

  Interessant Vederso.

  Ik heb tijdens mijn studie Nederlands ( eind jaren ’70, begin ’80) de taalkundige theorieën van deze man nog moeten bestuderen: oppervlakte structuren en dieptestructuren herinner ik mij. Net wiskunde. Ik vond ze wel boeiend eigenlijk. De theorie had te maken met hoe de taal zich ontwikkelt in de hersenen.

  Het was voor hem beter geweest als hij zich alleen met zijn vakgebied had bezig gehouden.

  Like

 2. Linsky zegt:

  Wat is de bedoeling van dit artikel?

  Voorop gesteld dat die vent zelf me weinig interesseert, zie ik dat het hele artikel pure retoriek is en bol staat van beledigingen, onderbouwd door een persoonlijke haat tegen N. Chomsky

  Daarom vraag ik me ook af of vederso wel zelf iets weet van Chomsky en wat ie allemaal nog meer naar buiten heeft gebracht.

  En waarom wordt een van de weinigen die het lef had om in het openbaar regeringen en de MSM aan te vallen en aan de kaak te stellen zo gedemoniseerd, door pure lasterpraat en leugens?

  De alliantie tussen de Verenigde Staten en de nazi’s, is inderdaad gewoon een voldongen feit!
  De familie Busch heeft hun kapitaal gemaakt doe de slavenarbeid in de Duitse staalfabrieken en de farmacie.
  Daar plukken ze nog de vruchten en de rentes van

  De grootste geleerden en nazi’s zijn allemaal naar de USA gebracht en konden daar ongestoord verder met hun verderfelijke werk.

  De MK-Ultra methodes, ja die hersen-experimenten op mensen en zelfs baby’s in de moederbuik nog, stammen rechtstreeks van Mengele en co.

  Als Noam Chomsky dus stelt dat de VS moreel gelijkwaardig is aan Nazi-Duitsland, heeft ie daar wel degelijk gelijk in!

  Maar vraag je eens af, als de regering en de machten in de USA geen nazi’s zijn , welke ideologie hangen zij dan wel aan?

  Lees daarvoor eens het volgende artikel en de aanverwante, en overdenk dan nog eens waarom een man die het lef had overal op de wereld de zaken open te breken, regeringen aan de kaak te stellen en de leugens van de MSM, links te noemen is?….Een nieuwe linkse tactiek?

  Omdat ie ook heel helder was in zijn mening over niet deugende joden die achter veel duistere spelletjes zitten?
  Mag daar niet over gesproken en geschreven worden soms?
  Zoals wij dat zijn over de orthodoxen joden?

  Verder ga ik hier geen woord over vuil maken.
  Voor wie niet wil weten houd het toch op en krijg je alleen een oeverloze discussie.
  In elk geval bewijst het artikel hierboven inhoudelijk helemaal niks, en is een enorme leugen , misleiding en manipulatie op basis van pure ubjectieve meningen van de zogenaamde ondervraagde, ‘studenten’, maar vooral van Benjamin Kerstein.

  Lees dit artikel en vraag het je maar eens af dan, waar de USA werkelijk staat!
  Want alles wat zij doen, is het voortborduren op alles wat ze van de nazi’s leerden en waarvan er velen nog steeds in hun dienst zijn!
  ; http://diamental.nl/images-linsky/De%20%E2%80%98Staat%20van%20Beleg%E2%80%99!/staatvanbeleg.htm

  Like

 3. Linsky zegt:

  Ps;
  Voor het geval je niet weet waar ik het over hebt, wat Busch betreft:
  http://www.guardian.co.uk/world/2004/sep/25/usa.secondworldwar

  Like

 4. treintrien zegt:

  @ Wachteres:
  Dat was begin/halverwege jaren negentig nog steeds verplichte kost 🙂
  Ik zat dan wel in Nijmegen, het meest linksige bolwerk geloof ik.
  Die theorie met die nulletjes en eentjes, het aan -en uitzetten van taalmogelijkheden tijdens het verwerven van de moedertaal, heb ik altijd vrij geniaal gevonden.
  Hoe de man verder zo een totaal warhoofd kon zijn, daar snapte ik niks van.
  Als het echt opzet of kwaadaardigheid is, zoals dit artikel beweert, is het nog erger dan ik dacht.
  Erg intelligente man, gebruikt zijn hersens verkeerd. Komt vaker voor. Ik zal de Godwin maar niet maken 😉

  Like

 5. lucky9 zegt:

  @Linsky
  Noam Chomsky valt bij U in de smaak omdat hij de bron is van nogal wat samenzweringstheorieën die mij persoonlijk geen meer bal interesseren. Waarom? In de eerste plaats omdat het theorieën zijn en geen feiten, althans geen feiten en omstandigheden die de theorie voor mij waarachtig kunnen maken. Ik ben namelijk niet licht gelovig. Veel feiten kunnen op honderden andere manieren verklaard worden dan ze te doen passen in een samenzweringstheorie.

  Zo bij voorbeeld het onderwerp van uw commentaar om 22:56 over Bush. Zo zou de bron en de verschijningsdatum van uw referte toch wat meer moeten aansporen tot bescheidenheid over de betrouwbaarheid van uw bron.

  Ten tweede alhoewel ik Chomsky nooit zelf bezig gehoord of gezien heb ken wel zijn soort. En dat is het soort professoren die hun leerstoel misbruiken om linkse ideeën te spuien. Sommige die ik wel meemaakte waren specialist in het vergiftigen van het verstand van hele generaties studenten. Merk op dat ik geen namen noem want ze leven nog allemaal.

  Hetzelfde soort vergiftiging dat we vandaag nog altijd aantreffen in de hoofden van anderhalf miljard gelovige islamieten. Jawel.

  Ik voel absoluut geen noodzaak om me te gaan verdiepen in Chomsky maar uw ad-hominem kritiek op Benjamin Kerstein lijkt me té snel geformuleerd om waar te kunnen zijn.

  Samengevat ik heb dus eerder de neiging om Kerstein te geloven dan jou, en dat vind ik jammer, maar het moet geschreven worden.
  Ook ik voel overigens niets voor oeverloze discussies. Bij deze is Vederso bedankt voor zijn vertaling.

  Like

 6. Linsky zegt:

  lucky,
  Je gelooft maar gewoon wat je wilt hoor.
  Da’s helemaal vrij.

  Maar je opmerking: ” alhoewel ik Chomsky nooit zelf bezig gehoord of gezien heb ken wel zijn soort.” zegt al weer genoeg.
  Evenals dat ‘ie’ wel bij mij in de smaak valt en de reden daartoe.

  Het is een nare gewoonte van je altijd te oordelen over zaken die je niet weet, en waarvan je zelfs – ook in het verleden ten aanzien van m’n eigen artikelen – helemaal niets heb gelezen zelfs.

  Ik heb ook nooit gevraagd aan wie dan ook om mij te geloven, ik ben juist de gene die er steevast op aandringt dat iedereen zelf onderzoekt en een eigen oordeel vormt….maar wel op basis van feitenkennis.
  Maar eheu, ik voorzag het al, vandaar dta ik melde er verder geen woorden aan vuil te willen naken.
  Niet omdat ik niks zou weten, verre van dat, maar om niet weer een oorlogje te veroorzaken, terwijl bij voorbaat al vaststaat, dat iedereen die geen ene mallemoer weet, altijd de grootste mond hebben hier, Het is namelijk ecxact de reden waarom mij altijd door iedereen de mond wordt gesnoerd..althans dat probeert.

  Bekijken jullie het maar lekker en laat je maar meer zand in de oogjes strooien door valse subjectieve ideeën en manipulaties. De meesten zijn echt niet in staat de ongelooflijk sluwe malversaties en manipulaties van het linkse schorem te doorzien.

  ik heb er geen zin meer in om nog welke informatie dan ook te delen, en doe voorts dat wel op m’n eigen domeinen.
  In de afgelopen twee jaar, heb ik getracht zoveel mogelijk zaken te delen, waarvan vrijwel niemand hier ook maar 10% wist.
  het enige wat er gebeurde is dat iedereen net een stel kleine kinderen, kwaad wordt, omdat het niet begrepen wordt, of gewoonweg niet bevat kan worden. De argumentatie heeft nog nooit uit feiten bestaan danwel weerleggingen van de door mij aangeboden feiten.

  Schelden, persoonlijke beledigingen en gewoonweg voor leugenaar wegzetten en belachelijk maken, is het enige wat er in twee jaar is gebeurd.

  Op enkelen na, die wel degelijk de moed hadden zelf mee te speuren.
  In elk geval is er nooit ook maar één bewijs geleverd van fouten of onwaarheden in mijn comments of artikelen.
  Ik houd het voor gezien, wat die discussies betreft, want ik kan mijn tijd wel beter gebruiken dan te verzanden en te verzuipen in oeverloze welles nietes-spelletjes, met wie dan ook.

  Nogmaals, van mij mag iedereen denken en geloven wat ie wil….en koester je lekker in het idee, dat het allemaal wel goed zal komen. Je mag tenslotte zelf kiezen, niet waar?! 🙂

  Like

 7. lucky9 zegt:

  Uiteraard kunnen we allemaal kiezen.
  Maar worden de uitslagen niet vervalst?

  You ain’t seen nothing yet!

  Like

 8. vederso zegt:

  @ Wachteres. Chomsky werd mij ook door de strot geduwd en eerlijk, ik vond het boeiend. En natuurlijk was hij voor links toen een held. Voor mij ook wel. Dus Linsky; om jouw vraag te beantwoorden, laten we zeggen dat ik wel enig idee heb wie Chomsky is, hoewel ik geen deskundige ben, begin ik het artikel met de anecdote over het kopen van 2 boeken die nog steeds niet uitgelezen liggen. Juist vorige week in een ander verband hem nog eens opgezocht op Wikipedia over zijn taalkundig werk. Een aanrader beweer ik. Maar je valt me op dezelfde oneigenlijke manier aan wat je Kerstein verwijt richting Chomsky. En wat doet het er toe of een vertaler zelf uit eigen ervaring weet hoe het zich in Libië of Syrië ontwikkeld. Daar ben ik niet meer dan de geïnteresseerde leek en samen met E.J. die de tekst hier en daar versoepelt, komen we tot een product waar ik niet ontevreden over ben. Toevallig weet ik nu juist wel iets meer dan gemiddeld over Chomsky dan over de ins and outs van de familie Huma Abedin, om maar een zijstraat te noemen en nog steeds geen deskundige. Kun je je voorstellen dat ik juist daarom ervoor koos om dit artikel te vertalen? Kun je je ook voorstellen dat ik ook wel eens iets voor EJBron vertaal waar ik het inhoudelijk niet volledig mee eens ben? Misschien moet je jezelf maar eens afvragen waarom je zo fel op dit interview reageert. Tenslotte wil Kerstein niet meer dan materiaal aanreiken zodat mensen zelf kritisch kunnen nadenken over de rol die Chomsky heeft gespeeld, vooral ten aanzien van Israël En daar is hij naar mijn mening in geslaagd. Mijn vroegere held is van zijn voetstuk gevallen.

  Like

 9. Frans Brassens zegt:

  Kerstein wil wel dégelijk meer dan ‘materiaal aanreiken’, Vederso (05:07).
  Er spreekt pure haat uit zijn verhaal, zijn antwoorden, zijn aanvallen.
  En ondanks zijn ontkenning; een en ander riekt toch écht naar obsessie.

  -Is hij ooit door Chomsky op zijn nummer gezet?
  -Is het een late aanval op Chomsky’s bijdrage aan Finkelsteins boek ‘The Holocaust Industry’, waarin besproken wordt hoe bepaalde joden de holocaust misbruikten en misbruiken -wat ontegenzeglijk ook het geval was?
  -Is Chomsky wérkelijk ‘links’ te noemen als hij kritiek op Israël heeft?
  -Bedient een ‘groep’ zich van Kerstein met een bepaalde bedoeling?

  Dat weet ik dus allemaal niet, maar Kerstein maakt géén gezonde indruk op mij.

  Like

 10. Ik heb erg weinig tijd omdat ik een andere gek (wéér) aan het fileren ben: Etienne Vermeersch.
  Een verdomd intelligent interview met deze Kerstein.
  Chomsky is inderdaad én objectief gek én objectief een monster, geen twijfel mogelijk.
  Dershowtiz heeft Chomsky in “The Case for Israël” diepgaand en vernietigend geanalyseerd.

  Like

 11. vederso zegt:

  @ Frans Brassens. Finkelstein als produkt van Chomsky’s totalitaire ideologie lijkt mij eerder een aannemelijke verklaring. Maar ik geef toe dat figuren als Finkelstein staan voor een interessant fenomeen, namelijk, als Jood zijnde Israël haten. Hoe haal je het in je hoofd als liberaal-progressieve Joodse gemeenschap in de USA straks op Israëlhater Obama te gaan stemmen. Dan is er in de ontwikkeling van die gemeenschap ergens iets goed misgegaan. Kerstein wijst erop dat Chomsky daarin een schandelijke rol heeft gespeeld. En lees nog even in de link naar het volledige interview over Chomsky’s leugens over Cambodja. Het commentaar van Paul Berman kan niet verkeerd worden begrepen. Aan Chomsky’s handen kleeft bloed.

  Like

 12. Frans Brassens zegt:

  Hoe dan ook, Vederso en Pennings, en dan hebben we het nu over iets wezenlijk anders dan een beoordeling van Chomsky: het boek van Finkelstein is geen fictie.
  Overigens: de opmerking dat er Joden zijn die Israël ‘haten’ klinkt me juist als overdreven ‘linkse terminologie’ in de oren. Zal de bedoeling wel niet zijn, maar tóch.
  Er viel/valt wel degelijk kritiek op ‘Israël’ te leveren, en daar is op zich niets mis mee. Goede vrienden zeggen elkaar de waarheid.
  Wat betreft Obama: Het maakt geen ene flikker uit wie er straks president van de USA zal zijn.
  Élke president, republikein of democraat, zit vast aan de touwtjes waarmee dezélfde ‘anderen’ ze bespelen.

  Like

 13. vederso zegt:

  @ Frans Brassens. Laten we proberen on topic te blijven. Het interview is van iemand met iemand die een boek heeft geschreven over een ander iemand. Daarin komen allerlei standpunten en opvattingen voorbij die niet geheel nieuw zijn. Zo had ik al vaker over heftig protest tegen de rol van Chomsky gelezen. Dat geheel wordt door Kerstein, naar zijn opvattingen, in een context geplaatst. Die opvattingen en meningen zijn overigens ook niet weer geheel nieuw. Bijvoorbeeld; Sartre heeft inderdaad veel uit te leggen, hoewel hij allang dood is, en Heidegger was een monster. Dat zijn minder meningen dan dat het feiten zijn. Tenminste bijna geheel geaccepteerd door diegenen die eerlijk en oprecht over het bestaan en zichzelf willen nadenken. En Chomsky heeft daar een rol in gespeeld, het is niet anders dan dat je grote vraagtekens kan zetten bij zijn optreden. Grijs is niet de kleur die bij Chomsky past en dat heeft consequenties.
  Voorbeeld en anecdote: Ik was nooit echt een grote fan van Pablo Picasso, maar waardeerde hem om zijn plaats in de kunstgeschiedenis. Die waardering was voorbij toen ik las dat een hobby van Picasso was om sigaretten uit te drukken op vrouwenborsten. Datzelfde geldt voor Chomsky, maar in verhevigde mate. Hij had daadwerkelijk invloed op de politieke meningsvorming en heeft dat zijn hele leven ingezet voor het totalitaire kwaad. De titel is niet voor niets; “De laatste totalitaire mens”. Hemel, moet ik hier geloofsbelijdenis doen? Als niet-Jood en als seculiere atheïst, met geloof in de rechtsstaat en de parlementaire democratie omdat het volgens Churchill het minst slechte systeem is en meer, vind ik dat Chomsky zeker in aanmerking komt voor de kwalifikatie “monster”.
  Ik heb er ook lang over gedaan om tot dat besef te komen, maar het is volgens mij wel van toepassing.

  Like

 14. Ko Lumbus zegt:

  @Vederso om 16:28

  ‘Monster’ vind ik wel een groot woord voor iemand als Chomsky. Dat woord acht ik eerder op zijn plaats bij volwassenen die bij kindertjes het fijnste stuk je vlees van het lulletje afsnijden, of bij koppensnellende haatbaaarden.
  Overigens heb ik nu met Bennie Joling eerder wat jij met Pablo Picasso had. Tot zijn stupide schildercompilatie hoorde ik graag zijn muziek, nu kan ie voor mij het dak op.

  Like

 15. vederso zegt:

  @ Ko Lumbus. Is dat niet Chavez in goede dagen? Nee, ik vind echt dat Chomsky hoort in dat rijtje van dictatuur en erger vergoelijkende intellectuelen. Daar kent de vorige eeuw er teveel van.
  Overigens waardeer ik uw aanhoudende oproep tot bewijs in de Vermeersch kwestie. We moeten wel bij de les blijven. Overigens waardeer ik Pennings ook zeer, maar nu heeft hij misschien de lat voor zichzelf te hoog gelegd. Laten we enig geduld hebben.

  Like

 16. Ko Lumbus zegt:

  Don’t worry, Vederso, ik laat me niet gek maken, engelengeduld, dat heb ik!

  Maar WTF is Bennie Joling? Joling Gerard is die andere mediageile minkukel. Had het hier natuurlijk over Bennie Jolink, de man van prachtpopklassieker ‘Oerend hard’. Spijtig dat die song nu voor eeuwig besmet is.

  Like

 17. Frans Brassens zegt:

  Vederso (16:28), mijn ‘start’ was niet om Chomsky te verdedigen (ben geen adept van hem) maar om aan te geven dat ik me afvroeg waarom Kerstein zo obsessief, ‘over the top’ overkomt. Vind ik niet ‘gezond’.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s