Opperrabbijn Israël waarschuwt Wilders over voorgesteld verbod op ritueel slachten van dieren (UPDATE!: comment van Manfred Gerstenfeld!)

Opperrabbijn Yona Metzger

Ritueel slachten noch besnijdenis zouden nooit het probleem moeten zijn geweest, het is de sharia, dat altijd de achilleshiel is geweest van de islamitische fundamentalisten. Ik doe een openbaar beroep op de PVV om van koers te veranderen, de enigen die tenslotte onder voorgestelde wetgeving zullen lijden zijn de Joden, de moslims zullen altijd een manier vinden om hun eigen regels omzeilen door het maken van nieuwe regels.

Er is ook de kwestie van de individuele vrijheid, die traditioneel altijd al onder vuur ligt van mensen die een grote overheidsbemoeienis voorstaan. De PVV benodigt een ​​mea culpa en om van tactiek te veranderen. De PVV, die in feite een zeer pro-Israël-partij is, maar is gestruikeld m.b.t. dit onderwerp. Haar focus is altijd al gericht geweest op het veilig stellen van de individuele vrijheden en de bescherming van westerse waarden,  maar dat hoeft nu niet gedaan te worden ten koste van de individuele vrijheden en westerse waarden.  Het is de sharia en dat is het altijd al geweest.

Manfred Gerstenfeld, een prominente Israëlische schrijver, zei in een telefonisch interview dat het verbod op ritueel slachten is gebruikt in Europa om Joden af te schrikken. “Ga je een man steunen die in de voorhoede loopt van de antisemitische beweging in Europa?”, zei hij. (sic!, vertaler)

Opmerking van KGS; Persoonlijk denk ik dat Wilders bij zal draaien. Als de gevaren van islamisering geen realiteit waren, zou er niet worden gesproken van een verbod op ritueel slachten in Nederland, maar dit is niet de te volgen route.

Lees meer in een uitgebreid artikel:

http://ca.news.yahoo.com/rabbi-warns-dutch-populist-wilders-over-ritual-slaughter-205244682.html

Manfred Gerstenfeld

Commentaar (via de mail) van Manfred Gerstenfeld op de vertaling:

Geachte heer Bron,

Ik zag dat u het stuk van Reuters via Tundra Tabloids over het rituele slachten in het Nederlands vertaald hebt.

U heeft natuurlijk volkomen gelijk als u naast het zogenaamd citaat van mij “ga je een man steunen die in de voorhoede loopt van de antisemitische beweging in Europa” de opmerking maakt: (sic! vertaler).

Het was afgesproken met Reuters dat ik het citaat zou zien voor publicatie. De journalist heeft zich geexcuseerd dat hij zich niet aan de belofte heeft gehouden. Ik heb hem erop gewezen dat het juiste citaat moest zijn: “are you going to support a guy who is at the forefront of the anti-Semitism movement in Europe on one major issue?”

Er is geen twijfel aan dat de anti-religieuze slachtbeweging een grote rol heeft gespeeld in de lange geschiedenis van het antisemitisme. De enige andere parlementaire partij die ik ken met een dergelijk partijprogramma op dit punt als de PVV is de Zweedse SD, een partij die ook neo-nazi’s in haar gelederen heeft.

U kunt dit publiceren als u wilt.

Met vriendelijke groeten,

Manfred Gerstenfeld

Bron:

http://tundratabloids.com/2012/08/israels-chief-rabbi-warns-wilders-over-proposed-ban-on-ritual-slaughter-of-animals.html#comment-44568

Auteur: KGS.

Vertaling: Vederso (voor https://ejbron.wordpress.com/)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Joden, Jodendom, Wilders. Bookmark de permalink .

85 reacties op Opperrabbijn Israël waarschuwt Wilders over voorgesteld verbod op ritueel slachten van dieren (UPDATE!: comment van Manfred Gerstenfeld!)

 1. Ko Lumbus zegt:

  Sinds mijn plaatsing twee dagen geleden hier bij E.J.Bron op de draad over de lastercampagne tegen Geert Wilders is dit filmpje met daarin de keiharde besnijdeniswaarheid niet meer vrij toegangkelijk. Dat roept vragen op….

  http://www.youtube.com/verify_age?next_url=/watch%3Fv%3DVRPv4ryPiTU

  Like

 2. Ko Lumbus zegt:

  Hieronder – Ko Lumbus zegt:28 augustus 2012 om 02:54 – is de besnijdenisgruwel die een onschuldig en weerloos kind wordt toegebracht nog ongestoord te zien. Weer er snel bij, voor je het weet is het ook hier door de reli-maffia onder het tapijt geschoffeld.

  https://ejbron.wordpress.com/2012/08/27/de-lastercampagne-tegen-geert-wilders/

  Like

 3. Rudor zegt:

  De Opperrabijn heeft gelijk als hij zegt dat alleen de Joden onder het verbod op rituele slacht zullen lijden. Zeker zullen moslims gewoon doorgaan met hun ‘halal’slachtingen (en dat dan zelfs met mensen als slachtvee), terwijl de Joden zich hoogstwaarschijnlijk wel aan het verbod zullen houden en/of zullen vertrekken naar oorden die dit verbod niet kennen. Daarenboven dient te worden gezegd dat daar waar Joden een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de mensheid hebben geleverd, de moslims helaas een belangrijke bijdrage aan de afslachting en onderdrukking van de mensheid hebben geleverd. Zouden de Joden dus vertrekken, zou dat een aanzienlijke verarming betekenen, daar waar van verrijking door moslims tot op heden nog steeds geen sprake is, ook al wordt dat door de (linkse) politici wel steeds zo gebracht. Een Jood zal nooit zeggen dat anderen koosjer moeten eten. In tegendeel, ze vallen anderen niet lastig en als het niet anders kan regelen ze hun eigen eten of eten gewoon niet. Moslims echter beginnen met het opleggen van de ‘halal’verplichting aan niet moslims.
  Bovendien is het koosjer slachten van een heel andere orde van grootte dan het halal slachten. Daar waar de koosjer slachter een gedegen opleiding heeft gehad om zodoende het leed voor de te slachten dieren zoveel mogelijk te voorkomen, hebben we allemaal inmiddels wel kunnen zien hoe het halal slachten plaats vindt. Dat is werkelijk naar om te zien.
  Me dunkt dan ook dat een verbod op ritueel slachten een verkeerde keuze is maar dat een verbod op halal slachten een goede zaak zou zijn.
  Daarmee geven we dan aan de ene kant meteen aan dat we de dwingelandij van de moslims zo langzamerhand wel zat zijn (dat ze vertrekken als het ze niet bevalt!) en aan de andere kant dat we dankbaar zijn voor de bijdrage die de Joden aan onze samenleving hebben gegeven en nog steeds geven èn dat we die bijdrage niet graag zouden verliezen.

  Like

 4. Ko Lumbus zegt:

  It’s his foreskin, Rudor, not yours, leave it alone!

  Like

 5. Ko Lumbus zegt:

  En nog wat @Rudor ‘Daarmee geven we dan aan de ene kant meteen aan dat we de dwingelandij van de moslims zo langzamerhand wel zat zijn’

  Alle strak in de leer reli-gekkies ben ik meer dan zat, maakt geen ene mallemoer uit of het joden, moslims of geschifte christenen zijn.

  Like

 6. vederso zegt:

  @ Rudor. Ik denk dat de PVV (Wilders) door de Joodse gemeenschap op een “minor issue” wordt aangevallen. Wil men zo princieel zijn; so be it. Dat zal echter het standpunt van de PVV niet wezenlijk veranderen. Niet in de steun voor Israël en niet in het standpunt over rituele slachting.

  Like

 7. neoliticum zegt:

  Ritueel slachten is wreed en niet nodig, men wilt gewoon zich oppermachtig voelen. Meer niet.

  Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  A foreskin is NO birth defect and so are clitoris and labia..!!!!!
  http://tinyurl.com/7vy4mja
  Idem: tinyurl.com/6xrjyfb

  Like

 9. Ad de Koning zegt:

  Ritueel slachten en besnijdenis zouden beiden verboden moeten zijn. Besnijdenis zou alleen mogen plaatsvinden bij iemand die meerderjarig is en dat zelf wil. Een kind mag je niet ongevraagd iets aan zijn of haar lichaam veranderen. Hoewel ik sympathiseer met Israel doe ik dat niet met de orthodoxe Joden die weigeren dienst te nemen maar wel verdedigd willen worden door hun medeburgers die niet othodox zijn. Iedereen in militaire dienst en als je dat niet wilt zoek je het verder zelf maar uit.

  Like

 10. lucky9 zegt:

  Tja de 12° september nadert met rasse schreden.
  Hoe korter nabij, hoe vuiler de streken. Denk!

  Like

 11. vederso zegt:

  Eens met Ad de Koning.

  Like

 12. louis-portugal zegt:

  Ik zou wel eens willen weten hoeveel mensen in Israël willen vasthouden aan ritueel slachten als ze weten hoeveel weerstand dat oproept in de buitenwereld..
  Likoed misschien ligt hier voor jullie een punt om dat eens te onderzoeken.????
  Overigens ook helemaal eens met Ad.
  Op houden met die smeerlapperijën.

  Like

 13. Het lijkt wel of ik hier op de “ugly through” een zeer antisemitische website zit als ik deze commentaren lees.

  Like

 14. Jullie spelen de anti-Israël activisten precies in de kaart. Zij kunnen deze website naar hun achterban sturen en laten lezen dat de achterban van Wilders hetzelfde denkt als zij doen. Weg met de Joden. Hoezee

  Like

 15. vederso zegt:

  @ Ya’akov Niet mee eens. Zelfs begrijp ik jouw reactie niet. Op Tundra heb ik gevraagd naar een reactie van Gerstenfeld waarom hij vind dat Wilders de voorhoede is van de antisemitische beweging in Europa. Houden we verhoudingen nog wel in het oog?

  Like

 16. Ko Lumbus zegt:

  ‘CUTTING FREEDOM….’

  Hebben mensen omwille van het feit dat zij het joods geloof aanhangen het recht om hun kind seksueel te verminken??

  Die vraag – waarop voor een weldenkend mens slechts 1 antwoord mogelijk is – stelt de joodse voorman en voorvechter van deze barbaarse praktijk in het filmje hieronder:

  Like

 17. jowitteroos zegt:

  @ Yaakov Siepman

  Mee eens!

  Like

 18. lucky9 zegt:

  @ Ya’akov Absoluut oneens!
  Wordt wakker man! Respecteer uw bondgenoten! Want anders zou je het wel eens kunnen schudden. Uw eigen religieus fanatisme kenmerkt zich steeds op dezelfde manier.
  Verorber zoveel joodse voorhuiden paté als je wil, maar kom ons daar hier niet mee lastig vallen.
  Klaar toch?

  Like

 19. Ho ik zeg niet dat Wilders de voorhoede van het antisemitisme is. Ik weet dat Wilders pro Israël is.
  Ik weet ook dat Wilders niets van religie zeker het Jodendom afweet of er iets mee heeft. Hij heeft wat met Israël, omdat hij daar heeft gewoond. Over Grous heb ik mijn verdenkingen, en ik vraag me af wat voor macht hij heeft over Wilders. Trouwens ik ben een seculiere Jood, maar ik respecteer het Jodendom en het heeft ons door de eeuwen bij elkaar gehouden. Zo hebben we het kunnen overleven. Ook onder de Joden heb je linkse en religieuze idioten die voorop lopen om Israël naar de ondergang te helpen.

  Like

 20. Linsky zegt:

  E.J. Bron en Ya´akov. EENS!

  Dat klopt wel degelijk!
  Er zijn idd. een aantal mensen paadje zoek, omdat ze gewoonweg niet meer weten, waar al die insinueerende, en beledigende commments op slaan.

  Da’s voornamelijk te danken aan hen met het brein van een aardworm, en zo totaal gefrustreerd, dat hun bevattingsvermogen en bekrompen visie niet toereikend zijn om een bovengemiddelde stelling te begrijpen, zodat ze je onmiddellijk gaan uitschelden voor antisemiet!

  Het liefs natuurlijk de oudste getrouwen, dan is het voor de lezers en de rest van de reaguurders makkelijker een snelle stellingname te maken.

  Nou ben ik niet te beledigen, maar het feit om hier na al die tijd voor antisemiet te worden weggezet, omdat mijn woorden en mening bewust op een dergelijke smerige, lage manier worden verdraaid en de achterbakse insinuaties is toch wel tegen mijn principes.

  Ik heb altijd normaal en beschaafd gereageerd, niet omdat dat is is wat ik ben, want ik ben me te zeer bewust dat het niet meer dan een laag vernis is, die als facade gebruikt wordt door zo’n 7.000.000 mensen.

  Ik zelf zit nooit woorden verlegen, maar heb besloten om lieden die een beschaafd antwoord niet waard zijn, omdat ze zelf de laagste methoden toepassen als het hun petje te boven gaan, alleen nog uit te schelden, gewoon omdat me dat de meeste bevrediging geeft.

  Het zou ook dom zijn een debat of discussie aan te gaan met een aardworm!

  Like

 21. marijke zegt:

  Amen linsky.Ik ben het helemaal met je eens.

  Like

 22. lucky9 zegt:

  Olaba, linsky
  ONEENS
  Zin in een pie van joodse voorhuiden? Ga je gang en smakelijk eten!
  Beste, ik ben een aardworm. Maar wat ben jij. Een aliën? Be very afraid!

  Like

 23. Linsky zegt:

  Internet is idd. heel geduldig.
  Als iemand de moeite wil nemen, kan ie zien welke personen, steevast anderen op persoon aanvallen. vooral rond december en januari.
  ik heb het allemaal nog in het archief, maar ik ga er niet echt op terugkomen.
  Wat ik wel kwijt wil is dat het niet moeilijk is te zien dat vederso, toen al samenspande met zijn chantal en nu hij weet dat columbo dezelfde chantal is, onmiddellijk weer een front vormt tegen mij en wat anderen.
  Heeft gvd niemand dan in de gaten hoe hoe dat duo WEER bezig is tegen Pennings en mijn persoon?

  In ieder geval als een van die twee me weer voor de voeten loop zal ik er zelfs een woordenboek op na slaan, om de meest beledigende termen te kunnen vinden!

  Like

 24. lucky9 zegt:

  Compris!

  Like

 25. Ko Lumbus zegt:

  @Linsky

  Linsky, je off topic geprevel doet me denken aan de woordvoorder van ‘Mengvoeders United’:

  Like

 26. jowitteroos zegt:

  Opperrabbijn Yona Metzger ziet Islam ook als religie en daar heeft hij respect voor:

  Like

 27. vederso zegt:

  @ Linsky. Jouw reactie om 22.59 is ronduit belachelijk. Het is weer totaal off topic. Besef je wel dat ik het met het artikel niet eens ben en het desondanks heb vertaald? Ik vind dat je echt met iets substantiëlers moet komen, want deze keer ga ik niet opzij.

  Like

 28. Piet Klont zegt:

  yaakov siepman zegt:
  30 augustus 2012 om 22:08
  ‘Jullie spelen de anti-Israël activisten precies in de kaart. Zij kunnen deze website naar hun achterban sturen en laten lezen dat de achterban van Wilders hetzelfde denkt als zij doen. Weg met de Joden. Hoezee’

  Je kunt het ook omdraaien.
  Men schijnt hier nogal een manische angst te hebben voor wat de achterban(nen) van anders-denkenden vinden.
  Wat die vinden, interesseert mij hoegenaamd geen ene hol!
  Dat is immers al lang bekend en daarvoor ‘angst’ te tonen is misplaatst en speelt hen in de kaart.
  Ik weiger mij te onderwerpen aan de rode-fascisten en hoe zij willen dat wij denken.
  Het is m.i. juist een goed voorbeeld naar andere achterbannen dat er hier, op het blog van Bron onderling kritisch wordt gediscussieerd daar waar men bij die ‘andere’ achterbannen keurig eensgezind als noord-Koreaantjes in de pas loopt, elk met de vinger van een ander in zijn reet.

  Ik heb het dan wél over discussies, niet over ordinaire scheldpartijen.

  Like

 29. vederso zegt:

  Ik moest me de tekst van Linsky om 22.59 even goed tot me laten doordringen. Dat heeft even tijd gekost. Ik hoop dat Ko Lumbus Chantal is. Blijkbaar heb ik me weer intuïtief aangesloten bij degeen die ze nog op een rijtje heeft, dwz. die nog z’n gezond verstand gebruikt. Ik begrijp inmiddels ook dat Linsky over informatie beschikt waar hij normaal gesproken niet over zou beschikken. Kortom; als Ko Lumbus – Chantal een ban krijgt stap ik ook op. Ik laat me niet door Linsky beledigen en schofferen. Forget it.

  Like

 30. G.Deckzeijl zegt:

  @Louis, 30-8, 20:53
  Hier heb je het antwoord op je vraag!
  http://www.hoeiboei.blogspot.nl/2012/08/joden-tegen-besnijdenis.html

  Like

 31. Linsky zegt:

  Wel godverdomme!
  Ik laat me door Linsky niet beledigen?!

  Wie heeft Linsky uitgescholden voor antisemiet, het ergste wat je op een blog als dit kan doen?
  Vuil smerig onderkruipsel, kruip terug onder de steen waar je vandaan kwam!
  Btw, ik heb helemaal geen andere informatie nodig, behalve die ik hier door de comments krijg.
  Je moet wel stekeblind zijn en volslagen gespeend zijn van elk analytisch vermogen om niet de stijl, de krenkende wijze van schrijven en de specifieke gramatica te herkennen van enkel lieden alhier!

  verderso, je hebt al wat tegen me, vanaf het begin dat je hier je reet indraaide.
  Nu je zo af en toe ook eens wat vertaalwerk kwijt mag, heb je het erg hoog in je bol en denkt te kunnen dreigen.

  Ik zal niet alles letterlijk terug halen, zoals ik al zei, maar het begon er indertijd al mee dat je meende mij tot de orde te moeten roepen met : “Elk artikel denkt Linsky in een “NWO”-context om te kunnen buigen”….

  Nogmaals dus, als jij niet tegen de term of het begrip NWO kunt, moet je minder tweeslachtig opstellen en naar een blog gaan, waar dat NWO in de spammachine zit.

  Verder zou het een aanwinst zijn als je inderdaad opdonderstraalde, want iedereen die hier lang genoeg meedraait, weet hoe je van aanvang af al tweedracht zaait, onmin veroorzaakt, insinuerende opmerkingen maakt en jankt als een klein kind wat zijn zin niet krijgt en als laatste zelfs de zwaarste belediging plemt die maar te bedenken is:

  ANTISEMIET!

  indertijd heb je een keer of zes afscheid genomen, maar een uur later zat je er weer op.
  Bij A-7 werden ze strontziek van je, dus wat moest je anders?

  Nou, aan ruggegraat ontbreekt het je duidelijk, net zoals bij een slak en aardworm!
  Het enige wat je steevast na laat is een slijmspoor, letterlijk en figuurlijk!

  Ik heb je gewaarschuwd ventje….je houd verder je waffel tegen mij, anders ga ik eens nog anders uit de hoek komen.
  Zoals je zelf ook al zei, internet is geduldig, en daar staan alle bewijzen op die mijn betoog ondersteunen en bewijzen.

  Je bent echt te ver gegaan kereltje, en daarmee kan je je niet achter je labiliteit verschuilen.
  Ik had je ook al eens gewaarschuwd voor de woede van een geduldig mens!

  Like

 32. vederso zegt:

  @ Linsky om 22.59. Soms ben ik een beetje traag, maar ik reageer nu op jouw laatste twee regels in dat comment; Voor mij ben je gewoon een grote klootzak. Een sukkel die gelooft in de meest bizarre complottheoriën die een mens kan bedenken. Daar is een psychologische verklaring voor, maar ik houd het bij dat je gewoon een klootzak bent. Dat wilde je toch ook mij in de laatste regels van 22.59 duidelijk maken? Likewise.

  Like

 33. E.J. Bron zegt:

  Gaat ie lekker heren!? 😦

  Like

 34. Piet Klont zegt:

  Ja…jullie ook nog een prettige avond verder.

  Like

 35. Ko Lumbus zegt:

  Nu het er hier toch, met dank aan Linsky, off topic aan toe gaat, even weer iets anders.
  In mijn optiek kwam Geert, in wat voor een verkiezingsdebat bij Knevel moest doorgaan, het best uit de verf. Had hij slechts 1 one-liner voor nodig, ‘Geen geld naar de Grieken, het geld naar de zieken’.

  Like

 36. Linsky zegt:

  E.J, het gaat helemaal niet lekker! 😦

  Sorry dat ik het zo moet doen, maar ik laat me door geen enkel onderkruipsel ANTISEMIET noemen.

  Zoals ik al aangaf, niet omdat ik me daardoor ‘beledigd’ voel, maar, omdat je toestaat dat je eigen blog en een van je eerste en trouwste mensen op die wijze wordt ondermijnt en klakkeloos valselijk wordt beschuldigd. Daardoor wordt bij voorbaat alles wat ik schrijf al feitelijk volkomen waardeloos en bovendien druist dat soort aantijgingen gewoon in tegen mijn principes.

  Ik wil niet op die manier te discussiëren, als iemand het niet met me eens is, mag ie argumentatie aandragen, maar niet net als dat linkse tuig, in het wilde weg beschuldigingen uiten, die zoals je zelf heel goed weet, op den duur een eigen leven gaan leiden.
  Waar rook is, is tenslotte vuur, niet waar?

  Je weet heel goed dat ik normaliter gewoon heel beschaafd antwoord, maar dit soort laffe ondermaatse geplemp kun je met geen enkel argument of rede tot staan brengen.

  Ik heb al heel wat ‘beledigingen’ gewoonweg over me heen laten gaan, maar elke keer blijven dit soort lieden bezig…totdat ik weer wel eens een antwoord geef, en dan ben ik weer de zwarte piet. Nou, dat mag, maar ik wil wel even helder hebben waar en bij wie steeds opnieuw de oorzaken liggen.
  Wie kaats kan de bal verwachten, hè!

  En deze even voor vederso,
  je moet niet dreigen, maar gewoon doen, hoor.
  Iedereen met inzicht weet dat een vacuüm gewoon weer wordt opgevuld.
  Het blog zal echt niet ten gronde gaan als het verstoken zou blijven van jouw lasterlijke comments en artikelen.

  Like

 37. Ko Lumbus zegt:

  Dacht ik dat we ermee klaar waren, gaat ie huilie huilie doen bij papa Bron.

  Like

 38. Piet Klont zegt:

  Linsky:

  Vraag jezelf eens af wat erger is.
  Antisemiet of onderkruipsel genoemd worden.
  Voor de Nazi’s stond dit zo’n beetje op één lijn.
  Je weet wel wat ik bedoel.
  Je zult denken: Waar bemoeit die Klont zich mee?
  Nergens mee, maar ik en vele anderen lezen mee en moeten noodgedwongen dit aanzien.
  Het argument: ‘Dan sla je het toch mooi over’ wat je dan vaak hoort is geen optie.
  Ik ken je zo ook niet, ik ken een heel andere Linsky en met Vederso mail ik af en toe en ik heb hem gevraagd waar hij jou antisemiet noemt en of dit binnen een bepaalde context was.
  En nee, dan is het nog niet fraai om dat te schrijven.
  Ik wacht op zijn antwoord, maar in drift en woede lees je soms heel andere dingen dan er bedoelt wordt.
  Vederso gaf aan te willen stoppen, dat heb ik hem ontraden, in elk geval geadviseerd er over na te denken.
  Ik zie jullie beiden hier graag, onder normale omstandigheden wel te verstaan.
  Het is, zo weet ik inmiddels al lang, uiterst gevaarlijk om je in dit soort zaken te mengen maar dat heb ik bij dezen dan gedaan.
  Grow up, both of you.
  Klont compells you!!

  *OUT*

  Like

 39. vederso zegt:

  Voor Ko Lumbus – Chantal en iedereen. Ik ben opgestapt. Het ga u allen goed.

  Like

 40. Piet Klont zegt:

  *NOG EVEN TERUG*

  Ko Lulbus: Het zou een stuk schelen als jij nu ook eens je waffel hield!

  Like

 41. Linsky zegt:

  zeg columbo,
  quote:
  Nu het er hier toch, met dank aan Linsky, off topic aan toe gaat,?
  huilie huilie doen bij papa Bron.?

  Dit is dus exact de wijze waarop die chantal tweedracht beleef zaaien en steeds op subtiel en minder subtiel wijze de zaak verziekte!

  Enne, huilen bij papa Bron?
  Ben je wel goed snik?
  Is het je ook in je bol geslagen?
  Ben je zelf nu een beetje boekie zoek, na alle verwarring die je samen met vederso sticht?

  Ps; ze presteerde het ook steeds om als ze geen argumenten meer had van die klotefilmpjes er op te plempen.
  Moet je niet ook even met Randi en Scepsis voor de dag komen?

  Je bent echt te doorzichtig hoor!

  Like

 42. Ko Lumbus zegt:

  Mijn waffel houden, Piet, terwijl ik hier off topic aangesproken word?
  Bekijk jij nog ff de chronologie hierboven.
  Me dunkt dat ik me aardig inhoud.

  Like

 43. marijke zegt:

  Linsky waar om ben je er weer in getrapt.Er is er maar een die er van loopt te kicken en dat iszij met de fake name.Net zo als maanden geleden..Net wat ik tegen pennings schreef jullie voeren die fake en dat is kicken voor haar.Sta er boven.Ze heeft geen eens respeckt voor Bron en komt alleen hier om het blok te vervuilen.Want zo als eerder is gebeurt is zei de brandstichter.Linsky please dont feed the trols

  Like

 44. Ko Lumbus zegt:

  1 punt heb je, Piet, met dikke excuses aan Vederso, dat laatste filmpje is voor misverstand vatbaar.
  Het waren niet Linsky plus Vederso die ik daarin zag geprotetteerd. Het was enkel de laatste klaagzang bij Bron door Linsky die ik beoogde.
  Dus @Vederso, please think it over!!!

  Like

 45. Linsky zegt:

  Beste Piet, ik snap je intentie, in feite siert je dat, maar je maakt een fundamentele fout.
  Precies zoals de mensen dat doen in de Israël -palestijnse kwestie.

  Ze vallen ergens midden in de strijd in, begrijpen helemaal de oorsprong of basis niet en zijn snel geneigd te zeggen ’Vergeet en vergeef, want laten we allemaal vriendjes zijn.’
  Vanaf het begin is verderso, indertijd zelfs samen met die chantal in de weer geweest om totaal of-topic mij te ondermijnen spelend op de persoon.
  Ter wille van de sfeer op het blog en in naam van de ‘vrede’ heb ik heel vaak zelfs gewoonweg niets geantwoord.

  Nu heb ik er inmiddels mijn buik van vol.
  Zoals iedereen die hier al langer leest, heel goed weet, zit ik nooit zonder woorden en geef altijd in beschaafde bewoordingen uitgebreid antwoord.
  ———–
  Lees anders even terug op: Linsky zegt:28 augustus 2012 om 22:48
  Wat is de bedoeling van dit artikel?

  Dat was gewoon een vraag om duidelijkheid, een bewijs dat ik de zaken wel serieus neem.
  Daarnaast is het een – volgens sommigen een nare – gewoonte van me het op te nemen voor mensen die zich niet kunnen verdedigen en daardoor vaak de underdog worden.

  Ik heb daar niet ijn gescholden of beledigd, enkel wat vragen gesteld en wat feiten benoemd.
  Zie dan maar eens de reacties daar allemaal op van de verschillende reactors!
  En zo is dat de zoveelste keer al een heel jaar lang!
  ————–
  Enne voornamelijk omdat ie mij indertijd al niet censuur op kon leggen, want de termen NWO en Total Control alsmede Conspiracy mocht ik niet meer gebruiken van dit heerschap.
  Want hij dreigde anders op te stappen!

  jammer genoeg voor hem en zijn medestanders is in de loop van het jaar toch wel bij meer mensen de schellen van de ogen gevallen, waardoor die ook wel gingen inzien dat er iets meer zat achter de wereldwijde islamisering van ons zogenaamde ‘vrije Westen’.

  En al gaat ie op z’n wenkbrauwen lopen, ik blijf bij mijn stelling dat onze eigen overheden gevaarlijker en ergste vijand van het volk zijn, en zelfs primair ten opzichte van het islam gevaar! Zij zijn het die het ons met geweld en juridische manipulatie en bedrog opdringen!

  Overigens heeft ie in één ding wel gelijk, consiracy is er niet meer….ze doen het voorts allemaal openlijk!

  Ook heb ik verschillende malen ook gewaarschuwd, dat als ik weer persoonlijk wordt beledigd of aangevallen zonder inhoudelijke argumentatie op mijn artikelen of comments, ik anders uit de hoek kom.
  Hij was al vaak zat gewaarschuwd!

  Like

 46. Ko Lumbus zegt:

  typo: …geportretteerd…

  Like

 47. Linsky zegt:

  Marijke,
  sorry meid, ik doe het ook liever niet, maar soms wil ik toch wel even laten weten hoe de vork in de steel zit.
  Er komen ook nieuwe lezers en reaguurders bij, en die zullen er ongetwijfeld al snel van overtuigd raken dat ik een soort van ‘volgelvrij wild’ ben, waar ongelimiteerd op gescholden mag worden. 🙂

  Weet je, er is in al die tijd nog nooit iemand geweest die me een fout of onwaarheid kon aantonen in mijn artikelen…..wat blijft ze dan anders over dan te schelden? 😦

  Like

 48. vederso zegt:

  @ Ko Lumbus, Nee het spijt me, ik ben het zat. Alles goeds!

  Like

 49. Ko Lumbus zegt:

  @Vederso, Slaap er nog een nachtje over! Morgen ziet de wereld er weer anders uit, en je mooie bijdragen wil geen enkel weldenkend mens hier missen!!

  Like

 50. vederso zegt:

  @ Ko Lumbus. Leuk dat je reageert, maar ik ben de hysterie van Linsky zat. Even afgezien van zijn weirde denkbeelden. lukt het niet met hem normaal te debatteren. Ik geef het nu op.
  Lees het artikel van Noam Chomsky en de reacties terug en je begrijpt misschien wat ik bedoel.
  Samengevat; daar wilde hij ethisch de VS gelijkstellen aan Nazi-Duitsland. Daarna is het natuurlijk geëscaleerd, maar ik ga niet opzij. Dwz. ik stop met bijdragen aan EJBron. Groetjes.

  Like

 51. Ko Lumbus zegt:

  @Vederso

  De Chomskydraad – met weer een goed stukje werk van je – is nog vers, dus de ‘bijdrage’ van Linsy die staat me nog helder voor de geest hoewel ik me daar niet in gemengd heb.
  Maar met alle respect, vederso, impliceert stoppen met je bijdragen hier bij E.J.Bron niet dat je wel degelijk opzij gaat voor Linsky?

  Like

 52. Piet Klont zegt:

  @Linsky:
  Dank voor je reply.
  Overigens deel ik je opvatting over de NWO en het opzettelijk binnenhalen van de islam door diverse regeringen als middel om dit te bewerkstelligen. En Treabitch heb ik nooit vertrouwd.

  @Vederso: Denk even na over wat Ko Lulbus zegt op 01:54

  @Ko: ‘Lulbus’ hoef je niet letterlijk op te vatten, maar het mág wel.
  😀

  Pit ze, mensen.

  Like

 53. Ko Lumbus zegt:

  typo: …Linsky…, Tijd voor het bed.

  Like

 54. Ko Lumbus zegt:

  @Vederso

  Omdat ik bij nader inzien toch meen daar terzake een comment te hebben geplaatst, heb ik de Chomskydraad nog eens teruggelezen en mis het een en ander. Kijk ook eens even.

  Like

 55. louis-portugal zegt:

  Gerrit bedankt voor de link.
  Het is duidelijk dat er ook joden tegen besnijdenis zijn en terecht.
  Ik zou echter weleens willen weten om welke percentages van voor en tegen, in Israël, het gaat.

  Like

 56. louis-portugal zegt:

  Ik vind het telkens vervelend als mensen opstappen.
  Kan men niet beter vervelende reacties laten voor wat ze zijn en niet lezen dus.
  Vederso ik lees regelmatig lezenswaardige stukken van jou en zou het jammer vinden als ik die niet meer zou zien.
  Hiermee wil ik dus niemand uitsluiten behalve de echte trollen zoals Fulco enz. enz.

  Like

 57. G.Deckzeijl zegt:

  Tsjongejonge… ik ga effe uit de wind zitten…
  @Louis 07:03: naar die percentages zul je zelf op zoek moeten. Neem maar contact op met
  bv. jpost.com of haaretz.com
  Trouwens, wees nou ’s eerlijk: wat schiet je er zelf mee op om percentages te weten..???

  Like

 58. Alf Janszoon zegt:

  Eenieder die ook maar een cultureel antropologisch boek gelezen heeft (the Golden Bough van G. Frazer om maar een van de beroemdste boeken te noemen) verwondert zich over de (in veler ogen) bizarre rituelen waaraan mensen, homo sapiens sapiens, zichzelf maar erger nog hun kinderen onderwerpen. Een van de vele bizarre rituelen is m.i. het verwijderen van de voorhuid, een doodnormaal onderdeel van de menselijke anatomie in het kader van een streng monotheïstisch gedachtegoed. Tenslotte is het praeputium geschapen door de vooronderstelde monotheïstisch god.
  Deze praktijk wordt o.a. bedreven door mensen van de Hebreeuwse denominatie. Volgt daaruit automatisch dat mensen die dit ritueel afkeuren, haatgevoelens koesteren jegens de leden van deze denominatie? GEENSZINS. Afkeuring betekent pleiten voor het recht van kinderen, geboren binnen deze denominatie op lichamelijke integriteit (körperliche Unversehrtheit heet dat als ik mij niet vergis, in de deutsche Verfassung). Later wanneer het onmondige individu mondig is geworden, kan hij alsnog besluiten om zijn voorhuid te laten verwijderen.
  Het antisemitisme is een rationeel niet te begrijpen verschijnsel, voortkomend uit de stinkende krochten van de pathologie van de menselijke ziel. Afwijzing van besnijdenis maar ook van onverdoofd slachten (van evolutionair hoogstaande zoogdieren) echter, is een manifestatie niet van jodenhaat maar van voortschrijdende beschaving. We leven tenslotte niet meer in het Bronzen tijdperk. Ik dank de (m.i. niet bestaande) god dat ik leef binnen de Westerse Beschaving, die op rationele basis is gefundeerd, de beste tot nu toe, waarin voortschrijdend inzicht mogelijk is; waarin het mogelijk is om archaïsch gedachtegoed die een obstakel is geworden voor verdere humanisering van de cultuur, afgedankt kan worden en waarin het mensen mogelijk wordt gemaakt om zich te emanciperen van barbaarse, bronzentijdperk gebruiken.
  Het is hoogst verwerpelijk om tegenstand tegen barbaarse religieus gefundeerde tradities als honkbalknuppel te gebruiken om de moedige Geert Wilder argumentatief dood mee te slaan. Moet je het met de meest absurde elementen van een leer eens zijn om als medestander geaccepteerd te worden?

  Like

 59. louis-portugal zegt:

  Gerrit het gaat niet over een procent meer of minder.

  Het interesseerd mij of b.v. 10 % voor en 90 % tegen is of andersom.
  Ik vind het onmenselijk en mag van mij afgeschaft worden en bij 10 % lijkt mij dat veel gemakkelijker en tevens geeft het een idee of het beperkt is tot joden met lokjes.
  Ik ga jou tip wel volgen..

  Like

 60. G.Deckzeijl zegt:

  @Alf Janszoon, 10:15
  HARTSTIKKE GOED ONDER WOORDEN GEBRACHT! Correct: goden bestaan niet.
  http://tinyurl.com/3v3kah7

  Like

 61. Ko Lumbus zegt:

  @Alf Janszoon zegt:31 augustus 2012 om 10:15

  Mee eens!

  Like

 62. Ko Lumbus zegt:

  @G.Deckzeijl zegt:31 augustus 2012 om 00:17

  Ja Gerrit, er schijnen joden te bestaan die ze in dezen wél op een rijtje hebben zoals blijkt uit je link naar ‘Jews against circumcision’. Helaas blijken zij in de minderheid.
  Waar religieuze waarzin toe kan leiden blijkt uit de praktijk van een groep orthodoxe joden waar na de besnijdenis het bloed uit de wond aan het babylulletje gezogen wordt. Dat hierbij voor de baby groot risico voor besmetting met herpes betsaat heeft sommigen ertoe gebracht om tussen mond en het direkt daarvoor verminkte babypenisje een buisje te plaaten en daardoor het verse bloed op te zuigen. ZUM KOTZEN!

  http://web.archive.org/web/20070522001308/http://www.thejewishweek.com/news/newscontent.php3?artid=11539

  Like

 63. Aegolius cs zegt:

  Overigens heb ik na lezing van de reacties “Opperrabbijn Israël waarschuwt Wilders” slecht ontbeten en zit eigenlijk nog te mokken waarom schrijvers op dit blog, elkaar in de haren vliegen. Wat is dat, niet onbekende fenomeen en de reden waarom men van blog naar blog verhuist. Lange tenen, of die eigen waarheid maar ook rangorde in haantjes?
  Ik zou bijna verzuchten of dat niet anders kan. Pak u tezamen, maak goede onderlinge afspraken, waarna het voor vele lezers, het lezen weer is te pruimen!

  Like

 64. rommel zegt:

  Het is helemaal niet erg om op zijn tijd verbaal een robbertje te vechten om de lucht te klaren. Doe ik ook wel is. Wat het vervelend maakt is dat tegenwoordig niemand meer schijnt te begrijpen dat het daarna vergeten en vergeven is, en weer door 1 deur moet. Dat blijft maar zuigen, treiteren, en steken onder water geven om het vuurtje weer op te stoken. Totdat er weer eentje teleurgesteld de handdoek in de ring gooit en vertrekt. Normaal ruzie maken kunnen jullie niet. Weet je nog vroeger op school, als je vechten had gehad met een klasgenoot? Kon je ook niet weglopen, moest je het hele jaar nog meedoen. Vaak werden dat je beste vrienden.

  Like

 65. Aegolius cs zegt:

  Ja, Rommel
  “Kon je ook niet weglopen, moest je het hele jaar nog meedoen. Vaak werden dat je beste vrienden.”
  Zo is het maar net!

  Like

 66. Linsky zegt:

  Net zoals met de westerse wereld en de moslims…als ze maar lang genoeg bakkeleien, worden ze uiteindelijk wel vriendjes…………?

  Overigens is het ook nooit zo, dat waar er twee vechten, ook twee schuld hebben hoor.
  Da’s een belabberd en uitermate laf links argument, om de ‘lieve vrede’ te bewaren of te herstellen.
  Er is er gewoon altijd één die er begint!
  =================
  Deze heeft zeker niet hard genoeg geprobeerd vriendjes te worden? 🙂

  Kruisiging van spion In Jemen

  De moslim broederschap Egypte is al begonnen met kruisigingen om het land van politieke tegenstanders te reinigen

  Like

 67. Linsky zegt:

  Terwijl moslimextremisten de mensheid onthoofden, kruisigen en trachten uit te moorden………….. werden er 30 Dolfijnen die waren gestrand, gered door de lokale bevolking in Arraial do Cabo (Brazilië) in de ochtend om 8:00 uur op 5 maart 2012. h/t Marijke

  Like

 68. Aegolius cs zegt:

  Weet u, linsky hoe ik in elkaar steek? Neen, en dat kunt u weten noch vermoeden.
  Hou op met gewone taal, dat bedoeld is meer tot elkaar te komen, in samenhang te brengen met uw frustratie.
  Ik wil de kat de bel niet aanbinden, ondanks uw scherpe pen en zal me niet verlagen tot dat geen waarin u meent te kunnen heersen.
  Bah.

  Like

 69. Linsky zegt:

  Aegolius;
  Het maakt mij niet uit hoe je in elkaar steekt, hoor.

  Bovendien ben ik in het geheel niet gefrustreerd, da’s dus een subjectieve interpretatie.
  Daarnaast, kan mijn pen wel scherp zijn, maar het is allemaal heel simpel;
  ik behandel iedereen zoals ie dat mij doet!

  Like

 70. Aegolius cs zegt:

  Linsky 17:02
  Dan gaat het vast een prettige voortzetting worden.

  Like

 71. Linsky zegt:

  het hoeft helemaal niet voortgezet te worden, maar jij meent toch er op terug te moeten komen.
  Ik gaf slechts een reactie op je eigen comment!

  Like

 72. rommel zegt:

  Linsky, mijn opmerking over geniepig treiteren in de comments om de twist voort te zetten was niet tegen jouw gericht. Ik heb op deze draad wel gemerkt dat het met open vizier bij jou gaat.

  Like

 73. G.Deckzeijl zegt:

  @Ko Lumbus, 13:53
  Ja, dat is werkelijk ZUM KOTZEN. Dat wist ik namelijk nog niet. Zouden ze dat binnen onze landsgrenzen ook doen, stiekem bedoel ik…???

  Like

 74. @Vederso: Ik hoop dat je terugkomt op je besluit…

  Like

 75. Linsky zegt:

  Dank je rommel, blij dat het iemand opvalt. 🙂
  ============

  Hier nog een leuke korte cursus politiek, voor wie eens wat anders wil gaan doen. 🙂

  Met de verkiezingen voor de deur staat er weer een hele lichting nieuwe toppolitici klaar om het hoogste podium van de landelijke politiek te betreden. Graag wil ik daarom onze aanstaande leiders deze korte cursus politicus aanbieden.

  http://pieterstuurman.blogspot.nl/2012/08/met-de-verkiezingen-voor-de-deur-staat.html

  Like

 76. Ko Lumbus zegt:

  @G.Deckzeijl om 17:45

  Geen idee, Deckzijl, of dat bloedzuigen uit het zojuist verminkte babylulletje zich ook in de Nederlandse spelonken van de reli-gekte voordoet.
  In de VS schijnt het in ieder geval wél gangbrare praktijk te zijn in beperkte joodse kring.

  Klik om toegang te krijgen tot e259.full.pdf

  Like

 77. G.Deckzeijl zegt:

  @Ko Lumbus, 18:11
  Tijd voor een rigoreuze aanpak!! http://tinyurl.com/3jt6g3f
  Lijkt me wel wat om al die kinderpielensnijders binnen islamitische en joodse kringen op hun nummer te zetten. Voorhuidjes verwijderen zonder medische noodzaak? Clitorisjes en schaamlipjes van kleine meisjes op keukentafels* “bewerken..?” Dan eerst 250.000 euries
  contant dokken voor een nog op te richten fonds voor armlastige ZZP-ers, éénoudergezinnen, iedereen die de zorgpremie niet meer kan betalen en mensen die ik vergeten ben.
  Zul je zo horen piepen, wedden?
  *>> Alle “frisse” details te vinden door links naast CONTACT te klikken.

  Like

 78. Alf Janszoon zegt:

  @ Ko Lumbus 31 augustus 2012 om 13:52
  Dank u voor de PDF link. Het artikel werd geschreven door medici voornamelijk joden, afgaande op de namen en dus bona fide. Men moet verdomd goed oppassen dat er niet weer een nieuwe bloodlibel de wereld in wordt geslingerd.

  Like

 79. Ko Lumbus zegt:

  @Alf Janszoon om 20:05

  Ja Alf, het zijn medici van stand. Een van hen met de (in dit geval weinig) toepasselijke naam Benjamin Gesundheid. Ziet er niet best uit die herpesinfectie rondom dat baylulletje op plaatje 1 in het artikel.

  Like

 80. Ko Lumbus zegt:

  @E.J.Bron

  Pas nu zie ik direct onderaaan het stuk hierboven de reactie van Manfred Gerstenfeld staan.
  Uit respect voor Vederso wijs ik er graag op dat het Vederso was die het stuk vertaalde en daarbij ‘sic! vertaler’ aan de gewraakte zin toevoegde, waarop nu Gerstenfeld reageert.

  Like

 81. E.J. Bron zegt:

  @Ko Lumbus

  Ik heb nergens waar dan ook maar gezegd/geschreven dat de vertaling van mijn hand zou zijn!!!

  Like

 82. Ko Lumbus zegt:

  Klopt, heer Bron. Ik wilde enkel aangeven dat Gerstenfeld het verkeerd gezien heeft en uit onwetendheid niet de ere aan wie hem verdient doet toekomen, simple as that and no hard feelings at all.
  Allez Vederso, come back on your position! 🙂

  Like

 83. vederso zegt:

  @ Ko Lumbus. Verzoek, wil je bij de wedmaster vragen om mijn emailadres? Zie rechtsboven CONTACT. Ik wil je graag uitleggen, waarom ik wil dat je stopt met het noemen van mijn “nick”

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s