Observatie van islamcritici in Noorwegen

(Door: Fjordman)

LO, de invloedrijke Noorse vakbond, heeft intieme – menigeen zegt: organische – contacten met de regerende Arbeiderspartij. Samen hebben de beide organisaties waarschijnlijk generaties lang het belangrijkste machtsnetwerk van het land gevormd.

Delen van de LO zullen vanaf 2012 jaarlijks € 70.000,- aan het Noorse Centrum tegen Racisme schenken om rechts gericht extremisme te bestrijden. “Om tegen de multiculturele samenleving te zijn, is, zoals Breivik zegt, niets anders dan datgene waarvoor Hitler vocht”, zegt Leif Sande, die een onderafdeling van de LO vertegenwoordigt.

Kari Helene Partapuoli, leidster van het centrum, dat ieder jaar miljoenen subsidie van de staat krijgt, zegt, dat het geld deels bestemd zou zijn voor het in kaart brengen van internationale netwerken, die tegen multiculturalisme zijn. Partapuoli waarschuwde eerder voor de gevaren van “onderbewust” racisme; ze zei dat er in ieder van ons een racist zou schuilen. Ze zei echter niet welke soort mentaal exorcisme er nodig is om onze innerlijke racistische demonen uit te drijven. Shoaib Sultan, de voormalige secretaris-generaal van de Islamitische Raad van Noorwegen, werkt nu als adviseur voor haar hoe men met extremisten omgaat die zich uitspreken tegen de kolonisatie van hun land door massa-immigratie.

Eind 2011 was er een demonstratie tegen racisme in Youngstorget in Oslo, die door de LO werd voorbereid. Haar machtige nationale leider Roar Flåthen beloofde, dat de vakbonden onverbiddelijk tegen racisme en intolerantie op de werkplek zullen strijden. “Wij willen een multiculturele samenleving. Dat verrijkt”, zei hij tegen de menigte. Flåthen is ook politicus van de Arbeiderspartij en zit in het bestuur van A-pressen, een grote nationale mediafirma, die gedeeltelijk door LO wordt gecontroleerd en de enige of gedeeltelijke eigenaar van tientallen lokale en regionale kranten is.

Van de leiders van LO is bekend dat zij de minister-president adviseren – critici zeggen: bevelen – hoe hij met bepaalde gevoelige politieke thema´s moet omgaan, vooral als de minister-president uit de Arbeiderspartij komt. Hoewel hierover een paar kritische commentaren te horen zijn, wordt deze toestand in Noorwegen als acceptabel beschouwd.

Na de zaak Breivik werd de schrijver Øyvind Strømmen een van de “vooraanstaande experts” van het land wat betreft anti-Jihad-bewegingen bejubeld, wat bij diegenen onder ons, die hem echt goed kennen, luid gelach veroorzaakt. Hij heeft zelfs de politie en de Minister van justitie Grete Faremo van de Arbeiderspartij erover beleerd hoe de controle van vermeende extremisten, die kritisch tegenover de immigratiepolitiek van de Arbeiderspartij staan, op internet op te voeren.

Treurig genoeg zullen ze ook niet veel oppositie van andere politieke partijen krijgen tegen deze politiek. Erna Solberg, de leidster van de Conservatieve Partij van Noorwegen, eist ook harder optreden ter bestrijding van “haat”. Ze heeft opgeroepen tot gecoördineerd handelen op alle terreinen van de samenleving, van scholen tot aan de politie, om iedere vorm van “racisme en extremisme” uit te roeien. Hier wordt geïmpliceerd, dat “racisme” het tegenovergestelde van massa-immigratie betekent.

Solberg heeft jarenlang aangemoedigd tot voortgezette en toenemende massa-immigratie en prees de fantastische “verscheidenheid” , die deze het land zogenaamd brengt. Bovendien heeft zij opgeroepen tot de oprichting van een shariaraad, zodat plaatselijke moslims met toestemming van de staat het islamitische recht kunnen gebruiken in familieaangelegenheden; ze waarschuwde, dat moslims in de westerse wereld op dit moment op een manier zouden worden lastig gevallen, die lijkt op de manier hoe Joden tijdens de opkomst van de nazi´s in de jaren-30 werden behandeld. Dat werd niet gezegd door een socialiste, maar door aanvoerster van de zogenaamde Conservatieve oppositiepartij in Noorwegen.

Øyvind Strømmen 

Øyvind Strømmen zet zich in voor regelmatiger politiecontrole op internet om onsympathieke internetsites te observeren die de islam of de massa-immigratie bekritiseren. Hij beleerde de belangrijke Commissie 22 juli over de zogenaamde gevaren van zogenaamd islamofobisch rechts-extremisme. In het dagblad “Vårt Land” waarschuwde hij ervoor de gevaarlijke fascistische extremisten, die kritisch staan tegenover de islam, het multiculturalisme en de massa-immigratie, teveel toegang tot de massamedia te geven.

Het door de staat gefinancierde “Centrum tegen Racisme” definieerde in een rapport uit mei 2012 “islamofobie” – samen anti-immigratie karakter/vreemdelingenhaat en neonazisme – uitdrukkelijk als een van de belangrijkste takken van het huidige rechts-extremisme; er werd beweerd dat “de meeste rechts-extremisten de islam haten” en deze angst wordt toegeschreven aan het onbekende.

Behalve Øyvind Strømmen droeg o.a. ook drs. Anders Ravik-Jupskås bij aan dit rapport. Hij schreef over “radicale rechtsgerichte populisten”, zoals de boze Geert Wilders en zijn PVV in Nederland, de Ware Finnen in Finland of de SVP in Zwitserland. Een andere medewerker was Kristian Bjørkelo, een folklorist met uitdrukkelijk persoonlijk belang in politiek extremisme, kannibalisme en de geschiedenis van de vibrator als seksspeeltje. Het is onduidelijk hoe hem dit maakt tot een met de islam verband houdende vragen, maar hij maakt zich grote zorgen over de anti-Jihadisten en de vele zogenaamde gevaren die zij voor een beschaafde samenleving vormen.

Het Centrum tegen Racisme argumenteert, dat het begrip “dhimmi” noemen een teken is van extremisme, hoewel het een absoluut legitiem Arabisch woord is, dat in religieus islamitische teksten gebruikt wordt. Blijkbaar is alleen al het citeren van teksten van de moslims zelf een teken van “islamofobie” en dus rechts-extremiste is. Ze stimuleren ook de oude leugen dat “Jihad” niet heilige oorlog betekent, maar “worstelen” en doen voorkomen dat het begrip heilige oorlog in de islam helemaal niet bestaat. De machtige Expo verbreidt in Zweden gelijksoortige desinformatie.

Het begrip “Jihad” betekent precies datgene wat hij lijkt te betekenen: Heilige oorlog om de islamitische hegemonie en de heerschappij  van het shariarecht, uiteindelijk wereldwijd, op te richten. Het klopt, dat er ook niet gewelddadige aspecten van deze strijd bestaan, maar dat geldt voor alle oorloge in dezelfde mate. Oorlogsvoering heeft sinds voor Sun Tzu en “De kunst van de oorlog” in het Antieke China uit gewapende strijd bestaan, die met handige gebruikmaking van propaganda, diplomatie en desinformatie tot verwarring van de vijand gecombineerd werd. Deze verschillende aspecten van de strijd vullen elkaar aan, maar propaganda vervangt de gewapende strijd niet.

Westerse autoriteiten willen ons graag doen geloven, dat alleen “militante islamisten” onze vijanden zijn en dat we met “gematigde islamisten” zoals de Moslimbroederschap zouden moeten samenwerken; daartoe moeten we zorgvuldig negeren, dat Sayyid Qutb (een ideoloog van de Moslimbroederschap) veel leden van het terreurnetwerk Al Qaida inspireerde. Om nu met de Moslimbroederschap samen te werken, zou vergelijkbaar zijn met samenwerking met “gematigde nazi´s” zoals Joseph Goebbels in de Tweede Wereldoorlog.

Erna Solberg, leidster van de Conservatieve Partij

Het Centrum tegen Racisme, Kari Helene Partapuoli, Mari Linløkken, Rune Berglund Stehen en Shoaib Sultan argumenteren in een opstel een grotere controle van internetsites door de politie en de veiligheidsdiensten, die regelmatig bezocht worden door rechts-extremisten en islamofoben, wat zij grotendeels als hetzelfde beschouwen. Zij zetten zich in voor uitgebreide mogelijkheden tot de registratie van mensen, die niet gewelddadige, maar “buitenlandervijandige” opvattingen tot uitdrukking brengen.

Partapuoli en Berglund Steen beweerden later, dat ze niet voor de controle van critici van de massa-immigratie of de islam zijn, hoewel hun rapport uit mei 2012 het tegendeel aangeeft. Vertegenwoordigers van de Noorse politionele veiligheidsdienst zoals Lassen Roen hebben ook belangstelling getoond voor meer controle.

In augustus 2012 publiceerden Shoaib Sultan, Kari Helene Partapuoli en Rune Berglund Steen nog een krantenessay, waarin uitdrukkelijk werd verklaard dat de veiligheidsdiensten hierop veel sterker het zwaartepunt zouden moeten leggen op het in het oog houden van diegenen, die op welke wijze dan ook oppositie tegen massa-immigratie formuleren, vooral – zo benadrukten ze – op “anti-islamisten”.

Janne Kristiansen was van 2009 tot 2012 de cheffin van de Noorse veiligheidsdienst van de politie (PST), kreeg echter enorm veel kritiek op het falen van de PST bij de verhindering van Breivik´s bloedbad en werd vanwege een kleine fout, die ze achteraf maakte, tot aftreden gedwongen. Tot op de dag van haar aftreden bleef ze erbij, dat, ondanks Breivik, het grootste terreurgevaar voor onze samenleving nog altijd uitgaat van militante islamitische groeperingen. Dat was niet datgene dat de multiculti-massamedia wilden horen, dus drongen ze erop aan dat ze verwijderd werd en hadden daarmee uiteindelijk succes.

De opvolgster van Kristiansen als cheffin van de binnenlandse geheime dienst van het land is een vrouw, Marie Benedicte Bjørnland, die helemaal op de lijn ligt van de Scandinavische politiek van Gender Equality. In NRK Dagsrevyen, het grootste nieuwsprogramma op de Noorse tv, zegt ze, dat de veiligheidsdiensten meer prioritiet zouden hebben moeten geven aan de controle van “anti-Jihadisme” en anti-islamitische bewegingen. Dat zal in de toekomst ongetwijfeld gecorrigeerd worden.

De door de regering benoemde Commissie 22 juli keurde alles goed wat met de aanslagen in 2011 te maken had. Haar officiële rapport werd op 13 augustus 2012 gepubliceerd en bekritiseerde heftig de inadequate reactie op deze aanslagen door de politieautoriteiten. Het rapport (hoofdstuk 4, PDF) spreekt van “rechts-extremisten en anti-islamisten” als bijna synoniem en noemt “anti-islamitische opvattingen” als mogelijk signaal van gevaarlijk extremisme, waarvoor speciaal Øyvind Strømmen als een door het rapport hoog geëerde “expert” m.b.t. het thema in het middelpunt werd geplaatst. De noorse veiligheidsdienst van de politie (PST) uitte in een rapport over mogelijke veiligheidsbedreigingen in maart 2012 gelijksoortige opvattingen.

Hier treedt een verontrustend patroon op: Massa-immigratie, inclusief islamitische immigratie, zal gewoon doorgaan, maar de autoriteiten zullen harder optreden tegen critici van deze politiek. Vreedzame anti-islamisten worden bijna net zo bedreigd als militante moslims en de controle van islamcritici wordt geïntensiveerd. Dat schijnt de treurige, maar niet echt verrassende trend in meerdere westerse landen te zijn. Dat vindt plaats op hetzelfde moment dat de westerse regeringen de opkomst van de Moslimbroederschap ondersteunen en de internationale uitbreiding van het islamitische shariarecht bevorderen.

(Praktische tip voor het lezen van de links: Gebruik hiervoor “Google Translate”)

Jens Stoltenberg, minister-president van Noorwegen en leider van de Noorse Arbeiderspartij

Bron:

http://europenews.dk/de/node/57947

Bron oorspronkelijk artikel:

http://frontpagemag.com/2012/fjordman/monitoring-islam-critics-in-norway/

Auteur: Fjordman

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", Dhimmitude, Immigratie, Islamisering, mainstream-media, Multiculti, Noorwegen. Bookmark de permalink .

31 reacties op Observatie van islamcritici in Noorwegen

 1. Linsky zegt:

  Het wordt alleen maar erger!
  Als ze weten wat je denkt ben je ook de lul! 😦

  Like

 2. Er begint daar een steeds hardere linkse pro-islam wind te waaien die zich mogelijk zal ontaarden in een linkse censuur-storm tegen alles en iedereen die islam-kritisch is… Een duister voorteken imho

  Ik snap nog steeds niet dat er daar niet meer mensen wakker worden…

  Like

 3. Linsky zegt:

  Pieter, die wind was er al, en is een storm aan het worden!

  Like

 4. Eigenlijk heb je daar ook nog gelijk in. Het zal alleen maar erger worden. Ik kan er gewoon niet bij hoe dergelijke lieden hun eigen volk kunnen verraden (en er ook nog eens trots op zijn)!

  Like

 5. G.Deckzeijl zegt:

  Iedereen weet wat voor IDIOTEN hier actief zijn, ze lezen met iedere lettergreep mee.
  Het zal me eigenlijk een rotzorg zijn. Het naar buiten brengen van de waarheid over ontwikkelingen die voor de mensheid zeer gevaarlijk zijn, is per definitie niet strafbaar.
  Dat heeft het vonnis in het Wildersproces duidelijk bewezen!

  Like

 6. Stradi zegt:

  In Vlaanderen wordt het proces van het multiculturalisme (de doctrine dat een maatschappij alleen maar “verrijkt” kan worden door het naast elkaar bestaan van alle mogelijke culturen en religies) al zo’n 25 jaar gevoerd. Weliswaar meestal in de marge, en buiten de grote media. Toch is die kritische onderstroom van enorm belang geweest. Wij hebben geen Breivik nodig gehad. Gelukkig maar.
  Het boek van Wim Van Rooy, “De malaise van de multiculturaliteit” (2008) blijft een referentietekst in dat debat, vooral omdat Van Rooy hier links confronteert met een onmogelijk spagaat: enerzijds de vrijheid van denken propageren, en anderzijds de absolute tegenstander van die vrijheid omarmen. Zie bijvoorbeeld de kwestie van de Mohammed-cartoons, en de preutsheid die aan de dag wordt gelegd om vooral niemand te “choqueren”,- beter bekend als politieke correctheid. Deze paradox blijft links achtervolgen en heeft decennia lang voor veel ruis gezorgd op het debat rond multiculturaliteit, met een absolute onderwaardering voor de pure feiten en statistieken.
  Het spook van de politieke correctheid heeft ervoor gezorgd dat er ook vandaag nog in de media bericht wordt over “jongeren” die een buschauffeur in het ziekenhuis slaan, terwijl het om allochtone jongeren gaat met een moslimachtergrond. Dat is relevante informatie die om verdere duiding vraagt, niet om verdoezeling.
  Van de weeromstuit is de kritiek van de multiculturaliteit in Vlaanderen, België en Europa vooral een “rechts” verhaal geweest, dat in onze contreien politiek een plaats kon krijgen met het Vlaams Blok/Belang. Dat heeft ons ongetwijfeld een Breivik bespaard: er moet plaats zijn voor radicalisme in het democratische spectrum, mensen moeten hun ongenoegen kunnen ventileren. Aan een consensusdemocratie hebben we niets. Bizar is evenwel dat die partij daarvoor in een “cordon sanitaire” werd gestopt, terwijl men vaststelt dat haar uitspraken van 20 jaar geleden nu mainstream zijn geworden en zelfs bij links opgang maken
  Het alternatief voor de multiculturaliteit is niet de monocultuur, maar een leidcultuur die als een ongeschreven grondwet de voorwaarden omschrijft van een goed functionerende communicatiemaatschappij.
  ….Daarom zijn sharia-rechtbanken fatale paarden van Troje: ze breken de universele leken- en rechtsstaat, met regels voor iedereen, op tot een lappendeken van culturele, religieuze (en op het einde zelfs institutionele) ghetto’s, waarvan de sterkste en meest gewelddadige allicht de toon zal zetten. Deze balkanisering betekent de facto het einde van de pluralistische leidcultuur die via de Griekse filosofen, het Christendom, het humanisme en de Franse revolutie tot ons kwam.
  …Na de grote golf van eensgezindheid, volgend op de Utøya-tragedie, is er nu ook in Noorwegen toch een debat op gang gekomen over het verstikkende klimaat van politieke correctheid waarin iemand als Breivik een uitlaatklep zocht. Misschien moeten de hedendaagse politici, bezeten als ze zijn door de wil om te behagen, en verlamd als ze zijn door de schrik om buiten de pensée unique te vallen, eens terug hun klassieken gaan lezen. Het bankroet van de multiculturele doctrine (die nu weer in een spookgedaante van de “interculturaliteit” herrijst) is het gevolg van een slechte, gebrekkige lectuur van de boeken die de moderniteit gestalte hebben gegeven.
  Volledige tekst met de conclusie;
  http://visionairbelgie.wordpress.com/2012/09/01/wij-hebben-breivik-niet-nodig-om-de-multicultuur-in-vraag-te-stellen/

  Like

 7. G.Deckzeijl zegt:

  …. steeds meer tapijtvreters hebben problemen met zomerjurkjes… Ze weten nog niet half waar de meeste Europeanen al jaren problemen mee hebben.
  http://michael-mannheimer.info/2012/09/01/anstos-an-sommerlicher-kleidung-muslim-schlagt-und-bespuckt-15-jahrige-schweizerin/

  Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  Op deze prachtige zondagmorgen nog maar eens een waarschuwing inzake de demografische effecten mbt de islamitische baarmoeder…
  http://www.barenakedislam.com/2012/09/01/more-than-56-of-all-births-in-london-are-to-foreign-born-mothers-and-the-majority-come-from-muslim-countries/

  Like

 9. Alf Janszoon zegt:

  Je zou toch denken dat deze zuivere Germanen en afstammelingen van Vikings over de nodige superieure intelligentie beschikken om geen ethnische zelfmoord te plegen. Niet dus. Domheid is niet het monopolie van muhammadanen al dan niet arabisch, maar is een universeel verschijnsel.

  Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  Noorwegen heeft zich overgegeven. Dankzij de 5e colonne van LINKS. Ik heb steeds betoogd, en betoog het steeds weer dat LINKS/LIBERAAL de vijanden zijn geworden van de eigen europese bevolkingen. Ze zijn de schaamte voorbij, deze landverraders, vakbonden en links/ liberaal zijn een giftige cocktail aangegaan met de ISLAM. En alles op BEVEL van de BILDERBERGERS. O ja, Dhr. RUTTE en Dhr. PECHTHOLD zijn ook vriendjes met BILDERBERG! Goed onthouden!

  Like

 11. E.J. Bron zegt:

  @Marcel

  EDIT:

  Comment verwijderd. Hoezeer we ook de pest hebben aan multiculturalistisch-islamitisch links op deze site, wat Breivik heeft gedaan is 77-voudige moord. Punt.

  Like

 12. G.Deckzeijl zegt:

  @EJB: er is post voor je. Hier niet reageren svp.

  Like

 13. louis-portugal zegt:

  Ik kan me voorstellen dat die noorderlingen met hun bijna eeuwige depressieve weer een beetje dood zijn en dus wel wat multicul kunnen gebruiken.
  Maar dat de socialisten die toch allang het helemaal voor het zeggen hebben zich zo laten manipuleren door die moslims verwondert me toch wel.

  Like

 14. jowitteroos zegt:

  …je zou eens van je “geloof” af stappen.

  Like

 15. lucky9 zegt:

  Alle centra tégen het racisme zijn in feite centra voor het nieuwe islamitische racisme. De fascisten zijn teruggekomen als zo gezegde anti-racisten maar in feite zijn het nog altijd fascisten.

  Dat van Erna Solberg verbaast me ook niet meer zo erg. Men moet maar naar het gedrag van politici zoals bvb. een Marc Rutte in Nederland en een Guy Verhofstadt in Vlaanderen observeren om te weten dat er iets niet pluis is bij de macht in handen van diegenen die door islamitische lobbyisten benaderd worden.

  Het duurt dan niet lang of ze verkopen zelfs hun moeder, nou ja in het geval van Erna hun vader.

  Like

 16. Jan zegt:

  Kari Helene Partapuoli:
  # “Noren verkrachten ook”; echter moslims maken 1,8% uit van de bevolking, maar zijn goed voor 50% van de verkrachtingen van de 16.000 per jaar
  # “De verkrachtingen worden gedaan door mannen die een negatieve kijk hebben op vrouwen”
  # “De politie moet ophouden negatief te spreken over immigranten, want dat zorgt er voor dat meer negatief over hen gaan denken”
  # “Met de immigranten kwamen niet de verkrachtingen”
  Norway: Insane Kari Helene Partapuoli justifies Muslim rape epidemic!
  http://themuslimissue.wordpress.com/2012/08/06/norway-kari-helene-partapuoli-defends-muslim-rape-epidemic/

  De moeite waard om te beluisteren wat voor kolder Partapuoli uitkraamt (o.a. “Breivik werd gevormd door politiek rechts, is een racist, ook Fjordman is schuldig….”):
  Norway Attacks Reveal Growing Violent, Anti-Muslim Sentiment in Europe
  http://www.democracynow.org/2011/7/26/norway_attacks_reveal_growing_violent_anti

  Mikpunt van haar is ook de liedjesschrijver en zanger Hans Rotmo met zijn kritische en satirische teksten. Maar Partapuoli ziet direct racisme:
  http://www.document.no/2012/05/rasistene-trenger-ogsa-sin-visesanger/
  Overigens is Partapuoli betrokken bij het huisvesten van illegale ‘Palestijnen’ die zelf zeggen dat zij geen vluchteling zijn maar zijn gekomen voor het geld:

  Partapuoli werkt samen met Shoaib M. Sultan. Hij was lange tijd werkzaam voor de Islamic Council of Norway (2007-2010). Deze wordt nu geleid door Senaid Kobilica. Hij is imam van de Bosnische moskee in Oslo. De Islamic Council obderhoudt contacten met Hamas en heeft erge medelijden met moslimjongeren omdat zij vreselijk gediscrimineerd worden en bllotstaan aan racisme van Noren. Kobilica heeft contact met Arfan Bhatti, een topcrimineel van Noorwegen met connecties met Albanese drugscriminelen. In 2006 werd hij samen met een ander gearresteerd wegens een aanslag op de Joodse synagoge in Oslo. In 2007 plande hij weer een aanval op de synagoge, maar ook op Amerikaanse of Israëlische ambassades. Arfan Bhatti is getroud met Marjam Salvesen Bhatti, zij onderhoud een website die oproept tot djihad. Marjam Salvesen Bhatti onderhoudt contacten met islamitische terreurorganisaties.
  http://www.klassekampen.no/59941/article/item/null
  http://www.globaljihad.net/view_page.asp?id=756

  De ‘expert’ Øyvind Strømmen schreef een prul van een boek:
  DOUCHEWRITER Oyvind Strømmen HAS BOOK ‘DARK NET’ FISKED BY FELLOW NORWEGIAN……..
  http://tundratabloids.com/2012/01/douchewriter-oyvind-strommen-has-book-dark-net-fisked-by-fellow-norwegian.html

  Like

 17. Tom Hendrix zegt:

  @Jan 14.52. uur, het is steeds weer de linkse/ liberale en policor bende, die ons overgeven aan de ISLAMISERING.

  Like

 18. Jan zegt:

  @Tom Hendrix zegt:
  2 september 2012 om 15:05

  Eigenlijk hoef je niet eens diep te zoeken op het net. Na twee tot drie personen kom je uit bij een terrorist, een aanhanger van een dergelijke groepering, stoot je op illegale praktijken enz. enz. Altijd hetzelfde liedje.

  Like

 19. Ko Lumbus zegt:

  Klopt @Tom Hendrix, ik wees er al op. Verschil (in reli-gekte) moet er zijn. 😉

  Like

 20. Ko Lumbus zegt:

  sorry, verkeerd geplaatst, mijn comment om 15:25.

  Like

 21. vanhetgoor zegt:

  Het probleem is duidelijk. Het is ook eenvoudig op te lossen. De islam is een systeem van georganiseerde misdaad. Het doet zich voor als een geloof. Ze maken gebruik van een soort gezelligheidsvereniging. Daardoor valt alles niet op.

  Alleen hele domme mensen kunnen zich voor de gek laten houden. De bottom-line met betrekking tot de islam is steeds dat er geld vloeit van de één naar de ànder. Hoe dan ook, en steeds de zelfde kant op. Doordat de islam zich voordoet als een religie kan het aanspraken maken op de bescherming die een levensovertuiging behoort te krijgen. Doordat de islam een niet-christelijke vorm van religie is zijn er veel sympathisanten aan de linker kant van het spectrum, Maoïsten, Leninisten en oude socialisten. Alleen maar omdat de islam tegen het de oude erfvijand van het socialisme is, dus tegen het christendom! De doctrine die men volgt is, de vijand van mijn vijand moet mijn wel mijn vriend zijn.

  Wat gedaan moet worden is het volgende, wij allen weten dat de islam een misdadige organisatie is. Wij allen weten dat het bij de islam alleen om geld te doen is! Winst, invloed en macht, gebiedsuitbreiding en onderwerping. Het aantonen van de kwaadaardigheid van de islam is het enige dat nu van belang is. Het zijn allemaal makkelijk te bewijzen zaken, het kindermisbruik, het onrecht dat wordt goedgepraat. De agressie en het mensonwaardige bestaan van moslims.

  Het eerst volgende punt op de agenda voor het beëindigen van de islam is om de linkse kerk los te maken van de kinderverkrachters en het tuig dat de emancipatie tegenwerkt. Zodra de moslims geen steun meer krijgen van de linker kant van de samenleving zal het moeilijker voor hen worden. Nu worden in Nederland vaak de Turkse buurthuizen en zelfs moskeeën bekostigd uit gemeenschapsgelden, de vraag is hoe dat al gaan als ze zelf de huur moeten ophoesten. Als eindelijk de eersten van de moslims zich voor de rechtbank zullen moeten verantwoorden wegens misdaden tegen de menselijkheid, kindermisbruik en vrouwenmishandeling, dan zal de steun uit linkse hoek wel slinken.

  Like

 22. Eric Janssens zegt:

  @
  lucky9 : dat conservatieven, net als socialisten, van nature verraders van de West-Europese cultuur zijn zal u nog minder verbazen wanneer u weet dat het na WOII de Gaulle was, stichter van de moderne, Franse conservatieve partij, die een toenaderingspolitiek tot de Arabische wereld opstartte. Reden daarvoor was zijn afkeer van de VS en Israel. Met een onderbreking tijdens de Algerijnse oorlog heeft De Gaulle zijn arabofilie tot aan zijn dood in 1970 in een islamvriendelijke ideologie en dito politiek omgezet. Het zijn overigens niet alleen de linkse politici, maar ook de latere Gaullistische machthebbers, waaronder Sarkozy, die deze anti-Amerikaanse en pro-islamitische politiek hebben volgehouden. Inderdaad kunnen ook anti-liberalen als Verhofstadt, de Gucht, Rutte, Pechtold en zelfs Cameron (zie zijn sympathie voor de Turkse islamregering) als conservatieve islamofielen gekenmerkt worden.
  (Bron: Bat Ye’or: “Eurabia”)

  Like

 23. marijke zegt:

  Helemaal met Eric Janssen eens.

  Like

 24. Lucky9 zegt:

  @Eric Janssens op 2 september 2012 om 20:05
  Inderdaad je opent mijn geheugen.

  Tijdens en vooral onmiddellijk na de Algerijnse oorlog heeft De Gaulle zijn naïeve arabofilie t.o.v. een perfide islamofiele stellingname in de praktijk toegepast en in real politiek omgezet.

  Van de ene dag op de andere waren alle pieds-noirs (Noord-afrikaanse blanken) in Frankrijk en daarbuiten buiten de wet gesteld, alleen maar om zélf de grote held in het thuisland te kunnen spelen.

  Een beter voorbeeld van een psychopaat overeenkomstig de definitie van Linsky kunnen we ons niet inbeelden. Zonder de logistieke hulp van de naïeve Duitsers was het hem nooit gelukt!

  Je zou wel eens kunnen gelijk hebben dat niet alleen de linkse politici, maar ook de latere Gaullistische machthebbers, waaronder Sarkozy, deze anti-Amerikaanse en pro-islamitische politiek hebben volgehouden met hel veel takiyya en water in hun pseudo-conservatieve wijn.

  Zo zijn ze nu eenmaal de Franse taal-imperialisten, ook zij hebben territoriale claims! Vergeet dat nooit, Henk en Ingrid in jullie gezellige pluche zetel!

  Like

 25. guusvelraeds zegt:

  Dit is de rede, waarom Anders Breivik kost wat kost toerekeningsvatbaar verklaard moest worden. Een toerekeningsvatbare Anders Breivik geeft de heersende pro multiculturele elite alle moraliteit en verkoopbare aanknopingspunten een groot offensief te starten tegen Islam kritische mensen en organisatie’s. Bij een officieel ontoerekingsvatbaar verklaarde Anders Breivik was dit niet mogelijk geweest en was hij niet meer dan een geisoleerde lunatic geweest. Het wrange in dit hele verhaal is natuurlijk dat Anders Breivik in werkelijkheid ook die lunatic is. Hij is wel degelijk ontoerekingsvatbaar en hij heeft eveneens geisoleerd de voorbereidingen en uitvoering van de aanslag gedaan. Bovenstaand verslag getuigd nogmaals van het feit dat de omdraaiing van de aanvankelijke ontoerekeningsvatbaarheid verklaring een keuze is geweest die onder grote politieke druk tot stand gekomen is Tot stand gekomen met de vooropgezette bedoeling de aanslag en de gevolgen hiervan te gebruiken elke toekomstige vorm van islam kritiek te criminaliseren en maatschappij breed te kunnen vervolgen.

  Like

 26. Eric Janssens zegt:

  Als je gelijk hebt, guusvelraeds, dan had de politiek-correcte dictatuur zich niks beters kunnen wensen dan een Anders Breivik. Hij komt de islamofielen en islamisten als geroepen. Bovendien wenste hij zelf toerekeningsvatbaar verklaard te worden, wat het de rechters nog makkelijker maakte om aan de politieke druk te gehoorzamen. Het is duidelijk: in Noorwegen heeft men besloten de islamcritici definitief monddood te maken, en wat Breivik gedaan heeft is van dat besluit niet de oorzaak (de bedoeling om de vrije meningsuiting te vermoorden hebben de politiek-correcte machthebbers sinds lang), maar het biedt een prima alibi. Je kan je afvragen hoe het mogelijk is geweest dat hij die aanslagen zo minutieus heeft kunnen voorbereiden en uitvoeren. Hoe komt het dat de politie zoveel ‘fouten’ heeft opgestapeld en er niet in slaagde te verhinderen dat Breivik zoveel doden kon maken. Zou het werkelijk een samenloop van omstandigheden zijn geweest, of heeft de duivelse politiek heel deze slachtpartij mede georchestreerd door Breivik een tijdje de vrije hand te laten? Na de moord op Pim Fortuyn kan niks meer me verbazen.

  Like

 27. Anneke zegt:

  Helaas maar ’t is de harde realiteit. Dit zat er aan te komen en zal hier in het land ook gaan plaatsvinden. Als dit nog niet het geval is…heb het vermoeden van wel. Maar wij burgers weten nog nergens van. “Dag schone schijn-vrijheid, dag schone schijn-vrede….de oorlog is allang van start. Zij het nog niet op millitair-gebied, maar al decennia op moreel-vlak !!! Het is allemaal hartstikke NEP….die democratie; ect.”

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s