Katalysator

(Door: Julia Caesar)

Het rommelt in de Zweedse gemeenten. Als je met je oor op de grond gaat liggen, hoor je een gerommel, dat een naderende aardbeving aankondigt. Al tientallen jaren lang had de immigratiepolitiek van Zweden geen basis in de realiteit. Ergens zullen er scheuren in komen. Natuurwetten gelden ook voor immigratiepolitiek. In iedere perverse ontwikkeling komt een moment, waarop alles instort. We moeten er niet van uitgaan dat de politici vrijwillig van koers veranderen. Ze hebben zichzelf in een hoek gemanoeuvreerd en effectief hun eigen handen gebonden met scheldwoorden zoals “racistisch” en “buitenlandervijandig”. We hebben een katalysator nodig, een exogene kracht die alles laat exploderen.

Zo´n kracht hebben de politici, zonder zich daarvan bewust te zijn, het land binnengehaald: Somaliërs. Met hun volledige gebrek aan aanpassingsvermogen aan de Zweedse samenleving en alle andere samenlevingen worden de Somaliërs de katalysator voor de Zweden in hun nood. Ze komen als door God gezonden en zijn gewoon de druppel die de emmer doet overlopen. Namelijk de bewijslast dat de Somalische immigratie zo´n druk op het Zweedse volk uitoefent en zulke grote scheuren in de Zweedse samenleving veroorzaakt dat het niet meer mogelijk is de immigratiewaanzin te verbergen of weg te redeneren. Wat overblijft is de harde waarheid.

Negentig procent van de Somaliërs leeft van een sociale uitkering 

In mijn laatste column “The Sting” beschreef ik de toenemende noodkreten uit de gemeenten, die onder druk van de Somalische familieherenigingen op het punt van instorten staan. Omdat de Somaliërs nauwelijks kans maken op de arbeidsmarkt, zijn ze een buitengewone belasting voor de gastgemeenten. Negentig procent van hen ontvangt een sociale uitkering.

De kosten lopen in de miljarden en de belasting voor de belastingbetalers is enorm. In Katrineholm bijvoorbeeld heeft maar 4% van de Somaliërs werk gevonden. 96% leeft van een sociale uitkering. Immigranten vormden in het jaar 2010 een minderheid van 13,9% van de bevolking van Katrineholm, maar ze ontvingen 56,8% van de inkomensondersteuning. In alle gemeenten die nu om hulp schreeuwen is het beeld hetzelfde, met een paar uitzonderingen die er nog erger aan toe zijn dan Växjö, Nassjo, Borlänge en Söderhamn.

De overeenkomst met de Groenen zal de regering ten val brengen

Geen enkele van deze hulpkreten komt in de publiciteit. Lokale politici proberen al heel lang hun serieuze gezicht te bewaren en tonen hun loyaliteit tegenover partijgenoten op nationaal niveau. Net zo sterk is de drang om een zelfbeeld van “solidariteit” en “goedheid” te bewaren. Als de maskers vallen en problemen openbaar worden gemaakt, is de splijting al heel ver gevorderd. Wat we nu zien is slechts het begin van een pijnlijke aanpassing aan de realiteit.

Er zal meer komen, nog veel meer. De overeenkomst van de middenrechts regering met de Groenen om de familiehereniging van Somaliërs te vergemakkelijken, komt over als de wanhopige noodlottige fout die hij in werkelijkheid is. Er is vooral sprake van ontevredenheid onder de gematigde kiezers.

De overeenkomst is de stormram, die de coalitieregering vroeger of later de macht kost. De macht, die zij zo graag wil behouden. Dit weet de regering en ze neemt af en toe paniekmaatregelen. Maar er is geen weg terug. De handen zijn gebonden. Zoals ik al zei: met scheldwoorden. Ze hebben de waterpompen in de boot aangezet om de rest van het land te behouden en proberen lokale autoriteiten om te kopen door te strooien met miljarden belastinggeld, opdat deze zich onderwerpen en zwijgen.

Erik Ullenhag leeft in een sprookje

Donderdag werd bekend dat gemeenten, die nieuwe Somalische immigrantenfamilies krijgen, 1,3 miljard Zweedse Kronen van de staat krijgen in de vorm van subsidies. Dat geld zal over vier jaar worden verdeeld. Bovendien hebben de Somaliërs die hier naartoe komen het vestigingsrecht, dat betekent het recht op verblijf voor twee jaar en daarna het volledige recht op gemeentelijke ondersteuning en niet te hoeven werken. Het feit dat de Somaliërs, die al in Zweden zijn, de families hier ondersteunen, is geen optie, ook niet op papier. Het leven zonder zorgen is compleet.

“De vluchtelingenpolitiek is een nationale betrokkenheid”, benadrukte de Minister voor Integratie Erik Ullenhag (Liberalen), daarmee implicerend dat het de gemeenten zijn die de last van deze verplichting moeten dragen.

Erik Ullenhag leeft in een sprookje. Bodemcontact: nul. Hij heeft in de regering een speciale missie als leugenaar en Minister van Propaganda. Het is geen toeval dat hij in de commissie werd gekozen. Een belangrijke kwalificatie is dat hij, net zoals de rest van de historische propagandaministers, geen last heeft van het bezitten van een geweten. Zijn geest is gewoon leeg, je kijkt gewoon een kleine jongen in het gezicht. Op de plek waar het geweten gezeten zou moeten hebben, heeft hij een archief vol politiek correcte leugens. Indien noodzakelijk neemt hij een paar flarden uit het archief en probeert deze er zo uit te laten zien of hij er zelf in gelooft. Een unieke acteerprestatie in zijn soort. We zouden heel erg moeten oppassen voor Erik Ullenhag.

Hier enkele van de toverspreuken van Erik Ullenhag:

“Het doel is dat de mensen die naar Zweden komen bereid en in staat zijn te werken en de Zweedse taal te leren. Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn om uiteindelijk niet in een situatie terecht te komen dat de Somaliërs hier naartoe komen om werk over te nemen.”

 Amen! “Het doel is dat de mensen kunnen werken en willen werken…”. Het doel? En wat als ze niet kunnen of willen? Want iedereen kan met eigen ogen zien dat de Somaliërs nauwelijks werken en misschien niet eens willen werken – we moeten uitkijken om dingen aan te nemen. Ik denk dat we moeten oppassen voor Erik Ullenhag. Als de regeringspolitiek uit elkaar valt, zal het Ullenhag zijn die begint. Maar hij moet zich niet alleen voelen. Hij zal met gelijkgezinden zoals minister-president Fredrik Reinfeldt tot aan de voedingsminister Annie Lööf verbonden zijn.

Södertälje: Razernij over de onrechtvaardigheid

Nauwelijks had de regering “zorgpakketten” bedacht, of de scheuren in de gemeenten werden nog dieper. Het gemeenteraadslid Boel Godner, gevestigd in het harde multiculturalisme van Södertälje, gaat tekeer over onrechtvaardigheid.

“De regeringssteun voor gemeenten met Somaliërs voelt als een directe provocatie tegen Södertälje”, zegt zij. “Ik heb me er erg over opgewonden toen ik hoorde, dat alle hulp naar de gemeenten gaat die Somaliërs hebben. En dat werd ermee gemotiveerd dat het zo moeilijk voor hen zou zijn om werk te vinden. Södertälje heeft de hoogste kosten wat betreft levensonderhoud in het land en de helft van de helft gaat naar Irakezen, die nog steeds geen werk kunnen vinden.”

“De regering negeert Södertälje”.

Boel Godner heeft gehoopt en gedacht, dat Södertälje ook een deel van de staatssubsidies zou kunnen krijgen. De gemeente heeft 8000 Irakezen opgenomen en bovendien zullen hun familieleden zich in Södertälje melden. Slechts enkelen krijgen een baan. De kosten voor de verzorging en ondersteuning van de buitenlanders, die in 2010 in Södertälje werden geboren, bedroegen meer dan 252 miljoen Zweedse Kronen.

“De regering is zich ervan bewust, dat voor aanzienlijke extra kosten en andere belastingen heeft gezorgd. Maar de regering heeft Södertälje genegeerd. Het is zeer onverstandig om Södertälje en enkele andere gemeenten te bestraffen, omdat wij een grotere verantwoordelijkheid zullen hebben dan andere gemeenten”, zegt Boel Godner. Uiteindelijk was zij een van de rood-groene gemeenteraadsleden van Södertälje, die een artikel publiceerden, waarin zij zich ervoor verontschuldigden meer immigranten en vluchtelingen te krijgen.

Het aantal Somaliërs is enorm

In 1960 had niemand kunnen denken dat er tienduizenden Somaliërs zouden komen om zich in Zweden te vestigen. Destijds was er niet één Somaliër in het land en iets meer dan vijftig jaar geleden waren het er 16. In 1980 waren er 100. In 1991 waren het er 1441. In het jaar 2000 waren het er 13.082. In 2010 waren het er 37.846. Hoeveel het er zullen zijn in de nabije toekomst weet niemand, maar het zullen er zeker meer dan 100.000 zijn. Zweden neemt namelijk het grootste aantal Somaliërs in Europa op en Somalische vrouwen krijgen gemiddeld 6,3 kinderen.

Terwijl het aantal Somalische asielzoekers in Europa daalt, stijgt dit exponentieel in Zweden. Tienduizenden Somalische families dienen een verblijfsvergunning in Zweden te krijgen. Het Zweedse klimaat maakt hen ziek.

Wat is er zo aantrekkelijk aan Zweden voor de Somaliërs? Vermoedelijk niet het klimaat. Het is natuurlijk het royale sociale systeem van Zweden zonder verplichtingen met de kans op levenslange verzorging dat als een magneet op Somaliërs en andere migrantengroepen werkt. Het Zweedse klimaat zonder zonneschijn maakt Somaliërs ziek. Overal heeft zich de bevolking van de aarde via de evolutie aangepast aan de omgeving waarin ze geboren werd. Mensen met een donkere huidskleur zijn aangepast aan een warm en zonnig klimaat. Als ze aan de andere kant van de wereld leven in een omgeving met minder zon, dan zijn ze niet toegerust voor de levensomstandigheden daar. Dat blijkt o.a. uit het feit dat autisme 3 tot 4 maal zo vaak voorkomt bij Somalische kinderen die in Zweden wonen dan bij autochtone, in Zweden geboren kinderen. Men spreekt van een “autisme-epidemie” onder Somalische kinderen. De verdenking, dat de schade wordt veroorzaakt door vitamine-D gebrek bij de moeders wordt steeds sterker.

“Te weinig zonlicht kan een beslissende factor zijn achter de dramatische stijging van autisme in Zweden. Verschillen in de zon tussen Zweden en Somalië kan ook de reden zijn dat autisme onder Somalische kinderen in Zweden zoveel vaker voorkomt dan in het oude thuisland”, schrijven de artsen Susanne Bejerot en Mats Humble. Niet alleen kent het Zweedse klimaat extreem weinig zonneschijn – Somalische vrouwen lopen vaak volledig verluierd rond. Zodoende kan het zonlicht de huid niet bereiken om vitamine D te vormen.

Somalische successen, de ergste van alle immigrantengroepen

Somaliërs zijn de immigrantengroep met de laagste ontwikkeling (de meesten zijn analfabeten), het laagste aantal werkenden, het laagste niveau van zelfstandigheid, die de meeste sociale uitkeringen krijgen en het slechtst geïntegreerd zijn. Zelfs in Groot-Brittannië, dat al meer dan 100 jaar Somalische immigranten heeft gehad, zin de problemen in de Somalische groep nog steeds groot met een chronische werkloosheid, slechte woonomstandigheden, analfabetisme en alleen opvoedende moeders met veel kinderen.

“Wat doen die 16.394 Somaliërs eigenlijk in Denemarken?”, zei Soeren Espersen in de Deense krant Jyllands-Posten na een groot belastingbedrog in Denemarken, waar bij 92% (248 van de 269 ondervraagden) van de Somaliërs belastingontduiking werd vastgesteld.

Maar het was in de eerste plaats geen belastingbedrog die tot de vraag van Espersen leidde. Het was het feit dat Somaliërs in Denemarken – net zoals in Zweden – in een parallelsamenleving leven, die van de Deense samenleving, aangestuurd door de islam, de familie en de clans, gescheiden is. Ze leven in getto´s, waar ze hun Somalische leven zonder contact tot de autochtone bevolking voortzetten. Ieder jaar sturen ze miljoenen dollars naar hun clans in Somalië. Dat is waar hun loyaliteit ligt, niet bij hun nieuwe thuisland.

“Ik vraag me af waarom we überhaupt Somaliërs laten leven in dit land, wanneer ze niet de geringste interesse hebben in Denemarken of in het Deense volk. Ik vraag me af waarom Denemarken zo´n grote groep mensen onderhoudt en ondersteunt, die alleen maar minachting voor ons en onze manier van leven hebben”, schreef Soeren Espersen. Slechts drie van de tien maken de school af.

De beste en meest uitvoerige omschrijving van Somaliërs stond in een serie artikelen van Christer Lövkvists in Zweden in de krant “Göteborg Posten”:

 • Niet iedere Somalische vrouw leeft met de vader van haar kind. Een scheiding is zeer gebruikelijk om meer geld te krijgen.
 • Slechts drie van de tien Somalische jongeren maken de uitgebreide basisschool af (de opleiding duurt 11 jaar)
 • Eén op de vijf jonge Somalische mannen wordt verdacht van geweldsmisdrijven.
 • Bijna de helft van de Somaliërs had in 2005 geen inkomen.
 • Een groot deel van de Somalische mannen gebruikt de drug qat overmatig.

Katalysatoren voor een duurzame immigratiepolitiek

Het ziet er niet bijzonder veelbelovend uit. Somaliërs vormen een enorme uitdaging voor alle gemeenten waarin ze zich vestigen. Maar als je de Somaliërs bekijkt als katalysatoren voor een duurzame immigratiepolitiek, als een groep die alles krijgt en misschien sneller dan we denken dreigt te mislukken? Dan komt het materiaal in een andere positie. In een samenleving, waarin politiek correcte politici en journalisten woedend de feiten ontkennen, hoewel de Somaliërs recht voor hun neus staan, zich onwetend tonen in hun missie waarin ze niet te verslaan zijn: bandenpech voor de Zweedse immigratiepolitiek.

Hoe meer ze krijgen, des te effectiever zullen ze allemaal de lege retoriek en mythes over de verrijking door de immigratie naar Zweden verspreiden. Met hun hulp zal men niet meer in staat zijn de bittere waarheid te verdoezelen. Oogkleppen zullen niet meer helpen. Alles wordt duidelijk en pregnant.

Steeds moeilijker om rekening en verantwoording af te leggen voor de dubbele moraal an huichelarij

We kunnen ervan uitgaan dat de verhuizing van de voorstanders van het multiculturalisme, zoals mensenrechtenactivisten, immigratiedeskundigen, antiracisten, journalisten, schrijvers en politici, naar buurten met veel Somaliërs zoals  Katrineholm Flen, Eskilstuna, Orebro, Borlange, Växjö, Ludvika Nässjö Lindesberg of Soderhamn niet exponentieel zal toenemen. Terwijl daar toch de kans buitengewoon groot is om dit multiculturalisme van nabij te beleven.

Het zal in toenemende mate moeilijker worden voor de voorstanders van het multiculturalisme, de politiek correcte elite, om rekening en verantwoording af te leggen voor hun huichelarij en hun dubbele moraal. En ondertussen wordt het voor lokale politici steeds moeilijker om met hun budgetten rond te komen, ondanks de miljoenen staatssubsidie.

Wij kunnen achterover leunen, de Somaliërs doen het werk

In minder tijd dan we zouden kunnen denken, doen de Somaliërs het werk dat de critici van de immigratie zo lang hebben moeten doen op beschuldiging van racisme. Nu hoeven we alleen maar achterover te leunen en de Somaliërs het werk laten doen. Onder hun invloed zal de immigratiepolitiek als een kaartenhuis in elkaar donderen en zullen de leugens ontmaskerd worden. Zweden hatende politici zullen door anderen worden vervangen, die het als hun taak beschouwen Zweden en de Zweedse bevolking te beschermen.

Bron:

http://snaphanen.dk/2012/09/01/sondagskronika-katalysatorerna/

Auteur: Julia Caesar

Vertaald uit het Zweeds naar het Duits door:

Vederso (voor www.ejbron.wordpress.com)

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

7 reacties op Katalysator

 1. Lucky9 zegt:

  Laat ons er ook in West-Europa geen doekjes om winden. Al dat gedraai om de hete brij is onnodig, overbodig en slechts een fascistoïde mistgordijn.

  Er werd ons een pluralistische, polyvalente maatschappij en een verdraagzame samenleving voorgespiegeld in 1975. En al wat we kregen van de collectivistische multiculturele fanatici was een islamitische invasie en eurofiele zakkenvullerij op zijn Malmströms.

  Het vergif is geïntroduceerd door de nieuwe woordjes pluralistisch en pluralisme. Net alsof meervoud en meervoudig zouden voldaan hebben. Ze werden uitgesproken op een manier die erg deed denken aan een heiligverklaring, en werden systematisch in de hoofden van elk kind getimmerd als een zo goed als onweerlegbaar positief mantra.

  Maar helaas dat pluralisme was islamofiel zonder dat we het wisten of mochten weten. Adieu verdraagzaamheid, polyvalentie was eenzijdig parasiterend egoïsme en pluralisme bleek religieus fanatisme, territoriumdrift en gettovorming te zijn.

  1. Alle culturen kunnen NIET gelijk zijn en MOGEN NOOIT gelijk behandeld worden omdat ze dat niet zijn.
  2. De culturele normen en waarden van een superieure cultuur zijn moreel superieur aan die van een inferieure cultuur.

  Zo vergiftigden de rode fascisten onze geesten en onze jeugd die inmiddels onze actuele leiders heeft opgeleverd. Wij mochten de waarheid niet meer zeggen of denken want anders pleegden we een nieuw soort misdrijf: discriminatie en werden we uitgescholden voor racisten of fascisten.

  Nu weten we beter: de fascisten en racisten waren zij die deze schaamteloze multiculturele indoctrinatie aan de bevolking opdrongen. Dat dit gespuis ons nooit meer beschuldigt van onverdraagzaamheid want onze verdraagzaamheid is inderdaad uitgeput.

  Voor islamofielen en rode fascisten géén genade. Nooit meer!

  Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  De RODEN en politiek CORRECTEN in heel Europa, zijn dezelfde waardeloze figuren als het in ZWEDEN en DENEMARKEN zijn. En willen we een stop op deze verrijking, dan zullen we zeker niet op de Kunduz kliek moeten stemmen. Met deze kliek aangevuld met de SP blijven de verrijkers en masse binnenstromen ook in ons land.

  Like

 3. vlieger zegt:

  Wat een gelul het hoofdthema en het commentaar. De Somaliërs doen niks. Werken niet en het werk dat je denkt dat ze moeten doen, doen ze ook niet. Ze zitten daar en blijven daar. Net als hier. (WIJ BLIJVEN HIER) En probeer ze maar eens op andere gedachten te brengen, knappe jongen die dat lukt. Waar krijg je geld om te leven voor niets? Het Europa is voor die mensen de heilige graal, dat geef je toch niet meer af, ondanks wat ziektes, daar zijn toch goede ziekenhuizen voor, met welwillende artsen en verpleegsters. Dat krijg je niet in Somalië, een plagge hut wat stro op de grond met een voodoo priester die onder de drugs zit, je lichaam vol smeert met uitwerpselen wat een genezing moet bewerkslelligen. Wat dat betreft ben ik zeer pessimistisch. Ook Geert kan ze er niet uit krijgen. Hij zou wel wat minder immigranten naar binnen kunnen laten, als hij het ooit voor het zeggen zou krijgen. Bekijk het nieuws, de PVDA in de opmars, SP een zeer grote partij aan het worden het blijft modderen in Nederland, het volk wil niet anders. Ze kiezen voor dhimmi betalen doen we al. Alleen moeten we nog wat onderdaniger worden naar de islam toe. Dan pas kan het volk genieten en vijf maal met de kont omhoog, wat zal dat een opluchting wezen eindelijk rust denken ze.

  Like

 4. louis-portugal zegt:

  De kiezers zijn het zelf schuld.
  Zij bepalen wie regeert en zolang zij zich laten leiden door demonisering van de politici die op de problemen wijzen zullen ze pas veranderen als ze het aan der lijve en de portemonaie voelen.
  We zien het nu bij onze verkiezingen ook weer.

  Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  @Louis-portugal 00.29. uur, dat is helemaal waar Louis. Het is niet te geloven, dat de VVD hier in Nederland zo hoog in de peilingen staat. En ook is waar, dat de bevolking alles pikt, totdat het in de beurs te voelen is. Maar dan is het verdorie te laat.

  Like

 6. Koddebeier zegt:

  Zoals ik al eerder zei: Nederland is een land van grijze gehaktballen, politieke onbenullen die stemmen op een partij omdat de lijsttrekker een lekker kontje heb of zo’n gezellige dikkert is, de wenste schoonzoon, zo’n leuke huisvader, ik kom uit een rood nest, m’n ouders stemden ook altijd PvdA, CDA, enz enz.
  Van dit stemvee, word je droevig, het zal je volk wezen, je schaamt dood !!!!
  Advies—- Als 12 september gaat stemmen gebruik is een keer je hersens en denk is na over wat je stemt en de gevolgen daarvan !!

  Like

 7. De Ekster zegt:

  Van alle islamitische niksnutten die hier de ruif leeg eten zijn de Somaliërs wel het ergste. Ze willen niets en kunnen niets. Alleen kindjes maken en qat knagen. Oh ja, en hun vrouwen besnijden. Een walgelijk volk van uitvreters.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s