VIDEO: Antisemitische Iraanse televisie – Joods complot om moslims en christenen uit te laten sterven

Gedeelte uit de Iraanse film ’De jager van zaterdag’. De film werd uitgezonden op zender 1 van de Iraanse televisie, op 17 augustus 2012. In de film wordt het Iraanse publiek in nazi stijl alle antisemitische clichés bijgebracht: Joden zijn wreed, complotteren, vervalsen, kennen geen moraal, zondigen, doden, roven, doen alles voor geld, hebben een valse God, verraden hun vrienden, bedriegen en doen alles om niet-Joden te gronde te richten.

Een jonge jongen, Benjamin, wordt naar Israël gebracht door zijn moeder om te worden opgevoed door zijn blinde grootvader Hanan. Hij wordt opgewacht door een groep voornamelijk bestaand uit ultraorthodoxe joden en gewapende geüniformeerde soldaten. De groep begroet Hanan.

Hanan: Shalom.

Man: Shalom.

Hanan: Shalom.

Man: Shalom.

Een Arabische man genaamd Matin houdt een doos met een schaar voor aan Hanan.

Matin: Het is klaar, meneer.

Hanan: Neem dit, Benjamin.

Benjamin neemt de schaar.

Hanan: Wanneer een persoon leeft buiten zijn geboorteland, wordt hij geconfronteerd met de energie en het vuil van kwade satanische geesten. Om jouw prachtige terugkeer naar jouw huis en reinheid te markeren, moet je ziel gezuiverd worden.

Ga en knip het lint door.

Benjamin snijdt een ceremonieel lint door en wordt onmiddellijk overladen met water van alle kanten als een teken van de viering.

Tegen de achtergrond geluiden van Chassidische muziek, klapt en jubelt het publiek.

Hanan: Dit is het begin van de zuivering van de ziel van een jonge joodse man. Kleedt hem in de kleding van de rechtvaardige gelovigen.

Hanan verwijdert Benjamin baseball cap en zijn spijkerbroek, rood T-shirt en sneakers worden vervangen door de zwarte kleding van de ultra-orthodoxen. Hanan plaatst een zwarte hoed op het hoofd van Benjamin.

[…]

De volgende scène speelt zich af in het huis van Hanan. Stemmen klinken vanuit een ruimte buiten, die Hanan staat.

Hanan: Hij is vrijgesproken.

Benjamin Jacqueline de verpleegkundige: Wat doen ze?

Jacqueline: De zondaars komen hier om ontheven te worden van hun zonden.

Benjamin: Hoe worden ze ontheven?

Jacqueline: Ze betalen aflaten. Ze betalen geld aan je grootvader.

Benjamin: Kunnen ze ontheven van elke zonde?

Jacqueline: Ja, je opa kan hen reinigen van elke zonde.

Benjamin: Heeft mijn grootvader het gestraft?

Jacqueline: Nee, hij verzamelt hun geld als vertegenwoordiger van God.

In de kamer, Hanan en twee andere mannen zitten aan een tafel, en een aantal mensen wachten op hun beurt om geoordeeld te worden.

Hanan: Dit is de straf voor degenen die spotten de wetten van Mozes. U moet deze aflaten te betalen. Om aan de wet van God te ontsnappen, moet je betalen. De God van de Joden is mild met u. Als ik in zijn schoenen stond, zou ik uw leven te nemen, niet alleen uw geld.

Hanan houdt wat geld in de ene hand en laat een belletje rinkelen met zijn andere hand.

Hanan: vrijgesproken!

Een man komt naar de tafel om geoordeeld te worden.

Hanan: Wat heeft u verkeerd gedaan?

Een van de mannen in de commissie fluistert in zijn oor: Hij heeft een aantal van zijn gebeden overgeslagen, niet gevast, en alcohol gedronken. Hij ging naar de tempel van Salomo en vervloekte de rabbijnen.

Hanan: Hij heeft verkeerd gedaan! Hij heeft verkeerd gedaan!

Hanan houdt wat geld in de ene hand en laat een belletje rinkelen met zijn andere hand.

Hanan: vrijgesproken!

Volgende idioot!

[…]

Matin leert Benjamin hoe je met een geweer schiet. Hanan, Jacqueline en anderen zitten in de buurt.

Benjamin: Op deze manier?

Matin knikt, en Benjamin richt op doelen in de vorm van vrouwen en kinderen.

Benjamin: moet ik nu schieten?

Martin knikt.

Benjamin schiet en valt achterwaarts van de kracht van de terugslag. Matin loopt weg om de doelen te inspecteren.

Matin: De roos is niet geraakt. Maakt niet uit. Volgende keer meer geluk! Maakt niet uit.

Matin loopt terug naar de andere kant van Benjamin, en geeft hem een ​​ander pistool.

Nu schieten met deze. Strak vasthouden.

Benjamin schiet en Matin loopt in de richting van de doelen.

Matin: Het doelwit is geraakt.

Hanan: Heel goed. Zo moet dat.

Benjamin: Grootvader, ik ben moe.

Hanan: Je zal er wel aan wennen, mijn kind. Schiet nog een keer. Schiet.

Benjamin: Ik vind het niet leuk.

Hanan: Dat maakt niet uit. God zal blij zijn. Schiet, mijn zoon. Schiet.

Matin! Kom en laad het pistool.

Benjamin schiet opnieuw, en Matin loopt in de richting van de doelwitten. Benjamin schiet opnieuw en opnieuw en opnieuw, en raakt de doelen.

[…]

Hanan staat aan het hoofd van een tafel met ultra-orthodoxe joden.

Hanan: Dit is goede grond. Hoeveel van dit land kunt u geven aan God?

Man: Zo veel als Hij wil.

Hanan: God is niet streng voor de Joden. Wat vind je 50-50?

Man: We danken God voor de zegen van uw vriendelijkheid.

Mannen: Amen.

Hanan: Amen.

Mannen: Amen.

Hanan: Amen.

Benjamin loopt binnen met koppen koffie.

Benjamin: Shalom.

Mannen: Shalom.

Benjamin: Shalom.

Mannen: Shalom.

Benjamin: Shalom, grootvader.

Hanan: Shalom, Benjamin. Jacqueline, breng het Boek van God. Benjamin, wees voorzichtig met je ogen. Het zien van de militaire campagne van God is zeer aangenaam.

Jacqueline: Hier is het Boek van God.

Jacqueline geeft het aan Hanan.

Vandaag is het zaterdag.

Hanan: Ja, dat klopt. Inderdaad, vandaag is het zaterdag, maar om God tevreden te stellen, mogen wij zelfs op zaterdag werken.

[…]

Scene vindt plaats in een veld. Hanan rijdt in een auto en schiet op Arabieren, die vluchten om dekking te zoeken.

Hanan: Ik spuug op de terroristen! Verdoemd zij de ongelovigen! Ik spuug op ze! Verdoemde terroristen! Ik zal jullie allemaal vernietigen. Ik vermoord jullie allemaal. Ik vernietig jullie allemaal.

[…]

Naast een huis staan Hanan en Benjamin, ​​samen met een aantal Arabieren.

Hanan aan de Arabieren: Je hebt drie minuten om te vertrekken.

Matin!

Matin: Ja, meneer?

Hij neemt Hanan’s arm en leidt hem naar het voertuig.

Oude man: Wij zullen nooit ons land verlaten.

Hanan naar Benjamin: Nooit omkijken.

De auto van Hanan scheurt door het land, en de Arabieren vluchten. Soldaten schieten op iedereen.

Hanan naar Matin: Rijd door hun land.

Het huis en de grond staan in brand.

[…]

Een groep van blinde ultra-orthodoxe joden, geleid door Hanan met zijn hand op de schouder van Benjamin, gaat naar beneden onder de grond, waar oude boeken worden vervalst.

Hanan tegen Benjamin: Nu zijn we in de lichtgevende grot. Hier praat God tegen me en onthult mij alle geheimen en de nieuwe wetten. Hij onthult ze allemaal hier. De priesters hebben de plicht om ze op te schrijven, en zij voldoen aan deze plicht.

Dit nieuwe boek zal het nieuwste boek geschreven door God en mezelf  zijn. Het zal bevatten alle de wetten en principes voor het nieuwe Israël. Niets zal worden weggelaten. Zeer binnenkort, zult je de nieuwe profeet zien.

Vrome gelovigen hebben de plicht … voor degenen die op zoek zijn naar oude, gebruikte documenten, zal ons nieuwe boek door en door oud worden laten gezien. Het zal zo oud lijken als de schepping zelf. Benjamin, weet je het laatste goede nieuws van God?

Benjamin: Nee.

Hanan: “Ga en verspreid corruptie onder hen, totdat mannen worden vrouwen en vrouwen worden mannen. *) ” Dan zullen er geen kinderen meer geboren worden, en de volgers van Jezus en Mohammed zullen ophouden te bestaan.

[…]

Scène speelt zich buiten af, waar Hanan door het land rijdt.

Hanan: Ik spuug op de ongelovigen. Ik spuug op je ongelovigen. Vervloekt zij de terroristen. Ik spuug op jullie. Ik spuug op de verdoemde ongelovigen. Ga weg. Dit is het Joodse thuisland.

Oudere Arabische man: Hanan, vele jaren lang heb je de kinderen van de duivel gediend, niet de kinderen van Abraham.

Hanan snijd de keel van de man keel door.

Hanan: “Ik zal er voor zorgen dat de mensen die wreed zijn geweest hun eigen vlees zullen eten, en ik zal hen hun eigen bloed laten drinken. Op dat moment zal de gehele mensheid weten, dat Ik de God bem die jullie zal bevrijden. ”

Hanan houdt het Boek van God omhoog.

Hanan: Voer de wet van God uit.

Als Hanan en Benjamin weggaan, soldaten en ultra-orthodoxe joden schieten op het huis en steken het vervolgens in brand.

[…]

Benjamin, gekleed in het legeruniform, schiet met zijn pistool.

Hanan: Schiet, schiet. Wees niet bang. Schiet. Wees geen stomme idioot. Jij stomme idioot, schieten opnieuw. Schiet.

Benjamin: Grootvader, ik kan het niet doen.

Hanan: Wees niet bang. Als God wilde dat je niet zou schieten, zou Hij je nu stoppen. Schiet. Schiet.

Benjamin: De Tora zegt dat moord verboden is.

Hanan: Je idioot. Alleen de moord op een Jood is verboden. Een Joods kan niets gebeuren, zelfs als hij zich niet aan de wetten van de Thora en de Talmoed houdt, de Tien Geboden van Mozes, of aan de wetten van God Zelf. Dus schiet!

Benjamin schiet.

Benjamin: Ik kan het niet, Grootvader. In de naam van God, laat me gaan.

Hanan: Benjamin, schiet je in de lucht? De hele wereld wacht op je, in stilte. God Zelf wacht op je in stilte, en je gaat en schiet in de lucht? Dood! Dood ze voordat ze jou vermoorden. Dood ze, Benjamin!

Benjamin huilt, loopt weg.

Hanan: In de naam van God, ik smeek je …

Benjamin gehoorzaamt zijn grootvader, en schiet keer op keer.

[…]

Een Arabische jongen, vroeger een vriend van Benjamin, benadert hem.

Arabische jongen: Benjamin, wat doe je hier?

Benjamin heft langzaam zijn hoofd en schiet hem neer.

[…]

Scene vindt plaats in de ruïnes van een huis.

Benjamin tegen Hanan: Ik heb ze allemaal vermoord.

Hanan: Goed gedaan. Ik wist dat mijn kleinzoon het zou kunnen.

Benjamin: Dus u bent wel in staat om te zien?

Hanan: Ik zie veel beter dan iemand met ogen kan zien. Wanneer mensen voor iemand die blind is staan, tonen zij hun ware aard helderder, omdat ze denken dat hij hen niet kan zien. Soms moet je mensen laten denken dat je doof bent. Soms moet je ze laten denken dat je gek bent. Dan onthullen ze hun ware aard. Je kijkt, je luistert, en je begrijpt. Deze mensen leven in een sluimertoestand, ze geloven in wat hun was beloofd.

Hanan gooit het Boek van God in het water en doet zijn hoed en jas uit en gooit die weg.

Hanan: Op een dag, zal jij je ontdoen van dit alles, maar je mag nooit onthullen wat er in jou omgaat. Aan niemand, zelfs niet aan mij.

Vertrap alles – zelfs mij. Zolang ik leef, kun je mij niet zijn.

Benjamin richt op zijn grootvader.

Hanan: Vertrap mij ook.

Benjamin aarzelt.

Hanan: Doe het!

Benjamin schiet Hanan neer.

Beelden van de doden om het huis.

*) Een verwijzing naar het idee van moslimfundamentalisten dat de Joden vrijheid, democratie en mensenrechten verspreiden met de bedoeling om islamitische waarden aan te tasten. De gelijkheid van man en vrouw zou namelijk een samenleving ten gronde richten. Zie bijvoorbeeld de toespraak van premier Mahathir van Maleisie tot de ‘Islamitische Conferentie’ van 57 islamitische landen.

www.likud.nl 

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

2 reacties op VIDEO: Antisemitische Iraanse televisie – Joods complot om moslims en christenen uit te laten sterven

 1. gielah zegt:

  Spreek me er niet van…. van dat vervloekte antisemitisme.
  Ik heb juist vanmiddag een briefje aan het CIDI geschreven om hen opmerkzaam te maken op een zich christelijk nóemend weblog, boinnk geheten.
  http://boinnk.nl/blog/
  Men zet daar voortdurend artikelen neer, die de Joden zwartmaken.
  De ene keer zijn het de zogenaamde Talmoed-Joden, die van de gruwelijkste zaken beticht worden, dan zijn het weer de Ashkenazische Joden, die éigenlijk helemáál geen Joden zijn, zo schrijft men dan…. dan weer verschijnt er een artikel, dat heel Amerika beheerst wordt door Joden ( met foto’s erbij waarop zeer onsympathiek ogende mensen zijn afgebeeld, associaties oproepend aan de gruwelijke karikaturen die men in de jaren ’30 in Duitsland publiceerde…., en nu waren het vandaag weer de Messiaanse Joden ( = Joden die in Jezus als Verlosser geloven), die het moesten ontgelden.
  Ik ben daar af en toe behoorlijk stevig tegenaan gegaan, maar krijg slechts gezweef en gezever terug van mensen, die duidelijk niet tot de gestudeerden behoren, maar die – juist dáárom vermoedelijk- zeer rancuneus zijn zodra ze iemand ontwaren, die wél het een en ander heeft opgestoken.
  De samenstelster van dat weblog krijgt dus steeds kleffe en aanhankelijke reacties van de reageerders daar en dat zou helemaal zo erg niet zijn ( de mens is maar zelden een zelfstandig denker…. laten we eerlijk zijn….)
  als zij uit louter vólgzaamheid ook niet meteen de antisemitische ( ze noemen het anti-zionistische) shit, die daar steeds geplaatst wordt, zouden overnemen… en dat doen ze dus duidelijk wél!

  Mevrouw de webbeheerster is een roddeltante, die mensen, die haar aanvallen op de site, met naam en toenaam niet al te vriendelijk ‘bespreekt’… gewoon op de site…..niks te objectief en erboven staan….en die dingen roept als: ‘Die en die zaait twéédracht’….. als iemand NIET meescheldt op die slechte, slechte Joden!

  Mijn laatste commentaar heeft zij NIET willen plaatsen.
  Dat begrijp ik wel, want ik heb haar dringend geadviseerd niet langer anti-Joodse artikelen te plaatsen en ook eens met het geroddel en gekonkel op te houden…. en dat mochten de anderen natuurlijk niet onder ogen krijgen… dus blocken maar!
  Er verscheen, toen ik dat berichtje probeerde te verzenden, een regeltje, dat deze reactie eerst ” gemodereerd” moest worden.
  Een volgende inzending kwam er ook niet door.
  Toen ben ik dus maar in contact getreden met CIDI, met het verzoek, of zij a.u.b. regelmatig wilden gaan ‘meelezen’ op die site.
  Kijk…. in de jaren dertig wás ik er nog niet, om een tegengeluid te laten horen toen het antisemitisme almaar groeide en groeide.
  Maar nu ben ik er wel!
  En of het nu hélpt of niet ( waarschijnlijk niet…. want het antisemitisme in de kerken is al 2000 jaar oud…) ik ga dit soort geluiden nu dus niet onbecommentarieerd voorbij laten gaan.

  De mevrouw van boinkk voelt zich thans bedreigd, zo meldt zij in een redactioneel commentaar in aansluiting op mijn mailtje, bedreigd in HAAR VRIJHEID VAN DENKEN…. ja ja.
  Haar kudde volgzame vromen loeit op de daar gebruikelijke zalverige toon …. en uiteraard háár steunend… mee:
  ’t IS toch wat… met die Joden…. zélf beschuldigen zij óók iedereen, maar intussen mogen die arme christenen dat niet?

  Like

 2. G.Deckzeijl zegt:

  Dit doet me denken aan de nazi-film Der Ewige Jude.
  Meer hierover links naast contact.
  Voor alle duidelijkheid: Ahmadinejad en zijn onfrisse companen zijn nog erger dan hun -kennelijk-
  grote voorbeeld, namelijk die seksueel gefrustreerde Oostenrijkse prentbrieffkaartschilder uit Braunau am Inn…

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s