Protest!

De vertoning op internet van een nog al onbenullig en amateuristisch filmpje waarin de islamitische “profeet” Mohammed er niet best afkomt, is moslims wereldwijd in het verkeerde keelgat geschoten. In vrijwel alle islamitische landen vonden gewelddadige protesten plaats en in Libië werd  de Amerikaanse ambassadeur op weerzinwekkende wijze om het leven gebracht. In Somalië, Indonesië, Egypte, Iran en andere islamitisch geregeerde landen waren de protesten ook hevig, niet zelden georganiseerd door die (islamitische)  overheden zelf en waarvoor zij doorgaans simpelweg een groot aantal ambtenaren mobiliseren. De Amerikaanse overheid zag zich genoodzaakt extra militairen naar hun ambassades over te brengen om het personeel te beschermen tegen de hordes schuimbekkende islamieten.

Voor ons, nuchtere westerlingen, is al die commotie nogal koddig en het zou bij niemand opkomen om een landgenoot van degene die bijvoorbeeld Jezus op de hak neemt vervolgens dan  maar over de kling te jagen. Ook in Nederland heeft de film tot moslimprotesten geleid: op de Dam –bij het monument dat de bevrijding van de Duitse onderdrukking in de Tweede Wereldoorlog verbeeldt – kwam een aantal moslims bijeen om hun protest tegen de film, die zij veelal zelf niet hadden gezien, kracht bij te zetten. Uit voorzorg werd het  Amerikaanse consulaat gesloten en aan Amerikanen geadviseerd Amsterdam te mijden.  Ook vandaag trekken de moslims er in Amsterdam weer op uit. Niet om te werken uiteraard, want een baan hebben zij veelal niet. Nu is protesteren ieders recht, maar protesteren in een land waarvan je de taal amper machtig bent, werpt een merkwaardig licht op dat protest. De verslaggeving ervan zoals die op de website “Geen Stijl” verscheen , laat ik ter nadere duiding van het merkwaardige licht op dat in Nederland gevoerde protest, graag volgen:

 

Inmiddels heeft ook de Belgische stad Antwerpen te maken gehad met dergelijke nonsens, waar de  weinig verheffende club Sharia4Belgium  medestanders verzamelde en er in korte tijd in slaagde de wijk Borghout compleet op stelten te zetten.

Bagatelliserende Linkse Kerk

Protesten als deze, van wereldwijd formaat , hebben natuurlijk al lang niets meer met de realiteit te maken, maar alles met  volksmennerij van zelfverklaarde geestelijke “elites” die ietwat andere plannen hebben met onze verworvenheden. Het is bedenkelijk dat dergelijke groeperingen uit islamitische landen nog steeds massaal worden toegelaten in ons land als “arbeids”- of “kennis“ migrant. Opvallend is vooral dat ons, autochtone Nederlanders, bij voortduring zelfs wordt voorgehouden door vooral de Linkse Kerk dat de islam een volstrekt vredige religie is die groot respect verdient. Dit respect zou zelfs zo ver moeten gaan dat het seculiere Nederland het uiterlijke vertoon ervan in het publieke domein heeft te accepteren als de “vrijheid van het geloof.” Dat betreft zeker niet alleen de hoofddoeken voor vrouwen of de weinig smaakvolle jurken van de heren.  Zo kan het ook gebeuren dat de pastoor die zondag ´s morgens om 10:00 uur de klok van zijn kerk laat luiden om gelovigen op te roepen naar het gebedshuis te komen, tegen een rechtszaak aanloopt die is aangespannen door uitslapende (of uitgeslapen) buren. Ongeacht of dit al eeuwenlang gebruik is of niet. Het merkwaardige gekerm dat uit de luidsprekers op het dak van diverse moskeeën buldert daarentegen, wordt in onze multiculti maatschappij daarentegen inmiddels volledig geaccepteerd. Naar het schijnt valt dit vooral onder noemer cosmopolisering en  “verrijking van de  Nederlands-culturele waarden.”  In die islamitische gebeden overigens (want dat schijnt het gekerm voor te stellen) wordt aan de allerhoogste met regelmaat gevraagd  ongelovigen, liefst alle Joden en zo mogelijk ook christenen, zo spoedig mogelijk om het leven te –laten- brengen. Iets waartoe moslims in dezelfde gebeden beloven gaarne bereid te zijn. Voor ons dus, autochtone bewoners van dit land, zijn de vooruitzichten somber als het aan de islamieten ligt. Het vertrouwen in dergelijk  gevolg is gemakkelijk op te brengen, als we ons realiseren dat het aantal doden door islamitisch geweld in 2012 alweer ruim boven de 10.000 slachtoffers is gestegen. De cineast Theo van Gogh kan er niet meer over meepraten. Enige twijfel aan het vredige karakter van de islamitische bedoelingen is hier waarschijnlijk wel op zijn  plaats. Het huidige gedrag van aanzienlijke groepen  islamieten is daarvan het voorspel. Dat dit slechts een beperkte groep zou zijn is nonsens: geen enkele liberale moslim, laat staan een “verlichte” islamiet, heeft tot dusver blijk gegeven van zijn afkeuring: zelfs Tofik Dibi (Groenlinks) of Mohammed Marcouch (PvdA) niet.

Westerse democratie

Nederland heeft een krachtige traditie in democratie en de scheiding tussen kerk en staat heeft aan de ontwikkeling daarvan een enorme bijdrage geleverd. Overal in de westerse wereld is dat het geval overigens. Het heeft ons economische voorspoed gebracht, waarvan ook diezelfde islamieten graag meeprofiteren. In de islamitische wereld zelf is daarvan geen enkele sprake. Het islamitische gedachtegoed wordt angstvallig in een staat gehouden zoals die 1500 jaar geleden ook was: alvorens een wet te maken wordt eerst een imam (of beter: ayatollah) gevraagd zich te buigen over de vraag of de voorgenomen wet wel in overeenstemming is met de koran. In de loop van die 1500 jaren heeft zich zodoende een politiek, juridisch en sociaaleconomische context ontwikkeld in en rondom de islam. De maatschappelijk en juridisch vereiste gedragingen en gezagsverhoudingen worden voorgeschreven in het islamitische wetboek, de sharia.  Even zo goed overigens kan zich ook de omgekeerde beweging hebben voorgedaan: eerst de politieke, juridische en sociaaleconomische context, waaruit enkele leiders in de oudheid op intelligente wijze een “religie” hebben ontworpen. Dat regeert immers al een stuk gemakkelijker.

In  islamitisch geregeerde staten is van vooruitgang en moderniteit geen enkele sprake. Het Arabische schiereiland en Noord-Afrika zijn volstrekt improductief en zouden, zonder de olievoorraden, in hun geheel een economische omvang hebben ter grootte van Cyprus of iets dergelijks. Deze olievoorraden worden opgepompt met Westerse technologie, Westerse machines en Westerse logistieke kennis. Zonder die Westerse kennis zou de olie daar gewoon in de grond blijven zitten. In de islamitische staten is vrijwel niemand in staat om op wetenschappelijk gebied te excelleren; de Nobelprijzen gaan massaal naar de erfvijand, zoals de Joden door hen worden beschouwd. De enige bijdrage aan de wetenschap van Arabieren is het getal “0” en daar blijft hun teller dan ook nog steeds op steken, om het even op welke gebieden.

Kortom: in onze westerse wereld, die vrijheid, particulier initiatief en individuele verantwoordelijkheid tot leidraad heeft gemaakt, past een achterlijke en verbitterde woestijncultuur in het geheel niet. Zij staat volledig haaks op alles wat zich in de loop der eeuwen in onze cultuur heeft ontwikkeld. Een geliberaliseerde of seculaire vorm van islam bestaat simpelweg niet. De feiten en het voortdurende zwijgen van islamitische voormannen (Marcouch, Aboutaleb, Dibi etc.) bewijzen dat maar al te zeer.

Door:

Henny Eekhof

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in democratie, Islam, Islamisering, Linkse Kerk, Moslims, Multiculti, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

16 reacties op Protest!

 1. Tom Hendrix zegt:

  Laat ik eerst Dhr. eekhof bedanken voor deze bijdrage. Het moet mij echter van het hart, dat de problemen juist gecreeërd zijn door POLITICI en de BILDERBERG BENDE, zij en geen anderen, hebben door aanname van ” De Resolutie van Straatsburg”, ons opgezadeld met het probleem van de instroom van 100.000 den achterlijke islamisten en berbers, alles op drijven van met name ook een figuur als WIENTJES namens de werkgevers. Het is toch niet te vatten, dat wijlen Koningin Juliana bij de Troonrede in 1979, van het Kabinet van VVD en CDA moest zeggen: ” Nederland is vol… ten dele overvol”, en gelijktijdig werden de grenzen WIJD opengegooid om de achterlijke noord-afrikaanse horden tot te laten. En zie nu 40 jaar later de gevolgen voor NEDERLAND en EUROPA, overal de ROTZOOI met de achterlijke debiele MO KNIELERS!

  Like

 2. Lucky9 zegt:

  Er is maar één islam. En spijtig genoeg voor de moslims en ook voor de niet-moslims is dat een per definitie onverdraagzame en gewelddadige, ongeacht plaats of tijd.

  Like

 3. vederso zegt:

  Goed geschreven, bedankt!

  Like

 4. Hellen zegt:

  Na 45 jaar de boel uitvreten spreken ze fucking nog geen 5 woorden Nederlands , een verrijking , yehhhhhh right , die figuren , met een IQ van 60 , kosten ons elk jaar 7/10 Miljard , als t verdomme niet om te janken was en geen klauwen met geld zou kosten , zou je moeten lachen om dat achterlijke inbreed spul .

  Like

 5. Henk.V zegt:

  Aansluitend bij wat Tom Hendriks terecht opmerkt zou ik even willen stilstaan bij een zin uit het artikel van Eekhof.
  ”Ook in Nederland heeft de film tot moslimprotesten geleid: op de Dam –bij het monument dat de bevrijding van de Duitse onderdrukking in de Tweede Wereldoorlog verbeeldt – kwam een aantal
  moslims bijeen om hun protest tegen de film, die zij veelal zelf niet hadden gezien, kracht bij te zetten.
  DIE ZIJ VEELAL NIET ZELF HADDEN GEZIEN..
  Precies, daar hebben wij elkaar.
  Wie herinnert zich nog de vreselijke rellen om Rushdie’s boek “The Satanic verses” nog?
  Een boek dat GEGARANDEERD niet door de protesterende meutes is ingezien, omdat het zelfs de vraag is OF ze er ook maar iets van hadden begrepen? Het thema, de geestelijke strijd tussen goed en kwaad die aan de openbaringen aan Mohammed zou zijn voorafgegaan is nogal ingewikkeld verwoord! Rushdie verwees in dat boek naar overwegingen die bij Mohammed zelf boven zouden zijn gekomen: uit welke hoek komen deze gedachten en woorden die ik ontvang?
  Dat is niet wat Rushdie verzon, maar wat vermeld staat in de islamitische overleveringen.
  Maar hoe dan ook: Rushie moet DOOD!

  En dan de ” Mohammed cartoons”! Hoeveel ‘razende ”gelovigen ” hadden die zelf gezien?

  De krijsende kuddes worden opgetrommeld, voorgelicht en het wordt hun door stokebranden duidelijk gemaakt dat hier iets heel onoorbaars wordt gezegd , geschreven of getekend.
  DE profeet wordt weer eens beledigd, of de islam, het is om het even, maar beledigd is men in elk geval. Dus: in een ”klimaat van puur horen zeggen” wordt men opgeroepen om krachtig te PROTESTEREN. Georganiseerd tekeer gaan! OPGEJUT!
  Dit is zo onvoorstelbaar INFANTIEL! Gekrijs bij tegenspraak….

  Veel moslims kunnen, helaas, kennelijk totaal geen tegenspraak of kritisch opmerking verdragen, gezien de massa’s die tot razernij kunnen worden opgezweept.
  Dit gegeven is voor ons totaal onvoorstelbaar..
  Hoeveel kritiek is er niet op geloof op zich losgelaten. Hoe belachelijk is het christendom niet gemaakt in theaters, voor de televisie?
  Hoeveel kritiek wordt er nog steeds niet op kerken losgelaten of christelijke organisaties?
  Denk nog maar eens aan de ophef over de opvattingen van de SGP over de positie van de vrouw in de politiek, terwijl de vrouw onder de islam nu niet bepaald als volstrekt gelijkwaardig wordt behandeld en men daarover zwijgt??
  Maar stijgt er geloei op uit de christelijke hoek?
  Zien wij misbaar en horen wij dreigingen met geweld?
  Worden er mensen omgebracht?
  NEE!
  En waarom niet?
  Wij zijn gewend geraakt aan tegenspraak. Aan tegenstrijdige meningen en wij gaan daar VOLWASSEN mee om.Wij laten anders denkenden in hun mening en vervolgen onze weg.
  Zo simpel is dat. Wij gaan ontspannen met tegenspraak om.
  OMDAT WIJ VOLWASSEN MENSEN ZIJN.

  Hebt u ooit in een supermarkt gelopen en het geluid beluisterd van een klein kind dat zijn of haar zin niet krijgt?Geschreeuw en getier !

  Sommige moeders raken dan van de kook en willen met het kind een deal sluiten, ze willen het kind begripvol kalmeren en in veel gevallen krijgt het kind de zin.’
  Deze kinderreactie vinden wij terug in de islamitische wereld. De schreeuwers daar bevinden zich geestelijk op DAT leeftijd niveau.
  En het beeld van de vruchteloos sussende moeder in de winkel ,vinden wij dat dan misschien ook ergens terug?
  Nu de islamitische wereld weer eens raast en tiert, omdat die weer VRESELIJK BELEDIGD is wordt het toch tijd dat het westen ONTWAAKT en de meutes bijbrengt dat het leren van zelfbeheersing , gewenning aan wat tegenspraak en andere meningen echt behoren tot een wereld waarin de mensen volwassen met elkaar omgaan.

  Elk excuus dat nu vanuit de westerse hoek richting schreeuwers wordt aangeboden zal voor honderd procent leiden tot nieuwe vormen van razernij, van opgeklopte woede, want schreeuwen en tieren WERKT!
  ”Religie” van de vrede?.
  MAAK HET EVEN! WORDT EERST MAAR EENS VOLWASSEN!

  En jullie politiek correct leiders die goed en fout door elkaar zijn gaan halen: wordt ook eens wakker en verdedig onze vrije en volwassen wereld beter!

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  Henk.V 18.13. uur, inderdaad Henk, dankzij de VERLICHTING en grote filosofen als Voltaire, Descartes, Kant en Hegel zijn we verder gekomen! Wij leven niet meer in de Middeleeuwen, en er worden ook geen “heksen”, meer verbrand. Verder is het gelukkig heel normaal geworden, ook bij de christelijke kerken, om kritisch te kijken naar de bijbel. Tegenwoordig begrijpen we, dat veel in het Oude Testament berust op beeldspraak, en dat we gerust ook onze eigen opvattingen mogen betwijfelen. Van Rene Descartes was de bekende uitspraak: ” Zet al je zekerheden maar eens op een rij, en ga daar maar eens flink aan twijfelen”. En dat kan gelukkig in onze vrije democratische samenleving, maar dat is onmogelijk bij de islamisten. Zij WILLEN OVERHEERSEN, en gebruiken daar alle middelen toe, te weten: dreigen, zeuren, belasteren, rotzooi trappen, en meer gewelddadige methoden zoals vermoorden en verkrachten. Resume: de ISLAM staat HAAKS op de westerse DEMOCRATIE en zou hieruit VERWIJDERD dienen te worden!

  Like

 7. Seculiere zegt:

  Hier leggen ze uit waarom Turken niet protesteren tegen zulke islamitische beledegingen

  http://www.mijnimpressie.nl/index.php/turkse-moslims-rustig-over-mohammed-film/

  Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  @Henk V. , 18:13
  Goed stuk, Henk! Maar ben je vergeten welke rol al die imams spelen??
  Al verscheidene keren heb ik hier HET PROJECT aangehaald en hoe het werkt.
  Dat Project is sowieso in de EU de MOTOR achter alle allochtone overlast en rellen..!!!
  Info links naast contact…!!!

  Like

 9. Henny Eekhof zegt:

  “Het project” mag werken zo als het wil; maar niet hier, op de bakermat van de verlichting. Dát is wat Nederland is, sinds Spinoza en de ( sic! ) maar liefst 80-jarige oorlog. Specidiek die, door HKH Maxima ontkende cultuur, is onderdeel van de democratische Westerse wereld. Niet anderen, maar dit kleine land is de bakermat van de moderniteit en de moderne democratie. Op geen enkel terrein kan de islamitische wereld daar aan tippen. Het is echter niet dat zij (de islamieten) met hun gedachtegoed inferieur zijn. Het is slechts dat wij; met ons Westerse gedachtengoed superieur zijn aan de abjecte woestijn-ideologie. Het is een “bloody shame” dat onze politici dat niet wensen te verdedigen, ook niet degenen waarop juist zo massaal is gestemd. Als het klopt wordt een adept van het geachtegoed van de moordenaar van prof. dr. Pim Fortuyn één van onze werknemers die ons de puinhoop van paars nog eens komt inwrijven. Ben ik nu zo slim, of zijn zijn de kiezers nu zo dom?

  Like

 10. louis-portugal zegt:

  Niet “DE” kiezers zijn dom Henny maar heel veel van hun wel.
  In de tijd van den Uyl hoorde ik vaak zeggen door links dat duitsers een kudde volk was die achter Hitler aanrenden.
  De blinde manier waarop veel links achter JOPIE aanrende was voor mij hetzelfde verhaal.
  Ik heb toen in discussies ook wel eens gevraagd aan medestudenten wat nou eigenlijk het verschil
  was tussen een kudde duitsers en een kudde JOPIEvolgers.

  Ik zie hierboven weer zo´n zelfde kuddementaliteit van die moslims.
  Ze hebben het filmpje niet gezien maae weten het van de reacties van anderen.
  Vooral dat gehoofddoekte wijf was een goed voorbeeld.

  Like

 11. guusvelraeds zegt:

  Het geweld zelf is het bindende cement van de islam. Zowel naar binnen als naar buiten. Het gekwetst zijn is maar bijzaak en wordt naar voren gehaald als excuus. De Islam zoekt zoals elk mens dat uit is op overheersing en macht naar aanleidingen. Zodra de Islam een aanleiding heeft propageerd ze het geweld. Het geweld komende vanuit de islamitische doctrine is eveneens ten alle tijden buiten proportioneel, extreem qua intimidatie en niets ontziend. Binnen de Islam is geweld een legitiem middel voor intern behoud (doodstraf op afvalligheid), voor de groei (jihad) en voor het scheppen van een gestage culminerende angst binnen door hun gepenetreerde gebieden. Deze culminerende angst is in een land als Nederland al duidelijk voelbaar en zal op termijn zorgen voor vrijwillige overgave.

  Like

 12. Piet Klont zegt:

  @Louis-P:

  Diezelfde Jopie had ook wel iets met het gedachtengoed van de Nazi’s, naar ik meen.
  N.S.D.A.P. sprak hem zeer aan.

  @Henk V:
  ‘Wij gaan ontspannen met tegenspraak om.
  OMDAT WIJ VOLWASSEN MENSEN ZIJN.’

  Sorry, maar soms voel ik met toch wel eens wat gespannen bij bepaalde vormen van tegenspraak.
  Maar je voorbeeld van het kind in de supermarkt, ja…geef het een snoepje als het loopt te blèren,
  zo bied je je nederige excuus aan bij ‘verontwaardigde’ moslims. Typisch.

  Like

 13. Jan zegt:

  Pakistaan sterft aan rookvergiftiging tijdens verbranden van Amerikaanse vlag

  Een van de deelnemers aan de betoging, Abdullah Ismail, stierf nadat hij in het Mayo ziekenhuis was gebracht. Getuigen zeiden dat hij zich onwel voelde worden van de rook tijdens het verbranden van Amerikaanse vlaggen.
  http://tribune.com.pk/story/437772/ultimatum-to-us-criminalise-blasphemy-or-lose-consulate/

  (Van zo’n bericht krijg ik van binnen een warm en prettig gevoel)

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s