Paul Weston: Een waarschuwing aan Amerika

(Door: Paul Weston)

Waarover ik vanavond in feite wil praten is, dat ik Amerika wil waarschuwen om niet dezelfde islamitische weg in te slaan waarop Europa zich nu bevindt, met name is dat het geval met Groot-Brittannië, dat zich bijna op het punt bevindt waarbij geen weg terug meer is – of wellicht geen vreedzame terugkeer. Samuel Huntington schreef niet noodzakelijkerwijs over Groot-Brittannië, toen hij zijn vooruitziend boek “The Clash of Civilizations ‘ (botsende beschavingen) op papier zette, maar een bepaald thema dat hij ter sprake bracht is heel erg van toepassing op mijn arme oude land, namelijk waar hij verwijst naar het uitsterven van beschavingen en het gebrek aan bezorgdheid daarover onder hun autochtone bevolkingen, als gevolg van wat hij noemt de “illusie dat iets altijd zal blijven bestaan”. Niemand in Groot-Brittannië verwacht dat het morgen heel anders zal zijn dan nu. Niemand verwacht echt dat de zaken er het volgend jaar op deze tijd buitengewoon anders voor zullen staan dan het jaar erop. Mensen vinden het ondenkbaar dat de toekomst eventueel radicaal kan verschillen van het recente verleden, maar er zijn in de afgelopen 50 jaar in Groot-Brittannië dingen gebeurd, die de komende 50 jaar een periode van totale en volslagen transformatie zullen brengen.

De reden hiervoor is heel simpel, massa-immigratie en de manier waarop de islam de bevolkingssamenstelling verandert. Als ik nu over de illusie dat alles steeds bij het oude zal blijven spreek, dan is deze illusie gemakkelijk vol te houden als de overgrote meerderheid van het Britse volk raciaal hetzelfde blijft, zoals dat vele honderden jaren het geval is geweest, of wanneer de aanwezigheid van moslims in Groot-Brittannië slechts enkele tienduizenden zou bedragen, zoals het geval was in 1960. Maar dat is niet meer zo.

De Labour regering van Tony Blair heeft de deuren geopend voor de massa-immigratie, met de uitdrukkelijke bedoeling om onze traditionele cultuur, die zo gehaat werd door de linkervleugel, te vernietigen. Dit geheim werd naar buiten gebracht door Andrew Neather, de tekstschrijver van Blair, die zei dat zij “het culturele aanzicht van Groot-Brittannië wilden veranderen en de neuzen van de rechtervleugel in de ‘diversiteit‘ wilden wrijven”. Welnu, links is zeer succesvol geweest, wat niet verwonderlijk is. Groot-Brittannië is een heel klein land, het maakt minder dan 1% uit van de bewoonbare landmassa van de wereld uit en bevat slechts 1% van de wereldbevolking. Het heeft ook geen verzorgingsstaat die vragen stelt, waardoor immigranten in staat worden gesteld een veel beter leven te hebben dan zij in hun voormalige landen hadden. Wanneer een dergelijk relatief rijk, gul en klein land de verarmde miljarden uit de Derde Wereld uitnodigt om binnen te komen, dan kan het alleen maar verwachten dat het wordt overspoeld. Wat inderdaad is gebeurd.

Het boek van Sam Solomon over de islamitische immigratie naar het Westen en over de Jihad, genaamd ‘Het paard van Troje’, geeft een beschrijving van de jihadistische ideologie achter de massale moslimimmigratie. De linksen/liberalen ontkennen dit natuurlijk, maar de islamisten zijn zich terdege bewust van de effectiviteit van infiltratie. Abu Baseer is een in Londen gevestigde geestelijke adviseur van Ansar ul-Islam, een jihadistische organisatie. Hij had het volgende te zeggen over de islamitische immigratie naar het Westen. Citaat:

“Een van de doelen van de immigratie is de opleving van de plicht tot de Jihad en het uitoefenen van macht over de ongelovigen. Immigratie en Jihad gaan samen. Het ene is het gevolg van het andere en het is ervan afhankelijk. De voortzetting van het ene is afhankelijk van de voortzetting van het andere”.

Of wat dacht u van kolonel Gaddafi, die verklaarde:

“We hebben 50 miljoen moslims in Europa; er bestaan signalen dat Allah de islam de overwinning in Europa zal toekennen – zonder zwaarden, zonder wapens, zonder veroveringen. De 50 miljoen moslims in Europa zullen het binnen enkele decennia veranderen in een moslimcontinent”. Dergelijke eerlijke en oprechte intentieverklaringen gaan echter over de hoofden van de linkse politici heen. Voormalig Labour minister Tony Benn zei onlangs: “Deze diversiteit zorgt voor een verrukkelijke momentopname van het leven in het multiculturele Groot-Brittannië. De wereld van vandaag is zo’n kleine plaats; wat ons gelukkig maakt is dat wij zoveel mensen met verschillende achtergronden in het Verenigd Koninkrijk hebben. Het multiculturele Groot-Brittannië is nu hier om te blijven, dus is het geweldig dat we nu eindelijk leren naast elkaar te leven”.

Deze naïviteit is verbazingwekkend, grenzend aan het criminele; hoewel niet iedereen van de links-liberale zijde last heeft van dergelijke infantiele waanvoorstellingen. Patricia Morgan, die schrijft voor de Salisbury Review van Roger Scruton, herinnert zich de woorden van een linkse vriend die twijfels ervoer over de overstroming van Groot-Brittannië door moslims. Citaat:

“Toen een van mijn oude Labour Party (vgl. Partij van de Arbeid)kennissen zijn ongerustheid over het  islamitisch terrorisme uitsprak, vroeg ik hem waarom hij altijd zo enthousiast was geweest dat we hier zoveel mogelijk immigranten naartoe haalden. Hij vertelde me dat hij had “geprobeerd de revolutie te ontketenen”. Dus, terwijl het niet mogelijk was geweest om Buckingham Palace te bestormen en Sovjets in Westminster neer te zetten, was het nog steeds mogelijk van (onwillige) bevolking te veranderen door de gehate (van buitenkomende) “anderen” ervoor in de plaats te zetten. Wijzig de bevolking …. wat een slecht en verraderlijk begrip is dit. En helaas is links erin geslaagd. Onze bevolking is al veranderd. Als we naar onze toekomst willen kijken, dan hoeven we alleen maar te kijken naar onze basisscholen.

In Londen vertegenwoordigen blanke kinderen nu slechts 20% van het kinderaantal op de scholen, en ik zal het nog een keer zeggen; slechts 20% van de schoolbevolking. En de andere scholen in de Engelse steden gaan op dezelfde manier ook die richting op. Het niet-autochtone geboortecijfer ligt nu gemiddeld op een uitzonderlijk nationaal niveau van 35%, wat in werkelijkheid in de steden alleen al 70-80% betekent. Op die manier worden autochtone Engels kinderen in Birmingham, Bradford, Oldham, Luton, Leicester en Slough toevertrouwd aan een etnische minderheid in hun eigen land – een lot, dat Engelse kinderen in al onze steden binnen tien jaar wacht en in het hele land voor 2030.

Het feit dat dit opzettelijk is bereikt om de linkse revolutionaire ideologie te bevorderen kan alleen maar worden aangeduid als verraad. Tijdens de regering van Tony Blair werden op de Britse ambassade in Pakistan boekjes uitgedeeld, waarin duidelijk werd gemaakt waarom moslims moeten emigreren naar Groot-Brittannië, en de belangrijkste ambtenaar van Groot-Brittannië die belast was met het toezicht op visumaanvragen, een zekere Linda Costelloe-Baker, vertelde een uit het Lagerhuis geselecteerde commissie dat haar afdeling “onder grote politieke druk stond om de doelstellingen van de immigratieproductiviteit te bereiken” en dat er ongeveer 15% van de jaarlijkse 2 miljoen visumaanvragen goedgekeurd werden, want het was “gemakkelijker om ze binnen te laten dan om aanvragen af te wijzen”. Tijdens de duur van de Labour regering steeg deze 15% tot miljoenen immigranten die helemaal niet in Groot-Brittannië hadden mogen zijn.

Exacte bevolkingscijfers zijn in Groot-Brittannië moeilijk te verkrijgen. De autoriteiten houden het totale aantal op ongeveer 60 miljoen, maar niemand weet het echt. The Independent suggereerde dat de bevolking al opgelopen zou kunnen zijn tot 77 miljoen, op basis van de hoeveelheid voedsel die in supermarkten wordt verkocht, een cijfer dat wordt bevestigd door de 76 miljoen bestaande National Insurance kaarten, die essentieel zijn als u wenst te werken of een uitkering wilt krijgen. Met andere woorden; 16 tot 17 miljoen mensen worden vermist.

Het is duidelijk dat niet alle immigranten moslims zijn, maar zij vormen een aanzienlijk deel en hun hoge geboortecijfer is gemiddeld 4 kinderen per moeder. U  merkt dat ik niet heb gezegd per paar, omdat islamitische mannen aanspraak kunnen maken op sociale uitkeringen en huisvestingskosten voor maximaal 4 vrouwen en voor een onbeperkt aantal kinderen, hoewel polygamie illegaal is in Groot-Brittannië. Hierdoor is, in combinatie met de ongecontroleerde immigratie,  de (allochtone) bevolking sinds 1960, toen er nog maar zo’n 80.000 moslims in Groot-Brittannië waren, elke tien jaar verdubbeld. In 1990 was dit cijfer gegroeid tot 1 miljoen en in 2000 tot iets minder dan 2 miljoen. Een recente studie schatte dat er nu ongeveer 3 tot 4 miljoen moslims in Groot-Brittannië zijn, hoewel dit cijfer heel erg voor discussie vatbaar is en zeer waarschijnlijk zeer veel hoger zal uitvallen.

Dit is de reden waarom de komende 50 jaar in niets zullen lijken op de afgelopen 50 jaar. Wanneer de moslimbevolking zou verdubbelen van 100.000 tot 200.000 dan zijn de autochtone Britten, die in de opkomende islamitische enclaves zullen leven, de enigen die daar in werkelijkheid de invloed van zullen ondervinden. Maar als de 3 miljoen van vandaag tot zes miljoen in 2020 zullen zijn uitgegroeid, en die zullen 12 miljoen worden en uitgroeien tot 24 miljoen, dan zal iedereen worden getroffen, omdat, we op dat moment ons land zullen hebben verloren.

En het wordt nog erger. De autochtone Britten hebben ten hoogste 1,5 kinderen per paar, wat betekent dat de generatie die nu geboren wordt 25% kleiner is dan de generatie van hun ouders. De bevolkingspiramides van de meeste Europese landen laten een omgekeerde leeftijdsopbouw zien, en daarmee bedoel ik dat er meer ouderen dan jongeren zijn. Onder de islamitische demografie laten de bevolkingspiramides een juiste leeftijdsopbouw zien, waarbij de jongeren de ouderen in aantal zeer overtreffen.

Als we de cijfers voor degenen die jonger zijn dan 40 jaar naar 2030 projecteren en daarbij rekening houden met onze krimpende bevolking en de groeiende islamitische bevolkingsaanwas – en 2030 is maar 18 jaar van nu verwijderd – dan worden we geconfronteerd met een ramp: De autochtone bevolking in 2030: 19 miljoen. De niet-autochtone bevolking in 2030: 13,5 miljoen.

Maar het wordt opnieuw erger. We moeten er bovendien rekening mee houden dat ongeveer 250.000 autochtone Britten, die doodziek zijn van de staat waarin het multiculturele Groot-Brittannië verkeert, elk jaar gaan emigreren, en als de Derde Wereld immigratie blijft zoals die is, zullen de cijfers er als volgt uitzien: De autochtone bevolking in 2030: 15 miljoen. De niet-autochtone bevolking in 2030: 23,5 miljoen.

Weer zal liberaal/links hiermee de spot drijven. Nou en?, zullen zij zeggen. Dit betekent niets, het is gewoon multiculturalisme in actie, en daarom iets wat we moeten vieren, tenzij je een bekrompen fanaticus en een racist bent. Maar stel dat zij ongelijk hebben, veronderstel dat geïndoctrineerde jonge islamitische mannen niet de links/liberale wollige visie op het multiculturalisme delen en in plaats daarvan er de voorkeur aan geven om een nogal brute vorm van islamitisch monoculturalisme tot wet te verheffen?

Ik gebruik de bevolkingscijfers voor de jongeren om twee redenen. De eerste reden is om onze directe demografische toekomst te laten zien, de tweede is om de aandacht te vestigen op het feit dat in de bevolkingssamenstelling de leeftijdsgroep van de 18 tot 40-jarigen de leeftijd is waarop men militair actief is. Het maakt niet uit of ze vandaag in de minderheid zijn voor wat betreft de oude Britten met grijze haren, het enige dat telt is dat ze zeer binnenkort onze eigen autochtone jonge potentiële verdedigers in aantal zullen overtreffen.

Is dit rechtse hysterie? Rechtse paranoia? Natuurlijk niet. Mensen, die zich baseren op de werkelijkheid en op kennis, begrijpen dat de geschiedenis van de mens oorlog is. De linksen, ondergedompeld in naïeve sentimentaliteit, fantasie en onwetendheid, denken dat de toekomst van de mens vrede is, het maakt niet uit dat conflicten altijd zijn aangedreven door raciale, religieuze en territoriale ambitie.

Nu al zien we overal deze raciale en religieuze verdeeldheid. Onderzoeken wijzen uit dat 40% van de Britse moslims wil leven onder de sharia. Er zijn voortdurend nieuwsberichten over de radicalisering van jonge moslimmannen in Groot-Brittannië, we zagen de vreugde in de straten van Groot-Brittannië na de massamoord op 9/11. Er is voortdurend nieuws over verijdelde terreuraanslagen, die bovenop de zelfmoordaanslagen van het openbaar vervoer in Londen komen, waarbij 52 mensen werden gedood en 700 verminkt. Er is voortdurend nieuws over moskeeën die literatuur verkopen waarin wordt opgeroepen tot  omverwerping van de democratie van Groot-Brittannië, de moord op Britse Joden en homoseksuelen, de onderwerping van de niet-islamitische ongelovigen en de wens om een wereldwijd islamitisch kalifaat op te richten. Dit is wat er vandaag de dag aan de hand is. Wat zullen we in de komende decennia zien, wanneer de moslims zijn uitgegroeid tot een meerderheid in de meest belangrijke leeftijdsgroep van 18 tot 40 jaar? We hoeven alleen maar in de wereld van vandaag rond te kijken om het antwoord te ontdekken. Laat mij slechts een voorbeeld geven. Libanon, dat een in meerderheid christelijk land was. Maar toen de bevolkingssamenstelling van de moslims toenam, nam ook hun vraag naar controle toe, die in 1975 aanleiding was voor een 15-jarige religieuze burgeroorlog die aan bijna 10% van de bevolking het leven kostte en 33% verwondde – waarvan de helft last had van een levenslange handicap. Alle christelijke leiders werden verbannen, vermoord of gevangen gezet.

Is dit onze toekomst? De veiligheidsdiensten van Groot-Brittannië zullen niet in staat zijn de islamitische terreuraanslagen voor altijd tegen te houden en wanneer de volgende aanslag ons bereikt, verwacht ik autochtone Britse heethoofden te zien, die wraak nemen door een moslim ergens in Groot-Brittannië te vermoorden of door een moskee in brand te steken. En zo zal het langzaam wegglijden in een burgeroorlog beginnen, lik op stuk wreedheden die geleidelijk meer vicieus worden, voordat het hele land de weg gaat van Libanon, of meer recent van Joegoslavië, dat natuurlijk in stukken uiteen viel langs raciale, tribale en religieuze lijnen.

Deze visie op een toekomstig Armageddon zal worden bespot door liberaal/links, dat ons blijft bombarderen met de leugen dat de islam een ​​religie van vrede is, ondanks alle historische bewijzen tegen deze bizarre veronderstelling. Maar de islam is geen godsdienst van vrede; hij is een politiek, sociaal en structureel bevel tot suprematie en imperialisme. De islam in zijn meest fundamentele vorm is niet anders dan het nazisme, in zijn verlangen naar wereldwijde suprematie, vrouwen die slechts goed genoeg zijn voor de slaapkamer, de keuken en om deel te nemen aan het gebed; homoseksuelen en Joden moeten worden uitgeroeid en alle anderen die niet tot het geloof behoren moeten leven als tweederangs burgers.

In feite is de islam erger dan het nazisme, zelfs de meest wrede nazi’s hielden geen pleidooi om overspelige vrouwen te stenigen tot de dood erop volgt.

Wat kunnen we hier nu tegen doen in Groot-Brittannië? Zelfs praten over het onderwerp wordt bestempeld als racistisch of  islamofoob, die nu beide als vormen van strafbare opvattingen gelden, die leiden tot gevangenisstraffen. De overheid en de media zijn erop uit om elk persoon die spreekt over de zeer reële problemen waarmee we geconfronteerd worden te demoniseren, en in het belang van de reeksen verkiezingen die er op korte termijn aankomen zijn onze politici er tevreden mee om de onvermijdelijke catastrofes die op langere termijn zullen plaatsvinden in de doofpot te stoppen.

Maar het is te belangrijk om het te negeren. De levens van onze kinderen hangen af van onze handelingen van vandaag en er is weinig aan de horizon te zien dat een antwoord biedt. De links-liberale politici zijn blij met de korte termijn situatie, omdat de massa-immigratie hen een massa stemmen biedt. De Conservatieven weigeren eenvoudigweg om erover te praten, of als ze dat wel doen dan is het alleen om de toetreding van het islamitische Turkije tot de Europese Unie te bevorderen. Er is een partij die zal spreken over de catastrofale problemen waarmee Groot-Brittannië wordt geconfronteerd – de British National Party – maar die is in de ogen van fatsoenlijke Britten terecht buitenspel gezet vanwege de BNPgeschiedenis die bestaat uit echte raciale onverdraagzaamheid, in combinatie met het feit dat haar leider, dat is heel buitengewoon, een Holocaust ontkenner is. Dit laat slechts één partij over, de Britse Partij voor de Vrijheid. Wij willen verdere massa-immigratie stoppen en wij willen een halt toe roepen aan de islamisering van Groot-Brittannië. Dit is mogelijk door een verbod op de bouw van nog meer moskeeën, door uitzetting van alle in het buitenland geboren moslimterroristen en criminelen, door te weigeren uitkeringen aan polygame moslims met grote gezinnen te geven, door de sluiting van moskeeën waar ontdekt is dat er geweld en opruiing wordt gepredikt. Kortom, we moeten het voor moslims die ons kwaad willen doen moeilijk maken om in ons land te blijven. Ja, dit klinkt niet eenvoudig, maar zonder een dergelijke handeling zijn we in de zeer nabije toekomst op weg naar een burgeroorlog die heel goed heel veel erger zou kunnen zijn dan het uiteenvallen van Joegoslavië. We hebben tussen 1939-1945 niet de kolossale offers gebracht om ons, nauwelijks een paar decennia later, gedwee te onderwerpen aan nog een andere ondemocratische ideologie, die doet denken aan het nazisme. We zijn niet van plan dit te laten gebeuren, gewoon niet. Wij zijn de ontwakende meerderheid en  niet alleen in het belang van onszelf, maar in het belang van onze kinderen en kleinkinderen, kunnen we niet toestaan ​​dat de islam nog meer controle over Groot-Brittannië krijgt. Amerika heeft een aantal voordelen ten opzichte van ons. Uw Eerste Amendement garandeert de vrijheid van meningsuiting. U hebt, statistisch gezien, minder moslims dan Groot-Brittannië, en het belangrijkste, u hebt uw geloof. Het Joods/christelijke denken is hier nog steeds een kracht om rekening mee te houden. In Groot-Brittannië slaagde links er enige jaren geleden in om de religie te ondermijnen en de nederlaag van het christendom als een drijvende kracht heeft in Groot-Brittannië een grote hinderpaal voor de islam weggenomen.

Ik hoop van ganser harte dat we nog niet te ver heen zijn, zelfs al heeft Mark Steyn ons afgeschreven, maar ik sluit af met de vraag aan de Amerikanen om in de gaten te houden wat er in Europa en Groot-Brittannië gebeurt en dit hier, vandaag, onmiddellijk, NU een halt toe te roepen om verdere demografische of ideologische groei van de islam in “The Land of the Free” (het land van de vrije mensen) te voorkomen. Ik smeek u om niet dezelfde dwaze fouten te maken die onze naïeve of verraderlijke Europese politici hebben gemaakt.

Ik ga vechten voor Groot-Brittannië, maar er is geen garantie dat Groot-Brittannië en Europa kunnen worden gered. En als we eraan gaan, en Amerika volgt kort daarna, dan zal de Westerse beschaving ook verdwijnen – de meest humane, meest morele en fatsoenlijke beschaving in de geschiedenis van de mensheid – om te worden vervangen door de islam, de meest barbaarse, onverdraagzame en totalitaire kracht van een pathologische wreedheid die de Westerse wereld alleen kan meenemen naar de donkere eeuwen. Dus alstublieft Amerika, laat wat er gebeurd is met Groot-Brittannië u niet overkomen. Kijk, schat in, beoordeel, luister en leer.

Bron:

http://paulweston101.blogspot.de/2012/08/mrc-tv-video-player.html#more

Auteur: Paul Weston

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres & Henk V.

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", Europa, Groot-Brittannië, Islam, Islamisering, VS, Westen. Bookmark de permalink .

40 reacties op Paul Weston: Een waarschuwing aan Amerika

 1. marijke zegt:

  Bedankt you two.Wat een werk.Geweldig hoor.En zo vreselijk waar.

  Like

 2. Predictor zegt:

  En Nederland is (gezien de enorme massa-immigratie) hard op weg de opvolger van Engeland te worden!

  Like

 3. Inderdaad, gezien de ontwikkelingen van de laatste maanden is die kans heel groot aan het worden. helemaal ivm de volkskeuze om de pvda zo groot te maken. Het domste wat men kon doen…

  Like

 4. Tom Hendrix zegt:

  Wachteres en Henk V bedankt voor deze bijdrage. Het is weer het bewijs wat voor LANDVERRADERS de LINKSEN en LIBERALEN zijn! Want laten we eerlijk wezen, door de winst van de VVD en de PVDA, gaat de ISLAMISERING ook bij ons gewoon door!

  Like

 5. Marc Bouwman zegt:

  Ik krijg er pijn in mijn buik van. Letterlijk.

  Like

 6. marijke zegt:

  Wachteres en Henk.Bij mij staat de hele dag 77WABC radio aan.En als je daar de gesprekken volgt over moslims en Obama ect.Dat zal je nooit van zijn leven hier op de radio horen.Er word echt veel gezegt .Soms schrik ik er zelfs van.En dat vind ik toch ook wel weer een plus punt.Hier kunnen ze alleen Wilders de schuld geven.En verders niks.Over journalisten gespoken.

  Like

 7. Piet Klont zegt:

  Jammer dat Weston hier nu pas mee komt.
  Het was tien jaar geleden al overduidelijk wat er aan zat te komen.

  Like

 8. Wachteres zegt:

  Piet Klont, volgens mij heeft Paul Weston eerst bij de Britsh National Party gezeten.

  Daar is hij weggegaan vanwege hun discriminerende opvattingen.

  Like

 9. marijke zegt:

  Ja Gerrit ik zie dat ik het weer heb gedaan schrijf fout.Een maal ingedrukt kan je niet meer terug he.Vergeef me.Smile

  Like

 10. benny zegt:

  hoopvol om te zien hoe de ogen bij meer en meer mensen open gaan,dan is de oplossing ook nabij.een militaire verdrijving is nog de enige oplossing,mits een goede voorbereiding is dit een makkie.

  Like

 11. guusvelraeds zegt:

  openhartig en eerlijk betoog zonder opsmuk. Integendeel met alle nuchterheid worden de feiten en de gevolgen van deze feiten neergezet. Het vrije westen heeft te lang in een door links opgewekte roes geleefd van “vrijheid, gelijkheid en tollerantie naar alle anderen, ongeachtend hun dragende cultuur”. Dat de linksen grotendeels een bewuste politiek hebben gevoerd is duidelijk. Zij bewandelden de derde weg naar de revolutie. Hun eerste weg was de democratische. Toen dit niet lukte de geweldadige revolutie begonnen met Lenin. Toen alle twee wegen mislukt bleken zijn ze de derde weg ingeslagen, de weg van cultuur omwenteling middels een perverse “”stalinistische”” politieke correctheid. Alles demoniseren en criminaliseren wat een ander geluid als de hunne geeft en de oude cultuur beschermd. Alles hebben ze bevorderd wat de oude door hun zo gehate cultuur ondermijnd. Hierbij massief gebruik makende van geinfiltreerde media, onderwijs en alle van belang zijnde maatschappelijke instellingen. De massa immigratie was en is een bewust opgezet aanvullend project om op termijn de autochtone bevolking te verdunnen en zo de oud Joods/Christelijke traditie de nek om te draaien. Een ding zijn de linksen echter in hun kortzichtigheid vergeten, ook hun kinderen en kleinkinderen zullen straks als het niet gekeerd kan worden gebukt gaan onder een totalitaire Islam. Dat de linksen een vals en dubbel spel spelen wordt duidelijk als je bewust bent van hun maatschappelijke machinaties. Zoals o.a. enerzijds het homohuwelijk bevorderen en het burgerlijk huwelijk tussen man en vrouw als volledig gelijkwaardig bestempelen aan de eerste. Anderzijds de Islam bevorderen terwijl ze heel goed weten hoe de Islam denkt over homo seksualiteit laat staan homohuwelijk. De emancipatie van de vrouwen hebben ze decenia gepromoot en de vrouw zou en moest weg van het aanrecht. De door hun binnengehaalde Islam echter denkt geheel anders over de door links gepromote gelijkheid tussen man en vrouw. Ondanks dat ze dit weten blijven ze de islam bevorderen en werpen zich zelfs op als beschermerheer van de boerka het meest walgelijke en meest mens onterende kledingstuk ooit ontworpen. Een kledingstuk met geen ander doel dan te ontmenselijken de identiteit weg te vagen te vernederen en te onderwerpen. Mocht het er over een jaar of twintig echt van komen hebben we mischien een troost. De seculiere christendom verachtende linksen zullen bij de eerste groepen zitten die als eerste met een kraanwagen omhoog getrokken gaan worden.

  Like

 12. Henk.V zegt:

  Dit stuk van Weston, vertaald of niet vertaald , MOET in de hele vrije wereld worden verspreid, omdat het geen verdere duiding behoeft. Het is, precies zoals de Engelse taal het zo mooi zegt ”SELF-EXPLANATORY” (letterlijk: Het legt zichzelf wel uit)
  En wat het uitlegt gaat inderdaad voor het hele westen op, voor alle landen waarin -in een staat van kennelijk permanent verminderde geestelijke vermogens een stompzinnig electoraat VERRADERLIJK LINKS LIBERAAL weer eens politiek in het zadel help en daarmee de ondergang over zichzelf afroept .
  Er bestaan vormen van stompzinnigheid waarbij alle beschrijvingen te kort schieten.
  Maar hoe dan ook: de waarheid blijft altijd waar. Wij slaan in onze diagnose van de ontwikkelingen in de wereld de plank helaas niet mis, of men ons nu uitmaakt voor radicaal rechts of islamofoob. Wij zullen dan ook NIET van onze koers afwijken en dat aan de kaak stellen wat de hoofdschuldige is aan deze rampzalige ontwikkeling : de god vergeten rol die linkse politiek speelt, precies zoals Paul Weston zo trefzeker beschrijft en onze stem zal niet tot zwijgen worden gebracht.., omdat wij het gelijk aan onze kant hebben.
  De linkse schoften zijn al decennia gericht bezig onze Joods- Christelijke westerse beschaving te vernietigen , zich niet totaal niet bekommerend om wat er voor in de plaats wil komen : een volstrekt intolerante vorm van islamitisch expansionisme.
  Aan dit proces van bewust gewilde afbraak zullen wij nooit mee werken. En wij zullen uit alle macht proberen te verhinderen dat de Britse ontwikkelingen zich ook hier voltrekken.
  We zullen ons inzetten dat de onderste steen van het linkse verraad boven komt.
  Dit verraad MOET worden bestraft, omdat er geen verontschuldiging voor bestaat..

  Like

 13. Pingback: Paul Weston: Een waarschuwing aan Amerika | Welke toekomst is voor ons weggelegd?

 14. Lucky9 zegt:

  @ Henk V. om 23:16
  Graag het humanisme niet vergeten a.u.b.!
  Het moet dus zijn: “Joods- Christelijke- Humanistische westerse beschaving.
  Het linkse verraad zal door de echte humanisten/atheïsten nog véél strenger beoordeeld en bestraft worden dan door religieuze obediënties.
  Dit verraad MOET inderdaad bestraft worden.

  Like

 15. Martien Pennings zegt:

  Sommige stukken verdienen het om langer bovenaan de voorpagina te staan.
  Dit stuk is zeker wel een week waard.

  Like

 16. Wachteres zegt:

  Martien, ik hoop van ganser harte dat er ogen open gaan.

  Als deze woorden van Paul Weston dat niet doen, dan zal NIETS bepaalde mensen nog IETS duidelijk kunnen maken.

  Het links/liberale gedrag is misdadig, maar de manier waarop zij anderen mee hebben gesleurd, door hen jarenlang te hersenspoelen is … onvergeeflijk!

  “Zij kunnen beter met een molensteen om hun nek in zee worden gegooid, dan dat zij één van deze kleinen ten val brengen”

  Zij zullen krijgen wat ze verdienen als de fundamentalisten het hier voor het zeggen krijgen.

  Ik vecht niet voor hen maar voor mijn kinderen en kleinkinderen en voor al diegenen van wie de ogen wel zijn geopend en die deze maatschappij verafschuwen.

  Like

 17. Tom Hendrix zegt:

  @Wachteres 07.52. uur, inderdaad is vechten voor onze kinderen- en kleinkinderen nog de enige oplossing. Omdat de doorsnee nederlander, gezien zijn/haar stemgedrag ” te stom is om voor de duvel te dansen”, gaat de ISLAMISERING gewoon door! Ik ben al op leeftijd, maar als ik dit om mij heen zie gebeuren, dan hoef ik niet zo heel erg oud meer te worden! Wat een misere hebben we gekregen in ons eens zo keurige kleine landje!

  Like

 18. Jan zegt:

  Mohammed was een wrede moordenaar

  In 627 liet hij de 700 mannen van de Joodse stam van de Quraiza afslachten en werden de vrouwen en kinderen tot slaaf gemaakt.

  Umm Qirfa was een vrouw die zich verzette tegen Mohammed. Zij werd door Zaid gevangen genomen en in tweeën gereten door kamelen. Mo prees Zais voor zijn bijdrage aan het geloof.
  http://michael-mannheimer.info/2011/07/14/politische-morde-im-auftrag-mohammeds-der-prophet-des-islam-war-ein-auftragsmorder/

  Like

 19. Henk.V zegt:

  @Lucky9, je hebt volstrekt gelijk.
  Inderdaad, wij leven ineen Joods- Christelijke- Humanistische westerse beschaving!
  En zo willen wij het graag houden.
  De zeer constructieve ,vermenselijkende rol die het humanisme in de wereld speelt en speelde zullen we NOOIT uit het oog verliezen 🙂
  Alle drie genoemde bouwstenen van onze beschaving, tezamen met ALLE verdere ”onduldbare” godsdiensten en levensovertuigingen zullen onder toenemend verwoestend ”woestijnvuur” komen te liggen, zoals wij in de wereld kunnen waarnemen.
  Aan verdwaasd links liberaal die de waarheid niet wil horen, niets wil zien, niets wil begrijpen en altijd zal blijven zwijgen terwijl onze oorspronkelijke samenleving en cultuur en verworvenheden teloor gaan heb ik maar één advies: WAKKER WORDEN en het volk recht verschaffen.

  NEE! IK heb ook nog één zeer relevante vraag aan jullie:

  WIE HEEFT JULLIE HET RECHT GEGEVEN MET ONZE GOED FUNCTIONERENDE,RIJKE SAMENLEVING TE GAAN MANIPULEREN ????

  Er zal een dag van rechtspraak voor jullie komen.

  Like

 20. Tom Hendrix zegt:

  Henk V 08.47. uur, voor een NEURENBERG 2.0 Tribunaal met deze mensen Henk!

  Like

 21. G.Deckzeijl zegt:

  Brekend! De islamoFASCISTEN van s4h waarschuwen voor serieus geweld(ja, ja) als de beledigingen doorgaan. (zie ook mijn bijdrage op Stephen Lennon etc, 17-9, 21:51)
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/12957942/__Sharia4Holland_waarschuwt__.html

  Like

 22. Wachteres zegt:

  Gerrit, zou Paul Weston dan toch gelijk hebben??? 😆

  Like

 23. G.Deckzeijl zegt:

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120918_010
  @Wachteres: iedereen die kritiek levert op dat woestijngeloof en zijn GESCHIFTE en MOORDLUSTIGE aanhangers, heeft gelijk!

  Like

 24. Jan zegt:

  The west is the best!!:

  Like

 25. marie zegt:

  Mark Steyn waarschuwde in ” America Alone ” voor de onomkeerbare decline van Europa.
  Afgelopen weekend begon ik in zijn ” After America ” , waar hij de totale ineenstorting van USA voorziet. Voor wie nog wat buikpijn aankan, een aanrader. Er zijn al heel veel waarschuwende boeken geschreven, maar de trein van destructie raast door.

  Like

 26. vasti zegt:

  Paul Weston, een baken van beschaving en gezond verstand.
  Bedankt voor dit stuk.

  Like

 27. G.Deckzeijl zegt:

  @Jan: fantastische fotoserie, ehhh… alle foto’s aan de rechterkant bedoel ik..!!!!
  Speciaal voor jou deze tropische verrassing…!! Enjoy!!
  http://tinyurl.com/8fewxpr

  Like

 28. G.Deckzeijl zegt:

  Wortels…. Ja, ja…
  Als dat zo doorgaat zoals nu het geval is met die verdomde tapijtvretersrellen(zie 09:57), zie* ik het ervan komen dat burgers straks met ECHTE patroongordels rondlopen.
  Hopelijk hebben Onze Jongens(die niet in Afghanistan horen te zitten maar HIER) en de andere machthebbers voor die tijd krachtdadig ingegrepen.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/prinsjesdag2012/12960021/__Thieme_schiet_met_wortels__.html
  *vooruitziende blik, gedurende de afgelopen jaren sterk ontwikkeld inschattingsvermogen, is begonnen na de Resolutie van Straatsburg van 1975, dit omdat de multiKULturele samenleving
  van begin af aan gedoemd was te mislukken.
  http://tinyurl.com/3p32945

  Like

 29. dag zegt:

  Temidden van al deze ellende begint er ook nog een andere klok te tikken: de verwachting van de komst des HEEREN Jezus, in macht en glorie.

  Like

 30. G.Deckzeijl zegt:

  14:42… Wat krijgen we nou weer? Ben je verdwaald of zo? Moet je niet op http://www.cu.nl zijn..???
  Nieuws uit het verre België:
  http://www.gva.be/regio-antwerpen-stad/borgerhout/marokkaanse-antwerpenaars-poogden-sharia4belgium-leden-te-verjagen.aspx

  Like

 31. Aegolius cs zegt:

  Deken vraagt schorsing Moszkowicz

  AMSTERDAM -Germ Kemper, deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, heeft dinsdag bij de Raad van Discipline schorsing van een jaar van advocaat Bram Moszkowicz gevraagd.
  Daarvan zou een half jaar voorwaardelijk moeten zijn. Volgens Kemper is Moszkowicz ”zo te zien ongeschikt voor het vak van advocaat”, omdat hij stelselmatig ”lak heeft” aan zijn cliënten en aan de regels voor de beroepsgroep.

  Kemper betoogde verder dat Moszkowicz zijn cliënten grote financiële risico’s liet lopen door de manier waarop hij prijsafspraken maakte en betaling aan het begin van een zaak verlangde.
  Onderzoek heeft uitgewezen dat het kantoor van Moszkowicz in aanzienlijke financiële problemen verkeert. De fiscus heeft een vordering op de bekende advocaat.

  http://www.nu.nl/binnenland/2912349/deken-vraagt-schorsing-moszkowicz.html

  Moszkowicz is wegens zijn geheimhoudingsplicht, principieel tegen het melden van betalingen door cliënten.
  Dat de fiscus meent een (vooralsnog betwiste?) vordering op de advocaat te hebben, waarmee geïnsinueerd wordt dat bij mogelijk[…] beslag, cliënten hun geld kwijt zouden raken, doet me afvragen of de Wilders rechtzaak voor discriminatie en haatzaaien, enige haat/rancune met zich mee heeft gebracht.
  Was het niet die niets vermoedende en achteraf zich nauwelijks herinnerende notabele, mr. Schalken die medeschrijver was in het bevel tot vervolging door het Hof van Wilders?
  Nu de deken van Advocatuur inzake een algemeen omstreden procedure?
  Het wordt me wel duidelijk waarom Bram Moszkowicz in het verleden, per onmiddellijke ingang de maatschap heeft verlaten.
  Haat/vangarmen der Staat zijn langer dan men denkt.

  Like

 32. Seculiere zegt:

  Ja die Erdogan…..

  Like

 33. Wachteres zegt:

  Aegolius cs: Ik reed door Nederland en via de autoradio hoorde ik het verhaal.

  Mijn idee! Ze willen afrekenen met Bram.

  Like

 34. Anneke zegt:

  Hmm; ontmoedigd na het lezen van dit artikel !!! Voel me net als een zes dagen geleden (na de verkiezingsuitslagen); depri….!!! We verdrinken (bijna) in de ellende, die al van start is gegaan in de tijden dat mijn grootouders nog jong waren. “Hmm; zij zouden er nu ruim honderdtwaalf-jaren op hebben zitten…” Een letterlijke SLUIPMOORDENAAR, die het decennia, voor elkaar kreeg om alles naar zijn hand te zetten. Jammer dat er zo’n kleine dertig-jaar internet ‘in de lucht hangt’, leugens en bedrog komen in razendsnel tempo aan het licht. De sluipmoordenaar van ons joods-christelijke werelddeel heeft absoluut niet veel speelruimte meer; verheugd als men dit kan – en mag geloven. Heeft toch weer een opbeurende uitwerking over de gemoedstoestand. “We zullen wel zien waar het schip strand”.

  Like

 35. Lucky9 zegt:

  “De meeste advocaten worden ook niet gecontroleerd op het naleven van een verordening uit 2010. “Behalve bij mij”, zei Moszkowicz. “Misschien heb ik iemand op de tenen getrapt.” verklaarde Moszkowicz zie http://www.nu.nl/binnenland/2850616/moszkowicz-niet-bang-tuchtrechter.html

  Hij was echter beter niet in de val van de MSM gelopen en weggebleven uit tv-programma’s naar aanleiding van de voorbije verkiezingen. Zulke reclame wekt uiteraard jaloezie en dus wrevel. De Amsterdamse balie zal net zoals de magistratuur ook wel een krabbenmand zijn vandaar deze heisa.

  Moszkowicz is voor mij geen icoon maar alleen een goede advocaat die louter toevallig zijn normaal werk verrichtte in de zaak tegen Geert Wilders.

  Het incident kadert in de politiek van het stiekem aanleggen van een vermogensregister voor elke Europeaan als voorbereiding tot een fiscale Unie. Dan hebben ze ons allemaal helemaal in hun macht.

  Ze weten nu al hoeveel er op onze bankrekeningen en spaarboekjes staat. Ook wat er in onze effectenportefeuille zit. Niets is meer aan toonder. Ze weten via google-maps waar we ons bevinden seconde per seconde en weten met wie we telefonisch contact hebben. De dommen onder ons geven hun privacy zo maar prijs op twitter en het smoelenboek. Elke elektronische betaling van ons levert de boven ons gestelden informatie op.

  Fascistische bureaucratische regeltjes om betalingen met contant geld verplicht te signaleren aan boven ons gestelden, kaderden in nieuwe regelgeving ter bestrijding van het terrorisme na 9/11.
  Uiteraard totaal vruchteloos voor wat terroristen en islamieten betreft !
  De gewone burger is nu de pineut, terwijl het systeem van de dik gevulde enveloppes die politici zich laten overhandigen op georganiseerde wijze een veel ernstiger misdrijf is dan het weigeren te melden van contante financiële transacties.

  Ik denk dat Moszkowicz deze zaak gemakkelijk zal winnen. Het alternatief is immers duidelijk: fascisme of beroepsgeheim. De evidente keuze lijkt me zo klaar als een klontje.

  Like

 36. Kim zegt:

  Het is Amerika Obama die hiervoor zorgt dat Taliban en al qaida de wereld overnemen… wishfull thinking om Amerikaan om hulp te vragen want Obama komt ervoor uit dat hij moslim is en waarschuwt Europa om islam niks, in de weg te leggen… en nu bevoorraden ze de rebellen (lees taliban die twin towers naar beneden haalden) zijn jullie nu zo blind en zien jullie niet in dat dit allemaal gepland is… Amerika en Engeland = dezelfde beerput politiek… onvoorstelbaar dat socialisten eigen autochtone bevolkingen blijven verraden om hun postjes lonen weet ik wat en bevolking in de kou laat staan, moslims krijgen alles moeten ni werken en om het 2é woord racist komt eruit… Wel in onze DNA zit de DNA van onze voorouders… politiek mag ons dan verraden DNA doet dat niet…

  Like

 37. Jan zegt:

  Arabisch gemeenteraadslid van New Jersey hijst Palestijnse vlag: “Dit is Palestijns territorium”

  Paterson’s Palestinians celebrate annual flag-raising at City Hall – See more at: http://The Palestinian national anthem played and a crowd of about 200 cheered as Mayor Jeffery Jones hoisted the red, black, white and green flag.

  “South Paterson is a major piece of Palestine,” said Sayegh, who represents the city’s heavily Arabic 6th Ward. “We are a better Paterson because of Palestinians.”
  http://www.northjersey.com/news/paterson-s-palestinians-celebrate-annual-flag-raising-at-city-hall-1.1018509

  (Obama instemmend zien knikken)

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s