Islam kent geen wederkerigheid ofwel islam dwingt censuur in het Westen af

De hele discussie over de spotprenten draait om het zelfde principe als gaande is met moskeeën. In de Westerse wereld worden meer en meer moskeeën gebouwd, onder het mom van vrijheid van geloofsuiting. Dit terwijl religie maar een deel uitmaakt van de islam, in feite vormen veel moskeeën culturele forten van waaruit de moslims worden aangestuurd bij hun slowmotion verovering van het Westen. Het is niet voor niets dat er wereldwijd, ná het vrijdaggebed, nieuwe acties ontstaan op aanwijzing van imams, in opdracht van ‘hogerhand’. Acties, die er meestal op gericht zijn de macht van de islam op cultureel, sociaal, juridisch en/of militair gebied uit te breiden, óók in Westerse landen.

Van de vrijheid die het Westen biedt wordt dankbaar gebruik gemaakt om het aantal moskeeën te doen toenemen, maar er is geen wederkerigheid. In islamitische landen neemt het aantal kerken (zo die er al bestaan) af onder druk van de islam en worden christenen op grote schaal vervolgd. Dit feit op zich zou al voldoende moeten zijn voor het Westen om de ware aard van de islam te herkennen en maatregelen te nemen de instroom in te dammen.

Welke gedachtekronkels zich ook binnen de hersenen van Westerse leiders ook afspelen, het kan niet anders dan als ‘culturele genocide’ benoemd worden dit passief te laten plaatsvinden.

De islam verbreidt zich meer en meer naar het Westen en andere delen van de wereld (denk aan Birma, China of Colombia) en verstevigt zijn positie in de islamitische landen. Tenzij er wordt opgetreden, is er -op langere termijn- maar één uitkomst mogelijk, gezien de aard van de islam.

Nu terug naar de spotprenten. De zelfde leiders die de waanzinnig snelle groei van het aantal moskeeën toestaan, gaan ook hier selectief met de feiten om. Vanaf het ontstaan van de islam kennen de bijbehorende geschriften als koran, hadith en sharia in al hun verschijningsvormen de overeenkomst. dat met name atheïsten, Joden, andere religies en minderheden en in iets mindere mate christenen gedenigreerd en belachelijk gemaakt worden! De islam vergelijkt deze groepen met honden, apen enz. en roept ertoe op hen met nauw omschreven discriminerende maatregelen en gewelddadige acties te vervolgen (haat zaaien heet dat).

Elk traditioneel islamitisch handboek staat vol met beledigingen voor ‘anders denkenden’ en dat is nog heel bescheiden uitgedrukt. Het heeft geen zin om hier nuances trachten aan te brengen als “verschillende stromingen binnen de islam gaan hier anders mee om”, “niet alle moslims zijn fundamentalisten” of “het betreft uitzonderingen”, want daarvan zijn er teveel. De islam als geheel heeft zich sinds zijn bestaan gekenmerkt als een gewelddadige religie die zich in de geschiedenis alleen door geweld heeft verspreid. Hoe wreed zij ook elkaar vermoorden, ultiem zullen islamitische leiders elkaar de hand toesteken als het er om gaat de Ummah te realiseren.

De Ummah, het islamitisch wereldrijk waar iedereen Allah moet erkennen als dé god, want islam = submision, onderdanigheid.

De huidige aanpak van de islam om zich ook met censuur i.p.v. van geweld een plaats in het Westen te veroveren is daarom slechts een nieuw toegepaste strategie te noemen, de moordende stampij over de spotprenten valt daaronder. Ook hier is geen sprake van wederkerigheid.

Moslims mogen in hún heilige en principiële geschriften haat zaaien en anders denkenden tot op het bot beledigen, discrimineren, bedreigen, maar een paar spotprenten of kritische videoproducties in het Westen hierover willen zij -ook buiten hun eigen land- verbieden. Niet alleen in islamitische landen dus, maar op de hele wereld, het Ummah denken.

Welnu, als de Westerse politici dhimmitude op hoog niveau bedrijven, zal ik -als Ridder van de Mensenrechten- zelf de pen ter hand moeten nemen om dit te bestrijden. Ik zal daarom hier mijn bijdrage leveren om de vrijheid van meninguiting in stand te houden. Haatzaaien of oproep tot geweld doe ik met onderstaande niet. Wel is het mijn mening dat de islam -als cultureel-politiek-religieus instituut- een belachelijk kwaadaardig onwesters gebeuren is, dat we buiten de deur moeten houden.

Dat toon ik aan door spotprenten te maken. Juist niet om individuele moslims te kwetsen, maar ook om hen te harden in het doorstaan van de emotionele pijn die het rationele Westerse denken met zich mee kan brengen. En vooral om de discussie over mijn standpunten in het publieke debat te brengen. En om aan te tonen dat de islam door middel van zijn nieuwe strategie het Westen -ook met geweld- zijn wil, wetten, waarden en normen probeert op te leggen, door mij dit te verbieden. En om mijzelf te beschermen, want ik ben een atheïst.

Al roepen Mohammed/Allah moslims op mij daarom te vermoorden  -tenzij ik mij tot de islam bekeer- de vrijheid van meningsuiting is mij ‘heilig’. Vervalt die vrijheid dan ben ik ten dode opgeschreven. (Zouden er nu slechts 10-miljoen korans bestaan, dan wordt er alleen daardoor al meer dan een miljard keer opgeroepen atheïsten te vermoorden.)

Het treurige is dus dat moslims -nu nog wel- mogen schrijven en zeggen dat ik als atheïst vermoord moet worden, daarentegen willen zij mij verbieden een gek plaatje te maken van een 1400 jaar oud figuur die misschien nooit bestaan heeft. Ik mag zelfs helemaal geen afbeelding van hem maken.

Ook daarom kom ik in verzet, de vrijheid van meningsuiting is mijn God, en nog wel een waarvan ik kan bewijzen dat die ook in de praktijk bestaat. Dus laten de moslims in mijn Westerse wereld van mijn God afblijven. Laat het ook duidelijk zijn dat Europese en andere Westerse wereldleiders die het dhimmi-kleed aantrekken door hun excuses aanbieden aan moslims voor het (slecht gemaakte) ‘Innocence of Muslims’ filmpje, in mijn optiek godlasterend bezig zijn en mij diep krenken. Ik kan daar echter mee omgaan, net als de meeste Westerlingen, moslims niet, een groot verschil. Om dit filmpje werd niemand vermoord.

Ook niet om dit walgelijke plaatje dat sinds februari j.l. op Dumpert staat.

Daarom photoshop ik een 500 jaar oude afbeelding van Mohammed in die plaat waarbij ik aanteken dat: “het beledigende karakter van bijstaande plaat bij voorbaat verloren gaat, omdat ik nu al aangeef dat deze plaat niet beledigend is bedoeld. De plaat dient alleen om aandacht te krijgen van politici en voor het publieke debat over de wreedheid van de islam. Ook wil ik met deze -voor sommigen- kwetsende plaat overduidelijk aantonen dat de islam er een dubbele moraal op nahoudt.”

In dit kader kan ik het ook niet nalaten een afbeelding van een groot Nederlands kunstenaar, Nekschot, die bij mij aan de muur hangt, hier te publiceren.

Ten slotte heb ik de arrogantie te hopen dat dit artikel tot de ‘Schulzen‘ in de EU door kan dringen, in de vage hoop hen te doen realiseren dat de islam een daadwerkelijke bedreiging voor onze Westerse cultuur vormt. De ‘Schulzen’ gooien alle culturele ontwikkelingen van onze beschaafde joods-christelijk-germaanse cultuur te grabbel en dienen wakker geschud te worden.

Ik hoop hen te doen beseffen dat enerzijds door gewenning aan de Westerse militaire, technologische en financiële dominantie en anderzijds door:
— onze vergevingsvolle joods-christelijke roots,
— socialistische stromingen (die toch ook een soort Ummah-achtig wereldrijk voor alle brüder) nastreven
— en een schuldcomplex over het Westerse koloniale en slavernijverleden, het Westen haar weerbaarheid blijkt te hebben verloren t.a.v. een agressieve culturele overname. In hun roes van superioriteit, nu Europese politici aan het roer van het totalitaire Europese schip mogen staan (wie de schoen past trekt hem aan), wanen zij zich grootmeesters voor de menselijkheid. Zij menen het zich te kunnen veroorloven de islam steeds de andere wang toe te keren, ook nu de islam -op een moeilijk te doorgronden wijze- het Westen aanvalt.

Vandaag is het weer vrijdag. Stel dat ik de volgende vraag aan de heethoofden (die ik representatief acht voor een groot deel van de nieuwe generatie moslims in het Westen) in dit videoverslag zou kunnen stellen. Wat is belangrijker voor jullie ‘integratie’ in onze cultuur en om de ware vreedzame aard van de islam te tonen; je schouders ophalen over ‘Innocence of Muslims’ of blijven trachten Nederlanders de wil, wetten, waarden en normen van de islam op te leggen ? Dan heb ik een sterk vermoeden wat hun reactie zal zijn en kan slechts de wens uitspreken dat er deze vrijdag geen verdere slachtoffers zullen vallen als gevolg van de ‘onschuld van de moslims’.

Update: Schulz bindt niet in.
http://www.dumpert.nl/mediabase/6363381/2cc95229/van_castricum_meets_ep_voorzitter_herr_schulz.html

Door:

Peter Rissing

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

23 reacties op Islam kent geen wederkerigheid ofwel islam dwingt censuur in het Westen af

 1. Martien Pennings zegt:

  Bat Ye’or in 2005 al (“Eurabië”, p. 138 en 139) over de hoogdravende woorden van tolerantie en gelijkheid en fundamentele vrijheden die voortdurend in de Europees Arabische Dialoog te horen waren :

  “( . . .) polygamie ( . . .) gedwongen uithuwelijking van meisjes, verstoting, vrouwenbesnijdenis ( . . .) eerwraak en segregatie van vrouwen. Hoe denkt de Europese Unie Arabisch-islamitische staten ertoe over te kunnen halen wetten aan te nemen die in strijd met de hunne zijn WANNEER ZE ER AL NIET IN SLAAGT RECENT GEÏMMIGREERDE MOSLIMS HAAR EIGEN WETTEN TE LATEN EERBIEDIGEN?” [mijn hoofdletters]

  Zolang, zegt Bat Ye’or, “de Arabische dictatoriale regimes en de cultuur van haat die onder de Palestijnse autoriteit bloeit” voortbestaan, is wederkerigheid een illusie.

  Nu is er echter iets fundamenteel anders aan de orde: Schulz, Obama en Clinton hebben toegegeven dat die hoogdravende woorden van de Europees Arabische Dialoog een illusie en misschien een bewust rookgordijn waren. Ze hebben uitgelegd dat de terreur van de islam gewoon kan blijven bestaan en zelfs beschermd moet worden tegen kritiek.

  Like

 2. Ko Lumbus zegt:

  Prachtige prent van Nekschot @Peter Rissing.

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  Peter Rissing helemaal met U eens. De heethoofden-muzelmensen- kennen slechts eenrichtingverkeer, de hele wereld moet islamitisch worden, dat moet van hun boek de koran.
  Het is te gek voor woorden, dat zgn. liberalen, socialisten, sociaal-democraten, en christen-democraten, als kontlikkers van de islamisten dienen. Vergeet U s.v.p. niet ” De Resolutie van Straatsburg”, waar voornoemde partijen ons- in samenwerking met de Bilderberg-maffia, verraden hebben! Deze onaangepasten zijn toen massaal naar europa gekomen! Het is een grof schandaal, dat sinds Dhr. Janmaat, Professor Pim Fortuyn, en nu Geert Wilders dit slijmen met een ons vijandige ideologie doorgaat en wel 24/7. Helaas heeft onze domme bevolking op 12 september, twee volkomen isamofiele partijen laten winnen de VVD en de PVDA. Het komt er ter zijner tijd op neer, dat we ons zelf bewapenen moeten, onze overheid heeft ons verraden!

  Like

 4. M.A.L. Sion zegt:

  Als je dit artikel leest en de comments eronder dan zouden we gezamenlijk toch de conclusie moeten trekken: Genoeg is genoeg.
  De islam heeft zich door daden, gruwelijke daden, bijv. homo’s aan bouwkranen maar ook het kidnappen van koptische meisjes en de rakettenregen vanuit de Gaza, de bus in Bulgarije maar ook – NIET VERGETEN – de twintowers in New York, de metro’s in Londen en Madrid en …. en …
  De rij islam-gerelateerde aanslagen zijn 10.000-voud. En nog bouwen de verantwoordelijken in het democratisch proces in Europa elkaar na dat islam de godsdienst van de vrede is.
  Uit de Joods-Israëlische geschiedenis kennen we het motto van na het krijgen van een klap op de wang de dader de andere wang toekoeren. Echter …. vergeet niet dat we uit die hoek ook het ferme geluid kennen van OOG om OOG en TAND om TAND.
  Er zijn in de moslimlanden al vaak westerlingen vermoord, zomaar of na een gijzeling. Als men in de moslimlanden in een goede baan is kun je het geluk hebben om UITGEWEZEN te worden ipv de doodstraf te krijgen.
  Er gaan stemmen op om de immigratie aan banden te leggen, verminderen van de instroom.
  Beste mensen, daar mogen we niet tevreden mee zijn. Er is al een enorm grote 5e kolonne binnen die zich heel rustig in ons midden heeft genesteld. Vanuit de moslimlanden komen zo af en toe geluiden dat zij heel goed op de hoogte zijn van de aanwezigheid van die 5e kolonne en dat die wacht op het signaal uit het moslimhoofdkwartier om tot actie over te gaan. Tot die tijd doen ze zich voor als modelburgers in Europa.
  Het is nu de tijd om te beginnen om deze 5e kolonne naar huis, dus terug naar de moslimlanden, te sturen. Allemaal. Want de TAQUIJA gaat ver. Het is onmogelijk een ogenschijnlijk vreedzame immigrant met moslimachtergrond te onderscheiden van een JIHADIST, die slechts op het sein tot aanvallen wacht. Er zijn gematigde moslims, althans die zich als zodanig voordoen. Er is echter geen gematigde ISLAM. En ook de zogenaamd gematigde moslims houden vast aan de geschriften van de geschifte profeet.

  Like

 5. Zoals ik al in een ander topic zei: Er bestaat geen gematigde islam en daarmee dus ook geen gematigde moslim. Stuk voor stuk houden zij zich aan de koran en is het hun leidraad (lees: zwaard) in het leven!

  Like

 6. Piet Klont zegt:

  ‘Van de vrijheid die het Westen biedt wordt dankbaar gebruik gemaakt…’

  Indien er geen sprake is van wederkerigheid kan het woord ‘gebruik’ dus vervangen worden door ‘misbruik’.

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  @M.A.L. Sion 19.25. uur, ik onderschrijf volledig uw conclusie dat we de moslims weg dienen te sturen, te beginnen uit Nederland. Ze zullen zich nimmer en nooit aanpassen in onze op joods-christelijke-humanistische gebaseerde seculiere samenleving. Hun ideologie, is wel degelijk een groot gevaar voor onze samenlevingen, en zal door de muzelmensen met graagte verspreid worden. Laten we vooral echter nuchter zijn, door de perverse en communistische EUSSR, hebben we NIETS meer te vertellen in ons eigen land. We zouden eerst van het gedrocht EU af moeten, voor we werkelijk aan het hoofdprobleem kunnen beginnen. Maar hoe komen we van deze EU dictatuur af. Vragen,vragen,vragen….zucht.

  Like

 8. oogenhand zegt:

  Af komen van EU? Verklaar het concept Europa voor racistisch. http://abagond.wordpress.com/2012/09/04/europe-is-a-continent/

  Nu een belangrijker vraag: Is het AANBIDDEN van Mohammed, d.w.z. openlijk verklaren dat Mohammed de Schepper is, of dat Mohammed de eniggeboren zoon van Allah is, een belediging van Mohammed?

  Wraak nemen is Azteeks, niet Christelijk. Wie zijn volgens de Islam Mensen van het Boek? Veel Marokkaanse jongeren bekeren zich al tot Mara Salvatrucha 13.

  “– en een schuldcomplex over het Westerse koloniale en slavernijverleden, het Westen haar weerbaarheid blijkt te hebben verloren t.a.v. een agressieve culturele overname.”

  Waaruit volgt dat Azteken méér recht op “Europa” zouden hebben dan Arabieren.

  “– onze vergevingsvolle joods-christelijke roots,”

  Gek genoeg is het christendom in belangrijke mate met geweld aan “Europa” is opgelegd.

  Ten slotte: moslims klagen over “Westerse” invloeden. Maar het christendom is Midden-Oosters . Toch haten en vrezen moslims “kruisvaarders”. Harun Yahya beweert dat Darwinisme tot oorlogen leidt. Maar dit betekent dat Darwinisme geschikter kan zijn dan de islam om Midden-Oosterlingen tegen “kruisvaarders” te beschermen.

  Like

 9. koddebeier zegt:

  Het grootste gvaar is dat deze 5e colonne overal in de samenleving is binnen gehaald cq. gedrongen,
  in onze politiek,regering,leger, politie,sociale diensten, gemeenten,ziekenhuizen,bejaardencentra’s enz enz.
  Deze ondermijning van de samenleving gaat ons nog eens opbreken.

  Like

 10. koddebeier zegt:

  Het gvaar is natuurlijk gevaar !!

  Like

 11. oogenhand zegt:

  Doe tafsheesh op Trotsky. Verklaar hem voor fascist.

  Like

 12. Siem zegt:

  Waar ís Gregorius Nekschot eigenlijk? Ik mis hem zeer!

  Like

 13. Hellen zegt:

  @ koddebeier , mijn buurman van bijna 90 jaar zei al jaren geleden : De islam is als een giftige slang binnen gekronkeld , stil , heel rustig , onhoorbaar , bijna onzichtbaar , maarrrrr de dag dat er miljoenen in Europa zijn gaan jullie wat beleven , let op mijn woorden , het gaat eindigen in een enorme opstand , er zullen doden vallen , het enige wat we moeten doen is vechten tegen die barbaren , dat zooitje eruit trappen , de enige manier om onze kinderen normaal te kunnen laten leven , net als vroeger , en om onze toekomst veilig te stellen .

  Like

 14. Pingback: ANTI-JIHAD | E.J. Bron

 15. Pingback: ANTI-JIHAD | Welke toekomst is voor ons weggelegd?

 16. Pingback: Anti-Jihad | AmsterdamPost – De keerzijde van het nieuws

 17. Jan zegt:

  De religie van de beledigden is weer beledigd:
  Michael Coren – arselifters upset over Katy Perry video

  Like

 18. Pingback: Jihadisten en bloemen in Denemarken | E.J. Bron

 19. Pingback: HYPOCRIET NEDERLAND! (deel 1) | E.J. Bron

 20. Pingback: Sharia-schoolregels voor een goede omgang met islamitische asielzoekers | De Vrije Chroniqueurs

 21. Pingback: Merkel´s vriendje Erdoğan krijgt grootheidswaanzin en duldt, net zoals Mohammed, geen kritiek | E.J. Bron

 22. Pingback: Onze Nederlandse politie intimideert een christelijke gemeenschap in Almere | E.J. Bron

 23. Dit is op jowitteroosblog herblogden reageerde:
  archief 2012 Peter Rissing

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s