Zelfverdediging is mensenrecht en burgerplicht

(Door: Lucky9)

Nu onze rechten en vrijheden elke dag meer en meer bedreigd worden door islamitische chantage en politiek correcte intimidatie valt het op hoe moeilijk wij het hebben om onze mening over die rechten en vrijheden te formuleren. De islam is een wreedaardige, imperialistische ideologie die om zichzelf staande te houden de systematische schending van de mensenrechten propageert als zijnde een religieus gebod. Dat is geen belediging, maar een geschiedkundig en dagdagelijks vast te stellen feit. Iedereen die een minimum aan moeite heeft gedaan om zich te informeren over de koran en het gedrag van moslims weet dat. De minachting voor de vrijheid van meningsuiting die door Amerikaanse en Europese leiders wordt uitgestald naar aanleiding van enkele minuten uit een slechte film met de cynische titel “De Onschuld van de Moslims” doet de vrije wereld huiveren. Men zou zelfs gaan twijfelen of de Verlichting ooit wel heeft plaatsgevonden, want zelfs George Orwell had zulk leugenachtige dhimmitude en misbruik van de vrije meningsuiting op wereldschaal, gepleegd door politieke leiders, nooit kunnen bedenken.

Descartes, Diderot, Erasmus, Franklin, Hobbes, Hume, Jefferson, Kant, Lavoisier, Leibnitz, Locke, Montesquieu, Newton, Penn, Spinoza, Struensee en Voltaire lijken wel uit de schoolboeken geschrapt te zijn alsof ze nooit geleefd zouden hebben en de Franse revolutie nooit zou hebben plaatsgevonden.

Tegelijkertijd wordt ons immers door de politiek correcte media en gemuilkorfde pers systematisch nu al vier decennia de waarheid verborgen gehouden over de realiteit en de vernielende neveneffecten van de islamitische invasie die Europa en het rijke Westen overspoelt. Ook dit is een onderdrukking van de vrije meningsuiting, omdat het melden en objectief weergeven van de realiteit in al zijn aspecten de eerste plicht is voor elke journalist en het vervalsen of verbergen ervan de primaire bestaansreden van die media en pers negeert.

Deze twee symptomen van collectivistische censuur plegen amper twee decennia na de val van de communistische dictatuur in Oost-Europa dagelijks een aanslag op onze vrijheid van meningsuiting. De vrije meningsuiting is iets anders dan het recht op vrije meningsuiting. De vrije meningsuiting bestaat immers altijd en is een feit. Alleen is het niet erg intelligent deze bijvoorbeeld te gebruiken door als eenling een betoging te houden voor het paleis van een dictator of voor een moskee.

Maar de vrijheid van meningsuiting is ook iets anders dan het recht op vrije meningsuiting. De vrijheid van meningsuiting is een onderdeel van onze individuele vrijheid, want het recht op vrije meningsuiting is het fundament van onze vrijheid. Het is een essentieel onderdeel van onze vrijheid en de formulering herinnert ons eraan dat het een middel is om al onze andere rechten te verdedigen en onze vrijheid te bewaren zonder te moeten vluchten of geweld te gebruiken.

Op de vraag of de vrijheid van meningsuiting absoluut is, moet categorisch “ja” worden geantwoord.

Elk dictatoriaal regime in de lange geschiedenis van de mensheid ondermijnde en saboteerde eerst de vrijheid van meningsuiting om deze vervolgens helemaal af te schaffen alvorens het behoud van de macht te bestendigen met wrede onderdrukking, doodslag, moord en oorlog. Daarom is elke aanval op of ondermijning van de vrijheid van het recht op vrije meningsuiting  een aanval op de mensenrechten, de burgerrechten en de democratische samenleving. François Marie Arouet, alias Voltaire, stelde reeds: “Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen.“ Zonder de vrijheid van meningsuiting zijn al onze andere rechten en vrijheden waardeloos.

Het recht op vrije meningsuiting moest worden afgedwongen. Velen gaven er hun leven voor en het vergde de ononderbroken en voortdurende inspanning van talloze generaties van onze voorouders.

Het Magna Charta van 1225, het Charter van Kortenberg van 1312, het groot privilege in 1477, de Roemrijke omwenteling van 1688, de Britse Bill of Rights van 1689, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring in 1776, de Verklaring van de rechten van de mens en de burger in 1789, De Amerikaanse Bill of Rights van 1791, de afschaffing van de slavenhandel en de bestraffing van de Barbarijse slavenhandelaars, de Geneefse Conventies van 1864 tot 1929, de Universele verklaring van de rechten van de mens in 1948 waren vele mijlpalen. Gaan wij toelaten dat deze realisaties uitgevlakt worden ingevolge de eis van een ideologische fanatisme uit het eerste millennium?

John Locke formuleerde het zo: De mens bezit het recht op leven, vrijheid en veiligheid, het recht op bezitsbescherming en vrije meningsuiting: elk individu heeft universele rechten. Deze onvervreemdbare rechten zijn heilig. Ze mogen alleen ingeperkt worden als de nationale orde in gevaar is. De primaire functie van de overheid is deze mensenrechten te beschermen. Politieke instituties als een parlement moeten dit controleren.

Wat wij bedoelen met de vrijheid van meningsuiting is dat wij het recht hebben om onze mening te uiten. Het gaat hem dus om een verworven recht dat een invulling is van ons recht op vrijheid, meer bepaald onze individuele vrijheid. Wij zijn geen slaven of slavinnen van islamitische of communistische meesters.

Daarom is elke poging tot beknotting in de uitoefening van ons recht op vrije meningsuiting in strijd met het principe van individuele vrijheid en verantwoordelijkheid die onze beschaving kenmerkt. Elke poging tot beknotting lijkt op het eerste zicht een stap verder naar de dictatuur.

Maar zoals gebruikelijk in een complexe samenleving is dit niet steeds het geval. Tegenover het individuele recht op vrije meningsuiting staat ook een plicht. Met name de plicht om ons recht niet te misbruiken. In zijn  meest essentiële vorm is deze plicht geformuleerd in de gulden regel: “Doe een ander niet aan wat jij niet wil dat een ander jou aandoet!”

Opvallend zijn derhalve de pogingen om de vrijheid van meningsuiting te ondermijnen door met structureel juridisch geweld te dreigen bij wijze van chantage en intimidatie en daar ook zelf verzonnen voorwaarden aan te koppelen teneinde een gebrek aan wederkerigheid te camoufleren.

Want het gelijkheidsbeginsel veronderstelt dat iedereen gelijk is voor de wet. Waarom wordt het wettelijk verbod op aanzetten tot geweld, haat en discriminatie niet toegepast op islamitische geestelijken? Want aanzetten tot geweld, haat en discriminatie is het enige wat zonder uitzondering op elke pagina van de koran gebeurt. Deze ideologie verspreiden is dus wettelijk verboden, maar toch gebeurt het en bovendien worden de wetsovertreders niet vervolgd noch gestraft.

Ja, zal men zeggen, de islam is geen ideologie maar een godsdienst, een religie. Welnu een religie die het vermoorden van allen die deze religie niet aanhangen predikt (koran 9,5) is geen godsdienst, maar een moorddadige ideologie en dus een misdadige religie. De islam respecteert dus de vrijheid van godsdienst niet en erkent deze vrijheid niet eens.

De vrijheid van godsdienst is de individuele vrijheid om ongedwongen een religie te kiezen en ongehinderd te verlaten. De islam erkent deze vrijheid niet, maar legt de ontkenning ervan dwangmatig op door afvalligen te laten doden. De Hadith van Bukhari (84,57) en Abu Dawood (4346) zijn duidelijk: “Wie zijn religie verandert, vermoord hem.”  Ook een der vele recente fatwa’s van de hoogste islamitische organisatie in de wereld, het fatwacomité aan de Al-Ahzar universiteit in Cairo, laat niets aan de verbeelding over:  “A;s hij de islam verliet, zal hij worden uitgenodigd om zijn spijt uit te drukken. Als hij er geen spijt van heeft, zal hij gedood worden met betrekking tot de rechten en plichten van de islamitische wet.” Daarmee verliest de islam elk recht zich op de vrijheid van godsdienst te beroepen.

Een recht moet niet alleen uitgeoefend worden met respect voor de gulden regel, maar in toepassing daarvan ook evenredig zijn met de individuele belangen van de gebruiker van het recht.

Welnu, zes miljoen Vlamingen worden gediscrimineerd door  het Belgische centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Het centrum en zijn directeur overtreden de wet systematisch door de islam en zijn tot haat, discriminatie en geweld oproepende islamitische clerus te beschermen en niet te laten vervolgen. Het centrum saboteert onze gelijkheid van kansen met fascistische methodes zoals dreiging met politieke processen en intimidatie via de media. Het centrum en zijn directeur zijn zelf schuldig aan wat zij beweren te bestrijden: discriminatie van en racisme tegenover het blanke ras.

Ook elders in Europa is het buitengewoon discriminerend dat de islamieten en bipatriden die onze wetten en onze cultuur niet respecteren hier gratis stemrecht hebben gekregen zonder de minste verantwoording over hun intenties of verklaring van gehoorzaamheid aan de wetten van de seculiere rechtsstaat te hebben moeten afleggen. Deze discriminatie van de autochtone bevolking is een onaanvaardbare schande.

Als een ideologie vermomd als religie hier komt prediken dat wij allen, die deze ideologie niet aanhangen, minderwaardige wezens zijn, is de evenredigheid alleen daar te stellen door deze bewering met recht en reden om te draaien en te zeggen en te schrijven dat de aanhangers van deze ideologie minderwaardige wezens zijn. Als islamitische indringers territoriale claims op onze gronden, huizen en gelden komen leggen is het beslist evenredig om te zeggen en te schrijven dat zij hier niet thuis horen. Als individuele moslims mogen geloven en zeggen dat vrouwen minderwaardig zijn is het beslist ons recht om te geloven en te zeggen dat deze moslims zelf minderwaardig zijn. Als moslims komen verkondigen dat ze allen die de profeet van de islam beledigen zullen doden, is het ons recht om deze moslims te beledigen door hen als crimineel te bestempelen.

Alle wederkerigheid en evenredigheid ontbreekt bij de islamitische indringers. Zij misbruiken ons recht op vrije meningsuiting, die zij in hun theocratieën niet eens kennen, om hun territoriale claims op een islamofascistische wijze met effectief geweld kracht bij te zetten. Culpa in causa.

In deze omstandigheden is het gebruik van het recht op vrije meningsuiting een plicht die geschraagd wordt door een ander recht: het recht op wettige zelfverdediging. De loutere aanwezigheid op ons grondgebied van deze islamitische indringers is een permanente belediging voor elk van ons en een feitelijke oproep tot haat en geweldpleging. In deze omstandigheden is zelfverdediging geen recht meer, maar een plicht.

Wij zijn vrije mensen. Wij zullen nooit toestaan dat ons recht op vrijheid en veiligheid, ons recht op de bescherming van ons bezit en territorium en ons recht op vrije meningsuiting beknot zou worden door fascistoïde overheden of islamofiele verraders van hun eigen volk en cultuur.

De rede en de waarheid zijn niet compatibel met zwakheid. De mens bezit het recht op leven, derhalve hebben wij ook het voorrecht om te kunnen sterven ter  verdediging van onze rechten.

Door:

Lucky9

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", Dhimmitude, Elite, Europa, Free speech, Islam, Islamisering, landverraad, Linkse Kerk, Mensenrechten, Naïviteit, Westen. Bookmark de permalink .

37 reacties op Zelfverdediging is mensenrecht en burgerplicht

 1. willemientje zegt:

  Lucky9, mijn hart huilt, om onze verloren rechten, en om mijn Nederland, wat ik per dag meer naar de verdommenis zie gaan, hoe kan een volk, ,met zo’n rijke geschiedenis, zo stom zijn, of, misschien, ben ik wel gek, soms twijfel ik aan mezelf,

  Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  @Lucky9: GRANDIOOS! Ik sta volledig achter dit geweldig pleidooi voor ONZE VRIJHEID. Het is te walgelijk dat LIBERALEN en SOCIALISTEN en CHRISTEN-DEMOCRATEN medewerking hebben verleend aan de Resolutie van Straatsburg, waardoor een tsunami van moslims Europa binnen kwamen. En zie de laatste verkiezingen in nederland, islamofiele-eurofiele partijen winnen.
  Het is zoals Willemientje zegt, om te janken. Maar hardstikke bedankt Lucky.

  Like

 3. Nicolazien zegt:

  ‘Deze vrijheden mogen alleen ingeperkt worden als de nationale veiligheid in gevaar is.” Deze zin is curciaal. Dat weten de islamieten, vandaar iedere keer dat buitensporig geweld als ze een reden kunnen vinden om ‘beledigd’ te zijn. Dan creëren ze een situatie van ‘gevaar voor de nationale veiligheid’. Onze overheden gaan dan de vrijheid van meningsuiting beperken, en zodoende wordt de islam steeds minder bestreden, en dat is het begin van de volledige islamisering.

  Like

 4. Nicolazien zegt:

  In het voorgaande moet ‘curciaal’ natuurlijk ‘cruciaal’ zijn, excuus hiervoor

  Like

 5. Martien Pennings zegt:

  IK BESLUIT MISSCHIEN OM OP EEN GEGEVEN MOMENT DE BEGELEIDENDE HAATBAARD KAPOT TE SCHIETEN

  Ik ben het eens met de strekking van je betoog, Lucky9: de moslim-invasie, de demografische aanval op Europa van een totalitaire en anti-humane ideologie is een vijandige daad en vooral de faciliteerders kunnen beschouwd worden als cultuurverraders die op een gegeven moment verdienen dat ze gewelddadig tot de orde worden geroepen.
  “Nur durch Blut und Eisen . . . .”
  Het zal deze keer weer niet anders zijn.

  Ik heb alleen één punt van kritiek.
  Je zegt:
  “Op de vraag of de vrijheid van meningsuiting absoluut is, moet categorisch ‘ja’ worden geantwoord.”
  Je zegt ook:
  “De mens bezit het recht op leven, vrijheid en veiligheid, het recht op bezitsbescherming en vrije meningsuiting: elk individu heeft universele rechten. Deze onvervreemdbare rechten zijn heilig. Ze mogen alleen ingeperkt worden als de nationale orde in gevaar is.”

  We mogen op dit moment toch aannemen dat niet alleen de “nationale orde” in gevaar is, maar de in 2000 jaar met ontzaggelijk leed en even ontzaggelijke inspanning opgebouwde Joods-Christelijk-Verlichte cultuur.
  Is het dan niet aan de orde, zoals ik al vaker heb gezegd, te bepleiten dat niet alleen direct elke islamitische immigratie gestopt wordt, maar ook dat deze hele misdadige ideologie verboden wordt?
  Gewoon elke uiting, in woord of symbool, radicaal verbieden.
  Uit dit bijzondere geval laat zich overigens natuurlijk afleiden dat de vrijheid van meningsuiting nooit “absoluut” kan zijn.
  Nog wel “categorisch”, zoals je zegt, alsof absoluut nog niet absoluut genoeg is.
  Ik denk dat “absolute” vrijheid van meningsuiting iets is voor hippies en thuis hoort in het discours van het cultuurrelativisme en postmodernisme.
  De vrijheid van meningsuiting kan nooit absoluut zijn, omdat door die “absoluutheid” existentiële waarden in gevaar kunnen komen.
  En in laatste instantie bepaal ik hoogstpersoonlijk welke waarden voor mij existentieel zijn en wanneer die in gevaar zijn.
  Als ik op een gegeven moment merk dat ik tien keer per dag een boerka tegenkom op straat, dan . . . . . . . tsja . . . . . . . . ik móét het geloof ik toch maar eens publiekelijk zeggen: dan sluit ik niet uit dat ik op een gegeven moment de begeleidende haatbaard kapot schiet.
  Gewoon op straat, omdat het kan!
  Nee, beter: omdat het nóg kan en dadelijk misschien niet meer.
  En nu heb ik natuurlijk iets gezegd waarop ik “juridisch” gepakt kan worden.
  Het zij zo.

  Onze nep-elite tolereert inmiddels Europawijd overal de meest gruwelijke bedreigingen door de haatbaarden, en . . . . . . verontschuldigt zich omdat “wij” “aanleiding” zouden hebben gegeven.
  Maar ik mag natuurlijk in de racistische en totaal ontmenselijkende boerka – die het extreme symbool is van een haat-ideologie die dagelijks waarschijnlijk honderden vrouwen eerwraaksgewijze vermoordt of tot zelfmoord drijft – niet een aanleiding zien om te zeggen: op een gegeven moment schiet ik zo’n boerka-cavalier kapot.

  Kijk godverdomme toch eens hoe ik me uitput in woorden om duidelijk te maken dat ik slechts tot de oorlog wordt gedwongen omdat ik waarachtig in mijn aller-existentieelste humane waarden bedreigd wordt.
  Intussen kruipt onze nep-elite in het stof om de ideologie die mij bedreigt de ruimte te geven de gruwelijkste bedreigingen niet alleen te uiten, maar dagelijks uit te voeren.

  TOEGIFT: MIJN EXISTENTIËLE CONFRONTATIE MET DE BOERKA: http://bit.ly/wuytbO

  “Mijn existentiële confrontatie met de boerka, behalve de filmpjes op YouTube waarop van dichtbij op een soort lichtblauwe vuilniszakken wordt geschoten, vond plaats een aantal jaren geleden bij het metro-station Wibaustraat in Amsterdam. Daar vlak bij staat een school, een groot, lelijk en smerig betonnen geval, “modernistisch” bedoeld, ik vermoed uit de jaren 1950. Ik had gehoord van de rel op de school. Twee jeugdige moslima’s was het in de bol geslagen en wensten de hoofddoek te verruilen voor iets tussen een boerka en een nikaab, dat ik dan ook maar een boerkaab zal noemen. Een detail dat me bijstaat is, dat ze ook zwarte handschoenen erbij wensten te dragen.

  Ik daalde op een morgen rond negenen enigszins in gedachten de trap af richting die metro Wibautstraat. Ik was de enige mens op die trap. Plotseling doken er twee geheel zwarte en gezichtloze gedaantes op, die de trap op kwamen. Ze gingen naar die school, besefte ik later. Ik schrok oprecht, stond stil terwijl ze vlak langs me passeerden en stiet spontaan een kreet van schrik uit. En ik liet er direct een even spontaan als hartstochtelijk “God Alle-mach-tig! ! Je-zus Chris-tus !!” op volgen. Ik had me half omgewend, ze nakijkend. Zij stonden ook stil, wenden hun zwarte gezichtsloze “gezichten” naar mij toe en bleven zo enige seconden staan. En toen gingen wij verder onze gescheiden wegen.”

  Like

 6. vlieger zegt:

  Lucky9:
  Dagelijks lees ik dat we rechten hebben. Dat niet wij maar zij ondergeschikt moeten zijn. Het is huilen zoals het recht van ons met voeten worden getreden. Zij die het kunnen verwezenlijken dat recht weer bij ons neer te leggen, zijn horend doof en ziende blind. Dat met een groot vraagteken. Omdat ik geloof dat dat niet het geval is. Deze machthebbers willen niet anders zolang ze op de zetels kunnen zitten om macht uit te oefenen en er gebruik van te maken om er een riante levens stijl op na te houden en anderen te kunnen kleineren. De stijl en de eerbied die ze verlangen zijn enigszins verbleekt vergeleken bij hun voorgangers. Maar de hoop is terug gekeerd nu er zo veel ongeletterde het land zijn binnen getreden die verrast worden met een stempas, met de mededeling wel op links te stemmen voor het behoud van hun zakgeld. Verder mogen ze doen wat hun hart hen ingeeft van roven moorden het volk uitmaken voor rotte vis, honden, apen, varkens. Maakt niet uit zij vinden dat leuk en te stoom om te begrijpen dat zij dat zijn. Maar wel op links stemmen. Tot de afrekening komt vijf maal daags knielen en kontje hoog vooral mooie kontjes (bos). Het kromzwaard zal ook hen treffen als het zo door gaat.

  Like

 7. lucky9 zegt:

  Martien,
  Blij je op deze draad weer eens te mogen ontmoeten.
  Je schrijft: “Ik denk dat ‘absolute’ vrijheid van meningsuiting iets is voor hippies en thuis hoort in het discours van het cultuurrelativisme en postmodernisme.” Noop!

  De vrijheid van meningsuiting is van alle tijden en absoluut, omdat door die “absoluutheid” de aanvallen op existentiële waarden kunnen waargenomen worden, ontmaskerd en bovenal ‘tijdig’ vernietigd worden.

  Uiteraard bepaal je hoogstpersoonlijk welke waarden voor jou existentieel zijn en wanneer die in gevaar zijn. Gelukkig maar! “Islaam esse delendam!”

  Like

 8. Martien Pennings zegt:

  @ lucky9 om 22:02 .
  Je zegt de vvm moet absoluut zijn zodat het Kwaad aan de oppervlakte komt, zodat het vernietigd kan worden.
  Maar . . . . . . laten we dan bij dat vernietigen de vvm voor dat specifieke Kwaad islam intact?
  Dat heeft zich dan toch gemanifesteerd en we hebben de islam-vvm dan toch niet meer nodig om het te identificeren?
  De islam heeft, dunkt mij, de vvm uitbundig gebruikt om uitbundig duidelijk te maken wat de islam is.
  Dus ik zou zeggen: vernietigen inclusief de vvm voor die leer.
  In het Latijn (hoop ik): Delendum sunt islam et eius omnes manifestationes atque expressiones!

  Like

 9. lucky9 zegt:

  @ Martien
  Delendam is latijn voor”definitief’ vernietigd en niet voor ‘een beetje’ vernietigd!
  De zand-salamanders hebben hier niets te zoeken. Terugkeer naar hun zandbak is het beste wat hen ooit zal overkomen!

  Like

 10. Martien Pennings zegt:

  Nou dacht ik toch een fundamenteel taboetje doorbroken te hebben door te zeggen dat ik desnoods zal doden om die boerkaab van een definitieve doorbraak in mijn omgeving af te houden, maar de kwetterende volière die doorgaans zich hier manifesteert is juist nu opvallend stil.
  Gelukkig is er in mijn persoonlijke mail-netwerk wél discussie.
  Zo was er een PVV-er die meldde dat ik me op die manier “diskwalificeerde”.
  Ik antwoordde hem.

  IK DISKWALIFICEER ME NIET, XXX, IK KWALIFICEER ME JUIST ALS GEESTELIJK VOLWASSENE.
  DOOR TE ZEGGEN DAT IK HET BRUTALISERENDE VERTOON VAN HET SYMBOOL VAN DE ULTIEME RACISTISCHE DEHUMANISERING EN EERWRAAKMOORD VAN EEN NAZISTISCHE IDEOLOGIE NIET IN MIJN LAND ZAL DULDEN EN DESNOODS ZAL DODEN OM HET TE STOPPEN.
  Dit zou het standpunt van elke geestelijke volwassene moeten zijn, maar in dit verziekte culturele klimaat kan het niet vertolkt worden op straffe van uitsluiting en ontslag,
  Ik echter kan niet méér uitgesloten worden dan ik al ben en ik speel de rol die ik in geweten vind te moeten spelen.
  Ik loop voor de troepen uit omdat mijn “maatschappelijke positie” dat toestaat.
  Ik zeg waarop het in laatste instantie staat.
  Nog een klein detail bij het begrip “geestelijk volwassen”: gnootie se auton, weet van je eigen stukje reptielenhersens, blader eens door een geschiedenisboek, kijk eens rond in de actuele wereld en sla die van de islam daarbij niet over.

  Overigens: als ik de PVV had mogen adviseren in de laatste jaren, was ik diplomatieker geweest dan Wilders en zijn geestelijk raadsman Bosma.
  Dan had ik mijn rol heél anders opgevat.
  Dan was er géén sprake geweest van knieschoten, kopvoddentax en tuigdorpen.
  Wél bijvoorbeeld van een islam die bewijsbaar een nazistische ideologie is.
  Dán had je de middenklasse niet weggestoten, maar juist aangetrokken.
  De Tokkies die met dat popie-Jopie-gelul aangetrokken moesten worden, zijn bij de laatste verkiezingen thuis gebleven: 44 procent, weet je nog, XXX?

  Like

 11. F Bonebakker zegt:

  Martien,
  je maakt mij helemaal gelukkig want je spreekt de waarheid wat mij betreft allemaal kapot schieten die vuilniszakken en daarna afzinken in een container

  Like

 12. Martien Pennings zegt:

  Ik zie dat op een andere draad http://bit.ly/QTsS6X toch nog wel wat gezegd wordt.
  Door Rommel bijvoorbeeld:
  “Als de EU en de States zich niet druk kunnen maken over een ambassadeur die door islamieten wordt vermoord, maar wel van de gelegenheid gebruik maakt om kritiek en beledigingen op de grote profeet af te raden afraden, en zelfs proberen verbieden, denk je toch echt niet dat ze wakker worden als jouw kop er afgezaagd wordt? Accepteer het nou maar,dat je voor jezelf moet vechten.”
  Tsja, maar wanneer en waar begint dat vechten?
  Pas als er koppen afgezaagd worden?
  J. A. Kapteyn verbeidt in diezelfde draad ongeduldig het uur dat de eerste afgezaagd hoofden van ongelovigen op staken langs de Nederlandse wegen verschijnen:
  “Kan niet wachten tot de eerste hoofden gespietst op staken langs onze openbare wegen verschijnen! Hopelijk zullen dán de “blindemanntjes” die in de Religie van de Vrede geloven de schellen van de ogen vallen.”
  Ik wacht niet tot er afgezaagde koppen gespietst worden.
  Als de boerka (en dan vooral met zo’n trotse eigenaar erbij) echt te vaak naar mijn zin in het straatbeeld begint te verschijnen, ben ik toch echt bang dat ik gewoon aan het moorden sla.

  Like

 13. Martien Pennings zegt:

  @ F Bonebakker om 07:59.

  Ho-ho-ho blauwebonenbakker !!!
  Ik ga niet op vrouwen schieten!
  De “vuilniszakken”, zoals je zegt, de boerkaabs dus.
  Dáár ben ik nou echt heel erg tegen en ik heb boerkaab-“Verharmloserinen” als Halsema, Sap, De Breij, Van Gent en nog zo’n Groen-Linkswijf uut Grunningen nu juist zo’n executie van “vuilniszakken” voorgehouden als gruwelijk voorbeeld van wat ze nou eigenlijk aan het best-wel-grappigen waren.
  Hier te lezen: http://bit.ly/wsNo8x

  Like

 14. Martien Pennings zegt:

  EU wil godslastering wereldwijd verbieden: zie GeenStijl: http://bit.ly/SQ3tKC
  Vooral dat intens lelijke wijf (geestelijk en lichamelijk) Ashton is daarmee bezig.
  Nigel Farage over “lady” Ashton toen ze werd aangesteld als Kommissar für Auslandnazismus:
  http://bit.ly/QjV9WJ

  Like

 15. Tom Hendrix zegt:

  @Martien Pennings 08.11. uur, ik heb gelezen over de terechtstelling van de drie vrouwen. Voor de volgelingen, van de crimineel en roverhoofdman MO, is dat allemaal dagelijkse kost. En de vuige linkse huichelaars staan erbij en juichen. Door deze gang van zaken Martien, begin ik zelfs begrip te krijgen voor wijlen de dictator Generaal FRANCO, die de RODEN verpletterde tijdens de Spaanse Burgeroorlog van 1936 tot 1939. Ondertussen weet ik voor mezelf dat de LINKSE RODEN 1000 keer misdadiger zijn als de RECHTSEN en CONSERVATIEVEN. Arm Europa, verkocht en verkwanseld door de eigen POLITICI en OVERHEDEN. Ik ben heel blij met iig. Nigel Farage van de UKIP, die zijn rug recht houdt.

  Like

 16. Het zal niet zo heel erg lang meer duren voordat de nu gediscrimineerde autochtone burger het recht in eigen hand neemt. Van de overheid is nu duidelijk dat we er geen hulp of mededogen van hoeven te verwachten. Juist door deze landverraders zijn wij in deze penibele situatie terechtgekomen en kunnen we wellicht straks opgepakt worden omdat we kritiek hebben op de islam of zijn aanhangers hebben beledigd. Het moet godverdomme niet gekker worden!

  Het wordt met de dag gekker en het meest idiote is nog dat degenen die wij belasting (lees: beschermgeld) verschuldigd zijn, ons in ons sop laten gaarkoken en in verhulde dan wel onverhulde termen duidelijk maken dat wij het er maar mee te doen hebben.

  HET IS GENOEG!

  Like

 17. Tom Hendrix zegt:

  @Pieter Veenstra 08.44. uur, ook voor mij is het meer dan genoeg Pieter!

  Like

 18. Martien Pennings zegt:

  Ik wil nog een keer terugkomen op mijn comment van 08:59 op Bonebakker om 07:59.
  Natuurlijk zijn er ook wijven die in zo’n boerka rondlopen en die net zo krankzinnig en moorddadig zijn als de mythische Profeet zelf.
  Maar ik zou toch graag beginnen met ze in eerste instantie als slachtoffer te zien: van de islam en van de islam-faciliteerders.
  Ik heb het onderscheid tussen soorten boerkabistes gemaakt in deze passage uit mijn opstel:
  “Ik hoop dat de executie van de nazislamitische hoeren Femke Halsema, Jolande Sap , Karin Dekker, Ineke van Gent en Claudia de Breij verloopt als die van . . . . . .”
  Hier te vinden: http://bit.ly/zgSlJ2 .

  Ik citeer uit dat opstel:

  “Langzaam worden de geesten rijp gemaakt. De krachten van het Kwaad zijn overal. De winnaar van de World Press Photo gezien? Boodschap: een boerkaab is een diep-menselijke dracht, waarin een Madonna kan schuilen, een Moeder van Troost & Smarten. Onder een boerkaab schuilt de Heilige Maria. Volgens mij is die foto nog fake en geënsceneerd ook.

  Er is een filmpje van GeenStijl http://bit.ly/xtDQSj dat in zijn geheel interessant is, maar kijk vooral naar het zeer korte statement van dat jonge, blonde Hollandse meisje op precies 1:16:

  “Boerkaverbod? Ik begrijp niet waarvoor dat nodig zou zijn.”

  Ze praat dus het NOS-journaal en de vertegenwoordigers van de politie na. Symbool-politiek zegt inderdaad de Nederlandse politie, geheel gehersenspoeld door de geitenwollen-sokken-brigade, en ondergedompeld in multikulgelul en in feite al geïslamiseerd. Het IS ook echt symboolpolitiek. Het zou namelijk optreden zijn tegen een NAZISYMBOOL dat wereldwijd staat voor onderdrukking en terreur en racisme.

  Bij de boerkaab is aan de (seks-) slavin zelfs het hebben van een eigen gezicht naar de buitenwereld ontzegd. Als er iets is dat het totalitaire van de islam zichtbaar maakt, is het de boerkaab. Een hoofddoek is als ding-op-zich misschien minder direct ontmenselijkend, maar een teken van deze zelfde nazislam, of de draagster het zich nou bewust is of niet. De hoofddoek is een dubbele Jodenster: intern racisme jegens vrouwen en extern racisme jegens ongelovigen.

  En dan het stuitende idee dat er vrouwen zouden zijn die vrijwillig de boerkaab zouden dragen. Ja, er zijn ook vrouwen die “vrijwillig” in zichzelf snijden en vrijwillig zelfmoord plegen. En ze doen dat ook bij tientallen dagelijks in de wereld van de boerkaab, als ze althans niet vermoord worden. Voor intelligente draagsters van de boerkaab moet het een ondraaglijk lijden zijn.

  De rest valt in twee categorieën: gehersenspoelde naïevelingen of gehersenspoelde fanatici. En dan kan je die gehersenspoelde fanatici misschien weer in twee categorieën onderverdelen: gewone psycho’s en echte nazislam-meisjes, zoals die types die de gruwelmoorden op kinderen in Beslan in 2004 mede uitvoerden. Lees mijn artikel: “De islamitische massamoord op vrouwen” en ook mijn stuk over het wezenloze immoralisme van de al genoemde dames Claudia de Breij (cabaretière) en Femke Halsema (Groen Links) inzake de boerkaab.”

  Like

 19. Tom Hendrix zegt:

  Beste mede reageerders, op Geen Stijl stond een commentaar, met een verwijzing naar PETITIES . NL, een PETITIE gericht TEGEN het MUILKORVEN van de VRIJE MENINGSUITING!
  Deze is gericht tegen de NAZI SCHULZ van de EUSSR!

  Like

 20. Alf Janszoon zegt:

  @ Pieter Veenstra
  U stelt: “Het zal niet zo heel erg lang meer duren voordat de nu gediscrimineerde autochtone burger het recht in eigen hand neemt.”
  De groep gediscrimineerde autochtone burgers zijn wel een minderheid. De meerderheid is wel degelijk tevreden met de status quo en hebben de status quo partijen aan een comfotabele meerderheid geholpen, om na de stembusgang heel tevreden voor de tv te zitten om naar de leuke panem et circences uitzendingen te kijken van de commercielen en de publieken.

  Like

 21. @Alf Janszoon: Ook zij zullen snel wakker worden wanneer één van hun geliefden of vrienden het slachtoffer worden. Het klopt dat het overgrote deel van de autochtone burger als een slaaf aan de beeldbuis hangt als een stel zombies met bier en chips. Maar als je kijkt wat bijvoorbeeld het zogenaamde strategische stemmen straks teweeg gaat brengen, ook voor deze ‘hersenloze’ massa, dan kan het zo maar in eens omslaan.

  Je hebt wel gelijk dat het overgrote deel erg tevreden is met de huidige situatie maar hoe lang nog? Brood en Spelen zullen niet altijd de gewenste resultaten geven wanneer de grote massa steeds meer het probleem gaat vernemen waar wij, in sommige gevallen, al jaren voor waarschuwen.

  Maar ja, het wachten is op de eerste slachtoffers hoe spijtig dat ook zal zijn voor de nabestaanden. Voor de grote massa: Wie niet horen wil moet dan maar voelen.

  Like

 22. Tom Hendrix zegt:

  @Pieter Veenstra 10.13. uur, inderdaad Pieter, er moeten eerst slachtoffers vallen. Ik denk terug aan professor Pim Fortuyn en Theo van Gogh, maar schijnbaar zijn er dat niet genoeg voor de ingeslapen meute nederlanders. Ik denk als er iets in orde van grootte van de aanslagen in New York,Madrid, of London in ons land worden gepleegd, dat er heel misschien wat van de sufkoppen in ons land wakker worden, maar heel misschien hoor Pieter!

  Like

 23. louis-portugal zegt:

  Goed stuk Lucky.
  Martien gaat terecht wat verder in op enkele details.
  Ik blijf wat meer bij de hoofdlijnen.
  Goed stuk dus met goeie reacties.

  Like

 24. Alf Janszoon zegt:

  Ik ben de teleurstelling van de meest recente verkiezingen nog niet te boven. Heb werkelijk gedacht, dat Wilders en de zijnen voldoende argumenten te berde hebben gebracht t.a.v. de eurocrisis bijv. om een klinkende overwinning te behalen. Het gedrag van het electoraat is van een verbijsterende stompzinnigheid. Het is als de hond die naar zijn eigen braaksel terugkeerd om het alsnog met smaak te veroberen. Met dat braaksel bedoel ik paars want dat zal uiteindelijk wel de kleur van het kabinet worden. De puinhopen van paar zijn nog lang niet opgeruimd, integendeel. Er zal nog meer puinzooi gedumpt worden.

  Like

 25. F Bonebakker zegt:

  Als we die Boerka vrouwen de boerka over hun hoofd laten dicht knopen dan kunnen we ze als schemerlamp gebruiken zijn ze toch nog ergens goed voor

  Like

 26. Gisteren werd ergens op de PO al tussen neus en lippen door gemeld dat een paars kabinet in de maak zou zijn. Dat is werkelijk niet te hopen!

  Like

 27. Lucky9 zegt:

  @ Martien Pennings
  Ik blijf bij mijn standpunt dat op de vraag of de vrijheid van meningsuiting absoluut is, categorisch ‘ja’ moet worden geantwoord.” Ik gaf al aan dat er ook de “plicht” bestaat van een recht géén misbruik te maken. Daar kom ik verder op terug.

  Op individuele definities in de vrijheden en rechten als “categorie” kan niet afgedongen worden. De minste toegeving of relativering over de inhoud van die begrippen (rechten en vrijheden) met woorden zoals “ja maar” leidt automatisch via uitholling tot buitenwerkingstelling. Er is dus geen andere logische keuze dan de absoluutheid ervan te eisen. Het recht op de vrijheid van meningsuiting is wat men ons nu tracht te ontnemen, goed wetende dat dit recht buiten vlucht of aanwending van geweld het enige middel is om al onze andere rechten en vrijheden te verdedigen. Reden te meer om uitgerekend dit speciale recht nooit te laten aantasten, te laten relativeren of te laten betwisten.

  Geen rechten zonder plichten. De plicht bestaat namelijk om van bij voorbeeld het recht op de vrijheid van meningsuiting geen misbruik te maken. Doet men dat toch dat voldoet men niet aan de plicht. Liegen en lasteren zijn nogal veel voorkomende verzuimingen aan de plicht om geen misbruik te maken van de vrije meningsuiting. Hier begeven we ons op het gebied van de ethiek en de moraal.

  Maar er zijn veel ernstiger misbruiken mogelijk van het recht. Zo bij voorbeeld zijn indoctrinatie, hersenspoeling en propaganda zeer ernstige tekortkomingen aan de plicht om geen misbruik te maken van het recht op vrije meningsuiting. Een sterk staaltje van een poging tot indoctrinatie vindt U hier: http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1504544/2012/09/21/Regering-Gebruik-allochtoon-niet-meer.dhtml En dit leidt me naadloos tot het volgende misbruik.

  Het aanzetten tot haat, geweld en discriminatie zijn reeds strafbaar gestelde misbruiken. Terecht overigens, maar we stellen vast dat deze strafwet niet toegepast wordt op diegenen die de misbruiken plegen maar alleen op diegenen die deze misbruiken aanklagen. Met andere woorden autochtonen worden ten onrechte zwaar gediscrimineerd ten voordele van islamitische allochtonen.

  Deze valsheid en het tekort schieten van de overheid om haar plicht en primaire functie om onze mensenrechten te beschermen alsook haar totaal gebrek aan evenredigheid en wederkerigheid hierbij, is zonder meer wraakroepend.

  Like

 28. Ko Lumbus zegt:

  @Martien Pennings “IK BESLUIT MISSCHIEN OM OP EEN GEGEVEN MOMENT DE BEGELEIDENDE HAATBAARD KAPOT TE SCHIETEN”

  No worries, Martein, ook zonder dat je gaat schreewen kunnen we je hartekreet lezen.
  Wat zou jouw God, die de beste is, in elk geval een oneindig veel betere dan die van de islam, daarvan vinden?

  Like

 29. Ko Lumbus zegt:

  tyo; Martien….schreeuwen

  Like

 30. Martien Pennings zegt:

  @ Kluns-bumbel-de-rumbel-bus-boem-knots om 17:08.
  Er zat nóg een tyo in, Chwantwal.
  Want ik géét heen Martein.
  Zlefs geen Tarmijn!

  Like

 31. Martien Pennings zegt:

  @ Lucky9 om 15:49.
  Ik antwoord je morgen.

  Like

 32. Ko Lumbus zegt:

  Geeft niet hoor, Martien, ik begrijp best dat je het antwoord niet direct paraat hebt.
  Denk er maar rustig over na en laat maar weten wanneer je eruit bent.
  En dan ook meteen maar even reflecteren over de schuldculuur waarmee de Christelijke traditie het Westen heeft opgezadeld en die ernsig debet aan de lafhartige multikul opstelling tegenover de religie der religies.

  Like

 33. Ko Lumbus zegt:

  Oh jee, kan nu het antwoord wel weer vergeten, de spellignazi kan zich in plaats daarvan weer buigen over een nieuwe typo: schuldcultuur.

  Like

 34. Ko Lumbus zegt:

  En nog eentje: spellingnazi

  Like

 35. Ik denk dat dat wel een beetje meevalt deze keer 😉

  Like

 36. Ko Lumbus zegt:

  Exterminator Pennings meent zichzelf als geeestelijk volwassene te kwalificeren door hier te melden dat hij niet op de Burkavrouwen zal gaan schieten maar slechts de muzelmannen in zijn vizier zal nemen met argument dat die vrouwen gehersenspoelde (seks-) slavinnen zijn.
  Beetje dom dat Pennings uit het oog verliest dat net als de Burkavrouwen ook de hen escorterende mannen als kind de terreur met de paplepel kregen ingegoten met alle desastreuze gevolgen van dien.

  ‘Have you ever wondered why religion has so often been behind war, terrorism and tyranny? The answer lies in the way fundamentalists conduct family relations. Traditional, literalist or fundamentalist religion engenders oppressive, even abusive family environments. Fundamentalist communities are typically the harshest, most authoritarian and most violent toward women and children. And as always, the children of violence and repression grow up to embrace violence, with grave consequences that can ripple across a nation, and throughout the world.’

  http://www.nospank.net/grille4.htm

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s