De werkelijke frustratie van de Mohammedanen

Al heel lang wordt er onderzoek gedaan naar de mens Mohammed, zijn bijzonderheden en zijn zogenaamde profetische gave. Dat is mogelijk, omdat de koran vermoedelijk de best gedocumenteerde tekst uit de late Klassieke Oudheid is. Volgens wetenschappelijke beoordeling van de teksten van de koran en de Hadith, en van de overgeleverde uitspraken over de lichamelijke bijverschijnselen in verband met zijn openbaringen, was Mohammed gezien vanuit de huidige optiek een psychopaat. De schrijver, onderzoeker en arts professor Dr. Masud Ansari noemde Mohammed de “perfecte personificatie van een psychopaat aan de macht”. Mohammed zou een “gespleten paranoïde persoonlijkheid met een minderwaardigheidscomplex en tendensen tot grootheidswaanzin” hebben.

Ten tijde van Mohammed vereerden de Arabische Bedoeïenstammen heilige stenen, bomen en bronnen, die de status van godheden hadden en waaraan offers werden gebracht. Daarnaast waren er de god Hubal en de godinnen al-Lat en Uzza, waarvan de symbolen, maansikkel en Morgenster, tegenwoordig paradoxaal genoeg op de vlaggen van islamitische landen prijken. De door Mohammed geprezen Allah was een in vergetelheid geraakte oude universele godheid van de Bedoeïenen, die hij in ere herstelde en wiens twijfelachtige “openbaringen” hij zei ontvangen te hebben.

De analfabeet Mohammed kende enkele religieuze legendes van de Joden, die hun god Jahwe vereerden, en die in het begin door Mohammed bewonderd werden als mensen van het schrift – later echter haatte en bestreed hij ze. Hij nam delen van de Joodse Bijbel voor zijn islam over en ook karaktertrekken van Jahwe voor zijn god Allah. In principe is Allah een afgietsel van de in bezit genomen Jaweh. Daarmee wordt zichtbaar: Allah is een creatie van Mohammed; het islamitische geloof kwam voort uit de fantasie van een simpele Bedoeïen. Dit feit kunnen gelovige moslims niet accepteren – zij voelen zichzelf en de “profeet” zwaar beledigd. Dat is heel goed te begrijpen: de dominant religieus beïnvloede identiteit van de gelovigen wordt aangevallen.

Het “beledigd zijn” is een opvallende karaktertrek van de Mohammedanen. De gelovige heeft sinds zijn kinderjaren de leer van de “profeet” verinnerlijkt en voelt zich gekwetst in zijn ego wanneer er getwijfeld wordt aan zijn gods- en wereldbeeld en de hoop op het veelbelovende hiernamaals negatief getroffen wordt. Het geloof in Allah sluit de aanwezigheid van kritisch verstand simpelweg uit. Daarom komt de vrome gelovige ook niet tot een eigen, objectieve beoordeling van zijn religie en gevangen blijft in de totalitaire dictatuur van Allah, die hem een paradijselijk leven na de dood voorspiegelt als hij godvruchtig leeft. Zo wordt Allah een machtsinstrument van de imams, moellahs en extremisten, voorbestemd voor de manipulatie van simpele zielen.

En simpele tijdgenoten zijn in islamitische landen talrijk voorhanden. Ongeveer de helft van de mensen uit de islamitische cultuurkring komt uit een familiehuwelijk. Het risico om een lager IQ dan 70 te hebben, neemt bij zulke relaties toe met 400%. Het wordt niet uitgesloten: De eeuwenlang gepraktiseerde inteelt zou schade berokkend kunnen hebben aan de genpool van deze volkeren. Wetenschappelijk bewezen is het relatief lage gemiddelde IQ in de Arabische landen en in Afghanistan en Pakistan. Daar ligt het IQ met waarden tussen 81 en 87 duidelijk onder het niveau van industrielanden in Europa en het Verre Oosten. In dit verband interessant: In de VS gelden misdadigers met een IQ lager dan 71 als niet toerekeningsvatbaar en mogen niet terechtgesteld worden. Hekkensluiter in de IQ-beoordeling is Somalië met een gemiddeld IQ van 68. In dit land met de – volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO – meeste geesteszieken ter wereld wil de radicaalislamitische Al-Shabaab-militie een Godstaat oprichten.

De Arabische landen staan, ondanks het nog steeds borrelende olie-inkomen, bij alle sociologische gegevens heel ver onderaan op de wereldranglijst. Deze landen waren in 2007 minder geïndustrialiseerd dan in 1970.

De hele Arabische wereld meldde in de periode 1980-2000 maar 370 patenten aan, waarvan het grootste deel afkomstig is van buitenlanders, die daar leven en werken. Israël echter meldde 7650 patenten aan en Zuid-Korea zelfs 16.300. Alleen Korea al, dat gezien de tijdkundige ontwikkeling goed vergelijkbaar is, bereikte zonder oliewinsten viermaal zoveel als de islamitische Arabische landen bij elkaar.

De haat van de Mohammedanen op het vrije Westen is dus in de eerste plaats afkomstig uit het minderwaardigheidscomplex van de achtergebleven Allah-gelovigen. Blijkbaar is de boven alles geprezen Allah toch niet in staat om zijn aanhangers in zo´n positie te brengen om over het Westen te kunnen zegevieren. Dat moet voor frustratie zorgen, temeer, omdat Allah de zege over de ongelovigen immers beloofd heeft en ook voorspelde dat alle religies zouden uitsterven, behalve de hem huldigende. De prognose van de ondergang van de religies zou op de lange termijn wel eens kunnen uitkomen, echter heel specifiek inclusief de islam. De in de 7e eeuw blijven stekende islam heeft tot nu toe nog steeds geen fase van Verlichting doorgemaakt. Maar met toenemende opleiding, wereldwijde elektronische communicatie en globaal overzicht zullen de relicten van de onwetendheid, de goden, verdwijnen.

De islamitische theologie is net zo simpel als heerszuchtig, opgebouwd op de onmondigheid van de gelovigen en grijpt niet alleen met de oproep tot vijfmaal per dag ritueel gebed massief in de zelfbeschikking van de mensen in. De gelovige is slaaf van zijn dominante religie, blootgesteld aan de intriges van de religieuze leiders, die complete staten beheersen. De oprichter van Turkije, Kemal Atatürk, formuleerde het als volgt:

“Deze herdersreligie van een pedofiele oorlogshitser (Mohammed) is het grootste blok aan het been van onze natie. Al meer dan 500 jaar lang hebben de regels en theorieën van deze oude Arabierensjeik en de duistere interpretaties van generaties smerige en onwetende moslims in Turkije alle burgerlijke en strafwetten vastgelegd. Ze hebben de vorm van een grondwet, die de kleinste handelingen en gestes van een burgers vastlegt, zijn voeding, hoeveel uur hij moet waken en slapen, zeden en gewoonten en zelfs de meest intieme gedachten. De islam, deze absurde godleer van een immorele Bedoeïen, is een rottend kadaver dat ons leven vergiftigt.”

(Bron: De biografie van Atatürk, 1954, Jacques Benoist-Mechin).

Daarom is het niet verwonderlijk, dat het grondpersoneel van Allah zich ertoe geroepen voelt om te beslissen over leven en dood. De Egyptische imam Ahmed Fuad Aschusch roept daarom de jonge moslims in de VS en Europa ertoe op om de makers van en de acteurs in de video, evenals iedereen die aan de verspreiding bijdroeg, vanwege belediging van de profeet te doden. De doodsfatwa past bij de buitenproportionaliteit van de waarden in de islam, die iedere maatstaf verloren hebben. De profeet en Allah worden de hoogste posities toegedicht, terwijl de waarde van het menselijk leven gering is en het leven van de ongelovigen compleet waardeloos. Het doodvonnis, de criminele aanzetting tot moorden, is niets ongebruikelijks. Zulke fatwa´s vormen een bestanddeel van de islamitische cultuur en vervulling van de sharia, die zich aanmatigt homoseksualiteit en overspel met de dood te bestraffen.

De geestelijke wereld van de islam is grotendeels gebaseerd op mythologie, terwijl het denken van het Westen op logica zet. Hoe diep de mythes de gedachten van de Mohammedanen beheersen, is te zien in de Godstaat Iran, waar men hoopt op de terugkeer van de verborgen 12e imam. De verwachte occulte Mahdi geldt als menselijk hoofd na Allah en dient het werk van Mohammed te voltooien. De grondwet van Iran uit het jaar 1979 noemt de Mahdi, je kunt het nauwelijks geloven, zelfs het eigenlijke staatshoofd; de zittende regering en de clerus heersen slechts als tijdelijke plaatsvervangers tot het verschijnen van de Mahdi. Deze zal de toekomstige wereldheerser zijn. Hij zal de naties van de ongelovigen succesvol bestrijden, zijn leger naar Israël leiden en van Jeruzalem de hoofdstad van zijn globale heerschappij maken. Door middel van talrijke oorlogen zal de Mahdi zijn opdracht vervullen en, zo wordt er gezegd, alle zogenaamde honden en zwijnen (Joden en christenen) afslachten. Dat is het verklaarde doel van de politiek-religieuze leiding van Iran, de staat Israël van de landkaart te vegen. In dit licht bekeken, is een spoedig ingrijpen van westerse militairen tegen de geplande bouw van atoombommen door Iran dringend noodzakelijk.

De door Allah hoog geprezen gemeenschap van zijn gelovigen – “Jullie zijn de beste gemeenschap die er voor de mensen ontstond” – heeft zijn woorden verinnerlijkt en de wereldheerschappij in het vaandel geschreven. Dat is echter Mohammedaanse grootheidswaanzin, gezien de middeleeuwse religie en het onderontwikkelde intellect van de meerderheid van de gelovigen. Maar door hun pathologische religiositeit zijn de Godstaten een bedreiging van de vrede. De nog steeds geldende opdracht van Allah om de ongelovigen te bestrijden en de wereld de islam op te leggen, toont de gevaarlijkheid van de islamitische ideologie.

(Bert Conrados is schrijver van de boeken “De illusie van God” en “De islamitische ideologie”)

Bron:

http://www.pi-news.net/2012/09/der-wahre-frust-der-mohammedaner/#more-278435

Auteur: Bert Conrados

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, koran, Mohammed, Moslims, Naïviteit, nieuw fascisme, sharia, Terrorisme, Westen. Bookmark de permalink .

12 reacties op De werkelijke frustratie van de Mohammedanen

 1. G.Deckzeijl zegt:

  Hier is t’r nog één met frustraties.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/13003075/__PvdA___Schrap_het_woord_allochtoon___.html
  Probleempjes met een gangbaar Nederlands woord? Pak je koffer en stap op het vliegtuig naar je thuisland. Dan ben je daar weer AUTOCHTOON, alright..????

  Like

 2. willemientje zegt:

  Gerrit, moslamstraal, kan ook nog, toch?

  Like

  • anti moslim zegt:

   Moslims die gewoon ingeburgerd zijn en de taal kennen en onze cultuur respecteren geen probleem maar de bezeten derde generatie afkomstige geitenneukers uit de bergdorpjes kunnen we die niet massaal terug sturen geef ze geld mee maar wel oprotten met never return garantie

   Like

   • anti moslim zegt:

    westerse wereld laten de geitenneukers hun olie toch zelf opzuipen laten we massaal investeren in zonne en getijde energie wind energie en lang volhouden dan houd het vanzelf op

    Like

 3. G.Deckzeijl zegt:

  @Willemientje, 20:21
  We moesten maar gaan trouwen, we zitten precies op elkaars golflengte.
  Een regelrechte vondst, die oplossing van jou. Die hou ik er in.
  XXX.!!!

  Like

 4. Tom Hendrix zegt:

  De ISLAM is het KANKERGEZWEL in deze wereld, en wordt gebruikt om de NWO te installeren.
  Het is gewoon een wereldwijd complot, TEGEN de MENSHEID in het ALGEMEEN.

  Like

 5. Leto 2 zegt:

  Mahomed heeft nooit bestaan.
  Hij is 110 jaar na zijn fictieve dood geïntroduceerd als “de profeet”.
  Er zijn tenminste 2 lezingen betreffende deze these:

  1) Het Vaticaan heeft de islam bedacht om de Joden uit Judea te verdrijven om zodoende Jerzalem in handen te krijgen.
  De abjecte Jodenhaat in de islam zou daarmee verklaard kunnen zijn.

  2) Arabische heersers hebben rond 750 een mix van de gangbare religies overgoten met woestijnroversaus om de totale controle te verwerven over de toenmalige bevolking.
  Daar was een idool voor nodig en dat werd de fictieve Mahomed.

  Curieus is dat alle religies in de wereld lijden onder hetzelfde fenomeen: hun profeten hebben geen graf.
  Hun lijken zijn onvindbaar.
  Merkwaardig voor zulke prominente vertegenwoordigers van goden op deze aardbol.

  Over Jezus zijn veel geschriften gevonden uit de tijd dat hij geleefd zou hebben, geschriften van rond 600 AD vermelden nergens ook maar het minste over “profeet Mahomed” of zijn nieuwe religie dan wel veldtochten.
  Vandaar ook het verbod op het afbeelden van “de profeet”, niemand weet hoe hij eruit zou hebben moeten zien omdat hij nooit bestond.

  Alle religies in deze wereld zijn gekaapt door linkmiechels die deze spirituele verdichtsels voor hun politieke karretje hebben gespannen.
  En al duizenden jaren lang blijft men erin trappen.

  Like

 6. G.Deckzeijl zegt:

  @Leto2: 1e zin Correct.
  http://tinyurl.com/9lzvl2v

  Like

 7. G.Deckzeijl zegt:

  @Leto2: toegift: http:/tinyurl.com/8oo5opn
  Zelf vind ik alle debatten(zoals hier en elders op het net, in de Kamer, waar dan ook) over verzonnen goden die zgn boekjes geschreven zouden hebben, totaal zinloos.
  Ik begrijp dan ook al die tapijtvreters niet die hun kelen schor schreeuwen omdat een verzonnen figuur middels een slechte film beledigd zou zijn.(dat ’t alles te maken heeft met intimidatie en de voorbereidingen mbt een wereldkalifaat, heb ik daarentegen heel goed door..!!!)

  Like

 8. henk schroemges zegt:

  Somalie met een gemiddeld IQ van 68! Altijd al het sterke vermoeden gehad dat o.a. dat Afrikaans land de nazaten bezit van de Homo-Erectus. Geen wonder dat het niveau van ons onderwijs alsmaar afneemt en de toetsen steeds moet aanpassen aan het gemiddelde IQ van deze scholen.

  Like

 9. Jan zegt:

  Ontmoet de liefde van je leven op het integratieball; mohammedienes op zoek naar liefde en seks

  Het motto van de integratieball op 8 december is “De Nacht van de Verscheidenheid”. Verscheidenheid moet niet altijd als probleem worden gezien. De 49 jarige Oost-Anatolische schoonheid, Gülcan Gigl ervaart het als verrijking.
  http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Guelcan-Gigl-Miss-Integrationsball-der-Volkshilfe;art4,1023367

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s