Elke dag worden de naties van het Westen dommer

De toonaangevende elites sluiten hun ogen voor de consequenties, die een immigratie van mensen met een gemiddeld laag IQ met zich meebrengt.

In verschillende vruchtbaarheidscijfers en de sinds kort plaatsvindende, massale immigratie van mensen met een naar verhouding laag IQ van het zuiden naar het noorden liggen de redenen voor het feit dat Europa en de VS iedere dag dommer worden. De vooraanstaande en academische elite begrijpen dit verband niet en ze ontkennen de vernietigende consequenties van dit demografische verval.

Het is niet moeilijk om te laten zien hoe de moderne democratieën en de welvaartsstaten tot stand gekomen zijn en waarom welvaart en migratie deze weer zullen vernietigen, doordat ze de wereld dommer maken.

Een serie onlangs gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken heeft aangetoond hoe de ijskoude winters de genen van de zwakke, domme en gebrekkige migranten hebben vernietigd, toen ze richting het noorden oprukten en het prehistorische Afrika achter zich lieten. Volgens informatie van de Britse onderzoeker Richard Lynn hadden migranten met een laag IQ het nagelaten om voedsel voor de winter op te slaan en te zorgen voor warme kleding en beschermende hutten, dus met de tijd verdwenen zij en alleen de intelligente, die konden omgaan met de kou, bleven achter. Deze selectiedruk produceerde het IQ-niveau, dat we nu zien – met een gemiddeld IQ in Afrika van 70 en van 105 in Noordoost-Azië.

Het gemiddelde IQ van de Denen lag in 1998 op 98, wat belangrijke gevolgen had. Omdat het IQ voor 60 tot 80% wordt geërfd, konden Deense schoolkinderen zich meten met de besten van de wereld. Het IQ is nauw verbonden met het BNP, de indicator waarmee de economische prestaties in de internationale concurrentie gemeten worden, en vanwege zijn hoge gemiddelde IQ is Denemarken economisch opgebloeid en een van de rijkste landen ter wereld geworden – hoewel het niet over natuurlijke bodemschatten beschikt. De Finse onderzoeker Tatu Vanhanen onderzocht de verschillen in de gemiddelde nationale IQ´s en vond opmerkelijk weinig landen met een gemiddeld IQ van onder de 90, die een welvaartsstaat zoals Denemarken hebben opgebouwd. Intelligentie is heel belangrijk voor individueel succes, maar ook voor het welzijn van een land in het algemeen.

Tragisch genoeg hebben mijn onderzoeken opgeleverd dat het bijverschijnsel van een hoog IQ, democratie en welvaartsstaat, tegelijkertijd ook zelfvernietigend werken. We zouden in de eerste plaats moeten denken aan de natuurlijke selectie volgens Darwin in streken met een koud klimaat, die het IQ in het noorden deed uitstijgen boven dat in Afrika. Een minder gunstig feit is dat de moderne welvaartsstaat indruist tegen deze selectie, omdat arme, domme en zwakke mensen door zijn humanitaire hulp in groten getale overleven en zich vermenigvuldigen, die daarvoor overleden zouden zijn. Daardoor kan er helemaal niets anders gebeuren dan dat de frequentie van die genen voor een laag IQ, voor schadelijke mutaties en voor psychopathologische afwijkingen stijgt en het degenererende proces in toekomstige generaties nog sneller zal verlopen.

De Amerikaanse onderzoekers Herrnstein en Murray hebben geobserveerd dat stijgende uitkeringen ertoe leiden dat moeders met een laag IQ meer kinderen krijgen en dat zij deze kinderen eerder krijgen dan goed opgeleide moeders. Een eenvoudige rekensom toont aan, dat dit het vrouwelijke en ook het nationale gemiddelde IQ stap voor stap verlaagt. De onderzoeker Gerhard Meisenberg uit Dominica heeft berekend dat zulke factoren de genotypische intelligentie met 1,34 IQ-punten doet dalen. Dit lijkt niet veel, maar heeft in het verloop van de tijd dramatische gevolgen.

Bij deze schadelijke genetische effecten, die door de moderne welvaartsstaten worden geproduceerd, die geen rationele bevolkingspolitiek volgen, lijdt Denemarken ook onder een massale immigratie van mensen met een laag IQ uit niet-westerse landen, een toestroom, die sinds 1983 voortdurend toeneemt. Een studie uit het jaar 2011 toont aan, dat 98% van de migranten die naar Denemarken komen, niet over welke beroepsopleiding dan ook beschikken. Dit zorgt om drie redenen voor een daling van het Deense gemiddelde IQ. De eerste is heel eenvoudig dat het nationale gemiddelde IQ des te sterker daalt naarmate het aantal migranten met een laag IQ toeneemt. Ten tweede lijden de Denen al lange tijd onder een catastrofaal laag geboortecijfer, dat ver beneden het niveau van instandhouding van 2,05 kinderen per vrouw ligt. Er komen dus iedere dag minder Denen. En tenslotte vergrijst de etnische Deense bevolking snel. De beide laatste factoren duiden erop, dat de minder vruchtbare etnische Denen het proces van hun verdwijning van het aangezicht van de aarde bespoedigen. De eerste factor betekent dat het aantal vruchtbare, over het algemeen jonge migranten met een laag IQ steeds verder stijgt. Uiteindelijk zullen de Denen een minderheid in hun eigen land worden. Ik schat, dat dit nog voor het einde van de 21e eeuw zal plaatsvinden. Op dat moment zal het Deense gemiddelde IQ met 5 punten gedaald zijn naar 93 – en zal het steeds verder dalen. Gezien dit aspect is het belangrijk om u er even aan te herinneren, dat de Finse onderzoeker Tatu Vanhanen geen echte democratieën met een gemiddeld IQ van onder de 90 kond vinden. Tot ongeveer het jaar 2050 kunnen we verwachten dat niet-westerse migrantenkinderen met een IQ van tussen de 75 en de 80 de meerderheid op Deense basisscholen zullen vormen. Hier wordt de toekomst beslist.

De boodschap, die we mee naar huis zouden moeten nemen, luidt, dat de welvaartsstaat en zijn lage geboortecijfer tegen de natuurlijke selectie werken en dat dit stap voor stap van de Denen een dommer en verdwijnend volk zal maken. Genetisch verval en een laag IQ zijn een ramp voor iedere democratie en voor ieder welvaartssysteem. Inderdaad worden de schadelijke effecten nu al zichtbaar.

Waar Deense schoolkinderen vroeger nog konden concurreren met de besten, zoals bij de PISA-studie, zijn ze nu gedaald op de lijst. Tom Tesdale en David Owen van de psychologische faculteit van de universiteit van Kopenhagen hebben ontdekt, dat de intelligentie van de Deense dienstplichtigen sinds 1950 voortdurend steeg, terwijl het IQ sinds de millenniumwisseling met 1,5 punten is gedaald. Noorse en Britse onderzoekers nemen gelijksoortige neerwaartse trends waar. Steeds meer kinderen verlaten de middelbare school zonder diploma. Veel migrantenkinderen verlaten de school als analfabeten of stoppen later met opleidingsprogramma´s. Velen van hen krijgen volgens officiële statistieken nooit een reguliere baan.

Op algemeen niveau heeft  Gerhard Meisenberg uit Dominica geschat, dat een achteruitgang met 5 IQ-punten zal zorgen voor een daling van het BNP met 35%. Volgens mijn eigen onderzoeken zal er omstreeks het jaar 2070 een dramatische terugval in de Deense economie te verwachten zijn. Dat alleen bedreigt de fundamentele existentie van de Deense welvaartsstaat.

Met deze treurige ontwikkeling staat Denemarken niet alleen. In werkelijkheid is het in ?Zweden nog erger. Niet alleen dat Zweden meer migranten uit niet-westerse landen heeft opgenomen dan Denemarken, vooraanstaande politici steunen een verdere immigratie ook nog. De eerste signalen van een op handen zijnde catastrofe zijn al te herkennen. In veel Zweedse deelstaten zijn de uitgaven ter ondersteuning van niet-westerse immigranten en hun kinderen in nood explosief gestegen. In Wexsjö bijvoorbeeld maken 23,5 maal zoveel in het buitenland geborenen aanspraak op geld van de staat dan etnische Zweden – en dit is vermoedelijk slechts het begin. Voor alle grotere Zweedse steden wordt geschat dat de etnische Zweden voor het jaar 2050 in de minderheid zullen zijn. In Malmö is het al bijna zover.

In Groot-Brittannië is de demografische situatie nog erger. Op dit moment zijn nog slechts 20% van alle kinderen die in Londen werden geboren nakomelingen van de verdwijnende groep etnische Britten, de andere 80% zijn afkomstig van de vruchtbare migranten. Het is duidelijk, dat mensen uit niet-westerse landen Groot-Brittannië razendsnel veroveren. Slechts weinig mensen overzien de zwaarwegende gevolgen van deze razendsnelle toename, maar ze zullen de harde feiten al spoedig met eigen ogen kunnen aanschouwen.

Deze troosteloze situatie is ook kenmerkend voor de rest van Europa, misschien met uitzondering van Oost-Europa. In de 14 grootste Duitse steden komt een op de twee kinderen uit een migrantenfamilie. Etnische Europeanen zullen door dit zich steeds verder uitbreidende, kolossale demografische verval spoedig in hun eigen landen zijn uitgeroeid. Hun nationale gemiddelde IQ zal daarbij dalen – en als er een nationaal gemiddeld IQ van 90 is bereikt, zullen de democratieën en de welvaartsstaat ten onder gaan. Datzelfde zal met de Europese Amerikanen in de Verenigde Staten gebeuren.

Desondanks is dit thema bijna overal taboe. Een wetenschappelijke analyse van de Zweedse situatie werd naar alle grote kranten in het land gestuurd, maar niemand durfde het thema op te pakken. Het grote Zweedse stilzwijgen, zou je kunnen zeggen. De Europese volkeren werden door hun politieke leiders en academische elites nooit gevraagd of ze dat allemaal willen en internationale overeenkomsten blokkeren iedere poging om deze staatsaangelegenheden te veranderen.

Een ander enorm verwaarloosd aspect van de immigratie uit niet-westerse landen naar Noord-Europa is het volgende: De lage gemiddelde intelligentie van de Afrikaanse migranten (gemiddeld tussen 68 en 75) zal niet alleen, laten we zeggen, het Deense IQ naar beneden halen, maar vormt voor de niet-westerse landen, waarin dringend intelligente mensen nodig zijn, ook een niet goed te praten braindrain, want een onbekend aantal migranten bezit slechts een hoger IQ dan het gemiddelde IQ van het land. Dat maakt ze allebei, de niet-westerse en de westerse landen, dommer. Iedereen verliest hiermee.

Samenvattend kan men vaststellen, dat niet alleen Denemarken, maar ook Europa en de VS door een intern genetisch verval en door een op het noorden gerichte immigratie dommer worden. Dit zal voor westerse democratieën en welvaartsstaten catastrofale gevolgen hebben, maar de niet-westerse landen zullen eveneens lijden.

Helaas werden de meeste regerende westerse politici niet alleen serieus misleid door een illusie van gelijkheid, maar negeren ze blijkbaar ook de biologische realiteiten, zodat ze de olifant in de kamer niet kunnen zien. Dat zullen ze uiteindelijk pas doen als er geen weg terug meer is. Tot dat moment zullen ze de fundamentele voorwaarde voor het bestaan van een democratische welvaartsstaat onherstelbaar beschadigd hebben: een nationaal gemiddeld IQ van boven de 90 punten.

De vraag rijst hoe men hen voor deze misdaad tegen de democratie en tegen de menselijkheid ter verantwoording zou kunnen roepen.

Helmuth Nyborg is emeritus professor (1968-2007) voor ontwikkelingspsychologie aan de universiteit Århus, Denemarken.

Bron:

http://dispatch-international.com/de/content/mit-jedem-tag-werden-die-nationen-des-westens-d%C3%BCmmer

Auteur: Helmuth Nyborg

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", Europa, Immigratie, Islam, Linkse Kerk, Moslims, Naïviteit, Westen. Bookmark de permalink .

17 reacties op Elke dag worden de naties van het Westen dommer

 1. guusvelraeds zegt:

  Volgens informatie van de Britse onderzoeker Richard Lynn hadden migranten met een laag IQ de neiging om voedsel voor de winter op te slaan en te zorgen voor warme kleding en beschermende hutten, dus met de tijd verdwenen zij en alleen de intelligente, die konden omgaan met de kou.

  Volgens mij staat er een foute weergave in bovenstaande zin.
  Het moet als volgt weergeven worden naar mijn inzicht:

  Volgens informatie van de Britse onderzoeker Richard Lynn hadden migranten met een HOOG IQ (dus i.p.v een laag IQ) de neiging voedsel voor de winter op te slaan en te zorgen voor warme kleding en beschermende hutten, met de tijd verdwenen allen met een laag IQ die deze neiging niet hadden en alleen de hoger intelligenten overleefden en planten zich voort doordat ze konden omgaan met de kou.

  Verder een goed artikel dat klinkt als een klok qua logica van oorzaak en gevolg. Alle landen waar de Islam dominant aanwezig is hebben gemiddeld een laag IQ en zijn ernstig achtergebleven op industrieel, wetenschappelijk, maatschappelijk en humaan gebied. Niet alleen het klimaat maar ook de Islam als achterwaartse kracht is ernstig debet aan het ontstaan van deze onderontwikkeling.

  Like

 2. qutrex zegt:

  Prima artikel ! Alleen een opmerking mbt 4e alinea, 2e zin (woordjes “de neiging” ) .
  Volgens mij beter te vervangen door het woord “nagelaten”. Dan klopt de zin wel 😉
  vr.gr.

  Like

 3. E.J. Bron zegt:

  @guus & qutrex

  Merci. Aangepast.

  E.J.

  Like

 4. Joop Klepzeiker zegt:

  Een gevalletje a la lemmingen, natuurlijke selectie, oeps dat mag ik natuurlijk niet zeggen, dan maar met zijn allen van de klip afstorten !

  Like

 5. nicolazien zegt:

  Als alleen intelligentie een voorwaarde was voor het ontstaan van de democratische rechtsstaat dan had die moeten ontstaan in China, Chinezen zijn nog intelligenter. Dat zou ook logisch geweest zijn omdat die cultuur veel ouder is dan die in het Noord-Westen, De Germanen in de eerste eeuwen van onze jaartelling waren misschien wel intelligent maar bepaald niet hoogontwikkeld. Het zijn de ideeën van het christendom die voor de Westerse samenleving gezorgd hebben. Met name o.a.: de absolute beschermwaardigheid van alle menselijk leven; de nadruk op de naastenliefde (wat ons sociaal voelend gemaakt heeft). Het: ‘Onderzoekt alles, behoudt het goede”, waardoor het goede uit de oudheid overgenomen kon worden (bijvoorbeeld het rechtssysteem; geen godsoordeel meer zoals bij de Germanen); etc etc. De Westerse beschaving is uitgewerkt christelijk gedachtegoed,

  Like

 6. Jan zegt:

  Serieus. Afgelopen schooljaar werd mij diverse malen in HAVO3 gevraagd wat een zelfstandig naamwoord is.
  Ik begon de lagere school met een houten bankje waarin een inktpotje zat en een uitgehold deel waarin je je kroontjespen kon leggen. Als je je best had gedaan mocht je met gekleurd inkt schrijven (ook als je een 10 voor het ‘versje’ had). Juf schreef met krijtjes, wat ik ook lang als docent heb gedaan. Later kwamen er viltstiften (vond het geen vooruitgang want was krijt gewend en nu zat mijn handpalmen iedere dag inkt).Nu staat mij in ieder lokaal een digitaal schoolbord ter beschikking met projector, een dvd-(alles)speler, een computer (met Magister), alle software van Microsoft (die niemand nodig heeft, behalve PowerPoint, maar daar is en gratis versie voor van Open Office) en toch daalt landelijk het niveau van de leerlingen. €10.000 per klas geïnvesteerd (kon voor minder dan €1000 had ik voorgerekend) maar de school’leiding’ wist het beter. Peil daalt nog steeds.

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  @jan 18.34. uur, Jan ik ben ook nog van de generatie “kroontjespen”. Als ik nu zie en hoor dat zelfs Pabo studenten niet fatsoenlijk rekenen kunnen, en de taalvaardigheid ook niet om over naar huis te schrijven is, maakt dat men in plaats van slimmer dommer aan het worden is.
  Daarbij door de schuld van LINKS en LIBERAAL en CHRISTEN-DEMOCRATISCH politiek wanbeleid, zowel in nederland als ook in de EU, maakt dat het vanzelf afgelopen zal zijn, met onze bekende, goed opgeleide democratische samenlevingen. En het gaat maar door met achterlijke HAATBAARDEN binnen te halen!

  Like

 8. willemientje zegt:

  Ach Tom, wij hebben met die kroontjespen, en inktlap, nog goed leren schrijven, zonder spellingscontrole( smile)

  Like

 9. Tom Hendrix zegt:

  @Willemientje, ik zou U zo kunnen kussen!

  Like

 10. louis-portugal zegt:

  Bijna helemaal eens met het artikel.
  Ik kan me nog herinneren dat de ik meen de mammoetwet ingevoerd werd.
  Kroontjespen en rekenen op papier, vermenigvuldigen en met de 9 regel controleren, zonder machientje was achterhaalt.
  Als veel jeugd nu 2 + 7 moeten UITREKENEN hebben ze al een machientje nodig.
  Als we straf kregen moesten we of regels schrijven of 100 keer hetzelfde bedrag aftrekken.

  Ik geloof niet dat het werkelijk zover gaat komen als de trieste geschilderde visioenen.
  Jaren langzaam verder afzakken.
  Aangezien we al zeker sinds den Uyl meer uitgeven dan binnenkomt waardoor het economische systeem in het westen volkomen aan het vastlopen is en waar de EU een flink stuk bij helpt, door geld naar zuid-europa en de rest van de wereld te sturen, zal de economie volledig in elkaar storten en met revoltes en allerlei halve en hele oorlogen uit elkaar vliegen.
  Het wordt dus veel erger en duurt zeker niet tot het einde van deze eeuw.

  Like

 11. henk schroemges zegt:

  In Somalie is het gemiddelde IQ 68, lees ik in een van deze stukken. Toch zijn er lang geleden kennelijk nog diverse Homo-Erectus figuren Afrika ontvlucht cq vertrokken en zijn in de huidige Islam-landen blijven hangen. Dat van die lage IQ cijfers in die landen is dus echt niet verwonderlijk. lijkt mij.

  Like

 12. Joop Klepzeiker zegt:

  Maar laten we vooral niet vergeten dat we deze soortgenoten nodig hebben om de vergrijzing op te vangen, tel uit uw winst !

  Burp de onderbuik speelt weer op !

  Like

 13. Tom Hendrix zegt:

  @Joop Klepzeiker 16.33. uur, dat is ons op de mouw gespeld door de PVDA, de Partij van de Arabieren! Nomen est omen Joop!

  Like

 14. Joop Klepzeiker zegt:

  Ga weg , echt waar !!!!!

  Like

 15. Jan zegt:

  De kloof tussen het achterlijke volk, migranten en socialisten enerzijds en ouders die wel van hun kinderen houden zal steeds groter worden omdat deze laatste groep steeds meer kiezen voor privé-scholen. Zij trekken zich niets aan van de laster van de politiek correcten, zij zien hoe misrabel de staatsscholen zijn die bovendien dmv het curriculum de kinderen manipuleren en les wordt gegeven door de malloten van de jaren 68

  Mein Kind, das Staatseigentum
  http://www.blu-news.org/2012/03/17/mein-kind-das-staatseigentum/

  Like

 16. Pingback: Immigratie | Fubar

 17. immigranten gemiddeld laag? Zeg maar rustig gemiddeld zwakbegaafd! Bekijk dit lijstje maar (Azië scoort het hoogst): http://www.stoerejongenzzz.nl/wat-zijn-de-landen-met-het-hoogste-iq-en-de-het-laagste/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s