Waarom de islam niet thuishoort in het Westen

(Door: Fjordman)

Veel waarnemers in de pers dachten dat ik als schrijver zou verdwijnen nadat ik me met mijn echte naam bekend had gemaakt tijdens de Breivikzaak. Ze hadden het mis. Ik zal de naam Fjordman blijven gebruiken als een pseudoniem, maar ik ben niet van plan mijn standpunten als Peder Jensen te veranderen. Ik begon met te schrijven over de islam. Ik heb dat later gediversifieerd naar andere onderwerpen, ook omdat er veel dingen mis zijn met het moderne Westen, maar ik heb geen spijt van wat ik eerder over de islam heb geschreven. Ik vertelde toen de waarheid en zal dat blijven doen in de toekomst.

Het feit is dat de veel belasterde islamcritici en de zogenaamde “islamofoben” al jaren helemaal correct zijn in hun opmerkingen en analyses. Politieke leiders en mediacommentatoren in de hele westerse wereld blijven ons vertellen dat de islam in zijn kern een vreedzame godsdienst is die wordt misbruikt door “extremisten” en dat de aanhoudende islamitische immigratie naar onze landen goed is en moet worden voortgezet. Ze vertellen niet de waarheid.

Ja, massa-immigratie kan op zichzelf een probleem vormen, ook van niet-moslims, maar de islam is een uniek agressief en gewelddadig geloof. Geen enkele andere grote, gevestigde religie op deze planeet eist de doodstraf voor het bekritiseren of bespotten van de stichter en de leer. De traditionele islamitische wet doet dit wel. Daarom is er geen andere religieuze gemeenschap op aarde die zich gedraagt ​​op de manier waarop moslims wereldwijd doen, nu in september, door het aanvallen van westerse ambassades in verschillende landen i.v.m. een enigszins amateuristisch filmpje waar de meeste mensen nog nooit van hadden gehoord. Het aanvallen van ambassades kan gemakkelijk worden gezien als een oorlogsdaad. De mensen en groepen die dit doen hebben ons en onze samenleving reeds de oorlog verklaard, of we dit nu leuk vinden of niet.

Onnodig om te zeggen dat films, cartoons, romans en andere onderwerpen slechts handige voorwendsels vormen voor de eeuwige moslimwoede en -agressie tegen de rest van de mensheid. Wat deze rellen en bedreigingen echt betekenen, is het opleggen van dhimmitude aan het Westen, waarvoor Bat Ye’or profetisch heeft gewaarschuwd. Moslimleiders – van de minister-president van het NAVO-lid Turkije via de door het Westen gesteunde Moslim Broederschap en de president van Egypte tot aan de Organisatie van de Islamitische Samenwerking (OIC), het grootste stemblok bij de Verenigde Naties – dringen aan op nationale en internationale wetten of richtlijnen welke elke kritiek op de islam, de stichter en de leer verbieden. Hoewel westerse massamedia dit vrijwel nooit uitleggen aan hun publiek, zou dit in wezen de onderwerping aan de islamitische wet en de islamitische heerschappij betekenen.

Al meer dan duizend jaar heeft de islamitische leer slechts drie opties opengelaten voor niet-moslims; zich tot de islam bekeren, zich onderwerpen aan de islamitische heerschappij als een virtuele gijzelaar in eigen land, of vechten. Als je echter eenmaal voor de islam begint te knielen is er geen weg terug. Je zult elke dag voor de rest van je leven op je knieën moeten en je kinderen en kleinkinderen zullen worden veroordeeld tot hetzelfde, op grond van een eeuwige schaduw van angst voor islamitisch misbruik, geweld en agressie.

Islam betekent “onderwerping.” Als je niet bereid bent om je vervolgens te onderwerpen aan de islam of de islamitische heerschappij is hij je aartsvijand, altijd geweest en zal hij dit altijd zijn. Ja, de islam zelf. Niet “radicale islam”, “militant islamisme” of “boosdoeners die misbruik maken van de vreedzame leer van de Koran.” Gewoon de islam.

De islamitische cultuur is onverenigbaar met alle van de beste aspecten van de Europese beschaving. Geen enkele vorm van de islam zoals deze vandaag bestaat hoort thuis in een westers land.

Als je denkt dat de bovenstaande verklaring “extreem” klinkt, is dit alleen omdat je bent gevoed met een constante voeding van misleidende onzin en dat al tientallen jaren door de westerse media en de academische wereld. Ik heb nu niet de tijd of ruimte om hier een ​​gedetailleerde theologische verklaring voor mijn uitspraken te bieden, maar ik kan dat doen wanneer ik het nodig is. Ik ben van plan om volgend jaar een ​​boek te voltooien over precies dit onderwerp. Door jaren de islamitische leer en geschiedenis te bestuderen en deels woonachtig te zijn geweest in het Midden-Oosten, heeft mij alleen overtuigd van één ding: de islam is niet te verzoenen met onze manier van leven. Hij is onverenigbaar met elke beschaving die de naam waardig is, Oost of West.

Elke discussie over een islamitische “Reformatie” projecteert een West-Europees fenomeen, de protestantse Reformatie, op een totaal andere religie met meer gewelddadige dogma’s en religieuze teksten dan alle andere grote religies te samen. Als we met “reformatie” bedoelen een vreedzame, tolerante religie te impliceren zonder Jihad en seculiere wetten, dan nee, is het zeer onwaarschijnlijk odateen dergelijke vorm van de islam ooit zal bestaan. Er zijn een paar soorten van wat we zouden kunnen noemen “verwaterde islam”, die iets minder heftig agressief zijn dan de mainstream versie ervan, maar deze zijn allemaal marginaal in het grotere geheel der dingen en worden vaak juist vervolgd, omdat ze afwijken van de traditionele islamitische praktijk .

Als we met “reformatie” eenvoudig bedoelen, een terugkeer naar de vroegste beoefening van de religie, dan hebben we al een moslim Maarten Luther: de terroristische leider Osama bin Laden. Hij was een gewelddadige Jihadist, omdat de eerste volgelingen van Mohammed ook gewelddadige Jihadisten waren. Je kunt een vreedzame christelijke religie met seculiere wetten baseren op het vreedzame voorbeeld van Jezus en zijn discipelen, zoals opgenomen in de christelijke evangeliën. In de islam kan echter een dergelijk voorbeeld alleen in de vroege periode van Mekka worden gevonden. Zolang het voorbeeld van Mohammed en zijn volgelingen in Medina van kracht blijft, samen met de hoofdstukken van de koran die daar zogenaamd werden geïntroduceerd, is elke vorm van islam op basis van de traditionele islamitische teksten in potentie repressief en aan agressiviteit en gewelddadigheid gebonden. Je kunt je mogelijk met succes afvragen of het verhaal van Mohammed, zoals verteld in de traditionele tekst, historisch accuraat is. Dat is het waarschijnlijk niet. Maar als je de traditionele bronnen opgeeft en verklaart dat Mohammed, zoals we ons hem voorstellen, heeft bestaan, wordt de islam misschien niet hervormd, maar zou in plaats daarvan kunnen instorten.

Een andere factor die meestal niet in discussies wordt opgevoerd, is dat de protestantse Reformatie  geen pretje was toen deze plaatsvond. Zij veroorzaakte generaties van onrust en oorlog, ook al bleef dit op dat moment vooral beperkt tot Europa. Een islamitische reformatie is onwaarschijnlijk, maar zelfs als deze zou plaatsvinden, zou ze waarschijnlijk een zeer turbulente en chaotische affaire worden met mondiale gevolgen in een tijdperk van nucleaire wapens. Aan de andere kant, als de islam niet kan worden hervormd, zal het resultaat een voortzetting zijn van het geweld dat we vandaag zien.

We zijn momenteel juist bezig dit conflict op grote schaal te importeren in al onze grote steden, een proces dat allang in volle gang is. Het is criminele nalatigheid van de kant van onze zogenaamde leiders om deze waanzin voort te zetten en een gevaarlijk multicultureel experiment uit te voeren met honderden miljoenen mensen als proefkonijnen. Dit moet stoppen. Nu.

Als je van mening bent dat deze analyse juist is, dan blijf je zitten met maar een mogelijke conclusie: We moeten ons fysiek ​​afscheiden van de islam en de islamitische cultuur, zo veel als maar praktisch mogelijk is. De Amerikaanse essayist Lawrence Auster heeft deze strategie “separationism” genoemd, dat is geen verkeerd woord.

We kunnen niet doorgaan zoals we nu doen, of onze vrijheden zullen langzaam worden uitgehold en onze samenleving zal geleidelijk worden vernietigd. We moeten de islamitische immigratie naar alle westerse landen stoppen en dat permanent. Overeenkomsten of handvesten die de uitvoering van een dergelijk beleid voorkomen moeten worden gewijzigd. Dit betekent waarschijnlijk dat westerlingen in ruil minder bewegingsvrijheid in landen met een islamitische meerderheid moeten aanvaarden, maar gezien het feit dat deze van jaar tot jaar steeds gevaarlijker en minder gastvrij worden, is mogelijk het tijdperk van massatoerisme hoe dan ook snel voorbij.

De schrijver Hugh Fitzgerald heeft jarenlang gepleit voor de strategie om westerse landen zo onvriendelijk mogelijk te maken voor islamitische gebruiken als menselijkerwijs mogelijk is, dat is een uitstekend idee. We moeten onmiddellijk alle toepassingen van de sharia in alle westerse landen verbieden, met inbegrip van minaretten, oproepen tot gebed, halal vlees en sluiers in openbare plaatsen.

We zouden niet moeten proberen om ‘democratie’ te exporteren naar islamitische samenlevingen die daar niet klaar voor zijn. De poging om dit te doen is een kostbare mislukking gebleken in Irak en Afghanistan en heeft geleid tot het aan de macht komen van vijandige islamitische regimes in landen als Egypte. Moslims moeten niet aanwezig zijn in onze voorsteden, maar omgekeerd moeten we niet hun landen bezetten. We moeten een gewapende en waakzame scheiding bewaren. Als het nodig is om kort hun land binnen te vallen voor het vernietigen van terroristische kampen of het neutraliseren van serieuze militaire bedreigingen, dan moeten we dat doen en daarna weer vertrekken.

Een laatste, maar cruciaal punt om te benadrukken in de separationistische strategie is, dat we nooit moslims van hun eigen falen zouden moeten redden. De islamitische cultuur is achterlijk en agressief, maar ook in veel opzichten een immense storing in een moderne samenleving. De enige hypothetische situatie waarin moslims mogelijk hun gebruiken veranderen, is als ze worden gedwongen om de bittere vruchten van hun eigen falen te genieten. Help ze niet. Stuur geen hulp van welke aard dan ook, die alleen de lokale corruptie zal voeden en eventueel zal worden gebruikt om de Jihad tegen ons te financieren. Ze zijn volwassenen, die hun eigen problemen kunnen oplossen.

Het idee dat islamitisch geweld en agressie op de een of andere manier worden veroorzaakt door “armoede”, een idee dat ook zo is geuit door de westerse politici van Tony Blair tot Hillary Clinton, is een marxistisch geïnspireerde drogreden. Mohammed Bouyeri heeft filmregisseur Theo van Gogh niet vermoord in de straten van Amsterdam omdat hij arm was, maar omdat zijn religieuze overtuigingen hem opdroegen degenen die de islam bekritiseren of bespotten weg te vagen. Islamitische agressie wordt veroorzaakt door de islamitische leer.

Diegenen die de overtuiging koesteren dat moslims op de een of andere manier ons meer aardig vinden als we hen geld geven, worden misleid en begrijpen de islamitische mentaliteit niet. Voor moslims gebeurt alles wat goed is, omdat Allah het wil. Als ze een gevoel van dankbaarheid voelen voor iemand, dan zal het Allah zijn, niet voor waardeloze en minderwaardige ongelovigen. Bovendien, volgens de sharia worden niet-islamitische dhimmi’s  die hun leven behouden verondersteld beschermingsgeld te betalen – jizya – in “vrijwillige onderwerping” aan de islamitische heerschappij. Niet-moslims die moslims geld geven, is de manier waarop Allah het heeft bevolen. Moslims voelen geen dankbaarheid als we dit doen. Integendeel, ze kunnen in feite agressiever worden, omdat ze je gedrag interpreteren als een teken van onderwerping.

Is scheiding een levensvatbare strategie op lange termijn in de eenentwintigste eeuw? Het is nog niet mogelijk om met gedetailleerde antwoorden te komen over hoe een dergelijk beleid succesvol kan worden geïmplementeerd in een tijd van snelle wereldwijde communicatie, maar ik zie voor ons de dringende noodzaak om het zoveel mogelijk  uit te voeren als we willen dat onze samenlevingen overleven en vrij blijven. Misschien zal separationisme bijvoorbeeld niet voldoende zijn voor het omgaan met een nucleair bewapend Iran, maar het is het absolute minimum waar we als beschaving mee kunnen leven.

Voor de goede orde: Als de multiculturalisten me willen aanklagen voor “hate speech” of “racisme” voor wat ik zojuist hier heb geschreven, kom me maar halen. Ik zal dezelfde verklaringen in de rechtbank herhalen en zorg ervoor dat miljoenen mensen deze boodschap horen. Wanneer we geconfronteerd worden met de gevaarlijke en escalerende golf van islamitische agressie waar we nu getuige van zijn, kunnen we het ons niet langer kunnen veroorloven om ons te verschuilen achter handige leugens. Onze kinderen zullen ons nooit de puinhoop vergeven die we achterlaten als we niets substantieels doen tegenover de bedreigingen waar we voor staan.

Bron:

http://gatesofvienna.blogspot.ca/2012/09/why-islam-does-not-belong-in-western.html#more

Auteur: Fjordman

Vertaling: vederso (voor https://ejbron.wordpress.com/)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, Islamisering, Islamkritiek, Westen. Bookmark de permalink .

20 reacties op Waarom de islam niet thuishoort in het Westen

 1. M.A.L. Sion zegt:

  Volledige immigratiestop uit alle islamitische landen is absolute noodzaak. In het kader van de hier voorgestelde taktiek van separationisme moeten we de lokale overheden bestoken met voorstellen in die richting en daaraan gekoppeld het intrekken van alle (ALLE !) faciliteiten aan islamitische gemeenschappen in onze steden en dorpen. Zoveel mogelijk REMIGRATIE aanmoedigen. Geen oprotpremies. De hier aanwezige moslims hebben al genoeg geprofiteerd van de door ons opgebrachte belastinggelden. De aanmoediging moet er uit bestaan dat we ze heel duidelijk maken dat hun leven in Nederland in de toekomst steeds minder prettig zal worden omdat ze gezien worden als een latent gevaar voor onze samenleving.

  Like

 2. topsporter zegt:

  Een minutenlang staand applaus mijnerzijds voor deze uitstekende verklaring.

  Like

 3. De Ekster zegt:

  Inderdaad, helemaal mee eens dat we dit zouden moeten doen. Maar…. zeg eens eerlijk, hoe groot is de kans hierop? We zijn in het westen al te ver doorgeschoten in onze “dhimmitude”. Een zeer groot deel van de bevolking ziet NOG steeds niet in dat het hier helemaal fout gaat aflopen als we niet stoppen met het importeren van de islam en dat we, puur uit lijfsbehoud, deze idioten actief zouden moeten terugsturen naar hun achterlijke landen. Helaas zijn de mensen ziende blind en willen ze dat in feite ook blijven. Ik denk dat deze mensen -hoewel ze net zo goed bang zijn voor de barbaarse kanten van de islam- in hun onderbewuste namelijk maar blijven hopen en stug blijven vasthouden aan de idee dat islamieten in wezen net zulke mensen zijn als wij; d.w.z. strevend naar vrede en verdraagzaamheid, en dat het probleem zich na verloop van tijd vanzelf wel zal oplossen doordat nieuwe generaties moslims, vanwege hun opgroeien in de westerse wereld, wel tot inzicht zullen komen. Dat is de fatale denkfout die gemaakt wordt. Moslims ZIJN gewoon niet zoals wij. Ze zijn opgegroeid in een denkraam van haat tegen alles wat niet moslims is. Dat kun je niet veranderen zonder de islam zeer aktief te bestrijden en keer op keer, heel simpel, te wijzen op alles wat fout is aan de islam, in plaats van alles wat fout is steeds maar te vergoelijken, verzwijgen of ontkennen. We moeten dan heel helder stellen dat de gestoorde denkwijzen van de islam absoluut onverenigbaar zijn met onze ideeën.
  Inderdaad kun je de verlichting die het Westen heeft doorgemaakt helaas niet verwachten van de moslimwereld. Maar probeer een gehersenspoelde politiek correcte kontlikker maar eens van gedachten te veranderen, dat lukt echt niet hoor. Ze blijven zich blindstaren op hun achterhaalde jaren 1970 gedachtengoed, tegen beter weten in. Misschien als het zo ver is dat de islamieten de dienst uit gaan maken zullen ze het in gaan zien, maar helaas zal het dan te laat zijn…

  Like

 4. Joop Klepzeiker zegt:

  Heer Sion ter uwer informatie we blijken juist het tegenovergestelde te doen

  Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  @De Ekster 15.09. uur, hierop zeg ik volmondig AMEN!

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  Vederso uiteraard bedankt voor de vertaling.

  Like

 7. Joop Klepzeiker zegt:

  Marokkanen krijgen eigen school in Borgerhout
  Op 1 september 2013 zal de Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV) in Borgerhout een school openen die zich enkel richt op leerlingen van Marokkaanse afkomst. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. De organisatie wil met het initiatief de kansen van de leerlingen gevoelig verhogen.

  De school zal Iqra heten, wat Arabisch is voor ‘leren’. Iqra zal volgend schooljaar starten met kleuteronderwijs en het eerste jaar basisonderwijs. De school zal plaats bieden aan 64 leerlingen van Marokkaanse afkomst. De kostprijs van de school wordt geraamd op 850.000 euro, waarvan 595.000 euro zal gesubsidieerd worden, weet Gazet van Antwerpen.

  http://www.hln.be/hln/nl/1275/Islam/article/detail/1507558/2012/09/27/Marokkanen-krijgen-eigen-school-in-Borgerhout.dhtml

  Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  Fjordman heeft ’t al héél lang bij het rechte eind: de info links naast contact is het sprekende bewijs!

  Like

 9. Wachteres zegt:

  Geweldig duidelijk stuk! Alleen ….. krijg de politiek maar zover.

  Ik hoor al de verontwaardigde kreetjes van GroenLinks (jammer dat Femke er niet meer is, zij kon dat subliem) en D66 zal helemaal geschockeerd zijn, want zij willen Turkije liever vandaag dan morgen bij Europa halen.

  En, last but not least, zijn daar de afspraken met het Midden-Oosten waar Europa zich ongetwijfeld aan gaat houden en ons zal dwingen dat ook te doen.

  Voorstellen naar de regering brengen? Heeft iemand ooit gemerkt dat zij daar ook maar op enigerlei manier zich iets van aantrekken?

  Wie een oplossing heeft voor dit “Niet willen horen, niet willen zien en het liefst erover zwijgen” links/liberaal probleem mag het zeggen. Zo langzamerhand zie ik het somber in.

  Zelfs het ‘klootjesvolk’ wakker schudden lukt niet, gezien het resultaat van de verkiezingen.

  En bedenk dan dat er jaren geleden! een onderzoek is geweest, waarin de bevolking aangaf dat de immense instroom van allochtonen de grootste vergissing was uit de na-oorlogse geschiedenis.

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/04/daadkrachtig-vreemdelingenbeleid-vereist-nationale-consensus

  Ook in 2011 maakten we ons hier al druk over en toevallig zag ik dat Henk V. en Wachteres hier ook al reageerden. Hoe lang moet het nog duren?

  Vederso, een goed stuk!

  Like

 10. Martien Pennings zegt:

  Off maar toch ook on topic:
  vanavond vanaf 22.45 u op Nederland 3 bij PowNieuws Sam van Rooy en zijn functioneren in het Vlaams Belang.

  Like

 11. Aryan zegt:

  Amazing… a Lefty who finally saw the Light!!

  Australian Prime Minister does it again!!

  This woman should be appointed Queen of the World.. Truer words have never been spoken.
  Prime Minister Julia Gillard- Australia:

  Muslims who want to live under Islamic Sharia law were told on Wednesday to get out of Australia , as the government targeted radicals in a bid to head off potential terror attacks..

  Separately, Gillard angered some Australian Muslims on Wednesday by saying she supported spy agencies monitoring the nation’s mosques. Quote:

  ‘IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT.. Take It Or Leave It.

  I am tired of this nation worrying about whether we are offending some individual or their culture. Since the terrorist attacks on Bali , we have experienced a surge in patriotism by the majority of Australians. ‘

  ‘This culture has been developed over two centuries of struggles, trials and victories by millions of men and women who have sought freedom’

  ‘We speak mainly ENGLISH, not Spanish, Lebanese, Arabic, Chinese, Japanese, Russian, or any other language. Therefore, if you wish to become part of our society …. Learn the language!’
  ‘Most Australians believe in God. This is not some Christian, right wing, political push, but a fact, because Christian men and women, on Christian principles, founded this nation, and this is clearly documented. It is certainly appropriate to display it on the walls of our schools. If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home, because God is part of our culture.’

  ‘We will accept your beliefs, and will not question why. All we ask is that you accept ours, and live in harmony and peaceful enjoyment with us.’

  ‘This is OUR COUNTRY, OUR LAND, and OUR LIFESTYLE, and we will allow you every opportunity to enjoy all this. But once you are done complaining, whining, and griping about Our Flag, Our Pledge, Our Christian beliefs, or Our Way of Life, I highly encourage you take advantage of one other great Australian freedom, ‘THE RIGHT TO LEAVE’.’

  ‘If you aren’t happy here then LEAVE. We didn’t force you to come here. You asked to be here. So accept the country YOU accepted.’
  ———————————————————————-
  Maybe if we circulate this amongst ourselves in UK , SA, Canada & USA & Europe, WE will find the courage to start speaking and voicing the same truths.

  If you agree please SEND THIS ON and ON, to as many people as you know.

  Like

 12. Joop Klepzeiker zegt:

  Aryan kan je nog steeds niet een wolf in schaapskleren herkennen ?

  Like

 13. Joop Klepzeiker zegt:

  Is zijn delegatie bij de vn conferentie weggelopen toen de vuilspuiteters hun gore bek open deden !

  Like

 14. vederso zegt:

  @ Wachteres. Ik vind het ook een goed artikel. Fjordman’s artikelen staan tegenwoordig ook op Frontpage Magezine (zie link over dhimmitude) Omdat de pers zijn artikelen nog steeds censureren = er in knippen, staan er ook wel stukken van hem op Snaphanen en dan ongecensureerd. Hij heeft plannen voor het schrijven van 3 boeken waarvan het eerste over pakweg een half jaar moet uitkomen, las ik in een ander artikel. Hij heeft zich veel voorgenomen.

  http://frontpagemag.com/2012/fjordman/muslim-offenses-are-about-power-not-words/

  Like

 15. Joop Klepzeiker zegt:

  Australian Federal Prime Minister Julia Gillard, Islam and the Prophet. Muhammad (pbuh) insulting film”disgusting”as described. Gillard tepkilerindeki extreme severity of the Muslims is wrong with the film, he said.

  http://www.habermonitor.com/en/haber/detay/australian-prime-minister-the-movie-is-disgus/237715/

  Yep, hij heeft het licht gezien nietwaar !

  Like

 16. Ha Joop Klepzeiker… krijgen die Marokkaantjes op die speciale school voor Marokkaantjes in België ook bomgordels om om aanslagen te plegen op Belgische vliegvelden, metrostations, treinstations voetbalstadions, televisiestations enzevoorts?

  Like

 17. Tom Hendrix zegt:

  @Aryan 17.04. deze australische premier, trekt de enige juiste GRENS tegen de MUZELMENSEN, “U past zich aan, zo niet kunt U uw koffers pakken en heengaan”. Dat durven onze regeringen niet, daar zijn ze te LAF en VERRADELIJK voor. De vuige LINKSEN en LIBERALEN en CHRISTEN-DEMOCRATEN zowel in DEN HAAG, als in BRUSSEL verkopen ons liever voor OLIE!

  Like

 18. louis-portugal zegt:

  Wij zullen doorgaan met Fjordman

  Like

 19. Bezorgde Nederlander zegt:

  Ik sta volledig achter dit artikel. Het is beangstigend zoals de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen er uit zal zien als de politiek hier niet snel een eind aan maakt. Dat is ook de reden dat ik op 15 maart op de PVV ga stemmen. Dit moet gestopt worden.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s