Mohammeds zwijgende meerderheid

Hoewel het aantal bezonnen, gematigde Mohammedanen dat van de radicalen enorm overstijgt, is dat geen bewijs voor de vredelievendheid van het Mohammedanisme. Men mag niet over het hoofd zien dat de vreedzamen niet vredelievend zijn vanuit het dictaat van de koran – misschien zijn ze alleen flegmatiek of niet echt religieus, misschien zijn ze inderdaad zo geëmancipeerd dat ze hun eigen wegen gaan en weinig waardering opbrengen voor Allah. Dat roept vragen op: Negeren ze de opdracht van de strijdlustige Jihad, de militante agitatie voor Allah, bewust of sluimert de vereiste agressie alleen maar? Breekt het Mohammedanisme in Europa pas echt door in zijn volle omvang en consequentie als er genoeg gelovigen voorhanden zijn – als het gaat om verkiezingen en politieke meerderheden?

Men kan het niet ontkennen: De sluipende islamisering is een gevaar voor onze eigen cultuur. Integratie en Mohammedanisme sluiten elkaar eigenlijk wederzijds uit. Of deze Oriëntaalse cultuur zich ondergeschikt kan maken aan een Verlichte, Europese omgeving, staat nog in de sterren. Een Mohammedaanse parallelsamenleving, zelfs met eigen rechtsvoorstellingen, wil vermoedelijk geen enkele Europeaan. Maar deze ontwikkeling dient zich aan, omdat de Europese landen teveel mensen uit deze cultuurkring hebben opgenomen, die niet in staat of bereid zijn om te integreren. De oorzaken van de afwijzing van de autochtone samenleving door migranten reiken van religieuze zelfverheffing, valse culturele trots tot onderhuidse haat tegen de succesvollere mensen. Er is sprake van de politieke eis van de brengschuld van de nieuwkomers. Hieraan zijn echter geen sancties verbonden en werkt daarom eerder als een tandeloze, vrome wens.

Het Mohammedanisme wordt gekenmerkt door dictatoriale dominantie en bevindt zich op middeleeuws niveau. Het systeem is niet alleen archaïsch, maar uitgesproken totalitair en het wil de mensen volledig beheersen. Men moet zich eens voorstellen: Alle Europeanen zouden moeten buigen v oor de eis van vijfmaal daags ritueel bidden, belachelijke culinaire beperkingen moeten accepteren, vanwege banaal, niet regelconform gedrag bang moeten zijn voor tientallen zweepslagen of moeten vrezen voor hun leven.

Het zonder twijfel juiste feit dat lang niet alle Mohammedanen terroristen zijn, maar dat de meeste terroristen Mohammedanen zijn, vermindert niet de last van de verantwoordelijkheid die alle leden van het Mohammedanisme dragen. Wie zich niet d.m.v. voortdurend, effectief protest afgrenst van het terrorisme, wordt terecht collectief aansprakelijk gehouden. De afgrenzing van diegenen die bereid zijn tot geweld respectievelijk dit praktiseren, is uiteindelijk slechts te bereiken door het afwijzen van de koraanse doctrine. Er is een persoonlijke noodsprong noodzakelijk – die van een gelovige een respectabel, zelfstandig lid van een vrije samenleving zou maken. Helaas een utopie.

Vermoedelijk bevinden zich onder de 1,5 miljard Mohammedanen een enorm groot aantal “moslims op papier”. De omstandigheid dat de “gelovigen” als kinderen van hun Mohammedaanse ouders gedwongen lid werden van deze religiegemeenschap, toont aan, dat, net als bij alle andere religies, overtuiging en eigen beslissing in het begin geen rol spelen. Veelmeer vormt het geloof zich pas door bedrijvige godvertegenwoordigers die hun broodwinning najagen en ervoor zorgen dat er sprake is van voldoende clientèle. Als de hersenspoeling dan succesvol was en de zuivere, natuurlijk-heidense mens met veel toeters en bellen en goed doordacht religieus toneelspel tot gelovige werd gevormd, is er opnieuw een zelfstandig, vrij karakter verloren gegaan.

Daarom is iedere religieuze “op papier” waardevol – dan is er nog hoop, dat iemand door eigen denken vrij werd, zich geëmancipeerd heeft. Fataal voor de Mohammedanen: de afvalligheid van het geloof wordt bestraft met de dood. Deze ongelooflijke, schandelijke regeling werpt een veelzeggend licht op de perverse religie van Allah. Alleen daarom al zou het Mohammedanisme door de wereldgemeenschap veracht moeten worden.

Het Mohammedanisme is een systeem van culturele vanzelfsprekendheden. Het doordringt alle levensterreinen, ziet zichzelf als omvattende levensorde. De koran vertelt zijn vereerders om voor het geloof en tegen de ongelovigen te vechten. Daarom staan er altijd genoeg extremisten en geweldplegers klaar. Het komt er niet op aan dat er een grote hoeveelheid daders voorhanden is, ook enkelen zorgen voor een alomtegenwoordige bedreiging. Een stilzwijgend instemmen met geweld door de gematigde Mohammedanen, de zwijgende meerderheid, maakt de optie tot geweld ieder moment mogelijk. Helaas is het zo: Het Mohammedanisme kan door zijn opvatting over zichzelf niet vreedzaam zijn, schijnbaar bestaat er geen vrede tussen Mohammedanen en ongelovigen, ook al kleden van buiten aangestuurde functionarissen van het Mohammedanisme graag in een “schaapsvel”.

Zo wordt op de internetsite van de religieuze overkoepelende organisatie DITIB binnen de teksten, die de religie moeten uitleggen, een mooiere versie van het Mohammedanisme gepropageerd, die weinig te maken heeft met de ware historische leer en de feiten. Het Mohammedanisme wordt voorgesteld als bolwerk van de vrede. Mohammed wordt verheerlijkt alsof hij Jezus zou zijn; zijn persoonlijke gebreken en zijn bloedige oorlogen worden weggelaten, hoewel zijn systeem naar schatting 270 miljoen mensen vermoordde. De “profeet” verschijnt als een toonbeeld van goedheid, zachtaardigheid en barmhartigheid. Geen woord over ongelovigen, Jihad en Allahs dreigementen. Deze versluiering is ingebakken, helemaal in de zin van een uitgebreidere Taqiyya, een gelegitimeerde misleiding. De IGMG-functionaris, de oprichter van de “Islamitische Gemeenschap Milli Görüs” Mehmet Sabri Erbakan, verklaarde echter openlijk en veelzeggend: “De Europeanen denken dat de moslims alleen maar naar Europa zijn gekomen om geld te verdienen. Maar Allah heeft een ander plan”.

(Bert Conrados is de schrijver van de boeken “De illusie God” en “De islamitische ideologie”)

Bron:

http://www.pi-news.net/2012/09/mohammeds-schweigende-mehrheit/

Auteur: Bert Conrados

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Islam, Islamisering, Westen. Bookmark de permalink .

68 reacties op Mohammeds zwijgende meerderheid

 1. Martien Pennings zegt:

  Ik ben inmiddels zover dat ik meestal alleen nog maar mezelf hoef te citeren:
  http://www.amsterdampost.nl/taqiyya/#comment-65186

  30 Martien Pennings zegt:
  5 april 2012 om 19:25 (bewerken)
  @ 18 Ab Sconditus
  Zijn wij veel te pessimistisch zijn over die islam?
  Ik denk het niet , want nog NOOIT IN AL DIE 1400 JAAR HEBBEN MOSLIMS OOK MAAR ERGENS TER WERELD BLIJVEND ALS GELIJKEN EN IN VREDE KUNNEN LEVEN MET ANDEREN.
  Niet als meerderheid, niet als minderheid, niet als “aangrenzers”.
  In Bosnië had je zelfs vormen van islam met christelijke elementen en was er intermarriage.
  Het heeft niet geholpen.
  Weet je nog, dat “gemengde stel” doodgeschoten in Sarajevo? http://bit.ly/HgyNlA
  “Jongeren, waarvan enkel het uiterlijk en de naam nog op een allochtone afkomst duidt, maar die verder gewoon meedraaien in de maatschappij, en die zich alleen maar zorgen over hun baan en hun toekomst hier.”
  Ja, die ken ik ook.
  Maar die islam doet iets raars met mensen.
  De meesten houden ten koste van alles vast aan dat geloof.
  Een vriend van mij leeft er met eentje samen: dus homoseksueel.
  Drinkt alcohol.
  Doet niet aan ramadan.
  Maar als-ie zijn “geloof” zou moeten opgeven, zo zegt-ie, dan gaat-ie terug naar Indonesië.
  Het punt is, dat als de tijd rijp is, de “oelema”, de “wetenden”, de haatbaarden dus, aan de gelovigen komen vertellen wat er allemaal écht in de koran en de soenna staat.
  En die tijd is rijp als er krisis is en de moslims voldoende kracht hebben om tot openlijk geweld over te gaan.
  Pas dan komt de openlijke jihad.
  Tot die tijd is het parool: dramdreigen, zeiken, zeuren, stealth jihad, hudna (tijdelijke vrede) en taqiyya (vriendelijk doen).
  En er zijn geen grote meerderheden nodig!
  Wat zei ikke onderlaatst ook alweer?
  “Je hebt leugens, grote leugens en statistieken. Denk bij statistieken/altijd aan de Bolsjewieken. Dat rijmt. Een minderheid, een minderheid/als nazi’s in de Hitlertijd. Dat poëziet alweer. Aanvankelijk, althans. Nee, niet dat rijmen, dat minderheid-zijn. Mohammeds aanhang in Mekka was in het begin ook een lachertje. Dat is dus de beginwijsheid omtrent statistieken: altijd verdacht!”
  “Ouderen, die geen vlieg kwaad doen en hier hun hele leven hard hebben gewerkt in slecht betaalde rotbaantjes, en waar ik onmogelijk een bedreiging in kan zien.”
  Nee, hoor, net zo min als lieve hoofddoekjes.
  Maar als het erop aan komt en de groepen komen tegenover elkaar te staan, en dat gáát gebeuren, dan kiezen ze voor hun eigen groep.
  Geografisch noch cultureel is er enige integratie.
  Overigens “hele leven hard gewerkt in slecht betaalde rotbaantjes” valt wel mee.
  Ik heb eens in een stuk getiteld “Ian Buruma is inderdaad een enorme klootzak” http://bit.ly/hNOr0l het volgende gezegd:
  “Typisch beschrijft Buruma de vader van Bouyeri als “a broken-backed former guest worker from the Rif mountains”, waarschijnlijk zonder iets zekers over die vader te weten. Die “gebroken ruggen” van de “gastarbeiders” waren vaak vage klachten, op grond waarvan zeer velen na een korte arbeidsgeschiedenis in een vrij riante WAO-uitkering belandden. Ik heb eens een psychiater gesproken die jarenlang bij de WAO-keuring had gewerkt en Marokkaans en Turkse mannen, maar ook vrouwen, na een korte arbeidscarrière bij bosjes afkeurde, omdat er niks anders mee te beginnen viel.”
  Je vraagt: “Is het nu echt allemaal wel zo erg?”
  En je vraagt of het opzet of domheid is.
  Ik denk een mengsel van beiden, maar ik kan óók niet echt in die koppen kijken.
  Ik heb de gekken wel eens psychologisch geanalyseerd en dan kom je op
  – doorgeschoten christelijk schuldbesef
  – als Gutmensch en als better-than-tou-er het morele krukje beklimmen omdat men verder niet zoveel talenten heeft
  – jaloers op succes
  – anti-kolonialisme-imperialisme-Amerikanisme, dus ook anti-Israël
  – gewone Jodenhaat
  – idealistische “maakbaarheidsillusies” en totalitaire neigingen
  – en dat dan weer vermengd met do-gooder-isme en betuttelracisme (bruine nepmensjes kunnen niet echt zelfstandig kwaad doen)
  – hedonisme: het fijn-in-het-eigen-hoofd willen hebben, “positief” denken en het kwaad ontkennen
  Hier http://bit.ly/jfkBhc heb ik eens zo’n samenhangend portret proberen te schetsen van de BMWer: de Bring-it-on-roepende Multikulklutsendse Wenkbrauwfronser.
  Enfin, je bent ook van mening dat “na het fascisme en het communisme” de islam “zonder meer het nieuwe vehikel van de satan is”.
  Je vindt ook dat er “krachtig moet worden ingegrepen”.
  Maar het gebéúrt alsmaar niet en ik ben bang dat als de slaapoogjes van de multikulklutsertjes opengaan, het ruimschoots te laat zal zijn.
  In zoverre ben ik bang, in tegenstelling tot jou, dat het wél een onoplosbaar probleem is en dat “we” in West-Europa wél op Libanon, Joegoslavië kunnen gaan lijken, althans dat de “Beiroetisering” van een aantal steden heel goed mogelijk is op termijn.
  Als er nu krachtig ingegrepen zou worden – dat wil zegen een absoluut einde aan de immigratie van moslims, plus een echte culturele confrontatie met die ideologie – dan zou het, zoals jij zegt “geen onoplosbaar probleem [zijn] of een probleem dat slechts door middel van gewelddadige confrontatie, of massale gedwongen deportatie kan worden opgelost”.
  Maar er zál niet krachtig ingegrepen worden en dus zal het wél tot geweld komen

  Like

 2. Martien Pennings zegt:

  Of zoals ik reeds zei in mijn onvolprezen essay “Nazisme, Islam, Israël: de islam is een nazisme avant, pendant et après la lettre”: http://bit.ly/AsTQMc:

  “Als het onderscheid tussen islam en islamisme fictie is, wordt het des te meer van belang dat men beseft dat in de islam de verplichting geldt om altijd te proberen de ongelovigen met alle middelen te onderwerpen, vooral ook door list en bedrog. Dit beginsel heet “taqiyya” en wie met taqiyya noch abrogatie bekend is, kan door de propagandisten van de islam alles wijs gemaakt worden. Bijvoorbeeld dat de islam een “geloof van de vrede” is. De islam kan soms “slapend” schijnen, maar elke volksmenner met werkelijke kennis van de teksten, kan elk moment de ware aard van deze ideologie te voorschijn roepen.”

  Hét grote voorbeeld van zo’n tevoorschijn roepen als de tijd rijp is, is natuurlijk de Moefti van Jeruzalem in Palestina vanaf 1920.

  Like

 3. Goed geschreven, Martien!

  Like

 4. AdriePVV zegt:

  Feitelijk zijn die gematigde moslims dus het grote gevaar, het paard van Mohammed, want zij zijn de voedingsbodem en het middel dat tot grote culturele en maatschappelijke veranderingen zal leiden. In wezen is elke moslim die streeft of verlangt naar invoeren van sharia normen en wetten een vijand van onze cultuur. En daar bedoel ik ook “onschuldige” uitingen mee, zoals het verloochenen van Sinterklaas, het dragen van een hoofddoekje of erger, gescheiden zwemmen en verbieden van dochters om mee op schoolreisje te gaan etc. Ik heb ze in mijn kennissenkring, heel aardige mensen, maar de vrouw geeft me geen hand en de man vervult netjes zijn dienstplicht in Turkije. Uiteraard hebben ze ook nog hun huis in het thuisland aangehouden en hun kinderen zullen nooit juichen voor Oranje en groeien a.h.w. op tussen twee culturen in, met altijd de droom van terugkeer naar het Turkse Paradijs op de achtergrond.

  Juist zij zijn het grote gevaar, want de MSM portreteert ze als gematigde moslims, goed geintegreerd, a.h.w. bewijs dat het met die islam wel meevalt.

  Like

 5. Martien Pennings zegt:

  Het gevaar is bovendien niet alleen “onderschatting” van de islam, want zeer velen weten precies waar ze mee bezig zijn.
  En dat gedeelte van onze nep-elites dat tot bezinning aan het komen is, kan nooit meer terug zonder een kosmisch gezichtsverlies.
  Ze hebben teveel en te lang geïnvesteerd in leugens en bedrog.
  Ik heb het all vaker gezegd: de mens is liever schuldig dan beschaamd.
  Daarom zijn nu de eurokraten en verdere collaborateurs bezig aan een vlucht naar voren: nóg meer macht naar Brussel!
  Terwijl op alle punten het leugen-gebouw op instorten staat: qua islamofilie en dus qua Israëlhaat, qua euro, qua sovjetisering en qua klimaathoax.
  En als het fout loopt zullen ze wijzen met de vinger: “Dat krijg je nu van dat islambashen!”

  Nog maar eens: http://bit.ly/RQL7hP
  “( . . .) een monstrum dat we ”Brussel” noemen en dat al dertig jaar bezig is de “jizya” te betalen aan de islamitische maffia, via onderwerpingsgedrag, via het opzetten in samenwerking met de Arabische landen van een gigantische hersenspoelings-structuur over het hele Europese maatschappelijke spectrum, via betaling van ver-x-voudigde olieprijzen, via een ontwrichtende islamitische massa-immigratie, via wegkijken van islamitische terreur en criminaliteit, via een desastreus monetair project dat van aanvang tot falen was gedoemd en bovenal via verraad aan Israël en daarmee – onder wegvaging van het grootste morele probleem van de Europese geschiedenis namelijk Auschwitz – verraad aan de wortels van onze Joods-Christelijk-Verlichte beschaving.”

  Een werkelijke SCHRIJNENDE passage uit Bat Ye’Ors “Eurabië over de Europese collaboratie-coalitie met Arabierië die rond 1980 was ontstaan (p. 114):

  “Er werden machtige banden gesmeed tussen de Organisatie van de Islamitische Conferentie, de Europese en de Arabische staten, de verschillende linkse Europese en internationale groeperingen, het Vaticaan en de Oecumenische Raad van Kerken. Deze anti-Israëlische solidariteit, die versterkt werd door de terroristische dreigementen met betrekking tot de olieleveranties, was het begin van de demonisering van Israël in alle lagen van de Europese samenleving en bij de internationale organisaties. De coalities van de Europese Kerken en Moskeeën met de islamitische staten werd nog hechter door hun gezamenlijke aanval op vier miljoen joden die op een derde van hun historische vaderland woonden, de overlevenden van de onderdrukking van zowel de een als de ander.”

  Ik vraag me zwel eens af: zou bijvoorbeeld zo’n Anja Meulenbelt nou echt niet in de gaten hebben in wat voor diep reactionaire coalitie ze ALTIJD heeft gezeten?
  Dus vanaf haar Mao-verering tot nu ze “katholiek” is geworden.

  Like

 6. Joop Klepzeiker zegt:

  Je kan de moslim uit een islamitisch land trekken maar je kan niet de islaam uit de moslim trekken. !

  Een voor altijd en eeuwig onveranderbare waarheid, en dan ook nog eens de enige echte waarheid !

  Like

 7. G.Deckzeijl zegt:

  Pim Fotuyn kreeg niet zelden te horen: wacht maar, op een dag zijn er genoeg van ons, dan nemen we de boel over. Maw: alle verhalen over “gematigde” moslims zijn niet alleen ontsproten aan de diverse linkse breinen, het is ook onderdeel van Het Project…!!!
  Maar ik merk ook dat de heldere uitleg van Glenn Beck alweer is vergeten.

  Like

 8. Jan zegt:

  Ik weet niet of ik socialisten wel als 5e kolonne moet zien of die zandhappers. Net lees ik het volgende en dat bevestigt weer mijn overtuiging, namelijk dat socialisten bestaan uit een groepering dat tot uitschot behoort en een deel dat schizofreen is aangezien zij deels redelijk denken maar op hetzelfde moment hun normale handelen teniet doen door handelingen over te nemen van het uitschotdeel.

  Claudia Roth (vroeger diende zij als matras voor communevolk) spreekt van schande wat de ‘vluchtelingenpolitiek’ betreft, vindt het schandelijk dat de meeste in de landen rond de Middellandse Zee blijven en niet in Duitsland mogen komen.
  http://www.blu-news.org/2012/06/20/claudia-roth-will-noch-mehr-zuwanderung/

  Carel Brendel: ‘Het verraad van links’
  http://www.carelbrendel.nl/hetverraadvanlinks/

  Like

 9. Alf Janszoon zegt:

  De schrijver van dit essay, Bert Conradus stelt: “Het Mohammedanisme wordt gekenmerkt door dictatoriale dominantie en bevindt zich op middeleeuws niveau.”
  Ik heb bezwaar tegen het gebruik van het zelfstandig naamwoord middeleeuwen en het bijwoord middeleeuws binnen een mohammedaanse context. Dit begrip dient uitsluitend gebruikt te worden om een Europese historische periode te beschrijven. Het begin van de Westerse beschaving was de Antieke Tijdperk van ongeveer 600 BC tot ongeveer 500 AD. Rond 1500 begint met de renaissance het Moderne Tijdperk waarin wij nog ons nog steeds bevinden. Middenin tussen deze twee tijdperken bevindt zich het tijdperk dat door de historici de Middeleeuwen wordt genoemd.
  Wie de moeite neemt om kennis te nemen van de werken van archeologen en historici krijgt een genuanceerd beeld van dit tijdperk en komt te weten dat dit tijdperk niet zo duister en achterlijk is als door sommigen met een meestal multicultureel agenda ons wil doen geloven. Het mohammedanisme bevindt zich niet op middeleeuws niveau. Men dient appels en peren niet met elkaar te vergelijken. Het bevindt zich op eigen onvergelijkelijk niveau van barbarisme, intolerantie, gewelddadigheid en kwaadaardigheid. Het bevindt zich niet eens op het niveau van de Arabische premohammedaanse tijdperk (jahiliya) waar immerhin verschillende bevolkingsgroepen met elkaar samenleven zonder elkaar uit te roeien. Het tijdperk van het mohammedanisme is een val in de smerige psychopathologie van een man, Abu al Qasim Muhammad ibn Abdallah ibn Abd al Mutalib (Shayba) ibn Haashim (Amr) ibn abdu Manaaf (al-Mughira), etc., etc.,etc. Het mohammedaanse universum wordt beheerst door de geest van een machtswaanzinnige crimineel die reeds1400 jaar geleden dood is.

  Like

 10. Joop Klepzeiker zegt:

  Like

 11. Martien Pennings zegt:

  @ G.Deckzeijl om 10:30.
  Je zegt: “Maar ik merk ook dat de heldere uitleg van Glenn Beck alweer is vergeten.”
  Ik zou zeggen: hoogste tijd om het ons allemaal nog maar eens helder uit te leggen of althans een linkje te geven naar de plek waar we de heldere uitleg kunnen vinden.

  Like

 12. Martien Pennings zegt:

  @ Alf Janszoon om 10:49.
  Voortreffelijk comment!
  Ken je Rodney Stark, “The Victory of Reason”?
  Hier: http://amzn.to/UWJ24t

  Like

 13. Henk.V zegt:

  Het YouTube filmpje dat @magyarka (10:11) ons laat zien slaat bij mij in als een bom.
  Naast alle voortreffelijke commentaren die we hier lezen, is het tonen van pervers,minachtend, schendend islamitisch tuig dermate indringend, dat ik grote moeite moet doen om wat ik nu werkelijk denk en voel niet ongecensureerd op papier te zetten, zeker wanneer ik bedenk dat ik,bij het kijken op YouTube zelf., moet vaststellen dat er ZESTIEN kijkers waren die de beelden LEUK vonden….
  LEUK… Dat leest u goed.

  Nee, iedereen die zich uitgeeft voor ”verlichte” moslim, maar zich beslist als ” islamitisch gelovige” wenst te blijven afficheren draagt daardoor absoluut die verschrikkelijke, ontmenselijkende latente kern van minachting voor andere religies en net gelijk elke andere soort levensovertuiging in zich en deze kern kan voortdurend worden geactiveerd.De islam eist maar één opstelling van de mensen: ONDERWERPING en anders niet.
  Beschouw deze ‘ideologie maar rustig als een zeer ongewenste tijdbom. Andermaal blijken de suggesties van Wilders met betrekking tot de aanpak ervan de enige juiste te zijn.

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  De Islam is gewoon een weerzinwekkende satanische anti democratische ideologie. Dat is gewoon de eigenschap van de leer, van de roverhoofdman, halsafsnijder MOHAMMED. Nooit zal een democratie, als er al een democratie is, kunnen samengaan met de islam. En de gematigde moslims bestaan niet, hooguit houden die zich stil, als slapende cellen, tot 15% van de bevolking uit islamisten bestaat. Joegoslavië van 1992 t/m 1995 gaat ook bij ons gebeuren!

  Like

 15. Ad de Koning zegt:

  De zwijgende meerderheid van de moslims komt echt wel in actie zodra de imam het hen beveelt en die dag komt Eens een moslim altijd moslim en die moderniseren echt niet. Ze blijven een groot gevaar voor de hele wereld, het is gewoon een domme gevaarlijke massa waaraan alleen een eventuele oorlog een einde zal kunnen maken.

  Like

 16. Tom Hendrix zegt:

  @Joop Klepzeiker 10.59. uur, kotsmisselijk word ik van dat moslimtuig. Vervloekt de dag dat de moslim obama in het witte huis kwam. Van dit tuig komen we niet af, met vreedzame middelen. We zullen keihard moeten vechten, om ons te ontdoen van deze onmenselijke creaturen. Ik heb het helemaal gehad met dat moslim gespuis.

  Like

 17. Jan zegt:

  @Tom Hendrix zegt:
  29 september 2012 om 11:30

  Beetje porno voor je om bij te komen:

  Like

 18. Martien Pennings zegt:

  @ Henk.V om 11:16.

  Ik ben dat filmpje van “magyarka” pas gaan bekijken toen jij schreef:
  “Het YouTube filmpje dat @magyarka (10:11) ons laat zien slaat bij mij in als een bom.”
  Mag ik nog eens in het algemeen pleiten voor het geven van een aanduiding waaróm men iets plaatst?

  Het is inderdaad verschrikkelijk wat je daar ziet.
  Ik heb, itt tot jou, geen enkele moeite om ongecensureerd te zeggen wat ik met die gasten zou doen: vanuit vier hoeken vlammenwerpers erop.
  Net zoals ik bij agressieve, massaal op straat zogenaamd “biddende” baardapen graag een mitrailleur zou leegschieten in die konten en er dan met een tank overheen zou willen.
  Net zoals ik, als er een grens van boerka-dichtheid overschreden gaat worden, op een gegeven moment zo’n boerka-cavalier op straat kapot ga schieten.

  Zo: dat was dat stukje reptielenbrein aan het woord dat ik aan de evolutie heb overgehouden.
  Mijn gelukwensen aan alle Gutmenschen die al verder zijn in die evolutie en dat dat hersen-residu niet meer bezitten, dan wel een dermate edele moraal hebben dat ze die primitieve impulsen onder controle hebben.
  Nou, ik heb ze tot nu toe óók onder controle gehad.
  Ik mag mij beroepen op een geheel blanco strafblad.
  Maar ik garandeer niet dat het zo blijft als de islamisering en Libanisering (Beiroetisering) van Europa door gaat.
  Dan neem ik met mijn bijna 67 jaren de wapens alsnog op.
  En aan de Gutmenschen heb ik nog een slotadvies: lees eens een geschiedenisboek.

  Like

 19. rudy zegt:

  Verspreidt bovenstaande link zo veel mogelijk..dit moet iedereen zien!

  Like

 20. Tom Hendrix zegt:

  @Martien Pennings 11.59. uur, ik ben het volkomen met U eens!

  Like

 21. jacob waterman zegt:

  Mnr Paardekoper niet fanatiek of haat dragend zegt u,u kunt er op wachten kop er af u bent een ongelovige dus aub niet verdedigen die enge mensen.

  Like

 22. jacob waterman zegt:

  De overgrote meerderheid gelooft wat de imam predikt om dat de overgrote meerderheid niet kan lezen of schrijven dus opgepast.

  Like

 23. Martien Pennings zegt:

  @ Paardekoper om 12:10.

  Je leest niet wat hier boven voortdurend herhaald wordt: de geschiedenis toont aan dat er gematigde moslims zijn, maar dat de islam niet gematigd is en dat, als de tijden rijp zijn, de “oelema” (de “wetenden”, de priesterkaste) de ware betekenis van de leer naar boven toveren. In Palestina richtte de Moefti vanaf 1922 zijn terreur vooral tegen de moslims die bereid waren met de Joden samen te werken. Maak je geen illusies: die drie brave mannen over wie jij het hebt, zullen, als de rapen eenmaal gaar zijn, óf uit eigener beweging een heel ander gezicht laten zien of onder sociale dwang c.q. terreur.

  Like

 24. Alf Janszoon zegt:

  @ Martien Pennings 11:12
  Dank u voor het compliment. Heb het boek van Rodney Stark ooit van een vriend geleend, gelezen en teruggegeven. Ben van plan om een exemplaar aan te schaffen om het dan te bestuderen. Heb een lange lijst van boeken die ik wil lezen maar heb helaas maar een kleine portemonnee.
  Op 11:59 stelt u: “Net zoals ik bij agressieve, massaal op straat zogenaamd “biddende” baardapen graag een mitrailleur zou leegschieten in die konten en er dan met een tank overheen zou willen.”
  Ik las ooit dat een burgemeester van een Italiaanse stad, ten einde te verhinderen dat op een bepaald perceel een moskee gebouwd ging worden, een kudde varkens op dat stuk grond liet rondlopen. Zoals het varkens betaamt begonnen ze te poepen en te plassen. De initiatiefnemers besloten toen om van hun plannen af te zien.
  Bij het zien van de biddende bigotte bende stel ik me dit tafereel voor: een grote tankwagen vol varkensmest (een artikel waar we geen gebrek aan hebben) die naar de biddenden wordt gereden om dan de inhoud te ledigen op de als moskee misbruikte straat. De tankwagen dient uiteraard van een gewapende escorte te worden voorzien.
  Dit op straat bidden is niet enkel een teken van vroomheid maar ook van het in bezit nemen, getrouw aan sura 27 aya 33 (ik noem het vers het veroveringsvers)uit dat walgelijke boek: “Waawrathakum ardahum wadiyarahum waamwalahum waardan lam tataooha wakana Allahu AAala kulli shay-in qadeeran
  En Hij deed u hun land, huizen en hun rijkdommen erven en ook een land waarop gij nog nooit een voet had gezet. Allah heeft macht over alle dingen.”

  Like

 25. Ik ben geen vijand van moslims maar van de islam! De islam die verkeerde dingen doet met mensen. Ik ben geen vijand van christenen maar wel van de fouten van het Christendom. Mag ik mijn kritiek uiten of moet dat bestraft worden met de dood? Er zijn genoeg moslims die vinden dat je de profeet niet mag beledigen en dat je anders onthoofd moet worden. Welke moslim vind dat niet? Anders zijn die moslims vijanden van de islam want de koran schrijft ze dat voor. En ‘profeet’ Mohammed is een Valse Profeet. De Openbaring, het laatste boek van de bijbel, spreekt over de Valse Profeet. Door de islam heb ik kopzorgen!

  Like

 26. Lucky9 zegt:

  Alf Janszoon zegt op 29 september 2012 om 10:49 volledig terecht:
  “komt men te weten dat dit tijdperk niet zo duister en achterlijk is als door sommigen met een meestal multicultureel agenda ons wil doen geloven.”

  We moeten goed beseffen dat de adjectieven donker en duister alleen gebruikt werden om het contrast aan te duiden met de periode van verlichting die daarna kwam. Het licht overwon de duisternis, duidelijker dan met deze vergelijking kon men zich op het ogenblik van de verlichting niet uitdrukken.

  De verkeerde conclusie poneren dat die middeleeuwen een achterlijke periode van stilstand en blokkering zijn geweest is zonder meer een grove leugen.

  Men moet zich goed realiseren dat de herovering van Spanje op de Mohammedanen (de zgn. reconquista) duurde van 1063 tot 1498 alsook dat Wenen door Ottomaanse sultans belegerd werd in 1529 (Süleyman I) en zelfs nog in 1683! (Mehmet IV)

  Gelet op de omstandigheid dat gedurende een periode van minstens 800 jaar (710 tot circa 1500) Europa ononderbroken in oorlog is geweest met het Mohammedanisme waarbij handel en nijverheid gelet op de bijzonder moeilijke omstandigheden het zeer zwaar hadden te verduren is het bijna een wonder te noemen dat Europa langzaam maar zeker een eigen scheepvaarttechnologie ontwikkelde die in nauwelijks twee eeuwen zou aanleiding geven tot de start van de industriële en wetenschappelijke revolutie.

  Jaques Heers ontmaskert de vervalsing van de multiculturele geschiedenisvervalsing in zijn boek “Le moyen age, une imposture” (de middeleeuwen, een vervalsing)
  Sylvain Gouguenheim gaat in zijn boek van “Aristoteles tot de Mont Saint Michel” (dat een bibliografie heeft van 60 pagina’s, vertaling van de titel door mezelf) nog dieper op deze leugens in. Hij rekent er definitief af met de mythe dat de moslims een belangrijke rol zouden gespeeld hebben in de overdracht van de Griekse wetenschap en filosofie aan het Westen.
  Emmet Scott in “Mohammed & Charlemagne revisited” en John OO’Neil in “Holy warriors” kwamen tot dezelfde conclusie. Mark Durie in “The third choice” en Jean Sévillia in “Historiquement Incorrect” maakten hierover een goede synthese.

  Het Mohammedanisme bevindt zich inderdaad op geheel eigen niveau van barbarisme, intolerantie, gewelddadigheid en kwaadaardigheid en dus helemaal niet op middeleeuws niveau.
  In kwaadaardigheid en takiyya doet de linkse kerk overigens niet voor het Mohammedanisme onder. Het is een perfect match. Jean Sévillia maakt er in zijn boek “Le terrorisme intellectuel” brandhout van.

  Like

 27. Joop Klepzeiker zegt:


  Sharia Demo: Muslims in Michigan to Rally Against Free Speech
  http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2012/09/sharia-demo-muslims-in-michigan-to-rally-against-free-speech-.html

  Zie je wel moslims maken ook cartoons !

  Like

 28. Joop Klepzeiker zegt:

  [img]http://www.weeklystandard.com/sites/all/files/images/Dearborn%20Rally%20poster.jpeg[/img]

  Like

 29. Mohammed’s zwijgende meerderheid? Wie zwijgt stemt toe!

  Like

 30. Henk.V zegt:

  @ Martien Pennings ( 11:59)

  De maatregelen die je zou willen treffen benaderen aardig wat mij voor ogen stond, al zou ik op nog grotere schaal drastische maatregelen genomen willen zien , niet alleen tegen het weerzinwekkende gepeupel dat door deze opzettelijke wandaden op geen enkele rechterlijke bescherming meer zou moeten kunnen rekenen, maar ook tegen alle elites- op net gelijk niveau- die steeds de neiging hebben elk gedrag dat weerzin oproept automatisch wenst te bestempelen als ”niet- behorende -bij- de- islam”.
  zo’n Pavlov reactie houdt namelijk steeds de deur open voor een dialoog.. (allicht..)
  Ik vind collaboreren met een onmenselijke ideologie een zwaar misdrijf.
  Ik walg dus bovenal van mensen die beter hadden moeten weten, aan de ene kant, omdat ze een mate van vrijheid hebben beleefd die niet te overtroffen is en gelijktijdig menen op te mogen komen voor een ideologie die niet eens weet wat vrijheid inhoudt en ons van diezelfde vrijheid wil beroven!!

  Dit filmpje waarover wij het hebben moet inderdaad op grote schaal gaan rouleren, omdat de boodschap keihard is en de les die men er uit MOET trekken niet misverstaan kan worden.

  Wie beseft wie daar begraven liggen en weet voor welke zaak ze vielen, die zal beseffen dat er nauwelijks daden te bedenken zijn die een grotere minachting voor mensen als individuen en de westerse wereld en haar waarden het algemeen tot uitdrukking brengen..
  Dit overtreft verre de ernst van een bericht, dat ik in een Britse krant las en helaas op het internet niet meer kan terug vinden.
  In een van de grootste Britse steden stond een groot kerkgebouw leeg.
  Het werd verkocht aan de islamitische gemeenschap in die stad, die er een moskee van wilde maken., Op zekere dag zagen geschokte omwonenden graafmachines op het kerkhof rond het gebouw. Zerken en grotere graf monumenten gingen er aan en daarna werd de grond omgewoeld en de skeletten er machinaal uit verwijderd. Gevraagd naar het waarom van deze grafschennis gaf het moskee bestuur als uitleg dat de grond rondom een islamitisch bedehuis zuiver behoort te zijn…..
  Ik vermoed dat er in de politiek correcte hoek enig begrip voor zo’n standpunt zou kunnen bestaan.
  Het schenden van graven schijnt te mogen wanneer je er zeker van bent dat jouw opvattingen die van de heer Mo te M het meest benaderen.
  Ook graven van moslimgelovigen die er ooit ook helemaal naast zaten in godsdienstig opzicht ,mogen dan onbelemmerd geruimd worden,zoals de vernietiging van een eeuwenoud grafmonument in Timboektoe dit jaar liet zien.

  Voor de mensen die Google mail gebruiken en toegang tot YouTube hebben bestaat de mogelijkheid om passend commentaar bij de video te plaatsen!!
  Ik maakte daar dankbaar gebruik van.

  Like

 31. F Bonebakker zegt:

  Wij Nederlanders zijn een laf volk ik vertel je waarom als een Nederlander op straat ruzie krijgt ook al hij geen schuld met een arabier dan heeft hij gelijk 20 arabieren op zijn nek zitten want zij helpen altijd elkaar de klootzakken als er dan andere Nederlanders langs lopen dan helpen ze je echt niet wel zeggen ze tegen elkaar hij zal het er na gemaakt hebben.Ik ben erg trots op Martien die oproept om de wapens op te nemen eindelijk een echte kerel die staat voor zijn woord een hoera voor Martien

  Like

 32. Tom Hendrix zegt:

  @F. Bonebakker 17.00. uur, prima gesproken van U, en ook nog helemaal waar. Als we jongens van Jan de Witt waren, knoopten we een aantal HAATBAARDEN op, en van de rest maakten we gehakt, maar ja dankzij de Partij van de Arabieren, is dit een ” watjesland”, geworden.

  Like

 33. Tom Hendrix zegt:

  @Henk V 15.16. uur, dus zo gaan de “zandhappers”, en volgelingen van de zonnesteekdebiel Mo met onze overleden medemensen om. Dat is verdomme wel het toppunt, met de dag wordt mijn hekel aan dat moslimgespuis groter. Ze moeten zo doorgaan deze achterlijken, eens staat de afrekening op de rol voor hen en de RODE VERRADERS!

  Like

 34. AdriePVV zegt:

  Degenen die aangepakt zouden moeten worden zijn de PC MSM, die zijn verantwoordelijk voor het verbloemen van de waarheid over Islam en immigratie. Geweld is niet iets waar je over spreekt, dat is contraproductief.

  In zoverre schaadt Martien zijn eigen zaak, want hoe begrijpelijk zijn uiting van woede ook is, het leidt af van de boodschap die hij verder zo prima brengt.

  Like

 35. jacob waterman zegt:

  Wie aan martien komt die heeft een probleem dus, adriepvv waar het om gaat is belangrijk en niet degene die er over schrijven.

  Like

 36. Piet Klont zegt:

  Jack Terrible zegt:
  29 september 2012 om 13:45
  ‘Ik ben geen vijand van moslims maar van de islam!’

  Ik denk dat je er weinig van hebt begrepen Jack.
  Ook Wilders zegt dit, maar die moet op eieren lopen gezien zijn positie.
  Ik zeg je: Vraag het die moslims eens. De meeste zullen je uitlachen en wanneer de lont eenmaal in het kruidvat van Allah gaat zijn ALLE moslims één en trekken dezelfde lijn.
  Het is een gotspe te denken dat er verschil zit in de Islam als ‘geloofsleer’ en de aanhangers van die ‘leer’.
  Het is inherent aan elkaar, in wat voor bochten men zich ook wringt.
  En een extreme islam kent enkel extreme moslims.
  Basta.

  Like

 37. Jan zegt:

  Een paar dagen werd de grootste moskee van Frankrijk geopend en dat op en steenworp afstand van de Notre-Dame, wat dus veelzeggend is. Bekijk de foto en oordeel zelf. Ook Frankrijk kent zijn landverraders die rustig bij de inwijding zijn.

  Grande Mosquée de Strasbourg inaugurée
  Manuel Valls*: «L’islam de France, c’est aussi la France»
  http://www.lalsace.fr/actualite/2012/09/27/la-grande-mosquee-inauguree-par-manuel-valls?image=4ff17366-f725-4c90-bab6-7d228ce1b775

  * Valls is minister van Binnenlandse Zaken en wat anders, van de socialistische partij.
  Momentopname van de dhimmie:
  http://www.hurriyetdailynews.com/france-to-expel-islamists-threatening-security-minister.aspx?pageID=238&nID=31113&NewsCatID=351

  Like

 38. Alf Janszoon zegt:

  Mohammedanisme zonder mohammedanen is even onschadelijk als de Jip en Janneke boeken Annie M.G. Schmidt bijvoorbeeld. Dan is het gewoon een paar boeken met gruwelverhalen over een ten diepste immorele Arabier uit de zevende eeuw. Dodelijk wordt het pas als hersenloze dwazen bereid zijn om de op papier gezette gruwelen in daden om te zetten.

  Like

 39. Jan zegt:

  De zwijgende/schrijvende meerderheid:

  Like

 40. Ha Piet Klont; “ik ben geen vijand van moslims maar van de islam”. Dat heeft Wilders gezegd en daar heb ik het van overgenomen. Als er geen islam was waren er ook geen moslims met lugubere gedachten en plannen met Westerse mensen en eigenlijk ook met hunzelf. In ieder geval niet zo collectief. De Valse Profeet, Mohammed, heeft in de zevende eeuw gezorgd voor islam. Mijn strijd voer ik eigenlijk tegen de Valse Profeet. En daarmee tref ik automatisch zijn aanhangers. Ik heb anti-islam schilderijen en toelichtingen om die strijd te voeren. Kijk maar op http://www.svpbunschoten.nl/politicalart.htm Misschien wordt het een lange strijd, misschien kost het wel mijn leven? Maar ik ga die strijd niet uit de weg! Wat heb ik aan strijd te voeren met moslims individueel? Ik kan misschien een paar moslims doden maar wat heb ik daaraan? Niks toch? Ik voer liever een geestelijke strijd wereldwijd tegen de islam omdat ik mezelf superieur voel in vergelijking met Allah (Satan) en zijn aanhangers. With a little help from my friends… wordt de klus geklaard!

  Like

 41. Martien Pennings zegt:

  @ AdriePVV om 18:11.
  “Geweld is niet iets waar je over spreekt, dat is contraproductief. In zoverre schaadt Martien zijn eigen zaak, want hoe begrijpelijk zijn uiting van woede ook is, het leidt af van de boodschap die hij verder zo prima brengt.”

  Nee, Adrie, het leidt niet af van de boodschap. Want mijn boodschap luidt dat de boodschap van de geschiedenis de oorlog is, dat de boodschap van de geschiedenis van de islam de oorlog is in het kwadraat en dat ook de multiklutsminkukels hem zullen moeten voeren als ze zo doorgaan. Zij voorál trouwens: de linkse collaborateurs zijn de eersten die gevangen gezet en vermoord worden, als de islam de macht grijpt. Maar ze zijn misschien wel laf genoeg om zich te “bekeren”.

  Like

 42. AdriePVV zegt:

  @ Martien

  Mij hoef je niet te overtuigen wat de gevolgen zullen zijn, ik deel je analyse.

  De strijd tegen de islam moet echter ook en vooral met woorden gevoerd worden en je maakt het je tegenstanders makkelijker om je (weliswaar onterecht) weg te zetten als een fanatiekeling.

  Je bent een paar jaar ouder dan ik en dan moet je toch beamen dat wij niet de meest geschikte vechters zijn. Schrijf wat mij betreft wat afstandelijker over de tegenreactie die gaat komen en maak desnoods ook maar een vergelijking met het verzet in WOII.

  Ook al zouden we het allemaal graag willen, wij zijn geen soldaat van Oranje.

  Like

 43. E.Eliveld zegt:

  De huidige invloed van cultuurvreemden kan alleen maar plaatsvinden omdat zij in Nederland juridisch dezelfde status als Nederlanders hebben. Wat natuurlijk kolder is. Een Nederlander is iemand die net zoals zijn/haar ouders in Nederland is geboren. Dit garandeert een voldoende inburgering, lees: verNederlandsing.

  Er had een ‘burgerschap’ ingevoerd moeten worden. ‘Burgers’ hebben stemrecht, kunnen verkozen worden en kunnen zitting nemen in maatschappelijke organisaties. Burgers zijn mensen die evenals beide ouders zijn geboren in Nederland en zijn daarom dus Nederlander.

  Er zou ook een ‘aspirant burgerschap’ moeten bestaan. Bijvoorbeeld als dank voor de NL staat verrichte diensten. Vooraanstaande wetenschappers, schrijvers, e.d. Hun kinderen zouden, als die in Nederland zouden zijn geboren, tellen als Nederlander, zodra hun kinderen met een Nederland(se/er) huwden. Dit bevordert van ‘niet burgers’ hun inzet bij integreren. Deze kwalificatie zouden we als ‘aspirant burger’ kunnen omschrijven. ‘Aspirant burgers’ hebben in beginsel dus dezelfde rechten als Nederlanders en kunnen ook als zodanig worden aangemerkt maar verliezen deze rechten na een veroordeling.

  De vraag is in hoeverre deze regels voor ook Europeanen zouden moeten gelden. Immers, van grote maatschappelijke verschillen is eigenlijk nauwelijks sprake. Denk even aan veel Europese en Midden Europese landen. Ik ben geneigd een aantal bij huwelijk met een Burger, dus Nederlander, de status van ‘aspirant’ te verlenen.

  Ingezetenen van Zuidelijke Europese landen zoals Italië en Griekenland, Spanje en Portugal zouden ook als ‘aspirant burger’ moeten worden geclassificeerd.

  Like

 44. Lucky9 zegt:

  Voor iedereen die niet geboren is in Nederland of uit Nederlandse ouders het burgerschap met stemrecht.
  Voor alle anderen uit de landen van de EU: een permanente doch intrekbare verblijfsvergunning zonder stemrecht maar met het recht te naturaliseren mits aan een hoop nauwkeurige voorwaarden is voldaan.
  Voor alle anderen uit niet EU-landen: een tijdelijke en intrekbare verblijfsvergunning van drie jaar op voorwaarde dat ze kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud uit eigen kapitaal en/of arbeid en zij onomstootbaar kunnen bewijzen geen jihadistische bedoelingen in het schild te voeren. Tweemaal verlengbaar indien zij een diploma bezitten en perfect het Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven.
  Voor alle andere gevallen een intrekbare verblijfsvergunning voor drie maand die maximum drie keer kan verlengd worden.

  Last but not least: Alle kosten te dragen door diegenen die om gastvrijheid verzoeken.

  Ik zou verdorie niet weten waarom de belastingbetaler parasitisme zou moeten financieren, en als er dan toch uitzonderingen zouden moeten worden gemaakt graag vooruitbetaling van alle levenslange uitkeringen in consignatie bij de overheid op een rekening ad hoc door de gutmensch-achtige sponsor..

  Like

 45. F Bonebakker zegt:

  Ik hoor steeds de zwijgende meerderheid stemt toe ze moeten een keer hun bek opendoen en niet kut verhaaltjes schijven

  Like

 46. F Bonebakker zegt:

  oedende Bengalen steken tempels in brand

  DHAKA – Duizenden relschoppers hebben in het zuidoosten van Bangladesh zeker vijf boeddhisten boeddhistische tempels en huizen van boeddhisten in brand gestoken. Zij protesteerden tegen een foto die beledigend voor de Koran zou zijn en door een boeddhist op Facebook zou zijn gezet.Eerst de boeddhisten daarna zijn de christenen aan de beurt mooi geloof he vooral moslim worden dan kan je lekker je lusten botviern

  Like

 47. jacob waterman zegt:

  Hr. Bonebakker u lult uit uw hernianek u slaat door temper u zelf een beetje dank voor de moeite vast.

  Like

 48. Geachte Bonebakker, u lult niet politiek correct… zoals bijvoorbeeld de heer Samson (Vrede zij met hem!) en zijn voorganger Job Cohen (Vrede zij met hem!). Hulde aan deze bruggenbouwers??????

  Like

 49. F Bonebakker zegt:

  Heer Jacob Waterhooft niks temperen temper je schouders maar en je heupie

  Like

 50. F Bonebakker zegt:

  Geachte jack Terrible,
  vrede zij ook met de heer Kok

  Like

 51. G.Deckzeijl zegt:

  @MP, 11:08
  Ben je nu echt te lui om goed rond te kijken op dit blog??? Deel 1 en Deel 2 van HET PROJECT
  hebben zeer recent(..!!!) pontificaal op dit blog gestaan.
  HET PROJECT vind je ook door LINKS naast contact te klikken: info kom je daar vanzelf tegen.
  Waar moet ik je nog meer mee helpen? Met ’s morgens aankleden, de gordijnen open doen, boodschappen halen, je stoepje schoonvegen..???
  Tip voor je: leg een eigen archief aan van webinfo. Je bent nogal een liefhebber van het bit.ly-systeem dus dat moet geen probleem zijn, toch?

  Like

 52. Martien Pennings zegt:

  @ G.Deckzeijl om 16:49.
  Ja, ik ben een echte lamzak, terwijl jij altijd heel voorkomend, hoffelijk en attent bent.
  Maar een linkje geef je nog steeds niet, zie ik.
  Links naast het contact klikken?
  Nou, ik zal eens links naast het stopcontact gaan staan en over mijn zusje klikken.

  Like

 53. Pingback: Die scheldende Pennings is ook nog eens gewelddadig | E.J. Bron

 54. G.Deckzeijl zegt:

  Godverdomme….

  Like

 55. G.Deckzeijl zegt:

  @EJB: zie je er op enig zelf te kiezen moment kans voor aan MP uit te leggen dat links naast contact niks te maken heeft met welk STOPcontact cq wandcontactdoos in dit ambtenaren- annex hoofddoekenparadijs Nederland genaamd te maken heeft? Ik heb er nl. geen zin meer in.
  (hij weet trouwens verdomde goed wat er bedoeld wordt, sterker: dat hoort hij als beste schrijver van dit land te WETEN.)

  Like

 56. lucky9 zegt:

  @ Deck
  Ik zou het votvOlbloeme ook nieT weten!
  Oeps mijn muis is weg.

  Like

 57. lucky9 zegt:

  Duurt (voorlopig) wat langer aar s heus de moeite waard.

  Like

 58. Piet Klont zegt:

  Heb ik ook.
  Deckzeijl heeft mij er ooit van beticht iets te hebben gejat van zijn link, maar die kon ik niet eens vinden!
  Daar stond toen ook: ‘naast contact klikken’ maar ik weet na drie maanden nog steeds niet waar dat woord ‘contact’ staat…
  😀

  Like

 59. E.J. Bron zegt:

  Heren,

  Bovenaan deze site, onder de header, zit een zwart balkje. Daarin staan, naast het woordje aan de rechterkant “contact”, de woordjes “Bedrieglijke ideologie”. Die aanclicken. Dat is wat er wordt bedoeld!!!

  Webmaster

  Like

 60. Piet Klont zegt:

  Aaaaaahh……
  Had dat toch gelijk gezegd!
  Nu zie ik het ook.

  Like

 61. G.Deckzeijl zegt:

  Zo goed letten ze op tegenwoordig. Tig websites bezoeken ze iedere dag, soms wel een paar keer en nóg hebben ze niet in de gaten dat nagenoeg iedere website een CONTACTknop heeft., zoöok dit blog..!!!
  100.000 keer moet je ’t uitleggen….
  Geen wonder dat dit land naar de godverdomme gaat.

  Like

 62. henk schroemges zegt:

  Het z.g. mohammedanisme kan alleen groeien en verder uitbreiden zolang als het wordt gedoogd door de verantwoordelijke politiek correcte laffe figuren die alles maar dan ook alles van die vegetatie goedpraat en maar blijft wegkijken. Dat zijn de echte schuldigen die ons dus in het verderf en de ellende storten. Hoe lang accepteert men deze maden nog?
  Kennelijk is de ellende en ergernis nog niet groot genoeg gegroeid, lijkt mij.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s