Die scheldende Pennings is ook nog eens gewelddadig

(Door: Martien Pennings)

Dat ene zinsnedetje uit de Betrachtungen eines Unpolitischen, de geestelijke worsteling van Thomas Mann met het verschijnsel van die loopgravenoorlog die van 1914 tot 1918 duurde en die we de Eerste Wereldoorlog noemen, is mij altijd bijgebleven: “wat men van de aard van de mensen weet” . . . . .

Met iemand die zich “Adrie PVV”  noemt heb ik, in de comments onder dit stuk, een kleine uitwisseling gehad over de vraag in hoeverre ik mijn eigen neiging tot geweld mag etaleren en in hoeverre dat contraproductief is voor de politieke strijd tegen de islam.

Ik heb het al eens meer opgeschreven. Dat was trouwens óók in antwoord op weer een andere PVV-er, die mij in een privémail verweet mij te diskwalificeren als ik de gewelddadige impulsen opschreef die ik voelde bij het verschijnen van boerka’s in mijn straatbeeld. Ik zal mijn antwoord nog maar eens citeren:

“Ik diskwalificeer me niet, XXX, ik kwalificeer me juist als geestelijk volwassene. Door te zeggen dat ik het brutaliserende vertoon van het symbool van de ultieme racistische dehumanisering en eerwraakmoord van een nazistische ideologie niet in mijn land zal dulden en desnoods zal doden om het te stoppen.

Dit zou het standpunt van elke geestelijke volwassene moeten zijn, maar in dit verziekte culturele klimaat kan het niet vertolkt worden op straffe van uitsluiting en ontslag. Ik echter kan niet méér uitgesloten worden dan ik al ben en ik speel de rol die ik in geweten vind te moeten spelen. Ik loop voor de troepen uit omdat mijn “maatschappelijke positie” dat toestaat. Ik zeg waarop het in laatste instantie staat. Nog een klein detail bij het begrip “geestelijk volwassen”: gnootie se auton, weet van je eigen stukje reptielenhersens, blader eens door een geschiedenisboek, kijk eens rond in de actuele wereld en sla die van de islam daarbij niet over.

Overigens: als ik de PVV had mogen adviseren in de laatste jaren, was ik diplomatieker geweest dan Wilders en zijn geestelijk raadsman Bosma. Dan had ik mijn rol héél anders opgevat. Dan was er géén sprake geweest van knieschoten, kopvoddentax en tuigdorpen. Wél bijvoorbeeld van een islam die bewijsbaar een nazistische ideologie is. Dán had je de middenklasse niet weggestoten, maar juist aangetrokken. De Tokkies die met dat popie-Jopie-gelul aangetrokken moesten worden, zijn bij de laatste verkiezingen thuis gebleven: 44 procent, weet je nog, XXX?”

“Adrie PVV” heeft opnieuw van zich laten horen, nu in de comments onder dit stuk. Hij schreef:

“Wij zijn namelijk geen barbaren maar beschaafde mensen.”

“Wij” zijn géén beschaafde mensen

Kijk, dat is het punt dus: dat zijn “wij” namelijk helemáál niet. “Beschaafde mensen”. Niet in de zin die “Adrie PVV” nu schijnt te bedoelen. “Wij” hebben namelijk dezelfde potentie tot gruweldaden als moslims en wat ik doe is dat naar buiten brengen. Er is wel een verschil, hopelijk niet alleen tussen mij en een x-deel van de moslims, maar hopelijk tussen een x-deel van “wij” en dat x-deel van die moslims. Dat verschil is hopelijk gelegen in de leer van de islam, die de moslimse Übermensch al gedurende 1400 jaar leert om alle ongelovigen te haten, uit te buiten, tot slaaf te maken en te doden. (En wat het racisme tegen vrouwen betreft: deze gezegende zondag kwam tot ons een filmpje waarop te zien was hoe in Egypte een vrouw gelyncht werd.)

Hopelijk, zeg ik, want wie zegt dat een kwaadaardige ideologie die dermate lang de hersens wordt ingepompt geen genetische gevolgen heeft? Dat is dan nog afgezien van de moslimse inteelt.

De inhoud van dat verschil? “Wij” in onze Gewetenscultuur gebruiken de Rede om onze impulsen te beteugelen. Zo heb ik wel eens meer uitgelegd dat ik Breivik een krankzinnige massamoordenaar vind van kinderen die door hun eigen cultuur misleid zijn. Maar bij mij  kan ’s morgens bij de eerste koffie bij sommige uitingen van haatbaarden wél het diepe verlangen opkomen ze te mitrailleren. Let wel: ik geef toe dat ik het diepe verlangen heb, dat is iets anders dan het doen.

De moslims daarentegen, in hun “cultuur” van de anti-Rede en het Verbod Op Een Inidividueel Geweten, leren op allerlei indirect-subtiel-impliciete en direct-onsubtiel-expliciete manieren dat je alle ongelovigen globaal mag haten en vernederen.

“Wij” van de Joods-Christelijk-Verlichte traditie hebben dus geleerd om met onze Irrationele Impulsen om te gaan. Maar . . . . . . een les die deze traditie ons óók leert is dat je die Irrationele Impulsen niet moet ontkennen tot op het punt dat je een Gutmenschen-cultuur hebt die het eerste en voornaamste filosofische gebod, te weten het gnoothie se auton (ken jezelf), is vergeten. Met name  de Verlichting heeft een Lichte Kant, maar ook een Duistere Kant, de ontspoorde “socialistische maakbaarheidskant”, die loopt van Robespierre naar Mao en Stalin en vervolgens via Pol Pot naar Noord Korea. Precies van die Duistere Kant moeten “wij” – collectief en individueel – het bestaan erkennen.

Het hypocriete zelfbedrog

Het is twintig jaar geleden. Ze was rond de dertig, HBO-opgeleid, een uiterste net meisje dat geen kwaad woord wilde horen over islam of immigranten. Bij de collectieve circuittraining  op de sportschool die ze frequenteerde deed ook een Turk mee. Tijdens de training liep hij haar omver. “Kijk uit, vieze Turk!” riep ze.

Kijk-kijk: dat zat er nou onder al die gepretendeerde Gutmenschen-netheid. Ik had indertijd persoonlijk al twijfels over de Turkse cultuur, maar zelfs in mijn meest onbewaakte momenten kon mij zoiets niet ontsnapt zijn, omdat ik zo niet dacht. Zo vermoed ik ook heel veel agressie onder al dat vertoon van “gematigdheid” op wat in feite grove provocaties zijn door een ideologie die alle voorname kenmerken heeft van het nazisme.

Als ik dus opschrijf wat mijn eerste impulsen zijn bij het zien van de provocaties van de nazislami´s, dan reageer ik op twee niveaus: 1) tegen de schofterige in-your-face-provocatie van de nazislami’s zelf en 2) tegen de krankzinnige huichelarij die zichzelf noch de vijand kent en de nazislami’s in bescherming neemt en zich tegenover de nazislami’s verontschuldigt.

Ik citeer hier wat ik zeer onlangs opschreef na het zien van recente beelden van het vernielen van een Jodenkerkhof door islamitisch geboefte in Libië:

“Het is inderdaad verschrikkelijk wat je daar ziet. Ik heb ( . . . )  geen enkele moeite om ongecensureerd te zeggen wat ik met die gasten zou doen: vanuit vier hoeken vlammenwerpers erop.

Net zoals ik bij agressieve, massaal op straat zogenaamd “biddende” baardapen graag een mitrailleur zou leegschieten in die konten en er dan met een tank overheen zou willen.

Net zoals ik, als er een grens van boerka-dichtheid overschreden gaat worden, op een gegeven moment zo’n boerka-cavalier op straat kapot ga schieten.

Zo: dat was dat stukje reptielenbrein aan het woord dat ik aan de evolutie heb overgehouden.

Mijn gelukwensen aan alle Gutmenschen die al verder zijn in die evolutie en dat hersen-residu niet meer bezitten, dan wel een dermate edele moraal hebben dat ze die primitieve impulsen onder controle hebben. Nou, ik heb ze tot nu toe óók onder controle gehad. Ik mag mij beroepen op een geheel blanco strafblad. Maar ik garandeer niet dat het zo blijft als de islamisering en Libanisering (Beiroetisering) van Europa door gaat. Dan neem ik met mijn bijna 67 jaren de wapens alsnog op. En aan de Gutmenschen heb ik nog een slotadvies: lees eens een geschiedenisboek.”

In het comment waarin “Adrie PVV” beweerde dat wij geen barbaren zijn, zei hij ook:

“Dat laat onverlet dat je op geweld mag en moet reageren met gepast of zelfs met ongepast tegengeweld om het ze af te leren.”

Kijk eens aan, dan liggen we misschien toch niet zover uit elkaar wat betreft onze mening over de bestrijding van dat nazisme avant, après et pendant la lettre, te weten de islam.

“Cordon sanitaire”

Ik wil nog een paar woorden kwijt over de huichelarij met betrekking tot de nazislam en de al veertig jaar durende massale immigratie van moslims in Europa, de potentiële en niet-zo-potentiële dragers van dat nazislamisme dus.

In België is er expliciet sprake van een “cordon sanitaire” tegen degenen die protesteren tegen de massale import van die nazi-ideologie, in Nederland is het impliciet, maar in feite werkt het hier op dezelfde manier.

“Sanitair” is afgeleid van het Latijnse “sanus” en betekent “lichamelijk gezond” en ook “verstandig”. In de afgeleide betekenis van “het sanitair”, de badkamer en met name de plee, komt er ook een betekenis mee van “hou de viezigheid buiten”. De krankzinnigheid van deze term is peilloos: degenen die waarschuwen tegen de import van het nieuwe nazisme, dat tegelijk het oudste nazisme is, worden voorgesteld als de gekken en de viezeriken die je moet buitensluiten.

Maar ook op een minder extreem niveau is dit behoorlijk van-de-pot-gerukt. Als we even de nazistische kern van de islam buiten beschouwing laten en gewoon zo sec mogelijk zeggen dat het gaat tussen voorstanders en tegenstanders van grootschalige immigratie.

Nou, dat mag dus niet. Je mag geen tegenstander van grootschalige immigratie zijn. Waarom niet? You tell me.

Maar het wordt nog mooier. We hebben het nazi-karakter van het “geloof” dat die immigranten meebrengen al buiten beschouwing gelaten, maar  we mogen van de bewakers van het “cordon sanitaire” nog veel meer niet vernoemen: de buitensporige criminaliteit onder de immigranten en de verdere buitensporige maatschappelijk kosten, cultureel en materieel, van die immigratie nog afgezien van de criminaliteit.

Mijn vraag: wie is er hier “sanus” en “insanus”?

Of in het Engels: Who’s fucking insane over here?

Mijn antwoord: een eurocratische elite, die al veertig jaar bezig is bewust onze beschaving te verkopen aan de nazislam, in ruil voor olie, die we niettemin veel te duur betalen. Dat oliegeld gebruiken de Saoedies en de andere Golfstaat-despotismen om de Europese cultuur verder te infiltreren en ondermijnen. “We” zijn bezig onze eigen ondergang te financieren.

Mijn antwoord: al wat “links” is of zich waant. Links is de grote helper in dit proces van zelfvernietiging, zoals “links” altijd al de grote helper was van al wat diep reactionair is.

En ik herhaal het wéér! Net zo lang tot het doordringt! Dat EU-project is:

“( . . .) een steeds meer ontsporende monocultuur, die van Sovjetisering en islamisering van Europa en die deze ontsporing tracht te maskeren en corrigeren door nóg meer gas te geven. ( . . .)  een monstrum dat we ”Brussel” noemen en dat al dertig jaar bezig is de “jizya” te betalen aan de islamitische maffia, via onderwerpingsgedrag, via het opzetten in samenwerking met de Arabische landen van een gigantische hersenspoelings-structuur over het hele Europese maatschappelijke spectrum, via betaling van ver-x-voudigde olieprijzen, via een ontwrichtende islamitische massa-immigratie, via wegkijken van islamitische terreur en criminaliteit, via een desastreus monetair project dat van aanvang tot falen was gedoemd en bovenal via verraad aan Israël en daarmee – onder wegvaging van het grootste morele probleem van de Europese geschiedenis namelijk Auschwitz – verraad aan de wortels van onze Joods-Christelijk-Verlichte beschaving.”


Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", Dhimmitude, Elite, Europa, Hypocrisie, Islam, Islamisering, Linkse Kerk, nieuw fascisme, Socialisten. Bookmark de permalink .

45 reacties op Die scheldende Pennings is ook nog eens gewelddadig

 1. E.Eliveld zegt:

  Ik was een weekje geleden terug van een korte vakantie die ik net na de tweede kamerverkiezingen had aangevangen en heb de gedachten die ik kreeg toen ik voor het eerst weer nieuws hoorde over Nederland op m’n stek gepubliceerd (http://www.eliveld.nl/articles/2012/2609/2609.html).

  Het tegen beter weten in blijven verkondigen van bullshit is gewoon een vorm van culturele degeneratie zo bedacht ik me. Misschien zit ernaast maar na meer dan 25 jaar politiek correcte indoctrinatie….

  Like

 2. louis-portugal zegt:

  Martien je bent weer even lekker op dreef.
  Heel lang geleden ben ik gestopt met jagen. omdat ik die diertjes niet wilde doodschieten hoewel ik schieten op b.v. kleiduiven wel leuk vind.
  Ook ben ik geen vegetariër geworden.
  Als ik dat spul echter in een te verwachten confrontatie zal tegenkomen vrees ik ook het ergste voor mezelf.
  Ze zijn ook zo overtuigend met die baarden en die grote bekken.

  Like

 3. Martien Pennings zegt:

  Ik twitter zelf niet, maar ik zou het leuk vinden als anderen het wel zouden doen aangaande dit stuk.

  Het kijkt mij geweldig als die twitter zou kunnen luiden:

  “Die scheldende Pennings is ook nog eens gewelddadig: http://bit.ly/V1W9BI

  Meer niet.
  Dat zet de goegemeente op het verkeerde been en zet ze aan tot het verlekkerde lezen van wat ze denken dat een Pennings-bash is.

  Like

 4. G.Deckzeijl zegt:

  Onze MANNEN & VROUWEN terug uit dat fundamentalistische wespennest, NU..!!!
  http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1508899/2012/09/30/Dodental-Amerikaanse-militairen-in-Afghanistan-bereikt-tweeduizend.dhtml
  Lesje voor iedere bestuurlijke hotemetoot die geilt op buitenlandse aanwezigheid in die zandbak:
  Ieder Afghaan die de ISAF-troepen steunt, iedere Afghaanse politieagent, ja, óók degenen die in Kunduz door onze mannen en vrouwen worden opgeleid, dient beschouwd te worden als een veiligheidsrisico..!!!

  Like

 5. vederso zegt:

  @ Martien Pennings. Ik kan me herinneren dat je in het Breivik-artikel ook zei, dat als je zou horen dat iemand op weg zou zijn om gebrainwashte pubers te vermoorden, je meteen naar het politiebureau zou rennen om te waarschuwen. Is die optie er nog of zijn we al in de volgende fase beland? De Noorse marxistische filosoof Sandemose zegt in dit verband; “de wal keert het schip.”
  Dat is mooi abstract gezegd, maar wat betekent dat in de praktijk? Daar wil nog niemand over nadenken wat het betekent als de letterlijke burgeroorlog uitbreekt. Ik ook niet. Ik wil het liever ook nog een tijdje fijn houden in mijn hoofd en mijn Duistere Kant geen ruimte geven. Kortom, ik zit klem zoals alle westerlingen en daarom gaan we verliezen. Omdat het onze voorstellingvermogens te boven gaat wat er gebeurt ALS we verliezen. Goed artikel trouwens, alweer!

  Like

 6. E.Eliveld zegt:

  @ Martien (17:46)

  HAHAHAHAHAHAHAHA…. Helaas zul je van mij op dit punt weinig steun verkrijgen: Twitter en Facebook zijn voor ********** en @@@@@@.

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  Hr. Pennings hulde voor dit voldragen artikel. Ook ik erken bij mezelf de reptielenstatus, en ook ik ben niet geweldloos als ik zie hoe de moslims een kind van 4 jaar ophangen. Het zijn wat U zegt; vuile huichelaars, die zgn stoicijns op deze zaken reageren. Ik ben er helemaal klaar mee met de HAATBAARDEN, mijn stelling is geworden, TOLERANT TEGEN DE TOLERANTEN,INTOLERANT TEGEN DE INTOLERANTEN. En daar doen ze het maar mee.

  Like

 8. vederso zegt:

  @ Martien Pennings. Je linkt naar de video op Geen Stijl en ik wil het niet zien. Ook zie ik veel commenters op dezelfde manier reageren, men wil er niet naar kijken. Het is de remming die het product is van onze cultuur en beschaving en in de islam en in de moslimmens ontbreekt. Ook jij gaat nooit met een Kalashnikov om je heen schieten. Daar ben je veel te fatsoenlijk voor.

  Like

 9. AdriePVV zegt:

  Prima Martien, maar de kop die je zelf op dit stukje plakt is nu net waarvoor ik zou willen waarschuwen, de associatie met geweld. Toen ik je een jaar of wat geleden virtueel ontmoette op het PvdA forum en op Willem de Zwijger schreef ik daar nog onder mijn eigen naam, later toen de beledigingen me teveel werden “dook ik onder”, vandaar dat ik me nu “ÄdriePVV” noem.

  Ik citeer een klein stukje van je uit vroegere jaren.
  =====.
  We (Eddy, Marcel, ik en een aantal anderen) hebben bereikt, Odmar, dat de verstikkende paardedeken van de collaborerende censuur is weggetrokken. De Orwellianen mogen aangevallen worden! Twee jaar geleden was het nog ondenkbaar dat je in zoveel vrijheid op een PvdA-site een normale discussie kon voeren.
  =====
  Ik besef dat er intussen heel wat gebeurd is en dat je keihard en gemeen bent aangevallen, maar dat heeft mijn bewondering voor wat je schrijft nooit aangetast, ik ben het zelfs met je eens wat betreft die diepere gevoelens. Wat je schrijft over het niet diplomatiek zijn van de PVV idem dito, dat vervreemdt potentiele medestanders.

  Ik blijf dus, laten we zeggen mede uit diplomatieke overwegingen, bij mijn standpunt dat het verschaffen van informatie over de islam en het daarmee bestrijden van die ideologie beter zo “koel” mogelijk gedaan kan worden, zonder de tegenpartij de kans te geven ons als barbaren af te schilderen. Je hebt aan de laatste verkiezingen kunnen zien dat een “redelijke” opstelling zoals Diederik Samson die wist uit te stralen, zijn partij geen windeieren heeft gelegd.

  Like

 10. vederso zegt:

  Overigens, Martien Pennings is niet de enige die soms de woede in zich voelt opkomen.

  https://ejbron.wordpress.com/2012/06/10/wantrouwen-in-de-samenleving-en-een-explosieve-sfeer/

  Like

 11. Tom Hendrix zegt:

  @AdriePVV 18.25. uur, ik wil U voorstellen eens het boek te lezen; ” Weg uit de Islam-Getuigenissen van Afvalligen”, geschreven door Ibn Warraq, met een voorwoord van Elian Efansin, commentator bij Elsevier, uitgegeven bij Meulenhoff pers. Na lezing van het boek, was het voor mij duidelijk, dat we het op vreedzame manier niet gaan redden tegen de geiteneukers. Ik ben er klaar mee, en vind dat dhr. Pennings volkomen gelijk heeft, niet buigen maar terugvechten!

  Like

 12. @Martien: Ik heb je artikel met de grootste aandacht gelezen. Hierbij beken ik ook eerlijk dat ook ik steeds groter groeiend deel reptielen-hersenen heb die ik ten zeerste waardeer.

  Ten eerste heeft het over niet al te lange tijd weinig nut meer om maar te blijven tolereren wat intoleranten ons met alle liefde willen aandoen of al hebben aangedaan.
  Ten tweede is de kans steeds groter aan het worden dat we de bruikbaarheid van het resterende reptielenbrein in de praktijk moeten brengen. Niet omdat we dat willen maar omdat we straks geen keuze meer hebben.
  Ten derde zal, een voornamelijk eenzijdig, dialoog geen zoden aan den dijck zetten. Steeds meer mensen krijgen eindelijk door wat ‘de andere partij’ eigenlijk wenst. Zij wensen iets wat totaal in strijd is met onze eigen beleving van cultuur, normen en waarden. Wat zij wensen is totale onderdrukking; of door zelf-islamisering of door drang, dwang, intimidatie, dreiging en uiteindelijk moord en de wijze waarop het gebeurd is zeer subtiel (Zie artikelen alhier over The Project).

  Like

 13. Tom Hendrix zegt:

  Ja, de arabische lente heeft ons al veel goeds gebracht, net als de eu en de euro. Dit naar aanleiding van het lynchen van de egyptische vrouw, en wat deden deze helden erna, de vrouw in de fik steken. Dan kookt dus echt mijn bloed, alle HAATBAARDEN DE WERELD UIT TE BEGINNEN UIT NEDERLAND, en o ja, neem de LINKSE VERRADERS en GUTMENSCHEN METEEN MEE, net als de COMMUNISTEN CLOWNS in BRUSSEL. Zo dat lucht op.

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  @Pieter Veenstra 18.49. uur, Pieter ik ben het volledig met je eens!

  Like

 15. E.Eliveld zegt:

  Sorry AdriePVV,
  persoonlijk denk ik dat we maar eens op moeten houden ons te voegen naar de regels die ons vanuit ‘diplomatieke overwegingen’ door hen, de multiculteralisten, worden opgelegd. En die, als we in hun ogen het spel niet goed meespelen, ons verketteren, ons belachelijk maken en een cordon sanitair rond ons heen leggen. Weet dat zij redeneren dat een verstandig overheerser zijn eisen, zo mogelijk steeds in delen aan het karakterloze volk, en dat is ieder volk dat zich vrijwillig onderwerpt, zal opleggen. Alleen omdat de onnozele burgerlijke hals in staat is, zich in te beelden, dat het gevaar van de baan is.

  Het is tijd dat wij onszelf een ondubbelzinnige houding aannemen. Een sterke houding die er desnoods niet op uit is de vrede tot iedere prijs in stand te houden.

  Like

 16. AdriePVV zegt:

  @ Tom Hendrix

  Als je gaat denken over fysiek “terugvechten” en het desnoods gebruiken van geweld dan kun je daar beter over zwijgen en je eigen geweten laten beslissen of je het ook echt uitvoert.

  Ik heb het op die andere fora tegen “islamofielen” ook als eens gezegd en ze uitgedaagd met mij samen in het openbaar een koran te verbranden of iets dergelijks.
  Gelukkig nam niemand de uitdaging aan, want zo’n held ben ik helemaal niet.

  Terugvechten zonder te buigen kan op dit moment ook nog zonder direct geweld, dat is m.i. veel slimmer en wint goodwill voor onze zaak.

  Like

 17. Tom Hendrix zegt:

  E.Eliveld 18.52. uur, hear,hear, U heeft het volkomen begrepen.

  Like

 18. Petrossa zegt:

  Puur om zuiver te blijven, het zijn niet de reptielenhersens maar het limbisch systeem die je aanzetten tot excessief gedrag. Daar maken de reptielenhersens wel deel van uit maar die zijn toch wel erg diep verstopt nu.

  In feite leven wij allemaal volgens de dwang van onze primatenhersens, alleen hebben we een klein stukje extra dat soms wel eens een impuls kan onderdukken, maar onder druk bezwijkt dat snel

  De illusie van de vrije wil is precies dat, een illusie. Het grote probleem met ideologien is dat het je ontlast van verantwoordelijkheid. En islam als opperste ideologie is helaas een krijgsideologie, dus daardoor wordt het primaire instinctieve gedrag aangemoedigd.

  http://petrossa.wordpress.com/2010/05/16/free-will-does-it-exist/

  Like

 19. Tom Hendrix zegt:

  @AdriePVV 18.56. uur, bedankt voor uw reactie. ook ik waan mij geen held, maar zie onder ogen, dat we het moslimgevaar nooit op een vreedzame wijze weg krijgen. Ik heb teveel verraad gezien, om mij in slaap te laten sussen, wat in Srebrenica is gebeurd, is ook een gore leugen. De zgn. gevallen muzelmannen waren strijders onder leiding van het MOSLIMBEEST ORIC, die 100 servische dorpen had uitgemoord. En moeten we het dan hier zover laten komen, ik dacht het niet.
  Israel was allang weggevaagd als het niet keihard gereageerd had in antwoord op de aanvallen vanuit de arabische landen.

  Like

 20. AdriePVV zegt:

  Omdat ik nogal wat kennissen en ook vrienden heb die uit die islamitische cultuur komen is voor mij een moslim in het algemeen gewoon een mens van vlees en bloed en geen vijand per definitie.

  Ze weten dat ik PVVer ben en ik krijg ook vragen of het echt waar is dat Wilders alle moslims het land uit wil zetten en meer van die linkse antiPVVpropaganda. Ik hoor ook dat Wilders best nogal wat steun zou kunnen krijgen uit die hoek, Koerden beschouwen hem als een held vanwege zijn kritiek op Erdogan.

  Ik liet laatst een jongeman een stukje van Fitna zien, niemand uit zijn omgeving had dat ooit bekeken, en hij begon zowat te huilen toen hij dat stukje van memri-tv zag waarin een kleutermeisje vertelde dat Joden beesten waren. Ik ga er van uit dat de meeste moslims nog wel een geweten hebben, ze worden echter vanaf hun jeugd vals voorgelicht.

  Wat mij betreft is de echte vijand in Nederland de MSM en de linkse grachtengordelkliek.

  Dat neem allemaal niet weg dat een fysieke afstraffing van zo’n sharia4europe haatgroep bij mij op applaus zou kunnen rekenen.

  Like

 21. jowitteroos zegt:

  AdriePVV op 19.26

  Ik ben niet overtuigd van het algemeen een gewoon mens zijn als het om een moslim gaat. Een moslim is iemand die Islam aanhangt en er is maar 1 islam.

  Pas als de moslim zegt, ik ben een Nederlander of een Duitser etc. dan pas geloof ik in zijn/haar gewoon mens-zijn eerder niet.

  Ik ken ook Moslims en dat wordt je gelijk verteld op het moment dat je binnen komt en je aan allerlei regels moet houden. Kinderen zitten op speciaal onderwijs ( mosl educatie) en zie je vaak thuis liggend/ tv kijkend of vretend en dus overgewicht in dit geval. Kinderen worden gehersenspoeld en zelfs gebaard voor Jihad:
  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/160419#.UGgpG00bd8E

  Like

 22. Tiny zegt:

  @ Tom Hendrix,
  Op uw bovenstaande reactie betreffende de zgn. gevallen muzelmannen, heb ik de verslagen aangehoord van mensen die daar en erbij waren. Ik heb daarom ook nooit begrepen en zal het niet begrijpen dat men wel de Serviërs nu verantwoordelijk houdt en zo nodig moet berechten en dat varken Oric met z’n kompanen niet, en dat diezelfde misselijkmakede bende de NL militairen aansprakelijk stellen, waar onze dappere regering vol in mee gaat. Schande !!!

  Maar het artikel van Martien Pennings, heb ik met genoegen gelezen. Ofschoon genoegen eigenlijk niet het juiste woord is. Zou meer met voldoening moeten zijn. Ik kan me helemaal vinden in de gevoelens die de beschreven beelden oproepen.
  Beschaving? Zo beschaafd zijn we nog niet zo heel lang en bovendien, de beschaving die we ten toon spreiden is n.m.m. maar een dun laagje vernis, wat we onszelf hebben opgeschilderd.
  Wat wij hier en nu als beschaving de bloeddorstige islamaanhangers tegenover laten zien of tenminste beweren, dat we beschaafder zijn, is meer angst, lafheid, onderdanigheid, kruiperigheid.
  Dit om de eigen zwakte en weekheid te verbergen en zodoende gaat men over tot het voederen van de krokodil. Sinds de grote vrijheid, blijheid en alles moet maar kunnen bewegingen, heeft men niet in de gaten gehad, dat men van hogerhand zo langzaam aan werd geprogrammeerd tot een setje makke schaapjes. Het kwam allemaal zo goed van pas.

  Wat nu niet direct wil zeggen dat ik persoonlijk, deels geïndoctrineerd als ik ben met “beschaving”, het is ze namelijk nooit gelukt de wilde oerkat in mij, wat jullie dus reptielenhersenen noemen, te temmen, nu de straat op ga en een muzelman neerknuppel en dan z’n keel doorsnij.
  Echter, die gevoelens leven er wel in mij. En hoe meer dat tuig te keer gaat en hoe meer er het land binnenkomen en ons met hun sprookjesboek in de hand willen vertellen wat wij wel of niet mogen. Hoe meer die kat begint te grommen. Echter wat zij niet kunnen en u en ik wel, is beheersing van deze gevoelens om ze dan pas op het juiste ogenblik koelbloedig toe te laten.

  Nu zullen ze wel denken, wat hebben we de te duchten van zo’n oud wijffie in de grootte van een tuinkabouter. Ik zou zeggen veel heel veel. Ik verstop me nooit in holen en achter bomen, ik barst al los voordat de ander kan losbarsten en een mitrailleur hou ik met graagte vast om grote gaten in die opgeheven reten te schieten. Ik heb te veel gezien en meegemaakt in mijn leven en ben niet opgegroeid en ouder geworden in een watjescultuur. Ik heb van jongs aan een soort van survival leven moeten leven, dat betaalt zich nu uit. Gelukkig maar.
  Bij de weg, ik kan aardig raak schieten en oefen nog steeds en dat al sinds dat ik 20 was.

  Dus ja, bij de voorstelling van dat beeld, ik denk wel eens in plaatjes, heb ik met genoegen verder gelezen.
  Top!.

  Like

 23. Lucky9 zegt:

  Genoeg gelezen.
  Geen genade. Verlaat de islam of verlaat Europa, nu het nog tijd is!
  Nee serieus, er is geen enkel alternatief, en neem in voorkomend geval AdriePVV ook maar mee als huisslaafje!
  Geen hond die hier zijn verhaaltjes nog gelooft behalve een bende debielen, bolsjewieken en trotzkysten.

  Ziezo, sorry dat ik me even heb laten gaan. Wil niet eens het verschil kennen tussen hersenspoeling en (verkeerde) voorlichting!

  Mollen en poco-trollen trollen lust mijn kattin rauw.

  Like

 24. Piet Klont zegt:

  Ik persoonlijk ben erg gecharmeerd van wilde katten die af en toe hondsdol kunnen worden, tiny Tiny Tuinkabouter!
  Maar ik kan beter mijn waffel houden want ik ben één grote wandelende krokodil.

  Like

 25. Hellen zegt:

  Ik sta ook volkomen achter de gedachten van Martien , daar is niks vreemds of radicaals aan , dat heeft de sekte woestijnratten , vooral de afgelopen jaren , op een duidelijke manier helemaal zelf voor elkaar gekregen , ik kan ook geen enkel pardon voor de vijfde colonne meer opbrengen , dat komt vanzelf als je alleen maar de meest afschuwelijke ervaringen hebt met dat islamitisch satansgebroed , als de pleuris uitbreekt sta ik zeker niet voor mezelf in , voor mij hebben ze de streep van ” tot hier en geen mm. verder ” bereikt . Ik walg van dat zooitje achterlijke en barbaarse moknielers .

  Like

 26. Tom Hendrix zegt:

  @Hellen 21.00. uur, dat kan ik mij helemaal indenken. En de grootste ellende wat dit alles betreft, de linkse en politiek correcte wegkijkklasse, waarvan zo een figuur als Pechthold demonen 66, een sprekend voorbeeld is. Laten wij ons goed realiseren, dat het verraad al begonnen is in de jaren ’70 van de vorige eeuw, toen de politieke verraders, liberalen, socialisten, christen-democraten tezamen met de BILDERBERGMAFFIA besloten hadden, in ruil voor OLIE, de PISLAM en de aanhangers te promoten in heel europa, en tevens toe te staan HELE HORDES van deze MUZELMENSEN toestemming te geven naar europa/nederland te halen. ONZE OVERHEDEN hebben ons VERRADEN.

  Like

 27. Hellen zegt:

  @ Tom , je hebt zo gelijk , ik veracht elk persoon die als plucheplakker in den Haag zit of de afgelopen 40 jaar heeft gezeten ( Behalve de PVV en SGP ) zij zijn de grootste landverraders en behoren voor een tribunaal te staan wegens verraad , zij hebben die zandvlooien binnen gelaten , zij gaan in op hun bizarre eisen , zij verdommen het om de multiculshit te veroordelen , zij weigeren de grenzen dicht te gooien , zij laten toe dat de barbaren ons kaal vreten , zij zijn de hoofd schuldigen , een minderwaardige bende zakkenvullende laffaards , de vroegere NSB verbleekt erbij .

  Like

 28. Martien Pennings zegt:

  .
  @ AdriePVV 30 september om 18:25.

  Je zegt:
  “Prima Martien, maar de kop die je zelf op dit stukje plakt is nu net waarvoor ik zou willen waarschuwen, de associatie met geweld.”

  Dank je voor de waarschuwing, Adrie, maar de bedoeling is nu juist dat ik geassocieerd word met geweld en dat de multikulkluskoppen zich gaan realiseren dat ze geen haar beter zijn dan ik, dat ze in een dubbele illusie leven, zonder zelfkennis en zonder kennis van de islam en dat ze op grote schaal oorlog aan het binnenhalen zijn in Europa.

  Voorts citeer je een stukje van mijn eigen tekst uit wat wel een vroeger leven lijkt, zo ver staat dat nu van me af. Gut ja: dat was toen Eddy Terstall en ik nog dachten dat we de PvdA-tanker van koers konden doen veranderen.
  Dit stukje citeer je:

  “We (Eddy, Marcel, ik en een aantal anderen) hebben bereikt, Odmar, dat de verstikkende paardedeken van de collaborerende censuur is weggetrokken. De Orwellianen mogen aangevallen worden! Twee jaar geleden was het nog ondenkbaar dat je in zoveel vrijheid op een PvdA-site een normale discussie kon voeren.”

  Dat waren dus Eddy Terstall, die nu afstand van mij heeft genomen omdat hij zich maatschappelijk niet kan veroorloven ruzie met de Femke Halsema’s [ http://bit.ly/wsNo8x ] van deze wereld te krijgen.

  “Marcel” was Marcel Duyvestijn [ http://www.liefdevollid.nl/ ] die toen nog de website van de PvdA-Amsterdam bewebmasterde.
  Marcel bleek zich later nog niet helemaal aan het Orwellianisme onttrokken te hebben, toen hij mij in februari 2008 een permaban gaf vanwege dit stukkie over de boerka, een reactie op een gek die een boerka best wel gewoon vond: [Zie: http://bit.ly/SshEp5 : “Boze blogger geblokt op PvdA-site” ]:

  “LOUIS KOSSEN IS PRO WAANZIN
  Gepost op: zaterdag 16 februari ’08 – 22:24
  Collectieve gekte, individuele waanzin, massagraven, een bot door de neus, oorlellen tot op de grond, ingebonden Chinese voetjes, op kop van een 30 meter hoge houten toren bungeejumpen aan zelfgeknoopte liaan die net lang genoeg is om met je haar de grond te raken teneinde indruk te maken op de meisjes, Scientology, halve vagina wegsnijden als traditie. En dan die boerka, symbool van islamofascistische waanzin, van een systeem dat honderden vrouwen per jaar vermoordt, van ongeleefde levens, van kapotte, geperverteerde geesten en een Europese cultuur die langzaam afdrijft richting gekte. Zie Louis. Het is allemaal heel gewoon. Waarom niet? Vraagt Louis. Al dáárom niet, Louis! Omdat ik het zeg, Louis. Als er morgen een partij komt die op jouw soort gezwets een jaar gevangenisstraf plus heropvoeding zet, maakt die partij grote kans op mijn stem. Duidelijk?”

  Like

 29. Piet Klont zegt:

  Is het niet ‘klutskoppen’?
  Die multikulkoppen bedoel ik?
  Niet dat ik me er mee wil bemoeien…
  Nee, dat wil ik niet.

  Like

 30. AdriePVV zegt:

  @ Martien

  Toch is er in die vier jaar wel wat veranderd, het publiek wordt zich meer bewust van het gevaar.
  Toen ik bij de volkskrant begon te reageren inzake de drie I’s had ik niet veel medestanders, nu is veel daarvan gemeengoed geworden. Je stukje over de executie van die verraadsters is in wezen prima, omdat je beargumenteert wat hen in feite te wachten zou kunnen staan, je treedt niet zelf op als beul.

  Als je hetzelfde stukje zonder woede zou kunnen schrijven dan zou je boodschap een groter publiek bereiken. Neem als voorbeeld die Belgische studente die met beelden uit een middagje flaneren in Brussel de problematiek over straatterreur tegen vrouwen door islammacho’s op de kaart zette.

  Het probleem bestaat al meer dan twintig jaar, maar nu kon ineens niemand er meer omheen, ze konden haar niet wegzetten zoals ze het jou wel doen.

  Die woede die jij voelt, daarin sta je niet alleen, maar zoals dat bij jou ook is gebeurd, dat ontstaat en groeit met de jaren als je de juiste informatie maar tot je krijgt en over een geweten beschikt.
  Die woede zelf moet je niet over willen brengen dat gebruiken de Femke’s alleen maar tegen je.

  Like

 31. Martien Pennings zegt:

  @ Adrie PVV zegt om 08:39.
  De Femkes gebruiken je woede alleen maar tegen je, zeg je.
  Maar het punt is dat, als je beleefd bent, de Femkes je niet eens hóren.
  En vergis je niet: mijn provocatieve stuk “Ik hoop dat de executie van de nazislamitische hoeren Femke Halsema, Jolande Sap , Karin Dekker, Ineke van Gent en Claudia de Breij verloopt als die van . . . . . . ” [ http://bit.ly/wsNo8x ] werd ergens rond de zeventienduizend (!) keer bekeken.

  Enfin, als verder antwoord kan ik mezelf alleen maar citeren.
  Ik kom nog eens op een punt waarop ik mezelf alléén nog maar hoef te te citeren.
  Deze keer komt het antwoord op de vraag uit:

  “Twitter-kwetter-tsjilp: paniek in de volière”: http://bit.ly/wuytbO

  “Ergens vorig jaar twitterde het Femke leukjes over boerka’s die ergens in de uitverkoop zouden zijn met carnaval:

  “Goeiemorgen. Een vrolijke dag allemaal! http://www.feestkleding365.nl/accessoires/boerka/ (via @Superjan & @molovich)”

  En dit jaar kon Jolande Sap, de nieuwe Führerse van GroenLinks, niet achterblijven en tsjilpte ook dat ze misschien wel een boerka ging dragen met carnaval om de vrouwen in Afghanistan te helpen. Ineke van Gent, óók GroenLinks, idem dito. En toen wilde de provincie niet bij de Randstad achterblijven: Karin Dekker, wethouder te Groningen, kondigde aan dat ook zij in de boerka vooral een stukje vrijheid van expressie zag. Claudia de Breij, cabaretière, had allang eens laten zien dat als je een boerka aantrok op een Nederlands theater-podium er eigenlijk helemaal niks gevaarlijks gebeurde. Een van de laatste daden van Femke zelf als Akela van GroenLinks was een motie indienen én aangenomen krijgen dat het nieuwe VVD-CDA-( PVV) -kabinet de nazislam in Nederland ruim baan zou blijven bieden. EN ALS JE DE DAMES BELEEFD ATTENT MAAKT DAT ZE HET MEEST RACISTISCHE, TOTALITAIRE, HARDNEKKIGE VROUWENHAAT-SYSTEEM DAT DE WERELD OOIT GEZIEN HEEFT STEUNEN, DAN . . . . . . . IK WILDE GAAN ZEGGEN: DAN HALEN ZE HUN SCHOUDERS OP. MAAR DAT IS AL TEVEEL GEZEGD EIGENLIJK. ZE HOREN HET NIET EENS.

  ECHTER, ALS JE ZE SNOEIHARD ONDER OGEN BRENGT WAT EEN BOERKA VOOR VELE VROUWEN IN LANDEN MET EEN ISLAMITISCHE MEERDERHEID BETEKENT, DAN VOELEN ZE ZICH PLOTSELING ERG BEDREIGD. DE JAARLIJKSE MASSAMOORD OP VROUWEN IN DE ISLAMITISCHE WERELD, DAT RÁÁKT DIE WIJVEN NIET. MAAR SCHRIJF NIET EEN PAAR ZINNETJES OP EEN WEBLOGJE DAT DIE WERELD DICHTERBIJ ZE BRENGT. DAN IS DIEZELFDE WERELD INEENS TE KLEIN. DÁN WORDEN ZE WAKKER. EN HET ERGSTE IS: HET IS AANSTELLERIJ. Ze zijn zó verschrikkelijk veilig in hun domme, gewetenloze collaboratie met het monster ! Nog wel! De dames hebben echt de bewaking van een Wilders niet nodig. En ook van de “rechts-extremisten” van wie ik er een zou zijn, hebben ze niks te vrezen.”

  Maar hier komt wel het springende punt: er is natuurlijk een grens aan wat je een vrijheidslievende bevolking aan kan doen. Ook voor mij is er een grens aan wat ik tolereer. Als ik op straat regelmatig boerka’s ga tegenkomen, dan sluit ik niet uit dat ik op mijn gevorderde leeftijd nog bij een vorm van gewapend verzet ga. Maar denk geen seconde dat ik op vrouwen ga schieten: dat laat ik aan Taliban-achtige helden over. Op wie ga ik dan wel schieten? Ik twijfel er niet aan of mijn stadsguerilla-eenheid, zal allang islamitische tegenhangers hebben. De stads-guerilla, de Beiroetisering zal zich organisch ontwikkeld hebben uit de “tolerantie”, gecombineerd met het immigratiebeleid. Ik heb al een naam voor mijn guerilla-eenheid: “Willem van Oranje”.

  De hoofdletters heb ik toegevoegd voor de duidelijkheid.
  @ Piet Klont om 08:03.
  Inderdaad, Piet! Het moet multikulkluttttttttttskoppen zijn! Had ik daar toch een teetje vergeten! Zie je wel dat ik niet onfeilbaar ben. Dat denken mensen vaak. Mooi niet.

  Like

 32. jowitteroos zegt:

  @ Martien

  Dat geweldige stuk van je over de Femkes ( om de lange titel maar even achterwegen de laten) heb ik toen gelijk op DDS in een reactie meegegeven: de wereld werd toen heel klein, werd gelijk aangesproken dat ik een ban zou krijgen en dat ik gemeld zou worden bij de DDS en dat ik discrimineerde…….enfin geen ban en heb een reactie gegeven dat mensen niet door de titel moesten afschrikken maar het juist eens moesten gaan lezen…………………………..

  Ik weet zelf niet meer hoe Nederland WAKKER geschud kan worden, echt niet. men ziet geen gevaar, nergens niet………….ik des te meer!

  Ik ben bij lange na niet zo vol kennis en intelligentie als jij maar reageer toch op mijn manier en vecht ook op mijn manier anders kan ik gewoon niet. Dus niet iedereen doet het zoals jij, maar daarom niet minder effectie en/of slecht.

  Ik vind je stukken geweldig en voor mijn brein vermoeiend maar dat dondert niet ik lees ze..wat..ik bestudeer ze!

  Keep up the good work my frend!!

  Like

 33. Anneke zegt:

  “Links is, nog immer, zéér Slinks en Sluipend !!! Der alte Deutsche Waffen SS, von A.Hitler, war dass auch….” M.Pennings heeft een zeer realistisch stuk op digitaal papier ‘gezet’. “Petje af…” Helaas de media en politiek willen al lang keihard bewezen feiten maar niet relativeren. Verblind door veel te veel ‘punten’…..die eerst zo springlevend leken te zijn, maar al zo’n jaar of tien doffer en dorrer worden en NU letterlijke DOOIE punten zijn. Zijn nu beland in het UITVAL-stadium, veel te broos om zich nog langer ‘aan de hoofdhuid’ vast te klampen. Figuurlijk geschreven, maar de lezers van deze site begrijpen heel goed wat ‘k bedoel !!!! Voor vandaag nog een fijne -, hopelijk zorgeloze dag….houdoe.

  Like

 34. Tom Hendrix zegt:

  @Martien Pennings 09.33. uur, goed betoog van U. De enige Oranje, die ook van mij nog respect krijgt, Willem van Oranje! De kliek die er nu is, heult net zo makkelijk met de Islam, als dat ze van kleding verwisselen. MP, gaat U door met deze zaken aan de kaak te stellen!

  Like

 35. Anneke zegt:

  Wij Europeanen en eveneens het Amerikaanse volk werden op zéér SLINKSE – en SLUIPENDE wijze GEDWONGEN onze joods-christelijke jassen uit te trekken; in de kledingcontainer te werpen en de nieuwe goed op maat, notabene van islamitisch kamgaren, gemaakte WINTERjassen aan te trekken. Denk even na bij het woord -WINTER-, het tegenovergestelde van -LENTE-. Koude en duisternis. “Ohhh; wat was èn is links in een waanvoorstelling….” Men mocht de nieuwkomers absoluut niet OP DE VINGERS tikken, een VERMANING werd gelijkgesteld aan DISCRIMINATIE….en zo is de Tour d’ Ellende verder geraasd over de zeer ongelijksporige spoorbaan. ONTSPORING, daar is niet aan te ontsnappen…Wake-up …… Je medemens niet mogen vermanen is zeker zo erg, als je jonge kinderen niet fig. op de vingertjes tikken. Men ontwikkelt zo een zeer ernstig STRUCTUURLOOS leven…DAT IS PAS MISHANDELING / DISCRIMINATIE. “Ieder mens heeft recht op een vast fundament, hegeen alleen via een stevig staande STRUCTUUR haalbaar is. Vandaar dat er velen uit de islamitische cultuur enorm WANKEL en BROOS op de pootjes staan. Hetgeen weer veel ongelijkheden met zich meebrengt….zoals die enorme VECHTLUST, AGRESSIE. Nergens is men veilig op deze planeet, althans daar waar de islamieten bij machte zijn….” !!! Vermaning is absoluut géén discriminatie !!!
  Heel triest dat de SLINKS SLUIPENDE politici en ander leidinggevende dit de maatschappij wel hebben willen laten geloven. De door hun gefantaseerde ellende laat nu zijn rotte kant zien!!! Ben nu ècht weg, nogmaals…een goede -, fijne dag…

  Like

 36. Martien Pennings zegt:

  @ jowitteroos om 10:47 en @ Anneke om 10:48.
  Dank u voor de complimenten en ik voel het als een zegen dat ik u vertroosting mag bieden

  Like

 37. Martien Pennings zegt:

  En nou vergat ik Tom Hendrix om 10:55 nog!

  Like

 38. jowitteroos zegt:

  @ Martien

  Dank!

  Zelfs de kleinste dingen kunnen verstroosting bieden gelukkig!
  Vr.Gr.

  Like

 39. Tom Hendrix zegt:

  @Martien Pennings 12.26. uur, is niet erg hoor Martien. Laat mij maar bescheiden mijn commentaar geven, we vechten voor ONS VADERLAND. Bedankt Martien.

  Like

 40. Tom Hendrix zegt:

  @Anneke 12.10. uur, mooi geschreven van U. Gelukkig staan we niet alleen Anneke, samen knokken we voor ons recht op vrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Shalom Anneke.

  Like

 41. daiyu-ninja zegt:

  ”Wij zijn beschaafde mensen”,………………..maar als je weet, dat je door beschaaft te zijn en blijven je eigen graf graaft, dan moet je je gedrag en denkwijze aanpassen.

  Dus , de vijand niet je andere wang toekeren, maar oog om oog en tand om tand.
  Als je beschaaftheid met de dood moet bekopen, wat stelt beschaafd zijn dan voor?

  Dan is het niets meer dan een, DOODVONNIS?!

  Like

 42. Anneke zegt:

  @Martien Pennings: 01-10-’12 |12.25 | Thanksssssss! Nogmaals het is in en in triest dat de wereld in deze situatie terecht is gekomen. Waarheid mag al decennia niet worden ‘geroepen’, het beesie bij de naam noemen wordt al veel te-lang gezien als discriminatie;ect. “Pfff; wanneer zijn ‘we’ bij het ‘eindstation’??? Annie is zeer zeker aan vakansie toe……nog effe wachttuh…..”
  @Tom Hendrix: 01-10-’12 | 15.55 | Thanksssssss! Inderdaad we staan er niet alleen voor….maar deze gehele situatie heeft on zeer onprettige NAsmaak. “Zou haast gaan denken dat ‘k mondschimmel heb opgelopen…hahahah”.

  Like

 43. Pingback: Het Himmlertje in Domkop Peter Breedveld | E.J. Bron

 44. Pingback: Martien Pennings houdt op met schrijven voor E. J. Bron | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s