De kwestie Vlaanderen in een notendop

(Door: Lucky9)

De Vlaamse ontvoogdingsstrijd en daarmee de eis voor een deelstaat Vlaanderen of een van België totaal onafhankelijk Vlaanderen ontstond definitief in de loopgraven van Zuidwest Vlaanderen tijdens de eerste wereldoorlog 1914-18. Toen werden nog Vlaamse boerenjongens gefusilleerd omdat ze de bevelen van hun vrijwel uitsluitend Frans sprekende officieren niet begrepen.

Toen de oorlog beëindigd werd met het verdrag van Versailles begon Vlaanderen zich politiek te ontvoogden wat aanleiding gaf tot enkele wetten inzake het taalgebruik in openbare besturen om de discriminatie van Vlamingen door Frans sprekende Belgen te verhinderen. De trage successen van de frontpartij (genoemd naar het oorlogsgebied tussen de geallieerden en de Duitsers) leidde na de beurscrash van 1929 slechts in in 1933 tot de oprichting van het VNV.

Het spreekt voor zich dat de politieke partij ‘Vlaams Nationaal Verbond’ door de Franstalige elite en de machthebbers als een bedreiging werd ervaren omdat deze partij geen genoegen nam met het bij mondjesmaat wegwerken dan de discriminatie waarvan Vlaanderen en haar inwoners het slachtoffer waren, maar onmiddellijke en totale gelijkschakeling van rechten en plichten voorstond.

Daar waar in België vanaf slechts 7 jaar later in verhouding met de totale bevolking tijdens de tweede wereldoorlog veel minder Joden werden gedeporteerd dan in Nederland en Frankrijk, uiteraard omdat de plaatselijke bevolking minder meewerkte met de Duitse bezetter, was de repressie na het einde van de tweede wereldoorlog in in ’45 en Vlaanderen ongemeen hard en grootschalig.

De bevolkingsgroep die het grootste passieve verzet had gepleegd werd disproportioneel hard aangepakt. Een van mijn grootmoeders kon er over getuigen dat zij een Jood in haar kleerkast had verstopt en de Duitse soldaat bij de Wehrmacht die de deur opende, die weer sloot zonder haar als toeschouwer een blik te gunnen. Deze daden van individuele moed mochten allemaal niet baten.

De Franstalige bourgeoisie en de in hoofdzaak Franstalige communistische partij organiseerden een ware heksenjacht op de Vlaamse intellectuelen en middenklasse, die sinds de Spaanse Inquisitie in Vlaanderen niet meer gezien was. De voornamelijk Franstalige industriële collaborateurs werden helemaal niet verontrust en de repressie in het toen nog half Nederlandstalig Brussel en het Frans sprekende Wallonië was in vergelijking uiterst mild.

Het mag duidelijk zijn dat dit een poging was om de wil en de ruggengraat van het Vlaamse volk te breken. Tot ver in de jaren-60 bleef het in het Brusselse absoluut geen uitzondering om als kind of adolescent uitgescholden te worden voor “vuile Vlaming” (sâle flamand of flamouche waarbij ‘mouche’ staat voor vlieg).

In het naoorlogse België werd vanaf de jaren 60 weer het streven, dat door WOII was afgebroken, terug opgenomen door een nieuwe politieke partij met de naam Volksunie. De partij groeide gestaag maar toen enkele leiders van deze partij in 1977 het zo genoemde Egmontpact wilden ondertekenen zonder de draagwijdte van hun verregaande toegevingen te beseffen, scheurde op initiatief van de bankier en senator Lode Claes en parlementslid Karel Dillen een deel zich af, om het Vlaams Blok te vormen.

Deze laatste partij verenigde de kiezers die van mening waren dat Vlamingen zich moesten blijven verzetten tegen de verlinksing en de verkleutering, dat de eindeloze geldstroom van Vlaanderen naar Brussel en Wallonië (Noord naar Zuid) definitief moest worden stopgezet, dat de instroom van voornamelijk islamitische vreemdelingen uit Marokko moest stoppen en dat men verder moest blijven ijveren voor een onafhankelijke deelstaat in plaats van een machteloos onderdeel van een op papier federale, maar in praktijk nog steeds een door de Franstalige elite gemanipuleerde pseudodemocratie.

Voor de schone schijn vanwege haar zogenaamde 70 puntenplan en haar vreemdelingenstandpunt werd het Vlaams Blok echter voor de rechtbank gesleept (hallo Geert Wilders!) onder beschuldiging van racisme en discriminatie, vrijgesproken maar uiteindelijk na een reeks juridische malversaties en een tweede politiek showproces in graad van beroep veroordeeld waarop de partij prompt van naam veranderde en nu nog steeds bestaat als Vlaams belang.

Ook deze partij werd onmiddellijk door de Franstaligen met de hulp van links en groen in een schutskring geplaatst het zogenaamde “cordon sanitaire”. De liberale politicus Karel De Gucht die nu commissaris is bij de EUSSR slaagde er zelfs in de kiezers van het Vlaams belang als “mestkevers” te bestempelen. De groene Josephus Elisabeth A.M. (Jos) Geysels die deze geveinsde reactie op een onbestaande dreiging doch democratisch reflex doordrukte, is nog steeds voorzitter van www.boek.be waar uitsluitend islamofiele werken toegestaan worden om ongehinderd verspreid te worden door de modale boekhandel!

Dezelfde fascistische methodes toegepast door de actoren in de Belgische repressie worden nu aangewend door politiek correct en islamofiel links daarin gesteund door Vlaamse dhimmies en vrijwel alle Franstaligen, zoals laster, “schuldig door associatie” en “reductio ad Hitlerum“ kunnen lezers hier onder #4 observeren: https://ejbron.wordpress.com/2012/09/30/martien-pennings-laatste-antwoord-van-etienne-vermeersch/

Nadien dringen sommige van deze linkse intellectuelen zich laattijdig als lid op bij denktanks waarvan zij de conclusies als resultaat subversief willen voorkomen of vernietigen zoals Etienne Vermeersch deed in de Belfortgroep die opriep tot de onafhankelijkheid van Vlaanderen, maar die niet bezweek voor zijn kuiperijen.

Nu wil hetzelfde heerschap dat de lasterlijke constructies, aan de hand van dewelke het Vlaams Blok ooit kon veroordeeld worden, doch waaraan hij persoonlijk mee hielp om ze bij elkaar te fantaseren, zich middels geënsceneerde interviews op de Belgische MSM opwerpen als deskundige wat de islam betreft. De bedoeling is duidelijk inmenging en verdeeldheid zaaien. Soms subtiel en ongemerkt, soms brutaal op basis van verzonnen en uit de lucht gegrepen argumenten.

Ik hoop Nederland en de rest van Europa hiermee voldoende gewaarschuwd te hebben tegen saboteurs, hypocrieten, infiltranten en islamofiele Trojaanse paarden. Belgistan was de embryo van de EUSSR en het wordt allicht alleen maar erger.

Door:

Lucky9

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in België. Bookmark de permalink .

38 reacties op De kwestie Vlaanderen in een notendop

 1. Ko Lumbus zegt:

  @ ‘Dezelfde fascistische methodes toegepast door de actoren in de Belgische repressie worden nu aangewend door politiek correct en islamofiel links daarin gesteund door Vlaamse dhimmies en vrijwel alle Franstaligen, zoals laster, “schuldig door associatie” en “reductio ad Hitlerum“ kunnen lezers hier onder #4 observeren: https://ejbron.wordpress.com/2012/09/30/martien-pennings-laatste-antwoord-van-etienne-vermeersch/

  Ha, interessant dat schrijver dezes meent zich hier te kunnen verschuilen middels het verwijt aan kritici van een ‘schuldig door associatie, of reductio ad Hitlerem ‘ redenering.
  Jammer hoor, maar het waren de Vlaams Blokkers van het eerste uur en nog steeds boegbeelden van het Vlaams Belang Filip de Winter en Gerlof Annemans zelf die zich associeerden met het Nazisme.

  Filmpje!

  Like

 2. vederso zegt:

  Tja, Geert Wilders is meen ik ook geen groot vriend van Vlaams Belang. Wat is daar de oorzaak van?

  Like

 3. Lucky9 zegt:

  Franstalig filmpje zeer bereidwillig ondertiteld met een tendentieuze tekst als perfecte illustratie van de doelstelling “guilty by association”. Typisch propagandafilmpje geproduceerd door Franstalig België toen het woord hate-speech nog niet in de mode was.

  Dezelfde fascistische methode werd ook aangewend door Joseph Goebbels. Fanatici beschuldigen altijd de anderen. Dat is met links zo, dat is met de Franstalige taal-imperialisten zo en dat is met de islam ook zo.

  Volledigheidshalve trol Ko Lumbus werd hier op de site van E.J. Bron onmiddellijk ontmaskerd als LEUGENAAR.

  Dat raakt hem natuurlijk niet want hij belastert met even veel gemak als Joseph Goebbels personen die hij niet eens kent, alsof hij er steeds en overal zelf bij was. Zijn enige doel is de commentaren te ontwrichten en linkse of islamofiele lasterpraatjes te verkopen.

  Indien De Winter en Annemans zouden geleefd hebben ten tijde van het nationaal-socialisme zouden ze ongetwijfeld actief geweest zijn in het verzet.
  Dat was voor de vader en oom van Filip De Winter daadwerkelijk zo, en niet ter elfder ure maar toen het nog echt gevaarlijk was nog voor operatie Barbarossa.

  Dat De Winter en Annemans zich associeerden met het Nazisme is een lasterlijk fabeltje verzonnen door linkse intellectuelen zoals Vermeersch en de in mijn stuk vermelde Geysels.

  Like

 4. Lucky9 zegt:

  @Vederso
  Geert Wilders wil niet dat de PVV hetzelfde lot zou ondergaan als het gedemoniseerde Vlaams Belang. Als partijleider wil hij ook niet belasterd worden zoals de partijleiding van het Vlaams Belang.
  Het is een evidente beslissing van Wilders omdat hij zeker elke vergelijking wil vermijden. Het is volstrekt logische realpolitiek.

  Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  @Lucky9 15.14. uur, mee eens. U moet maar zo denken Lucky, Churchill had deze huichelaars op de korrel toen hij bij leven en welzijn zei:” De fascisten van de toekomst, zullen zich anti-fascisten noemen”.

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  @Lucky9 15.19. uur, ik denk dat Geert daarom van de PVV geen ledenpartij wenst te maken. We hebben gezien hoe Leefbaar Nederland, en de lijst Pim Fortuyn zijn kapot gemaakt van “binnenuit”.

  Like

 7. vederso zegt:

  @ Lucky9. Zo goed ben ik niet ingevoerd, maar de indruk is toch…., dat er nog veel onverklaard verleden kleeft aan het Vlaams Belang. Gelukkig lijkt het VB een ommezwaai te hebben gemaakt, Zo was er een vertegenwoordiging van VB op de ICLA Conferentie in Brussel waar NL schitterde door afwezigheid. Vooruit, op prof. Hans Jansen na en die telt wel voor tien.

  Like

 8. Ko Lumbus zegt:

  @Lucky 9 om 15:14

  Je kunt zwatelen tot je een ons weegt, maar dat kan niet wegnemen dat op minuut 01:57 Filip de Winter duidelijk in beeld is als hij met een bloemetje in de hand de Vlaaamse SS’ers die sneuvelden aan de zijde van de nazis’s wil eren.

  Like

 9. vederso zegt:

  Ik meen dat Karel van het Reve de bron is, ik weet het niet zeker, maar de anecdote blijft leuk. Op een internationaal congres van geschiedkundigen wordt aan Sovjet-historici de vraag gesteld; is het niet vreselijk moeilijk steeds maar weer de geschiedenis te moeten herschrijven? Antwoord, dat valt mee, veel moeilijker is het om te weten hoe de geschiedschrijving over en in de toekomst dient te zijn.

  Like

 10. Ko Lumbus zegt:

  Ook nog maar even een ‘kleinigheidje’ -, evenals het peanuts was dat latere Vlaams Blok voormannen zongen dat de vuile jood in zijn kist gezwierd moest worden – aangaande het VNV, waarvan onze Lucky9 hierboven schrijft:
  ‘Het spreekt voor zich dat de politieke partij ‘Vlaams Nationaal Verbond’ door de Franstalige elite en de machthebbers als een bedreiging werd ervaren omdat deze partij geen genoegen nam met het bij mondjesmaat wegwerken dan de discriminatie waarvan Vlaanderen en haar inwoners het slachtoffer waren, maar onmiddellijke en totale gelijkschakeling van rechten en plichten voorstond.’

  Nep historicus Ucky9 ‘vergeet’ hierbij te melden dat Het Vlaams Nationaal verbond openlijk met de Duitse bezetter collaboreerde en ook meewerkte aan de verwijdering van de joden.

  VNV-leider Staf de Clercq in een redevoering tijdens de oorlog:

  ‘Er is maar één oplossing: zuivering van ons gehele volkslichaam, totale en volledige uitschakeling van de jood uit het gezonde volkslichaam. Sentimentaliteit mag daarbij niet te pas komen. We mogen niet wreed zijn, maar we moeten logisch zijn. Wij zijn nationalisten: wij staan op de leer van volk, cultuur en bloed. De jood behoort niet tot ons volk. Daarom logisch zijn: de jood moet buiten!’

  Like

 11. Lucky9 zegt:

  TROL om 14:14
  Jij kan ook zwatelen en lasteren tot je een ons weegt. De film is pure francofone Belgicistische propaganda en dat blijkt er ook duidelijk uit.

  De Winter had en heeft het meest volstrekte recht om Vlaamse doden te eren en het is niet aan lasterende smeerlappen zonder de minste kennis over de historische achtergronden als jij, om het proces te maken van de gevoelens en motieven van een Vlaams politicus.

  Als je bovendien niet eens het onderscheid kan maken tussen een bloemetje en een papiertje gehanteerd bij een confrontatie met de Belgische rijkswacht tijdens een Vlaamse betoging hou dan uw vuil bekkende mond!

  Like

 12. Lucky9 zegt:

  TROL en Nep historicus KO blijft om 16:28 maar vuil spuiten met de enige bedoeling te lasteren.

  Hij stelt de houding van een door de nazi’s gekaapte partijleiding gelijk met een hele vooroorlogse partij. Wil ik mijn bek een open doen over de NSB en REX?

  U moest zich schamen, maar dat gevoel kennen trollen niet.

  Like

 13. Ko Lumbus zegt:

  @Ukkie9 om 16:33

  Even je bril opzetten, ukkie, en dan nog eens kijken op 1:57 minuut van het filmpje. Dan zie je dat de Winter in zijn rechterhand een paiertje en in zijn linkerhand een bosje bloemen houdt.

  En ja hoor, van mij mag Filip de Winter in dat filmpje de tijdens WO 2 gevallen Vlaamse SS’ers gedenken. Goed dat we dat in beeld hebben.

  Like

 14. Ko Lumbus zegt:

  @Lucky om 16:41
  ‘Hij stelt de houding van een door de nazi’s gekaapte partijleiding gelijk met een hele vooroorlogse partij. Wil ik mijn bek een open doen over de NSB en REX?’

  Opnieuw gezwatel, Ukkie, geen zinnig mens zal de behoefte voelen om de NSB goed te praten.
  En dan het zwaktebod dat de VNV-leiding geen andere keuze had dan collaboreren met de Nazi’s? Voel je je wel helemaal lekker.

  Bovendein wat het anti semitisch VNV discours al gaande voordat de Duitse bezetter het in België het voor het zeggen had.

  Tijdens de verkiezingsstrijd van 1936 werd in de VNV-propaganda het communisme gelijkgesteld met het internationale jodendom, en ook na de verkiezingen duurde die campagne voort dat duurde voort dat ‘Vlaanderen moet gered worden uit de klauwen der joden-internationale van Moskou’
  Anti semitische artikelen verschijnen vanaf 1936 regelmatig in de VNV – pers met varianten als:
  De joods-bolsjewistische samenzwering in de internationale politiek, de Sovjetunie is een joods instrument, het republikeinse Spanje en de Spaanse burgeroorlog zijn joodse creaties, met instemming werd verwezen naar Adolf Hitler die de oorlog verklaart aan het internationale jodendom, de joden zijn oorlogszuchtig en dreigen de hele westerse beschaving mee te sleuren in een oorlog om hun belangen veilig te stellen etc.

  Like

 15. Ko Lumbus zegt:

  Sorry, heb niet al te veel tijd om het geraaskal van Lucky9 te weerleggen, fout in de een na laatste zin, moet zijn:

  Tijdens de verkiezingsstrijd van 1936 werd in de VNV-propaganda het communisme gelijkgesteld met het internationale jodendom, en ook na de verkiezingen duurde de campagne voort dat ‘Vlaanderen moet gered worden uit de klauwen der joden-internationale van Moskou’

  Like

 16. Stradi zegt:

  Een “beetje” geschiedenis voor trollen en ander kan nooit kwaad. De wil moet er zijn uiteraard, maar de aangeleerde aversie voor alles wat Duits is heeft bij sommige NL-burgers waarlijk schade aangericht, vooral psychisch. Verdeel en heers is met deze goed zichtbaar.
  Dank Heer Lucky9.

  http://www.visionair-belgie.be/Artikels/Vlaamse_Republiek.htm
  Johan Sanctorum legt uit waarom de eis tot Vlaamse onafhankelijkheid een democratische evidentie is, en moet teruggekoppeld worden aan het republikeinse gedachtegoed dat in Europa sinds de Griekse oudheid is ontstaan.
  http://www.visionair-belgie.be/Artikels/Centrum.htm
  Toen in April 2004 het toenmalige Vlaams Blok veroordeeld werd wegens “racistische uitspraken”, stond het vast wie de verkiezingen zou winnen: de absolute underdog tegen het establishment, een gedroomde affiche. Grote gangmaker van het proces dat het Blok drie jaar lang gratis publiciteit gaf, uiteraard opgejaagd door een panikerende politieke klasse zelf: het “Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding”.

  http://www.splits.be/index.php?p=19&id=2
  1830: DE BELGISCHE OMWENTELING

  Like

 17. Lucky9 zegt:

  Trol om 16:33
  Je moet al een heel speciale bril hebben om niet op te merken dat het een bananenschil betreft.

  Trouwens elk beeld dat door de RTBF gemaakt werd is even betrouwbaar als de berichtgeving van de voormalige Pravda in de Sovjetski Sojoez of de televisiezender van Kim Il Sung. Niet dus.

  Wat jij hier doet trolletje is het walgelijk werkstuk van Vermeersch als vice-rector voortzetten: Vlamingen schuldig verklaren door associatie. En als je geen materiaal hebt dan ga je het fantaseren zoals Vermeersch en Geysels of fabriceren zoals de extreem rode staatszender RTBF.

  Maakt niet uit waaraan nazisme, islamofobie, vraatzucht, alcoholisme, onbegrensde voortplantingszucht, fascisme, kindermoord, eender wat zolang je maar de lasterlijke leugen kunt blijven herhalen in de hoop dat ze goed genoeg in elkaar gestoken zijn om door de geschiedenis niet ontmaskerd te worden en zo het eigen volk intussen ongestoord beliegen en bedriegen.

  Overigens was De Winter alleen daar om de vrijheid van vergadering en meningsuiting af te dwingen. De echte neonazi’s zijn de opdrachtgevers voor het maken van (onder andere) dit filmpje en diegenen die de samenkomst verboden hadden.

  Maar om dat te begrijpen is uw verstand te klein en uw idolatrie voor Vermeersch te groot, en dan druk ik me nog erg voorzichtig uit.

  Like

 18. Tom Hendrix zegt:

  @Lucky9 17.50. uur, ik begrijp uw punt Lucky. Wat is er verdorie toch mis met vaderlandsliefde?
  Noem het dan maar nationalisme, dan ben ik een nationalist! Mag men niet meer fier zijn op de eigen cultuur of landsaard? Maar LINKS / COMMUNISTISCH en de ISLAMISTEN wensen de eigen cultuur van de verschillende europese bevolkingen te vernietigen, en dat is allemaal onderdeel van HET PROJECT!

  Like

 19. Ko Lumbus zegt:

  @ 17:50

  Ja, het is geel, en dus waren het geen bloemen maar bananenschillen waarmee de Winter en sympatisanten in het filmpje de Vlaamse nazi collaboratuers kwamen eren. 😆

  Like

 20. Ko Lumbus zegt:

  @Ucky9 om 17:50

  Je overige luchtfietserij, en stupide generalisaties wijt ik aan een verstoord brein.
  Eerder merkte ik reeds op hoe je heldere momenten zich afwisselen met paranoïde nonsense. Spijtig.

  Like

 21. lucky9 zegt:

  Ko Lumbus bewijst op 17:50 eens te meer dat hij een een trol is.
  Hij pikt een detail van 0,002 % uit een tekst en gaat daar dan oeverloos en eindeloos over doorzeuren en liegen, met als enige bedoeling de discussie zo waardeloos mogelijk te maken.

  Over iets anders wil hij obstinaat niet weten of horen. Zijn opmerking over heldere momenten is even waardeloos als zijn orthografische nonsens en totaal gebrek aan feitenkennis.
  Lijkt erg op een Fulco/Laarmans 3.0 De strategie van vervuiling is dezelfde, alleen de tactiek verschilt.

  Ik zou haast gaan denken dat hij een economische asielzoeker is die aan het Belgisch subsidie-infuus hangt. Zo inhoudsloos en zielig zijn zijn bijdragen hier.
  Benieuwd bij welke vaste commentator hij hier nu weer zal gaan slijmen met gestolen argumenten om zijn laatste restje geloofwaardigheid nog staande te houden.

  Het toppunt van dit heerschap/dame of travestie is dat hij zijn spijt uitdrukt over een achtervolgingswaanzin die hem zelf plaagt. Een ziekelijke schrik van moslims onder zijn matras die hem anaal gaan pakken of zo. 😆

  Voor diegenen die hier toch nog geïnteresseerd verder zouden lezen. Besef goed dat aan Filip De Winter en het toenmalige bestuur van het Vlaams Blok élk recht op antwoord en verdediging werd ontzegd en ontnomen.

  Ze werden totaal monddood gemaakt door en in de MSM. Hadden ze zelfs maar één derde van de spreektijd gekregen dan diegenen die hen belasterden, dan was de uitslag bij de publieke opinie helemaal anders geweest. Dan zouden de verkopers van vuile lasterpraatjes publiek aan de schandpaal gestaan hebben.

  Dat is overigens met vertraging gebeurd bij de volgende verkiezingen toen een massa Vlamingen zich gerealiseerd hadden wat voor fascistische smeerlapperij er in scène gezet was om een democratische politieke partij de diaboliseren voor wat ze niet was.

  Het Vlaams Blok kreeg van de MSM NUL procent (0%) spreektijd om zich te verdedigen tegen een manifest lasterlijke en lang alsook nauwkeurig voorbereide demoniseringscampagne.

  Iemand die beweert dat Filip de Winter of Gerolf Annemans nazi-sympathiën zouden gekoesterd hebben is een LEUGENAAR die LASTERT.
  Ko Lumbus, de homofiele premier Di Rupo en professor emeritus E.V. die als vice-rector mee verantwoordelijk was voor de volledige verlinksing van de Belgische Rijksuniversiteit Gent, incluis.

  De brutale censuur en zelfs de aanloop voor een voorgenomen uitputtende “lawfare” tegen islamcritici begint hier in Vlaanderen de maskers af te leggen en vorm te krijgen.

  Des te merkwaardiger dat Ko Lumbus als bij toeval zo goed als simultaan simultaan begint te blaffen over en ik citeer “paranoïde nonsense”.

  Wees er maar van overtuigd als men geen reacties meer aanvaardt van iemand die schrijft onder een pseudoniem er behoorlijk wat stront aan de knikker zit. Maar intussen blijven trollen zoals Ko Lumbus op de vrije blogs en websites ongestoord hun ondermijnend ding doen.

  De bedoeling is duidelijk de vrijheid van meningsuiting op de gecontroleerde domeinen onmogelijk maken maar te blijven misbruiken op de nog niet gecontroleerde domeinen.

  Wij stevenen recht af op een stalinistische maatschappij waar de mondige burger moet kunnen worden geïntimideerd en gebroodroofd, om op deze manier het recht op de vrijheid van meningsuiting de facto helemaal af te schaffen en te vervangen door een schijndebat tussen de apparatsjiks van de islamofiele nomenclatuur en de eurofiele sekteleden van de linkse kerk, waartoe trol Ko Lumbus en de door hem aanbeden professor emeritus E.V. behoren.

  Like

 22. @Lucky: Ik had wel enige twijfels bij een van zijn eerste reacties hier maar ik ben er nog steeds niet uit. Zal wel aan de leeftijd liggen, vrees ik…

  Like

 23. Ko Lumbus zegt:

  @Lucky9 om 20:59

  Een detail van 0,002 % uit je tekst plukken …..?

  Ja, als je om 17:50 het bosje bloemen in de hand van de Winter om de gesneuvelde Vlaamse Nazi’s te gedenken voor een bananenschil wenst aan te zien, dan zal in jouw ogen hetgeen waarop mijn comments betreking hebben een onbeduidend deel van je tekst wezen.
  Het ontgaat je kennelijk dat in je stuk zelf nadrukkelijk met het Vlaams Nationaal Verbond als strijder voor ‘de Vlaamse ontvoogding’ komt aankakken.
  Mag ik dan wijzen op de collaboratie van het VNV met de nazi’s tijdens de bezetting, en wijzen op hun anti semitisch discours dat ook al voor de Duiste overheersing door het VNV gevoerd werd? En mag ik daarna je ontwijkende commentaar weerspreken?

  Een paar regels later in je ‘geschiedschrijving’ zwatel je dat ‘uiteraard ‘ de plaatselijke Vlaamse bevolking minder met de Duitse bezetter aan de jodenjacht meewerkte.
  Een gotspé, is dat als je de rol daarbij van het VNV beschouwt zoals ik in miij comments weergaf.
  Of ben je inmiddels ook de worden van de Clerq vergeten die ik je in dat verband voorhield?
  Geeft niet hoor, hier is hij nog een keertje, VNV-leider Staf de Clercq in een redevoering tijdens de oorlog:
  ‘Er is maar één oplossing: zuivering van ons gehele volkslichaam, totale en volledige uitschakeling van de jood uit het gezonde volkslichaam. Sentimentaliteit mag daarbij niet te pas komen. We mogen niet wreed zijn, maar we moeten logisch zijn. Wij zijn nationalisten: wij staan op de leer van volk, cultuur en bloed. De jood behoort niet tot ons volk. Daarom logisch zijn: de jood moet buiten!’

  Weer later in je Stuk verwijs je naar punt 4 van het laatste antwoord van Vermeersch op MP, waarin Vermeersch expliciet nog even ingaat op je bagatellisering van de anti semistische en nazistische roots van het Vlaams Belang.
  Ook daarop gaf ik mijn reactie.

  0.002% uit je tekst? Laat je nakijken!

  Like

 24. lucky9 zegt:

  Pfft.
  Leer rekenen en laat je zelf nakijken uilskuiken!
  Je bent geen reactie waard.

  Like

 25. Ko Lumbus zegt:

  Ja, dat zijn de betere argumenten.
  Maakt niet uit, zo ken ik je weer.
  Desalniettemin hier ook maar even aandacht vragen voor de nonsense die je daarnet elders op de site https://ejbron.wordpress.com/2012/10/03/erdogan-wil-de-islam-zegevierend-naar-het-westen-leiden/#comment-39462 over Vermeersch debiteert.:

  Ko Lumbus zegt:3 oktober 2012 om 22:31
  @Lucky9 om 21:45
  ‘realiseer U dat zijne linkse heiligheid E.V. amper 2 jaar geleden (in 2010) een heel boek (!) meende te moeten publiceren om te verklaren dat het dragen van islamitische symbolen zoals de hoofddoek in Vlaamse scholen een legitiem verschijnsel zouden zijn bij gefingeerde pogingen tot integratie.’

  Je zwatelt opnieuw Lucky!

  Ko Lumbus zegt:3 oktober 2012 om 22:39

  Of je hallucineert, dat ligt meer voor de hand!

  Dat ‘heel boek!’ uit 2010 is een document van zo’n 30 pagina’s waain Etienne Vermeersch pleit voor een algemeen verbod op het dragen van een hoofddoek in het secundair onderwijs.

  Like

 26. Ko Lumbus zegt:

  Vervolg info behorend onder 22:48 hier boven:

  Ko Lumbus zegt:4 oktober 2012 om 01:13

  @Lucky9 zegt 3 oktober om 22:41
  “Lees het boek stupid!
  Of dacht je dat zonder te betalen dat ook te kunnen vervalsen?”

  @Lucky9 zegt 4 oktober 2012 om 00:18
  “Krijg godomme de klere of bemoei U alleen met zaken waarvan je verstand hebt minunkel!

  Dat waanlijder Lucky9 zich tegen beter weten vastklampt aan een boek met denkbeeldige inhoud is begrijpelijk.

  Hieonder echter de link naar de realiteit, het document van Vermeersch waarin hij pleit voor een algemeeen verbod op de hoofddoek in het secundair ondewijs:

  ‘(e) Besluit. Deze vier vaststellingen, gekoppeld aan de reeds aangehaalde
  algemene bezwaren (‘3. c.’) tegen het zich continu profileren als
  aanhangster van een bepaalde godsdienstige stroming, volstaan
  ruimschoots om een algemeen verbod van de hidjab in het secundair onderwijs
  door te voeren.’

  Klik om toegang te krijgen tot vermeersch.pdf

  Like

 27. Martien Pennings zegt:

  In dit stuk http://bit.ly/dOPvsr heb ik ooit stelling genomen in het debat nazisme-Vlaams Belang”:

  “Bruine antecedenten”: dat is kwaadaardige laster richting “Het Vlaams Belang”, de erfgenaam van een veel complexere Vlaamse emancipatiebeweging dan alleen maar dat oude “nazi”-element. En dat “nazi” zet ik ook nog tussen aanhalingstekens, omdat de “Vlaamse Beweging” in het opkomende nazi-Duitsland een mogelijkheid tot trots zag op hun afstamming en een eind aan de culturele overheersing door de arrogante “Franskiljons”. Het waren emanciperende nationalisten, die zich onder aanvuring van de katholieke kerk roerden. Het waren niet “nazi’s” in de zin van bewuste Auschwitz-na-strevers. En die suggestie wekt Buruma hier. Natuurlijk zijn ze er geweest, compleet met antisemitisme en dat werd inderdaad ook na 1945 nog stiekem beleden door een minderheid. Al is de “repressie” door de na-oorlogse Belgische regering genadeloos geweest en werden degenen die ook nog vaak gruwelijk geleden hadden in de oorlog als Oostfrontstrijders door de katholieke autoriteiten met de nek aangekeken. Dezelfde autoriteiten die hen in de jaren 1930 aangevuurd hadden. Maar al die meestal misleide, doodgewone jongens zijn nu toch wel zo langzamerhand allemaal dood. Niettemin weet ik uit betrouwbare bron dat DeWinter in kleine kring toegeeft last te hebben van het imago. En dat “last hebben” bewijst Buruma hier maar weer eens, door die kwaadaardige laster van die “bruine antecedenten” de huidige leiding van het Vlaams Belang na te dragen.”

  Tot zover wat ik eerder schreef.

  Aan de andere kant kan je de collaboratie met de nazi’s van veel Vlamingen niet onbesproken laten.
  Ik heb hier een boekje liggen:
  “Niets dan de waarheid: vijftien interviews. Verzameld door W. Roland”.
  Dat boekje is van 1975 en uitgegeven door Walter Soethoudt, Perenstraat 15, Antwerpen.
  De interviews zijn met Vlamingen die tijdens WO II dienst hebben genomen bij de Waffen-SS.
  Het allereerste interview eindigt met deze opmerking van de geïnterviewde:

  “Ik kan geen Jood rieken of zien. Een Jood is een luis en wat doe je met luizen? Kapotmaken! Daar sta je van te kijken hé. Ik ben inderdaad altijd een wreed beest geweest.”

  Maar er staan ook interviews in waardoor je de complexiteit ziet van de existentiële keuzes die sommigen van deze jongens in de storm der tijden moesten maken.
  De kern is de vraag: hoe velen beseften bij hun keuze dat het pakket waarvoor ze kozen ook Auschwitz bevatte?
  Weinigen vermoed ik.
  Hoop ik.

  Die kwestie van het persoonlijke “bruine verleden” van Dewinter.
  Iedereen heeft recht op fouten.
  Tot op zekere hoogte.
  Een schoft als Günther Grass kan bijvoorbeeld véél beter weten en die collaboreert dus bewust met de nieuwe Holocaustvoorbereiders.
  Dat is onvergeeflijk.
  En toch!
  Ik hou de mogelijkheid open bij Grass dat hij, gezien zijn leeftijd (85), doodgewoon aan het dementeren is.
  Waarbij men zich dan weer kan afvragen of dementie niet juist de ware aard van het beestje bloot legt.

  Ik denk dat Dewinter geen intellectuele en morele hoogvlieger is, dus vind ik dat vooral een type als hij recht heeft op een levensleerweg.
  En wat ik van Dewinter gezien heb, zijn dezelfde onhandigheden in het debat die Wilders voortdurend uithaalt, maar net zo min als bij Wilders zie ik “foute standpunten”.
  Waarbij ik aanteken dat ik Wilders intellectueel en moreel een klasse hoger inschat dan Dewinter.

  Overigens begrijp ik sommige zinnen in het stuk van Lucky9 niet.
  Ik begrijp bijvoorbeeld niet wat hier staat:
  “De groene Josephus Elisabeth A.M. (Jos) Geysels die deze geveinsde reactie op een onbestaande dreiging doch democratisch reflex doordrukte ( . . .).”
  De volgende lange zin begrijp ik ook niet:
  “Nadien dringen sommige van deze linkse intellectuelen zich laattijdig als lid op bij denktanks waarvan zij de conclusies als resultaat subversief willen voorkomen of vernietigen zoals Etienne Vermeersch deed in de Belfortgroep die opriep tot de onafhankelijkheid van Vlaanderen, maar die niet bezweek voor zijn kuiperijen.”

  Like

 28. Tom Hendrix zegt:

  @Martien Pennings 06.28. uur, kan mij vinden in uw betoog. Ik kan mij herinneren, dat mijn overleden vader het wel eens had over NSBers, die er in de crisisjaren tussen 1929 en 1940 waren. Mijn vader wist dan aan te geven, dat het meestal gewone mensen uit de straat of buurt waren, kleine neringdoenden die zwaar te lijden hadden onder de recessie. Kleine kruideniers, bakkers, en andere kleine ondernemers. En waren deze mensen bewust SLECHT, NEEN om de dooie dood niet, ze waren wanhopig! En steeds weer zien we hetzelfde gebeuren, nu met PVV kiezers en met Wilders, demoniseren, vervloeken en uitsluiten. Ik maak qua NSB ers uit die tijd, wel een uitzondering waar het echte LANDVERRADERS werden, dat is en was NIET TE TOLEREREN! Verder zal LINKS alles doen om andersdenkenden te beschadigen!

  Like

 29. vederso zegt:

  @ Lucky9. Mag ik je tot een vergelijkbaar bezonnen reactie als van Pennings uitnodigen waarin je het begrip trol niet inzet op een manier zoals de islamofiele antifa het begrip rassist inzet, nl. om de tegenstander in het debat de mond te snoeren? Ik vrees Lucky9 dat Ko Lumbus zich niet op dezelfde manier van de site laat blazen als je met AdriePVV hebt gedaan. Ko komt, en dat komt misschien niet altijd goed uit, met argumenten en bronnen. Het filmpje van De Winter bij de SS-graven is er gewoon en laat zich niet wegredeneren. Ik geef toe, het is lastig dat Ko Lumbus vaak stevig in de schoenen blijkt te staan. Het enige wat je dan kunt doen is met nog betere argumenten en bronnen komen. Met betrekking tot ICLA beweer ik; je weet niet waar je over praat.

  Like

 30. Lucky9 zegt:

  @ Vederso
  Ik kan me perfect vinden in de reactie van Martien Pennings en steun volledig het initiatief van ICLA voor zover je dat nog niet duidelijk zou zijn.

  Maar iemand die laster tegen welbepaalde personen verzint zoals Vermeersch en blijft verspreiden zoals Ko Lumbus zal mij altijd op zijn of haar weg vinden omdat laster een uiting is van laagheid. Brutaalweg toegepast blijft er altijd wat van hangen en dat is te merken aan uw reactie.

  Dat het filmpje bestaat heb ik nooit betwist en over de context ga ik mij hier niet verder vermoeien.
  Maar dat jij schijnbaar met open ogen in de val trapt die door het propagandafilmpje van de RTBF werd opgezet en maar al te gewillig -of is het gretig- opgepikt werd door voornoemde Ko Lumbus stelt me teleur.

  De waarde en de relevantie van aangedragen argumenten en bronnen zal ik voor mezelf wel beoordelen. Laatstgenoemde klampte zich overigens van in den beginne vast aan een lasterlijk zinnetje van Vermeersch die deze in zijn laatste bijdrage nog eens buiten elke proportie aandikt om zijn eigen antisemitische standpunten te vergoelijken.

  Als de waarheid kwetst dan is dat zeker het geval voor laster. Als de waarheid niet meer mag gezegd worden en de leugen niet meer mag bestreden worden, waarom verzetten wij ons dan nog tegen de islamisering? Het lijkt me of ik het artikel wel voor niets geschreven heb.

  Want dat was de enige reden waarom de lastercampagne tegen de persoon van Filip De Winter op het getouw werd gezet. Hij was de eerste politicus in Vlaanderen van wie de partij de islamitische invasie durfde aan te klagen en wilde doen stoppen. Van iemand die bovendien ijverde voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen werd dit niet gedoogd.

  Vermits in onze Vlaamse cultuur het doden van tegenstrevers niet aanvaard zou worden, besliste de Belgische nomenclatuur tot het opzetten van een lasterlijke smaadcampagne. Het brein achter deze campagne was Jos Geysels en een van zijn belangrijkste “medewerkers” de voornoemde vice-rector bij de Rijksuniversiteit Gent die als moraalfilosoof de vereiste “geloofwaardigheid” verleende aan de lastercampagne.

  @ Martien Pennings
  Die beide zinnen zijn inderdaad niet goed geformuleerd maar ik heb er nu even geen zin meer in, en ook geen tijd overigens.

  Like

 31. Ko Lumbus zegt:

  @LuckyG om 10:00 uur
  ‘Als de waarheid niet meer mag gezegd worden en de leugen niet meer mag bestreden worden…’

  Precies, dan ben je heel ver heen, zoals o.a. blijkt wanneer een bloemetjeshulde voor gevallen Vlaamse SS’ers voor een bannanenschil wordt aangezien, de VNV hulp bij het ausradieren van de Joden tijdens WO2 aan de Nazi’s over het hoofd wordt gezien, en je enkele uren geleden nog orakelt ‘dat E.V. amper 2 jaar geleden (in 2010) een heel boek (!) meende te moeten publiceren om te verklaren dat het dragen van islamitische symbolen zoals de hoofddoek in Vlaamse scholen een legitiem verschijnsel zouden zijn bij gefingeerde pogingen tot integratie’.

  Hier het document waarin in tegenstelling tot je hallucinante waarnemingen Vermeersch staat voor een verbod op de hoofddoek in het secundarie onderwijs.

  Klik om toegang te krijgen tot vermeersch.pdf

  Like

 32. BAERT ANDRE zegt:

  Waarde Heer,
  Het zal U waarschijnlijk niet ontgaan zijn, dat ondergetekende een trouwe bezoeker is van Uw publicaties. Er gaat trouwens bijna geen dag voorbij, of U wordt bij mij uitvoerig geciteerd, zelfs meestal in extenso weergegeven. Uiteraard altijd met bron-vermelding. Dat o zo gemakkelijk overnemen is, zeg ik altijd en overal, de schuld van mijn slechte ogen, al zal het eerder komen door de drang naar bezit : wat op mijn eigen vaste schijf staat, wordt daar bewaard voor de Eeuwigheid.
  Uw artikel over de Vlaamse Ontvoogding door Lucky9 : het is niet perfect, het kan veel beter (vooral de reacties), maar het smaakt naar de trog. Om nog.
  Wel vond ik het spijtig, dat U niet Het Beest (De Vlaamse Leeuw) bovenaan het stukje hebt geplaatst, maar de Leo Belgico. Dat vraagt, neen, dat schreeuwt om rechtzetting : doe weg die rode tong en die rode nagels : de Vlamingen zijn helemaal niet bloeddorstig. Dat is een prerogatief van de Franscouillonse belgicisten van 1830.
  Anderzijds vliegt mijn haar recht, als ik iemand hoor achterwege laten dat Prof. Em. Tienne Vermeersch een weggelopen Jezuïet is. De man zelf en alles wat hij verkoopt laat mij totaal onverschillig, maar iemand (en dan nog iemand van zijn kaliber) die één keer de zaak waarin hij rotsvast geloofde, verraadt, is de rest van zijn leven tot niets anders dan tot verraad en valsheid in staat. Vergeet niet : E.V was niet alleen lid van de SJ, hij was er de eminente vaandeldrager van.
  Weet U wat, waarde Heer Blog, loop eens langs bij http://blog.seniorennet.be/guvaal/ voor het stukje dat hij gisteren schreef over het ‘confederalisme’ in Vlaanderen. Guvaal schrijft met een edelstenen geslepen scherpe pen!
  En verder over de ‘collaboratie’ : de Vlaamse SS (die er zeker is geweest, zij het meestal om totaal andere redenen dan alle overige in Europa), kende tenminste geen Leon Degrelle van het Waalse Rex, waarvan Hitler getuigde dat hij (Hitler) hem (DeGrelle) als zijn eigen zoon aanzag.
  Niemand in Wallonië of zelfs in Brussel kan vandaag-de-dag nog nagetrokken worden op zijn/haar Nat.Soc. collabo-verleden, want alle archieven zijn verdwenen, tot het laatste papier-snippertje toe. Collabo’s, dat waren alleen de Vlamingen. En die worden tot op de huidige dag gebroodroofd, tenzij ze carément deden zoals Et. Vermeersch : kazak draaien.
  De kleindochter van René Piryns, is nu politica voor de Groen-Rode Groen Partij en de ‘levens-gezellin’ van een beruchte rode TV-maker. Haar grootvader was de beroemde ‘Groot-Nederlander’, die tijdens zijn ‘verlof’ in het zogezegde ‘Hechteniskamp Lokeren”, d.i. het Belgisch Konzentrations Lager na de oorlog) zijn liefde voor de Nederlanden als volgt uitdrukte (Wikipedia)
  ‘Tijdens de repressie schreef hij in de gevangenis van Lokeren het bekende lied “Gebed voor het Vaderland”, getoonzet door zijn medegevangene Gaston Feremans:

  Heer, laat het Prinsenvolk der oude Nederlanden
  Niet ondergaan in haat, in broedertwist en schande;
  Maak dat uit d’oude bron nieuw leven nogmaals vloeit,
  Schenk ons de taaie kracht om fier, vol vroom vertrouwen,
  Met nooit gebroken moed ons land herop te bouwen,
  Tot statig als een eik voor U ons volk herbloeit
  ***
  Tenslotte, waarde Heer Blog, nog even dit : hadden de belgicisten ons volk, dat trouwens ruim in de eerderheid is in dit land, sedert de afscheuring van de Nederlanden in 1830, om Parijs achterna te hollen, niet stelselmatig vernederd en onderdrukt, dan was er nooit een collaboratie met de Duitse Nat. Socialisten Geweest. De Vlaamse Beweging is dan ook niet meer dan een (brave) verzetsbeweging, wat meteen duidelijk mag maken waarom het Vlaams Belang geweerd wordt. De dag dat de PVV bij U de Kroon of De Staat aanvalt (moest daar een reden voor zin lijk in België) zit hij in de kortste keren bij ….Filip DeWinter & C°
  Slotbemerking : de éénmaking der Oude Nederlanden, inclusief de teruggave van het gestolen grondgebied door de Vrede van Utrecht (1713) zal wel voor altijd een verre droom blijven. Tenware, om de boel toch mar bieen te houden, de EUSSR er anders over beslist.
  (Get) Digitalia

  Like

 33. Lucky9 zegt:

  @ Ko Lumbus om 12:47
  Als gelijk hebt krijg je van mij ook gelijk. Het was geen boek maar een brochure en zijn conclusie was met de hakken over de sloot positief voor het invoeren van een verbod op hoofddoeken in Vlaamse scholen. Op dit punt treft Vermeersch geen verwijt, ik zal hem verkeerd begrepen hebben om de staatsradio. Daarom trek ik mijn desbetreffende zin terug omdat hij onjuist is. Meer niet.

  Like

 34. Ko Lumbus zegt:

  @Lucky9 om 14:56

  Oh ja natuurlijk, het ligt aan de staatsradio. Bezin je liever vooraleer hier in dezen idiote kreten als “Lees het boek stupid! Of dacht je dat zonder te betalen dat ook te kunnen vervalsen?” op te lepelen.
  Hetzelfde geld overigens voor je geschift comment om 21:32 onder https://ejbron.wordpress.com/2012/10/03/lynchmoord-in-grenoble-2-studenten-vermoord-door-een-bende-van-15-tot-20-man/#comment-39528 : ‘De Fransen staan echter totaal anders tegenover verkrachting dan wij in het Noorden. De vrouwen laten seks daar liever gebeuren dan er over te zeuren. ‘

  Like

 35. Lycky9 zegt:

  TROL krijg de klere!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s