“Dag van de open moskee”: Moskeeën zijn in werkelijkheid terreurnetwerken. Een moordcultuur verkoopt zichzelf als “vredesreligie”

(Door: Michael Mannheimer)

De sluwheid achter de moskeeopening voor “ongelovigen”

Op de Dag van de Duitse Eenheid (3 oktober) gingen de deuren van de moskeeën in Duitsland weer open voor “Dag van de open deur”. Op deze dag werden de imams  en andere gidsen van de groepen bezoekers speciaal geschoold in Taqiyya, de hoge kunst van het liegen in de islam. Volgens deze wet dienen moslims ons “ongelovigen” te misleiden m.b.t. de ware kern van de islam.

In plaats van de ware boodschap van de islam, die aan zijn gelovigen de oprichting van een islamitische wereldheerschappij oplegt en daarbij het doden van alle “ongelovigen” op 2000 plaatsen in de koran en de Hadith (overlevering van het leven van Mohammed) beveelt, mogen de vandaag de moskeeën binnenstromende niet-moslims luisteren naar sprookjes van 1001 Nacht, zoals “De islam is een religie van de vrede”, “Islam betekent vrede”, “De islam tolereert alle andere religies”, “In de islam bestaat geen verschil tussen man en vrouw”, “Mohammed was de beste van alle mensen” en andere leugens.

Maar de waarheid is: In landen van de dar al-harb (in de “landen van de oorlog”, zoals de islam de gebieden van “ongelovigen” noemt) hebben de moskeeën in de eerste plaats maar één doel: De voorbereiding van de overname van het vijandige land in de machtssfeer van de islam.

Daartoe dient ook deze “Dag van de open deur”, waarop de “ongelovigen” direct of indirect in aanraking komen met de overgang tot de islam (Dawah). Waarvan zich slechts weinig bezoekers bewust zijn: Zo´n uitnodiging is de voorwaarde voor hun doding. Want een “ongelovige”, die zo´n “uitnodiging” ontving en deze niet heeft aangenomen – dus zich tot de islam heeft bekeerd – mag en moet volgens de koran en de sharia gedood worden. Niet per se onmiddellijk. Maar uiterlijk op het moment dat daarvoor de tijd is gekomen.

De islam mag dan wel op alle gebieden onderdoen voor het Westen: In de uitbreiding van zijn heerschappij, in de verovering van de landen van het “ongeloof”, heeft hij een 1400-jarige voortdurende ervaring en is hij huizenhoog superieur aan ons Verlichte westerlingen wat betreft hardnekkigheid, doelbewustheid, sluwheid en gemeenheid bij de oprichting van zijn doel van een wereldkalifaat.

Moskee in Medina: Al in de eerste moskee van de islam plande Mohammed zijn rooftochten, overvallen en oorlogen

Mohammed richtte de eerste moskee van de islam op in Medina. Zij is voor moslims tot op de dag van vandaag het voorbeeld: In deze moskee plande de profeet zijn rooftochten, zijn overvallen op karavanen, zijn oorlog tegen alles wat zich (nog) niet tot zijn religie had bekeerd en vaardigde moordbevelen tegen zijn critici uit. Destijds zowel als nu zijn moskeeën de logistieke centrales van de eeuwige Jihad tegenover niet-moslims. Destijds zowel als nu werden in moskeeën wapens opgeslagen en moordplannen tegen critici van de islam beraamd.

In moskeeën over de hele wereld worden tot op de dag van vandaag terreur- en doelbewuste moordacties gepland en aangestuurd

In het kader van de westerse godsdienstvrijheid zijn moskeeën in het “huis van de oorlog” (zoals de islam de nog niet veroverde gebieden noemt)  bij uitstek geschikt voor de planning en voorbereiding van terreuracties in het hart van de steden en gemeenten van de “ongelovigen”: als heilige plaatsen van de islam worden moskeeën pas dan door antiterreureenheden doorzocht als er geen enkele twijfel over bestaat hier wapens, explosieven of geweldsverheerlijkende video´s te vinden.

De belangrijkste taak van de moskeeën bestaat niet in het prediken van een vreedzaam met elkaar van de verschillende religies van deze wereld, maar integendeel in het aanwakkeren van haat tegen alle niet-islamitische religies, de destabilisatie van de “ongelovige” opnamelanden en de voorbereiding van hun gelovigen op de overname op de middellange termijn van de landen van de “ongelovigen” ( zie o.a hier, hier en hier).

En waar een moskee staat, is al islamitisch territorium, dat onder geen beding meer aan de “ongelovigen” wordt afgestaan. Vanuit de moskeeën wordt de successieve overname van het land van de “ongelovigen” gepland en aangestuurd.

Moskeeën zijn de logistieke en geestelijke zenuwcentra van de Jihad tegen het Westen 

In hun ruimtes vonden Italiaanse, Franse, Duitse en antiterreureenheden van talrijke andere westerse landen niet alleen gebedsboeken, maar ook wapens, munitie, springstof, video´s met aanwijzingen om terreurdaden en zelfmoordaanslagen te plegen evenals complete doodslijsten van westerlingen, die als vijanden van Allah werden bestempeld en vogelvrij verklaard werden.

Terecht noemt de Italiaanse islamcriticus en bekeerling Magdi Allam de moskeeën “terreurnetwerken” (Bron: De Tagesspiegel, 16-08-2007) en waarschuwt de Italianen ervoor dat ze met de bouw van iedere nieuwe moskee dichterbij hun eigen ondergang zouden komen.

Al in 1994 verkochten leden van het “Islamitische Cultuurinstituut Milaan” in de Viale Jenner in Milaan video´s met toespraken van imam Abu Talal, waarop o.a. het volgende te horen was:

“Het terrorisme tegen de vijanden van Allah is voor onze religie een plicht. Onze islam is een religie van het geweld!”

Wie moskeeën zaait, zal terreur oogsten: Voorbeeld Italië

Net zoals in de andere westerse landen schieten ook in Italië de moskeeën als paddenstoelen uit de grond. Iedere vier dagen komt er in Italië een nieuwe moskee bij. Bij hun bouw worden de moslims daarbij ondersteund door de politiek, de Italiaanse justitie, door links en delen van de katholieke kerk. Zogenaamd zou het bij de moskeeën om “Godshuizen” gaan, net zoals andere religies deze ook bezitten. Maar dit is nog een vergissing, die de westerse islamondersteuners maken. In de landen van de “ongelovigen”, de zogenaamde dar al-harb (“huis van de oorlog”), zijn moskeeën de militant-clericale voorposten van de imperiale islamisering.

De door de Italiaanse moskeeën aangestuurde gebeds-Jihad

Op 3 januari 2009 kwamen er ongeveer 5000 moslims bij elkaar op het Piazza del Duomo in Milaan (bron), zonder toestemming van de autoriteiten en onder leiding van imam Abu Imad van de moskee in de Viale Jenner. Het ging om die imam, die al in 2007 door een Italiaanse rechtbank veroordeeld was wegens terroristische activiteiten, maar ongeacht het vonnis blijkbaar ongestoord door de Italiaanse justitie zijn doel van de islamitische verovering van Italië mag nastreven.

Terwijl de 5000 moslims richting Mekka baden, bevond het plein rondom de beroemde Dom van Milaan zich korte tijd quasi in de hand van de islam en was voor niet-moslims een absolute No Go Area.

Men vertelde dat etnische Italianen en toeristen, die zich een weg wilden banen door de gebedsrijen om aan de andere kant van het Domplein te komen, hieraan door woedende moslims met lichamelijk geweld gehinderd en regelrecht van het plein gejaagd werden.

Gianni Prosperini, de veiligheidschef van de regio Lombardije, zei, dat

“zelfs niet eens in de tijd toen deze regio door de nazi´s bezet was het tot zo´n affront gekomen zou zijn. Het is geen gebed, maar een belediging geweest.” (Bron)

“Het feit, dat islamitische extremisten het plein voor de kathedraal in een openlucht moskee veranderd hebben, is een ongelooflijke provocatie!”

citeerde het persbureau ANSA de Europarlementariër Mario Borghezio  van de Lega Nord.

“Het gebed tot Allah, opgezegd door duizenden fanatieke moslims, is een daad van intimidatie, een klap in het gezicht van de stad Milaan, die christelijk moet blijven”

voegde hij er aan toe.

Veel demonstranten droegen vlaggen, waarop de Davidster met een hakenkruis was overgeschilderd en verbrandden Israëlische en Amerikaanse vlaggen.

“Het protest tegen Israël werd door diegenen gemonopoliseerd, die vlaggen met Davidsterren verbranden, die het bestaansrecht van Israël afwijzen en – nog erger – een oorlog van de religies teweegbrengen”,

schreef Gad Lerner, in Italië een bekende Joodse journalist en schrijver. De voormalige secretaris-generaal van Pax Christi Italië echter, Tonio dell´Olio, zou het als “legitiem beschouwen dat islamitische solidariteit zich uitdrukt in gebed”, waarmee hij zich tot de woordvoerder van de appeasement-fractie binnen het katholicisme maakte, dat gedeeltelijk nog steeds niet wil begrijpen dat er met de islam geen vreedzame co-existentie, maar slechts één mogelijkheid bestaat: de volledige onderwerping onder diens geestelijke en wereldlijke leiding. Ernesto Vecchi behoort niet tot de kerkelijke appeasers. De bisschop uit Bologna heeft de islam voor diens gebeds-Jihad in Milaan scherp bekritiseerd.

“Het was geen gebed en basta. Het is een uitdaging, een affront. Niet tegen de dom gericht, maar tegen ons democratisch en cultureel systeem!”

verklaarde hij tegenover de krant Il Resto del Carlino en voegde er aan toe:

“We hebben nu de bevestiging dat het hier gaat om een project dat wordt aangestuurd van buitenaf. Wat is dit van plan? De islamisering van Europa. Dat heeft kardinaal Oddi al gemerkt. En hij bezat goede bronnen.”

Moskeeën zijn de zenuwcentra van de terreur – ook in Italië

“Men moet ze doden en daarmee basta!”

Deze zin werd opgenomen door de journalist Michele Santoro, die in verschillende moskeeën en andere “gebeds”ruimten van de islam stiekem geluids- en beeldopnames had gemaakt (Bron: Franz Haas: “Don Camillo en de imam. Hoofddoek en moskeeën – het opkomende islamdebat in Italië”, in: Neue Zürcher Zeitung [NZZ], 19-11-2007). De woorden werden uitgesproken door imam Mohammed Kohalia in de Cottolengo moskee (foto boven) in Turijn (Bron). Met “ze” bedoelde hij de “ongelovigen” van Italië. Dus ongeveer 58 miljoen etnische Italianen of andere in Italië levende niet-moslims. Letterlijk zei de vrome imam:

“De profeet heeft gezegd dat Joden en christenen gedood moeten worden…”

“Allah zou alle polytheïsten moeten doden! Met atheïsten is geen compromis mogelijk. Ze moeten allemaal gedood worden. Basta!”

Imam Kohalia is, net zoals de meeste van zijn islamitische collega´s in de wereld die in hun moskeeën precies hetzelfde prediken, noch geestesziek noch viel hij op door crimineel gedrag. Kohalia is een gelovige moslim en houdt zich alleen maar strikt aan datgene wat er in de koran en de Hadith staat. Daarin worden de moslims er op meer dan 2000 plaatsen toe opgeroepen om die “ongelovigen” te doden. Basta!

De directe voorganger van Kohalia was de Marokkaanse imam Bouriqi Boutcha. Italië zette hem in 2004 het land uit, toen bewezen werd dat hij intensieve contacten onderhield met islamitische terroristen. Wie denkt het islamitische gevaar op te kunnen opheffen door het ruilen van een imam, vergist zich.

Wie moskeeën zaait, zal terreur oogsten

De belangrijkste taak van de moskeeën bestaat niet in het prediken van een vreedzaam met elkaar van de verschillende religies van deze wereld, maar integendeel in het aanwakkeren van haat tegen alle niet-islamitische religies, de destabilisatie van de “ongelovige” opnamelanden en de voorbereiding van hun gelovigen op de overname op de middellange termijn van de landen van de “ongelovigen”

En waar een moskee staat, is al islamitisch territorium, dat onder geen beding meer aan de “ongelovigen” wordt afgestaan. Vanuit de moskeeën wordt de successieve overname van het land van de “ongelovigen” gepland en aangestuurd. Moskeeën zijn de logistieke en geestelijke zenuwcentra van de Jihad tegen het Westen.

In hun ruimtes vonden Italiaanse, Franse, Duitse en antiterreureenheden van talrijke andere westerse landen niet alleen gebedsboeken, maar ook wapens, munitie, springstof, video´s met aanwijzingen om terreurdaden en zelfmoordaanslagen te plegen evenals complete doodslijsten van westerlingen, die als vijanden van Allah werden bestempeld en vogelvrij verklaard werden. Terecht noemt de Italiaanse islamcriticus en bekeerling Magdi Allam de moskeeën “terreurnetwerken”.

Al in 1994 verkochten leden van het “Islamitische Cultuurinstituut Milaan” in de Viale Jenner in Milaan video´s met toespraken van imam Abu Talal, waarop o.a. het volgende te horen was:

“Het terrorisme tegen de vijanden van Allah is voor onze religie een plicht. Onze islam is een religie van het geweld!”

Op 11 oktober van datzelfde jaar werden er gedeelten uit gesprekken tussen twee Arabieren bekend, die een aanval tegen de “ongelovigen” van Frankrijk met gifgas met elkaar bespraken. Dit gas zou in Italiaanse tomatenblikjes verpakt moeten worden en zou alle mensen, die zo´n blikje zouden openen, onmiddellijk doden.

De aanwijzingen van westerse geheime diensten en antiterreur autoriteiten stapelen zich op, dat islamitische cultuurcentra, islamitische winkels en moskeeën in Italië en de overige westerse landen populaire opvangcentra voor terroristen zijn.

Zo arresteerde de Italiaanse politie in de Midden-Italiaanse stad Perugia drie Marokkanen, die daar in de “Ponte Felcino moskee” een “terreurschool” exploiteerden. In deze moskee gaven ze les in de bouw van bommen, chemische strijdmiddelen en andere aanvalstactieken tegen Italië. Bovendien vond de politie instructies en voorbereidingen voor een tweede 9/11-aanval: de godvrezende mannen waren van plan een Boeing 747 naar de woongebieden van “ongelovigen” te sturen om daar voor massavernietiging te zorgen. De Marokkaanse moskee-exploitanten hadden contacten met terroristen in half Europa (Bron). Net zoals de meeste ontmaskerde terroristen stonden zij en de imam van de moskee bekend als vriendelijke, hoffelijke moslims, aan wie op geen enkel moment hun terroristische bedoelingen op te merken was.

Linksen en hun media brandmerken critici van de islam als “islamhaters”

Maar ondanks deze alarmerende feiten worden Italiaanse burgers, die wantrouwend zijn tegenover de islam, van de kant van de Italiaanse linksen neergezet als islamofobe vreemdelingenhaters. Want zoals altijd gebruiken de linksen en de goedmenschelijke “intellectuelen” het argument, dat dit slechts “op zichzelf staande gevallen” zouden zijn en men daarom niet alle imams en moskeeën zou mogen verdenken van terrorisme. Zo of hierop lijkend zouden ze vermoedelijk ook bij het Italiaanse fascisme en het Duitse nationaalsocialisme geargumenteerd hebben, als ze toen geleefd zouden hebben.

Maar tegen alle critici dient gezegd te worden dat het geen verdenking, maar een feit is dat in alle moskeeën ter wereld uit de koran en over het leven van Mohammed gelezen wordt en dat het volgen van hem de heiligste plicht van alle moslims zou zijn. Omdat de koran en Mohammed de wereldheerschappij van de islam willen en in de “ongelovigen” hun ergste vijand zien, is de beschuldiging van de onrechtvaardige algemene verdenking net zo absurd als bijvoorbeeld de beschuldiging tegenover overtuigde nationaalsocialisten dat men er bij hen niet van uit zou mogen gaan dat zij zich aan de aanwijzingen en de politiek van Hitler zouden houden. In duidelijke taal: zulke tegenwerpingen zijn niets anders dan dom gezwets van onwetende intellectuelen. Zoals gezegd: het fascisme van nu verbergt zich onder de dekmantel van antifascisme. Zijn kleur is rood of groen.

Bron:

http://michael-mannheimer.info/2012/10/03/fundstelle-des-tages-moscheen-sind-terrornetzwerke/

Auteur: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Antifascisten", "Nuttige idioten", Dhimmitude, Elite, Hypocrisie, Islam, Islamisering, Islamkritiek, landverraad, Moslims, Naïviteit, nieuw fascisme, Socialisten. Bookmark de permalink .

7 reacties op “Dag van de open moskee”: Moskeeën zijn in werkelijkheid terreurnetwerken. Een moordcultuur verkoopt zichzelf als “vredesreligie”

 1. G.Deckzeijl zegt:

  Vlad Tepes nog maar een keer: http://tinyurl.com/6ed8jyh
  Bonus: het allerlaatste interview van Oriana Fallaci:
  http://tinyurl.com/ywsbl5
  Zij heeft er vaak genoeg voor gewaarschuwd dat islamitische heimweebunkers(ook wel HAATcentrales genoemd) slechts één functie hebben, namelijk: als broedplaats voor terrorisme.
  Zij schreef dat ook al in haar bestsellers De Kracht van de Rede en De Woede en de Trots.
  En was er nog onze eigen onderzoeksjournalist Siem Eikelenboom die ontdekte dat moslims in deze HAATcentrales door imams worden OPGEJUT om van een uitkering te leven, om zo de staat schade toe te brengen. Eikelenboom schreef daarover een boek: JIHAD IN DE POLDER.
  Twee citaten daaruit te vinden via: http://tinyurl.com/3wdvven
  Ziezo, de onwetende lezer kan weer ff vooruit. Zegt ’t voort, schud anderen WAKKER.
  Uitsmijter: moslims beschouwen hun HAATcentrales als een overwinning in de wijk van de kafir!

  Like

 2. G.Deckzeijl zegt:

  Taqiyya in de alinea na de zin: De sluwheid achter de moskeeopening voor “ongelovigen”.
  Dat is de eeuwige, GORTDROGE Wikipedia-info.
  Dit is beter en begrijpelijker! http://tinyurl.com/3mepfoc

  Like

 3. Wachteres zegt:

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7155030.stm

  Even een ongelofelijk verhaaltje over imam Abu imad, zie dit stukje uit het artikel hierboven:

  “De door de Italiaanse moskeeën aangestuurde gebeds-Jihad
  Op 3 januari 2009 kwamen er ongeveer 5000 moslims bij elkaar op het Piazza del Duomo in Milaan (bron), zonder toestemming van de autoriteiten en onder leiding van imam Abu Imad van de moskee in de Viale Jenner”.

  Abu Imad was veroordeeld omdat hij opriep tot geweld. Na zijn gevangenisstraf zou hij het land uitgezet worden. Hij was lid van een ‘moslimboevenbende’ en die groepering heeft hij verlaten.

  De rechter vond dat hij nu wel kon blijven, omdat hij volgens hem niet meer gevaarlijk was.

  Het lieverdje had zich ‘bekeerd’ door de groepering de rug toe te keren. HAHAHA

  Hoe ONGELOFELIJK ONNOZEL kunnen rechters zijn!

  Like

 4. G.Deckzeijl zegt:

  @Wachteres: wat dat laatste betreft zit je helemaal goed. Hier zijn ze net zo geschift.

  Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  Ik ga VERDOMME nimmer of nooit naar zo een HAATHUT. Voor mij mogen ze affikken!

  Like

 6. louis-portugal zegt:

  Tom veel teveel steen en dat fikt zo moeilijk.

  Like

 7. Het is een onomkeerbaar proces?!?!? Vrijdag 26 Januari 2016

  Elke keer in de geschiedenis verhuld het kwaad zich in schaaps kleren, tot dat het ware gezicht te voorschijn komt en dan is het te laat en worden weer miljoenen mensen vermoord.
  En achteraf zeggen “Dit nooit weer”, nee zo zal het niet meer gaan, een stroming die al 1400 jaar zijn ware gezicht laat zien zal in gruwelijkheid alle oorlogen overtreffen.
  Hierna is er geen “Nooit meer”, dan zijn we voor lange tijd gedompeld in een duistere werkelijkheid die ons alle in angstige overgave gevangen houd.
  De Grootte Europese Burgeroorlog is eminent, van binnenuit onderworpen aan een dodelijke dogma zal het licht in ons doven en er is dan geen weg meer terug!
  Wij de westerse mens apathisch gedrogeerd is niet meer in staat om op dit griezelige scenario te keren met een duidelijk nee, blind gemaakt zijn door de heersende links politiek correcte media die met valse humanisme van onze vijand knuffelschaapjes heeft gemaakt.
  “Het zijn echt niet alle knuffelschaapjes die terroristen zijn” is dan hun argument.
  Helemaal vergeten dat je daar geen meerderheid voor nodig hebt, kijk weer naar de geschiedenis.
  En als er dan groepen opstaan die de hier onze cultuur willen redden worden ze door de politiek correcten en helaas ook rechters, ernstig verhinderd dit te doen.
  Het linkse kamp het meest gehersenspoeld, blijkt een zeer gevaarlijke stroming te zijn, dat wat ze zeggen te bestrijden wordt juist door hun mogelijk gemaakt. Zij zullen worden gezien als de landverraders en wij vergeten niet wie dat waren.
  We staan vlak voor de afgrond en ik weet wie ons daar in wil duwen.
  Het is altijd een kennis of vriend die je in je rug steekt.

  P.s.
  Beste strijders vergeet niet dat de machten ons sinds de tweede wereld oorlog hebben verdeeld in links en rechts om zo over ons te kunnen heersen en tegen elkaar op te zetten.
  Ik noem dat het Ajax / Feijenoord syndroom en niet zo vreemd zijn de meeste hier ingetrapt.
  Maar wees behoed in deze is slechts een opgang of neergang de werkelijkheid!!!
  Die keuze is duidelijk en verdeeld niet!!!
  Wij willen alle in de opgang van deze tijd gaan en niet terug naar de middeleeuwen.

  Ik heb gezegd, Erik van de Stolpe

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s