Werkwoorden goed leren spellen = de juiste afslag nemen op de KONINGS-SPLITSING

(Door: Martien Pennings)

Ik heb ontdekt dat een bepaalde lesmethode om werkwoorden goed te leren spellen op basisscholen nauwelijks gebruikt wordt. Althans: er wordt weinig nadruk gelegd op die lesmethode en de mate waarin spelfouten voorkomen worden als het kind wat ik noem DE KONINGS-SPLITSING weet te benutten.

Ik ben in het lesgeven aan achterblijvende kinderen in het basisonderwijs gerold toen in 2004 mijn neefje  van negen jaar te horen kreeg van de directie van de blanke elite-basisschool in Amsterdam dat hij naar het speciale onderwijs zou moeten.  Hij had de allerlaagste scores voor zowel taal als rekenen. Toen ik hem een half jaar zelf extra bijles had gegeven had hij de hoogste score voor rekenen en de op een na hoogste score voor taal, terwijl hij inmiddels toch als pittig dyslectisch was gediagnosticeerd. Ik had blijkbaar talent en nu ik ook de kinderen van een aantal kennissen en vrienden onder handen heb gehad, heb ik inmiddels voor taal – en met name voor werkwoorden –  een bepaalde lesmethode ontwikkeld.

Mijn lesmethode voor spelling van werkwoorden met als hart de KONINGS-SPLITSING werkt goed, óók bij dyslectische kinderen. Bij de gespecialiseerde instituten voor het bijspijkeren van dyslectische kinderen is de methode om bovenop de spellingsregels ook nog een meta-structuur van symbolen te zetten. Dat is in mijn ervaring helemaal niet nodig, maar wel verwarrend, tijdrovend en energieslurpend. Ik heb een aantal  dyslectische kinderen bij de CITO-toets afgeleverd die uitstekend scoorden. Hoe deed ik dat? Door ze doodgewoon heel goed de spellingregels te leren hanteren via de KONINGS-SPLITSING.

In mijn methode begin je met de kinderen de simpelste beginselen van taalkundig en redekundig ontleden te leren. Vervolgens kan je ze leren onderscheiden of een gegeven “probleem-werkwoord” al dan niet de persoonsvorm is. Als je weet of een “probleemwerkwoord”  de persoonsvorm is  –  of niet  –  kan je vervolgens HET HART VAN MIJN METHODE TOEPASSEN, NAMELIJK DE JUISTE AFSLAG NEMEN OP DE KONINGS-SPLITSING.

Je begint met een leerling het fundamentele onderscheid tussen taalkundig en redekundig ontleden te vertellen: bij taalkundig ontleden gaat het om wat een woord IS en bij redekundig ontleden om wat een woord DOET.

Van het taalkundig ontleden hoef je alleen werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en persoonlijke voornaamwoorden te kunnen onderscheiden. Van het redekundig ontleden hoef je alleen het werkwoordelijk gezegde en het onderwerp te kunnen onderscheiden.

De taalkundige begrippen (werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en persoonlijke voornaamwoorden) moet je éérst kunnen onderscheiden, want anders kan je niet redekundig ontleden.

Ik ga nu een zin ontleden, eerst taalkundig dus:

“Vanwege blijvend geleverde prestaties wordt Martien Pennings benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.”

1) Taalkundige ontleding:

Zelfstandige naamwoorden: prestaties, ridder, Orde.

Werkwoorden: blijvend, geleverde, wordt, benoemd.

2) Redekundige ontleding:

Werkwoordelijk gezegde: wordt benoemd.

Onderwerp: Martien Pennings (het antwoord op de vraag: wie of wat wordt benoemd?)

Dan ben je klaar om te gaan ontdekken wat in deze zin de persoonsvorm is: wordt of benoemd? De andere werkwoorden – blijvend en geleverde -komen niet in aanmerking, want de persoonsvorm is altijd deel van het gezegde.

Om te ontdekken wat de persoonsvorm is, zijn er drie methodes: 1) Als je de zin vragend maakt komt de persoonsvorm automatisch vooraan te staan, 2) Als je de tijd van de zin verandert, dan ontkom je er niet aan de persoonsvom van tijd te veranderen. 3) als je het onderwerp van getal verandert (enkelvoud in meervoud of omgekeerd) dan verandert de persoonsvorm ook automatisch.

Toegepast op bovenstaande zin: 1. Wordt Martien Pennings vanwege geleverde prestaties benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau? Wordt komt naar voren, dus is de persoonsvorm 2. Vanwege geleverde prestaties werd Martien Pennings benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wordt is veranderd, dus is de persoonsvorm 3.  Vanwege geleverde prestaties worden Martien Pennings en zijn broer benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wordt is veranderd, dus is de persoonsvorm.

In de bovenstaande zin zijn de werkwoorden “blijvend”, “geleverde” en “benoemd” DUS NIET de persoonsvorm. En dat betekent DAT ER NOG MAAR DRIE MOGELIJKHEDEN ZIJN: deze werkwoorden zijn óf het hele werkwoord, óf het onvoltooide (tegenwoordige) deelwoord óf het voltooid deelwoord. DIT IS DE KONINGS-SPLITSING.

           In een schema gevat:

 

                Persoonsvorm?

 

Ja                                          Nee

 

Gewone regels                 Drie opties

                                              1) hele werkwoord

                                              2) tegenwoordig deelwoord

                                              3) voltooid deelwoord

En bij een “ja, het is de persoonsvorm” horen onderstaande regels die een kind van buiten moet leren door veel praktische oefening. Ik laat ze CITO-toetsen uit vorige jaargangen doen en dan laat ik ze niet alleen het fout gespelde werkwoord opsporen, maar ook uitleggen waarom bepaalde werkwoorden wél goed gespeld zijn.

GEWONE REGELS VOOR WERKWOORDEN

(1) Gebod ? Dat is gewoon hetzelfde als de ik-vorm. Loop invullen kan ook.

Een gebod kán alléén maar tegenwoordige tijd zijn!  “Kwam direct naar huis!”, riep moeder: dat kan dus niet.

Gebod:  Land onmiddellijk!  (Ik land)   Voed dat kind toch eens op! (Ik voed op)

               Loop onmiddellijk!  (ik loop)  Loop dat kind toch eens op!  (Ik loop)

Bij “loop”  hóór je of er een t achter moet of niet. Bij “land” hoor je dat niet.

(2) Vraag in tegenwoordige tijd? Loop invullen!

Vraag:   Brandt het huis?   Brand je van verlangen?   Broedt de kip?   Broed je op een plan?

Loopt het huis?     Loop je van verlangen?     Loopt de kip?     Loop je op een plan?

(3) Vraag in verleden tijd? Gewone regels!

Zwak: Rende Jan weg?  Brandde het huis?  Troostte moeder Emma?  Smurften  de smurfen?

Sterk:  Bood hij een lift aan?  Viel zij op haar knie?   Liep de wekker af?

(4) Gewone regels verleden tijd.                                                             

(a) Als zwak, dan -de of -te achter de ik-vorm.

Ik rende, jij rende, hij rende, wij renden, jullie renden, zij renden.

Ik blaatte, jij blaatte, hij blaatte, wij blaatten, jullie blaatten, zij blaatten.

(b) Als sterk: dan klankverandering

Ik bood een lift aan (bieden).

Ik werd gek van dat huiswerk (worden).

Ik viel op mijn knie (vallen).

(5) Gewone regels tegenwoordige tijd.  Dus achter ik-vorm bij jij-en-hij een t. 

Ik ren, jij rent, hij rent, wij rennen, jullie rennen, zij rennen.

Ik land, jij landt, hij landt, wij landen, jullie landen, zij landen.

(6) Voltooid deelwoord van een zwak werkwoord? Let op de laatste letter!

Moet het een t of een d zijn?

Als het werkwoord in de verleden tijd een d heeft eindigt het volt. dlw. ook op d.

Leende, dus: geleend.

Als het werkwoord in de verleden tijd een t heeft eindigt het volt. dlw. ook op t.

Raakte, dus geraakt.

(7) Tegenwoordig deelwoord. Let op de laatste letter!

Brandend met een d. Waarom? Je kunt het horen/zien als je het met één letter verlengt, namelijk met een e: lachend want lachende, brandend want brandende, denkend want denkende.

Hier zijn een aantal voorbeelden (uit een “entree-toets” van groep 7) van hoe ik kinderen leer redeneren of een werkwoord al dan niet goed is gespeld.

Vroeger ruste hij niet zo lang.

Het vet gedrukte probleemwerkwoord ruste is de persoonsvorm.

Dus gewone regels.

Het is de verleden tijd van een zwak werkwoord.

Dat betekent –te of –de achter de ik-vorm en als het meervoud is een extra n.

De ik-vorm is ik rust.

Te er achter, dus: ik rustte.

De manier waarop het werkwoord is gespeld is dus fout.

Het papier viel dwarrelend naar beneden.

Het vet gedrukte probleemwerkwoord  is niet de persoonsvorm, want dat is viel

Dus drie mogelijkheden: hele werkwoord: dwarrelen; onvoltooid deelwoord; dwarrelende; voltooid deelwoord gedwarreld.

Het is het tegenwoordig deelwoord.

Dwarrelend is goed want dwarrelende.

Het vergeeldde fotootje was al heel oud.

Het vet gedrukte probleemwerkwoord  is niet de persoonsvorm, want dat is was.

Drie mogelijkheden: hele werkwoord: vergelen; tegenwoordig deelwoord: vergelende; voltooid deelwoord: vergeeld.

Het is het voltooid deelwoord, maar wel als bijvoeglijke naamwoord gebruikt.

Die twee d’s, die een verleden tijd suggereren, zijn dus fout.

Rijdt Mirte morgen op Blacky?

Dit is een vraag, dus loop invullen.

Loopt Mirte morgen op Blacky?

Je hoort de t, dus die t achter rijd is goed

Troostte jij je geblesseerde vriend?

Een vraag in de verleden tijd.

Dus gewone regels.

Zwak werkwoord dus -te of -de achter de ik-vorm.

De ik-vorm is ik troost.

Te erachter dus het is goed.

Glimlachend bekeek de moeder de foto van haar zoontje.

Glimlachend is niet de persoonsvorm, want dat is bekeek.

Drie mogelijkheden.

Het is het tegenwoordig deelwoord: glimlachend is goed want glimlachende.

Enzovoort, enzovoort, enzovoort.

Eindeloos de beginselen laten herhalen en ze laten toepassen.

Dan komt het goed.

Ook bij dyslectische kinderen.

_____________________________________________

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

98 reacties op Werkwoorden goed leren spellen = de juiste afslag nemen op de KONINGS-SPLITSING

 1. jowitteroos zegt:

  Dank Martien!

  Ik heb dit blog naar familie in Amerika verzonden. Zij hebben een kamp speciaal voor dislextische kinderen.!

  Like

 2. Ko Lumbus zegt:

  Complimeneten, Martien, dat na half jaartje bijles door jou je dyslectische pupil de op een na hoogste score voor taal haalde. Je moet over onvermoede didactische begaafdheid beschikken, echter je goede bedoelingen ten spijt lijkt het me stug dat je taalmethode daar debet aan is. Zelfs een normaal begaafd mens heeft moeite om daar een touw aan vast te knopen. Even afwachten nu in hoeverre rommel hiermee zijn schriftelijke expressiemogelijkheid kan perfectioneren. 🙂

  Like

 3. Martien Pennings zegt:

  Nou, Chantal om 19:05.
  Je kan dus niet eens zeggen dat je hier of daar blijft haken of deze of gene overgang of formulering niet snapt, want “je kan er geen touw aan vastknopen”.
  Jeetje, het is wel een vonnis: te slecht voor feed-back!

  Like

 4. rommel zegt:

  Ik begrijp het niet.

  Like

 5. E.J. Bron zegt:

  @Ko Lumbus

  Ik ben ter zake nogal deskundig en ik kan je verzekeren dat er helemaal niets mis is met de uitleg van Martien betreffende de werkwoordenspelling in bovenstaand artikel!

  Like

 6. G.Deckzeijl zegt:

  http://tweakers.net/nieuws/84741/iran-grootschalige-aanvallen-verlammen-internetverbindingen.html
  (ik hoop dat ze daar 24/7 worden aangevallen, zodat ze niet eens meer hun eigen taal kunnen spellen)

  Like

 7. rommel zegt:

  Kreeg wel een flashback met koude rillingen naar die pleuris lagere school met die andere taalnazi voor de klas.

  Like

 8. E.J. Bron zegt:

  @rommel

  Uitprinten en eens op je gemak doorlezen! Doe er je voordeel mee. Als je het snapt, maak je NOOIT fouten meer met d/dt/tt/dd ! 😉

  Like

 9. Martien Pennings zegt:

  Nog eens @ Chantal om 19:05.
  Er zat inderdaad wel een onbegrijpelijkheid in het hart van de uitleg, namelijk in de KONINGS-SPLITSING zelf.
  Dat kwam door een grafisch foutje dat bij het overzetten in het programma van de webmaster (“WordPress”) was opgetreden.
  Nu is het opgelost: als je in je de zoekfunctie het woord “opties” intikt dan vind je de plek waar de fout stond.
  Eerst stond er in plaats van het woord “opties” het woord “mogelijkheden” en dat was op zich prima, maar het woord stond op de verkeerde plek.
  Het was de lengte van het woord “mogelijkheden” dat de grafische verwarring veroorzaakte.
  “Opties” is korter en nu staat het woord op de goede plek en is het helemaal begrijpelijk, zelfs misschien voor jou, Chantal.

  Like

 10. rommel zegt:

  Nou ben ik helemaal de weg kwijt.

  Like

 11. Wachteres zegt:

  rommel begrijpt de uitleg van Martien donders goed! Een beetje ‘rommelen’ met de taal verhoogt zijn ‘image’, denkt hij.

  Als hij zichzelf vergeet, schrijft hij foutloos. Ik heb hem daar wel eens op betrapt.

  Heel goed, Martien. Veel dingen heb ik ook gebruikt, maar de uitdrukking konings-splitsing kende ik niet.

  Like

 12. Martien Pennings zegt:

  @ rommel om 19:36.
  Probeer eens de tegenovergestelde richting van waarin je lul wijst.

  Like

 13. rommel zegt:

  Dank je Wachteres.
  Eindelijk iemand hier die toegeeft dat ik perfect ben.d

  Like

 14. vederso zegt:

  Applaus voor dit stuk.

  Like

 15. rommel zegt:

  # Probeer eens de tegenovergestelde richting van waarin je lul wijst.
  Kan je daar ook een KONINGS-SPLITSING uitleg met grafiek bijleveren?
  Want die begrijp ik nog minder.

  Like

 16. Martien Pennings zegt:

  @ Wachteres om 19:38.
  Konings-splitsing is un woort van mein eiges dak zelluf hep uitgefonde..

  Like

 17. Wachteres zegt:

  Wa goed seg! je hep didaktise tallenten. Moet je ( meer) gaan gebruiken.

  Like

 18. rommel zegt:

  Ik heb het artikel nog een keer geprobeerd begrijpend te lezen. Lukt me niet, moet afhaken. Wil je geloven dat ik er helemaal naar van word. Echt waar.

  Like

 19. Wachteres zegt:

  rommel 19.43 Dat heb ik niet gezegd, rommel dat maak jij ervan. Als je wilt kun je bijna perfect zijn, maar dat is het probleem bij jou! 😛

  Like

 20. Tiny zegt:

  Ik waan me even terug op de lagere school. 🙂 Ontleden, steeds maar weer ontleden, om de Nederlandse taal goed te leren begrijpen, lezen en schrijven.

  Like

 21. jacob waterman zegt:

  Het is weer een genot om weer van u te horen Martien, niet te vergeten het comentaar van
  Hr.Rommel dank.

  Like

 22. Lucky9 zegt:

  @ Martien Pennings
  “Zelluf hep uitgefonde” In de statskool?
  Hulde man, je bent zoals ik een overlever.

  Like

 23. rommel zegt:

  Zullen we het voortaan maar weer over de islam en zijn narigheid hebben? Daar word ik een stuk vrolijker van. Paniekaanvallen en de zenuwen krijg ik van dit artikel.
  Nooit meer doen Martien.

  Like

 24. Martien Pennings zegt:

  @ rommel om 20:43.
  Mocht je je ooit weer in Mokum vestigen, Rommel, dan krijg je van mijn privé-les. En in het begin mag je gerust huilen. Maar ik garandeer je dat het moment komt waarop je door je tranen heen zult lachen. En dan zullen we ook dat trauma helen van die “taal-nazi” die jouw jongensleventje tot een hel heeft gemaakt.

  Like

 25. Martien Pennings zegt:

  Shit!
  dan krijg je van mijn privé-les
  MOET ZIJN
  dan krijg je van mij privé-les

  Like

 26. lucky9 zegt:

  Tegendraads zoals Rommel: Altijd doen Martien! Het is goed voor de geestelijke gezondheid van allen hier. Stat = Stad., en Skool = school.
  Capisce Rommel? O ja, Capisce is Siciliaans en betekent begrepen (?)

  Jij vuile kuffar = lekker wijf met of zonder lul. Details gratis te bekomen, bij quo Quibus, die weet er alles van!

  Like

 27. Ko Lumbus zegt:

  @E.J.Bron om 19:21

  Naar ik aanneem doceert u geen Duits op een basisschool.
  Bij leerlingen op VWO niveau kan Pennings wellicht met zijn taalmethode aan de bak komen.
  Voor de kinderen waar Pennings het over heeft, die op de basisschool en die ook nog eens een leerbeperking hebben, is opzet van de Penningsmethode te hoog gegrepen.

  Like

 28. toetssteen zegt:

  Mijn probleem is dat ik letters omdraai. Bijvoorbeeld in plaats van als, grossier ik in asl.
  Met een spellingscontrole en even kijken, vis ik die er wel uit, maar soms bestaat het woord en dan lees ik er ook bij herlezen finaal overheen.
  Tweede is: ik laat regelmatig woorden weg.
  Ook daar bij het herlezen, mis ik dat woord niet, voor mij staat het er gewoon…..
  Derde: ik laat gewoon een letter weg, maar laat het me voorlezen en ik heb er geen enkele moeite mee. Die letter staat er gewoon…., volgens mij althans.

  Ach, ik accepteer het gewoon. Waar ik wel moeite mee heb zijn echte taalfouten. Van een werkwoord een voltooid deelwoord maken bedoel ik.

  Waar ik ook narrig van wordt is de moderne spelling die ik zoooo onlogisch vind! Pannenkoek, ruggenmerg; ik bedoel maar, welke logica steekt daarachter?

  Lol, ik heb er net drie van mijn eigen voorbeelden uitgewipt. Mij benieuwen of ik nog iets over het hoofd heb gezien.

  Like

 29. TP zegt:

  Grappig. Hoewel ik dit niet de koningssplitsing noemde, hanteerde ik in feite een soortgelijke methode.
  Echter, in mijn optie zijn ‘blijvend’ en ‘geleverde’ in het voorbeeld weliswaar van werkwoorden afkomstig, maar hier toch echt als resp. bijwoord en bijvoeglijk naamwoord gebruikt.

  Like

 30. Tom Hendrix zegt:

  @Tiny 20.13. uur, inderdaad Tiny, ontleden taal-en redekundig, dat werd ons tot uit den treure geleerd. Hoewel ik daar nu eigenlijk wel blij om ben, zo slecht was het onderwijs voor invoering van de Mammoetwet echt niet. Echter als ik eerlijk ben, maak ik ook best wel eens een uitglijder taalkundig gezien.

  Like

 31. Ko Lumbus zegt:

  Ja Toets, ‘bananenschil’ is ook zo’n woord. Niet erg als je die derde ‘n’ zo nu en dan weg laat.
  Zolang je het verschil met een bosje gele bloemen nog ziet valt het nog wel mee hoor met het neurologisch functioneren.

  Like

 32. vederso zegt:

  Kunnen jullie beiden niet eens stoppen? Dit schiet niet op zo.

  Like

 33. E.J. Bron zegt:

  @vederso

  Welke beide???????

  Like

 34. vederso zegt:

  Lucky9 en Ko Lumbus. Ik wordt het gedoe wel een beetje zat. Kunnen jullie de controverse niet een weekje laten rusten? Jullie nemen het conflict ook al mee naar andere draden en vechten daar gewoon verder. Ik doe een beroep op beiden.

  Like

 35. E.J. Bron zegt:

  Die beide bedoel je. Ja, ik word er eerlijk gezegd ook niet echt vrolijk van… 😦

  Like

 36. Martien Pennings zegt:

  @ Chantal om 21:29.
  Als mijn opzet te hoog gegrepen is voor basis-school-leerlingen, waarom scoren “mijn” kinderen dan zonder uitzondering uitstekend op de CITO-toets?

  @ TP om 21:4.
  Je zegt:
  “Echter, in mijn optie zijn ‘blijvend’ en ‘geleverde’ in het voorbeeld weliswaar van werkwoorden afkomstig, maar hier toch echt als resp. bijwoord en bijvoeglijk naamwoord gebruikt.”
  Natuurlijk heb je gelijk. Maar je moet het niet moeilijker maken dan nodig is voor die kinderen. Het is al prachtig als ze die woorden kunnen herkennen als werkwoordsvormen en vervolgens kunnen leren er de persoonsvorm uit te halen.

  Like

 37. marijke zegt:

  Nou ik zal maar geen comments meer geven met mijn half bakken Nederlands.Brrrrrrrrr

  Like

 38. E.J. Bron zegt:

  @marijke

  Nee, nee, Marijke. Jij vormt hierop een uitzondering. Voor jou geleden speciale regels. De belangrijkste: JE MOET GEWOON SCHRIJVEN WAT JE VINDT EN HET MAAKT MIJ GEEN REET UIT HOE JE HET SCHRIJFT!!! 😀

  E.J. 😉

  Like

 39. Toetssteen, de regel voor de tussen-n in de 1995-spelling geldt voor twee zelfstandige naamwoorden dus niet voor 1 zelfstandig naamwoord en een achtervoegsel als ‘loos’ (kosteloos) en luidt als volgt: als het eerste woord een meervoud op -n heeft dan komt er een tussen-n, behalve als het eerste woord OOK een meervoud op -s heeft, want dan komt er NIET een tussen-n (gedachtegang). Het wordt pas onlogisch vanwege onzinnige nutteloze uitzonderingen hierop (ingevoerd onder Hedy d’Ancona); zo matigen taalkundigen zich astronomische kennis aan door te zeggen er is maar één zon dus nu is het opeens zonnestraal in plaats van zonnenstraal (terwijl er 100 miljard melkwegstelsels zijn met elk 200 miljard zonnen).
  Pennings, ik had zo een goede lagere school dat ik alles wat je uitlegt daar al heb geleerd. De termen taal- en redekundig ontleden had ik een eeuwigheid niet meer gehoord!

  Like

 40. Ko Lumbus zegt:

  @vederso om 22:14

  Oké, ben ik zeker toe bereid.

  Like

 41. Martien Pennings zegt:

  @ Toetssteen om 21:29.
  Je zegt:
  “Waar ik ook narrig van wordt is de moderne spelling die ik zoooo onlogisch vind! Pannenkoek, ruggenmerg; ik bedoel maar, welke logica steekt daarachter?”
  Er steekt géén logica achter, Toetssteen.
  Als ik in een restaurant kom waar “pannenkoek” op het menu staat, eis ik dat die ene koek in minimaal twee pannen gebakken wordt.
  Als ik arts zou wezen en de “wiegendood” zou moeten constateren, dan zou ik eisen dat de baby in minimaal twee wiegen gestikt is: anders schrijf ik gewoon “wiegedood”.
  En jongens of meisjes met “ruggengraat” móéten Siamese tweelingen zijn.

  Like

 42. marijke zegt:

  Nou dank je hoor Bert.Ik ben gewoon te lang uit Nederland weg geweest.Klinkt raar maar ik denk zelfs in het engels.Wie weet is er nog hoop voor me.Maar over dat water doe je niets met Nederlands

  Like

 43. rommel zegt:

  Maak je niet druk Marijke. Met de huidige gang van zaken schrijft iedereen over 50 jaar net zoals jij en ik. En dan hoor je bij de top.
  Je zou kunnen zeggen dat vooral ik (weer) een trendsetter ben.

  Like

 44. toetssteen zegt:

  @Martien Pennings
  Inderdaad. Ze noemden het ooit een hulp ‘e’ als ik het wel heb, maar nu stampen ze er een ‘n’ bij en dat zou logisch of makkelijk moeten zijn. Hoeveel bessen heb je nodig voor één vlek?

  Overigens vermoed ik dat het woord dyslexie aan enige erosie onderhavig is. Blijkbaar wordt er nu ook fouten onder verstaan als: de VS is, het stel zijn enzovoort.
  Naar mijn idee heeft dat meer te maken met onderwijs, want dat is echt te leren.

  Like

 45. Martien Pennings zegt:

  @ toetssteen om 22:49.
  Ja, ze zijn soms iets te snel met de diagnose “dyslexie”.
  Jij hebt de echte vorm (zoals je om 21:29 duidelijk maakt) die enigszins verwant is met krankzinnigheid: dingen zien die er niet zijn, dingen die er wel zijn niet zien, dingen op een andere plaats zien staan dan waar ze zich bevinden.
  Waarbij “dingen” dan staat voor “woorden en letters”.
  Maar je zegt om 21:29 óók dat je een paar voor jou typische fouten er zelf uitgehaald hebt.
  Dus het kan wel!
  En daarom krijgen dyslectische kinderen ook altijd méér tijd op examens, omdat ze meer tijd kwijt zijn met kijken wat er nou echt stáát.

  Like

 46. Piet Klont zegt:

  J’ij hebt de echte vorm (zoals je om 21:29 duidelijk maakt) die enigszins verwant is met krankzinnigheid…’

  Hahahahaaaa!
  There you go, Toots!

  Like

 47. marijke zegt:

  Nou Rommel je hebt gelijk hoor.Als ik daar weer in me huis zit is er niemand die er Nederlands spreekt.Ik heb het mijn kinderen ook niet geleert.Want je doet niks met deze taal daar.Ze spreken wel spaans.Dus jij en ik gaan maar lekker door.O en Rommel ik heb wel meer mensen gezien hier die fouten maken hoor.Maar staan wel gelijk klaar om een ander de les te lezen.

  Like

 48. TP zegt:

  @ Martien
  “Natuurlijk heb je gelijk. Maar je moet het niet moeilijker maken dan nodig is voor die kinderen. Het is al prachtig als ze die woorden kunnen herkennen als werkwoordsvormen en vervolgens kunnen leren er de persoonsvorm uit te halen.”

  Ik ben het volledig met je eens om overbodige ballast niet te gebruiken, maar bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden zijn wel degelijk van belang en in feite eenvoudig uit te leggen. Als je ze overslaat, blijven er te veel woorden onbenoemd en dus raadselachtig, in plaats van direct herkenbaar.
  Een bijvoeglijk n.w. vertelt iets meer over een zelfstandig n.w.:
  Martien krijgt een mooie ridderorde.
  Ik leerde de kinderen altijd het zinnetje: ‘Wat voor één (ridderorde)?’
  Een mooie.

  Een bijwoord vertelt iets meer over een werkwoord of een bijv. n.w.:
  Martien krijgt een heel mooie ridderorde,
  Op deze wijze trachtte ik meteen duidelijk te maken, dat ‘hele mooie’ fout taalgebruik is.

  Maar je kunt hier natuurlijk ook pas mee beginnen, als het andere eigen geworden is.
  Verder vind ik ook de voorzetsels van belang. Voor zover ik mij herinner, wordt hier bij de city-toetsen wel naar gevraagd, maar misschien weet Bert dat wel. Ik ben er al een tijdje uit.

  Like

 49. Piet Klont zegt:

  Ko Lulbuis zegt:
  4 oktober 2012 om 21:43

  Moet inderdaad zijn: ‘banaanschillen’.

  Like

 50. Piet Klont zegt:

  Er zijn er ook die veelvuldig het woord ‘enigste’ misbruiken, dat moet zijn ‘enige’!!
  De ‘enigste’ ben je wanneer je alleen thuis bent en ook nog de leukste.
  Zoals de deurkruk, die iedereen….ja.

  Like

 51. Martien Pennings zegt:

  @ TP om 23:25.
  Al naar gelang de vorderingen van de kinderen om de kern te begrijpen, breid ik de kennis uit naar bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden enzovoort.
  Maar in zo’n “cursus voor leraren” zoal die ik hier boven neerzet hou ik het beknopt.

  Like

 52. Ko Lumbus zegt:

  @Piet Klont 23:25

  Het is geel en het zingt, en het is geen banarie.

  Like

 53. Ko Lumbus zegt:

  Banana Mouskouri.

  Like

 54. rommel zegt:

  Doe de test:
  http://users.telenet.be/Lagere_school_Groenendaal/Werkwoorden%281%29.htm

  Ik had nul fouten.

  Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik er niet aan begonnen ben.

  Like

 55. Piet Klont zegt:

  @Ko:
  😀 🙂 😆

  Like

 56. Piet Klont zegt:

  Hè, Roddel, ze rommelen over ons bij de buurten!

  Like

 57. rommel zegt:

  Ze doen hun best maar.
  En Chaos met haar kouwe kak voert weer is het hoogste woord.
  Die gebruikt geen scheldwoorden, nee, die gebruikt twee alinea’s vol met hoogdravende en mooie woorden om je netjes te beledigen.
  De kleefspleet.

  Like

 58. marijke zegt:

  Oke Rommel what in the hell is a Kleefspleet ?

  Like

 59. TP zegt:

  @ Martien
  “Maar in zo’n “cursus voor leraren” zoal die ik hier boven neerzet hou ik het beknopt.”

  Gelukkig wel.
  Maar ik laat wel weten wanneer ik aan deel twee toe ben! 😉

  Like

 60. TP zegt:

  @ rommel zegt:
  5 oktober 2012 om 00:26
  Doe de test:…
  ——-
  Ik had ze alle twintig fout, maar zeg nou zelf, dat lukt alleen maar als je weet hoe het wel moet!

  Like

 61. Piet Klont zegt:

  rommel zegt:
  5 oktober 2012 om 00:37

  Daar heb ik me gisteren kapot om bescheurd…

  Like

 62. rommel zegt:

  “what in the hell is a Kleefspleet ?”

  Dat is de vrouwelijke uitvoering van een Plaklul.

  Like

 63. Vraag is hoe leg je dit uit aan de bontkraagjes die het steevast hebben over ‘die meisje’ of ‘de meisje’……

  Like

 64. toetssteen zegt:

  @Pennings
  Ik ben compleet gek, maar het betaalde goed. Zeg ik, nog steeds.Kijk, dan heb je te overtreffende trap te pakken.

  Enige vorm van gekte lijkt me trouwens niet slecht als je de vormen van realiteit, ervan uitgaand dat dit nog gaat over reëel denken in acht neemt.

  Maar zonder gekheid, ik ben soms te erg voor woorden. Wat dan weer erg leuk is dat mijn vrou en ik onlangs onze briefwisseling eens zaten te bekijken.
  Jazeker, die hebben we nog.
  Oké, het houdt je jong.
  Nee, niet het briefpapier.
  Ze schreef toch wel erg pikant moet ik bekennen.

  @Rommel
  Doe eens niet zo naïef.

  Like

 65. rommel zegt:

  Toets, nu je hier toch bent, helder me een beetje op van die uitspraak over Breedveld die je op A7 begaat. Ik begrijp er niks van. Maar ben wel razend nieuwsgierig.
  Soms ben je net het orakel, geen touw aan vast te knopen, Release me.

  Like

 66. toetssteen zegt:

  Rommel
  Als jij zou zien hoe de conversatie tussen mijn vrouw (en onze relatie) begon zou je gillend van het lachen weglopen. Maar maakt het dat jij gelijk hebt?
  Het gaat over het toepassen van het Nederlands.
  Dyslexie ( ik ben nu bijgezet in de tuinen van zichzelf corrigerende krankzinnigen, best leuk om te horen). Echte dyslexie heeft echter geen bliksem te maken met taalfouten waar wel degelijk op te corrigeren is.
  Wellicht heeft Pennings gelijk en heb ik lezingen gegeven die te krankzinnig waren voor worden, maar hé, ik had in die tijd nog geen spelling controle . Gruwelijk moet dat zijn geweest, Ze wisten van de weeromstuit niet meer waar het over ging.

  Like

 67. rommel zegt:

  Toets
  Hoezeer ik het ook waardeer en verlang naar de openbaring van je romantische correspondentie – die van mij en mijn Zweedse liefje was pure porno – en totaal niet geïnteresseerd in jouw taal- en spraakgebreken, maak Martien daar maar voor wakker, sterf ik nu naar verlangen wat je bedoelt met die opmerking over Breedveld. Paar keer goed ademhalen en je gedachte op orde brengen, en leg is uit.

  Like

 68. toetssteen zegt:

  Verdraaid Rommel, je hebt gelijk. Verdullemme Venantius, ik vraag verschoning;http://www.tigch.nl/sonneveld/venantius.htm

  Bij de weg Rommel, ik sta wat anders in het leven dan jij.
  Ik was en ben omringd door vrouwen, en?
  Maar kun je me uitleggen waar en hoe dat te maken heeft met het onderwerp waar ik zeker wel in ben geïnteresseerd.
  Wat is de dyslexie nu werkelijk en waar is er spreke van een taalkundige luiheid?
  Oké dat Pennings me een******** noemt, daar komen we wel uit.
  Als ik een klassiek geval van gekte ben, dan heb ik in de hel aangenaam gezelschap.

  Like

 69. Piet Klont zegt:

  rommel zegt:
  5 oktober 2012 om 02:54

  ‘Soms ben je net het orakel, geen touw aan vast te knopen…’

  Hoezo: ‘Soms’ !?

  Like

 70. Vasti zegt:

  ok, ik wéét dat ik er goed aan doe dit artikel goed te bestuderen….ga ik ook doen, ergens midje winter als ik meer tijd heb, echt……
  Martien, je bent een veelzijdig man. Leuk dat je les geeft aan kinderen! Dat doe je blijkbaar goed, en dat zegt iets.

  Like

 71. F Bonebakker zegt:

  Dag alle hoog geborene meesters in de taal zijn we niet aan het afdwalen mijn joodse vriend begrijpd hier ook niets meer van

  Like

 72. satiricon zegt:

  @F Bonebakker 07.58 Ik denk dat u ” begrijpdt ” bedoeldt. Soms kunen flaminge helpe.

  Like

 73. jacob waterman zegt:

  satiricon uw zinsnede ontgaat mij totaal wat is flaminge en om u te helpe is het helpen.aub

  Like

 74. satiricon zegt:

  @jacob waterman 15:02
  Was eventjes in de war ( warhoofd ) – waarschijnlijk teveel verkiezingsdrukwerk gelezen de voorbije dagen. ” flaminge” moest zijn ” vlamingen ” en ” helpe ” dient ” helpen ” te worden.
  Verontschuldig mij voor deze nalatigheid. ( en prettig week-end )

  Like

 75. F Bonebakker zegt:

  Ik wordt hier zo moe van satricon reageer is als een echte kerel en niet als een overjarige hanglul heb je je geitenwollen sokjes al aan

  Like

 76. satiricon zegt:

  @F Bonebakker fout,fout!!!! Is ” satiricon ” i.p.v. ” satricon ” .Reageer ” is ” ook fout,fout!! moet zijn reageer ” eens ” . ” Lul ” o.k. maar niet ” hanglul ” !! . “Overjarige ” daarom voel ik mij thuis op dit forum. ” Geitenwollen ” akkoord, koop ze wel in Nederland,zijn daar goedkoper wegens massaproduktie. 🙂 ( Sluis )

  Like

 77. jacob waterman zegt:

  sarticon 90% van wat hier schrijft is in de war, dus zullen u en ik hier niet opvallen mag het u goed gaan.

  Like

 78. Dank Martien! Aangezien ook ik wel eens de mist in ga lijkt me dit zeer handig om eens goed door te nemen of zoals E.J. eerder al vermeldde: uitprinten en rustig doorlezen.

  Leerzaam artikel waarvoor nogmaals dank!

  Like

 79. F Bonebakker zegt:

  Magnetron,
  u moet een vlaams leesboekje kopen want Nederlands is voor u te veel gevraagt

  Like

 80. Ko Lumbus zegt:

  Eerst zien dan geloven, die stoere praat dat zijn spellingsgestoorde pupillen allemaal hoog op de Cito toets presteren.
  Laat Pennings maar eens met de Beffies aan de slag gaan en daarna hier de resultaten overleggen.

  Like

 81. E.J. Bron zegt:

  @Bonebakker

  Vlaams met een hoofdletter en “gevraagt” moet met een d worden geschreven!! 😦 😀

  Like

 82. E.J. Bron zegt:

  De Beffies zijn oud nieuws Ko….. Aan die ras Amsterdammers is wat betreft spelling sowieso weinig eer te behalen.

  Like

 83. Ko Lumbus zegt:

  Zelfde geldt voor Beffielookalike Bonebakker, heer Bron.

  Like

 84. jacob waterman zegt:

  Over mensen schrijven die zich niet kunnen verweren zeer stijlvol chapeau.

  Like

 85. jacob waterman zegt:

  Hr. Ko Lumbus wat ik van de heer Pennings heb begrepen is dat zijn ontmoeting met de Beffies zeer vruchtbare gespekken hebben opgeleverd.Misschien dat Martien hier op zou willen reageren dank.

  Like

 86. F Bonebakker zegt:

  We zijn de Beffies

  Like

 87. Ko Lumbus zegt:

  Al ben ik geen taalmeester, zoveel meende ik al te lezen. 😉

  Like

 88. jacob waterman zegt:

  U bent een enge beffie bonebakker, matig uw zinloos comentaar.En spreek voor u eigen parochie bij voorbaat dank.

  Like

 89. F Bonebakker zegt:

  Zeg J waterhoofd hier ben ik niet van gediend

  Like

 90. Piet Klont zegt:

  En spreek voor u eigen parochie bij voorbaat dank.

  En spreek voor UW eigen parochie….

  Like

 91. Martien Pennings zegt:

  Als je, zoals ik, door het bovenstaande werkelijk rock-bottom-slappe-geouwehoer uit een analyse van Bat Ye’ors “Eurabië” wordt gehaald dan begrijp ik toch iets van de peilloze afgronden die mensen ondanks hun schijnbare soortgelijkheid kan scheiden. Godzamme, wat een kosmische leegte! Zeg Leentje! Zeg Henkie! Zeg Bonebakkkende Beffies met jullie Waterhoofden! Kan het gebrabbel een ietsje-pietsje meer inhoud en allure krijgen? Anders ga ik nog denken dat jullie het het niveau van sportschool-bavianen niet halen en dat ik toch meer aan het intellectuele peil van amoeben of mosselen moet gaan denken. Kan er een enkel sprankje spirit en moeite in gestoken worden bij voorbaat dank zeer stijlvol chapeau met beleefde groeten?

  Like

 92. jacob waterman zegt:

  Hr. pennings je zit in de nadagen van je leven maak je druk om jezelf inplaats van je druk maken om een paar schoffies op deze manier versnel je het einde alleen maar.

  Like

 93. jacob waterman zegt:

  En vergeet niet dat als de pleuris uitbreekt zij die denken de wijzheid in pacht te hebben het eerste van huis worden gehaald.Dat geeft de schoffies weer moet ga zo door.

  Like

 94. jacob waterman zegt:

  Moed en dus geen moet.

  Like

 95. Martien Pennings zegt:

  Ja, Jacob, ik weet dat ik onder de eersten van de eersten behoor die “van huis worden gehaald”.
  Maar dan vinden ze óf een lijk óf iemand die tot de tanden gewapend een reeks “ophalers” meeneemt.

  Like

 96. jacob waterman zegt:

  Voor zo’n zachtaardig mens klinkt u wel strijdlustig heeft wel iets.

  Like

 97. F Bonebakker zegt:

  Dan kom ik zeker kijken

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s