LEESPLICHT!: Achtergronden m.b.t. de dubbele moord in Grenoble

Wat denkt u als u de foto van de treurmars in Grenoble ziet? Ja, precies, de moslims dragen allemaal wit en zien eruit als onschuldige lammeren. Geen van hen heeft iets te maken met de plaatsgevonden geweldsmisdaad. Alleen maar eerbiedwaardige mensen, die hun kinderen volledig geweldvrij opvoeden en ze zodoende ook ver houden van van de geweldsverheerlijkende koranideologie. Alleen maar eerbiedwaardige mensen, die hun kinderen bijbrengen verstandige beroepen te leren, opdat ze niet als uitkeringstrekkers en afpersers van beschermingsgeld door de parken struinen. Wat een mooi foto! Heel knap in scene gezet! Als je de foto bekijkt, kan er eigenlijk maar één schuldige zijn: De Franse staat. Een staat, die deze mensen het land binnenliet en ze niet genoeg vertroetelde en pamperde, opdat de jonge mannen niet voortdurend door het lint hoeven gaan.

Zal men van de gruwelijke moorden van Grenoble iets leren of moeten er nog meer mensen sterven door moslimgespuis?

Die Welt:

Een week na de klopjacht in een voorstad van Grenoble, waarbij vrijdag 28 september twee jonge mannen door een meute van minstens 15 personen brutaal vermoord werden, heeft de politie aanzienlijke moeilijkheden om de daders op te sporen.

In de loop van de week zijn er meer dan tien jonge mannen uit de als “gevoelige wijk” bekend staande Villeneuve tijdelijk opgepakt. Ze zouden hebben meegedaan aan de “strafexpeditie” tegen Kevin Noubissi en Sofiane Tabirt.

Een 13-jarige, die door de politie gezocht werd, meldde zich dinsdag op een politiebureau in het departement Val de Marne bij Parijs. Vier personen werden inmiddels weer vrijgelaten. Twee andere verdachten, die door de politie als “extreem gewelddadig” worden gekwalificeerd, zijn nog voortvluchtig. Donderdag bevonden zich nog zeven andere personen in voorarrest wegens verdenking van gezamenlijke doodslag.

De feitelijke toedracht is echter nog steeds net zo onduidelijk als het motief voor het beestachtige geweldsmisdrijf. De student Kevin Noubissi (21) werd met minstens acht, de pedagoog Sofiane Tabirt (21) met 30 messteken, hamerslagen en knuppelslagen vermoord.

Volgens berichten van getuigen en buurtbewoners zou de opmerking “wat kijk jij?” in de voorstad van Grenoble de geweldsorgie hebben veroorzaakt.

Volgens hen kwam het voor de school “Marie Curie” in Villeneuve op vrijdag in de namiddag een week geleden tot een verbale strijd tussen Kevin en enkele jongeren uit de wijk. Daarbij zou Kevin het voor zijn jongere broer hebben opgenomen, die daarvoor door jongeren bedreigd was.

In de vroege avond speurde een groep van ongeveer 15 jongeren Kevin en Sofiane op in het Park Maurice Thorez en overvielen de beide. De aanval zou niet langer dan twee minuten geduurd hebben. Daarna zouden de aanvallers verschillende kanten uit zijn gevlucht, vertellen de getuigen.

De gruwelijke daad heeft in Frankrijk de discussie over de sociale situatie en de veiligheid in de voorsteden opnieuw doen opvlammen. Frankrijks president François Hollande en de Minister van Binnenlandse Zaken Manuel Valls hadden dinsdag verrassend een bezoek gebracht aan de familieleden van de beide slachtoffers. (…).

Uiterlijk sinds de jaren-80 echter begonnen juist de families van de middenklasse de wijk op te geven, de scholen werden slechter, de sociale mengeling ging steeds minder op. Jeugdwerkloosheid, drugs- en geweldsdelicten namen toe.

In de zomer van 2010 werd Villeneuve landelijk nieuws. Na een overval op een casino werd een van de daders bij een vuurgevecht met de politie voor de woonsilo van de Galérie de l´Arlequin doodgeschoten. De gevolgen waren drie nachten zware onlusten, waarbij politieagenten vanaf balkons beschoten werden.

De toenmalige president Sarkozy kondigde destijds in een toespraak in Grenoble harde maatregelen tegen het jongerengeweld aan. Zichtbare maatregelen zijn tot nu echter alleen nog maar bouwmaatregelen in de wijk, die de woonsilo´s moeten opvrolijken – en de drugshandel moeilijker moeten maken. (…).

De verslagenheid, die de zaak onder de bewoners veroorzaakt, vindt niet alleen zijn reden in de extreme brutaliteit waarmee Kevin en Sofiane werden vermoord, maar ook in het feit dat het geweld twee jonge mannen van onbesproken gedrag trof, die veel meer het restant van de krimpende middenklasse belichaamden, die toevallig ook nog in de wijk woont.

Kevins moeder Aurélie Noubissi is een populaire kinderarts, die haar beroep uitoefent in een rijkere wijk van Grenoble, Sofianes vader werkt bij de gemeente en is een betrokken vakbondslid. Kevin studeerde in Aix en Provence en was in vergelijking met zijn leeftijdgenoten in de wijk eerder een succesvolle uitzondering.

Maar juist dat, zegt de arts Eveline Banguid, die werkt bij het gezondheidscentrum van het departement Isère, lang in Villeneuve gewoond heeft en de moeder van Kevin al heel lang kent, zorgde wellicht voor de overval van de meute.

Het probleem, zegt de arts, zou zijn, dat de jongeren in de wijk tegenwoordig “met de vinger wijzen naar diegenen die succes hebben”. De codes zouden zijn omgedraaid: “Kevin is naar de jongeren gegaan om met hen te praten als een normaal persoon”. Dat was zijn fout.

Door het achtergrondbericht worden enkele dingen duidelijk:

1. De beide slachtoffers behoorden tot succesvolle immigrantenfamilies. De ouders hebben goede beroepen (kinderarts, gemeenteambtenaar). De ene vermoorde was pedagoog (waarvoor men in Frankrijk gestudeerd moet hebben!) en de andere student.

2. De moordenaars opereerden in een groep van 15 personen (andere bronnen zeggen 20), pleegden de moorden binnen twee minuten in een park en vluchtten daarna onmiddellijk in alle richtingen, wat op een geplande, strak georganiseerde actie duidt.

3. Er worden 3 mogelijke motieven genoemd: a) Een “wat kijk jij?”-situatie, b) de eis om een jongere broer in het vervolg met rust te laten en c) sociale jaloezie. Dus puur dingen, zoals ze iedere dag kunnen voorkomen zonder dat er normaalgesproken bloed vloeit. Normaalgesproken – maar wat is normaalgesproken als je te maken hebt met een moslimgang?

4. De misdaad vond plaats op een vrijdag – de dag waarop de imams prediken en de meutes graag door het lint gaan.

Op de vraag hoe zulke misdaden in de toekomst vermeden kunnen worden, bestaan de volgende aanknopingspunten. Men kan

.  ophouden met succesvol zijn om bij hen te horen en geen jaloezie op te wekken

.  wegblijven uit parken

.  vrijdags niet uit huis gaan

.  moslimbendes er niet toe oproepen de jongere broer met rust te laten

. hen vrijwillig beschermingsgeld toestoppen, opdat zij hiervan statussymbolen kunnen kopen en hun sociale jaloezie kunnen beheersen

Dat was het dan ook al wat betreft de praktische mogelijkheden. Ach ja, wegtrekken uit zulke wijken is natuurlijk de meest effectieve strategie. En precies dat zullen de normale mensen doen. Waarmee de No Go-situatie in deze wijken zich nog verscherpt.

We komen in Europa langzaam maar zeker bij het punt waarop men er serieus over moet nadenken wat men met zulke zich uitbreidende (!) moslimwijken moet doen. Het kan in ieder geval niet zo verder. Deze parallelsamenlevingen moeten ontbonden worden. Er mogen in de eerste plaats helemaal niet zulke No Go Areas ontstaan. Asielmisbruik, ongebreidelde immigratie in de sociale stelsels en importbruiden/familiehereniging zijn de killers van onze normale Europese samenlevingen. Deze chaotische immigratiewaanzin moet onmiddellijk gestopt worden ten gunste van een geregelde immigratie die de samenleving verdraagt. Dit hebben we nodig:

.  rigoureuze immigratiequota aan de hand van bepaalde punten

.  consequente snelle asielprocessen met onmiddellijke uitzetting bij afwijzing

.  hoge barrières voor het laten overkomen van de familie

.  hoge barrières om het staatsburgerschap te verkrijgen

.  consequente uitzetting van misdadigers

.  consequentie integratie van migranten volgens ONZE maatschappelijke eisen

. Integratie is brengschuld – iedere immigrant moet een eisenpakket krijgen waar hij zich aan moet houden, inclusief duidelijke termijnen tot wanneer hij welke integratieprestaties moet leveren als hij hier zou willen blijven

. er moet een proeftijd ingevoerd worden, waarin sociale parasieten, integratieonwilligen, criminelen en anderen die een bedreiging vormen inclusief hun familie uitgezet kunnen worden en wel snel en zonder veel gedoe

. het moet duidelijk zijn dat iedereen precies dezelfde kansen heeft en dat de hele familie eruit vliegt als het bij eentje uit de hand loopt.

. geld, dat nu in ondoorzichtig integratiegedoe wordt gestoken, moet consequent gestoken worden in het onderwijs en de opleiding van diegenen, die zich aan onze samenleving willen aanpassen en er productief toe bijdragen

. voor religies moeten toelatingsbeperkingen gelden en ze dienen aan minimale standaards te voldoen, waartoe o.a. het consequente toestaan van de vrijheid van godsdienst, de eed op het afzien van geweld en op de grondwet behoren. Zonder de vervulling van minimale standaards geen vrijheid van vergadering, geen oprichting van verenigingen, grondeigendom, giften enz.

En dat alles indien mogelijk eergisteren!

Wat we niet nodig hebben:

.  betutteling door de EU

.  alleen maar uitzonderingen, kerkasiel of andere chantagepogingen

.  linksgroen geitenalarm

. voortdurend verontwaardigde, voortdurend eisende moslimverenigingen, die denken dat se hier iets te melden zouden hebben – religie is privézaak!

.  religieus speciaal recht, sharia (vermommingen, halal slachten, besnijdenissen, polygamie, …)

.  Erdoğan in Duitse beurshallen of stadions

.  fundamentalistische predikers

. politici, die over onze hoofden heen beslissen en dingen rondbazuinen, die door het volk worden afgewezen

.  politici, die religie met onderwijs en opleiding verwisselen, want daaraan kan een religie niet voldoen en daarvoor is ze er niet

Te hard? Tsja, wij hebben de problemen niet veroorzaakt en voor ons uitgeschoven. Wij hebben er in plaats daarvan consequent de aandacht op gevestigd en voor zulke dingen gewaarschuwd. Men mag ons dan van allerlei zaken beschuldigen, maar zeker niet dat we niet geprobeerd zouden hebben naar verklaringen en oplossingen voor al deze verbanden te zoeken. Het interesseert alleen niemand. Daarom formuleren we hier nog een keer heel duidelijk wat wij voor de toekomst vrezen als nu de wissels niet worden omgegooid: Burgeroorlogen in de Europese steden. Wat zou er anders moeten gebeuren? Men hoeft alleen maar naar de situatie te kijken: Islamitische massa-immigratie + islamitische geboortecijfer + foute opvoeding door de islam + sharia + separatie van anders gelovigen + niet acceptatie van onze wetten + islamitische zelfjustitie + integratieonwilligheid + sociale jaloezie + criminaliteit + een lage geweldsdrempel, gelegitimeerd door de koran + opdracht tot wereldverovering door de islam + criminaliteit + brutaliteit = burgeroorlog + christenvervolging. Zie Afrika, zie Azië.

Daar hebben wij geen zin in. Onze kinderen en kleinkinderen ook niet. Wij zullen ons continent niet prijsgeven aan de islamitische indoctrinatie en vernietigingswoede! En precies daarom zullen we blijven doorgaan met het aandacht vestigen op de problemen, eisen opstellen (ja, niet alleen migranten kunnen zeiken, op de zenuwen werken en voortdurend eisen!) en onze versufte politieke partijen de toestemming weigeren totdat ze het begrepen hebben. Het zou kunnen, dat er in de komende maanden ook in Duitsland een Geert Wilders of Marine Le Pen te vinden is, waarop men kan stemmen. Daarmee zouden tegelijkertijd een hoop andere problemen opgelost zijn, die ons constant op de zenuwen werken.

Bron:

http://www.zukunftskinder.org/?p=28615#more-28615

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Criminaliteit, Cultuurstrijd, Dhimmitude, Duitsland, Elite, Frankrijk, Hypocrisie, Immigratie, Islam, Islamisering, landverraad, Linkse Kerk, Moslims, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, political correctness, Racisme, Sharia, Socialisten. Bookmark de permalink .

8 reacties op LEESPLICHT!: Achtergronden m.b.t. de dubbele moord in Grenoble

 1. G.Deckzeijl zegt:

  Het spijt me heel erg voor de lezers maar het volgende is noodgedwongen NIET on topic.
  Lees 104 en 105 van
  http://www.amsterdampost.nl/dump-uw-links-hier/#comment-82905
  Ik voel me VERRADEN door degenen waar ik uit overtuiging op heb gestemd.
  En dat zullen ze weten ook, want om een voorbeeld te noemen:
  de PVV van meneer Wilders is verre van sociaal.
  Die partij neemt ’t niet op voor degenen die onze maatschappij hebben opgebouwd, met één pennestreek worden alle AOW-ers bestempeld als zijnde VERDACHT.
  FUCK DEN HAAG, FUCK de 1e Kamer.
  Zoek ’t allemaal maar uit.

  Like

 2. Henk der Niederländer zegt:

  De oplossingen worden hier duidelijk genoeg aangegeven maar nou moet de politiek nog wakker worden.
  En waarom ben Ik ervan overtuigt dat diezelfde politiek niet wakker WIL worden, Het antwoord is stemvee, niks meer en niks minder.
  Doe er nog maar een stuk of paar 100 slachtoffers bij en diezelfde politiek blijft niet slapen, maar wel ons uitverkopen

  Like

 3. E.J. Bron zegt:

  Hoi Henk

  Alles goed!? Lange tijd niet “gezien”.

  Groeten,

  E.J.

  Like

 4. Petrossa zegt:

  Tsja, jullie hebben toch allemaal wel gestemt. Daardoor hebben jullie de machtsovername door Brussel gelegitimeerd. En die vindt dat het allemaal wel meevalt.
  En nu vindt mevr Malmström dat er nog veel meer bij moeten.
  Eigen schuld dikke bult.

  Like

 5. DonnaDolce zegt:

  Er komt een tijd en die laat niet heel lang meer op zich wachten, dat we het heft in eigen handen gaan nemen. Overheid doet geen ene malle moer, ja, pas als je dood bent, mogen de daders een taakstrafje uitvoeren. Uitzetten en nooit meer één teen op Nederlandse bodem, hier geboren of niet, moslim blijft moslim, ze krijgen tenslotte DIE opvoeding van ouders mee. Nou ja, opvoeding………..voeding wel, maar de rest hebben ze geen halal van gegeten.

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  @Petrossa 08.43. uur, inderdaad “de HEKS”, MALMSTRÖM zal wel zorgen dat wij verplicht worden, nog meer MOSLIMTUIG toe te laten! Het is allemaal in het kader van HET PROJECT!

  Like

 7. Henk der Niederländer zegt:

  Goedemiddag EJ.
  Het kan zijn dat Je me even niet gezien hebt maar Ik kan je verzekeren dat Ik elke dag wel een uurtje of zo langs kom om op de hoogte te blijven van alle negatieve ontwikkelingen die we door de politiek in de schoenen geschoven krijgen.
  BTW Ik zit te denken om je even een mail te sturen omdat de titel van de site n.m.m. niet meer klopt.

  Groet Henk.

  Like

 8. Henk der Niederländer zegt:

  De Mail ligt binnen bij Gmail Bert.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s