De onbekende Angela Merkel

Bundeskanzlerin Frau Merkel is voor mij een raadsel en mijn poging om dat raadsel op te lossen gaat mislukken, dat weet ik nu al. Het was ook veel beter geweest als nooit de vraag; “Wie is Angela Merkel” bij me was opgekomen. Het is ook nog veel te vroeg voor een grote, alles overbodig makende biografie, want haar politieke leven is nog helemaal niet voorbij. Dus ik kan niet bij een standaardwerk over Angela Merkel te rade gaan. Niet dat er niet onnoemlijk veel over haar is geschreven en dat elke dag weer. Maar ieder die probeert om een totaal plaatje van Angela Merkel te maken, moet heel diep graven om dan te ontdekken dat er niets te vinden is en dat is raadselachtig.

In het leven is er geen schandaal of bijzondere gebeurtenis anders dan dat ze erin slaagde Helmut Kohl opzij te schuiven en als CDU-kandidaat Schröder in de verkiezingen te verslaan en in 2007 door Forbes tot machtigste vrouw ter wereld verkozen worden, dan heb je het als domineesdochter uit de Uckermark niet slecht gedaan. Als je dan ook nog alle potentiële concurrenten, die als wolven op jouw stoel loeren, het bos in weet te sturen (Merz, Koch, Wulff), dan kan alleen een groot schandaal of een verkiezingsnederlaag haar uit het Kanzleramt verdrijven.

Hoewel geprobeerd is haar een SED-verleden aan te praten, is dat nooit echt gelukt. Hubertus Knabe als directeur van de Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen doet dat in “Die Tater sind unter uns” ook niet. Merkel wordt een keer zijdelings genoemd in de kwestie over DDR-pensioenen en dat is het. Het verwijt dat Merkel in Moskou zou hebben gestudeerd en welk gerucht door Oskar Lafontaine in de wereld werd gezet, blijkt gewoon niet te kloppen. De man heeft wat betreft contacten met het DDR-regime overigens boter op zijn hoofd. Ernstiger is de beschuldiging dat ze als IM Erika voor de Stasi heeft gewerkt. Als Informele Medewerker en o.a. Robert Havemann, een bekende regimecriticus die huisarrest had in Grünheide, heeft bespioneerd. Er schijnt een foto te zijn waar Merkel bij het huis van Havemann te zien is, maar ze heeft publicatie wegens inbreuk op de privésfeer weten te voorkomen.

Merkel werd nooit lid van de partij, de SED, of de Jonge Pionieren en dat heeft haar studieloopbaan niet in de weg gezeten. Misschien heeft daar een rol gespeeld dat haar ouders zich conformeerden aan het kerkbeleid van de DDR. Als student natuurkunde in Leipzig en later in haar baan op de Akademie der Wissenschaften in Berlijn werd ze wel lid van de Freie Deutsche Jugend (FDJ). Hier wordt gewoonlijk aangenomen dat een weigering om lid te worden haar carrière zou hebben geschaad. De laatste premier van de DDR, Lothar de Maizière, deed haar bezigheid als Secretaris Agitatie en Propaganda af met “iemand moet toch  kaartjes voor concerten regelen en het geld voor de verstrekte melk inzamelen.” Merkel zelf omschreef het later als “Kulturarbeit”. Het blijft allemaal relatief onschuldig en de teksten zijn doorspekt met “vermoedelijk” en “waarschijnlijk”. Ik heb geen hard bewijs van Angela Merkel als IM Erika op het internet gevonden en als dat er geweest was, zat er nu iemand anders als kanselier in Berlijn. Tenzij.

Hieronder een vertaling van een artikel op Metapedia, dat meer informatie geeft over de omgeving van Angela Merkel en tegelijkertijd een beeld geeft van de DDR;

Ministerie voor Staatsveiligheid

De vader van Angela Merkel wordt ervan verdacht IM voor de Stasi geweest te zijn. Horst Kasner werkte nauw samen met Stasi informant Clement de Maizière. Clement de Maizière (* 1910, † 1980) was een advocaat, lid van de Oost- CDU en lid van de Synode van de Kerk Berlin-Brandenburg en Stasimedewerker. Ironisch genoeg is het de zoon van Clement de Maizière, Lothar de Maizière , die ook als Stasi IM Czerny  onder verdenking geraakt is, die Angela Merkel later aan de macht brengt en haar als persvoorlichter van de DDR minister-president in het (laatste) kabinet haalde.

Angela Kasner/Merkel behaalde aan de EOS Hermann Matern in Templin haar diploma middelbare school, waar ze al als een leidend FDJ-kaderlid van de school de plechtige sluitingsceremonie voor afstuderende senioren organiseerde. In het auditorium stapte ze naar het podium en riep op tot solidariteit en giften voor de marxistisch-leninistische Frelimo bevrijdingsbeweging in Mozambique, waar een burgeroorlog werd uitgevochten en werd gestreden voor een communistische transformatie van de Zuid-Afrikaanse staat. Ze zamelde geld in voor wapens en apparatuur voor de gewapende strijd van de Frelimorebellen tegen het VS-imperialisme, de Zuid-Afrikaanse politiek van apartheid en racisme. Ook het ANC en ZANU van Zimbabwe en de marxistische rebellen van Angola waren bondgenoten in de oorlog tegen het imperialisme en westerse dominantie in Afrika.

Observatie door de Stasi

Een van de grootste campagnes in de geschiedenis van de Stasi was de lange termijn observatie van de communistische ideoloog Robert Havemann , die ook zijn boeken in het Westen liet verschijnen en er een westerse bankrekening op na kon houden. De bewaking door de Stasi was van 1979 tot aan de dood van Havemann in 1982 op z’n hoogtepunt. Op zijn luxe landgoed in Grünheide (Mark) was Robert Havemann onder huisarrest geplaatst en het onroerend goed werd hermetisch afgesloten. Politieauto’s werden gestationeerd op de uiteinden van de straat en boottochten werden vanaf het water begeleid door politieboten. Zelfs een houten hut op het terrein werd door mevrouw Katja Havemann na de scheiding aan een Stasi IM verkocht. Het recht op toegang en het recht van overpad werden aangetast en Havemann aldus bedolven onder processen.

Januari 1978. De Stasi stelde een nieuw operationeel plan op tegen Havemann in Grünheide en wierf meer IM’s aan voor de Stasi om het destructieve werk voort te zetten. Onder andere een “IM Chef” en een “IM Alexander Reinhardt” werden op Havemann gezet en ze moesten de subversieve activiteiten intensiveren. Men trok ook het rijbewijs van Havemann in wegens “gezondheidsredenen”.

Gregor Gysi verdedigde Havemann in een proces wegens een depositorekening in het Westen bij de rechtbank Fürstenwalde. In mei 1979 werd er een totaal verbod voor Havemann afgekondigd op het ontvangen van bezoek. Adolescenten in de leeftijd van Angela Merkel hebben het Stasitoezicht op het grondstuk de klok rond waargenomen. Op sommige momenten werden er tot 200 Stasi-agent ingezet op het grondstuk en behalve het huisarrest moest Havemann sinds 1976 leven met een afgesloten telefoon. De observatie kostte 740.000 DDR Mark. Aangezien het vonnis niets over bezoek en de gereguleerde toegang regelde, deed de Stasi dat zelf zonder wettelijke basis. De Stasi liet alleen bepaalde mensen door die het pand mochten betreden, waar dominee Meinel toe behoorde.

Carrière

Angela Merkel was in die tijd student en promovendus bij het ​​Centraal Instituut voor Fysische Chemie van de Academie van Wetenschappen van de DDR en  was FDJ secretaris (agitatie en propaganda) aan de Academie van Wetenschappen van de DDR en stond in het bijzonder in deze tijd dichtbij de staat. Haar kantoor deelde ze met een zoon van Havemann, wiens familie werd verscheurd, doordat zijn vrouw zich van hem liet scheiden.

Angela Merkel zei later tegen de biograaf Langguth dat ze geen bijzonder contact met Havemann Jr. had gehad en dat ze opvattingen over de “derde weg tussen communisme en kapitalisme” nooit hadden gedeeld. Een op  Havemann losgelaten IM Bachmann berichtte over Merkel: “Merkel heeft een positieve houding ten opzichte van het marxisme-leninisme”. De kamergenoot van Angela Merkel van 1984 tot 1986 aan de Academie van Wetenschappen van de DDR in het elitecentrum in Berlijn Adlershof was Michael Schindhelm , die in 1978 in Voronezh had gestudeerd en IM van de Stasi was. Achteraf gezien probeert hij zichzelf te portretteren als slachtoffer en hij is nu theaterintendant in Basel. Hij tekende voor het MfS (= Ministerie voor Staatsveiligheid)) in 1984 in Voronezh en werd beloond met overplaatsing naar de Academie van Wetenschappen van de DDR, naar het kantoor van Angela Merkel, die daar van 1978 tot het einde in 1990 werkte.

Merkel probeerde zich als FDJheldin te profileren door een huis met andere FDJers in Prenzlauer Berg, in het midden van Berlijn, te bezetten nadat de SED een nieuwe slogan had uitgevaardigd, om het huisvestingsprobleem in de DDR als een sociaal probleem “definitief historisch op te lossen” en een gigantische, destructief sociale woningbouwprogramma op gang bracht.

Poging tot werving door het MfS

Angela Merkel heeft in 1978 een verbintenisverklaring van de Stasi gekregen als voorwaarde voor werkgelegenheid aan de DDR-elite-instelling. Het is ongeloofwaardig dat ze de IM-activiteit afwees en toch werd bevorderd tot de Academie van Wetenschappen van de DDR. Tegelijkertijd werd ze ook lid van het FDJ districtshoofdkwartier en aan de academie zelfs voorzitter (secretaris) van de FDJ-afdeling op de elite-instelling van de DDR. Aangenomen mag worden dat de Stasi-activiteiten een “onofficiële” conditio sine qua non was voor het werk op de DDR elite-instelling. Zelfs het verschijnen van Angela Merkel op het gegettoïseerde familielandgoed van de familie Havemann in Grünheide in 1980 duidt op een stedelijke (Berlijn) verbinding.

Omineuze foto

Op de WDR-redactie plande men de reportage “In het Centrum van de Macht – de foto’s van de Stasi” en wilde onderzoek doen naar het werk van de Stasi. De redactie stuitte op een foto met een jonge vrouw die omstreeks 1980 het grondstuk van de familie Havemann Grünheide in Berlijn naderde: Op de foto was Aangela Merkel te zien die het grondstuk van Havemann naderde in de tijd van de isolatie van Havemann. Benaderde een van de 200 Stasi IM’s het perceel Havemann of was het toeval?

De door de WDR gevonden Merkel-foto’s mogen niet worden getoond, omdat Angela Merkel elke publicatie van de foto’s heeft verboden. De foto is tot dusver nog niet te zien geweest. Aangenomen wordt dan ook dat Angela Merkel werkte voor de Stasi en werkte aan de observatie van regimecriticus Havemann. Misschien kreeg ze toegang tot de woning van Havemann door zich bij de zoon van Havemann “te laten aandienen”.

Verwijzing naar IM Erika

Kamergenoot aan de Academie van Wetenschappen van de DDR was Michael Schildhelm , die later een theaterdirecteur in Basel werd en een roman geschreven heeft genaamd “Roberts reis.” Hij beschrijft het milieu aan de Academie van Wetenschappen van de DDR in Berlijn Adlershof. Schindhelm werd als IM van de Stasi ontmaskerd en ook werd zijn verbintenisverklaring gevonden. Over Angela Merkel heeft hij vreemd genoeg nooit geschreven.

In tegenstelling tot de roman “Roberts reis”, waarin een vrouwelijke collega en wetenschappelijk assistent voorkomt die Schindhelm in de roman “Roberts reis” de naam “Erika” geeft. Deze “Erika” is zijn kamergenoot Angela Merkel. Maar waarom noemt hij als Stasi IM Angela in de roman “Erika”? Als het verhaal van een zekere mevrouw Kathrin Schmidt in het weekblad “Vrijdag” op 03/06/2005 klopt, dan heeft Angela Merkel niet alleen haar eigen Stasi-bestanden, maar ook de Stasi-bestanden van vader Horst Kasner in beheer.

http://de.metapedia.org/wiki/IM_Erika

De persconferentie waarin Günther Schabowski de opening van de Muur “ab sofort” afkondigde, zag Angela Merkel op tv, maar het nieuws drong niet echt tot haar door. Ze ging naar de sauna en was de volgende morgen gewoon weer op haar werk. Ze keek een beetje rond bij de burgerrechtenbewegingen zoals Neues Forum en Bündnis’90 en sloot zich al in december aan bij de Demokratischer Aufbruch. Het kostte haar geen enkele moeite om van de ene dag op de andere van ideologisch kamp te veranderen. Uit beschrijvingen van Merkel uit die tijd blijkt ook een zekere naïviteit, bijvoorbeeld haar verklaring dat ze nooit had gedacht dat de Muur ooit zou vallen. Die uitspraak komt haar wel goed uit, maar de vraag is of deze ook maar een greintje waarheid bevat. Het kenmerk van Angela Merkel is juist dat het allemaal vaag en ongrijpbaar blijft, ook haar DDR-verleden. Ze blijft daarom een raadsel.

Bronnen:

Hubertus Knabe – Die Täter sind unter uns.

Hubertus Knabe – Honeckers Erben, Die Wahrheit über Die Linke.

http://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/angela-merkel/

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-64845674.html

http://de.metapedia.org/wiki/Merkel,_Angela

Tekst en vertaling: Vederso (voor https://ejbron.wordpress.com/)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Communisme, Duitsland, Elite, Hypocrisie, socialisme. Bookmark de permalink .

31 reacties op De onbekende Angela Merkel

 1. Tom Hendrix zegt:

  Ze is een EUROFIEL in “hart en nieren”, dus communistische sympathiën zijn haar niet vreemd. Als men ziet hoe ze met gemak zich voor het “karretje”, van BAROSSO cum suis laat “spannen”, bevreemd het mij niet wat in het artikel ter berde wordt gebracht.

  Like

 2. Piet Klont zegt:

  ‘Uit beschrijvingen van Merkel uit die tijd blijkt ook een zekere naïviteit, bijvoorbeeld haar verklaring dat ze nooit had gedacht dat de Muur ooit zou vallen.’

  Die naïviteit kan men mij dan ook verwijten.
  Toen ik in 1983 in Oost-Berlijn was had ik ook de gedachte dat de muur alleen zou kunnen worden geslecht door een volgende (wereld)oorlog.
  Mijn verbazing was dan ook groot in 1989 dat deze ‘spontaan’ kwam te vervallen.

  Like

 3. E.J. Bron zegt:

  Anders kan ook Piet. Toen ik op familiebezoek was in (toen nog) Tsjechoslowakije in 1988, spraken mijn vrouw en ik met een oudere Tsjechische vrouw die op de Amerikaanse ambassade werkte. De Engelse lerares/kennis/latere vriendin van mijn vrouw en van mij. Zij gaf toen al aan, niet gelogen, dat ze het regime nog maximaal 3 jaar gaf. Ze merkte het aan de sfeer in Praag… Ze kreeg gelijk en kon het gelukkig nog meemaken.

  Like

 4. G.Deckzeijl zegt:

  Dit gaat even NIET over Merkel maar over uw EIGEN PORTEMONNEE waar steeds minder geld in te vinden is. Hoe je vast: “ze” solliciteren” naar grote moeilijkheden, “ze” moeten ook ophouden te ZEIKEN over wanbetalers als ze WETEN dat het geld niet meer opgebracht kan worden.
  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3329730/2012/10/10/Lek-in-formatie-mensen-meer-laten-betalen-voor-zorg.dhtml

  Like

 5. vederso zegt:

  Zelfs Erich Honecker wilde het niet geloven toen de chef-econoom in maart tegen hem zei dat de DDR bankroet was. “Unmöglich, kann nicht sein!” Een 3 maanden later begonnen de mensen via Hongarije en Praag en masse te vluchten en Angela wil van niets geweten hebben?

  Like

 6. Piet Klont zegt:

  @E.J.:

  Dat wil ik op je woord geloven. Ook ik heb (zei het na de val van de muur) kennissen in Tsjechië die ook info delen met hoe het toen was.
  Maar als verwende westeling kon je je niet voorstellen wat je zag in Oost-Berlijn, we zijn daar zelfs bij wildvreemde mensen op bezoek geweest na een gesprekje te hebben aangeknoopt.
  Eerst waren ze schichtig, angstig, later stopten ze je hun laatste drankje en/of sigaretje toe, zeer gastvrij.
  Nee, die muur was een feit, dachten wij toen…

  Like

 7. Piet Klont zegt:

  @Vederso:

  Geen verwijt of zo hoor, maar achteraf zien de dingen er vaak anders uit, je moet het wel in z’n perspectief plaatsen.
  En Gnurpeltje niet naïef? Ik zou niet weten waarom niet. Het heeft niets met intelligentie te maken.

  Like

 8. vederso zegt:

  @ Men heeft de neiging Merkel te onderschatten, ook politiek en dat is een grote fout. Zij is ongelooflijk flexibel en weet dat ze soms ook een stap terug moet doen. Gauck wilde ze niet als president, maar ze verzette zich tenslotte niet en heeft nu al Gauck gedresseerd. Ze is absoluut de baas bij de buren.

  Like

 9. rommel zegt:

  Bij het vallen van de muur hadden ze al die Oost-Duitse beroepspolitici eruit moeten schoppen en hooguit de functie van postbode moeten laten bekleden. Hoe kan je dat dictatoriale zooitje wat hun eigen volk bij vlucht over de grensovergangen liet doodschieten nog vertrouwen?

  Like

 10. rommel zegt:

  Op het plaatje boven zie je op de achtergrond bij de derde poster van links de geboorte van Klont ‘Wir brechen auf’.
  Nu wou ik eerst zeggen de geboorte van de EU, maar Piet te noemen maakt het wat persoonlijker en leuker. Die houdt wel van een geintje.

  Like

 11. Piet Klont zegt:

  En je hoofd rommel, vul je dat nog steeds bij met rioolwater, of is het nu leiding?

  Like

 12. Jan zegt:

  “Die Patin – Wie Angela Merkel Deutschland umbaut” Prof. Dr. Gertrud Höhler

  Gertrud Höhler zag ik ruim een maand geleden op de tv, in een uitzending van Günther Jauch (iedere zondag 21.45 uur) en zij werd natuurlijk door de CDU Prommi’s, Ursula von der Leyeni en door Lothar de Maizière, de laatste DDR minister-president, verketterd, die waren ‘ontzet’, geschokt, zoals dat heet. Maar de waarheid is zoals altijd pijnlijk.
  Citaat: “Angela Merkel hat den Umgang mit Macht als eine faszinierende Sache entdeckt, und sie hat in ihrer Jugendzeit natürlich erlebt, dass der Umgang mit Macht Regeln folgt, die mit Qualifikation nur am Rande zu tun haben. Und damit ist sie, so merkwürdig das klingt, den Leuten in ihrer Partei überlegen, weil hier noch immer alte Wertkonzepte mitlaufen, von denen sich Merkel nicht nur verabschiedet, nein, die sie nie für sich als gültig empfunden und bestätigt hat.”

  Wat Höhler bekritiseert aan Merkel &co is het volgende:
  “Das Vorrücken des Staates und die Aushebelung des Parlaments. Die Ausschaltung der Opposition und des politischen Meinungsstreits zugunsten einer Einheitspartei mit einer Einheitsmeinung, genannt Allparteienkonsens. Das Einschnüren der Marktwirtschaft durch Staatsbürokratie, exerziert am Beispiel der so genannten „Energiewende“. Die Entmachtung der Wähler, deren Votum einfach ignoriert wird. Die „lautlose Sprengung“ des westlichen Wertesystems und traditioneller Bindungen durch einen europäischen Polit-Jetset, der von einer internationalen Konferenz zur nächsten eilt und kaum noch zu hause anzutreffen ist.”

  Goed overzicht:
  http://www.brandigg.de/autor/Gertrud%20Höhler

  Like

 13. louis-portugal zegt:

  Zou zij denken dat ze de eerste president van het NIEUWE EUROPA kan worden????????????

  Piet ik denk dat er tussen 1983 en 1988 al veel verschil was in de DDR.

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  @Jan 08.30. uur, hier komt de dictatoriale “aap uit de mouw”, Jan. We hadden het kunnen weten, zeker als je haar verleden beziet in de toenmalige DDR. Daarom is zij ook zo EUROFIEL als de pest, communisten herkennen altijd hun bondgenoten. We gaan zwaar de sjaak worden, nu ook het vervloekte esm in werking is getreden, waar deze merkel 100% aan heeft meegewerkt!

  Like

 15. vederso zegt:

  @ Jan. Geweldige link naar Höhler. Ook zij zegt het; als machtmens ongrijpbaar. Kijk maar eens hoe Merkel de kwestie zu Guttenberg zonder een krasje doorstaat.

  Like

 16. vederso zegt:

  Kan iemand de uitzending van Günther Jauch met Gertrud Höhler vinden? Het lukt mij niet.

  Like

 17. Jan zegt:

  Ook Cora Stephan in ‘Angela Merkel, Ein Irrtum’ is absoluut niet meer van Merkel gecharmeerd.
  Ist Angela Merkel ein Irrtum oder Honeckers Rache?
  Autorin Cora Stephan erklärt, warum sie Angela Merkel heute nicht mehr wählen könnte und wieso sie ein Buch gegen die Kanzlerin schrieb.
  http://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article12583083/Ist-Angela-Merkel-ein-Irrtum-oder-Honeckers-Rache.html

  Te koop bij amazon.de. Goedkoper dan bij bol.com. Beide lezen als een trein.

  Like

 18. G.Deckzeijl zegt:

  10-10, 22:07
  Heeft iedereen hier hetzelfde jaarsalaris als Samsom en Rutte of zo?
  Of Plasterk of Elias? Of Jacobi of Neppérus..???
  Hebben jullie niet in de gaten wat er bekokstoofd wordt?
  Hebben jullie nou echt niet door dat de Haagse JUNTA continu bezig is met MASSEREN..????
  Dat gaat zo: http://tinyurl.com/8yvy9py
  Nee, dat Malieveld is zinloos, maar wordt het niet eens tijd voor een mailBOMBARDEMENT..???
  En niet alleen vandaag.
  Ik hoor het wel als jullie geld zat hebben: stort ’t maar op m’n rekening dan pak ik volgende week een enkeltje naar een land waar ze dit soort gore bestuursstreken niet uithalen.
  Berichtje voor onze “meelezers” * : denk je echt dat ze jullie buiten schot zullen houden?
  Forget it.
  *>> http://tinyurl.com/cefoq5p

  Like

 19. Jan zegt:

  Ik verdien meer. Voor dat van Rutte kom ik mijn bed niet uit.

  Like

 20. vederso zegt:

  @ Jan. Die Patin is echt een ontdekking. Hier een langer interview met Gertrud Höhler

  Like

 21. Alf Janszoon zegt:

  G.Deckzeijl zegt:
  11 oktober 2012 om 10:20

  Heb zelf op 12 september jongstleden op een partij gestemd, geleid door een zekere G. Wilders. Het merendeel van het electoraat echter, heeft anders beslist. Las ergens in de Bijbel over de hond die het voedsel weer oplikt nadat hij het eerder uitgebraakt heeft. Het electoraat is naar paars teruggekeerd zoals de hond naar zijn braaksel.
  Om en ander beeldspraak te gebruiken: de kiezers hebben hun politiek bed opgemaakt; nu moeten ze erin liggen comfortabel of niet . Of: wie z’n billen brandt moet op de blaren zitten.
  Rest mij nog om te zeggen: better luck next elections.

  Like

 22. Piet Klont zegt:

  @Jan 8:30 & 9:57:
  Bijzonder verhelderend!
  Dank.
  @Vederso 11.12: Met interesse gevolgd, ook zeer de moeite waard dat interview.

  Like

 23. @vederso om 09:47: Weet je nog ongeveer wanneer dat werd uitgezonden?

  Like

 24. vederso zegt:

  @ Pieter. 26 augustus, maar ik vermoed dat ARD Mediathek geen uitzending heeft.

  Like

 25. @Vederso: Ik ga kijken wat ik kan vinden. Soms heb ik geluk 😉

  Like

 26. Die was er dus wel. Er is na 26-8-2012 rechtstreeks naar gelinkt vanuit facebook. Echter is die specifieke uitzending helaas verwijderd en mijn grootste gok is dat dit is gebeurd in opdracht van Frau Merkel zelf. Censuur dus! Ook links vanuit andere websites richting Youtube waar een kopie van die uitzending heeft gestaan: Die video is overal verwijderd…
  Ik zoek even verder maar dat zal dan pas over een paart uurtjes zijn. Het is bijna 02:00 😦

  Like

 27. Zo’n beetje alles wat ook maar rechtstreeks kan verwijzen naar haar Stasi verleden proberen ze te verwijderen en kritiek op haar: Daar is zij absoluut niet van gediend. Haar communistische verleden haalt haar opnieuw in en dat is binnen de EUSSR goed te merken!

  Toekomst voorspelling: Op het moment dat de EUSSR de macht over het Europese deel van het Internet denkt te krijgen zal zij met behulp van andere organisaties, geheim, wereld wijd of niet, proberen alle kritiek over haar en de EUSSR te bannen. Alles ten meerdere glorie van de EUSSR ook al moet er straks keiharde terreur-censuur worden uitgeoefend…

  Ik ben alleen benieuwd hoe lang het nog zal gaan duren voordat andere anti-censuur instanties en organisaties het op tijd door krijgen.

  Like

 28. Tom Hendrix zegt:

  @Jan 13.43. uur, weer zo een STASI TRUC van Frau FERKEL. Deze mevrouw is gewoon een crypto – communiste van het zuiverste water!

  Like

 29. Jan zegt:

  Gauck gaat op de Merkeltour: Wil ‘Verantwoordelijk kapitalisme’. Zal wel iets zijn in de trant van DDR-economie.
  Vreemd is dat iemand die tegen het DDR regime was later weer terugvalt op de economische terreur van, in dit geval, de DDR.
  Gauck: “The uncontrolled growth in the financial sector has still today not been got rid of.”
  “Responsible capitalism is possible”
  http://www.thelocal.de/national/20121117-46227.html

  Like

 30. Jan zegt:

  Bondskanselier Merkel wil transactietaks in hele EU
  (Elsevier)

  De EU wil wereldwijd belasting heffen op transacties
  http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/finanztransaktionssteuer-soll-auch-im-ausland-wirken-a-883052.html

  Nog twijfels aan het geestelijke vermogen van socialisten en de totalitaire mierenstaat?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s