De islamitische republiek Catalonië

(Door: Soeren Kern)

“We zullen allemaal op de islamitische partijen stemmen, omdat we niet geloven in links en rechts. Dit zal ervoor zorgen dat we gaan winnen in lokale gemeentes, en als onze macht  in de Catalaanse autonome regio groter wordt, zullen we de islam in daden gaan omzetten.” (Abdelwahab Houzi, Salafistische prediker, Lleida)

Een succesvolle stimulans tot onafhankelijkheid in de autonome Spaanse regio Catalonië zou leiden tot de oprichting van een land met het op twee na grootste percentage moslims in West-Europa, net achter Frankrijk en België en ver voor Groot-Brittannië en Duitsland.

Een onafhankelijk Catalonië, met de hoofdstad Barcelona in de provincie Barcelona, zou ook de thuisbasis zijn van de grootste concentratie radicale islamisten in Europa; het zou naar voren treden als een ground-zero voor de salafistische jihad op het continent en uitgroeien tot een van de grootste broeinesten voor islamistisch terrorisme in het Westen.

Catalonië, van oudsher een van de rijkste en meest geïndustrialiseerde regio’s van Spanje, heeft vanaf de Middeleeuwen een sterke drang naar onafhankelijkheid gekend, toen Barcelona een mediterraan handelscentrum met een eigen parlement was. Maar de aanhoudende economische crisis in Spanje heeft de oproepen tot een Catalaanse afscheiding van Spanje en de oprichting van een onafhankelijke staat nog meer doen toenemen.

Catalonië, waarvan de economie sterker is dan die van Portugal (zij is goed voor een vijfde van de Spaanse productie en brengt 30% van de export op), heeft het moeilijk om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen vanwege zijn € 40 miljard (51,5 miljard dollar) schuld. Op 31 augustus heeft het ratingbureau Standard & Poor de schuld van Catalonië drastisch verlaagd tot de junkbond status. (obligaties waaraan door de kredietbeoordelaar de kredietwaardering “non-investment grade” (lager dan BBB) toegewezen is).

Catalaanse politici geven de centrale regering in Madrid de schuld van de economische ellende in de regio. Ze zeggen dat de centrale overheid elk jaar € 16 miljard meer aan belastingen uit Catalonië int dan dat zij in het gebied uitgeeft.

Op 20 September heeft de Spaanse premier Mariano Rajoy een eis van de Catalaanse president Artur Mas dat aan Catalonië  zou moeten worden toegestaan ​​om zijn eigen belastingen te innen en te besteden, vierkant afgewezen. Deze eis tot ‘zelfbeschikking’ kwam slechts enkele dagen na een massale pro-onafhankelijkheid betoging in Barcelona op 11 september, waar 1,5 miljoen Catalanen opriepen tot de vorming van een nieuwe Europese staat.

Op 25 september heeft Mas vervroegde verkiezingen in Catalonië aangekondigd (die op 25 november gehouden zullen worden), die worden gezien als een volksraadpleging om de steun van de bevolking voor zijn pro-onafhankelijkheid platform te peilen. Het Catalaanse parlement keurde ook een resolutie goed om een niet-bindend referendum over afscheiding te houden, zodra de nieuwe volksvertegenwoordiging wordt geïnstalleerd.

De regerende partijen van Catalonië hebben ook geprobeerd om praktische informatie van Brussel te krijgen over de rechtmatigheid van afscheiding van Spanje, waarbij zij een ‘stappenplan’ voor het lidmaatschap van de Europese Unie aanvroegen, tezamen met informatie over het gebruik van de euro, voor het geval zij een onafhankelijke staat zouden worden.

Catalonië heeft 7,5 miljoen inwoners, met inbegrip van een geschatte 450.000 moslims, die goed zijn voor 6% van de totale Catalaanse bevolking. In sommige Catalaanse steden loopt de moslimbevolking nu op tot  40% van de bevolking.

Als gevolg van de massa-immigratie uit islamitische landen, die begon in de jaren 1980, heeft Catalonië zich ontpopt tot ‘een belangrijk mediterraan centrum voor radicale islamisten’ en de Verenigde Staten hebben zelfs voorgesteld om een centrum van de veiligheidsdienst in het Amerikaanse consulaat in Barcelona op te zetten tegen de toenemende dreiging, die overeenkomt met Amerikaanse diplomatieke berichten die door Wikileaks werden buitgemaakt en die werden gepubliceerd door de in Madrid gevestigde krant El País.

Een bericht van vijf pagina’s, van 2 oktober 2007, beschrijft bijvoorbeeld het verband tussen massa-immigratie naar Catalonië en de opkomst van de radicale islam in de regio.

Het document, dat wordt geclassificeerd als “geheim” en dat blijkbaar is geschreven door de toenmalige ambassadeur Eduardo Aguirre, luidt als volgt: “Aanzienlijke immigratie – zowel legaal als illegaal – uit Noord-Afrika (Marokko, Tunesië en Algerije) en Zuidoost-Azië (Pakistan en Bangladesh) heeft gemaakt dat Catalonië een magneet voor terroristische ronselaars is …. de Spaanse nationale politie schat dat er zo’n 60.000 Pakistani of meer in Barcelona en het gebied er omheen wonen, de overgrote meerderheid zijn mannen, ongehuwd of alleen, en zonder wettelijke documentatie. Er zijn zelfs meer van dergelijke immigranten uit Noord-Afrika …. ze leven aan de rand van de Spaanse samenleving, ze spreken de taal niet, ze zijn vaak werkloos en ze hebben zeer weinig mogelijkheden om hun godsdienst waardig uit te oefenen…. Deze omstandigheden zouden stuk voor stuk, als men die bij elkaar voegt, vruchtbare bodem bieden voor de rekrutering van terroristen; het gevaar is duidelijk”.

Het bericht beweert ook: “Er bestaat weinig twijfel dat de autonome regio Catalonië zich heeft ontwikkeld tot een uitstekende uitvalsbasis voor terroristische activiteiten. Spaanse autoriteiten vertellen ons dat ze bang zijn voor de bedreiging die van deze versplinterde migrantengemeenschappen, die gevoelig zijn voor radicalisme, uitgaat, maar ze hebben heel weinig inlichtingen over of mogelijkheden om in deze groepen door te dringen”.

Volgens het Spaanse Nationale Intelligence Center (CNI) is Catalonië de thuisbasis van honderden en mogelijk duizenden salafistische islamisten, die volgens CNI de grootste bedreiging voor de veiligheid van Spanje vormen.

Het salafisme is een tak van de radicale islam die ernaar streeft met geweld opnieuw een islamitisch rijk (kalifaat) tot stand te brengen dwars door het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Spanje, dat de salafisten beschouwen als een islamitische staat die moet worden heroverd voor de islam.

Een groot deel van Spanje werd vanaf 711 en 1492 geregeerd door islamitische veroveraars en salafisten zijn van mening dat het grondgebied van de moslims, dat zij verloren tijdens de Spaanse Reconquista (herovering), nog steeds hen toebehoort en dat ze het recht hebben om terug te keren en hun heerschappij daar te vestigen.

De ironie wil dat, in tegenstelling tot de rest van Spanje, Catalonië historisch slechts kort deel uit maakte van al-Andalus, de Arabische naam voor de Spaanse gebieden onder islamitische heerschappij. Barcelona werd bijvoorbeeld in het jaar 801 heroverd op de islamitische veroveraars, slechts 90 jaar na de invasie van de Omajjaden in 711. Gedurende vele jaren diende Catalonië eigenlijk als een bufferstaat (die bekend stond als de Marca Hispanica) die voorkwam dat er vanuit het noorden een verspreiding van de islam naar Zuid-Frankrijk zou plaatsvinden. Als gevolg van de relatieve vrijwaring van islamitische bezetting, bezit Catalonië niet het islamitische culturele erfgoed (met name op het gebied van architectuur) dat gewoon is voor andere delen van Spanje.

Tegenwoordig heeft Catalonië echter niet alleen de grootste moslimbevolking van Spanje, maar is het ook een van de meest geïslamiseerde gebieden van het land. (Zie hier een 45-minuten durende documentaire over de islamisering van Catalonië.)

Neem bijvoorbeeld de gemeente Salt, een stad in de buurt van Barcelona, waar islamitische immigranten nu 40% van de bevolking uitmaken. Salafistische moslims hebben Salt veranderd in wat wel het ‘Nieuwe Mekka van het meest radicale islamisme’ is genoemd. De salafisten zijn, te midden van andere projecten, van plan een door Saoedi-Arabië gefinancierde megamoskee in de stad te bouwen, waar ongeveer 12.000 van de 30.000 inwoners van Salt moslimimmigranten zijn. Het bouwwerk, dat vier verdiepingen heeft, beslaat 1.000 vierkante meter en tezamen met torenhoge minaretten zou het de grootste salafistische moskee in Europa zijn.

In navolging van Salt zijn andere steden in Catalonië uitgegroeid tot centra voor de salafistische islam in Spanje. De beweging heeft haar hoofdkwartier in de Catalaanse stad Tarragona, maar de salafistische islam is ook duidelijk aanwezig in de gemeenten Badalona, ​​Calafell, Cunit, El Vendrel, Gerona, Lleida, Mataró, Reus, Roda de Bara, Rubí, Santa Coloma de Gramenet , Sant Boi, Torredembarra, Valls, Vic enVilanova, om Barcelona niet te vergeten, dat onderdak biedt aan vijf salafistische moskeeën.

Salafistische predikers in Catalonië leren dat de islamitische sharia boven het Spaanse burgerlijk recht staat. Ze bevorderen ook de oprichting van een parallelle islamitische samenleving in Catalonië. Salafistische imams hebben sharia rechtbanken opgezet die het gedrag van zowel praktiserende als niet-praktiserende moslims in de regio beoordelen, en ze straffen degenen die weigeren mee te werken en te gehoorzamen.

In Lleida, waar moslims nu ongeveer 20% van de totale bevolking van de stad uitmaken, hebben inwoners moslimimmigranten beschuldigd van de vergiftiging van tientallen honden in de stad, omdat volgens de islamitische leer honden ‘onreine’ dieren zijn.

In Reus ontvoerden negen islamisten een vrouw, lieten haar op basis van de sharia terecht staan voor overspel en veroordeelden haar tot de dood. De vrouw wist maar nauwelijks aan executie te ontkomen door te vluchten naar een plaatselijk politiebureau.

In Tarragona heeft een imam een 31-jarige Marokkaanse vrouw gedwongen om een ​​hijab (een vorm van islamitische hoofdbedekking) te dragen. De imam heeft ook gedreigd het huis van de vrouw plat te branden: volgens hem werkt ze buitenshuis, rijdt ze in een auto en heeft niet-moslim vrienden; ze is dus een ‘ongelovige’. De plaatselijke officier van justitie had de rechter gevraagd om de imam en drie anderen vijf jaar naar de gevangenis te sturen wegens pesterijen, maar de imam werd vrijgesproken van alle aanklachten, nadat de socialistische burgemeester van de stad zei dat ze ‘een sociaal conflict’ wilde voorkomen.

In Terrassa, een industriële stad ten noorden van Barcelona, stimuleert een imam uit Marokko, die preekt in een grote moskee in het centrum van de stad, geweld tegen vrouwen, door zijn luisteraars te instrueren om ‘vrouwen te slaan met gebruik van een stok, de vuist of de hand, zodat er geen botten gebroken worden en zij niet bloedt.´  Toen hij  door de politie ondervraagd werd, weigerde hij om bewijs te leveren, hij zei dat hij de legitimiteit van de Spaanse staat niet erkende.

In Gerona werd een 8-jarig Marokkaanse meisje geschorst op de openbare school, omdat zij weigerde om haar hijab in het lokaal af te doen. De Catalaanse overheid greep in door de school de opdracht te geven om het meisje toe te staan de hijab te dragen. Als de school dat niet zou toestaan, zou deze beschuldigd worden van discriminatie.

In Barcelona zei een Marokkaanse imam dat het absoluut noodzakelijk is om van nu af aan zowel de islamitische waarden als de Europese waarden te accepteren; bij het beschrijven van de Westerse beschaving zouden de Europeanen de term ‘joods-christelijk’ moeten vervangen door de term ‘islamitisch-christelijk’.

Elders in Catalonië dringen islamitische immigranten de sharia op in openbare scholen, waar niet-islamitische schoolkinderen regelmatig worden lastig gevallen, omdat zij broodjes belegd met ham (zie hier de video) voor de lunch meenemen naar school.

Veel van de huidige problemen van Catalonië met de salafistische jihad heeft Catalonië aan zichzelf te wijten. In een poging om het Catalaans nationalisme en de Catalaanse taal te bevorderen, hebben de Catalaanse pro-onafhankelijkheid partijen opzettelijk meer dan drie decennia immigratie uit Arabisch sprekende islamitische landen bevorderd, in de overtuiging dat deze immigranten (in tegenstelling tot die uit Latijns-Amerika) de Catalaanse taal zouden leren in plaats dat zij Spaans zouden spreken.

Hoewel sommige Catalanen bij nader inzien twijfelen aan de wijsheid om islamitische massa-immigratie te bevorderen als een strategie om Catalaanse onafhankelijkheid te bereiken, wordt geschat dat tot 10.000 Catalanen, die banden hebben met de separatistische beweging, zich in de afgelopen jaren in feite hebben bekeerd tot de islam. Men denkt bijvoorbeeld dat twee op de tien Catalaanse radicalen, die behoren tot de extreem linkse politieke partij Republikeinse Links van Catalonië (ERC), bekeerlingen van de islam zijn.

Volgens een krantenartikel “weigeren de nieuwe bekeerlingen kerst te vieren, worstjes te eten, champagne te drinken of de Sardana [een Catalaanse cirkeldans] te dansen, maar ze bereiden hun maaltijden met halal vlees, lezen de koran in het Catalaans en nemen deel aan het maken van bekeerlingen, in het bijzonder onder de meer radicale Catalaanse nationalisten. Een nieuwe bekeerling zegt: “Ik ben Arabisch aan het leren, maar ik lees liever de koran in het Catalaans. Ik prijs Allah in het Catalaans. Het is de taal die ik van binnen voel”.

Catalaanse multiculturalisten zijn ook actief met het bekeren van islamitische immigranten tot de religie van het Catalaanse nationalisme. In juli bijvoorbeeld plaatsten Catalaanse pro-onafhankelijkheid activisten, die probeerden om toekomstige islamitische kiezers te vangen, borden aan de voorkant van moskeeën in Catalonië, waarop wordt beweerd dat “Catalaanse soevereiniteit zal helpen om islamitische immigranten te integreren”.

Salafitische predikers, die niet in democratie geloven – zij is een vorm van bestuur dat door de mens gemaakt is en niet door Allah — doen een beroep op moslims die stemrecht hebben om Catalaanse separatistische partijen te steunen, als een middel om het islamisme stevig in Catalonië te vestigen.

Abdelwahab Houzi bijvoorbeeld, een salafistische jihad prediker in Lleida, die zich houdt aan de radicale Wahhabi sekte van de islam, zei onlangs: “Moslims moeten op pro-onafhankelijkheidpartijen stemmen, omdat die onze stemmen nodig hebben. Maar wat ze niet weten is dat, wanneer ze ons in staat stellen om te stemmen, we allemaal  op islamitische partijen zullen stemmen, omdat we niet geloven in links en rechts. Dit zal ervoor zorgen dat we gaan winnen in lokale gemeentes en als onze macht  in de Catalaanse autonome regio groter wordt, zullen we de islam in daden gaan omzetten.”

Zie ook:

https://ejbron.wordpress.com/2012/10/11/de-druk-neemt-toe-75-van-de-catalanen-wil-referendum-over-onafhankelijkheid/

Bron:

http://www.gatestoneinstitute.org/3393/catalonia-islamic-republic

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Catalonië, EU, Europa, Islam. Bookmark de permalink .

17 reacties op De islamitische republiek Catalonië

 1. Wachteres zegt:

  Engeland wil uit de EU, Catalonië wil zelfstandigheid, Griekenland verdwijnt naar alle waarschijnlijkheid …..

  Het zal toch niet waar zijn ….. onze droom zal toch niet uitkomen?

  En eerder dan wij dachten?????

  Like

 2. Ik ben benieuwd wat zo’n man als Johan Cruijff die in Barcelona woont van de islamisering van een deel van Spanje vindt? Islamieten hebben een paar jaar geleden grote aanslagen gepleegd op treinstations in Spanje. Ik denk dat de autochtone Spanjaarden al jaren in grote angst leven voor de islamisering. Ze staan erbij en keken ernaar!

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  De fascisten van de EU hebben voor deze gang van zaken gezorgd. Zij zijn zowel verantwoordelijk voor de overstroming door hordes ONAANGEPASTE MUZELMANNEN in CATALONIË en SPANJE alsook de rest van de EUROPESE LANDEN. NEURENBERG 2.0. dient deze schuldigen BAROSSO,van ROMPUY, en VERROTSTAD, en de ontwikkelaars van de EU KOHL en MITTERAND wegens HOOGVERRAAD te DAGEN!

  Like

 4. marijke zegt:

  Wat een werk Wachteres.Bedankt.Maar vrolijk word je er niet van als ik dit zo lees.Meer om te huilen.En dan te bedenken dat er zo veel mensen zijn die niet eens weten wat er zig allemaal afspeelt.En dat is helemaal om droevig van te worden

  Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  O ja, ik weet dat er een is geweest die wel zou weten af te rekenen met de HAATBAARDEN. Wijlen GENERAAL FRANCO, die heeft in de Spaanse Burgeroorlog Spanje behoed voor het communisme, 1 generaal als Franco met een Leger achter zich, zou wel weten af te rekenen zowel met de islam als met de eu schoftenkliek.

  Like

 6. toetssteen zegt:

  Als Catalonië kans zou zien zich af te scheiden (de echte Catalaan voelt zich pas Spanjaard als hij allereerst Catalaan kan zijn), zou het me niet verbazen als een en ander heel erg snel zal gaan veranderen.
  Dit soort verdwazing die door de EU zo bejubeld wordt, zal als het nog wat verder rot ook Catalonië financieel uitkleden. Want de muzelmannen mogen dan naar hun idee het beste geloof van het heelal hebben, vooruitgang heeft het nog nergens gebracht. In tegendeel.

  Overigens is 95% van Catalonië Rooms Katholiek, zij het niet van de fanatieke soort. Maar ik maak het me sterk dat als ze moeten kiezen, de keuze zou vallen op de bidmat.
  En 5% is meer dan genoeg om een enorme puinhoop te veroorzaken, maar kan het nooit opnemen tegen 95%. Als die tenminste niet zo stom is zich te laten verdelen.
  http://www.landenweb.net/catalonie/godsdienst/

  Ow ja, de volgende afgevaardigde van Amnesty moeten ze gehuld in een burka ehhh, de schoolslag leren.

  Like

 7. Eén mazzel hebben we; als er ooit een tegen-terreur organisatie ontstaat zullen ze het niet moeilijk hebben een punt te vinden waar veel moslims aanwezig zijn en de kans op slachtoffers onder de autochtone bevolking nihil is.Misschien kunnen ze een paar vechtstieren loslaten en de deur dicht doen.
  Die stieren dreigen toch werkeloos te worden nu de stierengevechten steeds vaker verboden worden.

  Like

 8. Wachteres zegt:

  Marijke 21.26u. 14/10

  ‘En dan te bedenken dat er zo veel mensen zijn die niet eens weten wat er zig allemaal afspeelt’.

  Daarmee geef je precies de reden aan waarom ik vertaal, Marijke.

  De werkelijkheid, hoe droevig ook, moet bij veel mensen terecht komen.

  Dit artikel staat in het Engels ook op verschillende sites.

  Like

 9. De Ekster zegt:

  Het woordje “zig” bestaat niet, jullie bedoelen “zich”.

  Like

 10. Henk.V zegt:

  Sta even stil bij dit gegeven:
  ”Catalonië heeft 7,5 miljoen inwoners, met inbegrip van een geschatte 450.000 moslims, die goed zijn voor 6% van de totale Catalaanse bevolking. In sommige Catalaanse steden loopt de moslimbevolking nu op tot 40% van de bevolking.”

  Let eens op de salafistische claims die er vanuit een bevolkingsgroep van 450000 mensen op de hele regio gelegd worden!

  In een artikel wees ik al op het dubieuze fenomeen dat zich voordoet in de veroveringsstrategie die de islam toepast en altijd al heeft toegepast, al vele honderden jaren!
  Een ideologie op religieuze basis die nadrukkelijk verovering van de wereld voorstaat, bedient zich steeds van het imago van verongelijkt slachtoffer dat zijn recht komt halen.
  Het islamitisch slachtofferschap biedt de zogenaamde legitimering voor expansieve acties.
  Men wordt , beweert men,steeds in een hoek gedrukt en dus moet men zich verdedigen.

  Ik heb al eens aangegeven dat in ons land er stromingen in de islam bestaan die een zeer verwerpelijke variant van dit soort denken toepassen: men identificeert zich met het lot van de vervolgde joden en de consequentie van die absurde redenering is dat de lotgevallen van de familie Frank in het Achterhuis in Amsterdam symbool komen te staan voor het toekomstige lot van de moslims!
  Over misbruik van de geschiedenis gesproken, want al veertien eeuwen is joden haat immers een integraal onderdeel van de islamitische opvoeding!

  De onvergefelijke schande die links over zichzelf afroept schuilt in dit verband in het gegeven dat men volledig meegaat in het ”slachtofferschap” van de islam en ons de rol van de bedreigers van de islam nadrukkelijk in de schoenen schuift !! Vandaar dat iedereen die de opvattingen van Wilders deelt automatisch in de rechts-extremistische hoek wordt geplaatst. In het spel van de georkestreerde geschiedsvervalsing is aan ons de rol van de nazi’s toebedeeld.
  Deze belediging duidt op pure opzettelijke kwaadwilligheid.

  Daarom richt ik mijn pijlen steeds op die hoek.
  Iedereen weet dat er NERGENS meer vrijheid heerste dan in onze maatschappij!
  Nergens was meer vrijheid, meer tolerantie. Nergens kon men meer zichzelf zijn dan bij ons!

  En dat er rood tuig rondloopt op onze aardbodem die ons die vrijheid wil ontnemen, die garantie van volledig onbelemmerd jezelf kunnen zijn, is voor mij onduldbaar, omdat men vrijheid wil inruilen voor onvrijheid, tolerantie voor gereguleerde, gecontroleerde tolerantie, voor de perverse linkse interpretatie van wat tolerantie zou moeten inhouden.

  Verachtelijk links: ik stel dat er voor jullie, corrupte leugenaars en ontkenners van zeer zichtbare en verifieerbare waarheden, geen plaats meer zou moeten zijn in een gezonde, vrije maatschappij.

  Jullie maken onze samenleving ZIEK!

  Like

 11. Wachteres zegt:

  U hebt gelijk, Ekster. Verder ook nog iets te zeggen?

  Like

 12. Wachteres zegt:

  Toruwens, wat denkt u van het woordje ‘zig-zaggen’ over de weg. 😉

  Like

 13. Wachteres zegt:

  Toruwens Moet natuurlijk ‘trouwens’ zijn.

  Like

 14. marijke zegt:

  Ekster Ja die fout maak ik.Maar is dat alles wat je te zeggen hebt?Wachteres schrijft een groot art om mensen hun oogjes te openen.En daar word ik naar van.Die fout was van mij en niet van Wachteres.Ga is op het art in.De vaste mensen hier weten dat ik heel lang hier ben weg geweest en dat mijn Nederlanse taal slecht is.Maar dat stopt mij niet om toch mij menning te geven.Ik wardeer bepaalde mensen hier en zie wat voor werk ze allemaal doen.En zo als ik al vaker heb gezegt.Wij tikken en clicken en klaar.Maar zo als Wachteres doet het werk en Bert en Verderso.Zo niet zeuren over een foutje.Ik heb meer mensen gezien die een ander op fouten wijst en dan een paar dagen er na maken ze zelf ook fouten.maken.

  Like

 15. vederso zegt:

  @ Henk V. Helemaal mee eens, maar nationalistisch conservatieve partijen zullen toch moeten blijven opletten niet geïnfiltreerd te worden door neo-nazi’s. De EDL en Britisch Freedom letten goed op en nu begint ook de Zweden Demokraten aan een interne schoonmaak. Men kan het ook een zuivering noemen van nazistische elementen. Akesson noemde de partij in dit verband zelfs naïef.

  http://www.thelocal.se/43796/20121013/

  Like

 16. Joop Klepzeiker zegt:

  @Wachteres

  Wat denk je van een

  zig zag naaimachine

  Like

 17. Tom Hendrix zegt:

  Henk V 11.54. uur, zo is het maar net Henk! Het is diep treurig, dat de lotgevallen van de familie FRANK, door de LINKSE RATTEN wordt misbruikt, om de MUZELMANNEN / HAATBAARDEN in een slachtofferrol te duwen. Daar zijn de RODEN erg goed in hoor.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s