27 oktober: Nationale Collaboratiedag

(Door: Martien Pennings)

Waarom wordt 27 oktober bij deze uitgeroepen tot Nationale Collaboratiedag? Omdat Femke Halsema (Groen Links), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66) en Emile Roemer (SP) op die dag van 2010 namens hun fracties een motie ondertekenden waarin de regering werd verzocht “IN WOORD EN DAAD UIT TE DRAGEN DAT HET TEGENGAAN VAN ISLAMISERING GEEN DOELSTELLING VAN BELEID IS” en nagenoeg kamerbreed aangenomen kregen met alleen de tegenstemmen van PVV en SGP.

De domheid in die motie vervat is peilloos en de verspreiding van die domheid is wereldwijd. Het was véél meer dan alleen maar het opportunisme dat ten koste van alles Geert Wilders en het “gedoogkabinet” wilde dwars zitten.

Einstein schijnt gezegd te hebben dat er twee dingen bestaan die eindeloos zijn, de kosmos en de menselijke domheid. Waarna hij, als een goede stand-up-comedian, toevoegde: “Van de kosmos weet ik het niet zeker.” Maar misschien gaat deze motie, en de mentaliteit waarvoor die motie staat, toch nog uit boven de kosmische domheid van Einstein. Misschien moet je spreken van waanzin, gewoon in de klinische zin.

Wie zich namelijk werkelijk op de hoogte stelt van de geschiedenis van de islam, theorie en praktijk, kan bij een eindeloze reeks boeken, artikelen en organisaties terecht, ook op het internet, waar eveneens reeksen video’s beschikbaar zijn. Die kan zich op de hoogte stellen van het feit dat de islam geen religie is, maar een totalitaire roofmoordenaarsideologie, zonder een greintje spiritualiteit of creativiteit, met als verdere kenmerken 1) Jodenhaat, 2) expansieve oorlogszucht inclusief Blut und Boden en 3) Führerprinzip: de mythische Mohammed was een Hitler avant la lettre, een massamoordenaar, roofmoordenaar, sluipmoordenaar en ook nog een kleuterneuker, 4) Übermenschen-waan, 5) racisme jegens vrouwen, 6) xenofobie, 6) conspirisme (verslaving aan complotdenken), 7) rancunisme (het voortdurend wijzen naar de “vijand” als oorzaak van de eigen ellende), 8) parasitisme vanuit een slavenhoudersmentaliteit, 9) liegen als levenshouding (“Taqiyya”).

Wat herkennen we hier, kinderen? Juist: de islam is inderdaad een nazisme, avant, pendant et après la lettre.

Diepe zucht.

Sla toch eens een andere toon aan, Pennings!

Deze dan?

“Wer zeigt ein Kind, so wie es steht? Wer stellt
es ins Gestirn und gibt das Maß des Abstands
ihm in die Hand? Wer macht den Kindertod
aus grauem Brot, das hart wird, – oder läßt
ihn drin im runden Mund, so wie den Gröps
von einem schönen Apfel? …… Mörder sind
leicht einzusehen. Aber dies: den Tod,
den ganzen Tod, noch vor  dem Leben so
sanft zu enthalten und nicht bös zu sein,
ist unbeschreiblich.”

Dit is Rilke. Deze strofen staan als motto voorin “Sophie’s Choice” van William Styron. En ik heb steeds de neiging ze onder dat A-4tje te plakken met die foto van Anne Frank die aan mijn keukenmuur geprikt zit. Maar ik doe het alsmaar niet. En ik citeer dit ook, omdat ik ooit een meisje van vijf jaar ’s morgens vlak na het wakker worden rechtop zag zitten in haar kussens. Ze zei ernstig: “Weet je wat ik hoop dat ik nooit meemaak? Oorlog!” Ze had zo’n mondje als in dat gedicht van Rilke gesuggereerd wordt. Verder zijn er nog al die Joodse kinderen – ik vergeet steeds hoeveel duizend en of ze nou uit Bulgarije of Roemenië kwamen – die vergast zijn, omdat de Moefti van Jeruzalem voorkwam dat ze via een deal tussen de Engelsen en de nazi’s naar Palestina konden. Anna Enquist, die haar dochter voor haar ogen dodelijk overreden zag worden door een afslaande vrachtauto, die daarna een gedicht schreef dat aldus eindigde: “Nog niet schreeuwen, nee, nog niet.” Dat is trouwens diezelfde Moefti die de terreur tegen de Joden vanaf 1920 met de koran in de hand in Palestina organiseerde. Ach, ik associeer maar wat aan elkaar en leef in een klein geestelijk wereldje van eigen makelij. Ik word langzaam een oude, verwarde man.

Waar waren we? Ach ja, bij collaborateursdag! Was het toeval dat deze soms volkse en tot nog toe marginale site van E. J. Bron, die, als de mensheid tijd van leven krijgt, door historici ooit aangewezen zal worden als een van de plekken waar de tekenen des tijds wél werden verstaan, op 25 oktober voor Nederland de primeur had van het bericht dat er een Europees precedent is geschapen nu de “muezzin” in een stad in Zweden vanaf de moskeeminaret mag oproepen tot het gebed? En dat op die dag van 2010 deze site ook berichtte dat een Noorse moslim openlijk verklaarde zijn aangevraagde jachtakte bij verlening  te zullen gebruiken om op Jodenjacht te gaan? Was het toeval dat pal daarvoor het bericht stond dat VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Navi Pillay, die had gezegd dat de vrijheid van meningsuiting aan banden gelegd zou moeten worden om de uitbarstingen van gewelddadige haat door moslims wereldwijd te voorkomen?

Nee, dat is allemaal geen toeval. Ook niet dat een dag eerder, op 24 oktober, op deze site een zelfs voor mij toch nog weer schokkend filmpje stond, waarin de leugenachtige islamofilie van Obama aan de kaak werd gesteld. En dat vandaag, opnieuw op deze site, een video werd gepubliceerd waaruit de vijandschap van Obama jegens Israël blijkt. Het is ook geen toeval dat ik, en ik bepaald niet alleen, direct nadat de voorzitter van het Europese parlement Martin Schulz, geflankeerd door twee haatbaarden, openlijk zijn excuus “namens Europa” had aangeboden voor een film die de waarheid over de islam vertelt,  een razend stuk schreef onder de titel: “Laffe hond Martin Schulz collaboreert met het oudste nazisme ter wereld”.

Nee, het is allemaal geen toeval. Ik ken twee definities van toeval, de poëtische, voor gelovigen en kinderen – toeval is Gods manier om anoniem te blijven – en die voor volwassenen: toeval noemen we datgene waarvan we de achterliggende causale keten niet kunnen bloot leggen. Maar nou heeft Bat Ye’or de oorzaken van de Europese Israëlhaat en islamofilie toevallig wel bloot gelegd. Nee, ook weer niet toevallig natuurlijk, want zij is als Jodin door Nasser in 1957 haar geboorteland, Egypte, uitgejaagd.

Wie zich afvraagt hoe de roze sprookjes rond de islam en de zwarte Israël-demonisering in de koppen van twee gehersenspoelde Europese generaties zijn terecht gekomen, vindt het antwoord in een boek van Bat Ye’or, waarvan ik zo langzamerhand begin te beseffen dat het misschien wel het belangrijkste boek is over het belangrijkste onderwerp van deze tijd. Het heet “Eurabië” en ze documenteert in dat boek omstandig hoe sinds de oliecrisis van 1973 “Europa” een steeds hechtere alliantie is aangegaan met de islamitische wereld in het Midden Oosten, waarbij in talloze officiële verdragen en via vergaderingen op het hoogste niveau een zeer dicht netwerk tot stand is gebracht van allerlei organisaties die de principes van deze alliantie in de praktijk brengen. Dit zijn die principes:

1) Olie voor onderwerping aan de islam, waarbij die onderwerping tot uiting komt in het mooipraten van de islam vanaf het lagere-school-lesboek tot het universitaire curriculum en vanaf het multiculturele buurtkrantje tot alle grote mainstream-media. 2) Vrijwaring van terrorisme op Europees grondgebied door “de Palestijnen”, wat natuurlijk nooit helemaal lukte omdat Arafat soms zijn terroristen zogenaamd “niet in de hand had” 3) Massa-immigratie van islamieten naar Europa, 4) Officiële anti-Israëlpolitiek door Europa.

Terug naar waar we begonnen: “De motie Halsema, Cohen, Pechtold, Roemer” die wat mij betreft de geschiedenisboeken ingaat als de mensheid tijd van leven krijgt. En hoe die geschiedenis geschreven zal worden, zal afhangen van de mate waarin het Westen los kan komen van de waanzin van de ontkenning dat de islam een manifestatie is van het Kwaad. Jawel, het Kwaad met een hoofdletter, dat al 1400 jaar probeert de wereld te onderwerpen en dat essentieel een vorm is van wat zich het meest recent als “nazisme” manifesteerde. Daarom hoop ik dat het nageslacht vrij genoeg zal zijn om die daad van de bijna voltallige Tweede Kamer der Staten Generaal van 27 oktober 2010 te benoemen voor wat zij is: cultuurverraad. Dat is landverraad in het kwadraat.

(Click op de motie voor groter beeld!)

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", cultuurrelativisme, Dhimmitude, Elite, landverraad, Naïviteit. Bookmark de permalink .

103 reacties op 27 oktober: Nationale Collaboratiedag

 1. Marc Bouwman zegt:

  Als het goed is werd de motie aangenomen op WOENSDAG 27 oktober 2010.

  We kunnen dit nationale verraad herdenken als ZWARTE WOENSDAG.

  Like

 2. Jan zegt:

  Dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling is is een goede zaak. Het kan maar niet genoeg benadrukt worden dat het ‘liefde’ betekent: http://tinyurl.com/95zax92

  Like

 3. vederso zegt:

  @ Martien, ik ben er stil van.

  Like

 4. E.J. Bron zegt:

  GEWELDIG ARTIKEL!!!

  Like

 5. jowitteroos zegt:

  Geweldig Martien!!!!

  Het tegengaan van islamisering mag geen doelstelling van regeringsbeleid zijn, dus islamisering is de doelstelling!! ( in de zin lees ik dat islamisering erkend en herkent wordt! )

  Dat die cultuur en landverraders aan de hoogste boom mogen hangen!

  Like

 6. Marc Bouwman zegt:

  Overigens is het goed te bedenken dat ook een partij als de VVD hieraan debet is. De zogenaamd Linkse Kerk bestrijkt zo bezien het hele politieke spectrum.

  Ik hecht eraan te benadrukken dat de begrippen ‘links’ en ‘rechts’ in de politiek van oudsher toegepast worden op maatschappelijke vraagstukken van economische en / of sociaal-economische aard. Maatschappelijke vraagstukken van levensbeschouwelijke of staatsrechtelijke aard vallen niet onder deze begrippen.

  Wat links verweten kan worden is dat zij zichzelf niet toestaat in te zien dat maatschappelijke vraagstukken ook andere dan economische of sociaal-economische oorzaken kan hebben. Zoals natuurlijk het vraagstuk van het nazisme of dat van de islam van levensbeschouwelijke en staatsrechtelijke aard is. Ditzelfde verwijt moet dus ook een partij als de VVD gelden.

  Van oudsher viel een partij als het CDA buiten het links-rechts-spectrum omdat het een politiek op christelijke grondslag voorstond. In zaken van economische of sociaal-economische aard maakte het natuurlijk wel linkse of rechtse keuzen. Maar haar christelijke uitgangspunt maakte haar visie allereerst van levensbeschouwelijke aard.

  Dit CDA is nu weggevaagd. Haar plaats de facto overgenomen door de PVV die een alternatieve levensbeschouwing voorstelt, namelijk het handhaven van de Westerse cultuur tegen aanvallen van buiten.

  Interessant blijft de positie van de PvdA. Deze partij heeft een electoraat dat in peilingen hooglijk schommelt tussen afkeer en adhesie. De heer Wilders doet er goed aan deze wisselingen eens goed in ogenschouw te nemen, en pogingen in het werk te stellen ook dit grote delen van dit PvdA-electoraat aan zich te binden. Het helpt dan niet door voortdurend over de Linkse Kerk te spreken: velen die voelen voor het PVV-standpunt blijven zich nog wel links voelen. Hoe op met Links te bashen om deze twee redenen:
  1. de levensbeschouwelijke politiek-correcte standpunten worden net zo goed door rechtse partijen als VVD en D66 gehuldigd
  2. potentiële medestanders binnen linkse gelederen worden mogelijk afgeschrikt.

  Like

 7. Marc Bouwman zegt:

  “Hoe op met Links te bashen om deze twee redenen:” moet natuurlijk zijn “Hou op met Links te bashen om deze twee redenen:”

  Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  Ja, en dan hebben we er ook nog één in Brussel zitten die nog meer euries in nieuwe bodemloze putten wil storten…!!!
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/13118005/___EU_verder_uitbreiden___.html
  Tuurlijk, Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en wellicht ook nog Egypte met als absolute dijenkletser Turkije erbij. Moet kunnen, toch..???

  Like

 9. G.Deckzeijl zegt:

  Nee, ze lijden niet meneer. Dierenliefhebbers en iedereen met zwakke zenuwen niet kijken!
  http://www.hoeiboei.blogspot.nl/2012/10/heeft-u-al-gegeten-hoe-lang-kan-een.html
  Ter herinnering: http://tinyurl.com/6xrjyfb
  En dat allemaal vergezeld van resp. allahu akbar-geneuzel en soortgelijke joodse uitlatingen.
  ZUM KOTZEN.

  Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  @Marc Bouwman 14.14. uur, een goed verhaal meneer Bouwman. Trouwens ik denk ook dat het vaak lastig is om te spreken van links en rechts. Feitelijk zijn zo gezien alle partijen links, misschien de SGP niet. Verder respect voor Dhr. Pennings voor het artikel. Laten we in ieder geval blijven strijden TEGEN DE ISLAMISERING EN DE EUSSR!

  Like

 11. louis-portugal zegt:

  Helemaal mee eens.
  De aanname van de islamiseringsmotie was idd. duidelijk alleen maar een anti-Wilders actie door Rutte en Verhagen.
  Wilders had toen al veel sterker moeten protesteren want de kiemen voor het Catshuis later werden toen al gelegd.
  Gerrit hou op met die ellende.
  Zo afgrijelijk gevoelloos als dat crapule is is niet te beschrijven.
  Als er een schijntje van een god zou bestaan die men ons probeert op te dringen zou hij die smeerlapperij niet accepteren in zijn naam.

  Like

 12. Ko Lumbus zegt:

  God in de hemel, beesten van mensen
  hebben mij in hun macht.
  Zij komen samen ter conferentie
  en spreken zacht
  in gebroken talen, niet thuis te brengen;
  maar ik schreeuw tegen ze, op zielsgezag,
  een woord uit een oude grammatica:
  dat ik godverdomme verga
  en tot een vod lig te verslenzen.
  Gramschap springt als een panter over
  en mijn keel is een vat met bloed.
  Een ziedende eb en vloed
  onmacht en haat tegen deze doven,
  die alleen in hun witte bef geloven,
  brandt in schuim over de tafel.
  Binnen hun ijdele monologen
  worden de woorden niet afgewogen
  op kerngewicht en draagvermogen,
  geboorte of richtingskracht,
  maar gehuurde zinnen, te pas gebracht,
  verhinderen de begripmatigheid,
  waarop het redelijk inzicht wacht;
  en de hoop is een krijtwit kind, dat lacht
  tegen de rover, die het slacht.

  (Gerrit Achterberg. In ‘Voor doktoren en professoren’)

  Like

 13. Tom Hendrix zegt:

  @Kom Lumbus 15.02. uur, mooi gedicht van Gerrit Achterberg Ko. En dan wil ik er nog een toepasselijke uitspraak van het gedicht Henk van Randwijk – aan toevoegen- met een kleine verandering: ” Een volk dat voor islamisten zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht….dan dooft het licht!”.

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  @Louis-Portugal 15.01. uur, Rutte en Verhagen hadden deze motie niet ingediend Louis, maar kwam HEN wel zeer zeker GELEGEN!

  Like

 15. G.Deckzeijl zegt:

  Nog meer nieuws inzake collaborateurs en landverraders:
  http://www.telegraaf.nl/overgeld/zorgverzekering/13121326/__Zorgtoeslag_weg_per_2014__.html
  Moet je het eerst ophoesten(ik denk hierbij aan de laagstbetaalden, zoals AOW-ers, iedereen met een minimum inkomen, e.d.), om na een jaar, als je geluk hebt, een deel via de immer inhalige fiscus, lees: de Staat, terug te krijgen.
  ZUM KOTZEN.
  En dan hebben we nog niet eens een kabinet…!!!
  Aan iedereen die pvda en vvd hebben gestemd: THANKS FOT NOTHING.

  Like

 16. koddebeier zegt:

  Ik hoop nog mee te maken dat deze Landverraders voor Neurenberg2 moeten verschijnen.

  Like

 17. louis-portugal zegt:

  Tom ik zie dat je nog erg naïef bent.
  Ik loop waarschijnlijk al wat langer mee dan jij.
  Dit is niet negatief bedoeld maar het gemak waarmee zij eraan meededen doet mij anders vermoeden.

  Like

 18. Martien Pennings zegt:

  Chantalumbus (om 15:02):
  Ik wist niet dat jij gevoel had voor kwaliteit.
  Want dat laat je in reactie op wat ik schrijf zelden merken.
  Je weet dat Achterberg een wat . . . . eh . . . . . gecompliceerd karakter had dat moord-in-de-praktijk niet uitsloot?
  Maar dat geldt inderdaad ook voor mij: ook ik sluit moord in de praktijk niet uit, maar altijd alléén maar om de juiste redenen.
  Dat begrijpt een kind.

  Like

 19. Tom Hendrix zegt:

  @Louis-portugal, Louis ik weet niet waar je op doelt terzake mijn naieviteit, maar het waren toch echt Halsema, Pechthold en Roemer die deze motie indienden.

  Like

 20. Tom Hendrix zegt:

  @G.Deckzeijl 15.22. uur, ik heb het gelezen Gerrit, ze komen ons nog meer uitknijpen! Ik had niet anders verwacht, maar wel 10 tallen miljarden wegbrengen naar de clinic clowns in BRUSSEL, dat doet MARKIE BOY met alle plezier. Bedankt stomme kiezers op 12 september, maar niet echt! Ik zie de gaarkeukens al in het verschiet!

  Like

 21. louis-portugal zegt:

  Tom misschien waren er wel een paar duiveltjes van CDA en, of VVD huize die dat bij links ingefluisterd hebben en meteen erbij verteld dat beiden erachter zouden staan.

  Like

 22. marie zegt:

  @ Martien Pennings , zelfs terwijl je grudgingly kwaliteit bevestigd van Ko Lumbus kun je het niet nalaten om zijn nick te verhaspelen, wat meteen je instemming teniet doet.
  En dan heb ik het nog niet eens over ” cuntalumbus “, een vrouwvernietigende kwalifikatie die je paraat hebt voor zijn alleged alter ego ” Chantal “.
  Op de man spelen is door jou opnieuw uitgevonden.

  Like

 23. Tom Hendrix zegt:

  @Louis-Portugal 15.51. uur, ik was te vroeg met reageren Louis, maar dit zou zomaar het scenario kunnen zijn geweest!

  Like

 24. F Bonebakker zegt:

  Ik wordt hier helemaal stil en gedeprimeerd, van alles is zwaar kut

  Like

 25. vlieger zegt:

  Ik vond dit op het internet verspreidt het misschien dat de
  olie barons wat minder uit kunnen geven en wij wat goedkoper
  kunnen rijden. Tevens zal de bron van het kwaad minder geld
  kunnen uitgeven aan wapens en heel misschien een afnamen
  van integratie van het kwaad. Martien ik heb weinig inbreng
  toch mijn compliment voor het wijzen op fouten van hoge bomen die veel wind vangen, maar lever breken dan buigen.

  http://sgforums.com/users/55181
  Want to know.

  Like

 26. Ko Lumbus zegt:

  @Marie om 16:02

  Ach, het werd reeds eerder duidelijk.
  Wee hem die niet blindelings zelfverklaard groot schrijver Martien Pennings volgt.
  Nog maar kort geleden wees vederso er in een comment op:
  ‘Op het moment dat er iemand als Ko Lumbus vraagtekens zet bij jouw tekst, wordt hij meteen tot troll verketterd of wordt zijn ‘nick’ (door jou) verhaspeld. Hoezo wil jij “waardige tegenstanders”? Dat wil jij volgens mij helemaal niet. Je wilt helemaal geen debat, maar adoratie van groupies die Pennings allemaal geweldig vinden als de “op één na beste schrijver” in dit land. Het spijt me, maar je hebt die zin zelf uit je toetsenbord gekregen.’
  Het wachten is nu op het moment dat de grote denker ook in Marie een sockpuppet voor Ko Lumbus meent te ontwaren.
  Overigens geeft Robert Pirsig in ‘ Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry into Values’ een interessante verhandeling over kwalitiet. O.a. bespreekt hij daar ‘people who don’t know where to start because no one has ever told them there’s such a thing as Quality in this world and it’s real, not style. Quality isn’t something you lay on top of subjects and objects like tinsel on a Christmas tree. Real Quality must be the source of the subjects and objects, the cone from which the tree must start’…

  Like

 27. Piet Klont zegt:

  Wat F. Bonebakker zegt….maar dan zwaar klote!

  Like

 28. Rick zegt:

  De boosheid van Martien Pennings doet me altijd goed en verwoordt mijn eigen kwaadheid. God, wat kan ik me giftig maken om die debielen in de Tweede Kamer, om het gehersenspoelde denken, de infantiele meningen en de zelfvoldane smoelen. Zonder Martien had ik allang een hartaanval gehad. Waar blijft de Hollandse EDL, de opstand tegen het nieuwe fascisme?

  Like

 29. vederso zegt:

  @ Ko Lumbus. Je doet me alweer verbazen met je Robert Pirsig. Maar dat boek is eeuwen oud en een hippieboek. Durf jij hier, op deze site, zomaar uit te citeren?

  Like

 30. Ko Lumbus zegt:

  Vederso, @17:19, het is een nog steeds waardevol boek dat vast wel voor een habbekrats bij Bol.com verkrijgbaar is.
  Hier in mijn Nederlandse editie (1974) staat voorin het boek als Leitmotiv:

  ‘Wat goed is, Phaedrus,
  En wat niet goed is –
  Moeten wij iemand vragen ons dat te vertellen.

  Like

 31. vederso zegt:

  @ Ko Lumbus. Mooi!

  Like

 32. Ko Lumbus zegt:

  @vederso

  Het vraagteken viel weg, dus:

  ‘Wat goed is, Phaedrus,
  En wat niet goed is –
  Moeten wij iemand vragen ons dat te vertellen?’

  Het is in feite een filosofische verhandeling opgelost in een roman, en ook een modernere versie van de Erlkoenig sage.

  Like

 33. Ko Lumbus zegt:

  Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
  Es ist der Vater mit seinem Kind;
  Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
  Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm…

  Like

 34. Peter Selie zegt:

  De zelfvoldane trekken op die smoelen van volksvertegenwoordigers zegt het helemaal, dit soort van volbloed verraders gunt de burgerij helemaal niets, zij verkeren hoofdzakelijk op feestjes, converenties, studie en buitenlandreisjes met gelijkgestemden, alleen op verkiezing-campagne mengen zij zich onder de burgers en als je de lichaamstaal van deze landverraders ziet, gaat het hun er niet goed vanaf. In mijn opinie is er een persoon die meer aan de kant van de burgerij staat en dat is Wilders ik wil hem niet adoreren want de beste man is politicus, de rest van alle volksvertegenwoordigers zijn gewoon tegen ons burgers en zij hebben alleen maar onze stem nodig verder niets, er wordt niets voor niets gezegt ‘zij verkeren in hogere kringen’.

  Like

 35. vederso zegt:

  Met Elvis Costello en nostalgische plaatjes uit Parijs, is niet meer.

  Like

 36. Tom Hendrix zegt:

  @Peter Selie 18.05. uur, dat heeft U goed verwoord Peter. Vooral de politici die in Den Haag zitten, hebben vrijwel niets meer op met Jan en Mien met de korte achternaam. Inderdaad is Wilders de enige, die in ieder geval ten opzichte van de communistische EU de mond open doet.
  Voor de rest hoor en zie je van de andere dames en heren politici niets, neen, bukken en buigen voor de islam en de eu, dan heb je het wel gehad. En deze nitwits hebben ons het ESM verdrag door de strot geduwd, in wezen zitten de politici daar in Den Haag voor Jan L”l want alles hebben ze al afgegeven aan Brussel, zelfs de sleutel van onze schatkist, door pinokkio Rutte en Jan Kaas de Jager!

  Like

 37. Jan zegt:

  “IN WOORD EN DAAD UIT TE DRAGEN DAT HET TEGENGAAN VAN ISLAMISERING GEEN DOELSTELLING VAN BELEID IS”

  Dat heeft het EP in Brussel gehoord en dus is daar besloten dat met ingang van sofort alle asielzoekers/parasieten gratis gebruik mogen maken van de gezondheidszorg en dat een psycholoog beschikbaar moet zijn om hen bij te staan als zij overdonderd worden door de weelde aangezien dit tot ernstige psychische problemen zou kunnen leiden/lijden.
  Ook dienen zij gratis rechtshulp te krijgen en gratis tolken.
  http://www.pi-news.net/2012/10/eu-rat-beschliest-neue-generose-asylregeln/#more-287963

  Het EP wil hierbij de islamitische bevolkingsgroep alvast te gemoed komen die vroeg de ongelovigen waarmee zij nu gedwongen moeten samenleven en moeten dulden in hun nieuwe land jazya op te leggen. Na overleg gingen de stamhoofden en EP-leden akkoord met deze dienstverlening. Wel gaven zij te kennen dat in de nabije toekomst alleen nog contant geld zou worden geaccepteerd daar zij anders niet konden garanderen voor rust in de straten.

  Like

 38. Tom Hendrix zegt:

  @Jan 18.23. uur, Jan het is en wordt nog veel erger. Ik heb vanmiddag op http://www.pow.ned. nl gelezen dat er weer een EU KWIBUS is opgestaan, die van mening is dat er nog VEEEEL MEEER landen bij de fascistische EUSSR MOETEN KOMEN. Lees vooral MOETE Jan! We zouden sodedju NU gelijk met pek, veren en kanonnen moeten optrekken naar het GEDROCHT de draak EU in BRUSSEL…o wacht, dat mogen wij niet, wij mogen wel het GELAG BETALEN he Diederik en Markie!

  Like

 39. Jan zegt:

  Tom Hendrix zegt:
  26 oktober 2012 om 18:39

  Ik heb nog lege flessen, katoen en petroleum over.

  Like

 40. Tom Hendrix zegt:

  @Jan 18.51. uur, Jan het is in ieder geval een begin. (LOL)

  Like

 41. Anneke zegt:

  Geleid door intense DOMHEID, fiks gehersenspoeld door het duvelse kwaad!!! Helemaal in de ban van hun NEP rijkdom/machts-visioen. Macht hebben ze in feite TOTAAL NIET, het zijn maar speelpoppekes !!! van de duvelse high-elite com. Had Job Cohen wel enigzins intelligenter voorgesteld, maar dat is al een decennia of twee geleden…hoor. Een man met joods-bloed in z’n aderen…Maar géén Judeesh…afgodsdienaar in hart en nieren. Is al tijden zichtbaar in het resultaat van zijn werken.

  Like

 42. Anneke zegt:

  “Jobke; waar is het goede voorbeeld??? Je hebt notabene al decennia een voorbeeldsfunctie. Gééf dan eens het goede voorbeeld, man”.

  Like

 43. willemientje zegt:

  Wij hebben hier op het dorp, nog een slager die thuis slacht, vandaag was de hele straat vergeven van moslims met busjes, en de moslimslachters, stonden met bebloede schorten buiten, even te pauzeren, nu weet ik dat de Nederlandse slager, een jonge knul, die ook z’n boterham wil verdienen, er streng op toeziet, dat het zo snel mogelijk en goed word gedaan, zo niet, dan kunnen ze vertrekken, met schaap, en al, doet hij dat niet, worden de dieren ergens stiekem geslacht, maar het zou niet moeten kunnen, hier in dit land,
  Verder zie je hier het hele jaar bijna geen moslims gelukkig, maar Terneuzen, Antwerpen, en Gent, zijn op 20 minuten afstand, dus de rotzooi is niet zo ver weg

  Like

 44. Anneke zegt:

  @Willemientje: Jij bent in Zeeuws-Vlaanderen woonachtig..??..denk ik. Daar zit je nog redelijk goed, tot heel goed. In vergelijking met bijv. het verlengstuk van de Randstad, de provincie Nrd-Brabant. Moskeeën rijzen hier uit de grond…straks uit de kokende snelkookpan. Was laatst in m’n ouwe vertrouwde Middelburg en schrok toen ‘k over de Lange Delft liep…al aardig wat activerende moslima’s. Vol overtuiging ’t hoofddoekie op ’t koppie…ja; laat de mooie donkere haren maar ‘verstikken’. Nog géén veertig-jaar terug zag je daar volop de Walcherse dracht nog rondkuïeren….!!! “Hmmm; begin heimwee te krijgen naar the good old-days”…..Alvast een fijn weekend.

  Like

 45. willemientje zegt:

  Dank je Anneke, jij ook en goed weekend, inderdaad, geboren in de randstad, zijn wij 36 jaar geleden, naar ZVlaanderen verhuisd, en geen moment spijt, het is hier nog heerlijk rustig, een hopelijk blijft dit zo

  Like

 46. @Martien: GOED ARTIKEL!

  Like

 47. E.Eliveld zegt:

  Het wordt tijd voor een zwarte agenda…

  Like

 48. Alf Janszoon zegt:

  Peter Selie stelt: “In mijn opinie is er een persoon die meer aan de kant van de burgerij staat en dat is Wilders ik wil hem niet adoreren want de beste man is politicus”
  Geert Wilders is de lage status van politicus (indien men onder dit begrip zakkenvullende opportunisten verstaat) al lang ontstegen naar de grote hoogten van staatsman en bovenal visionair van wereldformaat. Men kan alleen worden wat men is en in deze zin is de éminence blonde Wilders nooit een politieke opportunist en zakkenvuller geweest maar altijd al een staatsman en visionair. Opportunisten annex zakkenvullers zullen zichzelf nooit in gevaar brengen; integendeel ze zullen de laarzen (of sandalen) van de vijand likken en het als tolerantie presenteren.

  Like

 49. HF zegt:

  willemientje zegt:
  Verder zie je hier het hele jaar bijna geen moslims gelukkig.

  Laten we hopen dat dit zo mag blijven Wil.
  En zeker voor mijn klein dochter van 5.
  Zo als je weet is mijn zoon al dorpsgenoot van je geworden en mijn vrouw en ik staan op de lijst.
  Ik reken mijzelf inmiddels tot binnenlandse vluchteling.
  Al 4x is mijn volkswijk verworden tot een getto.
  Al 4x ben ik vertrokken dankzij de nieuwe kolonisten.
  Momenteel zie ik mijn buurt dagelijks meer verloederen in Terneuzen.
  Denkt er ook wel eens iemand aan al die Nederlanders die in een veel te duur huis zitten, ook om hun getto wijk te kunnen ontvluchten?
  De woning markt zit op slot, nou met totale remigratie is dit probleem ook opgelost.

  PS
  nog bedankt voor de kraan, probleem was snel opgelost.

  Like

 50. Tom Hendrix zegt:

  @HF 21.34. uur, ik begrijp U volkomen. Ik woon in een middelgrote stad in Limburg, Roermond. ook hier loopt het de spuigaten uit met de MUZELZANDWORMEN en de verrijking, het worden er met de dag meer, wat ze ook lullen de politici! We zijn verlinkt en verraden omwille voor olie en de maatschappijen die hier aan verdienen. ” OIL FOR IMMIGRATION”.

  Like

 51. rommel zegt:

  Ko op 26 oktober 2012 om 17:05

  Ko je wordt vermoeiend en duidelijk opvallend in je kruistocht – dubbelzinnig -, als er reeds allang iets duidelijk geworden is, is het wel de persoonlijke vete die jij met Martien onder elk willekeurig artikel met hem uitvecht. Het is niet zozeer dat jij vraagtekens zet bij een tekst van Pennings, maar wel als je dat bij elk onderwerp wat die plaatst doet, en daarbij je frustraties op hem weer is kan spuien. Dat je zelfs partij kiest voor Vermeersch en daarbij Israël verloochent maakt je niet uit, je zou je moeder nog verkopen om je gram te halen op M. En nee, ik ben geen groupie van hem d,ie hem adoreert, als die iets verkeerds zegt waar ik niet mee eens ben zal ik de eerste zijn om hem ongenadig op zijn donder te geven. Dat heeft het verleden wel bewezen. Zijn wel is artikeltjes geweest waar ik met hem in de clinch lag wat resulteerde in een woordenstrijd waar we probeerde elkaar verbaal onderuit te halen en verrot te schelden. Het verschil is dat het bij jouw blijft plakken en neurotisch wordt. En tot vervelends toe blijft herhalen.

  Maar wat betreft de discussie met Vermeersch in de kwestie met Israël en zijn joden ben ik het helemaal met hem eens. En dat die daarbij vervloekingen en scheldwoorden hanteert kan ik niet mee zitten. Is wel het laatste waar ik meezit. Getuigt voor mij alleen maar van zijn oprechtheid en toch ook zelfverloochening, en vreemd genoeg misschien voor velen, gevoeligheid en verdriet.

  Als ik partij kies onder een artikel voor M, wil dat niet zeggen dat ik hem aanbid maar alleen maar simpel dat ik het met de betreffende tekst met hem eens ben. Voor mij zijn er nog maar twee smaken. Voor of tegen. Wie voor Vermeersch en zijn genuanceerde wereldvreemd undercover jodenhaat slapgelul is, is tegen Israël en voor Hamastina. En visa versa. Daar komt nog bij dat ik M. veel creatiever vind schrijven, waar ik regelmatig nog is lachen kan om zijn woordspelingen en taalvondsten.
  Als dat mij een groupie van Martien maakt. So be it.

  En als ik diep ga, is die afkeer van jou niet begonnen zoals M. beweert, door een flauwe toespeling met een ordinair trutje aan de telefoon met de naam Chantaaaal in een komische schets, maar een slepende discussie onder een artikel wat jouw zeer aan het hart lag en aangegrepen heeft doordat die zich tegen jouw mening verzette en het ‘verdedigde’. Toen begon het, toen werd het persoonlijk.
  Gentleman als ik ben, wijd ik me daarover niet verder uit. Maar ik weet waar de pijn ligt.

  Like

 52. Piet Klont zegt:

  @Rommel:

  Jij bent helemaal geen gentleman, dus voor de draad ermee!

  Like

 53. Ko Lumbus zegt:

  Je lult uit je nek, rommel.
  Als je kunt le-zen dan zie je dat ik om 15:02 hierboven als comment een gedicht plaats waarmee instemming betuigd wordt met het stuk van Pennings!
  Daarop is het Pennings die dat om 15:39 niet zonder mokken kan aanvaarden, en meent aan mijn adres een diskwalificerende opmerking te moeten maken door over gebrek aan kwalitiet te zwatelen.
  Dat mag hij wat mij betreft, maar mag ik daarna verderop in het verloop van de draad reageren zoals ik deed? Ja dat mag ik! Of jij dat nu leuk vindt of niet.

  Like

 54. Ko Lumbus zegt:

  En @rommel 23:14, lees ook even mijn comments onder het stuk van Pennings https://ejbron.wordpress.com/2012/10/25/de-hulptroepen-van-links/ ,en constateer zelf dat je peop praat praat met je bewering dat ik elk willekeurig artikel van Pennings zou bestrijden.
  Zo, ik moet ervan door nu. Vrij baan voor verdere luchtfietserij.

  Like

 55. rommel zegt:

  Ik lul niet uit mijn nek, Ik neuk met mijn lul die in mijn kruis hangt. Niet in mijn nek. Je kan mijn nek pijpen zonder resultaat. Hangt of lukt niks, En jouw kutgezeik gaat me de nek uithangen, Geef maar toe dat ik gelijk heb, Jij hebt iets met Pennings. Je hangt aan zijn tong. Of moet ik kruis zeggen?

  Like

 56. rommel zegt:

  Trouwens, zoek het lekker uit met je Penningssyndroom.. Ik geef alleen maar mijn observaties met conclusies weer. Voor een diagnose met bijhorende medicatie moet je bij de gekkendokter zijn. Wees blij dat ik wat aandacht aan je besteedt.

  Like

 57. rommel zegt:

  ‘Besteedt’ zonder ‘t’.
  Voordat ik weer die andere neuroot achter me aan krijg.

  Like

 58. E.Eliveld zegt:

  Tja, da’s toch weer jammer…

  Like

 59. Piet Klont zegt:

  Ik mag lijen dat de Beffies ooit weer terugkomen.
  Toen was het Bron-Blog nog beschaafd!

  Like

 60. E.J. Bron zegt:

  Er wordt hier nog steeds gebeft. Alleen onder pseudoniem! 😉 😆

  Like

 61. rommel zegt:

  Wat?
  Wat is jammer?
  Behalve dat we langzaam naar de klote gaan?
  Voorlopig heb ik nog een eigen huis onder de sneeuw met een bereidwillig blond ABBA-kontje en een krat bier onder de tafel tot mijn genoegen.
  So what?
  Wat is jammer?

  Like

 62. willemientje zegt:

  HF

  Vandaag opend het zeuntje, een nieuwe zaak, er is ook een springkussen voor de kleine, kom gerust kijken,, ingang achter, maar als je nog niet zo bekend beb op het durp, bel dan voor aan,

  Groetjes,

  Wil

  Like

 63. willemientje zegt:

  HF,

  Nog erger is het voor de mensen, bij je zoon in de straat, die hun huis niet meer kunnen verkopen, vanwege de problemen, met onze cultuurverrijkers, hier zal het rustiger zijn, en als ik je advies mag geven, laat je kleindochter naar de Belgische lagere school gaan, veel beter’en ook nog dichterbij

  Like

 64. Piet Klont zegt:

  E.J. Bron zegt:
  27 oktober 2012 om 01:18
  ‘Er wordt hier nog steeds gebeft. Alleen onder pseudoniem!’

  De Ober leest stiekem mee….Net ‘Big Brother is watching you’!
  Ba !

  Like

 65. Martien Pennings zegt:

  @ rommel om 23:14.
  Bedankt dat je het voor me opnam

  @ Chantal Lumbus om 23:47

  Ik citeer je in extenso:

  “Je lult uit je nek, rommel.Als je kunt le-zen dan zie je dat ik om 15:02 hierboven als comment een gedicht plaats waarmee instemming betuigd wordt met het stuk van Pennings! Daarop is het Pennings die dat om 15:39 niet zonder mokken kan aanvaarden, en meent aan mijn adres een diskwalificerende opmerking te moeten maken door over gebrek aan kwalitiet te zwatelen. Dat mag hij wat mij betreft, maar mag ik daarna verderop in het verloop van de draad reageren zoals ik deed? Ja dat mag ik! Of jij dat nu leuk vindt of niet.”

  “( . . .) niet zonder mokken kan aanvaarden ( . . .)”

  Je zou dus graag zien dat ik je azijngezeik (97%) en je knarsentandend gegeven lof (3% dus) in gelijkmoedige en nederige aanvaarding over me heen laat komen. Ik moet jou over mij laten komen zoals het weer, of Gods genade of ongenade.

  ( . . .) een gedicht plaats waarmee instemming betuigd wordt ( . . .)”

  Ja, het compliment bleef indirect en het zou kunnen dat niet iedereen direct begreep dat het om instemming ging.

  “( . . .) een diskwalificerende opmerking ( .. .)”

  Nou dát viel vreselijk mee! Ik zei dit: “Ik wist niet dat jij gevoel had voor kwaliteit. Want dat laat je in reactie op wat ik schrijf zelden merken.”

  In die opmerking en in het feit dat ik je ooit had aangesproken als “Cuntalumbus” om je te laten weten dat ik wéét dat jij het meisje “Chantal” bent dat mij al langer stalkt, zag “Marie” (om 16:02) een soort atoomaanval van mij op het hele vrouwelijke geslacht: “vrouwvernietigende kwalifikatie”.
  Nou-nou-nou-nou-nou.

  Oh ja! En “Marie” zei ook nog:

  “Op de man spelen is door jou opnieuw uitgevonden.”

  Het is duidelijk: ik ben een monster.

  En vervolgens betuigde Chantal Lumbus om 17:05 haar instemming met “Marie”:
  “Wee hem die niet blindelings zelfverklaard groot schrijver Martien Pennings volgt.”
  Er is een verschil tussen blindelings volgen en blind azijn blijven zeiken zonder op mijn zorgvuldige antwoorden in te gaan of zelfs maar blijk te geven dat je ze gelezen hebt. Dat deed je als “Chantal” op AP en nu weer als “Ko Lumbus” bij E. J. Bron.
  En als Vederso mijn zelfspot niet wenst te begrijpen, dan sluit jij je direct bij die onwil aan.
  Dat is nou écht beledigend bedoeld, de indruk wekken dat als ik van mezelf zeg dat ik de “op één na beste schrijver” van Nederland ben, ik dat serieus meen. Ik kan me trouwens niet herinneren dat ik zoiets gezegd heb. En ik kan me ook niet voorstellen wie ik dan als de beste in gedachten gehad zou kunnen hebben. Was het misschien in een bewonderende reactie onder een stuk van mijn vriend en medestrijder Roelf-Jan Wentholt? Dan moet het al helemáál duidelijk zijn geweest dat ik zwaar badineerde.

  Je hebt het, Chantal Lumbus, over Robert Pirsig in ‘Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry into Values’ dat inderdaad een interessante verhandeling over kwaliteit, niet alleen bevat zoals jij zegt, maar een verhandeling over kwaliteit IS. Als ik zonder Wikipedia te raadplegen uit mijn hoofd opschrijf wat ik van dat boek heb onthouden, kom ik op een beeld van dat jonge echtpaar waarmee de hoofdpersoon op de motor “on the road” is. Die twee zweefzwetsen alsmaar over onthechting en wat “zen” is en wat niet, terwijl ze niet in staat blijken hun eigen motor te repareren als die kapot is. Dat zou jij je misschien eens moeten aantrekken in je azijnpisserige kritieken op wat ik schrijf: je staat betweterig aan de kant, terwijl ik het werk doe en de motor repareer.

  Like

 66. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  A farmer, trekking home through the woods one blustery winter day, stumbles upon a snake, near-death, half-frozen from the cold. The snake implores the farmer to take him into the warmth of his cabin so he might be given another chance at life. The farmer, at first skeptical of trusting a viper, disregards his better judgement and decides that all things great and small, good and evil, deserve an act of kindness. With that, he bundles the snake deep into the coziness of his coat and makes his way home. Within moments, the farmer feels a sharp pain at his side. Ripping open his coat, he sees blood has been drawn and feels the venom begin to course through his bloodstream. “Why did you bite me?” asked the farmer. “I was trying to help you.”
  “Silly farmer,” said the snake. “You knew who I was.”

  En ik kan het koor al horen van Fatima tot Ahmed van Femke tot Alexander en vooral ook Gerdi: “Oh, hier worden moslims met ongedierte vergeleken”. Deze klagers houd ik voor: Snuffel even in de koran en zie daar dat niet-moslims genoemd worden als het ergste en laagste ongedierte. De ‘slang’ in dit verhaal staat natuurlijk, als altijd, voor het Kwaad.

  Like

 67. Tom Hendrix zegt:

  @Roelf-Jan Wentholt o8.30. uur, inderdaad Roelf! En tegen deze politiek correcte lapzwansen wil ik dit zeggen: De KORAN zegt letterlijk, dat wij HONDEN,APEN en VARKENS ZIJN! En dan mogen wij best terugpakken met: TAPIJTVRETERS, BOOSBAARDEN,GEITENEUKERS, KAMELENDRIJVERS, en ZANDWORMEN! Zo, dat ben ik effe kwijt!

  Like

 68. G.Deckzeijl zegt:

  Rutte, je bent de grootste VERRADER.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/13123435/__VVD-stemmers_zijn_woedend__.html
  Tip: Frans Timmermans wordt waarschijnlijk het nieuwe PRO-islam-licht op BuZa…!
  Kijk op AP voor meer details.

  Like

 69. vederso zegt:

  @ Martien Pennings. Mijn naam heb je genoemd en ik neem aan dat jouw zelfspot de regel is waar je je tot één na beste schrijver bombardeert. En ik zou het niet wensen te begrijpen. Dan volgt hier wat ik wel en niet begrijp en ook nog eens vind, als het er iets toe doet. Naar mijn mening is Martien Pennings een groot schrijver die zelfs mijn tere ziel weet te raken. Ik lees hoe hij soms in zijn artikelen om zich heen slaat en zich als een blind paard in de porcelijnkast gedraagt. Zijn kennis van de geschiedenis van het M-O conflict is gigantisch en hij heeft zijn archief op orde. Soms is hij een groot, klein jongetje die de toegestoken hand niet ziet. En tenslotte was je gewoon een arrogante kwast door te besluiten Ko Lumbus en mij “maar eens gelijk te geven”. Dat was van jou kant einde discussie en einde bericht. Ik denk te beseffen dat als iemand zegt dat jouw serie artikelen en aanpak zijn mislukt, dat dit niet goed valt, maar daar kan je tegen als je (bijna) ieder ander met je scherpe pen de maat neemt. Of, wie zich in het debat zo opstelt, plukt daar soms ook de wrange vruchten van. Ik weet heel goed wat het betekent als je uren, soms dagen, op een tekst hebt zitten zwoegen, geheel voor noppes en de goede zaak, en er komt alleen maar onzin terug of zelfs helemaal geen letter. Zoals Piet Klont prachtig daar op reageerde: “Hahaha,….sukkel Piet Klont” onder zijn laatste prachtige cartoon ‘anatomieles’. Als ik, hoogst actueel, als eerste in Nederland hier een moeilijke vertaling van het “Problematisch vonnis” door een betrokken deskundige op de prachtige site van Bron geplaatst krijg, een informatief stuk met meer diepgang dan 10 Nieuwsuren bijelkaar en niemand wil er naar kijken, laat staan op reageren, jawel, dan ben ik ook gefrustreerd. Volgens mij moet jij nu over het Vermeerschdebat geweldig gefrustreerd zijn, maar ik vind dat jijzelf daar de oorzaak van bent. Natuurlijk valt mijn kritiek op de opzet en omvang, en ook nog eens op aanpak en inhoud van jouw “Tomeloos liegen” niet goed, vooral na alle energie en woede die je erin hebt gestoken. Maar als een alweer “onbegrepen” Pennings ook nog eens zijn eigen lezers tegen zich in het harnas jaagt, dan wordt het klasje van meester Pennings op den duur wel heel klein.
  Je bent volgens mij een groot schrijver, jammer dat je zo nonchalant met je talenten smijt. En als laatste tenslotte; volgens mij stel je tegenspraak niet op prijs, sterker nog, volgens mij weet jij helemaal niet wat een debat betekent in een beschaafde Verlichte wereld die jij ook zegt te willen redden. Kritiek van Ko Lumbus als stalken afdoen en je daar helemaal in vastbijten, de ‘nick’ verhaspelen, zegt veel, heel veel, over de mens Pennings. Minstens net zoveel als een artikel met Rilke waar ik stil van word.

  Like

 70. Tom Hendrix zegt:

  Lees net wat reacties op http://www.pow.ned. nl van reageerders meelij hebben met de MUZELMANNEN in Myanmar, vanwege de 800 verbrande woningen, WTF zijn mensen nou zo stom, de ISLAM heeft in 1400 jaar tijd meer dan 170 miljoen doden gekost, nu krijgen de TAPIJTVRETERS een koekje van “eigen deeg”, en zouden WIJ ze moeten helpen, nog niet als Pasen en Pinksteren op een dag vallen! De boedhisten hebben precies gehandeld zoals je met de MO aanhangers om moet gaan GEWELD beantwoorden met GEWELD. Een andere taal begrijpen de ONAANGEPASTEN NIET!

  Like

 71. Ko Lumbus zegt:

  @Martien Pennings om 07:03

  Martien je kunt oreren en je je hersenspinsels in dezen de ruimte geven tot je een ons weegt, maar het zal niet baten.
  Indien je geen kritiek kunt dulden of voorwaarden wil stellen aan welke criteria die kritiek onderhevig moet zijn, zou je de webmaster kunnen vragen de reactiemogelijkheid onder je stukken te sluiten.

  Like

 72. Martien Pennings zegt:

  @ Roelf-Jan Wentholt om 08:30.

  Wilders gaf zojuist in zijn speech in Malmö een schitterende illustratie van jouw slang-parabel.
  Mohammed Atta zei tegen de passagiers in het vliegtuig dat zich even later in een van de Twin Towers zou boren:
  “If you keep quiet, you will be okay.”
  Waarna Wilders zei dat dit een metafoor is voor de hele islam-invasie: if we keep quiet we wil NOT be okay.

  Like

 73. Martien Pennings zegt:

  @ vederso (om 10:08)

  IK SCHELD EN WEET NIET WAT BESCHAAFD DEBAT IS

  Je spreekt van “om zich heen slaat” en “als een blind paard in de porcelijnkast ”
  (Porcelein, Vederso! En volgens de Goene-Boekje-idioten: porselein)
  Nee, ik ben niet out of control.
  Integendeel.
  Ik ben al héél lang structureel woedend, dus ik heb in de loop der jaren die emotie steeds beter weten te kanaliseren.
  Geloof me dus als ik zeg dat ik welbewust mijn woorden kies.
  Bovendien ben ik dan wel structureel kwaad, maar niet altijd schuimbekkend-hysterisch.
  Dus op die momenten ben ik nóg weer toerekeningsvatbaarder dan toch al.
  Ik ben wel twintig keer van besluit veranderd of ik klootzak Vermeersch al dan niet wéér de tyfus ging schelden in mijn laatste stuk.
  Want het bespaart me om te beginnen enorm veel gezeur, van jou bijvoorbeeld.
  Het werd tenslotte zeer weloverwogen: wél.
  Jij vindt dat ik me buiten de beschaving zet door mijnheer Vermeersch de graftering te schelden. Je zegt:
  “volgens mij weet jij helemaal niet wat een debat betekent in een beschaafde Verlichte wereld”
  Maar het is omgekeerd: jij bent degene die niet weet wat Verlichte Beschaving betekent.
  Wie de lessen uit de Verlichting heeft getrokken weet nu juist van de irrationaliteit van mensen en waarschuwt voor de oorlog die types als Vermeersch dichterbij brengen.
  Het betekent dus types als Vermeersch niet weg laten komen met zogenaamd beschaafde standpunten die de volgende Holocaust voorbereiden.
  Dat voorkomen gaat met sirenes gepaard: mijn scheldwoorden.
  De scheldwoorden betekenen dat er grenzen van beschaving worden overschreden: door mij in de formeel-hoffelijke zin, door Vermeersch inhoudelijk-existentieel.
  Ik heb het al een aantal keren gelinkt, maar je schijnt de analogie niet te willen zien: de vergelijking gemaakt door Erik Mokum http://bit.ly/vtPsv4 tussen mijn persoontje en dat meisje dat op een Amsterdams perron in 1940-1945 Joden bij elkaar drijvende NSB-ers tomeloos begon uit te schelden is wel degelijk van toepassing. Het gaat me niet om het “heroïsche” maar om het feitelijke: ik vind het uitermate beschaafd de collaborateurs te laten weten dat ze beschavingsgrenzen overschrijden en daarbij even de etiquette te laten voor wat die is.

  IK BEN ARROGANT EN GEFRUSTTREERD EN DULD GEEN TEGENSPRAAK

  Je spreekt van “arrogante kwast door te besluiten Ko Lumbus en mij ‘maar eens gelijk te geven’ ”
  Ik heb niet de energie om wat ik nu zeg te gaan bewijzen, maar ik zei dat op een moment dat ik zo goed en gewetensvol mogelijk antwoord had gegeven op de kritiek en ik moest constateren dat mijn antwoorden niet verdisconteerd werden in de kritiek die jij en Ko Lumbus vervolgens opnieuw formuleerden.
  Dat was hier http://bit.ly/SfKv4t in mijn comment van 24 oktober om 16:06.
  Met andere woorden: je deed net als Vermeersch, je draaide gewoon opnieuw je verhaal af.
  Als ik daarop niet meer antwoord is dat geen arrogantie maar zelfbescherming.
  Ik kan mijn energie beter gebruiken dan tegen medestanders die niet luisteren, namelijk contra invloedrijke tegenstanders die niet luisteren zoals Vermeersch.
  Je zegt: “moet jij nu over het Vermeerschdebat geweldig gefrustreerd zijn, maar ik vind dat jijzelf daar de oorzaak van bent”.
  Nee hoor, mijn frustratie geldt de Vermeerschen van deze wereld, die zowel sluw als kwaliteitsloos schrijven en net zo min als jij en KO Lumbus tegenspraak weten te verwerken in een repliek.
  De oorzaak van het “mislukken” ben niet ik of mijn schelden, maar de kwaliteitsloosheid van Vermeersch zijn antwoorden.
  Je zegt “volgens mij stel je tegenspraak niet op prijs”, maar ik stel tegenspraak zeer op prijs, maar die moet wel een minimale Kwaliteit hebben, anders antwoord ik liever niet meer.
  Bij de kwaliteitsloze “antwoorden” van Vermeersch moest ik wel, want ik was zelf het gevecht begonnen en had aangekondigd tot “het het gaatje te gaan”.

  En je psychologie van de kouwe grond, Vederso, over “een alweer ‘onbegrepen’ Pennings” die gefrusteerd zou zijn over de afloop van het Vermeersch-debat laat ik maar bij jou.
  Ik ben niet gefrustreerd over de afloop van het debat, wel over het gebrek aan Kwaliteit van de teksten van Vermeersch en dat geldt ook voor jouw teksten en die van Ko Lumbus in dit verband.
  Ko Lumbus om 14:41 geeft weer een geweldig voorbeeld van dat kwaliteitsloze, lege en gelijkhebberige gezeik.

  Like

 74. Wachteres zegt:

  Martien, een schitterend artikel. Het is afschuwwekkend wat er gebeurt in ons land en in Europa en ja …. in de hele westerse wereld.

  Verbijsterend landverraad door mensen die niet verder denken dan hun neus lang is en te stom zijn om consequenties te kunnen overzien.

  Misschien overzien ze die wel en maakt het hun geen reet uit, om het maar grof te stellen..

  Ander belang en eigen belang voeren dan de boventoon. Misschien ook het ‘prettig gevoel in hun hoofd’, waarvan ze bang zijn dat het zal verdwijnen als ze de zaken vanuit een ander gezichtspunt zouden gaan bekijken.

  Hun werkelijkheid is niet de realiteit, maar een sprookjeswereld waarin zij hopen voor eeuwig te blijven wonen.

  Paul Weston had het over het idee/verlangen van mensen dat ‘alles altijd zal blijven zoals het nu is’. Niet willen geloven dat de wereld kan veranderen, omdat men slechte beslissingen neemt.

  Links blijft geloven in hun sprookjeswereld, ondanks dat de realiteit er huiveringwekkend anders uit gaat zien. Verre van een sprookje; meer een nachtmerrie van een ongekende en niet voor te stellen omvang.

  Like

 75. Henk.V zegt:

  Mij stelt het teleur dat ik hier reacties tegenkom die een soort conflict willen introduceren dat handelt over karaktertrekken van de schrijver en wat hij schrijft.

  Ik wil allemaal best wel aannemen dat dit soort overwegingen soms kunnen spelen in de gedachten van de lezers.
  Maar als ik zo vrij mag zijn : wanneer wij het er over eens zijn dat hier, in dit artikel, een zaak van onmetelijk belang (!!!) op een verhelderende en samenhangende wijze uiteen wordt gezet , welke overweging, van welke aard dan ook, is dan zo in belangrijkheid groter dat op dat specifieke thema van geconstateerde contradictie nader moet worden voortgeborduurd??
  Geeft het artikel de ernst van de situatie weer of niet?
  Deze vraag doet er zeer toe.
  Ik bezit niet de gedetailleerde kennis op geschiedkundig gebied zoals Martien Pennings die heeft, hoewel ik mij – sinds mijn kinderjaren- voor geschiedenis altijd zeer heb geïnteresseerd, net als voor veel andere zaken. Mij interesseren in eerste instantie niet alle details, maar bovenal de aard van geschiedkundige en politieke processen die ik in de wereld waarneem.Daarover denk ik voortdurend na en trek ik conclusies. Ik let dus op samenhangende gebeurtenissen en gevolgde strategieën en probeer de lijnen daarin te zien en vanuit die verkregen inzichten schrijf ik, al onderwijzende .
  Juist nu het verraad van links zulke waanzinnige proporties begint aan te nemen en de opzet van links om ons van onze gerechtvaardigde tegenstem te beroven eveneens de grens de grens van de krankzinnigheid al lang achter zich heeft gelaten, wordt het zaak dat wij ons in ons verzet ertegen VERENIGEN!
  Wij kunnen ons de luxe van twistgesprekken niet meer veroorloven.
  WIJ HEBBEN ELKAAR NODIG.
  Zo eenvoudig is het.
  Ik wil nog wel verder gaan: we zullen naar wegen moeten zoeken om een front van onbuigzame weerbaarheid tegen de multiculturele dictatuur te gaan vormen, tezamen met vele anderen die eveneens hun land, cultuur en vrijheden van harte koesteren.
  Persoonlijk heb ik zeer van het stuk genoten. .

  Like

 76. jacob waterman zegt:

  Martien je bent een naar erkenning zoekende mopperaar en uit op complimentjes geeft niet je stukken zijn top,een beetje arogantie mag jij hebben dat siert je juist.
  En hr Verdeso u kunt niet tippen aan dhr Pennings dus laat uw comentaar maar voor u.
  U zeit niet van het niveau Martien Pennings.

  Like

 77. Martien Pennings zegt:

  Dank je Wachteres en Henk V.
  En Jacob Waterman: als je helemaal nooit meer seks hebt, zoals ik, ga je compensatie zoeken in woedende stukken en complimentengevis.

  Like

 78. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  Uitstekende typering van “Zen and the art of …” op 27 oktober 2012 om 07:03:

  “Je hebt het, Chantal Lumbus, over Robert Pirsig in ‘Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry into Values’ dat inderdaad een interessante verhandeling over kwaliteit, niet alleen bevat zoals jij zegt, maar een verhandeling over kwaliteit IS. Als ik zonder Wikipedia te raadplegen uit mijn hoofd opschrijf wat ik van dat boek heb onthouden, kom ik op een beeld van dat jonge echtpaar waarmee de hoofdpersoon op de motor “on the road” is. Die twee zweefzwetsen alsmaar over onthechting en wat “zen” is en wat niet, terwijl ze niet in staat blijken hun eigen motor te repareren als die kapot is.”

  Het einde van de Westerse samenleving wordt door die afgrijselijke hippie-gedachtes aangekondigd en veroorzaakt.

  Like

 79. jacob waterman zegt:

  Dan wens ik jou nog minder sex toe voor nog meer mooie stukken. Martien de appeltaart staat gereed.

  Like

 80. Martien Pennings zegt:

  @ jacob waterman om 21:03.
  Heerlijk toch die sociale media.
  In de loop van de volgend week kom ik een keer langs in die achterbuurt van je, Jacob.
  En doe maar een wodka-jus ipv appeltaart.

  Like

 81. daiyu-ninja zegt:

  Tom Hendrix 14:18.
  Mag ik een kleine correctie aanbrengen?
  De islam heeft geen 170, maar 270 miljoen mensen vermoord..
  Van alle dictators,”Stalin, Hitler, Mao etc,” hebben de islamisten de meeste doden op hun geweten.
  Mvg daiyu-ninja.

  Like

 82. jacob waterman zegt:

  Komt voor de bonebakker.

  Like

 83. jacob waterman zegt:

  Laghaim Martien.

  Like

 84. Tom Hendrix zegt:

  @Henk V 20.03. uur, helemaal eens met je oproep tot eenheid Henk. Links zou het maar wat mooi vinden, als we ons onderling naar de strot vliegen. Hou stand patriotten, tegen LINKS enn tegen de ISLAM en tegen het GEDROCHT EU!

  Like

 85. F Bonebakker zegt:

  Appeltaart komt schrijver sierstuk Martien ook of heeft hij zich verslikt bij de heer Rommel

  Like

 86. jacob waterman zegt:

  Hr Bonebakker ook voor u staat de roomboter appeltaart met vier lagen stevige slagroom voor maandag morgen klaar

  Like

 87. jacob waterman zegt:

  Trouwens de heer Rommel vertoeft al geruime tijd in ikealand dus word het wodka-jus en mag jij de appeltaart verorberen zilverrug.

  Like

 88. Ko Lumbus zegt:

  Kom net terug van een partijtje in de Ardennen en heb de draad nog eens doorgenomen.
  Het blijft treurig, @Martien Pennings, dat je aan enkel de plaatsing van het gedicht van Gerrit Achterberg door mij in het begin van de draad onvoldoende bijval kon ontlenen.

  27 oktober 07:03 verwoordt je zelf waar de pijn zit.

  “( . . .) een gedicht plaats waarmee instemming betuigd wordt ( . . .)

  Ja, het compliment bleef indirect en het zou kunnen dat niet iedereen direct begreep dat het om instemming ging.”

  Like

 89. Ko Lumbus zegt:

  @E.J.bron

  Ik constateer dat het comment van Lucky9 27 oktober 2012 om 15:02 zonder een reactie van uw zijde mag passeren.

  Like

 90. E.J. Bron zegt:

  @Ko Lumbus

  Is me ontgaan. Ik ben ook maar een mens. Inmiddels verwijderd.
  Het duurt niet lang meer of de webmaster besluit om u beiden vaarwel te zeggen, zodat jullie je persoonlijke vete elders voort kunnen zetten. Echter niet meer op E.J. Bron.
  Ik heb het er helemaal mee gehad eigenlijk…..

  Webmaster

  Like

 91. jacob waterman zegt:

  Beffie trekjes hr E.J.Bron zet em op.

  Like

 92. Pingback: Een gezond instinct voor eigen volk (II) | E.J. Bron

 93. Pingback: De Tjetsjeense moslimmoordenaars en het ontkenningskronkelen van de mainstreammedia | E.J. Bron

 94. Pingback: G. K. Chesterton: linkse nepchristenen zijn levensgevaarlijk | E.J. Bron

 95. Pingback: Premier Rutte prijst nazisme op Bevrijdingsdag (+ update) | E.J. Bron

 96. Pingback: Bert Anciaux pleegt cultuurverraad, dus hoogverraad in het kwadraat | E.J. Bron

 97. Pingback: Islam is nazisme! Waarom word ik niet vervolgd? Waarom doet niemand aangifte? | E.J. Bron

 98. Pingback: Femke Halsema lijdt op internet even erg als vrouwen in Pakistan | E.J. Bron

 99. Pingback: Femke Halsema , de steelneger en de bajes-Jood: wij gedenken Nationale Collaboratiedag | E.J. Bron

 100. Pingback: Femke Halsema, de steelneger en de bajes-Jood: wij gedenken Nationale Collaboratiedag | Stop de bankiers

 101. Pingback: 27 oktober 2014: 3e Nationale Collaboratiedag | E.J. Bron

 102. Pingback: Fubar

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s