Tariq Ramadan: De zaak van de Grote Misleiding

(Door: Steve Emerson)

 Opmerking vooraf: Door Tundra Tabloids is dit artikel uit 2005 afgestoft, tevoorschijn getoverd. Er is nog niets veranderd. Het is eerder met de infiltratie van de Moslimbroederschap in de Amerikaanse overheid nog veel erger geworden. Wat nu te denken van de doofpot van Benghazigate waar alleen Fox News veel en CBS een beetje aandacht aan besteden. Als men het artikel van Steve Emerson een beetje oppervlakkig leest, zou men kunnen denken dat het gisteren is geschreven en eigenlijk is dat geen goed teken. Tariq Ramadan heeft gewoon weer vrij toegang tot de Verenigde Staten.

Steve Emerson: Geen geval illustreert de moorddadige misleiding van de westerse samenleving door islamitische militanten meer dan de recente aflevering met Tariq Ramadan, de Zwitserse professor, die een visum werd geweigerd om les te geven op de Notre Dame. Zijn aanhangers in de VS verzamelden zich krachtig rond de heer Ramadan, protesteerden met een totale morele zekerheid het politiek schandalige initiatief van de Amerikaanse regering om een “gematigde” ​​moslim te muilkorven. De coalitie om Ramadan te verdedigen was inclusief The New York Times, The Washington Post, academische raden in het hele land, islamitische belangengroeperingen en mensenrechtenorganisaties. Hun bijna unanieme boodschap was dat de heer Ramadan echt “gematigd” en “islamitisch pluralistisch” was, maar dat zelfs als iemand het niet eens was met een aantal van zijn uitspraken, de heer Ramadan zeker het recht had moeten hebben zijn ideeën besproken te krijgen in de grote vrije marktplaats van ideeën van de Amerikaanse campus.

Wonder boven wonder heeft de coalitie van hogepriesters van politieke correctheid, Wahabigroepen vermomd als pluralisten en de elite censors van eerlijke en evenwichtige journalistiek niet gewonnen. De heer Ramadan kreeg geen visum en al snel, in een daad van gerechtvaardigde verontwaardiging, weigerde hij om opnieuw een visum aan te vragen.

Zelfs na de moorddadige acties van islamitische strijders op 9/11 in de VS en in feite bij de uitvoering van of het beramen van terroristische activiteiten in meer dan 90 landen tussen 1990 en 2003, is de Amerikaanse intelligentsia in een duivelse samenzwering met radicale islamitische groeperingen, verstopt onder vals fineer, erin geslaagd om de grote misleiding van de militante islam te plegen: voorgeven alsof ze gematigde democraten, pluralisten, en slachtoffers van haat zijn. Radicale islamitische groeperingen blijven de werkelijkheid omkeren, draaien feiten op hun kop, in een prachtige mogelijkheid om zich te zalven als de slachtoffers van haat, in tegenstelling tot de moorddadige realiteit dat ze de voorouders zijn van haat. Waar anders zouden radicaalislamitische leiders zoals Yusuf Al Qardawi, een leider van de Moslimbroederschap, die pleit voor het doden van Joden (niet alleen Israëli’s, maar Joden) en Amerikanen (niet alleen bewoners), worden beschreven als “gematigd” of een prowesterse “hervormer “of variaties op dit thema (Washington Post, The New York Times, Christian Science Monitor, Los Angeles Times)? Waar anders zou je kunnen horen dat Jihad een “mooi” concept was, zonder enige gewelddadige betekenis, zoals onlangs uitgezonden op National Public Radio.  De NPR-commentator was de dochter van een islamitisch Amerikaanse leider die de moord op Robert Kennedy rechtvaardigde – een feit dat door NPR aan zijn luisteraars werd achtergehouden, maar verbleekte in vergelijking met haar brutale bereidheid tot het uiten van een de facto reclame voor Al Qaida – met een commentator die haar islamitische (door de belastingbetaler gesubsidieerde) infomercial beëindigde met de volgende regel: “Op een dag  hoop ik dat ‘jihad’ zijn weg terug zal vinden naar ons lexicon, waar het goed kan worden gebruikt in zinnen als; ‘Ze is op een jihad voor het bereiken van de American Dream .'”

Tariq Ramadan

In de 15 jaar voor 9/11 hebben Hamas, de Islamitische Jihad, Al Qaida en vrijwel elke andere radicale islamitische groep en leiders met succes het meest briljante strategische vijandbedrog in de Amerikaanse geschiedenis gepleegd door zich het in het hart van vijandelijk gebied te nestelen onder dekmantels als non-profit (en natuurlijk fiscaal aftrekbaar) humanitaire groepen, burgerrechten groepen en niet-politieke religieuze instellingen. Tot 9/11 werd het bedrog met duizelingwekkend succes voortgezet toen radicaalislamitische groeperingen en leiders routinematig werden uitgenodigd in het Witte Huis, voorzien van federale financiering, geprezen door politici en op een voetstuk gezet door de media.

Maar voordat deze poppenkast werd onthuld, werden bijna 3.000 Amerikanen gedwongen om met hun leven te betalen als de prijs voor het late besef dat we hadden gehad. Plotseling werden goede doelen, die in het geheim hadden gewerkt als kanalen voor terroristen en gevestigde Amerikaanse moslimleiders met toonaangevende dubbellevens als terroristische meesterbreinen, eindelijk herkend voor wat ze waren: Terroristen. En in plaats van in de watten te worden gelegd op het State Department (Buitenlandse Zaken), werden ze nu meer op juiste wijze vervolgd, het handwerk gelicht en gedeporteerd.

En toch, meer dan drie jaar na 9/11, lijkt het erop dat ditzelfde moorddadige zelfbedrog springlevend is in de Verenigde Staten. Dit is waar de heer Ramadan op het toneel verschijnt om een centrale rol te spelen in het benadrukken van het gevaar van dit voortdurend zelfbedrog.

Ten eerste, de heer Ramadan is niet meer gematigd dan David Duke zou worden beschouwd als een gematigde met betrekking tot rassenverhoudingen. Het enige verschil is dat David Duke niet slim genoeg is om in twee talen te spreken, zijn racisme te verstoppen onder de mantel van pluralisme of het genieten van de opzettelijke medewerking van de media.

In diverse interviews over de afgelopen jaren gegeven aan diverse Europese publicaties, heeft de heer Ramadan herhaaldelijk voorzien in een rechtvaardiging voor terroristische activiteiten tegen Amerikaanse bondgenoten zoals Israël en Rusland en, meer recentelijk, tegen de VS zelf. Gevraagd door het Italiaanse tijdschrift Panorama of het doden van burgers wel juist is, antwoordde meneer Ramadan ondubbelzinnig dat: “In Palestina, Irak, Tsjetsjenië er een situatie bestaat van onderdrukking, repressie en dictatuur. Het is voor moslims legitiem om weerstand te bieden aan fascisme dat de onschuldigen doodt.” Op de vraag of de bomaanslagen tegen Amerikaanse troepen in Irak legitiem waren, antwoordde professor Ramadan dat: “Irak werd gekoloniseerd door de Amerikanen. Het verzet tegen het leger is gerechtvaardigd.”

Door het beheersen van de kunst van de Taqiyya (het met dubbele tong spreken om de ongelovigen te misleiden), heeft Tariq Ramadan velen betoverd met zijn schijnbare gematigdheid. Maar uit een zorgvuldig onderzoek van zijn woorden blijkt dat professor Ramadan niet is wat hij lijkt en beweert te zijn. Ja, hij zegt dat hij ‘het eens is met integratie” van moslims in het Westen, maar hij is zo voorzichtig om te zeggen dat: “Wij[moslims] degenen zijn die over de inhoud gaan beslissen.” Hij vertedert door te zeggen dat hij de westerse seculiere wet aanvaardt, maar, hier zit de angel: “Alleen als deze wet mij niet dwingt om dingen te doen tegen mijn godsdienst.” En als hij in het nauw wordt gedreven met vragen over de wreedheid van sommige straffen van de islamitische wet, zoals steniging, vertelt hij ons dat hij er tegen is, maar (er is altijd een “maar”) ze staan in de koranteksten en dus kan hij het niet volledig veroordelen en we moeten genoegen nemen met “een absoluut moratorium op alle fysieke straffen.”

De telegenieke, met zachte stem sprekende en charmante professor is gewoon het moderne, verwesterde gezicht van dezelfde vijand die een ander masker op andere slagvelden draagt. Zoals de voorname expert van het Midden-Oosten, Fouad Ajami,  onlangs schreef: Tariq Ramadan is “in de wereld van het nieuwe islamisme zuivere adel. Zijn gematigde façade verbergt zijn radicale hart en alleen een zorgvuldige lezing van zijn woorden zouden het openbaren. Frankrijk, het land dat hem het beste kent, heeft zich een mening over hem gevormd. Een rechtbank in Lyon zei onlangs dat predikers als Tariq Ramadan “invloed kunnen uitoefenen op jonge islamisten en een aansporing zijn die kan leiden tot het zich aansluiten bij gewelddadige groepen.”

In Frankrijk althans hebben sommige linkse intellectuelen de heer Ramadan herkend voor wat hij is. De zelfcensurerende New York Times werd zelfs gedwongen om te melden dat Bernard-Henri Levy, die de bestseller “Who Killed Daniel Pearl” schreef, Ramadan beschuldigde van de “intellectuele kampioen van alle soorten van double-talk te zijn” met een “racistische visie op de wereld” en het antisemitisme te hebben bevorderd. The Times berichtte verder dat Bernard Kouchner, pleitbezorger van ontwikkelingshulp en oud-minister van Volksgezondheid van Frankrijk, de heer Ramadan noemde als “een absoluut geschift persoon met geen historisch geheugen” en “een gevaarlijk man.” Hij voegde eraan toe: “De manier waarop hij enkele Joodse intellectuelen aan de kaak stelde, ligt dicht bij antisemitisme.”

Toch bleef de Ramadanfanclub in de VS de weigering aan de heer Ramadan afschilderen als onderdeel van een anti-islamitische campagne; de ​​beschuldiging van antimoslim racisme, dit, als onderdeel van de grotere orkestratie door radicale moslims om zichzelf af te schilderen als de slachtoffers van haat, wordt perfect beheerst, waarvoor alleen de medewerking van de Amerikaanse media is vereist. Op het hoogtepunt van de controverse vorig jaar meende The New York Times dat “Amerikaanse moslimgroepen kanttekeningen plaatsen bij het vermogen of bereidheid van de overheid om onderscheid te maken tussen wat zij zien als gematigde moslims als de heer Ramadan en extremisten.” Maar wie waren deze Amerikaanse moslimgroepen die door de Times werden geportretteerd als intellectueel eerlijk arbiters over wie er echt gematigd is? Niemand minder dan takken en zijtakken van de Moslimbroederschap, de islamitische radicale beweging die geboorte gaf aan Al Qaida en Hamas en waarvan de oprichter niemand minder was dan Hassan Al-Banna, de grootvader van de heer Ramadan.

En er zijn mensen die terugvallen op de vrije markt reactie: Is de machtigste natie in de wereld bang voor het toestaan van toegang ​​van de heer Ramadan tot het intellectuele pluralisme van de VS, waar de vrijheid van meningsuiting wordt vereerd als het meest heilige voorrecht dat we hebben?

Wel, meneer Ramadan hoeft niet in de Verenigde Staten te zijn om zijn boodschap en gedachten over te brengen. Via het internet, de media en instant telecommunicatie wordt het Amerikaanse publiek geen jota ontzegd van de propaganda van de heer Ramadan.

Na de eerste World Trade Center aanslag in 1993 waren dezelfde verdedigers van de heer Ramadan – The New York Times en andere elite media – de eersten die indringende en verontwaardigde vragen stelden over de manier waarop de blinde sjeik met zijn radicale opvattingen in staat was geweest om begin 1990 een visum te krijgen voor de Verenigde Staten. Maar dat was voordat hij werd aangeklaagd of veroordeeld was voor een Amerikaanse misdaad. Dus blijkbaar hadden de hogepriesters van dat moment besloten dat de premie van de vrijheid van meningsuiting voor niet-Amerikaanse gasten niet heilig was, dat in feite het recht om de VS te bezoeken geen grondwettelijk recht was, toegekend aan iedere burger van de wereld, een visie die helaas steeds meer wordt aangehangen door redacties.

Hoofdstuk 8 VS Grondwet, Artikel 1182 vereist de uitzetting uit de VS van een vreemdeling die “zijn positie van bekendheid in welk land dan ook gebruikt voor het ondersteunen of aanhangen van terroristische activiteiten, of om anderen te overtuigen terroristische activiteiten of een terroristische organisatie te ondersteunen.” De bepaling lijkt geschreven voor de zaak Ramadan. De toegang tot de Verenigde Staten van iedere vreemdeling is, bij wet, een voorrecht en geen recht. Het is absurd om de Amerikaanse regering te vragen haar eigen wetten te negeren en om dit voorrecht te verlenen aan een persoon die openlijk aanvallen tegen Amerikaanse troepen en belangen gedoogt.

Afgezien van de juridische motivering voor het uitsluiten van de heer Ramadan is de morele reden dezelfde waarom de VS al jaren een visa hebben geweigerd aan neonazi voorstanders uit West-Europa. Het is niet alleen de toegang tot de Verenigde Staten die zowel neonazi’s en de heer Ramadan hebben gezocht. Het is eerder het officiële verlof om een geschrift te laten afdrukken van de Amerikaanse regering, een effectieve verklaring van politieke legitimiteit gericht op de verlening van het visum. En dat is precies diezelfde legitimiteit waarvan militante islamitische groepen gebruik hebben gemaakt om zo lang in de Verenigde Staten te opereren. Willen we echt de geschiedenis herhalen?

Bron:

http://www.steveemerson.com/2005/04/tariq-ramadan-the-case-of-the

Auteur: Steve Emerson (1 april 2005)

Vertaling: Vederso (voor https://ejbron.wordpress.com/)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", cultuurrelativisme, Dhimmitude, Islam, Islamisering, Linkse Kerk, Naïviteit, Taqiyya. Bookmark de permalink .

13 reacties op Tariq Ramadan: De zaak van de Grote Misleiding

 1. louis-portugal zegt:

  Vederso weer een heel werk en daarvoor mijn dank, maat toch stappen er weer grote groepen in die misleiding.
  Er zijn maar weinigen zoals de meesten op deze site die zich er werkelijk in willen verdiepen.

  Like

 2. marijke zegt:

  Dit is een hele gevaarlijke man.Brrrrrr

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  Dit vuil goor sujet, volg ik al enkele jaren. Hij is een uitnemende intrigant en opruier van het zuiverste water. Deze vent is inderdaad levensgevaarlijk!

  Like

 4. vederso zegt:

  @ Louis. Bedankt, een klein artikel over Portugal als ruilmiddel? Gelijk oversteken? (grapje)

  Like

 5. G.Deckzeijl zegt:

  Klik ‘m maar weer aan: http://tinyurl.com/3mepfoc
  Versie van de Australische geheime dienst ASIO:
  http://tinyurl.com/dz39dq

  Like

 6. Goed artikel en bedankt voor het vertalen, Vederso!
  Niet alleen die Tariq is een gevaarlijk persoon maar ook een zekere Rotterdamse burgemeester. Beiden zijn minstens even gevaarlijk met hun dubbele agenda! En er zijn er nog een aantal die standaard volledige onder surveillance zouden moeten staan. Maar ja, de AIVD kennende, die zien ook geen gevaar in de Muslim Brotherhood, in 2007 niet en op dit moment in 2012 nog steeds niet.

  Like

 7. oogenhand zegt:

  Al die taqiyya is mogelijk omdat niet-moslims geen Turks en zo leren.

  Like

 8. luckybee zegt:

  De koraan kan je ook lezen zonder Turks of Arabisch te kennen.Is wel zoeken mar je kan het vinden.
  Soera 5 vers :” 89. Allah zal u niet ter verantwoording roepen voor uw ijdele eden, maar Hij zal u ter verantwoording roepen voor de eden welke gij in ernst aflegt. De boetedoening er voor is: tien armen te spijzigen met het gemiddelde voedsel waarmede gij uw huisgezinnen voedt, of hen te kleden, of het vrijmaken van een slaaf. Maar wie dat niet kan doen zal drie dagen vasten. Dit is de boete voor uw eden, wanneer gij zweert. Maar houdt uw eden. Zo legt Allah u Zijn tekenen uit, opdat gij dankbaar moogt zijn.

  Quote:
  Soera 2 vers:” 225. Allah zal u niet ter verantwoording roepen voor uw ijdele eden, maar Hij zal u ter verantwoording roepen voor hetgeen uw hart heeft verdiend. Allah is Vergevensgezind, Verdraagzaam.

  Quote:
  Soera 16 vers :” 106. Wie Allah verwerpt, na te hebben geloofd – behalve hij die wordt gedwongen terwijl zijn hart in het geloof vrede blijft vinden – en zijn hart voor het ongeloof opent, op hem rust Allah’s toorn; en er zal een grote straf voor hem zijn.

  Like

 9. Tom Hendrix zegt:

  Vederso, bedankt voor de vertaling! Als U het boek zou lezen “Weg uit de Islam-Getuigenissen van Afvalligen (moslims)”, dan zou men genoeg HAAT kunnen vinden voor duizenden jaren. Klein voorbeeld van die zogenaamde religie van de vrede. In 1970, overviel het pakistaanse-moslim leger de Bengalen, en zij vermoorden uit naam van de KOTSPISLAM 3 miljoen Bengalen, en daarbij hadden ze ook nog even tijd 200.000 vrouwen en meisjes te verkrachten. De ISLAM heeft in 1400 jaar tijn 278 miljoen doden gebracht. RODEN lezen jullie MEE!

  Like

 10. G.Deckzeijl zegt:

  @oogenhand: ook zonder de kennis van Turks, Berbers of Arabisch moet iedereen onderhand na de Resolutie van Straatsburg van 1975 en alle info inzake HET PROJECT weten wat die vrouwen- en hondenhaters van plan zijn.
  Ik ben echt niet van plan me al die keelklanken eigen te maken, ze zitten hier in Nederland, laat ze maar snel Nederlands gaan leren, Rutte en Samsom leren ook hun taaltje niet, toch?
  http://tinyurl.com/lsvuda

  Like

 11. daiyu-ninja zegt:

  Wat die linkse smeerlappen,’activisten’ Janmaat en zijn vrouw hebben aangedaan, is met geen pen te beschrijven.

  Dat Janmaat’s vrouw bij de, door de linkse activisten aangestoken brand haar been verloor, was niet genoeg voor die fascisten en onze, zogenaamde beschaafde politici.

  Nee, ze stuurden Janmaat en zijn gehandicapte vrouw naar de hoogste etage in het parlementsgebouw waar zij hun zaken konden bespreken., ver uit de buurt van die zogenaamde fatsoenlijk, hoogopgeleide intellectuelen.

  Nou ja, fatsoenlijk hoogopgeleide intellectuelen is een chique benaming voor: zwaar gestoorde psychopaten.

  Like

 12. Tom Hendrix zegt:

  @daiyu-ninja 15.39. uur, inderdaad daiyu, het is een grote schande, hoe de RODEN en de POLITIEK CORRECTEN zijn omgegaan met Dhr.Janmaat en zijn eega. En deze- zgn. GUTMENSCHEN en POLITIEK CORRECTEN zijn mede debet aan de moord op PIM FORTUYN, de moord op THEO van GOGH, en de schoffering en uitsluiting van GEERT WILDERS. DE RODEN zijn het ergste, geen enkele moraal hebben deze mensen!

  Like

 13. Jan zegt:

  koranimals en dhimmies:

  Canadian Muslims distribute roses to spread peaceful message of Islam

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s