Something’s rotten in de scholen van Denemarken

(Door: Bruce Bawer)

Op 24 oktober 2012 is hier op E.J.Bron het ‘kleine’ verhaal van schoolhoofd Brigitte Sonsby uit Odense geplaatst. Het verhaal verscheen o.a. in Jyllands Posten. Sonsby dreigt ontslag te krijgen wegens de boze (racistische) uitspraak tegen een groepje moslimjongens: “Ik ben jullie moslims zo zat, hoe jullie steeds mijn lessen verstieren.” Hieronder geeft Bruce Bawer meer context aan het incident met Brigitte Sonsby. Informatie vooraf is nog dat Sonsby vorig jaar werd verkozen tot het beste schoolhoofd van heel Denemarken.

Bruce Bawer: De feiten zijn deze. Al vele jaren lang is het aantal islamitische leerlingen in Deense scholen gestaag toegenomen – en met de stijging is de kwaliteit van het dagelijks leven op school in Denemarken gestaag uitgehold. Op sommige scholen, zoals Ejerlykkeskolen, zijn leerlingen met een buitenlandse achtergrond (de grote meerderheid van hen zijn moslim) nu talrijker dan autochtone Denen – en het gevolg van dit alles is een veel hoger niveau van verstoringen in de lessen. Iedereen in Denemarken weet dit.

Deense ouders hebben hun kinderen van bepaalde openbare scholen gehaald – en plaatsten ze op andere openbare scholen of op privéscholen – juist omdat ze en niet willen blootstellen aan wat steeds meer een nachtmerrie is geworden. Andersen merkt op in Den Korte Avis, dat toen de gemeente Kopenhagen een aantal van haar schooldistricten onlangs anders indeelde om meer kinderen van welgestelde Deense families op de Blågård Skole te kunnen plaatsen, dat betekent tweederde niet-Deense kinderen op die school, de ouders van niet minder dan 45 procent van de kinderen ze uit het openbare schoolsysteem haalde en ze naar privéscholen stuurde.

Kortom, om te suggereren dat moslims het onderwijs in veel Deense scholen hebben vernietigd, geruïneerd of beschadigd, is alleen het benoemen van een feit.

Op 24 oktober meldde Andersen dat in de nasleep van de beschuldigingen tegen Sonsby het hoofd van haar schoolbestuur, Peter Julius, een opiniestuk had geschreven voor een lokale krant, waarin hij zich uitsprak tegen wat hij noemde de ‘tirannie van de stilte” rond het terroriseren van docenten en leerlingen op veel scholen door “onaangepaste en ongemanierde tweetalige leerlingen.” (“Tweetalige leerlingen” is uitgegroeid tot het Deense eufemisme voor “islamitische leerlingen.”) Deze kinderen, schreef Julius, hebben een gebrek aan “de normen en waarden die nodig zijn om te slagen op een reguliere Deense school.” Ze noemen hun leraren “hoeren” (ludere), beledigen en bedreigen hen en beschuldigen ze routinematig van racisme (wanneer bijvoorbeeld een leraar hen zegt “om hun voeten van een bank of een tafel te halen”). Elke dag wordt het erger, centimeter voor centimeter. “Op een gegeven moment gaan de andere kinderen hen zien als rolmodel.” En “elke dag worstelen onze medewerkers om ruimte te maken voor goed onderwijs.”

Andersen, waar hij om moet worden geprezen, heeft niet losgelaten van het Sonsby verhaal. Op 29 oktober meldde hij dat ze niet de enige is die “verdomd moe” is dat islamitische kinderen het onderwijs kapot maken. Zo blijken de ouders van veel andere leerlingen aan Ejerslykkeskolen kwaad te zijn en hun woede over het “saboteren” van het onderwijs aan hun kinderen dateert van voor het incident in het kantoor van het schoolhoofd. Sterker nog, naar aanleiding van klachten van veel van die ouders en hun dreigement om hun kinderen elders te plaatsen, besprak het schoolbestuur tijdens een bijeenkomst op 25 september – dagen voor Sonsby haar geduld verloor – de mogelijkheid van het plaatsen van Deense en niet-Deense leerlingen in aparte klaslokalen. Op 12 oktober vroeg het schoolbestuur aan de stedelijke Onderwijsraad om toestemming om dat te doen. Dat laat gewoon zien hoe de slecht de dingen zijn geworden.

Schoolhoofd Birgitte Sonsby

Deense scholen bevinden zich uiteraard al lang op deze afglijdende schaal. Andersen citeert uit een rapport van 1992 – twintig jaar geleden! – de waarschuwing over de opkomst van juist deze problemen op Deense scholen. Openlijk, op een manier die Europese overheidsrapporten over zulke zaken zich tegenwoordig zelden meer kunnen veroorloven, bekritiseerde het rapport de groep allochtone ouders voor hun “onwetendheid, onverschilligheid en luiheid” en betreurde hun gewoonte “met behulp van (of het misbruiken van) de islam, als recht boven het Deense recht, in te zetten” en stelt daarbij; overwegende dat de islam “een obstakel is voor een ​​redelijke integratie en assimilatie.” Ja, Denemarken is een model voor andere Europese landen als het gaat om de hervorming van het desastreuze immigratie- en integratiebeleid. Maar de huidige situatie op Deense scholen biedt een goede herinnering aan het feit dat al deze dingen relatief zijn. Zelfs de ster van de klas is in dit geval dan minder indrukwekkend. Ondanks alle Deense hervormingen zijn de scholen in het land verslechterd op precies de manier waarvoor dat rapport uit 1992 waarschuwde. Om vandaag de dag hardop de stand van zaken zo botweg te erkennen die in dat rapport twintig jaar geleden werden genoemd, is nu reden voor ontslag uit een baan in het onderwijs.

Bij het lezen van Sonsby’s verhaal moet men wel buitengewone empathie voor haar voelen. Ze heeft prachtig werk gedaan in het aangezicht van uitdagingen die de meeste van de bureaucraten boven haar al jaren hebben geprobeerd te negeren – en het moment dat ze uitgleed, op de kleinst mogelijke manier, was een aantal van hen er snel bij om haar voor de wolven te gooien. Maar bij het lezen van dit verhaal wordt men ook gedwongen na te denken over de vader van dit problemen veroorzakende kind, Shaib Mansoor. Hij rende niet alleen snel naar de politie om daar “racisme” te schreeuwen. Op vrijdag berichtte de Deense staatstelevisie dat nieuwe klachten door Mansoor waren gemeld, die onthulden dat in een gesprek met hem na het Sonsby incident een onderwijsambtenaar zei dat islamitische studenten werkelijk problemen veroorzaken en Mansoors reactie op die klacht was “dat scholen onderscheid maken tussen moslim en Deense leerlingen” en dat het probleem in de scholen (die Mansoor niet identificeert met kinderen als zijn zoon, maar met mensen als Sonsby) nog erger waren dan van het schoolhoofd. Mansoor wees met de vinger naar gemeenteambtenaren.

Het is duidelijk dat Mansoor heeft geleerd om de Deense samenleving als een maestro te bespelen. Zijn geschetter verduistert het feit, zoals Andersen opmerkt, dat het soort gedrag dat Sonsby over de grens deed gaan, nooit ook maar voor een moment zou worden getolereerd op de meeste scholen in de islamitische wereld. Op dergelijke scholen is respect alles en een weerbarstig kind riskeert een lijfstraf. Als een typische moslimvader in een islamitische samenleving te horen zou krijgen hoe zijn zoon zich had gedragen in de klas en er een goed pak slaag voor had gekregen, zou hij, naar alle waarschijnlijkheid, het accepteren, het waarschijnlijk zelfs goedkeuren. Respect moet worden gehandhaafd.

Maar Denemarken is een ander verhaal. Deense waarden, Deense cultuur, Deens recht, het Deense onderwijssysteem; in de ogen van vele moslims in Denemarken verdienen deze dingen geen enkel respect. Ze zijn er gewoon om zo goed mogelijk te worden benut, om er zo goed mogelijk elk persoonlijk gewin uit te wringen. Die moslimkinderen die Sonsby in het gezicht durfden uit te lachen, hebben vanaf de geboorte geleerd dat iemand als zij – een ongelovige, een vrouw -aan hen inferieur is, niets anders verdient dan minachting en misbruikt te worden. “Sommige van deze jongens”, vertelde een leraar aan Ekstrabladet (krant) “zijn opgevoed als kleine koningen en geen vrouw – afgezien van hun moeder – wordt verondersteld hen te vertellen wat ze moeten doen.” Zeker, dat is wat men overhoudt aan het gedrag van Raacan Mansoor en zijn vrienden en ook aan dat van Shaib Mansoor – wiens eerste instinct was, in plaats van Raacan in het gareel te krijgen en enig respect te laten tonen voor de leerkrachten, om te proberen het leven van Birgitte Sonsby  kapot te maken.

Bron:

http://frontpagemag.com/2012/bruce-bawer/somethings-rotten-in-denmark-schools/

Auteur: Bruce Bawer.

Vertaling: Vederso (voor https://ejbron.wordpress.com/)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", Censuur, Denemarken, Dhimmitude, Hypocrisie, Islam, Islamisering, Linkse Kerk, mainstream-media, Moslims, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, political correctness, Socialisten. Bookmark de permalink .

38 reacties op Something’s rotten in de scholen van Denemarken

 1. Linsky zegt:

  Ook door dit soort zaken is toch glashelder dat de overheden er enkel op uit zijn hun burgers te ‘VERVANGEN’ door islamieten! 😦

  Ik blijf er bij, .. de overheden zijn de ergste verraders en veroorzakers van alle islamitische ellende.

  Like

 2. Lucky9 zegt:

  Hetzelfde geldt niet alleen voor Denemarken.
  Ook in Vlaanderen, België en Frankrijk is dit een onloochenbaar feit.
  Het is een continentaal fenomeen dat aangestuurd wordt vanuit Brussel, de Belgische hoofdstad van de ‘in vitro’ proefbuis voor Eurabië.
  Bereidt U maar voor op het ergste!

  Like

 3. Is het niet zo dat de een of ander in NL vindt dat het woord “allochtoon” uit het woordenboek moet worden geschrapt? En uit de monden natuurlijk. Hier boven staat een prima alternatief: “tweetaligen”. Denemarken mag dan wel verrot zijn volgens Shakespeare, maar dit vind ik een goed alternatief 🙂

  Like

 4. Aegolius cs zegt:

  ’Denemarken eerste moslimland van Europa’
  Denemarken, 2008
  De Deense Moslimpartij (DAMP) kondigt op haar site de spoedige overname door de islam van Denemarken aan. De partij streeft er naar zoveel mogelijk moslims in het parlement te krijgen. In Denemarken wonen 700.000 moslims. Samen zijn zij goed voor ongeveer 60 zetels, dat is een derde deel van het totale aantal parlementszetels.
  De partij ontvouwt het volgende scenario: direct nadat Turkije lid is geworden van Europa, kunnen 1 miljoen Turkse moslims naar Denemarken komen en zorgen voor voldoende politieke macht.
  De partij waarschuwt op de website dat wanneer moslims slecht worden behandeld, dit tot onlusten zal leiden. Verder stelt de DAMP-site: ‘Veel Denen vinden het nog vreemd, maar we kunnen jullie verzekeren dat met een moslim regering in Denemarken alles beter zal gaan: geen drugs en misdaad meer, maar vrede en menselijkheid in plaats van onzedigheid en uitholling van de mensenrechten. Denemarken wordt het eerste moslimland van Europa’.
  Website Dansk Muslim Party (DAMP)
  http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/1637

  Like

 5. vederso zegt:

  @ Dorith. Akkoord! Staat genoteerd, die houden we erin!

  Like

 6. Henk.V zegt:

  Het is precies wat Lucky 9 al opmerkt: de hoofdschuldige is “”Brussel”
  Het concept waarin men ”versmelting van culturen” nastreeft kreeg officieel vorm in de Eurabische verdragen, te beginnen met het verdrag van Staatsburg, waar de Europese hoer zich bij haar volle bewustzijn verkocht aan de hoogste bieder,de Arabische hemisfeer,voor olie, contant geld en investeringen, want dat is de prijs voor het opgeven van de eigen identiteit en de daarbij behorende rechten en vrijheden!
  De daarop volgende verdragen bevestigden de onderworpen positie van het Avondland en vergis jullie daarom niet : wij leven werkelijk in een deel van de wereld dat zichzelf verkocht en de zelf verloochening op allerlei manieren tracht te maskeren en ons ook tot slaaf wil maken.
  De EU is schizofreen geworden.Uit de Europese mond komt werkelijk geen zinnig woord meer.
  Ik moet beslist nog maar eens een oude stelregel herhalen die men in bij de Britse politie hanteert bij het onderzoeken van opmerkelijke (verandering van) gedragingen en (opmerkelijke, onlogische veranderingen in) publieke stellingnames ” Follow the Money!
  Ga na of er ergens sprake is van verplaatsing van geldstromen, stel vast waar het geld heen gaat en waar het vandaag komt.
  Ik ben er absoluut zeker van dat deze regel voor het onderzoeken van onverkwikkelijke ontwikkelingen van nut is, ook hier, op elk denkbaar niveau.
  Sommige wormstekigen van geest verkondigen nu al dat de Europese beschaving feitelijk uit de islamitische wereld komt.Voordat de islam zich met geweld manifesteerde bestond er kennelijk nergens iets dat de benaming ”hoog ontwikkelde beschaving” verdiende!.

  Ik stel dat overal waar de islam greep krijgt op het maatschappelijk reilen en zeilen het denkniveau alarmerend daalt.
  De zogenaamde ”zwarte” scholen illustreren dat helaas.
  Het is niet anders. Niet alleen in Denemarken dus, maar overal, waar de multiculturele vooruitgang met donder en geweld voortschrijdt.

  We kunnen links niet genoeg aangevallen.
  We hebben geen andere keus wanneer wij als vrije mensen willen blijven leven.

  Like

 7. G.Deckzeijl zegt:

  Dat islamitische addergebroed wil helemaal niks leren, het zijn chaosveroorzakers,ze worden opgejut door hun verwekkers die van de wieg af van hun verwekkers geleerd hebben dat het westen goddeloos is en vernietigd moet worden incl. alle ongelovigen. En dat allemaal volgens HET PROJECT.

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  Eens met bovenstaande reacties! Trouwens het is zoals @ Henk V al begonnen met het verraden van de europese burger, door aanname van de ” resolutie van Straatsburg”. De EU is gewoon een verder gevolg, van de politiek, om de burger tot slaaf te maken! Deze verdoemde EU is de opgang naar de NWO. Men wenst ons WILLENS en WETENS KAPOT te MAKEN, en geloof maar dat de VVD en de PVDA daar zeker aan meewerken.

  Like

 9. henk schroemges zegt:

  Eigen schuld, dikke bult voor de Denen. Herinner mij dat Denemerken er ongeveer 30 jaar geleden door opviel dat de echtparen zoveel adoptiekinderen wilden hebben en ook namen. Vooral babies uit het verre oosten! Zo’n donkere/zwarte baby was toch veel leuker dan een blanke Deense baby!? dachten zij toen nog.

  Like

 10. Henk der Niederländer zegt:

  @ Henk V Geweldig verwoordt.

  Like

 11. benny zegt:

  “Something’s rotten in de scholen van Denemarken”,en niet alleen in denemarken maar in de ganse westerse wereld.

  Like

 12. Trias Politica zegt:

  Das ‘Westen’ schafft sich ab.

  Like

 13. E.J. Bron zegt:

  @Trias

  DER “Westen”……… 😦 😉

  Like

 14. Trias Politica zegt:

  Bert, pardon 😉

  Like

 15. @Tom Hendrix om 16:10: Helemaal met je eens! Het is een vooropgezet plan om ons tot geldslaven te maken die goed zijn voor slechts één ding: Geld in de bodemloze kassalade van de EUSSR storten zodat zij een goede zwaai kunnen maken en nog veel meer ellende over ons kunnen uitstorten!
  VVD en de PvdA en al jaren het CDA zijn de nagels aan onze doodskist. Nou, dan prefereer ik om rechtop begraven te worden in een jutezak. Dank u!

  Like

 16. oogenhand zegt:

  Wat ik niet snap, de multiculturele samenleving wordt voortdurend rechtgepraat met een verwijzing naar de Holocaust. Maar het onderwijzen van de Holocaust wordt door moslimjongeren onmogelijk gemaakt. Nou ja.
  Mocht Denemarken moslim worden, dan kunnen we het altijd vanuit buurlanden aanvallen. De moslims zijn immers veel te druk bezig met hun oorlog in Syrië. Omdat die oorlog zinloos is, zullen de gestorven moslims een tijd van eeuwige foltering tegemoet gaan.

  Like

 17. Lucky9 zegt:

  Trias, Veenstra en Oogenhand, grinnik 😆

  Like

 18. louis-portugal zegt:

  Idd. niet alleen in Denemarken maar hier is ook een hoop “rotten”

  Like

 19. treintrien zegt:

  @Aegolius:
  Over die moslimstaat Denemarken:

  Strak plan! Grote uitruil van alle moslims in europa, tegen alle autochtone Denen.
  Daarna geen booslim meer binnenlaten in de rest van eu.
  Vooral ook géén hulp en of handel met denemarkia .
  Ff vijf jaar wachten, dan hebben ze mekaar wel de tent uitgevochten.
  (als die lul van een de mol dáár nou een camera op zou zetten zou ik wel kijken)
  Autochtone Denen weer terug.
  Problem solved 😉

  Ik kan zó in de polletiek, qua wensdenken. En fantasie. Maakbare wereld en zo. 😉

  Like

 20. oogenhand zegt:

  Geen wensdenken, maar stelselmatig wijzen op de eeuwige pijniging die mijn volgelingen de verdoemden aan zullen doen in het leven na de dood.

  Like

 21. G.Deckzeijl zegt:

  @oogenhand 05:43
  … jouw volgelingen…????

  Like

 22. oogenhand zegt:

  Op internet zijn er al een aantal bekeerlingen. In Relevant, het blaadje van de NVVE worden mogelijkheden aan de hand gedaan hoe godsdienst en euthanasie verenigbaar zijn, dus ik schijn ook verder invloed te hebben. Ook jij kunt je bekeren.

  Like

 23. Macacco zegt:

  Komen jullie reageerders op deze site voor blanke mietjes nou echt nooit een stap verder?.

  Like

 24. oogenhand zegt:

  @Macacco
  Ergens heb je wel gelijk. Maar ik kom wel een stap verder. Misschien omdat ik niet helemaal blank ben, maar voor één-achtste Noord-Afrikaan.
  Overigens, wat betreft mietjes, Marokkanen zijn jarenlang (en nog steeds) beschermd door de AFA, een groep die zeer anoniem te werk gaat.
  Ben je trouwens niet bang dat als je blanke meiden niet alleen neukt (dat vinden we allemaal leuk), maar bovendien bekeert en ermee trouwt en kinderen maakt, het Marokkaanse volk verzwakt raakt door blank bloed?

  Like

 25. Tom Hendrix zegt:

  @Macacco, ga ergens anders de Trol uithangen ja!

  Like

 26. Aegolius cs zegt:

  Macacco 14:32
  Hoe denkt u zelf over 1400 jaar, misschien wel achterstand? Wilt u dat op dit blog inhalen? Gaat u gang.

  Like

 27. treintrien zegt:

  Verboden trollen te voeren-bordje ophangt 😉

  Like

 28. treintrien zegt:

  Verboden varkentjes te voeren-bordje er naast hangt.
  Wie de schoen past trekke hem aan.

  Like

 29. Wat stinkt het hier plots…

  Like

 30. Piet Klont zegt:

  Hahaha…Mekkaco! Wat ’n naam.
  Kun je mij net zo goed Tiet Clontulaer noemen, whahaha!

  Like

 31. Hahaha, zelfs op dit tijdstip is de humor nog rijkelijk bij jou aanwezig, Piet!

  Like

 32. oogenhand zegt:

  Waar is de trol, ik lust hem rauw.

  Like

 33. Jan zegt:

  Something rotten at the universties of the USA

  Student weigert rfid-tag te dragen die schooleiding in staat stelt haar overal te kunnen volgen, tot in de wc toe. Gevolg: verwijderd van universiteit.

  “In het verleden zijn regimes altijd aan scholen begonnen met groep burgers die medeplichtig zijn, aldus” John Whitehead, voorzitter van het Rutherford Instituut. “Zij laten studenten wennen aan het leven in een staat die volledig bewaakt wordt en waarin geen privacy meer is; alles wat je schrijft of per email verstuurd wordt door de regering in de gaten gehouden. Dit is waar alles naar toe leidt.”

  Echter, het gaat niet over veiligheid, maar over subsidie die de school misloopt als niet iedereen meedoet aan de totale bewaking van 100.000 leerlingen (!!!). Men loopt dan $2 miljoen mis gelopen.
  http://www.wnd.com/2012/11/student-expelled-for-refusing-spychip/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s