Bernard-Henry Lévy: de Joden van de Diaspora en Israël liggen onder vuur

(Door: Jeremy Sharon)

Prominente Frans-Joodse intellectuelen zeggen dat het Joodse volk wordt geconfronteerd met een dubbele bedreiging van antisemitisme en antizionisme.

De prominente Frans-Joodse intellectueel Bernard-Henri Lévy verklaarde dinsdagavond dat de Joden in Israël en over de hele wereld worden belaagd door de bij elkaar horende bedreigingen van het antisemitisme onder het mom van het antizionisme en door een totale oorlog tegen de staat Israël.

Toen Lévy sprak op een conferentie over de toekomst van het Joodse volk, die georganiseerd werd door het ‘Jewish People Policy Institute’ (JPPI),  bestempelde hij het fenomeen van het antizionisme als ‘de nieuwe mutatie van het antisemitisme virus’.

“De uitdaging die we onder ogen moeten zien is de nieuwe gedaante van het oude antisemitisme, een nieuw systeem van legitimiteit om antisemitisme tot uitdrukking te brengen, dat de haat tegen Israël en het antizionisme als kernpunt heeft” zei hij.

Hij legde uit dat haat tegen Israël, de ontkenning of de gedeeltelijke ontkenning van de Holocaust en de erkenning van de Palestijnen als de enige legitieme slachtoffers de basis vormen van de antizionistische en de antisemitische aanval.

Bovendien, zei hij, zijn Iran, de Hezbollah en de Hamas plannen aan het voorbereiden voor een totale oorlog (met als doel de vijand af te maken) en daarmee vormen zij een ernstige bedreiging voor de staat Israël en voor het Joodse volk.

“Op dit moment beschikken ze nog niet over de middelen om een totale oorlog te voeren; misschien zullen die nooit hebben. Maar wanneer u naar Hamas luistert, naar Hassan Nasrallah, naar de mannen die in Teheran aan de macht zijn, met inbegrip van de zogenaamde gematigden zoals Rafsanjani, moeten de woorden die ze spreken worden beschouwd als een plan voor een vorm van totale oorlog”, suggereerde  Lévy.

Prof. Suzanne Last Stone, academisch adviseur van het JPPI, zei dat de conferentie georganiseerd was om de uitdagingen waarmee het Joodse volk geconfronteerd werd op een meer holistische wijze te benaderen.

Eén van de allesomvattende uitdagingen, zei ze, was het belang om ‘wederzijds begrip’ op te bouwen, om de betrekkingen tussen de Joden in Israël en de Joden in de Diaspora te ontwikkelen en te verbeteren.

Eén misverstand tussen de twee gemeenschappen, dat scherp in beeld moet worden gebracht, is het gebrek aan begrip van de Amerikaanse Joden met betrekking tot de kwestie van ‘religie en staat’ in Israel.

“De manier waarop de regering in Israël ‘kerk en staat’ regelt is vreemd en verontrustend voor de Joden in de Verenigde Staten, en is een onderdeel van een aantal verschillen tussen Israël en de Diaspora,” zei Last Stone.

“Er zijn geen eenvoudige en kant-en-klare oplossingen, maar het doel van deze conferentie is om de problemen op tafel te leggen en  beide gemeenschappen zover te brengen dat ze elkaars standpunten gaan begrijpen”.

Bron:

http://www.jpost.com/JewishWorld/JewishNews/Article.aspx?id=289898

Auteur: Jeremy Sharon

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres (voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, antizionisme, Israël, Joden, Jodendom, Jodenhaat. Bookmark de permalink .

8 reacties op Bernard-Henry Lévy: de Joden van de Diaspora en Israël liggen onder vuur

 1. Goed artikel! Bedankt voor het vertalen, Wachteres!

  Like

 2. Wachteres zegt:

  You’re welcome, Pieter!

  Like

 3. louis-portugal zegt:

  Als ik Barbara Streisand zie pleiten voor Obama schrik ik toch echt.
  Hoe komt het dat er idd. zo´n grote afstand is tussen zoveel echt rijke joden en Israël????????
  Sorry wachteres bedankt voor de vertaling.

  Like

 4. Martien Pennings zegt:

  Ja, dat zou de heer Etienne Vermeersch moeten aanspreken:

  “De uitdaging die we onder ogen moeten zien is de nieuwe gedaante van het oude antisemitisme, een nieuw systeem van legitimiteit om antisemitisme tot uitdrukking te brengen, dat de haat tegen Israël en het antizionisme als kernpunt heeft.”

  Maar hij zal daar wel op antwoorden dat hij helemaal niet tegen Israël is, alleen maar tegen “Likoed”.

  Like

 5. oogenhand zegt:

  Echt rijke Joden hebben Israël niet nodig. Arme Joden wel. Dat drijft een wig.

  Like

 6. Jan zegt:

  louis-portugal zegt:
  2 november 2012 om 23:18

  Het kan erger, zoals bij Sarah Silverman, het absolute dieptepunt, een kruising tussen een porno’actrice’, een zwakzinnige en Meulenbelt

  An Indecent Proposal from Sarah Silverman

  Overigens, de meeste acteurs en actrices in Hollywood zijn een stel imbecielen, niets geleerd, geen school afgemaakt of komen regelrecht van de straat of uit de bajes zoals Mark Wahlberg en Danny Trejo. Angelina Jolie en Michelle Rodriguez hebben een afbeelding van Guevara op hun lijf getatoeëerd enz. enz. Zo goed als iedereen is links, heeft nauwelijks een opleiding en wie dat wel hebben over hen hoor je niets zoals Rachel Weisz

  Like

 7. Klopt. Kijk maar eens naar de hoeveelheid Amerikaanse ‘sterren’ die er openlijk voor uitkomen dat ze pro-Mobama bin Laden zijn. Ze weten van toeters nog blazen.

  Like

 8. luckybee zegt:

  Dit heeft Jezus Christus gezegd over Joden buiten Kanaan.
  Lukas 10,1-20

  Uitzending der zeventig
  1 En na dezen stelde de Heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor Zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad en plaats, daar Hij komen zou.

  2 Hij zeide dan tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.

  3 Gaat henen; ziet, Ik zend u als lammeren in het midden der wolven.

  4 Draagt geen buidel, noch male, noch schoenen; en groet niemand op den weg.

  5 En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst: Vrede zij dezen huize!

  6 En indien aldaar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten; maar indien niet, zo zal uw vrede tot u wederkeren.

  7 En blijft in datzelve huis, etende en drinkende, hetgeen van hen voorgezet wordt; want de arbeider is zijn loon waardig; gaat niet over van het ene huis in het andere huis.

  8 En in wat stad gij zult ingaan, en zij u ontvangen, eet hetgeen ulieden voorgezet wordt.

  9 En geneest de kranken, die daarin zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.

  10 Maar in wat stad gij zult ingaan, en zij u niet ontvangen, uitgaande op haar straten, zo zegt:

  11 Ook het stof, dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij af op ulieden; nochtans zo weet dit, dat het Koninkrijk Gods nabij u gekomen is.

  12 En Ik zeg u, dat het dien van Sodom verdragelijker wezen zal in dien dag, dan dezelve stad.

  13 Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren, die in u geschied zijn, zij zouden eertijds, in zak en as zittende, zich bekeerd hebben.

  14 Doch het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in het oordeel, dan ulieden.

  15 En gij, Kapernaum, die tot den hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden.

  16 Wie u hoort, die hoort Mij; en wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Dengene, Die Mij gezonden heeft.

  17 En de zeventigen zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende: Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen, in Uw Naam.

  18 En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen.

  19 Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des vijands; en geen ding zal u enigszins beschadigen.

  20 Doch verblijdt u daarin niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar verblijdt u veel meer, dat uw namen geschreven zijn in de hemelen.

  Alle ideen dat Joden buiten Kanaan hebben kunnen alleen in Kanaan goede vruchten dragen en nergens anders.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s