Özdil over Baudet: de islam als balpen

Zihni Özdil

(Door: Martien Pennings)

“Durf te generaliseren over de islam”, zegt Thierry Baudet in een column in de NRC en daarin staan inderdaad een paar voorname generalisaties die de underground op het internet, onder wie ikke eiges, al jaren maakt. De voornaamste: de koran bevat het rechtstreekse wrede woord van Allah en het zal dus een toer worden om dat boekie humaan te gaan interpreteren. Enfin, ga zelf maar lezen, net als de domme kritiek  die Baudet vervolgens kreeg van Zihni Özdil, die aan zijn naam te zien cultureel belast zou kunnen zijn.

Ik kan me voorstellen dat Joost Niemöller mede naar aanleiding van de column van deze Özdil  begon te weigeren nog langer op het oeverloze gelul in te gaan onder het motto “Niets is zo oorverdovend simpel als de islam” en het geloof van de vrede samenvatte in vier regels: 

“1. Allah heeft gesproken en hij heeft altijd gelijk. Als je er anders over denkt gaat je kop eraf.
2. Allah heeft gesproken en hij heeft altijd gelijk. Als je er anders over denkt gaat je kop eraf.
3. Allah heeft gesproken en hij heeft altijd gelijk. Als je er anders over denkt gaat je kop eraf.
4. Lees het boek van Allah voor al uw vragen.”

Thierry Baudet

Wie de diepte wil peilen van de blinde domheid van Özdils “betoog” moet misschien het eind ervan opzoeken, waar hij zegt:

“Daarom is het zogeheten islamdebat in beginsel net zo wezenloos absurd als bijvoorbeeld een ‘balpennendebat’. Er valt niks te debatteren, want met een balpen kun je de mooiste gedichten schrijven en je kunt er iemand de nek mee insteken.”

De islam als balpen. Je moet er maar opkomen. Zou ik ook zoiets kunnen verzinnen? De islam als kromzwaard? Dat kan je tenslotte ook als decoratie boven de deur hangen, nietwaar?

En dan dat korzelige: “Er valt niks te debatteren”. Doet me denken aan Leslie Nielsen als politie-inspecteur Frank Drebin, die met zijn rug naar een aantal onploffende panden staat en het toesnellende publiek op een afstand probeert te houden met de kreet: “Go home, folks! Nothing to see here!”

Selecteren en generaliseren

Thierry Baudet, zegt Özdil, is een selectieve generalisatie-fetisjist.

Wâzeggu?

Ja, ik vind het ook wat tegenstrijdig, maar titel en ondertitel van Özdils tekst luiden toch echt:

“Selectief  islam-shoppen met Thierry Baudet: het publieke debat wordt gekaapt door generalisatie fetisjisten”

Özdil  beweert dus dat Baudet generaliseert op grond van de verkeerde feiten-selectie. Hij zegt het alleen wat barok.

Özdil wijst erop dat aan het generaliseren het waarnemen van feiten vooraf gaat. Zeker, je moet eerst een tijdje observeren alvorens rode lijnen te mogen ontdekken. Maar dat is in het geval van de islam niet moeilijk.  Er staan 1400 jaar massamoord, sluipmoord, slavenhandel, vrouwenhaat, Jodenhaat, misleiding, bedrog, onderdrukking, uitbuiting, parasitisme en een kras opportunisme ter beschikking. Maar Özdil vindt nu juist dat Baudet die 1400 jaar islam helemaal niet goed bekeken heeft. Özdil had graag gezien dat Baudet had gedaan aan“kennisverdieping door middel van toenemende nuancering in de vorm van falsificatie” . Het punt is alleen dat je in de islam geen falsificaties vindt van de drie zéér bescheiden stellingen die Baudet inneemt over de islam en ook niet van het rijtje dat ik zojuist opsomde. De rode draad van de islam is toch echt “Jihad and Genocide” benevens racisme jegens vrouwen en ongelovigen.

Özdil spreekt van “Imam Baudet”, die ons eens haarfijn” gaat “uitleggen wat dé islam in essentie zou zijn”. Ja, en dat doet Baudet prima. Ook ik heb al heel vaak uitgelegd dat de koran in de islam geldt als het Woord van Allah zelf dat “eeuwig en ongeschapen” is, dus zeker al bestond in de tijd dat de dieren nog spreken konden, en dus al vóór het tijdperk van de dinosaurussen en eigenlijk ook al vóór de oerknal. Maar dat verhindert Özdil niet te beweren dat Baudet drogredeneert en dat “sinds het ontstaan van de islam de koran aan ontelbare herinterpretaties, relativeringen en zelfs aanvullingen heeft blootgestaan”.

Concreet wordt Özdil natuurlijk niet op dat punt van “herinterpretaties, relativeringen en zelfs aanvullingen”.

Wij vragen dus: waar zijn die “herinterpretaties, relativeringen en zelfs aanvullingen” inzake de verplichte Jodenhaat in de islam, de algemene ongelovigenhaat in de islam, de verplichte expansieve oorlogszucht inclusief Blut-und-Boden in de islam, het racisme jegens vrouwen in de islam, de verplichte navolging in de islam van Führer Mohammed als de exemplarische mens, Mohammed, een massamoordenaar, sluipmoordenaar, slavenhaler, slavinnen-neuker, kleuterneuker, roverhoofdman, leugenaar, uitbuiter en principiële parasiet?

En we vragen natuurlijk ook meteen maar de geschriften te citeren van die “enorme diversiteit aan islamitische stromingen, sektes en ‘scholen’ “ die Özdil ziet. En dan natuurlijk weer graag precies op die punten die ik hierboven opsomde, de punten die er toe doen:  vrouwen, Joden, ongelovigen, Jihad en het Führer-schap van Mo. Precies op die punten wensen wij ingelicht te worden over al die stromingen die volgens  Özdil  hemelsbreed van elkaar kunnen verschillen in religieuze ( . . .) opvattingen”. [mijn vet]

Let op het woord “hemelsbreed”. Tsjonge dat belooft wat! Daar moeten dan zwaar feministisch-pacifistisch-filosemitische stromingen bij zitten die uitsluitend lesbiennes als imams toelaten.

“Het lijkt erop”, zegt Özdil,  “dat volgens Baudet de enige ware islam die van de ultraorthodoxe Salafisten is, hetgeen zij overigens zouden beamen.”

Ja, en die Salafisten hebben helemaal gelijk, want zoals ik al vaker heb gezegd: de fundamentalisten hebben niet zomaar de beste papieren in de islam, maar de enige.

Özdil:

“Over de Bijbel schrijft hij [Baudet] vervolgens dat ‘het boekwerk’ voor christenen niet het woord van god zelf zou zijn. Ik vraag me af hoe een gemiddelde christen uit de bible belts van deze wereld hierop zou reageren. “

Ik denk dat die gemiddelde christen verdomde goed weet dat de Bijbel beweringen bevat van mensen die zeggen te weten wat God heeft gezegd. En als ze soms tóch wat primitiever zijn en echt geloven in die rechtstreeksheid, dan zijn ze niet bereid of bezig de wreedste oproepen tot geweld van die Oudtestamentische God in de prakrijk te brengen, zoals in de islam al 1400 jaar tot op heden wél gebeurt.  En het helpt echt niet om, zoals Özdil doet,  uitzonderingen als “christentempelier Anders Breivik”  naar voren te halen, en nog een andere krankzinnige als Timothy McVeigh plus“websites van de vele fundamentalistisch christelijke clubs in de USA”.  Terreur door “Christenen” zijn zelden voorkomende ontsporingen van de leer van Christus, terreur door moslims is al 1400 jaar dagelijkse praktijk en volgens het juist spoor van de leer van Mohammed.

Als Özdil zegt “de bijbel staat vol met passages waarin god oproept tot genocide [en] homofobie” dan is dat
1) alleen in het Oude Testament dat is opgevolgd door een heel wat lieflijker Nieuwe Testament
2) altijd  nog een menselijke bewering dat God heeft opgeroepen tot genocide enzovoort
3) altijd nog een specifieke oproep tot massamoord in een bepaald geval en niet zoals in de koran een algemene oproep van God zelf de ongelovigen te doden.

Nog eens samenvatten?

In het Oude Testament beweren mensen dat God gezegd heeft dat bepaalde volken afgeslacht moeten worden en dat bevel op te volgens wordt alleen door zéér geïsoleerde gekken  in de Joods-Christelijk-Verlichte wereld nog serieus overwogen. In de koran daarentegen beveelt Allah zelf om in het algemeen de ongelovigen te slachten of onderdrukken en dat bevel wordt in de islamitische wereld al 1400 jaar en nog steeds zeer serieus genomen. En niet alleen door geïsoleerde gekken.

Ook Özdil doet aan Taqiyya 

Over de koran komt Özdil wéér met die inmiddels tot op de draad versleten leugen: “er zijn hele verzen waarin religieuze tolerantie wordt gepropageerd en er zijn hele verzen waarin geweld wordt bepleit”.  Nee hoor! Dat lieg je, Özdil!

In de eerste plaats geldt de wet van de abrogatie in de islam: de meer vreedzame verzen uit de Mekkatijd worden allemaal “opgeheven” door de latere agressieve soera’s uit Medina. Maar dat wordt via het principe van de “Taqiyya” – liegen móét als het de zaak van Allah dient! –  zo goed mogelijk geheim gehouden voor de “ongelovigen”. Het wordt het beste uitgelegd in een doorwrocht en lang opstel van Michael Mannheimer van maart 2010 dat nog door de onvolprezen webmaster van deze site uit het Duits in het Nederlands is vertaald.  De slotsom is: de koran is alléén maar bloeddorst en onderdrukking en al wat schijnbaar het tegendeel zegt is een grove en bijna altijd opzettelijke leugen.

Ik moet toegeven dat ik ergens op YouTube ooit wel eens een hoofddoek heb gezien die vanuit een zaal met een aantal werkelijk deskundigen zo’n bekende liegsoera naar voren bracht – (die over  de godsdienstvrijheid of misschien was het die andere, die zegt dat als je één mens doodt het is alsof je de hele wereld hebt gedood) – waarna ze direct het een en ander kreeg uitgelegd. Ze zweeg beschaamd – “Dat wist ik niet” – maar er zijn natuurlijk inderdaad moslims, en vooral brave hoofddoekjes, die echt denken dat de islam het geloof van de vrede is.

Geen verschil tussen Mohammed en Jezus

En dat verschil dat Baudet signaleert tussen enerzijds Mohammed,  de massamoordenaar, sluipmoordenaar, slavenhaler, slavinnen-neuker, kleuterneuker, roverhoofdman, leugenaar, uitbuiter en principiële parasiet en anderzijds Jezus, die niet alleen de andere wang toekeerde, maar zichzelf ook liet kruisigen, wekt ook in Özdil, zoals in zo vele islam-apologeten,  die fantastische, diepe gekte waar eigenlijk niet meer tegenop te lullen valt. Over dat verschil doet Özdil gewoon even lekker ironisch: “zou zijn”, zegt-ie. Hier is de zin:

“Baudet’s tweede generalisatie poogt een verklaring te geven voor zijn stelling dat het voorbeeld voor moslims (Mohammed) ‘een oorlogszuchtige dader’ zou zijn en het voorbeeld voor christenen (Jezus) ‘een vredelievend slachtoffer dat de andere wang toekeerde’.” [mijn vet]

“Zou zijn”. Zou er een verschil zijn tussen kanker en penicilline? Tussen  hel en hemel? Tussen stront en diamant? Voldemort en Harry Potter? Het Kwade en het Goede? Kortom: tussen Mohammed en Jezus?

Geen verschil tussen Christendom en islam

De kern van Özdils betoog is dus de ontkenning van het kwaadaardige karakter van de islam, theorie en praktijk, 1400 jaar lang. Want dan hebben we het volgens Özdil niet begrepen. We hebben dan namelijk, samen met Baudet, “geen begrip van religie als sociaal, politiek en cultureel instrument”.

Het komt aan op de mensen, wil Özdil zeggen. Want er zijn óók slechte Christenen geweest, zegt Özdil. Daarmee voorbijgaand aan het feit dat de islam in de kern bloeddorstig is en het Christendom in de kern vredelievend. “Er zijn gematigde moslims”, zegt Bernard Lewis, “maar de islam is niet gematigd.”  Gematigde moslims zijn gematigd ondanks de islam.

Om het Kwaad in het Christendom te bewijzen citeert Özdil – (behalve “christentempelier Anders Breivik”, Timothy McVeigh,  en “websites van de vele fundamentalistische christelijke clubs in de USA” ) –  de oproep van paus Urbanus II. in 1095 om ter kruistocht te gaan. Want Urbanus riep, zegt Özdil,  de kruisvaarders in naam van Jezus op tot het “uitroeien van een duivels ras”.

En wát-ie gelijk had, die Urbanus! Tegenwoordig zouden we spreken van “een duivelse ideologie”.  En Urbanus wist niet eens dat er na 1095 nog 913 jaar van helse islam-terreur zouden volgen. And counting! Maar ook in 1095 was de reactie van Urbanus al toe te schrijven aan 400 jaar moorddadige terreur van de islam. En dan hebben we het niet alleen over de uiterst bloedige verovering van driekwart van de toen bekende wereld tussen Zuid-Frankrijk en Afghanistan, maar ook over 400 jaar massamoordende, rovende, slavenhalende raids de onderbuik van Europa in, richting Franse kust, de Balkan en Italië. Dan hebben we het bovendien over 400 jaar terreur in Palestina, vermoording van Christelijke pelgrims en vandalisme tegen Christelijke heiligdommen, nadat in 638 na Christus de pas geïslamiseerde Arabieren datzelfde Palestina bloedig onder het kromzwaard hadden gebracht.

Özdil gebruikt hetzelfde non-argument dat nagenoeg elke gehersenspoelde West-Europeaan eveneens direct Pavlovt als je kritiek hebt op de islam: “Maar het Christendom óók!” Dat is de erfenis van de oliechantage van 1973 waarbij een Eurokratische machtselite de cultuur van Europa en Israël hebben uitgeleverd aan de Arabische islam. Waarna er niet alleen een gigantische moslimimmigratie op gang is gekomen, maar een net zo grote hersenspoelingsoperatie om via media, scholen, universiteiten en politiek de islam voor te stellen als minstens net zo mooi als het Christendom. Precies dát dus wat Özdil ons nu ernstig aan het vertellen is.

Ook bij Özdil blijft dus die fantastische blindheid verwonderen voor 1400 jaar gruwelgeschiedenis en wereldwijde actuele gruwelrealiteit van de islam.  Men blijft zoeken naar even groot Kwaad in de Joods-Christelijke traditie en geschiedenis. Terwijl het toch echt zo is dat de islam en zijn Profeet Mohammed in de kern kwaadaardig, anti-rationeel en anti-humaan zijn en de Joods-Christelijke traditie en zijn Profeet Jezus goedheid, rede en humaniteit prediken. Nee, het is bepaald niet alle Christenen gelukt om Jezus in de juiste geest te volgen, ook de kerkelijke autoriteiten van het Christendom, de “kerk” dus, zijn in de geschiedenis vaak ontspoord, maar de leer van Jezus veranderde er niet door. Maar het Kwaad blijft in het Christendom een ontsporing, terwijl het Kwaad in de islam gewoon het juiste spoor is.

En de sharia is ook héél divers

De derde “generalisatie” van Baudet betrof de sharia. Baudet vindt namelijk dat de sharia niet in overeenstemming is te brengen met de rechten van de mens en de democratische rechtsstaat. Elk mens bij zijn volle verstand die de laatste tien jaar de ogen slechts op een kiertje heeft gehad, zal dat beamen. Zo niet Özdil.  Ook over de sharia moet je niet generaliseren, zegt de strontvermoeiende Özdil:

Hoewel ook ‘dé’ sharia niet bestaat . . .”

We halen nog maar eens diep adem en zeggen: jawel, Özdil, dé sharia bestaat net zoals dé krokodil, dé schorpioen en dé rat bestaan. Er zijn variaties, maar slechts binnen een bepaalde bandbreedte en die bandbreedte is niet zodanig dat de ene sharia “hemelsbreed” – om eens een woord van jou te lenen – van de andere sharia verschilt. Alle varianten van de sharia zijn een racistisch systeem dat vrouwen en ongelovigen discrimineert en vernedert en totalitair in beginsel en meestal in de uitvoering is. En waar het systeem niet totaal totalitair in de uitvoering is, is het slapend en kan door elke imam met kennis van zaken tot het totaal totalitaire leven worden gewekt.

De kern van Özdils betoog, zo zei ik zojuist, is het ontkennen van het kwaadaardige karakter van de islam en net te doen alsof de Joods-Christelijk-Verlichte traditie net zo erg is. Je zou kunnen zeggen, in een variant op Job Cohens “de boel bij elkaar hóúden” dat Özdil bezig is met “de boel bij elkaar bréngen”: Christendom en islam, ach, dat is toch zo’n beetje hetzelfde? Not so!

Verlichting en Christendom

In het kader van dat islam en Christendom dichter bij elkaar brengen, geeft Özdil toe dat de sharia best wel een beetje patriarchaal is. Maar anderzijds moet Baudet niet net doen, zegt Özdil, “alsof democratie voortkomt uit de kernwaarden van het christendom”, want dan “is Baudet selectief aan het generaliseren”.  Het is juist andersom geweest, zegt Özdil:

“In werkelijkheid was het juist een radicale verwerping van christelijke invloed in matters of state die onze moderne westerse opvattingen over secularisme en democratie mogelijk heeft gemaakt. “

Ik heb vaak de formulering gekozen dat Christendom en Verlichting elkaar gewassen hebben en zo de lichte kant van de Verlichting mogelijk hebben gemaakt.  De ratio van de Verlichting en de Naastenliefde van het Christendom zijn in de lichte kant van de Verlichting een bondgenootschap aangegaan. Niet alleen bevat de staatsopvatting van de Westerse democratieën géén “radicale verwerping van christelijke invloed”, maar de Verlichting en vervolgens de Westerse democratieën zijn zelfs pas mogelijk gemaakt door de Joods-Christelijke cultuur van vóór de 17e eeuw. Met name het gebruik van de Rede in het Christendom is voorwaarde geweest voor de wetenschapsrevolutie van de 17e en 18e eeuw. Zonder Christendom géén Spinoza! Aan het andere uiterste van het spectrum staat de islam, die het gebruik van de menselijke Rede principieel uitsluit en zelfs zwaar bestraft.

Het is maar een minderheid!

De uitsmijter van Özdil bestaat uit opnieuw zo’n  strontvermoeiende, uitgekauwde mekkering  . . . . . . Ja hoor! Daar kómt-ie weer! . . . . . . het is maar een kleine minderheid! Er was, zegt Özdil,  naar aanleiding van ‘Innocence of Muslims’ wereldwijd slechts 0.0006% van de moslims de straat opgegaan. Waarom méldt Baudet dat niet, klaagt Özdil verontwaardigd. Tsja. Waarom was het grote nieuws bij de aanslag op de Twin Towers niet dat het bij Mohammed Atta en zijn helpers slechts om 0.000000006% van de moslims ging? En waarom wordt bij de Iraanse atoombom nooit vermeld dat het maar om héél kleine deeltjes gaat, die tot ontploffing komen?

Het wordt niet vermeld, Özdil, omdat, zoals ik je hier boven heb uitgelegd, iedereen zo langzamerhand zou moeten weten dat die paar “fundamentalisten” die het doen, weten dat ze de teksten van de islam achter zich hebben en dat ongeteld vele miljoenen moslims stiekem of openlijk het met die 0.0006% eens zijn. Omdat de bolsjewieken en de nazi’s ook klein begonnen zijn. Omdat “0.0006%” islam-teroristen actueel zo’n beetje de hele wereld in zijn greep heeft en de teller  van terreuraanslagen op de website “The Religion of Peace” inmiddels op bijna 20.000 staat.

Die Baudet verzwijgt, zegt Özdil, dat “alleen al de dag na de aanslag in Benghazi bijna het dubbele aantal moslims boos de straat [is] opgegaan om de daders te veroordelen.  Maar  als je de link volgt die Özdil geeft, dan zie je dat het “verzwijgen” door Baudet, mocht het bewust gebeurd zijn, een daad van genade is geweest. Want ook deze “spontane” demonstratie is duidelijk georkestreerd door een moslimse rebellen-factie in Libië die gesteund wordt door Obama. Orkestrering is namelijk altijd de gewoonte in islamitische landen en valt ook deze keer weer af te lezen aan de eenvormigheid van de slogans, waarin zelfs de pathetische en hilarische spelfouten in de meegevoerde borden uit één intellectuele bron schijnen te ontspruiten.

Nare neo-nationalist

Die Baudet is behalve een generalisatie-fetisjist ook nog een neo-nationalist, zegt Özdil. In het bovenstaande kan duidelijk geworden zijn dat er met het generaliseren van Baudet niks mis is. Maar dat “neo-nationalist” klinkt natuurlijk heel omineus voor een generatie die gelooft dat “nationalisme” de oorzaak is geweest van twee wereldoorlogen.  Dat is ook de bedoeling van Özdil, namelijk dat we in Baudet een gevaarlijke reactionair zien. Maar Baudet heeft nu juist in een heel boek én in zijn essay “Leidt nationalisme tot oorlog?” (hier een NRC-versie) heel plausibel uitgelegd dat juist “internationalisme” in Napoleon, Mussolini, Hitler en Stalin grote voorvechters had en dat de Eerste Wereldoorlog ooit begon in én vanwege de “volkerengevangenis”  van het Habsburgse Rijk. Contra die stelling van Baudet is naar voren gebracht dat de Eurokratische elite niet bezig is met militaire middelen de EU door te drukken. Ik zou daarop willen antwoorden: nog niet, maar het bondgenootschap van de Eurokraten met het Midden-Oosten en de islamitische wereld, zou wel eens rare uitkomsten kunnen opleveren.  Want ook de islam is erg “internationalistisch” en best wel militant  zoals men weet.

Echt:  het gevaar zit bij de EU-mannen met de grote internationale plannen. En het grootste internationale plan is al 1400 jaar dat van de islam en heet “het Kalifaat”. En ze zijn voortdurende bezig elkaar te ontmoeten, al die internationale mannen, al sinds 1973.

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", Christendom, Historie, Hypocrisie, Islam, Islamisering, Jihad, Moslims, nieuw fascisme, Taqiyya. Bookmark de permalink .

10 reacties op Özdil over Baudet: de islam als balpen

 1. Lucky9 zegt:

  Pech voor de linkse loeders die niet liever vragen dan de overtuigde Vlamingen in de nazihoek te duwen. Nicht mit uns!

  Like

 2. Nou Özdil, kom er maar in! Waar houden de lesbische imams zich verborgen? Nou vooruit, doe ons maar één homoseksuele imam. En waar worden de joden bezongen, welke stroming was dat ook al weer?

  Like

 3. nicolazien zegt:

  Beste Martien, heel hartelijk bedankt dat je weer zo’n geweldig stuk hebt geschreven, heb je het aan de NRC aangeboden?

  Like

 4. vederso zegt:

  Gewoon een uitzonderlijk goed artikel. Nogmaals; geweldig!

  Like

 5. oogenhand zegt:

  De Grijze Wolven zijn gematigde Moslims. Leuke strikvraag voor Özdil, wie vindt hij beter, de PKK of de Grijze Wolven?

  Like

 6. P.M. zegt:

  @ Martien
  een heel goed stuk,al heb ik het nog niet geheel gelezen. Mij valt op dat de moslims dus al Eeuwen bezig zijn de hele wereld aan hun gezag te onderwerpen, hoewel het tot nu nog niet Helemaal gelukt is.
  Zolang er maar genoeg tegenwerking komt, en WIJ dit NIET toestaan, hoop ik dat er toch nog een ommekeer komt. Wanneer? Weet ik ook niet, maar HOOP erop.

  mvg P.M.

  Like

 7. Jan zegt:

  De koran (kleine letter) werd bij elkaar geschreven door:
  * Mohammed zelf
  * Khadijah – Mohammed’s eerste vrouw
  * Aisha – Muhammad’s kindbruid
  * Imrul Qays – een dichter uit het oude Arabië die een tiental jaren stierf voor Mohammed werd geboren
  * Zayd b. Amr b. Naufal – een afvallige die het Hanifisme predikte
  * Labid – een dichter
  * Hasan b. Thabit – de officiële dichter van Mohammed
  * Salman der Pers – Muhammed’s vertrouweling en adviseur
  * Bahira – een Nestoriaanse monnik van de Syrische kerk
  * Jabr – een Christelijke buurman van Mohammed
  * Ibn Qumta – een Christelijke slaaf
  * Waraqa ibn Nawfal – Khadijah’s neef
  * Ubay ibn Ka’b – Muhammed’s administratieve assistent en koran-kopiist

  Like

 8. Lucky9 zegt:

  @ Jan
  Ik ken uw bronnen niet, maar als ik de koran lees is er een ding onmiddellijk verblindend duidelijk: dit klopt niet! Deze tekst is helemaal niet heilig en zelfs niet normaal, maar stinkt uren in de wind.

  Als dit een heilige tekst is, dan ben ik keizer Nero of Pinnochio die samen uit een mestput kruipen!

  Nu zijn er maar weinig mogelijkheden. Ofwel heb jij gelijk en is de koran een samenraapsel van allerhande gedachtekronkels uit de arabische (kleine letter) woestijn in de zevende eeuw, ofwel is de koran het werk van een geestesgestoorde moordenaar en bandiet wat neerkomt op uw optie #1, ofwel is de koran het werk van een arabische (kleine letter) elite die ten tijde van de derde imperialistische en dus fascistische kalief een handleiding wou op papyrus zetten om haar eigen macht te handhaven en dus roofbouw pleegde op dat wat er toen in de woestijn te rapen viel aan politiek correcte nonsens.

  In alle gevallen is dit geen heilige tekst maar een fascistische. De islam is geen religie en nog minder een godsdienst behalve die van satan. De islam is geen filosofie maar een hel. De islam is geen levensbeschouwing maar een boobytrap, een valkuil voor idioten.

  Like

 9. Op zich klopt het wel een beetje Lucky. Dat verachtelijke boek, waar ik het liefste op zou willen poepen, is geschreven dor een stel zandhazen! Het zijn bedenksels en hersenspinsels van lieden die alleen maar zwaar geestelijk gehandicapt zijn geworden door te vaak kamelenzeik te drinken.

  Like

 10. Pingback: Marcel Hulspas ontmenselijkt | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s