Buschkowsky, jij racist!

Na Thilo Sarrazin is de districtsburgemeester van Berlin-Neukölln, Heinz Buschkowsky, de tweede sociaaldemocraat die het waagt om met een boek tegen de maatschappijpolitieke dogma´s van links, tegen politieke correctheid en realiteitsweigering in het integratiedebat te rebelleren. De stadhouders en profiteurs van de heersende omstandigheden antwoorden eens temeer met hun ingestudeerde automatisme: “Buschkowsky, jij racist!”. Maar het ooit scherpste zwaard van de integratieweigeraars is al lang bot geworden. En dat is goed. Verdomd goed.

Eigenlijk is het niet meer de moeite waard om nog wat te zeggen over het thema racisme. Het gros van de bevolking reageert al lang met onverschilligheid als deze beschuldiging in de media en de politiek wordt geuit. Eigenlijk is het erg, heel erg zelfs. Want racisme is een serieuze zaak en om iemand een racist te noemen is een van de ergste dingen waarvan men een mens kan beschuldigen. Eigenlijk. Maar net zoals voor alles geldt ook hier: wanneer iets inflatoir wordt geproduceerd, verliest het onvermijdelijk aan waarde. En in het integratiedebat werd er nauwelijks een beschuldiging vaker op de mediale markt gegooid dan deze.

Het resultaat is: iedereen die het waagt om hele specifieke, duidelijke waarheden uit te spreken, wordt tegenwoordig een racist genoemd. Met datgene wat racisme in werkelijkheid betekent, hebben Thilo Sarrazin en Heinz Buschkowsky net zomin iets te maken als de schrijver van dit artikel.

Zou het niet duidelijk moeten zijn wat dit begrip betekent?

“Racisme is – heel eenvoudig geformuleerd – wanneer men groepen construeert en dan meent te moeten vaststellen dat de ene groep in zekere zin minderwaardig is”, schreef de SPD-politicus Aziz Bozkurt onlangs in een gastbijdrage aan het beroemd/beruchte “Migazin”. Aanleiding voor zijn commentaar was het nieuwe boek “Neukölln ist überall” van Heinz Buschkowsky, die uiteraard – wie verbaast zich daar nog over? – vanuit het oogpunt van Bozkurt “gebruikmaakt van een racistisch argumentatiepatroon”, “angst voor buitenlanders aanwakkert”, ja zelfs “de argumentatie van een rechtse terrorist Breivik” herhaalt.

Dat alles is gebrek aan substantie en gezien het jammerlijke niveau niet de moeite waard om nader te bekijken. Bozkurt levert een schets van het gebruikelijke stereotype, waarvan men zich in het kamp van de zogenaamde multiculturalisten bedient als het nodig is om impopulaire meningsuitingen te belasteren en te criminaliseren. Tot een inhoudelijke discussie, zelfs tot een controverse, is men daar niet in staat. In ieder geval niet als het om dit thema gaat.

Interessant is echter de racismedefinitie die Bozkurt uit de mouw heeft getoverd. Respectievelijk de omstandigheid dat hij het blijkbaar nodig vindt om uitgerekend dit begrip, dat zo vaak en zo heftig wordt gebruikt, überhaupt te definiëren. Het zou toch al lang duidelijk moeten zijn wat dit begrip betekent?

Sarrazin en Buschkowsky hebben gelijk!

In werkelijkheid is het niet duidelijk wat dit begrip betekent. Wie bijvoorbeeld islamcritici ervan beschuldigt racisten te zijn, moet zich sinds kort op internetforums de vraag laten welgevallen sinds wanneer de islam een ras is. Om de beschuldiging in deze en andere samenhangen in stand te houden, is er dus een nieuwe racismedefinitie noodzakelijk. Opvallend is echter dat Sarrazin en Buschkowsky zelf op basis van van deze nieuwe racismedefinitie van Bozkurt geen racisten zijn. Want zij “construeren” geen groepen en ze hebben er al helemaal geen groep van beschuldigd “in zekere zin minderwaardig” te zijn. Dat zij menselijke samenlevingen in groepen onderverdelen, is ministens net zo natuurlijk als het feit dat er mannetjes en vrouwtjes bestaan. Om het gedrag van individuele groepen en hun gedrag binnen een samenleving statistisch te meten, te beoordelen en met elkaar te vergelijken, is inmiddels iets dat men over het algemeen “wetenschap” noemt. In ieder geval onder “rechtspopulisten”. Als laatste consequentie betekent de beschuldiging van Bozkurt dat de wetenschap, de waarheid, ja zelfs de natuur zelf racistisch is. In ieder geval als ze het waagt om politiek impopulaire resultaten te produceren.

En dat is het eigenlijke probleem dat Bozkurt en zijn ideologische kameraden herkend hebben en met avontuurlijke uitvluchten proberen te ontkennen: Sarrazin en Buschkowsky hebben gelijk! Er bestaat een immigrantengroep, die veel slechter integreert, veel vaker gewelddadig en crimineel wordt dan alle anderen: de moslims. Dat is de realiteit, voor iedereen zichtbaar en statistisch gedocumenteerd. Dit feit is niet nieuw en ook niet revolutionair. Het geldt zowel in Duitsland als in alle andere landen van het Westen. En het verandert niet alleen maar door de boodschappers van dit slechte nieuws als racisten te belasteren.

De lobby van de integratieweigeraars en multiculti-romantici

Maar precies daarom gaat het hier: de toestanden, die Sarrazin en Buschkowsky beschrijven, moeten niet veranderen. Daarvoor vecht Aziz Bozkurt. En met hem een complete lobby van de integratieweigeraars en multiculti-romantici. Was het niet zo lang geleden nog algehele consensus in deze samenleving ( net zoals in alle anderen) dat immigranten zich dienen te integreren, i.p.v. in naam van een zogenaamde verscheidenheid parallelsamenlevingen te vormen, in minder dan tien jaar tijd hebben de erfgenamen van de 68´ers samen met islamfunctionarissen, beheerders van wantoestanden en integratie-industriëlen het voortouw in het debat overgenomen en proberen ze het integratiebegrip om te draaien in het exacte tegendeel. Ten gunste van zichzelf, uiteraard.

In deze kringen wordt iedereen al een racist genoemd, die vasthoudt aan het oorspronkelijke integratiebegrip. De echt toepasselijke nieuwe definitie van het begrip zou daarom moeten luiden: een racist is iemand, die de profiteurs en belangenvertegenwoordigers van de schijnbaar multiculturele samenleving in de weg staat bij het gelul, het verdraaien van de realiteit, het geldcircuit en de uitbreiding van de macht.

Men klaagt over de logische consequenties van het eigen handelen

“Migazine”, de website waarvoor Bozkurt zijn gastbijdrage heeft geschreven, is exemplarisch voor een beweging, die zich in werkelijkheid in de eerste plaats tegen het volk van de Duitsers richt. Men doet net alsof ze de belangen van de migranten vertegenwoordigen, men vertegenwoordigt echter in werkelijkheid alleen maar de belangen van diegenen die niet willen integreren. Men klaagt dat diegenen die zich niet geïntegreerd hebben, moeilijkheden hebben in het onderwijs, materieel slechter af zijn en minder vaak werk vinden in een samenleving waarvan zij geen deel willen uitmaken. Men klaagt over de logische consequenties van het eigen handelen en geeft de schuld aan de meerderheidssamenleving. En men durft zelfs nog diegenen die de misstanden bij de naam noemen en waarschuwen voor de gevolgen voor toekomstige generaties te belasteren als racisten.

“Migazin” behoort net zomin tot Duitsland als de islam van de heren Aiman Mazyek en Kenan Kolat. Die islam, die graag geniet van bevoordeling en vrijheden van westerse samenlevingen en er misbruik van maakt, zonder zich echter ook maar een millimeter te willen moderniseren, zonder ook maar een sprankje kritiek te kunnen verdragen, zonder ook maar in de verste verte in staat te zijn dringend noodzakelijke zelfkritiek te oefenen.

Een mentaliteit, die tot buitensluiting en afgrenzing moet leiden

De waarheid is: er waren helemaal geen “Migazine”, geen ronde tafels, topontmoetingen en conferenties nodig om miljoenen immigranten in Duitsland te integreren. Portugezen, Spanjaarden, Grieken, verschillende Oost-Europeanen, zelfs mensen uit landen uit het Verre Oosten zoals China en Japan – zij kwamen allemaal; naar dit land en integreerden zichzelf, niet in de laatste plaats omdat ze dit zelf wilden, omdat zij deel wilden uitmaken van deze samenleving, uit eigen belang, maar ook in de zin van gemeenschappelijk belang. Ook veel moslims zijn deel van deze samenleving geworden, uit eigen belang en tot nut van het algemeen belang.

Deze mensen hebben geen “Migazine” nodig. Integendeel: het schaadt immigranten, omdat het reclame maakt voor een mentaliteit die tot buitensluiting en afgrenzing moet leiden. Wie klaagt over de kansenongelijkheid van immigranten, zou er goed aan doen zich beschuldigend te wenden tot diegenen, die deze kansenongelijkheid in feite bevorderen ( en ervan profiteren!), doordat zij een absurd, ontwrichtend en op de lange termijn destructief maatschappijmodel prediken, waarvan het reële verschijningsbeeld – zie Berlin-Neukölln – net zoveel met “verscheidenheid” en “multiculti” te maken heeft als de radicale islam met de fysica van elementaire deeltjes.

Het zwaard van de integratieweigeraars is bot geworden

Ik ben zelf de zoon van een Spanjaard. Ik heb meer “zuidelijke” familieleden dan “bio-Duitsers”. Zelfs ik werd er in de media al van beschuldigd een racist te zijn. Omdat ik kritiek had op de islam. Omdat ik kritiek had op Duits links. Omdat ik – in persona – sta voor ieder integratiebegrip dat deelname, participatie en gemeenschappelijkheid betekent in plaats van zoals Bozkurt en zijn gelijkgezinden reclame te maken voor buitensluiting, parallelsamenlevingen en integratieweigering. Daarom noemde men mij een racist.

Desondanks: wat in het begin moeilijk te verdragen was, doet me inmiddels glimlachen, niet zelden zelfs hardop lachen. Buschkowsky, jij racist! Sarrazin, jij racist! Frank Furter, jij racist! Ach mensen, het is allemaal zo saai. En tegelijkertijd armzalig. Vrij naar het motto: wie niet in staat is om te argumenteren, scheldt de ander uit voor racist. Het ooit scherpste zwaard van de integratieweigeraars is al lang bot geworden. En dat is goed. Verdomd goed.

Bron:

http://www.blu-news.org/2012/10/11/boschkowsky-du-rassist/

Auteur: Frank Furter Schnauze

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", cultuurrelativisme, Dhimmitude, Duitsland, Elite, Hypocrisie, Immigratie, Islamisering, landverraad, Linkse Kerk, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, Racisme, Socialisten, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

14 reacties op Buschkowsky, jij racist!

 1. Mij maken sommigen ook uit voor racist. Niet iedereen. Het is een hele opluchting bij iemand te zijn die mijn denkbeelden over de multiculturele samenleving kent en deelt en die mij niet uitmaakt voor racist. Die vrouw is een uitzondering. Ze is wel 100% Christen. Mensen die mij uitmaken voor racist zijn geen Christenen. Die weten niks van vervolgingen van christenen in bijvoorbeeld islamitische landen. Dat interesseert ze niks. Dat is de ver van hun bedshow. Ik heb een collega die mij ook niet uitmaakt voor racist en die net als mij ook op de PVV stemt. Dat is geen Christen. Ik bezoek dit blog niet voor niks! Eigenlijk om ondersteuning van mijn denkbeelden te vinden!

  Like

 2. koddebeier zegt:

  Het is over het algemeen de linkse Gutmensch die begint de schreeuwen racist in de hoop je monddood te maken, meestal begrijpen ze niet eens de betekenis van het woord.

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  @Jack Terrible 16.41. uur, dan ben en wil ik net als u ook racist zijn. Gloeiende vinketering, altijd weer dat linkse-en gutmenschen gebroed wat meent ons de mond te moeten snoeren, als het de onaangepasten van de achterlijke islam betreft! Spuug-en spuugzat, ben ik deze mensen, die menen een hoogstaande moraal te vertegenwoordigen, uiteindelijk zijn het slechts 5e colonne figuren en wegbereiders voor de muzelmannen om ons te overheersen. Het artikel noemt terecht, de velen die wel wilden integreren, Polen, Italianen, Spanjaarden, Vietnamezen, Chinezen! En van deze mensen hebben we hier in nederland NOOIT, ik zeg NOOIT LAST gehad, en van dat ISLAMTUIG ELKE DAG VAN ONS LEVEN. HAATBAARDEN ROT OP!

  Like

 4. Martien Pennings zegt:

  “Wie bijvoorbeeld islamcritici ervan beschuldigt racisten te zijn, moet zich sinds kort op internetforums de vraag laten welgevallen sinds wanneer de islam een ras is.”

  Nou, dat is niet “sinds kort”.

  Ik moet eens gaan zoeken wanneer ik voor het eerst ben gaan roepen dat een ideologie of godsdienst geen ras is.

  In elk geval dateert mijn bewustzijn van dat toch voor de hand liggende feit sinds ongeveer 2006, toen de VVD het plan opvatte om Artikel 1 van de Grondwet als absolute norm te gaan stellen.

  Maar ik zou eens moeten gaan zoeken wanneer ik het voor het eerst publiekelijk onder woorden bracht.

  Ik verkeerde aanvankelijk ook in de veronderstelling dat Artikel 1 uit 1848 stamde, maar nee, het artikel 1 van de Grondwet is in de jaren 1950 onder CPN-invloed ontstaan.

  Dat artikel 1 wilde Pim Fortuyn al schrappen.

  De cruciale passage luidt:

  “Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

  Het grote bezwaar tegen dat artikel is de absurditeit dat er aangeboren eigenschappen (ras, geslacht) nevenschikkend staan naast overtuigingen (godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid).

  Want dat iemand een spleetje tussen de benen heeft of een zwarte huid, daar is weinig aan te doen, maar als je bijvoorbeeld de nazislam aanhangt is dat een keuze en die keuze zou ik nou graag op relevante gronden willen blijven “discrimineren” (kritiseren).

  Het meest oer-echte racisme moet je natuurlijk zoeken in de islam, namelijk dat tegen vrouwen.

  Like

 5. Lucky9 zegt:

  Nee Martien, “Het meest oer-echte racisme” -ik noem het fascisme- moet je natuurlijk zoeken in de islam, maar niet het racisme tegen vrouwen. Dat is namelijk een onvrijwillig maar de voor moslims aangenaam bijproduct, en bovendien zijn vrouwen geen ras.

  Moslims willen gewoon de “meester” zijn, en alle anderen slaven!

  Als die anderen toevallig slavinnen zijn is dat voor hen goed meegenomen, maar ook niet meer dan dat.

  Like

 6. Martien Pennings zegt:

  @ Lucky9 om 18:45.
  Mij lijkt het oerste racisme het racisme dat discrimineert op grond van lichamelijke kenmerken: spleetje tussen de benen, melkklieren in de borst, enzovoort.

  Like

 7. Homofielen ophangen zoals ze dat in Iran doen is volgens de linkse meute ook geen racisme maar dat is natuurlijk de ver van mijn bed show. We moeten bij ons zelf blijven volgens de linkse meute en niet naar het verre buitenland kijken… want daar gebeuren ook wel verschrikkelijke dingen… maar van de moslims (haatbaarden) in Nederland heb je volgens de linkse meute weinig last??????????? Enkelingen willen Sharia4Holland????????????? Enkelingen belanden in de criminaliteit wegens hun achterstand in de samenleving en hun moeilijke jeugd???????????

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  @Jack Terrible 20.50. uur, de roden zijn met afstand de grootste verraders van onze vrijheid. Samen met onnozele gutmenschen en politiek correcten, verkwanselen ze ons aan de rode eu en de weerzinwekkende islam.

  Like

 9. Frans Brassens zegt:

  “Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

  Even los van het islamverhaal: Hier staat in ‘artikel 1’ nogal duidelijk dat bijvoorbeeld PVV-ers niet gediscrimineerd mogen worden.
  En wat doet de domme meute van linksen en een aantal andere verstandlozen ?

  Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  @Frans Brassens 08.22. uur, ziet U, daaruit blijkt wat voor grote huichelaars linksen zijn!

  Like

 11. Jan zegt:

  In de ogen van marxisten/socialisten is íedereen een racist, ongeacht wat hij doet of zegt. De ziektekosenverzekering van Obama is zo duur voor werkgevers dat zij nu geen personeel meer aannemen, van volledige banen part-time banen maken onder de 20 uur omdat dit de grens is dat men zelf moet zorgen voor een verzekering. Van de kant van socialisten worden ondernemers van ‘Papa John'(een enorme pizza-keten) en de ‘Applebee’-restaurants uitgemaakt voor racisten omdat er ook zwarten werken en latino’s.
  http://weaselzippers.us/2012/11/11/libs-attack-papa-johns-founder-as-racist-for-warning-obamacare-related-costs-may-lead-to-cutbacks/

  Republikeinen worden uitgemaakt voor racisten omdat zij niet massaal abortus ondersteunen zoals de socialisten, wat volgens hen, de socialisten, niets anders betekent dan dat zij willen zorgen voor meer nakomelingen om de zwarten te onderdrukken.
  http://www.breitbart.com/Breitbart-TV/2012/11/10/MSNBC-Panelist-White-People-Are-Against-Abortion-Because-They-Are-Trying-to-Build-Up-The-Race

  Een identiteitskaart is verplicht als je wilt stemmen in de VS, net als het hier is, maar volgens socialisten is dat ‘racistisch’ omdat Republikeinen op huidskleur letten en er dús van uitgaan, volgens socialisten dat die persoon illegaal is.

  Like

 12. Pingback: Necla Kelek: “Sarrazins tegenstanders hebben hun doel bereikt” | E.J. Bron

 13. @Frans Brassens: Precies! Maar als je dat zegt, willen ze je het liefst een kogel door de hersenpan jagen want je bent tenslotte toch maar een racistische PVV’er. Want kritiek op hun linkse denkwijze? Oei oei oei…

  Als blikken konden doden, zat ik hier nu niet mijn reaguursels te spuwen…

  Zodra ik op enige wijze door heb dat het vervente PVV-Hat0rs zijn, ik zeg bij dergelijke idioten meteen al dat ik een smerige racistische klootzakkerige, PVV’er ben, die volgens hun geldende maatstaven dood moet, dan neem je ze gelijk de wind uit de zeilen 😛 😆

  Like

 14. Pingback: “Militante islamisten zijn fascisten” | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s