40 jaar massamigratie. Nederland bloedt

(Door: Joost Niemöller)

De Nederlanders wordt afgenomen wat Drees hen ooit gaf. Omwille van de immigranten. Stukje bij beetje neemt nu in Nederland de woede toe over het regeerakkoord waarmee middenin de crisis wordt doorgepakt met de afbraak van de verzorgingsstaat. Die is niet meer betaalbaar. Heet het. Zegt men. Dit zijn de 11 meest in het oog springende afbraakpunten uit het regeerakkoord van Rutte II.

1. AOW verhoging

De AOW-leeftijd wordt geleidelijk verhoogd tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.

2. Beperking nabestaandenuitkering

Voor nieuwe gevallen wordt de maximale duur van een nabestaandenuitkering beperkt tot een jaar.

3. Afbraak hypotheekrenteaftrek

Voor bestaande en nieuwe hypothecaire leningen wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf), in stappen van een half procent per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf.

4. Vergemakkelijking ontslagprocedure.

De parallelle route via de kantonrechter vervalt. Het UWV gaat het overgrote deel van de aanvragen binnen vier weken afhandelen (nu zes weken).

5. Sterke versobering van de bestaande WW regeling

De duur van de WW-uitkering wordt maximaal 24 maanden: 12 maanden gerelateerd aan het laatstverdiende loon en 12 maanden gerelateerd aan het wettelijk minimumloon.

6. Einde OV kaart

De OV-studentenkaart wordt per 2016 omgezet in een studentenkortingskaart voor het openbaar vervoer.

7. Eigen kosten spoedeisende hulp

Voor zelfverwijzers op de spoedeisende hulp (SEH) wordt een eigen bijdrage geïntroduceerd van 50 euro per bezoek.

8. Beperking huishoudelijke hulp bij zorg

Het beroep op de bestaande huishoudelijke hulp in de WMO wordt voor nieuwe cliënten in 2014 beëindigd. Voor bestaande cliënten gaat de maatregel een jaar later in.

9. Inperking op de reïntegratieregeling

Het re-integratiebudget van UWV en het participatiebudget van gemeenten worden gekort.

10. Inkrimping voor inwonende AOW-ers

De uitkering van iedere AOW’er die samenwoont met één of meer volwassenen (ook als het gaat om eerste graad bloedverwanten) wordt per 2015 vastgesteld op 50% van het netto minimumloon. Dit geldt voor nieuwe instroom in de AOW, voor AOW-ers waarvan de huishoudsituatie wijzigt en na afloop van het overgangsrecht voor het zittend bestand.

11. Schrapping AOW partnertoeslag

AOWgerechtigden die samen met hun partner een totaalinkomen van meer dan 50.000 euro (exclusief AOW) hebben, ontvangen niet langer partnertoeslag. Dit geldt voor nieuwe instroom en, na afloop van een overgangsperiode, voor het zittend bestand.

 En hoe komt dat alles? Dat mogen we niet weten.

Veertig jaar massamigratie heeft ertoe geleid dat de verzorgingsstaat nu niet meer betaalbaar is. Migranten die de staat veel meer kosten dan ze ooit kunnen opbrengen, zoals blijkt uit het CPB onderzoek van o.a. Hans Roodenburg waarnaar geen enkele Nederlandse regering ooit gevraagd heeft.

Immigranten die veel meer dan gemiddeld leven van een uitkering. Veel vaker in de gevangenis zitten dan gemiddeld. Veel vaker zorgafhankelijk zijn. De kosten van de beveiliging steeds meer doen toenemen. Enzovoort enzovoort. De precieze cijfers kunt u hier nalezen.

Nooit heeft ook maar één Nederlandse regering de kosten van de massamigratie laten opnemen in de begroting. Uit vele onafhankelijke berekeningen blijkt dat de kosten in de tientallen, honderden miljarden moeten lopen. Maar officieel weten we van niets. En nu wordt van ons wel gevraagd om in te schuiven. Om op een houtje te bijten als we ontslagen zijn. Om te verzuipen onder het huis waarvoor een onbetrouwbare overheid garanties leek te bieden. Door langer door te moeten werken. Door meer te betalen voor onze zorg.

Bloeden moeten we om de mulitculturele idealen van een arrogante elite die overal mee weg is gekomen.

Dit is de grote schande van onze tijd. En in de media zwijgt iedereen erover.

Bron:

http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/11/40-jaar-massamigratie-nederland-bloedt

Auteur: Joost Niemöller

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Nederland. Bookmark de permalink .

42 reacties op 40 jaar massamigratie. Nederland bloedt

 1. Tom Hendrix zegt:

  Dank aan de web master voor het plaatsen van dit artikel van Dhr. Niemöller. Dhr. Niemöller heeft volkomen gelijk, alles wordt ons afgenomen opdat de instroom van de ons vijandige MUZELMANNEN door kan blijven gaan. Tevens dat er ongelimiteerd euro’s kunnen overgemaakt worden naar het POLITBURO BRUSSEL, om zgn. Griekenland en Portugal of Spanje te helpen. Mensen we zijn en worden door ALLE PARTIJEN uitgezonderd de PVV in dit geval besodemieterd! Onze verzorgingsstaat wordt geheel uitgekleed omdat men tientallen jaren achtereen jan rap en zijn maat heeft binnengehaald. Tevens heeft een bekende econoom reeds gezegd: ” De verzorgingsstaat kan men NIET in stand houden BIJ MASSA_IMMIGRATIE”.

  Like

 2. Martien Pennings zegt:

  Benieuwd hoe lang onze “filantropische” quasi-elite de slapende vulkaan nog onder het hersenspoel-afdekplaatje kan houden.
  Als de vulkaan wakker wordt nog geen minuut meer natuurlijk, maar wanneer wordt de vulkaan (de bevolking) wakker?
  Een belangrijk moment kan worden als Israël dit jaar eenzijdig de noodzakelijke klap aan Iran uitdeelt.
  Want dat is met moslimbroeder Obama nog vier jaar aan het roer in Amerika onvermijdelijk.
  Dan zal de islamitische 5e colonne zich ongekend heftig antisemitisch roeren en natuurlijk hun collaborateurs in de mainstream-media ook.
  Dan is er kans dat er ogen open gaan.
  Ik bedoel dat de combinatie van uitkleden van de verzorgings-staat en verraad aan Israël tot het bewustzijn kan leiden dat deze elite is los gezongen van elke werkelijkheid.
  Maar misschien houden ze het nog wel een jaar of 8 vol, al zal op termijn, dus binnen 2 jaar, ook steeds duidelijker worden dat “Europa” een totalitair-monster-in-wording is, dat de bevolking van Noord-Europa ook door de eurokraten steeds verder uitgekleed wordt én dat de voortgang van immigratie van moslims een dictaat van de EU is.
  Ons staan apokalyptisch tijden te wachten.

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  @Martien Pennings 12.51. uur, hierop zeg ik voluit: AMEN!

  Like

 4. luckybee zegt:

  Ik ben hier mee helemaal eens;onze ellende begint met de toe stroom van de moslims naar Nederland en de EU.Daar om zie ik de toekomst heel erg zomber uit.

  Like

 5. Henk der Niederländer zegt:

  @ Martien Ik heb de laatste dagen links en rechts eens wat rond gevraagd over wat de mensen weten van wat in het regeerakkoord staat.
  En helaas komt het erop neer dat het bedroevend weinig is.
  De meesten weten dat links en rechts grote weerstand bestaat tegen het gedrocht maar het hoe wat en waarom weet eigenlijk bijna niemand.
  Het ziet er triest uit kan Ik met grote stelligheid zeggen.

  Like

 6. luckybee zegt:

  En aan de Witt was het niet Iran die de joden helemaal weg wil uit het midden Oosten? en niet omgekeerd?Kanaan is notabene hun beloofde land?De enige land dat ze van God hebben gekregen?

  Like

 7. Wachteres zegt:

  Bedankt Joost, voor dit artikel.

  Het is veel gemakkelijker voor onze ‘elite’ om hun gal uit te spuwen over Geert Wilders en de PVV-aanhangers.

  De massa-immigratie kan dan ongestoord doorgaan en het ‘stomme volk’ kakelt hen wel na en vindt ook dat Wilders een racist en een fascist is.

  Behalve met de massa-immigratie zitten we nog met Europa opgescheept. Het beetje geld dat er over is gaat bij bakken vol naar de landen die het nodig hebben; meer dan wij blijkbaar.

  Gevolg: de bezuinigingen die, volgens de elite, moeten worden doorgevoerd, zullen niet ophouden want Europa zal onze kapitale bijdragen blijven opeisen.

  HOE KAN EEN VOLK ZO STOM ZIJN DAT ZE DIT COMMUNISTISCH BOERENBEDROG NIET DOOR HEBBEN.

  Like

 8. Lucky9 zegt:

  Bijzonder nauwkeurig artikel van Joost Niemöller dat de barre realiteit goed omschrijft.
  Naïviteit en het niet willen waarnemen van de dagelijkse indoctrinatie die men op alle burgers uitoefent, heft een zware tol.

  Voor Vlaanderen moeten de 11 punten natuurlijk anders worden geformuleerd maar ze komen op hetzelfde neer: roofbouw op de reserves en middelen van de autochtone bevolking.
  Vlaanderen en zijn burgers ondergaat elk jaar dit juk twee keer: een keer ten voordele voor de meestal islamitische allochtonen en een tweede keer -en dit al minstens 94 à 182 jaar- voor de al even schandalige financiële transfers naar Wallonië.

  En elke politieke partij of beweging die hieraan verandering wil brengen wordt met verdachtmakingen, of immorele lasterpraatjes gediaboliseerd in de MSM.

  De “lawfare” die in Nederland gevoerd werd tegen Geert Wilders hebben wij in het begin van dit millennium ook al moeten waarnemen. Ook de verdoken islamofiele transfers ten nadele van het nog productieve deel van de autochtone bevolking is geen louter Nederlands maar een breder Europees fenomeen.

  De resultaten van “paars” ondergingen wij in Vlaanderen reeds het laatste decennium van de vorige eeuw. Ze bleken nadien een nog veel rampzaliger erfenis na te laten dan we hadden durven vermoeden. Onder de paarse noemer wordt er vooral gestreefd om de geld- en machtshonger van de linkse kerk te voldoen. Die gebruiken de geldmiddelen om hun eigen achterban te paaien niettegenstaande het al sedert de jaren zestig van de vorige eeuw door de ontstane welvaart duidelijk werd dat alleen zij in feite nog de enige vijand zijn van de werkende klasse.

  Daarom verzonnen ze vanaf van de jaren zeventig een nieuwe fictieve vijand, omdat de vorige door de feiten totaal ongeloofwaardig was geworden. Door deze valsheid werd en wordt het productieve deel van de bevolking misleidt en dit proces van misleiding zette zich op ieders kosten door tot in onze dagen met behulp van hersenspoeling en indoctrinatie. Als onze maatschappij door hun wanbeheer en islamofiele spilzucht in elkaar zal gestort zijn kunnen zij het oude vijandbeeld terug boven halen, hun handen wassen in onschuld en een dictatuur vestigen. Zo wordt de vrijheid geknecht. De linkse kiezers zullen de tak waarop ze zaten hebben afgezaagd.

  Like

 9. Pieter Helenius zegt:

  Tsja. wie weigert om de Babyboomse Gutmensch onder de Guillotine te brengen, verdient niet beter.

  Like

 10. BertG. zegt:

  Het is al vaker vermeld hier. Er is gewoon gesjoemeld met deze verkiezing uitslag omdat het zo moest wezen. Dit lag allang van te voren vast. Wat mensen ook gestemd hebben.
  Ik weiger te geloven dat deze partijen plotseling allebei op zo’n 40 zetels per partij uitkwamen als uitslag.
  Maar wie kan dit controleren. Je moet het maar aannemen.
  Deze trein is niet meer te stoppen en dit is nog maar het begin van nog veel meer ellende.
  Net zolang tot dat er geen oorspronkelijke europeaan meer rond loopt.

  Like

 11. Tom Hendrix zegt:

  @BertG 14.35. uur, inderdaad Bert, men wenst ons zowel kapot, als monddood te maken. De verkiezingen zijn gemanipuleerd, vanaf 1 a 2 weken voor 12 september, heeft de RODE STAATSTV niets anders gedaan, als RUTTE EN SAMSOM door de strot duwen. En helaas voor het verstand der nederlanders, het is de RODEN gelukt, om de Partij van de Arabieren in het zadel te krijgen. En deze PvdA is net als de VVD compleet islamofiel en eurofiel!

  Like

 12. Henk.V zegt:

  Naar aanleiding van de opmerking van @DeWitt parafraseer ik:
  ”Als er genuked wordt op ISRAËL en Europa onder de fall-out zit, zal er weinig overblijven van de sympathie voor Israel en ik vrees dat niemand het dan nog heeft over het verraad van de elite van Israel.”
  Nee, misschien niet, maar verraad blijft verraad! Verraad aan (de verworvenheden van)eigen land en bevolking (nagenoeg gepleegd door alle pro EU regeringen!) en verraad aan onze trouwste vriend Israël.
  Zo liggen de zaken aan, wat er ook gebeurt! De heersende ”politiek correcte”kliek zal de handen in onschuld wassen als ze daartoe de kans krijgt en waarschijnlijk het lot van Israël even betreuren om daarna de linkse flirt met de EU en de islam moeiteloos voort te zetten, omdat het gezonde verstand en de daarbij behorende gewetens functie reeds lang is uitgeschakeld.

  @ Bert.G De opmerkelijke verkiezingsuitslag waarover u spreekt verbaast mij ook al tijden. Dat de media zich voorafgaande aan deze verkiezingen zich buitengewoon manipulatief hebben opgesteld was zeer zichtbaar. Nog nooit zal ik hoe er letterlijk naar een bepaald (gewenst) eindresultaat is toe gepraat. Het blijft echter moeilijk om daadwerkelijk geknoei met stemmen aan te tonen.
  Dit soort uitslagen zag men overigens destijds in de USSR ook altijd aankomen..

  Als kleine aanvulling op de glasheldere analyse van Joost Niemöller zou ik nog willen opmerken dat de aftakeling van ons sociale stelsel en de totale erosie van het werkelijk sociale besef van onze EU slaafjes in Den Haag nog extra zal worden versneld doordat onze altijd wakkere verdedigers van onze nationale belangen instemden met het Europese stabiliteitspact.
  Wel, sinterklaas is in aantocht en natuurlijk ook de kerst (uiteraard ”zonder provocerende, kwetsende symbolen” erin) en dus is het weer uitpakken geblazen en graaien.
  Ook voor de EU, in geval van nood, want er is natuurlijk veel nood in de EU.
  Maar Allah zij dank! Er kan nog volop gegraaid worden door de hulpvaardige handen van Big Brother Uit Brussel , bijvoorbeeld in onze OVERVOLLE pensioen kassen.
  In het binnenland zorgen Karl Marx Rutte en Samson voor de nodige nivellering, terwijl Grote Broer uit Brussel het grootschalige Europese goede werk ter hand neemt en ook alom gaat nivelleren. Samen even armoedig rijk worden in heel de EU.Geweldig! Dat is het doel waarnaar wij streven!

  Maar ja, wie zal ons nog bijspringen wanneer onze eigen, ZELF OPGEBOUWDE fondsen uitgeput raken??

  Maar: de geschiedenis leert ons dat in zo’n geval, wanneer de Nederlanders worden gepakt in hun portemonnees, het volk nog wel eens heel opstandig kan worden en zich tegen de bezetters keert…

  Maar beter is het natuurlijk dat ver daarvoor genoeg ogen open zijn gegaan om electoraal het links- liberale tuig voorgoed uit de pluche zetels te schoppen.

  Like

 13. @DeWitt

  De as van het kwaad
  draait wegens Jodenhaat.
  Velen kruipen voor Allah.
  Bah!
  Laten zich misleiden door
  een valse ‘profeet’…
  een moordlustige pedofiel
  die kon liegen bij de vleet.

  Like

 14. G.Deckzeijl zegt:

  If you want a normal life, stop firering.
  http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=291618
  (dat ze dat die Gaza-zandbak nog niet veel eerder met de grond gelijkgemaakt
  hebben, verbaas ik me nog iedere dag over)

  Like

 15. De Ekster zegt:

  Weer een haarscherpe analyse van Niemoller. De massale emigratie naar ons land was de grootste ramp sinds WOII. Alles wat we met zijn allen in jaren hebben opgebouwd is afgebroken door de emigratie en Europa. Wat een verschrikkelijke ellende.
  En inderdaad, ook onze pensioenpotten zullen ze in Brussel binnenkort beginnen leeg te roven. Reken daar maar op! En wij blijven met lege handen achter.

  Like

 16. aegolius cs zegt:

  Ter adstruering van Henk.V 15:25 versus DeWitt. Herkenbaar voor de laatste?
  “Waarom worden de Joden toch zo gehaat?”
  Geloof en macht, zo valt me in.
  Ik heb een aantal stukjes geknipt uit een lang maar zeer interessant overzicht van de “geschiedkundige” rol welke de kerk jegens joden theologisch aanhing (…?) waarin ook Maarten Luther niet ontbreekt.
  Eigenlijk wordt het duidelijk waarom in de koran, dat 600 jaar na christus met aanvulling op aanvulling de dood van joden legitimeert.
  Elk geloofsinstituut is een walgelijk en dodelijk ziekteverwekend machtsorgaan!
  Kerk en Israël
  Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt: 1997) (Laatste bewerking: 17 oktober 2012)
  Het is opmerkelijk hoeveel mensen die zich ‘christen’ noemen of daarvoor doorgaan, weinig of helemaal niets weten van Gods bedoelingen met het volk van Israël. De oorzaak hiervan kan voor een belangrijk deel gezocht worden in de kerk die zich door de eeuwen heen, hoogmoedig tegenover het volk van Israël heeft gedragen. Volgens de kerk is de rol van Israël na de kruisiging en opstanding van Jezus uitgespeeld……
  De in de Verenigde Staten wonende Grieks-Melkische aartsbisschop Cyrille Salim Butros beweert: ‘De Heilige Schrift mag niet worden misbruikt om daarmee de terugkeer van de Joden naar Israël te rechtvaardigen, want het Joodse volk is geen uitverkoren volk meer omdat de komst van Christus alle beloftes in vervulling heeft doen gaan.’……
  De reformatie heeft deze theorie later overgenomen, namelijk dat de kerk het ‘nieuwe Israël’ is dat voor altijd het Joodse Israël vervangt. Op landkaartjes in sommige Bijbels komt het Bijbelse Israël helemaal niet voor, maar wordt het domweg Palestina genoemd. Al in de beginperiode van de Gemeente waren er predikers die beweerden dat de Joden door God vervloekt en verlaten waren. Zo beweerde in de tweede eeuw de invloedrijke ketter Marcion dat de “God van het Oude Testament” een andere was dan de “God van de christenen”. Daarom moest men het Oude Testament niet langer als schrift erkennen. Joahannes Chrysostomos, de patriarch van Konstantinopel (344-407)……
  Men heeft het Joodse volk dood verklaart door de vervangingstheologie. Zo konden in de loop van de kerkgeschiedenis alle Jodenvervolgers zich verzekeren van de instemming van de kerkleiders. Want alleen zo kon de wereldwijde moord op het Joodse volk zonder noemenswaardige tegenstand worden uitgevoerd. Dat werd o.a. duidelijk op de ‘Rijksdag van Neurenberg’ in 1933, toen door middel van rassenwetten de Joden tot minderwaardige mensen werden verklaard,… en dat met toestemming van de kerk. Daardoor werden alle belemmeringen weggenomen, zodat ‘men de Joden met een zuiver geweten’ kon ombrengen, omdat zij volgens hen ‘voor altijd door God verworpen waren’…
  http://www.franklinterhorst.nl/Kerk%20en%20Israel.htm

  Like

 17. G.Deckzeijl zegt:

  Weer een HAATcentrale erbij..???
  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/2193684/2007/02/16/Moskeepleidooi-valt-verkeerd.dhtml
  Vlad Tepes> http://tinyurl.com/6ed8jyh
  Onthouden: alle allochtone gemeenteraadsleden in dit land zijn te beschouwen als infiltranten
  die HET PROJECT ten uitvoer leggen. Doel: wereldkalifaat + sharia.
  Glenn Beck * Het Project te vinden op YT en links in de header naast contact.

  Like

 18. aegolius cs zegt:

  Hoe fout kun je zijn als gekozen overheid?
  De dynamiek van de overheid als staat is sterk afhankelijk van land en doelstellingen. Wat willen we in NL van de staat?
  Van de wieg tot het graf 1)voorzieningen in voor en tegenspoed, bovendien voor iedereen geldend. Ook zij die vanuit de EU langskomen.
  Besturen en handhaven kost geld, zeker naarmate de politieke wensen van groepen kiezers zal worden ingevuld. Alleen al het feit dat het NIBUD 100 voorbeeldhuishoudens moest doorrekenen geeft een onbegrijpelijke mate van fiscale verfijning aan. Een maatpak dat alleen bij de overheid verkrijgbaar is. Hoe complexer de wetgeving des te lastiger voor de burger is het te weten waarom het (g/d)raait. En of je die overheidsproducten nu wel of niet in je winkelwagentje stopt, de kwaliteit betwist of de prijs te hoog vindt? Het is gedwongen winkelnering en als het niet bevalt dan rest je te vertrekken, als het land dat al toestaat.
  De overheid vergroeid van nachtwaker tot nivelleringsstaat. Van zogenaamde bezuinigen tot méér incasseren, al is het maar de borgstelling aan de EUSSR ter landen nivellering.
  Hoewel het aantal ambtenaren (1 miljoen op 16 miljoen inwoners is 1 op 16) meevalt t.o.v. Griekenland (1 op 3), moet het met minder kunnen als de overheid wat terug treedt. Het is meer zaak dat de kwaliteit zal toenemen opdat ze haar controlerende taken, o.a. op de banken, is toegerust waarbij ik me nog afvraag of de bankencrises niet door de overheid is ontstaan. De V.S. onder pres. Carter wilde ook huisvesting voor niet kapitaal krachtigen en verplichte banken 2)“bad loans” te verstrekken dat later door pres. Clinton werd aangescherpt. Die banken, ook niet gek, verkochten het schuldpapier als beleggingsderivaat wereldwijd. Totdat het mis ging en NL banken moesten meedelen in het financiële debacle, waarvan de voormalige toezichthouder v/d NCB, de heer N. Wellink later verklaarde geen inzicht of instrumenten ter beschikking had dat meetbaar duidelijk kon maken in welk risicogebied men verkeerde(…). Tevens had de overheid van IJsland weinig moeite met de geldwerving van Icesave.
  Goed en wel: de kapitalistische geldverstrekkers zijn hun macht kwijt geraakt nadat de banken veelal zijn genationaliseerd. Een nieuwe fase in het economisch marktmechanisme van concurrentie en zelfvoorziening is aangebroken. Concurrentie met China of India? Laat maar zitten. Die landen moeten nog opklimmen in het monetaire systeem. Evenals hier, zal de politiek en bestuur onderhevig zijn aan de 3)The Tytler Cycle.
  Afgezien van onderdrukkende staten vraag ik me af binnen welke vrijheden of inspraakmogelijk wij op democratische wijze beschikken en ons “gekozen” bestuur daarmee omgaat? Het is wat het is: een op historisch koningschap gebaseerde NL staat, waarover ik recentelijk op het gedicht van gewaardeerde Willemientje reageerde:
  Gloeiende: dat hele koningshuis heeft geen donder meer te vertellen noch haar soevereiniteit van het grondgebied en daarop levende burgers NL te verdedigen!
  Alles is al met de EUSSR in het verleden geregeld: dubbele paspoorten en koffers als voorheen immers ingepakt.
  Het is alleen een kwestie van uitzingen zolang de door ons “gekozen” partijen het systeem Huis/EU zullen waarborgen!
  Provincie NL met zich vernieuwende bevolking is een parel. Bah!
  En ja: van de kapitalistische staatsvorm naar ….. oeps, naar het communistische? Natuurlijk geheel anders, zult u begrijpen.
  1) huisvesting, medische zorg, arbeid en scholing, veiligheid en bescherming………. Vult u maar aan.
  2) Community Reinvestment Act
  http://en.wikipedia.org/wiki/Community_Reinvestment_Act
  3) The Tytler Cycle Revisited

  http://www.commonsensegovernment.com/article-03-14-09.html

  Gewoon nog wat leeswerk:
  De kredietcrisis: hoe zat het ook alweer?
  19-3-2009
  De kredietcrisis kan met recht de grootste economische crisis sinds de jaren ’30 genoemd worden. Wat in augustus 2007 begon als hypotheekcrisis in de Verenigde Staten, bleek een bom onder de gehele financiële wereld.
  http://www.beursgorilla.nl/de-kredietcrisis-hoe-zat-het.asp

  Like

 19. Frans Brassens zegt:

  Misschien past hier als reactie mijn elders gepubliceerde ‘music for the millions’ – blogje van vanmorgen….

  Ik begin domheid te háten

  Over domheid heb ik het níet als het mensen betreft die nu eenmaal over wat tot veel minder hersencapaciteit beschikken dan een gemiddeld mens.
  Dat soort ‘domheid’ is herkenbaar en acceptabel omdat deze mensen ‘er niets aan kunnen doen’.

  Nee, ik heb het over de domheid, de ontstellende domheid, van lieden die beter zouden moeten weten en handelen.

  Ik sta bekend om een groot geduld, een geduld dat ik ook, tot voor enige jaren, altijd voor politici koesterde. Maar dat is veranderd omdat die, hun, domheid zich veel vaker en veel duidelijker bedient van doorzichtige leugens, bedrog, misleiding van argelozen, intimidatie en nog een hele reeks andere smerigheden.

  De haat begon de kop op te steken nadat de smerige en arrogante volks- en landverrader Balkenende het Nederlandse volk in de gore klauwen van een zich steeds fascistischer uitend ‘Europa’ dreef door het referendum waarin Nederland zich uitsprak tégen een ‘Europese staat’, de politiek/monetaire E.U., naast zich neer te leggen.

  Twéé derde van de Nederlanders, 2 van de 3 dus, zei NEE tegen de zogenaamde ‘Europese grondwet’. Balkenende had van tevoren létterlijk gezegd dat hij zich zou schamen voor zo’n uitslag. Waarmee hij, als ‘goed christen’ van het CDA zichzelf uitnemender en belangrijker achtte dan iedereen.
  ‘Zijn’ Jezus leerde iets heel anders, waaruit Balkenende’s gehuichel blijkt.
  Hij ging daarna ook nog eens accoord met diezelfde ‘grondwet’ in een ander jasje, iets dat Nederland NIET wilde, maar waarover geen referendum meer werd gehouden dat ongetwijfeld weer op NEE was uitgelopen. Minachting van het volk. Dat is totalitairisme, dat is fascisme.

  Dat was dus het begin van mijn haat. Daarna is deze alleen nog maar gegroeid.

  Op dit moment is die haat bijna dodelijk.
  Want de arrogante smeerlapperij in de politiek is alleen nog maar toegenomen. Samen met de graaizucht van degenen die bij je portemonnee kunnen komen. En dat gebeurt niet alleen in de politiek of via de belastingdienst. Ook in de juridische wereld, ook in de economische wereld, ook in de medische wereld, ook in het onderwijs, ook in….ja, waarin niet?

  Ik hoef geen voorbeelden te noemen. Iedereen die hier leest kent ze wel, de een nog meer dan de ander. Maar één dan toch maar:

  Het is een grof schandaal dat een notoire domoor als Rutte en een veroordeelde activist als Samsom zo ónverantwoord dóm en overhaast bezig zijn iets in elkaar te flansen dat niet in elkaar geflanst kan worden.
  Aan de ‘macht’ gekomen via gemanipuleerde verkiezingen willen zij coûte que coûte op het pluche blijven kleven. De -Nederland schadende- domheden uit hun plannetjes worden achter elkaar afgeschoten, waarna ze weer ándere domheden op tafel leggen, gaten vullend met gaten.

  Die twee kunnen kennelijk niet beseffen dat je als amateur een huis niet kunt bouwen op een uiterst wankel en verzakkend fundament, waarbij ze de bouw dan ook nog eens uitvoeren met niet passende en uit gevaarlijke materialen vervaardigde onderdelen. En dat is dóm. Uiterst dom. En die domheid háát ik.

  Als je zó aan het bouwen bent zegt de bouwpolitie:
  Afbreken die wrakke hap.
  Afvoeren naar de daarvoor bestemde stortplaatsen.
  EERST een nieuw en goed fundament leggen en dan opnieuw beginnen.
  Maar kijk dan eerst eens of het fundament je voorgenomen bouwsel wel dragen kan.

  Het fundament is: De Nederlandse kiezers, die hopelijk wakker zijn geworden door de herrie van de instortende onderdelen van die bouwval in aanbouw.

  Een nieuw fundament kan alleen gelegd worden door nieuwe verkiezingen.
  Het is zéér wel mogelijk dat er dan ándere ‘bouwers’ aan het werk zullen gaan.

  Frans Brassens
  13 november 2012

  Like

 20. Tom Hendrix zegt:

  @Frans Brassens 18.27. uur, ook ik ben gloeiend giftig Frans. Snotverdomme, wij mogen naar de haaien gaan, maar MARX RUTTE en zijn criminele maat SAMSOM, zorgen er wel voor dat BEA BILDERBERG geen cent hoeft in te leveren, de communisten in BRUSSEL de 10 tallen miljarden krijgen waar nota-bene RUTTE voor getekend heeft en ook nog getekend voor het ESM verdrag, en deze fielten zorgen er ook nog voor dat de KAMELENEUKERS van de ISLAM hun bek steeds verder mogen opentrekken. Tot hoelang dulden wij dit nog allemaal?

  Like

 21. Henk.V zegt:

  aegolius cs (13 november 2012 om 16:17)

  Dank u voor uw uiteenzetting:-)
  Door een langdurige verblijf in Evangelische kringen destijds ben ik daar nogal mee op de hoogte.
  En met betrekking tot de afkeer van joden heb ik nog wel sterkere staaltjes van religieuze goochelkunst mee gemaakt.Wie bijvoorbeeld de joden haat wil ophangen aan slechts het spreekkoor ”Zijn bloed kome over ons en onze kinderen!” en daarmee de gruwelijke wandaden tegen het Joodse volk een zekere legitimering wil verschaffen is volgens mij rijp voor een psychiatrisch onderzoek.
  Over het volkenrechtelijk erkende recht van de joden om terug te keren naar het gebied waarmee ze al bijna drieduizend jaar verbonden zijn, hoeven wij hier niet verder uit te weiden .
  Mijn steun voor land en volk van Israël is dan ook niet godsdienstig gefundeerd,al moet ik bekennen dat ik het land waar de Bijbelse verhalen zich afspeelden best wel eens zou willen zien.

  Dat men de joden haat kan gewoon niet alleen maar een religieuze grond hebben. Feit is gewoon dat in de joodse cultuur de persoonlijke ontwikkeling hoog staat aangegeven, wat tot een hoog percentage ontwikkelde persoonlijkheden leidt die veel kunnen bereiken. En dit succesvol aanwezig zijn overal ter wereld zou wel eens DE reden tot grote afgunst kunnen zijn. Een afgunst die tot grote haat en moordzucht kan uitgroeien. Deze volks-intelligentie zou bovendien ook nog wel extra kunnen worden versterkt door de dreiging waaraan men in de loop der eeuwen het hoofd heeft moeten bieden. Volken die vaak onder druk hebben geleefd ontwikkelen doorgaans een sterk vermogen tot overleven op een vindingrijke manier.
  Ook de Armeniërs kenden als volk zware perioden waarin ze werden verdrukt en ook in dat volk schuilt veel intelligentie en talent.
  Voer voor psychologen, lijkt me.

  Like

 22. Wachteres zegt:

  @ Frans Brassens 18.26u.

  Was het alleen maar domheid, Frans. Daar zou ik nog mee kunnen leven.

  Veel erger vind ik de pure kwaadaardigheid om willens en wetens je werelddeel,je land, je cultuur,je volk, je kinderen/kleinkinderen en je vrijheid te verkopen aan een communistische dictatuur en een vóór-Middeleeuwse, meer dan achterlijke ideologie..

  Omwille van olie, geld en een voorbestemde en goed betaalde baan.

  Like

 23. @Henk V. 19.22 uur; De haat tegen Joden (Israël) is volgens mij uitsluitend afgunst omdat de Joden (Israël) volop gezegend en beschermd worden door de Allerhoogste! En moslims hebben een achterlijke cultuur, aanbidding en God vergeleken met de Joden. En dat voelen beide kampen! Ik zie het als een strijd van de Duivel tegen de Allerhoogste!

  Like

 24. Frans Brassens zegt:

  Uiteraard met je eens, Wachteres (19:36). Juist dit soort aanvullingen door lezers beoogde ik met mijn elders staande blog. Interactie enzo…..;)

  Like

 25. Frans Brassens zegt:

  Hmmm…..;-) zo dan?

  Like

 26. Henk der Niederländer zegt:

  Kijk Jack dat klinkt allemaal heel aannemelijk wat je zegt maar er zijn toch veel mensen die niet echt geloven in God de allerhoogste.
  BTW Ik geloof ook niet in dat hele Allah gedoe maar als je nagaat dat binnen de Christelijke religie word uitgegaan dat de wereld 12000 jaar oud is kun je je natuurlijk voorstellen dat er nogal wat vragen over blijven.
  Wat mij betreft ben Ik meer van de instelling dat de Joden zo ongeveer het meeste respect verdienen voor hetgeen ze voor de mensheid hebben betekend.
  Uiteraard zijn er ook binnen de Joodse bevolking menigen die het minder goed voor hebben met de mensen in de wereld maar die zijn ver in de minderheid.

  Like

 27. Henk der Niederländer zegt:

  Frans Brassens zegt:
  13 november 2012 om 18:26

  Normaal zou Ik zeggen 10 punten maar in dist geval 12 punten Chapeau.

  Like

 28. @ Henk der Niederländer 20.06 uur; Jehovah’s Getuigen noemen zich de ware Christenen. Zij denken dat de mensheid binnenkort 6000 jaar bestaat. En dan krijgen we het duizendjarige Vredesrijk. In Gods ogen kan een dag duizend jaar betekenen. En op de zevende dag, zondag, rustte Hij. Begrijp je het een beetje Henk der Niederländer? Het duizendjarige Koninkrijk zal niet zomaar aanbreken…

  Like

 29. Lucky9 zegt:

  Uit puur rationele overwegingen sluit ik me naadloos aan bij àl wat hier voorafging. En, geloof me, dit is een uitzonderlijke prestatie!

  Het wordt een gevecht totterdood tussen licht en duisternis, tussen goed en kwaad, tussen bekrompenheid en ratio, tussen vrijheid en fascisme, tussen christelijk humanisme en islam, tussen vrijheid en slavernij, tussen achterlijkheid en moderniteit.

  Let’s roll!

  Like

 30. G.Deckzeijl zegt:

  On topic: nog een uitwas van de massaimmigratie…
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/11/2_x_kinderbijslag_voor_kind_in.html
  Die taktiek heet het uithollen van ons sociale vangnet. Is onderdeel van HET PROJECT.

  Like

 31. Avidia zegt:

  BertG. zegt: 13 november 2012 om 13:40
  helemaal met je eens Bart, dat heb ik ook gedacht en uitgesproken, de opdracht was: stemmen op Wilders Vernietigen!!!!

  Like

 32. toetssteen zegt:

  @Lucky9
  Ene mijnheer leest secuur dit blog. Hè bah, de keuze tussen vrijheid of islam! Hoe kunt u dat nu zo bruut zeggen? U moet op zijn minst een rechts extremist zijn!
  Haalt knop over naar normal.

  Lucky9 ga zo door, love it.

  Like

 33. Avidia zegt:

  Frans Brassens zegt: 13 november 2012 om 18:26

  Frans, dit is ZO WAAR wat je schrijft, ik kan ook zo razend worden om alles, ik ben blij om medestanders te ontmoeten die klip en klaar melden wat er allemaal aan de hand is, die mijn onrust en kwaadheid bevestigen. Er is geen Rechts meer, alles is links, hoe kan dat nou? Rechts wordt gewoon weggesluisd, weg er mee, Links behoor je te zijn. Zelfs de VVD is links geworden.
  Ik stem al jaren niet meer op de VVD, ik kom wel uit een zakennest die allemaal VVD stemden, ik eerder ook, ben zelf een zakenvrouw. Maar zodra Wilders op het toneel kwam, wist ik het meteen, hier wil ik echt bijhoren. We moeten hem blijven steunen, ik heb het erg met hem te doen, wat een vreselijk leven moet die man hebben, verstookt van vrijheid, hoon in de 2de kamer, hoon bij de linksen en alle omroepen, die door ons betaald worden, als hij ooit aan de macht komt hoop ik dat de automatische bijdrage aan al die linkse omroepen verdwijnen, eigen broek ophouden, zo niet? verdwijnen, ha, dan verdwijnen ze allemaal. Weg ermee!

  Like

 34. Tom Hendrix zegt:

  @Avidia 03.40. uur, ik sluit mij bij deze tekst aan Avidia. Het is een grote schande, trouwens op de keper beschouwd, hebben we geen regering en parlement meer nodig. Want RUTTE en vriend de JAGER hebben van de zomer, de sleutel van onze schatkist ingeleverd bij KAMERAAD 1 van de KOMINTERN BAROSSO. Ook Bea Bilderberg kan wel opzouten, het is een grote KLUCHT mensen!

  Like

 35. daiyu-ninja zegt:

  Tom Hendrix zegt:
  13 november 2012 om 12:37

  ……………..Tevens heeft een bekende econoom reeds gezegd: ” De verzorgingsstaat kan men NIET in stand houden BIJ MASSA_IMMIGRATIE”.

  Ditzelfde zei Geert Wilders al enkele jaren geleden.
  Maar hij werd door de kippenren der rotkoppen, ”vak K ” weggehoond en uitgelachen.

  Like

 36. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  Van een VVD-er als Rutte zou je verwachten dat hij wel een kosten-baten analyse kan maken. Maar dat is kennelijk niet zo. Laat mij proberen Mark te helpen: Mark, waar komen toch die torenhoge kosten van de verzorgingsstaat vandaan? Is er een bevolkingsgroep die daarop een onevenredig hoog beroep doet? Wat moet men doen als de kosten de baten overtreffen?
  Als het tot de mensen doordringt voor wie en voor wat zij krom liggen, dan wordt het schrikken voor al die nette mensen die hun hele leven lang in de politiek correcte wasmachine hebben doorgebracht.

  Like

 37. willemientje zegt:

  Gerrit 20.56

  Voor een Nederlander is het zo makkelijk niet, die dubbele kinderbijslag, als er een kind op internaat zit, onze jongste, een echte ADHD er uit de tijd dat ik er nog nooit van had gehoord, is naar het speciaal beroepsonderwijs in Belgie gegaan, omdat ik net een borstamputatie had ondergaan, slecht uitgevoerd, en veel complicaties, adviseerden ze mij hem op het bijbehorend internaat te plaatsen,

  Ik kon hem op dat moment niet de structuur geven die hij nodig had, en pa was met een eigen bedrijf onregelmatig thuis, ik moet zeggen, het is de redding van mijn kind geweest, ook al vond ik het vreselijk, hij was gelukkig wel ieder weekend thuis,

  De moeite die je moest doen en de bewijzen die je elk kwartaal weer moest aanleveren, om dubbele kinderbijslag te krijgen, daar werd je niet goed van, elke keer weer een ander formulier.
  Op den duur ben ik er maar mee gestopt, internaat in Belgie was niet spotgoedkoop, maar we konden het gelukkig betalen, maar stel dat je dat niet kunt? Ik werd gek van al dat papierwerk

  Maar voor moslims schijnt dat makkelijker te gaan

  Like

 38. Nederland bloedt “letterlijk” Lees dit artikel in de Telegraaf van vandaag maar:
  “Een 72-jarige toeschouwer van een amateurvoetbalwedstrijd in Rotterdam is afgelopen zondag zwaar mishandeld omdat hij het waagde in het bijzijn van enkele moslims een broodje varkensvlees te eten.
  De man werd uitgescholden, bespuugd en ten slotte met een keiharde vuistslag van achteren bewusteloos geslagen. “Ik moest oprotten met mijn broodje varkensvlees, werd er gezegd. En ik had een varkenskop, waar ook nog een ernstige ziekte voor werd geplakt”, zo vertelt slachtoffer”

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21071912/__KO_om_broodje_mexicano__.html

  En dankzij het volk hebben we weer een stel; volksverlakkers aan de macht die de “multiculturele verrijking” een warm hart toedraagt!

  Like

 39. Tom Hendrix zegt:

  @realpredictor 15.12. uur, het gaat tijd worden ons zelf te bewapenen. De RODEN in DEN HAAG RUTTE en SAMSOM verraden ons, en kleden ons finaal uit, ten behoeve van de moslimratten en de communisten van Brussel. Het gaat tijd worden om op te staan, de politiek heeft niet de oplossing maar is onderdeel geworden van de problemen in nederland.

  Like

 40. Pingback: EJ Bron: Nederland bloedt | Wij zijn tegen het nieuwe regeerakkoord!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s