“België zal een islamitische staat worden”

(Door: Soeren Kern)

Twee moslim politici, die verkozen werden bij de gemeenteraadsverkiezingen in Brussel op 14 oktober 2012, hebben gezworen de islamitische sharia wetgeving in België te zullen invoeren.De twee kandidaten, Lhoucine Aït Jeddig en Redouane Ahrouch, van de jonge partij Islam, wonnen zetels in de sterk geïslamiseerde Brusselse gemeenten Sint Jans-Molenbeek en Anderlecht.Tijdens een persconferentie in Brussel na de verkiezingen op 25 oktober maakten de twee gemeenteraadsleden, die op 3 december de eed zullen afleggen, duidelijk dat ze hun verkiezing zien als de sleutel tot de bevestiging van de moslimgemeenschap in België.

“We zijn verkozen islamisten maar bovenal zijn we moslims,” verklaarde Ahrouch. “De islam is compatibel met de Belgische wetgeving. Als verkozen moslims omarmen we de koran en de tradities van de profeet Mohammed. Wij geloven dat de islam een universele godsdienst is. Onze aanwezigheid in de gemeenteraad zal ons de gelegenheid geven ons kenbaar te maken,” zei Ahrouch, die weigert in het openbaar vrouwen de hand te drukken of oogcontact met hen te hebben.

Op een gegeven ogenblik stelde Ahrough, 42, dat hij zal trachten dat de “beslissingen en oplossingen van de gemeenteraad duurzaam en definitief zullen zijn en dat ze zullen ontstaan vanuit de islam.” Ahrouch, die in 2003 veroordeeld werd tot 6 maanden hechtenis wegens het slaan en verwonden van zijn gehandicapte echtgenote, besteedt veel tijd aan gesprekken over de ethiek in de politiek en “respect voor de ander.”
Elders verklaart Aït Jeddig, 50, dat de islam het pad geëffend heeft voor “de geboorte van de Europese beschaving”. (Hij maakt geen melding van de joods-christelijke en Grieks-Romeinse wortels van Europa.) Hij benadrukt ook dat de islam verenigbaar is met vrijheid en democratie. De  derde kandidaat van de partij Islam, Abdelhay Bakkali Tahar, 51, haalde niet genoeg stemmen om verkozen te worden in Brussel-Stad.

De partij Islam, die ook bij de Europese verkiezingen van 2014 wil aantreden, bracht drie kernpunten in haar programma naar voren: het serveren van halal maaltijden in scholen, het erkennen van de islamitische religieuze feestdagen en het verwerven van een wet die het dragen van islamitische hoofddoeken in het openbaar toestaat.

Ahrouch heeft al eens een gooi gedaan naar een politiek mandaat. In 1999 richtte hij een politieke partij “Noor, de islamitische partij” op, die een 40 puntenprogramma vooropstelde, gebaseerd op de islamitische sharia. Deze punten omvatten o.a.:

– 7) afschaffing van intrestbetalingen (riba) in de Belgische banksector

– 10) het aanpassen van de Belgische justitie volgens de islamitische wetten

– 11) de herinvoering van de doodstraf

– 12) een verbod op alcohol en sigaretten

– 13) het aanmoedigen van het tienerhuwelijk

– 16) scheiding van mannen en vrouwen in het openbaar

– 20) verbod op gokken en loterij

– 39) het creëren van een officieel islamitisch aalmoezenfonds (zakat)

Ahrouch bevestigt dat zijn uiteindelijk doel – de oprichting van een islamitische staat in België, gebaseerd op de islamitische sharia wetgeving –onveranderd blijft.

Tijdens een gesprek met een verslaggever van de RTBF, de openbare omroep van het Franstalig deel van België,verklaarde Ahrouch: “De agenda blijft nog altijd dezelfde, maar onze aanpak is nu veranderd. Ik meen dat we de bevolking moeten sensibiliseren, hen doen begrijpen welke voordelen er zijn bij het hebben van islamitische mensen en islamitische wetten. En dan zal het helemaal vanzelfsprekend zijn islamitische wetten te hebben en een islamitische staat te worden.”

Waarop de verslaggever onderbrak: “Een islamitische staat in België?” Ahrouch antwoordde: “Natuurlijk in België! Ik ben voor de islamitische sharia wetgeving. Ik ben ervoor. Het is een strijd van lange adem die tientallen jaren of zelfs een eeuw zal duren, maar de beweging is op gang gebracht.”

Het verschijnen van de partij Islam komt te midden van een snel groeiende moslimbevolking in de Belgische hoofdstad. Volgens een boek van de KUL, Katholieke Universiteit Leuven, de top Nederlandstalige universiteit in België, maken moslims nu al voor ¼ deel uit van de Brusselse bevolking.

In absolute cijfers uitgedrukt heeft het aantal moslims in Brussel, waar de helft van alle moslims in België woonachtig is, 300.000 bereikt, wat betekent dat de zelfbenoemde “Hoofdstad van Europa” nu de meest islamitische Europese stad is.

Praktisch gezien kan de islam meer mensen mobiliseren dan de R-K kerk, politieke partijen of vakbonden – dit volgens het boek “De iris en de halve maan”, het resultaat van meer dan een jaar veldonderzoek. De auteur van het boek, socioloog Felice Dassetto, voorspelt dat in 2030 moslims de meerderheid van de Brusselse bevolking zullen uitmaken. Moslims maken nu voor ca. 6% deel uit van de totale Belgische bevolking, één van de hoogste percentages in Europa. Er wordt verwacht dat hun aantal tegen 2020 tot meer dan 10% zal stijgen.

De meeste moslims in Brussel zijn afkomstig uit Marokko (70%) en Turkije (20%); de rest (10%) komt uit Albanië, Egypte, Pakistan en Noord Afrika. Zij kwamen naar België in de zestiger jaren als gastarbeiders. Alhoewel het gastarbeidersprogramma geannuleerd werd in 1974, bleven vele immigranten in het land en brachten hun familie, conform de wet op de gezinshereniging, over.

Vandaag blijft de moslimgemeenschap groeien door zowel hoge geboortecijfers als door huwelijksimmigratie. Meer dan 60% van de Marokkaanse en Turkse jongeren trouwt met partners uit hun oorsprongslanden. Zoals het geval is in andere Europese landen, is de moslim bevolking in België jong. Bijna 35% van de Marokkanen en Turken in België is onder de 18 jaar, vergeleken met 18% van de autochtone Belgen.

Mohammed is sinds 2008 de populairste naam in Brussel voor een jongen. Dit is eveneens het geval in de tweede grootste Belgische stad, Antwerpen, waar naar schatting 40% van de kinderen in het lager onderwijs moslim is.

De groei van de moslimbevolking ging samen met een toename van gewelddadige misdrijven, die Brussel tot één van de gevaarlijkste steden in Europa maakt – dit volgens een documentaire , van april 2012 van de Duitse TV-zender ZDF.  Veel van deze misdrijven zijn toe te schrijven aan bandeloze moslimjongeren, vooral in Anderlecht en Molenbeek, waar “de politie de controle verloren heeft”. In Molenbeek, waar naar schatting 25% van de bevolking moslim is, heeft de groeiende onveiligheid ertoe geleid dat multinationale bedrijven dit gebied verlaten hebben.

Bijv. in juni 2011 verliet het reclamebureau BBDO Molenbeek na meer dan 150 aanvallen op zijn personeel door plaatselijke jongeren. In een open brief aan de toenmalige burgemeester Philippe Moureaux wees BBDO erop dat ieder personeelslid wel al eens het slachtoffer van een misdrijf in Molenbeek geweest was. De brief vermeldt: “Jongeren die met geweld onze tassen stelen. Jongeren die de ruiten van de auto’s inslaan. Jongeren die ons zodanig verbaal intimideren dat we verlamd zijn van de angst. Jonge mensen die er niet voor terugdeinzen een van onze mannelijke collega’s met een pistool te bedreigen.” BBDO verweet Moureaux, een socialist, handelingsverzuim wegens zijn multiculturele denkbeelden van politieke correctheid.

Op 5 november bracht de Belgische Minister van Binnenlandse Zaken aan het licht dat de groepsverkrachtingen in het land het niveau van een epidemie bereikt hadden. Hij had het over een gemiddelde van 5 nieuwe verkrachtingszaken per week, waarbij 2 of meer daders betrokken waren. Deze zijn een surplus van de gemiddeld 57 verkrachtingen per week door één dader.

De groei van de moslimimmigratie heeft er ook toe bijgedragen dat het antisemitisme toegenomen is. Een dikke 50% van de moslimstudenten in Brussel is antisemitisch, zo stelt de 426 bladzijden tellende studie “Jong in Brussel”, een uitgave van het Jongeren Studie Platform.

In een vraaggesprek met de Belgische krant De Morgen zegt één van de auteurs van het rapport, Mark Elchardus: “Alarmerend is dat men de helft van de moslimstudenten als antisemitisch kan beschrijven, wat zeer hoog is. Maar erger is dat deze anti-joodse gevoelens niets te maken hebben met een laag onderwijsniveau of sociale achterstelling, wat het geval is met racistische Belgen. Het antisemitisme is theologisch geïnspireerd en er bestaat een direct verband tussen het moslim-zijn en het hebben van antisemitische gevoelens.”

Het feit dat Elchardus het antisemitisme met de islam in verband brengt, heeft hem een klacht opgeleverd, ingediend door Vigilance Musulmane, een groepering van moslim activisten.Vigilance Musulmane zei dat Elchardus’ commentaar in strijd is met de Belgische antidiscriminatie wet van 2007, welke elke discriminatie op basis van “religieuze overtuiging” verbiedt. Bovendien meent de groepering dat zijn verklaring in strijd is met art. 444 van het Belgische Strafrecht, omdat het commentaar in een krant verschenen is en derhalve uitgebreid herhaaldelijk in druk verspreid werd.

De Belgische wetgeving heeft blijkbaar niet kunnen verhinderen dat moslims hun toevlucht namen tot antisemitisme en antizionisme tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Yves Goldstein, een joodse kandidaat voor de socialistische partij in de Brusselse gemeente Schaarbeek, werd door Turkse politieke activisten beschreven als “een actieve zionist en een vijand van de islam”. Deze laster vond weerklank bij een Marokkaanse politieke partij Egalité, die een e-mail rondstuurde waarbij de kiezers konden vernemen dat een stem voor Goldstein gelijk zou zijn met “de Palestijnen een messteek in de rug geven”. De partij Egalité ijvert er eveneens voor om Hamas van de Belgische regeringslijst van terroristische groeperingen te laten schrappen.

“De iris en de halve maan” concludeert zonder omwegen: “De islam maakt definitief deel uit van de Brusselse realiteit”.

Auteur: Soeren Kern

Bron: http://www.gatestoneinstitute.org/3442/belgium-islamic-state

Vertaling: Floriaan Terbeke

(h/t Lucky9)

Met dank aan Angeltjes

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in België, Islamisering. Bookmark de permalink .

220 reacties op “België zal een islamitische staat worden”

 1. koddebeier zegt:

  Dat is ondermijning van de Grondwet, oppakken en zo snel mogelijk het land uitzetten.

  Like

  • natacha zegt:

   enige oplossing….rechts stemmen in stemhokje….word hoog tijd dat belgen voor ons rechten opkomen ipv in stilte te protesteren….dat ze maar wten dat wij dit niet zomaar zonder gevecht uit handen zullen geven de boot op en allen terug naar hun land daar kunnen ze hun kutmentaliteit onder hun afreageren grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr word hier belachelijker aan belacherlijk thanks aan onze staat en politiek van men ……

   Like

  • Kelly Meersschaert zegt:

   Ik ben geen racist maar dit is schandalig! Iedereen mag het gekloof hebben dat hij/zij wilt, maar ze hoeven niet heel België te bekeren .. !

   Like

  • bo zegt:

   ahzo, die zandnegers moge de grondwet aanpasse??, dan ikke ook… doodstraf op islam geloof!!! hebde er probleme mee?… dan trapte het maar af godverdoeme! t’word is tijd dat den Belg zijn grond terug opeist! als die manne rellen moge make voor schandalige praktijken dat zij begaan, denk ik dat wij er ook is mogen maken voor rechtvaardigheid! den eerste da scheef naar mij zie slaag ek vanvoor op zennen bek!

   Like

  • geertje zegt:

   STRAF he, ze zijn naar hier gekomen omdat het bij hen onleefbaar was, en nu hebben ze het hier goed, en willen ze het hier ook onleefbaar maken, WETEN ze eigenlijk wel wat ze willen, als het daar zo goed was, GA DAN TERUG He, voor mij moeten ze niet blijven he ,IK heb ze nooit gevraagd om naar hier te komen, willen ze hier ook met kamelen gaan rijden en gaan koken op kamelenstront???? kom aan mannen, inpakken en wegwezen he!!!! ga terug naar jullie woestijn

   Like

 2. jowitteroos zegt:

  En dit vind men dus nog steeds acceptabel daaro in Belgie?? Islam nog steeds een vreedzame religie linksmens en gutmens??
  Ze zijn van de pot gerukt…………zal hier ook gebeuren, maar niet zonder gevecht!!!!!!!!!!!

  Like

  • Danny zegt:

   dat is hun bedoeling dat er hier gevochten wordt voor het geloof Islam en Christendom net zoals in hun landen ..dus nie goe bezig maar t’is al veeel te laat .

   Like

   • luc zegt:

    groot kapitaal mee verantwoordelijk oorlog brengt afval mee= geld en gecreéerd werk maar niemand blijk dat te beseffen gecodeerd geld systeem 90% van de rommel eruit,gaande van zinloze jobs, milieu vervuiling,de beste stukken die gemeenschappelijk moeten gedeeld worden,iedereen een basis inkomen en dan zal de stront hier zichtbaar worden.één gecodeerd geld systeem kan maatschappij anders sturen en het verschil verkleinen.

    Like

  • sakke zegt:

   zeker ni zonder gevecht !

   Like

  • marien zegt:

   heb ff op fb staan mijn mening jowitteroos..en zeker niet zonder gevecht,mijn handen jeuken al!!

   Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  Laten we dat sodedju allemaal maar zo passeren. Eruit met dat gore zooitje zandhappers. Het wordt gloeiende nog aan toe tijd voor gewelddadig verzet, nu België en morgen ons land! Het is een keer genoeg met deze kameleneukers!

  Like

 4. Ad zegt:

  Er had allang harder moeten worden opgetreden tegen dat stelletje idioten en de socialisten zijn de meest schuldige aan dit drama. De wereld zal nog veel horen van de islam, dat ik met opzet niet met een hoofdletter schrijf want dat zou teveel eer zijn. Hopelijk krijgt het Vlaams Belang nog
  veel aanhang als dit zich doorzet en dan zien ze wat ze allang hadden moeten zien. Een gewelddadige islam die iedereen naar zijn hand wil zetten.

  Like

  • superman zegt:

   het vlaams belang waar ik al jaren op stem word via een politiek trucje uit de regering gehouden, cordon sanitaire wil eigenlijk zeggen een wetsaanpassing dat ze alle stemmen van alle partijen mogen bundelen zodat VB nooit aan de macht kan komen tenzij ze een aantal stemmen zouden hebben dat alle stemmen van alle andere partijen overtreft . dat is mijn droom en het is ook nodig want idd mensen het gaat heeeeel ver. gelukkig beginnen er protesten te komen hier en daar, maar filmpjes op het internet van mensen die met een kettingzaag onthoofd worden doen de mensen hier zoveel vrees aan dat ze niet durven protesteren. Dus de enige oplossing is het stemhokje en rechts stemmen want de rode verkakken alles met hun pedofiel als hoofd en onze eerste minister check http://www.pedopolis.com en zoek elio die rupo en deel mensen deel !

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Superman 21.32u. Wat een rottrucjes heeft uw kiesstelsel. En intussen wel een landverradende gek als Anciaux zijn gang laten gaan. Begrijpt U mij niet verkeerd, ik heb respect voor uw land en dan vooral voor Vlaanderen, maar door de politieke toestand daar zou wel eens de bezem gehaald mogen worden.Ik herinner me nog die kwestie met José Happart en Graven-Voeren, jaren geleden. Het is toch te gek, dat zo’n vent, die weigert, Vlaams te leren en de halve omgeving intimideert (ontruiming van Vlaamstalige schooltjes e.d.) aanvankelijk niet eens afgezet kan worden!

    Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  En wat nog veel verwonderlijker is reageerders, op http://www.powned.nl is men opgestookt door de LINKSEN weer begonnen Wilders te bashen, alleen al vanwege het feit, dat hij de ballen heeft om tegen Rutte te zeggen, aftreden met dit FC KNUDDE soepzooitje! De RODEN zullen alles doen om ons land naar de kloten te helpen!

  Like

 6. Martien Pennings zegt:

  Die Redouane Ahrouch heeft leuke varkensoogjes en lekker veel spek rond de nek.
  Zijn ideeën vind ik net zo aantrekkelijk als zijn uiterlijk.

  Like

 7. oogenhand zegt:

  Het bestaan van islamitische partijen zal links voor problemen plaatsen.

  “Op 5 november bracht de Belgische Minister van Binnenlandse Zaken aan het licht dat de groepsverkrachtingen in het land het niveau van een epidemie bereikt hadden. Hij had het over een gemiddelde van 5 nieuwe verkrachtingszaken per week, waarbij 2 of meer daders betrokken waren. Deze zijn een surplus van de gemiddeld 57 verkrachtingen per week door één dader.”

  Op een gegeven moment zijn er niet meer genoeg meiden zonder hoofddoek, en gaat men beginnen aan de meiden zonder burqa.

  Like

 8. jowitteroos zegt:

  .Net drie kleine biggetjes………………

  Like

 9. pineut zegt:

  Ook dit artikel is er weer één waarbij ik altijd moet denken aan hoe het voormalige Joegoslavië uitéén is gevallen. Het ging er destijds hard aan toe, Moslims die christenen vermoorden en christenen die daarop de moslims uitmoorden. Een burgeroorlog was geboren. Ik kan me nog goed herinneren dat er enkele slavische moslims destijds bij ons in de Christelijke gemeente in Nederland waren. Zwaar getraumatiseerde jonge gezinnetjes waren het, ze hebben stilzwijgend een plekje in Nederland gekregen en zijn opgegaan in de massa.

  De media van destijds, maar ook nu nog steeds, gaven en geven nog altijd een zeer éénzijdig beeld van wat de werkelijke diepe achterliggende oorzaak was dat er überhaupt een oorlog kon ontstaan daar. Die reden geeft bovenstaand artikel goed aan, de moslims willen heersen, en owee als de meerderheid zich daartegen wilt verzetten.

  Geen enkele oorlog is fraai en maakt altijd lelijke slachtoffers, genocide ongeacht op welk volk het wordt gepleegd is nooit goed te praten, maar de diepe achterliggende reden van de oorzaak is echter wel de kern waar het om draait. Niet alleen toen maar ook nu wordt keer op keer gepoogd oorzaak en gevolg om te draaien. De oorzaak staat hierboven, de gevolgen laten zich raden. De Arabische Lente (Herfst en nu Winter) zijn daar een mooi voorbeeld van.

  Dit alles is een langzaam geniepig proces waarbij de autochtone bevolking in geestelijk opzicht de duimschroeven wordt aangedraaid. Als Europa niet oppast kan haar bevolking erin verstikken, als dat zover is zal deze bevolking hard en ongenadig terug slaan. De tijd dat mensen zich net als de Joden als makke lammeren de verbrandingsovens in lieten jagen is voorgoed voorbij. Ik denk en vrees dat de Europese leiders dat heel goed weten maar zo bang als ze zijn voor de Toorn van het volk, zo bang zijn ze zelfs nog meer voor de oorlogszucht van de islam het is ook om die reden dat hen geen strobreed in de weg wordt gelegd.

  Net als de krokodil denken ze zeker dat zij niet zullen worden opgegeten als ze de macht en controle maar kunnen behouden, zolang het lukt om dit te kunnen sturen. Helaas, de menselijke geest en al haar driften kan niet gestuurd worden. Ook al denkt de islam dat zij door manipulatie en agressie dat wel te kunnen, dan nog zou de oorlog in het voormalige Joegoslavië een wrede les moeten zijn hoe slecht het met hen kan aflopen.

  Dit is dan ook iets waar de islam en haar aanhangers terdege rekening mee houden, vandaar ook de gevaarlijke strategie. Ik stoor me er regelmatig aan dat Christenen niets durven te zeggen, want ook zij lezen dit soort berichten, binnen de gemeentes hoort men niets anders hoe eng en gevaarlijk men de islam vind. Ze weten heel goed dat dit de religie en de geest van de antichrist is, maar optreden ho maar. In plaats daarvan laat men liever anderen de kastanjes uit het vuur halen, Geert Wilders is daar een mooi exponent van. Iedereen lacht ‘m uit, maar diep van binnen weten velen dat hij gelijk heeft. Ze hebben echter liever dat zijn kop rolt als die van hen.

  En zo wordt Europa beheerst door een geest van lafheid en gelatenheid, Op weg naar een burgeroorlog zoals we momenteel zien in verschillende Arabische landen. Treffend heeft Koning Salomon daar ruim 2500 jaar geleden over gesproken : “er komt een tijd dat de ene mens heerst over de ander, tot diens nadeel”. Met de islam zien zowel Christenen als Joden en vele vele anderen dat die tekst van Koning Salomo in onze moderne tijd griezelige waarheid wordt.

  De islam wil heersen over andere mensen, tot diens nadeel.

  Vr. Gr. Pineut

  Like

  • oogenhand zegt:

   Het is vrij makkelijk de authoriteiten voor ons banger te laten zijn dan voor de islam. Asymmetrische oorlogsvoering, inhoudende gruwelijke verminkingen. De islam immers verbiedt euthanasie.

   Like

  • martin dincer zegt:

   geachte het is niet de religie zelf zoals het islam ,christen,boedisme, zionisme maar de mens zelf die er achter staat de mensen die , de machthebbers gebruiken het religie om over volkeren te beheersen en die te gebruiken in hun voordeel , kijk eens wat er gebeurd in hte midden oosten het is zo simpel om te zeggen de ene religie wil de baas zijn over de andere neen het zijn de machthebbers die de religie s goed te weten gebruiken waar onder de de marginale tot de middenstand/ arm tot zelfs tot rijke mensen onder vallen , mensen worden duizenden jaren door het geloof/religies misleid en gebruikt het is een grote marketing ernaar , ener er is altijd wel ergens er vraag naar
   maar de vraag is wie zit hier achter welke groep zit hier achter welke religie ? niets van waar de religies zitten hier niet achter , het zijn zijn byzondre slimme uitgekookte mensen die niets om het geloof geven , voor die groep mensen draait het alleen maar om macht en nog eens om macht het is eigenlijk het zelfde groep dat bijeen kwam in de helft van de 19 eeuw maar deze groep is ondertussen enorm gegroeid en erzitten mensen er tussen van alla religies ,,dus het is veel ter simpel en te makkelijk om zomaar iemand aantewijzn ,,

   mvg. martin

   Like

  • maverick zegt:

   dit is heel goed geschreven en zo zal het worden een oorlog tussen islam en democratie

   Like

  • Maria zegt:

   Groot gelijk er komt een dag dat politiekers even hard uitgemoord gaan worden als die gestoorde islam… Kan ni wachten op die dag dat ze alle politiekers de doodstraf geven Westerse waarden land cultuur, geloof van ons verraden om maar aan de macht te blijven, die landsverraders verdienen maar 1 straf, DE DOODSTRAF, zo uw eigen bevolking en land verraden voor een haatdragend klotevolk dat hier niet thuishoort die teren op kindergeld en leeflonen en dat krapuulvolk gaat dan eisen dat het hier sharia wordt??? Die horen ook niet thuis op onze planeet, uitroeien enige oplossing om in vrede op aarde te kunnen leven er is maar 1 probleem op aarde en dat is die gestoorde satanische religie islam…

   Like

   • Tom zegt:

    Inderdaad, de politiekers verdienen het nog het meest van al om gewoon de kogel te krijgen. Zij hebben jaaaren de modale Vlaming belogen, bedrogen, en misleid. En bleven gewoon hun kiesvee binnen halen. En nu? Nu kan diezelfde Vlaming nog gaan vluchten voor dat krapuul dat ze jarenlang hebben binnen gehaald.. 😡😡

    Like

 10. Lucky9 zegt:

  oogenhand zegt op 13 november 2012 om 19:45
  “Het is vrij makkelijk de autoriteiten voor ons banger te laten zijn dan voor de islam.”

  O ja, Heus? En Rutte plus de Jeannet Di Ruppo dan? Zijn die bang voor ons?

  “Asymmetrische oorlogsvoering, inhoudende gruwelijke verminkingen.”
  Asymmetrisch, O ja, Heus? Tot zo ver ben ik akkoord. Een linkervoet en een rechterhand misschien? Op handen en voeten kruipen wordt voor zo voor ongelovige kuffars hoogst ongemakkelijk!

  “De islam immers verbiedt euthanasie.”
  Quran-vers a.u.b.! Dan kunnen we nog eens goed lachen. 😆

  Like

  • geertje zegt:

   “de islam verbiedt euthanasie” en wat is onthoofden dan???? is toch ook een vorm van toegepaste euthansie he ? is even radicaal als een spuitje he , het duurt wel een paar minuutjes langer,maar al bij al valt het goed mee he , het ziet er pijnlijker uit dan het is, na twee minuutjes ben je dood, kanker kan een maandenlange doodstrijd opleveren. DAT is pas afzien!!!

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @geertje: 10.51. uur. Klopt. Trouwens ONTHOOFDEN is een gewone hobby van de ZANDHAPPERS/MOSLIMS hoor!

    Like

 11. marijke zegt:

  Vreselijk als ik dit zo lees.Iedere dag een stapje verder.

  Like

 12. G.Deckzeijl zegt:

  @Lucky9 20:11: geloof me, hij van 19:45 lult uit z’n nek.
  Ter zake: dat islamitische cocktail trio op de foto boven het artikel beweert glashard dat hun in kamelenpis gedoopte woestijnideologie compatibel is met Belgische wetgeving. Dat is taqiyya in z’n puurste vorm en dan hopen ze ook nog dat de Belgen erin trappen.
  Wat de heren willen is een wereldkalifaat + sharia en dat klopt precies met de doelstellingen van HET PROJECT, nl. invloed verwerven via legitieme middelen, dus democratisch gekozen worden, liefst met de meerderheid, om op die manier je GESTOORDE denkbeelden aan het volk op te dringen.

  Like

 13. louis-portugal zegt:

  Ik heb indruk dat België flink voorligt op Nederland wat betreft islamisering.
  En ik alsmaar denken dat die belgen dom overkomen maar slim zijn.
  Fout gedacht dus.

  Like

  • RechtsboyFlanders zegt:

   Beste, wij komen mss dom over maar zijn het niet ! Als je bekijkt hoe de rechtse strekking in Vlaanderen aan het groeien is moet je nog maar een paar jaar/decennia geduld hebben. Dat die Walen de islam-mietjes grootbrengen is hun zaak, maar niet op onze kosten. Momenteel leven we nog in een “democratisch” land, maar daar zal een einde aan komen. Het profitariaat zal eruit gaan ! Zij die bijdragen aan Vlaanderen mogen er ook van genieten en niemand anders ! Nog even wachten tot het verdomde europa uiteenvalt. Want het zijn zij die ons wetten/deadlines/begrotingsdoelen/immigrantenaantallen opleggen. Groetjes slimme Nederlander

   Like

  • flanders zegt:

   jij weet toch ook wel dat dit al veel langer bezig is in nederland dan in belgie?
   nederland heeft meer moslims onder zijn dak zitten als ons,
   en nederland doet niks aan sharia4netherlands.
   dus zijn wij niet echt de domkoppen maar eerder jullie want jullie regering waarschuwt niet eens voor die dingen

   Like

   • Kenia zegt:

    Nederland geeft er gewoon geen aandacht aan. Het lijkt misschien dat ze niets doen, maar integenstelling van België geeft Nederland ze tenminste geen podium.

    Like

   • wouteenhoorn zegt:

    Vertel eens hoe de Belgische regering ons gewaarschuwd heeft? Beide regeringen zouden een schop onder hun kont moeten hebben. Voeren gewoon uit wat de EU voorschrijft. Waarom?

    Like

 14. G.Deckzeijl zegt:

  Ja, het kan altijd nog gekker, ook bij onze zuiderburen..!!!
  http://www.vlaamsbelang.org/nieuws/9740/

  Like

 15. Lucky9 zegt:

  @louis-portugal om 21:09

  Belgen bestaan niet.
  Alleen Nederlands-sprekende Vlamingen, en Frans-sprekende Walen en dito Brusselaars.

  De eersten zijn in de meerderheid en de tweeden in de minderheid. Daarop trachten de tweeden met alle middelen dit deficit wanhopig te compenseren met islamitische immigratie van Franssprekende immigranten

  Deze laatste autochtonen gebruiken het demografisch wapen van eurabisering zonder de consequenties ervan te begrijpen.

  Belgen bestaan niet, dus kunnen ze ook niet dom zijn. Alleen Franstalige belgen zijn dom en een minderheid van Vlamingen ook.!

  Like

 16. Tom Hendrix zegt:

  @Pineut 19.38. uur, mee eens, de ISLAM is het grootste gevaar waar we mee te maken hebben. O ja, van het conflict in Joegoslavië hebben onze pluche-plakkers geen moer geleerd. Hier werden de MUZELMENSEN op hun wenken bedient, door de huichelaar CLINTON, de communisten van politburo Brussel, en de NAVO, door de ZANDHAPPERS al slachtoffers voor te stellen. En het goorste komt nog, geen enkel MEDIUM of TV STATION heeft melding gemaakt van het uitmoorden van 100 servische dorpen door het MOSLIMBEEST ORIC. KOTS!

  Like

 17. En daarom wenst die Mahlstrom dat er nog meer van deze tapijthappers verplicht binnen moeten komen. De gemakkelijkste manier om stemvee voor pislamitische partijen te vergaren. Zodra ze met voldoene aanwezig zijn zullen ze kwaadschiks de macht over nemen. Om te voorkomen dat het een bloedbad wordt, zijn er voor ons zeer strengen wapen en munitie wetten opgesteld zodat wij ons niet eens kunnen verdedigen.

  Maar er is wel hoop op wapens! De wouten zijn dragers maar daar kunnen ze vrij eenvoudig vanaf worden geholpen!

  Like

 18. Tom Hendrix zegt:

  @Pieter Veenstra 22.13. uur, op 13/11 zo is het Pieter. We zullen ons moeten wapenen, onze ROVERHEID zal ons laten stikken, wees daar maar van overtuigd.

  Like

 19. Vasti zegt:

  Gekken zijn het. Heel goed dat ze zich organiseren en hun stem laten horen.
  Ook in Nederland zal de Islam politiek steeds meer van zich laten horen. The sooner the better, wat mij betreft.

  Like

 20. Jan zegt:

  Porn sites appear in Islamic countries’ most-visited online rankings
  t least five pornographic websites are among Egypt’s 100 most frequently visited online destinations this year, according to Alexa, a division of Amazon.com that tracks online traffic patterns globally.
  The five most visited porn sites in Egypt rank at numbers 15, 23, 29, 67, 83, with two X-rated sites appearing in the country’s top 25 most-browsed sites, the Anaween Arabic news website reported.

  Similarly, there are seven pornographic sites in Tunisia that appear among the top 100 most visited sites, coming in at numbers 14, 16 and 20 and 49 60 and 93 and 97.

  In Lebanon, the five most visited sites appear later down the list of 100, at numbers 33, 34, 45 and
  http://english.alarabiya.net/articles/2012/11/13/249405.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  Like

 21. friki zegt:

  Als je dit zo allemaal leest lopen de rillingen over je rug. Dit lijkt niet meer tegen te houden te zijn. Dit staat ons in Nederland ook te wachten, wat een toekomst. Het nieuws moet verspreid worden, daarom vooral een lidmaatschap van “Dispatch International “, aanschaffen met z’n allen zodat er meer via deze geweldige krant naar buiten komt.

  Like

 22. G.Deckzeijl zegt:

  Ze beweren iedere keer glashard dat ze zo deugdzaam door het leven gaan(wat door de meesten van hun als een toilet wordt gezien), maar de feiten zijn duidelijk anders!!
  http://www.barenakedislam.com/2012/11/14/headlines-from-the-muslim-world/

  Like

  • oogenhand zegt:

   AFA gaat morgen rottigheid bespreken in Utrecht
   https://www.indymedia.nl/node/9948
   Waar: stieltjesstraat 73, Utrecht, Netherlands (GPS lat: 52.099367 lon: 5.124668)
   Wanneer: 15/11/2012 – 11:09

   In navolging van Nijmegen en Amsterdam zal er op 15 nov ook in Utrecht een infoavond/benefiet worden georganiseerd in solidariteit met de Griekse antifascistische patrouilles. Een Griekse Antifa zal vertellen over de strijd In Griekenland tegen de Gouden Dagenraad en de motor patrouilles die de antifascisten uitvoeren in migranten wijken om het straatgeweld tegen te gaan.

   15 nov / stieltjesstraat 73 / 20 uur

   Deze antifascisten zijn in de nacht daarop op het politiebureau vernederd en ernstig mishandeld/gefolterd. Mensen zijn nachten wakker gehouden en gedwongen te blijven staan met het hoofd naar de muur, structureel geslagen, medische verzorging is hen ontzegt, gedwongen uit de WC te drinken, geslagen, stroomschokken gegeven, ga zo maar door. Inmiddels zijn zij allen op borgtocht van 3000 euro per persoon vrijgelaten, een enorm en exceptioneel bedrag.

   Daarbij doet zich naast de emotionele en financiële schade zich nog een derde probleem voor: de antifascisten zijn nu met naam en adres bekend bij de DELTA-politie. Hiermee lopen zij directe kans op huisbezoeken door hen, maar ook neo-nazi’s omdat deze zo nauw met elkaar verbonden zijn.

   Like

 23. Jan zegt:

  De Belgische luchtmacht moet gewoon een drone inzetten en vervolgens een chirurgische ingreep uitvoeren. Probleem opgelost.

  Like

  • Jaja zegt:

   u bent van de veronderstelling dat de Belgische luchtmacht een drone heeft. spijtig genoeg moeten we het stellen met een op afstand bedienbare plastik helikopter van Bart Smit.

   Like

   • hotboy zegt:

    en elk drie kogels zo als in de eerste en in de tweede wo voor we het goed en wel beseffen voor vele zal het rap gepasseert zijn de derde wereld oorlog staat zich op te dringen aan onze achterdeur als ge da zegt tegen vele staan ze je gewoon uit te lachen maar wacht maar wij gaan meer lachen

    Like

 24. heleen zegt:

  vriendelijk verzoek aan webmaster om bovenstaande (Rico) direct te verwijderen, en aan betrokkene zelf om per direct terug te keren naar het land waar hij de islam kan en moet belijden.

  Like

 25. Jan zegt:

  Brussel wordt islamitisch: Joden verlaten de stad wegens toenemende onveiligheid en vijandigheid van de kant van de moslims. Overheid kijkt toe, bagatelliseert en kijkt de andere kant op.
  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/01/22/bruessel-wird-muslimisch-juden-verlassen-die-stadt/

  Like

 26. Oma zegt:

  Het probleem in belziek is dat de overheid, in samenspraak met de eu-criminelen waant om deze waanzinnige religieuze fanaten nog te kunnen inzetten als de autochtonen in opstand komen tegen hun machtsmisbruik, wanbeleid en schandelijke discriminatie van eigen bevolking.

  Om de macht te behouden is het immers handig om een troep geindoctrineerden, die gewend zijn om blindelings te gehoorzamen bij gebrek/verbod om zelf te denken, op te jutten en aan te zetten tot terreur waardoor er angst wordt gecreerd onder eigen bevolking.
  De bevolking wendt zich dan tot de overheid om ‘hulp’ waardoor hun macht (controle) wordt bestendigd en zelfs uitgebreid…dit gaat nog verder doordat dan eu in actie komt om samen met de andere machtsblokken de nwo te installeren…

  Dat daarvoor het stemrecht moest worden gegeven aan deze religieuze debielen, namen ze er maar bij, echter het was niet de bedoeling om die trojaanse kamelen de macht via politieke weg te geven.
  En daar misrekenen de politieke idioten zich: zij wanen dat ze religieuze extremisten kunnen sturen, zoals ze altijd gedaan hebben met de bevolking via verdeel en heers en dat werkt niet bij deze geindoctrineerden die aan elkaar klitten als lijm.

  Ik durf zelfs te stellen dat de politieke machtsspelletjes deze lakse volksverraders fataal gaat worden, hun koppen zullen (hopelijk!) als eerste rollen als de middeleeuwse barbaren met geweld de macht zullen trachten te grijpen en de eigen bevolking (nog steeds in de meerderheid) ongenadig zal terugslaan.

  Misschien is dit doemscenario wel nodig om de belgen te doen inzien dat zij als volk moeten samenwerken en de communitaire verdeeldheid achterwege laten om het vergif islam te neutraliseren en voorgoed uit te bannen om onze westerse beschaving te redden.

  Daarvoor dienen de verantwoordelijken van deze godsgeklaagde miserie door wanbeleid voor de rechter gesleept te worden, door de verenigde bevolking voor het te laat is en de jihadisten een staatsgreep uitvoeren of een burgeroorlog ontketenen.
  Elke belg dient zich hierbij aan te sluiten, dat zijn ze zichzelf en vooral de kinderen/kleinkinderen VERPLICHT.
  Hun toekomst in vrijheid hangt ervan af: http://www.ActioPopuli.be

  Like

 27. oogenhand zegt:

  Reblogged this on oogenhand and commented:
  De moslims worden beschermd door Linkse organisaties, zoals de Antifa. Waarom nemen moslim-meiden geen Antifa-vriend?! Zijn de Antifa-jongens zó racistisch dat ze lichtgetinte meiden niet lekker vinden? Of is het zo dat zolang de Antifa volhoudt dat Jezus tegen “racisme” is, de Antifa de ethische plicht heeft de andere wang toe te keren? Breek het geweertje van de Antifa?! DENK TOCH AAN DIE EEUWIGE HEL!!!

  Like

  • BertG. zegt:

   Ik ben onderhand toch wel benieuwd waar jouw fascinatie voor je eeuwige hel toch in hemelsnaam vandaan komt. Elke keer hetzelfde verhaal over je hel en dat ze jou moeten gehoorzamen. En anders weer die eeuwige hel als gevolg.
   Iets met je jeugd of zo? Nare ervaringen met een priester?
   Fanatieke jehova ouders misschien?
   Zo’n nichtje heb ik ook. Helemaal in de war gemaakt door die hel en de duivel.
   Doodsbang gemaakt voor elk kruis wat ze aantreft bij iemand aan de muur.
   Raakt bijna meteen in paniek als gevolg van een jehova opvoeding.
   Ik heb zwaar medelijden met dat kind. Zal nooit normaal functioneren op deze manier in de wereld als je met zo iets groot gebracht bent.
   Maar gooi het het maar in de groep of zo. Misschien helpt het je.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @BertG. 20.09u. Die Jehovah’s Getuigen zijn ook wel een prachtvoorbeeld: Van jongsafaan getraind in angst voor het Laatste Oordeel en, wat nog erger is, in simplisme. Ds. Sipke van der Land schreef er ooit dít over:
    “Ze verwerpen de theorie van de Heilige Drievuldigheid en verklaren dit met een eenvoudig rekensommetje: Wat klopt er: 1+1+1=1 of 1=1=1=3? Waarmee ze volgens henzelf de onmogelijkheid van één God in drie personen hebben aangetoond. Het is blijkbaar niet bij ze opgekomen dat je ook zó kunt cijferen: 1x1x1=1…..”
    En inderdaad. Niet dat ík nou beweer dat je dan dat andere voor absoluut waar moet aannemen, maar dat argument is in deze context heel beeldend: De Jehovah’s hebben een heel simpele, bekrompen gedachtengang en dàt in verband met religie! Ik moet zeggen, dat ik te doen heb met dat nichtje van jou.

    Like

   • oogenhand zegt:

    Jehovah’s Getuigen geloven juist NIET in een hel. JGs hebben een strenge morele code. In mijn godsdienst mag veel en veel meer, maar toont geen genade met sprookjesvertellers zoals JGs en moslims.

    Like

   • BertG. zegt:

    Je begrijpt uiteraard dat ik om deze redenen niet echt met dit soort mensen kan omgaan.
    Ik vind het verschrikkelijk als je een kind zo groot brengt. Familie of niet. Maakt me dan niet uit. En dit alles met een goed keurende blik van me broertje. Om de vrede te bewaren met ze vrouwtje. Maar dit doe je een kind niet aan.

    Like

   • BertG. zegt:

    oogenhand, je maakt je eigen volstrekt belachelijk hiermee.
    En je hebt het niet eens door. Met je “eigen geloof”

    Like

   • Maria zegt:

    eenieder die in een god geloofd wordt door angst klein gehouden, priesters molesteren kinderen, moslims huwen ze op 8j die ze tijdens de huwelijksnacht vreselijk doodneuken, pedofielen geloof is islam..Via inquisitie is katholiek geloof ontstaan door moorden, en islam net hetzelfde door moorden via zwaard moesten mensen knielen voor die satan god. god = DE DUIVEL niets meer en ook niets minder…. zijn de dommerikken debielen die geloven in iets wat niet bestaat, het is de mens die dit doet en zich verschuild al moordend achter die satan god, hoop dat ik die god nooit ni tegenkom moord hem eigenhandig uit de sadistische moordenaar dat hij is, niets is er goddelijk in tis eender welke religie enkel angst ruled dat via die religies… Nooit ooit in de geschiedenis heeft religie iets positief gegeven, god laat moorden en kinderen molesteren want indien die zou bestaan hadden we deze ellende op aarde niet, Satan is een doetje vergeleken met god, waar hebben ze ooit in naam van Satan gemoord???? NERGENS was altijd in het goddelijke dat ze mensen en kinderen uitmoorden

    Like

 28. mich zegt:

  islam ga terug naar jullie eigen landen en blijft jullie eigen landen verzieken en niet dat van ons dank u.

  Like

 29. f0ckislam zegt:

  Ga eens ergens anders poppenkast spelen met uw imaginary friend.

  Like

 30. vlaanderenboven zegt:

  Rot op!

  Like

 31. jef zegt:

  Arabieren zijn achterlijke mensen, de meeste alleszins,
  hun godsdienst trekt op niets en is een uitvindsel van een macho man!
  Ze zijn arrogant en hebben geen cultuur.

  Like

 32. Mark zegt:

  Die denken hier efkes den boel te kunnen overnemen ofwa?
  ’t Is al ver gekomen, het wordt tijd da der is iets wordt gedaan aan die allochtonen en dan bedoel ik vooral die marokanen. Wie denke die wel da ze zijn? vroom ape godverdomme!
  GTYOC!

  Like

 33. Theresa Geissler zegt:

  Stom van me! 1+1+1=3, natuurlijk. Ik vond het zo’n mooi voorbeeld dat ik in mijn enthousiasme vergat, de shifttoets in te drukken.

  Like

 34. verpoorten arnaud zegt:

  nen echten belg die accepteerd zijn opvoeding die hem gekregen heeft opt school gedurende 18 jaar en in zijn examens en da was nederlands en frans en de rest kon vo mijn part zich maar aanpassen of kan terug naar zijn land waar ze hun eigen taal en geen ander spreken en toelaten. adolf hitler hebben we al gehad en diene is gaan lopen lol

  Like

 35. Pal Jas zegt:

  Die moslims zen toch nogal een stel mentaal gestoorde teven zelle.
  Ze zullen toch ne keer serieus me hunne kop tegen de lamp vliegen.

  Like

 36. dieke zegt:

  waar zijn ons wetten en plichten van de belgische bevolking hebben wij dan niets meer te zeggen gaan we het echt zo ver laaten komen dat de moslims het over neemen over mijn lijk ben beschaamd belg te zijn maar ik zal vechten voor mijn afkomt alleen al voor mijn kleinkinderen

  Like

 37. Jo zegt:

  zal ik eens iets zeggen: 1 gaat in u eigen land de wetten maar opstellen
  2. België moet voor jullie godsdienst veranderen? NO WAY
  3. als ge het echt wilt doorbrengen de Belg schiet u neer waar ge staat!
  4. WIJ ZIJN CHRISTENEN!!! ””GEEEEEEEN MOSLIMS!!!!!!””’
  5. dus u planneke kan al de boom in of anders wacht maar de alochtonen
  ””Belg is rasisct blabla eh ik geen nederlands”’ weg ermee! als ge nederlands kant gaat dan maar ergens anders iemand lastigvallen! + gij moet niet voor de belg hier wetten komen stellen vanwege een andere cultuur er zijn zoveel verschillende culturen accepteer dat! 😉 dus gaat wetten opstellen voor u eigen soort ma gij gaat hier niet komen zeggen allemaal turks praten en 5keer bidden voor Allah want dan steken ze dieje nog liever vanachter in u gat mee een raket na de maan!

  Like

  • Jo zegt:

   zal ik eens iets zeggen: 1 gaat in u eigen land de wetten maar opstellen
   2. België moet voor jullie godsdienst veranderen? NO WAY
   3. als ge het echt wilt doorbrengen de Belg schiet u neer waar ge staat!
   4. WIJ ZIJN CHRISTENEN!!! ””GEEEEEEEN MOSLIMS OF ISLAMME OF WEETK VEEL!!!!!!””’
   5. dus u planneke kan al de boom in of anders wacht maar de alochtonen
   ””Belg is rasisct blabla eh ik geen nederlands”’ weg ermee! als ge geen nederlands kunt gaat dan maar ergens anders iemand lastigvallen! + gij moet niet voor de belg hier wetten komen stellen vanwege een andere cultuur er zijn zoveel verschillende culturen accepteer dat! dus gaat wetten opstellen voor u eigen soort ma gij gaat hier niet komen zeggen allemaal turks praten en 5keer bidden voor Allah want dan steken ze dieje nog liever vanachter in u gat mee een raket na de maan!

   Like

 38. Jo zegt:

  of islammen weet ik veel wa!!!

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Uitstekend, Jo, maar als ik U een goede raad mag geven: Zeg dat óók even tegen uw senator Anciaux. Hij wil, in zijn grote onderworpenheid, vooral de autochtone Belgen monddood maken.

   Like

   • Charles Martel zegt:

    Heeft zelfs een voorstel ingediend om islamofobie strafbaar te stellen,want ze worden toch zo door de christenen en heidenen uitgemoord.

    Like

 39. Tom Hendrix zegt:

  Beste Belgische medestrijders, goed dat U zich laat horen! We hebben als Europeanen 1 grote vijand en dat is de ISLAM. Helaas hebben de LINKSEN de RODEN ons verraden in geheel Europa aan dat misbaksel uit de woestijn. Deze ideologie van de HAAT moet gestopt worden!

  Like

 40. sasha zegt:

  ben ik blij dat ik binnen enkele jaren waarschijnlijk uit dit achterlijke land weg ben!

  Like

 41. V zegt:

  Dit idee is gewoon ziek.

  Ooit waren er ook veel meer joden, weten jullie wat er daar ooit mee gebeurd is ?

  Weg ermee! Oké als ze zich aanpassen, maar dit kan niet meer !
  Wij hebben onze eigen wetten al, ga terug naar jullie eigen land als jullie zo graag jullie eigen wetten hebben ! Wij zijn GEEN moslims ! België is katholiek. Wij gaan ook niet naar jullie land om het daar even te gaan veranderen. Jullie hebben landen waar het is zoals jullie willen, GA DAAR HEEN ! Als jullie zich niet kunnen aanpassen, gaaaaaas naar jullie eigen land.

  Like

  • Ratie zegt:

   Als ik mij niet vergis probeert het westen wel degelijk de Islamitische landen te veranderen.
   Een klein voorbeeldje in 1 woord: ‘Merica

   Like

   • Ikke zegt:

    Aha, en daarom moet BELGIË een islamitische staat worden?!? Laat ze dan naar de VS gaan!!! Maar dat doen ze niet, want daar krijgen ze geen inkomen, huis en auto van ’t OCMW… Dikke vette profiteurs zijn het. Kom je naar hier, pas je dan aan. Als je zo gehecht bent aan je sharia, ga dan terug. Er zijn al landen genoeg waar ze’t hebben en je kan zien op wat voor taferelen het uitdraait. Zijn die mensen nu achterlijk??…

    Like

 42. Ziva zegt:

  Al jaren zeg ik dat wij autochtone vrouwen binnen afzienbare tijd ook met een vod rond onze kop zullen rondlopen. En zie, ik krijg spijtig genoeg nog gelijk. Wij zijn de ongelovige honden.

  Like

 43. ben zegt:

  Daar ligt nu net het probleem…. Over het algemeen genomen zijn de meeste godsdiensten van princiepe dat als je in een van hun godsdiensten gelooft en er naar toe leeft je toegang krijgt tot de hemel of reincarnatie enz enz DUS met andere woorden als je niet in een van die godsdiensten gelooft heb je zogezegt pech dat je niet de hemel in moogt.

  Bij moslims ligt dat anders, je MOET verplicht moslim zijn of je bent tegen hen, als het ware een vijand voor hen. Omdat alle mensen die niet handelen naar hun islam;, kunnen ervoor zorgen dat moslims in verleiding komen met drank/drugs/kledij/scheiden/sex voor huwelijk en ga zo maar verder…. Dit willen ze dus voorkomen door gans de wereld te bekeren en als het ware 1 kudde te creeren. Stel ik zou moslim zijn (neen bedankt maar stel hahaha) zou ik van princiepe zijn, hoe minder mensen in de islam geloofde des te meer plek ik voor mezelf had in de hemel hahahaha 🙂

  Ik noem dit lett en fig BULLSH*T! Als je een ECHTE gelovige bent, in welke aard van godsdienst dan ook is het jouw taak/plicht om te bewijzen dat niets je kan verleiden/overhalen om iets tegen de regels van je geloof te doen. Des te zwaarder je op de proef gesteld word, des te harder je hebt bewezen hoe een goede gelovige je was voor jouw god. Nee, zij willen let en fig een vrijgeleide naar hun god zonder iets ofwat moeite voor te doen, en (in hun ogen) elke zonde te gaan verbieden of af te straffen met de dood.

  Want als de moslims zo een bang hebben, dat niet-moslims hen kunnen verleiden naar dingen die zogezegt niet zijn toegelaten in de islam…. Dan stel ik me toch wel echt de vraag… Hoe sterk is het geloof dan van een moslim als die zo zwak staat dat elke andere vorm van leven hem kan verleiden?!

  Jammer genoeg is het een feit, dat vroeg of laat er een oorlog/ wereldoorlog/ godsdienstoorlog/ islamoorlog/ burgeroorlog (of hoe we het ook mogen noemen) zal komen; Dat heeft niets te maken met wat er al jaren in boeken word voorspelt en dergelijke, maar heeft zuiver en alleen te maken met gezond verstand en logica. Omdat de islam niet zal stoppen eer het hun levenswijze overal heeft toegepast en voor minder zullen ze het niet doen.

  De meeste godsdiensten (niet allemaal) komen eigenlijk op zelfste neer in grote lijnen…
  – Heb respect voor elkaar
  – Heb respect voor de natuur
  – Doe geen dingen die jij ook niet zou willen dat zij bij jou doen.

  Als iedereen die 3 simpele regeltjes in acht zoude nemen (ongeacht gelovig of niet)… Wel hoe mooi zou het leven dan al niet zijn als echt IEDEREEN die zoude volgen?

  Like

  • ben zegt:

   In mijn opinie…. er is een wet tegen extreem rechtse neo nazi’s (of hoe dat ook mogen noemen. waarom kan er dan geen wet komen tegen dit soort extreem geloof? Nazi’s en islam zijn aan mekaar gewaagt. Tes mss niet hetzelfde, maar denk er is over na en vergelijk…. Zij die tegen hitler waren moeste dood… zij die tegen de islam zijn… wel je weet wat ik bedoel

   By the way…. waarom belgie eigenlijk zo goed al niet meer zich kan verzette is heel simpel. Ook al zijn we nog steeds in de meerderheid; als wij nu met zen allen zich gaan verzetten tegen hen, lopen de dichts bijzijnde landen waar moslims vertroeven allemaal naar hier en is belgie lett en fig de pineut.

   De enigste mogelijkheid om dit te voorkomen is dat elk land dat kampt met dit extreem islam/moslim geweld, ieder land opzich binnenin begint te vechten. Zodanig dat niet verschillende landen naar 1land lopen om daar te gaan knokken. Als ieder land op het zelfste moment het gevecht voor zichzelf aangaan, valt deze oorlog nog te winnen.

   En anders vrees ik ervoor.

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Ben 03.42. uur. Beste Ben heel goede reacties en goede constateringen. 1 Opmerking van U duid het echte PROBLEEM aan, namelijk dat IEDEREEN gedwongen wordt om MUZELMENS-moslim- te worden, anders gaat men U vermoorden. Dit komt bij andere geloven NIET VOOR, of NIET MEER voor. Denk aan rooms-katholieken, protestanten, boedhisten, vrijmetselaars etc. Daar is men VRIJ om MEE te DOEN of NIET. En daar heeft U terecht op geduid, de islam is een oernazie IDEOLOGIE en in wezen GEEN GELOOF, maar een dictatuur.
    Ik vervloek de RODEN en andere LINKSEN en GUTMENSCHEN die dit volk in Europa toegelaten hebben, door aanname van de Resolutie van Straatsburg!

    Like

 44. benny zegt:

  beste mensen ik ben zelf een moslim en een belg en ik vind dat deze partij niet mag gaan door breken in de grote politiek want wie wilt er een tiener huwelijken wie wilt er een dood straf zulke mensen moeten is naar een psycholoog gaan en hun frustraties daar uit babbelen in plaats van te dreigen met zulke fundamentele ideeen want ik vind hun ideeen zo absurd en onrealistisch komaan zeg we leven niet meer in de middeleeuwen maar in de 21ste eeuw en ik vind belgie goed zoals ze nu is en ik heb zelf als moslim geen goesting in belgie als een islamitische staat kerk en staat gescheiden is goed en houden zo zou ik zeggen

  Like

  • Bertje zegt:

   bedankt Benny voor je reactie !! Daar zit veel waarheid in !!

   Like

  • Maria zegt:

   tja benny je hebt een groot probleem hé, je bent de eerste die de marokanen zullen uitmoorden hier met hunne sharia, draai of keer het iedere fucking moslim wilt sharia… hoe kan je zo een religie de jouwe noemen??? Hoe kan je zo dom zijn??? hoe kan je uberhaubt zo dom zijn van te geloven in een allah die vrouwen en kinderen laat uitmoorden zie naar Syrie Egypte, Saudi Arabie enz, sorry maat mijn verstand is hier te klein voor…

   Like

 45. Bart zegt:

  Stomme kutmoslims, ga jullie eigen land manipuleren!! Wat is jullie plan eigenlijk? Allemaal fijn naar België verhuizen om hier alles overhoop te gooien? Tradities, waarden, normen naar jullie hand laten manipuleren? Ik sta pal van jullie doelstellingen. Dit is gewoonweg ziek en niet-Europees. Ga maar lekker naar een institutie waar ze jullie misschien nog kunnen helpen, voordat je heel je gevoel voor de werkelijkheid verliest.

  Like

 46. bram zegt:

  KUT MOSLMIS!!!!

  Like

 47. yossa zegt:

  Wanneer er meer tienerhuwelijken zijn, ook meer tienerouders..
  Minder jongeren die hun school afmaken, diploma halen dus meer werkloosheid..

  Geen goed idee!

  Like

 48. ga eens terug no marokko zoveel praat ginder en hoog int bolleke op afrikaans contint en kogelke door bolleke dus komt de debieltjes hier ni uithange of ga na ginder en blaast ele op laat ons in ons eigen normen en waarden gelle zijt nor hier gekomen wel ni nor ele dus leef volgens onze regels en cultuur debiele vele toch andere niet vooral die extrimsten tssssssss

  Like

 49. Kato zegt:

  ik heb niets tegen vrije meningsuiting of het Islamitische geloof, maar als zij het hier niet goed vinden waar om zijn ze hier dan nog? Ze moeten stoppen met hun gewoontes en wetten op ons af te dwingen. Iedereen heeft recht op zijn eigen geloof, dus dwing dat van je eigen niet op andere mensen.

  Like

 50. Peter zegt:

  Onozelaar eerste klas buiten met die bruine handel ga terug naar je grot met je kameel pipo.

  Like

 51. dood zegt:

  Onmiddelijk de doodstraf toepassen op die mannen!

  Like

 52. hopeloos zegt:

  als BELGISCHE Jonge mama van 27 ben ik bang voor mijn kindjes hun toekomst, deze gekken gaan hier veel te ver (en ze komen er zelfs mee weg) :(… vele zullen hiermee wss lachen maar binnen enkele jaren zullen wij hier gedwongen worden om die zotten hun rare religie en geloof te volgen ten kosten van onze kindjes, vrouwen hun vrijheid…. en wij belgen…. wij laten dit gewoon gebeuren 😥 Triest, dat er maar enkelen onder ons deze situatie inzien…

  Like

  • Ikke zegt:

   Inderdaad triest. Ik ben zelf 15 en denk er niet veel aan, maar ben er wel zeker van dat er in mijn leven een derde wereldoorlog uitbreekt en die zal westerse wereld islam o.i.d. zijn. En wij laten ze ondertussen rustig doen. .___.

   Like

 53. Ano zegt:

  Ik ben helemaal geen racist integendeel zelfs, maar dit gaat te ver. Die mensen komen ons land binnen met onze cultuur, waarden en normen en zij zoeken ons land helemaal te veroveren met hun cultuur en geloofsovertuigingen. Wij waren heel open tegenover andere religies wat een zeer positieve eigenschap is van België… we keurden zelfs enkele islamitische wetten goed voor deze mensen en zij zijn nooit tevreden… ze willen altijd maar meer… binnekort zijn we geen vrij land meer maar ingenomen door de extreem islamisten.

  Like

  • Bram zegt:

   Een goed voorbeeld van dat ze steeds meer willen is bevoorbeeld de rellen die plaatsvinden … en die SHARIA for Belgium is een ongezonde vereniging voor de vrijheid van de mens.

   Like

 54. Roger Verhiest zegt:

  Malala is moslima, draagt en hoofddoek en is in paniek dat ze misschien haram voedsel voorgezeet zou krijgen & toch is de moslim vijand no 1 van de moslims zoals u die beschrijft – een tegenstrijdigheid ?

  Like

 55. de robbe zegt:

  mensen die naar hier komen wonen mogen in hun pollen plakken, ik ben het beu dat de islam hier stilaan de bovenhand krijgen, is het hier niet naar je zin ga dan terug vanwaar je gekomen bent, maar leg ons geen wetten voor die afstammen vanuit de middeleeuwen, ik ga er mij niet bij neerleggen en heb zeker niets tegen buitenlanders die zich aanpassen en de taal en de gewoonten overneemt van dit land , basta

  Like

 56. Rowana zegt:

  ja hallokes dat ze allemaal is terug gaan van waar ze komen en ons gerust laten achtereen moeten wij verhuizen uit ons eigen land!!! en ik zal dan rap weg zijn cheez bah bah dat alle belgen eens in opstand komen en laten zien van wie het land is !!!!! grenzen gesloten voor hele islam nest en de nest terug weg doen!!!! ik ben geen recist maar laat iedereen in zen waarde ik ben helmaal niet godsdienstig gebonden en ik zal dat nooit zijn… komaan Belgen doe hier wat aan !!!!

  Like

 57. Dre zegt:

  Probeer eens realistisch te denken, ( ik ben atheist ) , waarom telkens die godsdienst. Denken jullie nu echt in het hiernamaals ??? Godsdiensten of hoe je ook noemt, heeft zoveel mensenlevens gekost zonder het iets heeft opgebracht, .Probeer eens gewoon wat respect voor elkander te hebben en vergeet jullie GOD want hij BESTAAD niet !!!

  Like

  • Inez R zegt:

   Bestaat !

   Like

   • Maria zegt:

    inderdaad alleen domme mensen geloven in een moordende god of allah, religie = moorden a volonté… Moest er geen religie zijn was er ook geen oorlog en moorden in naam van die satanische god-allah, het gedacht alleen al moorden omdat die van hierboven dat opdraagt… Enkel de duivel is zo dus wie is die god-allah dan??? DE DUIVEL IN HOOGST EIGEN PERSOON, de atheïsten zijn de slimste mensen en die leven zonder angst, man de gestoordheid leven in angst om een plaatsje in de hemel te verdienen??? Dood is dood amen uit… en het goddelijke is niet moorden zoals ze nu doen, das satanisch

    Like

 58. Someone zegt:

  Slecht nieuws jongens, alles wijst erop dat onze politiekers deze moslims hebben aangesteld met het hoofddoel de wereld te veroveren en een wereldorde te maken.

  Like

  • Anneke zegt:

   Ja; HUURLINGEN van de Europese Roversbende!!! Het gevaar groeit met de seconde, komt dus steeds dichterbij; indirect en direct. Maar vroeg of laat snijd de EU-Roversbende zichzelf in de fikken; hetzelfde geldt voor de andere mede-kapitatlistische gekken. De NWO zal (waarschijnlijk) even een zogenaamd ogende orde tonen, maar al heel snel zal de WANORDE weer groeien als kool. En zo herhaalt de geschiedenis zich wéér.

   Like

  • Frans zegt:

   Juist ,de nagel op de kop !

   Like

 59. Jos de Belg zegt:

  Ik vind dit niet kunnen België is geen Islamietische staat en dat mag het ook nooit worden. Ik denk dat dit een voorbeeld is waarom we nu al die Islamiten buiten moeten zetten en ervoor zorgen dat België, België blijft en niet een of ander Islamitisch land

  Like

 60. Islam zegt:

  Zal nooit gebeuren… Meer stemmen voor Vlaams belang dat vuil gespuis mag vertrekken….

  Like

 61. Pingback: Je ergernissen van vandaag - deel 36 - Pagina 65

 62. prot zegt:

  Gulle zij zot zeker? Ge gaat die manne toch geen islamtisch land van België laten maken zeker!! Invoering van de doodstraf, awel das goe, we beginne bij jullie, al degene die lachen met ons geloof of al degene die vinden dat allah de enige is die er mag zijn? (laatste zin verwijderd door de webmaster!)

  Like

 63. bas zegt:

  waarom willen ze toch andere landen veranderen naar hun cultuur hun geloof laat andere mensen eens geloven in wat ze zelf willen.. voor mij zou dit nachtmerrie zijn moest er ooit van belgie een islamistische staat worden.. dat ze eeerst hun eigen landen in goede banen lijden en dat ze de rest met rust laten.. en dat ze beter is wat evolueren want die leven allemaal nog in middeleeuwen…

  Like

 64. Gabriël Matthys zegt:

  Nu maar hopen dat hier ook een cordon sanitair komt wegens niet democratisch… of is dit niet van toepassing op anders-gepigmenteerden?

  Like

 65. Axel Mans zegt:

  Dit is beangstigend, en ik ben niet eens een Belg. Deze mensen menen dat hun wet stelsel rechtvaardig is, democratisch is? Ze konden niet fouter zijn, ze zijn zo’n beetje alles anti, anti-joden, anti-vrouw en vrouwenrechten. Mijn god ze konden wel uit de middeleeuwen komen. Nee dit hoeft er voor mij niet in te komen

  Like

 66. Inez R zegt:

  Zou het ons ook lukken om in een moslimland in de regering te stappen ??!! Denk het ni. Waar gaan we in hemelsnaam naartoe? Ze zouden ons heeeel dankbaar mogen zijn dat ze hier mogen wonen en zich hebben aan te passen zoals wij Belgen dat ook moeten doen. Wij roepen toch ook ni voor elke scheet BOEHOE .

  Like

  • Mimii zegt:

   Daar heb je groot gelijk in! Ooit gaan wij hier moeten vluchten. Wat zei van plan zijn zal bij dit en enkele jaren ook gebeuren! Allemaal gewoon terug ze worden niet voor niets in hun eige land neergeschoten…

   Like

 67. Inez R zegt:

  Willen jullie doodstraf? ok, dan is den helft al weg.

  Like

 68. carla van de casteele zegt:

  ik ben een turk getrouwd ik woon in brugge en we zijn al 7 maanden getrouwd waarom zo lang wachten achter ze visum begrijp dat niet goed hij is een beste wat mij al over komen is en toch blijven we met angst voor goedkeuring te kregen waarom 6 maanden wachten ? we hebben goedkeuring gekregen van de turkse ambassade om te trouwen in turkije en nu al 2 maanden wachten achter ze visum waarom .

  Like

  • MordorMolle zegt:

   @Carla: Aan de hand van uw gebruikte zinsbouw en woordkeuze stel ik vast dat u : -Waarschijnlijk niet 100% van Belgische origine bent , oftewel dat u een mentale stoornis heeft! Het is uw volste recht om met een Turk te trouwen maar , waarom moet die een visum krijgen? Waarom gaat ge dan niet bij hem in Turkije wonen? Feit is dat hij u waarschijnlijk misbruikt om in Belgie te kunnen komen wonen en heel zijn familie naar hier wilt halen. Als dit gelukt is zal hij u eens goed op uw gezicht slaan en laat hij u alleen achter met die 3 , 4 of 5 bastaardkinderen die hij met u ‘gekweekt’ heeft!

   Like

   • Maria zegt:

    Touché !!!! ga naar Turkije bij hem wonen, hij komt enkel naar hier om te teren op ons geld, het lef van te willen trouwen met nen turk die niet van hier is en dan hier klagen, ga bij hem wonen en laat onze cultuur met rust !!!!

    Like

 69. Kben het beu zegt:

  achterlijke mannen, dat komt ons land binnen als vluchteling. En ze denken da ze alles mogen… De Block zou ze beter allemaal naar hun apenland sturen. #godsdienstispureopium

  Like

 70. Mimii zegt:

  Man man het word hier erger en erger de gewone Belg durft nu al zijn duur niet meer uit! Dan zo e volk in de politiek trekke is voor problemen vragen ze zijn zelf bezig dat er meer en meer naar hier komen dus ze gaan ook meer en meer stemmen krijgen… Schande dat dit hier kan. Wat deze lui bezig zijn is voor ONS land in handen te krijgen. Hier komt oorlog en WIJ de Belgen kunnen dan gaan vluchten! Onze ministers die willen dat precies nie inzien dat dit ooit gaat gebeuren! Ze maken België gewoon kapot!!

  Like

 71. Manon zegt:

  Ja en das allemaal te danken aan onze maatschapij godverdomme ze hadden die zandhappers al in de eerste plaats niet binnen moeten halen en ze dan nog eens goed van onze staat laten profiteren danku Belgie…

  Like

 72. Manou zegt:

  is het 1 april?

  Like

 73. Maïté zegt:

  Wat is het ier nu godverdomme dikke bullshit di gaa niet gebeuren in hun land kunnen ze ook zo doen

  Like

 74. Mathias zegt:

  Een racist ben ik niet , zelf mijn beste vriend is iemand met een allochtone achtergrond . Maar dat moslims in hun land oorlog voeren op basis van de koran en nu naar ons land vluchten om hier van de democratie te genieten moeten ze dat niet veranderen en het pad van de koran weer opgaan , volledig absurd ! Ik zie niet hoe ze de wetgeving van België en de koran KUNNEN fusioneren .. Wij zullen nooit iemand stenigen , wij zullen nooit moorden uit gelovige standpunten , wij zullen vrouwen die een rok aandoen nooit een hoer noemen . De koran daarin in tegen WEL , ik ben er volledig tegen en ik hoop de rest van de Belgen ook , vlamingen en walen !!!

  Like

  • coppejans zegt:

   Het is inderdaad waar wat je zegt. Vlamingen en Walen. Gemeenschappelijke “vijand” maakt vrienden. Welke disputen er nu aan de gang zijn tussen Vlamingen en walen, wel, die maken alles kapot. Alles van aandacht gaat naar die zaken. Typisch voor Belgische politiek: van kastje naar de muur terug. Gewoon omdat ze BANG zijn van de islamitische bewegen.
   Ik ben van mening dat we die beweging NU nog kunnen stoppen. Want binnen 10 jaar leven we niet meer in een België waar ik mijn kinderen in laat opgroeien. Strengere regularisering een een deftig immigratiebeleid. En als die er zijn. Moeten ze nog uitgevoerd worden ook. Het ideale totaal plaatje.

   Like

 75. Tim zegt:

  Het vreemdelingenstemrecht had NOOIT goedgekeurd mogen worden!
  Partijen zoals deze moeten afgevoerd kunnen worden.

  Like

  • coppejans zegt:

   Een terechte reactie.

   Dat was het begin van de ellende. Stemrecht België door BELGEN. Echte belgen die hier geboren en getogen zijn en hun deel van hun inkomsten sinds jaar en dag braafjes afgeven.

   Like

 76. tinneke zegt:

  ik zeg altijd ” er zijn er goei en er zen der slechte” maar als de laatste boot naar daar vertrekt mogen de goei ook mee !

  Like

 77. Amoniem zegt:

  Politiek men gat !!! Niks is waar en zelfs dat niet !! Nooit Laar dan ook nooit zal ik die kopdoek dragen viezenlandveraders

  Like

 78. Jean-Jaques-Louis-Michel ... zegt:

  Hopelijk zal de NV-A de kiezers van het Vlaams Belang afsnoepen om zo aan hun meerderheid te bekomen zodat hier iets aan gedaan kan worden en dat er verandering komt. Net zoals Vlaams Belang een ‘cordon sanitaire’ heeft vind ik dat partijen van deze trend geweerd moeten worden uit de Vlaamse politiek. In de toekomst zullen de grote steden in België voor het grootste deel uit allochtonen bestaan. Kijk maar naar Antwerpen, als ik de kindjes uit de kleuterscholen zie buitenkomen zit er geen enkele echte Belg bij. Schone vooruitzichten voor de toekomst van onze kinderen…

  Like

  • Maria zegt:

   NVA in ons land??? laat me niet lachen, zij waren degenen die het hardste riepen om Diab Abu Djadha op te pakken bij aankomst in ons land! Wie zweeg het hardste toen die terrorist terug was??? DE NVA !!! is een populistisch partijke met een lafaard dewever aan top die weeral premierschap aan een ander geeft…Herinner u de blokkendoosschool wat heeft populist dewever hieraan gedaan?? Da klote moslim wijf was gaan lopen uit nederland omdat haar kinderen daar onder toezicht zouden komen van de Nederlandse overheid, dewever laat marokanen van een ander land hier een uitkering krijgen, bijna burgeroorlog aan die school en nooit die moslims aangeklaagd voor de leugens aan die 23j juf van die school… Ik stem Vlaams Blok nu nog kan, iedere gezonde Belg Vlaming zou hetzelfde moeten doen, dan kan je die invasie stoppen van dat klote islam volk, NVA doet geen zak eraan, integendeel Antwerpen was nog nooit zone beerput als nu… Je zit in midden oosten als je naar de steden gaat… Heel de Westerse cultuur is weggeveegd door een strontvolk dat op onze kosten hier leeft, vertel me welke meerwaarde heeft ne moslim in Europa??? Welke??? geen enkele want ze leven allen op kosten van de belastingbetalers!!!!! NVA is een zandstrooiende partij zelfde als de rest pro islam en laat eigen burgers stikken!!

   Like

  • Gerard Van Noten zegt:

   Wat wilt ge nu feitelijk zeggen?? Uw hele tekst is vrij onduidelijk, nochtans snap ik uw idee en kan er impliciet mee akkoord gaan. Alhoewel, als ge het bij NV-A moet gaan zoeken dan zijt ge nog niet thuis, want die mannen gaan het allemaal doen, maar doen wel iets anders dan beloofd. Een onbetrouwbare partij. Niet kakelen, doch eieren leggen!!

   Like

 79. Frans zegt:

  Veel geblaat en weinig wol , het was zover gekomen dat de mensen met wapens deze moesten inleveren zodat wij ons eigen niet meer zouden kunnen verdedigen tegen dat tuig als het er op aan komt , die kamelendrijvers hebben meer oorlogstuig dan wij kunnen voorstellen en nog beter kies volgende verkiezing voor dezelfde hufters die ons land naar de bliksem hebben geholpen ,in alle geval ik zal vechten tot de laatste snik als het moet !

  Like

 80. fafoule zegt:

  allemaal terug naar hun eigen land ja dat moeten ze doen zou hier rap opgelost zijn en dan zou de staat nietvmeer moeten besparen op alles en nog wat erczou dan verdomme wel geld genoeg zijn voor onze mensen

  Like

 81. Arno zegt:

  Schandalig! Ze komen naar hier en weigeren hun aan te passen! We geven ze hun feestdagen en we doen alles om hen hier te laten thuisvoelen (waar ik sterk tegen ben, terug op de boot ermee) en dat vinden ze al niet genoeg? Als hun wetgeving hier aan de macht komt zou ik er niet van verschieten dat we in het Gentse lopen met links en rechts een steniging van blanken door de Islam. Laat de burgeroorlog maar beginnen, de ministers plat en zet er eens mensen met een grotere verstandelijke handicap. Moet niet moeilijk zijn, als je ziet wat zij allemaal beslissen!

  Like

 82. coppejans zegt:

  Moest iedereen nu effectief doen wat ze zeggen. En een effectief immigratie beleid opzetten. Dan zou het een heel ander verhaal zijn. Veel mensen beseffen niet dat de klassieke politieke partijen deze problemen niet meer de baas zijn. Nieuwe mensen zijn nodig. Kijk maar naar de overwinning van de NVA.
  België heeft meer dan 25 jaar een wanbeleid en zakkenvullers aan de top gehad.

  !!!!Er is tijd voor verandering, maar door het stilletjes in een hoekje te zeggen zal het er niet van komen!!!!

  De uitgesproken mening van de mensen MOET gehanteerd worden. Dat is 1 van de peilers van de democratie. De macht is aan de belgen en als die dit soort zaken blijft toelaten zal het zover komen!

  Sharia wetgeving in België. Dan moeten die mensen maar naar landen gaan waar die wetgeving word toegepast!…

  Like

 83. MVD zegt:

  En hier komt Wereldoorlog 3 ..
  Ik kan begrijpe da ge in iet wil geloven, allemaal goe en wel.
  maar laat nen andere mens GODVERDOEME gerust.
  Ik heb geen zin om in dees schijtland kinderen groot te brengen, aat staan nog leven.
  Gelooft in wa da ge wilt, maar laat ons met rust !
  Als wij BELGEN in een ander land willen wonen, dan moeten wij hun regels en wetten ook naleven.. eender welk land. op reis naar marokko? goe, dan moete u lichaam wel bedekken.. ze gvd blij da ge hier in BELGIË een vrije meningsuiting hebt en ni wordt bekogeld me stenen of weet ik wa golle allemaal doe.
  Golle moogt na is echt in alles geloven wa golle wilt, maar ik zeg het nog is.
  Laat ons hierbuiten Alstublieft.

  Like

 84. carmen Verbovne zegt:

  ach mannekes alsjeblieft!! Dit is lachwekkend gewoon. En nog lachwekkender dat je je daardoor laat opjutten. Geen aandacht schenken, is nog de beste oplossing, dan verliest het zijn kracht. En voor de rest: behandel mensen zoals je zelf behandeld wil worden: een betere wereld begint bij jezelf…..

  Like

 85. paterpieter zegt:

  Relle als die manne ook maar een beetje te zegge gaan krijge..
  Islam moet binnen de grenzen van de woestijn blijven.

  Like

 86. Jvs zegt:

  Geloof je dat nu zelf hahaha

  Like

 87. monkey zegt:

  Eerlijk ik log kreupel van het lachen als ze beetje goe nadenken gaan er zeker aan deze punten ni wprden aan vastgehouden
  -Verbod om alcohol en sigaretten de = de staat maakt verlies
  -Herinvoering van dood straf ik zou zeggen akkoord alleen voor hun cultuur
  -Tieners mogen trouwen euhm welke tiener luistert er tegenwoordig?

  Like

 88. aub ga dood zegt:

  you wish fucking faggets

  Like

 89. robin zegt:

  jammerlijk!
  geen probleem met andere religies, maar laat het toch nooit zo ver komen dat we verplicht worden in eigen een land een religie aan te nemen waar men niet voor te vinden is.
  lang leve de vrijheid van meningsuiting, voor iedereen inclusief de schrijver van deze tekst (Soeren Kern)!
  maar weet goed dat als je een slapende leeuw wakker maakt je er niet zonder slag of stoot van zult afkomen!

  Like

  • rasistisch varken zegt:

   Dames en heren. Hier jammeren werkt niet. Ga met zijn allen de straat op en protesteer daar. Laat je smoel zien. In Egypte gingen ze tenminste de straat op om te laten zien dat ze het er niet mee eens waren. Het verschil tussen die strontzakken van moslims en de groot gebekte Europeanen is dat de moslims een samenhorigheid hebben. Dat is waar het bij ons aan ontbreekt. Schrijven en schelden kunnen we allemaal. Zolang er niemand op straat actie onderneemt gebeurt er helemaal niks en krijgen die kamelendrijvers hun zin. Wat denk je als er ineens 100.000 belgen in Brussel staan te roepen. Of liever nog meer. Dat kan de politie helemaal niet aan hier. Die lopen jankend weg.(verwijderd door de webmaster) groeten van een racistisch varken….

   Like

 90. Marie zegt:

  die zyn goed op hun hoofdje getikt en ik hoop dat het nooit zal uitkomen belgië moet belgië blijven, zelfs in de arabische landen zijn se belange zo streng niet,dat die maar verder blijven dromen in hun fantasiewereld.. Dat zijn er weeral die een slechte naam willen plakken op de mensen..
  Lhoucine Aït Jeddig en Redouane Ahrouchhet zijn 2zotten
  Iedereen heeft recht op keuze van geloof of geen en vrije meningsuiting!!!

  Like

 91. rasistisch varken zegt:

  Probeer maar eens in marrokoland een kerk te bouwen. Bij de aanvraag van de bouwvergunning wordt je zeer waarschijnlijk dood geschoten of geslagen.. maar in nederland en belgie en zo moet in elk klein kutdorp een moskee staan met een minaret van minstens 40 meter hoog zodat die apen hun bidhol terug vinden als ze bezopen uit het casino komen…

  Like

 92. Jordi zegt:

  België is en blijft een europees en katholiek land.
  Ik snap niet waarom die moslimse politiekers hier nu ineens een Moslim land wil van maken.

  Waarom gaan ze niet naar Egypte, waar ze goede staatsleiders kunnen gebruiken?
  Ik denk dat ze daar perfect kunnen fungeren zoals ze het hier omschrijven>.
  Maar België is België, en daar moet je geen moslimgemeenschap van gaan proberen maken.
  Ik vind het ronduit belachelijk.

  Ik hoop echt dat VB aan de macht komt deze keer, en hoop dat ze toch een grote kuis gaan houden. allochtonen in de politiek, vind ook trouwens niet kunnen.
  Maarja, dan krijg je dit weer, als ze er wel in zitten…

  Mij maakt het niet veel uit wie ons land beheerd (het is toch al jaren naar de klote).
  Maar ik wil mijn land niet afgeven, aan mensen die hier een islam staat van wil maken.
  Het past niet in europa, belgie is te belangrijk, en ik vind dat het niet zo mag worden.

  Ik ben tegen. Maar sommige wetten die ze willen doorvoeren vind ik wel goed.
  Doodstraf, afschaffing van intrestbetalingen (riba) in de Belgische banksector.
  Die wetten zouden mogen terugkomen. ben benieuwd wie er dan nog even iemand zal afmaken…

  Maarja, ik hoop dat zij gewoon worden vermoord door een of andere huurmoordenaar. Want moet deze 3 gasten nu al niet!..

  Sorry voor die uitdrukkingen, maar ik vind dit gewoon erg…

  Like

 93. A. Libert zegt:

  Over mijn dood lijk onnozelaars… waar denken jullie dat je zijn? Ga nog wat kinderen trouwen en vrouwen stenigen en laat ons met rust.

  Like

 94. iemand zegt:

  ik ga nooit moslim worden ze WTF als da gebeurt vertrek ik uit belgie ze kunnen de pot op OKE !!!!!!

  Like

 95. Sven zegt:

  Poten af! Van onze democratie, de belg heeft hard gevochten voor een eigen democratie. Als ze willen vechten voor hun geloof en politieke beslissingen, moeten ze dat doen in eigen land. Want daar zijn de problemen, niet hier. Wij vechten ook voor ons vaderland als Belg. Strafblad daar is niet welkom hier!

  Like

 96. rasistisch varken zegt:

  @a libert.. lijken zijn altijd dood….

  Like

 97. heeft er iemand al eens aan gedacht om hun dezelfde rechten te geven maar die enkel gelden op hun volk , ik weet dat het raar is te horen maar in de plaats van te vechten voor wie het land is te delen ? ik vind dat iedereen mag uiten wat hij of zij gelooft maar het niet mag opgedrongen worden aan anderen . ik ben niet gelovig het enige waar ik geloof is is in het unieke van ieder mens . ik ben ook geen spirutuele persoon , ik ben gewoon een 21jarige alleenstaande mama met een kindje van 2 . ik heb gewoon veel dingen meegemaakt in men leven dingen die hadden voorkomen kunnen worden als geloof niet in de weg stond en mensen verder konden kijken dan geloof . ik weet dat dit onrealistisch klinkt maar als iedereen eens verder kijkt dan geloof kun je soms enorme gelijkenissen vinden . khoop dat sommige me kunnen begrijpen en anders is het heel jammer want dan mis je iets moois

  Like

  • Gerard Van Noten zegt:

   Ik denk dat jij inderdaad iets moois gemist hebt. Als je dus niet wilt dat dit ander mensen overkomt, vecht dan tegen de invasieve islam, anders pleeg je -willens of wetens- zelfmoofd !!!

   Like

 98. Niels zegt:

  Allez, back to the stone age, hhahah domme makakken!!

  Like

 99. filipa zegt:

  ga allemaal terug naar jullie land en stel daar de wetten,tzal in jullie apenland veel minder zijn!!!

  Like

 100. lisadelandsheere zegt:

  als dit gebeurt trap ik het af! hoe gek zijn ze wel niet? ze worden hier met open armen ontvangen, genieten mee van ons sociaal systeem en willen hier een beetje de baas komen spelen? mongolen zijn het. racistisch ben ik niet maar godversomme sommige verdienen meer dan gewoom een pak slaag !

  Like

 101. K_I_N_G zegt:

  Ik ben geen belg, maar deze vind ik fucking overdreven, ze moeten dat in rusland of in armenie proberen denk dat ze zelfde dag nog worden afgemaakt. maar ja vind jammer dat vele belgen schrik hebben. mijn mening gooit die tapijten n*** maar buiten en ze zullen hier pak geld besparen en pak veel miserie minder. En kunnen ze minder sjieke autos rond rijden, zal eerder een kameel worden. this is my opinion

  Like

 102. Maria zegt:

  niet wanhopen mensen, die kut moslims zullen hunne heilige oorlog afroepen en uitgemoord uitgeroeid worden van de planeet, geloof me uitgemoord wordt gans die islam, héél de planeet buiten dat strontvolk zelf zijn die meer dan kotsbeu, politiek heeft ons verraden aan hen voor de rijk betaalde postjes… In alle geschriften van Nostradamus tot weet ik wie wordt dit al honderden jaren geleden beschreven, die klote stront islam geschiedenis is 1 en al moord… Niet wanhopen er komt een dag dat ze allen uitgeroeid en uitgemoord worden, dat staat in de sterren geschreven!!!

  Like

 103. Lukkas zegt:

  De volkswoede zal ooit losbarsten en er zal geen enkele linkse politieker meer veilig zijn. Zij hebben het Westen om zeep geholpen en hun eigen bevolking verraden. Het Westen is naar de kl*ten. Zelfmoordacties van islamterroristen zal dagelijkse kost zijn. De ‘strijders’ hebben al genoeg ervaring opgedaan in Syrië, onder goedkeurend oog van onze linkse landverrraders. Links zal een monster creëren dat zijn gelijke niet heeft van Adolf Hitler om die islamieten te ‘verwijderen’.

  Like

 104. Pingback: Top 10 best gelezen artikelen op “E.J. Bron” in 2013! | E.J. Bron

 105. Debunked zegt:

  Kunnen ze deze ”mensen” niet gewoon wegjorissen

  Like

 106. Gerard Van Noten zegt:

  Waarom hebben mijn beide grootvaders hun leven gegeven tijdens de oorlog om Begïe te doen voortleven? Om zo iets te vermijden! De Islamieters willen de “sharia” en gebruiken daarvoor de “jihad”( Laten wij lik op stuk geven en hetzelfde antwoord voorschotelen). Ik verdoem voor de eeuwigheid alle politiekers die de niet-Belgen stemrecht hebben gegeven. Buiten heel dat zootje. Willen zij oorlog, dan kunnen zij die krijgen althans wat mij betreft; dit noemt men “binnenlandse kruisvaart”. Zeer erg voor onze kinderen…!!!
  Een “oude Belg”.

  Like

 107. Jan zegt:

  Een jammerende moslim over ‘jonge moslims’ in België

  Ze voelen zich vaak slecht in deze samenleving omdat zij door Belgen worden gediscrimineerd ” en het wijdverbreide racisme tout court. In Vlaanderen blijft je altijd een allochtoon, hoe succesvol je ook bent, wat je ook doet. Er zijn veel factoren die maken dat moslimjongeren het spoor bijster raken. Ze zijn op zoek naar een eigen plek, naar LIEFDE en ZINGEVING…”
  http://www.knack.be/nieuws/belgie/in-vlaanderen-blijf-je-altijd-een-allochtoon-hoe-succesvol-je-ook-bent/article-normal-124084.html

  Allemaal raziesten, dus, die Belgen,die maar niet willen integreren.

  Like

 108. peterselie1 zegt:

  “Twee moslim politici, die verkozen werden bij de gemeenteraadsverkiezingen in Brussel op 14 oktober 2012, hebben gezworen de islamitische sharia wetgeving in België te zullen invoeren.” Geheel volgens de lijnen van het ‘Project van de moslimbroederschap’ het beoogde wereld kalifaat met de koran in de hand en een grote muil. Er zijn geen gematigde moslims en deze
  twee die zich moslim politici noemende zijn de voorbode van de sharia, wanneer zien de Europese burgers dit nu eens in, dan kunnen de prioriteiten gesteld worden en elke islamiet met de nek aankijken zodat zij zich toch een stuk minder comfortabel en op hun gemak voelen. De Burgers behoeven dit niet te pikken van deze niet westerse, gelegaliseerde indringers die door politieke correctheid gecensureerde overheid gefaciliteerd wordt.

  Zeg maar een soort burgerlijke ongehoorzaamheid t.o.v, deze cultuur indringers. Wat de regeringen de afgelopen vijf decennia de burgers deze import ellende gepresenteerd heeft moet nu maar eens een halt aangeroepen worden mijns inziens. Ook het verhaal van een moslima die zonder hoofddoekje achter de kassa zit telt niet mee, één zwaluw maakt nog geen zomer, las een verhaal in een klein stadje in Syrië waar christenen naast moslims vele jaren vreedzaam naast elkaar bestonden, toen Al Nursa de overhand kreeg veranderde de houding van de moslims naar het kwaadaardige t.o.v. de christenen deze werden de kelen door hun vroegere moslim buren doorgesneden, dit is de essentie van het leven naar de koran.

  Like

 109. marjoleintje zegt:

  trap niet in moslims sadisten

  Like

 110. Mick zegt:

  Man, man, wat lees ik hier allemaal. Om “de vijand” te bestrijden moet je minstens dezelfde wapens hebben: meer kinderen maken en terug naar de kerk gaan. Er is hier 1 generatie die het verkorven heeft en luxeleven boven nalatenschap heeft gekozen. Het is dan ook mijn generatie, sorry heb zelf 3 kinderen…….Het is de overheid die de bevolking manipuleert met zijn wetten het moet juist andersom zijn. Moslims vinden maar 1 ding belangrijk: overmacht hebben op alles. Dus, begint er maar aan, laat het condoomke op het nachttafeltje liggen.

  Like

 111. damen zegt:

  En daarom zijn sommige mensen racist dus weg met die mensen wij Worden geen islam dus ga weg !!!

  Like

 112. Jaantje zegt:

  Dus onze buren worden een moslim staat de voorhoede van het Europese kalifaat?

  Like

 113. Wilma zegt:

  Het is een grof schandaal, dat dit soort mensen als volksvertegenwoordiger worden gekozen. Binnen enkele jaren zullen wij allen in ons eigen land niets meer te zeggen hebben, want de moslims menen, dat de Islam het enige en perfecte geloof is en wie dat idee niet deelt, mag gedood worden. Als hieraan geen halt toegeroepen wordt, zijn er straks alleen nog maar moslims op de wereld en de rest is uitgeroeid

  Like

 114. the man with a plan zegt:

  als iedere “echte” belg nu ook daadwerkelijk op zijn strepen gaat staan en tegen al die terroristische bruine kamelenneukers zijn , gewoon jezelf bewapenen.. en bij elk probleem met deze cultuurbarbaren hetzelfde doen wat zij met ‘normale ‘ mensen doen, hun kop er af, en elke kogel gebruiken om uit te schakelen wie n bedreiging is…, de vijand met zijn eigen wapens verslaan..heeft ooit n wijs man gezegd( julius ceasar 🙂

  Like

 115. luc zegt:

  afknallen die rotte nest…

  Like

 116. Beer zegt:

  Geboorte gemiddelde van Belgen: 1,2 kinderen per gezin, geboortegemiddelde moslims: 7a 8 per gezin. you do the math…

  Like

 117. kristof zegt:

  In België bestaat er een scheiding tussen kerk en wetgever het is wel nog steeds zo dat uitoefenen van erediensten Door de staat ons dus betaald worden ook de eredienst van de moslims wordt in België betaald terwijl ze oproepen tot extremisme en geweld radicaliseren jongeren als nu ook politici die ook Door ons betaalt worden op deze manier beginnen zit er volgens mij niks anders op dan islam op de lijst van gevaarlijke sekten te zetten en totaal te verbieden hard optreden tegen het moslim zijn
  En bj de minste problemen uitwijzen uit Europa ook al plegen ze kleine misstap toch meteen uitwijzen alle moskeeën meteen sluiten en een totaal verbod op hoofddoek of islamitische symbolen het islamitische onderrichten op Belgische scholen meteen stoppen

  Like

 118. IslamHypocriet zegt:

  1 April moet nog komen he

  Like

 119. Dit kan lijden tot marginalisatie van de Belgische staat hier trouwen wij niet met kinderen of straffen met de dood dit is een inbraak op de mensen. Rechten de DOODSTRAF……

  Like

 120. wendybac zegt:

  Dit doet me terug denken aan een discussie niet zo lang geleden onder de vriendinnen….

  Zijn wij nog wel Belgen? En waar is ons recht nog als Belg??? Multiculturele samenleving: geen probleem zolang ge u cultuur binnen huis houdt en ze ons niet wilt opdringen en ons zo vrij laat om onze cultuur te beleven!! Als ge u hier niet aan kunt aanpassen “aan onze samenleving/cultuur ga dan terug naar huis. Wij mogen bij jullie ook bijvoorbeeld geen kerk komen neerpoten, wij komen ook onze overtuigingen niet opdringen. Nee wij passen ons altijd maar aan en blijven verdraagzaam maar dit gaat echt een brug te ver!!! ik word hier echt razend van!!!

  Wij drinken alcohol wanneer wij willen, roken zoveel we willen, hebben sex wanneer wij willen en wij doen niet mee aan uithuwelijken en tienerhuwelijken, wij vieren Kerst, Pasen,… dat is ons grondwettelijk recht en als u dat niet aanstaat moet ge het gat van den timmerman zoeken!!!

  En deze vrije meningsuiting behoort eveneens tot ONZE cultuur!!!!

  Like

 121. rc zegt:

  Het vlaams belang is altijd rechtuit en transparant gebleven, terwijl alle andere partijen met hun valse beloftes niet eens geloofwaardig over komen me hun stomme lachende kop da bedrog en veraad uitstralen, het vlaams belang streeft met vuur en passie naar hun doel, iets wat ik bij vele partijen ni eens opmerk… Hoe kunnen de medebelgen zo dom en naief zijn???? Denk maar eens aan mijn text voor je het stemhok nog eens binnen gaat

  Like

 122. corr zegt:

  Ik ben geen racist maar dit is schandalig!!
  Hun komen als moslim in een ander land wonen en moeten zich aanpassen aan dat land. Het land niet aan de islam.

  Like

 123. Jerlag_01 zegt:

  dit nooit. België is en blijft een land dat niet zoals irak, iran,… is. Dat ze al eens eerst zien dat de oorlogen in hun landen gedaan is voor ze iets te zeggen hebben in België. en dat ze al die regels van sharia maar mogen vergeten. want de wet is geschreven en blijft zo!

  Like

 124. Amo zegt:

  Zolang het dit soort marginalen blijven hebben we weinig te vrezen.

  Like

 125. Amazigh zegt:

  Die mannen moeten eens DRINGEND de geschiedenis boeken van de belgen gaan inkijken…. veroverd en onderdrukt geweest door alle soorten volkeren en landen door de eeuwen heen, maar telkens hebben de belgen hun land terug in eigen handen genomen wanneer men het kotsmoe is, en dat zal uiteraard ook dan alweer gebeuren. Opscheppen, de C-130 op en droppen naar hun eigen land

  Like

 126. Dhaenens zegt:

  Er komt een 3 de wereldoorlog dat de anderen zal overschaduwen! 1 derde van de werelbevolking zal uit geroeid worden! Er zullen dit maal kernwapens gebruikt worden tegen de islam! De VS en rusland zal iedere islamitische staat de kop indrukken! De oorlog zal kort maar krachtig zijn! De nieuwe president van de USA en poetin die aan de macht zal blijven geven het startsein! Obama die TE lang getalmd geeft zal geen rol meer spelen in het verhaal! Daar hijzelf een moslim is!! Het christendom zal zegevieren!

  Like

 127. Jerre zegt:

  Mooi,
  Dan mogen wij met de aanslagen beginnen.. Of zie ik dat nu verkeerd??
  Ga terug naar je eigen land in de Middeleeuwen leven..
  Dit is ons land dat we hebben opgebouwd en voor gezorgd dat we een vrije meningsuiting mogen hebben en waar mannen en vrouwen gelijk zijn. Als jullie denken dat we dat zo maar laten afpakken dan zou ik maar gaan lopen als ik van jullie was, want dan zal het er wel wat minder democratisch aan toe gaan!!

  ECHTE BELGEN HERENIG U!!

  Like

 128. vandendyck zegt:

  Af knallen die handel…da ze in hun eigen land doen wat ze willen ,maar naar hier komen is aanpassen aan de Belgen !!!

  Like

 129. licola zegt:

  Da was te denken al moet ik zeggen dat ze op Veel punten goed zijn en gelijk hebben

  Like

 130. scast zegt:

  met alle respect voor de moslims ;

  Belgie een islamitische staat bahaha ik lach me kapot , zal ik eens iets zeggen ook al komen ze in de poltiek te zitten , ook al stellen ze hun eisen , ook al worden ze aanvaard door de meerdere …

  WE HAVE A KING 😀 , en zolang we een koning hebben , zullen deze wetten nooit aan te pas komen bahaha

  LONG LIVE THE BELGIAN KING !!!! im proud to be a belgian ^^

  de koning heeft nog altijd het laatste woord naar mijn weten toe :D, Belgie een islamitische staat laat me niet lachen

  Like

  • Harry zegt:

   U heeft last van een hemeltergende onnozelheid , scast !
   Wat denk je dat die onhandige houten klaas voor elkaar gaat krijgen ?

   Nou : GEEN DONDER !
   De stumperigheid druipt er van af .

   Hij heeft ook nog zo’n bijdehante broer , die nog kans ziet om op het trottoir ,
   OVER ZIJN EIGEN POTEN TE STRUIKELEN !
   Die de ene stommiteit na de andere uithaalt , waarbij blijkt dat ie nog te onnozel is om te poepen !

   Als je ook maar IETS verwacht van dergelijke gasten , dan ben je reddeloos !
   Het is een gedegenereerde zwerm minkukels !

   Like

 131. Roose geert zegt:

  Hoera, leve België land van de vreemdeling waar echte belgen hun boeltje mogen pakken en zullen moeten verhuizen naar een andere planeet.
  Geef ze nog meer om ons te kunnen kwetsen. Domme politici die dit hebben toegestaan.
  Vanaf dat die aan de macht komen , spreek je niet meer van België. Stelletje landverraders.

  Like

 132. Pingback: Aanvallen op de islam is geen racisme – BeornBlog

 133. Jack Baldinger zegt:

  Land/volkverraders ophangen en alle moslims exporteren/opsluiten !

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s