Een “farce majeur”

De minister-president trekt natuurlijk een treurig gezicht wanneer hij de Tweede Kamer voorhoudt dat “de situatie y  het nodig maakt om de bijdragen uit x aan te passen op het moment z.” Dat is voor de gemiddelde burger al niet eenvoudig te volgen, maar dat zou nog net moeten lukken. Lastiger wordt het wanneer het parlement aanpassingen eist. “Voorzitter, wij zijn van mening dat de situatie y niet ten koste mag gaan van de bijdrage x, nu niet, dan niet, laat staan op welk moment z dan ook.” Dat is allemaal helder voor de burger, want die parlementariër en zijn partij laten tenminste zijn of haar X ongemoeid en y zal wel ergens ander van betaald worden, op welk moment z dan ook. Wanneer echter nog weer andere parlementariërs vertellen dat ze wijzigingen aan x best willen accepteren, mits y daardoor niet een zekere waarde krijgt op het moment z. Wanneer de regering vervolgens voorstelt om dan de waardes x beneden 5 te houden, maar dat dan y op het moment z3 wel met een waarde x3 aangepast wordt, tenzij met een voorspelde waarde x2 op moment z5 toch de situatie y+2 gehaald wordt volgens het CPB. Bent u daar nog?

Voor een burger is het abacadabra (maar een wiskundige ziet meteen dat hij op elke manier in de maling wordt genomen). En toch is dat de situatie in de politiek. In de Tweede Kamer spreekt men al lang niet meer over zaken die de burger rechtstreeks in de portemonnee raken, maar over algemeenheden die door de grootheden X, Y en Z naar believen bijgesteld kunnen worden. Dus wat de burger mag overhouden van zijn inspanningen: telkens opnieuw. Misschien is dat wel heel slim, maar het betekent wel dat degenen die gestemd hebben, klaarblijkelijk op iets of iemand hebben gestemd die de kiezer, wanneer hun afgevaardigde eenmaal het parlement heeft betreden, niet meer zullen begrijpen. Maar dan nog: waar hééft u nou eigenlijk op gestemd?

Ik zelf heb op Martin Bosma van de PVV gestemd. Ik vond namelijk dat hij het bijv. als interim voorzitter van de Kamer gedurende het informatieproces méér dan voortreffelijk heeft gedaan en blijk gaf van een grote intelligentie, inzicht en flexibiliteit. Bovendien heeft zijn partij een aantal kwesties op de agenda die mij bijzonder aanspreken, zoals het stoppen van de islamisering, het stoppen van de groene hobby’s, terugdringen van subsidies aan allerhande zelfbenoemde belangenbehartigers en dergelijke. Bosma stond hoog op de lijst van de PVV en kreeg ook veel stemmen, daarom zit hij terecht in de Tweede Kamer en kan zodoende ook namens mij daar mijn standpunten verdedigen of over het voetlicht brengen. Wie op de VVD of PvdA heeft gestemd kan dat zeker niet altijd zeggen.

Van deze partijen namelijk zit inmiddels een groot aantal mensen in de Kamer die daar per abuis zitten. Dat is omdat het Kabinet grotendeels is gerekruteerd uit Kamerleden. Hierdoor moesten de fracties “aangevuld” worden en dat is gebeurd met mensen die in hun stoutste dromen nog niet gedacht hebben aan een Kamerzetel. Eigenlijk deugt dat niet.

Wat is er tegen om de Kamer de Kamer te laten zijn. Simpelweg omdat de kiezers hebben bepaald, door hun stem, wie hen (de kiezer dus) daar zou moeten vertegenwoordigen. Sommigen zitten dus niet daar waar de kiezer hen graag had willen zien, namelijk om hun belangen  te verdedigen in de Tweede Kamer en te controleren of de regering op een juiste manier doet wat haar wordt opgedragen door onze volksvertegenwoordigers: de wetgevende macht.   Sommigen zitten dus uiteindelijk in de regering, terwijl ze in de Kamer zijn gekozen!

Een ander aspect aan deze vertoning is dat zij zich verkiesbaar stellen voor hun partij, kennelijk in een radeloze zoektocht naar belangwekkende machtsverwerving, aanzien en uitstekende oudedagsvoorzieningen. Op geen enkele andere manier immers is te verklaren waarom de VVD en met name haar partijleider Rutte, evenals de PvdA middels de ambitieuze Samsom, vrijwel elke verkiezingsslogan direct na die verkiezingen hebben afgezworen, vermoedelijk voor een felbegeerde plek in de regering of in de nabijheid daarvan. Het verkondigen, voorafgaand aan de verkiezingen, van frasen die achteraf nog holler blijken te zijn dan een lege ton, is werkelijk stuitend. In deze regering en haar voorgenomen beleid is niets te herkennen van wat vooraf door de verkiezingsprogramma’s van de partijen werd toegezegd. Het lijkt er dan ook op dat burgers niet alleen nu, maar voortdurend in de maling worden genomen door een vaste kliek. Maar zelfs bij kansloze Kamerleden kunnen we grote vraagtekens plaatsen.

Zo presteerde de huidige (kansloze) fractieleider van Groen Links, Bram van Ojik, het om in antwoord op de regeringsverklaring te vragen om meer geld voor ontwikkelingshulp in Derde-Wereldlanden en aanverwante “verheffende” zaken. Dat is per definitie al een heikele vraag, wanneer men zich er van bewust is dat een groot aantal Nederlanders inmiddels gebruik maakt van de “voedselbank” waar gratis eten wordt verstrekt en zodoende vergelijkbaar is met de “gaarkeukens” in de 30-er jaren. Deze voedselbanken kunnen al deze aanvragen al lang niet meer honoreren: zij worden compleet overvraagd door armlastigen die simpelweg hun kinderen met een hongerig gevoel in bed moeten leggen en compleet aan de grond zitten.  De leden van Groen Links daarentegen behoren tot de best verdienende Nederlanders: het gemiddelde inkomen van de partijleden is hoger dan van welke partij ook. Verreweg het grootste deel van deze leden vindt zijn werk in ambtelijke of semiambtelijke functies, niet zelden ook het ontwikkelingswerk. Fractieleider van Ojik vroeg dus in feite om behoud van salaris voor zijn achterban. En dat op het moment toen besproken werd hoe de werkende Nederlander (in particuliere ondernemingen of als ondernemer) de crisis ging betalen, zonder dat de regering ook maar één enkele toezegging werd afgedwongen om nu zelf ook eens te snijden in de waanzinnige en onverminderd stijgende uitgaven die zij zich sinds het Kabinet Den Uyl permitteert. Het is te belachelijk voor woorden dat hij er ongestraft mee wegkwam en tekenend voor de afstand die er tussen de Kamer en de burger is ontstaan.

Ons land is niet in de bestuurlijke handen van staatslieden, maar van bedenkelijke types die van politiek hun vak hebben gemaakt. Hun partij is het vervoermiddel naar geld, persoonlijke macht en aanzien. Het maakt de gehele politiek tot een farce majeur en het wachten is op het moment dat dit niet langer acceptabel is voor de bevolking.

Dat moment is nader gekomen door de laatste ontwikkelingen en misschien is dat maar goed ook in de gegeven situatie, waarin democratie in haar essentie wordt omgebracht door ambitieuze gokverslaafden.

Door:

Henny Eekhof

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Nederland. Bookmark de permalink .

12 reacties op Een “farce majeur”

 1. Henk der Niederländer zegt:

  Bert er ligt post in je mailbox.

  Like

 2. Martha N zegt:

  Martha N zegt:

  Henny Eekhof…
  Deze laatste zin is helemaal een goeie:
  “waarin democratie in haar essentie wordt omgebracht door ambitieuze gokverslaafden”

  Like

 3. Wachteres zegt:

  http://www.debeurs.nl/beursnieuws/10554893/Recessie-wordt-dieper.html

  “Recessie wordt dieper”.

  FRANKFURT (AFN) – De economieën van de eurolanden gaan dit jaar waarschijnlijk sterker achteruit dan eerder gedacht. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB) dat donderdag werd gepubliceerd.

  Daarin voorspellen economen een gemiddelde krimp van 0,5 procent voor de eurolanden in 2012. Eerder werd een min van 0,3 procent voorspeld. De ECB voert het onderzoek elk kwartaal uit.

  De deskundigen zijn ook somberder over 2013. Voor volgend jaar rekenen ze nu op een economische groei van 0,3 procent in de eurolanden, in plaats van de vooruitgang met 0,6 procent die eerder werd ingetekend.

  Like

 4. luckybee zegt:

  Nu zijn de elite mee bezig Bill Clinton de notorische Christen Killer uit de Balkan,een gezellige tete a tete te berijden bij zijn PR reize voor zijn goede vriend de Kenyaan Barack Hussein Obama.
  Dat meneer Bil Clinton niet weet dat Barack Hussein Obama een moslim is is naar mijn mening een leugen ; want meneer Billy Clinton heeft bij de innauguratie van Barack Hussein Obama als president van de USA , oma Sarah Obama ontmoette die zweren kan dat zij getuige was geweest bij de geboorte van Barack in Mombassa Kenya.Alle sporen naar Jakarta waar Barack als Barry Soetoro, heeft geleefd als een devote moslims is grondig weggewist.Was meneer Billy Clinton niet aanwezig geweest in Jordanie toen koning Hussein starf?Mogen ze niet in de moskee naar binnen komen omdat ze kafirs waren?Ook niet als de President van de USA?Ondanks de bombardement van Serviers ten voordeele van de Bosniers en Albaniers?En wij in de modder van Srebrenica , tot onze hals diep in steken?Om dat wij niet de adequate bewapening hebben?

  Like

 5. luckybee zegt:

  Dat was Paars 1 geloof ik?

  Like

 6. Jan zegt:

  Volgens mij moet Rutte uitgaan van de zogeheten ‘duckwaarde’, de wortel hier uit.
  Die bereken je als volgt en daarbij is de oplossing voor de huidige economische crisis een stuk dichterbij gekomen. Dat gewriemel met xy en z vervalt dan geheel.
  Waardeberekening:

  D = 500
  u = .000001 (een miljoenste)
  C = 100
  K = 1000 (kilo)

  DuCK = (500)((.000001)(100)(1000)
  = (5×10²)(1 x 10⁻ ⁶ )(10²)(10³)
  = 5 x 10⁽ ² ⁻ ⁶ ⁺ ² ⁺ ³ ⁼ ⁷ ⁻ ⁶⁾
  .= 5 X 10¹
  = 50
  ²√ DuCK = ± 7.07

  En nu aan de slag Rutte!

  Like

 7. louis-portugal zegt:

  Ik kan die marx al helemaal niet meer aanhoren.
  Wachteres, ik blog al een hele tijd dat het veel slechter is dan dat uit statistieken blijkt.
  Ik zie om mij heen allemaal kapotte bedrijven en dat beetje wat nog loopt heeft maanden loonachterstanden.
  Het lijkt wel of niemand meer geld heeft om nog wat te kopen.
  Zelfs in Nederland las ik dat steeds meer mensen voorschotten aan hun werkgevers gingen vragen.

  Like

 8. Jan zegt:

  @louis-portugal zegt:
  15 november 2012 om 14:46

  Het wordt nog veel slechter want clan Obama heeft besloten de belastingen enorm te verhogen en wel van de middenklasse. Direct daalden de aandelenkoersen en werden bij diverse bedrijven werknemers ontslagen en werden banen gehalveerd want dan hoeft de werkgever niet te zorgen voor de ziektekostenpremie. Vakbonden kwamen in actie voor meer loon anders zouden stakingen volgen. Meer loon kreeg men niet en dus volgden stakingen bij diverse bedrijven die prompt iedereen op straat zette en de deuren sloot. 600 in een klap werkloos.
  Dus de crisis die nu in de VS wordt gevormd krijgt straks hier ook zijn weerslag en dan wordt Rutte met zijn neus op het feit gedrukt dat de overheid geen banen kan scheppen. Rutte vergeet dat hij zelf met een bijstandsuitkering in het kabinet zit.
  De vraag blijft: hoe wordt iemand ineens een marxist? Denkt Rutte al aan de EU, aan een baantje, aldaar? Is hij in bed geweest met Angie Merkel?)

  Like

 9. Tom Hendrix zegt:

  @Jan 15.07. uur, daar zie ik pinokkio rubberen Rutte toe in staat. Dit stuk ongeluk heeft van de zomer ons al verraden, met de andere verraders in de 2e slaapkamer, door akkoord te gaan met het ESM verdrag. Eigenlijk stelt de hele poppenkast in DEN HAAG geen fluit meer voor, RUTTE en SAMSOM zijn slechts loopjongens voor de fascisten van de EU te weten Barosso, Verrotstad, en de gore klootzak von ROMPUI!

  Like

 10. Jan zegt:

  @Tom Hendrix zegt:
  15 november 2012 om 15:40

  Vergeet niet dat Bos Rutte voor ging door de volksraadpleging te weigeren.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/851450/2007/09/25/PvdA-fractie-wil-geen-referendum-over-EU-verdrag.dhtml

  Mariëtte Hamer, de communist. Waarom menen socialisten dat communisme iets anders is dan socialisme of ‘democratisch’ socialisme? Mag ik kiezen uit de galg of de kogel?

  Misschien meent Rutte dat hij alle andere partijen in de Kamer leeg kan lepelen zoals Merkel dat deed. Daar in de Bondsdag liet/laat ook iedereen zich alles aanleunen door die communist.

  Rutte die zijn stemmers heeft belazerd, het ESM heeft ondertekend en dan de EU die meent dat het ene land op dient te draaien voor en ander land. Politieke processen in diverse EU landen en samenwerking met de SS, ook wel moslims genoemd.

  Links noemt zich hoeder van de samenleving maar socialisten zijn niets anders dan fascisten.

  Like

 11. Wachteres zegt:

  http://tinyurl.com/bv66b48

  En ….Nederland doet het economisch slechter dan de omringende landen.

  Mooi! … Zal het ‘klootjesvolk’ eindelijk wakker worden?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s